Kokousaika Keskiviikko klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira Jaakko Alamattila kvalt pj kvalt I vpj kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä ( 76-77, 79-90) Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä/ esittelijä ( 78) Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Vesa-Matti Tastula Seppo Alatörmänen Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 76 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 77 Valtuustoaloitteet vuonna Konsernitilinpäätöksen hyväksyminen ja liittäminen vuoden 2009 kunnan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 79 Hetta Hiihtomaa Oy:n rahoitustilanne 80 Enontekiön neuvottelukunnan jäsenistön täydentäminen 81 Mökkiläistyöryhmän perustaminen ja jäsenten kutsuminen 82 Anneli Eiran palkkauksen vahvistaminen 83 Birgitta Nurmisen ja Lasse Tapanin poikkeamishakemus lomaasunnon rakentamista varten Äijäjoelle 84 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 85 Ilmoitusasiat 86 Kiinteistönluovutusilmoitukset 87 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 88 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 89 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 90 Rakennusmestari-rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen

3 Kunnanhallitus Khall 76 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Alatörmänen ja Vesa-Matti Tastula. Asialistaan lisättiin 90. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 77 VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2009 Vuonna 2009 on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet: 1) Ulla-Maija Syväjärvi teki suullisen valtuustoaloitteen henkilön saamiseksi kunnantalon aulan neuvontatilaan kohtaamaan ja palvelemaan vierailijoita. 2) Karri Angeli jätti seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kunnanhallitus esittäisi ja kiirehtisi tielaitosta, jotta Peltovuoman Mielkasmaan päähän saataisiin katuvalot. Siinä on pitkä pimeä osuus, jonka varrella on useita asumuksia sekä päivähoitopaikka. Siten pimeää osuutta pitkin kulkevat monet jalankulkijat, koululaiset, päivähoitoon menijät ja muut jalankulkijat. 3) Ulla-Maija Syväjärvi jätti seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Karesuvannon kyläläiset ja kyläyhteisö Gaskkas ry ei katso hyvällä Teollisuushallin myyntiä pois kunnan omistuksesta. kylällä ei ole sen jälkeen kunnallisia tiloja tarjolla. Kansalaisopiston toimintaa ei saada kylälle. Kouluun ollaan suunnittelemassa remonttia ja edellisessä remontissa koulua pidettiin teollisuushallissa. Halli on nyt ollut vuokralla ja se on hyvä. Eikö se kata kuluja? Jos näin ei ole niin onko vuokrat kohdallaan? Halli on hyvä olla kunnan omistuksessa. Kyläämme on tulossa uusi paloauto ja palolaitoksella voi tulla tilan puute. Vastustamme hallin myyntiä. Toivomme, että kylämme on kehittyvä ja pystyy tarjoamaan tuleville yrityksille vuokralle toimitiloja kunnan kautta. 4) Ulla Keinovaara jätti seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Esitän, että kunta ottaisi yhteyttä ympäristökeskukseen yty-työ-hanketta koskevassa asiassa. Enontekiöllä on paljon työttömyyttä, joten tarvitsemme joka kylään työntekijän. Sillä saisimme työttömiä työhön. 5) Ulla Keinovaara jätti seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Esitän, että kunta ottaisi yhteyttä TEkeskukseen. Asia koskee luontaiselinkeino- ja porotalousavustuksia niiden toimintaan ja kehitykseen. 6) Ulla-Maija Syväjärvi teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Nimikkokiven nimeäminen Enontekiölle. Luontokeskus on valinnut lumikvartsin nimikkokiveksi. 7) Karri Angeli teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Esitän, että aikaisempi päätös Peltovuoman koulun mahdollisesta lakkauttamisesta

5 Kunnanhallitus poistettaisiin kokonaan. Koululle annettaisiin työrauha. Oppilasennusteissa oppilasmäärä ei tule laskemaan. Koulun tilat ovat erinomaiset koulutyöskentelyyn. Oppimisedellytykset ovat erittäin hyvät. Eräiden oppilaiden koulumatka-ajat eivät pysyisi lain puitteissa, mikäli he joutuisivat kulkemaan Hetassa. 8) Birgitta Eira teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kilpisjärvellä sijaitsevien norjalaisten lisärakennelmien kiinteistöverojen tarkastustilanne tulee selvittää. Jos tarkastus ei ole edennyt, norjalaisten lisärakennusten ( spikehytät ) kiinteistöveroperusteet pitää tutkia ja määrätä. 9) Ulla Keinovaara teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Voisivatko luottamushenkilöt luopua luottamushenkilöpalkkioistaan puolen vuoden ajalta kunnan taloustalkoisiin osallistumiseksi. 10)Miia Viitanen teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kunnan kyltitysten järkeistäminen. Hettaa kohti tultaessa kyltit opastavat Enontekiölle, mutta Enontekiö-nimistä kylää ei koskaan tule. Kunnan pitäisi päättää, mitä nimeä Hetasta käytetään ja laittaa opasteet vastaamaan nimeä. 11)Miia Viitanen teki seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen: Kunnan vuokra-asuntojen kuntokartoitus ja kunnostustöiden aloittaminen mitä pikimmiten. Monet vuokra-asunnot ovat vetoisia ja kylmiä ja täten sähkönkulutus korkeaa. Mm. vanhojen sähköpattereiden vaihto olisi aiheellista. Tämä lukee myös tavoitteissa ja mielestäni tämä on huomioitava ensisijaisesti. 12)Artturi Alatalo esitti valtuustoaloitteena, että seuraavassa talousarvioesityksessä esitetään yksikkökohtaiset tulot ja menot, kuten aikaisemmissa talousarvioissa on tehty. 13)Ulla-Maija Syväjärvi esitti valtuustoaloitteena huolensa poikkeustilanteiden aikaisesta puhelin- ja tietoliikennekatkoksista tiedottamisesta. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää valtuustoaloitteiden johdosta seuraavaa ja esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee aloitteiden johdosta tehdyt toimet tiedokseen ja toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi. 1) Kunnanhallitus toteaa, että työntekijää ei sijoiteta kunnanviraston aulan palvelutilaan, koska se ei ole henkilöresurssien puolesta mahdollista eikä

6 Kunnanhallitus tarkoituksenmukaista. Kunnanviraston viranhaltijoiden/ työntekijöiden puhelinnumerot ja työhuoneiden sijainti (yläkerta/ alakerta) on laitettu aulan palvelutilan seinälle. Puhelinnumerot laitetaan myös työhuoneiden ovenpieliin. 2) Kunnanhallitus toteaa aloitteen johdosta, että se esittää Tiehallinnolle katuvalojen rakentamista Peltovuoman Mielkasmaan päähän. 3) Kunnanhallitus toteaa aloitteen johdosta, että se on kokouksessaan käsitellyt asiaa ( 127). Päätöksessään kunnanhallitus totesi, että Enontekiön Kehitys Oy päättää omistamansa Karesuvannon teollisuushallin mahdollisesta myymisestä. 4) Kunnanhallitus toteaa, että Lapin ympäristökeskus on palkannut kesäisin yty-töiden työnsuunnittelijan Enontekiölle, minkä johdosta Enontekiö on hyvässä asemassa yty-työrahoituksen saamiseksi koko kunnan alueelle. Edelleen kunnanhallitus toteaan, että kunta on suoraan ja työnsuunnittelijan kautta yhteydessä ympäristökeskukseen ytytöiden kehittämiseksi ja jatkamiseksi Enontekiöllä. 5) Kunnanhallitus toteaa aloitteen johdosta, että kunnan edustajat ottavat asiat esille TE-keskuksen kanssa käytävissä Enontekiön kuntaa koskevissa neuvotteluissa. 6) Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto on kokouksessaan / 65 vastauksena valtuustoaloitteeseen päättänyt nimetä lumikvartsin kunnan nimikkokiveksi. 7) Kunnanhallitus toteaa, että se on tehnyt Peltovuoman koulua koskevan päätösehdotuksen kunnanvaltuustolle syksyllä 2009 vuoden 2010 talousarvioesityksen yhteydessä. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kunnanvaltuusto. 8) Kunnanhallitus toteaa, että Kilpisjärvellä sijaitsevien norjalaisten naulatelttojen rekisteröinti ja kiinteisöveron maksaminen kuuluvat leirintäpaikan vuokranneelle leirintäalueen yrittäjälle. Kuitenkaan lisärakennusten rekisteröinti ja kiinteistöveron maksaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Ongelman ratkaiseminen on kesken kunnan teknisessä toimessa. Edelleen kunnanhallitus toteaa, että vireillä olevassa Saananjuuren asemakaavassa asuntovaunujen lisärakennelmille on tarkoitus asettaa rajoitteita. 9) Kunnanhallitus toteaa, että luottamushenkilöt päättävät itse, hakevatko he heille kuuluvia palkkioita ja korvauksia. Vaihtoehtoisesti luottamushenkilö voi esimerkiksi määrätä hänelle kuuluvat kokouspalkkiot maksettavaksi tietylle kunnan toimialalle.

7 Kunnanhallitus )Kunnanhallitus on päättänyt esittää Tiehallinnolle, että Palojoensuussa Käsivarrentien ja Hetantien risteyksessä sijaitseva nimikyltti vaihdetaan. Uudessa kyltityksessä lukee ENONTEKIÖ KK. HETTA. 11)Kunnanhallitus toteaa, että Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoissa tehdään kuntokartoitus, asukaskysely ja kunnostussuunnitelma kevään 2010 aikana. Kerrostalon osalta on teknisessä toimessa varattu suunnittelumääräraha alakerran asuntojen muuttamiseksi liiketiloiksi. Opettajien rivitalossa on vaihdettu ovet ja tehty korjauksia tarpeen mukaan. Rivitalo 2:ssa on vuonna 2009 tehty kunnostustöitä vesivahinkojen takia. 12)Kunnanhallitus toteaa, että kunnan talousarvio ja suunnitelmamallia kehitetään tällä hetkellä. Tarkoitus on, että valtuusto omaksuisi roolinsa kunnan strategisena ohjaajana ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asettajana kuntalain hengen mukaisesti. Tässä talousarvion ja suunnitelman mallilla on suuri merkitys. Vuoden 2010 talousarvio tehtiin ensimmäistä kertaa uuden mallin mukaisesti. Siinä keskeisessä asemassa olivat talousarviovuodelle asetettavat selkeät toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttaminen nettobudjetin puitteissa. Jatkossa valtuuston strategista ohjausta on edelleen tarkoitus kehittää painottamalla myös pitkän tähtäimen (taloussuunnitelma) tavoitteiden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan nettomääräiset budjetit. Ei ole tarkoituksenmukaista, että talousarvio ja suunnitelma -asiakirjaan painetaan sellaisia euromääräisiä yksikkökohtaisia tietoja, joista valtuusto ei päätä, vaan kunnanhallitus ja lautakunnat. Sen sijaan on järkevää kehittää talousarvioprosessia siten, että kunnanvaltuustolle tuodaan kaikki tarpeellinen yksikkökohtainen tieto esimerkiksi liitemateriaalina. 13)Kunnanhallitus toteaa, että poikkeustilanteiden aikainen puhelin- ja tietoliikennekatkoksista tiedottaminen ei kuulu kunnan tehtäviin. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 Kunnanhallitus Khall 78 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA LIITTÄMINEN VUODEN 2009 KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEEN Konsernitilinpäätöksen asiakirjat ovat liitteenä (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä konsernitilinpäätöksen. Edelleen se päättää, että se liitetään vuoden 2009 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen ja saatetaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kirjanpitäjä Sanja Uusikartano esitteli konsernitilinpäätöksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

9 Kunnanhallitus Khall 79 HETTA HIIHTOMAA OY:N RAHOITUSTILANNE Enontekiön kunta on (Kh 307) siirtänyt Jyppyrän hiihtomaa-aluetta koskevan vuokrasopimuksen (Metsähallitus/kunta) Enontekiön Kehitys Oy:lle, samoin kunta on siirtänyt Jyppyrän hiihtomaahan liittyvät rakenteet (mm lumetusjärjestelmä, alueen sähköistys, naruhissi, maastotyöt ja muu infra) hallinnan ja omistuksen Enontekiön Kehitys Oy:lle. Omaisuussiirron arvo (kunnan omarahoitusosuus) on ollut ,18 euroa. Tästä siirrosta on kunnan ja Kehitysyhtiön välillä tehty pääomalainavelkakirja. Enontekiön Kehitys Oy on Hetta Hiihtomaa Oy:n perustamisen yhteydessä siirtänyt e.m. omaisuuserän apporttina Hetta Hiihtomaa Oy:n osakepääomaksi. Enontekiön kunnanvaltuusto on ( 34) päättänyt myöntää Jyppyrän Hiihtomaan toimintaa ja kehittämistä varten perustettavalle yhtiölle omavelkaisen takauksen euron määräiselle pankkilainalle. Kunnan takauksen vastavakuudeksi vaaditaan vakuus, esim. kiinnitys rakennettaviin laitteisiin tai alueen vuokraoikeuteen. Kunnanvaltuuston edellyttämät vastavakuuspanttikirjat on luovutettu kunnalle. Ko toimintaa varten on perustettu Hetta Hiihtomaa Oy, jonka pääosakas tällä hetkellä on Enontekiön kuntakonserniin kuuluva Enontekiön Kehitys Oy. Yhtiön muita osakkaita ovat Hetassa ja sen ympäristössä toimivia yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä mukaan lukien entisen Pyhäkero Oy:n osakkaat. Hetta Hiihtomaalla on käynnissä osakeanti, joka päättyy vuoden 2010 lopussa. Hetta Hiihtomaan toiminta on käynnistynyt kevätkaudella Syyskaudella 2009 hiihtomaan alueella on toteutettu hissiinvestointien ja rinnetöiden viimeistelyä, pysäköintialueen laajennus ja liikennejärjestelyjä, täydennetty lumetusjärjestelmää ja valaistusta ja uusittu vuokravälinevarasto. Töiden toteuttaminen on tullut maksamaan enemmän kuin etukäteen on arvioitu. Tästä johtuen Hiihtomaa Oy:lle on syntynyt rahoitusvajetta, jonka suuruusluokka on n euroa. Rahoitusvajeen hoitamiseksi yhtiö on hakenut Nordea-pankilta lainaa euroa. Laina on myönnetty, mutta pankki edellyttää lainalle kunnan takausta. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo ilmoitti Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta (edustusjäävi HL 28 kohta 2). Kunnansihteeri Matti Korkala esitteli Hetta Hiihtomaa Oy:n tilannetta, minkä jälkeen kunnanhallitus aloitti neuvottelutauon klo. 16:45.

10 Kunnanhallitus Ehdotus (ks): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hetta Hiihtomaa Oy:lle omavelkaisen takauksen euron määräiselle pankkilainalle yhtiön rahoitusvajeen kattamiseksi. Kunnan takauksen vastavakuudeksi vaaditaan vakuus, esim. kiinnitys Hetta Hiihtomaan laitteisiin tai alueen vuokraoikeuteen. Käsittely: Kunnanhallitus jatkoi kokousta neuvottelutauon jalkeen klo. 17:30. Puheenjohtaja totesi kaikkien kokoukseen osallistuvien olevan läsnä. Kunnanhallitus kuuli kunnanjohtaja Pentti Keskitaloa Hetta Hiihtomaa Oy:n toiminnasta. Seppo Alatörmänen/ keskustan ryhmä esitti, että Hetta Hiihtomaa Oy:lle myönnettävälle lainantakaukselle asetetaan seuraavat ehdot: - Hetta Hiihtomaa Oy:ssä on järjestettävä yhtiökokous - Yhtiökokouksessa yhtiön hallitus vaaditaan tekemään tarkennettu suunnitelma toiminnan käynnistämisestä syksyllä 2010 ja selvittämään toimitusjohtajakysymys. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hetta Hiihtomaa Oy:lle omavelkaisen takauksen euron määräiselle pankkilainalle yhtiön rahoitusvajeen kattamiseksi. Kunnan takauksen vastavakuudeksi vaaditaan vakuus, esim. kiinnitys Hetta Hiihtomaan laitteisiin tai alueen vuokraoikeuteen. Edelleen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että myönnettävälle lainatakaukselle asetetaan seuraavat ehdot: - Hetta Hiihtomaa Oy:ssä on järjestettävä yhtiökokous - Yhtiökokouksessa yhtiön hallitus vaaditaan tekemään tarkennettu suunnitelma toiminnan käynnistämisestä syksyllä 2010 ja selvittämään toimitusjohtajakysymys. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. ----

11 Kunnanhallitus Khall 80 ENONTEKIÖN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENISTÖN TÄYDENTÄMINEN Kunnanhallitus asetti Enontekiön neuvottelukunnan ja nimesi sen jäsenet kokouksessaan Neuvottelukuntaan kuuluvat teollisuusneuvos Orvo Kiesi, johtaja Lasse Laatunen, toimitusjohtaja Jorma Hämäläinen, kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen, Kemin lumilinnanherra (evp) Seppo Lankinen ja toimittaja Ilkka Vaura. Enontekiön kunnan edustajina neuvottelukuntaan kuuluvat kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kunnanjohtaja, Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja ja hanke- ja matkailusihteeri Kirsti Näkkäläjärvi. Neuvottelukunta toimii keskusteluareenana, jossa Enontekiön aluetta ja toimintaa alueen ulkopuolelta seuraavat tuovat esille omia näkemyksiään. Tarkoituksena on myötävaikuttaa vuorovaikutteisen keskustelun syntymiseen enontekiöläisten toimijoiden ja päättäjien kanssa. Neuvottelukunta toimii myös vapaa-ajan asukkaiden kanavana Enontekiön suuntaan ja tuo esille kehittämisideoita ja toivomuksia mm. mökkiläisten palvelujen kehittämisessä ja järjestämisessä. Keväällä 2010 Enontekiön Kehitys Oy tiedusteli vapaa-ajan asunnon omistajien halukkuutta tulla mukaan neuvottelukunnan toimintaan. Kaikkiaan 12 henkilöä ilmoitti kiinnostuksensa osallistua neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta on pitämässään kokouksessa päättänyt esittää kunnanhallitukselle kyseisten henkilöiden nimittämistä neuvottelukunnan jäseniksi. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää täydentää Enontekiön neuvottelukunnan jäsenistöä ja kutsuu seuraavat henkilöt sen jäseniksi: 1. Kaarlo Katajisto, Hyllykallio, arvonimi kunnanjohtaja, eläkkeellä Nurmon kunnan hallintojohtajan virasta 2. Pekka Harju, Janakkala, kunnanjohtaja 3. Tapio Siltala, Valkeakoski, aikaisempia työtehtäviä mm. tuotepäällikkö, toimitusjohtaja, projektipäällikkö, eläkkeellä 4. Ilpo Pietilä, Pori, hammaslääkäri, suun terveydenhuollon päällikkö 5. Olli Kokko, Jyväskylä, hygieenikko 6. Jarmo Sirén, Ypäjä, yli-insinööri ja yrittäjä, eläkkeellä

12 Kunnanhallitus Jonni Saari, Laukaa, lääkintävahtimestari 8. Pekka Luoma, Helsinki, IT- ja tietoliikennealan esimiestehtävät, eläkkeellä 9. Jukka Happonen, Helsinki, uutispäällikkö 10. Kimmo Ruhtinas, Kuopio, aikaisemmat työtehtävät myyntipäällikkö, logistiikan vastuutehtävät. 11. Jorma Sakko, Porvoo, kansainvälisen liiketoiminnan tulosvastuulliset johtotehtävät, eläkkeellä. 12. Mika Katajainen, Padasjoki, kalastusmestari, yrittäjä 13. Antti Kelloniemi, Helsinki, tekniikan tohtori, esimiestehtävät Nokia Oyj:ssä 14. Anne Lindström, Helsinki, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 81 MÖKKILÄISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN KUTSUMINEN Enontekiön neuvottelukunta on pitämässään kokouksessa päättänyt järjestää Enontekiön vapaa-ajanasukkaiden sekä kunnan yhteisen tapahtuman Mökkiläispäivät Tapahtuman tarkoituksena on edistää kunnan, paikallisen väestön ja lomaasukkaiden välistä vuorovaikutusta. Kokouksessaan neuvottelukunta päätti esittää kunnanhallitukselle työryhmän perustamista Mökkiläispäivien valmistelua varten. Työryhmään on hyvä kuulua kunnan edustajien lisäksi ainakin Enontekiön neuvottelukunnan, Enontekiön Kehitys Oy:n ja Enontekiön Yrittäjät Ry:n edustajat. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa mökkiläistyöryhmän ja nimeää siihen edustajansa. Edelleen kunnanhallitus päättää pyytää Enontekiön Kehitys Oy:tä ja Enontekiön Yrittäjät Ry:tä nimeämään edustajansa mökkiläistyöryhmään. Käsittely: Seppo Alatörmänen esitti, että Sari Keskitalo nimetään kunnanhallituksen edustajaksi mökkiläistyöryhmään. Kunnanhallitus päätti nimetä Sari Keskitalon edustajakseen mökkiläistyöryhmään. Edelleen kunnanhallitus päätti pyytää Enontekiön Kehitys Oy:tä ja Enontekiön Yrittäjät Ry:tä nimeämään edustajansa mökkiläistyöryhmään.

14 Kunnanhallitus Khall 82 ANNELI EIRAN PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan / 57 Anneli Eiran asunto- ja palvelusihteeri Raili Vienolan vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää vahvistaa Anneli Eiran palkaksi 1809,57 / kk. (tehtäväkohtainen palkka). Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 83 BIRGITTA NURMISEN JA LASSE TAPANIN POIKKEAMISHAKEMUS LOMA-ASUNNON RAKENTAMISTA VARTEN ÄIJÄJOELLA Tekn. ltk / 23 Kylä Palojoensuu Tila Palo RN:o 132:0 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala 5000 Rakennuksen pinta-ala 63 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 65 m Hallintaperuste oma Birgitta Nurminen ja Lasse Tapani ovat yhdessä hakeneet Birgitta Nurmisen nimiin tulevalle rakennuspaikalle, Äijäjoella sijaitsevien lampien ranta-alueella, poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten. Ehdotus:EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamista. Ehdotuksen mukaan. --- Ehdostus (kj): Kunnanhallitus päättää lausuntonaan yhtyä teknisen lautakunnan esitykseen ja puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 84 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: Sivistyslautakunta - Pöytäkirja Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 85 ILMOITUSASIAT Kirjeet: Aluehallintovirasto - Kunniamerkkiehdotukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Päätös, pakolaisista aiheutuvien kustannuksen korvaamisesta. - Päätös, rakentamista koskeva poikkeamispäätös. Ilmailuhallinto - Vuosikertomus 2009 Jääkäriprikaati - Kertomus, kutsunnat 2009 Kuntaliitto - Merenkulun ympäristösuojelulaki voimaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätös - Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry - Toimintakertomus Lapin maakuntamuseo - Lausunto, Hetan asemakaavan muutos. Opetusministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen, 6000 bänditiloihin. Rovaniemen hallinto-oikeus - Vuosikertomus vuodelta 2009 Sisäasiaministeriö - Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi. Kuntien eläkevakuutus - Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto 157 :n 2. momentin perusteella.

18 Kunnanhallitus Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymähallituksen pöytäkirja Yhtymähallituksen pöytäkirja Muonion kunta - Pöytäkirjanote, Enontekiön maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry - KKTM ry:n sääntömääräinen kevätkokous to klo Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

19 Kunnanhallitus Khall 86 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Hietalahdenranta Rno 4:19 tilasta m-ala, Suonttajärvi. Luovuttajat: Ylitalo Kauko Torsten Luovutuksen saaja: Ylitalo Janne Kalervo Kohde: Palo, Palojoensuu. Luovuttajat: Tapani Lasse Olavi Luovutuksen saaja: Nurminen Birgitta Jaana Helena Kohde: Kortteli 70/2 Rno 40:80, Kelottijärvi Luovuttajat: Högstad Inger Lisa Luovutuksen saaja: Wilsgård Vidkun Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 87 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo on myöntänyt täyttöluvan kahdelle kodinhoitajan sijaisuudelle ajanjaksoille ja vanhustyönjohtaja Erkki Vaittisen hakemuksesta. Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo ja Satu-Marja Eira-Keskitalo olivat Storfjordin kunnan kanssa pidetyssä yhteistyökokouksessa Kilpisjärvellä Kokouksessa käsiteltiin kilpisjärveläisten terveydenhuoltoon ja ambulanssiyhteistyöhön liittyviä hankkeita sekä Kilpisjärven sähköhuoltoa ja siihen liittyviin yhteistyömahdollisuuksia norjalaisten kanssa. Kunnanjohtaja kertoi, että Storfjordin kunta järjestää elinkeinoseminaarin, johon se on kutsunut mukaan Tunturi-Lapin kunnat. Muoniossa järjestetään Tunturi-Lapin alueen hyvinvoinnin seutuseminaari järjestetään neuvottelu Lapin liiton kanssa Lapin matkailustrategian päivittämisestä. Neuvottelussa tuodaan esille Enontekiön alueen tarpeet matkailustrategiassa. Neuvottelu pidetään Hetan Majatalossa klo. 10:00. Oulun kaupunginhallitus ja ylin virkamiesjohto tulevat vierailulle Enontekiön kuntaan matkallaan ystävyyskuntaansa Altaan. Oulun kaupunki on esittänyt halunsa vierailla matkallaan Enontekiön kunnassa. Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo on osallistunut Lapin kunnanjohtajien tapaamiseen Lapin liitossa Tapaamisessa keskusteltiin mm. Lapin Markkinoinnin tilanteesta sekä Kemi-/ Ounasjoen kalatiehankkeesta. Tällä hetkellä ainoastaan Kemin kaupunki ei ole hyväksynyt kalatiehankkeen aiesopimusta ja kalatiekuntayhtymän perussopimusta. Käsittely: Kunnanjohtajan ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

21 Kunnanhallitus Khall 88 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Ulla-Maija Syväjärvi oli osallistunut Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen kokoukseen ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen kokoukseen. Seppo Alatörmänen oli osallistunut KKTM Ry:n puitteissa Leadertoiminnan seminaariin/ tutustumismatkaan Itävallassa, Seudullisten yrityspalveluiden (YPP-hanke)kokoukseen sekä Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen kokoukseen. Kari Kotavuopio oli osallistunut Enontekiön teknisen lautakunnan kokoukseen. Sari Keskitalo ja Satu-Marja Eira-Keskitalo olivat osallistuneet Tornionlaakson neuvoston Kolari-Skibotten ratahanketta käsittelevään kokoukseen. Khall 89 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Vesa-Matti Tastula kertoi, että Revontuli-opisto viettää juhlaviikkoa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Pääjuhla järjestetään Kittilässä Juhlaan järjestetään Hetasta bussikuljetus, johon mahtuu kuorolaisten lisäksi myös muita matkustajia. Tapahtumia järjestetään myös Enontekiöllä. Seurakuntakodilla järjestetään Tunturilaulajien äitienpäiväkonsertti messun jälkeen Vesa-Matti Tastula kertoi, että on hakenut muualle töihin kahteen paikkaan, mutta kumpaankaan paikkaan valintaa ei ole vielä tehty. Ulla-Maija Syväjärvi tiedusteli, pitäisiko kunnanhallituksen esittää huoli Tiehallinnolle polkujen lakkauttamisesta Enontekiöllä. Syväjärvi jätti Gaskkas ry:n kirjeen kunnanhallitukselle. Kirje koski huolta Unescon maailmaperintökohteen, Stuornahanoaivi-tunturin, saavutettavuuden huonontumista. Kirje on pöytäkirjan liitteenä (LIITE 2). Sari Keskitalo esitti, että kunnanhallitusten jäsenten pitäisi jalkautua Enontekiön kyliin ja, että kokouksia voitaisiin järjestää kylillä. Kunnassa on vireillä useita kyliä koskettavia hankkeita. Esimerkiksi Enontekiön kehittämisstrategia on valmistumassa, ja siihen kuuluu kyläkohtaisten kyläsuunnitelmien teko.

22 Kunnanhallitus Khall 90 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN Tekn.ltk / 28 Enontekiön kunnan tekniseen toimeen on muodostettu rakennusmestari-rakennustarkastajan määräaikainen virka kunnanvaltuuston päätöksellä Määräajan pituus on 3 vuotta. Määräaikaisuuden perusteeksi on tuolloin todettu palvelurakenneselvityksen keskeneräisyys ja epäselvyys Kilpisjärven rakennustoiminnan jatkumisesta. Työtilanne on tällä hetkellä se, että Kilpisjärven kaavoitus- ja kehittämistyö on käynnistynyt kohtuullisen laajasti ja Salmivaaran ranta-asemakaavan II vaiheen kaavamuutos on hyväksytty ja Kilpisjärven keskikylän asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa. Lisäksi Saananjuuren asemakaavoitustyö on käynnistetty uudelleen ja osayleiskaavoitustyö on tarkoitus aloittaa kun Kilpisjärvi 2020 projekti valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Hetan osalta keskikylän asemakaava on viimeistelyvaiheessa ja Jyppyrän alueen asemakaava tulee vaatimaan kaavamuutoksen, mikäli kunnalla on tarkoitus hyödyntää ostamansa maa-alueen rakentamiseen. Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittely tulee muuttumaan koko kunnan alueella ja tämä aiheuttaa paljon sellaista ylimääräistä työtä, mitä ei osattu arvioida määräaikaisen viran perustamisajankohtana. Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät on saatettava asetuksen mukaiseen kuntoon mennessä. Rakennus- ja ympäristöviranomaisen lupahierarkia on muuttunut ja kuntalaisten ja viranomaisen vuorovaikutus on lisääntynyt, mikä osaltaan on lisännyt lupien ja muiden päätösten valmistelutyötä. Edelliseen viitaten rakennusmestari-rakennustarkastajan toimea on syytä jatkaa niin, että teknisen toimen osalta voidaan pitää palvelutuotanto nykyisellään. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennusmestari-rakennustarkastajan määräaikaista virkasuhdetta jatketaan kolme vuotta (3 vuotta) eteenpäin niin, että virkaa nyt hoitava Kalevi Keskitalo voi jatkaa työssään jälkeen asti. Ehdotuksen mukaan. Kalevi Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Korkalo Markku LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Ranta Hannu

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Korkalo Markku LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Ranta Hannu ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.5.2010 klo. 17:08-18:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Korkalo Markku LEET JÄSENET Alatalo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 28.4.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo j, poistui 15.45 Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Unto Kultima

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo j, poistui 15.45 Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Unto Kultima ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 28.4.2014 klo 14.00-15.58 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 Sivu 144 (150) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.10.2015 kello 18.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus. Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178)

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus. Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178) ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017

37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset 39 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 7/2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 37 Saapuneet asiakirjat 38 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 12.5.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot