Lopuksi vielä toivo aisin päätoimi ajallemme. toivon e ä tämä tulee jälkijunassa ja olet ollut jo hyvän aikaa tolpillasi ennen kun tätä luet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lopuksi vielä toivo aisin päätoimi ajallemme. toivon e ä tämä tulee jälkijunassa ja olet ollut jo hyvän aikaa tolpillasi ennen kun tätä luet."

Transkriptio

1 Olli teki historiaa

2

3 Päätoimittaja Juha Saarentaukselle Parane pian! Käsissäsi oleva squash-lehti on tällä kertaa kursi u kasaan hieman normaalia tiukemmalla aikataululla, hieman normaalista poikkeavalla henkilökunnalla ja hieman normaalista poikkeavalla linjalla. Syynä tähän on se, e ä päätoimi ajamme Juha Saarentaus ppui punkkaan sairastamaan juuri aineistopäivänä ja totuttuun tapaan, aineistopäivänä kenelläkään ei ollut vielä mitään valmista. Aineistopäivä on sitä varten, e ä kalenteri piippaa ja kertoo, e ä nyt on aika alkaa hahmo elemaan omaa ju ua. Lehden henkilökunnalle tämä pvm tarkoi aa sitä, e ä nyt pitää alkaa mie ä mitä kukin voisi kirjoi aa ja saisiko jostain vielä mainoksiakin lehteen. Tilanne on ollut ope avainen monessa suhteessa. Sen lisäksi, e ä olen saanut kokea jälleen yhden uuden työsaran squashin ja median parissa, olen myös ymmärtänyt en stä paremmin sen, e ä yh käs mitään ei ikinä kannata jä ää viime nkaan. Toisaalta opin myös sen, e ä kaikilla on kiire jotkut vaan järjestävät menonsa paremmin. Opin myös ilokseni sen, e ä kun apua oikeas tarvitsee ja sitä uskaltaa pyytää, ihmiset ovat valmiita sitä antamaan. Suurkiitokset ennen kaikkea Ollille, Ma akselle ja Hameedille, jotka au oivat saamaan pari viimeistä sivua lehteen. Nyt kun kerrankin saan tilaisuuden, haluaisin myös kii ää kaikkia muitakin, jotka tavalla tai toisella ovat osallistuneet talkoisiin, ei väl ämä ä lehden, mu a squashin eteenpäin viemiseksi. Kiitoksia myös Katrille toimistolle, joka joutui lopulta tähänkin soppaan mukaan ilman sinua moni asia tässä lajissa olisi aika pahas kuralla. Lopuksi vielä toivo aisin päätoimi ajallemme pikaista paranemista... tai oikeastaan toivon e ä tämä tulee jälkijunassa ja olet ollut jo hyvän aikaa tolpillasi ennen kun tätä luet. Kesäterveisiä kaikille ja koi akaa raahautua kössihallille pari kertaa kesälläkin! Pysy e terveempinä ja onnellisempina. Tomppa omatoiminen kiireapulainen Squash-lehti on Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittaja Juha Saarentaus Taitto Tomi Niinimäki Tätä numeroa avustivat Hameed Ahmed, Topi Askonen, Leo Hatjasalo, Markku Hyrske, Jarmo Karjala, Tatu Knuu la, Heikki Kononen, Tomi Niinimäki, Ari Pelkonen, Pe eri Repo, Katri Saarinen, Emilia Soini, Tommi Tapola, Lauri Taras, Jari Tuomi, Ma as Tuomi, Olli Tuominen, Harri Valasma. Julkaisija Suomen Squashlii o ry, Radiokatu 20, SLU puh. (09) fax (09) Ilmoitukset, aineistot ja osoitteenmuutokset Suomen Squashlii o Juttuehdotukset Päätoimi ajalle Paino Paintek Pihlajamäki Oy, Helsinki ISSN Etukansi Olli Tuominen voi EM-pronssia Saksassa. Kuva: Tommi Tapola. Seuraava numero kolahtaa postiluukuista syssymmällä Päätoimi ajalta 3 Puheenjohtajalta 4 Kansallinen liikuntatutkimus 5 Suomen Squashlii o edo aa 6-7 Päivyri 8-9 Seuratukia myönne y Kononen 12 Nuorisosquashin kannustuspalkinto 13 Ollille EM-pronssia Naisten ja miesten EM-joukkuekilpailut U19, U17 ja U15 EM-kilpailut Tuomaroin kokemuksia Dunlop Open Lajin persoonat Squashliiga 28 Päivä squashamma laisen arkea 29 Squashpelaajan kesätreenit

4 puheenjohtajalta Leo Hatjasalo Suomalainen maailmanmestari? Tässä kesän ajaksi hieman pohdi avaa kaikille Squashin parissa toimiville. Löytyisivätkö tämän pohdiskelun kau a konkree ses ne lähtökohdat, joiden avulla lajiin kokonaisuudessaan lii yvä toiminta jäsentyisi sellaisiksi toimenpiteiksi, joilla unelmat ja toiveet voitaisiin toteu aa niin laadullises kuin ajallises kin asete ujen tavoi eiden mukaan. Käsi elin ja analysoin edellisessä kolumnissani squashin kansallista laa ja haluan jatkaa samoilla linjoilla edelleen eteenpäin. Teen aluksi lyhyen katsauksen lajin suomalaisen squash-historian huippuhetkiin niin joukkue- kuin yksilötasolla. Olen etoises poiminut vain muutamia esimerkkejä herä ääkseni ajatuksia siitä, miten voisimme yhdessä tuo aa lajille sen nosteen, jonka myötä saisimme jatkossa kokea samankaltaisia huippuhetkiä yhä uudelleen ja uudelleen. Joukkue EM- ja MM-tapahtumia: Vuonna 1973 Suomen joukkue miesten EM-kisoissa ensimäistä kertaa! Sijoitus 7. Vuonna 1980 Suomen joukkue naisten EM-kisoissa ensimäistä kertaa! Sijoitus 7. Vuonna 1981 Suomen joukkue miesten MM-kisoissa ensimäistä kertaa! Sijoitus 10. Vuonna 1990 Suomen joukkue naisten EM-kisoissa! Sijoitus 3. Vuonna 1993 Suomen joukkue miesten MM-kisoissa! Sijoitus 4. Vuosina 1995 ja 1998 Suomen joukkue EM-kisoissa! Sijoitus 2. Yksilöiden EM- ja MM-tapahtumia sekä PSA- ja WISPA-ranking-sijoituksia: 1984 Markku Sainio, PSA-ranking Juha Rambo Raumolin, juniorien maailmanmestari ja Bri sh Junior open voi aja! 1992 Sami Elopuro, PSA-ranking 6 ja Tuula Myllyniemi (nyk. Mine ), WISPAranking Olli Tuominen, junioreiden Euroopan mestari! 2006 Olli Tuominen, PSA-ranking 13! 2009 Henrik Heke Mustonen, pojat alle 19, Euroopan ranking 1! 2010 Olli Tuomiselle EM-kisojen pronssimitali! Kun tarkastellaan edellä maini uja saavutuksia, on merkille pantava tosiasia, e ä 2000-luvun lajin suomalaissaavutukset ovat lähes yksinomaan Olli Tuomisen ja Henrik Mustosen henkilökohtaisia taidonnäy eitä. Heidän panostaan lukuun o ama a Suomeen ei ole saatu juuri muita voi oja. Kun tähän tosiasiaan yhdistetään lajin harrastajamäärissä 90-luvun lopulla alkanut pelaajakato, on nyt todellakin viimeinen hetki poh a lanteen syitä, jo a löydämme oikeat ja tehokkaat toimenpiteet ja nostamme squashin lajina takaisin, sille mielestäni jo historian valossakin kuuluvalle, kansalliselle tasolle. Lajin suosion kasvattamiseen ei ole olemassa mitään yhtä osatekijää tai viisasten kiveä, jolla kansallinen toiminta hetkessä elvytetään ja nostetaan takaisin menestyksen tielle. Näkyvien tulosten aikaansaamiseen tarvitaan merki ävää squashurheiluun ja liike-elämään yleisesti liittyvää ymmärrystä ja kokonaiskompetenssia, sekä vahvaa pitkäaikaista sitoutumista. Mitä enemmän olen lajin eri ikäpolvia käsi ävien kansallisten ja kansainvälisten ammattilaisten kanssa keskustellut, sitä enemmän ovat mielessäni jo aiemminkin pyörineet ajatukset vahvistuneet. Menestyäkseen lajina squashin on pakko saada jatkuvaa ja pysyvää näkyvyyttä niin lehdistössä kuin muussakin mediassa. Hyvänä viimeaikaisena esimerkkinä näkyvyydestä ovat Olli Tuomisesta hänen EM-kisamenestyksensä myötä kirjoitetut ar kkelit, jotka ovat olleet omiaan luomaan lajille sille kuuluvaa katu-usko avuu a yhtenä aikamme sekä fyysises e ä henkises rajuimmista ja vaa vimmista mailapeleistä. Tänä aikana on tärkeää, e ä löydämme ne väli ömät väylät ja toimenpiteet sellaisten liike-elämän toimijoiden yhteyteen, jotka näkevät doping-puhtaan lajimme uutena markkinoin -mahdollisuutena ja tuovat omat brändinsä ja tuo eensa squashbrändimme yhteyteen esimerkiksi erilaisten kansallisten tapahtumien yhteydessä ympäri Suomen. Liitolla on tässä yhteydessä merki ävä ennäy äjän rooli, ja ehkäpä juuri tämä on yksi syy siihen, miksi uuden toiminnanjohtajan löytäminen on ollut ennalta ajateltua haastavampi tehtävä. Liiton uuden toiminnanjohtajan haku jatkuu siis edelleen. Liiton hallituksessa istuva monipuolisen liike-elämän kompetenssin omaava Lars Ekholm on ystävällises lupautunut hoitamaan tätä liiton vaa vaa tointa toistaiseksi liiton sihteerin Katri Saarisen avustamana, kunnes em. toimi saadaan täytetyksi. Palatakseni kolumnin alussa esi ämääni kysymykseen, väitän, e ä ak ivisessa yhteistyössä piilevät mahdollisuutemme. Tärkeitä osatekijöitä tässä työssä ovat lajiin lii yvä vies ntä ja maamme squashseurojen saumaton yhteistyö. Lajiin kokonaisvaltaises lii yvä vies ntä on saatava toimimaan asete ujen tavoi eiden mukaises. Suomen squashseurojen (= driving force!) on pyri ävä o amaan osaa useampaankin kuin yhteen vuosi aiseen seurojenväliseen seminaariin vaihtaakseen mielipiteitä ja löytämään seuratoiminnoistaan uusia mahdollisuuksia lisätä pelaajamääriä kaikilla tasoilla sekä parantamaan lajiin lii yvää valmennustoimintaa ja ak iviseen seuratoimintaan lii yvää koulutusta. Näihin osatekijöihin yhdessä paneutumalla, olen ehdo oman varma siitä, e ä me tulemme vielä näkemään suomalaisen squashin uuden tulemisen ja saamme olla todistamassa myös ensimmäistä suomalaista maailmanmestaria ja PSA- tai WISPA-ranking 1:stä! Lopuksi, ennen kuin päästän teidät ansai uun kesän vie oon ja poh maan squashin syntyjä syviä, haluan kertoa koko Suomen squashväelle merki ävästä hallitoimintaan lii yvästä uu sesta. Helsingin Taliin on, mitä todennäköisimmin, nousemassa uusi squashhalli ja pelitapahtumakeskus, joka varmas osaltaan tuo koko Suomen squashiin sen kipeäs tarvitsemaa lisävirtaa ja on omiaan luomaan uskoa myös nykyisten seurojen ja halliyri äjien parempaan ja ak ivisempaan lähitulevaisuuteen. Suomen Squashliiton puolesta toivotan koko Suomen squashväelle aurinkoista, turvallista ja tapahtumarikasta kesäaikaa. Parhain kesäterveisin, Leo Hatjasalo 4

5 Kansallinen liikuntatutkimus : Seurassa harrastaminen kasvaa, mutta omatoiminen urheileminen vähenee Jopa 92 prosenttia 3 18-vuotiasta lapsista ja nuorista ilmoittaa harrastavansa jotain urheilua. Suosituimpia lajeja ovat niin sanotut helpot perusliikuntamuodot. Urheiluseurassa harrastaneiden osuus on kasvanut edelleen. 43 prosenttia lapsista ja nuorista ilmoittaa harrastavansa urheilua urheiluseurassa. Omaehtoinen urheilun harrastaminen yksin tai kavereiden kanssa on sen sijaan vähentynyt. Lapsista ja nuorista 92 prosen a ilmoittaa harrastavansa jotain urheilua. Lapset harrastavat nyt useampia lajeja kerrallaan verra una ensimmäiseen tutkimusvuoteen. Ty öjen ja poikien harrastusmäärissä ei ollut suuria eroja. Harrastetuimmat lajit ovat jalkapallo, pyöräily, uin, juoksulenkkeily, hiihto ja salibandy. Eniten suosiota ovat lisänneet juoksulenkkeily, kuntosaliharjoi elu, salibandy ja ratsastus. Eniten harrastajia ovat mene äneet hiihto, pyöräily, yleisurheilu ja uin. Vuoden Kansallisen liikuntatutkimuksen tuloksista voidaan todeta, e ä urheilu on edelleen suosituin 3 18-vuo aiden harrastus. Esimerkiksi samanikäisistä lapsista ja nuorista harrastaa taide a ja kul uuria korkeimmillaankin alle puolet, analysoi johtaja Juhani Pehkonen TNS-Gallupista. Seuroissa harrastaminen kasvaa edelleen - mutta ikärakenne nuorentuu Urheiluseuratoiminta on edelleen suosiossa. Lapsista ja nuorista 43 prosen a ilmoi aa harrastavansa urheilua urheiluseurassa. Vuonna 1995 urheiluseuroissa harras 34 prosen a lapsista ja nuorista. Tämän lisäksi seurojen ulkopuolella olevaa lasta ja nuorta haluaisi osallistua seurojen toimintaan. Seuraurheilulla on imua. Yhdeksän prosentin kasvu 15 vuoden aikana on kova tulos. Tämä kasvu on tullut pääosin joukkuepalloilulajeihin ja siellä etenkin jalkapalloon ja salibandyyn. Yksilölajeissa kasvulajeja ovat olleet uin ja ratsastus, analysoi Nuoren Suomen kehitysjohtaja Pasi Mäenpää kasvulukuja. Kova määrällinen kasvu tuo mukanaan myös haasteita. Seuroilla on suuri haaste sovi aa toimintaansa eri mo iveilla ja suorituskyvyllä mukanaolevien toiveiden mukaiseksi. Hyvin seurat ovat tässä paineessa selvinneet, mutta kasvuvauhti näyttää olevan hiipumassa. Ulkopuolella olevaan kysyntään on seuroilla vaikea enää vastata nykyisillä resursseilla, arvio Mäenpää seuratoiminnan tulevaisuu a. Seuraharrastamisen ikärakenne on muu unut. Urheilun aloi aminen valuu vuosi vuodelta yhä nuorempiin vuo aista jo 29 prosen a on mukana seurojen toiminnassa, kun 15 vuo a si en luku oli vielä 18 prosen a. 11-vuo aita harrastajia on seuroissa eniten (60 %). Seuraurheilun lope aminen alkaa kiihtyä 14-ikävuoden jälkeen. Omatoiminen urheilu on vähentynyt Urheilua ja liikuntaa harrastetaan ohjatus seuroissa en stä enemmän, mu a muu fyysinen ak ivisuus on vähentynyt. Tutkimuksen mukaan koulujen liikuntakerhoissa harrastaminen sekä omatoiminen harjoi elu yksin tai kaverin kanssa on vähentynyt verrattuna edelliseen tutkimusvuoteen Tämä seli ää osaltaan heikkoja lasten ja nuorten kuntotes tuloksia. Myös urheilevien lasten ja nuorten kokonaisliikuntamäärät ovat liian pienet. Organisoidut seuraharjoitukset eivät yksin riitä täyttämään lasten terveysliikuntasuosituksia saati huippu-urheilijaksi tähtäävän 18 tunnin viikkoharjoi elumäärää. Hyvien seuraharjoitusten lisäksi tulisi harjoitella ja liikkua omatoimises enemmän, kommentoi Mäenpää. Kansallisen liikuntatutkimuksen lasten ja nuorten osion tutkimusaineisto (n=5 505) koo in puhelinhaasta eluina helmikuussa 2009 ja tammikuussa Vanhemmat ovat vastanneet vuo- aiden puolesta ja vuo aat ovat vastanneet kysymyksiin itse. Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikuntalajien harrastamisen trenditutkimus Suomessa. Tutkimuksen ovat lanneet yhdessä Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi, Kuntoliikuntalii o, Suomen Olympiakomitea ja Helsingin kaupunki. Sen on toteu anut TNS Gallup ja rahoi anut opetusministeriö. Vastaava tutkimus on toteute u aikaisemmin vuosina 1995, , ja Tilaisuuden materiaalit: h p://nuorisuomi.fi/ edo eet Lähde: LUM 7 /10, SLU.fi

6 Squashliitto tiedottaa Your Move - Liiku miten haluat Your Moven johtava ajatus on kannustaa nuoria liikkumaan omalla, yksilöllisellä tavallaan: oleellista ei ole se, miten liikkuu, vaan se, että liikkuu. Ja liike on jo käynnissä: ennen vuoden 2011 suurtapahtumaa nuoret ideoivat ja toteuttavat satoja paikallisia liikuntatapahtumia, ja Your Move elää jo nyt vahvasti netissä. Your Moven taustayhteisöinä toimivat SLU ja Nuori Suomi. Kyseessä on suomalaisen urheilukentän mi avin satsaus nuoriin. Tarkoituksena on tar ua huomattavaan kansantaloudelliseen ongelmaan: nykyään ainoastaan alle puolet nuorista liikkuu terveytensä kannalta rii äväs. YOUR MOVE - suurtapahtuma Your Move -kampanja huipentuu Your Move -suurtapahtumaan Helsingissä Massiiviseen liikunta- ja urheilutapahtumaan tavoitellaan nuorta kokeilemaan eri liikunta- ja urheilulajeja, selvi ämään hauskoja temppuratoja ja pitämään hauskaa. Tapahtumapaikkana on Olympiastadionin ja Kisahallin ympäristö aina Kampin Narinkkatorille saakka YOUR MOVE - lajiviikonloppu Seurojen ja lajien ak iveille turnauksia, kisoja Taitokisoja, pienpelejä, omatoiminen harjoi elu Lajikokeilut ja tapahtuma-alueen monipuoliset ohjelmat YOUR MOVE - päivät Luokkaretkeläisille, kouluille, päiväkävijöille Lajikokeiluja, turnauksia, taitokisoja, yhteistä ohjelmaa, toimintaratoja, musiikkia, hengailua, hauskanpitoa ja bileitä yourmove.fi Lajiliitto nuoret koolla Solvallan Urheiluopistolla Lauantai Päivän aluksi pääsimme hetkeksi naut- maan raikkaasta ulkoilmasta kauniissa maisemassa ja aurinkoisessa säässä. Ulkona tutustuimme toisiimme pienten tutustumisleikkien myötä. Suomen Squashliitosta paikalla olivat lajinuoret Jannica Paananen, Oliver Siitari ja Jonatan Tenhunen sekä nuorisovastaava Katri Saarinen. Lajinuorista neljäs, Tommi Ekholm ei päässyt paikalle ollessaan pelaamassa Saksassa. Päivän aikana kävimme yhteises läpi tämän hetken järjestelytilanteet sekä tulevan kesän ja syksyn toimintoja. Your Move on Tour on lähtenyt liikkeelle toukokuussa viidellä eri paikkakunnalla, samoin Your Move nuorten omat tapahtumat sekä ensimmäiset koulutetut Moverit. Järjestelyt Suurtapahtuman 2011 osalta etenevät myös vauhdikkaas! Illan hämärtäessä oli luvassa SPECIAL YLLÄRI kaikille osallistujille. Vieraaksemme saapui Giant Leap yhtyeen keulahahmo Sebastian Rejman (laulu, Yllätysvieraana The Giant Leap. 6

7 kitara) ja Petri Somer (koske nsoi met, taustalaulu). Sebas an ja Petri viihdy vät meitä muutamalla laulullaan ja pääsimme kaikki tekemään visaisia kysymyksiä iltapäivän vieraillemme. Lopuksi Sebas an haastettiin vielä liikuntasaliin pieneen skabaan. Liikuntasalissa odo 14 metriä pitkä ja 4 metriä korkea Jungle Run-rata. Jungle Run on esimakua Your Move on Tour ille ja 2011 Suurtapahtumaan tulossa olevasta yli 30 metriä pitkästä Turbomove radasta. Sunnuntai Päivä alkoi aikaisella aamiaisella, jonka jälkeen käy in suoraan töiden pariin. Nuoret työs vät ryhmissä vapaaehtoisten hakuprosessia ja sitou amista, sekä paneutuivat lajisisältöjen jatkokehi elyyn. Lajilii ojen Your Move- vastaavat keskustelivat yleises lajilii ojen tämän hetken lanteista sekä tulevien nuorten tapaamisten rakenteesta ja ohjelmajaosta. Iltapäivällä saimme ryhmittäin koulutusta sosiaalisesta mediasta ja sen hyödyntämisestä. Your Move myyntituo eitakin pääsimme ideoimaan ja jopa testailemaan. Kaiken kaikkiaan Solvallan viikonlopusta jäi hyvä, yhdessä tekemisen fiilis. Vaikka Your Move hankkeen toteuttamisen haaste etenkin pienelle lajiliitolle onkin valtava, tuo se ainakin lajiin enemmän osaamista lajinuorten kasvaessa osaaviksi tekijöiksi prosessin myötä. Squashjunnut mukana Your Movessa Nimi: Oliver Siitari Ikä: 17 Seura: ESRC Harrastukset: Squash, rumpujen soi o, kalliokiipeily. - Lähdin mukaan Your Move lajilii onuoreksi koska kun tuli liitolta pyyntö lähteä mukaan niin tuli sellainen miksi ei fiilis, tällaisen järkkäämisestähän voi olla vaikka mitä hyötyä myöhemmin. Aluksi en ollut oikein varma mihin olen lähdössä mukaan kun etoa oli melko vähän tapahtumasta, mu a Your Move- viikonlopun myötä en kyllä jäänyt katumaan hetkeksikään. - Suurtapahtuma 2011 tulee olemaan iso ja onnistunut. Uskon e ä Your Move- kampanjan tavoite saada nuoret liikkumaan enemmän (myös hyötyliikuntaa) onnistuu varsinkin suurtapahtuman myötä. Oliver Siitari. Nimi: Tommi Ekholm Ikä: 16v Seura: ESRC Harrastukset: Squash, golf, musiikki -Lähdin mukaan Your Moviin, koska minua oli aina kiinnostanut tehdä jotain squashin, etenkin junioritoiminnan, puolesta. -Suurtapahtuma tulee olemaan loistava, jänni ävä, kiinnostava, mieluisa! Tommi Ekholm. Nimi: Jonatan Tenhunen Ikä: 12 Seura: ESRC Harrastukset: squash, sulkapallo, shakki ja golf - Lähdin mukaan Your Move lajilii onuoreksi koska esin sen olevan hauskaa ja halusin olla mukana vaiku amassa Your Move tapahtumiin. - Suurtapahtuma 2011 tulee olemaan: suuri, ekologinen ja hauska Jonatan Tenhunen. Nimi: Jannica Paananen Ikä: 20.v Seura: ESRC Harrastukset: squash ja tanssi - Opiskelen Pajulahdessa liikuntaneuvojaksi, joten Your Move tapahtuma kiinnos- minua jo ihan opiskeluiden kannalta ja ylipäätään kiva olla mukana edistämässä nuorten liikkumista. - Suurtapahtuma 2011 tulee olemaan suuri menestys ja squashhalleille tulee varmas uusia pelaajia! Toivo avas tällaisia järjestetään jatkossa lisää. Jannica Paananen

8 Päivyri meiltä ja muualta Maaliskuu Suomen Henrik Mustonen ja Ma as Tuomi osallistuivat 6000 dollarin Belgium Openiin sikäläisessä squashpyhätössä Herentalsissa. Ma as ei selvinnyt karsinnasta, mu a Heke pääsi aina pääsarjan toiselle kierrokselle, missä maltalainen Bradley Hindle vei voiton suoraan kolmessa erässä. (www.squashsite.co.uk ja fi) Espoon Suvelassa pelatun 3A- Sport-cupin ykköskaavion paras oli Mikkelin Lauri Valtola. Kakkoskaavion voi ESRC:tä edustava Jaakko Peltola. (www.squash.fi) So laiden SM-kisat käy in tänäkin vuonna ESRC:n isännöiminä Esport Centerissä. Kilpasarjan vei nimiinsä siviilissä juuri ESRC:tä edustava korpraali Pe eri Siren Kaar n Rykmen stä. (www.squash.fi) Sekä miesten että naisten osalta dollarin arvoisen CIMB KL Openin elit veivät Egyp n Ramy Ashour ja Malesian Nicol David. (www.squashsite.co.uk) Squashliigan 6. ja samalla viimeinen kierros käy in miesten II-divisioonan D-lohkoa lukuuno ama a kaikilla sarjatasoilla. Miesten runkosarjan voi ajaksi selviytyi ESRC Espoosta ja naisten HSRC Helsingistä. (www.squash.fi) Suomen Olli Tuominen vei nimiinsä Kalifornian Redwood Cityssä käydyn dollarin Pacific Athletic Club Openin. Loppuo elussa kaatui kanadalainen Shahier Razik. Turnausvoi o oli Ollin uralla kymmenes. (www.squashsite.co.uk ja fi) Järvenpää Open käy in samoissa merkeissä kuin viikkoa aikaisempi Espoon turnaus, sillä täälläkin voi ajia olivat Mikkelin Lauri Valtola ja ESRC:n Jaakko Peltola. (www.squash.fi) Huhtikuu PSA-rankingin kolmen kärki oli edelleen Ashour-Ma hew-shabana. Olli Tuominen oli sijalla 23, Henrik Mustonen nousi kaikkien aikojen korkeimmalleen eli 77:nneksi, Ma as pah pari sijaa, 173: nneksi. (www.psa-squash.com) WISPA-rankingissa Englannin Jenny Duncalf nousi uudestaan kakkospallille (edellinen visii oli viime joulukuulta). Nicol Davidin val u a ei pysty kuitenkaan kukaan horju amaan. (www.wispa.org) Alle 19-vuo ai en EM-kilpailujen henkilökohtaisessa osiossa Wienissä ei suomalaisilla ollut asiaa kärkisijoille. 14-vuo aan Emilia Soinin 26. sija oli tässä valossa aivan loistava saavutus. Poikien mestaruuden saavu Ranskan Lucas Serme ja ty öjen Englannin Carrie Ramsey. Joukkuekilpailussa suomalaiset sijoi uivat vaihtelevien vaiheiden jälkeen sijalle 14. Jalkoihin jäivät muun muassa Skotlan, Israel, Tanska ja Slovakia. Englanti vei mestaruuden, Wales oli kakkosena. (www.squash.or.at/ejc2010, fi ja Squashliigan playoffsit kisa in Mikkelissä. Miesten mestariksi kruuna in espoolainen ESRC ja naisten vastaavas helsinkiläinen HSRC. Hopeaa veivät molemmissa sarjoissa Mikkelin joukkueet. Karsinnoissa HSRC säily miesten SM-sarjapaikkansa ja korkeimmalle tasolle nousi myös Järvenpään Squashkerho. (www.squash.fi) Ruotsin liigan viimeisellä runkosarjakierroksella Sundsvallissa suomalaisjoukkue Linköping aiheutti pienen skandaalinpoikasen jättämällä ilmestymä ä laisinkaan kisapaikalle. Kaikilla edustusjoukkueen vakiopelaajilla oli este eikä seura halunnut tuoda kentälle kaavioihin laihdutettu Swiss Open ei houkutellut tänä vuonna Geneveen yhtään suomalaista, osaltaan varmas samalle viikonlopulle sa uneen liigakierroksen vuoksi. (www.squashsite.co.uk) dollarin ISS Canary Wharf Classicin loppuo elussa ykkössijoite u Englannin Nick Ma hew päihi Ranskan Gregory Gaul erin. Legendojen mi elössä Simon Parke o Peter Nicolin päänahan 2-1-voitollaan jänni ävässä taisteluo elussa. (www.squash.me.uk/canarywharf) Seniorien joukkue-sm-kisat keräsivät Helsinkiin kisaamaan perä 16 miesten ja 3 naisten joukkue a. (www.squash.fi) Esrc:n 14-vuotias Emilia Soini tekee kovaa nousua sekä kotimaan naisten että Euroopan juniorilistalla. Kuva: Petteri Repo 8

9 harrastelijapohjaista yhdistelmää. Linköping selvisi kahdesta 0-4-tappiostaan huolima a kirkkaas liigan loppupeleihin ja on siellä ennakkosuosikki. Naisten puolella ei playoffseja pelata, joten runkosarjan voi aja Stockholms SK oli samalla Ruotsin mestari. (www.squash.se) dollarin Heliopolis Rotary Openin karsinnassa Kairossa näh in suomalaisväriä, kun nuori amma laisemme Henrik Mustonen kävi testaamassa paikallisvastustajien kykyjä. Tällä kertaa Heke ei selvinnyt pääsarjaan as. Itse kisassa Egyp n Omar Mosaad yllä ensin ykkössijoitetun Karim Darwishin ottaen uransa ensimmäisen voiton maansa kovasta kolmikosta (Ashour-Darwish-Shabana), mu a joutui loppuo elussa tunnustamaan Ranskan Gregory Gaul erin paremmakseen. (www.squashsite.co.uk) Helsingin Squashkerho järjes juniorien ja seniorien GP-sarjan finaalin Merihaassa. (www.squash.fi) dollarin Cayman Islands Openin voiton vei Malesian Nicol David. (www.squashsite.co.uk) USA:n Pro AM -turnauksissa on pelin joudu amiseksi ote u kokeilumielessä käy öön 5 myönnetyn le n ka o pelaajaa ja o elua kohden. (www.squashsite.co.uk) Suomen seitsenpäinen juniorijoukkue oli matkassa Mûnchenissä German Junior Openissa. Parhaasta tuloksesta vastasi Emilia Soini, joka selviytyi aina sarjansa alle 15-vuo ai en ty öjen finaaliin as. (german-junior-open.de ja fi) Muhkeat 150 ilmoi autunu a kisasi 41. SM-kilpailuissamme Espoossa. Miesten mestaruuden vei jo 11. kerran järjestävän seuran ESRC:n Olli Tuominen. Loppuo elussa kaatui Ylivieskan Henrik Mustonen suoraan kolmessa erässä. Pronssimitalin vei ESRC:n Ma as Tuomi. Naisten voitosta käy in ukempi taistelu, jonka käänsi lopulta itselleen HSRC: n Elina Kononen. Mestaruus oli Elinalle ensimmäinen. Hopeaa sai Mikkelin Saara Valtola ja pronssille ylsi toinen helsinkiläinen Michaela Björnström. (www.squash.fi) SM-kisojen päätöspäivänä julkiste in myös järjestyksessä toinen Squashvaiku aja. Ti eli meni tänä vuonna Kuopioon, Toivo Askoselle. (www.squash.fi) Epäilemättä tulevaisuuden täh ä näh in Britannian alle 23-vuo aitten mestaruuskisoissa. Nuorten miesten mestaruuden vei Joel Hinds ja naisten Deon Saffery. (www.squashsite.co.uk) Toukokuu PSA-rankingin kärki oli en sensä, James Willstrop vain ei taida enää koskaan nousta aivan kärkeen. Nyt viides ja suunta lieväs alaspäin. Olli Tuominen oli huonoimmalla sijalla si en 2004 lokakuun eli 25. Heke ja Ma as ppuivat molemmat pari sijaa, ollen nyt 85. ja 180. (www.psa-squash.com) WISPA:n ykkönen oli edelleen Malesian Nicol David. Meidän ty ömme Saara Valtola ja Elina Kononen ovat molemmat WISPA:n jäseniä, mu a pelanneet vain SM-kisat ja Saara Swedish Openin, joten sijoituksia ei ole vielä kertynyt. (www.wispa.org) Suomi sijoi ui joukkueiden EMkilpailuissa Ranskan Aix-en-Provencessa miesten osalta kymmenenneksi ja naisten puolella sijalle 14. Miesten mestaruuden vei puhtaas Englan jä ämä ä jossi elun sijaa, Ranska hävisi suoraan 4-0. Naisten voiton vei hieman yllä äen Hollan, tässäkin kakkosena oli Ranska. (www.squashsite.co.uk ja fi) Kanadan miesten mestariksi kruuna in Shahier Razik. Naisten puolella mestarin nimi kirjoitetaan Miranda Ranieri. (www.squashsite.co.uk) Hartwall Jaffa-cup -sarjan kauden päätöskamppailu käy in Espoossa. (www.squash.fi) Ruotsin liigan miesten loppupelit olivat odotetus Linköpingin juhlaa. Joukkueella oli jopa varaa jä ää ykköspelaajansa, Etelä-Afrikan Jesse Engelbrecht syrjään, sillä Tanskan Rasmus Nielsen, meidän Henrik Mustonen ja Matias Tuomi ja kaupungin oma poika André Wikström päihittivät ensin välierässä runkosarjavoi ajan Malmön ja si en finaalissa tukholmalaisen Roslagenin. (www.squash.se ja Naisten dollarin WISPAturnaus sekä miesten kutsukilpailu Hurghada Interna onal pää yi kummassakin sarjassa paikallisfinaaleihin, kun Omneya Abdel Kawy voi Engy Kheirallahin ja Ramy Ashour Karim Darwishin. (www.squashsite.co.uk) Suomen tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset sillä alle 15-vuo ai en maajoukkue sijoi ui upeas neljänneksi Prahassa pelatuissa EM-kilpailuissa. Alle 17-vuo ai en joukkueemme joutui tyytymään hieman vaa ma omampaan tulokseen ollen kymmenes. Mestaruuden vei molemmissa sarjoissa Englanti, nuoremmissa kakkosena oli Unkari ja vanhemmissa Ranska. (www.squashsite.co.uk ja fi) Nelinpelin epävirallisissa SM-kisoissa voiton korjasivat Espoota edustavat Tuomisen veljekset Olli ja Timo. Hopealle jäivät loppuo elussa Hameed Ahmed ja Tomi Niinimäki. (www.squash.fi) Nettivinkki NO LET! Nimestään huolima a kyseessä ei ole USA:n kössipiirien le en poistamista lobbaava sivusto vaan videoblogi, jossa analysoidaan pelejä. (no-let.blogspot.com) WonderHowTO: squash Antaa vinkkejä muun muassa kössin pelaamiseen. (w w w.wonderhow to.com/search/ squash) Jari Tuomi

10 Kolmelle seuralle tukea toiminnan kehittämiseen Oulu Oulun Squash Klubi sai kehi ämistukea Tuen myötä OSK:n junioritoimintaa voidaan laajentaa, osallistumismaksuja voidaan kohtuullistaa ja valmentajille saadaan makse ua korvauksia. Mistä idea hakemukseen hankevastaava, OSK:n juniorivalmentaja Harri Valasma? Lähtökohtana hakemuksessa oli Mikkelissä pide y valmentajaseminaari, jossa puhu in paljon toiminnan kehi ämisestä. Siellä syntyi ajatus ESRC:n mallin kokeilemisesta pienempimuotoisena myös Oulussa. Kun liitosta tuli sähköpostia, e ä tällainen tuki on hae avissa, pää n kokeilla josko meidän projek olisi tuen arvoinen. Hakemuksen täy ö vei n. 20 minuu a ja se kyllä kanna. Yllätys oli suuri, kun asiasta informoi in. Mikä on hankkeen kohderyhmä? Hankkeen kohderyhmä on alle 12v lapset. OSK:lla on hyvin aktiivinen ja menestynyt tyttöjen alle 11v ryhmä, joka on laajentunut viimeisten kahden vuoden aikana jo kahdeksaan pelaajaan. Jo a ryhmää voidaan edelleen kasva aa ja harjoitusmääriä lisätä, tarvitaan uusia harjoitusajankohtia, vetäjiä ja ryhmiä. Syksyllä perustetaankin kaksi uu a harjoitusryhmää alle 11v, yksi tytöille ja yksi pojille. Miksi juuri alle 11 vuo aat? Mielestäni squash on hyvä aloi aa aikaisin, viimeistään ennen kuin täy ää 10 vuo a. Silloin squashista tulee helpos se ykkösju u, kavereita saa helpommin ja oppiminen on helpompaa. Myös mahdollisuus päästä aivan Suomen tai jopa maailman huipulle on mahdollista. Toki sen jälkeenkin voi aloi aa, mu a silloin squash ei ole useimmiten enää ykkösharrastus ja huipulle pääsy vaa i paljon enemmän. Mikä on hankkeen tavoite? Kun katsoo ESRC:n toimintaa, tämä meidän toiminta on eri äin pienimuotoista. Seuramme kannalta on kuitenkin kyse isoista asioista: tavoitteena on kaksinkertaistaa junioreiden määrä 15: sta 30:een ja lisätä kaikkien nykyisten junioreiden ohja uja harjoituskertoja 50%. Lisäksi ohjaajille maksetaan korvauksia valmentamisesta ja uusia rekrytoidaan eli amma maisuu a haetaan. Konkree set tavoi eet hakemuksesta: Tavoite 1. Kausiohjelma, jossa vähintään kaksi leiriä kaikille, sekä vähintään kaksi kilpailua niitä haluaville. Tavoite 2. Ohjaajakoulutuksen lisääminen ja ohjaajien toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 3.: Tarjotaan lapsille enemmän ryhmiä ja ajankoh a, jo a voivat harrastaa squashia. Mistä uudet juniorit? Tärkeänä välineenä on Squashliiton koululaiskampanja. Syksyllä on tarkoitus järjestää sellainen taas Oulussa. Toinen tärkeä rekrytointikanava on nykyisten junioreiden kaverit, koulukaverit ja sukulaiset. Kolmantena tärkeänä kanavana on seuran senioripelaajien lapset, sukulaiset ja tu avat. Olen huomannut, e ä parhaiten lajin parissa pysyvät juniorit, joilla on joku kytkös lajiin. Tätä kytköstä tarvitaan varsinkin ensimmäisten vuosien aikana alle 10 vuo ailla. Mihin tukirahat käytetään? Suurin osa menee ohjaajien palkkioihin ja ken ämaksuihin, mikä tarkoi aa junioreille kohtuullisempia harjoitusmaksuja. Osa tuesta käytetään myös leireihin ja kilpailumatkoihin. Oulusta on etäisyydet muihin squashpaikkakun in aika suuret ja matkustaminen vaa i aikaa ja rahaa. Leirit ja kilpailut ovat kuitenkin eri äin tärkeitä, jo a lapset sitoutuvat lajiin. Vuosien aikana olen nähnyt kymmeniä junioreita, jotka käyvät kerran viikossa harjoituksissa ja mo vaa o on joskus kateissa. Kun heidät saa ekan kerran leirille tai kilpailuihin, mo vaa o kasvaa silmissä ja harjoituksiin tullaan aina kun sellaisia on. Muissa lajeissa kilpailut kuuluvat ohjelmaan hyvin nopeas harjoi elun aloi amisen jälkeen ja jo alle kouluikäisille, squashissa me olemme pahasti jäljessä tässä asiassa. Oulussa leirit ja kilpailut alkavat he kun se mahdollista. Tukihakemuksesta : Uudet ryhmät aloittavat syksyllä, harjoitusten kesto 1h. Mahdollisuus osallistua useaan harjoitukseen viikossa oman halun mukaan. Toiminta sisältää squashharjoitusten lisäksi kaksi leiriä Oulun ulkopuolella ja muutaman kilpailun niitä haluaville. Näihin yhteiskuljetus ja majoitus. Mitä ohjeita muille seuroille? Tärkeintä on, e ä on suunnitelma siitä mitä tehdään. Kun se on valmiina, pitää olla tarkkana ja etsiä mitä tukia sen toteuttamiseen on mahdollista saada. Nykyisin on paljon erilaisia tukijärjestelmiä oman kunnan tukien lisäksi ja niitä kanna aa käy ää hyväksi. Harri Valasma Helsinki Helsingin Squashkerho ry peruste in vuonna Kuitenkin Suomen ensimmäisen squashkeskuksen squashhalli, Lönnro nkatu 41:ssä sulkeudu ua, tuli seuralle pitkä katko. Uudelleen käynnistäminen tapahtui vuoden vaihteessa ja nyt jäseniä on 35, jotka ovat kaikki aikuisharrastajia. Kuitenkin jo 2009 alussa tode in, e ä junnutyö on saatava vauh in he, kun organisaa- o on siihen valmis, ja teimme tarkan suunnitelman budje eineen toiminnalle, joka paino uu tulevaan squashkauteen Siihen haimme kuluvan vuoden alussa tukea Nuori Suomelta ja saimme hienos Halusimme tutustu aa yhden kohdekoulun lapset lajiin jo keväällä ja ensimmäinen junnutapahtuma oli jo pienen Länsi-Pasilan ala-asteen luokille. Koulussa ei ole rinnakkaisluokkia. Vetäjinä olivat Liiton Juniorikampanjan päävetäjä Tomi Niinimäki ja lisäksi pari tun a Olli Tuominen sekä HSK:sta Sami Lehtinen ja allekirjoittanut. Kotihallimme Sokos Hotel Pasilassa on kolme ken ää, joten luokka jae in aina kah a puolet squashiin 50 minuu ksi ja puolet kiertämään hotellia henkilökunnan opastuksella koluten talon kei östä aina kongressi loihin as - mielenkiintoinen kokonaiselämys. Kuuden tunnin päivän osano ajista yht. 50 lapsesta yli puolet halusi pian jatkoa ja se tulee kesäkurssilla päivässä kaksi treeniä, leikkejä ulkona ja Helsingin 10

11 kaupungin ilmainen leikkipuistolounas tauolla. Junioritoiminta käynnistyy syksyllä Elokuussa aloitamme pehmeällä laskulla pienellä määrällä junnuja, kun kevään ja kesän tapahtumissa olleet juniorit on kutsuttu alkavalla viikolla käynnistyviin treeneihin. Syyskuussa alkaa tositouhu, kun kutsutaan uusina mukaan Steinerkoulujen oppilaat Junnukampanjan tutustumistreenihin neljänä päivänä. Yhteensä 12 luokalla on kouluilta 10 min kävely hotellille Keskuspuiston läpi neljänä. Jumppamaikat Ari Pelkonen ja Eki Viitala pitävät ideaa hyvänä ja ovat tukenamme. Ari squashvalmentajana on väläy änyt mahdollisuu a järkätä oppilailleen myös koulun kerhona jakson squashia. Keväällä 2011 otamme täydennyksenä pari kampanjapäivää luokille, joista eri syistä tutustuminen ei syksyllä ole onnistunut ja mahdollises nappaamme jonkun lisäkoulun mukaan. Vetäjinä eri vaiheissa ovat allekirjoi aneen lisäksi Sami ja mahdollises lähellä asuva Elina Kononen sekä Saara Valtola, joka on vetänyt Tapanilassa junnuryhmiä. Apuna ovat HSK:n kokeneet pelurit, jotka saavat ainakin yhdessä syksyn work-shopissa päivitystä ja lisäosaamista peruslyöntien ja peruspelin rakentamisesta lasten näkökulmasta. Vetäjille maksetaan korvaukset 0 30 osaamis- ja koulutustasosta riippuen. Muun urheilun ohjaajiksi on lupautunut muutama Steinerkoulun lukion oppilas - heissä on eri lajien spesialisteja. Suorituspaikkoina käytämme metsää kivineen ja puineen, urheiluken ä, Eltsun skei puistoa ja parkourissa lähikor elien haastavia esteitä - betonia ja terästä. Näitä etenkin vuodenajan olosuhtei en mukaan. Lapsille tarjolla kaksi pakettia Kaikille 8-12-vuo aille lapsille tarjoamme sekä syksyllä e ä keväällä 17 viikkoa toimintaa. Voi valita paketin, jossa on viikossa kahtena päivänä squashia 1,5 tun a (170 syksy) tai toisen pake n, jossa on lisänä kolmas 1,5 tunnin treeni muuta urheilua (215 ). Saa nähdä, mikä vetää parhaiten. Squash-tekniikkaan keskitytään arki-iltapäivisin klo välillä ja sunnuntaisin on kaikille yhteiset pelipaino eiset treenit. Liiton taitomerkkejä suoritetaan ja seurassa kisaaminen tasoituksin ja parijoukkuekilpailuna alkaa loppusyksynä. Yhteistyö koulujen ja vanhempien kanssa Suurena mahdollisuutena näemme yhteistyön koulujen kanssa. Luokkien ope ajat ovat ymmärtäneet hankkeemme arvon, kun squashia ei ole juuri markkinoitu reviirillämme eikä koskaan lasten ehdoilla. Lajin etuja ei juuri tarvitse perustella, mu a on tuotava erikseen esiin monipuolinen urheilusisältö sekä taitojen, etojen, fyysisten ominaisuuksien sekä henkisten ja sosiaalisten kykyjen kehi äminen. Esillä on rehellisyys, kavereiden huomioin ja kannustaminen, ahkeruus ja epäonnistumisten luonnollisuus. Pyrimme saamaan myös lasten huoltajat oppimaan. Perusoppimäärä aiheesta Lapseni urheilee miten tuen?, on olennainen ja helpo aa lapsen kasvua ja vetäjien työtä. Välineenä tässä on ns. pelisääntökeskustelut, joissa on oltava eri vaiheissa mukana lapset, vanhemmat ja ohjaajat. Kutsut ovat menneet lasten repuissa vanhemmille. Kustannuksia perheille tulee, mu a suuria ne eivät ole. Tavoitteena parin vuoden jälkeen on, e ä joka syksy uudet 2.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan lajiin ja siitä tulee jatkuva puheenaihe koko koulussa. Lasten täysin omaehtoisen pelaamisen mahdollistaa hotellipäällikkö Anna-Liisa Aar n lupaus, e ä ennen klo 16 vapailla vuoroilla saa pelata 2,5 hintaan per päivä. Jos hanke onnistuu, kevään 2011 lopulla on HSK:lla 4 ryhmää á 9 lasta eli 36 uu a peluria ja 4-10 vetäjää. Vuoden kokonaiskulut ovat n , joka katetaan osano omaksuilla, Nuori Suomen tuella ja Helsingin kaupungin avustuksella, jota anotaan vuoden vaihteessa. Aikuisia ja varsinkin naisia lisää mukaan HSK tarjoaa myös lasten vanhemmille mahdollisuu a squash-harrastamiseen ja syksyllä uutena erityiskohteena saa avat olla naiset. Seuran hallintoon otetaan myös lisää tekijöitä. Ohjelmassa on joka viikko aikuisten perjantai-illan kerhossa pelejä, ohjausta ja neljän viikon välein tasoituskisa. Pari kansallista kisaa isännöidään myös. Markku Hyrske Kuopio Seuratoiminnan tukea kaudelle ruve in puuhaamaan hakuajan aivan loppuvaiheessa maaliskuussa Mikkelin ja Kuopion yhteistyönä. Kohteeksi pääte in squashin alueellinen toiminta pohjoisten seurojen osalta vuo aille nuorille. Tarvi avien etojen keräämisessä alueen ak iviseuroilta sujui kuitenkin hyvin, osi ain liiton avustuksella. Myös kohtuullisen hyvä kokemus alueleiritoiminnasta oli apuna hanke a valmisteltaessa. Hankekaudelle on suunniteltu yhteensä 2 leiriä; Kuopiossa ja Mikkelissä. Lisäksi tärkeänä ote in mukaan nuorten itsensä suunni elemat leirit omilla paikkakunnilla joululoman aikana, kohteena alle 13-vuo aat juniorit, jossa he pääsevät vaiku amaan ja olemaan mukana leirin suunni elussa ja toteutuksessa. Hankkeeseen liitettävinä kustannustekijöinä ote in mukaan valmentajien kustannukset, osallistujien kustannukset ja lavuokrat. Alueleiritoiminnan hankkeelle saa in avustusta euroa, eli puolet haetusta määrästä. Pohjois-Savo, johon tämä hanke kuului sai yhteensä euroa. Tästä avustusmäärästä jae in tukea seuraavas : 1) Aikuisten tervey ä edistävään liikuntaan, (19 %) 2) 6-12 vuo aiden harrastusryhmien lisääminen, ( 38 %) 3) Nuorten harrastustoiminnan kehi äminen (6-19 v) (16 %) 4) Aluleiritoiminta - ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehi äminen, (27 %) Tässä esimerkkejä tulevien vuosien avustuksia hae aessa. Toivo Askonen

12 Kolumni Heikki Kononen Kuu krossista kesään, puolikuuta pokasta, pellistä ei päivääkään Halleilla huhutaan mitä eriskummallisimmista treenimuodoista ulko-olosuhteissa. Joku vetää sata kertaa sadan metrin vetoja, aste a kovempi kaveri taas tuhat kertaa tonnin vetoja. Eräs kolmas työntelee lastenvaunuja ja onpa niitäkin, jotka vannovat muutaman kuukauden maila oman tauon nimeen. Näistä höpinöistä päätellen kössikausi alkaa mitä ilmeisimmin olla lopuillaan ja kesä kolkutella ovella. Omalta osaltani kausi ei koskaan oikein alkanutkaan, mu a muutama muisto männätalvestakin on toki jäänyt. Kauden kohokoh in muutaman hyvin onnistuneen pokalobin lisäksi kuuluvat ehdo omas kössimatsit muiden mailapelien taitajien kanssa. Niistä voi lukea enemmän edellisistä numeroista, jos nyt kesätreeneiltään ehtii. Kunniakkaisiin hetkiin kuuluivat myös HSRC:n mestaruuskisat, joissa H.Kononen huitoi itsensä seuran mestariksi. Edellisissä mestaruuskisoissa kävi köpelös, kun hävisin Talin kentällä nro 12 jumbofinaalin J. Krogelia vastaan. Heikki Kononen hämmästelee kuntokäyräänsä... Hyviin muistoihin kuuluu myös ankara happivaje Olli T:tä vastaan Oulun liigapeleissä. Samoin hyvältä tuntuu (nyt jälkikäteen) o elu SM-kisoissa samaista kaveria vastaan, jolloin tuo samainen happivaje molemmissa aivolohkoissa au oi tyrimään pari eräpalloa. Kunnon ajoitus menikin jälleen kerran oikein kunnolla pieleen. Kausi loppui ja peli alkoi luistaa. Tu u ju u monelle suomalaiselle olympiaurheilijalle epäonnistuneiden arvokisojen jälkeen ennätykset paukkuvat Pih putaan vetoapukisoissa. Squash ei tosin ole olympialaji, mutta ainakin tuo suomalaisuus on yhteistä. Eikä suomalainen häviä koskaan ainakaan kunnolla. Treenimäärät jäivät välillä kovin vähäisiksi siviilikiireiden takia. Viikon tärkeimmäksi harjoitukseksi maajoukkuetreenien ohella muotoutui vähitellen naisten kössiklubi. Ilman tuota etumäärite ä klubin tarkoitus on jäänyt monelle squashaama omalle kaverille hieman epäselväksi. Naisten klubissa siis kössätään naisten ja naistenmielisten kesken. Mikäs olisikaan parempaa ajanviete ä kuin olla naisten kanssa ja vielä squashkentällä! Nyt naisten klubin jäädessä kesätauolle treenimääräni uhkaa puoli ua. Ehkäpä kokeilen jotain näistä ulkoilmavaihtoehtotreenimuodoista. Tai si en voisin treenata squashkentälläkin, mikä olisi varsin yllä ävä mu a käsi ääkseni hyvä ratkaisu squashinpelaajalle. Lastenvaunuja työntelen si en vasta syksymmällä. Vaikka kössikausi menikin ohi kuin varkain, en aio missata kesää. Ja kesäkausi on mukava aloi aa huippukunnossa. Heikki K Kirjoi aja on squashin epävirallisen sekanelinpelin epävirallinen Suomen mestari 12

13 Nuorisosquashin kannustuspalkinto Mikkelin Squashille Lauri Tarastin perustama nuorisosquashin kannustuspalkinto 600 euroa jaettiin tänä vuonna Mikkelin Squashille. Viime vuonna sen sai Järvenpään Squash Klubi. Palkinnon tarkoituksena on kiittää aktiivisesta junioritoiminnasta ja kannustaa seuroja squashjunioritoiminnan kehittämiseen. Kuva: Lauri Tarasti Mikkelin Squashista on tullut Suomen johtavia squashseuroja ja sen junioritoimintaa on ak ivises kehite y viime vuosina. Seurassa pelaa tällä hetkellä 18 junioria 9-15 vuoden välillä ja seuralla on useita junioriohjaajia, ak ivisimpiin kuuluu en nen Suomen Squashliiton varapuheenjohtaja Heikki Teräsvirta. Mikkelin Squash on järjestänyt viime vuosina tärkeimmät squashin kansainväliset kilpailut Suomessa so. sekä miesten e ä naisten Finnish Openin suurimpana tukijanaan Mikkelin tunnetuin yritys Savcor Oy. Näiden kilpailujen toteu aminen on todella merkittävä saavutus ei vain Mikkelissä vaan koko Suomen squashissa. Seuran hallina on Mikkelissä Sport Forum, jonka omistaa yksi Suomen squashin keskeisistä hahmoista Juha Pekonen. Seurassa on 67 jäsentä ja puheenjohtajana toimii ak ivipelaaja Oskari Valtola. Seura on järjestänyt koululaiskampanjoita, joiden tuloksena on saatu uusia pelaajia, parhaimpana Mirko Muukkonen, joka voitti alle 13 vuotiaiden Suomen mestaruuden tänä vuonna. Koulujen tutustumiskäynnin jälkeen on squashista innostuneille järjeste y alkeiskurssi. Yhteistyötä muun muassa leirityksessä on harjoite u etenkin Squash Kuopion ja Oulun Squash Kerhon kanssa. Squashilla on Mikkelissä vankka asema ja sitä pyritään nyt turvaamaan ak ivisella junioritoiminnalla, joka on vetänyt myös vanhemmat mukaan seuran toimíntaan. Nuorisosquashin kannustuspalkintoa luovu aessaan Lauri Taras totesi: Nuorisossa on myös squashin tulevaisuus. Tarvitsemme lajiimme runsaasti uusia nuoria. Mikkelin Squash on oikealla ellä panostaessaan nuoriin. Squashterveisin Lauri Taras

14 EM-kilpailut Ollille EM pronssia Olli Tuominen päätti kautensa hienosti Saksassa nappaamalla pronssisen mitalin EM-kilpailuissa. Samalla Tuominen takoi suomalaista squash-historiaa saavuttamalla ensimmäisenä suomalaisena squashpelaajana mitalin aikuisten arvokisoissa. Vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen aloite u squashin em-kilpailu on kasvanut vuosi vuodelta ja nykyään kisassa ovat mi elemässä pelaajia aivan maailman terävimmältä huipulta. Aikaisemmin ongelmana on ollut rahapalkintojen puute, minkä takia amma laiset luonnollises kar avat tapahtumaa. Viime vuosina kuitenkin Euroopan Squashlii o on saanut jäsenlii onsa vakuu uneeksi siitä, e ä on yhteinen etu, e ä lajilla on maanosan lippulaivatapahtuma ja e ä sinne saadaan mukaan myös parhaat pelaajat. Maiden lajiliitot ovat ymmärtäneet yskän ja maksavat nykyään omien pelaajiensa palkan sekä bonukset menestyksen mukaan. Tänä vuonna myös Olli Tuominen innostui mukaan kisaan, eikä varmas katunut päätöstään; tuloksena oli eri äin vakuu avilla o eilla hanki u semipaikka ja Lincoulle hävityn o elun jälkeen pronssin anastaminen Mark Krajcsakin nenän edestä. Ensimmäisellä kierroksella 5-8 sijoite u Tuominen kohtasi karsinnan kau a pääsarjaan kivunneen Hollannin Bart Ravellin. Tuomiselle ei ollut o elussa hätäpäivää, vaan matsi selkeäs ko in luvuin 3-0. Toisella kierroksella vastuksen taso nousi jo selkeäs kentälle astellessa upeata paluuta pelikiellon jälkeen tekevä Ranskan Stephane Galifi. Yhden erän lipsahdusta lukuuno ama a, Olli hallitsi peliä ja vei sen erin 3-1. Puolivälierissä vastaan ase ui joulukuussa Suomessakin o eitaan esitellyt Hollannin Laurens Jan Anjema, joka majailee maailmanlistalla sijalla 11. Olli pelasi muutama viikko aiemmin joukkue emkilpailuissa Anjemaa vastaan, häviten siellä erin 3-2. Tällä kertaa käsikirjoitus oli aivan toisenlainen. Siinä missä Tuominen edellisessä kohtaamisessa o kaksi ensimmäistä erää häviten loput, hän tällä kertaa aloi hieman tarkkaillen mene äen ensimmäisen erän. Loput kolme kalliolainen kuitenkin hoiteli ko in nostamalla vauhdin niin kovaksi, e ä Anjema ei enää päässyt katkomaan väliin T-pisteestä. Tuominen semeihin hienon 3-1 -voiton tuloksena. Semeissä vastaan ase ui hallitseva euroopanmestari, Ranskan Thierry Lincou. Tuominen pääsi karkaamaan hyvän ja vauhdikkaan pelin siivi ämänä ensimmäisenä eräpalloon. Tämä ei kuitenkaan tuonut toivo ua tulosta, vaan Tuominen hävisi erän pistein Toisen erän ukan tappion jälkeen Tuominen ei enää päässyt peliin mukaan ja Lincou vei paikan finaalissa suoraan kolmessa erässä. Pronssio elussa vastaan tuli toinen yllä äjä, Unkarin Mark Krajcsak. Unkarilainen vei ensimmäisen erän ukas suomalaisen vielä selväs hakiessa rytmiään. Tämän jälkeen Krajcsak oli enää vaisu vastaantulija Tuomisen nostamalla vauh a useamman pykälän. Viimeiset kolme erää veivät aikaa vaivaiset parikymmentä minuu Tuomisen osoi aessa eron PSA-listalla sijoilla 25. ja 46. olevien välillä. Naisten finaalissa kohtasivat ykkössijoite u Englannin Jenny Duncalf ja Camille Sermen semeissä pudo anut Hollannin Vanessa Atkinson. Duncalf voi odotetus, mu a ukas erin 3-2 ja kruuna in mestariksi. Naisten pronssin vei Ranskan Camille Serme voite uun pronssio elussa englan laisen Tania Baileyn erin 3-0. Miesten finaalissa kohtasivat viime vuo seen tapaan maanmiehet Lincou ja Gregory Gaul er. Lincou vei ensimmäiset kaksi erää kohtuullisen helpos nimiinsä ja kolmannen erän aluksi Gaul er ilmoi jä ävänsä leikin kesken. Näin Lincou kruisaili toisena perä äisenä vuotena euroopanmestariksi. Tomi Niinimäki 14 Kuva: Tomi Niinimäki

15 Ollin matka EM-kisoihin... ja EM-kisoissa Takanani on 450 kilometriä moottoritietä, kun kaarran hotellin pihaan. Ehdin hädin tuskin irrottaa laukut moottoripyörästäni, kun taivas alkaa pudotella peukalonpään kokoisia rakeita. Henkilökohtaiset EM-kilpailut alkavat vielä samana iltana. EM-kilpailun pääestraadina toimi tapahtuman arvolle sopivasti kokolasikenttä. Kroppa tuntuu jäykältä ja väsyneeltä. Lämmi elen o eluuni ja mie n, e ä olikohan kolmen päivän moo oripyöräretki ennen kilpailuja sittenkään kovin fiksu idea? Ensimmäisessä o elussa vastus on onneksi helpohko, mu a seuraava päivä hirvi ää: kaksi kovaa o elua, joista toisessa olisin haastaja. Voitan illan o elun selväs ja alan valmistautua yhteen, ehkä urani kovimmista päivistä. Kuva: Olli Tuominen Olli Tuomisen hankkima, suomalaisittain historiallinen arvokisamitali Saksan EM-areenalta. Aamulla kroppa tuntuu vetreämmältä mitä osasin odo aa. O elu Italian Stephane Galifia vastaan on tasainen toista erää lukuun o ama a. Sen voitan, huonojen ei let -tuomioiden avustamana, selväs 11/2. Kolmas erä menee Italiaan, mu a neljännessä saan jälleen peli hallintaani. Ihan kohtalainen suoritus illan seuraavaa o elua ajatellen. Tu u lasikentän läiske terävöi ää ais- ni. Iso kokoinen hollan lainen Laurens Jan Anjema hakkaa kämmentä kentän toisella puolella. Ilmassa on revanssin käryä. Häviän ensimmäisen erän, vaikka mielestäni olin pelissä mukana. Ei tämä näin voi mennä! Uuden pallon hidastuessa muuttuu ääni kellossa. Seuraavat kolme erää hallitsen o elua ja kylmä pallo kuolee hyvin etukentälle. Olen saanut revanssin maailmanlistan yhde ätoista paikkaa pitävästä hollan laisesta. Semifinaalin Ranskalaisvastus, maailmanlistan 7. Thierry Lincou on yhden eräpallon ja kahden taistellun erän jälkeen liian kova patonki murre avaksi. Hyydyn kolmannessa, eikä paluusta ole etoakaan. Eilinen ukka kahden pelin päivä on alkanut tuntua jaloissa. Edes katsomosta kentälle kantautuvat suomalaishuudot eivät antaneet voimia o elun kääntämiseen. Olisi pitänyt pelata paremmin jo kahdessa ensimmäisessä erässä, vaikka ne ukkoja olivatkin. Pronssio elu alkaa vaisus. Kroppani tuntuu olevan valmis kesälomalle ja lämpeneminen vie oman aikansa. Vasta toisessa erässä saan rytmistä kiinni ja alan hallita o elua. Lisään tempoa ja tarkennan lyöntejäni. Huomaan Unkarin pojan putoavan kyydistä. Vielä muutama pallo eteen ja se on siinä. Voin jatkaa reissuani arvokisamitali takataskussa. Kilpailu oli kokonaisuudessaan rankka ja kovatasoinen. Järjestelyt toimivat joitain yksityiskohtia lukuun ottamatta hyvin. Kisatunnelmassa ei ollut valite avaa. Kaikesta huolima a jäin kaipaamaan hieman enemmän. Tilaisuus saada lähes Super Series tason kilpailu ilman rahapalkintoja on varmas jokaisen järjestäjän unelma. Sil katsomossa näh in lähes yksinomaan pelaajia. Olli Tuominen Kuva: Olli Tuominen

16 EM-kilpailut Joukkueiden EM-kisoissa lupaavia suorituksia - kärki vielä askeleen edellä Tämän vuoden joukkueiden EM-kilpailut Ranskan Aix-en-Provencessa tarjosivat suomalaisittain rutkasti yksittäisiä onnistumisia. Joukkueiden kokonaismenestys jäi kuitenkin valitettavan vähäiseksi. Miesten kohtaloksi koitui putoaminen B-sarjaan, ja vaikka.naiset ottivatkin historiallisen voiton Tsekistä, sijoitus jäi viime vuosien tapaisesti vasta 14:nneksi. Miehet haastoivat Hollannin todenteolla Miesten viime vuonna ansaitsema paikka A-sarjassa takasi kivikovat vastustajat alkulohkoon, mu a samalla myös mahdollisuuden edetä mitalipeleihin. Etukäteen oli selvää, e ä maailman eliit- pelaajista koostunut Englannin joukkue tulisi olemaan liian vahva, mu a Hollan a ja Saksaa vastaan miehet läh vät taistelemaan voitosta. Esimerkiksi Saksaa vastaan taskussa oli tasapeli viime vuoden kisoista. Miesten turnaus pyörähti käyntiin Hollan -o elulla, joka alkoi suomalaisittain lupaavas. Kolmospaikkaa pelannut Ma as Tuomi osoi kovaa kevätkuntoa peittoamalla maailmanlistalla yli sata pykälää korkemmalla majailleen Pedro Schweertmanin ja siirsi Suomen hieman yllä äen johtoon. Samanaikaises toisella kentällä Olli Tuominen taisteli viidennessä erässä Laurens Anjemaa vastaan. Tilanne näy hienolta. Tuomen jälkeen kentälle astunut Hameed Ahmed ei kuitenkaan löytänyt pelirytmiään Sebas an Weeninkiä vastaan ja joutui tunnustamaan hollantilaisen paremmakseen suoraan kolmessa erässä. Ahmedin pelin aikaan Tuominen oli myös hävinnyt viisieräisen kamppailun Anjemaa vastaan, joten kakkospelaaja Henrik Mustosen aloi aessa omaa peliään Dylan Benne ä kanssa Suomi taisteli enää tasapelistä. Vaikka Mustonen oli aiemmin voi anut Benne n PSA-kiertueella, hollan lainen oli tällä kertaa niskan päällä he alusta läh en. Mustonen roikkui kuitenkin pelissä pitkään mukana ja oli viedä sen viidenteen erään, mu a hollolalainen hävisi neljännen erän katkaisupelissä. Englanti liian paha - Tuominen juoksutti maailman ykköstä Hollan -tappio oli unohde ava nopeas, sillä he seuraavana aamuna miehet kohtasivat Englannin, joka oli jo ennen turnausta ylivoimainen voi ajasuosikki. Ryhmän tasosta kertoo jotain se, e ä heidän vitospelaajansa, Daryl Selby, oli juuri ennen EM-turnausta noussut maailman kymmenen parhaan joukkoon. 4-0-tappiosta huolima a miehet taistelivat ennakkoluulo amas englan laisia vastaan, mu a yksi suoritus nousi selväs muiden yläpuolelle: Olli Tuominen oli sisuuntunut edellisen päivän tappiosta ja pelasi mahdollises kauden parhaan pelinsä Englannin ykköstä ja si emmin maailman ykköseksi noussutta Nick Ma hew tä vastaan. Suomalainen johti peliä jo 2-0 ja oli muutaman pisteen päässä yhdestä uransa parhaista päänahoista, kunnes sitkeän englantilaisen peruspeli rupesi tuottamaan tulosta ja hän käänsi pelin hyväkseen lopulta viiden erän trillerimäisen näytöksen jälkeen. Silmiinpistävää Tuomisen ja Ma hew n pelissä - koko turnauksesta puhuma akaan - oli ailahteleva tuomaroin. Tuominen joh kolma a erää parilla pisteellä, mutta Matthew pääsi peliin mukaan muutaman vähintäänkin kyseenalaisen tuomion seurauksena. Sillä aikaa kun Tuominen ei vali anut huonoista päätöksistä ja jatkoi peliä, Ma hew käy joka laisuuden hyväkseen ja puhu eli tuomareita joskus alentavaankin sävyyn. Syy Ma hew n käytökseen selvisi, kun tuomarit tärkeissä ratkaisutilanteissa alkoivat suosia maailman kärkimiestä ja antoivat hänelle helppoja pisteitä. Saksaa vastaan kakkosvaihteella Kahden alkulohkotappion jälkeen oli selvää, e ä miehillä oli mitalipelien sijaan edessä tärkeä karsintao elu, jonka voi aja varmistaisi ensi vuodeksi paikan A-sarjassa ja hävijäjän kohtalona olisi ppua B-sarjaan. Näin ollen ykköpelaaja Tuomista pääte in lepuu aa viimeisessä, merkitykse ömässä alkulohko-o elussa Saksaa vastaan. Lähimpänä voittoa suomalaisista oli nelospaikkaa pelannut Arttu Moisio, joka veny pelinsä aina viidenteen erään saakka. Ykköspelaajaksi siirtynyt Mustonen ja kolmospaikkaa pelannut Ahmed onnistuivat viemään erät mieheen saksalaisilta vastustajiltaan, mu a voi oon as rahkeet eivät rii äneet. Tuomi taisteli Jens Schooria vastaan ja vei kaksi erää katkaisupeliin, mu a hävisi lopulta kolmessa erässä. Miesten ajatukset oli suunna u jo tulevaan karsintao eluun. Naisilla kaksijakoinen alkulohko Naisten joukkue pääsi tositoimiin toisena turnauspäivänä, kun he kohtasivat avausottelussaan Luxemburgin. Suomi o tästä o elusta odotetus helpohkon 3-0-voiton. Koska lohkon kolmas joukkue, Espanja, oli voi anut Luxemburgin samoin numeroin edellisenä päivänä, lohkovoi o ratkais in Suomen ja Espanjan välillä. Suomi sai Espanja-o eluun loistoalun, kun kakkospelaaja Elina Kononen nappasi 3-1-voiton taitavaa Margaux Morosia vastaan. Hävi yään ensimmäisen erän Kononen rupesi pelaamaan huoma avas agressiivisemmin, mihin espanjalainen ei kyennyt vastaamaan. Saara Valtola ja Michaela Brörnström olivat kuitenkin voimattomia omissa 16

17 Kuva: Frank Frike Suomen EM-joukkueet Aix-en-Provencessa Ranskassa. Ylhäällä miesten joukkue ja alhaalla naisten joukkue. peleissään, joista tuloksena 3-0-tappiot. Näin ollen naisten joukkue sijoi ui alkulohkossaan toiseksi ja ppui pelaamaan sijoista Arvonnasta huonoin mahdollinen vastustaja Miesten pu ua putoamiskarsintaan, vaihtoehdot vastustajiksi olivat Ruotsi, Italia, Espanja ja Tsekki. Vastustaja saa in selville arvonnan kau a. Ennakkoon Suomella oli muita joukkueita vastaan hyvät mahdollisuudet voi oon, mu a viime vuonna 13:nneksi sijoi unut Italian joukkue oli vahvistunut roimas si en viime näkemän, eikä mikään maa halunnut kohdata tätä. Joukkueeseen oli vuoden aikana värvä y kaksoiskansalaisia Englannista, Ranskasta sekä Egyp stä ja heistä kaikki ovat tai ovat olleet maailman 50 parhaan joukossa. Vastus oli lopulta pelätyin mahdollinen: Italia. Italian nimekäs joukkue kuitenkin pyyhi in mielistä nopeas, ja miehet läh- vät pää äväises metsästämään voi oa. Tuominen aloi jälleen vahvas ja kukis Davide Bianche n erin 3-1. Toisella kentällä Mustonen haastoi kokeneen Marcus Berre n, mu a suomalaisnuorukainen oli aseeton italialaista vastaan. Kolmos- ja nelospelaajat Tuomi ja Ahmed olivat niin ikään vailla mahdollisuuksia peleissään, ja näin Italia pudo Suomen taistelemaan sijoista Jatkopeleissä naisille historiallinen voitto - miehillä harmillinen lopetus Naiset o vat sijoituspeleissä historian ensimmäisen voiton Tsekin taitavasta joukkueesta, kun Kononen ja Valtola onnistuivat Björnströmin hävittyä pelinsä kukistamaan omat vastustajansa. Viimeisessä o elussa Belgiaa vastaan ei kuitenkaan enää voimat rii äneet voittoon, vaikka Konosella oli jo o elupallo, ja Valtolakin pi Kim Hannesia pitkään ukilla. Voi o lipsui Belgialle, ja naisten loppusijoitus oli 14. Tappio oli erityisen harmillinen Konoselle, joka olisi voitolla varmistanut tappiottoman turnauksen henkilökohtaises. Miehet kokosivat rivinsä Italia-häviön jälkeen ja o vat samana iltana turnauksen avausvoittonsa Irlantia vastaan. Tuomisen ja Mustosen voite ua pelinsä ja Ahmedin napa ua yhden erän, Tuomi varmis Suomen voiton viemällä avauserän nimiinsä Steve Richardsonia vastaan. Viimeisessä o elussa miehet vuorostaan kohtasivat Espanjan, joka oli saanut pitkään loukkantuneena olleen ykköstykkinsä Borja Golanin takaisin kokoonpanoonsa. Golan aloi vahvas Tuomista vastaan, mu a suomalainen päihi hänet erin 3-1. Vakuuttavan turnauksen pelannut Tuomi oli lähellä erävoi oa, mu a hävisi lopulta 3-0. Mustonen voi David Vidalin oltuaan jo 0-2 häviöllä, mikä tarkoi, että Ahmedin tuli voittaa oma pelinsä varmistaakseen Suomelle voiton. Ahmed hävisi kuitenkin pelinsä neljännen erän katkaisupelissä, ja näin ollen Espanja vei voiton kahden erän turvin. Miehet sijoittuivat lopulta siis 10:nneksi. Kärki lähellä, mutta silti matkan päässä On selvää, e ä molempien joukkueiden sijoitukset turnauksessa olivat pienoinen pe ymys. Siinä ei seli elyt auta. Lupaavia yksilösuorituksia Ranskassa kuitenkin näh in, erityises Tuominen, Tuomi ja Kononen pelasivat vähintäänkin omalla tasollaan elleivät jopa paremmin. Miehille kertyi kisoissa rutkas enemmän tappioita kuin voittoja, mutta on pidettävä mielessä, että vastassa oli Euroopan kärkimaita he ensimmäisestä pelistä läh en. Suomen vastustajista Englan voi lopulta turnauksen, Hollan o pronssia ja Italia sekä Saksa sijoi uivat viidenneksi ja kuudenneksi. Toisaalta häviö Espanjaa vastaan osoi, e ä nuori joukkueemme ei vielä ole ansainnut vakiintunu a paikkaa kahdeksan joukossa. Naisten joukkue pelasi vähintäänkin kohtuullisen turnauksen. Voi o Tsekistä ja Espanjan haastaminen näy vät, e ä kehitystä on tapahtunut. Espanja sijoi ui lopulta kahdeksanneksi, joten Valtolan ja Konosen siirry yä amma laisken llä voidaan tulevaisuudessa realis ses taistella paikoista kymmenen joukossa. Näin on viimeksi käynyt vuonna 1997, jolloin naiset sijoi uivat kuudenneksi. Hameed Ahmed

18 EM-kilpailut U19-joukkueemme Wienissä Alle 19-vuotiaiden maajoukkue pelasi em-kilpailuissa Wienissä. Pelaajat kertovat matkasta. Henkilökohtainen kilpailu 1. Kisapäivä Edellisiltana saapuneet suomalaiset saivat aloi aa päivänsä aikaisin harjoitusken en parissa. Kunkin maan joukkue sai tarpeiden mukaan yhden tai kaksi ken ää käy öönsä ja suomalaiset saivat oletetus kin vaivaisen yhden kentän neljälle henkilölle. Joka tapauksessa, ken ä tuli tarpeeseen, koska ulkoises kodikas kenttä käy äytyikin karmivalla tavalla. Pallo muistu enemmän tennispalloa... Itse pelit taas alkoivat aika molli voittoisesti, koska kaikki pojat hävisivät ensimmäiset ottelunsa, mutta onneksi Emilia pelasteli tilannetta voittamalla ensimmäisen matsinsa. Tosin myös Emilia hävisi toisen matsinsa. Ensimmäisinä ulkomaanpäivinä ainakin itselläni on yleistä e y hortoilu ja totu eleminen, mu a ennestään tu u halli aukeni taas nopeas. Muutenkin on aina hieman hämmentynyt olo, kun etää olevansa hieman vieraammassa seurassa jotakuinkin kaksi viikkoa. Joukkuehenki oli kuitenkin ainakin toistaiseksi hieman muodollista mu a hyvää, vaikka varsinainen joukkuekisa ei ole alkanutkaan... 2.Kisapäivä Tänään ainakin itselläni alkoi päivä ihan kohtuullisilla vireyksillä. Tuli yhdessä päivässä olo paljon kodikkaammaksi ja pelillises ei ollut paljoakaan paineita kun kerran pääsarjasta oli jo pu u. Ilmeises muilla kolmella oli samanlaiset tunnelmat, koska kaikki pojat voi vat tänään o elunsa, joita kertyi henkeä kohden kaksi. Emilia taas hävisi o elunsa, mu a osoi jälleen vakuu avia o eita viisieräisessään. Pelillinen menestys heijastui myös suomalaisten yleiseen fiilikseen ja yllä äen alkaa kiinni ämään huomiota mukavan keväiseen säähän ja he hotellin kyljestä alkavan ostoskeskuksen an miin. Mikäs tässä ollessa kun kaikki tuntuu menevän hyvin. 3.Kisapäivä Suomi pi yleises o aen lippua jälleen korkealla pelien suhteen, tai ainakin kallellaan. Itse allekirjoi ava palautui maanpinnalle raa alla tavalla, eli häviämällä molemmat o elunsa. Sen sijaan Ville ja Joonas voi vat ensimmäiset o elunsa, mu a joutuivat sen jälkeen pelaamaan toisiaan vastaan. Tämä hieman kevytmielisempi o elu päätyi Villen voi oon. Emilia taas voi ensimmäisen o elunsa, mu a hävisi seuraavan. Iloista on myös edelleen se, e ä kaikki ovat pyrkineet näkemään ja katsomaan mahdollisimman paljon toistensa pelejä. Tunnelma on siis eri äin korkealla, mistä voikin saada esimakua myöhemmin julkaistuista tunnelma videopätkistä joita on esillä liiton sivuilla. Suomihan on tunnetus maailmalla polje u pikku i kka squashin suuriin maihin verra una, joten on hyvää pohjustusta tulevaa varten leikkiä jo nyt joukkue a. 4.Kisapäivä Alkaa olla jo loppusuora näkyvissä henkilökohtaisten kisojen kohdalla. Tämä valite avas myös näkyi hieman tämän päivän peleissä, joita oli yksi per nassu. Väsymys alkoi painaa jo jokaisen pelissä ja ainoastaan Emilialla oli jäljellä paukkuja voi aa viimeinen sijoituso elunsa. Sen sijaan pojat joutuivat kaikki taipumaan omissa o eluissaan. Tuntuu hieman siltä, e ä katseet alkavat olla jo joukkuekisan suuntaan. Nyt kun tämä revitys on ohi, voivat kaikki viimeinkin hengähtää hetkeksi ja rentoutua. Kaiken kaikkiaan täytyy olla tyytyväinen suomalaisten suorituksiin yksilökisassa, jossa kaikki ovat jopa petranneet peliään ja oppineet virheistään. On hyvä mieli ja toivo avas hyvä mieli jatkuu. Katseet kääntyy koh banke a ja odotukset ovat korkealla vaan ei, banke oli ehkä tylsin ikinä. Toivo elää siis huomisessa vapaapäivässä! Tatu Knuu la Joukkuekilpailu Suomi koki vääryy ä jo he joukkuekisan alkaessa. Kun sijoitukset ja lohkot tulivat esille, kävi ilmi, että meidät oli sijoite u toiseksi viimeiseksi. Ainoastaan Unkari oli sijoite u alemmaksi. Lohkossamme olivat Englan, Skotlan, Belgia ja Israel. Lähdimme hakemaan voittoa Israelista, jo a emme pelaisi viimeisistä sijoista. Ensimmäinen peli oli kuitenkin Skotlan a (8.) vastaan. Ensimmäisenä pelasivat ykköspojat. Ville hävisi niukas 3-1. Seuraavaksi pelasivat kakkospojat, tässä tapauksessa kolmospojat, sillä kummallakaan ei ollut ykkösjoukkue kentällä. Se koitui vain Skotlannin kohtaloksi. Tatu pelasi kylmäpäises vieden matsin 3-1. Viimeisenä oli minun vuoroni. Kaksi ensimmäistä erää voi n melko helpos, kun vastustaja haki vielä tuntumaa. Kaveri sai pelistä kiinni ja käy n. kolminkertaista kokoaan minuun verra una hyväksi. Peli meni viidenteen erään, jonka kuitenkin sain käänne yä hyväkseni. Näin onnistuimme he voi amaan reilus meidän yläpuolelle sijoitetun joukkueen. Myöhemmin illalla pelasimme Israelia vastaan. Pelijärjestys oli sama, joten Ville pelasi ensimmäisenä. Peli kulki hyvin, joten helpohko 3-0 voi o. Israelia vastaan pelasi tällä kertaa Joonas. Hän sai vastaansa pienen, mu a sitäkin taitavamman israelilaisen. Joonas oli fyysises kovempi ja vei o elun 3-1. Tässä vaiheessa voi o Israelista oli jo varma. Pelasin kuitenkin otteluni pahaa vastustajaa vastaan, en ehkä kuitenkaan täydellä teholla, häviten 3-1. Seuraavana päivänä oli todella tärkeä o elu Belgiaa vastaan, joka määri pelaammeko sijoista 1-8 vai Ennen sitä pelasimme 1. sijoite ua Englan a vastaan ja voi mme 3-0, ei kun miten se nyt menikään...pelijärjestys oli jälleen sama kun aloi mme matsit Belgiaa vastaan. Villellä 18

19 oli kova pala vastassa ja niin Hiltunen taipuikin 3-0. Tatulla oli taas kova vääntö, jonka hän voi kin 3-2. Jouduin taas ratkaisijan rooliin ja nyt olikin todella ovat paineet! Vastustajan kovat painostavat lyönnit jäivät ja harmi ava tappio 3-1. Häviön takia pelit menivät ris in ja puimme lohkossamme harmillises neljänsiksi. Toinen yllä äjäjoukkue oli Unkari, joka siis oli sijoite u viimeiseksi. Ville pelasi taas ensimmäisenä ja hävisi taitavalle vastustajalleen 3-0. Minä pelasin vuorostani ty öä vastaan jolle olin jo aikaisemmin henkilökohtaisessa kisassa hävinnyt 3-0. Nyt peli kulki jo paremmin, mu a ei niin hyvin, e ä olisi voi o tullut. Hävisin 3-1. Vaikka häviö oli jo varma, Joonas pelasi o elunsa ja voi kin puhtaas 2-0. Tiukka tappio ja myöhemmin pelit Tanskaa vastaan. Nyt kamppailimme sijoista Tanskaa vastaan. Villellä oli vastassa kova tanskalainen, jonka tosin voi henkilökohtaisessa kisassa, mu a ukas. Nyt voi o tulikin vähän helpommin 3-0. Koska en tuntenut omaa vastustajaani hyvin, en uskaltanut katsoa Villen matsia, vaikka voi o tulikin melko helpos. Minun vastustajani näytti hitaalta, mutta oli paljon muuta kuin hidas. Pelin edetessä vastustajani oli kahden pisteen päässä o eluvoitosta, mu a sain vielä pelin käänne yä jotenkin ihmeen kaupalla. Joonas oli eri äin tyytyväinen tähän asetelmaan. Honkanen voittikin pelinsä 2-0 ja näin Tanskasta 3-0 voi o. Viimeinen o elu oli Slovakiaa vastaan ja nyt oli viimeistään aika lai aa kaikki peliin. Hiltunen oli lepovuorossa, joten Honkanen sai Slovakian pahan ykköspojan vastaansa. Joonas pelasi hyvän pelin, mutta vastustaja oli parempi ja Joonas taipui 3-0. Tatu pelasi jälleen hyvän o elun ja veikin sen nimiinsä 3-1. Odo n pelistäni tiukkaa ja sellainen siitä kehkeytyikin. Tyhmiä lyön ratkaisuja ja vastustaja johtaa 2-0. Lyönnit alkoivat mennä oikeisiin nurkkiin sekä paikkoihin ja sain pelin tasoihin. Vikassa erässä kaveri joh, mu a teki monta helppoa virhe ä, joten sain kaive ua erän itselleni. Lopullinen sija siis 13. Alle 19 Em-kisat oli hyvä kokemus sekä pelillises, mu a myös muutenkin mielestäni. Ainakin valmentaja Tomi Niinimäen päähän jäi lausahdukseni: Täällä on paljon hauskempaa kuin alle 15 ja 17 Em-kisoissa! Toivon mukaan pääsen ensi vuonnakin joukkueeseen ja menestys jatkuu. Emilia Soini Alle 15- ja 17-vuotiaiden EM-kilpailut Suomen alle 15- ja alle 17-vuotiaiden juniorimaajoukkueet pelasivat loistavasti Prahassa järjestetyissä Euroopan mestaruuskilpailuissa Alle 15- vuotiaat sijoittuivat kisoissa upeasti neljänneksi ja alle 17-vuotiaat sijoittuivat 10. sijalle ja ylittivät myös rankkauksensa. Alkulohkon ensimmäisessä ottelussa Ruotsi Ykköspoikien kohtaamisessa Miko Äijänen kohtasi Nils Lindgrenin. Viisieräisen värikkään kamppailun vei Miko hieman tahmeallakin pelillä 3-2. Neljän tasaisen erän jälkeen viidennessä erässä Miko pystyi murtamaan ruotsalaisen vastarinnan ja voi vakuu avas Kakkospoikien o elussa Jami Äijäsellä oli selviä käynnistymisvaikeuksia. Lyön- en mi a oli hieman hakusessa ja pallot jäivät keskelle, josta Pontus Rengbolla oli helppo työ tehdä pisteitä. Erä ruotsalaiselle Toisesta erästä alkaen Jami parasi peliään koko ajan. Peruslyönti alkoi hiljalleen pysyä linjassa ja Jami sai ote a pelistä. Toinen erä suomalaiselle Kolmas ja neljäs erä olivat ukkaa taistelua molemmilta. Kolmas Pontukselle 11-8 ja neljäskin harmi avas Jamin muutaman helpon virheen avi amana O elu Pontukselle 3-1. Ty öjen o elussa Emilia Soini ei antanut Linnea Walstenille mitään mahdollisuuksia voi aen o elun helpohkos 3-0. O elu toimi Empalle hyvänä valmistautumisena huomisen koviin koitoksiin Ranskaa ja Skotlan a vastaa.. Suomelle siis riemastu ava 2-1 voi o Ruotsista. Toisessa ottelussaan alle 15-vuotiaat hävisivät Ranskalle niukasti 2-1 Emilia Soini aloi o elulla kovaa Marie Stephania vastaan. Ranskalainen oli ottelussa tällä kertaa Emppaa parempi erin 3-0. Emilia sai ajoi ain Marien ongelmiin tak ses viisaalla pelillä. Kuitenkin muutamat helpohkot virheet erien ratkaisuvaiheissa käänsivät o elun Marielle. Seuraavana Miko Äijänen kohtasi Ranskan ykköspelaajan Baptiste Masottin. Ensimmäisessä erässä Maso painos Mikoa painavilla peruslyönneillään ahdinkoon ja voi erän selkeäs. Miko nousi kuitenkin ahdingosta ja taisteli itselleen kaksi seuraavaa erää erinomaisella pelillä. Ranskalainen vei o elun kuitenkin viidenteen erään kovalla taistelullaan. Viidennen erän alussa Mikon yllä ävät lyönninvalinnat sekoi vat Maso n pelin ja suomalainen joh jo 7-4. Valite avas ranskalaisnen tuli takaa piste kerrallaan ja voi erän 11-9 ja koko o elun 3-2. Kuitenkin loistava o elua Mikolta. Viimeisessä o elussa Jami Äijänen pelasi hyvää perussquashia ja voi Auguste Dussourdin suoraan 3-0. Peli oli suomalaiselta selkeästi laadukkaampaa kuin edellisenä päivän. Suomi Ranska 1-2. Suomi kukisti 3-0 Skotlannin Koko Suomen alle 15-vuo aiden joukkue pelasi hienosti skotteja vastaan: Emilia Soini voi Kirsty Lobbanin 3-1. Ensimmäisessä erässä Empalla oli hieman vaikeuksia lukea Kirstyn taitavien eteenlyöntejä, ja hän hävisi erän Seuraavissa erissä suomalaisen terävä pallolle meno oli sko tytölle myrkkyä; vastastopparin pyrivat mainiosta ja Emilia

20 voi kin seuraavat erät melko helpos, tosin vastustajan mainiot eteenlyönnit tuo vat hänelle vaikeuksia. Miko Äijänen pelasi erinomaises Fergus Richardsia vastaan. Ensimmäisessä erässä hän pelasi korostetun määrä etoisesti lyöden palloa lähinnä rystyllä takakentälle. Tasainen pitkä erä pää yi vuoropalloilla suomalaiselle. Toisessa ja kolmannessa erässä Miko monipuolis peliään ja sko oli vastaantulija. O elu suomalaiselle suoraan 3-0 ja paikka puolivälierissä varmistui. Viimeisessä o elussa Jami Äijänen kukis Rory Stewardin erin 3-2. Jamin peli oli hieman ailahtelevaa. Välillä pelikuvio hieman sekosi, mu a ukassa paikassa viidennessä erässä hän kokosi itsensä ja voi kin sen selkeäs ja varmis Suomelle puhtaan 3-0 voiton. Suomi Skotlan 3-0. Suomi selvitytyi välieriin Ensimmäisessä o elussa Miko pelasi Walesin todella taitavaa Emyr Evansia vastaan Ottelua oli kahden taitavan pelaajien koitos, jossa suomalainen oli alussa pahoissa vaikeuksissa taidokkaita tappolyöntejä tehneen walesilaisen kanssa. O elun edetessä Miko pääsi kuitenkin peliin mukaan ja sai taisteli o elun voitosta viimeiseen saakka, mu a joutui taipumaan neljässä erässä. Välieriin pääsy näy hieman hankalalta, mu a Jami oli kuitenkin toista mieltä ja pelasi kerrassaan loistavas ja hän pyöri isokokoista Callum Davidsonia ympäri ken ää voi aen ylivoimaises 3-0. Ratkaisuottelussa Emilia näytti Elin Harlowille kaapin paikan ja voi yhden erän haparoinnista huolima a selväs 3-1 ja Suomi upeas semifinaaleihin. Suomi Wales 2-1. Unkari parempi semifinaalissa Suomen kärsi niukan 1-2 tappion välierissä Unkarille. Ensimmäisessä o elussa Miko taisteli erinomaises Lenard Puskia vastaan. Todella tasainen ja pitkä o elu kääntyi lopulta unkarilaisen niukkaan 3-2 voi oon. Miko sai o elussa Lenardin tekemään valtavas töitä ja hieman määrä etoisemmalla pelillä o elun lopussa tulos olisi voinut olla toinen. Jami osoi myös taistelijan luonteensa puristaen Gergo Nandor Pappin neljänteen erään. Valite avas unkarilainen oli kuitenkin vahvempi 3-1. Viimeisessä o elussa Emilia oli päättänyt näyttää parhainta osaamistaan; loistavalla pelillä Emppa voi taitavan Csenge Kiss-Maten ylivoimaisesti 2-0. Valite avas Unkari siis voi Suomen 2-1 ja pääsi Finaaliin Englan a vastaan. Pronssiottelussa Israel kukisti Suomen Kuva: Petteri Repo Emilia Soinin huikea kausi huipentui kaksiin EM-kilpailuihin keväällä, missä tulokset olivat erittäin lupaavia. Ensimmäisessä ottelussa Miko oli aseeton kovaa Daniel Polychukia vastaan. Miko ei saanut palloa israelilaisen ohi kentän takaosaan ja Daniel voi kin o elun selväs 3-0 Toisessa o elussa Emilia pyöri Israelin Eden Yonaa mielin määrin ympäri ken ää ja pi Suomen mitalitoiveita yllä vakuu avalla 3-0 voitolla. Ratkaisuottelussa Jami toi Suomen jälleen o eluun mukaan kahden vaikean erän jälkeen suomalainen sai koo ua ajatuksensa oleelliseen ja hän voi kin kaksi seuraavaa erää hyvällä pelillä. Viidennessä erässä Jami joh vielä 5-2, mu a hurjas taistellut Roee Avraham voi viidennen erän 11-9 ja ratkaisi Israelille sen historian ensimmäisen mitalin EM-tasolla. Suomi Israel 1-2. Alle 17-vuotiaat kymmenensiä Avauso elussa Suomi o 3-0 voiton Puolasta, minkä jälkeen Suomi kohtasi Sveitsin, joka oli sijoite u turnauksessa Suomen edelle. Ykköspoikien o elu oli ukkaa taistelua alusta saakka. Jaakko Vähämaa voitti Robin Gadolaa vastaan kaksi ensimmäistä erää erinomaisella pelillä. Sisuuntunut Gadola voi kuitenkin kaksi seuraavaa erää ja o elu meni viidenteen erään, jossa Jaakko pi päänsä kylmänä ja voi sen 11-9 ja Suomi siirtyi 1-0 johtoon. Kakkospoikien o elussa Tommi Ekholm kohtasi Manuel Wannerin. Tommi ei aivan onnistunut saamaan palloa nopean sveitsiläisen ohitse, vaan Wanner piti pelikentän keskustaa hallussaan voi aen Tommin erin 3-0. Ratkaisijan rooliin joutui Kris ina Mustonen, jolla oli vastassa Marijana Mitrovic. Krisiina joutui tunustamaan Marijana paremmakseen erä luvuin 3-0. Kaikki erät olivat äärimmäisen tasaisia.12-10, 12-10, Kris ina onnistui ajoi ain sekoi amaan vastustajan peliä toimivalla temmon vaihdolla. Valite avas se ei aivan rii änyt ja Suomi hävisi Sveitsille 1-2. Alle 17- vuotiaat hävisivät Belgialle Kris ina Mustonen pelasi jälleen tak ses viisaas vaihdellen lyönnin voimaa ja suuntaa pyrkien sekoi amaan Nele Gilisin peliä. Ajoi ain hän onnistuikin mainios ja sai sekoite ua Belgialaisen peliä. Nele oli kuitenkin o elussa parempi erin 3-0. Ykköspoikien o elussa Jaakko vähämaa kohtasi Tom De Mulderin. Ensimmäisessä erässä Jaakko pysyi hyvin mukana ja sai terävällä asenteellaan Belgialaisen hieman ahdinkoon. Mitä pidemmälle ottelu eteni, niin sitä vahvemmin DeMulder 20

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 HSRC 40 VUOTTA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Kilpailutoiminta... 3 Kilpailutoimikunta... 3 Kilpailukalenteri... 3 SM-liiga... 4 Edustuspelaajat...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

2. Edellisen kokouksen (2), järjestäytymiskokouksen (3) sekä liittokokouksen pöytäkirjat

2. Edellisen kokouksen (2), järjestäytymiskokouksen (3) sekä liittokokouksen pöytäkirjat SSqL:n hallituksen kokous 4. / 2011 Pöytäkirja AIKA 31.3.2011 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kuntokabinetti Läsnä Leo Hatjasalo (pj.) Hannu Mäkinen (tj.) Lars Ekholm Jukka Nummi Saara Valtola

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Miten tekisin yhteistyötä Krikettiliiton kanssa?

Miten tekisin yhteistyötä Krikettiliiton kanssa? Miten tekisin yhteistyötä Krikettiliiton kanssa? Suomalainen kriketti Suomen Krikettiliiton ajankohtaisena tavoitteena on ottaa käyttöön ensimmäinen ainoastaan krikettiä varten rakennettu nurmikenttä ja

Lisätiedot

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2.

Karoliina Autio, synt. 24.1.1996, karate SM 3. kata naiset. Tiia-Liina Aavisto, synt. 23.11995, karate SM 1. kata naiset MM 2. Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2014 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2014 644/12.04.03/2014 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Hyvä squashseuran tai hallin edustaja.

Hyvä squashseuran tai hallin edustaja. Hyvä squashseuran tai hallin edustaja. Oletko kiinnostunut nostamaan hallin ja seuran harrastajamääriä, saamaan uusia vetäjiä, junioreja ja resursseja ja lisäämään hienon lajimme tunnettuutta paikkakunnallasi?

Lisätiedot

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010

SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 SM-KILPAILUSÄÄNNÖT 13.09.2010 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN.

JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. JUNIORI! ALOITA GOLF HELPOMMIN KUIN USKOTKAAN. MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT EVÄÄT GOLFIIN! Tule kokeilemaan golfia lajia, jossa saat nauttia ulkoilmasta kavereiden seurassa. Espoon Golfseura on Golfliiton

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille

Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille 1 MATKARAPORTTI SKOTLANNIN SULKAPALLOKOULUTUKSESTA TIIVISTELMÄ Ahos-apurahan turvin tehty tutustumis/koulutusmatka Skotlannin vammaissulkapallon maajoukkue leirille Osallistujat: Tero Kallio, Kauko Oksanen,

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä?

4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä? 17.01.2011 1) Seuran nimi? 2) Laji ja suorituspaikat? 3) Harjoitusolosuhteet ja mahdollisuudet? 4) Seuraatteko aktiivisesti Oulun kaupungin liikuntaviraston päätöksiä? 5) Minkälaisia toiveita seurallanne

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi

Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015. www.pallokissat.fi Pallokissat, Kuopio 05 joukkue Vanhempain palaveri 25.11.2015 www.pallokissat.fi Mennyt kausi tiivistettynä 1. Kuluva kausi turnaukset: - junnupelemuut, talvi- ja kevätronaltiinat, 2xpiirisarja, tenavaliiga,

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY

RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016. 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY RANTALENTISSÄÄNNÖT 2016 Rantalentisturnaus 9.7.2016 15.6.2016 Paukarlahden kyläyhdistys RY Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kissanmaan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT. OrPo - Somero

LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT. OrPo - Somero LENTOPALLON SM-LIIGA NAISET PUDOTUSPELIT 2009-2010 PUOLIVÄLIERÄT - -, puolivälierien ottelut 1. ottelu: 13.3. klo 17:00, Orivesi 2. ottelu: 17.3. klo 18:30, 3. ottelu, tarvittaessa: 20.3. klo 17:00, Orivesi

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia

Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 Wikipedia Salibandyn maailmanmestaruuskilpailut 1998 olivat historian kolmannet maailmanmestaruuskilpailut ja toiset miesten MM kisat. Ne järjeste4in Tšekissä

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua kilpailukutsussa mainitussa paikassa alkaen klo 10. Kilpailupaikat ovat: Luokat 1. 10.09.2016 Espoo

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016

TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA HYUNDAI VAPPUTURNAUS 30.4-1.5.2016 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Turnaustoimisto: Sijaitsee keskuskentän sisäänkäynnin viereisessä kopissa yhteyshenkilönä Karita Koskinen 0400 392782 Puhelinnumeroita:

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ruoveden Pirkat 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - D tytöt - c-tytöt - D-pojat - d-pojat - c-pojat - D-pojat - f-tytöt - d-pojat - f-tytöt - D-tytöt

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014 SB VANTAA TIMANTIT Timantit NEWS on SB Vantaa Timantit-joukkueen uusi tiedotuslehtinen joukkueen pelaajille, toimihenkilöille, vanhemmille, tukijoille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille henkilöille.

Lisätiedot

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Jere

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2003

SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2003 SEURATIEDOTE TAMMIKUU/2003 PUHEENJOHTAJAN TERVEISET PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 12.-13.4. VANTAALLA - KUTSU LADY-TURNAUKSEEN -KUTSU F-TYTTÖJEN NUORI SUOMI -TURNAUKSEEN KOULUTAPAHTUMAT MAAJOUKKUEEN VALMENTAJA

Lisätiedot

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme

Kesäkausi, täältätullaan. Me kehitämme - Me menestymme Kesäkausi, täältätullaan Joukkuejako, alkuehdot Poikia 50 kpl Pelaajamäärä kasvanut talvikauden lopussa huomattavasti Röllin suositus pelaajamääräksi otteluun: 10 poikaa Talvikauden kokemus: ilmoittautuneet

Lisätiedot

ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303

ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303 ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN Turnaustoimisto: Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303 Puhelinnumeroita: Turnauspäällikkö: Ruokapäällikkö: Kenttäpäällikkö:

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan

Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan Press release 2011-06-12 Ajo taisteli visiiri huurussa MM-pisteen tuntumaan Niklas Ajo taisteli hienosti MM-pisteiden tuntumaan 125-kuutioisten luokan kauden kuudennessa osakilpailussa sateisessa Silverstonessa.

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON

SEURATIEDOTE SUOMEN GOLFLIITON SUOMEN GOLFLIITON SEURATIEDOTE TAMMI-/HELMIKUU 2013 TAMMI-/HELMIKUU 2013 TÄSSÄ SEURATIEDOTTEESSA: Uusi henkilö Golfliiton toimistolla Golflehden Kansallinen Golfviikko 3-9.6.2013 Jäsenkortin käyttöohje

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot