KALAHOLMAN KOULU KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAHOLMAN KOULU KOULUTIEDOTE"

Transkriptio

1 KALAHOLMAN KOULU KOULUTIEDOTE Lukuvuosi Lukkarinsannantie 15 puh (rehtori) PORI (koulusihteeri) (02) (opettajat) (02) (pikkukoulu)

2 Pori Hyvät vanhemmat! Oppilasmäärä koulussamme on 186, joten luokkakoot ovat melko kohtuullisia (18,6 oppilasta/luokka). Koulumme oppilasmäärä pysynee tällä tasolla aina vuoteen 2017 asti, jolloin ennusteiden mukaan oppilasmäärässä tapahtuu lievää kasvua. Opettajakunnassa ei ole kesän aikana tapahtunut muutoksia, vaan jatkamme entisin voimin. Suurin muutos koulumme osalta on Iltiksen siirtyminen koulullemme. Iltistoiminnan järjestää TUL/Satakunnan piiri. Iltis toteutetaan koulullamme ns. kiertoiltiksenä, jossa Iltiksen toimitila vaihtuu opetustilasta toiseen. Pääsääntöisesti Iltis toimii isolla koululla klo Toiminnan järjestäjä tiedottaa käytännönasioista omalla tiedotteellaan. Aamupäivätoimintakokeilusta (syksy 2015) tiedotamme Wilmassa, kun kaikki asiaan liittyvät järjestelyt on saatu valmiiksi. Lukuvuoden tavoitteet ja painopistealueet ovat hyvä oppiminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö sekä perinteiden ylläpitäminen: - opetussuunnitelmatyö jatkuu niin, että koulukohtaiset osuudet ovat valmiina oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimintamallia toteutetaan lain edellyttämällä tavalla - pidämme yllä koulumme juhlaperinnettä - Kerhotoiminta alkaa syyskuussa. (Opetushallituksen kerhorahoitus) Jos yhteystietonne muuttuvat kouluvuoden aikana, ilmoittakaa siitä koululle ensi tilassa, jotta saamme ne muutettua koulumme hallinto-ohjelmiin. Hyvää kouluvuotta! Yhteistyöterveisin Antti Saarikoski, rehtori

3 Rehtori : Antti Saarikoski puh Koulusihteeri: Katja Ruohola (ti ja to) puh A Kaija Palenius 1B Kati Pihlajaniemi 2A Hanna-Leena Korkeamäki 2B Marianne Valkama 3A Antti Saarikoski 3B Elina Peltoniemi 4A Heli Lehti 4B Jutta Pohjola 5A Harri Saine 5B Mikko Leppänen ORTUE Pia Vähämäki (ma 8-9) EN/3A, 3B, 4A Jaana Tolvanen (ma, ti) Erityisopettaja: Harri Saine Koulunkäyntiohjaaja Mia Paattiniemi Opettajien sähköpostiosoite: Opettajiin parhaimmin yhteys välituntisin, jotka ovat Iltis, TUL/Satakunnan piiri/jarno Blomster/ , Riikka Mattila/vastaava ohjaaja puh Mahdolliset Iltis-tiedustelut:Sivistyskeskus/Jaana Salonen puh ja Leila Marttila p Aamupäivätoiminta/Sivistyskeskus

4 Terveydenhoitaja: Sirpa Törmänen, sijaisena Sofia Ala-Karvia, (syyskuun loppuun) koululla tiistaisin ja torstaisin tavattavissa varmimmin puhelimitse klo 8 10 puh / Kalaholma, muina arkipäivinä klo 11 12/ Väinölä Hammaslääkäri: Tuula Nurmi Hammashoito Herralahden koululla, puh Huoltaja huolehtii oppilaan kuljetuksista hammashoitoon. Perusturva ei järjestä kuljetuksia. ( Perusturvan tiedote Wilmassa). Keittiö: Virpi Vettenranta, puh Ruoka valmistetaan Cygnaeuksen koululla ja kuljetetaan lämpölaatikoissa koulullemme Siivous: Minna Granö ja Virpi Vettenranta

5 Oppilaiden kuljetus: Koulukuljetus järjestetään luokkien oppilaille, mikäli koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli 3 km. Oppilaan käydessä muuta kuin hänelle osoi tettua lähikoulua, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tapaturmat: Koulutapaturmissa kaupunki ei korvaa yksityislääkärin kustannuksia. Poissaolot: Oppilaiden poissaolo koulusta tulee ilmoittaa koululle ensitilassa. Ylimääräinen poissaolo koulusta: Enintään kolme (3) päivää => luvan myöntää luokanopettaja. Yli kolme (3) päivää => luvan myöntää rehtori anomus täytetään Wilmassa (Hakemukset ja päätökset) Oppilas selvittää itse poissaolonsa aikaiset koulutehtävät niin, ettei jälkeenjäämistä tapahdu. Ns. ylimääräiset lomat ovat yleistyneet koulumme oppilaiden osalta huomattavasti viime lukuvuosina. Vanhempien tulee muistaa jo perheen lomamatkaa suunnitellessa, että ne tulisi sijoittaa koulun loma-aikaan.

6 KOULUKURAATTORI Kalaholman koulun kuraattorina toimii Hanna Hilden p Koulukuraattori auttaa ja tukee vaikeuksissa olevaa lasta. Hän selvittää tuen tarvetta ja tarvittaessa ohjaa lapsen tukipalveluiden piiriin. Usein ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien sekä koulun muiden aikuisten kanssa. Luottamus ja molemminpuolinen kunnioitus sekä herkkyys toisen tunteille ovat edellytyksiä työn edistymiselle. Kuraattori kuuluu myös oppilashuoltotyöryhmään. Kuraattori on pääsääntöisesti tavattavissa Kalaholman koululla lukuvuonna tiistaisin klo OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee koulun tasolla oppilashuollon tehtäviä. Työryhmä suunnittelee sekä järjestelee tukitoimia, joilla tuetaan oppilaan kasvua sekä oppimista tavallista hankalammissa tilanteissa. Työryhmä konsultoi perheneuvolan, lastensuojelun sekä vanhempien kanssa. Työryhmä ohjaa tarkempiin tutkimuksiin sekä ohjaa opetuksen järjestämistä koulussa. Työryhmän tehtävä on tukea opettajan ja kodin yhteistyötä ongelmatilanteissa. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja siihen kuuluvat vakinaisina jäseninä koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoi taja, erityisopettaja sekä rehtori. Kokouksiin voivat myös osallistua tapauskohtaisesti oppilaan opettaja, huoltaja ja oppilas itse. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu lukuvuonna pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina.

7 KIUSAAMINEN JA VÄKIVALTA Oppilaat voivat halutessaan kertoa nimettömänä kiusaamiseen, väkivaltaan tai sen uhkaan liittyvistä asioista opettajalle, rehtorille, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Kiusaaminen on jatkuvaa, tai satunnaisesti saman tahon toimesta suoritettua, samaan henkilöön kohdistuvaa henkistä ja / tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisen tunnusmerkkejä ovat loukkaaminen, kyseenalaistaminen, alistaminen, pakottaminen tai fyysiset väkivaltaiset toimet tms. toiminta, joka kiistää uhrin oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaaminen pyritään estämään välittömästi, kun asia tulee esille. Toimenpiteet, joita voidaan käyttää tilanteen ratkaisemiseksi: välitön puuttuminen kasvatuskeskustelu (kiusaajan ja mahdollisesti uhrin kanssa) yhteistyö huoltajien kanssa, tiedon välittäminen tapauksen kirjaaminen oppilashuoltotyöryhmän käsittely rangaistukset opetusryhmäsiirrot KiVa-kouluohjelma (=kiusaamisen vastainen/kiusaamista vastustava). Lisätietoja linkistä. TURVALLISUUSSUUNNITELMA Koululla on turvallisuussuunnitelma ja kaikista oppilaista huolehditaan kriisitilanteessa. Koulu ottaa huoltajaan yhteyttä tarvittaessa. Turvallisuussuunnitelma esitellään vuosittain vanhemmille ja oppilaille. ARVIOINTI KALAHOLMAN KOULUSSA Voimassa olevan opetussuunnitelmamme mukaan todistus oppilaille annetaan kahdesti: lukuvuoden päättyessä ja ns. välitodistus joulu-tammikuun aikana. Lisäksi suoritamme lukuvuoden aikana oppilaille ja vanhemmille suunnatun kyselyn, joka on osa koulumme itsearviointia. Palaute kyselystä annetaan myöhemmin vanhemmille. Jatkamme vanhempain- ja oppilaiden haastatteluja kaikilla luokka-asteilla sekä järjestämme koko koulun vanhempainillan lukuvuoden aikana.

8 KOULUN USKONNOLLISET TILAISUUDET LV : Syyskirkko, joulukirkko, kevätkirkko Pääsiäiseen hiljentyminen to Seurakunnan pitämä päivänavaus perjantaisin klo (1x/kk) Opettajat ilmoittavat tarkemmin ajankohdat ennen tilaisuutta, muista tilaisuuksista ilmoitetaan tapauskohtaisesti. OPINTORETKET Julkisuudessa on keskusteltu opintoretkien maksullisuudesta. Opetushallitus on antanut kouluille ohjeet ( ; Ohjeiden mukaan kodeilta on edelleen mahdollista pyytää avustuksia retkiin. Maksu on vapaaehtoinen, mutta on luonnollisesti selvää, että ilman vanhempien tukea, tällaisia retkiä ei ole mahdollista toteuttaa, sillä koulutoimi ei ole budjetoinut erillistä rahaa opintoretkiä varten. Perinteisinä opintoretkikohteina ovat olleet mm.: 1-2. lkt Satakunta 3-5. lkt Rauma, Kristiinankaupunki, Tampere, Turku, Helsinki OPPILASKUNTA Koulussa toimii oppilaskunta, johon oppilaat äänestävät edustajansa omista luokistaan. Oppilaskunta osallistuu koulun tapahtumapäivien suunnitteluun ja järjestelyihin. Lisäksi oppilaskunta järjestää muutaman oman tapahtumapäivän koulumme oppilaille. Ohjaavana opettajana toimii Elina Peltoniemi, joka toimii oppilaskunnan kokousten koollekutsujana ja yhteyshenkilönä opettajakuntaan.

9 KOULUN KERHOT elektroniikka-askartelukerho (4-5.lk) Harri Saine tietotekniikkakerho (1-3.lk) /Harri Saine taitoainekerho (3-5.lk) Heli Lehti liikuntakerho (4-5.lk pojat) Mikko Leppänen Kerhojen alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin kerhonvetäjän tiedotteella. Lisäksi koululla toimii koulun ulkopuolisia kerhoja, joista niiden järjestäjä tiedottaa myöhemmin. KUMMIKOULU Koulullamme on kummikoulu Keniassa. Nyawita Primar School sijaitsee n. 250 km Nairobista. Koulu on perustettu vuonna Siellä on kymmenen opettajaa ja n. 370 oppilasta. Oppilaat ovat 7-15 vuotiaita. Keräämme koulukirkoissa kummikoulumme tukemiseen kolehdin, joka tilitetään Suomen Evankeliumiyhdistyksen kautta eteenpäin. Paikkakunnalla asuva suomalainen lähetti Arja Harjula toimii yhdyshenkilönä koulujen välillä. KALAHOLMAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS Puheenjohtaja Tatja Koivunen-Järvenpää Sihteeri Janette Jokinen Kalaholman koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on tukea koulua sekä varainhankinnan että virkistystapahtumien muodossa. Tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja toimia yhteistyöelimenä vanhempien ja koulun välillä.

10 KALAHOLMAN KOULUN TOIMINTA-AJATUS Kalaholman koulu toimii turvallisena lähikouluna, joka kasvattaa lapsista itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja toiset huomioonottavia nykypäivän yhteiskunnan jäseniä. Luonnonläheisen sijaintinsa vuoksi koulun toiminta painottuu ympäristön antamien virikkeiden mukaisesti huomioiden oppilaiden harrastukset. Porin kaupungin koululaitos Lukuvuoden oppilaiden työpäivät Syyslukukausi Kevätlukukausi Aika 2015 Ma Ti Ke To Pe La Aika 2016 Ma Ti Ke To Pe La x x x x x l o lop m a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x t a l v i l o m a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x syys loma x x x x x x x x x x x x x x pääsiäis x x x x x lo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x helat.x x x x x x x x x x x x x j o x x x x x l x x x x x x x x x x x Työpäivät Lukuvuoden loma-ajat Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Elokuu 15 Tammikuu 15 Joululoma Syyskuu 22 Helmikuu 16 Talviloma Lokakuu 17 Maaliskuu 21 Pääsiäisloma Marraskuu 21 Huhtikuu 21 Joulukuu 16 Toukokuu 21 Yht. 91 Kesäkuu 4 Yht. 98

11 TOIMINTAKULTTUURI Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat. Kalaholman koulu toimii turvallisena lähikouluna, joka kasvattaa lapsista itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja toiset huomioonottavia nykypäivän yhteiskunnan jäseniä. Koulun toiminnassa huomioidaan ympäröivää luontoa ja oppilaiden harrastuksia. Oppilaita kohdellaan tasavertaisesti. Oppimisympäristö järjestetään turvalliseksi. Oppilaiden erilaisuus huomioidaan oppilashuollollisin, erityis- ja tukiopetuksellisin keinoin. Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan monin erin tavoin, esimerkkeinä oppilasneuvosto, luokka- ja ruokalajärjestäjät ja kummitoiminta. Lähikoulualueen tiiviys auttaa välittömän vuorovaikutuksen muodostumista oppilaiden, henkilöstön ja vanhempien välillä. Tämä ehkäisee osaltaan syrjäytymistä ja koulukiusaamista. Kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ovat vanhempainillat, -keskustelut, reissuvihot, sähköposti, yhteydenotot puhelimitse sekä luokka- ja koulukohtaiset tiedotteet. Näiden pohjalta saadaan jatkuvaa palautetta. Lisäksi kerran lukuvuodessa toteutetaan vanhemmille suunnattu kirjallinen koulun toiminnan arviointi. Koulun toiminnan tavoitteet asetetaan yhteisesti henkilöstön kanssa lukuvuosittain lukuvuoden alkaessa. Niitä arvioidaan lukuvuoden aikana opettajien kokouksissa ja henkilöstön kehityskeskusteluissa. Tavoitteista tiedotetaan vanhemmille eri yhteistyömuodoin. Saadun arvioinnin pohjalta kehitämme koulun toimintaa. Koulun omaleimaisuutta korostavat koulun sopiva koko, idyllinen miljöö, turvallinen ilmapiiri, kunnioittava suhtautuminen oppilaisiin, hyvä tapakasvatus sekä avoin ilmapiiri. Elämykselliset retket ja leirit, joihin kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua, kohottavat koulun yhteishenkeä. Koulumme juhlaperinne on monipuolista ja se on tärkeä osa lukuvuoden toimintaa. Nykyajassa, perinteitä kunnioittaen, suuntaudumme tulevaisuuteen.

12 KALAHOLMAN KOULU JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. Ole huomaavainen ja kohtelias kaikille. 2. Kohtele hyvin koulun ja koulutovereittesi omaisuutta. 3. Saavu kouluun ajoissa. 4. Huolehdi tavaroistasi. 5. Liiku sisällä rauhallisesti. 6. Pysy koulualueella kouluaikana. 7. Portailla ei saa oleskella eikä säilyttää reppuja. 8. Noudata siisteyttä WC:ssä ja vältä turhaa oleskelua siellä. 9. Lumipallojen ja kivien heittäminen on kielletty. 10. Vie roskat roskiin. 11. Jätä pyöräsi pyörätelineeseen. Välituntisin ei saa pyöräillä. 12.Järjestäjän tehtäviin kuuluu luokan ja naulakon siistinä pitäminen. 13. Tupakkavälineiden tuonti kouluun ja tupakointi on kielletty. 14.Koulualueella skeittailu sekä rulla- ja potkulautailu on kielletty. 15. Pidä puhelimesi suljettuna koulussa. 16. Kiusaaminen on kielletty. 17. Kouluun ei saa tuoda teräaseita. Antti Saarikoski, rehtori

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011

Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Töissä koulussa Lukuvuosi 2010-2011 Talkootie 37, 01350 Vantaa 1 Sisällys sivu Aamu- ja välipala 1 Arviointi 1 ATK koulussa 1 Erityisopetus 2 Hammashoitola 2 Henkilökunta 3 Johtokunta 6 Juhlat 6 Järjestyssäännöt

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013

KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 KANTVIKIN KOULU LUKUVUOSIOPAS 2012 2013 1 KANTVIKIN KOULU Toppapolku 2 02460 KANTVIK jussi.maatta(at)kirkkonummi.fi KOULUN PUHELINNNUMEROT Koulunjohtaja Jussi Määttä 040-733 0343 Erityisopetus Minttu Polvinen,

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos!

Kuljetusvastaavana toimii tänä lukuvuonna Juha Mathlin. Näissä asioissa voitte kääntyä hänen puoleen. Muistattehan käyttää saattopaikkaa. Kiitos! syyskuu 2014 Liuksialassa, 22.09.2014 Hyvää syksyn alkua kaikille! Tämän lukuvuoden teemoja koulussamme ovat toisten huomioonottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu itsestä ja ryhmästä. Näillä teemoilla

Lisätiedot

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543

kuraattori Reittu-Karppinen Tuula 044-7147 562 Romppainen Kirsi 044-7100 804 Roponen Liisa 044-7147 543 Kajaanin keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, 87100 Kajaani rehtorit Aapakari Marjaana, rehtori Moilanen Sari 044-4214 059 pöytäpuhelin 044-7147 588 Niemelä Maria 044-7147 555 kännykkä 044-7100 137 Niemi Emilia

Lisätiedot

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU

KORTESJÄRVEN YLÄKOULU KORTESJÄRVEN YLÄKOULU Lukuvuosi 2014 2015 Rehtorin työhuoneesta 8.9.2014 Koulumme on jälleen avannut ovensa arkiseen koulutyöhön ja ensimmäinen koeviikkokin on jo vauhdissa. Aloitimme koulun valitettavasti

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan.

Sisällys: YÖKOULUJA, LUOKKARETKIÄ JA LEIRIKOULUJA järjestetään vapaaehtoisuuteen perustuen kiinnostuksen mukaan. Sisällys: Koulun yhteystiedot:... Opettajat:...2 Avustaja/ kerhotoiminta:...2 Keittäjä/siistijä:...2 LUKUVUODEN TYÖAJAT:...3 KOULUN OPPILASMÄÄRÄ... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. KOULUN YLEISET

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016

Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 Lukuvuositiedote KALKKISTEN PALVELUKESKUS, KOULU 2015-2016 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 3 Koulu 3 Opettajat 3 Muu henkilökunta 3 Omat tiedot 3 KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT 4 OPISKELU 4 1. - 2. luokan työjärjestys

Lisätiedot

Hyvä huoltaja ja oppilas

Hyvä huoltaja ja oppilas Hyvä huoltaja ja oppilas Oheisesta lukuvuoden ensimmäisestä tiedotteesta näette kouluvuotta koskevat perustiedot. Lukuvuosi on jaettu kuuteen opiskelujaksoon. Joka jakson alussa lähetämme kotiin A4-tiedotteen

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot