ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN EKKS HANKETUNNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS"

Transkriptio

1 ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN EKKS HANKETUNNUS 13

2 URAKKAOHJELMA Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Käyttäjät Muut urakoitsijat Rakennuskohde Rakennuskohde - ja paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan Hankkeen Urakkamuoto Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3. Urakat ja niiden sisältö Yleistä Pääurakka Sivu-urakat Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Toteutuksen järjestelyt Työn toteutus ja yhteistoiminta Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Aloituskokous Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Elementti- ja tuotantopiirustukset Laatu Laadunvarmistus Työmaan laatusuunnitelma Urakoitsijan laadunvarmistus Vaihtoehtoiset tuotteet Työmaan ympäristösuunnitelma Ympäristö Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte...13 Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines sekä puusto kuuluvat urakoitsijalle Raivaus- ja purkujäte Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskelma Urakka-aika Töiden aloitus Työaika Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Viivästyminen Viivästyksen välttäminen Urakka-ajan pidentäminen Vastuuvelvoitteet Urakoitsijoiden vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä...20

3 Seuraavat maksuerät Loppuerä Erityiset maksuerät Maksuerien pidätykset Sivu-urakoiden maksut Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt...22 Yksikköhinnat Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannuksetvirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 11 Valvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Paikallisvalvonta Tarkastukset Tuoteosien ja alihankintojen hyväksyntä Työmaan hallinto ja toimitukset Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Kirjaukset ja kokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaistarkastukset Vastaanottomenettely Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytön opastus Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakoitsijan valintaperusteet Hankintamenettely Tarjoajan sulkeminen pois kilpailusta ja tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset Hinnan vahvistaminen Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Tarjouksen avaus Lisätiedot Hankintaneuvottelu Urakkaneuvottelut...30

4 URAKKAOHJELMA 1. Yleistä Urakkaohjelmasta C-rakennuksen 3-4 k. osastojen saneeraus on jaettu urakka sivu-urakan alistamisehdoin. Tämä urakkaohjelma liitetään rakennus-, LVIS- ja sprinklerurakoiden tarjouspyyntöön ja siirretään ko. sopimuksiin. Kun tässä urakkaohjelmassa käytetään nimitystä urakoitsija, tarkoittaa se asiayhteydessä riippuen kaikkia niistä urakoitsijoita, joiden urakkaan tämä urakkaohjelma liitetään Rakennuttaminen ja valvonta Rakennustöitä valvoo Etelä-karjalan keskussairaalan hallitus. Lisäksi rakennuttaja asettaa työmaalle valvojan Suunnittelijat Suunnittelijat ilmenevät työselityksistä Käyttäjät Etelä-Karjalan keskussairaala Valto Käkelän katu 14 A LAPPEENRANTA puh. (05) Muut urakoitsijat Seuraavat työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuna sivu-urakoina: Putki- ja sprinklertyöt Ilmanvaihtotyöt Sähkötyöt Säätö- ja valvontalaitetyöt. 1. Rakennuskohde 1.1. Rakennuskohde - ja paikka Rakennuskohde käsittää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Etelä-Karjalan keskussairaalanosastojen C 3 ja C 4 saneerauksen kaikkine hankintoineen täyteen käyttökuntoon suunnitelma-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Rakennusten luovutus tapahtuu vaiheittain ks. kohta rakennusaika. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee Kari Tamper puh

5 2. Hankkeen Urakkamuoto 2.1. Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttaja vastaa YSE 1998 RT :n 3 mukaisista työmaapalveluista sekä :n 4 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista. Urakkaohjelman kohdassa 3.3 luetellut työt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina. Urakkaohjelman kohdassa 3.4 on lueteltu rakennuttajan hankinnat, jotka alistetaan pääurakoitsijalle Maksuperuste Rakennustekniset työt, putki-sprinklertyöt, ilmanvaihtotyöt, rakennusautomaatiotyöt ja sähkötyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Kohdassa 3.3 mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan alistussopimuksella RT Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä muiden urakoiden urakkasopimuksiin ja maksuerätaulukoihin. Tutustuminen tehdään viimeistään urakkasopimusvaiheessa ennen sopimusten allekirjoittamista tai maksuerätaulukon hyväksymistä. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamista. Jaetussa urakassa urakka voidaan antaa edelleen aliurakkana: Aliurakan ketjuttaminen tämän pidemmälle ei ole mahdollista ilman hyväksyttävää erityistä syytä. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää tilaajalla YSE 7 :n mukaisesti. 3. Urakat ja niiden sisältö 3.1. Yleistä Urakkaan kuuluvat rakennuksen kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennus-, maanrakennus-, LVIA-, sähkö- ja sprinlerityöt tämän urakkaohjelman ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Eri urakkalaskenta-asiakirjat täydentävät toisiaan ja täten urakoitsijan tulee ottaa huomioon eri asiakirjoissa ko. urakaan kuuluviksi mainitut työt ja velvoitteet. Urakoitsijan tulee vastata siitä, että työvaiheet, jotka ovat tarpeen takuun tai kunnollisen työtuloksen saavuttamiseksi, kuuluvat urakkaan, vaikka niitä ei olisi asiakirjoissa nimenomaan mainittu. Ristiriitaisuudet urakkarajoissa sekä korjausehdotukset urakkaohjelmiin tai muihin tarjousasiakirjoihin tulee saattaa rakennuttajan tietoon kirjallisesti, faxilla tai sähköpostilla seitsemän vuorokautta ennen tarjouksen jättämistä. Täydentäessään mahdollista puutteellista suunnitelmaa urakoitsija voi suorittaa työn YSE:N mukaisesti halvinta rakennustapaa noudattaen. Asemapiirroksessa on esitetty urakka-alue, jonka rakennuttaja luovuttaa korvauksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennustyön ajaksi. Urakkaa kuuluu töitä myös urakka-alueen ulkopuolella (mm. johtokanavien rakennus- ja asennustyöt). Aluetta on käytettävä niin, ettei niistä aiheudu tarpeetonta haittaa toimivan sairaalan liikenteelle, huollolle, paikoitukselle ja toiminalle. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat sekä tarvittavat liikennejärjestelyt. Urakoitsija korjaa ympäröivät tie-, puisto- ja jalkakäytävä-alueet kaupungin hyväksymällä tavalla niiltä osin, kun niitä rakennustyön vuoksi joudutaan rikkomaan. Rakennustyön edetessä toimitetaan urakoitsijalle yksityiskohtaisempia detalji ym. piirustuksia. Tällaiset täydentävät suunnitelmat eivät aiheuta muutosta urakkasummaan elleivät ne ole ristiriidassa urakkasopimusasiakirjojen kanssa.

6 3.2. Pääurakka / Rakennusurakka (RU) myös (RAU) Pääurakkaan kuuluu kaikki urakka-asiakirjojen mukaiset purku-, maanrakennus-, rakennus- ja maalaustyöt, sekä kaikkien sivu- ja aliurakoitsijoiden sekä rakennuttaja ja käyttäjien hankintoihin liittyvät rakennustekniset aputyöt. Tässä kohteessa pääurakoitsija toimii rakennuskohteen tarkoittamana päätoteuttajan. Pääurakoitsija vastaa työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista. Sivuvelvollisuuksien osalta on muissa asiakirjoissa mainittujen velvollisuuksien lisäksi huomattava: 1. Tämän urakkaohjelman kohta 3 sekä urakkarajaliite määrittää urakoitsijoiden ja toimittajien yhteiset velvoitteet (varauspiirustukset, aikataulut, mallit jne.) ja keskeiset velvoiteet, joita noudatetaan ellei urakkasopimuksessa tai tässä urakkaohjelmassa muuta nimenomaan määrätä. 2. Urakoitsijoiden tulee ottaa huomioon, että edellisen kohdan velvoitteet koskevat myös rakennuttaja ja käyttäjien hankinoja. 3. Urakoitsijan tulee tarkastaa hänelle jätetyt asiakirjat ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle viimeistään ennen ko. kohdan töiden aloittamista. Mikäli sairaalan toiminta aiheuttaa haittaa rakennustyölle, ei rakennuttaja suorita tällaisesta vahingosta korvausta. Pääurakoitsija vastaa rakennuskohteen jätehuollosta. Pääurakoitsija toimii yhteisen työmaan päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan tiedonantovelvollisuuksista Verotusmenettelylain (1558/1995) 15 b :ssä säädetyn mukaisesti samoin kuin työturvallisuuslain (738/2002) ja rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa 205/2009) mukaisista päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuuksista. Päätoteuttajan velvollisuudet säilyvät pääurakoitsijalla niin kauan kuin yhteisellä työmaalla työskentelee työntekijöitä tms. joiden tiedot tulee Verotusmenettelylain mukaisesti ilmoittaa Verohallinnolle, siitäkin huolimatta, että pääurakoitsijan työsuoritus on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle ja pääurakoitsija on poistunut yhteiseltä työmaalta. Rakennuttaja ei toimi päätoteuttajana. Sairaalan toimivaan osaan liittyvät väliaikaiset asennustyöt tarvikkeineen ja suojauksineen kuuluu urakkaan Sivu-urakat Kaikki seuraavassa luetellut työt suoritetaan valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti sivu-urakoina: 1. Putki- sprinklerurakka 2. Ilmanvaihtourakka 3. Rakennusautomaatiourakka 4. Sähkö- ja teletekninen urakka Em. urakat jakautuvat eri laitetoimittajien kesken saatujen tarjousten ja hankintapäätösten mukaan.

7 Asennusaika merkitään pääurakoitsijan laatimaan työaikatauluun. Muiden vähäisten hankintojen toimitusja asennusajat sovitaan erikseen työmaakokouksissa. Mainittujen hankintojen ohjelman mukaisesta asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on mainittu urakkarajaliitteessä Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja tekee urakka-aikana kohteessa mm. seuraavia erillishankintoja ja -urakoita: - Irtokalusteet paikoilleen asennettuina - lattiavalaisimet ja televisiot - toimenpide- ja tutkimusvalaisimet - hoitotuolit - lääkejääkaappi Näiden ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. Rakennuttajan hankinnoissa ja erillisurakoista muille urakoille aiheutuvat velvollisuudet ovat mainitut urakkarajaliitteessä. Edellä lueteltuja rakennuttajan hankintoja ei alisteta pääurakoitsijalle Toteutuksen järjestelyt Pääurakoitsija vastaa työmaalla paloviranomaisen vaatimien tulityölupien myöntämisestä ja hankkii tarvittavan alkusammutuskaluston. Tulitöitä tehnyt urakoitsija huolehtii palovartioinnista tulitöiden jälkeen. Kaikki urakoissa vaurioitumiselle alttiiksi joutuvat urakan ulkopuolelle jäävät rakenteet, laitteet ja kalusto on huolellisesti suojattava töiden ajaksi. Mikäli urakan valmistuttua huomataan rakenteisiin syntyneitä vaurioita on pääurakoitsijan ne korjattava kustannuksellaan. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Hankkeen työkieli on suomi. Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden kohdan 4.3:ssa esitetyn vaiheistuksen mukaisesta yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava - kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimusten allekirjoittamisesta - yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa ja allekirjoituksilla varustettuna työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu työaikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaa- tai erillisissä työaikataulukokouksissa. Aikataulun laadinnassa huomioitava kiinteistössä jatkuva päivittäinen toiminta ja siitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset päivittäiseen työaikaan, esim piikkaus yms työt, kts Muutoksia aikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat pitävät keskenään työnsuunnittelu- ja aikataulukokouksia. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua. Rakennuttajalla on oikeus saada käyttöönsä työjärjestelyjä varten laadittavat osa-aikataulut.

8 Vastaanottoon liittyvät rakennustekniset tarkastukset sekä LVIS-laitteiden toimintakokeet, mittaukset ja säädöt sekä muut tarkastukset tulee ottaa huomioon työaikataulua laadittaessa. Lisäksi urakoitsijan tulee laatia erillinen valmistusvaiheen aikataulu. Pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden työt tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä siten, että urakoitsijoiden työt tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä siten, että urakoitsijoiden keskinäiset riippuvuussuhteet on todettavissa. 4.3 Työmaajärjestelyt Työnsuorituksessa on otettava huomioon sairaalan jatkuva toiminta kulloisenkin työmaa-alueen viereisissä tiloissa sekä siitä aiheutuvat rajoitukset. Kaukolämmön, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla keskeytyksiä ja viemäreiden toiminta tulee turvata. Mahdolliset katkokset tulee ennalta riittävän ajoissa sopia käyttäjän edustajan kanssa. Työmaa-alueelle on rakennettava riittävästi tiiviitä suojaseiniä sekä järjestettävä riittävä alipaineistus pölyn leviämisen täydelliseksi estämiseksi kulloisenkin urakka-alueen ulkopuolelle. Runkoääniä aiheuttavat työt / piikkaustyöt joudutaan mahdollisesti keskeyttämään 2 kertaa / viikko n. tunnin ajaksi talon toiminnan takia. Urakoitsijoiden tulee sisällyttää tämä häiriö tarjoukseensa. Työmaajärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Toiminnassa olevan sairaalan toimintaa ja turvallisuutta ei saa vaarantaa missään työn vaiheessa. Työmaan ulkoinen huoltoliikenne on järjestettävä niin, ettei työkoneilla ja ajoneuvoilla estetä sairaalan potilas- ja huoltoliikennettä. Tilapäisjärjestelyistä on sovittava riittävän hyvissä ajoin rakennuttajan kanssa. Tilapäisjärjestelyt ja kytkennät (LVIS) on tarvittaessa tehtävä normaalin työajan ulkopuolella ja kaikki niistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Polttomoottorikäyttöisten työkoneiden pakokaasujen pääsy sairaalatiloihin on estettävä. Pääurakoitsijan velvoitteisiin kuuluu työmaa-alueen aitaaminen, minkä yhteydessä on huomioitava nykyisten sairaalarakennusten palotiet. Lisäksi pääurakoitsija on velvollinen hankkimaan viranomaisten ja yleisen liikenneturvallisuuden edellyttämät liikenne- ja varoitusmerkit. Sairaalan sisätiloja, käytäviä ja hissejä ei saa käyttää työmaan huoltoreitteinä. Pääurakoitsija on velvollinen tekemään suojaseinät mm. liittymien osalle käytäväjärjestelyjen ja liittymien rakentamisen ajaksi siten, että eri kerrosten ja rakennusosien välinen sairaalaliikenne voi tapahtua turvallisesti ja paloaluerajojen määräykset tulevat huomioiduksi. Uuden ja vanhan rakennuksen liittymäkohdissa tapahtuvissa rakennustöissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Toimenpiteistä ja tilapäisjärjestelyistä on sovittava riittävän hyvissä ajoin rakennuttajan kanssa. Tilapäisjärjestelyt ja kytkennät (LVIS) on tarvittaessa tehtävä normaalin työajan ulkopuolella ja kaikki niistä aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Urakoitsijoiden on noudatettava erityistä varovaisuutta kaikissa tulipalon vaaraa aiheuttavissa hitsaus-, katkaisulaikka-, hionta-, vesieristys- yms. töissä sekä huolehdittava riittävistä suojaus- ja vartiointitöistä. Kyseisissä töissä on noudatettava Suomen pelastusalan keskusjärjestön julkaisun 1994 Tulitöiden turvallisuus, Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton Tulityöt suojeluohje 1994 sekä Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt suojeluohje julkaisujen antamia määräyksiä ja ohjeita. Pääurakoitsijan velvoitteena on toimia tulitöissä pääkoordinaattorina. Työmaalle tulee pääurakoitsijan järjestää vähintään yksi vakituinen tulityöpaikka, joka täyttää suojeluohjeen vaatimukset

9 alkusammutuskalustoineen. Kukin tulityötä suorittava urakoitsija vastaa itse suojeluohjeen mukaisista turvatoimista, kuten lupien hankkimisesta, suojauksista, suojatarkastuksista, sammutuskalustosta, suojapeitteistä ja tulityövartioinnista sekä muista tarvittavista toimenpiteistä. Pääurakoitsijan työnjohdosta on nimettävä henkilö, joka myöntää työmaan tulityöluvat. Tälle on saatava työmaan vakuutusyhtiön hyväksyminen. Pääurakoitsijan velvoite on tarkastaa ja valvoa, että kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat noudattavat tulityömääräyksiä. Automaattisen paloilmaisimien rakennustöistä johtuvat väärät hälytykset on ennalta ehkäistävä. Mahdollisista vikahälytyksistä aiheutuvat palolaitoksen esittämät kustannuskorvaukset rakennuttaja perii hälytyksen aiheuttajalta. Liikenne- ja työmaa-alueen järjestelyistä sekä tarvittavista opasteista pääurakoitsija tekee suunnitelman rakennuttajan ja sivu-urakoitsijoiden hyväksyttäväksi. Rakennustyömaan henkilökunnan autopaikoitusta sairaalan henkilökunnalle tai asiakkaille osoitetuille paikoille ei sallita Lämpö Urakoitsijalla on mahdollisuus saada työmaan käyttöön lämpöä sairaalan lämpöverkostosta sen jälkeen, kun rakennettavan rakennuksen lämpöverkosto sen mahdollistaa. Energian kulutuksen määrittämiseksi on urakoitsijan järjestettävä mittaus. Energiasta peritään urakoitsijalta sairaanhoitopiirin ja Lappeenrannan Energian Oy:n välisen sopimuksen mukaista hintaa Vesi Urakoitsijalla on mahdollisuus saada sairaalan vesiliittymästä tarvitsemansa vesi. Urakoitsija suorittaa korvauksen käyttämästään vedestä ja veden kulutuksen mukaan määräytyvästä jätevedestä Lappeenrannan vesilaitoksen tariffin mukaisesti. Veden liittämistä, jakelua ja mittausta varten tarvittavat laitteet ja putkistot kuuluvat urakoitsijan kustannuksellaan järjestettäväksi Viemäri Työmaanaikaiset jätevedet on joko johdettava pääurakoitsijan hankkimaan viranomaismääräykset täyttävään säiliöön tai johdettava Lappeenrannan kaupungin Vesi- ja viemärilaitoksen määräykset täyttäen sairaalan tontilla sijaitsevaan viemäriverkostoon Sähkö Pääurakoitsija hankkii ja kustantaa työaikaisen sähkön energia- ja siirtokustannuksineen sekä siinä tarvittavat mittarit, kytkennät, johdot ja laitteet valmiiseen käyttökuntoon asennettuna. Työmaan tilapäisasennuksilla ei saa syöttää sähköä laajennuksen lopulliseen sähköverkkoon tai laitteille. Pääurakoitsija voi ottaa sähkön käyttöönsä lopullista kautta viimeistelyvaiheessa, kun kaikki sähkökeskuksien lähdöt on kytketty. Lopullisten valaisimien käytöstä on sovittava erikseen rakennuttajan kanssa. Työnaikaiset LVIS-tekniset laitteet asennuksineen on oltava viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisia Jätteet Pääurakoitsija vastaa työmaan siivous-, purku-, pakkaus-, rakennusmateriaalien jätteiden pois siirroista ja kuljetuksesta kaatopaikalle lajiteltuna sekä siihen liittyvistä kustannuksista (kaatopaikka- tai jätehuoltomaksut) YSE 1998 mukaan. Kukin urakoitsija on velvollinen lajittelemaan oman urakkasuorituksen tuottamat jätteet pääurakoitsijan keräilyastioihin.

10 4.4 Suunnitelmakatselmus Sopimuskatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Ensimmäinen suunnitelmakatselmus pidetään ennen sopimuskatselmusta ja tarvittaessa suunnitelmakatselmus pidetään myös ennen yksittäisen työvaiheen aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Ensimmäisen sopimus- ja suunnitelmakatselmuksen kutsuu koolle rakennuttaja. Ennen ulkopuolisten vesieristystöiden, julkisivun elastisen saumausten ja vesikatto- ja vesikattorakenteiden tekemistä pidetään suunnitelmakatselmus, missä todetaan suunnitelmien valmius, työolosuhteet ja muut työsuorituksen edellytykset sekä töihin liittyvät 9.1 kohdassa todetut erillistakuut. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurirakennusosissa ennen maanrakennus- ja louhintatöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus puolueettomalla tarkastajalla sekä työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset, tukeminen ja muut suojaustoimenpiteet. Loppukatselmuksessa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. Loppukatselmuspöytäkirjassa pöytäkirjassa ei saa esiintyä vaatimuksia ja pöytäkirjassa pitää olla em. kiinteistön omistajan tai valtuuttaman henkilön hyväksyntä. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 Aloituskokous Rakennuslain edellyttämä aloituskokous pidetään pääurakoitsijan kutsumana ennen rakennustyön aloittamista. Kokoukseen osallistuvat rakennuttajan ja rakennusvalvonnan edustajat sekä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kokouksessa käydään läpi mm. työmaan laatusuunnitelma. 4.7 Luvat ja tarkastusmaksut Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan ainoastaan suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan sekä hyväksyttää luvassa mainitut piirustukset ja suunnitelmat. Muut viranomaisten ja tarkastettavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset hankkii kukin urakoitsija kustannuksellaan. 4.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja teettää kohteen suunnitelmat (poikkeuksena purkusuunnittelu josta tehdään alustava suunnitelma) ja maksaa suunnittelijoiden palkkiot. Elementtisuunnittelun, teräsrakenteiden konepajasuunnittelun ja lopullisen purkusuunnitelman teko kuuluu pääurakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän ( 3 sarjaa) kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Kaikki työmaakokousmateriaali tulee olla siirrettävissä sähköpostilla ja kokousten tekstiosien dokumentointi oltava siirrettävissä pdf muodossa kaikille kokoukseen osallistuville yrityksille. Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat:

11 - rakennuspiirustuksia 3 sarjaa - rakennepiirustuksia 3 sarjaa - LVI-piirustuksia 3 sarjaa - sähköpiirustuksia 3 sarjaa - sprinklerpiirustuksia 3 sarjaa Kaikki piirustukset työmaalle toimitetaan työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta varten. Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustusten hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: - urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti -rakennuspiirustuksia 2 sarjaa - rakennepiirustuksia 2 sarjaa - LVI-piirustuksia 2 sarjaa - sähköpiirustuksia 2 sarjaa Elementti- ja tuotantopiirustukset Elementtituotantopiirustukset suunnitteluttaa ja kustantaa tilaaja. Mm. teräsrakenne-julkisivupellitys- sekä lasiseinärakenteiden tuotantopiirustukset (ns konepajakuvat ) suunnitteluttaa ja kustantaa urakoitsija. Lähtötiedot suunnittelulle esitetty urakkalaskentapiirustuksissa. Urakoitsijan hankkimien suunnitelmien kopiokustannukset kuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustusten hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti, ks. kohta Laatu 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan tulee ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta ja töiden aloittamista laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa työmaan laatusuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on toimia rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteisenä työkaluna, sekä hankkeen läpiviennin, että lopputuotteen laadun varmistamisessa. Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan Sisäilmasto

12 Kohteen rakentamisessa noudatetaan Sisäilmastoyhdistyksen laatiman Sisäilmastoluokituksen 2000, version 4, ohjeita ja vaatimuksia seuraavasti Taloteknisissä töissä Sisäilmaston luokkana S 2 Rakennusteknisissä töissä Rakennustöiden puhtausluokka P 1 Poikkeuksena rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus asennustyön aikana, jotka tehdään puhtausluokan P 1 mukaan Rakennusmateriaalien päästöluokka M 1 Puhtaudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva puhtaudenhallintasuunnitelma ennen töiden aloitusta. Laatusuunnitelmaan on liityttävä työmaan kosteudenhallintaa liittyvä laatusuunnitelma, jossa otetaan huomioon toteutuksen aikaiset ja rakennuksen elinkaaren aikaisiin kosteustekijöihin vaikuttavat asiat. Lisäksi urakoitsijoiden on toimitettava viranomaisten edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Työmaan laatusuunnitelma Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuolien toimet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritetään: - organisaatio (tehtävät, vastuut, valtuudet) - tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet - riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi (myös tärkeimpien alaurakoiden osalta) - tuotannonsuunnittelu- ja -ohjaustehtävät - käytettävät menettely- ja työskentelytavat - kosteuden hallinta - tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt sekä niiden suorittajat - tiedonkulku ja kirjaukset - yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa - laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen - laatusuunnitelman seuranta ja laadunvarmennustoimenpiteiden dokumentointi 5.3 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen kosteudelle alttiiden rakenteiden osalta sekä alustojen kosteuteen ennen lopullista pinnoitusta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.

13 Urakoitsijan on tehtävä kustannuksellaan kaikki urakkasopimuksen mukaiset laadunvalvontakokeiden mittaukset ja tulokset. Pääurakoitsijan on tehtävä ääneneristysmittaukset yhdessä valvojan kanssa. 5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Työssä on ensisijaisesti käytettävä niitä tuotteita, mitkä urakka-asiakirjoissa on ositettu käytettäviksi. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta muita tuotteita tai suunnitelmia on urakoitsijan laadittava muutoksesta selvitys ja hankittava sille etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Selvityksestä on käytävä ilmi mitä vaikutusta korvatulla tuotteella tai suunnitelmalla on muihin urakoihin, muiden tuotteiden asennukseen, suunniteltuun toteutukseen ja urakkahintoihin. 5.5 Työmaan ympäristösuunnitelma Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. - materiaali- ja energiatalouden hallinta - työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin - työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen - materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely - rakennusjätteiden poisto- ja uusiokäyttö - pölyn ja melun torjunta - vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely - yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen 6 Ympäristö 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava arkipäivinä klo Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines sekä puusto kuuluvat urakoitsijalle Kojeet ja laitteet Rakennusten kojeet ja laitteet tarkastetaan aloituskatselmuksessa, jossa rakennuttaja ilmoittaa mitkä otetaan rakennuttajan haltuun. Muut kojeet ja laitteet jäävät urakoitsijan haltuun.

14 Rakennuksesta purettavat erikseen nimettävät koneet, laitteet, kalusteet sekä sähkö- ja vesikalusteet ja valaisimet jäävät rakennuttajalle. Ne on purettava sekä varastoitava rakennuttajan ohjeen mukaan. Muut laitteet kohta mukaan. Suunnitelmissa purettaviksi merkittyjen koneiden ja laitteiden purkaminen ja kierrättäminen kuuluu pääurakkaan. Pääurakoitsijan on pyrittävä myymään nämä koneet ja laitteet ensisijaisesti hyötykäyttöön Raivaus- ja purkujäte Rakennusjätteiden käsittelyssä noudatetaan Lappeenrannan kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja valtioneuvoston päätöstä rakennusjätteistä (Vnp 295/1997). Hyötykäyttöön soveltumattomat rakennusjätteet loppu sijoitetaan lähimpään jätekeskukseen. Pääurakoitsija vastaa kuljetusten lisäksi jäteveroista ja kaatopaikkamaksuista. Ennen rakennustöiden aloittamista tulee pääurakoitsijan esittää työmaan jätteenkäsittelysuunnitelma Lappeenrannan kaupungin ympäristöviranomaisten hyväksyttäväksi. Raivaus-, työmaa- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Ks. Turvaliite. 6.3 Vastuu purkutöistä Urakoitsijan tulee ennen purkutöiden aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset, tukemiset ja muut suojaustoimenpiteet. Tarvittaessa urakoitsijan tulee käyttää em. seikkojen selvittämiseksi asiantuntijaa ja laadituttaa toimenpiteestä suunnitelmat. 6.4 Purkumateriaalin hyötykäyttö Urakoitsijan edellytetään suorittavan purkutyön huolellisesti sekä pyrkivän myymään tai luovuttamaan mahdollisimman suuren osan purkumateriaaleista samoin kuin ylijäämätuotteista hyötykäyttöön. 6.5 Ongelmajäte Kunkin urakoitsijan purettaviksi osoitetut ongelmajätteet urakoitsijat toimittavat ongelmajätelaitokseen. 7. Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa, kun urakkapäätöksestä / urakkasopimuksesta tai tarjouksen hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijalle. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Kaikki Urakkasopimukset laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan: Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, RT , LVI , Ratu 417-T, KH X

15 Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelupöytäkirjat, tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, piirustukset ja muut asiakirjat. Lisäksi urakassa noudatetaan yksilöityjä yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on yksilöity edellä luetelluissa asiakirjoissa. Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa on ristiriitaa, rakennuttaja urakoitsijaa kuultuaan päättää, mitä noudatetaan. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998:n 13 :n mukainen seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin: Rakennusurakkaan sisältyvällä erityistyön (Lvi- ja sähkö) selostuksella on rakennusselostukseen nähden parempi pätevyys. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on alla olevan mukainen: - Urakkasopimus - Alistamissopimus - Urakkaneuvottelupöytäkirja(t) - Urakkaohjelma ja muut sopimuskohtaiset urakkaehdot - Urakkarajaliite - Turvallisuusasiakirja - Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakoitsijan tarjous - Muutostöiden yksikköhintaluettelo - Maksuerätaulukko 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 7.4 Rakennuttajan määrälaskelma Rakennuttaja ei suorita määräluetteloa. 8. Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus Työt tulee aloittaa työmaalla sen jälkeen, kun urakoitsija on saanut ilmoituksen valinnastaan työn suorittajaksi. Alustavan toteutusaikataulun mukaan työt voidaan aloittaa Työt voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on saatu, vakuudet saatu, vakuutus otettu ja rakennuttaja on antanut aloitusluvan. 8.2 Rakennusaika Pääurakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava tarvitsemansa rakennusaika. Rakennusaika katsotaan alkavaksi siitä, kun rakennuttaja on antanut työlle aloittamisluvan. Urakkasopimukseen merkitään näin laskettu urakka-aika. Hankkeen kokonaisurakka-aika on joka jakautuu seuraavasti:

16 Osastojen saneeraus C3 - rakennusaika C4 - rakennusaika Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.3 Välitavoitteet Välitavoitteeksi asetetaan seuraavat asiat: (aikataulu laaditaan yhdessä pääurakoitsijan kanssa erikseen kohteen aikataulua laadittaessa ja hyväksytään yhteisesti). Välitavoitteeksi urakkasopimukseen otetaan: 1. C 3 osaston tilojen valmistuminen vrk viranomaistarkastukset + itselleluovutus sakolliseksi 3. Vesikatto vesitiivis 4. Lämpö päällä 5. Ilmastointikonehuoneen laajennus valmis koneasennuksia varten 8.4 Työaika Rakennuttaja on suunnittelut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Mahdollisten poikkeavien työaikojen kustannukset on huomioitava urakkahinnassa. Rakennuttaja ei aseta rajoituksia työaikaan. Urakoitsijaa sitovat kuitenkin viranomaismääräykset esimerkiksi melun aiheuttamisesta ympäristöön. 8.5 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsijoiden on huomioitava, että työ tehdään toiminnassa olevan sairaalassa, joten kaikista toimintaa haittaavista ( ex. veden, sähkön tms. katkaisemisesta jne. ) toimista, on sovittava valvojien kanssa riittävän ajoissa ennen työhön ryhtymistä. Rakennuttajan valvojilla on oikeus rajoittaa em. toimia. Rajoittamisesta ei rakennuttajalle aiheudu mitään kustannuksia. 8.6 Viivästyminen Urakkasuorituksen valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa Yleisistä sopimusehdoista poiketen: 0,1 % kultakin työpäivältä pääurakan arvonlisäverottomasta summasta sekä sivu- ja erillisurakoista 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Välitavoitteiden valmistumisen viivästyessä, viivästyssakkoa peritään 0,2 % viivästyneiden urakkasuorituksen ja sitä ennen maksettujen maksuerien summasta. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltäkymmeneltä (50) työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivää. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viivästyssakko maksamattomista maksueristä. Työpäivällä tarkoitetaan täyttä vuorokautta; lauantaita, sunnuntaita ja rakennusalan yleisiä vapaapäiviä ei lueta työpäiviksi.

17 Jos urakoitsija aiheuttaa viivästymisen tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, on rakennuttaja oikeutettu rajoittamattomaan viivästyssakkoon. Välitavoitteiden osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viivästyssakko maksamattomista maksueristä. Jälkitarkastussakot Kukin sopijapuoli maksaa tarkastuksista (myös takuutarkastukset) aiheutuneet omat kustannuksensa. Mikäli kuitenkin joudutaan sopimaan uusintatarkastuksesta sen takia, että urakoitsijan suoritus ei ole valmis, rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksen kustannukset kultakin viiveen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus ei veloitusta - toinen jälkitarkastus ei veloitusta - kolmas jälkitarkastus alv - neljäs jälkitarkastus alv - viides jälkitarkastus alv - seuraavat edellinen alv Uusintatarkastuksen kustannukset vähennetään urakoitsijan viimeisestä maksuerästä. Takuuajan uusintatarkastusten kustannukset peritään urakoitsijalta ennen takuuajan vakuuden palauttamista. Jos urakoitsija myöhästyy jo ilmoittamastaan vastaanottotarkastuksen ajankohdasta, vastaa hän täysmääräisesti myöhästymisestä aiheutuvista kustannuksista, myös mahdollisen kolmansien osapuolien tilaajaan kohdistamista vaatimuksista. 8.7 Viivästyksen välttäminen Mikäli rakennuttaja urakoitsijasta johtuvista syistä toteaa työn suorituksen viivästyvän toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä suoritettava vuoro ja ylitöitä ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. 8.8 Urakka-ajan pidentäminen YSE 1998 ' mukaan. Ylivoimaisen esteen, paitsi lakon tai työsulun, mahdollisesti pidentäessä sopimuksen mukaista suoritusaikaa katsotaan toimitusajan pidennyksen muodostavan hyvityksen urakoitsijalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Jos urakka-aikana ilmaantuu useita erillisiä syitä, joista kukin oikeuttaisi urakka-ajan pidennykseen, voi rakennuttaja ottaa niiden yhteisen vaikutuksen huomioon urakoitsijan sitä kirjallisesti pyytäessä, vaikka erillisiä lisävaatimuksia ei eri syiden perusteella olisikaan tehty. Vaatimus urakka-ajan pidentämisestä on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen urakka-ajan päättymistä. Lakon tai työsulun aiheuttama suoritusajan pidennys korvataan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Urakoitsijan tulee näyttää toteen viivästyksen vaikutus rakennussuoritukseen. 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on YSE 1998 ' 29 mukaisesti kaikissa urakoissa 24 kuukautta vastaanottotarkastuksesta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.

18 Aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan on annettava erillistakuut seuraavista osasuorituksista, ja takuuaika on kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava: - eristyslasit, lasin valmistajan 5 vuoden tiiveystakuu - vesikattotyöhön liittyvän takuun tulee kattaa vesikatteen lisäksi vesivauriot Pää-, LV-, IV- ja sähköurakoitsijan tulee vaatia em. takuusitoumukset aliurakoitsijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan ennen kuin ne hyväksytetään rakennuttajalla. Takuusitoumukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. 9.2 Urakoitsijoiden vakuudet Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle YSE 1998 ' 36 mukaan seuraavan suuruiset rakennuttajan hyväksymät vakuudet: Rakennusajan vakuus pääurakoitsija 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta sivu-urakoitsijat 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Mikäli työn valmistuminen jostain syystä siirtyy, on työnaikaisen vakuuden voimassaoloaikaa vastaavasti jatkettava. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takaaja vapaudu sitoumuksestaan ennen kuin sopimuspuolten väliset suhteet on täysin selvitetty. Rakennusaikaisen vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan. Takuuajanvakuus Takuuajan vakuuden tulee olla YSE:stä poiketen pääurakassa vähintään 2 % ja sivu-urakoissa vähintään 5 % laskettuna arvonlisäverottomasta urakan osien lopullisesta kokonaishinnasta (sis. lisä- ja muutostyökustannukset) Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja aliurakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Urakoitsijan on tehtävä kirjallinen selvitys rakennuttajalle taloudelliseen loppuselvitykseen mennessä jos heillä on keskinäisiä vaateita vakuuksien suhteen. Kahden vuoden ylittävältä takuun osalta on urakoitsijan annettava rakennuttajan hyväksymä takuusitoumus. Rakennuttajan hyväksymät vakuudet: Vakuutena hyväksytään, ellei muuta sovita, omavelkainen pankkitakaus tai talletusjärjestelyt. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Pääurakassa takuuajan vakuus asetetaan siten, että vakuus ensimmäisen takuuvuoden jälkeen jää voimaan toisen takuuvuoden vakuuden suuruisena. Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan sekä takuuajan vakuuden kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Rakennusaikaisen sekä takuuaikaisen vakuuden tulee kattaa myös lisätyöt.

19 9.3 Vakuutukset Noudatetaan YSE 1998 ' 38. Urakoitsijalla tulee olla työlle rakennustyövakuutus ja toiminalle vastuuvakuutus, joiden vakuutusmäärän tulee olla vähintään euroa (sisältää täyden arvonlisäveron). Urakoitsija esittää rakennuttajalle viimeistään urakkaneuvotteluvaiheessa selvityksen voimassa olevista rakennustyö- ja vastuuvakuutuksista. Rakennustyövakuutukseen tulee sisältyä rakennustyövakuutusehtojen mukainen lisäturva korjattavalle rakennukselle (all risk-turva), joka kattaa kohteelle ennalta arvaamattomasta tapahtumasta kuten tulipalosta ja vahingonteosta aiheutuneet vahingot purku- ja raivauskustannuksineen. Vakuutus on otettava rakennuttajan nimiin. Vakuutuksen tulee kattaa sivu- ja aliurakoiden, käyttäjien ja rakennuttajan hankinnat, joiden arvioitu arvo on yhteensä euroa (sisältää täyden arvonlisäveron) sekä rakennuttajan urakoitsijoiden käyttöön luovuttamien koneiden, laitteiden ja rakennusten arvolisäverollista arvoa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Rakennuskohteen rakennustyövakuutukseen ei sisällytetä urakoitsijoiden työmaalla olevaa omaisuutta eikä urakoitsijoiden työntekijöiden omaisuutta. Näiden vakuuttamiseen urakoitsijat järjestävät erikseen kukin omalla kustannuksellaan. Vakuutuskirja tai vakuutuslaitoksen antama todistus voimassa olevasta vakuutuksesta on luovutettava rakennuttajalle ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. Rakennuttaja on vakuuttanut korjattavan kiinteistön täysarvovakuutuksella (tai kiinteistön palovakuutuksella). Rakennuttaja ilmoittaa korjaustöistä ja niiden alkamisesta vakuutusyhtiölle. Rakennuttaja vastaa korjattavan kiinteistön osalta mahdollisesta korjaustyön aikaisesta riski lisämaksusta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Murto- ja varkausvakuutus Jos aikaansaatava työntulos tai sen osa, irralliset sekä kiinnitetyt rakennusaineet ja tarvikkeet, koneet ja laitteet vahingoittuu, häviää tai tuhoutuu murron, varkauden tai ilkityön seurauksena ennen rakennuttajalle luovuttamista, vahinko kohtaa yksinomaan urakoitsijaa siitä riippumatta, onko urakoitsija nostanut urakkasumman osittain vai kokonaan. Murtojen ja varkauksien varalta tapahtuva vakuutuksen ottaminen on ko. urakoitsijoiden vastuulla. Pääurakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen tulee kattaa kaikki sivu-urakat ja kohdassa 3.3 mainitut rakennuttajan hankinna Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan maksaminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta, joka sisältää arvonlisäveron 24 %. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen.

20 10.2 Maksuerätaulukko Urakkahinta maksetaan sopimukseen liitetyn maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerätaulukko tulee laatia rakennuttajan ohjeiden mukaan ja sen tulee vastata rakentamisen edistymistä. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja kiinnitetty paikoilleen. Ns. tarvikeposteja ei hyväksytä Erityiset maksuerät Toimintakokeille (vaiheistusaikataulun mukaiset alueet) varataan omat maksueränsä. Maksuerän suuruus rakennusurakassa on 0,5 % ja kussakin sivu-urakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Sivu-urakoissa maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet ovat hyväksytysti suoritetut. Takuuajan huolloille varataan yksi maksuerä määrältään 1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu Seuraavat maksuerät Seuraavat maksuerät ovat maksukelpoisia, kun aikataulu sekä sovitut työmaasuunnitelmat kuten työturvallisuus-, puhtaudenhallinta-, kosteudenhallinta-, työmaa-alue- sekä laatusuunnitelmat on toimitettu tilaajalle Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % asianomaisesta urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet sekä urakka-asiakirjojen mukaiset luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle ja kun urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle todistukset lakisääteisten velvoitteiden suorittamisesta, myös tämän kohteen osalta. Ja kun mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty sekä virheet ja puutteet korjattu ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt asiakirjat ja loppudokumentit yms. on laadittu ja tilaaja on ne hyväksynyt sekä vastaanottopöytäkirja allekirjoitettu. Takuuajan huoltojen osuus ( 1 % ) pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi Erityiset maksuerät Urakkaan sisältyville toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Putki-, ilmanvaihto- ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. Urakoitsijoiden itselle luovutukselle kaikkien vaiheiden osalta varataan oma maksueränsä, jonka erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Maksuerä on maksukelpoinen, kun tilaisuudesta laadittu pöytäkirja on toimitettu rakennuttajalle.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki Asunto Oy Alkutie 29-35 Alkutie 29-35 00660 Helsinki URAKKAOHJELMA Vesikatteen uusinta Alkutie 29-35 Vesikatteen uusinta, urakkaohjelma 2(14) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma Koulukeskuksen pysäköintialue Urakkaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE... 2

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde VIESKAN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TYÖKESKUS KIPINÄ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 30.1.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVIA-urakka

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1

MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 7.6.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot