Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN 108 HEINÄVEDELLÄ 64 OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON OHJAUSRYHMÄN 109 NIMEÄMINEN 65 TERVEYSKESKUSHAMMALÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA PERUSTURVAN PALKKATUKIPAIKAT VUODELLE PERUSTURVAN TOIMIALAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 114 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA 69 PERUSTURVAN INVESTOINTIESITYS VUODELLE VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREIDEN VIRKOIHIN VALINTA HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN OSTON LISÄYS 120

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-19:45 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-19:45 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-19:45 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-19:45 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-19:45 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-19:45 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-19:45 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:00-19:45 khall pj Tilus Riitta A. 17:00-19:45 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-19:45 perusturvajohtaja, esittelijä Piiponniemi Airi 17:00-18:00 kotihoidon johtaja Lyytikäinen Marja 17:00-18:00 osastonhoitaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mika Laurikainen ja Anu Ruotsalainen Valittiin Martti A. Räsänen ja Anu Ruotsalainen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Anneli Malmstedt Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Heinävesi 27. lokakuuta 2014 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Martti A. Räsänen Aika ja paikka: Kunnanvirastolla Anu Ruotsalainen :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Palvelukeskuksessa sijaitsee kuntosali, jota käyttävät pääasiassa fysioterapeutit ryhmien tai yksittäisten asiakkaidensa kanssa. Kuntosalin laitteisto on uusimisen tarpeessa. Kuntosaliin on tarkoitus hankkia sellaisia laitteita, jotka olisivat tarkoituksenmukaisia ikääntyvien henkiöiden kuntosaliharjoitteita varten. Kuntosalin on suunniteltu toimivan ns. seniorikuntosalina, ja monitoimitalon kuntosali palvelisi pääasiassa muita kuntalaisia. Fysioterapeuttinen perustelut seniorikuntosalin laitehankinnoista esityslistan liitteessä. Fysioterapeutit ovat selvittäneet seniorikuntosalille sopivia laitteita ja laitteista on pyydetty myöskin tarjous, joka esityslistan liitteenä. Laitehankinnat 6033,03 euroa (alv 0 %) sekä rahti- ja asennuskulut. Valtiokonttori on luovuttanut kunnan hakemuksesta Aili Pursiaisen kuolinpesän omaisuuden Heinäveden kunnalle käytettäväksi vanhustyön tukemiseen. Kunnanhallitus on päättänyt , että omaisuus käytetään vanhustyön tukemiseen perusturvalautakunnan päättämällä tavalla. Perusturvalautakunta päättää, että seniorikuntosalin laitteet hankitaan tarjouksen mukaisesti ja hankinta tehdään Aili Pursiaisen rahastovaroilla.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDELLÄ PETU Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Marraskuussa 2013 on valtuutettu Sirpa Mikkonen tehnyt aloitteen ikäihmisten perhehoidon aloittamisesta. Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat ikäihmisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana. Vaikka perhehoito on lähtökohtaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, voidaan perhehoitoa järjestää myös osavuorokautisesti esimerkiksi omaishoitajan työssäkäynnin tai vapaan ajaksi. Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Perhehoito on avohoitoa ja tällöin perhehoidossa oleva ikäihminen on oikeutettu saamaan esimerkiksi kotihoidon palveluja ja kuljetuspalveluja. Päätöksen perhehoidon myöntämisestä ikäihmiselle tekee kunta. Kunnan palveluohjaaja arvioi yhdessä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa ikäihmisen palvelutarpeen. Kunta hyväksyy toimeksiantosopimussuhteisen perhehoitajan soveltuvuuden perhehoitajan tehtävään sekä perhekodin tilojen soveltuvuuden perhekodiksi. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista, niiden järjestämisestä, työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta. Perhehoidon hoitopalkkion ja kulukorvauksen minimimäärät määritellään perhehoitajalaissa. Maksujen taso ja määräytymisperusteet määritellään kuntakohtaisissa ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeissa. Heinävedellä halukkuutta ryhtyä perhehoitajaksi kartoitettiin lehti-ilmoituksella, jolloin vakavasti asiasta kiinnostuneita oli kolme henkilöä. Syksyllä 2014 on tarkoitus järjestää kaikille avoin koulutustilaisuus päiväkeskuksen kokoustilassa. Kouluttajana ja organisaattorina toimii muisti- ja viriketyönohjaaja Seija Tuovinen, joka on saanut perhehoidon kouluttaja koulutuksen. Valmennuksen jälkeen kartoitamme potentiaaliset perhehoitajaehdokkaat sekä heidän kotiensa soveltuvuuden perhehoitoon. Tämän jälkeen päätämme mahdollisista toimeksiantosopimuksista. Vuoden 2015 talousarviossa varataan perhehoitoa varten euron suuruinen määräraha omaishoitajien vapaapäivien sijaistamisen järjestämiseksi.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sivistyslautakunta Perusturvalautakunta OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN SIVLTK Valmistelija: Sivistysjohtaja Maarika Kasonen, gsm , maa ri Uusi oppilashuoltolaki (1287/2013) astui voimaan Laki määrää, että opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen jär jes tä jä kohtai sen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista., Heinävedelle tulee perustaa oppilashuollon ohjausryhmä, johon tulee edus ta jat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä sosiaali- ja ter veystoi mes ta. Ohjausryhmää johtaa sivistysjohtaja. : Sivistyslautakunta 1) nimeää seuraavat jäsenet oppilashuollon ohjausryhmään: Si vis tys joh ta ja Maarika Kasonen (pj), varhaiskasvatusjohtaja Pau la Ukkonen, oppilaanohjaaja Elina Hinkkanen, vararehtori He li Mikkonen, kiertävä erityisopettaja Anne Vattulainen ja reh to ri Sari Kääriäinen 2) pyytää perusturvalautakuntaa nimeämään edus ta jan sa ohjausryhmään Ohjausryhmä voi tarvittaessa kuulla eri tahoja, mm. op pi laskun tien ja koulujen kehittämisryhmien edustajia Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Jakelu: Perusturvalautakunta, Paula Ukkonen, Elina Hinkkanen, Heli Mikkonen, Anne Vattulainen, Sari Kääriäinen PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Perusturvalautakunta nimeää perusuturvan toimialan edustajiksi oppilashuollon ohjausryhmään perusturvajohtaja Anneli Malmstedtin, sosiaalityöntekijä Riitta Pakarisen ja terveydenhoitaja Paula Kotilaisen.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSHAMMALÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Heinäveden kunnassa on ollut mennessä haettavana terveyskeskushammaslääkärin virka. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja hyvä suomen kielen taito. Ilmoitus julkaistiin kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla ja työ-ja elinkeinopalvelujen mol-sivuilla. Määräaikaan mennessä virkaa haki hammaslääkäri Natalja Gladiseva, joka on toiminut vuokrahammaslääkärinä Heinäveden hammashoitolassa alkaen ja edelleen. Hakemus esityslistan liitteenä. Perusturvalautakunta 1) valitsee terveyskeskushammaslääkärin virkaan alkaen hammaslääkäri Natalja Gladisevan 2) vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi (LS :n hinnoittelukohta L2TH5200) 3.334,74 /kk 3) suorittaa vaalin ehdollisena siten, että valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Heinäveden kunnan sopimus hammaslääkäripalvelujen ostosta Drill Oü:tä päättyy Palveluntuottajan kanssa on neuvoteltu uudesta sopimuksesta suorahankintana vuotta 2015 koskien. Palvelun tarve olisi osaviikkoisesti, kesäajan hammashoitolan sulkemisaika huomioiden, kymmenen kuukautta, mikäli hammaslääkärin virkaan esitetty henkilö ottaa viran vastaan alkaen. Drill Oü:n kanssa neuvoteltu sopimus mahdollistaa suorahankinnan, koska sopimus jää alle kansallisen kynnysarvon, joka sote-hankinnoissa on euroa. Kunnanhallituksen antamien talousarvio-ohjeiden mukaan lautakunnilla on toimivalta päätää lautakunnan omaa tarvetta varten suoritetuista hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Perusurvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hammaslääkäripalvelut hankitaan Drill Oü:lta ajalla pv/viikko poislukien heinäkuu, suorahankintana koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Tuntihinta nykyisen sopimuksen mukainen.

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN PALKKATUKIPAIKAT VUODELLE 2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen mukaan hallintokunnan on tehtävä erillinen esitys työllistämistukimäärärahoilla palkattavan työvoiman tarpeesta vuonna Lähtökohtana esityksissä tulee olla se, että työllistämismäärärahoja käytetään työllisyyden edistämiseen ja tilapäiseen palkkatukeen ym. tukeen oikeutetun henkilöstön palkkaamiseen. Vuodeoastolle esitetään yhden, kotihoitoon kolmen ja sosiaalityöhön yhden henkilön palkkaamista työllistämismäärärahoin vuonna Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan palkkatukipaikat vuodelle 2015 liitteen mukaisesti.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN TOIMIALAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Valmistelija kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille vuoden 2015 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Laadintakehyksen mukaan palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2015 noin 0,5 %. Korotusvaikutus tarkistetaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KUEL:n piirissä olevien osalta 30,15 %. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan muut toimintakulut tulee olla nollalinjassa vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden, ellei verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta uusia leikkauksia. Toimintatuotot on tarkisettava vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä vuoden 2014 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 tulee esitää niin, että tavoitteissa näkyy osaston toiminta-ajatus ja kaikkien kustannuspaikkojen keskeinen tehtävä ja muutokset mahdollisine lisäselvityksineen sekä informatiiviset tunnusluvut. Kustannuspaikan tavoitteiden tulee perustua koko kunnalle asetettuihin palvelu-, talous- ja henkilöstötavoitteisiin sekä koko kunnan strategiaan. Perusturvalautakunnan talousarvioon sisältyy seitsemän osastoa, jotka ovat sosiaalityö, kotihoito, avohuollon palvelut, vuodeosasto, erikoissairaanhoito, hammashuolto ja perusturvan hallinto ja talous. Perusturvan toimialan talousarvioesityksessä on otettu huomioon vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat uudet lakisääteiset velvoitteet. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään koulukuraattori- ja psykologipalvelut. Täsät syystä sivistystoimen kanssa on sovittu, että koulukuraattorina voi toimia sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä edellyttäen, että vuosityöaikaa lisätään 0,2 henkilötyövuotta. Muita henkilöstölisäyksiä talousarvioesitykseen ei sisälly. Talousarviossa on työmarkkinatuen kuntaosuuksissa varauduttu siihen, että kunta joutuu maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuuksia jo 300 työttömyyspäivän jälkeen, ellei aktiivitoimia ole järjestetty. Vuoden 2014 loppuun saakka velvoite koski yli 500 päivää työttömänä olleita.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille esityslistan liitteenä. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessa tehdyin muutoksin liitteen nro 7 mukaisesti. Talousarvioesitykseen sisältyy myöskin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa käydyssä sopimusohjausneuvottelussa sovitut mahdolliset muutokset. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN INVESTOINTIESITYS VUODELLE 2015 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeiden mukaan lautakunta hyväksyy investointiesitykset, jotka viranhaltijat ovat valmistelleet mennessä talouspalveluihin, hdessä käyttötalouden talousarvioesitksen kanssa. Investointisuunnitelmaan merkittävän hankkeen alaraja on euroa. Perusturvalautakunta on kokouksessaan ( 40 ) päättänyt sitoutua Medinet-palvelun hankintaan ja ottaa palvelun käyttöön vuonna Yhdessä Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa Medinet mahdollistaa sekä potilaan omahoidon että sähköisen asioinnin potilaan ja ammattilaisen välillä. Kustannukset vuositasolla ovat vuonna 2015, vuosina ja vuonna Hammashoitolan hoitoyksikkö toimii ajoittain hyvin epävarmasti, jolloin hoitaja ei pysytä tekemään suunnitellusti. Hoitoyksikkö on vanha eivätkä toistuvat korjaukset ole aina auttaneet. Uuden hoitoyksikön uusiminen on välttämätöntä. Laitteiden toimittajilta on alustavasti kyselty hoitoyksikön hintaa, joka on euroa varustetasosta riippuen. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan investointisuunnitelman esityslistan liitteen mukaisesti.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluoneiset asiat: 1. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ISAVI/3034/ (2014; Perustoimeentulotukeen maksettavan valtionosuusennakon muutos vuodelle Leppävirran kunta ; pöytäkirjaote Keski-Savon ympäristölautakunnan kokouksesta /talousarvio vuodelle Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus; tarkastuskertomus Mehiläisen Joensuun lastensuojeluyksikön tarkastuksesta

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄREIDEN VIRKOIHIN VALINTA PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Heinäveden kunnassa on ollut haettavana kolme terveyskeskuslääkärin virkaa ajalla Hakuilmoitus julkaistiin kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan www-sivuilla, työ- ja elinkeinopalvelujen mol-sivuilla ja Suomen lääkärilehdessä. Pätevyysvaatimuksena virkoihin on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja hyvä suomen kielen taito. Virat ilmoitettiin täytettäväksi alkaen. Määräaikaan mennessä virkohin haki kaksi henkilöä, hakemukset ja CV.t liitteenä. : Perusturvalautakunta jättää asian pöydälle lisäselvitysten hankkimiseksi.

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUJEN OSTON LISÄYS PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Heinäveden kunnan hammaslääkäripalvelut (3 pv/vk) tuottaa Drill Oy asiasta solmittuun sopimukseen perustuen. Jokaiselle vastaanottopäivälle on varattu aikoja kiireellistä hammashoitoa varten, mutta osa potilaista joutuuu hankemaan apua akuuttitapauksissa myös yksityisiltä hammaslääkäreiltä. Kiirettömään hoitoon pääsee kuitenkin määräajassa. Hammaslääkärin vastaanottopäivien lisäämistä yhdellä päivällä viikossa lähinnä aikuisväestölle, joilta toimenpiteistä peritään asikasmaksu, on selvitelty asiasta tehdyn aloitteen pohjalta. Liite no 6. Aloitteessa esitetyistä vaihtoehdoista ainoaksi vaihtoehdoksi jäi sopimuksen laajentaminen Drill Oy:n kanssa kolmesta neljään päivään viikossa voimassa olevalla tuntihinnalla. Koska hammaslääkäri ottaa vastaan keskimäärin kaksi potilasta tunnissa, aikuisväestöltä perittävillä toimenpidemaksuilla voitanee kattaa syntyneet kustannukset. Hammashuolto on nettobudjetoitu tulosyksikkö eli sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden on menojen ja tulojen erotus. Palvelujen laajentamisesta myöskin määrärahakysymyksenä voi näin ollen päättää perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta päättää 1. ostaa Drill Oy:ltä yhden lisäpäivän viikossa lukien entisin sopimusehdoin saakka 2. jatkosta päätetään toteutuneesta toiminnasta laaditun selvityksen pohjalta elokuun kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Yksi lisäpäivä (tiistai) viikossa on toteutunut ajalla yhteensä yhdeksän kertaa. Kyseisille päiville on hammashoitolan antaman tiedon mukaan annettu aikoja vain aikuisväestölle joko kiireelliseen tai kiireettömään hammashoitoon. Kiireelliseen hammashoitoon pääsy omassa hammashoitolassa on vähentänyt asiakkaiden hakemuksia yksityishammashoidon kustannusten korvaamisesta.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kesäkuun puolessa välissä hammashoitoon ensimmäiset vapaat ajat kiireettömässä hammashoidossa ovat syyskuun loppupuolella. Koululaisryhmien tarkastukset alkavat syyskuussa ja tarkastukset vievät kaksi aamupäivää viikossa, joten muille asiakkaille jää yksi kokonainen ja kaksi iltapäivää. Yhden aikuisväestölle tarkoitetun lisäpäivän tulot jäävät alle Drill Ou:lle päivästä maksettavan korvauksen. Jos huomioidaan se, että kiireellisen hammashoidon toteuttaminen kyseisenä päivänä omassa hoitolassa vähentää ykistyishammashoidon kustannuksia, edelllä mainittujen kulujen ja tuottojen erotus jää hyvin pieneksi. Hammashoitolan on aikaisempien vuosien tapaan suljettuna Tällöin särkypäivystys on arkisin Joensuun Oralin hammashoitolassa ja viikonloppuisin Siilaisten hammashoitolassa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 mukaan hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella potilaan tervedentilan vaarantumatta. Yhden lisäpäivän oston lisäkustannuksia aikuisten hammashoitoa varten nykyiseltä palveluntuottajalta ei pysytä kattamaan toiminnasta saatavilla tuloilla. mutta mahdollinen särkypäivystysmenojen pieneneminen voi vaikuttaa siten, että nettomenot toteutuvat kuitenkin suunnitellusti. Perusturvalautakunta harkitsee lisäpäivän ostoa viikossa myöskin elokuun alusta vuoden loppuun. Keskustelun jälkeen toimialapäällikkö teki seuraavan päätösesityksen: 1) ajalla ostetaan yksi lisäpäivä joka toinen viikko 2) lisäpäivän ostosta laaditaan kustannusselvitys, jossa on mukana kaikki päivästä aiheutuvat kustannukset 3) asia otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa Esitys asiassa hyväksyttiin päätökseksi. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, Hammashoidon lisäpäivien oston kustannuksista laskelma esityslistan liitteenä. Hammashoitolasta saadun tiedon mukaan kuluvalle vuodelle ei ole enää kiireettömiä aikoja vapaana.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää, että yhden lisäpäivän ostoa joka toinen viikko jatketaan vuoden loppuun saakka. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 63,64,66,67,68,69,71,72 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 65,70,73 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 65,70,73 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: 62 Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot