Liite 1: YH asia 6 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1: YH 25.4.2007 asia 6 50"

Transkriptio

1 Liite 1: YH asia 6 50 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 2006

2 14 LUONNONVARA-ALAN KOULUTUSALAKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 9.1. Toimialat ja toimijat, nykytilan kuvaus Maatilatalous Metsätalous Puutarhatalous 9.2. Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Maatalous Metsätalous Luonto- ja ympäristöala Puutarhatalous 9.3. Toimialakohtaiset SWOT- analyysit SWOT analyysi Pohjois-Karjalan maaseutuelinkeinoista SWOT analyysi Pohjois-Karjalan metsätaloudesta / metsäsektorista Luonto- ja ympäristöala Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Maatalous Metsätalous Puutarhatalous 10. TOIMINNAN PERIAATTEET Koulutusalan toiminta-ajatus Koulutusvisio Yhteistyö (PKKY:n sisäinen) Koulutusalan toimijat PKKY:ssä Koulutusalan koulutustarjonnan nykytila Koulutustarjonnan kehittämisen suuntaaminen tulevaisuudessa Osaamisen kehittämisen periaatteet Koulutusala- ja opintoalatiimit ja niiden tehtävät 11. KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN Koulutusalan perustutkinnot Koulutusalan ammatti - ja erikoisammattitutkinnot Muu perustehtävää tukeva toiminta 12. YHTEISTYÖ Maakunnalliset yhteistyöryhmät Sidosryhmäyhteistyö Kansainvälisyys 14

3 15 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 9.1.Toimialat ja toimijat, nykytilan kuvaus Maatilatalous Pohjois-Karjala on Euroopan Unionin mantereen itäisin maakunta, jolla on 291 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän Karjalan tasavallan kanssa. Maatalouden rakennekehitys on ollut Pohjois-Karjalassa EU aikana varsin voimakasta. Tuotantotoimintaa harjoittavien maatilojen määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa runsaalla kolmanneksella. Keskipeltoala on samanaikaisesti noussut yli puolitoistakertaiseksi paljolti voimakkaasti lisääntyneen vuokrauksen ansiosta. Pohjois-Karjalan maatalouden runko perustuu nautakarjavaltaiseen kotieläintalouteen. Pohjois-Karjala on viidenneksi suurin maidon ja naudanlihan tuottaja Pohjanmaan maakuntien ja Pohjois-Savon jälkeen. Myös erikoistumisessa puutarhatalouteen ja erityisesti marjanviljelyyn sekä vihannestuotantoon on pitkät perinteet. Uusia avauksia ns. erikoismaatalouden suhteen ovat mm. sienten viljely sekä riistan kasvatus, jossa erityisesti villisian ja lintujen tarhaus. Maidontuotanto on edelleen taloudellisesti merkittävin maatalouden tuotannonala Pohjois- Karjalassa. Koko maan maidontuotannosta Pohjois-Karjalan osuus on 6,5 %. Tuotantorakenteen kehitys on ollut maidontuotannossa jopa nopeampaa kuin viljelytoiminnassa keskimäärin. Lihantuotanto Pohjois-Karjalassa on vuositasolla noin 8 miljoonaa kiloa. Koko maan naudanlihatuotannosta Pohjois-Karjalassa tuotetaan 6,5 %. Etenkin emolehmiin perustuvaan tuotantoon on viime vuosina ollut kiinnostusta ja siihen on investoitu entistä enemmän. Luonnonmukaiseen tuotantotavan kehittämiseen ja mahdollisuuksiin on kohdistunut suuriakin odotuksia ja tuotannon kehittämiseen on panostettu varsin paljon. Tuotannon ja suhteellisen luomuviljelyalan suhteen Pohjois-Karjalassa on oltu edelläkävijöitä. LUOMU arvoketjun ongelmaksi on muodostunut jalostus ja markkinointi, koska tuotteiden kysyntä ei ole vastannut lisääntyneitä tuotantomääriä. Tuotannon ja kulutuksen epäsuhta on ilmeinen - 15

4 16 luonnonmukaisessa tuotannossa on Pohjois-Karjalassa peltoalasta noin 10 % ja koko maassa noin 7 %, mutta vähittäismyynnissä luomutuotteiden osuus on vain prosentin luokkaa. Jatkossa tuotannon kehittämisen lisäksi olisikin panostettava tuotteistamiseen ja markkinointiin. Ammatteja ikäryhmittäin tarkasteltaessa havaitaan, että kaikissa seutukunnissa ja kunnissa maaseutuammateissa toimivien ikäjakauma on vanhempi kuin kaikkien työllisten. Eläköityminen koskettaa lähivuosina erityisesti maaseutuammatteja. Monialaisten maatilojen määrä Pohjois-Karjalassa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Yleisimmin maatilatalouden yhteydessä harjoitettu muu yritystoiminta on urakointi, jota harjoitetaan yli 400 tilalla. Maatilatalouden rakenteen ja kilpailukyvyn kehittämisessä on tärkeää sukupolvenvaihdosten edistäminen sisältäen perheiden sisäiset sekä perheiden ulkopuoliset omistajanvaihdokset, maatilojen investoinnit erityisesti päätoimialoille, tuotantorakennuksiin, uuden teknologian hyödyntämiseen ja työolosuhteiden kehittämiseen. Kehittämishankkeet liiketoiminatosaamisen kehittämiseen, laatujärjestelmien hyödyntämiseen, informaatioteknologian hyödyntämiseen tuotannossa, uusien yhteistyömallien ja liiketoimintamallien kehittämiseen, uusien tuotteiden ja pellon non food tuotannon kehittämiseen Luonto- ja ympäristöalan ja luonnontuotteiden kehittämislinjauksia ovat palvelu- ja tuotevalikoiman monipuolistamisessa ja jalostusasteen nostamisessa, luonnontuotteiden tehokkaan ja rationaalisen talteenoton edistäminen sekä uusien liiketoimintamallien kehittäminen elämysmatkailun ja luonnontuotteiden keräämisen yhdistelmänä. Maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa tulee kannustaa yrityksiä ja muitakin toimijoita työskentelemään verkostoina sekä pyrkiä maaseutuyritysten osaamistason nostamiseen Metsätalous Pohjois-Karjala on metsämaakunta monella eri mittarilla mitattuna. Metsätalousmaasta, jota on kaikkiaan noin 1,6 milj. hehtaaria, omistavat yksityiset kaikkiaan 54 %, yhteisöt 5 %, yhtiöt 20 % ja valtio 21 %. Metsähallitus hallinnoi liikelaitoksena valtion metsäomaisuutta. Yhtiöistä suurin omistaja on Tornator Oy. 16

5 17 Metsäsektorin merkitys kansan- ja aluetaloudessa on Pohjois-Karjalassa noin kaksi kertaa suurempi kuin Suomen muissa maakunnissa keskimäärin. Metsäklusterin osuus BKT:stä on noin 17 %, mitä voidaan pitää erittäin merkittävänä. Pohjois-Karjalan metsäteollisuus käytti vuonna 2003 raakapuuta 5,47 milj. m3, josta 53 % katettiin tuontipuulla. Vaikka tuontipuun osuus onkin suuri, jää maakuntaan kantorahatulona vuosittain noin 110 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että Pohjois-Karjalan hakkuukertymästä (noin 4,6 milj. m3 vuosina ) osa kuljetetaan maakunnan ulkopuolelle jalostettavasti. Hakkuukertymästä energiapuun osuus oli vuonna 2003 noin 0.15 milj. m3. Kotitarvepuuksi hakataan vuosittain noin 0,35 milj. m3. Suurimmat Pohjois-Karjalassa toimivat puunhankintayritykset ovat Stora Enso Oy, UPM-Kymmene Oy, Metsäliitto ja Vapo Timber Oy, joilla kaikilla on myös jalostuslaitoksia maakunnassa Pohjois-Karjalan teollisia vahvuuksia ovat muovi-, metalli-, puu- ja kiviteollisuus. Maakunnassa valmistetaan merkittävä osa tavaralajimenetelmän metsäkoneista koko maailmassa. John Deere Forestry Oy:n katkotun puutavaran koneiden tehdas sijaitsee Joensuussa ja työllistää noin 400 henkilöä. Vieremällä, Ammattiopisto Valtimon opiskelijarekrytointialueella, sijaitsee John Deeren lisäksi Suomen metsäkonemarkkinoiden toinen suuri toimija Ponsse Oyj, jolla on noin % markkinaosuus Suomessa. Muita metallialan yrityksiä, jotka toimivat metsäklusterin sisällä ovat esim. Kesla Oy, Matsinen Group LTD Oy ja Pentin Paja Oy. Kesla on yksi johtavista puutavarakuormainten valmistajista. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa. Mantsinen on puuterminaalien, kierrätys- ja terästeollisuuden sekä satamien logistiikan ja materiaalikäsittelyn koneiden valmistaja Pentin Paja valmistaa Naarva -tuotenimellä kaatopäitä ja tuotteita taimikoiden ja nuoren metsänhoito. Edellisten yrityksien lisäksi maakunnan alueella toimii useita metallialan alihankintayrityksiä, jotka valmistavat osatoimituksia mm. edellä mainituille yrityksille. Metsäsektorin arvonlisä kokonaisuudessaan oli vuonna 2002 noin 363 milj. euroa. Metsätalous myös työllistää runsaan joukon väkeä. Metsätalouden työvoima oli vuonna 2003 kaikkiaan 2150 henkilöä. Puutavaran teossa työskenteli 250 metsuria ja 250 harvesterin kuljettajaa. Metsäkuljetuksessa oli kaikkiaan 170 kuormatraktorin kuljettajaa ja puutavaran 17

6 18 kaukokuljetus työllisti 250 puutavara-auton kuljettajaa. Metsänhoitotyöpanos oli 660 työvuotta ja metsänparannus 80. Metsätoimihenkilöitä oli työssä kaikkiaan 490. Ammattiopisto Valtimon opiskelijahankinta-alueella toimii noin 300 metsäkonealan yrittäjää, jotka työllistävät noin tuhat metsäkoneenkuljettajaa. Yritykset toimivat metsäkonealalla, energia-alalla, turvetuotannossa ja maarakennusalalla. Lisäksi alueella toimii kaikkiaan noin sata puutavarankuljetusta suorittavaa yrittäjää, jotka työllistävät noin 200 kuljettajaa. Lisäksi toiminta-alueella toimii kymmeniä yrittäjiä tarjoamassa metsäkoneenvalmistajien nimiässä huolto- ja korjauspalveluja metsäkoneyrittäjille. Näissä yrityksissä on kaikkiaan noin sata työntekijää. Pohjois-Karjala on maamme maakunnista merkittävin metsä- ja puuosaamisen keskittymä. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta ja Euroopan metsäinstituutti ovat kehittyneet viimevuosina voimakkaasti kansainvälisesti merkittäviksi tutkimus- ja koulutusyksiköiksi Puutarhatalous Puutarhataloudessa on erikoistuttu Pohjois-Karjalassa erityisesti marjanviljelyyn. Pääasiassa viljellään musta- ja viherherukkaa sekä mansikkaa, mutta myös puna- ja valkoherukkaa, karviaista, vadelmaa, saskatoonia, pensasmustikkaa jne. on viljelyssä. Saskatoonin viljely Suomessa on aloitettu juuri Pohjois-Karjalassa. Avomaan vihanneksia (pääasiassa porkkana ja sipuli) tuotetaan yhteensä 77 hehtaarilla, hedelmäntuotantoa on 6 hehtaarilla, taimitarhatuotantoa 7 hehtaarilla ja kasvihuonetuotantoa 8,6 hehtaarilla. Kasvihuoneviljelyä maakunnassa on noin 8 hehtaaria, suurin osa viljelmistä on alle m². Suurimmissa yrityksissä viljellään vihanneksia, tomaattia, kurkkua sekä ruukkusalaattia. Pienemmissä yksiköissä tuotetaan pääasiassa koristekasveja, lähinnä ryhmäkasveja. Taimitarhoja Pohjois-Karjalassa on vajaa 30 yritystä, näiden yhteisala on noin yhdeksän hehtaaria. Pinta-alasta noin kuusi hehtaaria on marja- ja hedelmäkasvien taimituotannossa, loput koristepensaiden ja perennojen tuotannossa. 18

7 19 Kukkakaupat sijaitsevat taajamissa, suurimmalla osalla on kukkamyynnin lisäksi mm. hautaustoimisto- ja pitopalvelua sekä lahjatavaramyyntiä. Puutarhamyymälöille on tyypillistä, että ne toimivat jonkun kauppaketjun myymälän yhteydessä. Yleensä puutarhamyymälät ovat avoinna vain osan vuotta eli keväästä syksyyn tai vain kevään ja alkukesän sesongin ajan. Pohjois-Karjalassa on ainoastaan muutama yksityinen pelkästään viherrakentamiseen, viheralueiden hoitoon sekä suunnitteluun keskittynyt yritys. Useat rakentamisen sekä kiinteistönhoitoalan yritykset tekevät myös viherrakentamisen sekä -hoidon töitä. 9.2 Koulutustarve ja siihen vaikuttavat tekijät Maatalous Maatilatalouden ammateissa toimivan väestön määrä pienenee selvästi vuoteen 2015 mennessä. Koulutusalan määrällinen koulutustarve pysyy ammatissa toimivan väestön suhteellista osuutta korkeampana, koska alalla työskentelevästä väestöstä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 mennessä lähes puolet. Kookkaat erikoistuneet tuotantoyksiköt työllistävät hyvin koulutettua työvoimaa aikaisempaa enemmän. Alan kehitys ja yksikkökokojen kasvu luo tarvetta ammatilliseen lisäkoulutukseen, erityisesti tuotantotekniikassa ja liikkeenjohdossa. Osa-aikaviljely tulee lisääntymään. Maatiloilla selvästi merkitykseltään suurin sivutyötulo tulee erilaisista urakointipalveluista. Palvelujen tuottaminen edellyttää tuotekehitys- ja markkinointityötä, joka on otettava huomioon koulutussisällöissä. Lisäksi maatilamatkailun palvelujen tuottaminen vaatii entistä monipuolisempaa ammattitaitoa. Yksityiset, palveluyritysten toteuttamat kotieläintuotannon lomituspalvelut tulevat kasvamaan Metsätalous Metsätalouden ammateissa työskentelevien määrä tulee pysymään lähes entisellään vuoteen Työpaikat vähenevät toimihenkilöiltä, mutta työvoiman tarve tulee kasvamaan ainakin energiapuun korjuussa ja kuljetuksessa. Energiapuun käytön odotetaan kasvavan 2,5 -kertaiseksi vuoteen 2004 verrattuna. Koneellisesti tehtävän puunkorjuun osuus hakkuukertymästä ei enää voi kasvaa kovinkaan paljon manuaaliseen hakkuuseen verrattuna, 19

8 20 koska koneellisesti korjataan jo lähes 95:tä prosenttia. Harvennushakkuiden ja turvemaiden hakkuiden lisääntyminen hidastanee tuottavuuden kasvua ja lisää työvoimatarvetta, jos kuitupuulle löytyy jatkossakin markkinoita. Koulutustarpeeseen vaikuttaa kaivostoiminnassa ja energiantuotannossa tapahtuvat muutokset. Kaivostoiminnan kasvu ja turvetuotanto lisäävät metsäkoneen kuljettajien koulutusmäärätarvetta, koska osa metsäkoneenkuljettajista siirtyy kaivoksille tai turvetyömaille. Puutavara-auton kuljettajien ja metsäkoneasentajien tarve tulee kasvamaan entisestään kuljetusten lisääntyessä varsinkin energianpuunkorjuussa. Metsäkonevalmistajien tuotannon ja viennin kasvu tulee myös lisäämään metsäkoneasentajien tarvetta, koska osa metsäkoneasentajista työllistyy metsäkoneenvalmistajien palvelukseen Luonto- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöalan ympäristönhoitajien ja luontomatkailuyrittäjien työmarkkinat kasvavat ja selkiytyvät lähivuosien aikana. Tulevan, vuonna 2007 alkavan, Euroopan Unionin ohjelmakauden aikana tullaan ohjaamaan merkittävästi rahoitusta ympäristönhoitoon. Samoin kestävän kehityksen mukaiset yritysten ja laitosten sertifioinnit lisääntyvät. Kaikkien näiden yhteisvaikutuksesta alan työvoiman tarve kasvaa. Luontomatkailun suosion ja arvostuksen on arvioitu kasvavan tasaisesti. Ammattitaitoisia luontomatkailun osaajia tarvitaan työelämässä enenevissä määrin. Alan koulutuksen keskittäminen ammatilliseen perusosaamiseen sekä toisaalta yksittäisiin erikoisosaamisalueisiin tulee selkeyttämään työnantajia rekrytointivaiheessa Puutarhatalous Puutarhatuotannon parissa työskentelevien määrä tulee jatkossa pysymään nykyisellä tasolla tai lisääntyy hieman. Viljely-yritysten tuotantotekniikan kehittyminen ja yrittäjyystaidot on huomioitava koulutuksessa. Ammattitaitoisista kausityötekijöistä, lähinnä puutarhatalouden perustutkinnon suorittaneista, on kysyntää. Kasvavia osa-alueita ovat viherala sekä puutarhakauppa, jotka tulevaisuudessa tarvitsevat alan koulutuksen saaneita monipuolisen tietotaidon omaavia asiakaspalveluhenkisiä osaajia. 20

9 SWOT- analyysit SWOT analyysi Pohjois-Karjalan maaseutuelinkeinoista VAHVUUDET HEIKKOUDET maataloustuotteiden korkea laatutaso monipuolinen raaka-ainetuotanto kehittyneet maatilat yhteisöllinen kehittäminen osaavat yrittäjät jalostusteollisuus (maito, puu, kivi, riista) luonnonvarat (metsä, puu, kivi, vesi, hiljaisuus) karjalainen kulttuuri luonnonympäristö (maisema) luonnonmukaisen viljelyn osaaminen koulutus/osaaminen, vireät toimijat yrityspalveluiden laatu MAHDOLLISUUDET maaseudun osaamiskeskittymät yhteistyön parantaminen verkostoitunut yritystoiminta urakointipalvelut tuotekehitys, jalostusasteen nostaminen kansainvälistyminen/uudet markkinat Itä-raja (Venäjän Karjala, Pietari) tulomuuttajat ranta-alueet (asuminen) puhtaat vesistöt, maaperä, ilma lähienergian tuottaminen tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen innovatiivisuus tulevat rahoitusvälineet nuoret olemassa oleva rakennuskanta (korjaus, vuokraus, myynti) kulttuuriympäristö ja kulttuuriosaaminen maaseutumatkailu ja siihen liittyvät palvelut kasvavat kehityserot alueiden välillä ostovoiman heikkous pääomien niukkuus työpaikkojen puute yrittäjiä vähän yritysten kasvuhakuisuus heikkoa jalostusasteen alhaisuus markkinoinnin heikkous pienet lähimarkkinat kehittäjäverkoston kapeus maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys alempiasteinen tieverkko ikä- ja sukupuolirakenteen vinoutuminen UHAT maatalouden suhteellinen painoarvo pienenee nuorten kiinnostus luonnonvaraalaan vähenee ekologiset ristiriidat hallitsematon globalisaatio työikäisen väestön vähentyminen julkisen tuen riittämättömyys/reunaalueet yleisen mielipiteen muuttuminen negatiiviseksi suhtautumisessa maaseutuelinkeinoihin maaseutuun koulutetun väestön poismuutto maidon tuotanto-oikeuksien poissiirtyminen maaseudun palvelurakenteen heikkeneminen infran rapautuminen sosiaalisten rakenteiden (yhteisöllisyys) rapautuminen pääomien (mm. metsä) poissiirtyminen maaseudulta viljelijöiden ikärakenne Lähde: Pohjois-Karjalan alueellinen maaseutuohjelma

10 SWOT analyysi Pohjois-Karjalan metsätaloudesta / metsäsektorista VAHVUUDET Taloudelliset metsävarat puunkorjuun logistiikka konetekniikan osaaminen bioenergia laaja koulutussektori Venäjän puun tuonti Sosiaaliset bioenergia-, metsä- ja ympäristö osaaminen tunnustettu asema metsäosaamisessa Venäjän rajan läheisyys (työvoiman saanti) metsäkonevalmistus Ekologiset suojelualueiden toteutus onnistunut hyvin (määrä+laatu) Venäjän metsien lajien läheisyys monitavoitteisuus metsänhoidossa arkipäivää, paikkatieto vesien suojelu: tiedon taso + koulutus lisääntynyt MAHDOLLISUUDET Taloudelliset puun monipuolisempi käyttö metsänhoidon ja hakkuiden lisääminen Venäjän tuontipuun jalostus metsäenergian käytön lisääminen EU-ohjelmat Sosiaaliset metsäpalveluyrittäjyys energiayrittäjyys osaamisen tuotteistaminen palvelemaan elinkeinotoimintaa luontomatkailu metsien monikäyttö (marjat, sienet HEIKKOUDET Taloudelliset työvoiman puute (metsurit, koneenkuljettajat, metsäkoneasentajat) metsätalouden rajoitteet (hakkuumahdollisuuksien menetys) jatkojalostuksen puute metsänhoidon taso/intensiteetti investointien puute Sosiaaliset osaamisen kytkentä elinkeinotoimintaan työvoiman saatavuus (hakkuukoneen kuljettajat, metsäkoneen kuljettajat, puutavara-auton kuljettajat, metsäkoneasentajat) koulutuksen houkuttelemattomuus kasvukeskuksissa ja maakuntakeskuksissa Ekologiset suojelualueiden alueellinen edustavuus ennallistamisen seuraamuksista ei tutkittua tietoa monimuotoisuuteen ja sen kehittymiseen liittyen vaikuttavuustutkimukset/seuranta puuttuu tai on puutteellista korvaukset riittämättömiä/vapaaehtoinen suojelu +lunastus resurssipula, käytettävät keinot UHAT Taloudelliset metsätalouden rajoitteet; mm sertifioinnin kriteerien määrääminen ulkopuoliselta taholta valtion rahoituksen painotukset energian hinta Venäjän tuontipuun vaikutukset hakkuisiin ja metsänhoitoon Sosiaaliset maaseudun autioituminen väestön ikärakenne (vanheneminen) globaalin metsäteollisuuden tulonjako 22

11 23 jne.) maisema-asiat, maisemahankkeet Ekologiset vesien suojelun tehostaminen ympäristötuet Metso; luonnonarvokauppa aktiivinen monimuotoisuuden hoito tutkimuksen lisääminen Venäjän rajametsien läheisyys suurten puunkäyttöyksiköiden toiminnan jatkuvuus kyseenalaistettu (jalostus, työpaikat) kansainväliset metsäkonfliktit koulutuksen resurssit julkisen rahoituksen supistuessa Ekologiset riittävä rahoitus riittävä työvoiman määrä ja laatu keinovalikoiman riittävyys ilmaston muutos Lähde: Pohjois-Karjalan alueellinen metsäohjelma Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Maatalous a) Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Nopea teknologian kehitys ja tilakoon kasvaminen lisäävät kaikkien maatalouden eri ammateissa toimivien osaamisvaatimuksia. Pohjois-Karjalassa kotieläintuotantoon perustuva maatalouden harjoittaminen on läpikäymässä muutoksia, joissa pienet yksiköt luopuvat karjanpidosta ja jatkavat tilat kehittävät omaa tuotantoaan. Osa kotieläintuotannosta luopuvista tiloista jatkaa vilja- ja energia kasvien viljelyä. Maaseudulla toimivien palveluja tuottavien yritysten määrä tulee lisääntymään. b) Maaseutuyrittäjien työnkuvan muutokset Maaseutuyrittäjien työ tulevaisuudessa on entistä enemmän erikoistuneiden tuotantoyksiköiden johtamista. Työn vaativuus kasvaa yrityksen kasvamisen tahdissa. Uudessa työnkuvassa korostuu organisointiin ja myös ihmissuhdetaitoihin liittyvä osaaminen. Osa tilalla työskentelevistä työntekijöistä on ulkomailta Suomeen muuttaneita. Maaseutuyrittäjät ovat tulevaisuudessa palvelujen ostajina, johon liittyvää hankintatyön osaamista on kehitettävä. c) Työntekijän osaamisvaatimusten kehittyminen Maatalousalan työntekijöiden vastuu ja osaaminen korostuu erikoistuneiden tuotantoyksiköiden laatu-, hygienia- ja ympäristövaatimusten noudattamisessa. Tuotantoeläinten hoitaminen vaatii uuteen teknologiaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvän osaamisen jatkuvaa 23

12 24 kehittämistä. Työntekijän työskentely maatalousalan yrityksissä vaatii hyviä sosiaalisia taitoja sekä perehtyneisyyttä työehtoihin ja työntekijänä toimimisen vastuullisuuteen Metsätalous a) Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Tulevaisuudessa osaavien metsäkonekuljettajien saanti on haaste koko metsäteknologiasektorille. Toistaiseksi Suomessa töihin saadaan ihmisiä, mutta pysyvyys on toinen asia. Erityisesti viime vuosina on esiintynyt puutetta ammattitaitoisesta työvoimasta ja tilanne on kärjistynyt entisestään. Naisten hakeutumista alalle on tuettava, sillä naisilla on metsäkoneen kuljettamiseen sopivia ominaisuuksia, kuten mm. kyky säilyttää huolellisuus. Kuljettajien vaatimustaso tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa. Automaation lisääntyminen koneissa tekee työn fyysisesti helpommaksi, mutta henkisesti vaativammaksi. Kuljettajalla on seurattavanaan useita samanaikaisesti tapahtuvia asioita. Kuljettajan työskentely koneella kehittyy kohti prosessinvalvojan roolia. b) Metsäalan yrittäjyys Metsäalan urakoinnissa on uusi töiden organisointimalli sisäänajovaiheessa. Mallia kutsutaan alueyrittäjyydeksi tai avainyrittäjyydeksi tai laajempien kokonaisuuksien urakoinniksi. Alueyrittäjyys tai avainyrittäjyys merkitsee sopimuskokonaisuuksien kasvua ja tehtävien monipuolistumista puunhankintaan liittyvässä kone- ja autourakoinnissa. Se merkitsee siten myös, että urakointisopimussuhteita solmitaan aiempaa harvempien yrittäjien kanssa. Tästä seuraa toisaalta yrityskoon kasvua ja osaurakointisopimuksia yrittäjien välille. Metsäalalla on kautta aikojen urakoitu pääsääntöisesti yhdelle vahvalle asiakkaalle teollisuudelle tai metsähallitukselle. Alueyrittäjyys/avainyrittäjyys katkaisee tuon suhteen isolta joukolta yrittäjiä. Tämä uudenlainen toimintamalli on vaativa etenkin alueyrittäjäksi ryhtyvälle. Tilanne on uusi myös osaurakointia suorittaville koneyrityksille. Tilanteen hallinta vaatii uutta osaamista, uudenlaista asennetta ja hyvää strategista pelisilmääkin. 24

13 25 c) Metsäkoneyrittäjältä ja -kuljettajalta vaaditaan monipuolisia taitoja Yhdellä hakkuukoneen ja metsätraktorin muodostamalla koneketjulla vuosittain käsittelemän puumäärän arvo rahassa voi olla parhaimmillaan jopa 2 miljoonaa euroa. Koneenkuljettajalla on suuri vastuu tekemästään puutavarasta sekä myös hakkuun jälkeen jäävän metsän tilasta ja ympäristöstä laajemminkin. Työntekijältä vaaditaan teknistä osaamista, koneenkäsittelytaitoja, metsänkäsittelytaitoja, tietotekniikan perushallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja nykyisin yhä useammin myös ihmissuhdetaitoja. Metsätyökoneissa sovelletaan laajasti korkeaa teknologiaa. Koneiden ohjausautomatiikka, puutavaran mittalaitteet sekä koneen ja asiakkaan välinen tiedonsiirto edellyttävät kuljettajalta kykyä tietotekniikan hyödyntämiseen. Tehokkuus on suomalaisissa metsäalan yrityksissä maailman kärkiluokkaa tuottavuudeltaan ja osin siksi puunkorjuun hintataso on Suomessa maailman halvimpia. Merkittävä määrä suomalaisia metsäkoneyrittäjiä toimii puunkorjuutehtävissä Venäjällä itärajan läheisyydessä, Baltian maissa sekä Keski-Euroopassa. Suomalaisilla olisi kysyntää enemmänkin ulkomailla, mutta kielimuuri on monelle esteenä Puutarhatalous Alan osaamisvaatimusten kehittyminen Puutarhatuotannon kohdalla viljelytekniikka tulee kehittymään ja muuttumaan mm. siten, että marjakasvien viljely kausihuoneissa yleistyy. Omenanviljely tulee lisääntymään kuten myös erikoismarjojen sekä monenlaisten syötävien uutuuskasvien tuotanto. Vihannesviljelyssä erikoistuminen sekä asiakaslähtöinen tuotanto ja kasvihuonetuotannossa energiakustannusten nousu edellyttävät osaamisen päivittämistä. Tuotteistaminen, markkinointi sekä talousasiat tulevat edelleen korostumaan. Viheralan kasvun edellytyksenä on, että saatavilla on hyvän kasvituntemuksen ja alan työmenetelmien sekä koneiden käytön hallitsevia koulutettuja ammattilaisia. Puutarhakauppa tarvitsee puutarha-alaa laaja-alaisesti tuntevia ja asiakaspalvelu- sekä neuvontataidot hallitsevia työntekijöitä. 25

14 TOIMINNAN PERIAATTEET 10.1 Koulutusalan toiminta-ajatus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän luonnonvara-alan koulutuksen toiminta-ajatuksena on kouluttaa asiakaslähtöisesti ammattitaitoisia osaajia työelämän tarpeisiin sekä monipuolisen kehittämistoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön avulla kehittää maaseutua, sen ammatteja ja yritystoimintaa Koulutusvisio 2010 PKKY:n luonnonvara-alan koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla maaseutu säilyy elinvoimaisena ja luonnonvara-alan ammatit sekä yritystoiminta ovat kilpailukykyisiä. Ammattiopistot Kitee, Niittylahti ja Valtimo sekä Pohjois-Karjalan Aikuisopisto tulevat kouluttamaan luonnonvara-alalle riittävästi osaajia Yhteistyö (PKKY:n sisäinen) Koulutusalan toimijat PKKY:ssä Ammattiopisto Kitee ja ammattiopisto Valtimo tekevät syventyvää yhteistyötä luonnonvaraalan koulutuksessa. Maatalouden koulutuksen pääpainopiste on Kiteellä ja metsäalan koulutuksen Valtimolla. Maatalousalan koulutuksessa Ammattiopisto Kitee ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto ovat olleet vuosi vuodelta läheisemmässä yhteistyössä opettajien ja oppimisympäristön yhteiskäytössä. Metsätalouden koulutuksesta metsäkoneenkuljettajakoulutus, metsäkoneenasentajakoulutus ja puutavara-autokuljettajien koulutus tapahtuu pääasiassa Valtimolla. Metsureiden/metsäpalveluyrittäjien koulutus tapahtuu Kiteellä. Valtimo ja Kitee kehittävät ja markkinoivat yhdessä Joensuussa tapahtuvaa metsäalan koulutusta. 26

15 27 Luonnonvara-alan yhteismarkkinointia yläkouluilla on vuosittain vauhditettu yhteisellä luonnonvara-alan esitteellä, joka on painettu Luova-tiimin rahoituksella. Tätä hyväksi koettua markkinointityötä tullaan jatkamaan. Maatalousala: Ammattiopisto Kitee, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Ammattiopisto Valtimo Metsäala: Ammattiopisto Valtimo, Ammattiopisto Kitee Puutarha-ala: Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Joensuu Luonto- ja ympäristöala: Ammattiopisto Kitee, Ammattiopisto Niittylahti Koulutusalan koulutustarjonnan nykytila Maatalousalan aloituspaikat Ammattiopisto Kiteellä ja Pohjois-Karjalan Aikuisopistolla ovat hieman pienemmät kuin laskennallinen tarve (ennakointiraportti) Pohjois-Karjalassa edellyttäisi. Lisäksi Ammattiopisto Kiteen maatalousalan opiskelijoista huomattava osa on kotoisin Itä-Savosta ja Etelä-Karjalasta, koska näillä alueilla maatalousalan koulutusta ei enää ole. Metsäalalla Ammattiopisto Valtimon ja Kiteen aloituspaikat ja sieltä valmistuneiden määrä vastaa laskennallisesti kutakuinkin Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun metsäalan työvoimatarvetta. Ongelmana on kuitenkin se, että kaikki valmistuneet eivät pysy metsäalalla vaan työllistyvät esimerkiksi metalliteollisuuden tai maanrakennusalan työtehtäviin. Luonto- ja ympäristöalan aloituspaikka määrä on koulutustarveselvityksiin verrattuna hieman yläkantissa. Työmarkkinat ovat kuitenkin antaneet selviä merkkejä, että alan koulutuksen hankkineiden yrittäjien työtilanne on paranemassa selvästi. Puutarha-alalla Joensuun seudun kauppapuutarhojen, kukkakauppojen sekä puutarhamyymälöiden työntekijöiden sekä puutarha-alalle yrityksiä perustavien kouluttaminen toteutetaan Aikuisopiston kautta. Aloituspaikka määrä on ollut pieni, josta johtuen on ollut tarvetta järjestää alalla ammatillista lisäkoulutusta. 27

16 Koulutustarjonnan suuntaaminen tulevaisuudessa Maatilatalouden koulutustarjonta tulee nojaamaan alueellisesti vahvaan karjatalousvaltaiseen maataloustuotantoon. Maaseutuyrittäjien ja eläintenhoitajien koulutuksessa keskitytään entistä tarkemmin hyvien käytännön työtaitojen opettamiseen. Ammattikorkeakouluun tähtäävien yhteisten aineiden opetusta tullaan kokeilemaan lukioyhteistyön kautta. Uutena painopistealueena maatilatalouden koulutuksessa tulee olemaan bioenergia eri muodoissaan. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutuksessa ovat ympäristönhoitajan ja luontomatkailun koulutusohjelmat, joiden opetussuunnitelmat tulee tarkistaa työelämän vaatimusten mukaisesti oikealle tasolle. Puutarhatuotannon perustutkintokoulutuksen tarjontaan tulee lisätä viheralaa painottavaa opetusta. Viljelypuutarhurin ammattitutkinnossa korostetaan innovatiivisuutta sekä taloudellisia näkökulmia. Floristin ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta kehitetään työelämän tarpeita vastaavaksi. Jos maanrakennusalan työvoimatarve kasvaa kaivosten avaamisen takia Pohjois- Karjalassa ja Kainuussa ja jos bioenergian käytön kasvu entisestään kiihtyy, on mahdollista, että metsäkonealalla voi avautua kymmeniä uusia työpaikkoja metsänparannuskoneiden ja metsäkoneenkuljettajien siirtyessä kaivoksille maanrakennuskoneiden kuljettajiksi. Tällöin työvoimatarve ylittää valmistuvien määrän ja aloituspaikkoja on ehkä lisättävä. Puutavara-auton kuljettajien koulutusmäärät Valtimolla riittävät tyydyttämään Pohjois-Karjalan työvoimatarpeen. Arviot työvoimatarpeesta (manuaalinen työ, metsäkoneenkuljettajat, puutavaraautonkuljettajat) vaihtelevat. Metsätehon raportissa vuodelta 2004 Metsätyövoiman tarve ja koulutus arvioidaan, että Pohjois-Karjalassa uuden työvoiman tarve on vuosittain hitaalla poistumalla noin 80 ja nopealla poistumalla 120, Kainuussa 50 ja 80 ja Pohjois-Savossa 90 ja 135. Metsureiden tarve tulee hitaasti pienenemään ja metsäkoneenkuljettajien tarve lisääntymään. Metsäkoneenasentajien työvoimatarve tulee pysymään suurena, koska metsäkoneenvalmistajien tarkoituksena on laajentaa toimintaansa Joensuussa ja Vieremällä ja viedä entistä enemmän metsäkoneita mm. Venäjälle ja Itä-Eurooppaan. Tämä lisää asentajien tarvetta niin tehtaissa kuin huolto- ja käyttäjäkoulutustehtävissä Suomessa ja ulkomailla. 28

17 29 Opiskelijahankintaa tehostetaan entisestään Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Joensuun seudulle, jotta ammattiopisto Valtimo ja Kitee voivat vastata määrällisesti ja laadullisesti työelämän tarpeisiin. Tämä vaatii käytännössä yhteistyösopimuksen laatimista metsäkonealan koulutuksesta Savon ammatti- ja aikuisopiston Siilinjärven yksikön kanssa ja koulutusyksikön kehittämistä Joensuuhun. Joensuussa tulee aloittaa jo syksyllä 2007 opiskelijaryhmä metsäkoneenkuljettajaopiskelijoita. Metsäkoneasentajakoulutuksen osittaisesta järjestämisestä Joensuussa tulee myös keskustella PKKY:n sisällä ja metsäkonevalmistajien kanssa Osaamisen kehittämisen periaatteet Luonnonvara-alan osaamisen kehittäminen on haaste kaikille alan oppilaitoksille. Uuden tekniikan ja ympäristönhoitoon liittyvien vaatimusten myötä opettajien työelämätuntemusta on lisättävä. Opettajien työssäoppimisen jaksoista luodaan pysyvä käytäntö. Kiteen opetusmaatilan kehittäminen mallitilaksi edellyttää henkisiä ja aineellisia resursseja. Metsäalan opettajien osaamistaso ammatillisesti ja pedagogisesti on ammattiopisto Valtimolla tällä hetkellä varsin korkea. Kymmenen vuoden kuluessa huomattava osa opettajakunnasta eläköityy, joten uuden koulutetun opettajakunnan rekrytointi ja pätevöittäminen on ammattiopisto Valtimon tärkein osaamisen kehittämisen haaste. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on opettajien rekrytointia kehitettävä. Haasteena on myös hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmalle opettajakunnalle kokeneilta opettajilta. Työkiertoa on lisättävä Koulutusala- ja opintoalatiimit ja niiden tehtävät Koulutusalalla on kaksi toimivaa tiimiä, luova-tiimi ja metsätiimi. Luovatiimin opintoaloja ovat maatalousala, puutarha-ala sekä luonto- ja ympäristöala. Metsätiimi on yhden opintoalan tiimi. Tiimien tehtävänä on yhteistyön koordinointi PKKY:n luonnonvara-alan koulutusta järjestävien yksiköiden välillä. Tärkeitä tehtäviä ovat koulutuksen määrällinen ja laadulli- 29

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma

Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma päivitetty LIITE 2: Yh 25.4.2007 asia 6 50 Tekniikan ja liikenteen alan yhteinen opetussuunnitelma 23.4.2007 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Sisällysluettelo 9. TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 5 9.1. Toimialan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region POHJOISEN LUONNONVARA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA vuosille 2007-2013 Luonnonvara-alan kehittämisohjelman laatimista ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009)

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 (muutettu 25.8.2009) SISÄLTÖ SAATESANAT... 2 LAATIMISPROSESSI... 3 1 LÄHTÖTILANNE... 4 Sijainti keskellä Suomea...4 Puhdasta luontoa, kauniita maisemia...5 Asukkaat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA

LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA LAPIN ELY-KESKUS LAPIN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020 8.4.2015 1 Lapin maakunnan kuvaus ja nykytilan arviointi... 3 1.1 Alue- ja väestörakenne... 3 1.2 Elinkeinorakenne ja talouskehitys...

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013

Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 Sisä-Savon elinkeinostrategia 2007-2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAM SUONENJO TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry

Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry KYLÄKULTTUURIA TUNTUREITTEN KEHITTÄMIS- 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Alueen kuvaus 1.1 Alueen väestö 1.2 Elinkeinorakenne ja talous 2. Alueen nykytilanteen analyysi 2.1 Yleistä

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot