О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä"

Transkriptio

1 О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002

2 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tarkitus Tutkimuksen menetelmät Tutkimuksen santtajayritysten kuvaus VASTAAJIEN MIELIKUVA SUOMESTA SUHTEESSA MUIHIN KESÄLOMAKOHTEISIIN Sumen ptentiaali kesälmakhteena Sumen kilpailijat Skandinavian maat Baltian maat ja Venäjä Eurpan maat Saksa, Itävalta, Sveitsi Etelän khteet Kesälmakhteen valintakriteerit MATKATOIMISTOJEN ASIAKKAIDEN MIELIKUVAT SUOMESTA Venäläisten kuluttajien tietämys Sumen kesämatkailumahdllisuuksista Venäläisten turistien ngelmia SUOMEN KESÄMATKOJEN MARKKINASEGMENTIT JA KULUTTAJIEN MIELTYMYKSET Sumen susi eri kuluttajaryhmien keskuudessa Matkjen tyypit ja niiden susi eri markkinasegmenteissä Markkinilta puuttuvat tutteet Matkjen tistuvuus Venäläisten asiakkaiden mukavuusvaatimukset Sumen eri alueiden susi Sumen-matkjen hinnat ja kuluttajien arvi niistä MATKANJÄRJESTÄJIEN YHTEISTYÖ SUOMALAISEN OSAPUOLEN KANSSA Yhteistyö Matkailun edistämiskeskuksen kanssa Venäläisten matkatimistjen yhteistyö Sumen lähetystön kanssa Mainnnan merkitys Sumen kesämatkjen markkininnissa venäjällä Tutkimuksen tekijät : Evgenija Lzinskaja, prjektin tieteellinen jhtaja Elena Degtjareva, tutkimusryhmän jhtaja Käännös: Kristina Serysheva ja Kirsi Lihavainen Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 2

3 1. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SU OSITUKSET Suurin sa asiantuntijista pitää Sumea lupaavana kesälmakhteena. Sumen suus kaikista myydyistä kesämatkista li viime vunna kasvanut pulessa tutkimuksessa mukana lleista yrityksistä. Myynnin kasvua Venäjän markkinilla li havainnut 15 vastaajaa, jista 12 usk trendin levan pysyvä. Venäläisille n minaista Sumeen suuntautuvien matkjen suuri tistuvuus sekä kuluttajien kiinnstus käydä maassa eri vudenaikina. On mudstunut selkeä asiakassegmentti, jka susii Sumea lmakhteenaan. Myynnin kasvua jarruttaakin uusien asiakkaiden vähyys. Matkatimistjen edustajien ja kuluttajien myönteinen mielikuva Sumesta kesälmakhteena perustuu nimenmaan mökkilmakäsitteeseen; luntn, kalastukseen, hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen. Vakiintunut mielikuva kesäisestä Sumesta kert maan tunnettuudesta, tisaalta alueen kehittämisessä kärsitään vastaajien mukaan taantumasta: venäläiset kuluttajat kaipaisivat uusia palveluja, reittejä ja mahdllisuuksia sekä mökkilmasta kenties pikkeavia matkailututteita. Kesäisen Sumi-kuvan tärkeitä kmpnentteja vat Maan kuuluvuus Eurppaan Järjestys Palvelujen krkea tas Hyvä eklginen tilanne Turvallisuus Sumalaisten hyväntahtisuus ja vieraanvaraisuus Yhteinen histria Venäjän kanssa Skandinavian maat vat Sumen tärkeimpiä kilpailijita. Kuitenkin enemmistö vastaajista pitää Skandinavian maista Sumea ensimmäisellä sijalla etenkin mökkilmasegmentissä. Kiert- ja kulttuurimatkissa Sumi häviää Rutsille ja Tanskalle, jskin jnkinlaista tasitusta saadaan tällä hetkellä järjestettävillä usean maan yhdistelmämatkilla. Tulevaisuudessa kilpailijaksi saattaa kasvaa Nrja, jka alittelee mm. lunnnnähtävyyksiensä markkinintia Venäjällä. Kilpailu Baltian maiden ja Venäjän alueiden, lähinnä Karjalan kanssa ei tällä hetkellä uhkaa, sillä kyseisiltä alueilta puuttuu vielä vaadittava matkailun infrastruktuuri. Kalliiden matkailututteiden markkinilla Sumi kilpailee Itävallan kanssa, jskin Sumen vahvuuksia vat lyhyt etäisyys Venäjästä ja viisumin saamisen helppus. Hinnilla Sumi kilpailee etelän maiden kanssa, mutta tullee tämän kilpailun häviämään. Sumen markkininnissa kannattaneekin hintasdan sijasta pyrkiä heikentämään rantalma -steretyyppiä ihanteellisesta lmasta. Vastaajien mukaan venäläisten kuluttajien Sumea kskeva tiet n lisääntynyt, mikä pitkälti n Matkailun edistämiskeskuksen ansita. Kuitenkin myös parannettavaa löytyy: Sumen talvilmamahdllisuuksista tiedetään enemmän kuin kesälmamahdllisuuksista eikä kaikista viehättävistä Sumen alueista tai aikuisten kesälmamahdllisuuksista le tieta saatavilla. Yksityiskhtaisten venäjänkielisten infmateriaalien santtiin niinikään puuttuvan. Haastateltujen matkanjärjestäjien edustajien mukaan venäläisillä turisteilla n Sumen-matkilla seuraavanlaisia ngelmia: Htellien standardinnin ja tähtilukituksen puute Yksityiskhtaisten infmateriaalien puute turistien majituspaikissa Puutteellinen infrminti Sumen lman erikisuuksista ennen matkalle lähtöä Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 3

4 Deadline-ngelma (sumalaisten justamattmuus), jka vaikeuttaa ajankhdaltaan ja kestltaan spivimman matkan valintaa jidenkin asiakkaiden khdalla Asiantuntijahaastatteluissa läydettiin muutamia Sumeen suuntautuvien kesämatkjen markkinasegmenttejä: Varakkaat lapsiperheet susivat mökkilmaa järven rannalla, valitsevat kalliita ja keskihintaisia matkja sekä arvstavat rauhallisuutta ja kehittynyttä infrastruktuuria. Nuris susii halpja matkja ja majitusvaihtehtja, iäkkäitä turisteja taas hukuttelevat tutustumiskäynnit. Varallisuudesta riippuen valitaan bussimatkja ja yhdistelmämatkja, jihin sisältyy lmanvietta ja kiertajeluita. Kalastus n susittu varakkaiden miesten ja aviparien keskuudessa. Susituin lmatyyppi n mökkilma, mutta myös meriristeilyt ja kiert- ja kulttuurimatkat vat kysyttyjä. Kalastusmatkja kysytään vähiten niiden krkean hinnan takia. Kaikista Sumen alueista Lappia kysytään vähiten. Tämän alueen markkinintia Venäjällä vaikeuttaa matkan krkea hinta ja vaikea saavutettavuus (hankala matkustaa). Vastaajien mukaan Lapin-matkjen markkininti kannattaa alittaa kalastuksen harrastajista. Venäjällä n tarjlla mnenhintaisia Sumen-matkja, jten lma Sumessa n useimmille kuluttajille mahdllinen. Kuitenkin venäläiset matkanjärjestäjät vat humattavan tyytymättömiä sumalaisen sapulen määräämiin hintihin. MEKin työ saa vastaajilta hyvän arvsanan. Jatkssa MEKin tivtaan järjestävän enemmän yhteisiä mains- ja markkinintiprjekteja. Vastaajat krstivatkin Sumen kesämatkjen jatkuvan mainnnan ja tehkkaiden kampanjiden tarpeellisuutta kk kesälmajaksn aikana. Parhaana mainskanavana pidettiin televista ja etenkin matkailuhjelmia. Mnet vastaajat mainitsivat myös messujen isn merkityksen kesämatkjen myynnin kasvussa missa timistissaan. Perinteisen mökkilman mainnnassa vi aktiivisesti käyttää venäläiseen dachaan (kesämökkiin) liittyviä teemja krstamalla Sumen mökkilman paremmuutta ja mnia etuja dachalmaan verrattuna: mukavuudet, turvallisuus, Sumen lunnn puhtaus, hyttysten vähyys jne. Kesälman etelä-/rantalmasteretyypin murtamiseen tähtäävissä mains- ja markkinintikampanjissa saattaisivat timia seuraavat aiheet: Pitkän akklimatisinnin haitat, man ilmastvyöhykkeen lman sutuisuus varsinkin lapsille ja iäkkäille ihmisille Sumen meri, jka tarja piristäviä uintikkemuksia Psitiivisen kuvan luminen Sumeen matkustavista, sfistikituneista ja älykkäistä ihmisistä, jtka saavat arvstaa phjisen lunnn kauneutta Sumelle minaiset hiljaisuus ja rauhallisuus vastakhtana etelämaiden melulle, kuumuudelle ja väkijukille Uusia vivahteita perinteiseen Sumi-kesälmaan tuvia, elämyshakuisia turisteja hukuttelevia tekijöitä visivat lla : Tutustumiskhteiden lisääminen mökki ja yhdistelmämatkihin Yhteiseen histrialliseen taustaan ja Sumen suuteen venäläisten kulttuurihenkilöiden elämässä liittyvien mtiivien käyttäminen Sumen kultturiin ja sen perinteisiin, kansallisjuhliin ja tapihin, kansantietuteen, keittiöön ja käsitöihin tutustumiseen erikistuvien matkailuhjelmien kehittäminen Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 4

5 On lemassa myös jukk matkailututteita, jita ei le riittävästi Venäjän markkinilla, mutta jilla matkanjärjestäjien edustajien mukaan n paljn ptentiaalia: Metsästysmatkat Lasten ja teini-ikäisten kesäleirit, jilla vanhemmat vivat vierailla esim. Viiknlppuna Sienien keräily ja marjjen piminta Parantla-kylpylälmat Markkiniden laajentamiseksi ja uusien asiakassegmenttien mukaan saamiseksi vitaisiin kkeilla seuraavia timenpiteitä : Erihintaisten aktiviteettilmahjelmien kehittäminen, varsinkin vesiaktiiviteetit, pyöräily ym Nurislle suunnattujen, edullisen leirintäaluemajituksen sisältävien luntmatkjen kehittäminen Työn tehstaminen lyhyistä Sumi-lmista kiinnstuneen asiakassegmentin kanssa (justamattmuusngelman ratkaisu, pikaviisumeiden saanti, matkapapereiden käsittelyn npeuttaminen) 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1. Tutkimuksen tarkitus Tutkimuksen tavitteena li saada bjektiivista tieta ulkmaanmatkjen ja erityisesti Sumeen suuntautuvien kesälmamatkjen markkininnista Venäjällä haastattelemalla mskvalaisten ja pietarilaisten, Phjismaita aktiivisesti markkinivien matkanjärjestäjien jhtavia asiantuntijita (jhtajia/jhtavia myyntivirkailijita). Tutkimuksen tehtävänä li Selvittää Sumeen suuntautuvan kesämatkailun tulevaisuudennäkymiä Kartittaa kilpailutilanne Sumen ja muiden samantyyppisiä matkailupalveluita tarjavien maiden välillä sekä tutkia kuluttajien valintakriteereitä eri maiden khdalla Selvittää Sumen-matkjen suus tutkimukseen sallistuneiden yritysten kesämatkjen kknaismyynnistä Selvittää vastaajien mielikuva Sumesta kesälmakhteena Tutkia Sumen-matkjen myönteisiä ja kielteisiä kkemuksia vastaajien mielipiteiden perusteella Tutkia Sumen kesämarkkininnissa käytettävien mediiden ja mainsmateriaalien (lehtiset, luettelt, esitteet, TV-mainkset, radimainnta, ulkmainnta) sekä muiden markkinintitimenpiteiden (kampanjat, arvnnat, näyttelyt, kilpailut) tehkkuutta Määrittää susituimmat Sumen-matkjen mudt (lmailu, shppailu, tutustumiskäynnit) ja susituimmat ja vähiten susitut alueet Selvittää venäläismatkailijiden hintamielikuva Sumesta Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 5

6 Selvittää tärkeimmät Phjismaita susivat matkailijatyypit (yksilö, perhe, ryhmä) Saada tieta yritysten, MEKin ja Sumen lähetystön välisen yhteistyön heikkuksista ja vahvuuksista Tutkia Sumen kesämatkjen sijittumista Venäjän markkinille löydettyjen asiakassegmenttien kk, laatuvaatimukset ja hintamieltymykset humin ttaen 2.2. Tutkimuksen menetelmät Tutkimuksessa tutkittiin Phjismaihin (Sumi ja Skandinavia) suuntautuvia matkja myyviä matkanjärjestäjiä sekä Mskvassa että Pietarissa. Tutkimusyksikkönä li siis matkatimist/matkanjärjestäjä. Tutkimuksessa haastateltiin tutkimuksen aiheesta eniten tietäviä yritysten jhtajia tai jhtavia myyntivirkailijita syvä-/teemahaastatteluin, minkä lisäksi yritysten taustatiedt kerättiin kaavakkeilla. Tutkimus li lunteeltaan laadullinen (kvalitatiivinen), eivätkä sen tulkset näin llen le tilastllisesti yleistettävissä. Tutkittu näyte hankittiin Matkailun edistämiskeskuksen timittamien luetteliden perusteella ja siihen kuului Mskvasta ja Pietarista yhteensä 25 matkanjärjestäjää, jista: Mskvassa 10 kelvllista haastattelua Pietarissa 15 kelvllista haastattelua Aineistn keräsivät FMC Grupin haastattelijat Tutkimuksen santtajayritysten kuvaus Suurin sa yrityksistä tarjaa asiakkailleen paljn kesämatkavaihtehtja. Vain yksi makanjärjestäjä tarjaa matkja ainastaan Sumeen ja Skandinaviaan. Tutkituista yrityksistä 21 myy etelän lmakhteita, 22 Länsi-Eurppaa, 10 Baltian maita, 9 Venäjää ja IVYä sekä 8 kaukmaita. Sumen suus yritysten myynnissä levista kesämatkista n suhteellisen suuri. Nin pulessa tapauksista se ylittää 60 % (ks. taulukk 1). Taulukk 1: Sumen suus kaikistä yrityksen myynnissä levista kesämatkista 1 Sumen suus, % Yritysten lukumäärä Sumen talvi ja kesämatkjen myynnin suhde vaihtelee eri yrityksissä varsin vimakkaasti, jskin nin pulessa niistä kesämatkjen suus ei ylitä 70 % (ks. taulukk 2). 1 Kuudella vastaajalla ei haastatteluhetkellä llut tieta Sumen suudesta kaikista kesämatkista. He pystyivät arviimaan sen ainastaan Skandinavian tai Skandinavia-Baltian matkjen yhteydessä, jka n 50 % - 90 %. Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 6

7 Taulukk 2: Sumen talvi -ja kesämatkjen myynnin suhde Talvimatkjen suus, % Kesämatkjen suus, % Yritysten lukumäärä Ainastaan kaksi yritystä ei tarja ryhmämatkja, muut myyvät sekä ryhmä-, individuaali- että perhematkja. Kuusitista yritystä myy kaikkia Sumen kesämatkjen tyyppejä, ja kaikki matkanjärjestäjät myyvät mökkilmia. Yksi yritys ei myy meriristelyjä, kaksi yritystä ei myy viiknlppumatkja, klme yritystä ei myy yhdistelmämatkja ja kalastuspaketteja, ja viisi matkanjärjestäjää ei myy kiert- ja kulttuurimatkja. Kaikki yritykset myyvät matkja myös suraan kuluttajille eivätkä ainastaan agenteille. Kuitenkin suran kuluttajamyynnin suus vaihtelee timistittain: nin pulella tutkimuksen santtajista (11 yritystä) sura kuluttajamyynti n alle 50 %, lpuilla sen suus n 50 % ja ylikin. Melkein kaikki tutkimuksen santtajat tarjavat majitusvaihtehtina sekä tavallisia htelleja, kylpylähtelleja, yksittäisiä mökkejä että mökkikyliä. Vain yksi matkanjärjestäjä ei myy mökkikyliä, ja tinen ei myy mökkikyliätai htelleja. Klmetista matkanjärjestäjää tarjaa kaikkia matkustustapja. Neljä yritystä käytä busseja, kaksi yritystä ei käytä yhdistelmävaihtehtja. Lentmatkustus n vähiten susittua peräti kymmenen yritystä ei sitä edes tarja. Aivan kaikki tutkimukseen sallistuneet matkanjärjestäjät timivat surien htellispimusten kautta tai hitavat asiakkaiden majitukset ja lmat itse. Kuitenkin 21 yritystä lisää tähän yhteistyön sumalasien matkatimistn (vastaanttavan peraattrin) kanssa. 3. VASTAAJIEN MIELIKUVA SUOMESTA SUHTEESSA MUIHIN KES ÄLOMAKOHTEISIIN Syvähaastattelun alussa haastateltavia pyydettiin kertmaan, mitä ajatuksia, mielikuvia tai ideita heille tulee mieleen sanaliitsta kesälma Sumessa. Tämä tekniikka autti virittämään haastateltavia pääaiheeseen sekä saamaan tietja heidän alitajuisista Sumea kskevista mielikuvistaan. Tutkimus sitti, että matkatimistjen virkailijilla n Sumesta varsin vakiintunut mielikuva, jhn keskeisesti liittyy järvi, mökki ja kalastus. Näitä teemja tukevat sellaiset merkitysyksiköt kuin lunt kknaisuudessaan, eklgia, perhelma, vesi- ja huvipuistt, rauhallisuus, hiljaisuus ja rentutuminen. Tämä mielikuvan vakiintuneisuus ja yleisyys (merkittävien vaihtehtjen puute) n myönteistä, kska se kert imagn kehittyneisyydestä ja matkatimistjen hyvästä maantuntemuksesta. Samaan aikaan asssiaatiiden samankaltaisuus vi kerta imagn kehityksen jnkinasteisesta taantumasta, vähitellen kasvavasta rutiinista ja uutuuden puutteesta. Mielenkiintista n, ettei kukaan vastaajista maininnut Sumen maantieteellista läheisyyttä tai maan suhteellista edullisuutta lmakhteena. Tämä kert siitä, etteivät nämä seikat le haastateltujen keskuudessa ratkaisevia mudstettaessa kknaismielikuvaa Sumesta matkailumaana. Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 7

8 3.1. Sumen ptentiaali kesälmakhteena Suurin sa vastaajista pitää kesälmaa Sumessa suhteellisen lupaavana tutteena, muutama jpa erittäin lupaavana. Varsin mnet asiakkaat vat j humanneet Sumi-lman edut, sillä salla yrityksistä n vakituisia, Sumessa vusittain tai useita kertja vudessa käyviä asiakkaita. Pulet vastaajista (12 henkilöä) krsti Sumen suuden kasvua kaikista yrityksen myydyistä kesämatkista. Kuitenkin suurimmassa sassa tapauksista tämä suus kasvi vain 5 % ja vain yksi vastaaja mainitsi merkittävän 20 % kasvun. Pulet vastaajista taksuu Sumen suuden yrityksensä kesämatkjen myynnistä kasvavan. Enemmistö n myös varsin ptimistinen absluuttisen kesämatkjen myyntivluumin kasvun suhteen: 15 vastaajan mielestä viime vuteen verrattuna tämän vuden kknaismyynti n kasvanut ja vain yksi vastaaja arvii myynnin pysyvän samana tulevaisuudessa. Muutamat eivät sanneet arviida tulevaa kehitystä. Sumen hyvät näkymät liityvät vastaajien mukaan mniin tekijöihin, jista useimmiten mainittiin maantieteellinen läheisyys ja edullisuus. On mielenkiintista, että nämä käsitteet tulevat esille alueen ptentiaalisuuden eikä lemassalevan imagn yhteydessä: luultavasti mnet vastaajista ajattelevat ensi sijaisesti npean ja halvan lman segmenttien laajentamista. Sumi n lupaava khde: maantieteellinen läheisyys, rauhallisuus, eklgia juuri se, mitä Venäjä ei pysty tarjamaan. Sumen liittyminen Shengen-alueeseen avaa via myös Eurppaan ja muihin maihin. Matkatimistjen virkailijiden arviiden mukaan venäläiset alkavat kyllästyä kuumaan ilmastn. Vaikka Venäjällä lämpimän meren lman steretyyppi n edelleen hyvin vimakas, muutamat turistit vat j humanneet vähäisen akklimatisinnin edut. Tästä hulimatta vastaajien mielestä n hyvin vaikeaa täysin murtaa rantalmaihanne. Keskustelen usein asiakkaiden kanssa, ja mnet sanvat j kyllästyneensä kuumaan ilmastn. Vähitellen aletaan susia ktista ilmasta. Vielä yhtenä lupaavana Sumen valttina n lunnn puhtaus. Vastaajien mielestä venäläiset matkailijat ttavat yhä enemmän eklgiset kysymykset humin lmanviettpaikkaa valitessaan Sumen kilpailijat Skandinavian maat Skandinavian maita pidetään usein Sumen pääkilpailijina, jtka tarjavat venäläiselle kuluttajalle samantyyppisiä tutteita. Tätä lettamusta tukivat myös matkanjärjestäjien edustajien mielipiteet: nimenmaan näitä maita pidettiin useimmiten Sumen kilpailijina (11 vastaajaa), jskin mnien mielestä Sumi n Skandinavian maista ykkössijalla etenkin mökkilmamarkkinilla. Edellytyksenä Sumen jhtavalle asemalle tässä markkinasegmentissä n ennen kaikkea maantieteellinen läheisyys: matka sujuu npeasti myös maitse, mitä esimerkiksi lentpelkiset arvstavat. Sumen merkittävänä etuna n siis mahdllisuus valita kulkuneuvksi vaikkapa edullinen bussi. Lisäksi Sumeen vi tulla jpa vain päiväksi-pariksi, kun taas matkat muihin Skandinavian maihin vat pitempiä. Lyhytkestiset matkat tarjavat Sumelle mahdllisuuden täyttää matkailumarkkiniden erittäin hyvä niché: nykyisessä ssiaalitaludellisssa tilanteessa mnet työntekijät eivät vi pitää kknaista lmaa, mutta tarvitsevat kuitenkin rentutumista rasittavan työn jälkeen. Helpsti vi kuvitella keskitasn timihenkilön, ATK-henkilön, free-lancerin tai lehtimiehen, jka haluaa hieman rentutua vaikean prjektin jälkeen, muttei vi pudta pis työrytmistä kuin krkeintaan muutamaksi päiväksi. Lyhytlma Sumessa vi lla ihanteellinen vaihteht näille ihmisille. Juuri tässä törmätään muutamien haastateltujen mukaan seuraavaan ngelmaan: Sumalaiset haluavat nähdä venäläisiä turisteja trstaina, perjantaina,lauantaina ja sunnuntaina. Muina päivinä n vaikea saada vahvistus, ja htellien hinnat vat kalliimpia. Esimerkiksi matkailija haluaa lähteä viikksi, mutta meille santaan, että vi tulla vain viiknlppuna tai päinvastin. Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 8

9 Sumalaiset haluavat nähdä venäläisiä vain heille spivina päivinä, ja me menetämme tämän takia asiakkaita. Täytyy muistaa, että tämän markkinasegmentin ptentiaaliset asiakkaat harvin nudattavat tyypillisiä työaikja, jllin heidän viiknlppunsa vi sijittua viikn alkuukin. Mahdllisesti juuri tällä Sumi menettää sen matkailututteiden ptentiaallisia kuluttajia. Sumessa n tällä hetkellä halvempaa lmailla kuin Nrjassa, Rutsissa ja Tanskassa, mutta samaan aikaan Sumi myös tarjaa lmailijille enemmän mukavuutta. Erään vastaajan mukaan rutsalaisille mökeille n minaista IKEA-tyylinen yksinkertaisuus - Rutsissa ei le Sumen tasa vastaavia mökkejä. Rutsi ja Nrja vat kalliimpia, mutta ne eivät tarja sellaista mukavuutta ja valinnanvaraa kuin Sumi. Lman suhteellinen halpuus takaa Sumelle jhtavan aseman Skandinavian maiden keskuudessa, mutta saaduista vastauksista humataan, ettei Sumella le varaa hintjen krtukseen. Mnissa haastatteluissa kritisitiin sumalaisten yhteistyökumppaneiden hintaplitiikkaa. Yhden haastatellun mukaan Sumen matkailupalvelut vat tällä hetkellä skandinaavisessa mittakaavassa ylihinniteltuja. Haluan mainita erään udn seikan. Timimme suraspimuksilla htellien ja mökkikylien mistajien kanssa, kska heillä n alhaisemmat hinnat kuin sumalaisilla matkanjärjestäjillä. On mielenkiintista, miksi sumalaiset matkanjärjestäjät pitävät krkeita htellihintja khta kukaan ei sta heiltä yhtään paikkaa. Sumen vahvana etuna n sen matkailuelinkeinn kiinnstus venäläistä kuluttajaa khtaan. Yhden vastaajan mukaan Rutsi ei le vielä kääntynyt kasvkkain venäläisiin turisteihin päin, eikä siellä lla kaikkialla valmiita ttamaan vastaan; sitä paitsi n vaikeata saada viisumi. Sumi n kiinnstunut Venäjän markkinista, venäläisistä turisteista. He suhtautuvat hyvin hulellisesti vaatimuksiimme ja asiakkaiden tivmuksiin. Mökit vat erittäin krkeatasisia, venäläisten vaatimuksia vastaavia. Luulen, ettei Rutsi le kilpailija. Sumen jhtavan aseman yhtenä syynä n mnien vastaajien mukaan Matkailun edistämiskeskuksen aktiivinen Sumen tarjamien lmanviettmahdllisuuksien markkininti. Mainnta ja venäjänkielisten infmateriaalien runsaus vat menestyksekkäästi edistäneet Sumea venäläisillä matkailumarkkinilla. Valitettavasti tällä ilmiöllä n myös kääntöpuli - kyllästyminen. Vi lla, että Rutsi, Tanska ja Nrja saavuttavat Sumen tai hittavat sen, kska nämä maat vat vähemmän tunnettuja venäläisille. Sumi n tunnetumpi,mnet venäläiset vat j käyneet siellä, ja ihmiset aina kaipaavat jtain uutta. Muutamat vastaajat arvelivat, ettei Sumen lma aina tyydytä venäläisen kuluttajan uutuudenkaipuuta; Sumessa n vähän uusia reittejä, jten Sumessa jatkuvasti käyvät turistit kaipaavat j uusia alueita. Markkinat täyttyvät vähitellen, jten Sumi vi jutua luvuttamaan ensimmäisen sijan muille Skandinavian maille. Sumen käyntikrttina ja maan kesälman päävalttina tunnettu kaunis, puhdas lunt vi menettää kilpailuetunsa. Muutama vastaaja krsti erityisesti, että Nrjan lunt n kauniimpi ja mnipulisempi, ja sitä paitsi siellä n merkittäviä turistinähtävyyksiä, vunja. Nrja nkin alittamassa maansa lunnn markkinintia venäläisten keskuudessa, jten se vi tulevaisuudessa saattaa j tutun Sumen varjn. Vaikka mökkilmakhteena Sumi n vertaansa vailla, antaa se muihin Skandinavian maihin verrattuna vähemmän mahdllisuuksia älylliseen lmailuun, kulttuuri- ja kiertmatkihin. Tukhlmassa n enemmän museita ja huveja, mutta rauhalliseen perhelmaan Sumi spii paremmin. Tästä jhtuu mnien matkanjärjestäjien pyrkimys tehdä yhdistelmämatkja Skandinaviaan ja Sumeen. Sumi vastaa levsta ja rentutumisesta, muut maat mahdllisuuksista tutustua histriaan ja nauttia taiteesta. Asiantuntjiden mukaan nimenmaan yhdistelmämatkat vat lupaavia eri markkinasegmenteilla....lmakhteena Sumi n etusijalla, kulttuuri- ja kiertmatkakhteina Skandinavian maat. Sumen tulee kiinnittää enemmän humita matkailututteiden tutustumiskäyntien kehittämiseen. Vaikka maan histria kknaisuudessaan ei annakaan kvin palja Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 9

10 mahdllisuuksia tälläisten hjelmien kehittämiseen, n Sumella kuitenkin mahdllisuus hukutella nimenmaan venäläisiä. Kesäinen tutkimus sitti, että maiden sekä maantieteellinen että histriallinen läheisyys kiinnstaa. Näin llen venäläisturisteja visivat kiinnstaa ekskursit, jtka kertvat Sumen suudesta venäläisten merkkittävien kulttuurihenkilöiden elämässä ja timinnassa, sekä Venäjän ja Sumen yhteisestä histriasta. Tämäntyyppiset tutteet eivät varsinaisesti pysty kilpailemaan Rutsin ja Tanskan tarjamien hjelmien kanssa, mutta ne mahdllisesti auttavat kilpailussa Nrjan kanssa, jlla ei myöskään le rikkaita histriallisia mahdllisuuksia. Sumen pääkilpailijina vat siis nimenmaan Skandinavian maat. Kuitenkin tutkimus sitti, että tilanne markkinilla n kknaisuudessaan paljn mnimutisempi Baltian maat ja Venäjä Sumen mahdllisina vaarallisina kilpailijina pidetään Baltian maita, jtka mainitsi kuusi vastaajaa. Baltian maat muistuttavat lunnltaan Sumea, mutta tällä hetkellä niiden matkailun infrastruktuuri ei le kyllin kehittynyt, palvelujen laatu n huna ja venäläisillä n usein ngelmia viisumin saannissa. Tisaalta etenkin keski-ikäisissä ja iäkkäämmissä venäläisissä lma Baltiassa herättää nstalgisia muistja. Yksi vastaajista ttesikin, että haluaisi käydä Baltiassa tyttärensä kanssa nimenmaan tästä syystä. Vähitellen pistuvat myös kielivaikeudet, jita ilmeni tietyistä pliittisista syistä Neuvstllitn hajamisen jälkeen. Luulen, ettei ensi vunna tule radikaaleja muutksia. Kilpailijat, Baltian maat ja Venäjä, eivät vielä saavuta Sumea, jlla j n vakituisia asiakkaita. Kilpailijat eivät edes pliittisesti pysty ttamaan turisteja vastaan Sumen malliin. Kilpailijamaat eivät tistaiseksi kykene tarjamaan vaadittuja palveluja, mukavuutta ja turvallisuutta. Yksi haastateltu muistutti, että jidenkin palvelujen, esimerkiksi kalastuksen ja viiknlppumatkjen, hinnat vivat Baltiassa lla Sumea parempia. Kuitenkaan muut vastaajat eivät näe vakavaa hintakilpailua Sumen ja Baltian maiden välillä. Tällä hetkellä ainastaan nin pulella tutkituista matkatimistista n yhteistyötä Baltian maiden kanssa, jtka eivät tällä hetkellä pysty vakavasti kilpailemaan Sumen kanssa. Siitä hulimatta alueella n kehitysptentiaalia, jten sumalaisen sapulen täytyy tarkkaan seurata tilannetta välttyäkseen epämiellyttäviltä yllätyksiltä. Kilpailijaksi mainittiin myös Venäjä ja erityisesti sen lunnltaan Sumea muistuttavat, Karjalan tasavallan kaltaiset alueet. Venäjä kuitenkin häviää selvästi Sumelle palveluissa, infrastruktuurissa, turvallisuudessa, lunnn puhtaudessa jne. Kuitenkin tulevaisuudessa, jllin suurin sa tämäntyyppisistä ngelmista tullee pistumaan, n kilpailu Venäjän ktimaisten matkailupalvelujen kanssa mahdllinen Eurpan maat Saksa, Itävalta, Sveitsi Neljä asiantuntijaa mainitsi Saksan, Itävallan ja Sveitsin kilpailijina. Tästä ryhmästä Sumen pääkilpailijana pidetään Itävaltaa sen kauniiden järvien takia. Sumen vahvuudet Itävaltaa vastaan vat ilmeisiä: maan läheisyys, hintjen edullisuus, viisumin saannin helppus. Itävallan vahvuudet taas liittyvät sen rikkaampaan kulttuuriperintöön ja keskeiseen sijaintiin - Itävallasta n helpp päästä muihin Eurpan maihin. Eurpassa n myös käytössä tähtiin perustuva htellien laatulukitus, kun taas Sumessa asiakas ei aina saa sitä mukavuuden tasa, jta hän htellia valitessaan letti saavansa. Sitä paitsi Itävalta vi tarjta jitakin järvenrantalmaa täydentäviä matkailututteita, jtka eivät perustu kulttuuriin - vuristlmaa ja metsästystä. Haastateltujen vastauksista vi päätellä, että kilpailu Itävallan kanssa n tdellista kalliin lman markkinasegmentissä. Tästä kert maininta sellaisista kalliista huveista kuin vurikiipeily ja metsästysklubit, sekä se seikka, että Itävallasta puhuivat pääasiallisesti kalliita matkja myyvät matkanjärjestäjät. Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 10

11 Etelän khteet Tutkimuksessa löytyi hieman yllättäväkin Sumen kilpailija : Välimeren ja Balkanin maat (lähinnä Turkki ja Bulgaria, myös Kreikka, Espanja, Kyprs ja Kratia). Tässä n epäilemättä kyse hintakilpailusta, sillä kyseinen aluehan tarjaa aivan tisentyyppisiä matkailututteita kuin Sumi. Kuitenkin tällaisen asiantuntijamielipiteen lemassal sittaa, että saa etelämaissa lmailevista turisteista n mahdllista yrittää hukutella Sumeen. Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, että terveellisintä n lmailla samassa ilmastvyöhykkeessä ja maassa, jnka eklginen tila n maailman parhaita. Tällaisen mainskampanjan pääargumenttina vi lla yhteistyökumppanien lutettavuus, jllin luvattu lmahjelma varmasti tteutetaan. Mnien Turkissa ja muissa sen tyyppisissä maissa tavattavien yllätysten rinnalla tämä lisi ehdtn kilpailuvaltti kuten myös muut Sumen vahvat pulet etelän maihin verrattuna (mukavuus, hyvä eklginen tilanne, turvallisuus ja maan läheisyys; mahdllisuus matkustaa malla autlla). Sumen kylmän ilmastn vi muuttaa mainnnassa heikkudesta vahvuudeksi. Yksi vastaaja muistutti, että tänä vunna Turkissa li erittäin kuuma, eikä kuumuus svi kaikille. Vähitellen mnet matkailijat alkavatkin ymmärtää, että lmalla n parempi välttää akklimatisinnin ngelmia. Mnet vastaajat mainitsivat sen tärkeän seikan, että Sumessa yksityisyys ja tungettelematn palvelutyyli n taattu. Suurkaupunkien asukkaille tämä visi lla lisähukuttimena lmakhteen valinnassa, sillä venäläiset vat vähitellen alkaneet alitajuisesti yhdistää etelämaat rantjen, katujen, kahviliden ja htellien ihmisjukkihin. Samaan aikaan hintakilpailu etelämaiden kanssa pysyy kireänä. Eteläkhteiden hinnat vat pietarilaisille erittäin hukuttetelevia. Esimerkiksi Turkkiin vi mennä kaikki sisältyy hintaan -periaatteella, mihin sisältyvät palvelut ja rukailut, ja se maksaa saman verran kuin mökkilma. Ainastaan yksi vastaaja sani Kyprksen ja Turkin levan Sumea kalliimpia, jskin tällainen tilanne lienee tyypillinen vain Pietarissa maantieteellisistä seikista jhtuen. Kaikki muut krstivat, että tässä suhteessa Sumi häviää selvästi eteläkilpailijille, sa Välimeren maista kun vi lisäksi tarjita erittäin runsasta kulttuurihjelmaq ja eksttisia huveja Kesälmakhteen valintakriteerit Vastaajien arviiden mukaan kesälmakhteen valinnan määräävät muutamat tekijät. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas valitsee jk etelä- tai phjiskhteen lähinnä mien ilmastmieltymystensä perusteella. Vaikka aiempi kuluttajatutkimus sitti jnkinlaista riippuvuutta etelämaiden valinnan ja bailaamiseen (disct, yökerht) taipuvaisuuden välillä, tässä tutkimuksessa tämän mainitsi ainastaan yksi vastaaja. Spivan ilmastn valinta selittyy asiakkaan mieltymysten hella Venäjällä hyvin yleisellä uskmuksella, että lapset ja iäkkäät ihmiset speutuvat hunsti kaukmaiden erilaiseen ilmastn. Mielenkiintiselta kuulstaa yhden vastaajan kmmentti: On ihmisiä, jtka vain pitävät Phjismaista. Sinne pyrkivät, santaan näin, älylliset ihmiset, jtka ymmärtävät sellaisen lunnn kauneutta. Tsiaan Venäjällä vallitsee käsitys, että nimenmaan älykkäät, luvat ja herkät ihmiset pystyvät antamaan arva phjis- ja venäläislunnn kauneudelle. Tätä väitettä vi, tietyn kkeilun jälkeen, käyttää sekä kirjallisessa että visuaalisessa mainnnassa. Olemme ppineet, että kesällä pitää lähteä aurinkn. Esimerkiksi merta löytyy kyllä Sumestakin, Vaikka se n piristävän viileä, n siinä uiminen kuitenkin varsin mukavaa. Varsinkin Mskvan viimevutisten kuumien kesäkausien jälkeen uskn mnien valitsevan Sumen.. Yksi asiantuntija mainitsi seikan, jka tuli esiin aiemmassa kuluttajatutkimuksessakin: turistit lähtevät ensin alkukesästä kuumiin maihin ja sitten lähempänä syyskuuta käyvät Sumessa rentutuakseen ja levätäkseen. Lma Sumessa n hyvin usein siis täydentää perinteistä rantalmaa. Sumi kesälmak hteena venäläi sten matkanj är j estä jie n näkemyk si ä 11

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot