Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki / LUKIO. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa 1.8.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki / LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa alkaen

2 LUKIO Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) VIERAAT KIELET A (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 1 6 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) ENGLANTI A (ENA) SAKSA A (SAA) RANSKA A (RAA) VENÄJÄ A (VEA) VIERAAT KIELET B2 (PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7 9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B2 (SAB2) RANSKA B2 (RAB2) VENÄJÄ B2 (VEB2) VIERAAT KIELET B3 (LUKIOSSA ALKAVA OPPIMÄÄRÄ) SAKSA B3 (SAB3) RANSKA B3 (RAB3) VENÄJÄ B3 (VEB3) ESPANJA B3 (EAB3) ITALIA B3 (IAB3) MUUT KIELET ESPANJA ABC (ESPabc) ITALIA ABC (IAabc) VENÄJÄ ABC (VEabc) LATINA (LA) MATEMATIIKKA (MA) MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) BIOLOGIA (BI) MAANTIEDE (GE) FYSIIKKA (FY) KEMIA (KE) USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO (UE) ORTODOKSINEN USKONTO (UO) ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) FILOSOFIA (FI) HISTORIA (HI) YHTEISKUNTAOPPI (YH) PSYKOLOGIA (PS) MUSIIKKI (MU) KUVATAIDE (KU) LIIKUNTA (LI) TERVEYSTIETO (TE) OPINTO-OHJAUS (OP) MUUT LUKIOKURSSIT TIETOTEKNIIKKA (AT) VALMENNUSKURSSIT, jatko-opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa (VAL) ( ) TEKNINEN TYÖ (TN) TEKSTIILITYÖ (TS) KANSAINVÄLISYYSKURSSI (KV) CONTENT-BASED INSTRUCTION IN ENGLISH (STUDIES IN ENGLISH) Biology (BIe) Geography (GEe) Physics (FYy) Religion and ethics (UE) History (HIe) Psychology (PSe) Art (KU) Information technology (AT)...59

3 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Poikkeavasta järjestyksestä tulee neuvotella opettajan kanssa. Syventävät kurssit ÄI 8 ja ÄI 9 suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kielenhuollon kurssi kannattaa käydä ensimmäisenä lukiovuonna, jolloin luodaan hyvä pohja kielen sopimusten ja suositusten omaksumiselle ja sisäistämiselle. Kurssin voi myös opiskella missä opintojen vaiheessa tahansa. Luovan kirjoittamisen, ilmaisutaidon ja lehtityön kurssin opiskelija voi käydä parhaaksi katsomassaan vaiheessa. Kirjallisuusdiplomikurssi aloitetaan yleensä lukio-opintojen alussa, ja se valmistuu opintojen aikana. 10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10) Opiskelija kertaa peruskieliopin oppii kielenhuollon käsitteistön ymmärtää suomen kielenhuollon periaatteita osaa soveltaa kielenhuollon periaatteita, näkemyksiä ja käytänteitä kirjallisessa ilmaisussaan hyvän kielenkäytön sopimukset ja suositukset kirjoitetun kielen lause- ja virkerakenteet tekstin kielellinen ja sisällöllinen sidostaminen tekstien rakenteita tekstien tyylejä Opiskelijat tekevät paljon harjoituksia, joiden avulla he oppivat sisäistämään kielenhuoltoon liittyviä näkökulmia. Harjoitusten avulla opiskellaan oikeinkirjoitusta, lause- ja virkerakenteita, sidostamista ja tyylivalintoja. perustuu jatkuvaan näyttöön, kirjallisiin tehtäviin ja kokeisiin. Opiskelijan on saatava kokeesta/kokeista vähintään arvosana 6,5 saadakseen hyväksytyn kurssisuorituksen. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

4 11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Kurssilla harjoitellaan erilaisia fiktiivisen tekstin tuottamistapoja ja lajeja. Pyritään löytämään, vahvistamaan ja monipuolistamaan omia ilmaisukeinoja. Syvennetään käsitystä kirjallisuudenlajien ominaispiirteistä. Opitaan antamaan rakentavaa palautetta ja hyödyntämään sitä osana omaa kirjoitusprosessia. Pyritään hiomaan tekstejä julkaistaviksi. Tutustutaan erilaisiin ideointi- ja kirjoitustekniikoihin (esim. kerronnan keinoihin, kuvakielen käyttöön). Harjoitellaan tekstien kommentointia ja palautteen antamista. Muokataan valittuja tekstejä julkaistaviksi. Kirjoitetaan paljon erilaisia pieniä fiktiivisiä tekstejä. Tarkastellaan omia ja toisten tekstejä ja annetaan palautetta, joka otetaan huomioon tekstejä muokattaessa. Hyväksytyn kurssin edellytyksenä on tekstien tuottaminen kurssilla sovitun mukaisesti. Kurssin alussa sovitaan tehtävien lukumäärä. 12. Lehtityön kurssi (ÄI12) Kurssin aikana tai sen lopputuloksena julkaistaan esim. sanomalehti tai verkkolehti. Kurssi perehdyttää lehdenteon prosessiin: työvaiheisiin, erilaisiin juttutyyppeihin ja muihin materiaaleihin. Toimitustyön eri vaiheet tulevat tutuiksi. Tutustutaan erilaisiin juttutyyppeihin ja lehden muihin materiaaleihin. Harjoitellaan lehtityön eri osa-alueita (juttujen kirjoittaminen, kuvittaminen, taittaminen). Tutustutaan paikallisen sanomalehden toimintaan ja työhön. Valmistetaan oma julkaisu (sanoma- tai verkkolehti) ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sen taittoon. Järjestetään toimittajavierailu, tutustutaan lehdentekoon ja lehtijuttujen laatimiseen. Laaditaan yksin tai pienryhmissä erilajisia juttuja kuvituksineen. perustuu sovittujen tehtävien suorittamiseen. 13. Ilmaisutaidon kurssi (ÄI13) Kurssilla kehitetään itseilmaisun taitoja yhdessä muiden kanssa. Vahvistetaan opiskelijan itsetuntoa ilmaisijana. Löydetään opiskelijoiden omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Kehitetään ryhmässä toimimisen taitoja. Harjoitellaan erilaisia itseilmaisu- ja ryhmäviestintätilanteita. Tehdään paljon erilaisia harjoituksia. Keskustellaan tilanteista ja niiden aikana koetuista ja opituista ajatuksista ja tunteista. perustuu tuntiaktiivisuuteen ja muihin mahdollisiin tehtäviin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

5 14. Kirjallisuusdiplomikurssi (ÄI14) Kurssilla luetaan 20 koti- ja ulkomaista teosta (klassikkoja ja nykykirjoja), ja tavoitteena on suorittaa ns. kirjallisuusdiplomi. Kurssi on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, ja sen suorittamista voi jatkaa kolmanteen opiskeluvuoteen asti. Perehdytään monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen, sekä klassikkoihin että nykykirjallisuuteen. Luetaan eri kirjallisuudenlajeja edustavia teoksia. Suoritetaan ns. kirjallisuusdiplomi, joka luovutetaan opiskelijalle ylioppilastodistuksen liitteenä. Ymmärretään lukemisen monet tavoitteet: kirjaa voi lukea omaksi iloksi, siitä voi kertoa ja keskustella ja sen viestejä voi pohtia. Kurssi alkaa kurssin suorittajien yhteisellä tilaisuudella. Tapaamisia järjestetään jaksoittain. Kurssin aikana luetaan 20 teosta annetulta listalta oman valinnan mukaan. Luetuista teoksista tehdään erilaisia kirjallisia ja suullisia tai kuvallisia tehtäviä, joilla osoitetaan teoksen tuntemus. Tehtävänä voi olla esim. lukupäiväkirja, paneelikeskusteluun osallistuminen tai verkkokeskustelu. Tehtävistä sovitaan kurssista vastuussa olevan opettajan kanssa. Kurssin suorittaminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä opintovuonna, mutta sitä voi jatkaa kolmannen vuoden kevääseen asti. Luettavista kirjoista kirjoitetaan, keskustellaan ja niitä esitellään monin tavoin. Niitä voidaan myös esimerkiksi kuvittaa. Kurssista annetaan merkintä S, kun 20 kirjaa on luettu ja lukeminen osoitettu erilaisten tehtävien avulla. Kurssin suorittaneet saavat ns. kirjallisuusdiplomin.. 2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI RUOTSI RUB1 (perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit (1 5) suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Numerojärjestyksestä poikkeamisesta opiskelija neuvottelee opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan arvosanoin Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kurssin itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. ruotsi kotikielenä) opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti osallistumatta opetukseen. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta, joka laatii opiskelijalle kurssin suoritussuunnitelman ja -aikataulun. Kurssin itsenäiseen suorittamiseen sisältyy myös opettajan harkitsema määrä kontaktiopetusta. Aineen kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti. Kurssin arviointitapoja ovat esim. loppukoe, muut kokeet, jatkuva näyttö, portfolio ja itsearviointi. Tarkemmat arviointiperusteet selvitetään opiskelijoille kunkin kurssin alkaessa. Kurssit arvioidaan numeerisesti asteikolla 4 10, mikäli kurssikuvauksesta ei käy muuta ilmi. Oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien kurssien 1 7 keskiarvon perusteella. Opettajalla on kuitenkin mahdollisuus korottaa arvosanaa, mikäli hän katsoo opiskelijan tietojen ja taitojen olevan kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää keskiarvosanaa parempia. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

6 5. Elinympäristömme (RUB5) Valtakunnalliset syventävät kurssit 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 8. Kulttuurimatka Pohjoismaihin (RUB8) Tavoitteena on kielitaidon syventäminen ja pohjoismaiseen kulttuuriin tutustuminen. Kurssilla tutustutaan Pohjoismaihin ja niiden kulttuureihin. Vahvistetaan pakollisten kurssien aikana opittujen rakenteiden hallintaa ja kartutetaan päättökokeessa tarvittavia taitoja. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Kurssi arvioidaan numeroin. Arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 9. Abikertaus (RUB9) Tavoitteena on kerrata keskeiset rakenteet ja keskeinen sanasto. Kerrataan kaikki keskeiset rakenteet ja harjoitellaan niitä. Laaditaan kaksi kirjoitustehtävää ja harjoitellaan kuullunymmärtämistä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 10. Perusopetuksen kertaus (RUB10) Tavoitteena on totuttaa opiskelija lukion työtapoihin ja auttaa häntä selviytymään ensimmäisistä kursseista Kerrataan perusopetuksessa opitut keskeisimmät rakenteet ja keskeisin sanasto. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 3. VIERAAT KIELET A (perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 3.1 ENGLANTI A (ENA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Mahdolliset poikkeukset sovitaan opettajien kanssa. Kursseilla kehitetään kielen osa-alueita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijoilta edellytetään valmiutta runsaaseen suulliseen harjoitteluun. Harjoittelumuotoina ovat mm. pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely ja erilaiset esitykset. Ylioppilaskoe perustuu pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit 7 ja 8). LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

7 Suositus on, että myös valtakunnalliset syventävät kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus valita päinvastainen suoritusjärjestys, ellei hänellä muuten ole mahdollisuutta osallistua molemmille kursseille. Kaikki valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Tuntiaktiivisuus vaikuttaa kurssin arvosanaan. Itseopiskelu Valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja ei pääsääntöisesti voi suorittaa itsenäisesti. Arvosanan voi saada vain opetukseen osallistumalla. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) 3. Opiskelu ja työ (ENA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 5. Kulttuuri (ENA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Koulukohtaiset soveltavat kurssit Koulukohtaisten kurssien suorittamisjärjestys Kurssit voidaan valita milloin tahansa lukioaikana. Kurssi EN9 suositellaan suoritettavaksi pakollisten kurssien jälkeen. Kurssi EN11 on tarkoitettu kirjoituksiin valmentautuville, ja se on hyvä suorittaa ylioppilaskirjoituksia edeltävässä jaksossa. 9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA9) antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää yhteismaailmallisten kehityslinjojen, ajankohtaisten tapahtumien ja erilaisten maailmankuvien aihepiireihin liittyvää kieltä syventää kielen rakenteiden hallintaa valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. aihepiireinä yhteismaailmalliset ja ajankohtaiset tapahtumat sekä erilaiset maailmankuvat kielitaidon kaikkien osa-alueiden hallintaa syvennetään painotetaan abstraktin kielen osaamista. Ymmärtävän lukemisen osuutta korostetaan. Muodollinen englanti on keskeistä kirjoittamisessa. Kuunteluissa pyritään myös abstraktien aiheiden ymmärtämiseen. Keskustellaan yhä muodollisemmista aihepiireistä argumentoiden. Kurssi on tarkoitettu abiturienteille ja se arvioidaan numeroin, mutta arvosana voi vaikuttaa päättöarvosanaan vain korottavasti. 10. Debattikurssi (ENA 10) vahvistaa julkisen esiintymisen taitoja englannin kielellä lisätä tavoitteellisen keskustelun taitoja perehdyttää väittelyn rakenteeseen ja fraseologiaan. harjoitellaan esiintymistä ja väittelyä englannin kielellä eri aiheista. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

8 Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 11. Kertauskurssi (ENA11) syventää kielitietoa ja taitoa viimeisenä opiskeluvuonna kerrataan kielioppia kartutetaan sanavarastoa kirjoitetaan tuotoksia harjoitellaan kuullun ja lukemisen ymmärtämistä. Menetelmät Työskentelymenetelmät vaihtelevat opettajajohtoisesta pari- ja pienryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn. Aktiivisuus ja läsnäolo ovat kurssin oleellinen osa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. 12. Tsemppikurssi (ENA12) Vahvistaa englannin kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa. Kehittää kuuntelustrategioita. Vankistaa aineen kirjoittamisen tekniikkaa ja taitoa. Tehdään rakenne- ja sanastoharjoituksia, kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja opiskellaan keskeistä ja ajankohtaista sanastoa aihepiireittäin. Tehdään kuunteluharjoituksia kurssin aihepiireihin liittyvistä teemoista. Kirjoitetaan aineita kurssin aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino on rakenteiden ja sanaston kertaamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi tehdään suullisia pari- ja ryhmätehtäviä. Aktiivinen osallistuminen, kirjalliset ja suulliset tehtävät. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 13. Kirjoituskurssi (ENA13) Kehittyä kirjoittajana ja oppia tuottamaan tarkoituksenmukaista tekstiä eri tyylilajien vaatimalla tavalla. Opiskellaan erityylisten kirjoitelmien ominaispiirteitä (argumentoiva kirjoitelma, yleisönosastokirje, epävirallinen ja virallinen kirje jne.) ja kirjoitetaan useita tuotoksia eri aihepiireistä. Menetelmät Pääpaino kirjallisessa tuottamisessa ja itsenäisessä työskentelyssä. Lisäksi pari- ja ryhmätöitä ja näiden arviointia. Kurssi soveltuu myös itsenäiseen opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen, kirjallisista tuotoksista työstetty portfolio/kirjalliset tuotokset. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

9 3.2 SAKSA A (SAA) Aihekokonaisuudet Aihekokonaisuuksista viestintä- ja mediaosaaminen ja kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus painottuvat jokaisella vieraan kielen kurssilla. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus on painopistealueena ensimmäisten kurssien aikana. Turvallisen oppimisympäristön luominen nuoren ja hänen sosiaalisten suhteidensa kehittymisessä korostuu. Itseopiskelu Saksa on oppiaine, joka soveltuu opiskeltavaksi parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (SAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2) 3. Opiskelu ja työ (SAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4) 5. Kulttuuri (SAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Valmentava kurssi (SAA9) valmistautua saksan pitkän oppimäärän päättökokeeseen mm. edellisvuosien yo-kokeet Kurssilla harjoitellaan niin luetun- kuin kuullunymmärtämistä sekä kirjallista tuottamista. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

10 3.3 RANSKA A (RAA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (RAA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (RAA2) 3. Opiskelu ja työ (RAA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA14) 5. Kulttuuri (RAA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (RAA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (RAA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (RAA08) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAA9) Kurssilla kerrataan keskeiset rakenteet ja tehdään tekstinymmärtämistehtäviä ja harjoitellaan päättökokeen eri tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 3.4 VENÄJÄ A (VEA) Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Kurssit arvioidaan numeroin Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Nuori ja hänen maailmansa (VEA1) 2. Viestintä ja vapaa-aika (VEA2) 3. Opiskelu ja työ (VEA3) 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (VEA14) 5. Kulttuuri (VEA5) 6. Tiede, talous ja tekniikka (VEA6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Luonto ja kestävä kehitys (VEA7) 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (VEA8) 4. VIERAAT KIELET B2 (perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien sisältö on luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne ovat korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

11 Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Itseopiskelu Erityisestä ja perustellusta syystä (esim. kaksi kurssia päällekkäin) opiskelija voi suorittaa kurssin osallistumalla opetukseen vain osittain ja suorittamalla osan kurssista itsenäisesti. Tähän anotaan lupa kurssin opettajalta. Kahta peräkkäistä kurssia ei yleensä voi suorittaa itsenäisesti. 4.1 SAKSA B2 (SAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) 2. Meillä ja muualla (SAB22) 3. Ennen ja nyt (SAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24) 5. Kulttuuri (SAB25) 6. Yhteinen maapallomme (SAB26) 7. Tiede ja tekniikka (SAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi (SAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 4.2 RANSKA B2 (RAB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB21) 2. Meillä ja muualla (RAB22) 3. Ennen ja nyt (RAB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB24) 5. Kulttuuri (RAB25) 6. Yhteinen maapallomme (RAB26) 7. Tiede ja tekniikka (RAB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (RAB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

12 4.3 VENÄJÄ B2 (VEB2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB21) 2. Meillä ja muualla (VEB22) 3. Ennen ja nyt (VEB23) 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB24) 5. Kulttuuri (VEB25) 6. Yhteinen maapallomme (VEB26) 7. Tiede ja tekniikka (VEB27) 8. Luonto ja kestävä kehitys (VEB28) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB29) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5. VIERAAT KIELET B3 (lukiossa alkava oppimäärä) Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta Aihekokonaisuudet Kaikilla kursseilla keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä ja mediaosaaminen. Muut aihekokonaisuudet on mainittu niiden kurssien kuvauksissa, joissa ne korostuvat. Kurssien suorittamisjärjestys Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua kieltä opettavan opettajan kanssa. Itseopiskelu Kieliopinnot onnistuvat parhaiten osallistumalla kurssien oppitunneille. Jos opiskelijalla on painava syy, miksi hän ei voi osallistua opetukseen, kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Tämä edellyttää aina neuvottelua opettajan kanssa ja yhteisesti laaditun ohjelman sekä aikataulun noudattamista. Kurssilla kuunnellaan, luetaan, puhutaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Työmenetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. kurssin painotukset, opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan numeroin Kaikki kurssit niin pakolliset kuin syventävät arvioidaan samojen periaatteiden mukaan. Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet. Kurssin arvosana muodostuu seuraavien elementtien yhdistelemisestä kurssikuvausten painotusten mukaisesti: kurssin tavoitteiden mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaidon osoittaminen opiskelijan itsearviointi ja oppimisprosessin seuraaminen itsenäinen työskentely kurssilla tai kurssin itsenäinen suorittaminen portfolio kurssin loppukoe taitotasoasteikon käyttäminen kriteeripohjaiseen arviointiin. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

13 5.1 SAKSA B3 (SAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssien SAB31 ja SAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista SAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33) 4. Meillä ja muualla (SAB34) 5. Ennen ja nyt (SAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB35) 7. Kulttuuri (SAB37) 8. Yhteinen maapallomme (SAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (SAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä saksan ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5.2 RANSKA B3 (RAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) Kurssien RAB31 ja RAB32 jälkeen opiskelija on valmis jatkamaan opiskelua B2 oppimäärän mukaan kurssista RAB21 alkaen. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33) 4. Meillä ja muualla (RAB34) 5. Ennen ja nyt (RAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36) 7. Kulttuuri (RAB37) 8. Yhteinen maapallomme (RAB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

14 5.3 VENÄJÄ B3 (VEB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) 2. Näin asiat hoituvat (VEB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) 4. Meillä ja muualla (VEB34) 5. Ennen ja nyt (VEB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB36) 7. Kulttuuri (VEB37) 8. Yhteinen maapallomme (VEB38) Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (VEB39) kerrata keskeiset kielioppirakenteet harjoitella päättökokeen eri tehtävätyyppejä kielioppitehtäviä tekstinymmärtämistehtäviä kuullunymmärtämistehtäviä kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä eikä sitä voi suorittaa itsenäisesti. 5.4 ESPANJA B3 (EAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Tavoitteena on, että opiskelija oppii espanjan kielen ääntämistä, intonaatiota, helppoa suullista vuorovaikutusta ja oikeinkirjoitusta. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja omista mieltymyksistään Sisältö Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja yksinkertaista arkipäivän viestintää: tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, kiittäminen, viikonpäivät, päivämäärät, kuukaudet, vuodenajat, perhepiiri, kielet, kansallisuudet, ammatteja. 2. Näin asiat hoituvat (EAB32) Tavoitteena on oppia kertomaan laajemmin omasta elämästä ja harrastuksista. Sisältö Aihepiireinä suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit, asuinympäristö, palvelujen käyttäminen, urheilu- ja koulusanastoa, kellonajat, sää. Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja täydentämistä, genetiivi, painoton possessiivipronomini, tener que + infinitiivi, lisää gustar -verbistä, -ar, -er, -ir verbien preesens, epäsäännöllisiä ja vokaalivaihteluverbejä. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Rohkaista opiskelijoita puhumaan jokapäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto, harrastukset ja niihin liittyvien palvelujen käyttö: ateriat, tien neuvominen, juhlat, kuulumisia. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Tutustuttaa ja perehdyttää oman maan ja kohdekielisten maiden kulttuuriin. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

15 5. Ennen ja nyt (EAB35) Tarkastella elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Sisältö Aihepiireinä elämä ennen ja nyt yksilön sekä yhteiskunnan kannalta, terveys ja hyvinvointi. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan sekä etsimään tietoa opiskeluun ja kouluun liittyvistä asioista. Sisältö Aihepiireinä opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. 7. Kulttuuri (EAB37) Tutustutaan ja perehdytään kohdekielisten maiden kulttuuriin laajasti ymmärrettynä. Sisältö Aihepiireinä espanjankielisten maiden kulttuuri: kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri. 8. Yhteinen maapallomme (EAB38) Harjoitella puhumaan ja kirjoittamaan luonnosta ja eri yhteiskuntien toiminnasta. Sisältö Aihepiireinä oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toiminta ja maapallon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Koulukohtainen soveltava kurssi 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (EAB39) Tavoitteena on antaa valmiudet selviytyä ylioppilaskokeesta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita. Kurssilla puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Työskentely tapahtuu vaihdellen opettajajohtoisesti, itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon mm. opiskelijoiden valmiudet ja ryhmän koko. 5.5 ITALIA B3 (IAB3) Valtakunnalliset syventävät kurssit 1. Hyvää päivää, hauska tutustua (IAB31) 2. Näin asiat hoituvat (IAB32) 3. Vapaa-aika ja harrastukset (IAB33) 4. Meillä ja muualla (IAB34) 5. Ennen ja nyt (IAB35) 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (IAB36) 7. Kulttuuri (IAB37) 8. Yhteinen maapallomme (IAB38) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

16 6. MUUT KIELET Koulukohtaiset soveltavat kurssit 6.1 ESPANJA ABC (ESPabc) oppia espanjan kielen ääntäminen ja perusrakenteita oppia kertomaan itsestään espanjaksi ja tutustumaan toisiin oppia tuntemaan espanjaa puhuvien maiden kulttuuria saada nuoret innostumaan espanjan kielestä oppia selviytymään tavallisimmista jokapäiväisistä tilanteista jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Espanjan kieltä opetellaan kurssilla tekemällä harjoituksia, lukien ja keskustellen 6.2 ITALIA ABC (IAabc) 6.3 VENÄJÄ ABC (VEabc) Italian kielen tutustumiskurssin tavoitteena on tutustua ja oppia italian kieltä lähinnä matkailutilanteita varten. Kurssilla tutustutaan italian kielen ääntämiseen, rakenteisiin sekä harjoitellaan toimimaan matkailijoille tärkeissä tilanteissa. Tutustutaan myös Italiaan, sen kulttuuriin ja italialaisiin tapoihin. Kurssilla painotetaan suullista ilmaisua mm. parityöskentelyn avulla. oppia kyrilliset kirjaimet ja venäjän kielen äänteet oppia ilmaisemaan itseään hyvin rajoitetusti venäjäksi rohkaista nuoria opiskelemaan ennakkoluulottomasti uusia kieliä jokapäiväisen elämäntilanteet matkailuun liittyvät tilanteet harrastustoimintaan liittyvät tilanteet Venäjän kieltä opetellaan kurssilla kommunikatiivisin menetelmin. 6.4 LATINA (LA) Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. 1. Cursus primus (LA1) tehdä opiskelijalle ymmärrettäväksi latinan kielen vuosisatainen merkitys tuoda esiin latinan kielen merkitys nykykielille LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

17 7. MATEMATIIKKA (MA) johdattaa opiskelija ymmärtämään antiikista periytyviä aineksia eurooppalaisissa kielissä ja kulttuurissa latinan kielen kieliopin perusrakenteet Rooman imperiumin historia pähkinänkuoressa Euroopan kulttuurihistorian eri vaiheita kuolemattomia lentäviä lauseita tärkeimmät roomalaiset runoilijat ja heidän pääteoksensa Opiskellaan suppeasti latinan kieliopin keskeisiä rakenteita ja perussanastoa kommunikatiivistenkin harjoitusten avulla. Opitaan lentäviä lauseita ja niiden taustatarinoita. Tutustutaan muutamaan Rooman kulta-ajan kuuluisimpaan runoilijaan. Opetellaan lukemaan latinankielisiä runoja runomittaa noudattaen. 2. Cursus secundus (LA2) lisätä opiskelijan latinan kielen ja antiikin tuntemusta oppia ymmärtämään kreikkalais-roomalaisen kulttuuriperinnön merkitys eurooppalaiselle kulttuurille laajempi lentävien lauseiden kokoelma antiikin runoilijoiden töitä katkelmia historiankirjoittajien teoksista esimerkkejä keski- ja uuden ajan latinan kielestä Apuneuvoja käyttäen opitaan ymmärtämään ja kääntämään muokattuja latinankielisiä tekstejä. Kurssityönä tehdään itsenäisesti lyhyehkö käännöstyö. Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. Pitkä oppimäärä ja lyhyt oppimäärä Matematiikan osaamista yhteiskunnassa tarvitaan pelkistetysti ammattilaistasolla ja kansalaistasolla. Ammattilaistason valmiuksia kehitetään matematiikan pitkässä oppimäärässä. Kansalaistason valmiusvaatimuksiin pyritään lyhyessä matematiikassa. Toisaalta lyhyen oppimäärän opiskelleen mahdollisuutta siirtyä myöhemmin matemaattisille aloille tuetaan kurssilla MAB8. Molempien oppimäärien suorittajille soveltuvia syventäviä kursseja ovat MAA11 ja MAB7. Oppimäärän vaihto Vaihdettaessa oppimäärää pitkästä lyhyeen opiskelijan suorittamat pitkän kurssit muunnetaan lyhyen kursseiksi pääsääntöisesti seuraavasti: MAA1 MAA2 MAA3 MAA6 MAA7 MAA8 MAB1 MAB3 MAB2 MAB5 MAB4 MAB3 LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

18 Valtakunnallisten kurssien suoritusjärjestys Painavasta syystä opiskelija voi poiketa normaalista suoritusjärjestyksestä. Tämä edellyttää neuvottelua opettavan opettajan kanssa. Valtakunnalliset kurssit arvioidaan asteikolla Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. 7.1 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä (MAA) Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) 2. Polynomifunktiot (MAA2) 3. Geometria (MAA3) 4. Analyyttinen geometria (MAA4) 5. Vektorit (MAA5) 6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6) 7. Derivaatta (MAA7) 8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9) 10. Integraalilaskenta (MAA10) Valtakunnalliset syventävät kurssit 11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11) 12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12) 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 14. Geometrian kertaus (MAA14) pakollisten kurssien MAA3 MAA5 kokoava kertaus kertaustehtäviä kursseista MAA3-MAA5 taso- ja avaruusgeometriaa trigonometriaa ja trigonometrisia yhtälöitä analyyttista geometriaa vektorilaskentaa geometrisia ääriarvosovelluksia kompleksiluvut laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä 15. Algebran, analyysin ja todennäköisyyslaskennan kertaus (MAA15) Valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin ja kurssien MAA1, MAA2 ja MAA6-MAA10 kertaus. Alkeisfunktioita, yhtälöitä ja epäyhtälöitä, differentiaali- ja integraalilaskentaa, lukujonoja, todennäköisyyslaskentaa. laskuharjoitukset tunnilla ja kotona työskentely voi tapahtua pienryhmissä. LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

19 16. Perusopetuksen matematiikan kertauskurssi (MAA0) Kurssin tavoitteena on, että lukioon tulevan opiskelija rutiinilaskutaso mahdollistaa pitkän matematiikan menestyksekkään opiskelun. Keskeiset sisällöt Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan eri osa-alueiden hallintaa ja laskurutiineja. Laskuharjoitukset. 7.2 MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä (MAB) Opetuksen tavoitteet Matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelun tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa; tässä tarkoituksessa häntä rohkaistaan kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna. Matematiikan opetuksessa käytettäviä työmenetelmiä ovat muun muassa opetuskeskustelu laskuharjoitukset tunnilla ja kotona ryhmätyöskentely kurssikoe tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien hoitaminen pakollisilla ja syventävillä kursseilla numeroarvostelu asteikolla 4-10 Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) 2. Geometria (MAB2) 3. Matemaattisia malleja I (MAB3) 4. Matemaattinen analyysi (MAB4) 5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 6. Matemaattisia malleja II (MAB6) Valtakunnalliset syventävät kurssit 7. Talousmatematiikka (MAB7) 8. Matemaattisia malleja III (MAB8) Koulukohtaiset soveltavat kurssit 9. Lyhyen matematiikan kertauskurssi (MAB9) Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien 1-6 keskeisiä sisältöjä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. saa kokoavan yleiskuvan lukion lyhyen matematiikan pakollisesta oppimäärästä LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

20 8. BIOLOGIA (BI) kertaa ja syventää aiemmin opittuja matematiikan perusteita saa hyvät valmiudet lyhyen matematiikan ylioppilaskoetta varten Kurssilla käsitellään pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä, muun muassa prosenttilaskentaa funktioita ja yhtälöitä geometriaa derivaattaa ja sen sovelluksia tilastoja ja todennäköisyyslaskentaa lukujonoja ja summia. Kurssilla käytettäviä työmenetelmiä ovat muun muassa laskuharjoitukset tunnilla ja kotona ryhmätyöskentely edellisvuosien ylioppilaskoetehtäviin tutustuminen opetuskeskustelu perustuu kurssikokeeseen ja suoritettuihin tehtäviin. Kurssi arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. 10. MAB0 (MAA0) Perusopetuksen matematiikan kertaus Kurssin tavoitteena on, että lukioon tulevan opiskelija rutiinilaskutaso mahdollistaa matematiikan menestyksekkään opiskelun. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan eri osa-alueiden hallintaa ja laskurutiineja. Laskuharjoitukset. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Opetus luo perustaa ymmärtää biotieteiden (esimerkiksi bioteknologia, lääketiede, mikrobiologia) tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Lisäksi opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua sekä herättää kiinnostusta biotieteisiin. Valtakunnallisten kurssien tavoitteet ja sisällöt, työmenetelmät ja arviointiperiaatteet ovat luettavissa Kouvolan kaupungin lukiokoulutuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta. Valtakunnallisten kurssien suorittamisjärjestys Pääsääntöisesti kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, josta voidaan poiketa opettajan kanssa sopien. Kurssit arvioidaan numeroin Itseopiskelu Kurssin voi suorittaa itsenäisesti perustellusta syystä (esim. kurssien päällekkäisyys). Tällöin on sovittava asiasta kurssin opettajan kanssa etukäteen. Valtakunnalliset pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Valtakunnalliset syventävät kurssit 3. Ympäristöekologia (BI3) 4. Ihmisen biologia (BI4) 5. Bioteknologia (BI5) LUKIO Opetussuunnitelman ainekohtainen osa

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen

Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo. Opetussuunnitelma. Ainekohtainen osa. Voimassa alkaen Kouvolan kaupunki / Kouvolan Yhteislyseo Opetussuunnitelma Ainekohtainen osa Voimassa 1.8.2015 alkaen Kouvolan Yhteislyseo Opetussuunnitelma 2015- Ainekohtainen osa Sisältö 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS,

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -teoriakirja 978-951-1-28914-2 Paitsi abeilla: Kauppinen ym: Äidinkieli

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit KYL 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi Pakolliset: Arvosana, Syventävät: Arvosana, Soveltavat Suoritus-merkintä Primuksessa soveltavissa kursseissa on

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV : vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018: 1. - 2. vuosiluokka Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan BIOLOGIA 1. BI1 BIOS 1 Elämä ja evoluutio Sanomapro 978-952-63-3437-0

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

Pakollinen Syventävä Soveltava

Pakollinen Syventävä Soveltava Ressun lukio tuntijako (valtakunnallinen) 2016- Pakollinen Syventävä Soveltava Äidinkieli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Suomi toisena kielenä 4 5 6 A-kieli Englanti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 A-kieli Ranska 1 2 3 4

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot