IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 11720 Päiväys 16.10.2013. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu."

Transkriptio

1 1/10 TARJOUSPYYNTÖ KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Marianne Nissinen Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Muu: Yhteishankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Savon koulutuskuntayhtymä Savonia-ammattikorkeakoulun ky Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin Hankintayksikön esittely: on osakkaidensa omistama hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) tarkoittama yhteishankintayksikkö. Yhtiön toimivalta hankinta-asioissa perustuu osakkaiden ja yhtiön välisiin sopimuksiin. vastaa osakkaidensa hankintojen kilpailuttamisvelvoitteen täyttämisestä kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Lisätietoa :stä osoitteesta: 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: KORJAUSILMOITUS: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: Kiinteistöissä tehtävien korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekeminen alkaen toistaiseksi voimassa olevana sopimuskautena. Huom! Tarjouspyyntöä korjattu siten, että Savon koulutuskuntayhtymän tarpeet on lisätty tarjouspyyntöön. Täten osatarjoukset ovat mahdollisia myös Siilinjärvelle, Suonenjoelle sekä Muuruvedelle. Tarjouspyynnöön kohtaa 8 on korjattu henkilöstöresurssien osalta siten, että palveluntuottajalla tulee olla vakinaisesti palkattuna riittävästi ammattityöntekijöitä

2 2/10 sopimuskauden alusta lukien. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon Päänimikkeistö: (Rakentamiseen liittyvät palvelut) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Ei 3. Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savon koulutuskuntayhtymän puolesta (myöhemmin tilaaja) tilaajan omistamissa kiinteistöissä tehtävien lähinnä korjaus-/muutostöiden sähkö- ja kaapelointitöiden tekemisestä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Jatkossa myös muiden :n osakkaiden on mahdollista soveltuvin osin hyödyntää nyt käytävän kilpailun tuloksena syntyneitä sopimuksia. Muiden :n osakkaiden mahdollisesta liittämisestä sopimuksen piiriin päätetään erikseen ja tehdään tarvittaessa omat sopimuksensa. :n osakkaiden lukumäärä voi sopimuskauden aikana muuttua. Osatarjoukset ovat mahdollisia. Osatarjousmahdollisuudet ovat seuraavat ja palveluntuottajia valitaan seuraavanlaisesti: Sähkö- ja kaapelointitöiden korjaus- ja muutostyöt - Kuopio: kolme (3) palveluntuottajaa - Iisalmi: yksi (1) palveluntuottaja - Varkaus: yksi (1) palveluntuottaja - Siilinjärvi: yksi (1) palveluntuottaja - Suonenjoki: yksi (1) palveluntuottaja - Muuruvesi: yksi (1) palveluntuottaja Tarjoaja voi tarjota palveluntuottamista haluamalleen/haluamilleen paikkakunnalle (Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Suonejoki, Muuruvesi). Osatarjouksia ei saa sitoa toisiinsa. Palveluntuottajat asetetaan hintavertailussa halvimman hinnan mukaiseen etusijajärjestykseen Kuopion osalta (3 palveluntuottajaa). Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimus. Puitesopimuksen perusteella tilaaja tekee palveluntuottajilta tilauksia, joiden kesto ja mahdolliset tilausta koskevat yksityiskohdat määräytyvät tilaajan tarpeiden mukaan. Tilausta tehtäessä palveluntuottajan valinta Kuopion osalta tehdään halvimman hinnan mukaisessa etusijajärjestyksessä ottaen huomioon palveluntuottajien toimituskyky tilaushetkellä. Tarjouspyyntö koskee seuraavia tilaajan kiinteistöjä ja toimitiloja sekä niissä sopimusaikana toteutettavia erikseen määriteltäviä (pääasiassa pieniä ja/tai urakkalaskennan kannalta epämääräisiä) työsuorituksia /-kokonaisuuksia: KUOPIO: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä - Opistotie 2, Kuopio Kohteen laajuus noin m². - Muut ammattikorkeakoulun käytössä olevat toimitilat Kuopion alueella. Näiden toimitilojen osalta tilaaja toteuttaa vain poikkeustapauksessa ja rajoitetusti huolto-, korjaus- ja muutostöitä kiinteistönomistajan erillisellä luvalla. Savon koulutuskuntayhtymä

3 3/10 - Presidentinkatu 1, Kuopio Kohteen laajuus noin brm². - Presidentinkatu 3, Kuopio Kohteen laajuus n brm². - Sammakkolammentie 2, Kuopio Kohteen laajuus n brm². - Muut Savon koulutuskuntayhtymän käytössä olevat toimitilat Kuopion alueella. Näiden toimitilojen osalta tilaaja toteuttaa vain poikkeustapauksessa ja rajoitetusti huolto-, korjaus- ja muutostöitä kiinteistönomistajan erillisellä luvalla. IISALMI: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä - Haukisaarentie 2, Iisalmi Kohteen laajuus noin m². Savon koulutuskuntayhtymä - Asevelikatu 24, Iisalmi Kohteen laajuus noin n brm². VARKAUS: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä - Osmajoentie 75, Varkaus Kohteen laajuus noin m². Savon koulutuskuntayhtymä - Osmajoentie 28, Varkaus Kohteen laajuus n brm². - Osmajoentie 75, Varkaus Kohteen laajuus n brm². - Muut Savon koulutuskuntayhtymän käytössä olevat toimitilat Varkauden alueella. Näiden toimitilojen osalta tilaaja toteuttaa vain poikkeustapauksessa ja rajoitetusti huolto-, korjaus- ja muutostöitä kiinteistönomistajan erillisellä luvalla. MUURUVESI: - Hietapohjantie 926, Muuruvesi Kohteen laajuus n brm². SIILINJÄRVI: - Haapamäentie 1, Toivala Kohteen laajuus n brm². - Timpurintie 5, Toivala Kohteen laajuus n. 800 brm². - Muut Savon koulutuskuntayhtymän käytössä olevat toimitilat Siilinjärven alueella. Näiden toimitilojen osalta tilaaja toteuttaa vain poikkeustapauksessa ja rajoitetusti huolto-, korjaus- ja muutostöitä kiinteistönomistajan erillisellä luvalla. SUONENJOKI: - Jalkalantie 160, Suonenjoki Kohteen laajuus n brm². PALVELUN KUVAUS JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Palveluntuottajan on tarjouksessaan ilmoitettava sitovasti, missä ajassa tilauksesta työt kohteessa on mahdollista aloittaa. Töiden valmistumisajankohta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen tilauksen yhteydessä. Tilaaja pidättää oikeuden toteuttaa työsuoritukset parhaaksi katsomallaan tavalla, mikäli valittu palveluntuottaja ei kykene kohtuullisessa ajassa aloittamaan ja/tai saattamaan loppuun sovittavaa työsuoritusta.tarjoajien on erityisesti huomioitava, että pääosa tarjouspyynnön mukaisista töistä on välttämätöntä suorittaa oppilaistosten loma-aikoina. Työssä tarvittavat materiaalit hankitaan (palveluntuottaja hankkii) tilaajan laskuun erikseen määriteltävistä hankintapaikoista :n sopimusten mukaisesti tai tilaajan kannalta

4 4/10 edullisimmasta hankintapaikasta. Mikäli jokin tarvittava materiaali ei sisälly edellä mainittuihin sopimuksiin, tulee palveluntuottajan kilpailuttaa se vähintään viidellä (tai erityistapauksessa kolmella) materiaalitoimittajalla ja hyväksyttää kilpailun tulos tilaajalla ennen materiaalin tilausta. Tilaaja hyväksyy materiaalin noutoja korkeintaan yksi (1) krt työpäivää kohti ja pidempiaikaisessa työssä korkeintaan kolme (3) käyntiä / viikko; käyntikerrasta maksetaan yhden asentajan työtunnin korvaus + valtion matkustussäännön mukainen kilometrikorvaus. Toimeksiannon aloituskokouksessa sovitaan mahdollisista poikkeamisesta materiaalihankinnan / noutokäytännön osalta työtehtävän toteutuksen perusteella. Palveluntuottajan suorittama materiaalitilausten ja hankinnan määrälaskenta tulee sisällyttää palveluntuottamisen tuntihintaan ja korvaus materiaalien kilpailutuksen toteutuksesta/ostopalveluiden hankinnasta tarjouksessa ilmoitettuun yleiskustannusprosenttiin. Yleiskustannusprosentti lisätään kilpailutuksen perusteella hankittavan tavaran/materiaalin hintaan. Koska tarvittavat työmäärät vaihtelevat suuresti vuosittain, tilaaja ei sitoudu työsuoritusten osalta kiinteään minimituntimäärään. Tilaaja pyrkii ilmoittamaan vuosittain lopputalven / kevään aikana urakoitsijalle suuremmat, esim. kesäajalle ajoittuvat, työtehtävät. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että - Jokaisella työntekijällä tulee olla esillä kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee veronumero, työnantaja ja tämän Y-tunnus. Edellä mainittu koskee myös palveluntarjoajan alihankkijoita. Mikäli työntekijällä ei ole kuvallista henkilökorttia, on tilaajalla oikeus keskeyttää työ. - Palveluntuottajan työnjohto vastaa työturvallisuudesta perehdyttämällä omat ja mahdolliset alihankkijansa työntekijät turvallisuusasioihin. Edellä mainittu koskee myös Palveluntarjoajan mahdollisia alihankkijoita. - Palveluntuottajan työntekijöillä on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit. Palveluntuottaja vastaa kaikista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palvelun tuottamisen yhteydessä tai jotka sen henkilökunta on muuten toiminnallaan aiheuttanut. Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten työtehtävään nähden riittävän suuruinen vastuuvakuutus. Vakuutuksen tulee korvata palveluntuottajan tilaajan henkilökunnalle ja tämän omaisuudelle sekä kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Palveluntuottajan on ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimuskauden aikana toimitettava tilaajalle todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta. ALIHANKINTA Palveluntuottaja voi hankkia tarjouksessaan erikseen määrittämänsä osan työsuorituksista alinhankintana. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin palveluntuottajaa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla asianomaista työsuoritusta koskevien määräysten ja yleisten laatuvaatimusten tason mukaista. Alihankinnan osuus tarjouksen kokonaissisällöstä ei saa olla merkittävä (= alle 5. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa sopimuskaudella tilaajalle työsuorituksessa käytettävät alihankkija/-t ja toimittaa niistä pyydettävät selvitykset tilaajalle, kun työsuorituksesta sovitaan toimeksiantokohtaisessa aloituskokouksessa tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Alihankkija/-t on aina etukäteen hyväksytettävä tilaajalla ennen työsuorituksen aloittamista. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Palvelut Hankintamenettely: Avoin menettely

5 5/10 Osatarjoukset hyväksytään: Kyllä Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kohderyhmittäin Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit Sähkö- ja kaapelointitöiden korjausja muutostyöt, työaika arkipäivisin klo 7-16 (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä sallittu) Sähköasentaja/ Kuopio Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Sähköasentaja/ Iisalmi Sähköasentaja/ Varkaus Sähköasentaja/ Siilinjärvi Sähköasentaja/ Suonenjoki

6 6/10 Sähköasentaja/ Muuruvesi Ryhmän yleiset kriteerit Yleiskustannusprosentti, joka lisätään ulkopuolisten ostopalvelujen ja tilaajan hankintasopimusten ulkopuolisten materiaalien hintaan. Selvitys tuntiveloitusperusteista, mikäli töitä joudutaan poikkeustapauksessa tekemään normaalin työajan (arkipäivä klo 7-16) ulkopuolella (illalla ja/tai viikonloppuna). % Ladattava Kohderyhmän pisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Sopimuskausi alkaa toistaiseksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. TARJOUKSEN HINNOITTELU JA HINTOJEN SITOVUUTTA KOSKEVA EHTO Kaikki hinnat ilmoitetaan eurohintoina ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee sisältää kaikki sosiaali- ja loma-ajanpalkkakustannukset, matka-, päiväraha-, ruokaraha-, työkalu- ym. kustannukset, työnjohtokustannukset (sis. töiden toteutuksen suunnittelun, työnjohto, toteus-/loppupiirrustukset jne.), huoltoauton käyttökorvaukset Kuopion alueella, alle 2 m korkeat työtelineet sekä muut yleiskustannuksiin yleisesti sisällytettävät kustannuserät. Erillisiä laskutus-, yms. lisiä tai matkustuskuluja ei hyväksytä. Tarjoushinnat ovat kiinteät ja sitovat ajalle Kiinteä hinta tarkoittaa sitä, että tarjoaja huomioi tarjoushintoihinsa tarjouksen laatimishetkellä ja hinnanmuutoshetkellä kiinteän jakson aikana mahdolliset nousevat/laskevat kustannukset. Ensimmäisen kiinteän jakson ( ) jälkeen sopimusosapuolet voivat ehdottaa hinnanmuutosta kerran vuodessa seuraavalle hinnoittelujaksolle. Määräaika hinnoittelujaksoa koskevalle ehdotukselle on ko. jaksoa edeltävän vuoden mennessä. Hinnoittelujakso on aina kalenterivuosi. Hinnanmuutosehdotus tulee tehdä :lle kirjallisesti. Mikäli hinnanmuutosehdotusta ei tehdä määräajan kuluessa, tarjoushinnat pysyvät voimassa muuttumattomina seuraavaan hinnoittelujaksoon. Sopimuksen aikana hyväksytään hinnanmuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat joko viranomaisten päätöksiin tai todistettavasti toimittajasta riippumattomiin erityisiin muutostarpeisiin. Sopimushinnan tarkistuksen perusteena voidaan käyttää yhteisesti todennettavia esim. toimialan työehtosopimuksen mukaisia palkkojen muutoksia, muutoksia sotu yms. maksuissa. Perusteettomia hinnankorotuksia sopimuskaudella ei hyväksytä. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan. Irtisanominen on tehtävä

7 7/10 kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos tilaaja ei irtisano sopimusta, jatketaan sopimusta palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla. Tilaajan irtisanoessa sopimuksen, palveluntuottaja on velvollinen tilaajan niin halutessa jatkamaan palvelun suorittamista voimassa olevilla hinnoilla kolmen (3) kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä. Mikäli viranomaisten määräämien välittömästi hankintahintaan kohdistuvien julkisten verojen ja maksujen suuruus ja kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti. Sopimuksen osapuolilla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä. KOMISSIO Tarjottuihin hintoihin tulee sisällyttää 4 %:n komissioprosentti, jonka laskuttaa toimittajalta myyntiraporttiin perustuen. Toimittaja maksaa komission kaikesta arvonlisäverottomasta myynnin määrästä, joka perustuu tästä kilpailutuksesta johtaviin sopimuksiin. laskuttaa komissioprosentin määrittämän osuuden toimittajan alaisesta kokonaismyynnistä 1-3 kertaa vuodessa tai kertahankinnan osalta tilaajan maksettua hankinnan. lisää laskuihin voimassaolevan arvonlisäveroprosentin. Komissiomaksun raportointi käydään läpi tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Komissiomaksun raportointiin käytetään valmista lomaketta, ja sen täyttäminen vaatii toimittajalta tiedon toimittajan myynnistä :n asiakkaille. Komissiomaksun noudattamatta jättämisestä syntyy toimittajalle korvausvelvollisuus. Palveluntuottaja toimittaa IS- Hankinta Oy:lle ilman eri veloitusta myyntiraportin kaikista tämän tarjouspyynnön perusteella asiakkaille toimitetuista suoritteista. Myyntiraportti toimitetaan tehtävässä hankintasopimuksessa sovittuna ajankohtana IS- Hankinta Oy:n ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Raportointi tehdään käyttäen IS- Hankinta Oy:n komission raportointilomaketta. Jos toimittajan raportointi IS- Hankinta Oy:lle viivästyy sopimuksessa mainitusta määräajasta, IS- Hankinta Oy:llä on oikeus sopimussakkoon, joka on määrältään yksi prosentti raportoitavien tapahtumien arvosta, kuitenkin enintään 200 euroa/raportti. Oikeus sopimussakkoon edellyttää IS- Hankinta Oy:ltä kirjallista huomautusta sähköpostitse tai kirjeitse raportoinnin viivästymisestä ja sitä, että raporttia ei ole toimitettu (10) päivän kuluessa huomautuksesta. Mikäli käy ilmi, että toimittaja on myynyt tämän tarjouspyynnön pohjalta tehdyn sopimuksen mukaisia palveluja tarjouspyynnössä mainitulle tilaajalle, eikä ole niistä raportoinut, on toimittajan välittömästi raportoitava myynti IS- Hankinta Oy:lle huomautuksen saatuaan, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua huomautuksen lähettämisestä. Tällaisesta myynnistä IS- Hankinta Oy:llä on oikeus veloittaa komissio kaksinkertaisena. Mikäli toimittaja ei huomautuksesta huolimatta raportoi myyntiä IS- Hankinta Oy:lle, voi arvioida myynnin ja laskuttaa arvioidun palvelumaksun kaksinkertaisena. Komissioraportoinnin tai komissiomaksun laiminlyönti voi johtaa hankintasopimuksen purkamiseen. YSE 1998, JYSE 2009 Palvelut Tarjoajaa pyydetään tutustumaan rakentamisen yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT sekä julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin JYSE 2009 Palvelut. Siltä osin, kun hankinnan ehtoja ei ole määritelty tässä tarjouspyynnössä, noudatetaan ensisijaisesti rakentamisen yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ja toissijaisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 Palvelut. 7. Laskutus ja maksuehto Laskutusoikeus alkaa siitä, kun palveluntuottajan työntekijä on kohteessa, jossa sovittu työtehtävä suoritetaan. Lasku toteutetuista työsuorituksista toimitetaan tilaajalle. Laskusta on käytävä ilmi yksilöidysti, mitä työsuoritusta lasku koskee ja mistä osatekijöistä lasku koostuu. Laskutus tapahtuu jälkikäteen, kun sovittu työ on valmis ja hyväksytysti

8 8/10 vastaanotettu. Laskun maksuehto on 21 päivää netto. Samaan työtehtävään kuuluvia maksueriä ei tule laskuttaa useammin kuin yhden (1) kerran kuukaudessa, ellei erityisestä syystä siitä toisin sovita. Erillisiä laskutuslisiä yms. ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain (633/1982) mukainen. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoaja on suorittanut Suomessa tai sijoittautumismaassaan verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Tarjoaja on merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin (Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.), arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Tarjoajalla ei ole ammattinsa harjoittamiseen liittyvää voimassa olevaa tuomiota, joka on annettu lainvastaisesta teosta. Tarjoaja ei ole syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen eikä ole konkurssissa tai lopettanut liiketoimintaansa. voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 54 :n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta. Mikäli tarjoajalla on maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, :lle on toimitettava selvitys ja veroviranomaisen todistus maksetuista/maksamattomista veroista ja sosiaalimaksuista ja/tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Tarjoajalla on tilaajavastuulain (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2996) edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, mikäli tarjoaja käyttää alihankkijaa tai vuokratyövoimaa. Jos palvelusta osa on tarkoitus suorittaa alihankintana, on tarjouksessa ilmoitettava miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen velvoitteita alihankkijan suoritettavaksi ja kuvattava alihankkijan edellä mainittu osuus. Lisäksi tarjouksessa on nimettävä käytettävät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Epärehellisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi voi edellyttää toimittajan auditointia kolmannen osapuolen toimesta ennen sopimuksen allekirjoitusta. Toimittaja maksaa auditoinnista aiheutuneet kustannukset. KELPOISUUSVAATIMUKSET JA TARJOUKSEEN LIITTETTÄVÄT SELVITYKSET Tarjoaja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin (soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksiin ja tarjouspyynnössä esitettyihin muihin ehtoihin) Jos tarjoajalla on vahvistettu velkajärjestely tai velkasaneerausohjelma tai muu vastaava järjestely, lataa liitteeksi selvitys ko. asiasta. Kyllä Lisätietoa

9 9/10 Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tarjouskilpailun ja mahdollisen sopimuskauden aikana pyydettäessä soveltuvuudenja palvelun vähimmäisvaatimuksiin liittyvät todistukset tai selvitykset. Palveluntuottajalla on vähintään kahden (2) vuoden kokemus vastaavista suurten toimitilakiinteistöjen huolto-, korjaus- ja muutostöistä. Palveluntuottajalla tulee olla vakinaisesti palkattuna riittävästi ammattityöntekijöitä sopimuskauden alusta alkaen siten, että tilaajan tilaamat työt on mahdollista toteuttaa yrityksen omalla työvoimalla. Riittäväksi ammattityöntekijämääräksi katsotaan vähintään viisi (5) ammattityöntekijää. Palveluntuottaja käyttää palveluntuottamisessa alihankintaa. Palveluntuottajalla on sopimuskauden alusta alkaen toimintaansa varten hankittuna työtehtävään nähden riittävän suuruinen vastuuvakuutus. Ks. tarjouspyynnön kohta "Hankinnan taustaa". Sähköasentajalla tulee olla ammattialan peruskoulutus ja vähintään kaksi (2) vuotta ammattialan työkokemusta. Vastuulliselta työnjohdolta vaaditaan ammattipätevyys ja asennusoikeudet sekä ammattialan työnjohdollista työkokemusta vähintään kaksi (2) vuotta. Kyllä Ladattava Ladattava Kyllä Ladattava Lataa liitteeksi selvitys ko. vaatimuksen täyttymisestä (referenssiluettelo). Lataa liitteeksi selvitys vakinaisesti palkatuista/palkattavista ammattityöntekijöistä. Ilmoita kyllä/ei Lataa liitteeksi selvitys palveluntuottajan ammattityöntekijöiden ko. vaatimusten täyttymisestä. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. 10. Päätöksenteon perusteet Päätöksenteon perusteena käytetään halvinta hintaa. Vertailuhinta muodostuu paikkakuntakohtaisesti (Kuopio, Iisalmi, Varkaus, Siilinjärvi, Suonenjoki, Muuruvesi) sähköasentajan tuntihinnasta ( /h). Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 11. Sopimusmenettely Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen. Sitova sopimus syntyy hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus tulee perustumaan seuraaviin asiakirjoihin ja niiden pätevyysjärjestys on seuraavaa: 1. Sopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen

10 10/10 4. Rakentamisen yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 Palvelut 6. Tarjous liitteineen 12. Tarjousasiakirjojen julkisuus pyytää ettei tarjoajat sisällytä tarjouksiin liikesalaisuuksia tai muuta salassapidettävää tietoa. Jos salassa pidettävien tietojen antaminen on välttämätöntä, tarjoaja merkitsee salassa pidettävät asiakirja selkeästi merkinnällä SALAINEN sekä tiedoston otsikkoon/nimeen, että itse asiakirjaan. Lisäksi edellyttää, että salassapidettävät tiedot yksilöidään asiakirjasta alleviivaamalla tms. tavalla. päättää mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla. Vertailtavat tiedot, kuten hinta, eivät voi olla salassa pidettäviä. JulkLain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 7 2 momentin (701/2011) mukaan julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat JulkLain 7 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistaviksi Pohjois-Savon käräjäoikeudelle. 14. Muut asiat ei korvaa toimittajalle tarjouksen tekemisestä johtuvia kustannuksia. 15. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä 4 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 16. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 10: Allekirjoittajat Marianne Nissinen, Hankinta-asiantuntija

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32676 Päiväys 02.06.2015 1/11 TARJOUSPYYNTÖ 32676 Merikadun yläasteen laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot