Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa"

Transkriptio

1 Laatuun pitää satsata Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa! ä t s ä es k i t u a n a j u t d u u j o n t n h e c R oppla av o! K n e r a m m av so

2 Kesäloma-ajan info Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström GSM Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Painos: kpl Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo S I S Ä L T Ö 2 / YHL:n toimisto on suljettuna ajalla Pardian vaihde/neuvonta p palvelee kesä- ja elokuussa klo ja heinäkuussa klo Jäsenrekisteri palvelee koko kesän, puhelinaika klo 9-12, puh Työttömyyspäivärahan jatkohakemukset lähetetään suoraan osoitteeseen: Työttömyyskassa Statia, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Sen sijaan uudet työttömyyspäivärahahakemukset osoitteeseen: Pardia/YHL, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Ulkoasu Kirjapaino Uusimaa, Studio Seuraava lehti ilmestyy syys-lokakuussa 2012 ISSN Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Universitetens och forskningssektorns personalförbund Assiociation of Finnish University and Research Establishment Staf Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Banmästargatan 11, 7 vån Helsingfors Puheenjohtaja/ ordförande Kerttu Pellinen GSM Sihteeri/ sekreterare Kristina Sten Yliopistot ja yritykset Sopimusasiantuntija/ Ombudsman Satu Henttonen GSM Yliopistot ja OKM:n hallinnonalan virastot Asiamies/Ombudsman Aki Nieminen GSM Käännös, översättning, svenska Kerstin Holmström Käännös, engl./trans, english Erja Ranta 3 Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Sommarpaus i förhandlingarna 4 Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa 5 Luottamusmiehet Pasilassa Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty 6 Laatuun pitää satsata 8 Strategia vaatii rahaa 9 Voimavarat yhteen 10 YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa 11 Yhteistoiminta vaatii tahtoa 14 YHL kyseli yhteistoiminnasta 15 Määräaikaiset työsuhteet vakiintuneet, itsensä työllistäjät uusi trendi Akava, SAK, STTK: Työelämän murros vaatii tarkennuksia lainsäädäntöön 16 Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista 17 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Kansikuvan toteutus: Kimmo Nordström. 18 Määräaikatyön ongelmat eivät ole poistuneet Mitä on vielä tehtävissä? 19 Työmarkkinauudistuksissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä Terveyttä ja hyvinvointia rakennetaan töissä yhdessä tekemällä 20 Yliopistolain vaikutuksia arvioitiin 22 Olen lakannut ajattelemasta, mitä muut ajattelevat 24 HATO2012 -kesäseminaari Kuopiossa 26 Ulkomaanmatkat ja työttömyysturva 28 Ainahan löytyy parannettavaa! YHL tilaa keskitetysti kalenterin jäsenilleen 29 Turussa ensin vuosikokous ja sitten risteily! 30 Svenskundervisningen är problematisk Mellanrapport om arbetskraftstrender Stöd för återgång till arbetet efter sjukledighet 31 A summer break in negotiations Yhteisrintamaan vyönkiristystä vastaan EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelma jatkuu

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Päättymässä oleva lukuvuosi on ollut täynnä yllätyksiä. Keskusjärjestöt saivat monen vuoden tauon jälkeen aikaan keskitetyn sopimuksen, joka nimettiin raamisopimukseksi. Valtiovalta palkitsi järjestöjä ja niiden jäseniä sopimuksen riittävästä kattavuudesta tulemalla vastaan työelämän laatuun vaikuttavilla linjauksilla. Raamisopimuksen hengessä ja hyväksymistä varten työ- ja virkaehtosopimukset neuvoteltiin ja allekirjoitettiin etuajassa ja ihan eri ajankohtana, mitä oli alun perin suunniteltu. Onneksi edellisen sopimusneuvottelun tavoitteita oli vielä jäljellä, joten ne oli helppo kaivaa pöytälaatikosta neuvotteluja varten. Raamit soviteltiin YHL:n jäsenten sopimusaloille ihan kohtuullisin tuloksin neuvottelujen sujuvuutta edisti se, että yhtenäinen ja tasavertainen palkankorotusten taso oli sovittu ennakolta ja vain korotusten jakautuminen kullekin sopimusalalle soveltuvaksi oli neuvottelun kohteena. Kevätpuolelle sitten siirtyivät vain sopimusalakohtaisista järjestelyeristä käytävät neuvottelut, joista yliopistojen neuvottelu edelleen jatkuu ja isommat puristukset ovat vielä edessä. Toivomme hartaasti palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen osuuden saavan hyvän kehittämisratkaisun. Keskusjärjestöt kunnostautuivat sitten vielä toisenkin kerran. Työurasopimukseksi kutsutulla sopimusratkaisulla toivotaan ja oletetaan toteutuvan tavoitteen nykyistä myöhäisemmästä todellisesta eläkkeelle siirtymisestä. Työelämän parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat sopimuksen myönteistä antia. Vaikka työttömyysturvan tiukennuksia on tulossa, sen vastapainoksi erityisesti pätkätyöläisten ja ikääntyneiden työntekijöiden turvaan saadaan myönteisiä muutoksia. Ikäviäkin yllätyksiä talvi toi tullessaan. Valtiontalouden kehyksiin sisältyvät leikkaukset ennustavat karua tulevaisuutta eikä hallitusohjelmaan kirjattu, valtion tuottavuusohjelman korvaava vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ainakaan näissä olosuhteissa paranna virastojen ahdinkoa, vaikka palkankorotuksia varten rahoitus turvattaisiinkin. Yliopistojen talouden vakauden turvaamiseksi kehitetty yliopistoindeksi oli käytössä tasan vuoden, kuluvalle vuodelle se puolitettiin ja ainakin ensi vuodeksi indeksi on päätetty jäädyttää kokonaan. Kymmeniä miljoonia euroja jää puuttumaan yliopistojen rahoituksesta. Erityisesti indeksin kohtalo tuntuu yliopistoväen huijaukselta, vaikka muitakin rahoitusleikkauksia on tiedossa. Tässä vähenevien resurssien tilanteessa voi pitää erityisen epäonnistuneena ehdotusta kolmannesta lukukaudesta. Yliopistojen tiukasti mitoitetulla tukihenkilöstöllä ei ole enää varaa venyä eikä sillä ole vuosiloman viettämiseen mahdollisuuksia lukukausien aikana. Lukukausien ulkopuolinen aika myös mahdollistaa kokonaistyöaikaa tekevän opetus- ja tutkimushenkilöstön yhtenäisen tutkimuskauden. Virkistävä loma-aika on ovella. Kesällä ja lomalla on mahdollista tehdä kaikkea kivaa, levätä ja palautua. Nautitaan siitä. Puheenjohtaja Kerttu Pellinen l e d a r e Sommarpaus i förhandlingarna Det gångna läsåret har varit fullt av överraskningar. Efter många års paus nådde centralorganisationerna ett centraliserat avtal, det så kallade ramavtalet. På statligt håll var man nöjd med avtalets omfattning, och premierade organisationerna och deras medlemmar genom att bidra med linjedragningar för kvaliteten i arbetslivet. I ramavtalets anda och för att avtalet skulle kunna godkännas, framförhandlades och undertecknades arbets- och tjänstekollektivavtalen snabbare än tänkt, enligt ett helt annat tidschema än vad som ursprungligen planerats. Lyckligtvis fanns från de föregående avtalsförhandlingarna ännu kvar målsättningar som nu kunde tas fram ur skrivbordslådan för fortsatta förhandlingar. Ramarna anpassades till YHL-medlemmarnas avtalsområden med riktigt hyfsat resultat smidigheten i förhandlingarna gynnades av att man på förhand avtalat om en enhetlig och jämlik nivå för löneförhöjningarna, och förhandlingarna nu bara gällde deras fördelning till respektive avtalsområde. Det vara bara förhandlingarna om de avtalsområdesvisa justeringspotterna som uppsköts till våren. Dessa förhandlingar pågår fortfarande i universiteten, och de svåraste matcherna återstår. Vi hoppas varmt att förhandlarna ska nå en god lösning när det gäller den individuella löneandel som ingår i lönesystemet. Centralorganisationerna utmärkte sig ytterligare en gång under perioden. Med en avtalslösning som syftar till att förlänga arbetstagarnas karriärer hoppas man och förväntar sig att den faktiska pensionsåldern ska höjas i enlighet med målsättningen. Den positiva delen av avtalet är de åtgärder som syftar till att förbättra arbetslivet. Trots att skärpningar av arbetslöshetsskyddet är på kommande, kommer vi som motvikt att få förbättringar i synnerhet i fråga om snuttarbetarnas och de äldre arbetstagarnas trygghet. Vintern bjöd också på otrevliga överraskningar. Nedskärningarna i budgetramarna förebådar en karg framtid. Det produktivitets- och resultatprogram som enligt regeringsprogrammet ska ersätta statens produktivitetsprogram kommer inte heller i nuläget att nämnvärt avhjälpa ämbetsverkens trångmål, även om det kunde trygga finansieringen av löneförhöjningarna. Universitetsindexet, som togs fram för att trygga stabiliteten i universitetens ekonomi, var i bruk i jämnt ett år, för i år halverades indexet, och för åtminstone nästa år har man beslutat att frysa indexet helt. Tiotals miljoner euro av universitetens finansiering uteblir. Universitetsindexets öde känns för universitetsfolket som ett bedrägeri, trots att man vet att ytterligare nedskärningar är att vänta. Förslaget om en tredje termin känns särskilt misslyckat i den nuvarande situationen, där resurserna blir allt knappare. Universitetens knappt tilltagna stödpersonal kan inte tänja mer på sina resurser, och kan ju inte heller hålla semester under terminerna. En period utanför terminstid ger dessutom heltidsanställd undervisnings- och forskningspersonal möjligheter att ha en enhetlig forskningsperiod. En skön semestertid står för dörren. Nu har vi tid att göra vad vi vill, att vila och återhämta oss. Låt oss njuta av sommaren. 3

4 a j a n k o h t a i s t a Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Kaikilla sopimusaloillamme vuoden 2012 virasto-, yritys- ja järjestelyeristä on sovittu. Sopimuskauden työryhmissä kuitenkin työskennellään, osassa koko sopimuskauden ajan. Valtion sopimusaloilla on virastoerien käyttöä koskevien sopimusten hyväksymisen jälkeen hiljaista ja työryhmätyöskentely keskittyy keskustason ryhmiin. Certian vuoden 2012 järjestelyerää koskevissa neuvotteluissa sovittiin järjestelyerän kohdentumisesta sekä palkkausjärjestelmään lisättävän pysyvän uuden osan, vaativuuslisän käyttöönotosta. Vaativuuslisä voidaan myöntää sellaisessa tehtävässä, joka vaativuudeltaan vastaa lähes seuraavan vaativuustason kriteerejä, mutta ei aivan yllä siihen saakka. Päätöksen vaativuuslisän myöntämisestä tekee työnantaja arviointiryhmän tai asianomaisen henkilön esimiehen ehdotuksesta. Vaativuuslisän suuruus on puolet vaativuustasojen välisestä erotuksesta suoritusosa mukaan laskettuna. Palkkausjärjestelmätyöryhmän tehtävänä on myös tarkastella Certian palkkausjärjestelmäkokonaisuuden kehittämismahdollisuuksia sopimuskauden aikana. TAY-Palvelujen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää on myös tarkoitus kehittää sopimuskauden aikana. Unigrafian (ent. Helsingin yliopiston Yliopistopaino) työehtosopimusneuvottelut käytiin helmikuussa, alkuperäisessä neuvotteluaikataulussa. Sopimus noudatti syksyllä tehdyn raamisopimuksen periaatteita. Lisäksi sovittiin uudistetun palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelyerä kohdennettiin käyttöönoton kustannuksiin. Palkkausjärjestelmä ei ole vielä täysin valmis, joten Unigrafiassakin työ jatkuu. Yliopistojen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää kehittävä työryhmä on työsken- nellyt tiiviisti koko kevätkauden ajan tavoitteenaan henkilökohtaisen osuuden järjestelmän kannustavuuden lisääminen. Työ jatkuu vielä kesäkuun puoleen väliin saakka. Mikäli järjestelmän muutoksesta päästään yhteisymmärrykseen, vuoden 2013 järjestelyerä käytetään sen käyttöönottoon. Kerttu Pellinen YHL:n puheenjohtaja Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa Yliopistosektorilla henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen keskinäisessä määräaikaisten asemaa selvittävässä työryhmässä on valmisteilla esimiehille ja luottamusmiehille tarkoitettu ohje siitä, minkälaisissa tapauksissa määräaikaisten työsuhteiden käyttö on perusteltua ja asianmukaista. Yhteinen ohje on tarpeellinen, sillä määräaikaisten määrät eivät tilastojen mukaan ole merkittävästi vähentyneet työsuhteistamisen jälkeen ja eri yliopistoissa rekrytointikäytännöt poikkeavat toisistaan. Kerttu Pellinen YHL ja Tehy ovat sopineet tehyläisten Pardiaan kuuluvien jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta yliopistoissa. Yhteistyösopimuksen mukaan YHL edustaa tehyläisiä yliopistojen neuvotteluissa. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa. Aikaisemmin YHL on solminut yhteistyösopimuksen SuPer ry:n kanssa. Kerttu Pellinen 4 U N I V E R S I T A S 2 /

5 a j a n k o h t a i s t a Luottamusmiehet Pasilassa Yliopistojen luottamusmiesten huhtikuiset koulutuspäivät pidettiin Pasilassa. Kurssille kokoontui 34 kurssilaista. Aiheina olivat sopimus- ja neuvottelutilanne, edunvalvontatapauksia, takuupalkkaoikeus, yhteistoimintamenettely ja määräaikaiset työsuhteet, YHL:n hyvä työvointi -ohjelma, palkkauksen ja arvioinnin oikeudenmukaisuus, lääkärissäkäyntiohjeet ja Pardian henkilöstönedustajien ja työsuojelukyselyjen tulokset. Tutkija Heini Ikävalko Aalto yliopistosta puhui aiheesta Kohti oikeudenmukaista palkkausta ja arviointia. Pardian neuvottelupäällikkö Niko Simola käsitteli oikeustapauksia ja palkkaustyöryhmässä saatuja Sivistystyönantajan tilastotietoja palkkauksesta sekä muita edunvalvonta-asioita. Teksti ja kuvat: Satu Henttonen. Yliopistosektorin luottamusmieskurssi, eturivissä vasemmalta Lea Kervinen ISYHY, Elisa Hyytiäinen, Heljä Heikkilä ja Hilkka Ailio HYHY. Kurssilaiset tarkkaavaisina, vasemmalta Britt- Maj Brandt, Jan Kraufvelin PfÅA, Ennio Zuccaro ja Tiina Virta HYHY. Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty Taideyliopiston ensimmäisen hallituksen kokoonpano on selvillä. Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Virallisesti hallitus nimitetään elokuussa sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy yliopistolain muutoksen sekä Taideyliopiston juridiset perustamistoimet mahdollistavan voimaanpanolain. Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Taideyliopiston ulkopuolelta. Hallituksen valitsi Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun nykyisistä yliopistokollegioista koostuva kollegio. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin

6 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Laatuun pitää satsata Yliopistot ja muut korkeakoulut joutuvat kovalle säästökuurille valtiontalouden kurimuksen myötä. Laatuun pitää satsata, muusta voikin säästää, toteaa ylijohtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. - Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Anita Lehikoinen. 6 U N I V E R S I T A S 2 /

7 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Sopimusneuvottelut yliopistojen kanssa ovat osin kivuliaat. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytävillä tulee vastaan alan edunvalvojia. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ylijohtaja Anita Lehikoinen pysyy tyynenä. Korkeakoulut ovat säästörupeamassa paljolti omia vartijoitaan. Jokainen yliopisto on saanut ohjeistuksen ja laatinut strategiansa, jonka mukaan edetään. Arvioimme rahoitusta niiden perusteella. Tälle vuodelle tehty yliopistoindeksin puolitus leikkasi jo määrärahoja. Ensi vuodelle indeksi jäädytetään kokonaan. Palkat kuitenkin nousevat raamisopimuksen myötä, samoin muut kustannukset. Se merkitsee noin kolmen prosentin leikkausta määrärahoihin. Lehikoinen huomauttaa, että säästettävä summa ei ole pieni. Ilman indeksileikkauksia säästöt ovat 86,2 miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Noin suurta lovea korkeakoululaitokseen ei tehdä jälkiä jättämättä. Lehikoinen kehottaa tarttumaan ensin pehmeisiin keinoihin eli yhteistyöhön ja työnjakoon. Yliopistot voivat tehdä yhteistyötä muun muassa ammattikorkeakoulujen kanssa. Tilat, laitteet ja tukipalvelut voivat olla yhteisiä, myös hankinnat voidaan keskittää. Opetusta voidaan osin toteuttaa yhdessä. Kansainvälisten opiskelijoiden palveluissa ja esimerkiksi kielikoulutuksessa voi hakea yhteistyötä. Kun katsoo palveluja käyttäjän näkökulmasta, laatu voi parantua. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisestä kampuksesta voisi Lehikoisen mielestä ottaa mallia muuallakin. Vahvuudet esiin, päällekkäisyyksiä pois Säästötalkoot pitäisi Lehikoisen mielestä kääntää yliopistoissa laatuhankkeeksi. Nyt on paras hetki jatkaa Suomen Yliopistot UNIFI:n aloittamaa rakenteiden uudistamishanketta. Jokainen yliopisto voisi miettiä, mitkä ovat niitä parhaita yksiköitä, joissa tehdään kansainvälisesti laadukasta tutkimusta ja annetaan hyvää opetusta. Voimavaroja kannattaa panostaa niihin, Lehikoinen esittää. Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula. Yhdistämällä nämä alat vaikkapa neljään paikkaan saataisiin selvästi parempaa laatua vahvemmilla resursseilla. Tähän vaaditaan rohkeutta. Mahdolliset päätökset pitää punnita tarkasti. Aluepolitiikka nousee väistämättä esiin, kuten nähtiin Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisessa. Mediapyöritys on kovaa, mutta siihen pitää varautua perustelemalla päätökset hyvin, Lehikoinen toteaa. UNIFI:n neljän suuren koulutusalan tarkastelussa todettiin jokaisella niillä olevan uudistustarpeita. Lehikoinen muistuttaa, että esimerkiksi humanistisia tieteitä opetetaan kahdeksassa tiedekunnassa. Kasvatustieteellistä ja matemaattis-luonnontieteellistä opetusta on varsin monessa paikassa. Tekniikan ala käy keskenään keskustelua sisäisestä työnjaosta ja rakenteista. Varsinkin laiteintensiivisillä aloilla on pakko miettiä yhteisiä hankintoja ja katsoa laitteiden, aineistojen ja opettajien yhteiskäyttöä. Tutkimusrahoista kovempi kilpailu Säästöt koskevat myös kansainvälistä opiskelijanvaihtoa hoitavaa Cimoa, Suomen Akatemiaa ja Opetushallitusta. Akatemian tutkimusvaltuutta leikataan 30 miljoonalla vuoden 2015 tasolla, ja Tekes säästää myös. Mahdollisuudet saada kotimaista kilpailtua rahaa ovat tiukemmassa. Se näkyy hyvin nopeasti yliopistossa, Lehikoinen toteaa. Yliopistojen on haettava tutkimusrahoitusta entistä enemmän kansainvälisistä lähteistä. Tärkeää on, että yliopisto hinnoittelee hankkeensa oikein. Muutoin ulkopuolinen rahoitus syö yliopistojen perusrahoitusta. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon ja Opetushallituksen toimintoja tarkastellaan säästöjen saamiseksi. Yhteisten tilojen myötä tukipalveluja on jo ajettu yhteen. Käymme vielä kerran läpi, onko Opetushallituksen ja Cimon toiminnassa päällekkäisyyttä, Lehikoinen kertoo. Valtionhallinnossa tarkastellaan laajemminkin, mitä tehtäviä valtionhallinnossa on pakko tehdä, koska voimavaroja on vähemmän. Kaikki sektorit käydään läpi. - Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Lupauksia murennetaan Hallituksen kehysriihen mukaan yliopistoindeksi jäädytetään vain ensi vuodeksi. Lehikoinen ei ryhdy arvioimaan, miten jatkossa käy. Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Kun yliopistot muutettiin säätiöiksi ja julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, niiden rahoitus luvattiin turvata. Heti alkuun rahoituksessa unohdettiin ottaa huomioon työttömyysvakuutusmaksut. Nyt rahoitus on Lehikoisen mukaan täysimääräisenä yliopistokehyksessä. Rahoituslupaus on hänen mukaansa pitänyt, ainakin pääosin. Yliopistojen pääomittaminen hoidettiin pääosin kiinteistöomaisuudella ja maksuvalmiusrahalla. Pääoman vastinrahoituksessa toimittiin sovitusti. Rahoituksen pitkäjänteisyys luvattiin hoitaa indeksin turvin. Valitettavasti tätä viimeistä kohtaa ei nyt pystytä lunastamaan, Lehikoinen myöntää. Täytyy muistaa, että koko julkinen sektori joutuu säästämään, jotta valtion velkaantuminen saadaan taittumaan. 2,4 miljardia euroa ei synny pienistä puroista. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu 7

8 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Strategia vaatii rahaa Strategiat ovat hyviä ohjausvälineitä, mutta niihin pitää olla myös rahaa, Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen toteaa. Edellisellä strategiakaudella yliopisto aloitti muun muassa post doc -vaiheessa olevien Tenure-kansainvälistymisohjelman. Seuraavan nelivuotiskauden strategiaa on kehitelty jo toimenpiteiksi, mutta niiden toteuttaminen on vaikeampaa. Kyllä säästäminen onnistuu, mutta ei uuden kehittäminen, kun rahaa leikataan, Hyvärinen hymähtää. Tänä vuonna leikkaukset tehtiin juustohöyläperiaatteella. Niin ei voi Hyvärien mukaan jatkaa. Laitehankinnoista on pidettävä huolta, jotta tutkimuksen ja opetuksen taso säilyvät. Toisekseen kansainvälisyydestä on huolehdittava, että opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita saadaan Suomeen ja Suomesta maailmalle. Kolmas vaalittava asia ovat monitieteelliset tutkimukset. Jostakin säästöt on kuitenkin löydettävä. Helsingin yliopistossa linjaus on selvä. Tutkimuksen arvioinnissa hyvin pärjänneiltä yksiköiltä ei leikata, mutta ei reformiryhmä luvannut niille lisää rahaakaan. Prosessit pohdintaan Reformiryhmän mukaan hallinnosta pitää säästää kahdeksan prosentia seuraavan neljän vuoden aikana. Se merkitsee henkilön vähennystä. Hyvärisen mielestä säästötavoitteet on laadittu takaperoisesti. Ensin tulisi miettiä prosesseja, vasta sitten henkilöstöä. Muuten siirretään helposti hallinnolliset tehtävät opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Paraikaa taloushallinnossa selvitetään Kumpulan ja kvestuurin raportointia. Tarkoituksena on, että toiminnot tehdään vain kertaalleen. Nyt kissa pitää nostaa pöydälle, ja käydä tämä läpi kaikissa tiedekunnissa, Hyvärinen sanoo. Vastaavia säästökohteita löytyy hänen mukaansa muualtakin. Esimerkiksi laboratoriohenkilökunta voitaisiin koota yhteen. Henkilöstöpoolista palkattaisiin sitten väkeä ulkopuolisiin tutkimusprojekteihin. 8 Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen kehottaa pitämään huolta laitehankinnoista. Muuten tutkimuksen ja opetuksen taso heikkenee.

9 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Voimavarat yhteen Tällä tavoin voitaisiin palkata henkilöstä vakituisiin työsuhteisiin jatkuvien pätkätöiden sijaan. Myös tiedekuntien tulisi katsoa tarkemmin, miten rahansa käyttävät. Tiedekunnat vastaavat liikevaihdoltaan suuria yrityksiä. Esimerkiksi fysiikan laitos toimii hyvin, Hyvärinen sanoo. Yksi säästömahdollisuus on vähentää opiskelijoiden aloituspaikkoja. Hyvärisen mukaan kokemukset eivät ole rohkaisevia. Teologinen tiedekunta karsi taannoin aloituspaikkojaan, mutta keskeyttäneiden osuus pysyi entisellään. Tutkintojen määrä pitää turvata, jotta rahoitus pysyy kunnossa, Hyvärinen painottaa. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa Yliopistojen pitää olla idearikkaita ja luottaa yhteistyöhön, linjaa Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli. UNIFI:n sisällä keskustellaan, kuinka yliopistot voisivat tukea toisiaan talouden tiukentuessa. Tarkoitus on, ettemme yliopistoina kilpailisi keskenään, vaan olisimme vahvoja ministeriön suuntaan ja muutakin toimintaympäristöä ajatellen. Viime vuosina tehdyt yliopistofuusiot saavat jatkoa taideyliopistojen yhdistymisestä. Vastaavia ei ole odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana, elleivät pienimmät yliopistot ajaudu taloudellisiin vaikeuksiin. Hollin mukaan yliopistot joutuvat etsimään kaikki löysät pois. Tampereen yliopistossa hallintoa saatiin kevennettyä, kun lähes 40 tulosvastuullista yksikköä yhdistettiin 9 tieteenalayksiköksi. Tämä on ollut erittäin tervehdyttävää. Päällekkäisyyksien purkaminen on vapauttanut resursseja opetukseen ja tutkimukseen. Säästöissäkin tulee jossain vaiheessa raja vastaan, jos tavoitteista aiotaan pitää kiinni. Yliopistojen pitää olla kansainvälisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja tehokkaita. Jos emme ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä, emme ole kovin laadukkaitakaan, Holli sanoo. UNIFI:n selvitys humanistisista, yhteiskuntatieteellisistä, luonnontieteellistä ja kasvatustieteellistä tieteenaloista pitäisi hänen mukaansa ottaa tosissaan. Pieniä yksiköitä pitäisi siirtää yhteen laadun varmistamiseksi Teksti: Birgitta Suorsa Kuva: Janne Järvinen/Tampereen yliopisto. Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli muistuttaa, että yliopistojen pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. 9

10 0 t e t a a n k a n t a a YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen YHL pettyi esitykseen yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Lausunnossaan liitto esitti selvennyksiä rahoitusmallin perusteisiin. Liitto pitää yhä vähenevää yliopistorahoitusta vahingollisena yliopistojen toiminnalle. Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelle (TTA) poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän. Tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Julkisten tietoaineistojen jatkokäyttö tutkimuksen tarpeisiin edistää suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen taustalla on vuonna 2011 valmistunut selvitys Tieto käyttöön, Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi. Sen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt sekavia. 10 Nyt esitetyn rahoitusmallin sanotaan turvaavan yliopistojen toimintaedellytykset ja tuovan ennustettavuutta ja vakautta yksittäisten yliopistojen toimintaan. Pidän lupausta vähintäänkin epävarmana ja arveluttavana, huomauttaa liiton puheenjohtaja Kerttu Pellinen. Hän muistuttaa, että valtioneuvoston suunnittelemien kehysleikkausten tuloksena yliopistojen kokonaisrahoitukseen ollaan tekemässä suuria vähennyksiä. Näistä yliopistoindeksin jäädyttäminen on merkittävin. Indeksin tarkoituksenahan oli kompensoida yliopistolain uudistuksen yhteydessä tapahtuneessa taloudellisen aseman muutoksessa kustannustason nousu. Lisäksi yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuosuus ja Taideyliopiston lisärahoitus ollaan sisällyttämässä yliopistojen yhteiseen jo leikattuun rahoituskehykseen. Nämä kymmenien miljoonien eurojen vähennykset vaarantavat huolestuttavalla tavalla yliopistojen talouden vakautta ja toiminnan ennustettavuutta, Pellinen sanoo huolestuneena. Rahoitusmallin perusteita pitää vielä selventää Puheenjohtaja pitää myönteisenä sitä, että tutkintotavoitteista rahoitusperusteena on luovuttu ja rahoituspohjana toimivat suoritetut tutkinnot ja opintopisteet. Vaikka tavoitteena on ollut ymmärrettävä ja läpinäkyvä malli, joiltakin osin perusteiden epätäsmällinen ilmaisu vaatii kuitenkin vielä selvennystä. Pellisen mukaan ehdotettu malli, jossa alakohtaisen rahoituksen kohdentaminen tapahtuisi laskennallisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön määrän suhteessa, johtaa helposti vääristyneeseen henkilöstörakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukihenkilöstön tehtävät siirretään opetus- ja tutkimushenkilöstölle alakohtaisen rahoituksen maksimoimiseksi, sanoo Pellinen. Yliopiston tehokkaan toiminnan ja tuloksen kannalta tä- mä mahdollinen kehityssuunta on mitä suurimmassa määrin vahingollinen. YHL:n mukaan alakohtaisen rahoituksen laskennallisen jaon yliopistoille tuleekin määräytyä aloilla työskentelevän koko henkilöstön suhteessa. Sama koskee taidealojen alakohtaisen rahoituksen laskennallisia perusteita. Henkilöstöpolitiikka yhdeksi rahoituskriteeriksi Pettymystä lisää myös se, että henkilöstöpolitiikan laadun ei katsottu olevan yliopistoille niin tärkeä, että se olisi sisällytetty yhdeksi rahoituskriteeriksi. Yliopistojen tehtävänä on tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, myös työnantajien ominaisuudessa, puheenjohtaja sanoo. Toimintamallithan opitaan esimerkkien ja kokemusten kautta. Nyt kun keskustelut työelämän laadusta ja työurien pidentämisestä käyvät kuumina luulisi, että ministeriö kannustaisi yliopistoja näyttämään omissa työyhteisössään opiskelijoilleen hyvän työnantajan mallia, YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen sanoo vakavana. Henkilöstöpolitiikan lisääminen rahoituskriteeriksi olisi tässä mielessä ollut erittäin hyvä signaali tuleville esimiehille. an

11 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoiminta vaatii tahtoa Liittojen yhteiseltä koulutuskierrokselta puuttuivat ne, joita sinne eniten kaivattiin: esimiehet. Aiheen käsittely on syytä aloittaa määrittelystä: yhteistoiminta ei ole kirosana. Julkisuudessa yytee tarkoittaa usein lomautuksia ja irtisanomisia, koska ne ylittävät uutiskynnyksen, mutta jo lainkin mukaan yhteistoiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Arkinen yhteistoiminta on siis työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, esimerkiksi asioista keskustelua ennen päätöksentekoa. Päämääränä pitäisi olla kaikkien etu. Joskus päämäärä voi kuitenkin olla hukassa, kuten YHL:n puheenjohtajan Kerttu Pellisen mukaan oli monessa yliopistossa yliopistouudistuksen jälkeen vuonna Alkuvuodesta 2010 oltiin kuin Villissä lännessä. Ihan kuin mitään määräyksiä ei olisi ollut olemassa, Pellinen muistelee. YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen toivoo, että jatkossa esimiehet osallistuisivat aktiivisemmin yhteisiin koulutuksiin. Kuva: Pekka Sipola 11

12 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoimintasopimuksia väsättiin hirveällä kiireellä. Ainakin JHL:n ja työnantajan välillä syntyi hankausta, sanoo myös sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen JHL:stä. Sekavan tilanteen aiheutti yhteistoimintalain vaihto valtion yt-laista yritysten yt-lakiin. Samalla yliopistot irtisanoivat kaikki paikalliset sopimukset, jotka oli tehty vanhan yt-lain varaan. Joissakin yliopistoissa jatkettiin epävirallisesti vanhojen käytäntöjen mukaan, joissakin ei. Katse tulevaisuuteen Tilanne alkoi vakiintua, kun yliopistoja edustava Sivistystyönantajat ja henkilöstöjärjestöt pääsivät sopuun työehtosopimuksesta keväällä Yhteistoiminnasta ei kuitenkaan ollut yksimielisyyttä. Työnantaja katsoi, että yt-laki tarjosi riittävät reunaehdot, henkilöstöjärjestöt puolestaan halusivat lakia selkeämmät pelisäännöt. Päätettiin perustaa työryhmä muotoilemaan yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevia määräyksiä työehtosopimukseen. Muotoilut valmistuivat ja ne liitettiin työehtosopimukseen keväällä Niissä ei ollut sinänsä mitään mullistavaa, tärkeintä oli se, että ne ylipäänsä saatiin, Kerttu Pellinen sanoo. Joissakin yliopistoissa oltiin sitä mieltä, että jos paikallisesta sopimisesta ei ole työehtosopimuksessa erikseen määrätty, sitä ei voi tehdä. Lisäyksillä saatiin valtuutus paikallisten sopimusten tekemiseen. Kaikki Universitaksen haastattelemat työnantajan ja työntekijöiden edustajat kehuvat, että liittotasolla yhteistyö on sujunut tes-neuvottelujen jälkeen hyvin. Ongelmat yhteistoiminnassa ovat kuitenkin olleet yksikkötasolla, ja siksi liitot päättivät jalkautua yliopistoille yhteiselle koulutuskierrokselle. Koska yt-asioissa on kyse yhdessä tekemisestä, ajateltiin, että olisi hyvä myös kouluttaa yhdessä, kertoo asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista. Yliopistoissa on ollut yhteistoimintamenettelyjä, jotka ovat johtaneet työntekijöiden vähentämiseen. Henkilöjärjestöissä on oltu sitä mieltä, että paikoin on toimittu huonosti, mutta totesimme, että niiden vatvominen ei auta, vaan tärkeämpää on se, miten voidaan toimia hyvin tulevaisuudessa. 12 Missä olivat esimiehet? Pardian, JHL:n, JUKOn ja Sivistystyönantajien alkuvuodesta pitämä koulutuskierros sai liittojen edustajien mukaan hyvää palautetta kaikkialla. Se on luonut uskottavuutta, että asiasta puhuvat samalla kertaa sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat, Jukon neuvottelupäällikkö Vesa Laine toteaa. Yksi merkittävä puute koulutuksissa kuitenkin oli kaikkialla. Joukosta puuttuivat ne, jotka koulutuksia eniten tarvitsisivat: esimiehet. Yliopistojen ylintä johtoa ja luottamusmiehiä paikalla oli runsaasti, mutta se on vähän kuin saarnaisi uskoville, kuten Kerttu Pellinen sanoo. Ajatus yhteisestä koulutuksesta tuntui järkevältä, myöntää asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista.

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6)

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL AJANKOHTAISKATSAUS TALOUDEN VIITEKEHYS Hidas kasvu ja investointien puuttuminen Viennin matala taso Keskittynyt ja yksipuolinen elinkeinorakenne Mm. Nokiaklusterin, metsäteollisuuden, telakoiden ongelmat,

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus. STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma 29.2.2016

Kilpailukykysopimus. STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma 29.2.2016 Kilpailukykysopimus STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma Tausta (1/3) Suomen talouden poikkeuksellisen pitkäaikainen taantuma Työttömyyden kasvu Julkisen talouden velkaantuminen Suomen menestyminen

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta. Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012

SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta. Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012 SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012 On lottovoitto syntyä Suomeen - vai onko? OAJ:n teemat: 1. Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TOIMIALAN TIETOHALLINNON YHTEISTYÖKOKOUS 25.5.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Avauspuheenvuoro Kansliapäällikkö Harri Skog 1 UUSI HALLITUS JA HALLITUSOHJELMA TALOUDEN

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori. Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä YHL Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Sektori Luottamusmieskurssi 2 x 1 pv (kevät/syksy) Ajankohtaista työlainsäädäntö ja työehtosopimusaiheita, luottamusmiestapausten läpikäyntejä lm, tsv, varat yliopisto,

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi 1 (3) 12.2.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet

Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet Suomen Kansanopistoyhdistys KEHO ohjelman vaiheet 22.9.2010 Jyrki Ijäs Valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan: Valtakunnallisen arvioinnin

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen

PÖYTÄKIRJA ESITTELYLISTA A 5/2012 Juha Kukkonen puh Varsinainen jäsen ESITTELYLISTA A 5/2012 Kokous n:o 2 tiistaina 23.10.2012 klo 15.00-16.20 dekaani Peppi Karppinen akatemiatutk. Jouni Jaakkola I Raija Lähdesmäki tutkijatoht. Juha Risteli prof. Suvi Rahja 1. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot