Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 * Yksityistieavustukset Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet 29 * 59 Mika Waltari koulun rakennusurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun putkiurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun ilmanvaihtourakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun sähköurakan urakkatarjoukset Mika Waltari koulun automaatiourakan urakkatarjoukset Sähköenergiatarjoukset kaudelle Mika Waltari koulun lämmityksen hankintamenettely 36 * 66 Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimus

2 PORNAISTEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto Kanerva Pasi Aarrelampi Hannu Laitinen Päivi Palviainen Erja Salonen Miska Tanner Mari Villanen Riitta KOKOUSPÖYTÄKIRJA puheenjohtaja 4/2013 Sivu 54 Franti Aija khall. edustaja Pietilä Jukka pöytäkirjanpitäjä Miettinen Mikael, nuorisovaltuust. edust. poissa LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miska Salonen ja Mari Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pasi Kanerva Pöytäkirjanpitäjä Jukka Pietilä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Miska Salonen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Pöytäkirjanpitäjä Mari Tanner Jukka Pietilä

3 Tekninen lautakunta YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2013 Tekla 27 Yksityistieavustukset julistettiin haettaviksi kunnan ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla sekä Uusimaa -lehdessä ja Itäväylä -lehdessä Lisäksi hakemuslomakkeet lähetettiin kaikille viime vuonna avustusta saaneille tiekunnille. Hakemusten viimeinen palautuspäivä oli Kunnossapitoon anottiin ,81 ja perusparannukseen ,00. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt :ssä perusteet tieavustusten myöntämiseksi. Kohdan 5 mukaan kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista kunnossapitokustannuksista niillä teillä, missä tiekunta on perustettu ja muilla teillä 50 %. Laskennallista kunnossapitokustannusta 975 /km ei ole uudelleen arvioitu vuoden 1996 tasosta. Maanrakennuskustannusindeksi oli vuonna 2000 => 100 ja 4/2013 => 157,5. Indeksitarkistuksen jälkeen laskennalliseksi kunnossapitokustannukseksi tulee 1535 /km. Viime vuoden tiekuntien tilinpäätöstietojen mukaan tiekuntien keskimääräiset kunnossapitokustannukset olivat /km. Kokouskutsun mukana lähetetään valmisteltu laskelma yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laskelman yksityisteiden kunnossapitoavustuksista vuodelle 2013, joka laskelman mukaan on ,54 ja perustuu päivitettyyn laskennalliseen kunnossapitokustannukseen 1535 /km. Talousarvioon on varattu ,00 :n määräraha yksityistieavustuksiin. Laskelman ja määrärahan välinen erotus korjataan kaikille tiekunnille samansuuruisena prosenttiosuusleikkurina, jotta pysytään talousarvion määrärahan rajoissa. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt lautakunnan valmistelemaan säästötoimia kuluvan vuoden talousarvion osalta. Lautakunnan tekemää esitystä, joka koski yksityistieavustusten leikkaamista :lla, ei vielä ole kunnanhallituksessa/kunnanvaltuustossa käsitelty../..

4 Tekninen lautakunta Tekla 27./.. Tekninen lautakunta päättää maksaa yksityistieavustukset laskelman ja talousarvion varatun määrärahan rajoissa sekä mahdollisen säästötoimen edellyttämällä tavalla. Vuoden 2013 osalta perusparannushankkeisiin ei esitetä avustusta maksettavaksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin. Karimäentien ja Tiilikujan osalta asia päätettiin puheenjohtajan tekemän esityksen pohjalta, koska esittelijä on ko. teiden osakas.

5 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta VUODEN 2013 TALOUSARVION SÄÄSTÖTOIMET Tekla 23 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, että hallintokuntien tulee valmistella ja käsitellä kuluvan vuoden talousarvon käyttötalouden osalta 2,5 % säästö- ja tasapainottamisehdotukset ja esittää ne kunnanhallitukselle mennessä. Teknisen lautakunnan käyttötalous Menot (ulkoinen) Tekninen hallinto Kaavoitus Kiinteistötoimi Liikenneväylät Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat Kaukolämpölaitos Teknisen lautakunnan osalta 2,5 % talouden tasapainotus tarkoittaa noin euroa. Lautakunnan talousarvio on jo lähtökohtaisesti laadittu tiukan raamin mukaan ja mitään uusia tai laajenevia toimintoja ei se pidä sisällään. Ainoa muutos on oppisopimuskoulutuksen aloittaminen yhden henkilön osalta ja senkin rahoitus on käynnistyspäätöksen mukaan pääosin hoidettava talousarvion sisäisin muutoksin. Henkilöstökulujen osalta ei toiminnassa ole muutoksia, ei lisäyksiä eikä vähennyksiä. Lautakunnan menot koostuvat pääosin sopimuksiin liittyviin menoihin tai kilpailutettuihin palvelujen ja raaka-aineiden hankintoihin: mm. alueellisen pelastuslaitoksen kuntaosuudet, vedenhankintaan ja käsittelyyn liittyvät sopimukset, vesilaitoksen ja kaukolämpölaitoksen käyttöpalvelut, alueiden hoito- ja kunnossapito, energian hankinta. Hyväksyttyjä suunnitelmia tai ohjelmia on talousarvion lisäksi mm. kaavoitusohjelma, keskustan kehittämissuunnitelma, kiinteistöjen korjausja ylläpito-ohjelma, tämän vuoden kiinteistöjen kunnossapidon työohjelma. Priorisoinnin osalta ainoa täysin harkinnanvarainen määräraha on kunnan myöntämät yksityistieavustukset. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tavoitteellinen talousarvion säästö- ja tasapainotus on liian suuri lautakunnan toimintoihin nähden. Mikäli säästöihin joudutaan turvautumaan, niin lautakunnan esitys on, että säästöksi suunniteltu euromääräinen summa voisi olla enintään ja se jakaantuu tasan yksityistieavustusten ja kiinteistötoimen kesken../..

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla 23./.. Kiinteistötoimen osalta lautakunta käsittelee uudelleen kokouksessaan hyväksytyn kiinteistöhuollon työohjelman ja toteuttaa säästötavoitteen pääosin suunniteltuja työkohteita karsimalla. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla 28 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Säästöesitysten vaikuttavuudesta tulee tehdä selvitys. Tekninen lautakunta päätyi esityksessään kiinteistötoimeen ja yksityistieavustuksiin kohdistuviin säästöesityksiin. Vaikuttavuudenkin osalta lautakunta yksiselitteisesti päätyi tarkistamaan hyväksyttyä kiinteistöhuollon työohjelmaa ja toteuttaa säästötavoitteen pääosin suunniteltuja työkohteita karsimalla. Käytännössä tekninen toimi on joutunut varautumaan heti valtuustopäätöksen jälkeen, että tavoitteellinen säästö on lautakunnan osalta löydettävissä. Tämä on merkinnyt sitä, että valmistelevia toimia esim. kiinteistöhuollon hankintoihin, työkohteiden suunnitteluun, työvoiman kohdistamiseen ja varaamiseen sekä mahdolliseen hankintamenettelyn mukaiseen kilpailuttamiseen ei ole sitovasti voitu ryhtyä. Päätös sitovasta säästöstä ja sen päätöksen siirtyminen vaikuttaa myös siihen, että suunniteltuja hankkeita, joita oli ajateltu tehtäväksi esim. koulujen loma-aikana, ei kaikilta osin pystytä enää tänä vuonna toteuttamaan. Edellä esitettyjen syiden takia kiinteistötoimen säästöt toteutuvat tavoitteellisen tason 2,5 % mukaisesti. Yksityistieavustusten osalta esitettyä suurempi leikkaus heikentää oleellisesti tiekuntien kykyä hoitaa vuosittaista kunnossapitoa. Tekninen lautakunta toteaa, että lautakunnalla ei ole lisättävää tai muutettavaa aiempaan esitykseen, kuin se mitä edellä on vaikuttavuudesta arvioitu. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

7 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN RAKENNUSURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 29 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen rakennusurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy Fira Oy NCC Rakennus Oy Rakennus K.Karhu Oy Skanska Talonrakennus Oy YIT Rakennus Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy ,00 Fira Oy ei tarjousta NCC Rakennus Oy ,00 Rakennus K.Karhu Oy ,00 Skanska Talonrakennus Oy ,00 YIT Rakennus Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun rakennusurakan vertailuhinnaltaan halvimman Etelä-Suomen Perustuspalvelu Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen rakennusurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN PUTKIURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 30 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen putkiurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Lemminkäinen Talotekniikka Oy LVI-Arina Oy L.S. Prime Heat Oy Putkiset Oy Uudenmaan LVI-Talo Oy Vimare Oy/PutkiPale Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 LVI-Arina Oy ,00 L.S. Prime Heat Oy ,00 Putkiset Oy ,50 Uudenmaan LVI-Talo Oy ,00 Vimare Oy/PutkiPale ,50 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun putkiurakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman LVI-Arina Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen putkiurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

9 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN ILMANVAIHTORAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 31 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen ilmanvaihtourakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: IR-Pelti Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy LVI-Arina Oy Putki-Kolmio Oy Putkiset Oy Uudenmaan LVI-Talo Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: IR-Pelti Oy ,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 LVI-Arina Oy ei tarjousta Putki-Kolmio Oy ,00 Putkiset Oy ,50 Uudenmaan LVI-Talo Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun ilmanvaihtourakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman Lemminkäisen Talotekniikka Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen ilmanvaihtourakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

10 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN SÄHKÖURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 32 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen sähköurakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Järvenpään Sähkö Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy Quattroservices Oy Sähköarina Oy Sähköpalvelu Koskela Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Vertailuhinta: Järvenpään Sähkö Oy ,00 Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 Quattroservices Oy ei tarjousta Sähköarina Oy ,00 Sähköpalvelu Koskela Oy ,00 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun sähköurakan urakoitsijaksi vertailuhinnaltaan halvimman Sähköpalvelu Koskela Oy:n ,00 :n tarjouksen. Tarjouksen mukainen sähköurakan urakkasumma on ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

11 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN AUTOMAATIOURAKAN URAKKATARJOUKSET Tekla 33 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan (jäljempänä myös Hankintayksikkö ) Mika Waltarin koulun uudisrakennuksen automaatiourakka. Hankintamenettelynä on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) mukainen rajoitettu menettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat ovat voineet pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt valita tarjouskilpailuun seuraavat ehdokkaat: Arealtec Oy LVI-Arina Oy Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille ja tarjoukset pyydettiin jättämään hankintayksikölle klo mennessä. Tarjousten vertailu: Kokonaisurakkahinta: Arealtec Oy ,00 LVI-Arina Oy ei tarjousta Tarjous oli tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjousten avauspöytäkirja lähetetään kokouskutsun mukaan. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mika Waltari koulun automaatiourakan urakoitsijaksi Arealtec Oy:n tarjouksen. Tarjouksen mukainen automaatiourakan urakkasumma ,00, alv 0 %. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

12 Tekninen lautakunta SÄHKÖENERGIATARJOUKSET KAUDELLE Tekla 34 Hankinnan kohteena on Pornaisten kunnan käyttämä sähköenergia kaudella Hankinnasta julkaistiin Hilmassa hankintailmoitus Tarjouspyyntöasiakirjan mukaan kirjalliset tarjoukset pyydettiin jättämään tekniselle osastolle osoitettuna klo mennessä. Tarjousaika päättyy kokouskutsun lähettämisen jälkeen ja esittelijän päätösehdotus kuullaan kokouksessa. Määräaikaan klo 12:een mennessä tarjouksen jätti 5 yritystä kirjeitse. Tarjoukset avattiin teknisellä osastolla ja laadittiin avauspöytäkirja, joka kopioitiin ja jaettiin kokouksessa lautakunnan jäsenille. Tarjousten vertailu: Savon Voima Oyj 5,19 snt/kwh alv 0 % Bergen Energi AS ja Elkraft Suomi Oy ei tarjouspyynnön mukainen Keravan Energia Oy 4,36 snt/kwh alv 0 % Turku Energia Oy 4,54 snt/kwh alv 0 % Helsingin Energia ei tarjouspyynnön mukainen Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset olivat tarjouksia, joissa tarjoushinta oli annettu eri jaksoille erihintaisena. Tarjouspyyntö edellytti kiinteää hintaa koko sopimusjaksolle. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei käsitelty. Tekninen lautakunta päättää valita sähköenergian toimittajaksi Keravan Energia Oy:n sopimuskaudelle Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

13 Tekninen lautakunta MIKA WALTARI KOULUN LÄMMITYKSEN HANKINTAMENETTELY Tekla 35 Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan , että Mika Waltarin koulun lämmitystavaksi valitaan pellettilämmitys. Pellettikattila ja siilo sijoitetaan nykyisen Jokimäen koulun tontille ja kattilan mitoituksessa varaudutaan myös Jokimäen nykyisen koulurakennuksen lämmitykseen. Hankinnassa voidaan menetellä kahdella tavalla; joko tehdään tarpeellinen laitosinvestointi suoraan kunnan hankintana tai selvitetään onko markkinoilla tarjolla myös vaihtoehtoa, että ostetaan pelkästään tuotettua lämmitysenergiaa valitulla lämmöntuottotavalla. Tekninen lautakunta päättää, että Mika Waltarin koulun lämmityksen hankintamenettelyssä selvitetään tehdäänkö tarpeellinen laitosinvestointi suoraan kunnan hankintana tai onko markkinoilla tarjolla myös vaihtoehtoa, että ostetaan pelkästään tuotettua lämmitysenergiaa valitulla lämmöntuottotavalla. Lautakunnan asiasta tekemä päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja tekninen johtaja Jukka Pietilä, puh Hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekla 36 Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Porvoon kaupungin elintarvikelaboratorio, vesitutkimus: Tutkimustodistus Liikenneturvallisuustyöryhmä: Muistio Talousarvion toteutuma Viranhaltijan päätökset: Merkittiin tiedoksi.

15 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 28, 35 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Tekninen lautakunta Kirkkotie 176, PL Pornainen lautakunta/hallitus Pykälät 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. sisältö Liitetään pöytäkirjaan

16 68 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät - lääninoikeus Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät - Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät 29, 30, 31, 32, 33, 34 Valitusaika 30 päivää Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

17 Pornaisten kunta Kokouspvm Pykälät Tekninen lautakunta , 30, 31, 32, 33, Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat

18 70 Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Osoite: Pornaisten kunta, tekninen lautakunta, Kirkkotie 176, Pornainen Sähköpostiosoite: Kirjekuoren päälle tai sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan Mika Waltarin koulun urakka Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

19 71 Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti:

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 )

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 4.9.2013 kello 12.00 13.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot