3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Lukumäär Prosentt"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 31,78 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 960,59 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 18 62,07% 2. nainen 11 37,93% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 22 75,86% 2. naimaton 2 6,90% 3. muu (leski/eronnut) 5 17,24% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär Prosentt ä i 1 Kansa-/peruskoulu. 2 6,90% 2 Ammattikoulu/kurssi. 7 24,14% 3 Ylioppilas (ei ammattikoulutusta). 1 3,45% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto. 9 31,03% 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 1

2 Alempi 5 korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou. lu 3 10,34% 6 Ylempi korkeakoulututkinto. 7 24,14% 7 Muu, mikä. 0 0,00% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 2 6,90% 2. Ylempi toimihenkilö 2 6,90% 3. Alempi toimihenkilö 4 13,79% 4. Työntekijä 5 17,24% 5. Yrittäjä 5 17,24% 6. Maatalousyrittäjä 7 24,14% 7. Opiskelija 0 0,00% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 1 3,45% 10. Eläkeläinen 2 6,90% 11. Muu, mikä 1 3,45% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 7 24,14% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 2 6,90% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 5 17,24% 6. Oma yritys/itse työllistynyt 11 37,93% 7. Ei työelämässä 2 6,90% 8. Muu, mikä 2 6,90% Sivu 2

3 Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 6 20,69% Kahden tai useamman aikuisen 2. talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen 3. talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai 4. useampia alaikäisiä lapsia 14 48,28% 8 27,59% 1 3,45% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto -ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 0 0,00% ,34% ,07% ,69% 5. Oikeisto 2 6,90% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 3,86) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin Yhteensä tyytyväinen (Arvo: 5) 100 % Omaan tai perheenne 100 % Sivu 3

4 taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,59) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,17) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,69) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,69) Yhteensä 4 % 10 % 23 % 46 % 17 % 100 % 100 % 100 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. Etelä-Suomen Sanomat 22 75,86% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 22 75,86% 4. Käytän vain internettiä 0 0,00% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Yhteensä 23 79,31% 13 44,83% 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin Erittäin vähän (Arvo: (Arvo: (Arvo: paljon Yhteensä (Arvo: 1) 2) 3) 4) (Arvo: 5) Lähin naapurusto (avg: 3,17) 100 % Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,48) 100 % Seurakunta (avg: 2,68) 100 % Asuinkunta tai % Sivu 4

5 kaupunki (avg: 3,57) Maakunta (avg: 2,96) 100 % Lääni (avg: 2,36) 100 % Suomi (avg: 4,21) 100 % Pohjola (avg: 3,19) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,43) 100 % Yhteensä 15 % 16 % 24 % 30 % 14 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 8 27,59% 2. Kyllä 21 72,41% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai 1. kantakaupungissa 3 10,34% Esikaupungissa, 2. lähiössä tai keskustan reuna-alueella 1 3,45% 3. Kylän keskustassa 2 6,90% 4. Haja-asutusalueella 23 79,31% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 8 27,59% ,59% ,69% ,34% 5. Erittäin epätodennäköistä 4 13,79% Yhteensä % Sivu 5

6 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa Päijät-Hämeen kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 7 24,14% ,24% ,03% ,24% 5. Erittäin hyvin 3 10,34% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin Erittäin hyvin Yhteensä huonosti (Arvo: (Arvo: (Arvo: (Arvo: 5) (Arvo: 1) 2) 3) 4) tuttu (avg: 3,90) 100 % turvallinen (avg: 4,21) 100 % tunnettu (avg: 2,79) 100 % läheinen (avg: 3,58) 100 % välittävä (avg: 3,04) 100 % auttava (avg: 3,22) 100 % yhteisöllinen (avg: 2,93) 100 % urheilullinen (avg: 3,33) 100 % kulttuurinen (avg: 3,00) 100 % avoin (avg: 2,41) 100 % Yhteensä 5 % 22 % 28 % 36 % 10 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Sivu 6

7 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 20 71,43% 2. Kyllä 8 28,57% Yhteensä % 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 14 50,00% 2. Kyllä 14 50,00% Yhteensä % 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 1 3,57% 2. Kyllä 27 96,43% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta ,00% 2. rakennuksista 8 28,57% 3. ihmisistä 11 39,29% 4. historiasta 10 35,71% 5. saavutuksista 2 7,14% 6. muusta, mistä 4 14,29% Yhteensä 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? Sivu 7

8 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. On 25 96,15% 2. Ei 1 3,85% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 0 0,00% ,00% ,00% ,00% 5. En koskaan 0 0,00% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 8 32,00% 2. Kotiseutuyhdistys 5 20,00% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) Liikunta- tai 4. urheiluseura 2 8,00% 8 32,00% 5. Kulttuurijärjestö 0 0,00% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö Poliittinen järjestö tai 7. puolue Tuottaja- tai 8. yrittäjäjärjestö 5 20,00% 7 28,00% 8 32,00% 9. Ammattiyhdistys tai ,00% Sivu 8

9 järjestö 10. Eläkeläisjärjestö 3 12,00% 11. Ympäristöjärjestö 1 4,00% 12. Vapaaehtoisjärjestö 4 16,00% 13. Maanpuolustusjärjestö 1 4,00% Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä Yhteensä 4 16,00% 3 12,00% 11 44,00% 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 21 75,00% 2. Ei 7 25,00% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 18 78,26% 2. Ei 5 21,74% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä ,00% 2. Ei 0 0,00% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä Sivu 9

10 lauluja (avg: 1,48) 100 % tansseja (avg: 1,88) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,33) 100 % kuvataidetta (avg: 1,50) 100 % Yhteensä 46 % 54 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 8 27,59% 2. Ei 21 72,41% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 15 55,56% 2. Ei 12 44,44% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? 1. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Asialla ei ole minulle 1 100,00% merkitystä Yhteensä 1 100% 66. Tunnetteko Päijät-Hämeen maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 7 26,92% 2. En 19 73,08% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 7 vuotta 6 vuotta 45 vuotta 7 vuotta 51 vuotta 2 vuotta 18 vuotta 48 vuotta 66 vuotta 48 vuotta 17 vuotta 62 vuotta 30 Sivu 1

12 vuotta 49 vuotta 70 vuotta 45 vuotta 4 vuotta 12 vuotta 40 vuotta 46 vuotta 6 vuotta 48 vuotta 20 vuotta 23 vuotta 49 vuotta 33 vuotta 12 vuotta 54 vuotta 3,5 2. Minä vuonna olette syntynyt 1970 Sivu 2

13 Sivu 3

14 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä varusmies 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä ks-yhdistyksen pj LUTU 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Orimattilan Sanomat Sivu 4

15 Orimattilan sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Puruvesi Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilansanomat OS Orimattilan sanomat orimattilan sanomat orimattilan sanomat Orimattilan sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Orimattilan Sanomat Sivu 5

16 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä HS Maaseudun Tulevaisuus HS, sunnuntai Helsingin Sanomat Åbo Underrättelser, HS Helsingin Sanomat HS helsingin sanomat Hesari HS HS Sunnuntai HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Kitee, Ilomantsi Mäntyharjussa, Sortavala Sivu 6

17 Sortavala, Jyväskylä molemmat luovutetun Karjalan Vahvialassa Lapinjärvi, Reisjärvi Cicago (USA), Parikkala Arjärvi, Elimäki, Vahviala Helsinki, Porvoo Vahviala (Karjala) Orimattila, Artjärvellä Molemmat vanhempani syntyivät Karjalan kannalsella; Äiti Kirvussa ja Isä Vahvialassa. Sippola ja Elimäki Artjärvellä ja ulkomailla. ja Viipurin maalaiskunta karjalaisia Äiti Hangossa, isä Valtimolla, Hollola Helsinki Sivu 7

18 Viipuri, Imatra Kirvu, Karvia Vantaa, Varpaisjärvi, Kotka 14. Mikä on syntymäkuntanne? Helsinki Helsinki Muurame Helsinki Nastola Helsinki Helsinki Sivu 8

19 Koijärvi Lahti Anjalankoski Ulkomaat artjärvi Hanko Helsinki Lahti Mäntsälä Järvenpää Loviisa 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 9

20 Espoo ja Artjärveä Lahti Artjärveä Sivu 10

21 artjärvi Helsinki Mäntsälä 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Espoossa lapsuus, Artjärvessä nykyinen kotipaikka Oma koti täällä. Syntynyt ja asunut Pääasioimis- ja työnhankinta-alue Minun tapauksessani ei ole muita vaihtoehtoja, koska olen asunut vain muutaman vuoden muualla. Maaseutu Pysyvä residenssi Sivu 11

22 Sijainti Olen asunut koko ikäni Artjärvellä ja viljellyt 1750-luvulta olevaa kotitilaa Maaseudun henki ja maatalousvaltaisuus Koti, perhe, työpaikka, ystävät Koko ikäni asuneena on kaikki jo tuttua ja turvallista. Kylän yhteishenki ja yhteisöllisyys tekevät kotiseudun tunnun. Luonto, erityisesti vesistö Kaunis luonto ja vapaus liikkua. Työpaikka on lähellä ja Artjärveltä saan lähes kaiken mitä tarvitsen. Harrastaminen on myös mahdollista Artjärvellä, kun meillä on hyvä liikuntahalli. maaseuu ja sosiaaliset yhteydet Tutut ihmiset täällä syntynyt,kasvanut,toimeentulo on maassa kiinni Olen kotiutunut tänne Koti, sukulaiset, harrastukset, historia Ympäristö, ihmiset ja kulttuuri Tuttuus ja turvallisuus Asuminen ja perhe Vanhempien koti Sukuni on asunut täällä ilmeisesti niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Suvun juuret, lapsuuden maisemat Sivu 12

23 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Nurkkakuntaisuus, kyräily Artjärveä leimaa mielestäni sama, mikä kaikkia pieniä, maaseutuvaltaisia kyliä; vanhoista asioista halutaan pitää kiinni, tyyliin "meillä on aina tehty näin", sisäänpäinlämpiävyys. Pienuus Itseensä sulkeutunut, näköalaton ja riitainen kunnallispolitiikka. Luulen, että pieni kunta on niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä sisäänpäin lämpiävä, asiat henkilöityvät ja henkilösuhteet merkitsevat todella paljon, myös päätöksenteossa. Kieli Pienuus, riitaisuus Ahdasmielinen keskustan terrorisoima kunta Meillä on kolme järveä, jotka ovat puhtaita ja luonto on silmiähivelevän kaunista ja hyvin hoidettua. Huomaa kauneuden, kun tulee kotikuntaan jostain kauempaa. Maatalousvaltaisuus Luontonsa puolesta erottuu lähikunnista, kolme järveä pienen kunnan alueella. Täällä sanotaan, että pitää varoa puheitaan sillä Artjärvellä kaikki ovat sukua keskenään. Jossain määrin asia on kyllä tosi. Omapäisyys, eristyneisyys, epäluuloisuus ja riitelyyn taipuvaisuus Meillä on kolme kaunista järveä; uusi koulu ja liikuntahalli. Maaseutumaisin nykyinen kuntapolitiikka mädättää koko artjärven Sivu 13

24 En tunne lähikuntia kovin hyvin, mutta on ainakin pienin. Pieni koko, suuri maatalousvaltaisuus, vähän teollista toimintaa. Itsepäisyys Maaseutumaisuus, luonto ja kunnan pienuus Kolme järveä Maatalousvaltaisuus, paljon ikäihmisiä Oma napa tärkein napa, sisäänpäin käänteinen. Kunnat yleensäkin "sisäänlämpiäviä". Siinä mielessä kunnat ovatkin samanlaisia. 23. Mikä on mielestänne Päijät-Hämeen menestyksekkäin kunta? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Heinola taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Lahti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti en osaa sanoa Lahti Sivu 14

25 sosiaalisesti/yhteisöllisesti en osaa sanoa taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hämeenkoski Lahti Sysmä taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Hollola sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Hollola Nastola taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Hollola Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Heinola Sivu 15

26 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti sysmä lahti hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Lahti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Nastola Lahti Heinola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Lahti Lahti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Hollola taloudellisesti - kulttuurisesti Orimattila sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Lahti kulttuurisesti Lahti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Muualta muuttaneena eipä ole Sivu 16

27 Tiedän sen, että Kunta on joskus kuulunut Suur-Hollolaan ja myös yhteen Iitin kunnan kanssa. Kylä Villikkala "Ne tulivat kaksi veljestä järveltä Elimäen Villikkalasta. Toinen pisti honkaan pussinsa toiselle puolen jokea, toinen toiselle. Toinen talo oli Jukonen, toinen Askola." ei ole Alue on ollut jonkinlaista rajaseutua (vakituinen asutus/metsäläiset tai suomenkieliset/ruotsinkieliset) mistä nimi Pyhä(eli raja)järvi - smaa tarkoittaa - kai -. on ollut aina vahva maatalouspitäjä, joka on rahoittanut joskus Orimattilaa ja Iittiäkin kuntien vaikeuksissa. Kaiketi eronnut/muodostettu Suur-Hollolasta. Vaakunassakin oleva linnanmäki liittyy historiaan, taisteltu, puolustettu? Myöhemmän ajan käräjäkivet myös siellä. Kuulunut Pernajaan. Ikäihmisten keskuudessa muistetaan, kunka heitäkin vielä vanhemmat osasivat ulkomuistista runomuotoisen kotiseutukuvauksen " on kiva kappeli...", mikä viittasi aikaan, jolloin oli Lapinjärven kappeliseurakunta. Kirkonseudulta kulki Lapinjärvelle suora ratsastuspolku, jota nimitettiin Papintieksi. Sellaisen tarinan olen kuullut, että kunnan nimi tulisi, siitä, että kunnan kolme järveä muodostavat auran mallisen kuvion. - On hiisitarinoita - Pyhäjärvessä asuu Hiisi, joka heittelee kiviä Artjärvelle. Kunnassa on suuria irtokiviä. Pitäjä on vanha Hollolan neljänneskunta. Siihen kuului lisäksi kyliä Iitistä ja Orimattilasta. Sivu 17

28 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? En osaa tähänkään sanoa Maanviljelys on tärkeää. Vanhuksista pitää pitää hyvää huolta. Kylällä täytyy olla peruspalvelut. Itsellisyys Epäilen, että tällaiset periaatteet ovat katoamassa. Tosin uskon edelleen, että kunnon kansalaisia, lähimmäisensä huomioon ottavia ihmisiä on enemmistö kuntalaisista, mutta liian usein itsekkäät ja oman edun tavoittelijat jyräävät muut alleen. Nurkkakuntaisuus Malmiharju päättää, muut kuuntelee Oman kunnan vanhusten perushoito ja oman dementiakodin ylläpito. Samoin kehitysvammaisten tämänhetkinen huolenpito on hoidettu hyvin. Hyvin järjestetty vanhusten hoito. Kauniin luonnon arvostaminen. Nykyiskulause: Aurinkoinen, mikä sitten on vain sitä tuomatta kunnalle tai kuntaalueelle mitään tulosta turvallinen, liikunnallinen, hyvä lapsiperheille Rehellisyys, ahkeruus ja yritteliäisyys. - Luonnonläheisyys, kotoista, perinteinen. Kaunis luonto, sen arvostus. Maaseutukunta. Harrastuskunta. Kunnan pienuus ja turvallinen ympäristö. Itsenäisyys Sivu 18

29 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? Edelleen vaikea sanoa Myrskylään ja Pukkilaan verrattuna Artjärvei on selkeästi vanhoillisempi, johtuen suuresta vanhusväestöstä. Orimattila keikkuu kaupungin ja kunnan välillä ja pyrkii voimakkaaseen kasvuun riskillä. Se on myös menettänyt maaseutumaisen identiteettinsä. Ehkä nämä puolet eivät erotu niin selvästi isommassa kunnassa. Järvimaisemat Ne ovat näkyvämmät Naapurit sopivat asioista Siten, että naapurikunnissa saatetaan saada aikaiseksi sentään +-0 -tulosta Artjärven pelkän taantuman vastapainoksi. en tiedä naapurikuntien arvoja - Esim. eivät lainkaan Myrskylä/Iitti. Lapinjärvi oli ruotsinkielinen. Orimattila pyrkii väkisin "kaupungiksi". Kunnan arvot ovat todellisia. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? On vuoden kuntalainen tai joku, en muista tarkkaan Kunnon kuntalainen valitaan urheilullisista ansioistaan. Sivu 19

30 kunnon kuntalainen Vuoden yrittäjä, muuta en muista. Vuoden yrittäjä Vuoden kuntoilija Kunnon kuntalainen, vuoden yrittäjä, vuoden lupaava urheilija? Esim. Vuoden kuntoilija Vain yrittäjäpalkinnot Puurtajan palkinto kulttuuritoimikunta nimeää sen. Kunnan liikuntatoimi nimeää taas kunnon kuntalaisen. Joskus takavuosina valittiin vuoden artjärveläinen. Vuoden yrittäjä, vuoden urheilija ja yksi muu minkä nimeä en juuri nyt muista Kunnon kuntalainen joka on ansioitunut oman kunnon ylläpitämisellä sekä osallistumalla vapaaehtoistyöhön. vuoden yrittäjä,liikkuja On Vuoden kuntoilija, Vuoden Yrittäjä. Puurtajan palkinto, kunnon artjärveläinen Urheilulliset ja kuntoilevat ja pyöräilijät palkitaan. Ei ole 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Sivu 20

31 Kuha Kuha; kertoen tietenkin hyvistä kalavesistä. Kuha Kuha kuha ja linnan muuri Kuha Kuha Kala Käräjäkivet ja kuha. Kuha Kuha Kuha, muinaislinnoitus. Kuha Kuha Kuha Kuha, joka on muurin yläpuolella kuha ja muuri Kuha ja linnoitus. Kuha ja muuri Sivu 21

32 kuha Kuha ja kivimuuri Kuha Kuha ja linna Kuha + muuri (linnanmäen muuri - esihistoriallinen linnoitus) Kuha Kuha Kuha Kuha ja muinaislinna Kuha 29. Mitä symboleja kuntanne käyttää vaakunan ohella (eläin, kukka, kivi, laulu yms)? Tähtitorni Päijät-Hämeen merenneitoaiheista vaakunaa. Aurinkoinen Aurinko aurinko ja kala (= kuha) Kuha ja laulu Aurinko, tähtitorni Sivu 22

33 Kuha muutenkin kuin vaakunassa, aurinko tunnuksella "Aurinkoinen " Aurinko - Aurinkoinen Aurinko Aurinkoinen logo. Jossa Kuha pomppaa järvestä kohti aurinkoa. Antaa tunnustukseksi puukon jostakin kuntalaisten iloksi tai hyväksi toteutetusta aikaansaannoksesta. Aurinkoinen logo, jossa kuha hyppää järvestä kohti aurinkoa. auringonnousu Kuha, aurinko. Aurinko+kuha = Aurinkoinen aurinkoinen artjärvi Aurinko ja osittain myös Ursan tähtitorni Aurinko Kuha, aurinko, -lauluja Aurinkoinen -logo Aurinko, järvet Aurinko (aurinkoinen ) Aurinkoinen. Aurinko ja vesi Sivu 23

34 31. Pitäisikö kunnalla olla nykyistä laajempia päämääriä tai tehtäviä, jos kyllä niin, mitä? Ei Identifioitua selkeästi maaseudun rauhalliseksi kunnaksi, joka satsaa nimenomaan näihin arvoihin. Ei Kunnan pitäisi ehdottomasti satsata enemmän myös muihin kuin lakisääteisiin palveluihin. Esimerkkinä mainitsen kolmannen sektorin, jota tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän esim. vanhus- ja perhetyössä. Kunnassamme on paljon vireitä, hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka mielellään toimisivat, mutta jonkun tahon pitäisi organisoida ja vetää toimintoja. Se sopisi mainiosti kunnalle tai seurakunnalle. Toimivia yhdistyksiä on paljon, mutta niissä toimivilla ihmisillä ei ole enempää resursseja. Kolmatta sektoria ei lähimainkaan osata vielä hyödyntää riittävästi. Fiskaalisesti suppeampia tehtäviä - mutta paikallisidentiteetin osalta vähintään nykyisiä. Selvä kannanotto kuntaliitokseen Orimattila, Iitti, suurkunta Poliittinen päätöksenteko varastettu todellisen vaalituloksen käsistä Kyllä: säilyttää alueensa elinvoimaisuus Viihtyvyyden takaaminen koko kunnan alueella. - Yrittäjäystävällisempi toimintaympäristö Ei ole resursseja Kuntalaisten hyvinvointipalveluista huolehtiminen. Järki päätöksissä, eikä vain ajateltaisi sitä mitä päätöksistä itse hyötyy, vaan ajateltaisiin pidemmälle ja sitä mitä kuntalaiset siitä hyötyy. Mehän ne päätökset maksetaan ja huonoista päätöksistä kärsitään. Sivu 24

35 33. Liittyykö kuntasuhteeseenne mitään sellaista, joka ei liity välittömästi palveluihin? Eipä juuri Arvostan vesistöjä, niiden kauneutta. Arvostan kylänraitilla kaikkien ihmisten tervehtimistä. Kunta voi olla luomassa ja vahvistamssa me-henkeä ja yhteen hiileen puhaltamista, jos päättäjät haluavat panostaa siihen. Kunta voi niin halutessaan olla mukana tukemassa monenlaista toimintaa ja samalla näkyä kuntalaisten keskuudessa. Kuten edellä - paikallisidentiteetti Ei liity Liittyy Identiteetti, halu asua haja-asutusalueella maaseudulla. Kotiseutu - ei ole mitattavissa palveluin eikä euroin. Toki - Luonto ja järvet Maaseutumaisema ja -asuminen. Kyllä Ei liity Kotipaikka. Sivu 25

36 35. Jos vastasitte kyllä, minkä kuntien kanssa oman kotikuntanne yhdistyminen olisi mahdollista tai toivottavaa? Orimattila Ensisijaisesti Iitti, toissijaisesti Orimattila. Orimattila Orimattila tai Lahti Lähinnä Orimattilan kanssa. Lahti, Iitti Täysin fiskaalis-tekninen kysymys - kuka hoitaa velat? Toki selvyys myös maakunta/tekeskusasioihin (nyt hieman sekava). Iitti Orimattila tai suurkunta Lahti Orimattila (ehkä aikanaan Lahti) Orimattila ja Iitti neuvotteluissa. Orimattila, Lahti Orimattila Vuosikymmeniä jatkuneiden riitaisuuksien vuoksi ilmeisesti järkevintä olisi valtioneuvoston pakkoliitospäätöksellä jakaa kunta siten, että osa liitettäisiin Orimattilaan, osa Iiittiin, osa Lapinjärveen ja osa Myrskylään, jotka puolestaan suuntautuisivat omilla tahoillaan suurempiin kunta- tai aluekokonaisuuksiin. Näin artjärveläiskylät pääsisivät tasapuolisesti omien alueidensa äärimmäiseen periferiaan ja irtautuisivat kaikesta kunnallisen itsehallinnon vaikuttamisesta. Itse olen kunnassa töissä ja välillä tuntuu, ettei oikein pysty omaksumaan kaikkia muutoksia lainsäädännössä, kun tehtäväkuva on niin laaja. Sivu 26

37 Orimattila Orimattilan, Iitin, Lapinjärven, Myrskylän. Iitti/Orimattila orimattila Mahdollista kaikkien napurikuntien kanssa, mielestäni toivottavaa Orimattilan tai Suur-Lahden kanssa Orimattila. Lahden seudun suurempi kokonaisuus joskus myöhemmin. Iitti Orimattila, (Iitti), Lahti. Orimattila Orimattila tai jokin saman elinkeinorakenteen omaava. Iitti Orimattila Iitti, Myrskylä 36. Mitkä asiat kunnastanne tulee mahdollisessa liitostilanteessa ehdottomasti säilyttää? Kirjasto, koulu Palvelut; koulu, vanhainkoti, sosiaali-ja terveyspalvelut, kylien elinvoimaisuus. Ei mitään ehdotonta Sivu 27

38 Terveyspalvelut, koulu ja päivähoito, vanhustenkoti Vuorenmäen koulu, vähintään olemassa olevat terveyspalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Palvelut ja koulut ja vanhustenhuolto Kylätoiminta/-identiteetti. Kunnallinen hallinto on jo niin vähäistä, ettei siitä ole "isänmaaksi". Peruspalvelut, vanhainkoti, Vuorenmaan koulu Vuorenmäellä olevat Päälliköntalo ja Maamiesseurantalo ainoastaan artjärveläisten hallinnassa. Samoin kotiseutumuseo Ratulassa. Peruskoulu, seurakunta, terveyspalvelut (neuvola, laboratorio, lääkärinvastaanotto) Vanhusten- ja terveydenhoito, peruskoulu. Nykyiset palvelut vähimmillään Tällä hetkellä olemassa olevat peruspalvelut ( vanhainkoti, koulu, lääkäri, hammaslääkäri, apteekki) Onko todella jotain sälytettävää kunnallishallintomielessä? Kirjasto, vanhaikoti, koulu, päivähoito, seurakunta oma koulu, hyvä vanhustenhoito, kulkuyhteydet Palvelut, eloisuus. Ala-aste Päivähoito Perusterveydenhuollon palvelupiste. Kuntapalveluiden käytön neuvontaa ja ohjausta (yhteispalvelupiste jossa samalla kirjastonpalvelut). koulu ja vanhuspalvelut Palvelut Alakoulu, vanhusten palvelut, palvelupiste kunnassa. Sivu 28

39 Perusopetus ja vanhusten hoito. Peruslähipalvelut, sähköiset palvelut, olemassaolevat infra + toimitilat. Peruspalvelut, siis tämänhetkinen palvelutarjonta Nimi Omat palvelut, vanhainkoti, terveyspalvelut, sos. palvelut, koulut, päivähoitopalvelut. Vanhainkoti, koulu, nykyiset terveyspalvelut, hammaslääkäri, päivähoito, liikuntahalli pururatoineen, urheilukenttä, jääkaukalo, nuorisotoiminta. 37. Mistä kunnasta kuntanne on irtautunut/itsenäistynyt? Ilmeisesti Iitistä 1800-luvulla Iitistä. Pernajasta 1800-luvulla --- Lappträskistä (nyl. Lapinjärvi) Lapinjärvi Hollola Pernajasta (luultavasti) Olen käsittänyt, että vuoden 1865 kunnallisasetuksesta alkaen on ollut itsenäinen kunta. Edeltävien kirkkopitäjien ja hallinto- eli nimismiespitäjien osalta historiaa en tunne. Lapinjärvestä. Suur-Hollola, Pernaja (srk) Sivu 29

40 Orimattila? kuntana ja seurakuntana kuulunut milloin minnekin. 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko muusta, mistä Liikuntamahdollisuuksista luonnon osalta erityisesti vesistöistä ja kalliomuodostelmista turvallisesta asuinympäristöstä kunnan elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä 39. Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät kunnassanne tehdyt tuotteet tai palvelut? Vesivärit sekä oman yritykseni tuotteet ja tietysti Ruskovillan vaatteet Ruskovilla Vesivärit Ruskovillan vaatteet Oma liikuntahalli -90 -luvulla, 2000-luvun alussa toteutettiin vesiensuojeluprojekteja muutama vuosi, se lopetettiin rahan puutteeseen. Vesivärit Vesiväri ja liitutehdas (Porvoon väri) Palveluista tähtitorninmäki Maataloustuotteet Sivu 30

41 Ruskovillan villaiset vaatteet, joilla varustetaan vuorikiipeilijöitä, astronautteja ja napatutkijoita. Ruskovilla ja vesiväritehtaan tuotteet Metallialan tuotteet, Ruskovillan villatuotteet, maatalouden tuotanto (maito, vilja, liha). Ruskovilla-tuotteet ruskovilla ja Wenströmin vesiväritehdas tunnetuimmat artjärveläistuotteet. Ruskovillan ja metallialan tuotteet Ruskovillan ja Wenströmin vesiväritehtaan tuotteet. lämpimät vaatteet Vesiväri- ja villavaatetuotteet. Ruskovillan villavaatteet ruskovilla, konepaja meiseri Ruskovillan ja vesiväritehtaan tuotteet. Ruskovillan asusteet, Wennströmin väriliidut Peruspalvelut, joukkoliikenne, koulu, liikuntahalli, vanhainkoti. Tähtitorni, havainto- ja koulutuskeskus. Ruskovilla Oy:n tuotteet, vesiväritehdas Weckström Oy:n tuotteet. Ruskovillan tuotteet, Weckströmin vesivärit ja liidut Ruskovillan + Tähtitieteen torni Vesiväritehdas > esim. kehitysvammaisille työpaja/työ mahdollisuus. Ruskovilla. Ruskovilla, Vesiväritehdas Ruskovillan tuotteet, vesiväritehdas Sivu 31

42 40. Mitkä ovat kuntanne keskeiset luonto- ja rakennuskohteet? Koko kunta on luontokohde Vesistöt Luontoreitti Museoalue Tärkeimpänä rakennuskohteena tuleva vanhainkodin saneeraus Järvi ja joet Koulu, dementiayksikkö, seurakuntakoti + kirkko, kolmen järven järvimaisema, kaksi kartanoa Vuorenmäen alue, järvet. Järvet Suomen syvin (keskisyvyys) järvi. Rakennuksista Kinttulan (Engel) ja Ratulan kartanot Vanha Vuorenmäen reserviläiskomppanian harjoitus- ja majoitusalue. Kotiseutumuseo, joka on Päijät-Hämeen vanhimpia toiminnassa olevia museoalueita. Vuorenmäki, kirkko, liikuntahalli ja koulu Vuorenmäellä Lamminsuon luontopolku, lintujen tärkeä muuttoreittialue. Hiljattain uusi alakoulu, tällä hetkellä seurakuntakodin laajennus, tulevaisuudessa vanhainkodin saneeraus. Upeat järvimaisemat (3 järveä) Lintujen suosimat muuttopaikat, lintutornit. Kaunis kirkko Lähes Suomen suurin observatorio Liikuntahalli, vaellusreitit sekä Ursan tähtitornit.?????????????????????????????????? Seurakuntakodin laajennus ja saneeraus. Villihiiden vesi- ja jätevesijohdon rakentaminen. Luontopolku, järvet Sivu 32

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 2882009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1 Mikä on nykyinen asuinkuntanne? 1 Artjärvi 29 3,36% 2 Asikkala 49 5,68% 3 Hartola 25 2,90% 4 Heinola

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA JÄRJESTÖT, PERHEET JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Emma & Elias -avustusohjelman tutkimuksen taustoittava väliraportti Petri Paju Tutkija, Lastensuojelun Keskusliitto Emma & Elias -ohjelma 2016 1 / 28 Emma & Elias

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2272 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA VAPAAEHTOINEN VETERAANITYÖ VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA 1939-1945 Talvi- ja jatkosota 1967-2017 Pukkilan Sotaveteraanit 50 vuotta PUKKILAN SOTAVETERAANIT RY Jaakko Karjalainen, 92 vuotta, on Uudenmaan

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2273 KuntaSuomi 2004 : kuntalaiskysely 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka

Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka Osmo Soininvaara Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka Loura-seminaari 4.2.2016 Miksi kaupungistutaan: Kaupungit kasvavat kaikkialla Erityisesti suuret kaupungit Jotkut suuret kaupungit myös surkastuvat,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2015 (Kysely 10/2015) Suomen Kuntaliitto Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Marianne Pekola-Sjöblom PL 200, 00101 Helsinki Kuntalaiskysely 2015 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014

Hyvinvoinnin lähteitä. Eevi Jaakkola 2014 Hyvinvoinnin lähteitä Yhteisöllisyys Koillismaan ikäihmisten voimavarana Syrjäinen maaseutukin on vielä hyvä paikka ikääntyä Eevi Jaakkola 2014 Yhteisöllisyyden ja voimavarojen rakentumisen elementit,

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta:

Lisätiedot