AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE"

Transkriptio

1 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE Pyydämme Teiltä tarjousta yllämainitusta työstä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tämän tarjouspyynnön mukainen hankinta-arvo vaihtelee vuositasolla välillä. Hankinta-arvo on suuntaa antava, eikä sido tilaajaa. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankinta on jaettu 20 eri ryhmään. Ryhmät on mainittu kohdassa Nimikkeistö. Hankinnasta tehdään puitesopimus kussakin ryhmässä yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Osatarjoukset otetaan huomioon erillisjärjestelmien osalta (pos 1 19). Sähköasennuksesta ei voi antaa osatarjousta, vaan se on tarjottava kohdan 1.0 mukaisena kokonaisuutena. Tämän tarjouspyynnön perusteella voidaan näin ollen valita 1-20 toimittajaa. Kaikissa ryhmissä valintaperusteena on halvin hinta. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. Tarjous on tehtävä kirjallisesti suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Työkieli on suomi.

2 Sivu 2/17 Hinta Tarjoushinta tulee antaa seuraavasti: Tarjous tulee antaa kiinteinä yksikköhintoina ilman arvonlisäveroa oheiselle tarjouserittelylle. Korvauksia matkakuluista, matka-ajasta tai vastaavista ei makseta, eikä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä hyväksytä. ALV Tilaajan ja Urakoitsijan välillä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta eikä Urakoitsija siksi lisää urakkahintaan arvonlisäveroa. Sisältö Tarvikkeet Asennustarvikkeet (kytkimet, pistorasiat, asennusjohdot, kiinnitystarvikkeet jne) hankkii urakoitsija, ellei toisin sovita. Tilaaja voi tämän sopimuksen puitteissa hankkia myös muita sähköteknisiä järjestelmiä tai yksittäisiä laitteita, kuten sähkökeskuksia. Tilaajan erikseen hankkimat laitteet ja järjestelmät voidaan asentaa tämän sopimuksen mukaisilla asennushinnoilla. Asennustarvikkeina on käytettävä ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä tuotteita (esim. Dragan lyijyttömiä ja/tai halogeenittomia muovivaippakaapeleita) Tarvikkeet on hinnoiteltava vapaasti työmaalla periaatteella. Tarvikkeista, jotka vaativat koon tai määrän takia erillistä kuljetusta, maksetaan kuljetuskorvaus kauppatorilta 10 km:n ylittäviltä matkoilta (kuljetuskorvaushinta on ilmoitettava tarjouksessa). Pienistä asennustarvikemääristä (kaapelinippu, pistorasia, kytkimet, kiinnitystarvikkeet, työvälineet yms.) ei makseta erillistä kuljetuskorvausta. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kts. kohta: laskutusehdot/tarvikehinnasto. Nimikkeistö Tarjouspyynnössä on käytetty erillisiä nimikkeitä ja selvyyden vuoksi alla oleva taulukko. Järjestelmä 1.0 Sähköasennustyöt (SU) Sähköasennustyöt 1.1 Erillisjärjestelmät A (antenniverkkotyöt) (pos 1) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot (pos 2) T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt (pos 3) TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliiketyöt (pos 4) Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 5) Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 6) Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 7) Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 8) Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 9) KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 10)

3 Sivu 3/17 Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 11) Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään.s3-oikeudet) (pos 12) Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2-oikeudet) ( pos 13) Sähköasennukset yli 160 A (pos 14) Keskijänniteasennukset ja koestukset (pos 15) Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö (pos 16) Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö (pos 17 Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö (pos 18) Sähkötekninen piirtotyö (pos 19) Tarjous Tarjous on annettava liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella. Tarjouksessa on annettava kaikki pyydetyt asiakirjat ja tiedot. Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai osan niistä perustellusta syystä. Tarjoushinnat Yleistä Takuuaika Aikaveloitushinnan tulee sisältää urakoitsijan kiinteät kulut (sos. kulut, vastuuvakuutukset, työasut, työnjohtokustannukset jne.) verottomana. Matka-, ateria-, päiväraha yms. korvaukset tulee sisältyä aikaveloitushintaan. Tarjouksen on oltava voimassa Turun kiinteistöliikelaitoksen tilauksissa. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa kokonaisuuksia erikseen. Kustakin työstä takuuaika on kaksi (2) vuotta (mikäli tarjoaja myöntää pidemmän takuuajan on se mainittava tarjouksessa) hyväksytyn työn vastaanottamisesta lukien. Sähköurakoitsijan pätevyys 1.0 Sähköasennustyöt (Su) Sähköurakoitsijalla on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETI:n tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. Urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijöillään on ko. työhön tarvittava ammattitaito ja sähkötyöturvallisuuskortti. Ennen vuosisopimuksen tilaamista urakoitsijan on toimitettava asentajistaan todistukset riittävän ammattikokemuksen toteamiseksi. 1.1 Heikkovirta-asennukset ja muut erillistyöt (Pos 1-19) Kohdassa Ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset, sähköasennustyöt (SU) mainitut vähimmäisvaatimukset eivät koske heikkovirta-asennuksia ja muita erillistöitä (Pos 1-19). Talotekniset järjestelmät sisältävät myös erillistä osaamista vaativia työtehtäviä. Nämä työtehtävät vaativat työtehtävien suorittamiseen erikoistyökaluja, joita tekijällä tulee olla käytettävissään. Tuntihinnat sisältävät tarvittavien erikoistyökalujen kustannukset. Näiden järjestelmien tehtävät muodostavat vain pienen osan tarjouspyynnön laajuudesta, näin ollen niiden suorittaminen voidaan hankkia erillisurakointia suorittavalta liikkeeltä (tarvittaessa tilaajan erillispäätöksellä tapauskohtaisesti).

4 Sivu 4/17 Tarjouspyyntöön sähköasennusosaan osallistuva tarjoaja voi osallistua myös näiden osa-alueiden tarjouspyyntöön, edellyttäen, että tarjoajalla on näiden osa-alueiden suorittamiseen tarvittava henkilöstö ja tarvittavat laitteet. Tämän tarjouspyynnön mukaisesti järjestelmien tarjoajilta tilaaja voi hankkia hankintalain ja Turun kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti järjestelmälaiteita. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Laitehankinta voidaan tehdä myös sähköasennusteknisen tuntiveloitusurakoitsijalta (SU). Lisäksi tarjoukseen on liitettävä mahdolliset telepätevyydet ja muut pätevyydet. Tarjoushinnat (tuntiveloitushinta) sisältävät työtehtävissä vaadittavat laitteet. A (antenniverkkotyöt) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään S3- oikeudet). Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2- oikeudet) Sähköasennukset yli 160 A Keskijänniteasennukset ja koestukset Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö Sähkötekninen piirtotyö Asentajien ammattikokemus Töissä on käytettävä ammattitaidoiltaan itsenäiseen työskentelyyn pystyviä sähköasentajia, joiksi katsotaan pr 2 4 asentajat. Pääsääntöisesti on käytettävä pr. 3-4 ammattitaitoryhmän asentajia. Työkohteissa, joissa työskentelee useita asentajia voi asennusryhmään kuulua myös pr 2 asentajia. Palkkaryhmän S asentajia voidaan käyttää satunnaisesti em. asentajien apuna, kun asiasta on tilaajan kanssa etukäteen kunkin yksittäistapauksen osalta sovittu. Jokaisella työnjohtajalla ja asentajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Kortista on toimitettava kopio tilaajalle ennen vuosisopimuksen tilaamista.

5 Sivu 5/17 Urakoitsijan on toimitettava töissä käytettävistä asentajista työturvallisuuskortin ja tulityökortin lisäksi seuraavat tiedot ennen vuosisopimuksen tilaamista sekä pidettävä ne ajan tasalla sopimuskauden ajan: - henkilötiedot - valokuva - ammattikokemus - palkkaryhmä - todistukset työkokemuksesta - työkokemus vuosina Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia asentajia tai aputyöntekijöitä ei sisäasennuksissa saa käyttää ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää (esim. sähköpostitse) Kulkuluvat ja tunnisteet Aikaveloitusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Urakoitsijan on toimitettava asentajaluettelo (kuvallinen) aikaveloitustöissä käytettävistä omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat tilaajan edustajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Asentajaluettelo on päivitettävä välittömästi tietojen muuttuessa Asentajien ja työnjohdon työasut. Asentajilla on oltava huomioväriset työasut, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työnjohdolla on oltava työmaalla käytäessä yllään vähintään huomioväriset liivit, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työsuoritukset Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Töissä noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja RT YSE 1998 (jäljempänä YSE 1998 ). Vastuu työsuorituksesta, työturvallisuudesta ja työn lopputuloksesta on urakoitsijalla. Ennen työhön ryhtymistä vuosisopimusliikkeen on otettava yhteys työtilauksen tehneeseen, joka selvittää työn laajuuden sekä mahdolliset erityispiirteet. Asennuskohteet sijaitsevat pääosin eri hallintokuntien toimitiloissa, näin ollen asentajien tulee huomioida tilan käyttäjän toiminta. Tarvittaessa on neuvoteltava työn suoritusaika tilojen käyttäjän kanssa. Työn suorittaja Työalueen siivous ja puhdistus siten, että asennustyön valmistumisen jälkeen alue on puhdas johdon pätkistä ja muista asennusjätteistä. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja YSE ehtojen mukaisesti, mikäli muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa tai näissä hankintaehdoissa ei ole toisin sanottu. Jos työ käsittää ainoastaan sähköasennustyötä, vastaa tarjouksen tekijä päätoteuttajan tehtävistä ml. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista lukuun ottamatta YSE ja 3 c kohtien mukaisia työmaapalveluja, joista huolehtii tilaaja.

6 Sivu 6/17 Aikatyöurakoitsijan tulee noudattaa työssään kaikkia työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä ja huomata, että työsuojeluvastuu aliurakoitsijan työsuorituksen osalta on urakoitsijalla itsellään. Aikatyöurakoitsijan on noudatettava myös Valtioneuvoston asetusta 715/2001 sekä toimitettava käyttämiensä vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet työmaalle. Mahdollisissa asbestitöissä (tai muissa vaaraa/mahdollisia sairauksia aiheuttavissa töissä) tulee noudattaa ehdottomasti kaikkia viranomaismääräyksiä, lakeja, asetuksia jne. Työnsuorittajan tulee tiedottaa tilaajaa em. tehtävistä. Palokatkot ja muut läpiviennit Asennustyön valmistuessa työn suorittajan tulee tarkastuksellaan varmistua työalueen paloläpivientien ja muiden läpivientien sulkemisesta normien mukaisella tavalla. Lisäksi urakoitsija ilmoittaa tilaajalle mahdolliset puutteet, läpivientien osalta, vaikka puute ei ole työskentelyalueella. Näiden läpivientien osalta tilaaja korjaa kyseiset läpiviennit kustannuksellaan, erillistyönä. Työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Aikatyöurakoitsijan tulee nimetä jokaiseen asennuskohteeseen työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja. Jokaisen työkohteessa työskentelevän tulee olla tietoinen kuka on kohteessa nimetty henkilö tähän tehtävään. Hänen tulee olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. Valvoja osallistuu työhön tai tekee sen kokonaisuudessaan itse. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tulee itse olla työkohteessa, jotta pystyy valvomaan turvallisuutta. Valvonnan määrittely on yleensä tehtävä kirjallisesti, jos työkohteessa työskentelee usean työnantajan työntekijöitä. Valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun sähkölaitteistoon on mahdollista kytkeä tai kytkeytyä jännite. Vasteajat ja viivästyminen Tilaajan kohteissa urakoitsijan on huolehdittava, että kiireellisissä vikatapauksissa vasteaika saa olla enintään 1h tilauksesta. Kiireellisenä vikatapauksena pidetään tapauksia, joissa häiriö tai käyttökatkos aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai omaisuudelle. Normaaleissa kunnossapitokorjauksissa reagointiaika saa olla väh. 3 vrk ja vasteaika saa olla enintään 5 vrk tilauksesta, ellei käyttäjän kanssa muuta ole sovittu. Kunnossapidon ohjelmoiduissa töissä sovitaan aikataulut tapauskohtaisesti. Mikäli urakoitsija ei pysty tilausta hoitamaan vasteajan puitteissa on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Vasteajan ylittyessä tilaajalla on oikeus sopimussakkoon, jonka suuruus määräytyy YSE :n mukaan, kuitenkin siten, että kiireellisissä vikatapauksissa viivästyssakko on 0,05 % kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään 50 tunnilta. Muilta osin toimitaan tällöinkin YSE :n mukaisesti. Viivästyssakon määräytymisessä käytettävä urakkahinta on työn arvonlisäveroton kokonaishinta, ja Tilaajalla on oikeus vähentää se Palveluntuottajan ko. työstä toimittaman laskun loppusummasta.

7 Sivu 7/17 Jos asennustyön aloitus kestää yli kaksi viikkoa niin tällöin tilaajalla on aina oikeus purkaa sopimus. Mikäli vasteajan ylitys on alle kaksi viikkoa, mutta kuitenkin huomattava tai ylityksiä tapahtuu toistuvasti ja tästä aiheutuu tilaajalle haittaa, on tilaajalla oikeus YSE 1998:n mukaisen viivästyssakon lisäksi tilata työ urakoitsijan lukuun toiselta palveluntoimittajalta. Urakoitsijan maksettavaksi tuleva osuus tilauksesta voi tällöin olla enintään 500 euroa, joka vähennetään urakoitsijan veloituksista seuraavassa laskussa. Vasteajan ylitys voi olla sopimuksen irtisanomis- tai purkuperuste. Tilaajan on ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista varoitettava kirjallisesti tuntityöurakoitsijaa. Jos vasteajan ylitykset jatkuvat varoituksesta huolimatta on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Mikäli töiden suoritus kestää kohtuuttoman kauan asentajien vähäisyyden takia, on tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus (esim. asennusliikkeellä sopimuksen mukainen määrä henkilöstöä, mutta asennusliikkeen muut työt eivät mahdollista kyseistä työsuoritusta). Ennen sopimuksen irtisanomista tilaaja on varoittettava kirjallisesti sopimuksen purkamisuhasta sopimusosapuolta. Vakuutukset Urakoitsija vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (tapaturma-, sosiaaliym. vakuutuksista, työn edellyttämistä vastuuvakuutuksista, palovakuutuksista jne). (Huom. Tilaaja ei ota kohteisiin rakentamis- ja asennusvakuutusta). Tulityöt Sähkötöissä on pyrittävä valitsemaan sellaiset työmenetelmät, että tulitöiden tekemiseltä vältyttäisiin. Mikäli kuitenkin joudutaan tekemään töitä, joista aiheutuu kipinöitä tai niissä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tuottavia välineitä, urakoitsijan on noudatettava vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (002) tulitöiden voimassa olevaa suojeluohjetta. Sähköurakoitsijan on tulityötapauksessa nimitettävä tulitöistä vastaava vastuuhenkilö (tulityö ja siihen liittyvät turvatoimet, sammutus- ja muu turvakalusto, työaikainen vartiointi ja jälkivartiointi). Töiden tilaaminen Vuosisopimustöiden suoritukset tilataan pääsääntöisesti puhelimitse, sähköpostilla tai Granlund manager - ohjelmalla. Työtilaajana voi olla vain Kiinteistöliikelaitos/tilapalvelut tai poikkeustapauksessa hallintokunnan edustaja, joka on saanut väliaikaisen tilausluvan tilapalveluiden edustajalta. Tilausten ja muiden materiaalien, kuten suunnitelmien postituksessa käytetään sähköpostia. Toimittajan tulee huomioida, että aikatyöveloituskohteista ei ole pääsääntöisesti erillisiä suunnitelmia, vaan toimittajan tulee suorittaa kohteen asennukset kohteen yleistä asennustekniikkaa noudattaen. Tehty muutos lisätään kohteessa oleviin piirustuksiin, ns. punakynäkorjauksena. Töiden tilauksista on urakoitsijan pidettävä kirjaa ja toimitettava viimeistään tilausta seuraavana päivänä kirjallinen vahvistus tilauksesta sähköpostilla tai kuittaamalla työ vastaan otetuksi Granlund manager -ohjelmassa. Vahvistuksessa on mainittava työn suorittaja ja arvioitu aloituspäivä sekä mahdollinen kokonaissuoritusaika. Mahdolliset toimitusaikaviiveet on ilmoitettava työn tilaajalle sekä ilmoitettava viiveen syy.

8 Sivu 8/17 Puhelimen käyttö Työmaata koskevat puhelinliikennekustannukset sisältyvät tuntiveloitushintaan. Töiden tarkastus Kaikissa töistä on suoritettava SFS standardin mukaiset mittaukset ja tehtävä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja. Työn suuruuden mukaan urakoitsijan on hoidettava myös varmennustarkastukset. Tarkastusilmoitukset toimitetaan tilaajalle. Tilaajan tarkastuksista sovitaan töiden ollessa käyttöönottokunnossa. Tällöin urakoitsijalla on oltava tehtynä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja,joka toimitetaan tilaajalle. Laitetunnukset Urakoitsijan on merkittävä kaikki uudet/uusittavat laitteet (esim. akut, puhaltimet, aikakellot) Tilaajan laitetunnusohjeen mukaisesti. Laitteiden tekniset tiedot ja asennus-/takuuajat on ilmoitettava Turun kaupungin huoltokirjan täyttöohjeen mukaisesti kiinteistöliikelaitokseen laiterekisteriin tallentamista varten. Tunnukset on laitettava myös piirustuksiin ko. laitteen kohdalle. Piirustukset Jokainen muutos tai lisäys on korjattava kohteessa oleviin piirustuksiin viipymättä ( punakynä-korjaus ). Myös laite- ja valaisinluettelot on korjattava. Tarkepiirustukset (sähköiset) tehdään erillisen huolto-ohjelman aikataulun mukaisesti. Kyseiset piirustukset laaditaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Tarkepiirustukset voidaan tilaajan harkinnan mukaan tilata tämän tarjouspyynnön valitulta toimittajalta tai erilliseltä Turun Kaupungin sopimusliikkeeltä. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan erikseen sovittaessa sähköiseen muotoon ja on noudettava ja kuitattava tilaliikelaitoksen arkistosta. Korjatuista piirustuksista toimitetaan kopiot rakennuskohteeseen ja sähköinen suunnitelma ja mahdolliset transsit palautetaan arkistoon. Sähköinen suunnitelma tulee olla tehty tilaajan ohjeiden mukaisella ohjelmalla ja suunnitelman tulee noudattaa ohjeen mukaista piirtotekniikkaa. Kohteet, joista ei ole piirustuksia olemassa on urakoitsijan viipymättä laadittava, kiinteistön koosta ja työn laajuudesta riippuen, nousujohto-, pääkeskus-, ryhmäkeskuskaaviot ja tasopiirustukset sekä asemapiirrokseen tontille asennetut kaapelit mitoitettuna. Lisäksi maakaapeleiden tiedot tallennetaan WEBMAPjärjestelmään kaupungin ohjeen mukaisesti. Kaikki uudet tai uusittavat keskuskaaviot ja valaisinluettelot tehdään CADpiirustuksina. CAD-suunnittelu Tilaliikelaitoksessa käytetään pääsääntöisesti CAD-suunnitteluohjelmia ja piirustuksia käännetään digitaaliseen muotoon aina, kun kiinteistöihin tehdään laajempia muutoksia. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan sähköiseen muotoon (CAD) vain, jos asiasta on etukäteen sovittu työn tilaajan kanssa. Urakoitsijan on laadittava muutospiirustukset oleviin CAD-pohjiin voimassa olevien muovitransparent- piirustusten lisäksi.

9 Sivu 9/17 Työvälineiksi luettavat tarvikkeet Kiinnitystarvikkeiksi luettavat materiaalit Työssä tarvittavia ns. työvälineiksi luettavia tarvikkeita kuten poranteriä, taskulampun paristoja, polttimoita yms. ei hyväksytä laskutettavaksi. Pientarvikkeita, joita tarvitaan vain satunnaisesti, kuten teippiä, tinaa, liimaa, öljyä, rasvaa jne. ei hyväksytä laskutettavaksi, ellei voida osoittaa työhön kuluneen kokonaisia yksiköitä (esim. teippirulla). Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkunettohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Kohteessa olevien tavaroiden kuljetus Erillistä kuljetusta vaativat suurikokoiset laitteet kuten esim. poistettavat liedet, valaisimet, yms. kuljetetaan pääasiassa aikaveloitusurakoitsijan toimesta. Kaikki kaupungin omaisuutta olevat laitteet ja tarvikkeet, jotka poistetaan käytöstä ja joiden varastoinnista on sovittu tilaajan kanssa, on aina toimitettava tilapalveluiden varastolle osoitteeseen Akselintie 16. Purkujätteet toimitetaan työmaaohjeiden mukaisesti niille määrätyille keräyspisteille tai jos kohteella ei ole muita urakoitsijoita niin purkujätteen pois kuljetus kuuluu urakoitsijalle. Kustannukset maksaa tilaaja. Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan kuljetusta hoitavalle henkilölle mistä, milloin ja minkälainen laite on noudettavissa varastolle. Matkakorvaukset Matkakorvauksien kustannukset voidaan veloittaa erikseen, kun kohteen etäisyys on kauppatorilta 15 km. Matkakorvauksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan valtion matkustussäännön kulukorvaustason mukaisia veloitushintoja. Tunti-ilmoitukset Jokaisesta työstä on laskuun liitettävä tilaajan edustajan tai muun tilaajaa edustavan henkilön allekirjoituksellaan vahvistama tunti-ilmoituksen jäljennös, mikäli se ei ole esim. työn ajankohdasta tms. johtuen mahdotonta saada. Tunti-ilmoituksiin on kirjattava asentajan nimi, erikseen työn alkamis- ja päättymisaika sekä eriteltävä matkoihin käytetty aika. Tilaajan erikseen pyydettäessä tarjoajan on laadittava yhteenveto henkilöstön viikoittaisista työtunneista/työkohteista. Urakoitsija toimittaa viikoittain asentajien tunti-ilmoitukset ja tavaralistat työntilaajille tarkistettavaksi. Työsuoritusta ei saa laskuttaa ennen kuin tilaaja on palauttanut tarkastetut tunti-ilmoitukset ja tavaralistat, jotka on liitettävä laskuun.

10 Sivu 10/17 Urakoitsijan työnjohdon on suunniteltava ja valmisteltava työt siten, ettei asentajille tule turhia, työsuorituksia hidastavia varastokäyntejä. Sopimuskaudella tarjouksen antavan yrityksen käytössä tulee olla tuntiilmoitusten tekemistä varten sähköinen kirjausmenettely eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Työkohteissa on työntekijöiden käytössä on oltava älypuhelin, tabletpc tai muu vastaava päätelaite. Laskutusehdot Jokaiseen laskuun on merkittävä tilausnumero, tilauksen tehneen henkilön nimi, työkohde ja tilauspäivämäärä. Laskuissa on selvitettävä käytetyt tarvikkeet ja niiden SSTL:n mukainen tuote nro on ilmoitettava. Sopimuskaudella laskutus tulee siirtymään sähköiseksi eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Turun kaupungin sähköinen taloushallintajärjestelmä on SAP, näin ollen tarjouksentekijän taloushallintojärjestelmä tulee olla yhteensopiva tämän kanssa. Lisäksi laskuihin on liitettävä lyhyt selostus tehdystä työstä. Laskujen maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle. Laskujen mahdollisen viivästymisen yliaikakorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 1 mom. mukainen korko. Laskutus- tai vastaavia muita lisiä ei hyväksytä. Mikäli työkohdetta laskutetaan useammissa erissä on laskuihin kirjoitettava VÄLILASKU ja viimeiseen laskuun LOPPULASKU. Osalaskuihin on merkittävä laskun järjestysnumero, joko laskun numeron jälkeen (esim ) tai tekstiin (esim. välilasku-1). Loppulaskun maksun edellytyksenä on, että tilaajalle on toimitettu ajantasaiset piirustukset ja CAD-kuvat ja että kohteessa on pidetty lopputarkastus. Lopputarkastuksen kokoonkutsujana toimii urakoitsija. Loppulaskun ja siihen liittyvät tehtävät (ml. loppukuvat) tulee olla tilaajalla viimeistään 2 kk kuluttua työvaiheen asennuksen valmistumisen jälkeen. Työaika Urakka-työkohteissa tulee noudattaa työkohteen työaikaohjetta. Muissa kohteissa työaika on pääsääntöisesti klo Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- ja kahvitauot. Työajoissa tulee huomioida tilojen käyttäjien toiminta. Tupakointi työmaalla Turun kaupunki on savuton työpaikka. Kiinteistöliikelaitoksen työmailla on tupakkalain mukaisesti tupakointi kielletty.

11 Sivu 11/17 Työnjohto Sopimuksen voimassaolo Tarjoajalla tulee olla asettaa työhön omaan henkilökuntaansa kuuluva pätevä vastaava työnjohto, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työjohdolla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa. Sopimuksen voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta + yksi (1) optiovuosi tilauksesta. Kahden vuoden jälkeen sopimus tarkistetaan ja voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Ennen sopimuksen päättymistä tilatut ja käynnissä olevat työt on suoritettava valmiiksi tilaushetkellä voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. Tarjoushinta Hintaan ei sovelleta miltään osin indeksiehtoa. Veloitushintojen muutoksia ei hyväksytä sopimuskauden, eikä mahdollisen optiokauden aikana. Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkubruttohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Aikaveloitushintaan kuuluvat kaikki asentajille maksettavat palkat ja palkkiot yleiskuluineen. Aikaveloitusurakoitsijan tulee noudattaa jätteiden poisviennissä ja käsittelyssä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (jäte- ja ympäristösuojelulaki jne.) ja huomata, että vastuu jätehuollon osalta on aliurakoitsijalla itsellään. Urakoitsijan on lisäksi laadittava tarvittava työturvallisuussuunnitelma. Sopimusehdot Urakassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus/tilaus 2. Mahdollisen sopimusneuvottelun pöytäkirja 3. Tarjouspyyntökirje mahdollisine lisäselvityksineen ja mahdollisine aliurakkaselvityksineen (huom! aliurakkaselvitys on kaupallinen asiakirja) 4. Muut tarjouspyyntöasiakirjat 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjous 7. Rakentamista ja työsuhteita koskevat yleiset lait ja määräykset sekä yleisesti käytetyt laatumääräykset ja ohjeet (RYL, Ratu jne.) Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

12 Sivu 12/17 Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima Urakoitsijan on noudatettava Suomessa alan työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Urakoitsija vastaa siis kaikista em. työehtosopimuksen sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön edellyttämistä velvoitteista ja vaateista (palkanmaksuvelvoitteista jne.) sekä omalta että mahdollisesti käyttämiensä muiden urakoitsijoiden osalta. Urakoitsijan on myös tarvittaessa annettava tilaajalle em. tiedot sekä selvitykset siitä, mitä työehtosopimusta yrityksen tehtävissä noudatetaan. Urakoitsijan on otettava työntekijöilleen riittävä tapaturmavakuutus. Suomeen tulevan yrityksen työntekijöillä tulee myös olla lähetetyn työntekijän todistus. Jos urakoitsijalla on tilaajan työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvittaessa näytettävä passinsa. Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito Yleistä Urakoitsijan vastuulla on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin tilaajan työmaalla tehtäviin töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Urakoitsija vastaa myös siitä, että työmaalle lähetetty työntekijä ymmärtää tilaajan antamat ohjeet (esim. työturvallisuusohjeet), selvitykset ja määräykset. Työkohteissa käytettävä kieli on suomi. Työkohteiden kirjalliset ohjeet, selvitykset ja määräykset ovat suomenkielisiä. Tuotemerkki, materiaali Varaosat ja huolto Tavaran/työhön liittyvän materiaalin tulee täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa/materiaalia koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta. Urakoitsija takaa hankkimilleen koneille ja laitteille vähintään 10 vuoden käyttöikää vastaavan varaosien saannin sekä huollon Turussa kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Tilaajan teettämät muut työt yms. Tilaaja voi teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita; kunkin urakoitsijan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse tilaajan ja muiden urakoitsijoiden töitä. Urakoitsija ei saa myöskään tarpeettomasti häiritä korjattavissa/rakennettavissa tiloissa mahdollisesti samanaikaisesti olevien käyttäjien (henkilökunta, vuokralaiset, kouluissa oppilaat jne.) toimintaa. Huom. Urakoitsijan on ehdottomasti huolehdittava ja vastattava siitä, että urakoitsijan omat aliurakoitsijat hoitavat myös velvoitteensa mm. seuraavien kohtien osalta: Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset; Kulkuluvat, tunnisteet; Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima; Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito. Urakoitsijan on tarvittaessa annettava tilaajalle todiste em. asioiden hoitamisesta ja noudattamisesta. Urakoitsija vastaa myös siitä, että urakoitsijan oma aliurakoitsija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, lakeja, asetuksia jne.

13 Sivu 13/17 Sopimusaika (Lisäksi varaus yhdestä(1) optiovuodesta) Tarjous Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo.12:00 Tarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku tai tuotuna käyntiosoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos Kirjaamo Puolalankatu 5, 1 krs Turku kuoreen merkintä: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt Hallintolain 4:17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen pyytäjä voi perustelluista syistä jättää hankinnan toteuttamatta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi hankkeelle myönnettyjen määrärahojen ylittyminen. Tarjousten käsittely Tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten hintavertailu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellaiset tarjoajat, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin hankintalain 53 ja 54 :n mukainen poissulkemisperuste.

14 Sivu 14/17 Tarjoajille asetettavat kelpoisuusvaatimukset Kaikkia ehdokkaita koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä, taloudellista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa niitä koskevat todistukset ja selvitykset: Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa seuraavat todistukset ja selvitykset: - Tarjoajien ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. - Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportti tai muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto. - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty veroviranomaisen kanssa. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Tarjoukseen on liitettävä todistus voimassa olevasta tapaturma vakuutuksesta. - Todistus / selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin, ennakonperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä, ja sen on toimitettava rekisterimerkinnöistä tai rekisteröimättömyyden perusteista selvitys hankintayksikölle. - Tarjoajan on esitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella ja tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset on toimitettava alkuperäisinä ja oikeaksi todistettuna käännöksinä suomenkielelle. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset ja selvitykset sopimuskauden aikana erikseen pyydettäessä. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle sopimuskauden aikana tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Yrityksen tulee edellyttää samoja selvityksiä omilta alihankkijoiltaan. Yrityksen tulee noudattaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006).

15 Sivu 15/17 Vain sähköasennustöitä (SU) koskevat ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset sopimuksen alkaessa 1. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä (1) vastaavan tyyppisen kokonaisuuden ylläpidosta viimeisten neljän (4) vuoden ajalta. (Toimittajan tulee nimetä referenssi. Tämä tieto voidaan luokitella liikesalaisuuden piiriin, vaade ilmoitettava tarjouksessa.) Lisäksi sähköurakoitsijalla (SU) on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETIn tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. 2. Töiden kohtuullinen hoitaminen edellyttää, että asennusliikkeellä (kohta 1.0) on sijoittaa noin asentajaa tilaajan tilaustöihin sopimuksen alkaessa. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työnjohtajilla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. 3. Kustannustehokkaan työsuorituksen takaamiseksi asennusliikkeellä tulee olla asentajien käytössä vähintään viittä (5) asentajaa kohden yksi huoltoauto, joka on varustettu riittävillä asennus- ja kiinnitysmateriaaleilla, eri asennustavoille. (sopimuksen alkaessa) Lisäksi huoltoauton varusteena tulee olla Tukes - ohjeen mukaiset työ-, suoja- ja mittalaitteet. 4. Tarjoavan yrityksen liikevaihto sähköteknisissä asennuksissa tulee olla keskimäärin /vuosi, viimeisten neljän (4) Vuoden ajalta. Tarjouksen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaadittuja teknisiä ja muita vaatimuksia sekä esitettyjä kaupallisia ehtoja ja sisältävän vaaditut todistukset ja selvitykset. Muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä, todistuksia ja liitteitä (esim. yksikköhintaluettelo täytettynä kaikilta osin), jotka on joko pyydetty liittämään tarjoukseen tai erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset, vertaillaan hinnan mukaisesti.

16 Sivu 16/17 Hankintailmoitukset Tästä tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa Tarjous on lisäksi julkaistu Turun kaupungin internet-sivulla osoitteessa Tarjoajan omat vakioehdot Tarjoajan omien vakioehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Omia ehtoja ei hyväksytä. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina (Julkisuuslaki 11 :n 1 mom. 6-kohta, 20 :n 20 kohta). Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä salaiseksi merkityllä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko salaisiksi ilmoitetut tiedot julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Sopimus Hankintapäätöksestä annetaan ilmoitus kaikille tarjoajille sähköpostilla. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua valituksen, hankintaoikaisun, tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Valitun toimittajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi ja edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Päätöksen tiedoksianto sähköisesti Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite tai telefaksinumero), johon hankintayksikkö voi halutessaan antaa hankinnan yhteydessä tehtävät päätökset tiedoksi hankintalain 75 :n mukaisella tavalla.

17 Sivu 17/17 Tiedustelut Hankinnan valmistelijana toimii Mika Vierjoki p Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee lähettää suomenkielisinä sähköpostiosoitteeseen viimeistään mennessä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viitteeksi kysymys: sähköteknisten töiden vuosisopimus Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kaupungin internet- sivulla osoitteessa viimeistään Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Ystävällisin terveisin Turun Kiinteistöliikelaitos Jouko Turto Toimialajohtaja Tarjouspyyntöasiakirjat: 1. Tarjouspyyntö 2. Työturvallisuusasiakirja 3. Sähkötöiden aikaveloitustarjouslomake 4. Tarvikealennusluettelo

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Viitaväylä Ylihärmä

Viitaväylä Ylihärmä 31.8.2016 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ: Käyttövesilinjasaneeraus liitteenä olevien LVI- Suunnittelu Pauli Unkurin suunnitelmien mukaan. Kohde: K Oy Ylihärmän Liikekeskus VT19 Viitaväylä 11 62375 Ylihärmä Pyydämme

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14

Alue 1, tiistaina 20.8.2013 kello 8.00 Lähtöpaikka: Veräjäpellonkoulu, Lintuvaarantie 14 TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPITO Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitokselle liitteen 1 mukaisten alueittain jaettujen kiinteistöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) 1943/ / Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Apuvälinehuollon ja -korjauksen hankinta Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta apuvälineiden huolto- ja korjauspalveluista. Apuvälineiden huolto ja korjaus sisältää

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa.

Kilpailutuksen perusteella on tarkoitus solmia puitesopimus kolmen (3) toimittajan kanssa. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) RASKAIDEN AJONEUVOJEN ALUSTOJEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta pelastuslaitoksen käyttöön tulevista sammutusautojen, säiliöautojen ja tikasautojen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot