AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE"

Transkriptio

1 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE Pyydämme Teiltä tarjousta yllämainitusta työstä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tämän tarjouspyynnön mukainen hankinta-arvo vaihtelee vuositasolla välillä. Hankinta-arvo on suuntaa antava, eikä sido tilaajaa. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankinta on jaettu 20 eri ryhmään. Ryhmät on mainittu kohdassa Nimikkeistö. Hankinnasta tehdään puitesopimus kussakin ryhmässä yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Osatarjoukset otetaan huomioon erillisjärjestelmien osalta (pos 1 19). Sähköasennuksesta ei voi antaa osatarjousta, vaan se on tarjottava kohdan 1.0 mukaisena kokonaisuutena. Tämän tarjouspyynnön perusteella voidaan näin ollen valita 1-20 toimittajaa. Kaikissa ryhmissä valintaperusteena on halvin hinta. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. Tarjous on tehtävä kirjallisesti suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Työkieli on suomi.

2 Sivu 2/17 Hinta Tarjoushinta tulee antaa seuraavasti: Tarjous tulee antaa kiinteinä yksikköhintoina ilman arvonlisäveroa oheiselle tarjouserittelylle. Korvauksia matkakuluista, matka-ajasta tai vastaavista ei makseta, eikä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä hyväksytä. ALV Tilaajan ja Urakoitsijan välillä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta eikä Urakoitsija siksi lisää urakkahintaan arvonlisäveroa. Sisältö Tarvikkeet Asennustarvikkeet (kytkimet, pistorasiat, asennusjohdot, kiinnitystarvikkeet jne) hankkii urakoitsija, ellei toisin sovita. Tilaaja voi tämän sopimuksen puitteissa hankkia myös muita sähköteknisiä järjestelmiä tai yksittäisiä laitteita, kuten sähkökeskuksia. Tilaajan erikseen hankkimat laitteet ja järjestelmät voidaan asentaa tämän sopimuksen mukaisilla asennushinnoilla. Asennustarvikkeina on käytettävä ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä tuotteita (esim. Dragan lyijyttömiä ja/tai halogeenittomia muovivaippakaapeleita) Tarvikkeet on hinnoiteltava vapaasti työmaalla periaatteella. Tarvikkeista, jotka vaativat koon tai määrän takia erillistä kuljetusta, maksetaan kuljetuskorvaus kauppatorilta 10 km:n ylittäviltä matkoilta (kuljetuskorvaushinta on ilmoitettava tarjouksessa). Pienistä asennustarvikemääristä (kaapelinippu, pistorasia, kytkimet, kiinnitystarvikkeet, työvälineet yms.) ei makseta erillistä kuljetuskorvausta. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kts. kohta: laskutusehdot/tarvikehinnasto. Nimikkeistö Tarjouspyynnössä on käytetty erillisiä nimikkeitä ja selvyyden vuoksi alla oleva taulukko. Järjestelmä 1.0 Sähköasennustyöt (SU) Sähköasennustyöt 1.1 Erillisjärjestelmät A (antenniverkkotyöt) (pos 1) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot (pos 2) T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt (pos 3) TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliiketyöt (pos 4) Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 5) Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 6) Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 7) Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 8) Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 9) KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 10)

3 Sivu 3/17 Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 11) Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään.s3-oikeudet) (pos 12) Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2-oikeudet) ( pos 13) Sähköasennukset yli 160 A (pos 14) Keskijänniteasennukset ja koestukset (pos 15) Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö (pos 16) Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö (pos 17 Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö (pos 18) Sähkötekninen piirtotyö (pos 19) Tarjous Tarjous on annettava liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella. Tarjouksessa on annettava kaikki pyydetyt asiakirjat ja tiedot. Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai osan niistä perustellusta syystä. Tarjoushinnat Yleistä Takuuaika Aikaveloitushinnan tulee sisältää urakoitsijan kiinteät kulut (sos. kulut, vastuuvakuutukset, työasut, työnjohtokustannukset jne.) verottomana. Matka-, ateria-, päiväraha yms. korvaukset tulee sisältyä aikaveloitushintaan. Tarjouksen on oltava voimassa Turun kiinteistöliikelaitoksen tilauksissa. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa kokonaisuuksia erikseen. Kustakin työstä takuuaika on kaksi (2) vuotta (mikäli tarjoaja myöntää pidemmän takuuajan on se mainittava tarjouksessa) hyväksytyn työn vastaanottamisesta lukien. Sähköurakoitsijan pätevyys 1.0 Sähköasennustyöt (Su) Sähköurakoitsijalla on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETI:n tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. Urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijöillään on ko. työhön tarvittava ammattitaito ja sähkötyöturvallisuuskortti. Ennen vuosisopimuksen tilaamista urakoitsijan on toimitettava asentajistaan todistukset riittävän ammattikokemuksen toteamiseksi. 1.1 Heikkovirta-asennukset ja muut erillistyöt (Pos 1-19) Kohdassa Ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset, sähköasennustyöt (SU) mainitut vähimmäisvaatimukset eivät koske heikkovirta-asennuksia ja muita erillistöitä (Pos 1-19). Talotekniset järjestelmät sisältävät myös erillistä osaamista vaativia työtehtäviä. Nämä työtehtävät vaativat työtehtävien suorittamiseen erikoistyökaluja, joita tekijällä tulee olla käytettävissään. Tuntihinnat sisältävät tarvittavien erikoistyökalujen kustannukset. Näiden järjestelmien tehtävät muodostavat vain pienen osan tarjouspyynnön laajuudesta, näin ollen niiden suorittaminen voidaan hankkia erillisurakointia suorittavalta liikkeeltä (tarvittaessa tilaajan erillispäätöksellä tapauskohtaisesti).

4 Sivu 4/17 Tarjouspyyntöön sähköasennusosaan osallistuva tarjoaja voi osallistua myös näiden osa-alueiden tarjouspyyntöön, edellyttäen, että tarjoajalla on näiden osa-alueiden suorittamiseen tarvittava henkilöstö ja tarvittavat laitteet. Tämän tarjouspyynnön mukaisesti järjestelmien tarjoajilta tilaaja voi hankkia hankintalain ja Turun kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti järjestelmälaiteita. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Laitehankinta voidaan tehdä myös sähköasennusteknisen tuntiveloitusurakoitsijalta (SU). Lisäksi tarjoukseen on liitettävä mahdolliset telepätevyydet ja muut pätevyydet. Tarjoushinnat (tuntiveloitushinta) sisältävät työtehtävissä vaadittavat laitteet. A (antenniverkkotyöt) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään S3- oikeudet). Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2- oikeudet) Sähköasennukset yli 160 A Keskijänniteasennukset ja koestukset Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö Sähkötekninen piirtotyö Asentajien ammattikokemus Töissä on käytettävä ammattitaidoiltaan itsenäiseen työskentelyyn pystyviä sähköasentajia, joiksi katsotaan pr 2 4 asentajat. Pääsääntöisesti on käytettävä pr. 3-4 ammattitaitoryhmän asentajia. Työkohteissa, joissa työskentelee useita asentajia voi asennusryhmään kuulua myös pr 2 asentajia. Palkkaryhmän S asentajia voidaan käyttää satunnaisesti em. asentajien apuna, kun asiasta on tilaajan kanssa etukäteen kunkin yksittäistapauksen osalta sovittu. Jokaisella työnjohtajalla ja asentajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Kortista on toimitettava kopio tilaajalle ennen vuosisopimuksen tilaamista.

5 Sivu 5/17 Urakoitsijan on toimitettava töissä käytettävistä asentajista työturvallisuuskortin ja tulityökortin lisäksi seuraavat tiedot ennen vuosisopimuksen tilaamista sekä pidettävä ne ajan tasalla sopimuskauden ajan: - henkilötiedot - valokuva - ammattikokemus - palkkaryhmä - todistukset työkokemuksesta - työkokemus vuosina Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia asentajia tai aputyöntekijöitä ei sisäasennuksissa saa käyttää ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää (esim. sähköpostitse) Kulkuluvat ja tunnisteet Aikaveloitusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Urakoitsijan on toimitettava asentajaluettelo (kuvallinen) aikaveloitustöissä käytettävistä omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat tilaajan edustajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Asentajaluettelo on päivitettävä välittömästi tietojen muuttuessa Asentajien ja työnjohdon työasut. Asentajilla on oltava huomioväriset työasut, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työnjohdolla on oltava työmaalla käytäessä yllään vähintään huomioväriset liivit, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työsuoritukset Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Töissä noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja RT YSE 1998 (jäljempänä YSE 1998 ). Vastuu työsuorituksesta, työturvallisuudesta ja työn lopputuloksesta on urakoitsijalla. Ennen työhön ryhtymistä vuosisopimusliikkeen on otettava yhteys työtilauksen tehneeseen, joka selvittää työn laajuuden sekä mahdolliset erityispiirteet. Asennuskohteet sijaitsevat pääosin eri hallintokuntien toimitiloissa, näin ollen asentajien tulee huomioida tilan käyttäjän toiminta. Tarvittaessa on neuvoteltava työn suoritusaika tilojen käyttäjän kanssa. Työn suorittaja Työalueen siivous ja puhdistus siten, että asennustyön valmistumisen jälkeen alue on puhdas johdon pätkistä ja muista asennusjätteistä. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja YSE ehtojen mukaisesti, mikäli muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa tai näissä hankintaehdoissa ei ole toisin sanottu. Jos työ käsittää ainoastaan sähköasennustyötä, vastaa tarjouksen tekijä päätoteuttajan tehtävistä ml. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista lukuun ottamatta YSE ja 3 c kohtien mukaisia työmaapalveluja, joista huolehtii tilaaja.

6 Sivu 6/17 Aikatyöurakoitsijan tulee noudattaa työssään kaikkia työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä ja huomata, että työsuojeluvastuu aliurakoitsijan työsuorituksen osalta on urakoitsijalla itsellään. Aikatyöurakoitsijan on noudatettava myös Valtioneuvoston asetusta 715/2001 sekä toimitettava käyttämiensä vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet työmaalle. Mahdollisissa asbestitöissä (tai muissa vaaraa/mahdollisia sairauksia aiheuttavissa töissä) tulee noudattaa ehdottomasti kaikkia viranomaismääräyksiä, lakeja, asetuksia jne. Työnsuorittajan tulee tiedottaa tilaajaa em. tehtävistä. Palokatkot ja muut läpiviennit Asennustyön valmistuessa työn suorittajan tulee tarkastuksellaan varmistua työalueen paloläpivientien ja muiden läpivientien sulkemisesta normien mukaisella tavalla. Lisäksi urakoitsija ilmoittaa tilaajalle mahdolliset puutteet, läpivientien osalta, vaikka puute ei ole työskentelyalueella. Näiden läpivientien osalta tilaaja korjaa kyseiset läpiviennit kustannuksellaan, erillistyönä. Työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Aikatyöurakoitsijan tulee nimetä jokaiseen asennuskohteeseen työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja. Jokaisen työkohteessa työskentelevän tulee olla tietoinen kuka on kohteessa nimetty henkilö tähän tehtävään. Hänen tulee olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. Valvoja osallistuu työhön tai tekee sen kokonaisuudessaan itse. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tulee itse olla työkohteessa, jotta pystyy valvomaan turvallisuutta. Valvonnan määrittely on yleensä tehtävä kirjallisesti, jos työkohteessa työskentelee usean työnantajan työntekijöitä. Valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun sähkölaitteistoon on mahdollista kytkeä tai kytkeytyä jännite. Vasteajat ja viivästyminen Tilaajan kohteissa urakoitsijan on huolehdittava, että kiireellisissä vikatapauksissa vasteaika saa olla enintään 1h tilauksesta. Kiireellisenä vikatapauksena pidetään tapauksia, joissa häiriö tai käyttökatkos aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai omaisuudelle. Normaaleissa kunnossapitokorjauksissa reagointiaika saa olla väh. 3 vrk ja vasteaika saa olla enintään 5 vrk tilauksesta, ellei käyttäjän kanssa muuta ole sovittu. Kunnossapidon ohjelmoiduissa töissä sovitaan aikataulut tapauskohtaisesti. Mikäli urakoitsija ei pysty tilausta hoitamaan vasteajan puitteissa on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Vasteajan ylittyessä tilaajalla on oikeus sopimussakkoon, jonka suuruus määräytyy YSE :n mukaan, kuitenkin siten, että kiireellisissä vikatapauksissa viivästyssakko on 0,05 % kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään 50 tunnilta. Muilta osin toimitaan tällöinkin YSE :n mukaisesti. Viivästyssakon määräytymisessä käytettävä urakkahinta on työn arvonlisäveroton kokonaishinta, ja Tilaajalla on oikeus vähentää se Palveluntuottajan ko. työstä toimittaman laskun loppusummasta.

7 Sivu 7/17 Jos asennustyön aloitus kestää yli kaksi viikkoa niin tällöin tilaajalla on aina oikeus purkaa sopimus. Mikäli vasteajan ylitys on alle kaksi viikkoa, mutta kuitenkin huomattava tai ylityksiä tapahtuu toistuvasti ja tästä aiheutuu tilaajalle haittaa, on tilaajalla oikeus YSE 1998:n mukaisen viivästyssakon lisäksi tilata työ urakoitsijan lukuun toiselta palveluntoimittajalta. Urakoitsijan maksettavaksi tuleva osuus tilauksesta voi tällöin olla enintään 500 euroa, joka vähennetään urakoitsijan veloituksista seuraavassa laskussa. Vasteajan ylitys voi olla sopimuksen irtisanomis- tai purkuperuste. Tilaajan on ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista varoitettava kirjallisesti tuntityöurakoitsijaa. Jos vasteajan ylitykset jatkuvat varoituksesta huolimatta on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Mikäli töiden suoritus kestää kohtuuttoman kauan asentajien vähäisyyden takia, on tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus (esim. asennusliikkeellä sopimuksen mukainen määrä henkilöstöä, mutta asennusliikkeen muut työt eivät mahdollista kyseistä työsuoritusta). Ennen sopimuksen irtisanomista tilaaja on varoittettava kirjallisesti sopimuksen purkamisuhasta sopimusosapuolta. Vakuutukset Urakoitsija vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (tapaturma-, sosiaaliym. vakuutuksista, työn edellyttämistä vastuuvakuutuksista, palovakuutuksista jne). (Huom. Tilaaja ei ota kohteisiin rakentamis- ja asennusvakuutusta). Tulityöt Sähkötöissä on pyrittävä valitsemaan sellaiset työmenetelmät, että tulitöiden tekemiseltä vältyttäisiin. Mikäli kuitenkin joudutaan tekemään töitä, joista aiheutuu kipinöitä tai niissä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tuottavia välineitä, urakoitsijan on noudatettava vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (002) tulitöiden voimassa olevaa suojeluohjetta. Sähköurakoitsijan on tulityötapauksessa nimitettävä tulitöistä vastaava vastuuhenkilö (tulityö ja siihen liittyvät turvatoimet, sammutus- ja muu turvakalusto, työaikainen vartiointi ja jälkivartiointi). Töiden tilaaminen Vuosisopimustöiden suoritukset tilataan pääsääntöisesti puhelimitse, sähköpostilla tai Granlund manager - ohjelmalla. Työtilaajana voi olla vain Kiinteistöliikelaitos/tilapalvelut tai poikkeustapauksessa hallintokunnan edustaja, joka on saanut väliaikaisen tilausluvan tilapalveluiden edustajalta. Tilausten ja muiden materiaalien, kuten suunnitelmien postituksessa käytetään sähköpostia. Toimittajan tulee huomioida, että aikatyöveloituskohteista ei ole pääsääntöisesti erillisiä suunnitelmia, vaan toimittajan tulee suorittaa kohteen asennukset kohteen yleistä asennustekniikkaa noudattaen. Tehty muutos lisätään kohteessa oleviin piirustuksiin, ns. punakynäkorjauksena. Töiden tilauksista on urakoitsijan pidettävä kirjaa ja toimitettava viimeistään tilausta seuraavana päivänä kirjallinen vahvistus tilauksesta sähköpostilla tai kuittaamalla työ vastaan otetuksi Granlund manager -ohjelmassa. Vahvistuksessa on mainittava työn suorittaja ja arvioitu aloituspäivä sekä mahdollinen kokonaissuoritusaika. Mahdolliset toimitusaikaviiveet on ilmoitettava työn tilaajalle sekä ilmoitettava viiveen syy.

8 Sivu 8/17 Puhelimen käyttö Työmaata koskevat puhelinliikennekustannukset sisältyvät tuntiveloitushintaan. Töiden tarkastus Kaikissa töistä on suoritettava SFS standardin mukaiset mittaukset ja tehtävä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja. Työn suuruuden mukaan urakoitsijan on hoidettava myös varmennustarkastukset. Tarkastusilmoitukset toimitetaan tilaajalle. Tilaajan tarkastuksista sovitaan töiden ollessa käyttöönottokunnossa. Tällöin urakoitsijalla on oltava tehtynä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja,joka toimitetaan tilaajalle. Laitetunnukset Urakoitsijan on merkittävä kaikki uudet/uusittavat laitteet (esim. akut, puhaltimet, aikakellot) Tilaajan laitetunnusohjeen mukaisesti. Laitteiden tekniset tiedot ja asennus-/takuuajat on ilmoitettava Turun kaupungin huoltokirjan täyttöohjeen mukaisesti kiinteistöliikelaitokseen laiterekisteriin tallentamista varten. Tunnukset on laitettava myös piirustuksiin ko. laitteen kohdalle. Piirustukset Jokainen muutos tai lisäys on korjattava kohteessa oleviin piirustuksiin viipymättä ( punakynä-korjaus ). Myös laite- ja valaisinluettelot on korjattava. Tarkepiirustukset (sähköiset) tehdään erillisen huolto-ohjelman aikataulun mukaisesti. Kyseiset piirustukset laaditaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Tarkepiirustukset voidaan tilaajan harkinnan mukaan tilata tämän tarjouspyynnön valitulta toimittajalta tai erilliseltä Turun Kaupungin sopimusliikkeeltä. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan erikseen sovittaessa sähköiseen muotoon ja on noudettava ja kuitattava tilaliikelaitoksen arkistosta. Korjatuista piirustuksista toimitetaan kopiot rakennuskohteeseen ja sähköinen suunnitelma ja mahdolliset transsit palautetaan arkistoon. Sähköinen suunnitelma tulee olla tehty tilaajan ohjeiden mukaisella ohjelmalla ja suunnitelman tulee noudattaa ohjeen mukaista piirtotekniikkaa. Kohteet, joista ei ole piirustuksia olemassa on urakoitsijan viipymättä laadittava, kiinteistön koosta ja työn laajuudesta riippuen, nousujohto-, pääkeskus-, ryhmäkeskuskaaviot ja tasopiirustukset sekä asemapiirrokseen tontille asennetut kaapelit mitoitettuna. Lisäksi maakaapeleiden tiedot tallennetaan WEBMAPjärjestelmään kaupungin ohjeen mukaisesti. Kaikki uudet tai uusittavat keskuskaaviot ja valaisinluettelot tehdään CADpiirustuksina. CAD-suunnittelu Tilaliikelaitoksessa käytetään pääsääntöisesti CAD-suunnitteluohjelmia ja piirustuksia käännetään digitaaliseen muotoon aina, kun kiinteistöihin tehdään laajempia muutoksia. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan sähköiseen muotoon (CAD) vain, jos asiasta on etukäteen sovittu työn tilaajan kanssa. Urakoitsijan on laadittava muutospiirustukset oleviin CAD-pohjiin voimassa olevien muovitransparent- piirustusten lisäksi.

9 Sivu 9/17 Työvälineiksi luettavat tarvikkeet Kiinnitystarvikkeiksi luettavat materiaalit Työssä tarvittavia ns. työvälineiksi luettavia tarvikkeita kuten poranteriä, taskulampun paristoja, polttimoita yms. ei hyväksytä laskutettavaksi. Pientarvikkeita, joita tarvitaan vain satunnaisesti, kuten teippiä, tinaa, liimaa, öljyä, rasvaa jne. ei hyväksytä laskutettavaksi, ellei voida osoittaa työhön kuluneen kokonaisia yksiköitä (esim. teippirulla). Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkunettohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Kohteessa olevien tavaroiden kuljetus Erillistä kuljetusta vaativat suurikokoiset laitteet kuten esim. poistettavat liedet, valaisimet, yms. kuljetetaan pääasiassa aikaveloitusurakoitsijan toimesta. Kaikki kaupungin omaisuutta olevat laitteet ja tarvikkeet, jotka poistetaan käytöstä ja joiden varastoinnista on sovittu tilaajan kanssa, on aina toimitettava tilapalveluiden varastolle osoitteeseen Akselintie 16. Purkujätteet toimitetaan työmaaohjeiden mukaisesti niille määrätyille keräyspisteille tai jos kohteella ei ole muita urakoitsijoita niin purkujätteen pois kuljetus kuuluu urakoitsijalle. Kustannukset maksaa tilaaja. Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan kuljetusta hoitavalle henkilölle mistä, milloin ja minkälainen laite on noudettavissa varastolle. Matkakorvaukset Matkakorvauksien kustannukset voidaan veloittaa erikseen, kun kohteen etäisyys on kauppatorilta 15 km. Matkakorvauksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan valtion matkustussäännön kulukorvaustason mukaisia veloitushintoja. Tunti-ilmoitukset Jokaisesta työstä on laskuun liitettävä tilaajan edustajan tai muun tilaajaa edustavan henkilön allekirjoituksellaan vahvistama tunti-ilmoituksen jäljennös, mikäli se ei ole esim. työn ajankohdasta tms. johtuen mahdotonta saada. Tunti-ilmoituksiin on kirjattava asentajan nimi, erikseen työn alkamis- ja päättymisaika sekä eriteltävä matkoihin käytetty aika. Tilaajan erikseen pyydettäessä tarjoajan on laadittava yhteenveto henkilöstön viikoittaisista työtunneista/työkohteista. Urakoitsija toimittaa viikoittain asentajien tunti-ilmoitukset ja tavaralistat työntilaajille tarkistettavaksi. Työsuoritusta ei saa laskuttaa ennen kuin tilaaja on palauttanut tarkastetut tunti-ilmoitukset ja tavaralistat, jotka on liitettävä laskuun.

10 Sivu 10/17 Urakoitsijan työnjohdon on suunniteltava ja valmisteltava työt siten, ettei asentajille tule turhia, työsuorituksia hidastavia varastokäyntejä. Sopimuskaudella tarjouksen antavan yrityksen käytössä tulee olla tuntiilmoitusten tekemistä varten sähköinen kirjausmenettely eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Työkohteissa on työntekijöiden käytössä on oltava älypuhelin, tabletpc tai muu vastaava päätelaite. Laskutusehdot Jokaiseen laskuun on merkittävä tilausnumero, tilauksen tehneen henkilön nimi, työkohde ja tilauspäivämäärä. Laskuissa on selvitettävä käytetyt tarvikkeet ja niiden SSTL:n mukainen tuote nro on ilmoitettava. Sopimuskaudella laskutus tulee siirtymään sähköiseksi eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Turun kaupungin sähköinen taloushallintajärjestelmä on SAP, näin ollen tarjouksentekijän taloushallintojärjestelmä tulee olla yhteensopiva tämän kanssa. Lisäksi laskuihin on liitettävä lyhyt selostus tehdystä työstä. Laskujen maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle. Laskujen mahdollisen viivästymisen yliaikakorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 1 mom. mukainen korko. Laskutus- tai vastaavia muita lisiä ei hyväksytä. Mikäli työkohdetta laskutetaan useammissa erissä on laskuihin kirjoitettava VÄLILASKU ja viimeiseen laskuun LOPPULASKU. Osalaskuihin on merkittävä laskun järjestysnumero, joko laskun numeron jälkeen (esim ) tai tekstiin (esim. välilasku-1). Loppulaskun maksun edellytyksenä on, että tilaajalle on toimitettu ajantasaiset piirustukset ja CAD-kuvat ja että kohteessa on pidetty lopputarkastus. Lopputarkastuksen kokoonkutsujana toimii urakoitsija. Loppulaskun ja siihen liittyvät tehtävät (ml. loppukuvat) tulee olla tilaajalla viimeistään 2 kk kuluttua työvaiheen asennuksen valmistumisen jälkeen. Työaika Urakka-työkohteissa tulee noudattaa työkohteen työaikaohjetta. Muissa kohteissa työaika on pääsääntöisesti klo Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- ja kahvitauot. Työajoissa tulee huomioida tilojen käyttäjien toiminta. Tupakointi työmaalla Turun kaupunki on savuton työpaikka. Kiinteistöliikelaitoksen työmailla on tupakkalain mukaisesti tupakointi kielletty.

11 Sivu 11/17 Työnjohto Sopimuksen voimassaolo Tarjoajalla tulee olla asettaa työhön omaan henkilökuntaansa kuuluva pätevä vastaava työnjohto, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työjohdolla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa. Sopimuksen voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta + yksi (1) optiovuosi tilauksesta. Kahden vuoden jälkeen sopimus tarkistetaan ja voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Ennen sopimuksen päättymistä tilatut ja käynnissä olevat työt on suoritettava valmiiksi tilaushetkellä voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. Tarjoushinta Hintaan ei sovelleta miltään osin indeksiehtoa. Veloitushintojen muutoksia ei hyväksytä sopimuskauden, eikä mahdollisen optiokauden aikana. Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkubruttohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Aikaveloitushintaan kuuluvat kaikki asentajille maksettavat palkat ja palkkiot yleiskuluineen. Aikaveloitusurakoitsijan tulee noudattaa jätteiden poisviennissä ja käsittelyssä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (jäte- ja ympäristösuojelulaki jne.) ja huomata, että vastuu jätehuollon osalta on aliurakoitsijalla itsellään. Urakoitsijan on lisäksi laadittava tarvittava työturvallisuussuunnitelma. Sopimusehdot Urakassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus/tilaus 2. Mahdollisen sopimusneuvottelun pöytäkirja 3. Tarjouspyyntökirje mahdollisine lisäselvityksineen ja mahdollisine aliurakkaselvityksineen (huom! aliurakkaselvitys on kaupallinen asiakirja) 4. Muut tarjouspyyntöasiakirjat 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjous 7. Rakentamista ja työsuhteita koskevat yleiset lait ja määräykset sekä yleisesti käytetyt laatumääräykset ja ohjeet (RYL, Ratu jne.) Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

12 Sivu 12/17 Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima Urakoitsijan on noudatettava Suomessa alan työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Urakoitsija vastaa siis kaikista em. työehtosopimuksen sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön edellyttämistä velvoitteista ja vaateista (palkanmaksuvelvoitteista jne.) sekä omalta että mahdollisesti käyttämiensä muiden urakoitsijoiden osalta. Urakoitsijan on myös tarvittaessa annettava tilaajalle em. tiedot sekä selvitykset siitä, mitä työehtosopimusta yrityksen tehtävissä noudatetaan. Urakoitsijan on otettava työntekijöilleen riittävä tapaturmavakuutus. Suomeen tulevan yrityksen työntekijöillä tulee myös olla lähetetyn työntekijän todistus. Jos urakoitsijalla on tilaajan työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvittaessa näytettävä passinsa. Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito Yleistä Urakoitsijan vastuulla on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin tilaajan työmaalla tehtäviin töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Urakoitsija vastaa myös siitä, että työmaalle lähetetty työntekijä ymmärtää tilaajan antamat ohjeet (esim. työturvallisuusohjeet), selvitykset ja määräykset. Työkohteissa käytettävä kieli on suomi. Työkohteiden kirjalliset ohjeet, selvitykset ja määräykset ovat suomenkielisiä. Tuotemerkki, materiaali Varaosat ja huolto Tavaran/työhön liittyvän materiaalin tulee täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa/materiaalia koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta. Urakoitsija takaa hankkimilleen koneille ja laitteille vähintään 10 vuoden käyttöikää vastaavan varaosien saannin sekä huollon Turussa kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Tilaajan teettämät muut työt yms. Tilaaja voi teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita; kunkin urakoitsijan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse tilaajan ja muiden urakoitsijoiden töitä. Urakoitsija ei saa myöskään tarpeettomasti häiritä korjattavissa/rakennettavissa tiloissa mahdollisesti samanaikaisesti olevien käyttäjien (henkilökunta, vuokralaiset, kouluissa oppilaat jne.) toimintaa. Huom. Urakoitsijan on ehdottomasti huolehdittava ja vastattava siitä, että urakoitsijan omat aliurakoitsijat hoitavat myös velvoitteensa mm. seuraavien kohtien osalta: Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset; Kulkuluvat, tunnisteet; Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima; Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito. Urakoitsijan on tarvittaessa annettava tilaajalle todiste em. asioiden hoitamisesta ja noudattamisesta. Urakoitsija vastaa myös siitä, että urakoitsijan oma aliurakoitsija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, lakeja, asetuksia jne.

13 Sivu 13/17 Sopimusaika (Lisäksi varaus yhdestä(1) optiovuodesta) Tarjous Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo.12:00 Tarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku tai tuotuna käyntiosoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos Kirjaamo Puolalankatu 5, 1 krs Turku kuoreen merkintä: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt Hallintolain 4:17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen pyytäjä voi perustelluista syistä jättää hankinnan toteuttamatta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi hankkeelle myönnettyjen määrärahojen ylittyminen. Tarjousten käsittely Tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten hintavertailu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellaiset tarjoajat, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin hankintalain 53 ja 54 :n mukainen poissulkemisperuste.

14 Sivu 14/17 Tarjoajille asetettavat kelpoisuusvaatimukset Kaikkia ehdokkaita koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä, taloudellista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa niitä koskevat todistukset ja selvitykset: Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa seuraavat todistukset ja selvitykset: - Tarjoajien ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. - Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportti tai muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto. - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty veroviranomaisen kanssa. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Tarjoukseen on liitettävä todistus voimassa olevasta tapaturma vakuutuksesta. - Todistus / selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin, ennakonperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä, ja sen on toimitettava rekisterimerkinnöistä tai rekisteröimättömyyden perusteista selvitys hankintayksikölle. - Tarjoajan on esitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella ja tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset on toimitettava alkuperäisinä ja oikeaksi todistettuna käännöksinä suomenkielelle. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset ja selvitykset sopimuskauden aikana erikseen pyydettäessä. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle sopimuskauden aikana tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Yrityksen tulee edellyttää samoja selvityksiä omilta alihankkijoiltaan. Yrityksen tulee noudattaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006).

15 Sivu 15/17 Vain sähköasennustöitä (SU) koskevat ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset sopimuksen alkaessa 1. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä (1) vastaavan tyyppisen kokonaisuuden ylläpidosta viimeisten neljän (4) vuoden ajalta. (Toimittajan tulee nimetä referenssi. Tämä tieto voidaan luokitella liikesalaisuuden piiriin, vaade ilmoitettava tarjouksessa.) Lisäksi sähköurakoitsijalla (SU) on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETIn tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. 2. Töiden kohtuullinen hoitaminen edellyttää, että asennusliikkeellä (kohta 1.0) on sijoittaa noin asentajaa tilaajan tilaustöihin sopimuksen alkaessa. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työnjohtajilla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. 3. Kustannustehokkaan työsuorituksen takaamiseksi asennusliikkeellä tulee olla asentajien käytössä vähintään viittä (5) asentajaa kohden yksi huoltoauto, joka on varustettu riittävillä asennus- ja kiinnitysmateriaaleilla, eri asennustavoille. (sopimuksen alkaessa) Lisäksi huoltoauton varusteena tulee olla Tukes - ohjeen mukaiset työ-, suoja- ja mittalaitteet. 4. Tarjoavan yrityksen liikevaihto sähköteknisissä asennuksissa tulee olla keskimäärin /vuosi, viimeisten neljän (4) Vuoden ajalta. Tarjouksen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaadittuja teknisiä ja muita vaatimuksia sekä esitettyjä kaupallisia ehtoja ja sisältävän vaaditut todistukset ja selvitykset. Muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä, todistuksia ja liitteitä (esim. yksikköhintaluettelo täytettynä kaikilta osin), jotka on joko pyydetty liittämään tarjoukseen tai erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset, vertaillaan hinnan mukaisesti.

16 Sivu 16/17 Hankintailmoitukset Tästä tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa Tarjous on lisäksi julkaistu Turun kaupungin internet-sivulla osoitteessa Tarjoajan omat vakioehdot Tarjoajan omien vakioehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Omia ehtoja ei hyväksytä. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina (Julkisuuslaki 11 :n 1 mom. 6-kohta, 20 :n 20 kohta). Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä salaiseksi merkityllä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko salaisiksi ilmoitetut tiedot julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Sopimus Hankintapäätöksestä annetaan ilmoitus kaikille tarjoajille sähköpostilla. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua valituksen, hankintaoikaisun, tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Valitun toimittajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi ja edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Päätöksen tiedoksianto sähköisesti Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite tai telefaksinumero), johon hankintayksikkö voi halutessaan antaa hankinnan yhteydessä tehtävät päätökset tiedoksi hankintalain 75 :n mukaisella tavalla.

17 Sivu 17/17 Tiedustelut Hankinnan valmistelijana toimii Mika Vierjoki p Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee lähettää suomenkielisinä sähköpostiosoitteeseen viimeistään mennessä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viitteeksi kysymys: sähköteknisten töiden vuosisopimus Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kaupungin internet- sivulla osoitteessa viimeistään Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Ystävällisin terveisin Turun Kiinteistöliikelaitos Jouko Turto Toimialajohtaja Tarjouspyyntöasiakirjat: 1. Tarjouspyyntö 2. Työturvallisuusasiakirja 3. Sähkötöiden aikaveloitustarjouslomake 4. Tarvikealennusluettelo

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS

TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) SISÄLLYS 1. Yleistä 2 2. Hankinnan kohde 2 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 3 6. Osatarjous 3 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 3 8. Tarjouspyyntöasiakirjat 3 9. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta

Tarjouspyyntö. Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö Kylmäaineita sisältävien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollosta ja pienkorjauksista Viitasaaren Kaupunki Pihtiputaan Kunta Tarjouspyyntö 1. Hankinnan kohde Kylmälaitteiden määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET

MAALAUSTYÖT JA TARVIKKEET 2.10.2017 Sivu 1/5 Dnro: 300/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset maalaustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi MAALAUSTYÖT

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET

RAKENNUSTYÖT JA TARVIKKEET 26.9.2017 Sivu 1/5 Dnro: 290/2017 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Hanke: Janakkalan kunnan tuntiveloitusperusteiset rakennustyöt ja niissä käytettävät tarvikkeet 1.1.2018 31.12.2021 + 1 optiovuosi RAKENNUSTYÖT

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA

SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN SUORITTAMINEN AIKAVELOITUSPERIAATTEELLA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa sähkötöiden suorittamisesta sekä tilaajan tai urakoitsijan

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) KAPPALETAVARANOSTIMELLA JA VAIHTOLAVALAITTEELLA VARUSTETUN KUORMA- AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne kappaletavaranostimella ja vaihtolavalaitteella varustetusta kuorma-autosta.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KIRJASTOAUTON HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta.

Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. 1 ( 5) TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne kaupunkistrategian uusimisen konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot