AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE"

Transkriptio

1 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE YHDELLE OPTIOVUODELLE Pyydämme Teiltä tarjousta yllämainitusta työstä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tämän tarjouspyynnön mukainen hankinta-arvo vaihtelee vuositasolla välillä. Hankinta-arvo on suuntaa antava, eikä sido tilaajaa. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava rakennusurakka. Hankinta on jaettu 20 eri ryhmään. Ryhmät on mainittu kohdassa Nimikkeistö. Hankinnasta tehdään puitesopimus kussakin ryhmässä yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Osatarjoukset otetaan huomioon erillisjärjestelmien osalta (pos 1 19). Sähköasennuksesta ei voi antaa osatarjousta, vaan se on tarjottava kohdan 1.0 mukaisena kokonaisuutena. Tämän tarjouspyynnön perusteella voidaan näin ollen valita 1-20 toimittajaa. Kaikissa ryhmissä valintaperusteena on halvin hinta. Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. Tarjous on tehtävä kirjallisesti suomen kielellä. Tarjous ei saa olla ehdollinen eikä omia sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Työkieli on suomi.

2 Sivu 2/17 Hinta Tarjoushinta tulee antaa seuraavasti: Tarjous tulee antaa kiinteinä yksikköhintoina ilman arvonlisäveroa oheiselle tarjouserittelylle. Korvauksia matkakuluista, matka-ajasta tai vastaavista ei makseta, eikä laskutus-, toimitus- tai muita lisiä hyväksytä. ALV Tilaajan ja Urakoitsijan välillä noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta eikä Urakoitsija siksi lisää urakkahintaan arvonlisäveroa. Sisältö Tarvikkeet Asennustarvikkeet (kytkimet, pistorasiat, asennusjohdot, kiinnitystarvikkeet jne) hankkii urakoitsija, ellei toisin sovita. Tilaaja voi tämän sopimuksen puitteissa hankkia myös muita sähköteknisiä järjestelmiä tai yksittäisiä laitteita, kuten sähkökeskuksia. Tilaajan erikseen hankkimat laitteet ja järjestelmät voidaan asentaa tämän sopimuksen mukaisilla asennushinnoilla. Asennustarvikkeina on käytettävä ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä tuotteita (esim. Dragan lyijyttömiä ja/tai halogeenittomia muovivaippakaapeleita) Tarvikkeet on hinnoiteltava vapaasti työmaalla periaatteella. Tarvikkeista, jotka vaativat koon tai määrän takia erillistä kuljetusta, maksetaan kuljetuskorvaus kauppatorilta 10 km:n ylittäviltä matkoilta (kuljetuskorvaushinta on ilmoitettava tarjouksessa). Pienistä asennustarvikemääristä (kaapelinippu, pistorasia, kytkimet, kiinnitystarvikkeet, työvälineet yms.) ei makseta erillistä kuljetuskorvausta. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Kts. kohta: laskutusehdot/tarvikehinnasto. Nimikkeistö Tarjouspyynnössä on käytetty erillisiä nimikkeitä ja selvyyden vuoksi alla oleva taulukko. Järjestelmä 1.0 Sähköasennustyöt (SU) Sähköasennustyöt 1.1 Erillisjärjestelmät A (antenniverkkotyöt) (pos 1) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot (pos 2) T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt (pos 3) TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliiketyöt (pos 4) Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 5) Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 6) Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 7) Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö (pos 8) Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 9) KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 10)

3 Sivu 3/17 Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö (pos 11) Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään.s3-oikeudet) (pos 12) Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2-oikeudet) ( pos 13) Sähköasennukset yli 160 A (pos 14) Keskijänniteasennukset ja koestukset (pos 15) Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö (pos 16) Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö (pos 17 Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö (pos 18) Sähkötekninen piirtotyö (pos 19) Tarjous Tarjous on annettava liitteenä olevalla tarjouskaavakkeella. Tarjouksessa on annettava kaikki pyydetyt asiakirjat ja tiedot. Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai osan niistä perustellusta syystä. Tarjoushinnat Yleistä Takuuaika Aikaveloitushinnan tulee sisältää urakoitsijan kiinteät kulut (sos. kulut, vastuuvakuutukset, työasut, työnjohtokustannukset jne.) verottomana. Matka-, ateria-, päiväraha yms. korvaukset tulee sisältyä aikaveloitushintaan. Tarjouksen on oltava voimassa Turun kiinteistöliikelaitoksen tilauksissa. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa kokonaisuuksia erikseen. Kustakin työstä takuuaika on kaksi (2) vuotta (mikäli tarjoaja myöntää pidemmän takuuajan on se mainittava tarjouksessa) hyväksytyn työn vastaanottamisesta lukien. Sähköurakoitsijan pätevyys 1.0 Sähköasennustyöt (Su) Sähköurakoitsijalla on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETI:n tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. Urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijöillään on ko. työhön tarvittava ammattitaito ja sähkötyöturvallisuuskortti. Ennen vuosisopimuksen tilaamista urakoitsijan on toimitettava asentajistaan todistukset riittävän ammattikokemuksen toteamiseksi. 1.1 Heikkovirta-asennukset ja muut erillistyöt (Pos 1-19) Kohdassa Ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset, sähköasennustyöt (SU) mainitut vähimmäisvaatimukset eivät koske heikkovirta-asennuksia ja muita erillistöitä (Pos 1-19). Talotekniset järjestelmät sisältävät myös erillistä osaamista vaativia työtehtäviä. Nämä työtehtävät vaativat työtehtävien suorittamiseen erikoistyökaluja, joita tekijällä tulee olla käytettävissään. Tuntihinnat sisältävät tarvittavien erikoistyökalujen kustannukset. Näiden järjestelmien tehtävät muodostavat vain pienen osan tarjouspyynnön laajuudesta, näin ollen niiden suorittaminen voidaan hankkia erillisurakointia suorittavalta liikkeeltä (tarvittaessa tilaajan erillispäätöksellä tapauskohtaisesti).

4 Sivu 4/17 Tarjouspyyntöön sähköasennusosaan osallistuva tarjoaja voi osallistua myös näiden osa-alueiden tarjouspyyntöön, edellyttäen, että tarjoajalla on näiden osa-alueiden suorittamiseen tarvittava henkilöstö ja tarvittavat laitteet. Tämän tarjouspyynnön mukaisesti järjestelmien tarjoajilta tilaaja voi hankkia hankintalain ja Turun kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti järjestelmälaiteita. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Laitehankinta voidaan tehdä myös sähköasennusteknisen tuntiveloitusurakoitsijalta (SU). Lisäksi tarjoukseen on liitettävä mahdolliset telepätevyydet ja muut pätevyydet. Tarjoushinnat (tuntiveloitushinta) sisältävät työtehtävissä vaadittavat laitteet. A (antenniverkkotyöt) T (tietoverkkotyöt), kupariverkot T (tietoverkkotyöt), valokaapeliverkostotyöt TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike Rikosilmoitusjärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Kameravalvontajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Hoitajakutsujärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Henkilöturvajärjestelmän asennus- ja ohjelmointityö Dali-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö KNX-ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Ounet- ohjausjärjestelmän ohjelmointityö Laitoskiukaiden huoltotyöt (Tarjoajalla tulee olla vähintään S3- oikeudet). Sähkölaitteiden lämpökuvaukset (Tarjoajalla tulee olla vähintään S2- oikeudet) Sähköasennukset yli 160 A Keskijänniteasennukset ja koestukset Taajuusmuuttajan asennus ja ohjelmointityö Äänentoistojärjestelmän koestus ja ohjelmointityö Koulujärjestelmän korjaus- ja ohjelmointityö Sähkötekninen piirtotyö Asentajien ammattikokemus Töissä on käytettävä ammattitaidoiltaan itsenäiseen työskentelyyn pystyviä sähköasentajia, joiksi katsotaan pr 2 4 asentajat. Pääsääntöisesti on käytettävä pr. 3-4 ammattitaitoryhmän asentajia. Työkohteissa, joissa työskentelee useita asentajia voi asennusryhmään kuulua myös pr 2 asentajia. Palkkaryhmän S asentajia voidaan käyttää satunnaisesti em. asentajien apuna, kun asiasta on tilaajan kanssa etukäteen kunkin yksittäistapauksen osalta sovittu. Jokaisella työnjohtajalla ja asentajalla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulityökortti. Kortista on toimitettava kopio tilaajalle ennen vuosisopimuksen tilaamista.

5 Sivu 5/17 Urakoitsijan on toimitettava töissä käytettävistä asentajista työturvallisuuskortin ja tulityökortin lisäksi seuraavat tiedot ennen vuosisopimuksen tilaamista sekä pidettävä ne ajan tasalla sopimuskauden ajan: - henkilötiedot - valokuva - ammattikokemus - palkkaryhmä - todistukset työkokemuksesta - työkokemus vuosina Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia asentajia tai aputyöntekijöitä ei sisäasennuksissa saa käyttää ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää (esim. sähköpostitse) Kulkuluvat ja tunnisteet Aikaveloitusurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Urakoitsijan on toimitettava asentajaluettelo (kuvallinen) aikaveloitustöissä käytettävistä omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat tilaajan edustajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Asentajaluettelo on päivitettävä välittömästi tietojen muuttuessa Asentajien ja työnjohdon työasut. Asentajilla on oltava huomioväriset työasut, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työnjohdolla on oltava työmaalla käytäessä yllään vähintään huomioväriset liivit, turvakengät sekä tarvittaessa kypärä, kuulosuojaimet ja turvalasit. Työsuoritukset Työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Töissä noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja RT YSE 1998 (jäljempänä YSE 1998 ). Vastuu työsuorituksesta, työturvallisuudesta ja työn lopputuloksesta on urakoitsijalla. Ennen työhön ryhtymistä vuosisopimusliikkeen on otettava yhteys työtilauksen tehneeseen, joka selvittää työn laajuuden sekä mahdolliset erityispiirteet. Asennuskohteet sijaitsevat pääosin eri hallintokuntien toimitiloissa, näin ollen asentajien tulee huomioida tilan käyttäjän toiminta. Tarvittaessa on neuvoteltava työn suoritusaika tilojen käyttäjän kanssa. Työn suorittaja Työalueen siivous ja puhdistus siten, että asennustyön valmistumisen jälkeen alue on puhdas johdon pätkistä ja muista asennusjätteistä. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja YSE ehtojen mukaisesti, mikäli muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa tai näissä hankintaehdoissa ei ole toisin sanottu. Jos työ käsittää ainoastaan sähköasennustyötä, vastaa tarjouksen tekijä päätoteuttajan tehtävistä ml. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista lukuun ottamatta YSE ja 3 c kohtien mukaisia työmaapalveluja, joista huolehtii tilaaja.

6 Sivu 6/17 Aikatyöurakoitsijan tulee noudattaa työssään kaikkia työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä ja huomata, että työsuojeluvastuu aliurakoitsijan työsuorituksen osalta on urakoitsijalla itsellään. Aikatyöurakoitsijan on noudatettava myös Valtioneuvoston asetusta 715/2001 sekä toimitettava käyttämiensä vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet työmaalle. Mahdollisissa asbestitöissä (tai muissa vaaraa/mahdollisia sairauksia aiheuttavissa töissä) tulee noudattaa ehdottomasti kaikkia viranomaismääräyksiä, lakeja, asetuksia jne. Työnsuorittajan tulee tiedottaa tilaajaa em. tehtävistä. Palokatkot ja muut läpiviennit Asennustyön valmistuessa työn suorittajan tulee tarkastuksellaan varmistua työalueen paloläpivientien ja muiden läpivientien sulkemisesta normien mukaisella tavalla. Lisäksi urakoitsija ilmoittaa tilaajalle mahdolliset puutteet, läpivientien osalta, vaikka puute ei ole työskentelyalueella. Näiden läpivientien osalta tilaaja korjaa kyseiset läpiviennit kustannuksellaan, erillistyönä. Työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja Aikatyöurakoitsijan tulee nimetä jokaiseen asennuskohteeseen työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja. Jokaisen työkohteessa työskentelevän tulee olla tietoinen kuka on kohteessa nimetty henkilö tähän tehtävään. Hänen tulee olla itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. Valvoja osallistuu työhön tai tekee sen kokonaisuudessaan itse. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tulee itse olla työkohteessa, jotta pystyy valvomaan turvallisuutta. Valvonnan määrittely on yleensä tehtävä kirjallisesti, jos työkohteessa työskentelee usean työnantajan työntekijöitä. Valvoja on nimettävä viimeistään silloin, kun sähkölaitteistoon on mahdollista kytkeä tai kytkeytyä jännite. Vasteajat ja viivästyminen Tilaajan kohteissa urakoitsijan on huolehdittava, että kiireellisissä vikatapauksissa vasteaika saa olla enintään 1h tilauksesta. Kiireellisenä vikatapauksena pidetään tapauksia, joissa häiriö tai käyttökatkos aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai omaisuudelle. Normaaleissa kunnossapitokorjauksissa reagointiaika saa olla väh. 3 vrk ja vasteaika saa olla enintään 5 vrk tilauksesta, ellei käyttäjän kanssa muuta ole sovittu. Kunnossapidon ohjelmoiduissa töissä sovitaan aikataulut tapauskohtaisesti. Mikäli urakoitsija ei pysty tilausta hoitamaan vasteajan puitteissa on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle. Vasteajan ylittyessä tilaajalla on oikeus sopimussakkoon, jonka suuruus määräytyy YSE :n mukaan, kuitenkin siten, että kiireellisissä vikatapauksissa viivästyssakko on 0,05 % kultakin alkavalta tunnilta, kuitenkin enintään 50 tunnilta. Muilta osin toimitaan tällöinkin YSE :n mukaisesti. Viivästyssakon määräytymisessä käytettävä urakkahinta on työn arvonlisäveroton kokonaishinta, ja Tilaajalla on oikeus vähentää se Palveluntuottajan ko. työstä toimittaman laskun loppusummasta.

7 Sivu 7/17 Jos asennustyön aloitus kestää yli kaksi viikkoa niin tällöin tilaajalla on aina oikeus purkaa sopimus. Mikäli vasteajan ylitys on alle kaksi viikkoa, mutta kuitenkin huomattava tai ylityksiä tapahtuu toistuvasti ja tästä aiheutuu tilaajalle haittaa, on tilaajalla oikeus YSE 1998:n mukaisen viivästyssakon lisäksi tilata työ urakoitsijan lukuun toiselta palveluntoimittajalta. Urakoitsijan maksettavaksi tuleva osuus tilauksesta voi tällöin olla enintään 500 euroa, joka vähennetään urakoitsijan veloituksista seuraavassa laskussa. Vasteajan ylitys voi olla sopimuksen irtisanomis- tai purkuperuste. Tilaajan on ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista varoitettava kirjallisesti tuntityöurakoitsijaa. Jos vasteajan ylitykset jatkuvat varoituksesta huolimatta on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Mikäli töiden suoritus kestää kohtuuttoman kauan asentajien vähäisyyden takia, on tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus (esim. asennusliikkeellä sopimuksen mukainen määrä henkilöstöä, mutta asennusliikkeen muut työt eivät mahdollista kyseistä työsuoritusta). Ennen sopimuksen irtisanomista tilaaja on varoittettava kirjallisesti sopimuksen purkamisuhasta sopimusosapuolta. Vakuutukset Urakoitsija vastaa kaikista työhön liittyvistä vakuutuksista (tapaturma-, sosiaaliym. vakuutuksista, työn edellyttämistä vastuuvakuutuksista, palovakuutuksista jne). (Huom. Tilaaja ei ota kohteisiin rakentamis- ja asennusvakuutusta). Tulityöt Sähkötöissä on pyrittävä valitsemaan sellaiset työmenetelmät, että tulitöiden tekemiseltä vältyttäisiin. Mikäli kuitenkin joudutaan tekemään töitä, joista aiheutuu kipinöitä tai niissä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tuottavia välineitä, urakoitsijan on noudatettava vakuutusyhtiöiden Keskusliiton (002) tulitöiden voimassa olevaa suojeluohjetta. Sähköurakoitsijan on tulityötapauksessa nimitettävä tulitöistä vastaava vastuuhenkilö (tulityö ja siihen liittyvät turvatoimet, sammutus- ja muu turvakalusto, työaikainen vartiointi ja jälkivartiointi). Töiden tilaaminen Vuosisopimustöiden suoritukset tilataan pääsääntöisesti puhelimitse, sähköpostilla tai Granlund manager - ohjelmalla. Työtilaajana voi olla vain Kiinteistöliikelaitos/tilapalvelut tai poikkeustapauksessa hallintokunnan edustaja, joka on saanut väliaikaisen tilausluvan tilapalveluiden edustajalta. Tilausten ja muiden materiaalien, kuten suunnitelmien postituksessa käytetään sähköpostia. Toimittajan tulee huomioida, että aikatyöveloituskohteista ei ole pääsääntöisesti erillisiä suunnitelmia, vaan toimittajan tulee suorittaa kohteen asennukset kohteen yleistä asennustekniikkaa noudattaen. Tehty muutos lisätään kohteessa oleviin piirustuksiin, ns. punakynäkorjauksena. Töiden tilauksista on urakoitsijan pidettävä kirjaa ja toimitettava viimeistään tilausta seuraavana päivänä kirjallinen vahvistus tilauksesta sähköpostilla tai kuittaamalla työ vastaan otetuksi Granlund manager -ohjelmassa. Vahvistuksessa on mainittava työn suorittaja ja arvioitu aloituspäivä sekä mahdollinen kokonaissuoritusaika. Mahdolliset toimitusaikaviiveet on ilmoitettava työn tilaajalle sekä ilmoitettava viiveen syy.

8 Sivu 8/17 Puhelimen käyttö Työmaata koskevat puhelinliikennekustannukset sisältyvät tuntiveloitushintaan. Töiden tarkastus Kaikissa töistä on suoritettava SFS standardin mukaiset mittaukset ja tehtävä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja. Työn suuruuden mukaan urakoitsijan on hoidettava myös varmennustarkastukset. Tarkastusilmoitukset toimitetaan tilaajalle. Tilaajan tarkastuksista sovitaan töiden ollessa käyttöönottokunnossa. Tällöin urakoitsijalla on oltava tehtynä omatoimisen tarkastuksen pöytäkirja,joka toimitetaan tilaajalle. Laitetunnukset Urakoitsijan on merkittävä kaikki uudet/uusittavat laitteet (esim. akut, puhaltimet, aikakellot) Tilaajan laitetunnusohjeen mukaisesti. Laitteiden tekniset tiedot ja asennus-/takuuajat on ilmoitettava Turun kaupungin huoltokirjan täyttöohjeen mukaisesti kiinteistöliikelaitokseen laiterekisteriin tallentamista varten. Tunnukset on laitettava myös piirustuksiin ko. laitteen kohdalle. Piirustukset Jokainen muutos tai lisäys on korjattava kohteessa oleviin piirustuksiin viipymättä ( punakynä-korjaus ). Myös laite- ja valaisinluettelot on korjattava. Tarkepiirustukset (sähköiset) tehdään erillisen huolto-ohjelman aikataulun mukaisesti. Kyseiset piirustukset laaditaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Tarkepiirustukset voidaan tilaajan harkinnan mukaan tilata tämän tarjouspyynnön valitulta toimittajalta tai erilliseltä Turun Kaupungin sopimusliikkeeltä. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan erikseen sovittaessa sähköiseen muotoon ja on noudettava ja kuitattava tilaliikelaitoksen arkistosta. Korjatuista piirustuksista toimitetaan kopiot rakennuskohteeseen ja sähköinen suunnitelma ja mahdolliset transsit palautetaan arkistoon. Sähköinen suunnitelma tulee olla tehty tilaajan ohjeiden mukaisella ohjelmalla ja suunnitelman tulee noudattaa ohjeen mukaista piirtotekniikkaa. Kohteet, joista ei ole piirustuksia olemassa on urakoitsijan viipymättä laadittava, kiinteistön koosta ja työn laajuudesta riippuen, nousujohto-, pääkeskus-, ryhmäkeskuskaaviot ja tasopiirustukset sekä asemapiirrokseen tontille asennetut kaapelit mitoitettuna. Lisäksi maakaapeleiden tiedot tallennetaan WEBMAPjärjestelmään kaupungin ohjeen mukaisesti. Kaikki uudet tai uusittavat keskuskaaviot ja valaisinluettelot tehdään CADpiirustuksina. CAD-suunnittelu Tilaliikelaitoksessa käytetään pääsääntöisesti CAD-suunnitteluohjelmia ja piirustuksia käännetään digitaaliseen muotoon aina, kun kiinteistöihin tehdään laajempia muutoksia. Korjattavat alkuperäiset muovitranssit muutetaan sähköiseen muotoon (CAD) vain, jos asiasta on etukäteen sovittu työn tilaajan kanssa. Urakoitsijan on laadittava muutospiirustukset oleviin CAD-pohjiin voimassa olevien muovitransparent- piirustusten lisäksi.

9 Sivu 9/17 Työvälineiksi luettavat tarvikkeet Kiinnitystarvikkeiksi luettavat materiaalit Työssä tarvittavia ns. työvälineiksi luettavia tarvikkeita kuten poranteriä, taskulampun paristoja, polttimoita yms. ei hyväksytä laskutettavaksi. Pientarvikkeita, joita tarvitaan vain satunnaisesti, kuten teippiä, tinaa, liimaa, öljyä, rasvaa jne. ei hyväksytä laskutettavaksi, ellei voida osoittaa työhön kuluneen kokonaisia yksiköitä (esim. teippirulla). Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkunettohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Kohteessa olevien tavaroiden kuljetus Erillistä kuljetusta vaativat suurikokoiset laitteet kuten esim. poistettavat liedet, valaisimet, yms. kuljetetaan pääasiassa aikaveloitusurakoitsijan toimesta. Kaikki kaupungin omaisuutta olevat laitteet ja tarvikkeet, jotka poistetaan käytöstä ja joiden varastoinnista on sovittu tilaajan kanssa, on aina toimitettava tilapalveluiden varastolle osoitteeseen Akselintie 16. Purkujätteet toimitetaan työmaaohjeiden mukaisesti niille määrätyille keräyspisteille tai jos kohteella ei ole muita urakoitsijoita niin purkujätteen pois kuljetus kuuluu urakoitsijalle. Kustannukset maksaa tilaaja. Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan kuljetusta hoitavalle henkilölle mistä, milloin ja minkälainen laite on noudettavissa varastolle. Matkakorvaukset Matkakorvauksien kustannukset voidaan veloittaa erikseen, kun kohteen etäisyys on kauppatorilta 15 km. Matkakorvauksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevan valtion matkustussäännön kulukorvaustason mukaisia veloitushintoja. Tunti-ilmoitukset Jokaisesta työstä on laskuun liitettävä tilaajan edustajan tai muun tilaajaa edustavan henkilön allekirjoituksellaan vahvistama tunti-ilmoituksen jäljennös, mikäli se ei ole esim. työn ajankohdasta tms. johtuen mahdotonta saada. Tunti-ilmoituksiin on kirjattava asentajan nimi, erikseen työn alkamis- ja päättymisaika sekä eriteltävä matkoihin käytetty aika. Tilaajan erikseen pyydettäessä tarjoajan on laadittava yhteenveto henkilöstön viikoittaisista työtunneista/työkohteista. Urakoitsija toimittaa viikoittain asentajien tunti-ilmoitukset ja tavaralistat työntilaajille tarkistettavaksi. Työsuoritusta ei saa laskuttaa ennen kuin tilaaja on palauttanut tarkastetut tunti-ilmoitukset ja tavaralistat, jotka on liitettävä laskuun.

10 Sivu 10/17 Urakoitsijan työnjohdon on suunniteltava ja valmisteltava työt siten, ettei asentajille tule turhia, työsuorituksia hidastavia varastokäyntejä. Sopimuskaudella tarjouksen antavan yrityksen käytössä tulee olla tuntiilmoitusten tekemistä varten sähköinen kirjausmenettely eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Työkohteissa on työntekijöiden käytössä on oltava älypuhelin, tabletpc tai muu vastaava päätelaite. Laskutusehdot Jokaiseen laskuun on merkittävä tilausnumero, tilauksen tehneen henkilön nimi, työkohde ja tilauspäivämäärä. Laskuissa on selvitettävä käytetyt tarvikkeet ja niiden SSTL:n mukainen tuote nro on ilmoitettava. Sopimuskaudella laskutus tulee siirtymään sähköiseksi eli tarjouksen tekijän tulee huomioida tekninen laitteisto tätä varten. Turun kaupungin sähköinen taloushallintajärjestelmä on SAP, näin ollen tarjouksentekijän taloushallintojärjestelmä tulee olla yhteensopiva tämän kanssa. Lisäksi laskuihin on liitettävä lyhyt selostus tehdystä työstä. Laskujen maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle. Laskujen mahdollisen viivästymisen yliaikakorko on kulloinkin voimassaolevan korkolain 4 1 mom. mukainen korko. Laskutus- tai vastaavia muita lisiä ei hyväksytä. Mikäli työkohdetta laskutetaan useammissa erissä on laskuihin kirjoitettava VÄLILASKU ja viimeiseen laskuun LOPPULASKU. Osalaskuihin on merkittävä laskun järjestysnumero, joko laskun numeron jälkeen (esim ) tai tekstiin (esim. välilasku-1). Loppulaskun maksun edellytyksenä on, että tilaajalle on toimitettu ajantasaiset piirustukset ja CAD-kuvat ja että kohteessa on pidetty lopputarkastus. Lopputarkastuksen kokoonkutsujana toimii urakoitsija. Loppulaskun ja siihen liittyvät tehtävät (ml. loppukuvat) tulee olla tilaajalla viimeistään 2 kk kuluttua työvaiheen asennuksen valmistumisen jälkeen. Työaika Urakka-työkohteissa tulee noudattaa työkohteen työaikaohjetta. Muissa kohteissa työaika on pääsääntöisesti klo Laskutettavaan työaikaan ei kuulu lounas- ja kahvitauot. Työajoissa tulee huomioida tilojen käyttäjien toiminta. Tupakointi työmaalla Turun kaupunki on savuton työpaikka. Kiinteistöliikelaitoksen työmailla on tupakkalain mukaisesti tupakointi kielletty.

11 Sivu 11/17 Työnjohto Sopimuksen voimassaolo Tarjoajalla tulee olla asettaa työhön omaan henkilökuntaansa kuuluva pätevä vastaava työnjohto, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työjohdolla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa. Sopimuksen voimassaoloaika on kaksi (2) vuotta + yksi (1) optiovuosi tilauksesta. Kahden vuoden jälkeen sopimus tarkistetaan ja voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Ennen sopimuksen päättymistä tilatut ja käynnissä olevat työt on suoritettava valmiiksi tilaushetkellä voimassaolevan sopimuksen mukaisesti. Tarjoushinta Hintaan ei sovelleta miltään osin indeksiehtoa. Veloitushintojen muutoksia ei hyväksytä sopimuskauden, eikä mahdollisen optiokauden aikana. Tarvikehinnoissa noudatetaan tukkuliikkeiden tukkubruttohintoja joihin urakoitsija myöntää sopimuksen mukaisen alennuksen. Tilaaja voi suorittaa minkä tahansa tuotteen hankinnan itse, mikäli katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Asennustyössä tarvittavia kiinnitystarvikkeita alle 6mm2 kaapeleille ja suojaputkille sekä alle 25 mm kouruille ja rasioille (kytkimet, pistorasiat, jakorasiat) ei hyväksytä laskutettavaksi. Aikaveloitusurakoitsijan tulee huomioida nämä kustannukset tarvikealennusprosenttia määrittäessä. Aikaveloitushintaan kuuluvat kaikki asentajille maksettavat palkat ja palkkiot yleiskuluineen. Aikaveloitusurakoitsijan tulee noudattaa jätteiden poisviennissä ja käsittelyssä kaikkia voimassa olevia määräyksiä (jäte- ja ympäristösuojelulaki jne.) ja huomata, että vastuu jätehuollon osalta on aliurakoitsijalla itsellään. Urakoitsijan on lisäksi laadittava tarvittava työturvallisuussuunnitelma. Sopimusehdot Urakassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Sopimus/tilaus 2. Mahdollisen sopimusneuvottelun pöytäkirja 3. Tarjouspyyntökirje mahdollisine lisäselvityksineen ja mahdollisine aliurakkaselvityksineen (huom! aliurakkaselvitys on kaupallinen asiakirja) 4. Muut tarjouspyyntöasiakirjat 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Tarjous 7. Rakentamista ja työsuhteita koskevat yleiset lait ja määräykset sekä yleisesti käytetyt laatumääräykset ja ohjeet (RYL, Ratu jne.) Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

12 Sivu 12/17 Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima Urakoitsijan on noudatettava Suomessa alan työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Urakoitsija vastaa siis kaikista em. työehtosopimuksen sekä työ- ja sosiaalilainsäädännön edellyttämistä velvoitteista ja vaateista (palkanmaksuvelvoitteista jne.) sekä omalta että mahdollisesti käyttämiensä muiden urakoitsijoiden osalta. Urakoitsijan on myös tarvittaessa annettava tilaajalle em. tiedot sekä selvitykset siitä, mitä työehtosopimusta yrityksen tehtävissä noudatetaan. Urakoitsijan on otettava työntekijöilleen riittävä tapaturmavakuutus. Suomeen tulevan yrityksen työntekijöillä tulee myös olla lähetetyn työntekijän todistus. Jos urakoitsijalla on tilaajan työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen sekä tarvittaessa todisteen siitä, että työntekijä on tapaturmavakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työntekijän on aina tarvittaessa näytettävä passinsa. Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito Yleistä Urakoitsijan vastuulla on työntekijänsä perehdyttäminen mahdollisimman hyvin tilaajan työmaalla tehtäviin töihin ja työmenetelmiin sekä työturvallisuuteen. Urakoitsija vastaa myös siitä, että työmaalle lähetetty työntekijä ymmärtää tilaajan antamat ohjeet (esim. työturvallisuusohjeet), selvitykset ja määräykset. Työkohteissa käytettävä kieli on suomi. Työkohteiden kirjalliset ohjeet, selvitykset ja määräykset ovat suomenkielisiä. Tuotemerkki, materiaali Varaosat ja huolto Tavaran/työhön liittyvän materiaalin tulee täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa/materiaalia koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta. Urakoitsija takaa hankkimilleen koneille ja laitteille vähintään 10 vuoden käyttöikää vastaavan varaosien saannin sekä huollon Turussa kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Tilaajan teettämät muut työt yms. Tilaaja voi teettää kohteessa samanaikaisesti myös muita urakoita; kunkin urakoitsijan on järjestettävä työnsä siten, etteivät ne tarpeettomasti häiritse tilaajan ja muiden urakoitsijoiden töitä. Urakoitsija ei saa myöskään tarpeettomasti häiritä korjattavissa/rakennettavissa tiloissa mahdollisesti samanaikaisesti olevien käyttäjien (henkilökunta, vuokralaiset, kouluissa oppilaat jne.) toimintaa. Huom. Urakoitsijan on ehdottomasti huolehdittava ja vastattava siitä, että urakoitsijan omat aliurakoitsijat hoitavat myös velvoitteensa mm. seuraavien kohtien osalta: Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset; Kulkuluvat, tunnisteet; Alan työehtosopimus; ulkomaalainen työvoima; Työntekijälle annettava opastus tilaajan työmaalla; työntekijän ammattitaito. Urakoitsijan on tarvittaessa annettava tilaajalle todiste em. asioiden hoitamisesta ja noudattamisesta. Urakoitsija vastaa myös siitä, että urakoitsijan oma aliurakoitsija noudattaa työturvallisuusmääräyksiä, lakeja, asetuksia jne.

13 Sivu 13/17 Sopimusaika (Lisäksi varaus yhdestä(1) optiovuodesta) Tarjous Tarjouksen tulee olla perillä viimeistään klo.12:00 Tarjoukset toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos PL Turku tai tuotuna käyntiosoitteeseen: Turun Kiinteistöliikelaitos Kirjaamo Puolalankatu 5, 1 krs Turku kuoreen merkintä: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt Hallintolain 4:17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjouksen pyytäjä voi perustelluista syistä jättää hankinnan toteuttamatta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi hankkeelle myönnettyjen määrärahojen ylittyminen. Tarjousten käsittely Tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten hintavertailu. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellaiset tarjoajat, joilla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan lisäksi sulkea pois tarjoajat, joita koskee jokin hankintalain 53 ja 54 :n mukainen poissulkemisperuste.

14 Sivu 14/17 Tarjoajille asetettavat kelpoisuusvaatimukset Kaikkia ehdokkaita koskevat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä, taloudellista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa niitä koskevat todistukset ja selvitykset: Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset ja sen on liitettävä tarjoukseensa seuraavat todistukset ja selvitykset: - Tarjoajien ja niiden taustakonsernien luottokelpoisuusluokituksen tulee olla Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -suosituksen mukaan vähintään A tai vastaavan luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunnon mukaan vähintään tätä vastaava. - Tarjoukseen on liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa yritysraportti tai muu luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto. - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty veroviranomaisen kanssa. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Tarjoukseen on liitettävä todistus voimassa olevasta tapaturma vakuutuksesta. - Todistus / selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin, ennakonperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakonperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä, ja sen on toimitettava rekisterimerkinnöistä tai rekisteröimättömyyden perusteista selvitys hankintayksikölle. - Tarjoajan on esitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella ja tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaansa lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset on toimitettava alkuperäisinä ja oikeaksi todistettuna käännöksinä suomenkielelle. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset ja selvitykset sopimuskauden aikana erikseen pyydettäessä. Mikäli selvityksiä ei toimiteta tilaajalle sopimuskauden aikana tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Yrityksen tulee edellyttää samoja selvityksiä omilta alihankkijoiltaan. Yrityksen tulee noudattaa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006).

15 Sivu 15/17 Vain sähköasennustöitä (SU) koskevat ehdokkaiden vähimmäisvaatimukset sopimuksen alkaessa 1. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä (1) vastaavan tyyppisen kokonaisuuden ylläpidosta viimeisten neljän (4) vuoden ajalta. (Toimittajan tulee nimetä referenssi. Tämä tieto voidaan luokitella liikesalaisuuden piiriin, vaade ilmoitettava tarjouksessa.) Lisäksi sähköurakoitsijalla (SU) on oltava S1-luokan urakointioikeudet. Tarjoukseen on liitettävä todistuskopio SETIn tai TUKESin myöntämästä pätevyystodistuksesta ja urakointioikeuksista. 2. Töiden kohtuullinen hoitaminen edellyttää, että asennusliikkeellä (kohta 1.0) on sijoittaa noin asentajaa tilaajan tilaustöihin sopimuksen alkaessa. Tämä edellyttää asennusliikkeeltä vähintään kahta työnjohtajaa/projektinhoitajaa, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus työnjohtotehtävistä. Työnjohtajilla tulee olla sijainen loma-aikoina ja mahdollisen sairausloman aikana. 3. Kustannustehokkaan työsuorituksen takaamiseksi asennusliikkeellä tulee olla asentajien käytössä vähintään viittä (5) asentajaa kohden yksi huoltoauto, joka on varustettu riittävillä asennus- ja kiinnitysmateriaaleilla, eri asennustavoille. (sopimuksen alkaessa) Lisäksi huoltoauton varusteena tulee olla Tukes - ohjeen mukaiset työ-, suoja- ja mittalaitteet. 4. Tarjoavan yrityksen liikevaihto sähköteknisissä asennuksissa tulee olla keskimäärin /vuosi, viimeisten neljän (4) Vuoden ajalta. Tarjouksen tulee olla muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaadittuja teknisiä ja muita vaatimuksia sekä esitettyjä kaupallisia ehtoja ja sisältävän vaaditut todistukset ja selvitykset. Muussa tapauksessa tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Mikäli tarjous ei sisällä niitä selvityksiä, todistuksia ja liitteitä (esim. yksikköhintaluettelo täytettynä kaikilta osin), jotka on joko pyydetty liittämään tarjoukseen tai erikseen pyydetty toimittamaan asetetussa määräajassa, tarjous suljetaan tarjouskilpailusta pois tarjouspyynnön vastaisena. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset, vertaillaan hinnan mukaisesti.

16 Sivu 16/17 Hankintailmoitukset Tästä tarjouspyynnöstä on julkaistu hankintailmoitus internet-osoitteessa Tarjous on lisäksi julkaistu Turun kaupungin internet-sivulla osoitteessa Tarjoajan omat vakioehdot Tarjoajan omien vakioehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Omia ehtoja ei hyväksytä. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Liike- ja ammattisalaisuudet pysyvät salaisina (Julkisuuslaki 11 :n 1 mom. 6-kohta, 20 :n 20 kohta). Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouksen voimassaoloaika Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä salaiseksi merkityllä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko salaisiksi ilmoitetut tiedot julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. Sopimus Hankintapäätöksestä annetaan ilmoitus kaikille tarjoajille sähköpostilla. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. Päätös voi muuttua valituksen, hankintaoikaisun, tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Valitun toimittajan kanssa tehdään erillinen kirjallinen sopimus. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja muutoksenhakuohjeet tiedoksi ja edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Päätöksen tiedoksianto sähköisesti Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite tai telefaksinumero), johon hankintayksikkö voi halutessaan antaa hankinnan yhteydessä tehtävät päätökset tiedoksi hankintalain 75 :n mukaisella tavalla.

17 Sivu 17/17 Tiedustelut Hankinnan valmistelijana toimii Mika Vierjoki p Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee lähettää suomenkielisinä sähköpostiosoitteeseen viimeistään mennessä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viitteeksi kysymys: sähköteknisten töiden vuosisopimus Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan kaupungin internet- sivulla osoitteessa viimeistään Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Ystävällisin terveisin Turun Kiinteistöliikelaitos Jouko Turto Toimialajohtaja Tarjouspyyntöasiakirjat: 1. Tarjouspyyntö 2. Työturvallisuusasiakirja 3. Sähkötöiden aikaveloitustarjouslomake 4. Tarvikealennusluettelo

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot