KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen varapuheenjohtaja läsnä Katriina Kankkunen jäsen läsnä Leena Koivisto jäsen läsnä Jussi Kolehmainen jäsen poissa Ritva Lampainen jäsen läsnä Matti Miettinen jäsen läsnä Pekka Niiranen jäsen poissa Sakari Pekkarinen jäsen läsnä Elisa Pitkänen jäsen läsnä Helena Riekki jäsen läsnä Maija Svärd jäsen läsnä Jaakko Vettenranta jäsen läsnä Erkki Oinonen Niirasen varajäsen läsnä Taisto Toppinen Kolehmaisen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Pirkko Liisa Piironen kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä Ilkka Raninen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja poissa Kimmo Kivelä kirkkoherra läsnä Esko Konttinen kirkkoherra läsnä, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen Hannu Koskelainen kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen kirkkoherra läsnä Reijo Virolainen kirkkoherra poissa Pertti Salanne vs. kirkkoherra läsnä Risto Voutilainen vt. kirkkoherra läsnä, poistui klo Lahja Pyykönen tiedotuspäällikkö läsnä Maija Keinänen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Oiva Voutilainen rekisterinjohtaja läsnä, poistui :n 76 käsittelyn jälkeen Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsutut Raimo Hakkarainen joht. oppilaitosteologi läsnä Hannu Innanen perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja läsnä Aarne Laukkanen puistopäällikkö poissa Seppo Marjanen diakoniajohtaja poissa Hannu Rönkä joht. sairaalasielunhoitaja poissa Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä Riitta Liisa Taskinen lapsityönjohtaja läsnä Martti Ängeslevä atk päällikkö läsnä

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 58:1,2. 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Kankkunen ja Leena Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 69 VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Taloussäännön 25 :n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Vuoden 2005 tilinpäätösasiakirjat toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot ovat esityslistan liitteenä 1.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Vuoden 2005 toimintatuottojen loppusumma on 1.8 milj. euroa ja toimintakulujen loppusumma 14,6 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi euroa eli 32 % enemmän kuin vuonna Syynä tähän oli pääosin metsätalouden tuottojen kasvu. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 %. Verotuloja kertyi 13,8 milj. euroa, mikä on noin euroa eli 3 % enemmän kuin vuonna 2004 mutta 3 % vähemmän kuin vuoden 2005 talousarviossa oli arvioitu. Vuosikate on ,83 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos taas osoittaa ,78 euron alijäämää. Alijäämä aiheutuu poistojen suuresta määrästä. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos on ,26 euroa ylijäämäinen. Seurakuntayhtymän talouden rakenteellinen ongelma on toimintamenojen ja verotulojen epätasapaino. Tämä epätasapaino on viime vuosina kärjistynyt toimintakulujen kasvaessa vuosittain selvästi verotuloja enemmän. Käytännössä seurakuntayhtymä kykenee vuotuisilla tuloillaan kattamaan toimintamenot mutta investointien rahoitukseen ei juuri jää liikkumavaraa. Investoinnit onkin viime vuosien aikana katettu lähinnä purkamalla vanhoja ylijäämiä. Tämä taas näkyy selkeästi kassavarannon pienenemisenä ja maksuvalmiuden heikkenemisenä. Lähivuosina pyritään edelleen kohti toimintamenojen ja verotulojen tasapainoa vuonna 2005 aloitetulla strategiaprosessilla. Toimintamenoja on tarkoitus leikata hallitusti vähentämällä henkilöstön määrää ns. luonnollisen poistuman kautta. Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden ylijäämä, ,26 euroa esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden ylijäämä tilille. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa. 1. että vuoden 2005 tilinpäätös hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 70 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2005 ovat esityslistan liitteenä 2. Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2005 ovat ,80 euroa ja toimintakulut ,97 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ,51 euron ylijäämää. Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan voidaan selvittää rahaston yli tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2004 lopussa euroa ylikatteinen. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2005 hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 71 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN ENONSALON ERÄ RY:N KANSSA Enonsalon Erä ry anoo metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaikkea metsästystä seurakuntayhtymän omistaman tilan Pitkäaho, kiinteistötunnus , mailla väliseksi ajaksi. Anomus on esityslistan liitteenä 3. Tila on tullut seurakuntayhtymän omistukseen Vehmersalmen seurakunnalta kuntaliitoksen yhteydessä vuoden 2005 alusta lukien. Ko. maa alue on ollut vuokrattuna aikaisemminkin Enonsalon Erä ry:lle. Pitkäaho tila sijaitsee Vehmersalmen Enonsalon kylässä ja on pinta alaltaan on 14,70 ha. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus on 0,17 euroa/ha/vuosi. Pienin vuokra on kuitenkin 84,15 euroa/5 vuotta. Vahvistettua periaatetta noudattaen vuokraksi tulee pinta alan mukaan 84,15 euroa/5 vuotta. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää vuokrasopimuksen tekemistä Enonsalon Erä ry:n kanssa esitetyin ehdoin. 1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Pitkäahon tilan maista pinta alaltaan 14,7 ha Enonsalon Erä ry:n kanssa väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten, 2. että vuokrana peritään 84,15 euron kertakorvaus ja

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että seurakuntayhtymä pidättää henkilökunnallaan oikeuden harrastaa ko. tilalla pienriistan metsästystä. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN KEMPPAAN ERÄSTÄJÄT RY:N KANSSA Metsästysseura Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa tehty metsästysvuokrasopimus Virtamajan tilan, kiinteistötunnus , maista on päättynyt Kemppaan Erästäjät ry on toimittanut kirjallisen anomuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta. Anomus on esityslistan liitteenä 4. Tila sijaitsee Karttulan kunnan Kuivaniemen kylässä ja on tullut seurakuntayhtymän omistukseen tehdyllä kauppakirjalla. Tilan pinta ala on 23 ha. Virtamaja tilan metsästysvuokrasopimus voitaneen jatkaa viideksi vuodeksi Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus on 0,17 euroa/ha/vuosi. Pienin vuokra on kuitenkin 84,15 euroa/5 vuotta. Pinta alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulee 84,15 euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää metsästysvuokrasopimuksen tekemistä Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa. esitetyin ehdoin. 1. että Kemppaan Erästäjät ry:n kanssa tehdään metsästysvuokrasopimus. Virtamaja tilan maista väliseksi ajaksi, 2. että metsästysoikeus käsittää pienriistan, pien ja suurpedot ja hirvieläinten metsästyksen, 3. että vuokrana peritään 84,15 euron kertakorvaus ja 4. että Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä pidättää henkilökunnallaan oikeuden harrastaa ko. tilalla pienriistan metsästystä. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 73 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN TAUNO VAROSEN KANSSA Tauno Varosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyy Varonen on toimittanut kirjallisen anomuksen ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamisesta kuudeksi vuodeksi. Anomus ja kartta ovat esityslistan liitteenä 5.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Anomuksen mukaan Varonen jatkaisi vuokrausta 4,15 ha:n suuruisesta alasta, josta 2,6 ha peltoa ja 1,55 ha suopeltoa. Pelto 2,6 ha on Penkereen leirikeskuksen pihapiirissä. Suopelto 1,55 ha sijaitsee Kaislastenlahdentien varrella ja on lähinnä laidunmaatasoista peltoa. Pellosta vuokra on ollut 60 euroa/ha/vuosi ja suopellosta 30 euroa/ha/vuosi. Vuokrausta voitaneen jatkaa edelleen. Penkereen rakennukset ja ympäristö peltoineen on tyypillistä maaseutumaisemaa mikä kannattaa säilyttää mm. pitämällä pellot viljelykelpoisena. Peltojen vuokraukselle ei ole kovin kysyntää, joten vuokra voitaneen pitää samansuuruisena kuin edellisenä vuokrakautena on ollut. Vuosivuokraksi tulee 202,50 euroa ja kuuden vuoden kausivuokraksi euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle peltoalueiden vuokraamista entisin ehdoin. 1. että Tauno Varoselle vuokrataan Rytkyn tilan pelloista yhteensä 4,15 ha, josta peltoa 2,6 ha ja suopeltoa 1,55 ha, 2. että vuokra aika on että vuokrana peritään 202,50 euroa/vuosi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 74 MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN PASI KORHOSEN KANSSA Pasi Korhosen kanssa tehty maanvuokrasopimus Rytkyn tilan pelloista päättyy Korhonen on toimittanut kirjallisen anomuksen ko. peltojen vuokrasopimuksen jatkamisesta kuudeksi vuodeksi. Anomus ja kartta ovat esityslistan liitteenä 6. Anomuksen mukaan Korhonen jatkaisi vuokrausta 2,09 ha:n suopellosta. Pelto sijaitsee Kaislastenlahdentien varrella ja on lähinnä laidunmaatasoista peltoa. Pellon vuokra on ollut 30 euroa/ha/vuosi. Peltojen vuokraukselle ei ole kovin kysyntää, joten vuokra voitaneen pitää samansuuruisena kuin edellisenä vuokrakautena on ollut. Vuosivuokraksi tulee 62,70 euroa ja kuuden vuoden kausivuokraksi 376 euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää peltoalueen vuokraamista entisin ehdoin. 1. että Pasi Korhoselle vuokrataan Rytkyn tilan pelloista 2,09 ha suopeltoa,

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että vuokra aika on ja 3. että vuokrana peritään 62,70 euroa/vuosi Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 75 LAPIN RIPPIKOULULEIRIEN KULJETUSTARJOUKSET Kuopion seurakunnat ovat usean vuoden aikana pitäneet rippikoululeirejä Lapissa. Kesällä 2006 Vuontispirtillä järjestetään kuusi rippikoululeiriä välisenä aikana ja Tievatuvalla kaksi rippikoululeiriä välisenä aikana. Sekä Vuontispirtille että Tievatuvalle järjestetään linja autokuljetus Kuopiosta. Pääosa rippikoululeireistä ja lähes koko muu leiritoiminta järjestetään omissa leirikeskuksissa, jonne on myös pääsääntöisesti linja autokuljetus. Vuonna 2006 järjestettävistä Lapin rippileirikuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu ja tarjoukset on pyydetty viideltä liikennöitsijältä: Pohjolan Turistiauto Oy:ltä, Pohjolan Liikenne Oy:ltä, Jääskeläisen Auto Oy:ltä, Savonlinja Yhtiöiltä ja Linja autoliike Erkki Itkonen Oy:ltä. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että liikennöitsijää valittaessa huomiota kiinnitetään palvelun laatuun, hintatasoon sekä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Lisäksi ilmoitettiin, että seurakunnat arvostavat sitä, että kuljettavat ovat vakinaisessa palvelusuusuhteessa liikennöitsijään ja ovat tottuneita toimimaan nuorten kanssa. Tarjouksia on pyydetty mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa ovat jättäneet kaikki liikennöitsijät joille tarjouspyyntö on lähetetty. Hallintosihteeri Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen avasivat tarjoukset Tarjouksista tehty yhteenveto on esityslistan liitteenä 7. Hinnaltaan edullisin ja myös kokonaistaloudellisesti edullisin on Jääskeläisen Auto Oy:n tarjous. että Lapin rippikoululeirien kuljetuksista kesällä 2006 tehdään sopimus Jääskeläisen Auto Oy:n kanssa hintaan euroa. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 76 STRATEGIATYÖSKENTELYYN LIITTYVÄ PALVELUSSUHTEITTEN TÄYTTÄMISKIELTO Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kuopion seurakuntayhtymän strategia asiakirjan vuosille Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli strategia asiakirjaa Kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen, jonka mukaan seurakuntayhtymän talousarviot on laadittava ja niitä on noudatettava vuodesta 2008 alkavin kolmevuotisjaksoin siten, etteivät toimintakulut

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ ylitä minkään kolmivuotisjakson aikana verotulojen määrää. Samalla kirkkovaltuusto myönsi vuoden 2006 talousarvioon euron lisämäärärahan projektityöntekijän palkkaamiseen strategian eteenpäin viemiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi strategiaprosessin ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Hannu Savinainen ja muiksi jäseniksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Voutilainen, toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen, filosofian maisteri Ritva Lampainen, luokanopettaja Maija Svärd ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Projektityöntekijäksi kirkkoneuvosto kutsui rovasti Juhani Kiiskin. Strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on seurakuntayhtymän talouden rakenteellinen tasapainottaminen strategiajaksolla Keskeinen keino talouden tasapainottamisessa on henkilöstömenojen vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Strategian tavoitteeksi on asetettu, että seurakuntayhtymässä jätetään täyttämättä 30 palvelussuhdetta strategiaajanjaksolla. Tarkoituksena on laatia konkreettinen suunnitelma henkilöstön vähentämisestä. Ohjausryhmä on pitänyt kaksi kokousta. Ohjausryhmän käsityksen mukaan konkreettisen suunnitelman laatiminen henkilöstömäärän vähentämiseksi edellyttää, että seurakuntayhtymässä ei täytetä vakinaisesti avoimeksi tulevia palvelussuhteita ennen kuin suunnitelma on valmistunut. Yhteinen kirkkoneuvosto voisi tehdä asiasta periaatepäätöksen. 1. että yhteinen kirkkoneuvosto tekee periaatepäätöksen, että seurakuntayhtymässä ei täytetä vakinaisesti avoimeksi tulevia palvelussuhteita ennen kuin suunnitelma henkilöstön vähentämisestä luonnollisen poistuman kautta on valmistunut. 2. että tässä vaiheessa palvelussuhteet voidaan täyttää tarvittaessa määräaikaisesti saakka Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 77 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTAJAN VIRAKSI Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaan vuoden 2006 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy esitys keskusrekisterin johtajan viran muuttamisesta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi lukien. Virkamuutokseen on myös varauduttu vuoden 2006 talousarviossa. Seurakuntayhtymässä on useissa eri yhteyksissä keskusteltu yhteisten toiminnallisten työalojen organisaation kehittämisestä. Yhteisillä työaloilla on useita itsenäisiä toimintayksiköitä, joiden esimiehinä toimivat asianomaisten työalojen johtavat viranhaltijat. Ongelmaksi on koettu, ettei yhteisillä työaloilla siis yhteisellä seurakuntatyöllä ole johtajaa eikä yhteisten työalojen johtavilla viranhaltijoilla käytännöllisesti katsoen esimiestä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on muodollisesti johtavien viranhaltijoiden esimies, mutta ei suuren työtaakkansa vuoksi käytännössä pysty tätä

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ tehtävää hoitamaan. Yhteisen seurakuntatyön johtaminen on mahdollista järjestää muuttamalla keskusrekisterin johtajan virka yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Rekisterinjohtaja hoitaa jo tällä hetkellä lukuisia yhteisen seurakunnallisen toiminnan tehtäviä. Rekisterinjohtaja on ollut keskeisessä osassa valmistelemassa useita yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka eivät kuulu viran tehtäviin. Tällaisia ovat olleet mm. Kuopion seurakuntien 450 vuotisjuhlat sekä useat valtakunnalliset juhlat ja tapahtumat. Parhaillaan valmistellaan kesäkuussa 2006 pidettäviä kirkkomusiikkijuhlia. Rekisterinjohtaja toimii oman virkansa ohella kirkkomusiikkijuhlien pääsihteerinä. Kirkko ei hoida kuin eräiltä osin virallisia väestörekisterin pitäjän tehtäviä, mikä on vähentänyt selkeästi paitsi keskusrekisterin myös keskusrekisterin johtajan tehtäviä ja mahdollistanut edellä mainittujen tehtävien hoidon. Uuden viran tehtäviä olisi seurakuntayhtymän yhteisten työalojen toiminnan ohjaaminen, valvominen ja edistäminen sekä yhteisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä toimiminen. Kysymyksessä on ns. hallinnollinen esimiehisyys. Tehtäviin kuuluisi edelleen myös keskusrekisterin johtaminen. Monissa suurissa seurakuntayhtymissä keskusrekisterin johtajan virka on muutettu yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi tai muuttamista harkitaan. Rekisterinjohtajan viran muuttaminen yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi merkitsisi myös sitä, viranhaltija edustaisi yhteisiä toiminnallisia työaloja jatkossa sekä kirkkoneuvostossa että johtoryhmässä. Asiaa on valmisteltu mm. kehittämistyöryhmässä ja johtoryhmässä. Periaatteessa virkamuutosta on pidetty yleisesti tarkoituksenmukaisena ja oltu yksimielisiä sen tarpeesta. Kehittämistyöryhmässä on sen sijaan ollut erimielisyyttä siitä, voiko yhteisen seurakuntatyön johtaja toimia yhteisten toiminnallisten työalojen johtavien viranhaltijoiden esimiehenä. Strategiatyöskentelyn ohjausryhmä on käsitellyt asiaa Ohjausryhmä katsoi, että keskusrekisterin johtajan virka tulisi muuttaa yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi ja uuden viran tehtäviin tulisi liittää yhteisten toiminnallisten työalojen hallinnollinen esimiehisyys. Ehdotus yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväkuvaukseksi on esityslistan liitteenä 8. Avoimeksi tulevat virat on pääsääntöisesti julistettava haettavaksi. Seurakuntayhtymän virkasäännön 5 4. mom. mukaan virka voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta, kun kysymys on tehtävien uudelleen järjestelyistä. Tässä on kysymys varsin laajamittaisesta tehtävien uudelleen järjestelystä, joten virka on mahdollista täyttää sitä haettavaksi julistamatta. Voimassa olevan johtavien viranhaltijoiden johtosäännön mukaan keskusrekisterin johtajan viran täyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Näin ollen kirkkovaltuusto päättää myös rekisterinjohtajan siirtämisestä uuteen perustettavaan virkaan. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen on suostunut siirtymään perustettavaan virkaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että seurakuntayhtymään perustetaan lukien yhteisen seurakuntatyön johtajan pl R 31 a virka, 2. että viran tehtäväkuvaus hyväksytään liitteen 8 mukaisena,

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että seurakuntayhtymästä lakkautetaan lukien keskusrekisterin johtajan pl R 30 virka ja 4. että yhteisen seurakuntatyön johtajan virkaan siirretään virkaa haettavaksi julistamatta rovasti Oiva Voutilainen. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että asian käsittely palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Merkittiin, että rekisterinjohtaja Oiva Voutilainen poistui kokouksesta. Merkittiin, että yhteisten työalojen johtavat viranhaltijat poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. 78 LAUSUNNON ANTAMINEN TUIJA JA JARI MARTIKAISEN KIRJELMÄÄN Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli huvilatontin Jynkänlahti Nro 5 myyntiä Jari Ja Tuija Martikaiselle. Kirkkovaltuusto päätti, että ko. määräalaa ei tässä vaiheessa myydä. Kirkkovaltuusto katsoi, ettei huvilatontista tarjottu hinta euroa vastannut käypää hintaa, koska kaavoituksen edetessä olosuhteet olivat olennaisesti muuttuneet. Kirkkovaltuuston käsityksen mukaan tästä syystä sen itsensä vuonna 1998 hyväksymiä luovutusperusteita ei voida ko. olevan määräalan osalta noudattaa. Näyttönä siitä, että alkuperäinen luovutushinta ei ole käypä hinta, oli tieto, että ko. alueelta oli myyty vastaavan suuruinen määräala euron kauppahinnalla. Tuija ja Jari Martikainen ovat lähettäneet esityslistan liitteenä 9 olevan kirjelmän kirkkohallitukselle. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kirjelmästä yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon. Kirjeessä Martikaiset toteavat, että ko. määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän kirjanpidossa huvilatonttia Jynkänlahti Nro 5 on ollut vuokralla heidän suvullaan 50 vuotta. Martikaiset ilmoittivat kesällä 2005 olevansa halukkaita ostamaan ko. määräalan. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa ja päätti esittää määräalan myyntiä alkuperäisellä euron kauppahinnalla. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto katsoi, ettei tarjottu hinta vastaa käypää hintaa ja esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, ettei määräalaa tässä vaiheessa myydä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti edellä esitetyn mukaisesti , ettei määräalaa myydä. Tuija ja Jari Martikainen katsovat, että heidän kanssaan oli jo tehty suullinen sopimus määräalan myynnistä euron kauppahinnalla. Lisäksi Martikaiset vetoavat siihen, että kaikille muille vuokralaisille seurakuntayhtymä on myynyt huvilatontteja alkuperäiseen hintaan ja katsovat, että heilläkin oliksi oikeus ostaa ko. määräala alkuperäisellä hinnalla. Martikaiset katsovat seurakuntayhtymän myös rikkoneen heidän kanssaan tehdyn suullisen sopimuksen. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ että Tuija ja Jari Martikaisen kirjelmästä annetaan tuomiokapitulille seuraava lausunto: Seurakuntayhtymä ei voi myydä kiinteää omaisuuttaan kuin käypään hintaan. Tuija ja Jari Martikaisen tarjoama euron kauppahinta ei ole käypä hinta, koska kaavoitus on nostanut olennaisesti ko. määräalan arvoa, mistä on osoituksena määräalan välittömässä läheisyydessä tehty kiinteistökauppa. Tuija ja Jari Martikainen ovat esittäneet väitteen, että heidän kanssaan olisi tehty suullinen sopimus määräalan myynnistä. Tämä ei pidä paikkaansa, koska kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Tuija ja Jari Martikaisen kanssa on neuvoteltu määräalan myynnistä mutta heidän kanssaan ei ole voitu tehdä suullista sopimusta määräalan myynnistä, koska sellaista valtuutta ei kenelläkään ole ollut. Tuija ja Jari Martikaiselle ei ole myöskään subjektiivista oikeutta ostaa seurakuntayhtymän omistamaa maata eikä seurakuntayhtymällä ole velvollisuutta sitä myydä. Yhteinen kirkkovaltuusto on myös täysin toimivaltainen päättämään myykö se kiinteää omaisuuttaan vai ei. Näyttää myös siltä, että yhteisen kirkkovaltuuston päätös olla myymättä ko. määräalaa, ei ole sellainen päätös, joka olisi alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Edellä esitettyyn viitaten yhteinen kirkkovaltuusto esittää kunnioittavasti, että Tuija ja Jari Martikaisen kirjelmä ei anna aihetta toimenpiteisiin. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 79 RAILI PURSIAISEN ILMOITUS HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN VASTAANOTTAMISESTA Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi teologian maisteri Raili Pursiaisen henkilöstöpäällikön virkaan. Virka päätettiin täyttää kuuden kuukauden koeajalla. Raili Pursiainen on ilmoittanut ottavansa henkilöstöpäällikön viran vastaan Ilmoitus on esityslistan liitteenä 10. että Raili Pursiaisen ilmoitus henkilöstöpäällikön viran vastaanottamisesta merkitään tiedoksi. Raili Pursiaisen ilmoitus henkilöstöpäällikön viran vastaanottamisesta merkittiin tiedoksi. 80 RAILI PURSIAISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi teologian maisteri Raili Pursiaisen henkilöstöpäällikön virkaan. Virka päätettiin täyttää kuuden kuukauden koeajalla. Raili Pursiainen on ilmoittanut ottavansa henkilöstöpäällikön viran vastaan

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Raili Pursiainen on tällä hetkellä virkavapaalla oppilaitospastorin virasta ja hoitaa ma hiippakuntasihteerin tehtäviä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa. Raili Pursiainen anoo virkavapautta oppilaitospastorin virasta väliseksi ajaksi, koska henkilöstöpäällikön virka on täytetty kuuden kuukauden koeajalla. Hallintojohtaja ehdottaa että Raili Pursiaiselle myönnetään virkavapautta väliseksi ajaksi. Raili Pursiaiselle myönnettiin virkavapautta oppilaitospastorin virasta väliseksi ajaksi. 81 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2006 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN PÄIVÄRANNAN SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUKSEEN Puijon seurakunnan Päivärannan alueen toimitilat on Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän yhteisesti omistamassa kiinteistössä. Kaupungilla on nuorisotoimen ja päiväkotitoiminnan toimitilat. Seurakuntayhtymällä on Puijon seurakunnan Päivärannan alueen kirkkosali, kahvio ja kerhotilat. Rakennus on valmistunut vuonna Kiinteistön hallinto perustuu kaupungin ja seurakuntayhtymän väliseen yhteisomistussopimukseen. Sopimuksessa seurakuntatilan keittiön lattian kallistukset ja päällyste sekä osin kiintokalusteista joudutaan uusimaan. Kiinteistön ylläpito on jaettu tilojen suhteessa, josta seurakuntayhtymän osuus on 34 % ja kaupungin 66 %. Rakennuksen toimitiloissa on viimevuosina todettu sisäilmaan liittyviä ongelmia. Ongelmien tutkimusta ja kartoitusta on tehty yhteistyössä kaupungin teknisen toimen kanssa. Selvityksissä sisäilmaongelmien on todettu johtuvan pääosin maavaraisesta lattiasta, sen kosteudesta ja muovipinnoitteesta. Korjaustyö on aloitettu tammikuussa seurakunnan eteis ja kerhotiloista ja on nyt jatkunut kaupungin nuorisotilojen puolelle. Seurakuntatilan keittiön lattian kallistukset ja päällyste sekä osin kiintokalusteista joudutaan myös tässä yhteydessä uusimaan. Korjauksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa, josta seurakunnan osuudeksi tulee euroa. Työt toteutetaan kaupungin kilpailuttamilla sopimusliikkeillä. Syksyllä 2005 talousarvion laadinnan yhteydessä korjauksen laajuutta ei tiedetty, joten sitä ei osattu huomioida vuoden 2006 talousarvioon. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Lisä

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ määrärahaa voitaneen anoa euroa. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Päivärannan kirkon peruskorjaukseen myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2006 talousarvion investointiosaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2006 talousarvion investointiosaan myönnetään euron lisämääräraha Päivärannan seurakuntatalon peruskorjaukseen. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 82 LAUSUNNON ANTAMINEN SAIRAALASIELUNHOITAJA OLAVI LOUHERANNAN SIVUTOIMI LUPA ANOMUKSEEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt sairaalasielunhoitaja Olavi Louherannalle sivutoimiluvan hoitaa asiantuntija, koulutus, työnohjaus ja terapiatyön hoitamiseen oman työnsä ohella. Sivutoimilupa on voimassa vuoden 2006 loppuun. Olavi Louheranta on tehnyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille esityslistan liitteenä 11 olevan anomuksen, jossa hän pyytää, että hänelle vuoden 2006 loppuun määräaikaisena myönnetty sivutoimilupa muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Tuomiokapituli on pyytänyt sivutoimilupaanomuksesta yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon. Sivutoimilupa anomustaan Olavi Louheranta perustelee mm. sillä, että hän hoitaa sairaalasielunhoitajan tehtäviä Niuvanniemen sairaalassa, KYS:n yleissairaalapsykiatrian klinikalla ja lasten syöpäosastolla. Psyykkinen sairastuminen tai läheisen vakava sairaus koskettaa kokonaisvaltaisesti ihmisen persoonaa. Tällöin liikutaan alueella, jossa ihmisen henkiset ja hengelliset asiat kietoutuvat monimutkaisella tavalla yhteen. Sairaalasielunhoitajan työhön mainituissa sairaaloissa kuuluu papin työn lisäksi monia tehtäviä, joissa vaaditaan tietoa ja näkemystä siitä, miten potilaan uskonnollinen tai kulttuurinen tausta vaikuttaa hänen psykopatologiaansa sekä päinvastoin. Tästä syystä Olavi Louheranta on hankkinut itselleen täydentävää jatkokoulutusta psykiatriasta, psykoterapiasta sekä kulttuuri ja uskontoantropologiasta. Käytännössä lisäpätevyyden hankkiminen on merkinnyt, että sairaalat, eri kirkot ja kolmannen sektorin toimijatahot ovat pyytäneet Olavi Louherannalta asiantuntija apua erilaisissa koulutuksissa, luennoissa, työnohjauksessa ja terapiajärjestelyissä. Erityistä tarvetta tähän on Niuvanniemen sairaalas

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ sa, joka on toinen maamme kriminaalimielisairaaloista. Niuvanniemen sairaalan johtokunta on tehnyt päätöksen, jonka mukaan sairaala sitoutuu ostopalveluna hyvittämään Louherannalle korvauksen niistä työtehtävistä, joita ei voida pitää papin perustehtäviin kuuluvina. Olavi Louheranta katsoo, että määräaikaisen sivutoimiluvan mahdollistama järjestely ei ole haitannut vaan päinvastoin syventänyt mahdollisuutta suorittaa sairaalasielunhoitajan työ kunnialla. Tästä syystä hän anoo, että sivutoimilupa myönnettäisiin toistaiseksi voimassa olevana. Yhteisen sielunhoidon johtokunta on käsitellyt anomusta Johtokunta on puoltanut toistaiseksi voimassa olevan sivutoimiluvan myöntämistä. että yhteinen kirkkoneuvosto antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan lausunnon sairaalasielunhoitaja Olavi Louherannan anomukseen toistaiseksi voimassa olevan sivutoimiluvan myöntämiseksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 83 HUVILATONTIN PAPINSALO 24 VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Esa ja Heli Tukialla on ollut Vehmersalmen seurakunnan kanssa solmittu huvilatontin vuokrasopimus Papinsalossa sijaitsevasta huvilatontista nro 24. Vuokrasopimus on päättynyt Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut Vehmersalmen seurakunnalta liitoksen myötä tulleiden huvilatonttien hinnat. Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa ajan rakennuspaikoissa on menetelty. Esa ja Heli Tukia ovat halukkaita jatkamaan vuokrasopimusta 10 vuodeksi ja he ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran 520 euroa. Tukioilla on tarkoitus lunastaa tontti omakseen lähivuosina. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra aikaa on yli 10 vuotta. Kymmeneksi vuodeksi tehtävää vuokrasopimusta ei siis tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. että seurakuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen väliseksi ajaksi Esa ja Heli Tukian kanssa omistamastaan Kuopion kaupungin Pappilan kylässä sijaitsevan Mustasalo nimisen tilan 1:30 alueella sijaitsevasta huvilatontista Papinsalo 24 seuraavin ehdoin: 1. että vuosivuokra on 520 euroa ja 2. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 84 LASTENOHJAAJA ANNIKKI SIIMEKSEN ANOMUS OSA AIKAISESTA TYÖLOMASTA Lastenohjaaja Annikki Siimes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 12 olevan kirjelmän, jossa hän anoo, että hänelle myönnettäisiin osa aikaista (40,5%) työlomaa lukien vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka osa aikaeläkkeelle siirtymistä varten. Annikki Siimes on saanut Kirkon keskusrahastolta ennakkolaskelman. Varsinaiseen osa aikaeläkettä koskevaan hakemukseen tulee liittää työnantajan päätös osa aikaisen työloman myöntämisestä. että lastenohjaaja Annikki Siimekselle myönnetään osa aikaista työlomaa (40,5% täydestä työajasta) osa aikaeläkkeelle siirtymistä varten lukien siihen saakka kun hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 85 ALAVAN SEURAKUNNAN 2. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Alavan seurakunnan 2. seurakuntapastori Kirsi Maria Virtanen on tullut valituksi Oulun hiippakunnan Siikasalon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Ko. viran hän on ilmoittanut ottavansa vastaan lukien. Kirsi Maria Virtasen tehtäviin on sovitun työnjaon mukaisesti kuulunut nuoriso, rippikoulu ja koululaistyö. Kesällä 2006 hänen tehtäviinsä on yhteisen työnjaon mukaisesti suunniteltu mm. kaksi rippikoululeiriä ja dysfasia rippikoulu. Alavan seurakunta on esittänyt, että 2. seurakuntapastorin virka voitaisiin täyttää määräaikaisen väliseksi ajaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti mitään palvelussuhteita ei täytetä vakinaisesti ennen kuin suunnitelma luonnollisen poistuman kautta tapahtuvasta henkilöstömäärän vähentämisestä on saatu valmiiksi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan 2. seurakuntapastorin virka on perusteltua täyttää määräaikaisena väliseksi ajaksi. että Alavan seurakunta oikeutetaan täyttämään 2. seurakuntapastorin virka määräaikaisena väliseksi ajaksi Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 86

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: Tilintarkastajien pöytäkirja 1/2006 Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 2/2006 että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous perutaan, joten seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään Lisäksi merkittiin tiedoksi klo Alavan seurakuntasalissa ja klo Keskusseurakuntatalolla järjestetään yhtymän strategiaan liittyvät yleiset kaikille avoimet keskustelutilaisuudet. 87 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Savinainen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Katriina Kankkunen Leena Koivisto

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/

18

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2017 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Aika Ma 18.12.2017 klo 16.30 17.15 Paikka Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja läsnä Pekka Niiranen varapuheenjohtaja poissa Upi Heinonen jäsen läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 20.50 Paikka Virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Marjut

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.4.2011 klo 16.30 17.10. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12)

5. 18 Liite 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen, Haapajärven seurakunta / Talomyynti Huhtala Oy (laitostunnus 069-401-19-98- L12) HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2008 Kirkkovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.05.2008 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 14 Kokouksen avaus sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot