Toimintakertomus kaudelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus kaudelta 1.7.2006-30.6.2007"

Transkriptio

1 Toimintakertomus kaudelta AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, HELSINKI p , f kotisivu: /avek/

2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ Edistämisvarat Viestintä 3 2. TUKIRYHMÄ YKSI Kehittelytuki Kulttuurivientituki Koulutustuki 5 3. TUKIRYHMÄ KAKSI Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Lyhyesti-projekti Mediataidetuotannot Myönnetyn tuotantotuen vertailu 7 4. TUKIRYHMÄ KOLME Festivaalituki AVEK-palkinto 8 5. AVEKIN MUU TOIMINTA Toinen Suomi - projekti Digitaalinen sisältötuotanto 9 6. HALLINTO YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA 11 LIITTEET 12 AVEK jakaa tekijöiden yhteiseen käyttöön osoitettuja hyvitysmaksuvaroja sekä muita tekijänoikeudellisia korvausvaroja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen. AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n yhteydessä. Tämä toimintakertomus kattaa AVEKin 20. toimikauden eli välisen ajan. Kaudella aloitettiin AVEKin toiminnan sopeuttaminen vuoden 2005 tekijänoikeuslain mukanaan tuomiin muutoksiin. Lain hyvitysmaksua koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2007 alusta. Uusien säännösten tulkinnan mukaan AVEKin edistämistoiminnan aluetta on hyvä laajentaa kattamaan aiempaa suurempi osa audiovisuaalisen alan tekijöistä. Edistämistoiminnan painopistettä tulee myös siirtää tuotantotuesta enemmän apurahojen puolelle. Edistämistoiminta ryhmiteltiin toimikaudella osittain uudestaan. Tukimuodot jaettiin kolmeen ryhmään, joista ensimmäisen ryhmän tuet ovat laajasti audiovisuaalisen alan eri tekijäryhmien haettavissa. Tukiryhmään kuuluvat kehittelytuki, kulttuurivientituki sekä koulutustuki. Toisen tukiryhmän muodostaa tuotantotuki ja kolmannen tukiryhmän festivaalituki sekä AVEK-palkinto. Johtokunta asetti vuoden 2006 lopussa työryhmän miettimään AVEKin tulevan toiminnan strategisia linjauksia. Työryhmän muodostivat puheenjohtaja Georg Dolivon ohella Anu Maja, Kai Nordberg ja Ismo Silvo. AVEKin uudet strategiset tavoitteet hyväksyttiin kauden viimeisessä johtokunnan kokouksessa, ja niitä ryhdytään soveltamaan seuraavan toimikauden alusta AVEK mahdollistaa avoimesti ja ennakkoluulottomasti monipuolisen ja tekijöitä laajasti hyödyttävän audiovisuaalisen kulttuurin kehittämisen ja uudistumisen vuoropuhelussa tekijöiden ja alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa. AVEK sovittaa edistämistoiminnassaan tasapainoisesti yhteen tekijöiden oikeudet ja kansallisen audiovisuaalisen kulttuurin yleiset toimintaedellytykset painottaen tekijänoikeuskorvausten erityisluonnetta. AVEK pyrkii toiminnallaan varmistamaan ja kehittämään rahoitustaan audiovisuaalisen kulttuurin tukemiseksi tekijänoikeudellisen hyvitysmaksujärjestelmän tai muun rahoituslähteen muodossa. 2

3 AVEKin tukiohjeet uusittiin syksyllä Uusittu ohjeisto, jonka pohjana on edistämistoiminnan uusi ryhmittely, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Samaan aikaan siirryttiin lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuen osalta käyttämään sisäänjättöaikoja. Toimikauden aikana aloitettiin koeluonteisesti myös sähköinen hakemuskäytäntö, jossa tuen hakija voi täyttää tukihakemuksen suoraan verkossa. Ensimmäisessä vaiheessa koekäytössä oli koulutustukihakemus Edistämisvarat AVEKin edistämisvarat koostuivat vuoden 2005 hyvitysmaksukertymästä, vuoden 2004 hyvitysmaksupäätöksen ns. rästiosasta sekä Kopioston hallituksen AVEKille osoittamista edelleenlähetyskorvauksista Viestintä Internetissä ( /avek) julkaistiin toimikaudella 11 tiedotetta, näistä kuusi koski AVEKin perustoimintaa ja viisi digitaaliset demot -määrärahaa. Lisäksi sivuilla julkaistiin säännöllisesti tehdyt tukipäätökset sekä koulutusraportteja. Nettisivut uudistettiin Kopioston sivujen yhteydessä. Uudet sivut julkistettiin kesäkuussa. AVEK-lehti ilmestyi toimikauden aikana kaksi kertaa. Syksyn numero (2/06) käsitteli elokuvan tekemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lehti ilmestyi lokakuussa. Vuoden 2007 ensimmäinen numero käsitteli teoksen aikaa ja kestoa sekä yleisemmin hitauden käsitettä. Lehti ilmestyi maaliskuussa. Vuoden 2005 hyvitysmaksukertymä oli yhteensä noin 11,3 miljoonaa euroa. Kertymä oli noin neljä prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden kertymä (noin 11,8 me). Pääosa vähennyksestä johtui äänipuolen kertymän laskusta (14%). Kuvapuolen kertymä puolestaan oli noin neljä prosenttia suurempi. Opetusministeriö osoitti AVEKille vuoden 2005 kertymästä euroa, joka on lähes kuusi prosenttia suurempi kuin AVEKin osuus vuoden 2004 kertymästä. Vuoden 2004 rästipäätöksellä opetusministeriö osoitti AVEKille euroa. Lisäksi Kopioston hallitus on siirtänyt AVEKin edistämisvaroihin kansallisiin tarkoituksiin käytettävistä edelleenlähetyskorvauksista euroa. Osa varoista ( euroa) siirrettiin käytettäväksi seuraavan toimikauden alussa, millä haluttiin varautua hyvitysmaksupäätöksen mahdollisen viivästymisen aiheuttamaan katkokseen edistämistoiminnassa. Viime vuosina opetusministeriön päätös on tullut AVEKin toimikautta ajatellen varsin myöhään; esim. päätös toimikauden 2006/07 varoista tehtiin vasta lokakuun loppupuolella. Toimikauden 2006/07 edistämisvarat olivat yhteensä euroa, joka vastaa varsin tarkkaan edellisen toimikauden varoja (2.470 te). 3

4 2. TUKIRYHMÄ YKSI 2.1. Kehittelytuki Toimikaudella otettiin käyttöön uusi tukimuoto, kehittelytuki, joka on tarkoitettu liikkuvan kuvan eri osa-alueisiin kuuluvien teosten kehittelemiseen. Tukea myönnetään sisäänjättöaikojen puitteissa, joita toimikaudella oli yksi. Kehittelytuen määrä oli euroa. Tuki oli kohdennettu uudentyyppisille teoksille, tuoreiden lähestymistapojen kehittämiseen sekä uudenlaisten tekniikoiden tai toimintamallien kokeilemiseen. Taulukko 1. KEHITTELYTUKI TOIMIKAUDELLA 2006/ hakemuksia 54 kpl - haettu tuki eur - hyväksyttyjä hakemuksia 14 kpl - myönnetty tuki eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 1.) 2.2. Kulttuurivientituki Kansainvälistymistuki nimettiin uudestaan kulttuurivientitueksi ja samalla tuen myöntämisen painopistettä siirrettiin valmiiden teosten viennin tukemisen suuntaan. Huomattava osa tuesta myönnettiin kuitenkin edelleen tuotantoyhtiöille kansainvälisten yhteistuotantojen valmistelumatkoihin. Kulttuurivientituen määrä oli euroa. Määrärahasta maksettiin osa Suomen elokuvasäätiön lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivientitoiminnan kuluista sekä tuettiin AV-arkin mediataiteen kansainvälistä levitystoimintaa eurolla. Edellisen kulut vuositasolla ovat euroa. Toimikaudel- la maksettiin vuoden 2006 lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuuriviennin kustannusten jälkimmäinen osa, ,71 euroa sekä vuoden 2007 kustannusten ensimmäinen osa, euroa; yhteensä ,71 euroa. Suomalaisia lyhyt- ja dokumenttielokuvia esitettiin vuonna 2006 yli 150 ulkomaisella elokuvafestivaalilla tai muussa merkittävässä elokuvatapahtumassa, ja ne saivat yhteensä 40 kansainvälistä palkintoa. Eniten festivaaleilla kiertäneitä elokuvia olivat Salla Tykän Zoo, Tatu Pohjavirran Elukka, Teemu Nikin Menestyjä, Miia Tervon Hylje, Arto Halosen Pavlovin koirat sekä Sonja Lindénin Ei kukaan ole saari. Taulukko 2. KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/ / /2007 muutos-% - hakemuksia 82 kpl 81 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 53 kpl 54 kpl 2 - myönnetty tuki eur eur - 27 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 2.) 4

5 2.3. Koulutustuki Koulutustuki on tarkoitettu audiovisuaalisella alalla työskentelevien ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutuksen tukemiseen. Tukiohjeiden uusimisen yhteydessä koulutustuen myöntämisperiaatteita tarkistettiin siten, että tukea ei myönnetä hakijan ensimmäiseen peruskoulutukseen, mutta esim. ohjaajaksi valmistunut tekijä voi ammatillisista syistä perustella osallistumisensa mm. näyttelijätyön peruskoulutukseen. Muutos tarkoittaa sitä, että audiovisuaalisella alalla toimivat tekijät voivat aiempaa vapaammin etsiä itselleen sopivinta ammattimaista täydennyskoulutusta. Tutkimus- ja julkaisuapurahat ovat osa koulutustukea. Ne ovat ensisijaisesti tarkoitettu tekijöiden jatkokoulutushankkeiden tukemiseen. Koulutustuen määrä oli euroa, joka oli lähes 30% suurempi kuin edellisellä toimikaudella jaettavana ollut tuki ( e). Taulukko 3. KOULUTUSTUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 HENKILÖKOHTAISET KOULUTUSAPURAHAT 2005/ /07 muutos-% - hakemuksia 138 kpl 119 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 51 kpl 50 kpl myönnetty tuki eur eur 12 KURSSITUKI - hakemuksia 20 kpl 26 kpl 30 - haettu tuki eur eur 35 - hyväksyttyjä hakemuksia 12 kpl 15 kpl 25 - myönnetty tuki eur eur 49 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur 5 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur 25 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 3.) 5

6 3. TUKIRYHMÄ KAKSI 3.1. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki Tuen myöntämisessä ei enää asetettu varsinaisia painopistealueita, vaan tukea myönnettiin laadullisin perustein dokumentti- ja lyhytelokuvalle mukaan lukien animaatioelokuvat. Toimikauden alussa poistettiin tukimuodoista väliaikainen rahoitus, jonka käyttö on viime vuosina ollut olematonta. Toimikauden 2006/07 edistämisvarat olivat euroa, joka on noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella (n. 1,5 me) Taulukko 4. LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUDELLA 2006/2007 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 94 kpl eur 31 kpl eur Ennakkovalmistelutuki 34 kpl eur 14 kpl eur Tuotantotuki 102 kpl eur 29 kpl eur Jälkituotantotuki 15 kpl eur 4 kpl eur Esitys- ja levitystuki 1 kpl eur 0 kpl 0 eur HAETTU YHTEENSÄ 246 kpl eur MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 78 kpl eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 4.) 3.2. Lyhyesti-projekti Toimikaudella 2004/05 aloitettu Lyhyesti-projekti, jonka tarkoitus oli parantaa lyhytelokuvan arvostusta, saatettiin päätökseen. Yksi tekijä projektin perustamisen taustalla oli myös suomalaisen lyhytelokuvan 100-vuotisjuhlat joulukuussa Ehdotuksista jatkoon valitut kymmen elokuvaa valmistuivat toimikauden aikana. Elokuvien ensimmäinen julkinen esitys oli Århusin Nordisk Panorama tapahtumassa syyskuussa Varsinainen projektin ensi-ilta oli Tampereen kansainvälisessä lyhytelokuvajuhlassa maaliskuussa Suomen elokuvakontakti julkaisi Lyhyesti - elokuvat omana DVD-levynä. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön ja Yleisradion Yhteistuotantojen kanssa. Lyhyesti -elokuvat: Laura Neuvonen: Möbleeraaja animaatio, Anima Vitae Oy Tommi Juutilainen: Ankkuri animaatio, Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro John Webster: Hiihtäjät dokumenttielokuva, J.W. Documentaries Oy Esa Illi: Siilijuttu fi ktio, Grape Productions Oy Maarit Lalli: Järvi fi ktio, Lasihelmi Filmi Oy Selma Vilhunen: Jätkä ja hevonen dokumenttielokuva, Making Movies Oy Timo Korhonen: Kainuulaisia fi ktio, Road Movies Oy Teemu Nikki: Menestyjä fi ktio, Blind Spot Pictures Oy Mika Lehtinen: Numero dokumenttielokuva, Lasihelmi Filmi Oy Pentti Kasurinen: Jumalan hampaat fi ktio, Snapper Films Oy 6

7 3.3. Mediataidetuotannot Mediataidetuotantojen edistämisvarat olivat euroa, joka on 15% vähemmän kuin edellisellä kaudella ( e). Taulukko 5. MULTIMEDIA- JA MEDIATAIDETUOTANTOJEN TUKI TOIMIKAUDELLA 2006/2007 tukilaji hakemuksia haettu eur hyväksytty myönnetty tuki Käsikirjoitustuki 9 kpl eur 6 kpl eur Ennakkovalmistelutuki 3 kpl eur 0 kpl 0 eur Tuotantotuki 14 kpl eur 12 kpl eur Jälkituotantotuki 4 kpl eur 2 kpl eur Esitys- ja levitystuki 2 kpl eur 0 kpl 0 eur Kohdeapuraha 80 kpl eur 58 kpl eur HAETTU TUKI YHTEENSÄ 112 kpl eur MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ 78 kpl eur (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 5.) 3.4. Myönnetyn tuotantotuen vertailu Taulukko 6. TUOTANTO- JA LEVITYSTUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 KÄSIKIRJOITUS- JA ENNAKKOVALMISTELUTUKI 1) 2005/ /2007 muutos-% - hakemuksia 191 kpl 220 kpl 15 - haettu tuki eur eur 7 - hyväksyttyjä hakemuksia 91 kpl 109 kpl 20 - myönnetty tuki eur eur - 5 TUOTANTOTUKI - hakemuksia 76 kpl 116 kpl 53 - haettu tuki eur eur 86 - hyväksyttyjä hakemuksia 49 kpl 41 kpl myönnetty tuki eur eur - 11 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 3.) JÄLKIKÄSITTELY- SEKÄ ESITYS- JA LEVITYSTUKI - hakemuksia 11 kpl 22 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 9 kpl 6 kpl myönnetty tuki eur eur -20 HAETTU TUKI YHTEENSÄ eur eur 59 MYÖNNETTY TUKI YHTEENSÄ eur eur 10 1) mukaanlukien mediataiteen kohdeapurahat 7

8 4. TUKIRYHMÄ KOLME 4.1. Festivaalituki Festivaalituki suunnattiin aiempien toimikausien tapaan ensisijaisesti dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuva- sekä mediataidefestivaalien tukemiseen. Festivaalituen määrä oli euroa, joka on noin 15% edelliskauden määrärahaa ( e) pienempi. Taulukko 7. FESTIVAALITUKI TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/ / /2006 muutos-% - hakemuksia 27 kpl 26 kpl haettu tuki eur eur 5 - hyväksyttyjä hakemuksia 15 kpl 14 kpl myönnetty tuki eur eur - 2 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 6.) 4.2. AVEK-palkinto AVEK-palkinto jaettiin kolmannen kerran toimikauden 2006/07 avajaistilaisuudessa Mediakeskus LUMEessa Palkinto myönnettiin mediataiteilija Pekka Sassille. Palkinnon myöntämisen tärkein kriteeri oli tekijän osoittama omaperäisyys ja luova rohkeus. Palkinnon suuruus oli euroa. Palkintoraadin puheenjohtajana oli professori Marjo Mäenpää ja jäseninä museonjohtaja Berndt Arell sekä AVEKin johtokunnan edustajana lavastaja Anu Maja. 5. AVEKIN MUU TOIMINTA 5.1. Toinen Suomi projekti Syksyllä 2002 käynnistetty koulutus- ja kehitysprojekti Toinen Suomi päättyi vuoden 2006 lopussa. Toimikauden aikana valmistui projektin viimeinen keskeneräinen elokuva Isiemme merkit, joka kertoo Raattaman kylän elämästä. Nelivuotinen projekti tuotti kaikkiaan 19 dokumenttielokuvaa. Projekti toteutettiin Satakunnassa (keskuspaikkanaan Pori), Etelä-Suomen läänissä (Kotka ja Lahti) sekä Lapissa (Tornio). Projekti on toteutettu yhteistyössä Yleisradion Dokumenttiprojektin sekä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Projektin päärahoittaja on ollut Euroopan sosiaalirahasto. AVEKin tuki valmistuneille elokuville on maksettu osana normaalia tuotantotukea. AVEKin tuki kutakin aluetta kohti oli keskimäärin euroa. Projektista laaditaan perusteellinen raportti, joka valmistuu seuraavan toimikauden aikana. Toinen Suomi projektin hallintokuluja maksettiin toimikaudella 2006/ euroa. Lisäksi raportin kirjoittamista varten osoitettiin euron apuraha. Varat osoitettiin festivaalituesta. 8

9 5.2. Digitaalinen sisältötuotanto AVEKin tuki digitaalisen sisältötuotannon kehittämiseen pohjautuu kesällä 2006 opetusministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen, joka on voimassa vuoden 2008 loppuun. Opetusministeriö osoittaa tarkoitukseen määrärahan valtion budjetista. Vuosina 2006 ja 2007 määräraha oli euroa. Marraskuussa 2006 järjestettiin toinen digidemo-seminaari Tampereella osana Mind- Trek-viikkoa. Seminaarissa esiteltiin viisi tukea saanutta sisältöhanketta. Paneelissa olleet rahoittajatahojen edustajat (Mediatonic, Nelonen, TEKES ja TeliaSonera) kommentoivat sekä hankkeita että niiden esittelyä. Digitaaliset demot -määräraha jaettiin toimikaudella kaksi kertaa; syksyn hakuajan ( ) osalta tammikuussa ja kevään hakuajan ( ) osalta toukokuussa Tukea myönnettiin sisältöjen ja niihin liittyvien palveluiden demoversioiden tekemiseen sekä demoversiota edeltävään konseptisuunnitteluun. Taulukko 8. DIGITAALISET DEMO-MÄÄRÄRAHA TOIMIKAUSILLA 2005/2006 ja 2006/2007 1) 2005/ /2007 muutos-% - hakemuksia 68 kpl 41 kpl haettu tuki eur eur hyväksyttyjä hakemuksia 32 kpl 19 kpl myönnetty tuki eur eur - 37 (Yksityiskohtaiset tukipäätökset liitteessä 7.) 1) Toimikauden 2005/06 jako oli syksyn jako, jossa kyseisen vuoden euron määrärahan loppuosa jaettiin. Vastaavasti toimikauden 2006/07 jako oli vuoden 2007 määrärahan ensimmäinen jako. 9

10 6. HALLINTO Opetusministeriötä AVEKin johtokunnassa vuodesta 1987 edustanut viestintäkulttuuriyksikön johtaja Jukka Liedes erosi johtokunnasta vuoden 2006 lopussa. Hänen tilalleen ei valittu uutta jäsentä. Koulutusjaoston kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Myös tuotantoneuvojat Ulla Simonen (lyhyt- ja dokumenttielokuvat) ja Milla Moilanen (mediataide) jatkoivat kolmannen kauden. Johtokunta piti toimikaudella neljä ja koulutusjaosto viisi kokousta. Molempien sihteerinä toimi pääsihteeri Juha Samola. Kulttuurivientitukihakemukset päätettiin Kopioston toimitusjohtajan, Pekka Rislakin johtamissa kokouksissa. Kokouksia oli yhdeksän. AVEKin johtokunta kulttuurijohtaja Georg Dolivo (pj) elokuvatuottaja Johannes Lassila multimediaohjaaja Marita Liulia lavastaja Anu Maja (vpj) elokuvaohjaaja Kai Nordberg (vpj) dramaturgi, käsikirjoittaja Outi Nyytäjä johtaja Ismo Silvo tv-tuottaja, toimittaja Jussi Tuominen puheenjohtaja Ahti Vänttinen AVEKin koulutusjaosto Digitaaliset demot määrärahalla on kaksi hallintoelintä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina opetus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriöt, Teknologian kehittämiskeskus, TEKES sekä av-tuotantoala SATU ry:n kautta. Ohjausryhmä linjaa tuen myöntämistä sekä koordinoi toimintaa mm. suhteessa muihin tukea myöntäviin tahoihin ja valtionhallintoon. Ohjausryhmään nimitettiin SATU ry:n uusi toimitusjohtaja Satu Harkke. Ryhmä kokoontui toimikauden aikana kuusi kertaa. Lähes kaikki kokoukset olivat yhteiskokouksia asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmä tekee tukipäätökset. Ryhmän kokoonpanoon ei tehty muutoksia. Päätöskokouksia oli kuusi. Tukipäätösten esittelijänä toimi Milla Moilanen ja ohjausryhmän sihteerinä Juha Samola. Digitaaliset demot - määräraha OHJAUSRYHMÄ: ylitarkastaja toimitusjohtaja ylitarkastaja ylitarkastaja ASIANTUNTIJAT: johtaja toimitusjohtaja erikoissuunnittelija Leena Laaksonen (pj) Satu Harkke Mari Isbom Petra Tarjanne Philip Dean Markus Leikola Kati Uusi-Rauva elokuvaohjaaja tv-ohjaaja animaatio-ohjaaja dramaturgi mediataiteilija tv-kuvaaja elokuvatuottaja lavastaja näyttelijä Kai Nordberg (pj) Pirkko Epstein Kari Juusonen Leena Kemppi (vpj.) Harri Larjosto Mika Paavilainen Liisa Penttilä Minna Santakari Markku Toikka AVEKin hallinnon nettokulut vuodelta 2006 olivat euroa, joka on noin 16% toimikauden edistämisvaroista (toimikausi 2005/06: euroa). Hallintokulut kohdistetaan kullekin tukilajille suoraan näiden suhteellisten osuuksien mukaan. Toimikauden avajaistilaisuuden kulut olivat lisäksi euroa. Kulut on vähennetty festivaalituesta. 10

11 7. YHTEENVETO TOIMIKAUDELLA MYÖNNETYSTÄ TUESTA 1) Taulukko 9. AVEKIN JAKAMA TUKI TOIMIKAUDELLA Hakemuksia Haettu tuki Hyväksyttyjä Myönnetty tuki (kpl) (euroa) hakemuksia (euroa) TUOTANTOTUKI (44%) (31%) - lyhyt- ja dokumenttielokuvat (32%) (28%) - mediataide ja multimediatuotannot (70%) (52%) KOULUTUSTUKI (45%) (31%) - henk.kohtaiset apurahat (42%) (25%) - muu koulutustuki (58%) (47%) KULTTUURIVIENTITUKI (67%) (39 %) KEHITTELYTUKI (26%) (24 %) FESTIVAALI JA MUU AV-KULTTUURIN TUKI (54%) (49 %) YHTEENSÄ (46%) (31%) 1) Taulukossa on mukana vain hakemusten kautta käsitellyt tukipäätökset. Näiden lisäksi AVEK on myöntänyt projektitu kea, joka on raportoitu asianmukaisissa kohdissa. Taulukossa ei myöskään ole mukana digitaaliselle sisältötuotannolle myönnetyt tuet (ks. kohta 5.2.) Selvin muutos edelliseen toimikauteen on hakemusten määrän kasvu. Erityisesti tuotantotukihakemuksia on toimitettu runsaammin, minkä voidaan katsoa pitkälti johtuvan käyttöönotetuista sisäänjättöajoista. Osittain kyse on näennäisestä muutoksesta. Aiemmin merkittävä osa hankkeista lähetettiin arvioitaviksi ennen varsinaisen hakemuksen toimittamista, ja jos annettu palaute ei ollut myönteistä, hakemusta ei jätetty. Tuotantotukihakemusten määrä on kasvanut puolella ja haetun tuen määrä lähes 90%:lla. Kaikkien hakemusten määrä on kasvanut viidenneksellä (tm 2005/06: 544 kpl) ja haetun tuen määrä puolella (tm 2005/06: n. 4,1 me). Toinen syy hakemusten määrän kasvuun on käyttöönotettu uusi tukimuoto. Ensimmäisessä haussa kehittelytukihakemuksia toimitettiin 54 kpl. Myönnetyn tuen osalta selvin muutos näyttäisi olevan tuotantotuen saamisen vaikeutuminen, mutta kuten hakemustenkin määrän kohdalla, on kyse osittain vain näennäisestä muutoksesta. Muutos edelliseen kauteen on kymmenen prosenttiyksikköä (tm 2005/06: 54%). Myös tuen saaminen yleensä on jonkin verran vaikeutunut. Edellisellä kaudella hyväksyttyjä hakemuksia oli 51%, nyt 46%. Toisaalta koulutustuen saaminen on vähän helpottanut, nyt hyväksyttyjä oli 45%, kun niitä edellisellä kaudella oli 40%. Myönnetty tuki on hyvin samalla tasolla kuin edellisellä kaudella (tm 2005/06: te). Sen sijaan myönnetyn tuen suhde haettuun tukeen on huonontunut. Nyt haetusta tuesta voitiin myöntää vajaa kolmannes, kun edellisellä kaudella päästiin melkein puoleen haetusta tuesta. Hakukäytännön muutos selittää osittain tätäkin. 11

12 TUKIPÄÄTÖKSET KAUDELLA Liite 1 KEHITTELYTUKI Haettu Myönnetty LIITTEET 1. Kehittelytuki toimikaudella 2006/07 2. Kulttuurivientituki toimikaudella 2006/07 3. Koulutustuki toimikaudella 2006/07 - henkilökohtaiset apurahat - kurssituki 4. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotantotuki toimikaudella 2006/07 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki 5. Mediataiteen tuotantotuki toimikaudella 2006/07 - käsikirjoitustuki - ennakkovalmistelutuki - tuotantotuki - jälkikäsittelytuki - esitys- ja levitystuki - kohdeapurahat 6. Festivaalituki toimikaudella 2006/07 7. Digitaaliset demot - määräraha toimikaudella 2006/07 B/0005/07 KINOVID KY /TIMO HUMALOJA ALVAR AALTO - A PASSION TO BUILD Crossmedia-hankkeen sisällön kehittäminen eri jakelualustojen tarpeita vastaavaksi B/0008/07 KROMA PRODUCTIONS OY / MARIKKI HAKOLA LUONNOTAR Animaatioelokuvan kokeellisen työprosessin kehittäminen B/0014/07 DO FILMS OY / KANERVA CEDERSTRÖM ERIKOISIA TAPAUKSIA Dokumentin ja fi ktion välisten siirtymien dramaturgian kehittäminen ja testaaminen B/0015/07 DO FILMS OY / AULI MANTILA KEHITTELYHANKE Kansainvälisen hankekehittelyyn suuntautuvan vertaisverkoston luominen ja ylläpito B/0016/07 STEREOSCAPE OY / KASIMIR LEHTO AMNESIA 3D tekniikan käyttö pitkässä näytelmäelokuvassa B/0025/07 EDITH FILMS OY/ LIISA PENTTILÄ KATKOKSIA Kuvankäsittelyn testaaminen käsikirjoituksen kehittämisen tueksi B/0026/07 GRAPE PRODUCTIONS OY / RAIMO UUNILA MIMOSA Mykkäelokuvan liikekieltä sekä elokuvallisessa, että näyttelijäntyössä tutkiva elokuvahanke B/0029/07 SAYAR AZAR & TYÖRYHMÄ HELSINKI - TEHERAN Kokeellisen elokuvan vuorovaikutteinen työprosessi (kohdeapuraha) B/0032/07 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / HEIKKI PARTANEN KALLIO - KORPORAATIO Poikkitieteellisen ja -taiteellisen hankekehittelyverkoston luominen B/0036/07 KUOSMANEN JUHO & LAUTAMATTI KATJA HELSINKI 2007 Kollaasielokuvan kehittäminen (kohdeapuraha) B/0039/07 FOXLEY CONSULTING OY / VILJAMI KETTUNEN ROLLING STORY; MÖRKÖN LENTORETKI Rullattava kuvakertomus erilaisille levitys- ja jakelualustoille (kehittely) 12

13 Liite 2 KULTTUURIVIENTITUKI Haettu Myönnetty B/0042/07 UNILUMI OY / JUHA IISAK KOIVISTO HUI HAI Paikallisen työympäristön ja yhteispohjoismaisen työskentelyn yhdistäminen ja kehittäminen B/0048/07 TURUN ANIKISTIT RY / CHRISTER LINDSTRÖM ENGLISH LESSONS Animaatiohankkeen kehittely yhteistoimintamallissa B/0053/07 TASAJÄRVI LASSE & HUHTAMÄKI MIKA AMBiENT Audiovisuaalisen ohjelmistotaiteen sisältö- ja esitys konseptin suunnittelu (kohdeapuraha) Kehittelytuki yhteensä A/1223/06 DOKUMENTTIKILTA/ PATANEN TARU Ohjaajien osallistuminen suomalaisten dokumenttielokuvien katselmukseen DocLisboa -tapahtumassa Portugalissa A/1228/06 ART FILMS OY / HALONEN ARTO Pyhä kirja -dokumenttielokuvahanke Sunny Side of the Doc -tapahtumassa ( ) A/1230/06 JÄNIS MATLEENA Una Lira Soluzione-lyhytelokuva Odensen kv.elokuvafestivaalin kilpailusarjassa A/1231/06 RINNEKANGAS REIJO The Spirit in the Eastern Image - The Finish Documentary Films about Russia - esityssarjan järjestäminen Meksiko Cityssä A/1232/06 MEDEIA LTD / LIULIA MARITA & REUNALA PIA Prix Möbius -kilpailun kv. raadin jäsenten matkakulut loppukilpailuun Montréaliin lokakuussa 2006 A/1233/06 SULAKE CORPORATION OY / LASSILA JUHANI Habbo-pelimaailma Prix Möbius -loppukilpailussa Montrealissa lokakuussa 2006 A/1234/06 LINDHOLM MIKKO & TYÖRYHMÄ Animaatiokone ja Kick Ass Kung Fu - peli WIRED NextFest - tapahtumassa New Yorkissa A/1235/06 PINK TWINS / VEHVILÄINEN VESA Fokus Finland -näyttely Barcelonassa A/1239/06 SUOMEN ELOKUVAKONTAKTI RY / LEENA NÄREKANGAS Suomalaisten tekijöiden osallistuminen Nordisk Panorama -tapahtumaan Århusisssa A/1240/06 LEHTINEN MIKA Numero - elämää asteikolla lyhytelokuva Nordisk Panoraman Lyhyesti -näytöksessä Århusissa A/1241/06 ELOKUVAOSUUSKUNTA CAMERA CAGLIOSTRO/ KAIPAINEN JYRKI Nordisk Panorama ja foorumi (Århus ) ja Cartoon Masters -tapahtuma (Potsdam ) A/1242/06 ILLUME OY / AALTONEN JOUKO Nordisk Panoraman rahoitusfoorumi (Århus ) A/1243/06 ILLUME OY / VEIJALAINEN PERTTI Kenen joukoissa seisot - dokumenttielokuva Prix Europa -tapahtumassa (Berliini ) 13

14 A/1244/06 EPIDEM ZOT/ WAHLFORSS MIKKO Animaatioelokuvien rahoitustapahtumat 2007 (mm. Cartoon Forum, MIPCOM, MIP TV ja Cannes) A/1246/06 KRISTALLISILMÄ OY / POHJOLA ILPPO MIPCOM-tapahtuma (Cannes ) A/1247/06 FILMITAKOMO OY / PARDO ALVARO Eden Pastora - dokumenttielokuva Docupoliselokuvafestivaalilla Barcelonassa A/1248/06 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT Vähän niinku pelottavaa -elokuva Amsterdamin dokumenttielokuvafestivaalin ParaDocs-sarjassa ( ) A/1249/06 PARKKINEN MINNA Grey - elokuva Semana de cine experimental de Madrid -tapahtumassa A/1250/06 TYYSKÄ MIKA & TOIVIAINEN LIINA Guitar Shred Show Prix Möbius International -tapahtumassa (Montréal ) A/1251/06 TIKKA PIA & TYÖRYHMÄ Obsessio -teos Prix Möbius International -tapahtumassa Montréalissa A/1254/06 WIDEMIND PRODUCTIONS OY / SALLINEN TUOMAS Dokumenttielokuvan Into the Sunshine ja ohjelmasarjan People like us yhteistuotantoneuvottelut Pariisissa A/1259/06 AV-ARKKI / PIRKKALA EEVA Mediataiteen kansainvälinen levitys A/1260/06 ART FILMS OY / ARTO HALONEN Pyhä Kirja - dokumenttielokuvan rahoitusneuvottelut Amsterdamin kv. dokumenttielokuvafestivaalin yhteydessä A/1265/07 KINOVID KY / HUMALOJA TIMO Alvar Aalto - A Passion to build -projekti MIPTV- ja MILIA -tapahtumissa Cannesissa A/1266/07 LUMIFILMI OY / HANNA HEMILÄ New Yorkissa järjestettä lastenohjelmien ja -elokuvien Kidscreen Summit -messut A/1267/07 STANDUP ETCETERA OY / ILPO MURTOVAARA MIPTV-tapahtuma Cannesissa A/1268/07 MANTILA AULI Den Danske Filmskolen Negotiating Production Deals -kurssi Kööpenhaminassa A/1269/07 GUERILLA FILMS LTD / HÄRMÄ IIRIS Talvinen matka -dokumenttielokuva Hot Docs -dokumenttielokuvafestivaalin kilpailusarjassa Torontossa A/1272/07 HAKALAX PRODUCTIONS OY / HAKALAX JOHN Reklampsykos av 3e graden-dokumenttielokuva Prix Visionica- tapahtuman kilpailusarjassa Wroclawissa A/1273/07 CINE WORKS OY / ROSSI PETRI Trickster-näytelmäelokuvan kansainvälisen rahoituksen hankkiminen (Kööpenhamina, Lontoo, Cannes ja Luleå) maalis-toukokuussa 2007 A/1274/07 KINOPRODUCTION OY / SALOMAA RISTO Heavy Light-näytelmäelokuvan kansainvälisen rahoituksen järjestäminen (Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, München ja Cannes) huhti-toukokuussa 2007 A/1275/07 MIKKONEN MARJA Rondo-lyhytelokuva Cannesin Cinéfondationsarjassa A/1277/07 VIITALA MARJO Peniskateus-lyhytelokuva La Familia -näyttelyssä Valenciassa A/1278/07 FORSGREN CARITA Content 360 -kilpailu MILIAssa (Cannes, ) A/1280/07 SET RY / SAVELJEFF ANNE Kolmivuotisen Union Coco -projektin (Union co- operation on collective agreement, copyright and salaries) ensimmäisen vuoden kuluihin A/1271/07 KINOKOMBINAT OY / LIISA JUNTUNEN Star City-dokumenttielokuvan kv. yhteistuotannon valmistelu Venäjällä A/1276/07 WHITEHEAD OLIVER Director s Loungen järjestämä retrospekti Berliinissä kesällä -07 ( ) A/1279/07 SUOMEN RANSKAN INSTITUUTTI / SALOKANNEL SALME Pariisissa Suomen instituutissa järjestettävä lyhytelokuvatapahtuma A/1283/07 KLAFFI TUOTANNOT OY / MIKA RONKAINEN Pastime Brothers - dokumenttielokuva EDN:n rahoitustapahtumassa Vision du Réel -festivaalilla Nyonissa (Sveitsi) A/1284/07 JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / VIRTANEN JAAKKO MIPTV tapahtuma Cannesissa A/1286/07 FINNANIMATION-TYÖRYHMÄ / VÄÄNÄNEN SARI Animaatioelokuvien rahoitustapahtuma MIFA Annecyssä (Ranska) A/1287/07 VIRTANEN ANNA, MINN ELINA & LINDHOLM AMI Toinen huone - animaatio Annecyn animaatioelokuvafestivaalin kilpailusarjassa A/1288/07 HÄRKÖNEN MARIKO Turilas ja Jäärä -animaatioelokuva Taiwanin ekologisten elokuvien festivaalilla

15 A/1289/07 KANGASMAA TUOMO The Hunter - teos European Media Art Festivaalilla Osnabrückissä (Saksa) A/1290/07 PIKNIK FREQUENCY RY / HUUSKONEN JUHA Pixelazo-tapahtuman käynnistäminen Kolumbiassa osana kv. Pixelache-festivaalien verkostoa A/1291/07 TAIK/ELO / VIENO JUKKA Illumenation-opiskelijaelokuvafestivaali Mediakeskus LUMEessa A/1295/07 HYÄRINEN AIMO Euro-kv.yhteistuotannon valmistelumatka Doc InEurope -konferenssiin (Bardonecchia, Italia) A/1297/07 AMORELLA PRODUCTIONS OY / MÄKIPÄÄ PETRI TV-sarjan Laivaetsivä Jori Lange kv. yhteistuotannon valmistelumatkat kesä-heinäkussa 2007 A/1299/07 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT Suolaista lunta - lyhytelokuva Toronton Worldwide Short Film Festivaalilla A/1300/07 MOSKITO TELEVISION OY / ROOPE LEHTINEN TV-sarja Uudisraivaajat Banff World Televisio-festivaalilla (Kanada) A/1301/07 SAARINEN LEENA TV-sarja Sydän kierroksella Banff World Television Awards -kilpailussa (Kanada, ) A/1302/07 FLANDERS MIRKA Jari Haanperän esitys Destination Are 10 -tapahtumassa (Camberwell Art Festival) Lontoossa A/1303/07 FILMAATTISET OY / JUKKA-PEKKA RISTMERI Kansalainen Jussila- dokumentti Prix Italia -tapahtumassa A/1309/07 HAURU HANNALEENA Jos kaadun-lyhytelokuvan fi lmikopio Cannesin kv.elokuvafestivaalille (Critics Week) Tuki yhteensä Erilliset projektit: A/1253/06 AVEK / SES - kulttuurivientitoiminnan vuoden 2006 toinen osuus A/1311/07 AVEK / SES kulttuurivientitoiminnan vuoden 2007 ensimmäinen osuus Kulttuurivientituki yhteensä Liite 3 KOULUTUSTUKI TOIMIKAUDELLA Henkilökohtaiset apurahat Haettu Myönnetty S/1440/06 AHOLA OUTI Radio- ja TV-opisto ARTOn tv-tuottajakoulutus (Pasila) S/1443/06 JALMANEN NOORA Radio- ja TV-opisto ARTOn tv-tuottajakoulutus (Pasila) S/1444/06 JUSSILA ERIKKA Radiodokumentti Kadonneet kuvat ja muita perhesalaisuuksia Prix Italia -kilpailussa Venetsiassa S/1445/06 HUKKANEN PAULIINA TEAKin ja TAIKin koulutuskeskusten vuorovaikutus elokuvassa -kurssi S/1446/06 KINDBERG JUHA Osallistuminen Le Giornate del Cinema Muto -festivaalille S/1449/06 KOSKELA ULLARIIKKA TEAKin ja TAIKin koulutuskeskusten vuorovaikutus elokuvassa -kurssi S/1451/06 LAIHO KATRI CICEAn Art Cinema=Action+Management -koulutus Venetsiassa S/1453/06 LINKO MARIKA TAMKin av-tuotantojen post production -kurssi S/1455/06 LWOFF MARK Université Paris 1 (Sorbonne):n European Certifi cate in Audiovisual Financing and Commercialisation -kurssi S/1461/06 TIITINEN PIRKKO ARTOn digitaalisen äänisuunnittelun koulutus S/1464/06 EGGERT JUKKA & HUMALOJA TIMO EDN:n Twelve for the Future -koulutus (Marielyst, Tanska) S/1466/06 NYKÄNEN JUKKA & TYÖRYHMÄ Kone 17 -dokumenttielokuva Prix Italia -tapahtumassa Venetsiassa S/1474/06 HAASLAHTI HANNA Fleshing out -työpaja (Rotterdam) S/1478/06 VEIJALAINEN PERTTI Kulttuuriviennin ammattilainen -kurssi (Fintra) marraskuu syyskuu -07 (Helsinki) S/1479/06 KIRJAVAINEN HANNA Script and Pitch -kurssi (MEDIA-ohjelma) Italiassa ( ), Kreikassa ( ), Italiassa ( ) ja Ranskassa ( ) S/1481/06 CEDERSTRÖM KANERVA Danske Filmskolen seminaari elokuvauksesta (Kööpenhamina) S/1483/06 LESKINEN AULI ARTOn mediakäsikirjoittajan koulutus S/1484/06 LIAKKA TEEMU Vedenalaisen kuvauksen työpaja ja Wildscreen -tapahtuma, Bristol S/1490/06 SUOMI-VÄÄNÄNEN MAARIT TAIKin Porin taiteen ja median osaston hlö.koht. suunniteltu opintokokonaisuus

16 S/1494/06 HAAPASALO ALLI MA in Film-opinnot New York Universityn Tisch School of Artsissa 2006/07 S/1498/07 PIRKKALA EEVA The Steinhardt School of Education (NY University) The Institute for International Art Executivies -seminaari New Yorkissa S/1500/07 TENHUNEN MIKKO Screen Internationalin Eurooppalaisen elokuvan uudistuva rahoituskenttä -seminaari Berliinissä S/1501/07 LINDÉN SONJA Dokumenttielokuvatuottajien EURODOC -koulutus (MEDIA-ohj.) maalis-lokakuussa 2007 (Pauillac (Ranska), Nurmes ja Lissabon) S/1502/07 PAASILINNA MIIRA Eurooppalainen tuottajakoulutus, EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs, MEDIAohjelma) maalis-marraskuussa 2007 (Luxembourg, Berliini ja Praha ) S/1504/07 ASIKAINEN JUKKA Federation of Scriptwriters in Europen käsikirjoituskonferenssi Thessalonikissa (Kreikka) S/1510/07 KOSKINEN PIETARI The School of Sound -symposium Lontoossa S/1511/07 KUUSNIEMI MARJAANA Osallistuminen New Yorkin Modernin taiteen museon järjestämään Eija-Liisa Ahtilan Tuuli -esitykseen S/1512/07 LYYTIKÄINEN LEILA Eurooppalainen tuottajakoulutus, EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs, MEDIAohjelma) maalis-marraskuussa 2007 (Luxembourg, Berliini ja Praha ) S/1514/07 NOKELAINEN PIIA FOCALin (Foundation for Professional Training in Cinema and Audiovisual Media)Production Value -työpaja (Geneve, ) S/1517/07 TUURNA MARKKU Eurooppalainen tuottajakoulutus, EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs, MEDIAohjelma) maalis-marraskuussa 2007 (Luxembourg, Berliini ja Praha ) S/1519/07 YLI-ANNALA KARI Opintomatka, kohteena Karlsruhen (Saksa) Zentrum für Kunst und Medientechnologie sekä liikkuvan kuvan installaatioiden näyttely Berliinissä, S/1520/07 TYÖRYHMÄ HELLÉN KARE & LYDÉN ERIK Cartoon Mastersin Cartoon Future -seminaari Murciassa (Espanja) S/1522/07 ÄÄNTÄ!-TYÖRYHMÄ: KEINONEN MIKKO & PASANEN SAMI The School of Sound -symposium Lontoossa S/1529/07 VIRTANEN-PASCAL SUSANNA Kulttuuriviennin ammattilainen -kurssi (Fintra) S/1533/07 PACKALÉN AISLA Ranskan kielen syventävät opinnot Sorbonnen yliopiston kesäkurssilla S/1535/07 BURTSOW-HUELVAN ZOE Kurssi nykyaikaisen peruukin tekemisestä MTL Perreque -yrityksessä Pariisissa S/1536/07 FLINK MARKKU Sources 2 compact -käsikirjoituskoulutus (MEDIA-ohj.) Oulussa S/1537/07 HALTTUNEN ELINA Sources 2 compact -käsikirjoituskoulutus (MEDIA-ohj.) Oulussa S/1538/07 JOKELA RISTO NAB messujen yhteydessä järjestettävä Director of Photography -kurssi, Las Vegas S/1539/07 PUHAKKA JAANA Talouselämäni- dokumenttielokuva INPUT -tapahtumassa Luganossa (Sveitsi) S/1543/07 VÄÄNÄNEN SARI Kulttuuriviennin ammattilainen -kurssi (Fintra) S/1545/07 IJÄS JAN Spektaakkeli-lyhytelokuva European Media Art -festivaalilla (Osnabrück) ja Oberhausenin kv. lyhytelo-kuvafestivaalilla S/1548/07 MAJAKKA-TYÖRYHMÄ / TALLI MARKO, PERANKOSKI MARI, NIHTILÄ ELINA, LONKA PIRJO & REENKOLA JOHANNA Majakka-komediasarja Kultaisen Ruusun festivaalilla ( ) S/1549/07 KORHONEN TIMO Etiikan ja estetiikan suhde suomalaisessa dokumenttielokuvassa - väitöskirjan (TAIK/ELO) loppuun saattaminen S/1552/07 AALTONEN JOUKO Trondheimin yliopiston Sound and Image -konferenssi S/1553/07 HEIKKINEN SEPPO Oriveden opiston tv-komediaan keskittyvä Komedia-paja S/1555/07 SUURONEN PANU Opiskeleminen Edinburgh College of Artissa, The Film and TV -linjalla (MA) S/1556/07 TUURA KRISTIINA Insight-järjestön Participatory Video- kurssi Oxfordissa (UK) S/1557/07 CANTELL SAARA Runoja valkokankaalla vai visuaalisia vitsejä? - väitös-kirjan (TAIK) loppuun saattaminen S/1558/07 YLI-ANNALA KARI Figuratiiviset taktiikat kokeellisessa elokuvassa ja videotaiteessa - väitöskirjan (TAIK) loppuun saattaminen Henkilökohtaiset apurahat yhteensä

17 Liite 4 LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI Kurssituki Haettu Myönnetty E/0208/06 DOKUMENTTIKILTA / MATTILA TARJA Paperi-workshop/Pirjo Honkasalo -masterclass -kurssi TAIKin kanssa joulukuu kevät 2007 E/0211/06 ILMAISUVERSTAS RY / VESAJOKI HELENA Elokuvanäyttelemisen työpaja näyttelijöille yhteistyössä TAIK/ETO:n kanssa E/0214/06 HYY:N ELOKUVARYHMÄ RY / SIREN JOONAS Elokuva ja luonto -luento- ja elokuvasarja yhteistyössä SEAn kanssa E/0215/06 SUOMEN ELOKUVAAJIEN YHDISTYS F.S.C. RY/ FÄRM HEIKKI Koulutustilaisuus digitaalisen ARRI D-20 -elokuva-kameran käytöstä (TAIK) E/0217/07 ANIMAATION APUPYÖRÄ RY / POHJAVIRTA TATU Animaattorien koulutusleiri Etelä-Suomessa E/0218/07 LENS POLITICA RY/TOPPILA NINA Lens Politica -elokuvatapahtuman yhteydessä järjestettävä masterclass ja työpaja LUME-keskuksessa E/0220/07 RESEPTIRYHMÄ / DOCPOINT RY/ PUHAKKA JAANA DocPoint-festivaalin yhteydessä pidetty Lapsuus-seminaari Atenum-salissa E/0221/07 SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY / MIKKONEN JANNE Polttopisteessä näyttelijä -elokuva- ja tv-työn kurssi Suvirannassa E/0224/07 MUU RY / HALONEN MARI Taiteilijoiden markkinointiin keskittyvän portfolio kurssi Helsingissä E/0225/07 MILLENNIUM FILM OY / PERVILÄ KRISTIINA EURODOC-koulutusohjelman toinen osio Nurmeksessa E/0227/07 SODANKYLÄN ELOKUVAJUHLAT RY / LEHTOLA ARI Elokuvafestivaalin koulutustilaisuudet E/0229/07 DIGES RY / KROOK PEKKA Av-alan yritysten tuotannon myynti- ja markkinointi-koulutus syyskuussa 2007 E/0230/07 KULTTUURIOSUUSKUNTA PANOPTIKON / KUUSKOSKI MARTTI-TAPIO Syberberg - seminaarin ja masterclasstilaisuus Helsingissä E/0231/07 RISTO JARVA SEURA RY / KUORTTI MATTI 1960-luvun suomalainen elokuva -tapahtuman järjestäminen Helsingissä E/0232/07 MEDIAKULTTUURIYHDISTYS M-CULT RY / TARKKA MINNA Yhteisö- ja monikanavamedian pilottikoulutuksen järjestäminen elo-joulukuussa 2007 Helsingissä Kurssituki yhteensä Koulutustuki yhteensä Käsikirjoitustuki Haettu Myönnetty T/6118/06 MIKONRANTA TUIJA DDR JA ME Dokumentti suomalaisten suhteesta DDR:ään yksityisesti ja mediassa T/6156/06 GARTZ JUHO & NYSTRÖM JAN-ERIC MUYBRIDGE Dokumenttielokuva Eadweard Muybridgen elämästä ja teoista T/6158/06 VU-LILJA THU NGA PUHELINKOPIN PALUU Dokumenttielokuva katukuvasta kadonneiden puhelinkoppien kohtalosta T/6162/06 PÄRNÄNEN ATSO HILJAINEN TALO Lyhytelokuva vanhainkotiin unohtuneesta neiti Suomesta T/6165/06 JÄRVI KATARIINA LAPUA Dokumenttielokuva median ja yhteiskunnan toimista kriisissä Lapuan tragedian kautta kuvattuna T/6172/06 PIELA MIKKO VARHAISJAKAJA Lyhyt dokumenttielokuva lehdenjakajan aamuyöstä T/6173/06 MAZET TIINA VARPUSET Dokumenttielokuva lasten sopeutumisprosessista päivähoitoon T/6175/06 MOLLBERG EIRA SOVITUS Dokumentti inkeriläisten sotakokemuksista ja pyrkimyksestä sovitukseen T/6179/06 KARRENTO JOHAN MURDER Dokumenttielokuva miehen matkasta väkivallanteon hetkeen T/6186/06 YLÄKÄS KIMMO KOIRAN VUOSI Dokumenttielokuva Kouvolaan saapuvista kiinalaisista, jotka aikovat menestyä juuri siellä mistä teollisuutta viedään Kiinaan T/6189/06 KURKI VILLE & MOILANEN TIMO VIIMEINEN ESITYS Lyhytelokuva nuoren miehen illasta, jonka aikana tämän itsepetokseen perustuva minäkuva murenee T/6197/06 PEDREGAL ALEJANDRO DIRECTOR S CUT Lyhytelokuva miehestä, joka leikkii naissuhteillaan, kunnes joutuu itse oman pelinsä kohteeksi T/6210/06 MATTILA KIRSI NIKI JA SEN VELI Dokumenttielokuva liikuntavammaisten kaksospoikien muutoksen vuodesta koulun alkaessa ja kodin jakautuessa kahtia 17

18 T/6215/06 CANTELL SAARA SERENDIPITY Lyhytelokuva menetyksestä, metamorfoosista ja sattumalta löytyvistä onnen hetkistä T/6229/06 MUSTANOJA JUHA TAPIO TUHMA JUSSI Lyhytelokuva pojasta, jonka erilaisuus kääntyy toisten silmissä uhkaksi T/6231/07 PENTTILÄ KAISA MUNARALLI Animaatio ylisuorittavista vanhemmista T/6240/07 KURIKKA MARJA KALTERIT KIINNI, AVAIMET PUSKAAN Dokumenttielokuva päihdeongelmaisista vankilanuorista musikaalin keinoin T/6242/06 AIRAS CHARLOTTE LOKAKUU Dokumenttielokuva kapitalistien lokakuusta Venäjällä, eli pääoman vallankumouksesta T/6257/07 NISKANEN PEKKA VIRTUAALINEN ITSENÄISYYSTAISTELU Dokumentti virtuaalisen maailman vaikutuksesta todellisuuteen tsetseenien asemaa puolustavan Kavkazventer-uutispalvelun kautta T/6307/07 NAUKKARINEN LASSE ARVOSTETULLA ALUEELLA Dokumenttielokuva arvostetusta asuntoalueesta, jota gryndaaminen muuttaa ei-arvostetuksi T/6310/07 FRIMAN MARIA & HONKASALO VERONICA PITKÄ ORANSSI VIUHAHDUS Dokumenttielokuva metrosta ja asunnottomasta miehestä, jolle metro on lämmin turvapaikka T/6317/07 HRISTOV TONISLAV HOMESICK Dokumenttielokuva Krotiasta Suomeen muuttaneesta perheestä, jossa isä ja tytär eivät sopeudu, kun taas äiti ja pienempi sisar ovat löytäneet paikkansa uudessa kotimaassa T/6319/07 KANGAS JANNE ITKUPOTKURAIVARIT Fiktiota, dokumenttia ja animaatiota yhdistävä lyhytelokuva nuoren työttömän ponnisteluista elämäntilanteensa muuttamiseksi T/6324/07 JÄÄSKELÄINEN LEENA VAIHDOKAS Animaatiodokumentti pienen vauvan äiteydestä T/6325/07 MATIKAINEN ARI & PARKKINEN SAMI STAR CITY Dokumenttielokuva avaruususkosta ja aikakaudesta, jolloin kaikki tuntui olevan mahdollista T/6326/07 MATTILA TARJA METSÄN POIKA TAHDON OLLA Dokumenttielokuva metsän merkityksestä nuorelle metsänomistajalle ja tukityöllistettävälle, joka menee metsään töihin T/6337/07 HAANPÄÄ TIMO HILJAA TOIVOTUT Dokumenttielokuva lapsettomuushoidoista, tahattoman lapsettomuuden kohtaamisesta T/6338/07 TUURNA MARKKU SALLAN STRATEGIA Dokumenttielokuva Sallan kunnasta, sen historia ja tulevaisuus yhden perheen kautta T/6393/07 SUUTARI VIRPI LAPPI Henkilökohtainen dokumentaari arjen, naisten ja lasten tasolla Lapin sodan vaiheista T/6394/07 ROUSU OUTI & SCHALI KIRSI TIERNA JA TIERNAPOJAT Asiadokumentti tiernaperinteestä ja lastendokumentti Tiernapojat-ryhmästä T/6401/07 PALJAKKA KARI BRODSKY KÄVI TÄÄLLÄ Dokumenttielokuva Joseph Brodskyn kautta Neuvostoliiton sensuurin ja vainon vuosista Käsikirjoitustuki yhteensä Ennakkovalmistelutuki Haettu Myönnetty T/6160/06 MEDIA CENTER KOTKA KY / PASI RIIALI RAKENTAJAT Dokumenttielokuva oman kodin rakentamisesta T/6163/06 NOSTALGIA FILM KY / GEORG GROTENFELT MERKINTÖJÄ VALKEASTA KAUPUNGISTA Esseedokumentti Helsingistä jossa kamera tarkkailee vuoden kulkua kaupungissa ja kertojaääni ajan ilmiöitä T/6191/06 ART FILMS OY / ARTO HALONEN PYHÄ KIRJA Dokumenttielokuva Keski-Aasian valtioiden kehitysproblematiikasta T/6198/06 FILMITAKOMO OY / ALVARO PARDO MIEHEMME HAVANNASSA Dokumenttielokuva Eloy Gutierrez Menoysta, joka taisteli Castron rinnalla, mutta kääntyi tätä vastaan ja valmistelee nyt ihmisiä Kuubassa Castron jälkeiseen aikaan T/6217/06 KINOTAR OY / MARKKU HEIKKINEN PORNOPOJAT Dokumenttielokuva miehistä Euroopan poikapornobisneksessä kameran takana ja edessä T/6260/07 BAABELI KY / PIRJO HONKASALO HONGAKU Dokumenttielokuva nykyjapanilaisten valaistumiskäsityksestä 18

19 T/6281/07 BONSAI FILMS OY / ANU KUIVALAINEN HYVÄKSI IHMISEKSI Dokumenttielokuva 11-vuotiaiden silmin T/6288/07 NAVY BLUE BIRD OY / KATARIINA JÄRVI LAPUA Dokumenttielokuva median ja yhteiskunnan toimista kriisissä lapuan tragedian kautta kuvattuna T/6294/07 LEINO & SUVINEN PRODUCTIONS OY / KIRSI MATTILA NIKI JA SEN VELI Dokumenttielokuva ihmiskuvamme muodostumis esta vammaisten kaksoispoikien elämän kautta T/6339/07 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / MARJA PENSALA VOLGA, VOLGA Dokumenttiessee Volga-joesta ja Eurooppa -ajatuksen rajoista T/6361/07 KLAFFI TUOTANNOT OY / MIKA RONKAINEN PASTIME BROTHERS Dokumentti rugbyjoukkueesta Oulussa, jonka menestystä tulee vauhdittamaan vahvistus Espanjasta T/6369/07 ILLUME OY / ANNIKA GROF PAIKKA AURINGOSSA Dokumenttielokuva kansanedustajan todellisesta työstä, lainsäätäjän roolista ja kansanedustamisesta T/6371/07 ROAD MOVIES OY / SATU VÄÄTÄINEN JUMALA YKSIN RIITTÄÄ Dokumentti espoolaisen Karmeliittaluostarin nunnista, jotka ovat lupautuneet hiljaisuudessa ja köyhyydessä rukoilemalla auttamaan suomalaisia T/6372/07 ROAD MOVIES OY / MOHAMED EL ABOUDI ALLAHIN NYRKKI Dokumenttielokuva suomalaisesta nyrkkeilijästä, joka päätti valita islaminuskon Ennakkovalmistelutuki yhteensä Tuotantotuki Haettu Myönnetty T/6084/06 ILOKUVA, NAUKKARINEN & CO / EILA HUTRI =X Kollaasitekniikalla tehtävä kokeellinen animaatio mielen järkkymisen rajoista ja rajapinnoista T/6140/06 GUERILLA FILMS OY / IIRIS HÄRMÄ ELÄÄ JA PALAA Dokumenttielokuva veljestä ja siskosta aikuistumisen kynnyksellä perhe- ja sukusiteiden paineissa T/6159/06 PETFILMS OY / BERGROTH, IJÄS, LEHTOLA, LINDHOLM, SAARELA, WESTERBERG PUOLUEET Teemallisesti yhtenevien fi ktiivisten lyhytelokuvien kokoelma suomalaisista puolueista T/6174/06 LUMENIA PRODUCTIONS OY / JARI HAANPERÄ MAAILMAN VALOT Dokumenttielokuva maaimasta keinovaloissa T/6178/06 MILLENNIUM OY / JOHN WEBSTER KATASTROFIN AINEKSET Dokumenttielokuva öljyn loppumisen myötä seuraavavasta katastrofi sta ja yhden perheen pyrkimyksestä vähentää öljynkulutustaan T/6182/06 JAAKKO ILKKA PRODUCTIONS OY / TUIJA HALTTUNEN MIELENTILATUTKIMUS Dokumenttielokuva kolmen mielentilatutkimuksen kulusta T/6192/06 LÅNGFILM PRODUCTIONS OY / RISTO IISSALO KAUSI Dokumenttielokuva 13 - vuotiaista pojista jotka pelaavat viimeistä kauttaan HIFK:ssa ennen C- junioreiden edustusjoukkueen valintaa T/6195/06 ILLUME OY / KJ KOSKI UNELMANA KARJALA Dokumenttielokuva Karjalasta kotiseutuna kahdesta näkökulmasta: niiden, jotka joutuivat lähtemään ja niiden, jotka pakotettiin tilalle T/6200/06 WIDEMIND PRODUCTIONS OY / TUOMAS SALLINEN MENETYS Dokumenttielokuva ammattiviulistista, joka menetti sormensa ja ammattinsa menettämättä kuitenkaan toivoaan T/6203/06 ART FILMS OY / ARI MATIKAINEN YHDEN TÄHDEN HOTELLI Dokumenttielokuva Jorma Kääriäisestä, joka matkaa halki Suomen ja yrittää löytää paikkansa muiden tähtien välistä T/6207/06 MOKUL FILMI OY / HEIKKI KOSSI FAMILY MEETING Dokumenttielokuva kohtaamisesta, suvaitsevaisuudesta ja musiikista T/6208/06 MAKING MOVIES OY / SELMA VILHUNEN PONITYTÖT Elokuva teinityttöjen yhteisöllisyydestä ja siihen kasvamisesta ponitalleilla T/6211/06 ILLUME OY / DONAGH COLEMAN TEXTURES Eeppinen dokumenttielokuva maailman hienoimman villan, pashminan tuottajien elämästä 19

20 T/6212/06 ELOKUVAOSUUSKUNTA SIPERIA / VILLE GRÖNROOS UNELMIEN KYLÄ Dokumenttielokuva idealismin ja realismin kohtaamisesta, perheestä vaikeassa elämäntilanteessa suurien unelmien äärellä T/6224/06 INDIE FILMS OY / CHRISTER LINDSTRÖM KAUKOSAAREN KIROUS Animaatioelokuva tutkimusmatkailijasta, joka löytää uuden ihmeellisen esineen ja päätyy kiertämään ikuista elämää television kuvavirrassa T/6234/06 ART FILMS OY / ARTO HALONEN PYHÄN KIRJAN METSÄSTYS Dokumenttielokuva Keski-Aasian valtioiden kehitysproblematiikasta T/6241/06 ILLUME OY / ANNA KORHONEN PUUTTEITA MALLIKANSALAISESSA Dokumenttielokuva adhd-lapsen kautta paineesta sosiaaliseen yhdenmukaisuuteen T/6245/07 MUUTAMA METRI OY / JUHO GARTZ & JAN-ERIK NYSTRÖM MUYBRIDGE Draamadokumentti miehestä, joka teki eläviä kuvia ennen elokuvan keksimistä T/6247/07 GIRON FILMI OY / MARKKU LEHMUSKALLIO & ANASTASIA LAPSUI MATKA Esseedokumentti ihmisen fyysisestä ja myyttisestä matkasta syntymästä kuolemaan T/6250/07 ILLUME OY / PEÅ HOLMQVIST & SUZANNE KHARDALIAN YOUNG FREUD IN GAZA Dokumenttielokuva Gazassa työskentelevästä palestiinalaisesta psykologista T/6252/07 MAKING MOVIES OY / MIKA KOSKINEN KASVOT Dokumenttielokuva kiinalaisesta kasvojen kohotuksesta, sen fyysisessä ja henkisessä merkityksessä T/6267/07 ALPPIHARJUN ELOKUVA OY / K J KOSKI YKSINÄINEN MIES Dokumenttielokuva Kosyginin salatusta vierailusta Hangon vesillä kriisien vuonna 1968 T/6278/07 KINOPRODUCTION OY / MIKAELA WESTERLUND DET MINSTA MAN KAN BEGÄRA Lyhytelokuva nuoren naisen kaipuusta saada koti, mies ja lapset T/6286/07 DO FILMS OY / JUSSI EEROLA TEKNOKRATIAPAKOLAISET Dokumenttielokuva sähköyliherkistä ihmisistä teknologiasta hullaantuneessa yhteiskunnassa T/6293/07 MILLENNIUM FILM OY / PIRJO HONKASALO HONGAKU Dokumenttielokuva japanilaisnaisen asemasta eri aikakausina, keskeisenä henkilönä 74-vuotias elinkautisvanki T/6301/07 VIDEOMAKERS OY / HEIKKI AHOKAS VOIKKAA Dokumenttielokuva Voikkaan paperitehtaan sulkemisesta lopullisesti T/6353/07 SILVA MYSTERIUM OY / JUHA MUSTANOJA TUHMA JUSSI Lyhytelokuva kehitysvammaisen nuoren miehen lähiympäristössään aiheuttamsta kuohunnasta T/6360/07 KRISTALLISILMÄ OY / EIJA-LIISA AHTILA MISSÄ ON MISSÄ? Fiktio kolonialismista ja kahden kulttuurin läsnäolosta T/6387/07 OF COURSE MY FILMS / PIA ANDELL LEIKKI Dokumenttielokuva 40+ pätkätyösukupolvesta Tuotantotuki yhteensä Jälkituotantotuki Haettu Myönnetty T/6012/06 SAAMIFILMI OY / PAUL-ANDERS SIMMA HOW TO DANCE WITH BEARS Dokumenttielokuva miehestä joka joutuu valtion edustajana lopettamaan kansanperinteen myyttisinä hahmoina kunnioittamia karhuja T/6209/06 ANGRY-LA VISUAL DESIGN KY/ KAUKO LINDFORS =72=0 Lyhytelokuva depressiopotilaan odotusajasta hyvinvointiyhteiskunnaksi itseään kutsuvassa järjestelmässä T/6222/06 LR FILM PRODUCTIONS OY / CHRISTIAN LINDBLAD OMAKUVA Animaatioelokuva miehestä, joka maalaa omakuvaa T/6237/06 UNILUMI OY / TYÖRYHMÄ RAATTAMA Eeppinen dokumenttielokuva Raattaman kylästä (Toinen Suomi-projekti) Jälkituotantotuki yhteensä

AVEK LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI TOIMIKAUSI 2006-2007

AVEK LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI TOIMIKAUSI 2006-2007 AVEK LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI TOIMIKAUSI 2006-2007 kk=käsikirjoitustuki, ev=ennakkovalmistelutuki, tt=tuotantotuki, jt=jälkituotanto, el=esitys- ja levitystuki Elokuu T/6163/06 NOSTALGIA

Lisätiedot

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.

Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9.2010. Pohjankonna Oy / Vartiainen Hannes 664 Nordisk Forum, Bergen 26.-29.9. 1/5 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2010-2011 Syyskuu First Floor Productions Oy / Pentti Pauli 1 100 Mr. Big O -dokumenttielokuvan kv.rahoitus, Napafilms Oy / Juntunen Liisa 410 Pohjankonna Oy

Lisätiedot

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu

1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010. Elokuu 1/6 AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2009-2010 Elokuu Syyskuu WAHLFORSS JAANA 1 196 The Winter Ghost-animaation kv.rahoitus Cartoon Forum -tapahtumassa Rogalandissa (Norja) 22.-25.9.09 TYÖRYHMÄ KIDS

Lisätiedot

Koivula Janne 1 000 KEUDAn TV-monikameraohjauskoulutus 3.9.10-31.5.11 (Tuusula)

Koivula Janne 1 000 KEUDAn TV-monikameraohjauskoulutus 3.9.10-31.5.11 (Tuusula) 1/5 AVEK KOULUTUSTUKI TOIMIKAUDELLA 2010-2011 Syyskuu Kujanpää Heikki 250 Sodankylän elokuvafestivaali ja sen koulutustilaisuudet 17.-20.6.2010 Marraskuu Koivula Janne 1 000 KEUDAn TV-monikameraohjauskoulutus

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2005-30.6.2006

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2005-30.6.2006 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2005-30.6.2006 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2007-30.6.2008 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja

SAKU ry: talvikisat Keilailu Miehet kilpasarja Miehet kilpasarja Oppilaitos Etunimi Sukunimi Tasoitus 1.sarja 2.sarja 3.sarja 4.sarja 5.sarja Yht. Yhteensä 1 Lapin ammattiopisto Matti Kukkula 70 192 200 256 279 256 1183 1253 2 Kainuun ammattioppilaitos

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille

Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2008-2009 Elokuu JOKINEN HEIKKI 1 080 Osallistuminen Hiroshiman kv.animaatiofestivaalille (Japani), 6.-12.8.08 LINDBLAD CHRISTIAN 335 Vierailu Tokiossa, elokuvateatteri

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon myöntää

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2004-30.6.2005

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2004-30.6.2005 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2004-30.6.2005 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ

Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle = Ei. (n) (%) 25 49% JAA 24 47,1% EI 0 0% TYHJÄÄ Salon kaupunginvaltuusto Dnro 621/00.01.01.00/2016 22.5.2017 Äänestysluettelo 42, hallintosäännön hyväksyminen Äänestys 42: Esitys kaupunginhallitus = Jaa, Sanna Lundström, tuntikehitys opetuslautakunnalle

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA

Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = JAA Harri Lindholm, jäsenmäärä toimielimet = EI. n) (%) 40 78,4% JAA 11 21,6% EI 0 0% TYHJÄÄ 0 0% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 1807/00.00.01/2016 10.10.2016 Äänestysluettelot 84 Luottamushenkilöorganisaation linjaus 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle Äänestys 84 Esitys kaupunginhallitus = Harri

Lisätiedot

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR

JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR 2010 JUHLA- VUOSI ELOKUVAJULISTEKALENTERI FILM POSTER CALENDAR Julisteen tekijä: Timo Mänttäri T A M M I K U U J A N U A R Y 1 2 3 4 5 Uudenvuodenpäivä 1 2 3 Loppiainen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Salonen Tuukka & Haapakorpi Tuukka 500 Kokeellinen radio-ohjelma "Radio Bekola" kansainvälisessä Unperfect Radio-projektissa, Geneve 7.-23.10.

Salonen Tuukka & Haapakorpi Tuukka 500 Kokeellinen radio-ohjelma Radio Bekola kansainvälisessä Unperfect Radio-projektissa, Geneve 7.-23.10. AVEK KULTTUURIVIENTITUKI TOIMIKAUDELLA 2015-2016 1/6 Syyskuu (ehdolliset päätökset) MUU ry / Uusi-Seppä Hanna 2 000 Kansainvälisen videoperformanssisarjan "Performance Voyage 5" tuotanto- ja markkinointikulut

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

AVEKIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014. s i s ä l t ö

AVEKIN TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014. s i s ä l t ö Toimintakertomus kaudelta 1.7.2013 30.6.2014 s i s ä l t ö 1. YLEISTÄ 3 1.1. Edistämisvarat 3 1.2. Viestintä 4 2. TUKIRYHMÄ YKSI 5 2.1. Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri 2.2. Kulttuurivientituki 5 2.3.

Lisätiedot

Päiväys Hakija Avustuksen käyttötarkoitus Anottu Ehdotus Päätös Lisätietoja

Päiväys Hakija Avustuksen käyttötarkoitus Anottu Ehdotus Päätös Lisätietoja 30.8.2013 Cederberg Petteri Taiteelliseen työskentelyyn 3000 0 0 Apuraha vuoden kestävään työskentelyyn, tavoitteena on suunnitella ja valmistaa piirrosanimaatiosarjan kolmas ja viimeinen osa. Projektiin

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 1 TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 TIEDOTE c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh 0500 734910 veijo.kare@sysma.fi 7.7. 2010 LEHDISTÖ JA MUUT NÄYTTELYVIERAAT

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Vuonna 2012 perustettu Filmex on näyttelijöiden oma tekijänoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on näyttelijöiden tekijänoikeudellisen tilanteen parantaminen. Filmex neuvottelee näyttelijöiden

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy

Y-tunnus Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa Tilikausi päättyy Yrityksen nimi YIT Rakennus Oy Yhtiömuoto Osakeyhtiö Y-tunnus 15655835 Osoite Panuntie 11, Helsinki Perustamisvuosi 1999 Yhtiön kotipaikka Helsinki Tilikausi alkaa 01.01. Tilikausi päättyy 31.12. Osakepääoma

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 13-15 15-8 15-5 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011

Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2010-30.6.2011 AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI p. 09-4315 2350, f. 09-4315 2377 e-mail: avek@avek.kopiosto.fi kotisivu:

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

MITALITILASTO AMPUMAHIIHTO N13 VIESTI HOPEA Linda Kyntäjä Oulu Annika Haikka Oulu Emilia Pätäri Oulu

MITALITILASTO AMPUMAHIIHTO N13 VIESTI HOPEA Linda Kyntäjä Oulu Annika Haikka Oulu Emilia Pätäri Oulu MITALITILASTO AMPUMAHIIHTO 2017 156. N13 VIESTI HOPEA Linda Kyntäjä Oulu Annika Haikka Oulu Emilia Pätäri Oulu 2016 155. M PIKA PRONSSI Ville Simola Rovaniemi 2015 154. M60 NORMAALI KULTA Keijo Heijari

Lisätiedot

Sisältö. 1. YLEISTÄ 3 1.1. Edistämisvarat 3 1.2. Viestintä 4

Sisältö. 1. YLEISTÄ 3 1.1. Edistämisvarat 3 1.2. Viestintä 4 Toimintakertomus kaudelta 1.7.2012 30.6.2013 Sisältö 1. YLEISTÄ 3 1.1. Edistämisvarat 3 1.2. Viestintä 4 2. TUKIRYHMÄ YKSI 5 2.1. Kulttuurivientituki 5 2.2. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien kulttuurivienti

Lisätiedot