Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa"

Transkriptio

1 Laatuun pitää satsata Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa! ä t s ä es k i t u a n a j u t d u u j o n t n h e c R oppla av o! K n e r a m m av so

2 Kesäloma-ajan info Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström GSM Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Painos: kpl Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo S I S Ä L T Ö 2 / YHL:n toimisto on suljettuna ajalla Pardian vaihde/neuvonta p palvelee kesä- ja elokuussa klo ja heinäkuussa klo Jäsenrekisteri palvelee koko kesän, puhelinaika klo 9-12, puh Työttömyyspäivärahan jatkohakemukset lähetetään suoraan osoitteeseen: Työttömyyskassa Statia, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Sen sijaan uudet työttömyyspäivärahahakemukset osoitteeseen: Pardia/YHL, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Ulkoasu Kirjapaino Uusimaa, Studio Seuraava lehti ilmestyy syys-lokakuussa 2012 ISSN Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Universitetens och forskningssektorns personalförbund Assiociation of Finnish University and Research Establishment Staf Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Banmästargatan 11, 7 vån Helsingfors Puheenjohtaja/ ordförande Kerttu Pellinen GSM Sihteeri/ sekreterare Kristina Sten Yliopistot ja yritykset Sopimusasiantuntija/ Ombudsman Satu Henttonen GSM Yliopistot ja OKM:n hallinnonalan virastot Asiamies/Ombudsman Aki Nieminen GSM Käännös, översättning, svenska Kerstin Holmström Käännös, engl./trans, english Erja Ranta 3 Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Sommarpaus i förhandlingarna 4 Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa 5 Luottamusmiehet Pasilassa Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty 6 Laatuun pitää satsata 8 Strategia vaatii rahaa 9 Voimavarat yhteen 10 YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa 11 Yhteistoiminta vaatii tahtoa 14 YHL kyseli yhteistoiminnasta 15 Määräaikaiset työsuhteet vakiintuneet, itsensä työllistäjät uusi trendi Akava, SAK, STTK: Työelämän murros vaatii tarkennuksia lainsäädäntöön 16 Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista 17 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Kansikuvan toteutus: Kimmo Nordström. 18 Määräaikatyön ongelmat eivät ole poistuneet Mitä on vielä tehtävissä? 19 Työmarkkinauudistuksissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä Terveyttä ja hyvinvointia rakennetaan töissä yhdessä tekemällä 20 Yliopistolain vaikutuksia arvioitiin 22 Olen lakannut ajattelemasta, mitä muut ajattelevat 24 HATO2012 -kesäseminaari Kuopiossa 26 Ulkomaanmatkat ja työttömyysturva 28 Ainahan löytyy parannettavaa! YHL tilaa keskitetysti kalenterin jäsenilleen 29 Turussa ensin vuosikokous ja sitten risteily! 30 Svenskundervisningen är problematisk Mellanrapport om arbetskraftstrender Stöd för återgång till arbetet efter sjukledighet 31 A summer break in negotiations Yhteisrintamaan vyönkiristystä vastaan EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelma jatkuu

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Päättymässä oleva lukuvuosi on ollut täynnä yllätyksiä. Keskusjärjestöt saivat monen vuoden tauon jälkeen aikaan keskitetyn sopimuksen, joka nimettiin raamisopimukseksi. Valtiovalta palkitsi järjestöjä ja niiden jäseniä sopimuksen riittävästä kattavuudesta tulemalla vastaan työelämän laatuun vaikuttavilla linjauksilla. Raamisopimuksen hengessä ja hyväksymistä varten työ- ja virkaehtosopimukset neuvoteltiin ja allekirjoitettiin etuajassa ja ihan eri ajankohtana, mitä oli alun perin suunniteltu. Onneksi edellisen sopimusneuvottelun tavoitteita oli vielä jäljellä, joten ne oli helppo kaivaa pöytälaatikosta neuvotteluja varten. Raamit soviteltiin YHL:n jäsenten sopimusaloille ihan kohtuullisin tuloksin neuvottelujen sujuvuutta edisti se, että yhtenäinen ja tasavertainen palkankorotusten taso oli sovittu ennakolta ja vain korotusten jakautuminen kullekin sopimusalalle soveltuvaksi oli neuvottelun kohteena. Kevätpuolelle sitten siirtyivät vain sopimusalakohtaisista järjestelyeristä käytävät neuvottelut, joista yliopistojen neuvottelu edelleen jatkuu ja isommat puristukset ovat vielä edessä. Toivomme hartaasti palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen osuuden saavan hyvän kehittämisratkaisun. Keskusjärjestöt kunnostautuivat sitten vielä toisenkin kerran. Työurasopimukseksi kutsutulla sopimusratkaisulla toivotaan ja oletetaan toteutuvan tavoitteen nykyistä myöhäisemmästä todellisesta eläkkeelle siirtymisestä. Työelämän parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat sopimuksen myönteistä antia. Vaikka työttömyysturvan tiukennuksia on tulossa, sen vastapainoksi erityisesti pätkätyöläisten ja ikääntyneiden työntekijöiden turvaan saadaan myönteisiä muutoksia. Ikäviäkin yllätyksiä talvi toi tullessaan. Valtiontalouden kehyksiin sisältyvät leikkaukset ennustavat karua tulevaisuutta eikä hallitusohjelmaan kirjattu, valtion tuottavuusohjelman korvaava vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ainakaan näissä olosuhteissa paranna virastojen ahdinkoa, vaikka palkankorotuksia varten rahoitus turvattaisiinkin. Yliopistojen talouden vakauden turvaamiseksi kehitetty yliopistoindeksi oli käytössä tasan vuoden, kuluvalle vuodelle se puolitettiin ja ainakin ensi vuodeksi indeksi on päätetty jäädyttää kokonaan. Kymmeniä miljoonia euroja jää puuttumaan yliopistojen rahoituksesta. Erityisesti indeksin kohtalo tuntuu yliopistoväen huijaukselta, vaikka muitakin rahoitusleikkauksia on tiedossa. Tässä vähenevien resurssien tilanteessa voi pitää erityisen epäonnistuneena ehdotusta kolmannesta lukukaudesta. Yliopistojen tiukasti mitoitetulla tukihenkilöstöllä ei ole enää varaa venyä eikä sillä ole vuosiloman viettämiseen mahdollisuuksia lukukausien aikana. Lukukausien ulkopuolinen aika myös mahdollistaa kokonaistyöaikaa tekevän opetus- ja tutkimushenkilöstön yhtenäisen tutkimuskauden. Virkistävä loma-aika on ovella. Kesällä ja lomalla on mahdollista tehdä kaikkea kivaa, levätä ja palautua. Nautitaan siitä. Puheenjohtaja Kerttu Pellinen l e d a r e Sommarpaus i förhandlingarna Det gångna läsåret har varit fullt av överraskningar. Efter många års paus nådde centralorganisationerna ett centraliserat avtal, det så kallade ramavtalet. På statligt håll var man nöjd med avtalets omfattning, och premierade organisationerna och deras medlemmar genom att bidra med linjedragningar för kvaliteten i arbetslivet. I ramavtalets anda och för att avtalet skulle kunna godkännas, framförhandlades och undertecknades arbets- och tjänstekollektivavtalen snabbare än tänkt, enligt ett helt annat tidschema än vad som ursprungligen planerats. Lyckligtvis fanns från de föregående avtalsförhandlingarna ännu kvar målsättningar som nu kunde tas fram ur skrivbordslådan för fortsatta förhandlingar. Ramarna anpassades till YHL-medlemmarnas avtalsområden med riktigt hyfsat resultat smidigheten i förhandlingarna gynnades av att man på förhand avtalat om en enhetlig och jämlik nivå för löneförhöjningarna, och förhandlingarna nu bara gällde deras fördelning till respektive avtalsområde. Det vara bara förhandlingarna om de avtalsområdesvisa justeringspotterna som uppsköts till våren. Dessa förhandlingar pågår fortfarande i universiteten, och de svåraste matcherna återstår. Vi hoppas varmt att förhandlarna ska nå en god lösning när det gäller den individuella löneandel som ingår i lönesystemet. Centralorganisationerna utmärkte sig ytterligare en gång under perioden. Med en avtalslösning som syftar till att förlänga arbetstagarnas karriärer hoppas man och förväntar sig att den faktiska pensionsåldern ska höjas i enlighet med målsättningen. Den positiva delen av avtalet är de åtgärder som syftar till att förbättra arbetslivet. Trots att skärpningar av arbetslöshetsskyddet är på kommande, kommer vi som motvikt att få förbättringar i synnerhet i fråga om snuttarbetarnas och de äldre arbetstagarnas trygghet. Vintern bjöd också på otrevliga överraskningar. Nedskärningarna i budgetramarna förebådar en karg framtid. Det produktivitets- och resultatprogram som enligt regeringsprogrammet ska ersätta statens produktivitetsprogram kommer inte heller i nuläget att nämnvärt avhjälpa ämbetsverkens trångmål, även om det kunde trygga finansieringen av löneförhöjningarna. Universitetsindexet, som togs fram för att trygga stabiliteten i universitetens ekonomi, var i bruk i jämnt ett år, för i år halverades indexet, och för åtminstone nästa år har man beslutat att frysa indexet helt. Tiotals miljoner euro av universitetens finansiering uteblir. Universitetsindexets öde känns för universitetsfolket som ett bedrägeri, trots att man vet att ytterligare nedskärningar är att vänta. Förslaget om en tredje termin känns särskilt misslyckat i den nuvarande situationen, där resurserna blir allt knappare. Universitetens knappt tilltagna stödpersonal kan inte tänja mer på sina resurser, och kan ju inte heller hålla semester under terminerna. En period utanför terminstid ger dessutom heltidsanställd undervisnings- och forskningspersonal möjligheter att ha en enhetlig forskningsperiod. En skön semestertid står för dörren. Nu har vi tid att göra vad vi vill, att vila och återhämta oss. Låt oss njuta av sommaren. 3

4 a j a n k o h t a i s t a Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Kaikilla sopimusaloillamme vuoden 2012 virasto-, yritys- ja järjestelyeristä on sovittu. Sopimuskauden työryhmissä kuitenkin työskennellään, osassa koko sopimuskauden ajan. Valtion sopimusaloilla on virastoerien käyttöä koskevien sopimusten hyväksymisen jälkeen hiljaista ja työryhmätyöskentely keskittyy keskustason ryhmiin. Certian vuoden 2012 järjestelyerää koskevissa neuvotteluissa sovittiin järjestelyerän kohdentumisesta sekä palkkausjärjestelmään lisättävän pysyvän uuden osan, vaativuuslisän käyttöönotosta. Vaativuuslisä voidaan myöntää sellaisessa tehtävässä, joka vaativuudeltaan vastaa lähes seuraavan vaativuustason kriteerejä, mutta ei aivan yllä siihen saakka. Päätöksen vaativuuslisän myöntämisestä tekee työnantaja arviointiryhmän tai asianomaisen henkilön esimiehen ehdotuksesta. Vaativuuslisän suuruus on puolet vaativuustasojen välisestä erotuksesta suoritusosa mukaan laskettuna. Palkkausjärjestelmätyöryhmän tehtävänä on myös tarkastella Certian palkkausjärjestelmäkokonaisuuden kehittämismahdollisuuksia sopimuskauden aikana. TAY-Palvelujen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää on myös tarkoitus kehittää sopimuskauden aikana. Unigrafian (ent. Helsingin yliopiston Yliopistopaino) työehtosopimusneuvottelut käytiin helmikuussa, alkuperäisessä neuvotteluaikataulussa. Sopimus noudatti syksyllä tehdyn raamisopimuksen periaatteita. Lisäksi sovittiin uudistetun palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelyerä kohdennettiin käyttöönoton kustannuksiin. Palkkausjärjestelmä ei ole vielä täysin valmis, joten Unigrafiassakin työ jatkuu. Yliopistojen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää kehittävä työryhmä on työsken- nellyt tiiviisti koko kevätkauden ajan tavoitteenaan henkilökohtaisen osuuden järjestelmän kannustavuuden lisääminen. Työ jatkuu vielä kesäkuun puoleen väliin saakka. Mikäli järjestelmän muutoksesta päästään yhteisymmärrykseen, vuoden 2013 järjestelyerä käytetään sen käyttöönottoon. Kerttu Pellinen YHL:n puheenjohtaja Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa Yliopistosektorilla henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen keskinäisessä määräaikaisten asemaa selvittävässä työryhmässä on valmisteilla esimiehille ja luottamusmiehille tarkoitettu ohje siitä, minkälaisissa tapauksissa määräaikaisten työsuhteiden käyttö on perusteltua ja asianmukaista. Yhteinen ohje on tarpeellinen, sillä määräaikaisten määrät eivät tilastojen mukaan ole merkittävästi vähentyneet työsuhteistamisen jälkeen ja eri yliopistoissa rekrytointikäytännöt poikkeavat toisistaan. Kerttu Pellinen YHL ja Tehy ovat sopineet tehyläisten Pardiaan kuuluvien jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta yliopistoissa. Yhteistyösopimuksen mukaan YHL edustaa tehyläisiä yliopistojen neuvotteluissa. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa. Aikaisemmin YHL on solminut yhteistyösopimuksen SuPer ry:n kanssa. Kerttu Pellinen 4 U N I V E R S I T A S 2 /

5 a j a n k o h t a i s t a Luottamusmiehet Pasilassa Yliopistojen luottamusmiesten huhtikuiset koulutuspäivät pidettiin Pasilassa. Kurssille kokoontui 34 kurssilaista. Aiheina olivat sopimus- ja neuvottelutilanne, edunvalvontatapauksia, takuupalkkaoikeus, yhteistoimintamenettely ja määräaikaiset työsuhteet, YHL:n hyvä työvointi -ohjelma, palkkauksen ja arvioinnin oikeudenmukaisuus, lääkärissäkäyntiohjeet ja Pardian henkilöstönedustajien ja työsuojelukyselyjen tulokset. Tutkija Heini Ikävalko Aalto yliopistosta puhui aiheesta Kohti oikeudenmukaista palkkausta ja arviointia. Pardian neuvottelupäällikkö Niko Simola käsitteli oikeustapauksia ja palkkaustyöryhmässä saatuja Sivistystyönantajan tilastotietoja palkkauksesta sekä muita edunvalvonta-asioita. Teksti ja kuvat: Satu Henttonen. Yliopistosektorin luottamusmieskurssi, eturivissä vasemmalta Lea Kervinen ISYHY, Elisa Hyytiäinen, Heljä Heikkilä ja Hilkka Ailio HYHY. Kurssilaiset tarkkaavaisina, vasemmalta Britt- Maj Brandt, Jan Kraufvelin PfÅA, Ennio Zuccaro ja Tiina Virta HYHY. Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty Taideyliopiston ensimmäisen hallituksen kokoonpano on selvillä. Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Virallisesti hallitus nimitetään elokuussa sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy yliopistolain muutoksen sekä Taideyliopiston juridiset perustamistoimet mahdollistavan voimaanpanolain. Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Taideyliopiston ulkopuolelta. Hallituksen valitsi Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun nykyisistä yliopistokollegioista koostuva kollegio. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin

6 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Laatuun pitää satsata Yliopistot ja muut korkeakoulut joutuvat kovalle säästökuurille valtiontalouden kurimuksen myötä. Laatuun pitää satsata, muusta voikin säästää, toteaa ylijohtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. - Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Anita Lehikoinen. 6 U N I V E R S I T A S 2 /

7 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Sopimusneuvottelut yliopistojen kanssa ovat osin kivuliaat. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytävillä tulee vastaan alan edunvalvojia. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ylijohtaja Anita Lehikoinen pysyy tyynenä. Korkeakoulut ovat säästörupeamassa paljolti omia vartijoitaan. Jokainen yliopisto on saanut ohjeistuksen ja laatinut strategiansa, jonka mukaan edetään. Arvioimme rahoitusta niiden perusteella. Tälle vuodelle tehty yliopistoindeksin puolitus leikkasi jo määrärahoja. Ensi vuodelle indeksi jäädytetään kokonaan. Palkat kuitenkin nousevat raamisopimuksen myötä, samoin muut kustannukset. Se merkitsee noin kolmen prosentin leikkausta määrärahoihin. Lehikoinen huomauttaa, että säästettävä summa ei ole pieni. Ilman indeksileikkauksia säästöt ovat 86,2 miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Noin suurta lovea korkeakoululaitokseen ei tehdä jälkiä jättämättä. Lehikoinen kehottaa tarttumaan ensin pehmeisiin keinoihin eli yhteistyöhön ja työnjakoon. Yliopistot voivat tehdä yhteistyötä muun muassa ammattikorkeakoulujen kanssa. Tilat, laitteet ja tukipalvelut voivat olla yhteisiä, myös hankinnat voidaan keskittää. Opetusta voidaan osin toteuttaa yhdessä. Kansainvälisten opiskelijoiden palveluissa ja esimerkiksi kielikoulutuksessa voi hakea yhteistyötä. Kun katsoo palveluja käyttäjän näkökulmasta, laatu voi parantua. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisestä kampuksesta voisi Lehikoisen mielestä ottaa mallia muuallakin. Vahvuudet esiin, päällekkäisyyksiä pois Säästötalkoot pitäisi Lehikoisen mielestä kääntää yliopistoissa laatuhankkeeksi. Nyt on paras hetki jatkaa Suomen Yliopistot UNIFI:n aloittamaa rakenteiden uudistamishanketta. Jokainen yliopisto voisi miettiä, mitkä ovat niitä parhaita yksiköitä, joissa tehdään kansainvälisesti laadukasta tutkimusta ja annetaan hyvää opetusta. Voimavaroja kannattaa panostaa niihin, Lehikoinen esittää. Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula. Yhdistämällä nämä alat vaikkapa neljään paikkaan saataisiin selvästi parempaa laatua vahvemmilla resursseilla. Tähän vaaditaan rohkeutta. Mahdolliset päätökset pitää punnita tarkasti. Aluepolitiikka nousee väistämättä esiin, kuten nähtiin Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisessa. Mediapyöritys on kovaa, mutta siihen pitää varautua perustelemalla päätökset hyvin, Lehikoinen toteaa. UNIFI:n neljän suuren koulutusalan tarkastelussa todettiin jokaisella niillä olevan uudistustarpeita. Lehikoinen muistuttaa, että esimerkiksi humanistisia tieteitä opetetaan kahdeksassa tiedekunnassa. Kasvatustieteellistä ja matemaattis-luonnontieteellistä opetusta on varsin monessa paikassa. Tekniikan ala käy keskenään keskustelua sisäisestä työnjaosta ja rakenteista. Varsinkin laiteintensiivisillä aloilla on pakko miettiä yhteisiä hankintoja ja katsoa laitteiden, aineistojen ja opettajien yhteiskäyttöä. Tutkimusrahoista kovempi kilpailu Säästöt koskevat myös kansainvälistä opiskelijanvaihtoa hoitavaa Cimoa, Suomen Akatemiaa ja Opetushallitusta. Akatemian tutkimusvaltuutta leikataan 30 miljoonalla vuoden 2015 tasolla, ja Tekes säästää myös. Mahdollisuudet saada kotimaista kilpailtua rahaa ovat tiukemmassa. Se näkyy hyvin nopeasti yliopistossa, Lehikoinen toteaa. Yliopistojen on haettava tutkimusrahoitusta entistä enemmän kansainvälisistä lähteistä. Tärkeää on, että yliopisto hinnoittelee hankkeensa oikein. Muutoin ulkopuolinen rahoitus syö yliopistojen perusrahoitusta. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon ja Opetushallituksen toimintoja tarkastellaan säästöjen saamiseksi. Yhteisten tilojen myötä tukipalveluja on jo ajettu yhteen. Käymme vielä kerran läpi, onko Opetushallituksen ja Cimon toiminnassa päällekkäisyyttä, Lehikoinen kertoo. Valtionhallinnossa tarkastellaan laajemminkin, mitä tehtäviä valtionhallinnossa on pakko tehdä, koska voimavaroja on vähemmän. Kaikki sektorit käydään läpi. - Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Lupauksia murennetaan Hallituksen kehysriihen mukaan yliopistoindeksi jäädytetään vain ensi vuodeksi. Lehikoinen ei ryhdy arvioimaan, miten jatkossa käy. Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Kun yliopistot muutettiin säätiöiksi ja julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, niiden rahoitus luvattiin turvata. Heti alkuun rahoituksessa unohdettiin ottaa huomioon työttömyysvakuutusmaksut. Nyt rahoitus on Lehikoisen mukaan täysimääräisenä yliopistokehyksessä. Rahoituslupaus on hänen mukaansa pitänyt, ainakin pääosin. Yliopistojen pääomittaminen hoidettiin pääosin kiinteistöomaisuudella ja maksuvalmiusrahalla. Pääoman vastinrahoituksessa toimittiin sovitusti. Rahoituksen pitkäjänteisyys luvattiin hoitaa indeksin turvin. Valitettavasti tätä viimeistä kohtaa ei nyt pystytä lunastamaan, Lehikoinen myöntää. Täytyy muistaa, että koko julkinen sektori joutuu säästämään, jotta valtion velkaantuminen saadaan taittumaan. 2,4 miljardia euroa ei synny pienistä puroista. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu 7

8 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Strategia vaatii rahaa Strategiat ovat hyviä ohjausvälineitä, mutta niihin pitää olla myös rahaa, Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen toteaa. Edellisellä strategiakaudella yliopisto aloitti muun muassa post doc -vaiheessa olevien Tenure-kansainvälistymisohjelman. Seuraavan nelivuotiskauden strategiaa on kehitelty jo toimenpiteiksi, mutta niiden toteuttaminen on vaikeampaa. Kyllä säästäminen onnistuu, mutta ei uuden kehittäminen, kun rahaa leikataan, Hyvärinen hymähtää. Tänä vuonna leikkaukset tehtiin juustohöyläperiaatteella. Niin ei voi Hyvärien mukaan jatkaa. Laitehankinnoista on pidettävä huolta, jotta tutkimuksen ja opetuksen taso säilyvät. Toisekseen kansainvälisyydestä on huolehdittava, että opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita saadaan Suomeen ja Suomesta maailmalle. Kolmas vaalittava asia ovat monitieteelliset tutkimukset. Jostakin säästöt on kuitenkin löydettävä. Helsingin yliopistossa linjaus on selvä. Tutkimuksen arvioinnissa hyvin pärjänneiltä yksiköiltä ei leikata, mutta ei reformiryhmä luvannut niille lisää rahaakaan. Prosessit pohdintaan Reformiryhmän mukaan hallinnosta pitää säästää kahdeksan prosentia seuraavan neljän vuoden aikana. Se merkitsee henkilön vähennystä. Hyvärisen mielestä säästötavoitteet on laadittu takaperoisesti. Ensin tulisi miettiä prosesseja, vasta sitten henkilöstöä. Muuten siirretään helposti hallinnolliset tehtävät opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Paraikaa taloushallinnossa selvitetään Kumpulan ja kvestuurin raportointia. Tarkoituksena on, että toiminnot tehdään vain kertaalleen. Nyt kissa pitää nostaa pöydälle, ja käydä tämä läpi kaikissa tiedekunnissa, Hyvärinen sanoo. Vastaavia säästökohteita löytyy hänen mukaansa muualtakin. Esimerkiksi laboratoriohenkilökunta voitaisiin koota yhteen. Henkilöstöpoolista palkattaisiin sitten väkeä ulkopuolisiin tutkimusprojekteihin. 8 Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen kehottaa pitämään huolta laitehankinnoista. Muuten tutkimuksen ja opetuksen taso heikkenee.

9 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Voimavarat yhteen Tällä tavoin voitaisiin palkata henkilöstä vakituisiin työsuhteisiin jatkuvien pätkätöiden sijaan. Myös tiedekuntien tulisi katsoa tarkemmin, miten rahansa käyttävät. Tiedekunnat vastaavat liikevaihdoltaan suuria yrityksiä. Esimerkiksi fysiikan laitos toimii hyvin, Hyvärinen sanoo. Yksi säästömahdollisuus on vähentää opiskelijoiden aloituspaikkoja. Hyvärisen mukaan kokemukset eivät ole rohkaisevia. Teologinen tiedekunta karsi taannoin aloituspaikkojaan, mutta keskeyttäneiden osuus pysyi entisellään. Tutkintojen määrä pitää turvata, jotta rahoitus pysyy kunnossa, Hyvärinen painottaa. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa Yliopistojen pitää olla idearikkaita ja luottaa yhteistyöhön, linjaa Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli. UNIFI:n sisällä keskustellaan, kuinka yliopistot voisivat tukea toisiaan talouden tiukentuessa. Tarkoitus on, ettemme yliopistoina kilpailisi keskenään, vaan olisimme vahvoja ministeriön suuntaan ja muutakin toimintaympäristöä ajatellen. Viime vuosina tehdyt yliopistofuusiot saavat jatkoa taideyliopistojen yhdistymisestä. Vastaavia ei ole odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana, elleivät pienimmät yliopistot ajaudu taloudellisiin vaikeuksiin. Hollin mukaan yliopistot joutuvat etsimään kaikki löysät pois. Tampereen yliopistossa hallintoa saatiin kevennettyä, kun lähes 40 tulosvastuullista yksikköä yhdistettiin 9 tieteenalayksiköksi. Tämä on ollut erittäin tervehdyttävää. Päällekkäisyyksien purkaminen on vapauttanut resursseja opetukseen ja tutkimukseen. Säästöissäkin tulee jossain vaiheessa raja vastaan, jos tavoitteista aiotaan pitää kiinni. Yliopistojen pitää olla kansainvälisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja tehokkaita. Jos emme ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä, emme ole kovin laadukkaitakaan, Holli sanoo. UNIFI:n selvitys humanistisista, yhteiskuntatieteellisistä, luonnontieteellistä ja kasvatustieteellistä tieteenaloista pitäisi hänen mukaansa ottaa tosissaan. Pieniä yksiköitä pitäisi siirtää yhteen laadun varmistamiseksi Teksti: Birgitta Suorsa Kuva: Janne Järvinen/Tampereen yliopisto. Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli muistuttaa, että yliopistojen pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. 9

10 0 t e t a a n k a n t a a YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen YHL pettyi esitykseen yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Lausunnossaan liitto esitti selvennyksiä rahoitusmallin perusteisiin. Liitto pitää yhä vähenevää yliopistorahoitusta vahingollisena yliopistojen toiminnalle. Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelle (TTA) poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän. Tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Julkisten tietoaineistojen jatkokäyttö tutkimuksen tarpeisiin edistää suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen taustalla on vuonna 2011 valmistunut selvitys Tieto käyttöön, Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi. Sen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt sekavia. 10 Nyt esitetyn rahoitusmallin sanotaan turvaavan yliopistojen toimintaedellytykset ja tuovan ennustettavuutta ja vakautta yksittäisten yliopistojen toimintaan. Pidän lupausta vähintäänkin epävarmana ja arveluttavana, huomauttaa liiton puheenjohtaja Kerttu Pellinen. Hän muistuttaa, että valtioneuvoston suunnittelemien kehysleikkausten tuloksena yliopistojen kokonaisrahoitukseen ollaan tekemässä suuria vähennyksiä. Näistä yliopistoindeksin jäädyttäminen on merkittävin. Indeksin tarkoituksenahan oli kompensoida yliopistolain uudistuksen yhteydessä tapahtuneessa taloudellisen aseman muutoksessa kustannustason nousu. Lisäksi yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuosuus ja Taideyliopiston lisärahoitus ollaan sisällyttämässä yliopistojen yhteiseen jo leikattuun rahoituskehykseen. Nämä kymmenien miljoonien eurojen vähennykset vaarantavat huolestuttavalla tavalla yliopistojen talouden vakautta ja toiminnan ennustettavuutta, Pellinen sanoo huolestuneena. Rahoitusmallin perusteita pitää vielä selventää Puheenjohtaja pitää myönteisenä sitä, että tutkintotavoitteista rahoitusperusteena on luovuttu ja rahoituspohjana toimivat suoritetut tutkinnot ja opintopisteet. Vaikka tavoitteena on ollut ymmärrettävä ja läpinäkyvä malli, joiltakin osin perusteiden epätäsmällinen ilmaisu vaatii kuitenkin vielä selvennystä. Pellisen mukaan ehdotettu malli, jossa alakohtaisen rahoituksen kohdentaminen tapahtuisi laskennallisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön määrän suhteessa, johtaa helposti vääristyneeseen henkilöstörakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukihenkilöstön tehtävät siirretään opetus- ja tutkimushenkilöstölle alakohtaisen rahoituksen maksimoimiseksi, sanoo Pellinen. Yliopiston tehokkaan toiminnan ja tuloksen kannalta tä- mä mahdollinen kehityssuunta on mitä suurimmassa määrin vahingollinen. YHL:n mukaan alakohtaisen rahoituksen laskennallisen jaon yliopistoille tuleekin määräytyä aloilla työskentelevän koko henkilöstön suhteessa. Sama koskee taidealojen alakohtaisen rahoituksen laskennallisia perusteita. Henkilöstöpolitiikka yhdeksi rahoituskriteeriksi Pettymystä lisää myös se, että henkilöstöpolitiikan laadun ei katsottu olevan yliopistoille niin tärkeä, että se olisi sisällytetty yhdeksi rahoituskriteeriksi. Yliopistojen tehtävänä on tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, myös työnantajien ominaisuudessa, puheenjohtaja sanoo. Toimintamallithan opitaan esimerkkien ja kokemusten kautta. Nyt kun keskustelut työelämän laadusta ja työurien pidentämisestä käyvät kuumina luulisi, että ministeriö kannustaisi yliopistoja näyttämään omissa työyhteisössään opiskelijoilleen hyvän työnantajan mallia, YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen sanoo vakavana. Henkilöstöpolitiikan lisääminen rahoituskriteeriksi olisi tässä mielessä ollut erittäin hyvä signaali tuleville esimiehille. an

11 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoiminta vaatii tahtoa Liittojen yhteiseltä koulutuskierrokselta puuttuivat ne, joita sinne eniten kaivattiin: esimiehet. Aiheen käsittely on syytä aloittaa määrittelystä: yhteistoiminta ei ole kirosana. Julkisuudessa yytee tarkoittaa usein lomautuksia ja irtisanomisia, koska ne ylittävät uutiskynnyksen, mutta jo lainkin mukaan yhteistoiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Arkinen yhteistoiminta on siis työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, esimerkiksi asioista keskustelua ennen päätöksentekoa. Päämääränä pitäisi olla kaikkien etu. Joskus päämäärä voi kuitenkin olla hukassa, kuten YHL:n puheenjohtajan Kerttu Pellisen mukaan oli monessa yliopistossa yliopistouudistuksen jälkeen vuonna Alkuvuodesta 2010 oltiin kuin Villissä lännessä. Ihan kuin mitään määräyksiä ei olisi ollut olemassa, Pellinen muistelee. YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen toivoo, että jatkossa esimiehet osallistuisivat aktiivisemmin yhteisiin koulutuksiin. Kuva: Pekka Sipola 11

12 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoimintasopimuksia väsättiin hirveällä kiireellä. Ainakin JHL:n ja työnantajan välillä syntyi hankausta, sanoo myös sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen JHL:stä. Sekavan tilanteen aiheutti yhteistoimintalain vaihto valtion yt-laista yritysten yt-lakiin. Samalla yliopistot irtisanoivat kaikki paikalliset sopimukset, jotka oli tehty vanhan yt-lain varaan. Joissakin yliopistoissa jatkettiin epävirallisesti vanhojen käytäntöjen mukaan, joissakin ei. Katse tulevaisuuteen Tilanne alkoi vakiintua, kun yliopistoja edustava Sivistystyönantajat ja henkilöstöjärjestöt pääsivät sopuun työehtosopimuksesta keväällä Yhteistoiminnasta ei kuitenkaan ollut yksimielisyyttä. Työnantaja katsoi, että yt-laki tarjosi riittävät reunaehdot, henkilöstöjärjestöt puolestaan halusivat lakia selkeämmät pelisäännöt. Päätettiin perustaa työryhmä muotoilemaan yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevia määräyksiä työehtosopimukseen. Muotoilut valmistuivat ja ne liitettiin työehtosopimukseen keväällä Niissä ei ollut sinänsä mitään mullistavaa, tärkeintä oli se, että ne ylipäänsä saatiin, Kerttu Pellinen sanoo. Joissakin yliopistoissa oltiin sitä mieltä, että jos paikallisesta sopimisesta ei ole työehtosopimuksessa erikseen määrätty, sitä ei voi tehdä. Lisäyksillä saatiin valtuutus paikallisten sopimusten tekemiseen. Kaikki Universitaksen haastattelemat työnantajan ja työntekijöiden edustajat kehuvat, että liittotasolla yhteistyö on sujunut tes-neuvottelujen jälkeen hyvin. Ongelmat yhteistoiminnassa ovat kuitenkin olleet yksikkötasolla, ja siksi liitot päättivät jalkautua yliopistoille yhteiselle koulutuskierrokselle. Koska yt-asioissa on kyse yhdessä tekemisestä, ajateltiin, että olisi hyvä myös kouluttaa yhdessä, kertoo asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista. Yliopistoissa on ollut yhteistoimintamenettelyjä, jotka ovat johtaneet työntekijöiden vähentämiseen. Henkilöjärjestöissä on oltu sitä mieltä, että paikoin on toimittu huonosti, mutta totesimme, että niiden vatvominen ei auta, vaan tärkeämpää on se, miten voidaan toimia hyvin tulevaisuudessa. 12 Missä olivat esimiehet? Pardian, JHL:n, JUKOn ja Sivistystyönantajien alkuvuodesta pitämä koulutuskierros sai liittojen edustajien mukaan hyvää palautetta kaikkialla. Se on luonut uskottavuutta, että asiasta puhuvat samalla kertaa sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat, Jukon neuvottelupäällikkö Vesa Laine toteaa. Yksi merkittävä puute koulutuksissa kuitenkin oli kaikkialla. Joukosta puuttuivat ne, jotka koulutuksia eniten tarvitsisivat: esimiehet. Yliopistojen ylintä johtoa ja luottamusmiehiä paikalla oli runsaasti, mutta se on vähän kuin saarnaisi uskoville, kuten Kerttu Pellinen sanoo. Ajatus yhteisestä koulutuksesta tuntui järkevältä, myöntää asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista.

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa

Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa Yhteistoiminta Helsingin yliopistossa 13.2.2012 Henkilöstö- ja lakiasiat Jaana Sirkiä 13.2.2012 1 Helsingin yliopiston yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää ja tiivistää työnantajan

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti

1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti 1(5) Muutosturvatyöryhmän väliraportti 15.6.2015 2(5) Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1. Muutosturvakysely... 3 2. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mahdollisia kehittämistarpeita...4 2.1. Periaatepäätöksen

Lisätiedot

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen

SAK AKAVA STTK. - Työaikapankit ja muut joustavat työaikajärjestelyt - Työaikaergonomian ja työaika-autonomian lisääminen Pskj-esitys 1 (5) Yhteiskuntasopimuksen valmistelu 1. Sopimuksen tavoitteet 14.8.2015 Yhteiskuntasopimuksen tavoitteena on kääntää Suomen talous kasvuun ja parantaa työllisyyttä sekä vahvistaa kilpailukykyä

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan, siten kuin jäljempänä säädetään. Lakiehdotukset 1. Laki yliopistolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1, 7 a ja 7 b, sellaisina kuin ne ovat, 1 osaksi laeissa 954/2011, 414/2012 ja 497/2015

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 6.9.2017 Lausunto: HE 73/2017 hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6)

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä

EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä EK:n työelämälinjaukset: talouskasvua ja tuottavaa työtä Hyvä työ Vasemmistoliiton työelämäseminaari Helsinki 24.2.2011 Työmarkkinajärjestöjen esitykset tulevalle eduskunnalle Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu

10 hyvää syytä. Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä Järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu 10 hyvää syytä, miksi järjestäytynyt työntekijä on työnantajan etu Yhteiset pelisäänöt 1. Tehokas yhteistyö henkilöstön kanssa Luottamusmies

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Työehtosopimus eli TES

Työehtosopimus eli TES TYÖEHTOSOPIMUS Luennon sisältö Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut Työehtosopimus vs. työsopimus vs. työlainsäädäntö Työehtosopimus ja paikallinen sopiminen Työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä LIITTO Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv ja työehtosopimusaiheita, -varauksia 2 kpl lm, tsv, varat (kevät/syksy) luottamusmiestapausten (ei mahd.

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL

TALOUDEN VIITEKEHYS 4/2013 SAK/LL AJANKOHTAISKATSAUS TALOUDEN VIITEKEHYS Hidas kasvu ja investointien puuttuminen Viennin matala taso Keskittynyt ja yksipuolinen elinkeinorakenne Mm. Nokiaklusterin, metsäteollisuuden, telakoiden ongelmat,

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp)

Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Helsinki 5.10.2017 Eduskunnan sivistysvaliokunta Asia: Tieteentekijöiden liiton lausunto hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi (HE 73/2017 vp) Lausunnon pääkohdat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia

Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia Kokonaistyöaikajärjestelmään liittyviä ongelmia... ja vähän muitakin ongelmia Antti Niemistö antti.niemisto@tut.fi JUKO:n pääluottamusmies Tampereen teknillinen yliopisto 29.11.2011 p. 1/11 Luottamusmiestoiminta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Velvoite henkilöstö- ja koulutussuunnitelman Taustalla: laatimiseen valtion virastoissa Ammatillisen osaamisen kehittämisen lakipaketti (HE 99/2013) Laki taloudellisesti

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet:

Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, OKM/7/591/2015 Liitteet: Suvi Ritvos Lähettäjä: noreply@eduuni.fi Lähetetty: 25. elokuuta 2015 13:29 Aihe: Pysyvästi säilytettäväksi määrätyn sähköisen aineiston säilytys- ja tietopalvelu, Liitteet: Kansilehti.PDF; Pysyvästi säilytettäväksi

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN BMF SYYSSEMINAARI 14.11.2007 Satu Henttonen, asiamies Palkansaajajärjestö Pardia AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN 1 Sisältö Asiantuntijuus / ammatillisuus Kasvot imagolle Kirjaston palvelujen markkinointi

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus. STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma 29.2.2016

Kilpailukykysopimus. STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma 29.2.2016 Kilpailukykysopimus STTK:n hallituksen ylimääräinen kokous ma Tausta (1/3) Suomen talouden poikkeuksellisen pitkäaikainen taantuma Työttömyyden kasvu Julkisen talouden velkaantuminen Suomen menestyminen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa

Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumi Kuntatalo 23.3.2017 Henrika Nybondas-Kangas Keskusjärjestöjen asema tilanne muuttunut vuodessa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Akseli Gallen-Kallela: Symposium (1894) Taidekorkeakoulujen historia, lyhyt oppimäärä Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Hyvä työpaikka. Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013

Hyvä työpaikka. Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013 Hyvä työpaikka Jari Honkala KM, TM Tutkija 26.1.2013 KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma Kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimiskeskuksen yhteistyönä Käyttäjinä

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Eduskunnan lausumien toimeenpano (1/2014) 341/54/2011 Liikenne- ja viestintäministeriö, 18.12.2013, LVM/2250/02/2013. Maa- ja metsätalousministeriö, 18.12.2013, dnro

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen

Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen Laadukas, kansainvälinen, profiloitunut ja vaikuttava yliopisto ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen 21.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen, rahoitusmallityöryhmän pj. Yliopistojen rahoitusmallin

Lisätiedot

SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta. Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012

SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta. Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012 SUHOn kevätpäivät Kajaanissa Ajankohtaisia asioita OAJ:sta Koulutusjohtaja Heljä Misukka 13.4.2012 On lottovoitto syntyä Suomeen - vai onko? OAJ:n teemat: 1. Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot