3/2012 AMMATTI - SOTILAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3/2012 AMMATTI - SOTILAS"

Transkriptio

1 3/2012 AMMATTI - SOTILAS

2 Ammattisotilas 3/2012 Aliupseeriliitto ry 25.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Julkaisija Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki Puh: Fax PÄÄKIRJOITUS... 3 Mikä ihmeen TUVE?... 4 Frisbeegolfi n joukkuemestaruus Lounais-Suomeen... 6 Pääluottamusmiehen kynästä... 8 Kahvakuulalla kuntoon Panssarimuseon perusnäyttely uudistui Viisisataa vuotta viestihistoriaa tunnissa Lippujuhlapäivän aliupseeriylennykset Uutisia Edullisia kuntolomia jäsenille Jäsenmatka Kirja-arvostelut Jaakko Hyvönen: Yöhävittäjät iskevät - Antero Uitto Carl-Fredrik Geust: Hanko toisessa maailmansodassa Lukuvinkkejä Lottanen: Laulavat kädet, soittavat sormet Toimisto tiedottaa Päätoimittaja Petteri Leino Toimitussihteeri Asta Ruuskanen Toimituskunta Kimmo Alpiranta Jukka Klemetti Jyrki Surkka Mika Tiitinen Painopaikka: KS-Paino Oy Lönnrotinkatu Kajaani Puh: (08) Fax: (08) Ilmoitukset: Ilpo Pitkänen Oy Insinöörikatu Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Kirjoittajat esittävät lehdessä omia mielipiteitään. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta. Kansikuva: Lippujuhlapäivän paraati Helsingissä. Kuva: Asta Ruuskanen Pääkirjoitussivun kuva: Petri Asikainen Ammattisotilaan aikataulu 2012 Numero Aineisto toimituksessa Lehti ilmestyy 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/ Ammattisotilas 3/2012

3 Yhtenäinen henkilöstö? Puolustusvoimat on sotaa varten ja siitä syystä sen henkilöstölle asetetaan poikkeuksellisia vaatimuksia. Kriisiajan organisaatiossa henkilöstön koheesion pitää olla poikkeuksellisen vahva, sillä muutoin peli ei soi niin kuin pitäisi. Rauhan aikana henkilöstön koheesiota voidaan mitata työilmapiirikyselyjen tuloksilla ja erityisesti me-hengen vahvuudella. Viime vuosina henkilöstön me-henki on selvästi heikentynyt. Syitä on monia. Puolustusvoimien työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan selvä linjanmuutos näkyy heikentyneenä työtyytyväisyytenä. Puolustusvoimien henkilöstön luottamusta työnantajaan ovat rapauttaneet palkanmaksun jatkuvat ongelmat, toimintojen tehottomuus sekä heikko johtaminen. Edessä oleva puolustusvoimauudistus vähentää varmasti henkilöstön luottamusta puolustusvoimia kohtaan. Puolustusvoimien johdon linjaus kohdistaa henkilöstövähennykset edessä olevassa uudistuksessa siviileihin ja aliupseereihin kertoo arvovalinnasta. Erityisesti työnantaja haluaa käyttää henkilöstövähennyksen puskurina määräaikaisia aliupseereja. Määräaikaisten aliupseerien sopimuksia ei jatketa, jotta puolustusvoimat saavuttaa itselleen asettamansa henkilöstön vähennystavoitteen, kun yli-ikäiset upseerit kartuttavat itselleen korkeampaa eläkettä. Tällainen työnantajan henkilöstöpolitiikka vaikuttaa heikentävästi henkilöstön organisaatiouskollisuuteen sekä työilmapiiriin. Yksi henkilöstön koheesiota rapauttava tekijä on Upseeriliiton vihakampanjat, joiden kohteet ovat vaihtuneet vuosien saatossa. Milloin maalina on ollut Päällystöliitto, Maanpuolustuksen Insinöörit tai joku muu Upseeriliiton edunvalvontatavoitteen esteeksi koettu ammattiliitto. Viime aikoina Upseeriliiton äänenkannattajan ns. keltaisilla sivuilla kepinnokkaan on nostettu Aliupseeriliitto ja aliupseerit. Upseeriliitto on pitkään viljellyt ajatusta, ettei aliupseeri voi toimia upseerin esimiehenä eikä näin ollen saada upseeria parempaa palkkaa. Valitettavasti osa työnantajavirkamiehistä on omaksunut tämän vanhakantaisen näkemyksen ja se näkyy heidän toimissaan. Tämän näkemyksen edustajat eivät hyväksy, että jokaiseen tehtävään määrätään aidosti pätevin ja osaavin. He unohtavat, että puolustusvoimissa on käytössä henkilöstöryhmäkohtaiset palkkausjärjestelmät. Tiedän jo ennalta, että Upseeriliitto kääntää tämänkin pääkirjoituksen upseerikuntaa mustamaalaavaksi ja upseereja vastaan suunnatuksi. Sitä se ei ole. Aliupseeriliitto ja sen jäsenet sekä allekirjoittanut arvostavat suomalaista upseeria sotilaana, työkaverina ja esimiehenä. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä, eikö asioista voi keskustella ja kirjoittaa kriittisesti. Jos liittojen välillä kipinät sinkoilevat, niin sitä samaa pyhää vihaa ei saa lietsoa ammattiryhmien välille ei ainakaan puolustusvoimissa. Tämä pääkirjoitus on kirjoitettu siksi, että asiassa havahdutaan ennen kuin on myöhäistä. Yhtenäinen henkilöstö on puolustusvoimien uskottavuuden ja tulevaisuuden ehdoton edellytys. Sitä ei voi korvata materiaalilla, eikä sitä voi ulkoistaa. Ammattisotilas 3/2012 3

4 Mikä ihmeen TUVE? Erilaisissa kumppanuuksia, ulkoistamisia ja puolustusvoimauudistusta koskevissa keskusteluissa putkahtaa aina silloin tällöin esille lyhenne TUVE. Kysymyksessä on valtioneuvoston johtama korkean varautumisen turvallisuusverkkoratkaisu. Turvallisuusverkon tavoitteena on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen johtamisen, tilannekuvan luomisen ja viestinnän varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Puolustusvoimat on TUVEtoiminnan keskiössä siksi, että perustettavan turvallisuusverkon perustana on puolustusvoimien viestintäverkko. TUVE-hankkeen taustalla on Valtioneuvoston vuoden 2010 lopulla antama periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi. Siinä edellytetään viranomaisten välisen viestinnän yhteensovittamista ja ajantasaisen tiedon hallintaa. Hallinnon turvallisuusverkko TUVE yhdistää eri ministeriöiden, puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, poliisin, hätäkeskusten ja pelastusviranomaisten yhteiseksi tieto- ja viestintäjärjestelmäksi. Turvallisuusverkkoa on kehitetty hankkeena vuodesta 2009 ja hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa. Turvallisuusverkon käyttöönotto alkaa ja siirtymävaihe kestää vuoden 2015 alkuun, jolloin uusi toimija ottaa kokonaisvastuun. Turvallisuusverkon toiminnasta vastaa tällöin Suomen Turvallisuusverkko Oy, joka on Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiö. Suomen Erillisverkot Oy operoi tällä hetkellä muun muassa viranomaisten yhteistä VIRVE-radioverkkoa. Uudet uhat ja riippumattomuus muista Pelkistäen turvallisuusverkossa on kysymys viranomaisten olemassa olevien tieto- ja tietoliikennejärjestelyjen yhteensovittamisesta nykyistä laajemmin ja varmemmin. Yksittäisten viranomaisten resurssit siirtyvät osaksi koko valtionhallinnon tietoverkkoresurssia. Uudet uhat, kybersodankäynti tai tietoverkkosodankäynti on puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö prikaatikenraali Harri Ohra-Ahon mukaan neljäs sodankäynnin ulottuvuus maa-, merija ilmapuolustuksen rinnalla. Vaikka puolustusvoimat onkin aktiivisesti kybersodankäynnin kehityksessä mukana, Ohra-Aho tulkitsee, että valtionhallinnon kokonaisuudessa vene vuotaa. Turvallisuusverkolla vähennetään muun muassa tiedustelun, verkkoon tunkeutumisen, tietovuotojen ja palvelunestohyökkäyksien mahdollisuuksia. Toinen tärkeä seikka, johon hankkeella varaudutaan, on riippumattomuuden saavuttaminen kansainvälisistä kaupallisista teleoperaattoreista. Turvallisuusverkon hallinnointi tapahtuu Suomessa valtion omistamassa yrityksessä. Viranomaisten turvallisuusverkko ei voikaan olla osa monikansallista ICT-bisnestä. Kuva: Valtiovarainministeriö, TUVE-hankeesittely Henkilöstön asema vielä osin auki Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK) operoi puolustusvoimien viestintäverkkoa. Merialueilla viestintäverkon ylläpidosta vastaa merivoimat. Toinen tärkeä toimija turvallisuusverkkohankkeessa on sisäministeriön alainen Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK). Näiden kahden viranomaisen tietoliikenneverkot liitetään yhteen korkean varautumistason perusverkoksi ja ne toimivat myös turvallisuusverkon palveluntuottajina siirtymäkaudella. Organisaatioiden tai toimintojen yhdistäminen tarkoittaa usein myös henkilöstösiirtoja organisaatiosta toiseen tai kokonaan uusiin organisaatioihin. Näin käy myös turvallisuusverkkoratkaisussa. PVJJK:n ja HALTIK:n se henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle siirtyviin toimintoihin, siirretään tähän yritykseen. PVJJK:lta tällaista henkilöstöä arvioidaan olevan 220 ja HALTIK:ssa noin 30. Tätä kirjoitettaessa ei ole tietoa, että PVJJK:n aliupseereiden hoitamia tehtäviä olisi siirtymässä Suomen 4 Ammattisotilas 3/2012

5 Turvallisuusverkko Oy:lle. Sama koskee merivoimien puolustushaarakäyttökeskuksen tehtäviä. Päätökset kuitenkin puuttuvat. Tilanteeseen liittyy vakavia epävarmuustekijöitä, koska toimintojen organisoinnit, määrittelyt sekä kartoitukset samoin kuin tehtävien osaamisvaateiden määritykset ovat vielä kesken. Siirtymisuhan alla olisi ennen kaikkea se henkilöstö, jonka tehtävät liittyvät uuden yrityksen tuottamiin verkko- ja infrastruktuuripalveluihin. Ratkaisevaksi siis muodostuu, mihin raja vedetään. Mikä osa on yhteistä verkko- ja infrastruktuuripalvelua, mikä osa taas puolustusvoimien omaa sisäistä toimintaa? Henkilöstö tullaan lakiesityksen mukaan siirtämään uuteen organisaatioon liikkeenluovutuksen periaattein. Siirrot tapahtuvat vaiheittain siinä rytmissä, jossa toiminnot siirtyvät uudelle palvelutuottajalle siirtymäkaudella. Tämä tapahtuu vuosina 2013 ja Turvallisuusverkkotoiminnan yksityiskohtaisia henkilöstövaikutuksia käsitellään erillisessä henkilöstötyöryhmässä, jossa Aliupseeriliiton jäsenten etua valvoo sopimustoimitsija Jorma Viiala Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL) Mika Oranen Sopimustoimitsija Jorma Viiala, JHL Onko aliupseerilla oikeus kieltäytyä siirtymästä, jos hänet siirretään turvallisuusverkkohankkeen myötä Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle työsopimussuhteiseen siviilitehtävään? Kysymyksessähän ei ole siirtovelvollisena sotilasvirassa tapahtuvasta siirrosta puolustusvoimien tehtävästä toiseen. Kyllä on oikeus kieltäytyä ja virkamiehen suostumuksella voidaan toteuttaa määräaikainen siirto virkamieslain 20 :n mukaisesti. Onko aliupseeri velvollinen ottamaan vastaan minkä tahansa tarjotun eri tehtävän Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä vai pitääkö siirtäminen tapahtua omassa tehtävässään? Hanketta viedään eteenpäin liikkeenluovutussäännösten mukaisesti jotka tulivat voimaan vuoden alusta koskien myös virkamiehiä joten toiminnon siirtyessä myös toiminnossa työskennelleet henkilöt siirtyvät. Eli virkamies siirtyy vain oman tehtävänsä mukana. Tämänhetkisen tiedon mukaan sotilashenkilöstön osalta siirtoja tullaan toteuttamaan vain virkamieslain 20 :n mukaisina eli henkilöstö siirtyy ikään kuin vuokralle Erillisverkoille, mutta he pysyvät Puolustusvoimien sotilasvirassa. Voidaanko muiden joukko-osastojen kuin Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen henkilöstöä siirtää Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle? Hankkeen sisällä ei ole ollut esillä muita tahoja kuin PVJJK ja HALTIK. Valtion virkamieslaki (VML) 20 Virkamies voidaan määräajaksi siirtää työskentelemään toisessa virastossa ja muu virkamies kuin 12 luvussa tarkoitettu tuomari myös muun työnantajan kuin valtion palveluksessa, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai virkamiehen työllistymistä ja jos vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suostumuksensa. Virkamies on tämän määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään. Säilyykö sotilaseläke, jos henkilö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle? TUVE-hankkeessa eläkkeet säilyvät ennallaan koska siirrot voidaan sotilaiden osalta toteuttaa vain VML:n 20 :n mukaisina eli palvelussuhde puolustusvoimiin ei katkea. Jos henkilö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:n palvelukseen, sotilaseläkkeet eivät säily. Muun henkilöstön osalta eläkkeet turvataan erillisratkaisulla. Onko siirtyvällä henkilöstöllä palkkaturva vähintään siirtymähetken mukaiselle palkkauksen tasolle? Voiko palkka laskea muutoksessa? Koska henkilöstö siirtyy Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle liikkeenluovutussäännösten mukaan, on palkkaus valtion sopimusten mukainen sopimuskauden loppuun asti. Sotilashenkilöiden osalta palkkauksessa ei tapahdu muutosta, koska palvelussuhde puolustusvoimiin jatkuu ennallaan. Niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole sotilasvirassa ja siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen valtion virkaehtosopimuskauden päätyttyä , ruvetaan kauden päätyttyä soveltamaan ICT-alan voimassaolevaa työehtosopimusta. Ammattisotilas 3/2012 5

6 Frisbeegolfin joukkuemestaruus Lounais- Suomeen Aliupseeriliiton frisbeegolfmestaruuskilpailut pidettiin toukokuussa Peurungalla. Joukkuemestaruuden voitti Lounais-Suomen Aliupseerit. Toiseksi tuli Keski-Suomen Aliupseerit ja kolmanneksi Kuopion Aliupseerit. Henkilökohtaisessa kilpailussa avoimen sarjan voittajaksi heitti Teemu Lassila (Kanta-Häme). Toiseksi tuli Kimmo Vänskä (Joensuu) ja kolmanneksi Jani Laitinen (Keski-Suomi). Naisten sarjan voitti Asta Ruuskanen (liiton toimisto) toiseksi heitti Kaisa Martikainen (Kuopio) ja kolmanneksi Marja Puumalainen (Kuopio). Kilpailu koostui kahdesta Peurunka DGP:n kierroksesta. Siinä oli kolme sarjaa: avoin, naiset ja yhdistysten välinen joukkuekilpailu. Kaikki kilpailijat pelasivat kaksi kierrosta. Heidät jaettiin 4 hengen pooleihin molemmille kierroksille. Yksilösarjan ja joukkuekilpailun tulokset määräytyivät kahden kierroksen tuloksen perusteella. Mukana useita uusia harrastajia Kilpailun johtajana toiminut Keski- Suomen Aliupseereiden Jani Laitinen on tyytyväinen liiton ensimmäiseen valtakunnalliseen kilpailuun. Tapahtuma onnistui erinomaisesti. Väki oli liikkeellä loistavalla fi iliksellä ja kaikilla oli hauskaa. Päivän huipensi Lassilan ja Vänskän välillä käyty sudden death kisa. 6 Ammattisotilas 3/2012

7 Yleisen sarjan kolmen kärki kuvassa seisoen vasemmalla Jani Laitinen, Teemu Lassila ja Kimmo Vänskä (viides vasemmalta) Ennen kilpailua pelaajat opastettiin lajin sääntöihin ja pelin kulkuun. Jokainen sai mukaansa taskukokoisen frisbeegolf-oppaan. Kuopion joukkuessa pelanneet Tuomo Ruuskanen ja Marja Puumalainen perehtyvät lajiin ennen ensimmäiselle kierrokselle lähtöä. Tällä heitolla Teemu Lassila voitti avoimen sarjan mestaruuden Lounais-Suomen Aliupseerien joukkueessa heittivät (vas) Jari Maula, Janne Maula, Jani Engberg ja Jussi Aro Kimmo Vänskä (vasemmalla) ja Jani Laitinen ovat kokeneita heittäjiä. Vajaasta viidestäkymmenestä osallistujasta noin kaksikymmentä oli ensikertalaisia lajin parissa. Laitinen kävi ennen kilpailua läpi pelin säännöt ja osallistujat saivat rauhassa perehtyä pelaajille jaettuun frisbeegolf-pikaoppaaseen. Poolijako oli tehty niin, että jokaisessa poolissa oli kokeneempia pelaajia opastamassa uusia harrastajia alkuun. Koska kilpailu järjestettiin kauden alussa, valtaosa aikaisemmin kiekkoa heittäneistäkin oli ensimmäistä kertaa radalla tänä vuonna. Kahdenkymmenen väylän rata tarjosikin haasteita sekä aloittelijoille että kokeneemmille pelaajille. Rata on aika hyvä poikkileikkaus siitä mitä frisbeegolf voi tarjota. Väyliä on aina avonaisesta metrin perussuorasta väylästä aina 125 metrin hyvinkin tarkkaa kättä vaativiin väyliin. Lisäksi viime kesänä tehdyt out-alueet tarjoavat haastetta kaikille pelaajille olematta kuitenkaan liian vaikeita ensikertaa heittävälle. Kilpailun johdon saaman palautteen mukaan osallistujat toivovat jatkoa tapah- tumalle. Ensi vuoden kilpailupaikka julkaistaan syksyllä. Kilpailujärjestelyistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä liiton järjestösihteeriin. Frisbeegolfia voi harrastaa noin 150 radalla eri puolilla Suomea. Rataluettelo löytyy osoitteesta fi. Suomen Frisbeeliiton (www.frisbeeliitto.fi) sivuilla on tarkempaa tietoa lajista, peliohjeita, säännöt sekä lajiseurojen yhteystiedot. Monissa varuskunnissa on lisäksi henkilökunnan käytössä olevia ratoja. Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen Ammattisotilas 3/2012 7

8 Pääluottamusmiehen kynästä Puolustusvoimauudistus Henkilöstön tukeminen muutoksessa Puolustusministerin päätöstä puolustusvoimauudistukseen liittyen odotellaan ennen juhannusta. Päätöksen puuttumisesta huolimatta, suunnittelu pyörii täydellä vauhdilla kaikilla hallintotasoilla. Juuri parhaillaan valmistellaan henkilöstökokoonpanoja (hkp). Keskeinen suunnitteluperuste hkpvalmistelussa on tavoitetila 2015, mutta myös nykyinen henkilöstö ja nykyiset tehtävät. Jokaiselle muutoksen kohteena olevalle pyritään löytämään uusi tehtävä. Muutoksen kohteena olevaksi määritellään sellainen henkilö, jolle ei suoraan voida osoittaa tehtävää puolustusvoimissa. Suunnittelun lähtökohtana on myös, että säilyvien tehtävien osalta nykyiset tehtävänhoitajat jatkavat tehtävissään. Näiden tehtävien osalta ei ole tarkoitusta tehdä henkilöstöryhmämuutoksia puolustusvoimauudistuksen johdosta. Jos henkilöstöryhmämuutokselle on myöhemmin tarvetta, se toteutetaan normaalina virkajärjestelynä siinä vaiheessa kun tehtävä vapautuu. Jos tehtävä on kokonaan uusi tai muuttunut niin paljon, että nykyinen tehtävänhoitaja ei kohtuullisella koulutuksella kykene sitä hoitamaan, se tulee haettavaksi tammikuussa Kuva: Petri Asikainen Halukkuuskysely kesän aikana Kesän kuluessa työnantaja lähettää halukkuuskyselyn kaikille puolustusvoimien työntekijöille. Halukkuuskyselyyn on syytä suhtautua vakavasti. Syksyllä käynnistyy tehtävien täyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman teko. Tuossa suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon henkilöstön halukkuuksia mahdollisuuksien mukaan. Ellei tuossa kesällä tehdyssä kyselyssä ilmaise omaa tahtoaan, myöhemmin sellaiseen ei tule uutta tilaisuutta. Kesälomista huolimatta ollaan siis tarkkana. Kysely on tarkoitus toteuttaa elokuun loppuun mennessä. Muutoksen kohteena oleva henkilöstö määritellään syksyllä Muutoksen kohteena oleminen todetaan 1. muutoskeskustelussa. Muutoskeskustelusta tehdään aina virallinen pöytäkirja. Muutoksen kohteeksi joutunut on etusijainen puolustusvoimien tehtäviin, etusijaisuus alkaa 1. muutoskeskustelusta. Henkilöt, joille ei henkilöstösuunnittelussa ole voitu osoittaa uutta tehtävää ovat vaarassa tulla irtisanotuiksi. Heidän kanssaan käydään 2. muutoskeskustelu, jossa irtisanomisuhka todetaan. Tästä muutoskeskustelusta alkaa mahdollisuus erityistukiin. 2. muutoskeskustelu ajoittuu keväälle Henkilö, joka siirretään ja jonka tehtävät jatkuvat toisaalla puolustusvoimissa, käy henkilökohtaisen yt-menettelyn siirtoon liittyen. Tällainen henkilö ei ole muutoksen kohteena eikä käy muutoskeskusteluja. Hänellä ei myöskään ole oikeutta tukitoimiin eikä hän ole etusijainen muihin avoimiin tehtäviin puolustusvoimissa. Kannattaako tarjottu tehtävä ottaa vastaan? Puolustusvoimien virkamiesten siirtovelvollisuus on melkoisen tyly. Jos tehtävää tarjotaan, on se otettava vastaan. Mikäli henkilö ei ota vastaan tarjottua 8 Ammattisotilas 3/2012

9 tehtävää, hän tulee irtisanotuksi yksilöperustein. Samalla hän menettää oikeuden muutoksen tukitoimiin. Henkilö ei voi valita, ottaako vastaan tarjotun tehtävän vai muutoksen tukipaketin. Tukitoimet ovat mahdollisia ainoastaan niille, jotka ovat vaarassa tulla irtisanotuksi tuotannollis-taloudellisella perusteella. Millaista tukea on mahdollisuus saada? Muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle on tarjolla erityistukia. Sellaista on muun muassa työllistymisen ja osaamisen kehittämisen tukeminen esimerkiksi virkavapautta myöntämällä. Irtisanoutumiskorvaus Tietyin edellytyksin muutoksen kohteena olevan, vapaaehtoisesti irtisanoutuvan henkilön on mahdollista saada irtisanoutumiskorvausta. Irtisanoutumiskorvauksesta päättää Valtiovarainministeriö pääesikunnan hakemuksesta. Valtiovarainministeriön päätös haetaan ennen kuin henkilö irtisanoutuu. Saadakseen korvauksen työtehtävien on oltava loppumassa eikä henkilölle ole voitu osoittaa uusia tehtäviä. Irtisanoutumiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on työskennellyt valtion palveluksessa vähintään kaksi vuotta. Irtisanoutumiskorvaus vastaa enimmillään henkilön 12 kuukauden palkkaa, mikäli henkilö on ollut valtion palveluksessa yli 12 vuotta. Palkkavarojen siirtäminen valtionhallintoon Erityistukena palkkavarojen siirtäminen muualle valtionhallintoon tai henkilön siirtäminen määräajaksi toisen työnantajan palvelukseen on mahdollista. Ylivahvuus Henkilö, jonka työtehtävät ovat lakkaamassa, voidaan siirtää ylivahvuuteen korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Virkajärjestely ja takaisinottovelvollisuus Muutoksen kohteena olevat henkilöt pääsevät ilmoittautumaan tehtäviin ennen avointa hakumenettelyä eli ennen kuin tehtävät tulevat kaikille avoimeen hakuun. Sama periaate koskee kaikkia valtionhallinnon avautuvia tehtäviä. Puolustusvoimilla on tuotannollis-taloudellisella perusteella irtisanottavien osalta takaisinottovelvoite. Virkamiesten osalta takaisinottovelvoite kestää kaksi vuotta. vaus ja muut taloudelliset etuudet kuten sairauspäiväraha, äitiys-, isyys-, ja vanhempainraha jaksotetaan ansiotuloksi työttömyysajalle. Tältä ajalta ei saa työttömyysetuutta. On kuitenkin tärkeää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi välittömästi kun työt loppuvat, vaikka taloudellisesti pärjäisikin jonkin aikaa irtisanoutumiskorvauksella. Työttömyysturvan karenssiaika alkaa kulua välittömästi vaikka korvausta ei saisikaan. Toisaalta jos ei ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi vaan pärjäilee irtisanoutumiskorvauksella, saattaa työssäoloehto kadota. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut vähintään 34 kalenteriviikkoa palkkatyössä. Jos henkilö on poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, työssäoloehdon voimassaolo päättyy. Jos sinua uhkaa irtisanominen, perehdy työttömyysturvaan perusteellisesti ennen kuin palvelussuhteesi päättyy. Tutustu JATTK-työttömyyskassan www sivuihin osoitteessa tai työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuihin osoitteessa Myös joukko-osastojen HRkoordinaattorit ja luottamusmiehet osaavat neuvoa henkilöstöä työttömyyden kohdatessa. Muista taloudellisista etuuksista poiketen määräaikaisessa virassa palvelevien määräajan päättyessä maksettavaa palvelusaikakorvausta ei jaksoteta työttömyysajalle. Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Aliupseeriliiton jäsenmaksuun. Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksu peritään palkastasi. Vielä ehtii varmistaa jäsenyyden voimassaolon ennen kuin puolustusvoimauudistuksen toimeenpano alkaa. JATTKtyöttömyyskassa Kassan toimisto neuvoo Aliupseeriliiton jäseniä työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaakorvaukseen liittyvissä asioissa ma-to klo numerossa (09) Sähköpostiosoite Lisätietoja saat myös JATTK:n kotsivuilta sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöjen kotisivuilta Työttömyysturva ja irtisanoutumiskorvaus Mikäli henkilölle myönnetään irtisanoutumiskorvaus, kannattaa olla tarkkana, ettei työttömyysetuisuuksien osalta ajaudu tilanteeseen, jossa putoaa pois työttömyysturvan piiristä. Irtisanoutumiskorvaus, palkka tai sitä vastaava korvaus tai muu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, vuosiloma-ajan palkka, lomakor- Lassi Majamaa Muistithan ilmoittaa jäsentietojen muutoksesta? Ammattisotilas 3/2012 9

10 Kahvakuulalla kuntoon Kahvakuulailu on mitä parhainta terveysliikuntaa. Koko kehoa kuormittavat liikkeet saavat sykkeen kohoamaan, hengityksen kiihtymään sekä sydän-, verenkierto- ja hengityselimistön kehittymään. Yhtä aikaa kestävyyskunnon kanssa kehittyy lihaskunto. Lisäksi harjoitukset vaikuttavat koko kehon koordinaation ja motoriikkaan, mikä parantaa tasapainokykyä ja liikkuvuutta merkittävästi. Tehostuneen energia-aineenvaihdunnan ansiosta jopa cooperin-testitulokset paranevat ja vartalo kiinteytyy. Kahvakuulaharjoittelu sopii lähes kaikille niin aloittelevalle kuntoilijalle, urheilijalle kuin laihduttajalle. Se sopii myös työpaikan taukoliikunnaksi. Miten liikkeelle? Tarvitset sopivien kuulien lisäksi vain mukavat liikuntaan sopivat vaatteet ja repullisen intoa ja avointa mieltä. Voit harjoitella missä vain sisällä, ulkona, töissä tai kotona. Kuula on helppo ottaa mukaan lomallekin. Näin sinulla on käytössä oma kuntosali missä ikinä liikutkin. Kahvakuulailun perusliikkeet ovat luontevia, turvallisia ja melko helppoja. Perusteisiin pääsee nopeasti käsiksi. On kuitenkin hyvä jos voi saada asiantuntevaa opastusta tekniikoiden opettelussa. Vaikka kuula on itsessään yksinkertainen väline, vaatii sen liikuttelu koko kehon hallintaa ja lähes kaikkien lihasten toiminnallista käyttöä. Tässä piilee lajin tehokkuuden salaisuus. Kahvakuulailun perustana ovat heilurimaiset liikkeet, kuten etuheilautus sekä painonnostosta tutut tempaus, rinnalleveto ja työntö. Lisätietoa kahvakuulaharjoittelun aloittamisesta on osoitteessa fi/kahvakuula/aloittelijan-opas/ Teksti ja kuvat: Arto Larjanne Vartalon ympärikierto 1. Seiso jalat yhdessä tai kapeassa haara-asennossa. Pyöritä kahvakuulaa lantiosi ympäri. Pidä vartalo tiukkana, olkapäät alhaalla ja kädet rentoina. 2. Tarjoa kahvakuulaa vastaanottavalle kädelle. Voit lisätä haastetta seisomalla jalat yhdessä tai jopa yhdellä jalalla 10 Ammattisotilas 3/2012

11 Etuheilautus 1. Etuheilautuksessa pidä selkä suorana ja jousta polvista. 2. Tuota liikkeen tarvitsema voima lantiosta. Älä nosta käsillä. 3. Pidä olkapäät alhaalla ja kädet rentoina. Älä purista kahvaa. Kuulavinkki 1 Etuheilautus on koko kahvakuulaharjoittelun perusta ja se aktivoi lähes 80% lihaksista. Harjoitus kehittää erityisesti alaselkää, pakaroita ja takareisiä. Jos haluat saada pakarat rantakuntoon yksinkertaisella ohjelmalla, tee 2000 etuheilautusta viikottain. Kahvakuula kilpailulajina Kuulavinkki 2 Kahvakuulassa (Girevoy Sport, GS) kilpaillaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kilpailussa yhtä tai kahta kahvakuulaa nostetaan mahdollisimman monta kertaa 10 minuutin aikana. Perinteisen GS:n nostoja ovat työntö ja tempaus sekä erikseen kilpailtava long cycle (LC), eli rinnallevato-työntö. Työnnössä ja LC:ssä miehet kilpailevat kahdella kuulalla, naiset yhdellä. Tempauksessa käytetään yhtä kuulaa. Kaikissa yhden käden suorituksissa kättä saa vaihtaa kerran aikarajan sisällä. Sarjat jakaantuvat kuula- ja kehonpainoluokittain. Virallisia kansainvälisissä kilpailuissa käytettäviä painoja ovat miesten sarjoissa 24 ja 32 kg ja naisilla 16 ja 24 kg. Suomessa miesten mestaruuksista nostetaan sarjoissa 16, 24 ja 32 kiloa ja naisilla 12, 16 ja 24 kiloa. Kansainvälisissä kilpailuissa naiset mittelevät pääosin vain tempauksessa. Suomessa naiset kilpailevat kaikissa lajeissa. Naisille sopivat kuulat ovat 8-12 kg ja miehille kg. Näin kolme kuulaa riittää perheen aloituspaketiksi. Panosta laatuun. Kuulan tulee olla pyöreä ja kahvan symmetrinen ja sileä eikä siinä saa olla karhennuksia tai valujäämiä. Ota huomioon, että teräskuula kestää ulkoharjoittelua ja heittämistä. Lisätietoa kahvakuulaurheilusta on osoitteessa Ammattisotilas 3/

12 Maastaveto 1. Ota kuulasta sarviote eli vie peukalot edestä kuulan kahvan sisään. Kallista vartaloa taaksepäin samalla taittaen lantiosta. 2. Tee hauiskääntö. Harjoitusvinkki 1 minuutti vartalon ympärikiertoja 1 minuutti etuheilautuksia 1 minuutti maastaveto-hauiskääntö-punnerrus-ranskalainenpunnerruksia Älä pidä liikkeiden välissä taukoja. Toista harjoitus kolme kertaa. Pidä sen jälkeen 2-3 minuutin tauko. Toista harjoitus. 3. Punnerra kuula suorille käsille. 4. Pidä kyynärpäät paikoillaan ja laske kuula pään taakse ja punnerra se takaisin ylös. Laske kuula takaisin alas ja toista koko liikesarja. 12 Ammattisotilas 3/2012

13 Panssarimuseon perusnäyttely uudistui Yleisön pyyntöön nähdä laajemmin panssaritaistelijoiden pukuja, merkkejä ja tunnuksia on vastattu uudistamalla päähallin perusnäyttely. Tutustuttavana on kattava kavalkadi asuja eri vuosikymmeniltä m/36:n eri versioista m/58:n kautta nykyiseen kevyeen palveluspukuun m/83. Panssarimiesten kenttäasuja on Renault-miehen m/22 nahkapuvusta 2000-luvun panssarihaalariin. Tunnettujen panssaritaistelijoiden sota-ajan pukuja on esillä useita. Kenraali Laguksen asetakin lisäksi esillä on hänen poikansa Olof Laguksen alikersantin puku m/36, jonka hihassa on mm. panssarintuhoojan merkki. Vitriinissä on myös kenraali Lagusta haavoittanut kranaatinsirpale. Näyttelyssä on harvinaisia panssarijoukkoihin liittyviä kurssi- ja aseve- Jatkosodan panssarivänrikki nahkatakissa. Taustalla vitriinissä näkyy Laguksen jääkärien sotatie Aunuksessa. Ruben Laguksen poika Olof tuhosi Kuuterselässä Sturmin ampujana neljä vihollisen Sotkaa. Hänen asetakkinsa hihassa on panssarintuhoojan merkki yhdellä lisänauhalla. Lisänauhan sai kolmesta tuhotusta vaunusta. Rinnassa on alikersantille harvinainen Vapaudenristin 4. luokan nauha tammenlehvällä tyypillisen Vapaudenmitalin 2. luokan ohella. limerkkejä sekä tietysti lukuisia kauluslaattoja, joukko-osastotunnuksia ja kunniamerkkejä. Vastustajia ja aseveljiäkään ei ole unohdettu, vaan mukana on myös venäläinen laskuvarjosotilas jatkosodan ajalta sekä saksalainen vuoristojääkäri. Asuja on taustoitettu runsaalla pienesineistöllä. Muutama vuosi sitten avattu uusi näyttelyhalli esittelee uudempaa panssarikalustoa nykypäiviin saakka. Vanhemmassa museohallissa on ajokuntoista kalustoa sotavuosilta sekä maamme ensimmäinen vaunutyyppi Renault. Jos jostakin löytyisi magneetto, niin Renaultkin saataisiin ajokuntoon. Museolla on kesän aikana useita yleisötapahtumia. Toukokuun lopulla ollut korsulauluilta veti ennätysmäärän väkeä. Kesäkuun lopulla on teemana Panssaridivisioona 70 vuotta. Tapahtumista saa tarkempaa tietoa Panssarikillan nettisivujen kautta www. panssarikilta.fi. Teksti ja kuvat Seppo Simola Kenraalimajuri Ruben Laguksen asetakki m/36 harvinaisilla jääkärikenraalimajurin kauluslaatoilla. Lagus käytti harvoin rähinäremmiä ja pistoolikotelokin on ohjesäännön vastaisesti oikealla kyljellä (pikkukuva taustalla). Ammattisotilas 3/

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus

1. Alkulämmittely kuntopyörällä 15min, josta viimeinen 5min aerobisen kynnyksen. 2. Keskivartalojumppa 15min jumppa kiertävänä, 30 työtä/ 1 palautus Pyöräilyvoimaa Lihaskunto- ohjelma pyöräilijälle Harjoituksilla on tarkoitus parantaa liikkuvuutta, nostaa jalkojen voimatasoa, harjoittaa tukilihaksia sekä parantaa keskivartalon lihaskestävyyttä. Keskity

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta

Valtiokonttori. Henkilökierto. Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta Henkilökierto Työnantajan ja esimiehen näkökulmasta VM:n saatesanoja henkilökierto-oppaassa Valtiotyönantaja haluaa liikkuvuuteen kannustaessaan kehittää henkilöstön osaamista ja urasuunnittelua Henkilökierto

Lisätiedot

Alkulämmittelyohjelma

Alkulämmittelyohjelma Alkulämmittelyohjelma Terve Futaaja 2 Johdanto Tämä alkulämmittelyohjelma on suunniteltu Terve Futaaja - tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke,

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA

Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Kenttäpäällikön liikuntavinkki HELMIKUUSSA PILATEKSELLA VAHVA KESKUSTA Helmikuussa hiihto- ja ulkoilukelit ovat parhaimmillaan ja lunta riittää koko Suomessa. Innokkaat ulkoilijat täyttävät hiihtokeskukset

Lisätiedot

Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut

Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut Tali-Ihantalan ja Vuosalmen torjuntataistelut Suomen Sotahistoriallinen Seura ry Jatkosodan esitelmäsarjan esitelmä 29.10.2014 Sotahistorioitsija, ye-evl, VTM Ari Raunio Kevään 1944 maavoimat heikommat

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala

KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala KILPAILUKUTSU / KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruuskilpailu 2014, Alue 5, Kangasala 31.8.2014 KILPAILUKUTSU Pirkanmaan Karting ry kutsuu karting kilpailijoita osallistumaan Aluemestaruuskilpailu 2014 nimiseen

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni -

FITLANDIA-TREENIOPAS. - Juoksijan keskivartalotreeni - FITLANDIA-TREENIOPAS - Juoksijan keskivartalotreeni - ASIANTUNTIJA Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA

6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA Huhtikuun 6. päivän kilta 6.10.2015 1. JOHDATUS AIHEESEEN 2. ITSENÄISEN SUOMEN LAIVASTON SYNTY TAUSTAA JA TAPAHTUMIA 3. MERISOTAA ITÄMERELLÄ WW II SUOMENLAHDEN MERISULKU MIINASOTAAN LIITTYVIÄ OPERAATIOITA

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Keventäjän kahvakuulatreeni

Keventäjän kahvakuulatreeni Keventäjän kahvakuulatreeni Kahvakuulaharjoittelu on saanut paljon viime vuosina suosiota ensin urheilijoiden ja sittemmin kuntoilijoiden keskuudessa. Keventäjälle kahvakuulailu sopii mainiosti, sillä

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen

KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT. TEKNISET TAIDOT kuljettaminen 100 SA KESKEISIMMÄT OPPIMISTAVOITTEET KOROSTETTAVAT YDINKOHDAT TEKNISET TAIDOT kuljettaminen syöttäminen syötön vastaanottaminen PELITAIDOT pallollinen pelaaja palloton pelaaja SÄÄNNÖT sähly koulupelimuotona

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä.

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. TerveysInfo kuntoilijat Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO Pj Risto Väyrynen 040 5166 045 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rah.hoit./Amp.koulu Matti Kokkonen 040 5511 544 Ratavastaava Markku Kokkonen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä Väliraportti 30.11.2016 Henkilöstötyöryhmä Henkilöstötyöryhmä Jäsenet Keijo Siiskonen, puheenjohtaja, Eksote Tuija Voutilainen, JUKO Jaana Rautiainen, Pardia Kaija Kiiski, TEHY/KoHo Mari Soininen, Jyty/Kunta-alan

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

Lajitekniikka: kuntopiiri

Lajitekniikka: kuntopiiri www.terveysverkko.fi/tietopankki/tyoikaisille Lihaskuntoharjoittelu on terveyden kannalta tärkeää ja sitä suositellaan tehtävän ainakin kaksi kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoittelua voit tehdä kuntosalilla,

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00.

Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kaikille avoin, jokamiesluokan Maisema-Triathlon Hämeenkyrössä 26.7.2015 klo 12.00. Kilpailukeskus: Laitilan sillan pielessä, ent. Meijerin tontilla, os. Trossitie Sarjat ja matkat: Miehet yleinen, Naiset

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys URHEILUKESKUKSEN MAASTOSSA PYÖRÄILLÄÄN Lauantaina 18.7.2015 maastopyöräilyn XCE SM- kilpailut tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä Mynämäen Urheilukeskuksen

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot