Toimintakertomus kaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus kaudelta 1.7.2006-30.6.2007"

Transkriptio

1 Toimintakertomus kaudelta AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, HELSINKI p , f kotisivu: /avek/

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ Edistämisvarat Viestintä 3 2. TUKIRYHMÄ YKSI Kehittelytuki Kulttuurivientituki Koulutustuki 5 3. TUKIRYHMÄ KAKSI Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Lyhyesti-projekti Mediataidetuotannot Myönnetyn tuotantotuen vertailu 7 4. TUKIRYHMÄ KOLME Festivaalituki AVEK-palkinto 8 5. AVEKIN MUU TOIMINTA Toinen Suomi - projekti Digitaalinen sisältötuotanto 9 6. HALLINTO YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA 11 LIITTEET 12 AVEK jakaa tekijöiden yhteiseen käyttöön osoitettuja hyvitysmaksuvaroja sekä muita tekijänoikeudellisia korvausvaroja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n yhteydessä. Tämä toimintakertomus kattaa AVEKin 20. toimikauden eli välisen ajan. Kaudella aloitettiin AVEKin toiminnan sopeuttaminen vuoden 2005 tekijänoikeuslain mukanaan tuomiin muutoksiin. Lain hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2007 alusta. Uusien säännösten tulkinnan mukaan AVEKin edistämistoiminnan aluetta on hyvä laajentaa kattamaan aiempaa suurempi osa audiovisuaalisen alan tekijöistä. Edistämistoiminnan painopistettä tulee myös siirtää tuotantotuesta enemmän apurahojen puolelle. Edistämistoiminta ryhmiteltiin toimikaudella osittain uudestaan. Tukimuodot jaettiin kolmeen ryhmään, joista ensimmäisen ryhmän tuet ovat laajasti audiovisuaalisen alan eri tekijäryhmien haettavissa. Tukiryhmään kuuluvat kehittelytuki, kulttuurivientituki sekä koulutustuki. Toisen tukiryhmän muodostaa tuotantotuki ja kolmannen tukiryhmän festivaalituki sekä AVEK-palkinto. Johtokunta asetti vuoden 2006 lopussa työryhmän miettimään AVEKin tulevan toiminnan strategisia linjauksia. Työryhmän muodostivat puheenjohtaja Georg Dolivon ohella Anu Maja, Kai Nordberg ja Ismo Silvo. AVEKin uudet strategiset tavoitteet hyväksyttiin kauden viimeisessä johtokunnan kokouksessa, ja niitä ryhdytään soveltamaan seuraavan toimikauden alusta AVEK mahdollistaa avoimesti ja ennakkoluulottomasti monipuolisen ja tekijöitä laajasti hyödyttävän audiovisuaalisen kulttuurin kehittämisen ja uudistumisen vuoropuhelussa tekijöiden ja alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa. AVEK sovittaa edistämistoiminnassaan tasapainoisesti yhteen tekijöiden oikeudet ja kansallisen audiovisuaalisen kulttuurin yleiset toimintaedellytykset painottaen tekijänoikeuskorvausten erityisluonnetta. AVEK pyrkii toiminnallaan varmistamaan ja kehittämään rahoitustaan audiovisuaalisen kulttuurin tukemiseksi tekijänoikeudellisen hyvitysmaksujärjestelmän tai muun rahoituslähteen muodossa. 2

3 AVEKin tukiohjeet uusittiin syksyllä Uusittu ohjeisto, jonka pohjana on edistämistoiminnan uusi ryhmittely, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Samaan aikaan siirryttiin lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuen osalta käyttämään sisäänjättöaikoja. Toimikauden aikana aloitettiin koeluonteisesti myös sähköinen hakemuskäytäntö, jossa tuen hakija voi täyttää tukihakemuksen suoraan verkossa. Ensimmäisessä vaiheessa koekäytössä oli koulutustukihakemus Edistämisvarat AVEKin edistämisvarat koostuivat vuoden 2005 hyvitysmaksukertymästä, vuoden 2004 hyvitysmaksupäätöksen ns. rästiosasta sekä Kopioston hallituksen AVEKille osoittamista edelleenlähetyskorvauksista Viestintä Internetissä (www.kopiosto.fi /avek) julkaistiin toimikaudella 11 tiedotetta, näistä kuusi koski AVEKin perustoimintaa ja viisi digitaaliset demot -määrärahaa. Lisäksi sivuilla julkaistiin säännöllisesti tehdyt tukipäätökset sekä koulutusraportteja. Nettisivut uudistettiin Kopioston sivujen yhteydessä. Uudet sivut julkistettiin kesäkuussa. AVEK-lehti ilmestyi toimikauden aikana kaksi kertaa. Syksyn numero (2/06) käsitteli elokuvan tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lehti ilmestyi lokakuussa. Vuoden 2007 ensimmäinen numero käsitteli teoksen aikaa ja kestoa sekä yleisemmin hitauden käsitettä. Lehti ilmestyi maaliskuussa. Vuoden 2005 hyvitysmaksukertymä oli yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa. Kertymä oli noin neljä prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden kertymä (noin 11,8 me). Pääosa vähennyksestä johtui äänipuolen kertymän laskusta (14%). Kuvapuolen kertymä puolestaan oli noin neljä prosenttia suurempi. Opetusministeriö osoitti AVEKille vuoden 2005 kertymästä euroa, joka on lähes kuusi prosenttia suurempi kuin AVEKin osuus vuoden 2004 kertymästä. Vuoden 2004 rästipäätöksellä opetusministeriö osoitti AVEKille euroa. Lisäksi Kopioston hallitus on siirtänyt AVEKin edistämisvaroihin kansallisiin tarkoituksiin käytettävistä edelleenlähetyskorvauksista euroa. Osa varoista ( euroa) siirrettiin käytettäväksi seuraavan toimikauden alussa, millä haluttiin varautua hyvitysmaksupäätöksen mahdollisen viivästymisen aiheuttamaan katkokseen edistämistoiminnassa. Viime vuosina opetusministeriön päätös on tullut AVEKin toimikautta ajatellen varsin myöhään; esim. päätös toimikauden 2006/07 varoista tehtiin vasta lokakuun loppupuolella. Toimikauden 2006/07 edistämisvarat olivat yhteensä euroa, joka vastaa varsin tarkkaan edellisen toimikauden varoja (2.470 te). 3

4 2. TUKIRYHMÄ YKSI 2.1. Kehittelytuki Toimikaudella otettiin käyttöön uusi tukimuoto, kehittelytuki, joka on tarkoitettu liikkuvan kuvan eri osa-alueisiin kuuluvien teosten kehittelemiseen. Tukea myönnetään sisäänjättöaikojen puitteissa, joita toimikaudella oli yksi. Kehittelytuen määrä oli euroa. Tuki oli kohdennettu uudentyyppisille teoksille, tuoreiden lähestymistapojen kehittämiseen sekä uudenlaisten tekniikoiden tai toimintamallien kokeilemiseen. Taulukko 1. KEHITTELYTUKI TOIMIKAUDELLA 2006/ hakemuksia 54 kpl - haettu tuki eur - hyväksyttyjä hakemuksia 14 kpl - myönnetty tuki eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 1.) 2.2. Kulttuurivientituki Kansainvälistymistuki nimettiin uudestaan kulttuurivientitueksi ja samalla tuen myöntämisen painopistettä siirrettiin valmiiden teosten viennin tukemisen suuntaan. Huomattava osa tuesta myönnettiin kuitenkin edelleen tuotantoyhtiöille kansainvälisten yhteistuotantojen valmistelumatkoihin. Kulttuurivientituen määrä oli euroa. Määrärahasta maksettiin osa Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminnan kuluista sekä tuettiin AV-arkin mediataiteen kansainvälistä levitystoimintaa eurolla. Edellisen kulut vuositasolla ovat euroa. Toimikaudel- la maksettiin vuoden 2006 lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin kustannusten jälkimmäinen osa, ,71 euroa sekä vuoden 2007 kustannusten ensimmäinen osa, euroa; yhteensä ,71 euroa. Suomalaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettiin vuonna 2006 yli 150 ulkomaisella elokuvafestivaalilla tai muussa merkittävässä elokuvatapahtumassa, ja ne saivat yhteensä 40 kansainvälistä palkintoa. Eniten festivaaleilla kiertäneitä elokuvia olivat Salla Tykän Zoo, Tatu Pohjavirran Elukka, Teemu Nikin Menestyjä, Miia Tervon Hylje, Arto Halosen Pavlovin koirat sekä Sonja Lindénin Ei kukaan ole saari. Taulukko 2. KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/ / /2007 muutos-% - hakemuksia 82 kpl 81 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 53 kpl 54 kpl 2 - myönnetty tuki eur eur - 27 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 2.) 4

5 2.3. Koulutustuki Koulutustuki on tarkoitettu audiovisuaalisella alalla työskentelevien ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutuksen tukemiseen. Tukiohjeiden uusimisen yhteydessä koulutustuen myöntämisperiaatteita tarkistettiin siten, että tukea ei myönnetä hakijan ensimmäiseen peruskoulutukseen, mutta esim. ohjaajaksi valmistunut tekijä voi ammatillisista syistä perustella osallistumisensa mm. näyttelijätyön peruskoulutukseen. Muutos tarkoittaa sitä, että audiovisuaalisella alalla toimivat tekijät voivat aiempaa vapaammin etsiä itselleen sopivinta ammattimaista täydennyskoulutusta. Tutkimus- ja julkaisuapurahat ovat osa koulutustukea. Ne ovat ensisijaisesti tarkoitettu tekijöiden jatkokoulutushankkeiden tukemiseen. Koulutustuen määrä oli euroa, joka oli lähes 30% suurempi kuin edellisellä toimikaudella jaettavana ollut tuki ( e). Taulukko 3. KOULUTUSTUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 HENKILÖKOHTAISET KOULUTUSAPURAHAT 2005/ /07 muutos-% - hakemuksia 138 kpl 119 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 51 kpl 50 kpl myönnetty tuki eur eur 12 KURSSITUKI - hakemuksia 20 kpl 26 kpl 30 - haettu tuki eur eur 35 - hyväksyttyjä hakemuksia 12 kpl 15 kpl 25 - myönnetty tuki eur eur 49 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur 5 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur 25 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 3.) 5

6 3. TUKIRYHMÄ KAKSI 3.1. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Tuen myöntämisessä ei enää asetettu varsinaisia painopistealueita, vaan tukea myönnettiin laadullisin perustein dokumentti- ja lyhytelokuvalle mukaan lukien animaatioelokuvat. Toimikauden alussa poistettiin tukimuodoista väliaikainen rahoitus, jonka käyttö on viime vuosina ollut olematonta. Toimikauden 2006/07 edistämisvarat olivat euroa, joka on noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella (n. 1,5 me) Taulukko 4. LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUDELLA 2006/2007 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 94 kpl eur 31 kpl eur Ennakkovalmistelutuki 34 kpl eur 14 kpl eur Tuotantotuki 102 kpl eur 29 kpl eur Jälkituotantotuki 15 kpl eur 4 kpl eur Esitys- ja levitystuki 1 kpl eur 0 kpl 0 eur HAETTU YHTEENSÄ 246 kpl eur MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 78 kpl eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 4.) 3.2. Lyhyesti-projekti Toimikaudella 2004/05 aloitettu Lyhyesti-projekti, jonka tarkoitus oli parantaa lyhytelokuvan arvostusta, saatettiin päätökseen. Yksi tekijä projektin perustamisen taustalla oli myös suomalaisen lyhytelokuvan 100-vuotisjuhlat joulukuussa Ehdotuksista jatkoon valitut kymmen elokuvaa valmistuivat toimikauden aikana. Elokuvien ensimmäinen julkinen esitys oli Århusin Nordisk Panorama tapahtumassa syyskuussa Varsinainen projektin ensi-ilta oli Tampereen kansainvälisessä lyhytelokuvajuhlassa maaliskuussa Suomen elokuvakontakti julkaisi Lyhyesti - elokuvat omana DVD-levynä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön ja Yleisradion Yhteistuotantojen kanssa. Lyhyesti -elokuvat: Laura Neuvonen: Möbleeraaja animaatio, Anima Vitae Oy Tommi Juutilainen: Ankkuri animaatio, Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro John Webster: Hiihtäjät dokumenttielokuva, J.W. Documentaries Oy Esa Illi: Siilijuttu fi ktio, Grape Productions Oy Maarit Lalli: Järvi fi ktio, Lasihelmi Filmi Oy Selma Vilhunen: Jätkä ja hevonen dokumenttielokuva, Making Movies Oy Timo Korhonen: Kainuulaisia fi ktio, Road Movies Oy Teemu Nikki: Menestyjä fi ktio, Blind Spot Pictures Oy Mika Lehtinen: Numero dokumenttielokuva, Lasihelmi Filmi Oy Pentti Kasurinen: Jumalan hampaat fi ktio, Snapper Films Oy 6

7 3.3. Mediataidetuotannot Mediataidetuotantojen edistämisvarat olivat euroa, joka on 15% vähemmän kuin edellisellä kaudella ( e). Taulukko 5. MULTIMEDIA- JA MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI TOIMIKAUDELLA 2006/2007 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 9 kpl eur 6 kpl eur Ennakkovalmistelutuki 3 kpl eur 0 kpl 0 eur Tuotantotuki 14 kpl eur 12 kpl eur Jälkituotantotuki 4 kpl eur 2 kpl eur Esitys- ja levitystuki 2 kpl eur 0 kpl 0 eur Kohdeapuraha 80 kpl eur 58 kpl eur HAETTU TUKI YHTEENSÄ 112 kpl eur MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 78 kpl eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 5.) 3.4. Myönnetyn tuotantotuen vertailu Taulukko 6. TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 KÄSIKIRJOITUS- JA ENNAKKOVALMISTELUTUKI 1) 2005/ /2007 muutos-% - hakemuksia 191 kpl 220 kpl 15 - haettu tuki eur eur 7 - hyväksyttyjä hakemuksia 91 kpl 109 kpl 20 - myönnetty tuki eur eur - 5 TUOTANTOTUKI - hakemuksia 76 kpl 116 kpl 53 - haettu tuki eur eur 86 - hyväksyttyjä hakemuksia 49 kpl 41 kpl myönnetty tuki eur eur - 11 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 3.) JÄLKIKÄSITTELY- SEKÄ ESITYS- JA LEVITYSTUKI - hakemuksia 11 kpl 22 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 9 kpl 6 kpl myönnetty tuki eur eur -20 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur 59 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur 10 1) mukaanlukien mediataiteen kohdeapurahat 7

8 4. TUKIRYHMÄ KOLME 4.1. Festivaalituki Festivaalituki suunnattiin aiempien toimikausien tapaan ensisijaisesti dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuva- sekä mediataidefestivaalien tukemiseen. Festivaalituen määrä oli euroa, joka on noin 15% edelliskauden määrärahaa ( e) pienempi. Taulukko 7. FESTIVAALITUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/ / /2006 muutos-% - hakemuksia 27 kpl 26 kpl haettu tuki eur eur 5 - hyväksyttyjä hakemuksia 15 kpl 14 kpl myönnetty tuki eur eur - 2 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 6.) 4.2. AVEK-palkinto AVEK-palkinto jaettiin kolmannen kerran toimikauden 2006/07 avajaistilaisuudessa Mediakeskus LUMEessa Palkinto myönnettiin mediataiteilija Pekka Sassille. Palkinnon myöntämisen tärkein kriteeri oli tekijän osoittama omaperäisyys ja luova rohkeus. Palkinnon suuruus oli euroa. Palkintoraadin puheenjohtajana oli professori Marjo Mäenpää ja jäseninä museonjohtaja Berndt Arell sekä AVEKin johtokunnan edustajana lavastaja Anu Maja. 5. AVEKIN MUU TOIMINTA 5.1. Toinen Suomi projekti Syksyllä 2002 käynnistetty koulutus- ja kehitysprojekti Toinen Suomi päättyi vuoden 2006 lopussa. Toimikauden aikana valmistui projektin viimeinen keskeneräinen elokuva Isiemme merkit, joka kertoo Raattaman kylän elämästä. Nelivuotinen projekti tuotti kaikkiaan 19 dokumenttielokuvaa. Projekti toteutettiin Satakunnassa (keskuspaikkanaan Pori), Etelä-Suomen läänissä (Kotka ja Lahti) sekä Lapissa (Tornio). Projekti on toteutettu yhteistyössä Yleisradion Dokumenttiprojektin sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Projektin päärahoittaja on ollut Euroopan sosiaalirahasto. AVEKin tuki valmistuneille elokuville on maksettu osana normaalia tuotantotukea. AVEKin tuki kutakin aluetta kohti oli keskimäärin euroa. Projektista laaditaan perusteellinen raportti, joka valmistuu seuraavan toimikauden aikana. Toinen Suomi projektin hallintokuluja maksettiin toimikaudella 2006/ euroa. Lisäksi raportin kirjoittamista varten osoitettiin euron apuraha. Varat osoitettiin festivaalituesta. 8

9 5.2. Digitaalinen sisältötuotanto AVEKin tuki digitaalisen sisältötuotannon kehittämiseen pohjautuu kesällä 2006 opetusministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen, joka on voimassa vuoden 2008 loppuun. Opetusministeriö osoittaa tarkoitukseen määrärahan valtion budjetista. Vuosina 2006 ja 2007 määräraha oli euroa. Marraskuussa 2006 järjestettiin toinen digidemo-seminaari Tampereella osana Mind- Trek-viikkoa. Seminaarissa esiteltiin viisi tukea saanutta sisältöhanketta. Paneelissa olleet rahoittajatahojen edustajat (Mediatonic, Nelonen, TEKES ja TeliaSonera) kommentoivat sekä hankkeita että niiden esittelyä. Digitaaliset demot -määräraha jaettiin toimikaudella kaksi kertaa; syksyn hakuajan ( ) osalta tammikuussa ja kevään hakuajan ( ) osalta toukokuussa Tukea myönnettiin sisältöjen ja niihin liittyvien palveluiden demoversioiden tekemiseen sekä demoversiota edeltävään konseptisuunnitteluun. Taulukko 8. DIGITAALISET DEMO-MÄÄRÄRAHA TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 1) 2005/ /2007 muutos-% - hakemuksia 68 kpl 41 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 32 kpl 19 kpl myönnetty tuki eur eur - 37 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 7.) 1) Toimikauden 2005/06 jako oli syksyn jako, jossa kyseisen vuoden euron määrärahan loppuosa jaettiin. Vastaavasti toimikauden 2006/07 jako oli vuoden 2007 määrärahan ensimmäinen jako. 9

10 6. HALLINTO Opetusministeriötä AVEKin johtokunnassa vuodesta 1987 edustanut viestintäkulttuuriyksikön johtaja Jukka Liedes erosi johtokunnasta vuoden 2006 lopussa. Hänen tilalleen ei valittu uutta jäsentä. Koulutusjaoston kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Myös tuotantoneuvojat Ulla Simonen (lyhyt- ja dokumenttielokuvat) ja Milla Moilanen (mediataide) jatkoivat kolmannen kauden. Johtokunta piti toimikaudella neljä ja koulutusjaosto viisi kokousta. Molempien sihteerinä toimi pääsihteeri Juha Samola. Kulttuurivientitukihakemukset päätettiin Kopioston toimitusjohtajan, Pekka Rislakin johtamissa kokouksissa. Kokouksia oli yhdeksän. AVEKin johtokunta kulttuurijohtaja Georg Dolivo (pj) elokuvatuottaja Johannes Lassila multimediaohjaaja Marita Liulia lavastaja Anu Maja (vpj) elokuvaohjaaja Kai Nordberg (vpj) dramaturgi, käsikirjoittaja Outi Nyytäjä johtaja Ismo Silvo tv-tuottaja, toimittaja Jussi Tuominen puheenjohtaja Ahti Vänttinen AVEKin koulutusjaosto Digitaaliset demot määrärahalla on kaksi hallintoelintä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina opetus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriöt, Teknologian kehittämiskeskus, TEKES sekä av-tuotantoala SATU ry:n kautta. Ohjausryhmä linjaa tuen myöntämistä sekä koordinoi toimintaa mm. suhteessa muihin tukea myöntäviin tahoihin ja valtionhallintoon. Ohjausryhmään nimitettiin SATU ry:n uusi toimitusjohtaja Satu Harkke. Ryhmä kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Lähes kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmä tekee tukipäätökset. Ryhmän kokoonpanoon ei tehty muutoksia. Päätöskokouksia oli kuusi. Tukipäätösten esittelijänä toimi Milla Moilanen ja ohjausryhmän sihteerinä Juha Samola. Digitaaliset demot - määräraha OHJAUSRYHMÄ: ylitarkastaja toimitusjohtaja ylitarkastaja ylitarkastaja ASIANTUNTIJAT: johtaja toimitusjohtaja erikoissuunnittelija Leena Laaksonen (pj) Satu Harkke Mari Isbom Petra Tarjanne Philip Dean Markus Leikola Kati Uusi-Rauva elokuvaohjaaja tv-ohjaaja animaatio-ohjaaja dramaturgi mediataiteilija tv-kuvaaja elokuvatuottaja lavastaja näyttelijä Kai Nordberg (pj) Pirkko Epstein Kari Juusonen Leena Kemppi (vpj.) Harri Larjosto Mika Paavilainen Liisa Penttilä Minna Santakari Markku Toikka AVEKin hallinnon nettokulut vuodelta 2006 olivat euroa, joka on noin 16% toimikauden edistämisvaroista (toimikausi 2005/06: euroa). Hallintokulut kohdistetaan kullekin tukilajille suoraan näiden suhteellisten osuuksien mukaan. Toimikauden avajaistilaisuuden kulut olivat lisäksi euroa. Kulut on vähennetty festivaalituesta. 10

11 7. YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA 1) Taulukko 9. AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA Hakemuksia Haettu tuki Hyväksyttyjä Myönnetty tuki (kpl) (euroa) hakemuksia (euroa) TUOTANTOTUKI (44%) (31%) - lyhyt- ja dokumenttielokuvat (32%) (28%) - mediataide ja multimediatuotannot (70%) (52%) KOULUTUSTUKI (45%) (31%) - henk.kohtaiset apurahat (42%) (25%) - muu koulutustuki (58%) (47%) KULTTUURIVIENTITUKI (67%) (39 %) KEHITTELYTUKI (26%) (24 %) FESTIVAALI JA MUU AV-KULTTUURIN TUKI (54%) (49 %) YHTEENSÄ (46%) (31%) 1) Taulukossa on mukana vain hakemusten kautta käsitellyt tukipäätökset. Näiden lisäksi AVEK on myöntänyt projektitu kea, joka on raportoitu asianmukaisissa kohdissa. Taulukossa ei myöskään ole mukana digitaaliselle sisältötuotannolle myönnetyt tuet (ks. kohta 5.2.) Selvin muutos edelliseen toimikauteen on hakemusten määrän kasvu. Erityisesti tuotantotukihakemuksia on toimitettu runsaammin, minkä voidaan katsoa pitkälti johtuvan käyttöönotetuista sisäänjättöajoista. Osittain kyse on näennäisestä muutoksesta. Aiemmin merkittävä osa hankkeista lähetettiin arvioitaviksi ennen varsinaisen hakemuksen toimittamista, ja jos annettu palaute ei ollut myönteistä, hakemusta ei jätetty. Tuotantotukihakemusten määrä on kasvanut puolella ja haetun tuen määrä lähes 90%:lla. Kaikkien hakemusten määrä on kasvanut viidenneksellä (tm 2005/06: 544 kpl) ja haetun tuen määrä puolella (tm 2005/06: n. 4,1 me). Toinen syy hakemusten määrän kasvuun on käyttöönotettu uusi tukimuoto. Ensimmäisessä haussa kehittelytukihakemuksia toimitettiin 54 kpl. Myönnetyn tuen osalta selvin muutos näyttäisi olevan tuotantotuen saamisen vaikeutuminen, mutta kuten hakemustenkin määrän kohdalla, on kyse osittain vain näennäisestä muutoksesta. Muutos edelliseen kauteen on kymmenen prosenttiyksikköä (tm 2005/06: 54%). Myös tuen saaminen yleensä on jonkin verran vaikeutunut. Edellisellä kaudella hyväksyttyjä hakemuksia oli 51%, nyt 46%. Toisaalta koulutustuen saaminen on vähän helpottanut, nyt hyväksyttyjä oli 45%, kun niitä edellisellä kaudella oli 40%. Myönnetty tuki on hyvin samalla tasolla kuin edellisellä kaudella (tm 2005/06: te). Sen sijaan myönnetyn tuen suhde haettuun tukeen on huonontunut. Nyt haetusta tuesta voitiin myöntää vajaa kolmannes, kun edellisellä kaudella päästiin melkein puoleen haetusta tuesta. Hakukäytännön muutos selittää osittain tätäkin. 11

12 TUKIPÄÄTÖKSET KAUDELLA Liite 1 KEHITTELYTUKI Haettu Myönnetty LIITTEET 1. Kehittelytuki toimikaudella 2006/07 2. Kulttuurivientituki toimikaudella 2006/07 3. Koulutustuki toimikaudella 2006/07 - henkilökohtaiset apurahat - kurssituki 4. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki toimikaudella 2006/07 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki 5. Mediataiteen tuotantotuki toimikaudella 2006/07 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki - kohdeapurahat 6. Festivaalituki toimikaudella 2006/07 7. Digitaaliset demot - määräraha toimikaudella 2006/07 B/0005/07 KINOVID KY /TIMO HUMALOJA ALVAR AALTO - A PASSION TO BUILD Crossmedia-hankkeen sisällön kehittäminen eri jakelualustojen tarpeita vastaavaksi B/0008/07 KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA LUONNOTAR Animaatioelokuvan kokeellisen työprosessin kehittäminen B/0014/07 DO FILMS OY / KANERVA CEDERSTRÖM ERIKOISIA TAPAUKSIA Dokumentin ja fi ktion välisten siirtymien dramaturgian kehittäminen ja testaaminen B/0015/07 DO FILMS OY / AULI MANTILA KEHITTELYHANKE Kansainvälisen hankekehittelyyn suuntautuvan vertaisverkoston luominen ja ylläpito B/0016/07 STEREOSCAPE OY / KASIMIR LEHTO AMNESIA 3D tekniikan käyttö pitkässä näytelmäelokuvassa B/0025/07 EDITH FILMS OY/ LIISA PENTTILÄ KATKOKSIA Kuvankäsittelyn testaaminen käsikirjoituksen kehittämisen tueksi B/0026/07 GRAPE PRODUCTIONS OY / RAIMO UUNILA MIMOSA Mykkäelokuvan liikekieltä sekä elokuvallisessa, että näyttelijäntyössä tutkiva elokuvahanke B/0029/07 SAYAR AZAR & TYÖRYHMÄ HELSINKI - TEHERAN Kokeellisen elokuvan vuorovaikutteinen työprosessi (kohdeapuraha) B/0032/07 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / HEIKKI PARTANEN KALLIO - KORPORAATIO Poikkitieteellisen ja -taiteellisen hankekehittelyverkoston luominen B/0036/07 KUOSMANEN JUHO & LAUTAMATTI KATJA HELSINKI 2007 Kollaasielokuvan kehittäminen (kohdeapuraha) B/0039/07 FOXLEY CONSULTING OY / VILJAMI KETTUNEN ROLLING STORY; MÖRKÖN LENTORETKI Rullattava kuvakertomus erilaisille levitys- ja jakelualustoille (kehittely) 12

13 Liite 2 KULTTUURIVIENTITUKI Haettu Myönnetty B/0042/07 UNILUMI OY / JUHA IISAK KOIVISTO HUI HAI Paikallisen työympäristön ja yhteispohjoismaisen työskentelyn yhdistäminen ja kehittäminen B/0048/07 TURUN ANIKISTIT RY / CHRISTER LINDSTRÖM ENGLISH LESSONS Animaatiohankkeen kehittely yhteistoimintamallissa B/0053/07 TASAJÄRVI LASSE & HUHTAMÄKI MIKA AMBiENT Audiovisuaalisen ohjelmistotaiteen sisältö- ja esitys konseptin suunnittelu (kohdeapuraha) Kehittelytuki yhteensä A/1223/06 DOKUMENTTIKILTA/ PATANEN TARU Ohjaajien osallistuminen suomalaisten dokumenttielokuvien katselmukseen DocLisboa -tapahtumassa Portugalissa A/1228/06 ART FILMS OY / HALONEN ARTO Pyhä kirja -dokumenttielokuvahanke Sunny Side of the Doc -tapahtumassa ( ) A/1230/06 JÄNIS MATLEENA Una Lira Soluzione-lyhytelokuva Odensen kv.elokuvafestivaalin kilpailusarjassa A/1231/06 RINNEKANGAS REIJO The Spirit in the Eastern Image - The Finish Documentary Films about Russia - esityssarjan järjestäminen Meksiko Cityssä A/1232/06 MEDEIA LTD / LIULIA MARITA & REUNALA PIA Prix Möbius -kilpailun kv. raadin jäsenten matkakulut loppukilpailuun Montréaliin lokakuussa 2006 A/1233/06 SULAKE CORPORATION OY / LASSILA JUHANI Habbo-pelimaailma Prix Möbius -loppukilpailussa Montrealissa lokakuussa 2006 A/1234/06 LINDHOLM MIKKO & TYÖRYHMÄ Animaatiokone ja Kick Ass Kung Fu - peli WIRED NextFest - tapahtumassa New Yorkissa A/1235/06 PINK TWINS / VEHVILÄINEN VESA Fokus Finland -näyttely Barcelonassa A/1239/06 SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY / LEENA NÄREKANGAS Suomalaisten tekijöiden osallistuminen Nordisk Panorama -tapahtumaan Århusisssa A/1240/06 LEHTINEN MIKA Numero - elämää asteikolla lyhytelokuva Nordisk Panoraman Lyhyesti -näytöksessä Århusissa A/1241/06 ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/ KAIPAINEN JYRKI Nordisk Panorama ja foorumi (Århus ) ja Cartoon Masters -tapahtuma (Potsdam ) A/1242/06 ILLUME OY / AALTONEN JOUKO Nordisk Panoraman rahoitusfoorumi (Århus ) A/1243/06 ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI Kenen joukoissa seisot - dokumenttielokuva Prix Europa -tapahtumassa (Berliini ) 13

14 A/1244/06 EPIDEM ZOT/ WAHLFORSS MIKKO Animaatioelokuvien rahoitustapahtumat 2007 (mm. Cartoon Forum, MIPCOM, MIP TV ja Cannes) A/1246/06 KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA ILPPO MIPCOM-tapahtuma (Cannes ) A/1247/06 FILMITAKOMO OY / PARDO ALVARO Eden Pastora - dokumenttielokuva Docupoliselokuvafestivaalilla Barcelonassa A/1248/06 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT Vähän niinku pelottavaa -elokuva Amsterdamin dokumenttielokuvafestivaalin ParaDocs-sarjassa ( ) A/1249/06 PARKKINEN MINNA Grey - elokuva Semana de cine experimental de Madrid -tapahtumassa A/1250/06 TYYSKÄ MIKA & TOIVIAINEN LIINA Guitar Shred Show Prix Möbius International -tapahtumassa (Montréal ) A/1251/06 TIKKA PIA & TYÖRYHMÄ Obsessio -teos Prix Möbius International -tapahtumassa Montréalissa A/1254/06 WIDEMIND PRODUCTIONS OY / SALLINEN TUOMAS Dokumenttielokuvan Into the Sunshine ja ohjelmasarjan People like us yhteistuotantoneuvottelut Pariisissa A/1259/06 AV-ARKKI / PIRKKALA EEVA Mediataiteen kansainvälinen levitys A/1260/06 ART FILMS OY / ARTO HALONEN Pyhä Kirja - dokumenttielokuvan rahoitusneuvottelut Amsterdamin kv. dokumenttielokuvafestivaalin yhteydessä A/1265/07 KINOVID KY / HUMALOJA TIMO Alvar Aalto - A Passion to build -projekti MIPTV- ja MILIA -tapahtumissa Cannesissa A/1266/07 LUMIFILMI OY / HANNA HEMILÄ New Yorkissa järjestettä lastenohjelmien ja -elokuvien Kidscreen Summit -messut A/1267/07 STANDUP ETCETERA OY / ILPO MURTOVAARA MIPTV-tapahtuma Cannesissa A/1268/07 MANTILA AULI Den Danske Filmskolen Negotiating Production Deals -kurssi Kööpenhaminassa A/1269/07 GUERILLA FILMS LTD / HÄRMÄ IIRIS Talvinen matka -dokumenttielokuva Hot Docs -dokumenttielokuvafestivaalin kilpailusarjassa Torontossa A/1272/07 HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN Reklampsykos av 3e graden-dokumenttielokuva Prix Visionica- tapahtuman kilpailusarjassa Wroclawissa A/1273/07 CINE WORKS OY / ROSSI PETRI Trickster-näytelmäelokuvan kansainvälisen rahoituksen hankkiminen (Kööpenhamina, Lontoo, Cannes ja Luleå) maalis-toukokuussa 2007 A/1274/07 KINOPRODUCTION OY / SALOMAA RISTO Heavy Light-näytelmäelokuvan kansainvälisen rahoituksen järjestäminen (Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, München ja Cannes) huhti-toukokuussa 2007 A/1275/07 MIKKONEN MARJA Rondo-lyhytelokuva Cannesin Cinéfondationsarjassa A/1277/07 VIITALA MARJO Peniskateus-lyhytelokuva La Familia -näyttelyssä Valenciassa A/1278/07 FORSGREN CARITA Content 360 -kilpailu MILIAssa (Cannes, ) A/1280/07 SET RY / SAVELJEFF ANNE Kolmivuotisen Union Coco -projektin (Union co- operation on collective agreement, copyright and salaries) ensimmäisen vuoden kuluihin A/1271/07 KINOKOMBINAT OY / LIISA JUNTUNEN Star City-dokumenttielokuvan kv. yhteistuotannon valmistelu Venäjällä A/1276/07 WHITEHEAD OLIVER Director s Loungen järjestämä retrospekti Berliinissä kesällä -07 ( ) A/1279/07 SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI / SALOKANNEL SALME Pariisissa Suomen instituutissa järjestettävä lyhytelokuvatapahtuma A/1283/07 KLAFFI TUOTANNOT OY / MIKA RONKAINEN Pastime Brothers - dokumenttielokuva EDN:n rahoitustapahtumassa Vision du Réel -festivaalilla Nyonissa (Sveitsi) A/1284/07 JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / VIRTANEN JAAKKO MIPTV tapahtuma Cannesissa A/1286/07 FINNANIMATION-TYÖRYHMÄ / VÄÄNÄNEN SARI Animaatioelokuvien rahoitustapahtuma MIFA Annecyssä (Ranska) A/1287/07 VIRTANEN ANNA, MINN ELINA & LINDHOLM AMI Toinen huone - animaatio Annecyn animaatioelokuvafestivaalin kilpailusarjassa A/1288/07 HÄRKÖNEN MARIKO Turilas ja Jäärä -animaatioelokuva Taiwanin ekologisten elokuvien festivaalilla

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2009-30.6.2010

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2009-30.6.2010 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2009-30.6.2010 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2006 Eurimages myönsi Lentäjän pojalle 600 000 euroa tuotantotukea lokakuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2006 Eurimages myönsi Lentäjän pojalle 600 000 euroa tuotantotukea lokakuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2006 Eurimages myönsi Lentäjän pojalle 600 000 euroa tuotantotukea lokakuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Intohimo laatuun 3 Tuotanto Tuotantoneuvojan työhuoneessa,

Lisätiedot

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2010 Suomen elokuvasäätiö Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Elokuvasäätiö myöntää

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa!

elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 4 2008 Iloista joulunaikaa! Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Joululahjoja 3 Ajankohtaista Eurimages tehostaa 4 Tuotanto Rajaton maailmankaikkeus 5 Tukipäätökset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9.

Toimitusjohtajan katsaus 4. Toiminta-ajatus, arvot, strategiset tavoitteet 6. 1.1. Tukitoiminta 8. Tuotannon tuki 9. SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 Suomen elokuvasäätiö Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Elokuvasäätiö myöntää

Lisätiedot

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2010 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2006 Aki Kaurismäen Laitakaupungin valot nähtiin Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa toukokuussa Sisältö Pääkirjoitus Jouni Mykkänen: Suomalaisen elokuvan

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 1 2008 Musta jää nähdään Berliinin elokuvajuhlien kilpasarjassa helmikuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Hyvää kevään odotusta ja hienoa alkanutta elokuvavuotta!

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2008 Uralin perhonen kilpailee Annecyn elokuvafestivaaleilla kesäkuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Ajastusten vaihtoa 3 Ajankohtaista Kevään julkaisuja

Lisätiedot

V U O S I 2012. Luovan työn asialla

V U O S I 2012. Luovan työn asialla V U O S I 2012 Luovan työn asialla AVEKIN TEOSKAVALKAADI Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimii Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia,

Lisätiedot

Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Kevät 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana yhteistuotannot

Kevät 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana yhteistuotannot Kevät 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana yhteistuotannot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2010 Miesten vuoro voitti vuoden 2010 Risto Jarva -palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2010 Miesten vuoro voitti vuoden 2010 Risto Jarva -palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2010 Miesten vuoro voitti vuoden 2010 Risto Jarva -palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Kivinä kengissä 3 Ajankohtaista

Lisätiedot

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2007 Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9.

elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2007 Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9. info Suomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 2 2007 Seuraava kotimainen ensi-ilta Colorado Avenue tulee teattereihin 7.9. Sisältö Pääkirjoitus Irina Krohn: Elokuva hallitusohjelmassa 3 Ajankohtaista Olisipa

Lisätiedot

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen

Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013. Teemana kansainvälistyminen Syksy 2009 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Teemana kansainvälistyminen 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013

Lisätiedot

1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA 1/2015 SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI. avek-lehti 1/2015 1

1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA 1/2015 SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI. avek-lehti 1/2015 1 1/15 10.4.2015 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS TRANSMEDIA SOKUROV LIEDES RIMMINEN NERUDA PARIISI avek-lehti 1 sisältö AVEK-lehti 2/2014 pääkirjoitus 27.3.2014 3 pääkirjoitus 54 cantalao mikael

Lisätiedot

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Kevät 2012 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot

Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Teemana animaatiot Syksy 2006 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Teemana animaatiot 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin

Lisätiedot

Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Syksy 2008 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin

Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013. Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin Syksy 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Digiaika tekee tuloaan elokuvateattereihin 1 Median tukema Nordisk Forum of co-financing documentaries järjestettiin 24. 25.9.2007

Lisätiedot

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013

Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 Kevät 2007 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 OHJELMA 2007 2013 MEDIA 2007 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 AV-ARKKI EDISTÄÄ

Lisätiedot

Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Suomalainen genre-elokuva tulee

Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006. Suomalainen genre-elokuva tulee Syksy 2005 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA PLUS OHJELMA 2001 2006 Suomalainen genre-elokuva tulee 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 09 6220

Lisätiedot

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013

Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 Syksy 2011 Media Desk Finland EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA 2007 2013 1 Media Desk Finland c/o Suomen elokuvasäätiö Kanavakatu 12 FI-00160 Helsinki Puh. +358 9 6220 3013 Kerstin Degerman Puh. +358

Lisätiedot

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu 1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010 Elokuu Syyskuu WAHLFORSS JAANA 1 196 The Winter Ghost-animaation kv.rahoitus Cartoon Forum -tapahtumassa Rogalandissa (Norja) 22.-25.9.09 TYÖRYHMÄ KIDS

Lisätiedot

YLEN PALKINTOTIEDOTTEET 1999... 7 YLEN PALKINTOTIEDOTTEET 1998... 10

YLEN PALKINTOTIEDOTTEET 1999... 7 YLEN PALKINTOTIEDOTTEET 1998... 10 1 YLEN PALKINTOTIEDOTTEET 2000 18.12. Lehesvirralle Eero Saarenheimo -palkinto... 1 12.12. Kolme YLEn ohjelmaa Monte Carloon... 1 23.10. Poika ja ilves palkittiin Chicagon kansainvälisessä lastenelokuvien

Lisätiedot

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä

5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L O K U V A N M A A N T I E T E E S T Ä 2 / 0 5 1 4. 1 0. 2 0 0 5 A U D I O V I S U A A L I S E N K U L T T U U R I N E D I S T Ä M I S K E S K U S 5 N Ä K E M Y S T Ä E N S I M M Ä I N E N P E I L I FA M L E S U L K O M A A N R A H A A E L

Lisätiedot

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009

infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 infosuomen elokuvasäätiön tiedotuslehti 3 4 2009 Sisältö Pääkirjoitus Veikko Kunnas: Suomen elokuvasäätiö 40 vuotta 3 Suomalainen elokuva 2019 4 Suomen elokuvasäätiön neljä vuosikymmentä 9 Kansakuntaelokuvista

Lisätiedot