3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 31,78 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 960,59 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 18 62,07% 2. nainen 11 37,93% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 22 75,86% 2. naimaton 2 6,90% 3. muu (leski/eronnut) 5 17,24% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär Prosentt ä i 1 Kansa-/peruskoulu. 2 6,90% 2 Ammattikoulu/kurssi. 7 24,14% 3 Ylioppilas (ei ammattikoulutusta). 1 3,45% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto. 9 31,03% 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 1

2 Alempi 5 korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou. lu 3 10,34% 6 Ylempi korkeakoulututkinto. 7 24,14% 7 Muu, mikä. 0 0,00% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 2 6,90% 2. Ylempi toimihenkilö 2 6,90% 3. Alempi toimihenkilö 4 13,79% 4. Työntekijä 5 17,24% 5. Yrittäjä 5 17,24% 6. Maatalousyrittäjä 7 24,14% 7. Opiskelija 0 0,00% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 1 3,45% 10. Eläkeläinen 2 6,90% 11. Muu, mikä 1 3,45% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 7 24,14% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 2 6,90% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 5 17,24% 6. Oma yritys/itse työllistynyt 11 37,93% 7. Ei työelämässä 2 6,90% 8. Muu, mikä 2 6,90% Sivu 2

3 Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 20,69% Kahden tai useamman aikuisen 2. talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen 3. talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai 4. useampia alaikäisiä lapsia 14 48,28% 8 27,59% 1 3,45% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 0 0,00% ,34% ,07% ,69% 5. Oikeisto 2 6,90% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,86) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin Yhteensä tyytyväinen (Arvo: 5) 100 % Omaan tai perheenne 100 % Sivu 3

4 taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,59) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,17) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,69) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,69) Yhteensä 4 % 10 % 23 % 46 % 17 % 100 % 100 % 100 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. Etelä-Suomen Sanomat 22 75,86% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 22 75,86% 4. Käytän vain internettiä 0 0,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Yhteensä 23 79,31% 13 44,83% 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin Erittäin vähän (Arvo: (Arvo: (Arvo: paljon Yhteensä (Arvo: 1) 2) 3) 4) (Arvo: 5) Lähin naapurusto (avg: 3,17) 100 % Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,48) 100 % Seurakunta (avg: 2,68) 100 % Asuinkunta tai % Sivu 4

5 kaupunki (avg: 3,57) Maakunta (avg: 2,96) 100 % Lääni (avg: 2,36) 100 % Suomi (avg: 4,21) 100 % Pohjola (avg: 3,19) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,43) 100 % Yhteensä 15 % 16 % 24 % 30 % 14 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 8 27,59% 2. Kyllä 21 72,41% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai 1. kantakaupungissa 3 10,34% Esikaupungissa, 2. lähiössä tai keskustan reuna-alueella 1 3,45% 3. Kylän keskustassa 2 6,90% 4. Haja-asutusalueella 23 79,31% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 8 27,59% ,59% ,69% ,34% 5. Erittäin epätodennäköistä 4 13,79% Yhteensä % Sivu 5

6 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa Päijät-Hämeen kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 7 24,14% ,24% ,03% ,24% 5. Erittäin hyvin 3 10,34% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin Erittäin hyvin Yhteensä huonosti (Arvo: (Arvo: (Arvo: (Arvo: 5) (Arvo: 1) 2) 3) 4) tuttu (avg: 3,90) 100 % turvallinen (avg: 4,21) 100 % tunnettu (avg: 2,79) 100 % läheinen (avg: 3,58) 100 % välittävä (avg: 3,04) 100 % auttava (avg: 3,22) 100 % yhteisöllinen (avg: 2,93) 100 % urheilullinen (avg: 3,33) 100 % kulttuurinen (avg: 3,00) 100 % avoin (avg: 2,41) 100 % Yhteensä 5 % 22 % 28 % 36 % 10 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Sivu 6

7 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 20 71,43% 2. Kyllä 8 28,57% Yhteensä % 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 14 50,00% 2. Kyllä 14 50,00% Yhteensä % 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 1 3,57% 2. Kyllä 27 96,43% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta ,00% 2. rakennuksista 8 28,57% 3. ihmisistä 11 39,29% 4. historiasta 10 35,71% 5. saavutuksista 2 7,14% 6. muusta, mistä 4 14,29% Yhteensä 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? Sivu 7

8 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. On 25 96,15% 2. Ei 1 3,85% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 0 0,00% ,00% ,00% ,00% 5. En koskaan 0 0,00% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 8 32,00% 2. Kotiseutuyhdistys 5 20,00% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) Liikunta- tai 4. urheiluseura 2 8,00% 8 32,00% 5. Kulttuurijärjestö 0 0,00% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö Poliittinen järjestö tai 7. puolue Tuottaja- tai 8. yrittäjäjärjestö 5 20,00% 7 28,00% 8 32,00% 9. Ammattiyhdistys tai ,00% Sivu 8

9 järjestö 10. Eläkeläisjärjestö 3 12,00% 11. Ympäristöjärjestö 1 4,00% 12. Vapaaehtoisjärjestö 4 16,00% 13. Maanpuolustusjärjestö 1 4,00% Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä Yhteensä 4 16,00% 3 12,00% 11 44,00% 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 75,00% 2. Ei 7 25,00% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 78,26% 2. Ei 5 21,74% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä ,00% 2. Ei 0 0,00% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä Sivu 9

10 lauluja (avg: 1,48) 100 % tansseja (avg: 1,88) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,33) 100 % kuvataidetta (avg: 1,50) 100 % Yhteensä 46 % 54 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 8 27,59% 2. Ei 21 72,41% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 15 55,56% 2. Ei 12 44,44% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? 1. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Asialla ei ole minulle 1 100,00% merkitystä Yhteensä 1 100% 66. Tunnetteko Päijät-Hämeen maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 7 26,92% 2. En 19 73,08% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 7 vuotta 6 vuotta 45 vuotta 7 vuotta 51 vuotta 2 vuotta 18 vuotta 48 vuotta 66 vuotta 48 vuotta 17 vuotta 62 vuotta 30 Sivu 1

12 vuotta 49 vuotta 70 vuotta 45 vuotta 4 vuotta 12 vuotta 40 vuotta 46 vuotta 6 vuotta 48 vuotta 20 vuotta 23 vuotta 49 vuotta 33 vuotta 12 vuotta 54 vuotta 3,5 2. Minä vuonna olette syntynyt 1970 Sivu 2

13 Sivu 3

14 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä varusmies 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä ks-yhdistyksen pj LUTU 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Orimattilan Sanomat Sivu 4

15 Orimattilan sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Puruvesi Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilansanomat OS Orimattilan sanomat orimattilan sanomat orimattilan sanomat Orimattilan sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Sivu 5

16 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä HS Maaseudun Tulevaisuus HS, sunnuntai Helsingin Sanomat Åbo Underrättelser, HS Helsingin Sanomat HS helsingin sanomat Hesari HS HS Sunnuntai HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Kitee, Ilomantsi Mäntyharjussa, Sortavala Sivu 6

17 Sortavala, Jyväskylä molemmat luovutetun Karjalan Vahvialassa Lapinjärvi, Reisjärvi Cicago (USA), Parikkala Arjärvi, Elimäki, Vahviala Helsinki, Porvoo Vahviala (Karjala) Orimattila, Artjärvellä Molemmat vanhempani syntyivät Karjalan kannalsella; Äiti Kirvussa ja Isä Vahvialassa. Sippola ja Elimäki Artjärvellä ja ulkomailla. ja Viipurin maalaiskunta karjalaisia Äiti Hangossa, isä Valtimolla, Hollola Helsinki Sivu 7

18 Viipuri, Imatra Kirvu, Karvia Vantaa, Varpaisjärvi, Kotka 14. Mikä on syntymäkuntanne? Helsinki Helsinki Muurame Helsinki Nastola Helsinki Helsinki Sivu 8

19 Koijärvi Lahti Anjalankoski Ulkomaat artjärvi Hanko Helsinki Lahti Mäntsälä Järvenpää Loviisa 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 9

20 Espoo ja Artjärveä Lahti Artjärveä Sivu 10

21 artjärvi Helsinki Mäntsälä 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Espoossa lapsuus, Artjärvessä nykyinen kotipaikka Oma koti täällä. Syntynyt ja asunut Pääasioimis- ja työnhankinta-alue Minun tapauksessani ei ole muita vaihtoehtoja, koska olen asunut vain muutaman vuoden muualla. Maaseutu Pysyvä residenssi Sivu 11

22 Sijainti Olen asunut koko ikäni Artjärvellä ja viljellyt 1750-luvulta olevaa kotitilaa Maaseudun henki ja maatalousvaltaisuus Koti, perhe, työpaikka, ystävät Koko ikäni asuneena on kaikki jo tuttua ja turvallista. Kylän yhteishenki ja yhteisöllisyys tekevät kotiseudun tunnun. Luonto, erityisesti vesistö Kaunis luonto ja vapaus liikkua. Työpaikka on lähellä ja Artjärveltä saan lähes kaiken mitä tarvitsen. Harrastaminen on myös mahdollista Artjärvellä, kun meillä on hyvä liikuntahalli. maaseuu ja sosiaaliset yhteydet Tutut ihmiset täällä syntynyt,kasvanut,toimeentulo on maassa kiinni Olen kotiutunut tänne Koti, sukulaiset, harrastukset, historia Ympäristö, ihmiset ja kulttuuri Tuttuus ja turvallisuus Asuminen ja perhe Vanhempien koti Sukuni on asunut täällä ilmeisesti niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Suvun juuret, lapsuuden maisemat Sivu 12

23 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Nurkkakuntaisuus, kyräily Artjärveä leimaa mielestäni sama, mikä kaikkia pieniä, maaseutuvaltaisia kyliä; vanhoista asioista halutaan pitää kiinni, tyyliin "meillä on aina tehty näin", sisäänpäinlämpiävyys. Pienuus Itseensä sulkeutunut, näköalaton ja riitainen kunnallispolitiikka. Luulen, että pieni kunta on niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä sisäänpäin lämpiävä, asiat henkilöityvät ja henkilösuhteet merkitsevat todella paljon, myös päätöksenteossa. Kieli Pienuus, riitaisuus Ahdasmielinen keskustan terrorisoima kunta Meillä on kolme järveä, jotka ovat puhtaita ja luonto on silmiähivelevän kaunista ja hyvin hoidettua. Huomaa kauneuden, kun tulee kotikuntaan jostain kauempaa. Maatalousvaltaisuus Luontonsa puolesta erottuu lähikunnista, kolme järveä pienen kunnan alueella. Täällä sanotaan, että pitää varoa puheitaan sillä Artjärvellä kaikki ovat sukua keskenään. Jossain määrin asia on kyllä tosi. Omapäisyys, eristyneisyys, epäluuloisuus ja riitelyyn taipuvaisuus Meillä on kolme kaunista järveä; uusi koulu ja liikuntahalli. Maaseutumaisin nykyinen kuntapolitiikka mädättää koko artjärven Sivu 13

24 En tunne lähikuntia kovin hyvin, mutta on ainakin pienin. Pieni koko, suuri maatalousvaltaisuus, vähän teollista toimintaa. Itsepäisyys Maaseutumaisuus, luonto ja kunnan pienuus Kolme järveä Maatalousvaltaisuus, paljon ikäihmisiä Oma napa tärkein napa, sisäänpäin käänteinen. Kunnat yleensäkin "sisäänlämpiäviä". Siinä mielessä kunnat ovatkin samanlaisia. 23. Mikä on mielestänne Päijät-Hämeen menestyksekkäin kunta? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Heinola taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti en osaa sanoa Lahti Sivu 14

25 sosiaalisesti/yhteisöllisesti en osaa sanoa taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski Lahti Sysmä taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Hollola Nastola taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Hollola Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Heinola Sivu 15

26 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti sysmä lahti hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Nastola Lahti Heinola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Hollola taloudellisesti - kulttuurisesti Orimattila sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Muualta muuttaneena eipä ole Sivu 16

27 Tiedän sen, että Kunta on joskus kuulunut Suur-Hollolaan ja myös yhteen Iitin kunnan kanssa. Kylä Villikkala "Ne tulivat kaksi veljestä järveltä Elimäen Villikkalasta. Toinen pisti honkaan pussinsa toiselle puolen jokea, toinen toiselle. Toinen talo oli Jukonen, toinen Askola." ei ole Alue on ollut jonkinlaista rajaseutua (vakituinen asutus/metsäläiset tai suomenkieliset/ruotsinkieliset) mistä nimi Pyhä(eli raja)järvi - smaa tarkoittaa - kai -. on ollut aina vahva maatalouspitäjä, joka on rahoittanut joskus Orimattilaa ja Iittiäkin kuntien vaikeuksissa. Kaiketi eronnut/muodostettu Suur-Hollolasta. Vaakunassakin oleva linnanmäki liittyy historiaan, taisteltu, puolustettu? Myöhemmän ajan käräjäkivet myös siellä. Kuulunut Pernajaan. Ikäihmisten keskuudessa muistetaan, kunka heitäkin vielä vanhemmat osasivat ulkomuistista runomuotoisen kotiseutukuvauksen " on kiva kappeli...", mikä viittasi aikaan, jolloin oli Lapinjärven kappeliseurakunta. Kirkonseudulta kulki Lapinjärvelle suora ratsastuspolku, jota nimitettiin Papintieksi. Sellaisen tarinan olen kuullut, että kunnan nimi tulisi, siitä, että kunnan kolme järveä muodostavat auran mallisen kuvion. - On hiisitarinoita - Pyhäjärvessä asuu Hiisi, joka heittelee kiviä Artjärvelle. Kunnassa on suuria irtokiviä. Pitäjä on vanha Hollolan neljänneskunta. Siihen kuului lisäksi kyliä Iitistä ja Orimattilasta. Sivu 17

28 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? En osaa tähänkään sanoa Maanviljelys on tärkeää. Vanhuksista pitää pitää hyvää huolta. Kylällä täytyy olla peruspalvelut. Itsellisyys Epäilen, että tällaiset periaatteet ovat katoamassa. Tosin uskon edelleen, että kunnon kansalaisia, lähimmäisensä huomioon ottavia ihmisiä on enemmistö kuntalaisista, mutta liian usein itsekkäät ja oman edun tavoittelijat jyräävät muut alleen. Nurkkakuntaisuus Malmiharju päättää, muut kuuntelee Oman kunnan vanhusten perushoito ja oman dementiakodin ylläpito. Samoin kehitysvammaisten tämänhetkinen huolenpito on hoidettu hyvin. Hyvin järjestetty vanhusten hoito. Kauniin luonnon arvostaminen. Nykyiskulause: Aurinkoinen, mikä sitten on vain sitä tuomatta kunnalle tai kuntaalueelle mitään tulosta turvallinen, liikunnallinen, hyvä lapsiperheille Rehellisyys, ahkeruus ja yritteliäisyys. - Luonnonläheisyys, kotoista, perinteinen. Kaunis luonto, sen arvostus. Maaseutukunta. Harrastuskunta. Kunnan pienuus ja turvallinen ympäristö. Itsenäisyys Sivu 18

29 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? Edelleen vaikea sanoa Myrskylään ja Pukkilaan verrattuna Artjärvei on selkeästi vanhoillisempi, johtuen suuresta vanhusväestöstä. Orimattila keikkuu kaupungin ja kunnan välillä ja pyrkii voimakkaaseen kasvuun riskillä. Se on myös menettänyt maaseutumaisen identiteettinsä. Ehkä nämä puolet eivät erotu niin selvästi isommassa kunnassa. Järvimaisemat Ne ovat näkyvämmät Naapurit sopivat asioista Siten, että naapurikunnissa saatetaan saada aikaiseksi sentään +-0 -tulosta Artjärven pelkän taantuman vastapainoksi. en tiedä naapurikuntien arvoja - Esim. eivät lainkaan Myrskylä/Iitti. Lapinjärvi oli ruotsinkielinen. Orimattila pyrkii väkisin "kaupungiksi". Kunnan arvot ovat todellisia. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? On vuoden kuntalainen tai joku, en muista tarkkaan Kunnon kuntalainen valitaan urheilullisista ansioistaan. Sivu 19

30 kunnon kuntalainen Vuoden yrittäjä, muuta en muista. Vuoden yrittäjä Vuoden kuntoilija Kunnon kuntalainen, vuoden yrittäjä, vuoden lupaava urheilija? Esim. Vuoden kuntoilija Vain yrittäjäpalkinnot Puurtajan palkinto kulttuuritoimikunta nimeää sen. Kunnan liikuntatoimi nimeää taas kunnon kuntalaisen. Joskus takavuosina valittiin vuoden artjärveläinen. Vuoden yrittäjä, vuoden urheilija ja yksi muu minkä nimeä en juuri nyt muista Kunnon kuntalainen joka on ansioitunut oman kunnon ylläpitämisellä sekä osallistumalla vapaaehtoistyöhön. vuoden yrittäjä,liikkuja On Vuoden kuntoilija, Vuoden Yrittäjä. Puurtajan palkinto, kunnon artjärveläinen Urheilulliset ja kuntoilevat ja pyöräilijät palkitaan. Ei ole 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Sivu 20

31 Kuha Kuha; kertoen tietenkin hyvistä kalavesistä. Kuha Kuha kuha ja linnan muuri Kuha Kuha Kala Käräjäkivet ja kuha. Kuha Kuha Kuha, muinaislinnoitus. Kuha Kuha Kuha Kuha, joka on muurin yläpuolella kuha ja muuri Kuha ja linnoitus. Kuha ja muuri Sivu 21

32 kuha Kuha ja kivimuuri Kuha Kuha ja linna Kuha + muuri (linnanmäen muuri - esihistoriallinen linnoitus) Kuha Kuha Kuha Kuha ja muinaislinna Kuha 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? Tähtitorni Päijät-Hämeen merenneitoaiheista vaakunaa. Aurinkoinen Aurinko aurinko ja kala (= kuha) Kuha ja laulu Aurinko, tähtitorni Sivu 22

33 Kuha muutenkin kuin vaakunassa, aurinko tunnuksella "Aurinkoinen " Aurinko - Aurinkoinen Aurinko Aurinkoinen logo. Jossa Kuha pomppaa järvestä kohti aurinkoa. Antaa tunnustukseksi puukon jostakin kuntalaisten iloksi tai hyväksi toteutetusta aikaansaannoksesta. Aurinkoinen logo, jossa kuha hyppää järvestä kohti aurinkoa. auringonnousu Kuha, aurinko. Aurinko+kuha = Aurinkoinen aurinkoinen artjärvi Aurinko ja osittain myös Ursan tähtitorni Aurinko Kuha, aurinko, -lauluja Aurinkoinen -logo Aurinko, järvet Aurinko (aurinkoinen ) Aurinkoinen. Aurinko ja vesi Sivu 23

34 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? Ei Identifioitua selkeästi maaseudun rauhalliseksi kunnaksi, joka satsaa nimenomaan näihin arvoihin. Ei Kunnan pitäisi ehdottomasti satsata enemmän myös muihin kuin lakisääteisiin palveluihin. Esimerkkinä mainitsen kolmannen sektorin, jota tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän esim. vanhus- ja perhetyössä. Kunnassamme on paljon vireitä, hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka mielellään toimisivat, mutta jonkun tahon pitäisi organisoida ja vetää toimintoja. Se sopisi mainiosti kunnalle tai seurakunnalle. Toimivia yhdistyksiä on paljon, mutta niissä toimivilla ihmisillä ei ole enempää resursseja. Kolmatta sektoria ei lähimainkaan osata vielä hyödyntää riittävästi. Fiskaalisesti suppeampia tehtäviä - mutta paikallisidentiteetin osalta vähintään nykyisiä. Selvä kannanotto kuntaliitokseen Orimattila, Iitti, suurkunta Poliittinen päätöksenteko varastettu todellisen vaalituloksen käsistä Kyllä: säilyttää alueensa elinvoimaisuus Viihtyvyyden takaaminen koko kunnan alueella. - Yrittäjäystävällisempi toimintaympäristö Ei ole resursseja Kuntalaisten hyvinvointipalveluista huolehtiminen. Järki päätöksissä, eikä vain ajateltaisi sitä mitä päätöksistä itse hyötyy, vaan ajateltaisiin pidemmälle ja sitä mitä kuntalaiset siitä hyötyy. Mehän ne päätökset maksetaan ja huonoista päätöksistä kärsitään. Sivu 24

35 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? Eipä juuri Arvostan vesistöjä, niiden kauneutta. Arvostan kylänraitilla kaikkien ihmisten tervehtimistä. Kunta voi olla luomassa ja vahvistamssa me-henkeä ja yhteen hiileen puhaltamista, jos päättäjät haluavat panostaa siihen. Kunta voi niin halutessaan olla mukana tukemassa monenlaista toimintaa ja samalla näkyä kuntalaisten keskuudessa. Kuten edellä - paikallisidentiteetti Ei liity Liittyy Identiteetti, halu asua haja-asutusalueella maaseudulla. Kotiseutu - ei ole mitattavissa palveluin eikä euroin. Toki - Luonto ja järvet Maaseutumaisema ja -asuminen. Kyllä Ei liity Kotipaikka. Sivu 25

36 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? Orimattila Ensisijaisesti Iitti, toissijaisesti Orimattila. Orimattila Orimattila tai Lahti Lähinnä Orimattilan kanssa. Lahti, Iitti Täysin fiskaalis-tekninen kysymys - kuka hoitaa velat? Toki selvyys myös maakunta/tekeskusasioihin (nyt hieman sekava). Iitti Orimattila tai suurkunta Lahti Orimattila (ehkä aikanaan Lahti) Orimattila ja Iitti neuvotteluissa. Orimattila, Lahti Orimattila Vuosikymmeniä jatkuneiden riitaisuuksien vuoksi ilmeisesti järkevintä olisi valtioneuvoston pakkoliitospäätöksellä jakaa kunta siten, että osa liitettäisiin Orimattilaan, osa Iiittiin, osa Lapinjärveen ja osa Myrskylään, jotka puolestaan suuntautuisivat omilla tahoillaan suurempiin kunta- tai aluekokonaisuuksiin. Näin artjärveläiskylät pääsisivät tasapuolisesti omien alueidensa äärimmäiseen periferiaan ja irtautuisivat kaikesta kunnallisen itsehallinnon vaikuttamisesta. Itse olen kunnassa töissä ja välillä tuntuu, ettei oikein pysty omaksumaan kaikkia muutoksia lainsäädännössä, kun tehtäväkuva on niin laaja. Sivu 26

37 Orimattila Orimattilan, Iitin, Lapinjärven, Myrskylän. Iitti/Orimattila orimattila Mahdollista kaikkien napurikuntien kanssa, mielestäni toivottavaa Orimattilan tai Suur-Lahden kanssa Orimattila. Lahden seudun suurempi kokonaisuus joskus myöhemmin. Iitti Orimattila, (Iitti), Lahti. Orimattila Orimattila tai jokin saman elinkeinorakenteen omaava. Iitti Orimattila Iitti, Myrskylä 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? Kirjasto, koulu Palvelut; koulu, vanhainkoti, sosiaali-ja terveyspalvelut, kylien elinvoimaisuus. Ei mitään ehdotonta Sivu 27

38 Terveyspalvelut, koulu ja päivähoito, vanhustenkoti Vuorenmäen koulu, vähintään olemassa olevat terveyspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Palvelut ja koulut ja vanhustenhuolto Kylätoiminta/-identiteetti. Kunnallinen hallinto on jo niin vähäistä, ettei siitä ole "isänmaaksi". Peruspalvelut, vanhainkoti, Vuorenmaan koulu Vuorenmäellä olevat Päälliköntalo ja Maamiesseurantalo ainoastaan artjärveläisten hallinnassa. Samoin kotiseutumuseo Ratulassa. Peruskoulu, seurakunta, terveyspalvelut (neuvola, laboratorio, lääkärinvastaanotto) Vanhusten- ja terveydenhoito, peruskoulu. Nykyiset palvelut vähimmillään Tällä hetkellä olemassa olevat peruspalvelut ( vanhainkoti, koulu, lääkäri, hammaslääkäri, apteekki) Onko todella jotain sälytettävää kunnallishallintomielessä? Kirjasto, vanhaikoti, koulu, päivähoito, seurakunta oma koulu, hyvä vanhustenhoito, kulkuyhteydet Palvelut, eloisuus. Ala-aste Päivähoito Perusterveydenhuollon palvelupiste. Kuntapalveluiden käytön neuvontaa ja ohjausta (yhteispalvelupiste jossa samalla kirjastonpalvelut). koulu ja vanhuspalvelut Palvelut Alakoulu, vanhusten palvelut, palvelupiste kunnassa. Sivu 28

39 Perusopetus ja vanhusten hoito. Peruslähipalvelut, sähköiset palvelut, olemassaolevat infra + toimitilat. Peruspalvelut, siis tämänhetkinen palvelutarjonta Nimi Omat palvelut, vanhainkoti, terveyspalvelut, sos. palvelut, koulut, päivähoitopalvelut. Vanhainkoti, koulu, nykyiset terveyspalvelut, hammaslääkäri, päivähoito, liikuntahalli pururatoineen, urheilukenttä, jääkaukalo, nuorisotoiminta. 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Ilmeisesti Iitistä 1800-luvulla Iitistä. Pernajasta 1800-luvulla --- Lappträskistä (nyl. Lapinjärvi) Lapinjärvi Hollola Pernajasta (luultavasti) Olen käsittänyt, että vuoden 1865 kunnallisasetuksesta alkaen on ollut itsenäinen kunta. Edeltävien kirkkopitäjien ja hallinto- eli nimismiespitäjien osalta historiaa en tunne. Lapinjärvestä. Suur-Hollola, Pernaja (srk) Sivu 29

40 Orimattila? kuntana ja seurakuntana kuulunut milloin minnekin. 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko muusta, mistä Liikuntamahdollisuuksista luonnon osalta erityisesti vesistöistä ja kalliomuodostelmista turvallisesta asuinympäristöstä kunnan elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? Vesivärit sekä oman yritykseni tuotteet ja tietysti Ruskovillan vaatteet Ruskovilla Vesivärit Ruskovillan vaatteet Oma liikuntahalli -90 -luvulla, 2000-luvun alussa toteutettiin vesiensuojeluprojekteja muutama vuosi, se lopetettiin rahan puutteeseen. Vesivärit Vesiväri ja liitutehdas (Porvoon väri) Palveluista tähtitorninmäki Maataloustuotteet Sivu 30

41 Ruskovillan villaiset vaatteet, joilla varustetaan vuorikiipeilijöitä, astronautteja ja napatutkijoita. Ruskovilla ja vesiväritehtaan tuotteet Metallialan tuotteet, Ruskovillan villatuotteet, maatalouden tuotanto (maito, vilja, liha). Ruskovilla-tuotteet ruskovilla ja Wenströmin vesiväritehdas tunnetuimmat artjärveläistuotteet. Ruskovillan ja metallialan tuotteet Ruskovillan ja Wenströmin vesiväritehtaan tuotteet. lämpimät vaatteet Vesiväri- ja villavaatetuotteet. Ruskovillan villavaatteet ruskovilla, konepaja meiseri Ruskovillan ja vesiväritehtaan tuotteet. Ruskovillan asusteet, Wennströmin väriliidut Peruspalvelut, joukkoliikenne, koulu, liikuntahalli, vanhainkoti. Tähtitorni, havainto- ja koulutuskeskus. Ruskovilla Oy:n tuotteet, vesiväritehdas Weckström Oy:n tuotteet. Ruskovillan tuotteet, Weckströmin vesivärit ja liidut Ruskovillan + Tähtitieteen torni Vesiväritehdas > esim. kehitysvammaisille työpaja/työ mahdollisuus. Ruskovilla. Ruskovilla, Vesiväritehdas Ruskovillan tuotteet, vesiväritehdas Sivu 31

42 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? Koko kunta on luontokohde Vesistöt Luontoreitti Museoalue Tärkeimpänä rakennuskohteena tuleva vanhainkodin saneeraus Järvi ja joet Koulu, dementiayksikkö, seurakuntakoti + kirkko, kolmen järven järvimaisema, kaksi kartanoa Vuorenmäen alue, järvet. Järvet Suomen syvin (keskisyvyys) järvi. Rakennuksista Kinttulan (Engel) ja Ratulan kartanot Vanha Vuorenmäen reserviläiskomppanian harjoitus- ja majoitusalue. Kotiseutumuseo, joka on Päijät-Hämeen vanhimpia toiminnassa olevia museoalueita. Vuorenmäki, kirkko, liikuntahalli ja koulu Vuorenmäellä Lamminsuon luontopolku, lintujen tärkeä muuttoreittialue. Hiljattain uusi alakoulu, tällä hetkellä seurakuntakodin laajennus, tulevaisuudessa vanhainkodin saneeraus. Upeat järvimaisemat (3 järveä) Lintujen suosimat muuttopaikat, lintutornit. Kaunis kirkko Lähes Suomen suurin observatorio Liikuntahalli, vaellusreitit sekä Ursan tähtitornit.?????????????????????????????????? Seurakuntakodin laajennus ja saneeraus. Villihiiden vesi- ja jätevesijohdon rakentaminen. Luontopolku, järvet Sivu 32

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 2882009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1 Mikä on nykyinen asuinkuntanne? 1 Artjärvi 29 3,36% 2 Asikkala 49 5,68% 3 Hartola 25 2,90% 4 Heinola

Lisätiedot

Jokin muu kunta Sivu 1

Jokin muu kunta Sivu 1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Jokin muu, mikä Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 6,10 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 965,50

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa

Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa Kumppanuus, identiteettisuhteet ja kansalaisvaikuttaminen kunnassa. Helsingin yliopisto, Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 15.2.2013 www.helsinki.fi/ruralia 15.2.2013 1 Sisältö

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA VAPAAEHTOINEN VETERAANITYÖ VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA 1939-1945 Talvi- ja jatkosota 1967-2017 Pukkilan Sotaveteraanit 50 vuotta PUKKILAN SOTAVETERAANIT RY Jaakko Karjalainen, 92 vuotta, on Uudenmaan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2272 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2273 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Tiedote KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Kolme neljästä katsoo, että lasten päivähoidon (%), nuorisotyön (%) ja liikunnan (%) järjestäminen kuuluvat kunnan vastuulle, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

17 Päijät-Häme. 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 17 Päijät-Häme 17.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 17.1. PÄIJÄT-HÄME Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 3 kpl Maaseutumaiset: 5 kpl Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen

Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ. Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Oma kansioni MUISTOJANI JA AJATUKSIANI ELÄMÄSTÄ Porvoon Seudun Dementiayhdistys ry Muistiliiton jäsen Arjen asioita ja muistoja Oma kansioni -kirjaa voi käyttää apuna erilaisissa ryhmissä tai osallistujat

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Kärkölä Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Kärkölä. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 39,92 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 953,72 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 950 kuntalaista (18v

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Kesätapahtumiin osallistuminen

Kesätapahtumiin osallistuminen Kesätapahtumiin osallistuminen 1. Missä kylien kesätapahtumissa olette vierailleet tänä kesänä? Vastaajien määrä: 13 0 1 2 3 4 5 6 Ankkapurha Go Go Car & Swap & Vintage Meeting 2016, Koskiston meijeri

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 9. - 15.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=208 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 77 38,50% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT

TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT TYÖKALUJA SELKEÄÄN SEKSUAALITERVEYSKASVATUKSEEN TURVATAIDOT Turvaympyrä i TUTUT IHMISET Sinun kehosi on tärkeä ja arvokas. Kukaan ei saa koskea siihen ilman sinun lupaa. Tärkeä tietää: Suorista käsi eteesi

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.3.2010 Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.3.2010 Väestörakenteen historia 1970 luku maatalouden alasajo Teollisuutta taajamiin Teollisuus väheni Muutto suuriin kaupunkeihin Tietoyhteiskunta Muutto

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hämeenkoski

Hämeenkoski Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Hämeenkoski Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009 Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,18 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 962,12 3. Sukupuoli Vastaus

Lisätiedot

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua

Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1. Rokua Matkalla hyvinvoivaan sivistyskuntaan Ryhmätyöskentely, ryhmä 1 Rokua 24.11.2017 1 Tehtävä 1: Ihannekuntaa tai sen toimintaa kuvaavia sanoja Elävä Terve Esteetön Ekologinen Reilu Elinvoimainen Yritteliäs

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Oulu kyselyn tulokset

Oulu kyselyn tulokset Oulu 2026 -kyselyn tulokset Oulu 2026 -kysely 18.9. 1.10.2017 Kyselyyn vastasi hiukan yli 2000 oululaista. Kyselyyn vastattiin kampanjasivulla osoitteessa oujees.oulu.com. Kiitos kaikille vastaajille!

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

Päijänne unescon biosfäärialueeksi

Päijänne unescon biosfäärialueeksi Päijänne unescon biosfäärialueeksi BIOSFÄÄRI- TUNNUKSESTA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA YRITYKSILLE ProPäijänne-yhdistyksen, Muuramen kunnan ja yrittäjien aloitteesta Päijänteelle tavoitellaan kansainvälisesti

Lisätiedot