Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta"

Transkriptio

1 Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta Kaikki alkaa A:sta 30 vuotta puheen puolesta Meillä kaikilla on kieli, joiltakin vain puuttuvat sanat. Sture Gustafsson Välkky-lehdessä marraskuussa 1982

2 SISÄLLYSLUETTELO Esipuheet Kolmekymmentä kehityksen vuotta Puheenjohtaja Juhani Sivenius Varjosta valoon Toiminnanjohtaja Tiina Viljanen 6 8 Yhtäkkiä kaikki muuttui Tietoa aivoverenkiertohäiriöstä Aapiskukko ymmällään Tietoa dysfasiasta Silloin ennen Aristoteleen ajatuksista Afasialiiton perustamiseen Afasialiitto ry Ahkerien ammattilaisten aika 18 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 1987 Afasia- ja aivohalvausyhdistysten liitto ry Yhteisöt tukevat yksilöllisyyttä 28 Toimittanut Niina Mälkiä ja Antti Pelttari Ulkoasu Anu Törmä Törmä Ärrälä oy Kannen kuva Ilkka Ärrälä Törmä Ärrälä oy Kuvat Aivohalvaus- ja dysfasialiiton arkisto ja Ilkka Ärrälä Kustantaja Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 1997 Aivohalvaus- ja afasialiitto ry Aivojen ja nuorten vuosikymmen 2007 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Tukea arjessa selviytymiseen myös tulevaisuudessa Elämää on sairastumisen jälkeenkin Kun sairaala irrottaa otteensa Kuntoutettavasta kuntoutujaksi ISBN Kolmekymmentä vuotta aivohalvauksen arkea 95 Forssan Kirjapaino oy 2007 Liitteet ja lähteet

3 Toimittajilta Pienen historiikin kirjoittaminen on haastava työ, erityisesti silloin kun aineistoa on paljon. Aivohalvaus- ja dysfasialiiton arkistosta Suvituulesta löytyi pöytäkirjoja, lausuntoja, seminaariohjelmia, Välkky- ja Afasialehtien vuosikertoja, kampanjamateriaalia, videonauhoja Pienessä tilassa oli uskomaton määrä mielenkiintoisia muistoja, josta olisi voinut kirjoittaa laajemmankin tutkielman. Kirjan sivumäärää kasvatettaessa olisi tosin voinut käydä niin, että rajat eivät olisi tulleet vastaan koskaan. Arkistojen aarteiden lisäksi tapahtumista viimeisen 30 vuoden ajalta (ja hieman kauempaakin) kertoivat haastattelujen muodossa liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja, järjestöneuvos Terttu Elo, perustajajäseniin kuuluva professori Harry Frey, dysfasialasten asioihin vahvasti vaikuttanut rehtori Esa Salovius, liiton nykyinen toiminnanjohtaja Tiina Viljanen ja kuntoutuspäällikkö Mari Savolainen, jotka ansaitsevat suuret kiitokset tuesta ja avusta tiedonhankinnassa. Haluamme kiittää lämpimästi myös fysioterapeutti Päivi Liippolaa ja järjestöpäällikkö Marika Raililaa sekä Maria Malmia, joka työskenteli liiton palveluksessa ja 1990-luvuilla. Maria auttoi meidät alkuun projektin kanssa ja on osallistunut kirjan tekstien tuottamiseen muun muassa haastattelemalla Elvi Soinista sekä Tuula ja Asser Hallikaista. Kiitämme myös kaikkia teitä, jotka olette vuosien varrella kirjoittaneet liiton lehtiin ammatin puolesta tai vapaaehtoispohjalta, ja teitä, jotka olette pitäneet huolta liiton arkistosta. Meille kirjan tekeminen on ollut mielenkiintoinen matka afasian, aivoverenkiertohäiriöiden ja dysfasian historiaan ja nykypäivään. Toivomme, että tämä kirja välittäisi edes osan kokemuksestamme teille lukijoille. Kirjan kansien ulkopuolelle on jäänyt monta tärkeää muistoa ja tapahtumaa, jotka olisivat ansainneet paikkansa historiikin sivuilla. Toivomme kuitenkin, että nekin muistot elävät ihmisten jäsenten, heidän läheistensä, työntekijöiden ja muiden liiton lähipiiriin kuuluvien mielissä. Niina Mälkiä ja Antti Pelttari 4 5

4 Kolmekymmentä kehityksen vuotta Kun Afasialiittoa perustettiin, Suomella oli kyseenalainen kunnia olla yksi maailman kärkimaista aivohalvaukseen sairastuvuudessa. Liitolle oli siten tarve, ja se tuli juuri kreivin aikaan. Ehkä tämä ei ole pelkkä yhteensattuma, vaan valtimotaudit nähtiin ja koettiin maassamme todelliseksi vaaraksi, jota vastaan piti kamppailla kaikin keinoin. Sydänpotilaiden asiat olivat olleet kansakunnan huomion kohteena jo pitkään ennen kuin havahduttiin huomaamaan aivoverenkierron häiriöiden valtava merkitys yksittäisiä kansalaisia vammauttavana, mutta myös yhteiskunnalle äärimmäisen kalliina sairautena. Kolmenkymmenen vuoden aikana on aivohalvauksen ehkäisy, tutkiminen ja hoito mullistavasti muuttunut. Liiton perustamisen aikaan diagnoosi tehtiin selkäydinpunktion ja aivofilmin sekä kliinisen päättelyn perusteella. Nyt me saamme tiedon aivoinfarktin luonteesta ja laajuudesta magneettikuvauksella tuossa tuokiossa, ja aivovaltimot kuvataan näppärästi tietokoneangiografialla. Lääkehoidossa turvauduttiin ennen verenohennushoitoon, nyt maassamme on Euroopan kehittynein liuotushoitojärjestelmä. Lähes puolet sairastuneista tarvitsee pitkäaikaista laitoksessa tapahtuvaa kuntoutusta. Myös kuntoutuksen menetelmät ovat viime vuosina kehittyneet. On opittu, että aivoissa tapahtuu kuntoutumisen yhteydessä ja monipuolisen ja määrätietoisen kuntoutuksen seurauksena muutoksia, jotka johtavat toimintakyvyn paranemiseen. Aivoinfarkti on useimmiten estettävissä ennalta neuvonnalla ja lääkehoidoilla, joilla jopa kyetään estämään valtimotaudin synty. Tästä osattiin ehkä vain uneksia 1970-luvun lopulla, liiton perustamisen aikaan. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ei ole ollut tämän suotuisan kehityksen todistajana vaan yhtenä aktiivisimmista toimijoista. Liiton merkitys on vuosi vuodelta vankentunut, ja se on noussut aivan eturintamaan aivohalvauksen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen parantamiseksi kautta maan ja jokaiselle sairastuneelle. Liitto on osallistunut todella merkittävästi liuotushoidon saattamiseksi kaikkien kansalaisten ulottuville onnistuneessa akuuttihoitoprojektissaan. Nyt se on taistelemassa yhdenmukaisen näyttöön pohjautuvan kuntoutuksen saamiseksi hoitoketjun vahvaksi lenkiksi. Potilasyhdistyksillä on merkittävä rooli. Ne toimivat potilaiden vireyden ja sosiaalisen verkoston luomiseksi ja tarjoavat kontakteja muihin sairastuneisiin. Toisaalta niiden muodostama liitto on hyödyllinen paitsi jäsenilleen myös etujärjestönä, joka seuraa valppaasti alansa kehitystä. Se ottaa kantaa potilaiden hyvän hoidon puolesta omalla toiminta-alueellaan. Afasialapsista alkanut toiminta yhteistyössä Haukkarannan koulun kanssa on vahvistanut liiton asemaa vuosien kuluessa dysfasian erityisasiantuntijana. Dysfasiaperheiden sopeutumisvalmennuskurssit, joita liitto järjestää, ovat yksi tärkeimpiä liiton tarjoamia palveluja dysfasiaperheille. Merkittävä osa lapsiperheiden edunvalvonnassa ja elämänlaadun näkökulmasta on ollut liiton omien Nuortentalojen perustaminen. Valmisteilla oleva Käypä hoito -suositus tuo toivottavasti selkeyttä sekä dysfasian diagnosointiin että kuntoutukseen. Olin perustajajäsen ja puheenjohtaja 1980-luvun alussa perustetussa Kuopion afasiayhdistyksessä. Sihteerinä toimi foniatri Marjatta Jaroma, yksi merkittävimmistä dysfasiatyön kehittäjistä maassamme. Nyttemmin minulla on ollut kunnia toimia koko juhlivan liiton puheenjohtajana. Tässä ominaisuudessa voin vain nöyrästi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat toimineet liiton hyväksi erilaisissa tehtävissä tai jäseninä. Kuopiossa Juhani Sivenius Liiton puheenjohtaja 6 7

5 Varjosta valoon Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n historia perustuu samalle ajatukselle kuin aiemmin tänä vuonna julkaistu liiton juhlakirja Varjosta valoon liitto 30 vuotta. Tämä, käsissäsi oleva historiikki, kuvaa liiton kehitystä peilaten sitä kulloinkin vallitsevaan yhteiskuntaan. Lapsen syntymä muistetaan. Samoin muistetaan varmasti hetki, jolloin itse tai joku läheinen sairastuu tai menehtyy. Muistellessamme liiton asioita kolmen viimeisen vuosikymmenen ajalta pystymme ajoittamaan joitakin asioita todella tarkasti, mutta suurin osa asioista ei löydä oikeaa vuosilukua. 30 vuodessa on kuitenkin tapahtunut paljon. Lasten afasian sijasta on ryhdytty puhumaan dysfasiasta, mutta mikä on tulevaisuus onko jatkossa diagnoosia nimeltä dysfasia? Aivohalvausta on pidetty vanhojen ihmisten sairautena, jolle hoitoa ei ole ollut, eikä sitä aluksi edes aktiivisesti etsitty. Nyt ymmärretään, että sairautta voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa ja että sitä ei tarvitse hävetä ja laittaa takakammariin pois silmistä. Aivotutkimus on tuonut uusia ja merkittäviä tuloksia, joiden seurauksena on mahdollista ennaltaehkäistä ja hoitaa aivoverenkierron häiriöitä. Kuntoutuksen saralla liitto on vaikuttanut palvelujen saatavuuden turvaamiseen ja ollut kehittämässä niin aivoverenkiertohäiriöiden kuin dysfasian sopeutumisvalmennusta. Kaikessa toiminnassa on ollut tärkeää, että sairastuneet, läheiset, ammattilaiset ja päätöksentekijät ovat etsineet ja löytäneet yhteisiä, hyviä tapoja toimia ja kehittää asioita. Liiton tehtävä on ollut elää ajassa, tuoda ihmisten tarpeita tunnetuksi, edistää oikeuksia ja auttaa arjessa, etsiä tietoa ja uusia toimintamalleja ja vaikuttaa ja taas vaikuttaa niin päätöksentekoon, lainsäädäntöön kuin meidän kaikkien asenteisiin. Tämä tehtävä ei ole vuosien saatossa muuttunut. Se on jatkuvaa toimintaa, jonka on elettävä yhteiskunnan muutosten mukana. On löydettävä jatkuvasti uusia toimintatapoja. Kuluneita vuosikymmeniä kuvaa runon säe, joka on julkaistu liiton juhlakirjassa: Ei vammaa ei sairautta voi ennakolta aavistaa. Vaan täytyy sopeutua elämään. Lämmin kiitos kaikille historiikin tekemisessä mukana olleille. Erityinen kiitos kuitenkin niille ihmisille, jotka ovat tehneet tämän historian perustaneet liiton, olleet mukana toiminnassa, tuoneet ajatuksia ja tekoja asioiden eteenpäin viemiseksi. Mittavan vastuun ovat kantaneet ne liiton hallituksessa toimineet yhdistysten ja ammattilaisten edustajat, jotka ovat omalla toiminnallaan, rohkeilla ratkaisuillaan ja määrätietoisella työskentelyllään vieneet asioita eteenpäin siten, että Aivohalvausja dysfasialiitto ry tunnetaan valtakunnan ylimpiä päättäjiä myöten. Erityisen kiitoksen ansaitsee liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja, viime vuodet yhteyspäällikön tehtävissä toiminut järjestöneuvos Terttu Elo, jonka elämäntyö tämä liitto on ja jonka keittiön pöydän äärestä moni asia lähti 1970-luvun lopulla kehittymään. Meidän muiden on hyvä jatkaa vankalle pohjalle rakennettua työtä. Kaarinassa keittiön pöydän ääressä Suomalaisuuden päivänä Tiina Viljanen toiminnanjohtaja vuodesta

6 Yhtäkkiä kaikki muuttui Tietoa aivoverenkiertohäiriöstä Aapiskukko ymmällään Tietoa dysfasiasta Mitä on tapahtunut, kun matemaatikko ei osaa yksinkertaista yhteenlaskua, kuvaveistäjä ei erota talttaa vasarasta tai leipuri käyttää kauhaa kaukosäätimenä? Aivohalvaus on aivojen toimintahäiriö, jonka syynä on aivoverenkiertohäiriö. Se voi aiheutua aivoverisuonitukoksesta eli aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta. Aivojen toimintahäiriöitä voivat aiheuttaa myös aivovamma, -kasvain tai tulehdus. Aivohalvaus voi tuottaa pysyviä tai ohimeneviä halvausoireita, häiriöitä kielellisissä toiminnoissa (afasia) ja muussa henkisessä suoriutumiskyvyssä. Siitä voi seurata myös muun muassa näkökenttäpuutoksia, tasapainohäiriöitä ja nielemisvaikeuksia. neuropsykologi, toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen omaistensa ja ammattihenkilöstön kanssa. Tilanteeseen sopeutumista voidaan helpottaa sopeutumisvalmennuksella. Aivoinfarktin tai aivoverenvuodon sairastaneita elää Suomessa noin Vuosittain aivoverenkiertohäiriön sairastaa noin ihmistä. Nykyään yhä useampi toipuu ja kuntoutuu aivoverenkiertohäiriöstä monipuolisten tutkimusmenetelmien, lisääntyneen tiedon ja taidon, tehokkaampien hoitojen ja terapioiden avulla. Jos neljävuotiaan lelut ovat ylhäällä lattialla, koululaisen äidinkielen aineesta puuttuvat sanavälit tai hän harrastaa sellaista peliä, missä potkitaan sitä pyöreää juttua, kyseessä voi olla dysfasia. Dysfasia on lapsella esiintyvä kielenkehityksen vaikeus, joka ilmenee puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeutena. Dysfaattisen lapsen sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta. Kouluiässä vaikeudet tulevat esille lukemisessa ja kirjoittamisessa ja joskus myös matematiikassa. Lapsella voi olla myös hahmotushäiriöitä ja kömpelyyttä sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. Tärkein dysfaattisen lapsen kuntoutusmuoto on puheterapia. Lisäksi hän voi tarvita esimerkiksi toimintaterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Dysfasian syytä ei vieläkään tiedetä, mutta perinnöllisillä taipumuksilla on todettu olevan merkitystä. Dysfasian yleisyys on yhdestä kolmeen prosenttia kustakin ikäluokasta; arvioiden mukaan Suomessa on noin alle 18-vuotiasta dysfaattista henkilöä. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneella on usein vaikeuksia arkielämässä: liikkumisessa, syömisessä, pukeutumisessa ja hygienian hoidossa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen tukena kuntoutuksessa on moniammatillinen asiantuntijaryhmä: neurologiaan erikoistunut lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, Afasia on kielenoppimisiän jälkeen ilmenevä kielellisten toimintojen häiriö, jonka yleisin aiheuttaja on aivoverenkierron häiriö, mutta se voi aiheutua myös muusta syystä. Suomessa afasian saa vuosittain henkilöä. Arvioiden mukaan maassamme on lähes afaattista henkilöä

7 Silloin ennen Aristoteleen ajatuksista Afasialiiton perustamiseen Puheen häiriöt ovat satojen vuosien ajan saaneet ihmiset hämilleen ja jopa lääketieteen polvilleen. Yleisesti on uskottu, että sormensa on ollut pelissä Jumalalla tai sitten Saatanalla. Jopa 1970-luvulla älylliseltä käsityskyvyltään täysin terveitä, puhehäiriöistä syystä tai toisesta kärsiviä ihmisiä sijoitettiin mielisairaaloihin ja vajaamielislaitoksiin. Puheen häiriöitä on pohdittu ja tutkittu yhtä kauan kuin nykyaikainen sivilisaatio on ollut olemassa. Antiikin Kreikassa ja faaraoiden Egyptissä jo tiedettiin, että puheen häiriöt eivät välttämättä olleet yhteydessä ajatteluun ja ihmisen psyykkisiin toimintoihin vaan että ne johtuivat fyysisistä toiminnoista ja ruumiillisista vammoista pään alueella. Ajattelutapa muuttui keskiajalla, jolloin puheen häiriöt nähtiin lähes yksinomaan oireina henkisistä ongelmista luvulla puhumattomuutta pidettiin yleisesti kuurouden aiheuttamana, ja sata vuotta myöhemmin ymmärrettiin, että puheen häiriöt eivät johtuneet ihmisen sielun ongelmista. Puheen, kuulon ja kielen tutkiminen käynnistyi ja luvuilla useilla tieteen aloilla. Puheen ja kielen kehityksestä ja häiriöistä oltiin kiinnostuneita muun muassa afasiologiassa ja psykologiassa. Tutkimusta tehtiin pääasiassa Länsi-Euroopassa ja sen tavoitteena oli todistaa, etteivät puhehäiriöt johdu kuuroudesta tai idiotiasta luvun loppupuolella lasten puheen häiriöitä alettiin Saksassa kuntouttaa ruumiillisilla ja kielellisillä harjoituksilla. Neurologiaa vai psykologiaa? Suomen ensimmäinen koulutettu neurologi oli 1880-luvulla vaikuttanut Ernst Alexander Homén ( ), joka oli ollut modernin neurologian perustajan Jean-Martin Charcot n oppilaana Salpetrieren sairaalassa Pariisissa. Homénin johdolla Helsingissä toimi joitakin vuosia neurologisiin sairauksiin erikoistunut osasto. Neurologia jäi kuitenkin ajan myötä psykologian jalkoihin. Vielä sata vuotta sitten aivohalvauksen ja sitä seuranneen afasian esiintyvyys oli varsin pientä, mikä johtui pääosin suomalaisten alhaisesta keski-iästä; vuonna 1900 naiset elivät vain 48-vuotiaiksi ja miehet 52-vuotiaiksi. Ensimmäisiä tietoja puheterapiasta, joka perustui laajoihin psykologisiin tutkimuksiin, toi Suomeen 1920-luvun lopulla Niilo Mäki ( ). Nuori neuropsykologi oli tutustunut Saksassa ensimmäisessä maailmansodassa vammautuneiden saamaan puheterapiaan ja oli sittemmin, opiskeltuaan välillä muun muassa Yhdysvalloissa, toisen maailmansodan jälkeen perustamassa Helsinkiin aivovammasairaalaa. Toisen maailmansodan aivoinvalideille ja afaatikoille, joita oli maassamme noin 500, alettiin antaa puheopetusta ja tehokasta, monialaista kuntoutusta. Afasialasten opetukseen alettiin Suomessa kiinnittää huomiota 1940-luvulla, kun Vajaakykyisten lasten huoltokomitea totesi, etteivät osittain tai täysin puhekyvyttömät, normaalisti kuulevat ja oppivelvollisuusikäiset lapset kuuluneet vajaamielislaitoksiin tai kuurojen kouluun. Niilo Mäellä ja hänen vaimollaan tohtori Onerva Mäellä on ollut merkittävä rooli erityisopetuksen kehittämisessä sotien ajalta aina nykypäiviin saakka. Ensimmäinen, kahdeksan oppilaan afasialuokka puhevammaisille lapsille perustettiin uuteen Haukkarannan kouluun Jyväskylään vuonna Luokan opettajaksi valittu erityisopettaja Esa Salovius kävi tutustumassa afasialuokkien toimintaan Norjassa ja Tanskassa. Asuntolakouluna toimineessa Haukkarannan koulussa, jonne oppilaita tuli kaikkialta Suomesta, afasialapsia alettiin tanskalaisen mallin mukaan opettaa yksilöllisesti kodinomaisessa ympäristössä. Ymmärrettiin, että jokaisella lapsella oli erilaiset pohjataidot ja tarpeet, eikä lapsia voitu opettaa ryhmänä. Tämä edistysaskel loi vankan pohjan myös nykyiselle dysfasialasten erityisopetukselle ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeville suunnitelmille eli HOJKS:eille. Terapiat käytäntöön 1960-luvulla Muissa Pohjoismaissa neurologisten sairauksien hoitoa kehitettiin jo 1800-luvun lopulla. Suomessa ala kulki lasten kengissä aina 1960-luvulle saakka. Siihen asti hermo- ja mielitauteja oli hoidettu yhtenä kokonaisuutena luvulla ne jaettiin psykiatriaan ja elimellisiin aivojen ja hermoston sairauksiin eli neurologiaan, mikä mahdollisti lopulta neurologisten osastojen perustamisen sairaaloihin

8 Muistan, kuinka opiskeluaikoinani 1960-luvulla tulimme sisätautiprofessorin kierrolla aivohalvauspotilaan kohdalle ja sivuutimme hänet. Halvatun muori! Professori Harry Frey Fiktiivinen tarina Mäkelän muorista sadan vuoden takaa Myöskään Niilo Mäen johdolla saavutetut hyvät kokemukset sotainvalidien kuntoutuksesta eivät olleet siirtyneet siviilipotilaiden hyväksi ja 1970-luvuilla puheterapeutit, psykologit ja toimintaterapeutit sekä erikoisvammayhdistykset alkoivat todenteolla kiinnittää huomiota afasiapotilaiden hiljaiseen ja syrjäänvetäytyneeseen ryhmään ja puhua terapiatarpeiden puolesta. Vuonna 1971 Suomeen perustettiin ensimmäinen valtakunnallinen aivohalvaus- ja afasiayhdistys, Helsingin afasiayhdistys, joka yhdessä Turun, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen afasiayhdistysten kanssa vuonna 1977 perusti Afasialiiton, nykyisen Aivohalvausja dysfasialiitto ry:n. Niin tuo vain halvaantui Mäkelän muorikin. Naapurin vanha isäntä Waldemar istuu vakavana pirtin seinustalla. Mäkelän muoria oli aina pidetty vahvana kuin härkä. Tuvan ja lehmätkin hän oli hoitanut joka päivä, jopa niinä päivinä, kun oli lapsia maailmaan pyöräytellyt. Kymmenkunta niitä oli siunaantunut, perillisiä Mäkelän muorille ja Tauno-vainaalle. Lapset olivat jo maailmalla isännäksi ruvennutta Mattia lukuunottamatta, ja muorilla oli määrä alkaa leppoisat päivät talon vanhana emäntänä. Niin, siellä se nyt makaa halvattuna kamarissa eikä pysty enää edes pihan perälle, tuhahtaa Mäkelän nuori emäntä, kaataa Waldemarille kahvia ja nyökkää terävästi pullavadin suuntaan. Waldemar vilkaisee kamariin, jonka ovi on raollaan. Mäkelän kuopus, kolmivuotias Aino leikkii kamarin lattialla ja päästävedettävässä makaa muori silmät selällään. Olisi tässä muutakin tekemistä kuin muoria syöttää ja suupieliä pyyhkiä. Vaan kyllä se muori on aikanaan kovasti töitä tehnyt, sanoo Waldemar ja haukkaa pullasiivua. Nuori emäntä kohauttaa harteitaan ja istuu Waldemarin seuraksi kahvipöytään. No nyt tuo kumminkin makaa toimettomana ja pelottaa lapsia toispuoleisella naamallaan ja mölinällään, josta ei saa mitään tolkkua. Tuoreen kahvin ja nisupullan tuoksu kulkeutuvat kamarin perälle ja muorin nenään. Vanha Waldemarkin siellä taitaa jutustella. Kylläpä siitä onkin aikaa, kun on saanut juoda kunnon kahvit. Kun kintut vain kantaisivat sen verran, että pääsisi pirtin puolelle ja pöydän ääreen. Tuo, rakas miniä, minullekin kupillinen! muori huutaa niin selvästi kuin pystyy. Mäkelän kuopus, kolmivuotias Aino parahtaa itkuun ja juoksee äitinsä helmoihin. Mitä se muori tahtoo sanoa? Waldemar ilmestyy kamarin ovelle. Muori kääntää päätään ja yrittää hymyillä naapurin isännälle. Nuori emäntä seisoo kädet puuskassa Waldemarin takana. Mitä lie mölisee. Ja turhaan sinä sille puhut; kuuromykkä siitä on tullut. Kyllä minä teidät kuulen! muori kivahtaa, mutta sanat tulevat suusta paksuna perunavellinä. Kuolis pois. Nuori emäntä kääntää selkänsä kamarille ja Waldemar seuraa perässä pirtiin. Kumpikaan ei näe, kuinka muorin silmäkulmasta vierähtää pielukselle kyynel. Teksti NIINA MÄLKIÄ 14 15

9 Liian tyhmä lukumieheksi Fiktiivinen tarina puhevammaisesta pojasta viime vuosisadan alkupuolella Ja mitähän asiaa Matilla on? Kunnalliskodin johtaja Wasenius katselee silmälasiensa yli edessään seisovaa maatyöläistä. Hatunreuhka pyörii Matin hikisissä kourissa. Miehen vieressä seisoo perheen esikoinen, tylsämieliseksi tiedetty Tahvo, ympärilleen pälyillen. Tämä meidän Tahvo tässä, se kun käy jo viidettätoista eikä oikein puhu, Matti aloittaa. Kyläkoulun opettaja määräsi tulemaan. Ei enää tahtoisi ottaa Tahvoa kouluun, kun ei se opi lukemaan eikä kirjoittamaan. Pienemmät lapset ovat alkaneet sitä pelätäkin. Wasenius nousee pöytänsä takaa ja kävelee Tahvon luokse. Jaha, ja tänne kansankoulun opettaja päätti pojan lähettää. Tahvo lopettaa pälyilemisen ja naulitsee katseensa tiukasti saappaittensa kärkiin. Osaatkos sinä tehdä töitä? Wasenius nostaa etusormellaan Tahvon leukaa. Osaa se, isä kiirehtii vastaamaan. Se osaa lypsääkin. Ja lehmien nimet se tietää sanoa. Ne sitä tottelevatkin. Minä ajattelin, että jos te sille täällä opettaisitte enemmän puhumista ja noita lukuhommiakin. Vai lukuhommia pitäisi Tahvolle opettaa, Wasenius palaa pöytänsä taakse ja viittaa Matin istumaan vastapäiselle tuolille. Tahvo jää seisomaan isänsä viereen. Kuulkaahan, se on Matti tuo teidän poikanne sellainen toivoton tapaus, lääketieteellisesti ilmaistuna tylsämielinen idiootti. Kyllä se opetus olisi Tahvon kohdalla vain rahojen haaskaamista. Matti punastuu; hattu pyörii kourassa entistä vauhdikkaammin. Wasenius kaivaa pöytälaatikosta esiin paperiarkin ja ottaa kynän telineestä. Kyllä minä Tahvon voin tänne ottaa. Kun on kerran tottunut lehmien kanssa olemaan, niin eiköhän tuo tallissa pärjää yhtä lailla. Pääsettepä emännän kanssa pojasta eroon, kun ei tuo tuosta kummemmaksi muutu. Matti vilkaisee Tahvoa, jonka silmäkulmaan on ilmestynyt iso kyynel. Tekö ette sitten opettaisi Tahvoa puhumaan ja lukemaan? Wasenius huokaa kärsimättömästi ja laskee kynän kädestään. Kai Matti nyt ymmärtää, että se on aivan turhaa. Tärkeintä tässä tilanteessa nyt on, että Tahvo pysyy pois muiden ihmisten tieltä. Se on tuo Tahvo pian miehen iässä, ja siitä koituu teille vain harmia. Me pidämme täällä kunnalliskodissa huolta siitä, että hän ei pääse siirtämään vikaansa jälkeläisilleen. Matti nousee, nielaisee ja katsoo Waseniusta kysyvästi. Hatunreuhka on pysähtynyt Matin hikisiin kouriin. Mitä johtaja Wasenius oikein tarkoittaa? Niin, sellainen on tapana, että pieni lääketieteellinen operaatio tehdään. Matti oikaisee hatunreuhkansa ja riuhtaisee sen päähänsä. Ei, se on kyllä niin, että minun pojalle ei tehdä semmoisia operaatioita. Tahvo, lähdetään kotiin. Kunnon työmies sinusta tehdään, vaikka et lukisi ensinkään. Tahvo seuraa isäänsä, joka marssii jo pitkällä kunnalliskodin porstuassa. Teksti ANTTI PELTTARI 16 17

10 1977 Afasialiitto Sairastunut seisoo yhdellä jalalla, ammattilainen kahdella. Ammattilaisilla on pääsy sinnekin, minne sairastunut ei pääse. Uutisissa liiton perustamispäivänä: Helsingin Sanomat Ahkerien ammattilaisten aika todettiin maan eri afasiayhdistysten keskinäisen toiminnan olevan edelleen koordinoimatonta ja todettiin, että useilla muilla eri neurologisilla vammaisjärjestöillä, kuten epilepsiayhdistyksillä ja MS-yhdistyksillä olevan omat kattojärjestönsä, mikä puuttuu vielä afasiayhdistyksiltä. Todettiin, että afasiayhdistykset jäävät tämän takia jatkuvasti ilman edustajaa muun muassa valtiovaltaan ja muihin virallisiin edustajiin nähden. Suomen afasiayhdistysten kokouspöytäkirja vuodelta 1976 kertoo selkeästi, että tarve valtakunnalliselle oikeuksienvalvontajärjestölle oli suuri. Paikalliset yhdistykset jäivät jatkuvasti esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen varainhankinnan ja -jaon ulkopuolelle, afaattisten henkilöiden määrästä ja afasiaennusteesta ei ollut olemassa tutkimustietoa eikä kuntoutukseen kiinnitetty riittävästi huomiota. Itsenäiset yhdistykset Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa järjestivät muun muassa sopeutumisvalmennusta ja rahoittivat toimintaansa pääasiassa jäsenmaksuilla, myyjäisillä, keräyksillä ja sosiaalihallituksen kuntoutusvaroilla. Kattojärjestö tilauksessa Ammattilaisten arvioiden mukaan Suomessa oli 1970-luvun puolivälissä afaattisia henkilöitä noin , mutta paikallisyhdistyksissä jäseniä oli vain noin 800, eli pohjaa sen hetkistä laajemmalle järjestötoiminnalle oli olemassa. Myös Suomen keskussairaalaverkostoa voitiin pitää riittävän kattavana tarjoamaan neurologisia, psykologisia ja puheterapeuttisia palveluja laajemmallekin potilasryhmälle. Tiedon levittäminen oli yhdistysten puitteissa ollut vähäistä ja esimerkiksi kuntoutus- ja tutkimustoiminta lähes olematonta. Katto-organisaation perustaminen todettiin siis enemmän kuin tarpeelliseksi, ja perustavaa kokousta valmistelevaan toimikuntaan valittiin Oulusta Uolevi Tolonen, Helsingistä Toini Kivimäki ja Turusta Harry Frey. Euroopan ensimmäisen, puhtaasti aivohalvaukseen ja afasiaan sairastuneiden oikeuksien valvontaan keskittyneen järjestön perustamiskokous pidettiin 19. maaliskuuta Perustamiskirjaan kirjoittivat nimensä Kirsti Leskinen ja Arto Nuutila Helsingistä, Katri Suuronen ja Kaisa Westerlund Jyväskylästä, Helena Herajärvi ja Pirjo Puusniekka Oulusta sekä Harry Frey ja Marketta Siirtola Turusta. Afasialiiton ensimmäiseen liittohallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Harry Frey ja jäseniksi Helena Herajärvi, Maritta Melander, Toini Kivimäki ja Kaisa Westerlund

11 Liittoa tehtiin tunnetuksi muun muassa esittelykalvoilla ja esitemateriaaleilla. Näin liittoa esiteltiin nimenvaihdoksen jälkeen, vuonna Rahalle olisi käyttöä Afasialiiton ensimmäinen tehtävä on afasiapotilaiden lukumäärän ja ongelmien selvittäminen. Tätä AFOK-suunnitelmaa on selostettu hakemuksen kohdassa 5. Tarkoituksena on selvittää niitä sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, lääkinnällisiä ja kuntoutuksellisia haasteita, joita afasiapotilaiden hoito kohtaa. Näihin suunnitelmiin vedoten vastaperustettu Afasialiitto haki tukea Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta jo marraskuussa Toiminta saatiin kuitenkin kunnolla käyntiin vasta vuonna 1979, kun liiton rekisteröinti oli hyväksytty ja se sai Raha-automaattiyhdistyksestä ensimmäisen markan tukensa, jonka turvin liitolle saatettiin palkata puolipäiväinen työntekijä. Lisärahoitusta saatiin muun muassa tuolloin vielä yleisillä, vekselimuotoisilla pankkilainoilla. Nuoren liiton toimintaa oli siihen saakka pyöritetty pääasiassa vapaaehtoisvoimin, sitä rahoitettiin jäsenyhdistysten tuella ja perustajiensa henkilökohtaisilla varoilla. Työsarkaa laidasta laitaan Kun toiminta Raha-automaattiyhdistyksen tuella käynnistyi, liiton hallituksella ja puolipäiväiseksi palkatulla toiminnanjohtaja Terttu Elolla oli paljon tehtävää. Afasialiiton tärkeimmäksi tehtäväksi ensimmäisen toimintavuoden aikana katsotaan organisaation kehittäminen sellaiselle tasolle, että se takaisi kestävän pohjan jatkotyöskentelylle. Tavoitteena oli myös löytää rahoituskanavat, joiden avulla liitto voisi toimia jatkossa vakaalla pohjalla. Toiminnan alkutaipaleella varoja kerättiin yhdistysten tapaan pienistä lähteistä, esimerkiksi jäsenmaksuista ja myymällä muun muassa liiton tunnuksella varustettuja t-paitoja. Tuen saamiseksi Raha-automaattiyhdistykseltä järjestön toimintaa oli jatkuvasti kehitettävä ja laajennettava, mikä käytännössä tarkoitti jäsenmäärän voimakasta kasvattamista. Se puolestaan vaati palvelujen kehittämistä jäsenistölle. Liiton ahkerat ammattilaiset kiersivät ympäri Suomea kertomassa liiton toiminnasta ja kannustamassa kansalaisia paikallisten yhdistysten perustamiseen. Uusien yhdistysten myötä liiton henkilöjäsenten määrä kasvoikin vajaassa kymmenessä vuodessa noin 3 000:een. Muiden töidensä ohella liiton piskuinen työryhmä tuotti tiedotus- ja esitemateriaalia, järjesti kokouksia, esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, teki esityksiä ja antoi lausuntoja

12 Kansainvälinen yhteistyö on ollut tärkeä osa Aivohalvaus- ja dysfasialiiton toimintaa alusta alkaen. Erityisesti pohjoismaiset afasiapäivät tarjosivat alkuaikoina alan ammattilaisille hyvän kanavan osaamisen kehittämiseen

13 pidettiin elämäniloa yllä kerhoissa, keskustelupiireissä, retkillä ja sopeutumisvalmennuskursseilla. Kerhoissa muun muassa näyteltiin, voimisteltiin, askarreltiin ja laulettiin. Malli kuntoutusohjaajien toimintaan saatiin Kuulonhuoltoliitosta, ja 1980-luvun puoliväliin mennessä dysfasialasten kuntoutuksessa alettiin olla jo samalla tasolla kuulo- ja näkövammaisten kanssa. Jo varhaisessa vaiheessa alettiin kartoittaa afasiapotilaiden kuntoutuksen tilaa ja suunnitella liiton omaa kuntoutustoimintaa. Yhteistyötä tehtiin paljon muun muassa keskussairaaloiden ja neurologien kanssa; puhuttiin uusien neurologiaklinikoiden perustamisen puolesta. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli saada afasiaa sairastavat potilaat neurologien hoitoon, sillä vielä 1980-luvun puolivälissäkin monia aivohalvaus- ja afasiapotilaita hoidettiin sairaaloiden sisätautiosastoilla. Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös pohjoismaisten alan ammattilaisten kanssa muun muassa kääntämällä tiedotusmateriaaleja ja alan kirjallisuutta. Vaikutteita haettiin myös opintomatkoilta muista Euroopan maista. Enemmän aikaa ihmisille Kun liitto aluetoimistoineen alkoi huolehtia suurista linjoista, aloitti kuntoutustoiminnan kehittämisen ja piti huolta suhteista viranomaisiin ja tiedotusvälineisiin, jäsenyhdistykset saattoivat keskittyä siihen kaikkein tärkeimpään: sairastuneisiin ja heidän läheisiinsä. Jäsenyhdistyksissä Nykyään Aivohalvaus- ja dysfasialiitossa on 55 jäsenyhdistystä ja 140 kerhoa. Vielä 30 vuotta liiton perustamisen jälkeen niiden toiminta noudattaa samaa linjaa, joka kumpuaa jäsenten arjesta ja tarpeista. Afasiapäivät puhuttavat Ensimmäiset valtakunnalliset afasiapäivät vuonna 1979 herättivät runsaasti mielenkiintoa sekä ammattipiireissä että tiedotusvälineissä. Kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet luentosaliin, ja iltapäivä- ja sanomalehdissä kautta maan kerrottiin laajasti afasiapäivien annista ja neurologisista sairauksista. Erityisesti lasten afasia ja erityisopetustarpeet alkoivat kiinnostaa tiedotusvälineitä. Puhehäiriöisten lasten tarinoita kerrottiin niin sanomalehdissä kuin naisten- ja perhelehdissäkin. Vuonna 1980 liiton hallitus päätti hyväksyä toimintaan mukaan Jyväskylässä vuonna 1977 perustetun Afasialasten Tuki ry:n, jota voidaan pitää maamme ensimmäinen dysfasiayhdistyksenä. Melko nopeasti afasialasten mukaan ottamisen jälkeen Afasialiitto sai Rahaautomaattiyhdistykseltä rahoituksen ensimmäiseen miljoonaprojektiinsa, johon palkattiin viisi lasten kuntoutusohjaajaa. Tärkeä osa työtä oli yhteyden pitäminen lasten muiden kuntouttajien, päiväkodin, puheterapeutin, viittomakielenopettajan, lääkintävoimistelijan ja toimintaterapeutin jne. kanssa, kirjoitti Afasia-lehdessä vuonna 1988 lasten kuntoutusohjaaja Elisa Helminen. Samassa lehdessä hän korosti myös foniatrian poliklinikan kuntoutustyöryhmän ja lasten perheiden tärkeää roolia kuntoutuksessa ja kuntoutusohjaajan yhteistyökumppaneina. Tämän lapsiin keskittyneen projektin myötä siirryttiin käyttämään lapsiafasian sijaan termiä dysfasia, kun puhuttiin lasten puheen ja kielenkehityksen vaikeuksista. Vuonna 1983 lakiin kuulovammaisten koulusta lisättiin pitkälti Afasialasten Tuki ry:n puheenjohtajan Anja Hildénin sitkeän työn ansiosta kohta puhevammaisten lasten oikeudesta päästä valtion ylläpitämiin kuulovammaisten kouluihin. Yhden virkkeen lisäys lakiin oli merkittävä muun muassa siksi, että lapset pääsivät nyt 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin ja esiopetukseen jo kuusivuotiaina, kun aikaisemmin oppivelvollisuutta oli vaikeiden puheen ja kielen kehityksen vaikeuksien takia siirretty esimerkiksi vuodella tai kahdella eteenpäin, jolloin 24 25

14 ensiarvoisen tärkeää varhaiskuntoutusta ei käytännössä ollut. Alkuvuosina monet oppilaat tulivat afasialuokalle vasta yli 10-vuotiaina epäonnistuttuaan yleisopetuksessa ja jäätyään luokalle ehkä useitakin kertoja. Järjestöosasto tukee yhdistyksiä Laajeneva yhdistysverkosto toi 1980-luvulla isoja haasteita keskusjärjestölle, jonka henkilöresurssit eivät enää riittäneet. Tuki oli vietävä lähemmäs kentän toimijoita. Ensimmäinen aluetoimisto ja aluesihteerin toimi perustettiin Tampereelle vuonna Aluetoimistoverkosto laajeni muutamassa vuodessa Kuopioon, Ouluun, Helsinkiin ja Turkuun. Ensimmäisten aluesihteerien toimenkuvaan kuului muun muassa paikallisyhdistysten toimintavalmiuksien vahvistaminen ja kehittäminen ohjeistuksen ja neuvonnan avulla, sosisaaliturvasta sekä yhteiskunnan ja liiton palveluista tiedottaminen ja yhteistyö viranomaisten kanssa. Hyvin pian aluetoimiston perustamisen jälkeen eräs pirkanmaalainen viisivuotias aivohalvausyhdistys otti yhteyttä aluesihteeriin. Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut puheterapeutti oli jäämässä äitiyslomalle, eikä seuraajaa löytynyt. Väsyneet vapaaehtoiset olivat päättäneet myydä itsensä Sydäntautiliitolle. Toiminnanjohtajamme kehotti minua kokoamaan uusia ryhmiä hajaasutusseudulle, lähemmäksi yksittäisiä jäseniä. Otin yhteyttä terveyskeskuksiin, jotka mielellään lähtivät yhteistyöhön. Kuntien tiloissa järjestimme tiedotustilaisuuksia, joihin terveyskeskus kutsui tuntemiaan potilasperheitä, ja yhdistys esitteli toimintaansa. Samana keväänä perustettiin kolme uutta ryhmää, joita kutsuttiin aluekerhoiksi, liiton ensimmäinen aluesihteeri Maria Malmi muistelee. Toimintamalli osoittautui tulokselliseksi. Yhdistysten jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Yhdistysaktiivit matkustivat maaseutua ristiin rastiin motivoiden alueensa sairastuneita ja omaisia yhteistoimintaan. Myös yhdistyksen vastuutehtäviin löytyi uusia vapaaehtoisia. Välkky jäsenlehtien äiti Helsingin afasiayhdistys alkoi vuonna 1979 julkaista Välkky-lehteä, jonka ensimmäinen päätoimittaja oli Manu Rytisalmi luvun alussa Välkky siirtyi Afasialiiton julkaisuksi. Lehdessä kerrottiin liiton toiminnasta, kasvusta ja kuulumisista, tiedotettiin sopeutumisvalmennuskursseista ja koulutuspäivistä. Välkyllä ja sen seuraajilla on alkuajoista alkaen ollut tärkeä tehtävä afasiaan, aivoverenkiertohäiriöihin ja dysfasiaan liittyvän tiedon jakajana niin ammattilaisille kuin sairastuneille ja heidän omaisilleenkin. Ensimmäiset kymmenen vuotta lehteä tehtiin enemmän tai vähemmän vapaaehtoisin voimin. Vuonna 1988 lehti sai ensimmäisen vakituisen toimittajansa ja sen nimi muutettiin Afasiaksi. Afasia-lehti jakautui kahdeksi eri lehdeksi vuonna 2002, kun Aivohalvaus- ja dysfasialiitto alkoi julkaista omia lehtiä kummallekin jäsenryhmälleen: AVH on aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti ja DYSFASIA sisältää asiaa puheesta ja kielenkehityksestä

15 1987 Afasia- ja aivohalvausyhdistysten liitto Yhteisöt tukevat yksilöllisyyttä Nähdäkseni nimen tulee heijastaa tapahtumassa olevaa kehitystä liiton toiminnassa. Tällä hetkellähän Afasialiiton toiminnan piiriin on vähitellen tullut myös muita aivovammojen, aivoverenkiertohäiriöiden, aivokasvaimien ja aivovaurioiden seurauksena erilaisista fyysisistä ja neuropsykologisista oireista kärsiviä potilaita. Afasialiiton puheenjohtaja, kuntoutusylilääkärinä toiminut Taisto Siirtola kommentoi liiton nimenmuutosta Afasia-lehden ensimmäisessä numerossa vuonna Liiton vuosikokous oli edellisen vuoden marraskuussa hyväksynyt Afasialiitto ry:n uudeksi nimeksi Afasiaja aivohalvausyhdistysten liitto ry:n. Liiton toiminnassa mukana olleet kokivat nimenmuutoksen kompromissiksi, koska sellaisen nimen, joka olisi kattanut mahdollisimman monet samantapaisia oireita aiheuttavat aivosairaudet, löytäminen oli osoittautunut hankalaksi. Tärkeäksi seikaksi liiton uuden nimen valinnassa nousi se, että afasia oli nimessä edelleen selvästi esillä. Uuden nimen ja liiton toiminta-alueiden laajenemisen pelättiin muuttavan painopistettä liiaksi pois liiton alkuperäisestä toiminnasta, afasiapotilaiden oikeuksien valvonnassa. Toisaalta arveltiin, että halvaus liiton nimessä voisi rajata toiminnan ulkopuolelle sellaisia potilaita, joiden etuja olisi myös tärkeä valvoa. Esimerkkinä nostettiin esiin tapaturmaisesti aivovamman saaneet. Yhdistystoiminnassa nimenmuutos oli merkittävä käänne. Mukaan saatiin sellaisia sairastuneita, joiden toimintakykyä ja asioimista kielelliset häiriöt eivät rajoittaneet. Nämä uudet vastuunkantajat toivat kaivattua lisävoimaa yhdistystoimintaan, kun monet aktiiviset ammattilaiset ilmaisivat samaan aikaan halunsa vetäytyä taustalle. Uusien jäsenten mukaantulo näkyi muun muassa Aivohalvauspäivien järjestelytyöryhmissä, joihin kutsuttiin aikaisempaa enemmän sairastuneita. Esimerkiksi yksikätiselle soveltuvaa pallopeliä, bocciaa, päästiin kokeilemaan ensimmäisen kerran juuri Aivohalvauspäivillä. Vuonna 1993 afasia ja aivohalvaus vaihtoivat paikkaa liiton nimessä, ja uudeksi nimeksi otettiin Aivohalvausja afasialiitto ry. Akuuttihoito stroke-yksiköihin Aivoverenkiertohäiriöiden akuutissa hoidossa tapahtui merkittävä muutos ja 1990-lukujen taitteessa. Aikaisemmin sisätautilääkäreiden vastuulla ollut hoito siirrettiin sairaaloiden niin sanottuihin stroke-yksiköihin, jotka erikoistuivat neurologien johdolla sairauden ensivaiheen hoitoon. Muista länsimaista saatujen esimerkkien mukaisesti akuuttivaiheen kuolleisuus, eli ensimmäisen 3 4 viikon aikana kuolleiden potilaiden määrä, voitiin pudottaa lähes puoleen entisestä. Hoitoajat lyhenivät ja myös sairauden uusiutumisriski väheni. Ensimmäinen aivohalvausyksikkö perustettiin Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan ja neurologinen kuntoutusyksikkö Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Melko nopeasti vastaava Uutisissa 10-vuotispäivänä: Helsingin Sanomat yksikkö syntyi myös Kuopioon, ja pohja nykyiselle aivohalvausyksiköiden verkostolle oli luotu. Liiton myötävaikutuksella ja ammattilaisten sitkeän työn ansiosta asenteet aivohalvaukseen sairastuneita kohtaan alkoivat terveydenhuollossa muuttua. Sairastuneita ei enää pidetty entiseen tapaan toivottomina tapauksina. Niinpä myös kuntoutukseen alettiin sairaaloissa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Satsaukset tuottavat tuloksia Sotien jälkeiseltä ajalta luvun loppuun terveydenhuollon voimavaroja lisättiin voimakkaasti. Esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimintaan myöntämät varat kasvoivat. Vaikka lääkintävoimistelijoiden, toimintaterapeuttien, kuntohoitajien ja hierojien määrä lisääntyi luvun alkuvuosina useilla tuhansilla 28 29

16 Tenavatsarjakuvasta tuttuja hahmoja käytettiin liiton viestinnän keulakuvina ja 1990-lukujen taitteessa. ammattilaisilla, kuntoutushenkilökunnasta alkoi 1980-luvun lopulla olla pulaa. Vammaispalvelulain toteutuminen kunnissa vaati tuekseen vammaisjärjestöjen ammattitaidon ja laajat, jo olemassa olleet palveluverkostot. Kuntoutustoiminnan kehittämisellä on ollut suuri yhteiskunnallinen merkitys. Vuonna 1988 Suomessa käytettiin 2,7 miljoonaa hoitopäivää pelkästään aivohalvauspotilaiden hoitoon. Nykyään vastaava luku on 1,7 miljoonaa. Kuntoutuksen ansiosta jopa 70 prosenttia aivoverenkiertohäiriön sairastaneista selviytyy nykyisin kotona ilman apua. Kaikista sairastuneista työelämään palaa 10 prosenttia, työikäisistä peräti 40 prosenttia. Luvut ovat merkittäviä myös sitä taustaa vasten, että esimerkiksi vuonna 1991 aivoverenkiertohäiriöitä hoidettiin 4,4 miljardilla markalla, kun samaan aikaan yleisesti paremmin tunnettujen sydänsairauksien hoito maksoi yhteiskunnalle 1,1 miljardia. Yhteistyötä yli rajojen Yhteistyö muiden Suomessa toimivien neurologisten järjestöjen, alan kansainvälisten organisaatioiden sekä lääketieteen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa on ollut tärkeää koko liiton historian ajan ja 1990-lukujen taitteessa Suomessa saavutettiin tärkeitä lääketieteellisiä läpimurtoja aivoverenkiertohäiriöiden hoidossa. Näistä esimerkkeinä voidaan Terapeutit sanovat, että afasiasta selviytyminen on kuin outo kuja, joka aukenee tasaisena virtana, mutta voi yllättää hatarine posteineen, että kujalla kohtaa usein vieraan kojun ja unohtaa, että sen katto on ohut, liian ohut pitämään salaista sadetta. Mutta terapeutit sanovat, on hienoa katsella, kun maailma näyttää valoisammalta. On kuin se soisi tuhansin melodioin odottavana ja iloisena. Mutta täytyy olla tarkka, kun vaihtaa elämän kehystä. Mikael (Afasia-lehti, joulukuu 1987) 30 31

17 tai kieltä, kuuluivat 1970-luvulle saakka vallalla olleen käsityksen mukaisesti useimmiten kehitysvammalaitokseen. Helsingin kuulovammaisten koulun dysfasialuokka työn touhussa Palvelut lisäävät diagnooseja ja 1990-luvuilla alettiin tehdä runsaasti dysfasiatutkimuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Diagnosointi tarkentui. Samaan aikaan dysfasialapsille kohdistetut koulutus- ja kuntoutuspalvelut lisääntyivät, mikä osaltaan helpotti ja vauhditti dysfasiadiagnoosien tekemistä. Dysfasiayhdistyksiä perustettiin kiihtyvällä vauhdilla ympäri Suomea, ja liiton jäsenmäärä kasvoi nopeasti parilla tuhannella dysfasiaperheellä. mainita aivoinfarktin aiheuttamien tukosten liuotushoitojen käynnistyminen professori Markku Kasteen johdolla Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa ja neuroprotektiivisten lääkkeiden tulo suojaamaan potilaita iskeemisiltä eli paikalliseen verenpuutteeseen liittyviltä aivovaurioilta. Afasiakongressissa, joka järjestettiin pohjoismaisten afasiayhdistysten yhteistyönä ja Opintotoiminnan keskusliiton tuella Turussa 1988, nostettiin esiin muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n Terveyttä kaikille vuoteen ohjelman tavoitteet, vuoden 1988 alusta voimaan astunut vammaispalvelulaki ja aivovaurion aiheuttamat keskittymis- ja tunteiden hallinnan vaikeudet. Dysfasia nousee esiin Kaikki, mitä luokassa päivittäin tehdään, tähtää lapsen kielen kehittämiseen. Jokaisen lapsen tehtävät valitaan vaikeusasteeltaan siten, että hän mahdollisimman pitkälle pystyy ratkaisemaan ne ilman apua. Tämä auttaa rauhatonta lasta oppimaan kiinteän työrytmin ja antaa tunteen, että hän selviytyy itse. Haukkarannan koulun rehtori Esa Salovius kirjoitti dysfasialasten opetuksesta Afasialehdessä vuonna Jyväskylän kuulovammaisten koulussa, Haukkalan kaupunginosassa oli toiminut afasialapsia varten oma luokka jo vuodesta Vuoteen 1988 mennessä vastaavia dysfasialuokkia oli perustettu Lahteen, Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun. Luokissa opiskeli vuonna 1988 yhteensä 150 lasta. Opetuksessa noudatettiin soveltuvin osin kuulovammaisten lasten opetussuunnitelmaa tai yleistä opetussuunnitelmaa. Kun vielä 1970-luvulla selkeästi erotettiin toisistaan ekspressiivinen afasia (puheen ja kielen tuottamisen vaikeus) ja reseptiivinen afasia (puheen ja kielen vastaanottamisen vaikeus), 1980-luvulle tultaessa käytäntö oli jo opettanut ja tutkimukset vahvistaneet, että puheen ja kielen tuottamisen taustalla oli usein myös vaikeus ottaa vastaan puhetta ja kieltä. Tämän ymmärtäminen oli merkittävä edistysaskel dysfasialasten opetuksessa, koska aikaisemmin vain puheen ja kielen tuottamisen ongelmat olivat avanneet ovet erityiskouluun. Ne, jotka eivät kyenneet ymmärtämään puhetta Foniatrit, esimerkiksi Marjatta Jaroma Kuopiosta ja Marja Asikainen Helsingistä, olivat ratkaisevassa roolissa dysfasialasten kuntoutuksellisen tasa-arvon edistämisessä ja tiedon jakamisessa. Tutkimustoiminnassa ja tiedon jakamisessa ovat olleet aktiivisesti mukana myös esimerkiksi puheterapeutit ja Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimiva Niilo Mäki Instituutti. Yhtenä esimerkkinä uusista opetusmenetelmistä oli 1980-luvulla erityislasten ja erityisesti puhevammaisten lasten opetukseen kehitetyt tietokonepohjaiset pelit. Toki jo 1970-luvulla lähinnä pahvikorteilla pelattavat sanapari- ja muistipelit olivat olleet tärkeitä lasten lepohetkissä ja palkitsemisessa intensiivisten oppimisjaksojen välillä. Esimerkiksi Haukkarannan koulussa lapsia, joilla oli keskittymisvaikeuksia, opetettiin aluksi

18 Tuttu tv:stä Poimintoja YLE:n ohjelmista vuosien varrelta Dysfaattisten lasten kuntoutusohjaaja Elisa Helminen kotikäynnillä vuonna minuutin jaksoissa, joiden välillä lapset saattoivat levähtää hetken sohvalla Aku Ankkaa lukien tai pelejä pelaten. Liitto kasvaa lasten mukana Lasten kuntoutusohjaajien palkkaaminen oli 1980-luvun alussa yksi liiton tärkeistä historiallisista käännekohdista, joka kohdistui pääasiassa alle kouluikäisiin dysfasialapsiin. Kymmenen vuotta myöhemmin lapsijäsenten oikeuksien valvonnassa nousi esiin elämänlaatu peruskoulun jälkeen. Merkittävä osa tätä työtä on ollut liiton omien Nuortentalojen perustaminen. Vuonna 1994 liittoon palkattiin ensimmäinen dysfasiatyöntekijä. Dysfasiaperheiden sopeutumisvalmennuskurssit ja aikaisemmin kouluvalmennuskurssit, joita liitto järjesti yhteistyössä valtion erityiskoulujen kanssa, ovat edelleen yksi tärkeimpiä liiton tarjoamia palveluja dysfasiaperheille. Ensimmäisen dysfasiaseminaarin liitto järjesti vuonna Seminaarissa, johon osallistui satoja opettajia, terapeutteja, lääketieteen edustajia ja lasten vanhempia, annettiin perustietoa dysfasialasten opetuksesta ja kuntoutuksesta. Vuosittain järjestetyissä dysfasiaseminaareissa on viime vuosina keskitytty yhä enemmän tiettyihin erityisalueisiin. Liiton järjestämillä seminaareilla on ollut tärkeä rooli alan yhteistyöverkoston rakentajana. Vireää varainhankintaa Afasia- ja aivohalvausyhdistysten liitto kunnostautui varainhankinnassa erityisesti toimintansa toisella vuosikymmenellä Kotimaan katsaus Nyrkkeilijät ja aivovauriot (toim. Markku Laukkanen) Haastattelussa neurologian erikoislääkäri, dosentti Markku Kaste Korpivaellus Aiheena afasia (TV2 Dokumenttitoimitus) Haastattelussa muun muassa Arto Nuutila, Toivo Heikkinen ja Eino Stig Leipäpuu Puheterapeutin työ (TV1 Asiaohjelmien toimitus) Dokumentti puheterapeutti Maire Lempisen työstä sekä muun muassa änkytyksestä ja afasiasta Tiistaitiima Aiheena aivohalvaus (toim. Harriet Finne) Asiantuntijavieraina ylilääkäri Markku Kaste ja neuropsykologi Marja Hietanen Kotimaan katsaus Aivohalvaus voi yllättää kenet tahansa (toim. Tuula Virtanen) Haastattelussa ylilääkäri Markku Kaste ja emeritusprofessori Jouko Paunio Tiistaitiima Aiheena afasia (toim. Harriet Finne) Puheterapeutti Eeva Orava-Kaihlainen kertoo afasian taudinkuvasta ja terapiasta. Arto Nuutila esittelee Villa Afasian Ykkösen Aamu-tv Aiheena dysfasia (toim. Tiina Torikka) Haastattelussa dysfasialasten äiti Maaret Castrén Inhimillinen tekijä Tyhmä, laiska vai lahjakas (toim. Helena Itkonen) Haastateltavina runoilija Arja Tiainen, ambulanssilääkäri Maaret Castrén ja kasvatustieteiden professori Kari Uusikylä Ykkösen Aamu-tv Kuntotalkoot: Aivohalvaukset ja niiden estäminen (toim. Leo Silolahti) Haastateltavina neurologian professori, ylilääkäri Markku Kaste, Tuija Lakia ja toiminnanjohtaja Tiina Viljanen Vierivät kivet Aiheena muun muassa aivohalvauksen jälkeinen kuntoutus (toim. Jaakko Kyläsalo) Haastateltavina Keijo ja Rauha Rääpysjärvi, neurologi Susanna Tuominen sekä Timo Teräsahjo Ykkösen aamu-tv Kuntotalkoot: Millainen haitta dysfasia on nuorelle? (toim. Leo Silolahti) Haastateltavina toiminnanjohtaja Tiina Viljanen, Nuortentalon johtaja Marjatta Laakso sekä Urho Mustonen, Anni Savolainen, Sonja Ristolainen ja Mauri Silvennoinen Ykkösen aamu-tv Kuntotalkoot: Kansainvälinen aivohalvauspäivä. Ajankohtainen akuuttihoito (toim. Leo Silolahti) Haastateltavina puheenjohtaja Risto O. Roine, toiminnanjohtaja Tiina Viljanen sekä Lea Saarela ja Pekka Saarela Silminnäkijä Kolme ratkaisevaa tuntia (toim. Juha Portaankorva, Kari Mokko) Haastateltavana neurologi Jyrki Ollikainen

19 Vihollinen oli kaikki se, mikä vaati entisen elämän jatkamista. Matti Pulkkinen 1992 Ajatuksia kirjojen kansien välissä Vuonna 1992, sairastumisen ja toipumisen jälkeen kirjailija Matti Pulkkinen julkaisi neljännen teoksensa Ehdotus rakkausromaaniksi (Gummerus), joka käsittelee muun muassa aivohalvausta. Ilmoitustilaa myytiin muun muassa seminaarijulkaisuihin ahkerasti ja tuloksellisesti. Esimerkiksi vuoden 1993 kesäpäivien ohjelmalehtinen sisälsi 635 ilmoitusta, joilla niin yritykset kuin kunnat ympäri Suomen mainostivat itseään. Turun kuulovammaisten ammattikoulu, nykyinen Aura Instituutti, on tarjonnut opiskelupaikkoja myös dysfaattisille nuorille. Kuvassa kone- ja metallitekniikan opiskelua vuonna Maria Malmi apuvälinemessuilla Aivohalvaus ja afasia eivät olleet siihen menneessä kaunokirjallisuudessa juuri esiintyneet lukuunottamatta vuonna 1975 tietokirjojen sarjassa julkaistua Manu Rytisalmen kertomusta omasta sairastumisestaan (Halvaus, afasia. Otava). Molemmat teokset olivat raakoja kuvauksia sairastumisesta ja sen seurauksista ja luvuilla on julkaistu useita erilaisia muistelmateoksia. Yksi esimerkki merkittävistä aivohalvausta käsittelevistä kaunokirjallisista teoksista muualta maailmasta on Siegfried Lenzin vuonna 1983 julkaistu Hiljaisuus (Gummerus). Vuonna 1994 liitto oli mukana Taksvärkki ry:n päivätyökeräyksessä yhdessä Epilepsialiiton, Kaarisilta ry:n, Suomen CP-liiton ja Suomen Parkinson-liiton kanssa. Täysin purjein elämään -keräyksen tuotolla tehostettiin aivohalvausperheiden ja dysfasianuorten kuntoutusta ja tuotettiin tiedotusmateriaalia muun muassa kouluille. Erityisosaamiskeskus Suvituulen, jota suunnitteluvaiheessa kutsuttiin vielä Lounatuuleksi, rakentamiseksi kerättiin rahaa Lahjoita jaksamista! -katukeräyksellä ja myymällä muun muasssa tarroja ja maskotteja. Aluetoimistojen ja yhdistysten ihmiset olivat aktiivisesti mukana varainhankinnassa. Aivohalvausyhdistyksissä toimiminen on tarjonnut virkistystä ja vertaistukea niin sairastuneille kuin heidän läheisilleenkin. Kuva vuodelta

20 Tauno Toivonen testaa afaattisen henkilön saamaa palvelua Turussa vuonna Markasta euroon Suomi liittyi Euroopan unioniin vuoden 1995 alussa. Koko Euroopan unionin olemassaolon aikana siihen kuuluvat maat ovat pyrkineet lisäämään yhteistyötä niin taloudessa kuin politiikassa. EU-maat päättävät yhdessä jo nyt monista asioista. Kasvava liitto perusti aluetoimistot vuonna 1991 Helsinkiin, 1992 Ouluun ja 1993 Turkuun. Jäsenmäärä tuplaantui muutamassa vuodessa. Vuonna 1993 henkilöjäseniä liittoon kuuluvissa yhdistyksissä oli jo yli 7 000, ja vuoteen 1997 mennessä jäsenmäärä kasvoi yli 9 900:aan. Vammaispalvelulain takaamista palveluista tiedottaminen liiton jäsenistölle on ollut yksi liiton tärkeistä tehtävistä lain voimaantulosta saakka ja on sitä edelleen. Esimerkiksi kun vammaispalvelulakiin tehty tulkkipalveluja koskeva muutos astui voimaan vuonna 1994, liitto auttoi tulkkipalvelujen tarvitsijoiden ja kuntien sosiaalityöntekijöiden kohtaamista kertomalla jäsenilleen selkeästi ja yksiselitteisesti, mihin he olivat lain pohjalta oikeutettuja, ja sosiaalityöntekijöille tulkkipalvelujen tarpeesta. EU-maat pyrkivät tiivistämään yhteistyötä edelleen. Tärkeä muutos on yhteisen rahan käyttöönotto. Pian melkein koko Euroopan unionin alueella ostokset voi maksaa samalla rahalla, eurolla. Eduskunta on päättänyt, että myös Suomessa markka poistuu käytöstä ja sen tilalle tulee euro. Muutos tapahtuu vuoden 2002 alussa. Jo sitä ennen euron käyttöön totutellaan monella tavalla. Euroon siirtyminen aiheuttaa paljon muutoksia ja ehkä myös ongelmia. Kaikkien on opittava käyttämään euroja. Selkouutisten julkaiseman Markasta euroon -esitteen alkusanat. Esite jaettiin Afasia-lehden välissä vuonna

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki)

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki) Osastot AVH-valvonta Tyks kuntoutusosasto neurokirurgian osasto neurologian osasto Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa,

Lisätiedot

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi

Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK. www.vlkunto.fi Vajaaliikkeisten Kunto- Bot för Rörelsehindrade ry VLK www.vlkunto.fi Eeva Seppälä projektipäällikkö 29.10.2008 VLK ry Perustettu vuonna 1953 Arkkiatri Arvo Ylppö ja hänen vaimonsa Lea Ylppö olivat mukana

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22

Sisällys. Osa I Lapsen aivovammat. Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18. 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 10 Julkaisijan puheenvuoro 5 Toimituskunta 7 Esipuhe 15 Johdanto 18 Osa I Lapsen aivovammat 1 Aivovammojen määritelmät ja käsitteet 22 Aivovamman alamuodot 24 Traumaattisen aivovamman alamuodot 24 Tajunnan

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo

KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ. Antti Aarnisalo KUULON APUVÄLINETTÄ KÄYTTÄVÄN LAPSEN HYVÄ KUNTOUTUSKÄYTÄNTÖ Antti Aarnisalo Kelan ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat yhteistyössä laatineet suosituksen kuulon apuvälinettä (akustinen kuulokoje, sisäkorvaistute

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta Ajankohtaista Kelan järjestämästä neuropsykologisesta kuntoutuksesta 11.11.2016 Katariina Kallio-Laine LKT, neurologian erikoislääkäri Vastaava asiantuntijalääkäri katariina.kallio-laine@kela.fi Neuropsykologinen

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2016. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2016 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012

Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö. Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 Kehitysvammaisten Tukiliitto - kansalaisjärjestö Jyrki Pinomaa Jyväskylä 23.2.2012 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys yhdistys

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Paikalliset voimat yhteen. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Paikalliset voimat yhteen. Lasten ja nuorten kuntoutuksessa Paikalliset voimat yhteen Lasten ja nuorten kuntoutuksessa Keuruun-Multian alueella Taru Soini Keuruun Multian th ky Taustaa Vuonna 2003 KeuLa työryhm ryhmä tuotettiin vuokaaviolla toimintamalli, miten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja kuntoutus. Neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen 27.11.2014

Aivoverenkiertohäiriöt ja kuntoutus. Neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen 27.11.2014 Aivoverenkiertohäiriöt ja kuntoutus Neurologian erikoislääkäri Mika Koskinen 27.11.2014 Miksi AVH-kuntoutus on tärkeää? Vuosittain sairastuu 15 000 Joka neljäs on työikäinen Suorat kustannukset + epäsuorat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: Kuinka kauan olet

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2018 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015. Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2015 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, f. 02 2138 210, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä?

Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? Kysymyksiä: Mitä mieltä olette viittomakieltä käyttävän määritelmästä? (KLVL ry) on tyytyväinen siihen, että lakiin ei ole sisällytetty kuulovammaan perustuvaa lääketieteellistä määrittelyä ja näin ollen

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt

Sopeutumisvalmennuskurssit Aivoverenkiertohäiriöt Sopeutumisvalmennuskurssit 2017 Aivoverenkiertohäiriöt Kurssipaikka Erityisosaamiskeskus Suvituuli Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200, www.aivoliitto.fi Lisätietoja (ma pe klo 9 15) Kurssisuunnittelija

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry

Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä. Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennuksen mahdollisuudet ja keinot tukea perhettä Timo Teräsahjo, PsM, Aivoliitto ry Sopeutumisvalmennus Kuntoutujan ja hänen omaisensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen tai vammautumisen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Alkusanat. Oulussa 6. joulukuuta 2010 Anna-Liisa Lämsä

Alkusanat. Oulussa 6. joulukuuta 2010 Anna-Liisa Lämsä Masennus on yleisin nuorten mielenterveyden häiriö Suomessa, ja sen arvioidaan edelleen yleistyvän nuorten keskuudessa. Masennus on myös yksi yleisimmistä nuorten sairauslomien syistä ja yleisin ennenaikaiselle

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Tsemppaaminen intohimona

Tsemppaaminen intohimona Vetrea Tsemppi Eläköön elämä! Me Vetreassa uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja vapaus nauttia elämästä kaikissa elämänsä vaiheissa. Vetrea Tsemppi on aktiivisen ja turvatun elämän mahdollistava

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Kuntoutusfoorumi SEKS, toi Riitta Winter

Kuntoutusfoorumi SEKS, toi Riitta Winter Kuntoutusfoorumi 11.10.2011 SEKS, toi Riitta Winter Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus- koulutus Vajaaliikkeisten Kunto ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämä Alkoi syksyllä 2008 Tavoitteena etsiä

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN

KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN KUULON HARJOITTELU DYSFASIALAPSELLA, HOIDON SEURANTA HERÄTEVASTETUTKIMUKSIN Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus Puh: 09-484644 2 TUTKIMUS Esittelemme seuraavassa yhteenvedon tutkimuksesta, joka on tehty

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Liity osaksi Team Rynkeby -verkostoa osoitteissa: www.team-rynkeby.fi www.facebook.com/teamrynkebyfinland www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY

Lisätiedot

Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes Gebhard 150 -juhlavuonna

Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes Gebhard 150 -juhlavuonna 1 Puhe 9.4.2014 Pellervo-Seura ry:n vuosikokous 2014 Vanha ylioppilastalo, Helsinki Valtuuskunnan puheenjohtaja maanviljelysneuvos Timo Komulainen Tunnustuksia osuustoiminnan hyväksi tehdystä työstä Hannes

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kuntoutuvana potilaana sairaalassa Risto Savolainen

Kuntoutuvana potilaana sairaalassa Risto Savolainen Kuntoutuvana potilaana sairaalassa 23.1.2018 Risto Savolainen Minä itse 58-vuoden ikäinen Syntyisin Satakunnasta, Kokemäenjoen rantamaisemista Nykyisin maskulainen, vuodesta 1989 Vaimo ja 3 lasta, pojat

Lisätiedot

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen

Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen Kuntoutuslaitoksen rooli AVHsairastuneen kuntoutuksessa Kuntoutuspolku Moniammatillinen intensiivinen laitoskuntoutus Moniammatillinen kuntoutus jatkuu päiväkuntoutuksena tai polikliinisenä kuntoutuksena

Lisätiedot

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö

Tarjolla Yksi elämä. - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta. Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Tarjolla Yksi elämä - terveystietoa, materiaaleja ja koulutusta yhdestä osoitteesta Kuntamarkkinat 12.9.2013 Marjut Niemistö Yksi elämä Lupaa täyttä elämää kaikille Yksi elämä pähkinänkuoressa Aivoliiton,

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä?

Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia. Oletko se sinä? Seinäjoen terveyskeskus etsii terveydenhuollon osaajia Oletko se sinä? Meillä on töitä! Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, me haluaisimme juuri sinut töihin osaavaan joukkoomme Seinäjoen terveyskeskukseen.

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist. Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4

AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist. Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4 AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4 Aivoviikon alueellinen AVH-koulutuspäivä 13.3.2017 Tarkistuslistan tausta Kehitetty

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut KHO:n uusimmassa käytännössä. Sanna Ahola Erityisasiantuntija

Kuljetuspalvelut KHO:n uusimmassa käytännössä. Sanna Ahola Erityisasiantuntija Kuljetuspalvelut KHO:n uusimmassa käytännössä Sanna Ahola Erityisasiantuntija Itsenäisen suoriutumisen vaatimus kuljetuspalveluja järjestettäessä: KHO 28.6.2016 T 2899, käsittely kunnassa A:lla oli vaskulaarinen

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE Suomen Alzheimer-tutkimusseura ja muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä Kustantaja: Novartis Oy otilaan ja omaisen huolellinen haastattelu on tärkeä osa muistihäiriöpotilaan

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot