3/2012 AMMATTI - SOTILAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2012 AMMATTI - SOTILAS"

Transkriptio

1 3/2012 AMMATTI - SOTILAS

2 Ammattisotilas 3/2012 Aliupseeriliitto ry 25.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Julkaisija Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki Puh: Fax PÄÄKIRJOITUS... 3 Mikä ihmeen TUVE?... 4 Frisbeegolfi n joukkuemestaruus Lounais-Suomeen... 6 Pääluottamusmiehen kynästä... 8 Kahvakuulalla kuntoon Panssarimuseon perusnäyttely uudistui Viisisataa vuotta viestihistoriaa tunnissa Lippujuhlapäivän aliupseeriylennykset Uutisia Edullisia kuntolomia jäsenille Jäsenmatka Kirja-arvostelut Jaakko Hyvönen: Yöhävittäjät iskevät - Antero Uitto Carl-Fredrik Geust: Hanko toisessa maailmansodassa Lukuvinkkejä Lottanen: Laulavat kädet, soittavat sormet Toimisto tiedottaa Päätoimittaja Petteri Leino Toimitussihteeri Asta Ruuskanen Toimituskunta Kimmo Alpiranta Jukka Klemetti Jyrki Surkka Mika Tiitinen Painopaikka: KS-Paino Oy Lönnrotinkatu Kajaani Puh: (08) Fax: (08) Ilmoitukset: Ilpo Pitkänen Oy Insinöörikatu Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Kirjoittajat esittävät lehdessä omia mielipiteitään. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta. Kansikuva: Lippujuhlapäivän paraati Helsingissä. Kuva: Asta Ruuskanen Pääkirjoitussivun kuva: Petri Asikainen Ammattisotilaan aikataulu 2012 Numero Aineisto toimituksessa Lehti ilmestyy 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/ Ammattisotilas 3/2012

3 Yhtenäinen henkilöstö? Puolustusvoimat on sotaa varten ja siitä syystä sen henkilöstölle asetetaan poikkeuksellisia vaatimuksia. Kriisiajan organisaatiossa henkilöstön koheesion pitää olla poikkeuksellisen vahva, sillä muutoin peli ei soi niin kuin pitäisi. Rauhan aikana henkilöstön koheesiota voidaan mitata työilmapiirikyselyjen tuloksilla ja erityisesti me-hengen vahvuudella. Viime vuosina henkilöstön me-henki on selvästi heikentynyt. Syitä on monia. Puolustusvoimien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan selvä linjanmuutos näkyy heikentyneenä työtyytyväisyytenä. Puolustusvoimien henkilöstön luottamusta työnantajaan ovat rapauttaneet palkanmaksun jatkuvat ongelmat, toimintojen tehottomuus sekä heikko johtaminen. Edessä oleva puolustusvoimauudistus vähentää varmasti henkilöstön luottamusta puolustusvoimia kohtaan. Puolustusvoimien johdon linjaus kohdistaa henkilöstövähennykset edessä olevassa uudistuksessa siviileihin ja aliupseereihin kertoo arvovalinnasta. Erityisesti työnantaja haluaa käyttää henkilöstövähennyksen puskurina määräaikaisia aliupseereja. Määräaikaisten aliupseerien sopimuksia ei jatketa, jotta puolustusvoimat saavuttaa itselleen asettamansa henkilöstön vähennystavoitteen, kun yli-ikäiset upseerit kartuttavat itselleen korkeampaa eläkettä. Tällainen työnantajan henkilöstöpolitiikka vaikuttaa heikentävästi henkilöstön organisaatiouskollisuuteen sekä työilmapiiriin. Yksi henkilöstön koheesiota rapauttava tekijä on Upseeriliiton vihakampanjat, joiden kohteet ovat vaihtuneet vuosien saatossa. Milloin maalina on ollut Päällystöliitto, Maanpuolustuksen Insinöörit tai joku muu Upseeriliiton edunvalvontatavoitteen esteeksi koettu ammattiliitto. Viime aikoina Upseeriliiton äänenkannattajan ns. keltaisilla sivuilla kepinnokkaan on nostettu Aliupseeriliitto ja aliupseerit. Upseeriliitto on pitkään viljellyt ajatusta, ettei aliupseeri voi toimia upseerin esimiehenä eikä näin ollen saada upseeria parempaa palkkaa. Valitettavasti osa työnantajavirkamiehistä on omaksunut tämän vanhakantaisen näkemyksen ja se näkyy heidän toimissaan. Tämän näkemyksen edustajat eivät hyväksy, että jokaiseen tehtävään määrätään aidosti pätevin ja osaavin. He unohtavat, että puolustusvoimissa on käytössä henkilöstöryhmäkohtaiset palkkausjärjestelmät. Tiedän jo ennalta, että Upseeriliitto kääntää tämänkin pääkirjoituksen upseerikuntaa mustamaalaavaksi ja upseereja vastaan suunnatuksi. Sitä se ei ole. Aliupseeriliitto ja sen jäsenet sekä allekirjoittanut arvostavat suomalaista upseeria sotilaana, työkaverina ja esimiehenä. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, eikö asioista voi keskustella ja kirjoittaa kriittisesti. Jos liittojen välillä kipinät sinkoilevat, niin sitä samaa pyhää vihaa ei saa lietsoa ammattiryhmien välille ei ainakaan puolustusvoimissa. Tämä pääkirjoitus on kirjoitettu siksi, että asiassa havahdutaan ennen kuin on myöhäistä. Yhtenäinen henkilöstö on puolustusvoimien uskottavuuden ja tulevaisuuden ehdoton edellytys. Sitä ei voi korvata materiaalilla, eikä sitä voi ulkoistaa. Ammattisotilas 3/2012 3

4 Mikä ihmeen TUVE? Erilaisissa kumppanuuksia, ulkoistamisia ja puolustusvoimauudistusta koskevissa keskusteluissa putkahtaa aina silloin tällöin esille lyhenne TUVE. Kysymyksessä on valtioneuvoston johtama korkean varautumisen turvallisuusverkkoratkaisu. Turvallisuusverkon tavoitteena on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen johtamisen, tilannekuvan luomisen ja viestinnän varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Puolustusvoimat on TUVEtoiminnan keskiössä siksi, että perustettavan turvallisuusverkon perustana on puolustusvoimien viestintäverkko. TUVE-hankkeen taustalla on Valtioneuvoston vuoden 2010 lopulla antama periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi. Siinä edellytetään viranomaisten välisen viestinnän yhteensovittamista ja ajantasaisen tiedon hallintaa. Hallinnon turvallisuusverkko TUVE yhdistää eri ministeriöiden, puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, poliisin, hätäkeskusten ja pelastusviranomaisten yhteiseksi tieto- ja viestintäjärjestelmäksi. Turvallisuusverkkoa on kehitetty hankkeena vuodesta 2009 ja hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Turvallisuusverkon käyttöönotto alkaa ja siirtymävaihe kestää vuoden 2015 alkuun, jolloin uusi toimija ottaa kokonaisvastuun. Turvallisuusverkon toiminnasta vastaa tällöin Suomen Turvallisuusverkko Oy, joka on Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö. Suomen Erillisverkot Oy operoi tällä hetkellä muun muassa viranomaisten yhteistä VIRVE-radioverkkoa. Uudet uhat ja riippumattomuus muista Pelkistäen turvallisuusverkossa on kysymys viranomaisten olemassa olevien tieto- ja tietoliikennejärjestelyjen yhteensovittamisesta nykyistä laajemmin ja varmemmin. Yksittäisten viranomaisten resurssit siirtyvät osaksi koko valtionhallinnon tietoverkkoresurssia. Uudet uhat, kybersodankäynti tai tietoverkkosodankäynti on puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö prikaatikenraali Harri Ohra-Ahon mukaan neljäs sodankäynnin ulottuvuus maa-, merija ilmapuolustuksen rinnalla. Vaikka puolustusvoimat onkin aktiivisesti kybersodankäynnin kehityksessä mukana, Ohra-Aho tulkitsee, että valtionhallinnon kokonaisuudessa vene vuotaa. Turvallisuusverkolla vähennetään muun muassa tiedustelun, verkkoon tunkeutumisen, tietovuotojen ja palvelunestohyökkäyksien mahdollisuuksia. Toinen tärkeä seikka, johon hankkeella varaudutaan, on riippumattomuuden saavuttaminen kansainvälisistä kaupallisista teleoperaattoreista. Turvallisuusverkon hallinnointi tapahtuu Suomessa valtion omistamassa yrityksessä. Viranomaisten turvallisuusverkko ei voikaan olla osa monikansallista ICT-bisnestä. Kuva: Valtiovarainministeriö, TUVE-hankeesittely Henkilöstön asema vielä osin auki Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) operoi puolustusvoimien viestintäverkkoa. Merialueilla viestintäverkon ylläpidosta vastaa merivoimat. Toinen tärkeä toimija turvallisuusverkkohankkeessa on sisäministeriön alainen Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK). Näiden kahden viranomaisen tietoliikenneverkot liitetään yhteen korkean varautumistason perusverkoksi ja ne toimivat myös turvallisuusverkon palveluntuottajina siirtymäkaudella. Organisaatioiden tai toimintojen yhdistäminen tarkoittaa usein myös henkilöstösiirtoja organisaatiosta toiseen tai kokonaan uusiin organisaatioihin. Näin käy myös turvallisuusverkkoratkaisussa. PVJJK:n ja HALTIK:n se henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle siirtyviin toimintoihin, siirretään tähän yritykseen. PVJJK:lta tällaista henkilöstöä arvioidaan olevan 220 ja HALTIK:ssa noin 30. Tätä kirjoitettaessa ei ole tietoa, että PVJJK:n aliupseereiden hoitamia tehtäviä olisi siirtymässä Suomen 4 Ammattisotilas 3/2012

5 Turvallisuusverkko Oy:lle. Sama koskee merivoimien puolustushaarakäyttökeskuksen tehtäviä. Päätökset kuitenkin puuttuvat. Tilanteeseen liittyy vakavia epävarmuustekijöitä, koska toimintojen organisoinnit, määrittelyt sekä kartoitukset samoin kuin tehtävien osaamisvaateiden määritykset ovat vielä kesken. Siirtymisuhan alla olisi ennen kaikkea se henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät uuden yrityksen tuottamiin verkko- ja infrastruktuuripalveluihin. Ratkaisevaksi siis muodostuu, mihin raja vedetään. Mikä osa on yhteistä verkko- ja infrastruktuuripalvelua, mikä osa taas puolustusvoimien omaa sisäistä toimintaa? Henkilöstö tullaan lakiesityksen mukaan siirtämään uuteen organisaatioon liikkeenluovutuksen periaattein. Siirrot tapahtuvat vaiheittain siinä rytmissä, jossa toiminnot siirtyvät uudelle palvelutuottajalle siirtymäkaudella. Tämä tapahtuu vuosina 2013 ja Turvallisuusverkkotoiminnan yksityiskohtaisia henkilöstövaikutuksia käsitellään erillisessä henkilöstötyöryhmässä, jossa Aliupseeriliiton jäsenten etua valvoo sopimustoimitsija Jorma Viiala Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL) Mika Oranen Sopimustoimitsija Jorma Viiala, JHL Onko aliupseerilla oikeus kieltäytyä siirtymästä, jos hänet siirretään turvallisuusverkkohankkeen myötä Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle työsopimussuhteiseen siviilitehtävään? Kysymyksessähän ei ole siirtovelvollisena sotilasvirassa tapahtuvasta siirrosta puolustusvoimien tehtävästä toiseen. Kyllä on oikeus kieltäytyä ja virkamiehen suostumuksella voidaan toteuttaa määräaikainen siirto virkamieslain 20 :n mukaisesti. Onko aliupseeri velvollinen ottamaan vastaan minkä tahansa tarjotun eri tehtävän Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä vai pitääkö siirtäminen tapahtua omassa tehtävässään? Hanketta viedään eteenpäin liikkeenluovutussäännösten mukaisesti jotka tulivat voimaan vuoden alusta koskien myös virkamiehiä joten toiminnon siirtyessä myös toiminnossa työskennelleet henkilöt siirtyvät. Eli virkamies siirtyy vain oman tehtävänsä mukana. Tämänhetkisen tiedon mukaan sotilashenkilöstön osalta siirtoja tullaan toteuttamaan vain virkamieslain 20 :n mukaisina eli henkilöstö siirtyy ikään kuin vuokralle Erillisverkoille, mutta he pysyvät Puolustusvoimien sotilasvirassa. Voidaanko muiden joukko-osastojen kuin Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen henkilöstöä siirtää Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle? Hankkeen sisällä ei ole ollut esillä muita tahoja kuin PVJJK ja HALTIK. Valtion virkamieslaki (VML) 20 Virkamies voidaan määräajaksi siirtää työskentelemään toisessa virastossa ja muu virkamies kuin 12 luvussa tarkoitettu tuomari myös muun työnantajan kuin valtion palveluksessa, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai virkamiehen työllistymistä ja jos vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suostumuksensa. Virkamies on tämän määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään. Säilyykö sotilaseläke, jos henkilö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle? TUVE-hankkeessa eläkkeet säilyvät ennallaan koska siirrot voidaan sotilaiden osalta toteuttaa vain VML:n 20 :n mukaisina eli palvelussuhde puolustusvoimiin ei katkea. Jos henkilö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:n palvelukseen, sotilaseläkkeet eivät säily. Muun henkilöstön osalta eläkkeet turvataan erillisratkaisulla. Onko siirtyvällä henkilöstöllä palkkaturva vähintään siirtymähetken mukaiselle palkkauksen tasolle? Voiko palkka laskea muutoksessa? Koska henkilöstö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle liikkeenluovutussäännösten mukaan, on palkkaus valtion sopimusten mukainen sopimuskauden loppuun asti. Sotilashenkilöiden osalta palkkauksessa ei tapahdu muutosta, koska palvelussuhde puolustusvoimiin jatkuu ennallaan. Niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole sotilasvirassa ja siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen valtion virkaehtosopimuskauden päätyttyä , ruvetaan kauden päätyttyä soveltamaan ICT-alan voimassaolevaa työehtosopimusta. Ammattisotilas 3/2012 5

6 Frisbeegolfin joukkuemestaruus Lounais- Suomeen Aliupseeriliiton frisbeegolfmestaruuskilpailut pidettiin toukokuussa Peurungalla. Joukkuemestaruuden voitti Lounais-Suomen Aliupseerit. Toiseksi tuli Keski-Suomen Aliupseerit ja kolmanneksi Kuopion Aliupseerit. Henkilökohtaisessa kilpailussa avoimen sarjan voittajaksi heitti Teemu Lassila (Kanta-Häme). Toiseksi tuli Kimmo Vänskä (Joensuu) ja kolmanneksi Jani Laitinen (Keski-Suomi). Naisten sarjan voitti Asta Ruuskanen (liiton toimisto) toiseksi heitti Kaisa Martikainen (Kuopio) ja kolmanneksi Marja Puumalainen (Kuopio). Kilpailu koostui kahdesta Peurunka DGP:n kierroksesta. Siinä oli kolme sarjaa: avoin, naiset ja yhdistysten välinen joukkuekilpailu. Kaikki kilpailijat pelasivat kaksi kierrosta. Heidät jaettiin 4 hengen pooleihin molemmille kierroksille. Yksilösarjan ja joukkuekilpailun tulokset määräytyivät kahden kierroksen tuloksen perusteella. Mukana useita uusia harrastajia Kilpailun johtajana toiminut Keski- Suomen Aliupseereiden Jani Laitinen on tyytyväinen liiton ensimmäiseen valtakunnalliseen kilpailuun. Tapahtuma onnistui erinomaisesti. Väki oli liikkeellä loistavalla fi iliksellä ja kaikilla oli hauskaa. Päivän huipensi Lassilan ja Vänskän välillä käyty sudden death kisa. 6 Ammattisotilas 3/2012

7 Yleisen sarjan kolmen kärki kuvassa seisoen vasemmalla Jani Laitinen, Teemu Lassila ja Kimmo Vänskä (viides vasemmalta) Ennen kilpailua pelaajat opastettiin lajin sääntöihin ja pelin kulkuun. Jokainen sai mukaansa taskukokoisen frisbeegolf-oppaan. Kuopion joukkuessa pelanneet Tuomo Ruuskanen ja Marja Puumalainen perehtyvät lajiin ennen ensimmäiselle kierrokselle lähtöä. Tällä heitolla Teemu Lassila voitti avoimen sarjan mestaruuden Lounais-Suomen Aliupseerien joukkueessa heittivät (vas) Jari Maula, Janne Maula, Jani Engberg ja Jussi Aro Kimmo Vänskä (vasemmalla) ja Jani Laitinen ovat kokeneita heittäjiä. Vajaasta viidestäkymmenestä osallistujasta noin kaksikymmentä oli ensikertalaisia lajin parissa. Laitinen kävi ennen kilpailua läpi pelin säännöt ja osallistujat saivat rauhassa perehtyä pelaajille jaettuun frisbeegolf-pikaoppaaseen. Poolijako oli tehty niin, että jokaisessa poolissa oli kokeneempia pelaajia opastamassa uusia harrastajia alkuun. Koska kilpailu järjestettiin kauden alussa, valtaosa aikaisemmin kiekkoa heittäneistäkin oli ensimmäistä kertaa radalla tänä vuonna. Kahdenkymmenen väylän rata tarjosikin haasteita sekä aloittelijoille että kokeneemmille pelaajille. Rata on aika hyvä poikkileikkaus siitä mitä frisbeegolf voi tarjota. Väyliä on aina avonaisesta metrin perussuorasta väylästä aina 125 metrin hyvinkin tarkkaa kättä vaativiin väyliin. Lisäksi viime kesänä tehdyt out-alueet tarjoavat haastetta kaikille pelaajille olematta kuitenkaan liian vaikeita ensikertaa heittävälle. Kilpailun johdon saaman palautteen mukaan osallistujat toivovat jatkoa tapah- tumalle. Ensi vuoden kilpailupaikka julkaistaan syksyllä. Kilpailujärjestelyistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä liiton järjestösihteeriin. Frisbeegolfia voi harrastaa noin 150 radalla eri puolilla Suomea. Rataluettelo löytyy osoitteesta fi. Suomen Frisbeeliiton (www.frisbeeliitto.fi) sivuilla on tarkempaa tietoa lajista, peliohjeita, säännöt sekä lajiseurojen yhteystiedot. Monissa varuskunnissa on lisäksi henkilökunnan käytössä olevia ratoja. Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen Ammattisotilas 3/2012 7

8 Pääluottamusmiehen kynästä Puolustusvoimauudistus Henkilöstön tukeminen muutoksessa Puolustusministerin päätöstä puolustusvoimauudistukseen liittyen odotellaan ennen juhannusta. Päätöksen puuttumisesta huolimatta, suunnittelu pyörii täydellä vauhdilla kaikilla hallintotasoilla. Juuri parhaillaan valmistellaan henkilöstökokoonpanoja (hkp). Keskeinen suunnitteluperuste hkpvalmistelussa on tavoitetila 2015, mutta myös nykyinen henkilöstö ja nykyiset tehtävät. Jokaiselle muutoksen kohteena olevalle pyritään löytämään uusi tehtävä. Muutoksen kohteena olevaksi määritellään sellainen henkilö, jolle ei suoraan voida osoittaa tehtävää puolustusvoimissa. Suunnittelun lähtökohtana on myös, että säilyvien tehtävien osalta nykyiset tehtävänhoitajat jatkavat tehtävissään. Näiden tehtävien osalta ei ole tarkoitusta tehdä henkilöstöryhmämuutoksia puolustusvoimauudistuksen johdosta. Jos henkilöstöryhmämuutokselle on myöhemmin tarvetta, se toteutetaan normaalina virkajärjestelynä siinä vaiheessa kun tehtävä vapautuu. Jos tehtävä on kokonaan uusi tai muuttunut niin paljon, että nykyinen tehtävänhoitaja ei kohtuullisella koulutuksella kykene sitä hoitamaan, se tulee haettavaksi tammikuussa Kuva: Petri Asikainen Halukkuuskysely kesän aikana Kesän kuluessa työnantaja lähettää halukkuuskyselyn kaikille puolustusvoimien työntekijöille. Halukkuuskyselyyn on syytä suhtautua vakavasti. Syksyllä käynnistyy tehtävien täyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman teko. Tuossa suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon henkilöstön halukkuuksia mahdollisuuksien mukaan. Ellei tuossa kesällä tehdyssä kyselyssä ilmaise omaa tahtoaan, myöhemmin sellaiseen ei tule uutta tilaisuutta. Kesälomista huolimatta ollaan siis tarkkana. Kysely on tarkoitus toteuttaa elokuun loppuun mennessä. Muutoksen kohteena oleva henkilöstö määritellään syksyllä Muutoksen kohteena oleminen todetaan 1. muutoskeskustelussa. Muutoskeskustelusta tehdään aina virallinen pöytäkirja. Muutoksen kohteeksi joutunut on etusijainen puolustusvoimien tehtäviin, etusijaisuus alkaa 1. muutoskeskustelusta. Henkilöt, joille ei henkilöstösuunnittelussa ole voitu osoittaa uutta tehtävää ovat vaarassa tulla irtisanotuiksi. Heidän kanssaan käydään 2. muutoskeskustelu, jossa irtisanomisuhka todetaan. Tästä muutoskeskustelusta alkaa mahdollisuus erityistukiin. 2. muutoskeskustelu ajoittuu keväälle Henkilö, joka siirretään ja jonka tehtävät jatkuvat toisaalla puolustusvoimissa, käy henkilökohtaisen yt-menettelyn siirtoon liittyen. Tällainen henkilö ei ole muutoksen kohteena eikä käy muutoskeskusteluja. Hänellä ei myöskään ole oikeutta tukitoimiin eikä hän ole etusijainen muihin avoimiin tehtäviin puolustusvoimissa. Kannattaako tarjottu tehtävä ottaa vastaan? Puolustusvoimien virkamiesten siirtovelvollisuus on melkoisen tyly. Jos tehtävää tarjotaan, on se otettava vastaan. Mikäli henkilö ei ota vastaan tarjottua 8 Ammattisotilas 3/2012

9 tehtävää, hän tulee irtisanotuksi yksilöperustein. Samalla hän menettää oikeuden muutoksen tukitoimiin. Henkilö ei voi valita, ottaako vastaan tarjotun tehtävän vai muutoksen tukipaketin. Tukitoimet ovat mahdollisia ainoastaan niille, jotka ovat vaarassa tulla irtisanotuksi tuotannollis-taloudellisella perusteella. Millaista tukea on mahdollisuus saada? Muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle on tarjolla erityistukia. Sellaista on muun muassa työllistymisen ja osaamisen kehittämisen tukeminen esimerkiksi virkavapautta myöntämällä. Irtisanoutumiskorvaus Tietyin edellytyksin muutoksen kohteena olevan, vapaaehtoisesti irtisanoutuvan henkilön on mahdollista saada irtisanoutumiskorvausta. Irtisanoutumiskorvauksesta päättää Valtiovarainministeriö pääesikunnan hakemuksesta. Valtiovarainministeriön päätös haetaan ennen kuin henkilö irtisanoutuu. Saadakseen korvauksen työtehtävien on oltava loppumassa eikä henkilölle ole voitu osoittaa uusia tehtäviä. Irtisanoutumiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on työskennellyt valtion palveluksessa vähintään kaksi vuotta. Irtisanoutumiskorvaus vastaa enimmillään henkilön 12 kuukauden palkkaa, mikäli henkilö on ollut valtion palveluksessa yli 12 vuotta. Palkkavarojen siirtäminen valtionhallintoon Erityistukena palkkavarojen siirtäminen muualle valtionhallintoon tai henkilön siirtäminen määräajaksi toisen työnantajan palvelukseen on mahdollista. Ylivahvuus Henkilö, jonka työtehtävät ovat lakkaamassa, voidaan siirtää ylivahvuuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Virkajärjestely ja takaisinottovelvollisuus Muutoksen kohteena olevat henkilöt pääsevät ilmoittautumaan tehtäviin ennen avointa hakumenettelyä eli ennen kuin tehtävät tulevat kaikille avoimeen hakuun. Sama periaate koskee kaikkia valtionhallinnon avautuvia tehtäviä. Puolustusvoimilla on tuotannollis-taloudellisella perusteella irtisanottavien osalta takaisinottovelvoite. Virkamiesten osalta takaisinottovelvoite kestää kaksi vuotta. vaus ja muut taloudelliset etuudet kuten sairauspäiväraha, äitiys-, isyys-, ja vanhempainraha jaksotetaan ansiotuloksi työttömyysajalle. Tältä ajalta ei saa työttömyysetuutta. On kuitenkin tärkeää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi välittömästi kun työt loppuvat, vaikka taloudellisesti pärjäisikin jonkin aikaa irtisanoutumiskorvauksella. Työttömyysturvan karenssiaika alkaa kulua välittömästi vaikka korvausta ei saisikaan. Toisaalta jos ei ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi vaan pärjäilee irtisanoutumiskorvauksella, saattaa työssäoloehto kadota. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut vähintään 34 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Jos henkilö on poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, työssäoloehdon voimassaolo päättyy. Jos sinua uhkaa irtisanominen, perehdy työttömyysturvaan perusteellisesti ennen kuin palvelussuhteesi päättyy. Tutustu JATTK-työttömyyskassan www sivuihin osoitteessa tai työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuihin osoitteessa Myös joukko-osastojen HRkoordinaattorit ja luottamusmiehet osaavat neuvoa henkilöstöä työttömyyden kohdatessa. Muista taloudellisista etuuksista poiketen määräaikaisessa virassa palvelevien määräajan päättyessä maksettavaa palvelusaikakorvausta ei jaksoteta työttömyysajalle. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Aliupseeriliiton jäsenmaksuun. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksu peritään palkastasi. Vielä ehtii varmistaa jäsenyyden voimassaolon ennen kuin puolustusvoimauudistuksen toimeenpano alkaa. JATTKtyöttömyyskassa Kassan toimisto neuvoo Aliupseeriliiton jäseniä työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaakorvaukseen liittyvissä asioissa ma-to klo numerossa (09) Sähköpostiosoite Lisätietoja saat myös JATTK:n kotsivuilta sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöjen kotisivuilta Työttömyysturva ja irtisanoutumiskorvaus Mikäli henkilölle myönnetään irtisanoutumiskorvaus, kannattaa olla tarkkana, ettei työttömyysetuisuuksien osalta ajaudu tilanteeseen, jossa putoaa pois työttömyysturvan piiristä. Irtisanoutumiskorvaus, palkka tai sitä vastaava korvaus tai muu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, vuosiloma-ajan palkka, lomakor- Lassi Majamaa Muistithan ilmoittaa jäsentietojen muutoksesta? Ammattisotilas 3/2012 9

10 Kahvakuulalla kuntoon Kahvakuulailu on mitä parhainta terveysliikuntaa. Koko kehoa kuormittavat liikkeet saavat sykkeen kohoamaan, hengityksen kiihtymään sekä sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön kehittymään. Yhtä aikaa kestävyyskunnon kanssa kehittyy lihaskunto. Lisäksi harjoitukset vaikuttavat koko kehon koordinaation ja motoriikkaan, mikä parantaa tasapainokykyä ja liikkuvuutta merkittävästi. Tehostuneen energia-aineenvaihdunnan ansiosta jopa cooperin-testitulokset paranevat ja vartalo kiinteytyy. Kahvakuulaharjoittelu sopii lähes kaikille niin aloittelevalle kuntoilijalle, urheilijalle kuin laihduttajalle. Se sopii myös työpaikan taukoliikunnaksi. Miten liikkeelle? Tarvitset sopivien kuulien lisäksi vain mukavat liikuntaan sopivat vaatteet ja repullisen intoa ja avointa mieltä. Voit harjoitella missä vain sisällä, ulkona, töissä tai kotona. Kuula on helppo ottaa mukaan lomallekin. Näin sinulla on käytössä oma kuntosali missä ikinä liikutkin. Kahvakuulailun perusliikkeet ovat luontevia, turvallisia ja melko helppoja. Perusteisiin pääsee nopeasti käsiksi. On kuitenkin hyvä jos voi saada asiantuntevaa opastusta tekniikoiden opettelussa. Vaikka kuula on itsessään yksinkertainen väline, vaatii sen liikuttelu koko kehon hallintaa ja lähes kaikkien lihasten toiminnallista käyttöä. Tässä piilee lajin tehokkuuden salaisuus. Kahvakuulailun perustana ovat heilurimaiset liikkeet, kuten etuheilautus sekä painonnostosta tutut tempaus, rinnalleveto ja työntö. Lisätietoa kahvakuulaharjoittelun aloittamisesta on osoitteessa fi/kahvakuula/aloittelijan-opas/ Teksti ja kuvat: Arto Larjanne Vartalon ympärikierto 1. Seiso jalat yhdessä tai kapeassa haara-asennossa. Pyöritä kahvakuulaa lantiosi ympäri. Pidä vartalo tiukkana, olkapäät alhaalla ja kädet rentoina. 2. Tarjoa kahvakuulaa vastaanottavalle kädelle. Voit lisätä haastetta seisomalla jalat yhdessä tai jopa yhdellä jalalla 10 Ammattisotilas 3/2012

11 Etuheilautus 1. Etuheilautuksessa pidä selkä suorana ja jousta polvista. 2. Tuota liikkeen tarvitsema voima lantiosta. Älä nosta käsillä. 3. Pidä olkapäät alhaalla ja kädet rentoina. Älä purista kahvaa. Kuulavinkki 1 Etuheilautus on koko kahvakuulaharjoittelun perusta ja se aktivoi lähes 80% lihaksista. Harjoitus kehittää erityisesti alaselkää, pakaroita ja takareisiä. Jos haluat saada pakarat rantakuntoon yksinkertaisella ohjelmalla, tee 2000 etuheilautusta viikottain. Kahvakuula kilpailulajina Kuulavinkki 2 Kahvakuulassa (Girevoy Sport, GS) kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kilpailussa yhtä tai kahta kahvakuulaa nostetaan mahdollisimman monta kertaa 10 minuutin aikana. Perinteisen GS:n nostoja ovat työntö ja tempaus sekä erikseen kilpailtava long cycle (LC), eli rinnallevato-työntö. Työnnössä ja LC:ssä miehet kilpailevat kahdella kuulalla, naiset yhdellä. Tempauksessa käytetään yhtä kuulaa. Kaikissa yhden käden suorituksissa kättä saa vaihtaa kerran aikarajan sisällä. Sarjat jakaantuvat kuula- ja kehonpainoluokittain. Virallisia kansainvälisissä kilpailuissa käytettäviä painoja ovat miesten sarjoissa 24 ja 32 kg ja naisilla 16 ja 24 kg. Suomessa miesten mestaruuksista nostetaan sarjoissa 16, 24 ja 32 kiloa ja naisilla 12, 16 ja 24 kiloa. Kansainvälisissä kilpailuissa naiset mittelevät pääosin vain tempauksessa. Suomessa naiset kilpailevat kaikissa lajeissa. Naisille sopivat kuulat ovat 8-12 kg ja miehille kg. Näin kolme kuulaa riittää perheen aloituspaketiksi. Panosta laatuun. Kuulan tulee olla pyöreä ja kahvan symmetrinen ja sileä eikä siinä saa olla karhennuksia tai valujäämiä. Ota huomioon, että teräskuula kestää ulkoharjoittelua ja heittämistä. Lisätietoa kahvakuulaurheilusta on osoitteessa Ammattisotilas 3/

12 Maastaveto 1. Ota kuulasta sarviote eli vie peukalot edestä kuulan kahvan sisään. Kallista vartaloa taaksepäin samalla taittaen lantiosta. 2. Tee hauiskääntö. Harjoitusvinkki 1 minuutti vartalon ympärikiertoja 1 minuutti etuheilautuksia 1 minuutti maastaveto-hauiskääntö-punnerrus-ranskalainenpunnerruksia Älä pidä liikkeiden välissä taukoja. Toista harjoitus kolme kertaa. Pidä sen jälkeen 2-3 minuutin tauko. Toista harjoitus. 3. Punnerra kuula suorille käsille. 4. Pidä kyynärpäät paikoillaan ja laske kuula pään taakse ja punnerra se takaisin ylös. Laske kuula takaisin alas ja toista koko liikesarja. 12 Ammattisotilas 3/2012

13 Panssarimuseon perusnäyttely uudistui Yleisön pyyntöön nähdä laajemmin panssaritaistelijoiden pukuja, merkkejä ja tunnuksia on vastattu uudistamalla päähallin perusnäyttely. Tutustuttavana on kattava kavalkadi asuja eri vuosikymmeniltä m/36:n eri versioista m/58:n kautta nykyiseen kevyeen palveluspukuun m/83. Panssarimiesten kenttäasuja on Renault-miehen m/22 nahkapuvusta 2000-luvun panssarihaalariin. Tunnettujen panssaritaistelijoiden sota-ajan pukuja on esillä useita. Kenraali Laguksen asetakin lisäksi esillä on hänen poikansa Olof Laguksen alikersantin puku m/36, jonka hihassa on mm. panssarintuhoojan merkki. Vitriinissä on myös kenraali Lagusta haavoittanut kranaatinsirpale. Näyttelyssä on harvinaisia panssarijoukkoihin liittyviä kurssi- ja aseve- Jatkosodan panssarivänrikki nahkatakissa. Taustalla vitriinissä näkyy Laguksen jääkärien sotatie Aunuksessa. Ruben Laguksen poika Olof tuhosi Kuuterselässä Sturmin ampujana neljä vihollisen Sotkaa. Hänen asetakkinsa hihassa on panssarintuhoojan merkki yhdellä lisänauhalla. Lisänauhan sai kolmesta tuhotusta vaunusta. Rinnassa on alikersantille harvinainen Vapaudenristin 4. luokan nauha tammenlehvällä tyypillisen Vapaudenmitalin 2. luokan ohella. limerkkejä sekä tietysti lukuisia kauluslaattoja, joukko-osastotunnuksia ja kunniamerkkejä. Vastustajia ja aseveljiäkään ei ole unohdettu, vaan mukana on myös venäläinen laskuvarjosotilas jatkosodan ajalta sekä saksalainen vuoristojääkäri. Asuja on taustoitettu runsaalla pienesineistöllä. Muutama vuosi sitten avattu uusi näyttelyhalli esittelee uudempaa panssarikalustoa nykypäiviin saakka. Vanhemmassa museohallissa on ajokuntoista kalustoa sotavuosilta sekä maamme ensimmäinen vaunutyyppi Renault. Jos jostakin löytyisi magneetto, niin Renaultkin saataisiin ajokuntoon. Museolla on kesän aikana useita yleisötapahtumia. Toukokuun lopulla ollut korsulauluilta veti ennätysmäärän väkeä. Kesäkuun lopulla on teemana Panssaridivisioona 70 vuotta. Tapahtumista saa tarkempaa tietoa Panssarikillan nettisivujen kautta www. panssarikilta.fi. Teksti ja kuvat Seppo Simola Kenraalimajuri Ruben Laguksen asetakki m/36 harvinaisilla jääkärikenraalimajurin kauluslaatoilla. Lagus käytti harvoin rähinäremmiä ja pistoolikotelokin on ohjesäännön vastaisesti oikealla kyljellä (pikkukuva taustalla). Ammattisotilas 3/

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Henkilökohtainen harjoitusohjelma Henkilökohtainen harjoitusohjelma Fysio-MM Oy - Laadukasta kuntoutusta asiakkaan parhaaksi Kinesiocenter Bomba Laatija Mika Mustonen Asiakas Leppoisasti liikkeelle PHT Tabata-kahvakuulalla 25.7.2012 Tabata-sarja

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt -

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa PLMI HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen, Arkistokuvat: Olli Puhakan kokoelma ds Lentolaivue 26:n 3. lentueen päällikkö luutnantti Risto Puhakka Fiat G.50 -hävittäjän ohjaamossa jatkosodan alussa, mahdollisesti

Lisätiedot

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulu Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulun tehtävät Taito ja tahto 1. Sotilaallinen puolustus Lentokoulutus Ilmavoimien

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Pääesikunta Määräys 1 (6) 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Normikokoelman lyhenne PVHSMK-PE Peruste Voimassaoloaika Laatija Lisätietoja antaa Kumoaa Säilytys

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan lihaskunto-

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan lihaskunto- FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan lihaskunto- ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA

iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA iloa yhdessä liikkuen KUMINAUHALLA VOIMAA LIHASVOIMAHARJOITUSTEN LIIKEPANKKI HARTIASEUDUN LIIKKEET VETO LEUKAAN Kohota kyynärpäät ylös ja venytä kuminauhaa leuan alle. HARTIASEUDUN LIIKKEET HARTIOIDEN

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN

ALKUVERRYTTELY: KÄSIEN PYÖRITTELY, SELKÄRULLAUS JA POLVENNOSTOKÄVELY PAIKALLAAN KUNTOPIIRI- OHJELMA KUNTOPIIRITYYPPINEN LIHASKUNTOHARJOITUS Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa

Lisätiedot

ota 1.Askel hyvinvointiisi.

ota 1.Askel hyvinvointiisi. 1.Askel- HyvinVointIjaksot 2013 ota talteen! HyvinVointI- JaksoT AikuiSille HyvinVointI- JaksoT PerheIlle ota 1.Askel hyvinvointiisi. TutusTu ja hae: www.pht.fi haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut

Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut Suomen Sotahistoriallinen Seura ry Jatkosodan esitelmäsarjan esitelmä 29.10.2014 Sotahistorioitsija, ye-evl, VTM Ari Raunio Kevään 1944 maavoimat heikommat

Lisätiedot

JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET

JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET 1 JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET Eri lähteistä koonnut ja suunnitellut Ari Hakahuhta JäPS P96 Näitä harjoituksia kootessani olen käyttänyt mm. JäPSin valmentajakerhon antia (kiitos Mikko Eskelinen, Jaakko

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1

Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena 9.2.2010 1 Elämässä mukana muutoksessa tukena Turvaamme väestön toimeentuloa, edistämme terveyttä ja tuemme itsenäistä selviytymistä. Kelan toiminta-ajatus Kaikkien Kela

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 Ma Ti Ke To Pe La Su 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. Kuntopiiri Lenkki, 1 h Loikat Lenkki, 1h 15 min 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. Naruhyppely Lenkki,

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Alkulämmittelyohjelma

Alkulämmittelyohjelma Alkulämmittelyohjelma Terve Futaaja 2 Johdanto Tämä alkulämmittelyohjelma on suunniteltu Terve Futaaja - tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke,

Lisätiedot

Hard Core Keskivartalo

Hard Core Keskivartalo Hard Core Keskivartalo Keskivartalo kuntopiiri kestävyysurheilijalle Keskity jokaisessa liikkeessä keskivartaloon ja siihen että paketti pysyy kasassa. Staattisissa liikkeissä lankkupito toimii perusasentona.

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html Sivu 1/5 Pelin sisältö 104 numeroitua laattaa (numeroitu 1-13) 2 laattaa kutakin neljää väriä (musta, oranssi, sininen ja punainen) 2 jokerilaattaa, 4 laattatelinettä, pelisäännöt Pelin tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1

LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1 LIPPUPALLODEMO 1,5 H 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2. OPETUSKESKUSTELU: OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9).

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET 1 Painoindeksi BMI Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja myös rasvakudoksen määrää.

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU

2.4 mr SM 2014 KILPAILUKUTSU Järjestäjä Rauman Purjehdusseura ry ( RPS ), Kuuskarintie 76 Aika 1. 3.8. 2014 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansallisen järjestön

Lisätiedot

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUARA 2/2013 Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi PIKKUJOULUT Kuopion Urheiluautoilijoiden pikkujoulut vietetään lauantaina 23.11.2013 Hotelli Savoniassa,

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin.

Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin. LIIKUNTAVINKIT Nyt kesäksi voisi olla hyvä tilaisuus tehdä lupauksia omaan elämäntapaan ja siihen tehtäviin muutoksiin. Näin onnistut elämäntapamuutoksessa aloita elämäntapamuutoksen opettelu levänneenä

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

Liikuntakoneiston huolto

Liikuntakoneiston huolto Liikuntakoneiston huolto Lihakset kaipaavat vahvistamisen lisäksi myös huoltoa. Huolla liikuntakoneistoasi säännöllisin venytyksin ja liikkuvuusharjoituksin. Sisällytä huoltoa jokaiseen harjoitukseesi

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi

0500 139 404 Marko Aalto Petri Peltoniemi HAULIKKOJAOSTO 2015 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi ine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040 5511

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen 100 SA KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT kuljettaminen syöttäminen syötön vastaanottaminen PELITAIDOT pallollinen pelaaja palloton pelaaja SÄÄNNÖT sähly koulupelimuotona

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

Aliupseeriliitto katsoo käyttäjän näkökulmasta, että toiminnallisten muutosten kriittiset kohdat ovat kaikissa niissä

Aliupseeriliitto katsoo käyttäjän näkökulmasta, että toiminnallisten muutosten kriittiset kohdat ovat kaikissa niissä Pääesikunta Henkilöstöosasto ALIUPSEERILIITTO RY:N KANNANOTTO PÄÄESIKUNNAN SUUNNITTELUOSASTON PERUSTELUMUISTION LUONNOKSEEN 19.4.2012 1. YLEISTÄ Perustelumuistiossa todetaan, että puolustusvoimien tehtävät

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta:

JÄSENTIEDOTE 1/2015. TURVU:n mestaruuskilpailuja päätettiin järjestää seuraavien lajien osalta: JÄSENTIEDOTE 1/2015 HYVÄT JÄSENET Toimintavuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittu johtokunta on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Johtokunnan kokoonpano on seuraava:

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA

KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA KUNTOSALI -OHJELMA KUNTOSALILLA TEHTÄVÄ LIHASKUNTOHARJOITUS ENSIMMÄISET 12 VIIKKOA Treeni 1 Ikäisesi nuoren suositellaan harrastavan vähintään 3 kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä

Lisätiedot

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA Huhtikuun 6. päivän kilta 6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA 3. MERISOTAA ITÄMERELLÄ WW II SUOMENLAHDEN MERISULKU MIINASOTAAN LIITTYVIÄ OPERAATIOITA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella.

Lisäksi Reserviläisliitolla on ansioristi, josta on säädetty asetuksella 655/1982. Ansioristiä voidaan myöntää myös soljella. RESERVILÄISLIITTO ry Helsinki, 1.3.2008 RESERVILÄISLIITON ANSIOMITALIEN SÄÄNNÖT Reserviläisliitto Reservin Aliupseerien Liitto ry:n ansiomitalijärjestelmä on perustettu vuonna 1980. Nämä mitalisäännöt,

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport

Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 19:29 Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet Taso 2: Haastavammat perusharjoitteet 2. taso koostuu lattiatasossa tehtävistä perusharjoitteista. Kaikki harjoitteet tehdään oman kehon painoa

Lisätiedot

TIEDOTE N:o 3/20.5.2011

TIEDOTE N:o 3/20.5.2011 TIEDOTE N:o 3/20.5.2011 SAP HCM JA PALKANMAKSU PUOLUSTUSVOIMISSA Kaikkien palkansaajien palkanmaksu on siirtynyt tulemaan SAP HCM:n ja Logican kautta. Työsopimussuhteiset saivat uuden järjestelmän kautta

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 20:38 Taso 4: Kuntosaliharjoitteet Taso 4: Kuntosaliharjoitteet 4. taso koostuu harjoitteista, jotka tehdään kuntosaliharjoitteluna ja toiminnallisena harjoitteluna. Kuntosaliharjoittelussa

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu 40 A KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT LAJITAIDOT juokseminen - perusjuoksu liike ja voima suuntautuvat eteenpäin -> sivuttaisliike pois käsien korostunut käyttö vartalo hieman etunojassa,

Lisätiedot

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA

BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA BONUSOHJELMAT TREENINAUaHOILLA Pysy lomalla ja matkoillakin teräskunnossa, tekemällä 5 tehokasta ja nopeaa treeniohjelmaa Seuraavassa 2 bonustreeniohjelmaa artikkelista Treenaa kotona Muscle&Fitness Hers-lehden

Lisätiedot