KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ"

Transkriptio

1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ TEEMARAPORTTI 1: Elinkeinot palvelut Mitä puuttuu? Löytyykö lisää perusteluja tai tavoitteita? Kommentteja kerätään yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen: MUUT TEEMARAPORTIT: 2: Asuminen ja elämänvaiheet 3: Liikkuminen ja kulutus 4: Kaupunkikulttuuri 5: Viherverkot ja luonnon arvot KARTTA (3), 5-7 Teemaraportteihin on koottu kaupunkihautomotyöskentelyn, kaupunkilaiskyselyn, tulevaisuuslaboratoriotyöskentelyn ja lauantaitorikyselyn tulokset soveltuvin osin. Teemaraportin on koonnut projp. Mariitta Vuorenpää Kankaanpään työttömyysaste ja väkiluku , , ,0 10, Työttömyysaste Koko väestö , , Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö Työttömyys on vähentynyt olennaisesti, mutta silti 10% työvoimasta on vailla töitä. Lääke? 1

2 LÄHTÖKOHTIA JA OLENNAISIA KYSYMYKSIÄ Kankaanpäässä on elinvoimainen, innovatiivinen ja kasvava elinkeinopohja, jonka toimintaedellytyksiä yleiskaavatyöllä ja suunnitelmalla pyritään edistämään. Ongelma 1: työnantajien näkökulmasta sopivan työvoiman riittävyys. Ongelma 2: työntekijöiden näkökulmasta: työpaikkarakenteen ohuus eli perheen molempien puolisoiden työllistyminen Kankaanpäässä. Ongelma 3: runsas pendelöinti (työmatka kunnan ulkopuolelle ja puolelta) seudulla ja ultrapitkät työmatkat (2. asunto esim. PKS:lla) ei ole liikenteellisesti energiatehokasta, ekologisesti mielekästä eikä tulevaisuudessa todennäköisesti mahdollistakaan. Olennaiset kysymykset tulevaisuuden maankäyttövarausten ja liikenneyhteyksien näkökulmasta: 1. Nykyisten yritysten akuutit tarpeet ja niihin vastaaminen maa-alueiden ja liikenneyhteyksien keinoin. 2. Muuttoliikkeeseen ja työpaikkatarjontaan vaikuttaminen. 3. Parkanontien uuden liikennepalvelualueen paikka (bensa-asema oheispalveluineen) ja toiminnallinen konsepti. 4. Yritystoiminnan tilojen luonne, alueiden painopisteet ja kasvusuunnat. Työpaikkamäärä on pysynyt tasaisena viimeisen vuosikymmenen. Palvelutyöpaikat ovat lisääntyneet ja teollisuustyöpaikat vähentyneet. KANKAANPÄÄSSÄ TYÖSSÄKÄYVÄT = TYÖPAIKKAKEHITYS X Toimiala tuntematon Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot P Työnantajakotitaloudet TYÖLLINEN PÄIVÄVÄESTÖ O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. M Koulutus L Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk- ja liike-el.palv. J Rahoitustoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne H Majoitus- ja ravitsemistoiminta G Tukku- ja vähittäiskauppa F Rakentaminen E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1000 D Teollisuus C Kaivostoiminta ja louhinta B Kalatalous 2

3 Työpaikkaomavaraisuus on jälleen nousussa. Ikärakenteen vanhentuminen nostaa työpaikkaomavaraisuutta, jos työpaikkamäärä ei samaan aikaan laske. Työpaikoista ei siis ole pulaa. Kankaanpää TYÖPAIKKAOMAVARAISUUSASTE 110 % 108 % 106 % 104 % 102 % 100 % * Ulkopuolista työvoimaa tarvitaan eniten (N) terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun, (L) julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen, (J) rahoitustoiminnan, (E) Sähkö- ja vesihuollon sekä (D) Teollisuuden toimialoilla vuonna Muutokset ovat nopeita, millainen tilanne on nyt? 180 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS TOIMIALOITTAIN Kankaanpään työntekijät / alueella työssäkäyvät OMAVARAISUUSASTE % A Maa-, riista- ja metsätalous B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö-, vuokraus-, tutk- ja liike-el.palv. L Julkinen hallinto ja maanpuolustus: pakollinen sosiaalivakuutus M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv. P Työnantajakotitaloudet Q Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot X Toimiala tuntematon

4 Kasvavia toimialoja ovat rakentaminen, kauppa, liike-elämän palvelut ja yhteiskunnalliset palvelut, joista yhteiskunnalliset palvelut on kasvanut eniten. Kunnan palveluja tarvitaan ikärakenteen vanhenemisen seurauksena yhä enemmän. Paikallinen SOTE-piiri ratkoo tätä kysymystä. Kankaanpään työpaikkojen toimialarakenne * (A-B) Maa- ja metsätalous (C) Kaivostoiminta ja louhinta (D) Teollisuus (E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (F) Rakentaminen (G-H) Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta (I) Kuljetus, varastointi ja tietoliik. (J-K) Rahoitus- ja liike-elämän palv. Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö 2007 (L-Q) Yhteiskunnall. palvelut Toimiala tuntematon Metallikylän asemakaava on valmisteilla ja tontinmyyntineuvottelut käynnissä. 4

5 KAUPUNKIHAUTOMO hautomo SEUTUROOLI JA KAUPUNKISTRATEGIA : ELINKEINOT PALVELUT 1: Nykyisten yritysten akuutit tarpeet ja niihin vastaaminen maa-alueiden ja liikenneyhteyksien keinoin. MITÄ PUUTTUU? MITÄ TARVITAAN JA MIHIN? POTENTIAALIT JOIHIN TARTTUA? Rautatieyhteys Pori KANKAANPÄÄ Parkano: Teollisuuden raskaiden kuljetusten tarpeet kohdistuvat tulevaisuudessa todennäköisesti uudestaan raiteille mahdollisuutta ei tule poissulkea. Näin Kankaanpäällä olisi myös yhteys Porin satamaan. Parempi tie Ikaalisiin ja Tampereelle, jotka ovat yritysyhteistyön voimakkaimpia kasvusuuntia. Yrityksillä on sinne enemmän yhteyksiä kuin Poriin. Tampereella on mm. teknillinen yliopisto, se on Suomen aluekeskuksista toiseksi suurin ja sen yritystoiminta on viime vuosina voimakkaasti kehittynyt. ja vain 85 km päässä! Kankaanpää Ikaalinen yhteys tulisi maakuntakaavan tasolla merkitä seudullisesti kehitettäväksi pääväyläksi. Lyhyemmän yhteyden kehittämistä Sävin kautta pitäisi tutkia. Sujuvat jatkoyhteydet Tampereelle ja Helsinkiin: AIKATAULUJEN YHTEENSOVITTAMINEN, hintapolitiikka. Jämin matkailualueen monipuoliset potentiaalit: jo nyt 370 vuodepaikkaa sesonkiaikaan 70%:n käyttöasteella, pienilmailukenttä, hiihtoputki, luonnon erityisluonne, näkötorni, lähteet jne. YRITYSALUEIDEN PAINOPISTEET JA KASVUSUUNNAT Yritystoiminnan kehittämisen painopiste Lorvikylässä Yritystontteja on Kankaanpäässä ollut tarjolla hyvin, hyvillä paikoilla ja se on edesauttanut yritysten sijoittumista tänne. Lorvikylän ja Koskenojan alueet muodostavat yritystoiminnan kannalta hyvän kokonaisuuden, jossa yritysten väliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen syntyy edellytyksiä. Sitä voidaan edistää yritysten yhteisen palvelupisteen rakentamisella. Uuden Ruukintien yhteys parantaa entisestään alueen liikenteellistä toimivuutta ja ohjaa raskasta liikennettä pois kaupungin keskustasta. Alueen sijainti on erinomainen rautatien ja VT23:n välissä, joten teollisuusalueen kehittyminen Jämintielle asti on hyvä turvata tulevaisuuden potentiaalina. Alueella tarvittaisiin myös konttoritiloja ja yritystalo pienemmille raskaamman yritystoiminnan kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille. Toinen yritystoiminnan vahva alue on Myllymäessä Sillanpäänkadun ja Halmeenkadun varsi. Lisäksi keskustaan tarvittaisiin moderni yritystilakompleksi / teknologiakeskus (Satakunnan puhelimen tila?) Yritystoiminnan alueita on turha levittää eri puolille kaupunkia, joten Kärjen alueelle yleiskaava92:ssa osoitettu Pansian teollisuusalueen laajentumisvaraus on turha ja voidaan osoittaa muuhun käyttöön. SYNTYYKÖ KILPAILUVALTTI? KYLLÄ: - Hyvä tonttitarjonta isoille yrityksille - Ratayhteyden tarjoaminen - Pienyritystalo metallikylän yhteyteen 5

6 PARKANONTIEN UUDEN LIIKENNEPALVELUALUEEN KONSEPTI JA PAIKKA? Tarve on ilmeinen, koska Parkanon ja Porin välillä, (93km) VT 23:lla on vain pienehkö SEO. Yleistä: Suunnittelussa on syytä pitää mielessä, että bensa-asemat eivät houkuttele ohikulkijoita kaupunkiin, ellei palvelun käyttäjällä muutenkin olisi asiaa kaupunkiin. Sen sijaan bensa-asemien monipuoliset palvelut houkuttelevat asukkaita ja työntekijöitä palveluihinsa, mikä ei ole ongelma, jos kaupungin palvelukapasiteetti ei ole riittävä. Ohikulkijoita käyttämään kaupungin palveluja voi houkutella paremmalla viitoituksella ja mainostauluilla. Bensa-asema kaupungin porttina idean käyttökelpoisuus riippuu siitä, millaista imagoa kaupunki haluaa viestittää. Konsepti: 1. bensa-asema 24h vai kahvio + lounaspaikka 3. päivittäistavaroiden pienmyymälä 4. rekkaparkki? 5. rekkamiesten palvelupiste (yöpyminen) 6. muuta? sijainnissa HYVÄÄ: sijainnissa HUONOA: ve 1 Liikenneympyrän lounaispuoli klväylän takana (vähän kauempana liikenneympyrän viereisen upottavan maaperän ja Valometsän läheisyyden takia) toimii kaupungin porttina (jos halutaan) kahvilasta voi katsella valometsää kerää tankkaajia molemmilta valtateiltä keskeinen paikka kaupunkilaisten saavuttaa maaperän soveltuvuus tarkastettava: pv., savisuus (+rak. kust.) kerää asiakkaita myös Asemakadun nykyisiltä asemilta ja Shelliltä ve 2 VT 23:n ja Jämintien risteys perustusominaisuudet paremmat kasvavan teollisuusalueen yhteydessä (kahvi- ja lounaspaikka) tilaa raskaanliikenteen palvelupisteelle ja parkkipaikalle kaupungin pohjoispuolen palvelupiste kaupungin pohjoinen portti ja sisääntuloväylä VT44:n eli Pohjanmaantien bensanostajat menevät muille asemille (Asemakadun nykyisille asemille ja Shellille eli hyvä ominaisuus olevien yrittäjien näkökulmasta) ve 3 VT 23:n ja Halmeenkadun risteys. SEO laajentaa jo, joten ei liene järkevä sijoituspaikka 6

7 2: Muuttoliikkeeseen ja työpaikkatarjontaan vaikuttaminen Tulevaisuuden yrityspotentiaalit Tulevaisuuden työntekijäpotentiaalit Ulkomaiseen työvoimaan investoiminen TOIMENPITEET 1) POHJOIS-SATAKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIAN (2005) MUKAAN TOIMI- ALAKOHTAISET KASVUTAVOITTEET OVAT VUOTEEN 2015 ELINVOIMAISET: - Kone- ja laitevalmistus 160% - Puutuote 150% - Matkailu 400% - Elintarvike 100% - Hyvinvointi ja liikunta 80% - Yrityspalvelut 100% - Visiona on myös ÄLYKYLÄ, joka hyödyntää ja yhdistää poikkitieteellisesti jo kehitettyjä teknologioita ja osaamista sekä kehittää myös uutta erityisryhmien tarpeisiin. 2) Matkailun ja työntekijöille tarjotun elinympäristön näkökulmasta KULTTUURI- TUOTANNON työpaikat ovat tärkeä painopiste, jolle on hyvät lähtökohdat mm. taidekaupunkialustalta. 3) Myös internetin sisältötuotannon luovat työpaikat ovat periaatteessa paikkaan sitoutumattomia ja voivat sijoittua Kankaanpäähän, mutta niiden työntekijät tarvitsevat kohtauspaikkoja tarjoavaa, monipuolisesti stimuloivaa kaupunkikulttuuria: - voitaisiinko siihen panostaa? 4) Varuskunta on merkittävä työllistäjä kerrannaisvaikutuksineen. - Ikärakenteen muutos johtaa siihen, että ympäryskunnista, joissa ikärakenne on jo nyt painottunut vanhempiin ikäluokkiin, on yhä vaikeampi saada työvoimaa, todellisuudessa seudun perusväestön työvoimatarjonta vähenee 20%:lla seuraavien vuosikymmenten aikana. - Ulkomaisten työntekijöiden rekrytointi on käynnissä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia (puolalaisia, kiinalaisia, muita aasialaisia). Ikärakenteen tuottama tarve on noin 2000 työntekijää vuonna Perheiden molempien puolisoiden työllistyvyyteen Kankaanpäässä tulee vaikuttamaan naisten siirtyminen metalli- ym. teollisuuden piiriin. Koulutuksessa ja markkinoinnissa tämä näkyy jo ulkomaalaistaustaista työntekijää merkitsee noin 3000 aikuista ja vielä enemmän lapsia eli noin 6000 asukkaan yhteisöä! (= puolet Kankaanpään nykyisistä asukkaista.) - Kotouttaminen yhteisöllisyyttä lisäävien paikkojen ja tilojen tarjoaminen: siirtolapuutarhat, viljelypalstat 1. Selvitetään kuinka paljon seudulla on vierasperäisiä työntekijöitä ja mistä. 2. Tehdään kysely ulkomaisen työvoiman odotuksista: yhteistyössä työvoimatoimiston, kehittämiskeskuksen ja AMK:n liiketalouspuolen kanssa (Kimmo Kallama). Mietitään kysymykset myös kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. 3. Yritysten voimien yhdistäminen vierasperäisten työntekijöiden kotouttamisessa (kulttuuri ym. kysymykset), asuntojen rakentamisessa jne. Kehittämiskeskus koordinoimaan hanketta (Leader-rahaa, Casatino jne.): esim. Ruotsissa tehdas on ollut mukana rakentamassa asuntoaluetta. 4. Erilaisten asuntojen ja asumisvaihtoehtojen tarjoaminen / kaupungin rooli, yri- 7

8 tysten aktiivisuus. Esim. halvat vuokra-asunnot, rivitalot, valmiiksi rakennutetut omakotitalot. - Mitä olevia asuntoja olisi tarjolla? SYNTYYKÖ KILPAI- LUVALTTI? Millaisia oheispalveluja tarvitaan? Kyllä, jos pystytään ulkomaalaisten positiiviseen kotoutumiseen ja tarpeet huomioivan asuntotarjonnan, ja jopa kokonaisen asuntoalueen kehittämiseen. Myös palvelujen kehittäminen on olennaista. Tänne koko perhe! Muuttakaa tekin Kankaanpäähän, siellä. En lähde Uudellemaalle, täällä on kaikki edullisesti lähellä jne. - golf - tapahtumat - paikallisten asukkaiden ja vierasperäisten asukkaiden positiivisen kohtaamisen paikat ja tavat - moderni yritystilakompleksi / teknologiakeskus keskeisellä paikalla 8

9 KAUPUNKILAISKYSELYN TULOKSIA SEURUSTELU- JA KULTTUURITARJONNASSA VAJETTA Kaupunkimaisten ravintolapalveluiden ja kulttuuritarjonnan yksipuolisuus näkyy vastauksissa. Monipuolisempaa tarjontaa löytyy Porista (64km) ja Tampereelta (95km), jotka eivät ajallisesti ole juurikaan kauempana kuin Uudellamaalla asuvien suuntautuminen Hgin keskustan palveluihin. Kehittämisen tarvelistalla ovat joukkoliikenne, vaate- ja kenkäkaupat erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta, talviset liikuntapalvelut, kehitysvammaisten harrastusmahdollisuudet, nuorison kohtauspaikat, kulttuuri- ja ravitsemuspalvelut sekä monipuolisempi yöelämä = kaupunkimaiset kohtauspaikat. ERIKOISTAVARAKAUPAN TARJONNASSA KEHITYSPOTENTIAALIA Vaatteiden, kenkien ja erilaisten harrastusvälineiden tarjonta on isommissa kaupungeissa luonnollisesti monipuolisempaa ja se näkyy vastauksissa. VASTAUSTEN USEUS HYÖDYKKEISSÄ, JOTKA HANKITAAN KANKAANPÄÄN ULKOPUOLELTA Yleisesti: Kaiken tarvittavan, Kaikkea, koska saa halvemmalla, On paljon sitä mitä ei saa Kankaanpäästä Pyrin ostamaan tuotteet omasta kunnasta tai seutukunnan alueelta Apteekkituotteet, koska apteekkien valikoima parempaa ja hinnat edullisempia sekä apteekkien aukiolot pidempiä esim. lauantait ja sunnuntait. auton Autotarvikkeita bensiini joskus bensaa vaatteita vaatteet vaatteet! Vaatteet vaatteet Vaatteet Vaatteet Vaatteet Vaatteet Vaatteita Vaatteita Vaatteita Vaatteita Vaatteita Lähinnä vaatteita (naisten Harrastusvälineitä harrastusvälineet urheiluvälineitä Harrastukseen liittyviä vaatteita urheiluvaatteita urheiluvälineitä elintarvikkeet elintarvikkeet ruoka lounasta grillimakkaraa, jota ei täältä saa apteekkituotteet tupakkaa 9

10 Internetistä pelit, musiikki, ohjelmat, kirjat, vaatteita, harrasteet, elokuvat elokuvia rautakauppatavarat vaatteita sekä nuorisolle ) Naisten, nuorten ja miesten vaatteita lasten vaatteita lastenvaatteet lastenvaatteet/tarvikkeet joskus vaatteita joskus vaatteita Juhlavaatteita kenkiä kenkiä kengät kengät kengät kengät kenkiä kosmetiikkaa kosmetiikka elektroniikkaa elektroniikka elektroniikkaa kodin sähkötekniikka kodinkoneita suuremmat kalliimmat ostokset lelut lahjatavarat Huonekaluja huonekalut huonekalut huonekalut yms sisustustarvikkeet sisustustarvikkeet Kalusteita antiikkia erikoisemmat astiat astiat SEUTUKESKUSROOLISSA, KESKUSTASSA JA KYLISSÄ LÖYTYY POTENTIAALIA I : Seutukeskus, jossa erityisryhmien tarpeet huomioitu hyvin Yleiskaavoituksella on turvattava Kankaanpään kehitys Pohjois-Satakunnan keskuksena, tärkein asia ovat työpaikat. Kaavoitukseen yhteistyötä myös yksityisten maanomistajien kanssa kuten PKS:lla. Erityisryhmät mukaan suunnitteluun. Kotoa muuttavien kehitysvammaisten asumispalvelujen kartoitus on tehty, mutta kokonaiskuvaa ei ole, joten tilanne tulisi selvittää perinpohjaisesti yleiskaavatyössä. Koirapuiston tarve on ilmeinen ja kiireellinen. II : Keskustan parempi näkyvyys ja liikenteen sujuvuus Kunnan rajoille ystävällinen tervetuliaistoivotus esim. Tervetuloa kylään Pohjois- Satakunnan sydämeen. Muutenkin mainostus heikkoa, sillä Niinisalossa mainostetaan Ikaalisten, eikä Kankaanpään ROLLssia! Taidekehäinfo paremmin esille, kyltit. Kaupallisen poolin rooliin kuuluu sujuva liikenne, joten torin liikennejärjestelyjä tulisi selkeyttää. Lisäksi liikenneympyrä Jämintien ja Keskuskadun risteykseen sekä mahdollisesti muutamaan muuhun ongelmakohtaan. Myös asiakaspalveluun pitäisi panostaa. Keskustassa suojateille hidastetöyssyjä ja valoja. Torin jälkeen torin ympäristö kuntoon. Leppäsen korttelin paikalle sopisi puisto. III : Kylien roolissa potentiaalia jo pienin parannuksin Linja-autokatokset tulisi uusia edustaviksi ja monikäyttöisiksi infopisteiksi, kyläyhdistysten ja tapahtumien mainospaikoiksi, joilla olisi myös maamerkkinimi. Katokset toimisivat kohtauspaikkoina ja edustavina kaupungin mainoksina, jotka houkuttelisivat ohikulkijoita poikkeamaan peremmälle esim. ihastelemaan kaupunginpuutarhurin kesäisiä luomuksia. Kylien ja haja-asutusalueiden tiet parempaan kuntoon. Narviin tulisi kehittää viihtyisä, väljä vanhanajan kylämäinen asutusalue lapsiperheille. Kalliolouhos kaupungin keskustan läheisyydessä on mahdoton ajatus. Myös kylien haja-asutusta on kehitettävä kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Suuret omakotitontit, jotka mahdollistavat eri sukupolvien rakentamisen samaan pihapiiriin. 10

11 KAUPUNKILABORATORIO: ULKOISIIN TRENDEIHIN VASTAAMINEN Seuturooli; kaupunkistrategia; elinkeinot palvelut RYHMÄTYÖMUISTIO / Mariitta Vuorenpää Kankaanpää MUUTTOLIIKKEEN KEHITYS TULO LÄHTÖ NETTOMUUTTO yht: TRENDIN VAIKUTUS KAN- KAANPÄÄN TULEVAISUUTEEN TRENDIN VAIKUTUS KAU- PUNKILAISTEN ARKEEN MEGATRENDI: MT 1: Keskittyminen, kaupungistuminen, mutta myös suburbanisaatio (hajakeskittyminen kuten Vanhasen malli ) ovat vahvoja tendenssejä Onko Kankaanpään seutukeskuspotentiaali asukkaiden houkuttelemisessa käyty jo loppuun? Tulossa on uusi osavuosiasujien potentiaali: o varakkaat (perijäsukupolvi, hyvät ammatit molemmilla) 2 asunnon omistajat eli osavuosiasujat o Kankaanpäässä vanha kotipaikka tai ostetaan vanha rakennus, jota kunnostetaan jne., toinen (kerrostalo)asunto isossa kaupungissa o varallisuudella halutaan avaruutta ja väljyyttä ympärille (tietyssä elämänvaihessa), vastapainoa kaupunkielämälle, mutta vain osanvuotta o varakkaat odottavat vaativia vaihtoehtoja 11

12 o asunnot joutuu nopeampaan kiertoon kysymyksiä: o mihin kuntaan osavuosiasujat maksavat veronsa? o yleistyykö osavuosiasuminen kuitenkaan lasten koulun takia? o onko kaupungin hyvä suosia hajallaan asumista: kestääkö kaupungin talous? o ratkaiseeko tietotekniikan kehitys palveluongelman? (haja-asutusalueella ja kylissä palvelut ovat automatkan päässä ongelmana kunnan velvoitteet ja asukkaan autoilun hiilijälki) Suositeltava tavoite on hyvät ja väljät tonttialueet, joista on lyhyet etäisyydet luontoon, liikuntapalveluihin ja muihin palveluihin. Kaupungit tarvitsevat markkinointia ja tuotteistamista : Kaupunkien välisessä kilpailutilanteessa kaupunkien täytyy tuotteistaa potentiaalejaan ja markkinoida tuotteitaan. Tämä tarkoittaa asuntoalueiden, palvelujen ja elämänlaadun TUOTTEISTAMISTA: esim. väljät tontit kävely etäisyydellä palveluista. MT 2: Ilmastonmuutos kaupunkistrategisena ja elinkeinokysymyksenä Ilmastonmuutoksen ohessa syntyy uusia potentiaaleja, joihin tarttua: o Jämin suosioon syntyy kasvupotentiaalia = Etelä Suomen lappi (lähempänä kuin Lappi!) o Sisälajien harrastaminen yleistyy joukkuelajit yleisurheilun sijaan o Ei aiheuttane muutoksia palvelurakenteeseen Kankaanpäässä kompensoiko liikkumisen hinnannoususta johtuva ostovoiman siirtymän väheneminen ostouskollisuuden kasvun? Mikä on nettikaupan rooli tästä näkökulmasta? o Rakennusteollisuuden kysyntä kaupungin ym. tukema laboratorio kehitystyöhön o Bioenergiapellot o Maatalouden uudet mahdollisuudet (?) o Vesiteollisuuden nousu (mustan kullan ajasta kirkkaan kullan aikaan): Euroopan vedet ovat likaisia - juomavesi pullosta eli puhtaan, makean veden pula on sitä suurempi, mitä etelämmäksi tai idemmäksi mennään: putki Merikarvialle on jo, vesisäiliöalukset siitä Eurooppaan ja kauemmaksikin. Entä maailman paras pullovesi! Jos huonoa pullovettä kannattavaa tuoda Suomeen, jopa Kankaanpäähän, niin eikö hyvää pullovettä ole kannattavaa jo nyt viedä Eurooppaan? - Kuinka paljon vettä vientiin riittäisi? o LISÄYS: Esimerkiksi 0,7 l:n pullo lähdevettä Aava Saksalta VEEN-pullossa maksaa 3,5 - uskomattoman design/gourmetilmiön nettisivulla kannattaa vierailla: - miten taide ja vesi voisivat kohdata Kankaanpäässä? 12

13 MT 3: Tietotekniikan työtä, opiskelua ja vapaa-ajanviettoa muuttava vaikutus on alkanut näkyä nuorten aikuisten ja lapsiperheiden valinnoissa ELÄMÄN JA TOIMINNAN PAIKKASIDONNAISUUS HÄVIÄÄ = ihmisten välinen etäisyys katoaa: kohta ei tarvitse muuttaa, eikä siirtyä, vaan teemme VIRTUAALIMATKOJA JA OPISKELEMME VIRTUAALIKOULUISSA JA -YLIOPISTOISSA. Ihmisten yhteisöt ja viiteryhmät ovat ympäri maailmaa, mutta silti kaupunkia tarvitaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kohtaamiseen, johon kaupungin tulisi tarjota paikkoja, tiloja, tapahtumia, palveluja jne. Kankaanpään kaltaiset seudut tulevat kilpailukykyisemmiksi, koska suuri tulevaisuuden kysyntä kohdistuu peruspalvelujen läheisyyteen, turvalliseen miljööseen ja puhtaaseen ympäristöön. Olisiko Kankaanpään koko optimaalinen juuri tästä näkökulmasta? MT 4: Työperäinen maahanmuutto lisääntyy Työperäinen maahanmuutto Baltiasta ja Puolasta vähenee, kun maat omavaraistuvat. Seuraavaksi työtekijöitä alkaa tulla EU:n ulkopuolelta, kuten Kiinasta. Tärkeää saada työntekijät perhekunnittain; parakissa asuva mies ei viivy kauan. Houkuttelu edellyttää palveluja, kuten opetusta äidinkielellä, etnisiä erikoispalveluja (kirkkoja, elintarvikkeita jne.), huokeita vuokra-asuntoja jne. Työpaikkarakenteen monipuolistaminen eli työpaikkatarjonta myös korkeammin koulutetuille on haaste (omia, kotimaisia ja maahanmuuttajia ajatellen): luksustarjontaa osaajille mitä se voisi olla? (-voisiko kunta tarjota unelmatalon rakennuttamispalveluja?) Työperäisten maahanmuuttajien kotoutuminen ja viihtyminen on olennaisin haaste monokulttuurisuuteen tottuneille suomalaisille ja kankaanpääläisille: o miten tulijat otetaan positiivisesti vastaan? o mitä positiivinen monikulttuurisuus on? miten muutumme sellaisiksi? o tarvitaan asennekasvatusta (kunnan ja koulujen rooli asennekasvatuksen järjestäjänä?) Leviääkö Pakkalailmiö (15km pyörällä töihin)? -Syntyykö uutta liikkumiskulttuuria ja turvallisien yhteyksien tarpeita? Työperäisen maahanmuuton onnistuminen on myös haaste markkinoinnille: missä ovat potentiaaliset tulijat juuri tänne, ja kuinka heihin saadaan yhteys? miten heille tulisi markkinoida Kankaanpäätä? Olisiko Pitkämäen potentiaali PIKKU VARSOVA, kun kotimainen kysyntä on lamassa? YLEISKAAVAN tai muun puitteissa tulisi järjestää ulkomaalaisille työntekijöille KYSELY siitä, mitä he odottavat, kaipaavat kaupungilta, asumiselta, palveluilta jne. Vuonna 2010 avataan slaavilainen ravintola Postelliin! 13

14 MT 5: Tekoälyn ja tietotekniikan mahdollisuudet, mutta myös ohjaus ja valvonta levittäytyvät yhteiskunnan ja talouden joka sektorille Tietotekniikan laajamittainen hyväksikäyttö on turvallista niin kauan kuin viranomaiset käyttävät sitä yhteiseksi hyödyksi, mutta säilyvätkö systeemit turvallisina tulevaisuudessa? Rikollisten käsissä kerätyt tiedot antavat mahdollisuuksia monipuoliseen väärinkäyttöön. Olennainen kysymys on, miten tieto pysyy vain yhteiskunnan rakentajilla? Syntyykö tai pitäisikö synnyttää yhteiskunnan puolesta positiivista kansalaisia suojelevaa valvontaa (vrt. nyk. Poliisi tietopoliisi, nettipoliisi)? Mikä on kunnan vastuu tässä? Onko tässä kunnan uusi palvelumuoto ajatellen erityisesti vanhempaa sukupolvea ja nuoria? MT 6: Alueiden ja paikkojen välinen kilpailu vetovoimasta osaavasta työvoimasta, asukkaista ja matkailijoista kiihtyy Kuusi pointtia Kankaanpään vetovoiman kasvattamiseksi: 1 IMAGOKUVAN KOHOTTAMINEN Kankaanpäällä ja kankaanpääläisillä on huono maine, erityisesti ympäryskunnissa. Mistä se johtuu? Miten siitä päästään eroon? Miten se muutetaan positiiviseksi? 2 KAUPUNGIN TALOUS KUNTOON Tulot ja menot tasapainoon menoja supistamalla. Politiikkaan kaukonäköisyyttä. 3 PERUSPOTENTIAALIEN TUOTTEISTAMINEN Kaunis ympäristö, puhdas vesi, harjut, turvallisuus, hiljaisuus, jne. 4 NIINISALON VARUSKUNTA Olennainen työllistäjä kerrannaisvaikutuksineen. 5 KOULUTUSPAIKKOJEN TARJONTA Koulutuspaikkoja mm. potentiaalisille yritystoiminnan kehitysalueille ja synergia-aloille, jolloin nuorille on tarjota tulevaisuutta ja samalla saadaan uusia työpaikkoja ja asukkaita, myös palvelualoille. (Myös luovilla aloilla on olennainen merkitys tulevaisuuden innovaatiomyönteisen ympäristön ylläpidossa sekä työntekijöiden perheiden elämässä.) Koulutuspaikkojen markkinointi on osa paikkakunnan markkinointia. 6 MAAILMAN PARASTA VETTÄ MAAILMALLE Vesiluonnonvaran hyödyntäminen ennen kuin muut (esim. ruotsalaiset) ehtivät ensin. 14

15 MYÖS LAUANTAITORIKYSELYSSÄ OTETTIIN KANTAA ELINVOIMAN JA PALVELUJEN- KEHITTÄMISEEN 15

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI- KUOPIO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1 Juankosken ja n kaupungin toimintaympäristöselvitys (213) Toimintaympäristön muutoshaasteet Juankosken ja n kaupunkien toimintaympäristön muutokseen

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

TEEMA 1: SEUTUROOLI JA KAUPUNKISTRATEGIA : ELINKEINOT PALVELUT

TEEMA 1: SEUTUROOLI JA KAUPUNKISTRATEGIA : ELINKEINOT PALVELUT KESKUSTAN OSAYLEISKAAVATYÖ KAUPUNKIHAUTOMOTYÖSKENTELY PERUSSELVITYS- JA ALUSTUSMATERIAALI koonnut projp. Mariitta Vuorenpää Kuka täällä asuu, kuka rakentaa ja missä käydään töissä v. 23? Kankaanpää MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Uutta vetovoimaa bisnekseen.

Uutta vetovoimaa bisnekseen. Magneetti vetää uusia mahdollisuuksia Kurikkaan Kurikan Magneetti on uusi yritysalue ja kaupungin ykköshanke, joka yhdistää keskustan ja kolmostien vilkkaan valtaväylän. Uutta vetovoimaa bisnekseen. WWW.KURIKKA.FI

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työpaikat

Toimintaympäristö: Työpaikat Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 14.11.2008 Janne Vainikainen lkm 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yhteiskunnalliset palvelut 31,9 % Rahoitus-,

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen

Etelä-karjala. tilastoina 01/2015. Valokuvat: Arto Hämäläinen Etelä-karjala tilastoina 01/2015 Valokuvat: Arto Hämäläinen Väestö Etelä-Karjala 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Väestönmuutos-% 0,00 % -0,45 % -0,17 % -0,14 % -0,24 % -0,21 % -0,13 % -0,10

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Joulukauppa 2012 Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ANALYYSI : kaupunkilaiskysely

TOIMINNALLINEN ANALYYSI : kaupunkilaiskysely Keskustan osayleiskaavatyö perusselvitykset KAUPUNGIN TOIMINNALLINEN ANALYYSI JA TAVOITTEET Osa 1: Lauantaitorikyselyn tulokset Osa 2: Tulevaisuuslaboratoriotyöskentelyn tulokset Osa 3: Kaupunkihautomotyöskentelyn

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu 1 Nykyhetki: Miten kilpailukykyiseksi arvioit Satakunnan asuin- ja elinympäristönä keskimäärin muuhun Suomeen verrattuna? Keskiarvoprofiilit seutukunnan mukaan. Asteikko: 1 heikko 5 erittäin hyvä. Aikuiskoulutustarjonta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

LAPLAND Above Ordinary

LAPLAND Above Ordinary LAPLAND Above Ordinary Lapin palaute Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaan ja kokonaisopiskelijamääriä koskevaan suunnitelmaan vuosille 2013-2016.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio

Tahkon matkailustrategia. Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio Tahkon matkailustrategia Pohjois-Savon matkailun tulevaisuus seminaari 26.1.2010 Jorma Autio VK Aholansaari Joonas Kokkonen: Viimeiset kiusaukset Paavo Ruotsalainen Tahko on lähellä Helsinki Tahko 435

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot