Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatuun pitää satsata. Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa"

Transkriptio

1 Laatuun pitää satsata Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista Yhteistoiminta vaatii tahtoa! ä t s ä es k i t u a n a j u t d u u j o n t n h e c R oppla av o! K n e r a m m av so

2 Kesäloma-ajan info Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström GSM Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Painos: kpl Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo S I S Ä L T Ö 2 / YHL:n toimisto on suljettuna ajalla Pardian vaihde/neuvonta p palvelee kesä- ja elokuussa klo ja heinäkuussa klo Jäsenrekisteri palvelee koko kesän, puhelinaika klo 9-12, puh Työttömyyspäivärahan jatkohakemukset lähetetään suoraan osoitteeseen: Työttömyyskassa Statia, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Sen sijaan uudet työttömyyspäivärahahakemukset osoitteeseen: Pardia/YHL, Ratamestarinkatu 11, Helsinki. Ulkoasu Kirjapaino Uusimaa, Studio Seuraava lehti ilmestyy syys-lokakuussa 2012 ISSN Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Universitetens och forskningssektorns personalförbund Assiociation of Finnish University and Research Establishment Staf Ratamestarinkatu 11, 7 krs Helsinki Banmästargatan 11, 7 vån Helsingfors Puheenjohtaja/ ordförande Kerttu Pellinen GSM Sihteeri/ sekreterare Kristina Sten Yliopistot ja yritykset Sopimusasiantuntija/ Ombudsman Satu Henttonen GSM Yliopistot ja OKM:n hallinnonalan virastot Asiamies/Ombudsman Aki Nieminen GSM Käännös, översättning, svenska Kerstin Holmström Käännös, engl./trans, english Erja Ranta 3 Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Sommarpaus i förhandlingarna 4 Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa 5 Luottamusmiehet Pasilassa Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty 6 Laatuun pitää satsata 8 Strategia vaatii rahaa 9 Voimavarat yhteen 10 YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa 11 Yhteistoiminta vaatii tahtoa 14 YHL kyseli yhteistoiminnasta 15 Määräaikaiset työsuhteet vakiintuneet, itsensä työllistäjät uusi trendi Akava, SAK, STTK: Työelämän murros vaatii tarkennuksia lainsäädäntöön 16 Jatkuvaa ristivetoa talouden sanelemista ehdoista 17 Uudistunut yliopisto tasa-arvo ja yhdenvertaisuus arjessa Kansikuvan toteutus: Kimmo Nordström. 18 Määräaikatyön ongelmat eivät ole poistuneet Mitä on vielä tehtävissä? 19 Työmarkkinauudistuksissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä Terveyttä ja hyvinvointia rakennetaan töissä yhdessä tekemällä 20 Yliopistolain vaikutuksia arvioitiin 22 Olen lakannut ajattelemasta, mitä muut ajattelevat 24 HATO2012 -kesäseminaari Kuopiossa 26 Ulkomaanmatkat ja työttömyysturva 28 Ainahan löytyy parannettavaa! YHL tilaa keskitetysti kalenterin jäsenilleen 29 Turussa ensin vuosikokous ja sitten risteily! 30 Svenskundervisningen är problematisk Mellanrapport om arbetskraftstrender Stöd för återgång till arbetet efter sjukledighet 31 A summer break in negotiations Yhteisrintamaan vyönkiristystä vastaan EU:n Yhteinen Erasmus -ohjelma jatkuu

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Neuvottelut jäävät kesän ajaksi tauolle Päättymässä oleva lukuvuosi on ollut täynnä yllätyksiä. Keskusjärjestöt saivat monen vuoden tauon jälkeen aikaan keskitetyn sopimuksen, joka nimettiin raamisopimukseksi. Valtiovalta palkitsi järjestöjä ja niiden jäseniä sopimuksen riittävästä kattavuudesta tulemalla vastaan työelämän laatuun vaikuttavilla linjauksilla. Raamisopimuksen hengessä ja hyväksymistä varten työ- ja virkaehtosopimukset neuvoteltiin ja allekirjoitettiin etuajassa ja ihan eri ajankohtana, mitä oli alun perin suunniteltu. Onneksi edellisen sopimusneuvottelun tavoitteita oli vielä jäljellä, joten ne oli helppo kaivaa pöytälaatikosta neuvotteluja varten. Raamit soviteltiin YHL:n jäsenten sopimusaloille ihan kohtuullisin tuloksin neuvottelujen sujuvuutta edisti se, että yhtenäinen ja tasavertainen palkankorotusten taso oli sovittu ennakolta ja vain korotusten jakautuminen kullekin sopimusalalle soveltuvaksi oli neuvottelun kohteena. Kevätpuolelle sitten siirtyivät vain sopimusalakohtaisista järjestelyeristä käytävät neuvottelut, joista yliopistojen neuvottelu edelleen jatkuu ja isommat puristukset ovat vielä edessä. Toivomme hartaasti palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen osuuden saavan hyvän kehittämisratkaisun. Keskusjärjestöt kunnostautuivat sitten vielä toisenkin kerran. Työurasopimukseksi kutsutulla sopimusratkaisulla toivotaan ja oletetaan toteutuvan tavoitteen nykyistä myöhäisemmästä todellisesta eläkkeelle siirtymisestä. Työelämän parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat sopimuksen myönteistä antia. Vaikka työttömyysturvan tiukennuksia on tulossa, sen vastapainoksi erityisesti pätkätyöläisten ja ikääntyneiden työntekijöiden turvaan saadaan myönteisiä muutoksia. Ikäviäkin yllätyksiä talvi toi tullessaan. Valtiontalouden kehyksiin sisältyvät leikkaukset ennustavat karua tulevaisuutta eikä hallitusohjelmaan kirjattu, valtion tuottavuusohjelman korvaava vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma ainakaan näissä olosuhteissa paranna virastojen ahdinkoa, vaikka palkankorotuksia varten rahoitus turvattaisiinkin. Yliopistojen talouden vakauden turvaamiseksi kehitetty yliopistoindeksi oli käytössä tasan vuoden, kuluvalle vuodelle se puolitettiin ja ainakin ensi vuodeksi indeksi on päätetty jäädyttää kokonaan. Kymmeniä miljoonia euroja jää puuttumaan yliopistojen rahoituksesta. Erityisesti indeksin kohtalo tuntuu yliopistoväen huijaukselta, vaikka muitakin rahoitusleikkauksia on tiedossa. Tässä vähenevien resurssien tilanteessa voi pitää erityisen epäonnistuneena ehdotusta kolmannesta lukukaudesta. Yliopistojen tiukasti mitoitetulla tukihenkilöstöllä ei ole enää varaa venyä eikä sillä ole vuosiloman viettämiseen mahdollisuuksia lukukausien aikana. Lukukausien ulkopuolinen aika myös mahdollistaa kokonaistyöaikaa tekevän opetus- ja tutkimushenkilöstön yhtenäisen tutkimuskauden. Virkistävä loma-aika on ovella. Kesällä ja lomalla on mahdollista tehdä kaikkea kivaa, levätä ja palautua. Nautitaan siitä. Puheenjohtaja Kerttu Pellinen l e d a r e Sommarpaus i förhandlingarna Det gångna läsåret har varit fullt av överraskningar. Efter många års paus nådde centralorganisationerna ett centraliserat avtal, det så kallade ramavtalet. På statligt håll var man nöjd med avtalets omfattning, och premierade organisationerna och deras medlemmar genom att bidra med linjedragningar för kvaliteten i arbetslivet. I ramavtalets anda och för att avtalet skulle kunna godkännas, framförhandlades och undertecknades arbets- och tjänstekollektivavtalen snabbare än tänkt, enligt ett helt annat tidschema än vad som ursprungligen planerats. Lyckligtvis fanns från de föregående avtalsförhandlingarna ännu kvar målsättningar som nu kunde tas fram ur skrivbordslådan för fortsatta förhandlingar. Ramarna anpassades till YHL-medlemmarnas avtalsområden med riktigt hyfsat resultat smidigheten i förhandlingarna gynnades av att man på förhand avtalat om en enhetlig och jämlik nivå för löneförhöjningarna, och förhandlingarna nu bara gällde deras fördelning till respektive avtalsområde. Det vara bara förhandlingarna om de avtalsområdesvisa justeringspotterna som uppsköts till våren. Dessa förhandlingar pågår fortfarande i universiteten, och de svåraste matcherna återstår. Vi hoppas varmt att förhandlarna ska nå en god lösning när det gäller den individuella löneandel som ingår i lönesystemet. Centralorganisationerna utmärkte sig ytterligare en gång under perioden. Med en avtalslösning som syftar till att förlänga arbetstagarnas karriärer hoppas man och förväntar sig att den faktiska pensionsåldern ska höjas i enlighet med målsättningen. Den positiva delen av avtalet är de åtgärder som syftar till att förbättra arbetslivet. Trots att skärpningar av arbetslöshetsskyddet är på kommande, kommer vi som motvikt att få förbättringar i synnerhet i fråga om snuttarbetarnas och de äldre arbetstagarnas trygghet. Vintern bjöd också på otrevliga överraskningar. Nedskärningarna i budgetramarna förebådar en karg framtid. Det produktivitets- och resultatprogram som enligt regeringsprogrammet ska ersätta statens produktivitetsprogram kommer inte heller i nuläget att nämnvärt avhjälpa ämbetsverkens trångmål, även om det kunde trygga finansieringen av löneförhöjningarna. Universitetsindexet, som togs fram för att trygga stabiliteten i universitetens ekonomi, var i bruk i jämnt ett år, för i år halverades indexet, och för åtminstone nästa år har man beslutat att frysa indexet helt. Tiotals miljoner euro av universitetens finansiering uteblir. Universitetsindexets öde känns för universitetsfolket som ett bedrägeri, trots att man vet att ytterligare nedskärningar är att vänta. Förslaget om en tredje termin känns särskilt misslyckat i den nuvarande situationen, där resurserna blir allt knappare. Universitetens knappt tilltagna stödpersonal kan inte tänja mer på sina resurser, och kan ju inte heller hålla semester under terminerna. En period utanför terminstid ger dessutom heltidsanställd undervisnings- och forskningspersonal möjligheter att ha en enhetlig forskningsperiod. En skön semestertid står för dörren. Nu har vi tid att göra vad vi vill, att vila och återhämta oss. Låt oss njuta av sommaren. 3

4 a j a n k o h t a i s t a Kevään 2012 sopimusneuvottelujen antia Kaikilla sopimusaloillamme vuoden 2012 virasto-, yritys- ja järjestelyeristä on sovittu. Sopimuskauden työryhmissä kuitenkin työskennellään, osassa koko sopimuskauden ajan. Valtion sopimusaloilla on virastoerien käyttöä koskevien sopimusten hyväksymisen jälkeen hiljaista ja työryhmätyöskentely keskittyy keskustason ryhmiin. Certian vuoden 2012 järjestelyerää koskevissa neuvotteluissa sovittiin järjestelyerän kohdentumisesta sekä palkkausjärjestelmään lisättävän pysyvän uuden osan, vaativuuslisän käyttöönotosta. Vaativuuslisä voidaan myöntää sellaisessa tehtävässä, joka vaativuudeltaan vastaa lähes seuraavan vaativuustason kriteerejä, mutta ei aivan yllä siihen saakka. Päätöksen vaativuuslisän myöntämisestä tekee työnantaja arviointiryhmän tai asianomaisen henkilön esimiehen ehdotuksesta. Vaativuuslisän suuruus on puolet vaativuustasojen välisestä erotuksesta suoritusosa mukaan laskettuna. Palkkausjärjestelmätyöryhmän tehtävänä on myös tarkastella Certian palkkausjärjestelmäkokonaisuuden kehittämismahdollisuuksia sopimuskauden aikana. TAY-Palvelujen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää on myös tarkoitus kehittää sopimuskauden aikana. Unigrafian (ent. Helsingin yliopiston Yliopistopaino) työehtosopimusneuvottelut käytiin helmikuussa, alkuperäisessä neuvotteluaikataulussa. Sopimus noudatti syksyllä tehdyn raamisopimuksen periaatteita. Lisäksi sovittiin uudistetun palkkausjärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelyerä kohdennettiin käyttöönoton kustannuksiin. Palkkausjärjestelmä ei ole vielä täysin valmis, joten Unigrafiassakin työ jatkuu. Yliopistojen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää kehittävä työryhmä on työsken- nellyt tiiviisti koko kevätkauden ajan tavoitteenaan henkilökohtaisen osuuden järjestelmän kannustavuuden lisääminen. Työ jatkuu vielä kesäkuun puoleen väliin saakka. Mikäli järjestelmän muutoksesta päästään yhteisymmärrykseen, vuoden 2013 järjestelyerä käytetään sen käyttöönottoon. Kerttu Pellinen YHL:n puheenjohtaja Määräaikaistyöryhmässä valmistellaan Hyviä käytäntöjä-ohjetta YHL solmi yhteistyösopimuksen Tehy:n kanssa Yliopistosektorilla henkilöstöjärjestöjen ja työnantajapuolen keskinäisessä määräaikaisten asemaa selvittävässä työryhmässä on valmisteilla esimiehille ja luottamusmiehille tarkoitettu ohje siitä, minkälaisissa tapauksissa määräaikaisten työsuhteiden käyttö on perusteltua ja asianmukaista. Yhteinen ohje on tarpeellinen, sillä määräaikaisten määrät eivät tilastojen mukaan ole merkittävästi vähentyneet työsuhteistamisen jälkeen ja eri yliopistoissa rekrytointikäytännöt poikkeavat toisistaan. Kerttu Pellinen YHL ja Tehy ovat sopineet tehyläisten Pardiaan kuuluvien jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta yliopistoissa. Yhteistyösopimuksen mukaan YHL edustaa tehyläisiä yliopistojen neuvotteluissa. Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa. Aikaisemmin YHL on solminut yhteistyösopimuksen SuPer ry:n kanssa. Kerttu Pellinen 4 U N I V E R S I T A S 2 /

5 a j a n k o h t a i s t a Luottamusmiehet Pasilassa Yliopistojen luottamusmiesten huhtikuiset koulutuspäivät pidettiin Pasilassa. Kurssille kokoontui 34 kurssilaista. Aiheina olivat sopimus- ja neuvottelutilanne, edunvalvontatapauksia, takuupalkkaoikeus, yhteistoimintamenettely ja määräaikaiset työsuhteet, YHL:n hyvä työvointi -ohjelma, palkkauksen ja arvioinnin oikeudenmukaisuus, lääkärissäkäyntiohjeet ja Pardian henkilöstönedustajien ja työsuojelukyselyjen tulokset. Tutkija Heini Ikävalko Aalto yliopistosta puhui aiheesta Kohti oikeudenmukaista palkkausta ja arviointia. Pardian neuvottelupäällikkö Niko Simola käsitteli oikeustapauksia ja palkkaustyöryhmässä saatuja Sivistystyönantajan tilastotietoja palkkauksesta sekä muita edunvalvonta-asioita. Teksti ja kuvat: Satu Henttonen. Yliopistosektorin luottamusmieskurssi, eturivissä vasemmalta Lea Kervinen ISYHY, Elisa Hyytiäinen, Heljä Heikkilä ja Hilkka Ailio HYHY. Kurssilaiset tarkkaavaisina, vasemmalta Britt- Maj Brandt, Jan Kraufvelin PfÅA, Ennio Zuccaro ja Tiina Virta HYHY. Taideyliopiston ensimmäinen hallitus alustavasti nimetty Taideyliopiston ensimmäisen hallituksen kokoonpano on selvillä. Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Virallisesti hallitus nimitetään elokuussa sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy yliopistolain muutoksen sekä Taideyliopiston juridiset perustamistoimet mahdollistavan voimaanpanolain. Hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä, joista kuusi on yliopistoyhteisöstä ja neljä Taideyliopiston ulkopuolelta. Hallituksen valitsi Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun nykyisistä yliopistokollegioista koostuva kollegio. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin

6 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Laatuun pitää satsata Yliopistot ja muut korkeakoulut joutuvat kovalle säästökuurille valtiontalouden kurimuksen myötä. Laatuun pitää satsata, muusta voikin säästää, toteaa ylijohtaja Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. - Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Anita Lehikoinen. 6 U N I V E R S I T A S 2 /

7 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Sopimusneuvottelut yliopistojen kanssa ovat osin kivuliaat. Opetus- ja kulttuuriministeriön käytävillä tulee vastaan alan edunvalvojia. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ylijohtaja Anita Lehikoinen pysyy tyynenä. Korkeakoulut ovat säästörupeamassa paljolti omia vartijoitaan. Jokainen yliopisto on saanut ohjeistuksen ja laatinut strategiansa, jonka mukaan edetään. Arvioimme rahoitusta niiden perusteella. Tälle vuodelle tehty yliopistoindeksin puolitus leikkasi jo määrärahoja. Ensi vuodelle indeksi jäädytetään kokonaan. Palkat kuitenkin nousevat raamisopimuksen myötä, samoin muut kustannukset. Se merkitsee noin kolmen prosentin leikkausta määrärahoihin. Lehikoinen huomauttaa, että säästettävä summa ei ole pieni. Ilman indeksileikkauksia säästöt ovat 86,2 miljoonaa vuoteen 2015 mennessä. Noin suurta lovea korkeakoululaitokseen ei tehdä jälkiä jättämättä. Lehikoinen kehottaa tarttumaan ensin pehmeisiin keinoihin eli yhteistyöhön ja työnjakoon. Yliopistot voivat tehdä yhteistyötä muun muassa ammattikorkeakoulujen kanssa. Tilat, laitteet ja tukipalvelut voivat olla yhteisiä, myös hankinnat voidaan keskittää. Opetusta voidaan osin toteuttaa yhdessä. Kansainvälisten opiskelijoiden palveluissa ja esimerkiksi kielikoulutuksessa voi hakea yhteistyötä. Kun katsoo palveluja käyttäjän näkökulmasta, laatu voi parantua. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisestä kampuksesta voisi Lehikoisen mielestä ottaa mallia muuallakin. Vahvuudet esiin, päällekkäisyyksiä pois Säästötalkoot pitäisi Lehikoisen mielestä kääntää yliopistoissa laatuhankkeeksi. Nyt on paras hetki jatkaa Suomen Yliopistot UNIFI:n aloittamaa rakenteiden uudistamishanketta. Jokainen yliopisto voisi miettiä, mitkä ovat niitä parhaita yksiköitä, joissa tehdään kansainvälisesti laadukasta tutkimusta ja annetaan hyvää opetusta. Voimavaroja kannattaa panostaa niihin, Lehikoinen esittää. Ei ole mieltä tukea lähes kaikissa yliopistoissa saman alan toimintaa, jos kaikissa on resurssipula. Yhdistämällä nämä alat vaikkapa neljään paikkaan saataisiin selvästi parempaa laatua vahvemmilla resursseilla. Tähän vaaditaan rohkeutta. Mahdolliset päätökset pitää punnita tarkasti. Aluepolitiikka nousee väistämättä esiin, kuten nähtiin Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisessa. Mediapyöritys on kovaa, mutta siihen pitää varautua perustelemalla päätökset hyvin, Lehikoinen toteaa. UNIFI:n neljän suuren koulutusalan tarkastelussa todettiin jokaisella niillä olevan uudistustarpeita. Lehikoinen muistuttaa, että esimerkiksi humanistisia tieteitä opetetaan kahdeksassa tiedekunnassa. Kasvatustieteellistä ja matemaattis-luonnontieteellistä opetusta on varsin monessa paikassa. Tekniikan ala käy keskenään keskustelua sisäisestä työnjaosta ja rakenteista. Varsinkin laiteintensiivisillä aloilla on pakko miettiä yhteisiä hankintoja ja katsoa laitteiden, aineistojen ja opettajien yhteiskäyttöä. Tutkimusrahoista kovempi kilpailu Säästöt koskevat myös kansainvälistä opiskelijanvaihtoa hoitavaa Cimoa, Suomen Akatemiaa ja Opetushallitusta. Akatemian tutkimusvaltuutta leikataan 30 miljoonalla vuoden 2015 tasolla, ja Tekes säästää myös. Mahdollisuudet saada kotimaista kilpailtua rahaa ovat tiukemmassa. Se näkyy hyvin nopeasti yliopistossa, Lehikoinen toteaa. Yliopistojen on haettava tutkimusrahoitusta entistä enemmän kansainvälisistä lähteistä. Tärkeää on, että yliopisto hinnoittelee hankkeensa oikein. Muutoin ulkopuolinen rahoitus syö yliopistojen perusrahoitusta. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen Cimon ja Opetushallituksen toimintoja tarkastellaan säästöjen saamiseksi. Yhteisten tilojen myötä tukipalveluja on jo ajettu yhteen. Käymme vielä kerran läpi, onko Opetushallituksen ja Cimon toiminnassa päällekkäisyyttä, Lehikoinen kertoo. Valtionhallinnossa tarkastellaan laajemminkin, mitä tehtäviä valtionhallinnossa on pakko tehdä, koska voimavaroja on vähemmän. Kaikki sektorit käydään läpi. - Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Lupauksia murennetaan Hallituksen kehysriihen mukaan yliopistoindeksi jäädytetään vain ensi vuodeksi. Lehikoinen ei ryhdy arvioimaan, miten jatkossa käy. Toivotaan, että uusia säästöpäätöksiä ei tule, vaan tullaan näillä toimeen. Kun yliopistot muutettiin säätiöiksi ja julkisoikeudellisiksi laitoksiksi, niiden rahoitus luvattiin turvata. Heti alkuun rahoituksessa unohdettiin ottaa huomioon työttömyysvakuutusmaksut. Nyt rahoitus on Lehikoisen mukaan täysimääräisenä yliopistokehyksessä. Rahoituslupaus on hänen mukaansa pitänyt, ainakin pääosin. Yliopistojen pääomittaminen hoidettiin pääosin kiinteistöomaisuudella ja maksuvalmiusrahalla. Pääoman vastinrahoituksessa toimittiin sovitusti. Rahoituksen pitkäjänteisyys luvattiin hoitaa indeksin turvin. Valitettavasti tätä viimeistä kohtaa ei nyt pystytä lunastamaan, Lehikoinen myöntää. Täytyy muistaa, että koko julkinen sektori joutuu säästämään, jotta valtion velkaantuminen saadaan taittumaan. 2,4 miljardia euroa ei synny pienistä puroista. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu 7

8 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Strategia vaatii rahaa Strategiat ovat hyviä ohjausvälineitä, mutta niihin pitää olla myös rahaa, Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen toteaa. Edellisellä strategiakaudella yliopisto aloitti muun muassa post doc -vaiheessa olevien Tenure-kansainvälistymisohjelman. Seuraavan nelivuotiskauden strategiaa on kehitelty jo toimenpiteiksi, mutta niiden toteuttaminen on vaikeampaa. Kyllä säästäminen onnistuu, mutta ei uuden kehittäminen, kun rahaa leikataan, Hyvärinen hymähtää. Tänä vuonna leikkaukset tehtiin juustohöyläperiaatteella. Niin ei voi Hyvärien mukaan jatkaa. Laitehankinnoista on pidettävä huolta, jotta tutkimuksen ja opetuksen taso säilyvät. Toisekseen kansainvälisyydestä on huolehdittava, että opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita saadaan Suomeen ja Suomesta maailmalle. Kolmas vaalittava asia ovat monitieteelliset tutkimukset. Jostakin säästöt on kuitenkin löydettävä. Helsingin yliopistossa linjaus on selvä. Tutkimuksen arvioinnissa hyvin pärjänneiltä yksiköiltä ei leikata, mutta ei reformiryhmä luvannut niille lisää rahaakaan. Prosessit pohdintaan Reformiryhmän mukaan hallinnosta pitää säästää kahdeksan prosentia seuraavan neljän vuoden aikana. Se merkitsee henkilön vähennystä. Hyvärisen mielestä säästötavoitteet on laadittu takaperoisesti. Ensin tulisi miettiä prosesseja, vasta sitten henkilöstöä. Muuten siirretään helposti hallinnolliset tehtävät opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Paraikaa taloushallinnossa selvitetään Kumpulan ja kvestuurin raportointia. Tarkoituksena on, että toiminnot tehdään vain kertaalleen. Nyt kissa pitää nostaa pöydälle, ja käydä tämä läpi kaikissa tiedekunnissa, Hyvärinen sanoo. Vastaavia säästökohteita löytyy hänen mukaansa muualtakin. Esimerkiksi laboratoriohenkilökunta voitaisiin koota yhteen. Henkilöstöpoolista palkattaisiin sitten väkeä ulkopuolisiin tutkimusprojekteihin. 8 Helsingin yliopiston kvestori Ilkka Hyvärinen kehottaa pitämään huolta laitehankinnoista. Muuten tutkimuksen ja opetuksen taso heikkenee.

9 p ä i v ä n p u h e e n a i h e Voimavarat yhteen Tällä tavoin voitaisiin palkata henkilöstä vakituisiin työsuhteisiin jatkuvien pätkätöiden sijaan. Myös tiedekuntien tulisi katsoa tarkemmin, miten rahansa käyttävät. Tiedekunnat vastaavat liikevaihdoltaan suuria yrityksiä. Esimerkiksi fysiikan laitos toimii hyvin, Hyvärinen sanoo. Yksi säästömahdollisuus on vähentää opiskelijoiden aloituspaikkoja. Hyvärisen mukaan kokemukset eivät ole rohkaisevia. Teologinen tiedekunta karsi taannoin aloituspaikkojaan, mutta keskeyttäneiden osuus pysyi entisellään. Tutkintojen määrä pitää turvata, jotta rahoitus pysyy kunnossa, Hyvärinen painottaa. Teksti ja kuva: Birgitta Suorsa Yliopistojen pitää olla idearikkaita ja luottaa yhteistyöhön, linjaa Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli. UNIFI:n sisällä keskustellaan, kuinka yliopistot voisivat tukea toisiaan talouden tiukentuessa. Tarkoitus on, ettemme yliopistoina kilpailisi keskenään, vaan olisimme vahvoja ministeriön suuntaan ja muutakin toimintaympäristöä ajatellen. Viime vuosina tehdyt yliopistofuusiot saavat jatkoa taideyliopistojen yhdistymisestä. Vastaavia ei ole odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana, elleivät pienimmät yliopistot ajaudu taloudellisiin vaikeuksiin. Hollin mukaan yliopistot joutuvat etsimään kaikki löysät pois. Tampereen yliopistossa hallintoa saatiin kevennettyä, kun lähes 40 tulosvastuullista yksikköä yhdistettiin 9 tieteenalayksiköksi. Tämä on ollut erittäin tervehdyttävää. Päällekkäisyyksien purkaminen on vapauttanut resursseja opetukseen ja tutkimukseen. Säästöissäkin tulee jossain vaiheessa raja vastaan, jos tavoitteista aiotaan pitää kiinni. Yliopistojen pitää olla kansainvälisiä, laadukkaita, vaikuttavia ja tehokkaita. Jos emme ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä, emme ole kovin laadukkaitakaan, Holli sanoo. UNIFI:n selvitys humanistisista, yhteiskuntatieteellisistä, luonnontieteellistä ja kasvatustieteellistä tieteenaloista pitäisi hänen mukaansa ottaa tosissaan. Pieniä yksiköitä pitäisi siirtää yhteen laadun varmistamiseksi Teksti: Birgitta Suorsa Kuva: Janne Järvinen/Tampereen yliopisto. Suomen Yliopistot UNIFI:n puheenjohtaja, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli muistuttaa, että yliopistojen pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. 9

10 0 t e t a a n k a n t a a YHL pettyi yliopistojen rahoitusmalliehdotukseen YHL pettyi esitykseen yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Lausunnossaan liitto esitti selvennyksiä rahoitusmallin perusteisiin. Liitto pitää yhä vähenevää yliopistorahoitusta vahingollisena yliopistojen toiminnalle. Sähköisten tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä halutaan parantaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeelle (TTA) poikkihallinnollisen koordinaatioryhmän. Tavoitteena on parantaa sähköisten tietoaineistojen hyödyntämistä tutkimuksessa. Julkisten tietoaineistojen jatkokäyttö tutkimuksen tarpeisiin edistää suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen taustalla on vuonna 2011 valmistunut selvitys Tieto käyttöön, Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi. Sen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt sekavia. 10 Nyt esitetyn rahoitusmallin sanotaan turvaavan yliopistojen toimintaedellytykset ja tuovan ennustettavuutta ja vakautta yksittäisten yliopistojen toimintaan. Pidän lupausta vähintäänkin epävarmana ja arveluttavana, huomauttaa liiton puheenjohtaja Kerttu Pellinen. Hän muistuttaa, että valtioneuvoston suunnittelemien kehysleikkausten tuloksena yliopistojen kokonaisrahoitukseen ollaan tekemässä suuria vähennyksiä. Näistä yliopistoindeksin jäädyttäminen on merkittävin. Indeksin tarkoituksenahan oli kompensoida yliopistolain uudistuksen yhteydessä tapahtuneessa taloudellisen aseman muutoksessa kustannustason nousu. Lisäksi yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuosuus ja Taideyliopiston lisärahoitus ollaan sisällyttämässä yliopistojen yhteiseen jo leikattuun rahoituskehykseen. Nämä kymmenien miljoonien eurojen vähennykset vaarantavat huolestuttavalla tavalla yliopistojen talouden vakautta ja toiminnan ennustettavuutta, Pellinen sanoo huolestuneena. Rahoitusmallin perusteita pitää vielä selventää Puheenjohtaja pitää myönteisenä sitä, että tutkintotavoitteista rahoitusperusteena on luovuttu ja rahoituspohjana toimivat suoritetut tutkinnot ja opintopisteet. Vaikka tavoitteena on ollut ymmärrettävä ja läpinäkyvä malli, joiltakin osin perusteiden epätäsmällinen ilmaisu vaatii kuitenkin vielä selvennystä. Pellisen mukaan ehdotettu malli, jossa alakohtaisen rahoituksen kohdentaminen tapahtuisi laskennallisesti opetus- ja tutkimushenkilöstön määrän suhteessa, johtaa helposti vääristyneeseen henkilöstörakenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tukihenkilöstön tehtävät siirretään opetus- ja tutkimushenkilöstölle alakohtaisen rahoituksen maksimoimiseksi, sanoo Pellinen. Yliopiston tehokkaan toiminnan ja tuloksen kannalta tä- mä mahdollinen kehityssuunta on mitä suurimmassa määrin vahingollinen. YHL:n mukaan alakohtaisen rahoituksen laskennallisen jaon yliopistoille tuleekin määräytyä aloilla työskentelevän koko henkilöstön suhteessa. Sama koskee taidealojen alakohtaisen rahoituksen laskennallisia perusteita. Henkilöstöpolitiikka yhdeksi rahoituskriteeriksi Pettymystä lisää myös se, että henkilöstöpolitiikan laadun ei katsottu olevan yliopistoille niin tärkeä, että se olisi sisällytetty yhdeksi rahoituskriteeriksi. Yliopistojen tehtävänä on tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa, myös työnantajien ominaisuudessa, puheenjohtaja sanoo. Toimintamallithan opitaan esimerkkien ja kokemusten kautta. Nyt kun keskustelut työelämän laadusta ja työurien pidentämisestä käyvät kuumina luulisi, että ministeriö kannustaisi yliopistoja näyttämään omissa työyhteisössään opiskelijoilleen hyvän työnantajan mallia, YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen sanoo vakavana. Henkilöstöpolitiikan lisääminen rahoituskriteeriksi olisi tässä mielessä ollut erittäin hyvä signaali tuleville esimiehille. an

11 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoiminta vaatii tahtoa Liittojen yhteiseltä koulutuskierrokselta puuttuivat ne, joita sinne eniten kaivattiin: esimiehet. Aiheen käsittely on syytä aloittaa määrittelystä: yhteistoiminta ei ole kirosana. Julkisuudessa yytee tarkoittaa usein lomautuksia ja irtisanomisia, koska ne ylittävät uutiskynnyksen, mutta jo lainkin mukaan yhteistoiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Arkinen yhteistoiminta on siis työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, esimerkiksi asioista keskustelua ennen päätöksentekoa. Päämääränä pitäisi olla kaikkien etu. Joskus päämäärä voi kuitenkin olla hukassa, kuten YHL:n puheenjohtajan Kerttu Pellisen mukaan oli monessa yliopistossa yliopistouudistuksen jälkeen vuonna Alkuvuodesta 2010 oltiin kuin Villissä lännessä. Ihan kuin mitään määräyksiä ei olisi ollut olemassa, Pellinen muistelee. YHL:n puheenjohtaja Kerttu Pellinen toivoo, että jatkossa esimiehet osallistuisivat aktiivisemmin yhteisiin koulutuksiin. Kuva: Pekka Sipola 11

12 h y v ä ä y h t e i s t o i m i n t a a Yhteistoimintasopimuksia väsättiin hirveällä kiireellä. Ainakin JHL:n ja työnantajan välillä syntyi hankausta, sanoo myös sopimustoimitsija Reetta Kuosmanen JHL:stä. Sekavan tilanteen aiheutti yhteistoimintalain vaihto valtion yt-laista yritysten yt-lakiin. Samalla yliopistot irtisanoivat kaikki paikalliset sopimukset, jotka oli tehty vanhan yt-lain varaan. Joissakin yliopistoissa jatkettiin epävirallisesti vanhojen käytäntöjen mukaan, joissakin ei. Katse tulevaisuuteen Tilanne alkoi vakiintua, kun yliopistoja edustava Sivistystyönantajat ja henkilöstöjärjestöt pääsivät sopuun työehtosopimuksesta keväällä Yhteistoiminnasta ei kuitenkaan ollut yksimielisyyttä. Työnantaja katsoi, että yt-laki tarjosi riittävät reunaehdot, henkilöstöjärjestöt puolestaan halusivat lakia selkeämmät pelisäännöt. Päätettiin perustaa työryhmä muotoilemaan yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa koskevia määräyksiä työehtosopimukseen. Muotoilut valmistuivat ja ne liitettiin työehtosopimukseen keväällä Niissä ei ollut sinänsä mitään mullistavaa, tärkeintä oli se, että ne ylipäänsä saatiin, Kerttu Pellinen sanoo. Joissakin yliopistoissa oltiin sitä mieltä, että jos paikallisesta sopimisesta ei ole työehtosopimuksessa erikseen määrätty, sitä ei voi tehdä. Lisäyksillä saatiin valtuutus paikallisten sopimusten tekemiseen. Kaikki Universitaksen haastattelemat työnantajan ja työntekijöiden edustajat kehuvat, että liittotasolla yhteistyö on sujunut tes-neuvottelujen jälkeen hyvin. Ongelmat yhteistoiminnassa ovat kuitenkin olleet yksikkötasolla, ja siksi liitot päättivät jalkautua yliopistoille yhteiselle koulutuskierrokselle. Koska yt-asioissa on kyse yhdessä tekemisestä, ajateltiin, että olisi hyvä myös kouluttaa yhdessä, kertoo asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista. Yliopistoissa on ollut yhteistoimintamenettelyjä, jotka ovat johtaneet työntekijöiden vähentämiseen. Henkilöjärjestöissä on oltu sitä mieltä, että paikoin on toimittu huonosti, mutta totesimme, että niiden vatvominen ei auta, vaan tärkeämpää on se, miten voidaan toimia hyvin tulevaisuudessa. 12 Missä olivat esimiehet? Pardian, JHL:n, JUKOn ja Sivistystyönantajien alkuvuodesta pitämä koulutuskierros sai liittojen edustajien mukaan hyvää palautetta kaikkialla. Se on luonut uskottavuutta, että asiasta puhuvat samalla kertaa sekä työnantajan että työntekijöiden edustajat, Jukon neuvottelupäällikkö Vesa Laine toteaa. Yksi merkittävä puute koulutuksissa kuitenkin oli kaikkialla. Joukosta puuttuivat ne, jotka koulutuksia eniten tarvitsisivat: esimiehet. Yliopistojen ylintä johtoa ja luottamusmiehiä paikalla oli runsaasti, mutta se on vähän kuin saarnaisi uskoville, kuten Kerttu Pellinen sanoo. Ajatus yhteisestä koulutuksesta tuntui järkevältä, myöntää asiantuntija Petteri Kauppinen Sivistystyönantajista.

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe 3 2012 Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe YHL: Yliopistoille rahaa sovittuihin palkankorotuksiin Kilpailukykyä ei paranneta luottamuspulan ilmapiirissä Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

Työuria pidennetään työelämää muuttamalla. Ikä on helppo syntipukki

Työuria pidennetään työelämää muuttamalla. Ikä on helppo syntipukki 1 2013 Työuria pidennetään työelämää muuttamalla Ikä on helppo syntipukki Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511 8655 Ratamestarinkatu

Lisätiedot

Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat

Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat 3 2013 Ilman luottamusta järjestelmät sortuvat Luottamuksen puute horjuttaa työmarkkinoiden vakautta Suomeen syntyi uusi sopimusmalli Päätoimittaja/ Huvudredaktör Kerttu Pellinen Toimitus Anne Nordström

Lisätiedot

Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia

Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia 1 2012 Sinnikäs työ määräaikaisuusongelmien korjaamiseksi tuottamassa tuloksia Tosiasiallisten työtehtävien luonne ratkaiseva Merkittävä päätös yliopistojen määräaikaisista Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

Yt-lailla paremmaksi!

Yt-lailla paremmaksi! 1 2014 Vuokralainen ja vuokranantaja sivu 12 Yt-lailla paremmaksi! Yhteistoiminta kehittämisen välineenä Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM

Lisätiedot

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ

Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ 3 2014 Muutoksen tekijät ja johtajat haussa SIVUT 10-11 YLIOPISTOT UUDEN EDESSÄ Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511 8655 Ratamestarinkatu

Lisätiedot

Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8. Töissäkään ei välty. Ps. Hyvää kesää!

Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8. Töissäkään ei välty. Ps. Hyvää kesää! 2 2014 Yliopistot vähentävät henkilöstöään sivu 8 Töissäkään ei välty TunTeilTa Ps. Hyvää kesää! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040 511

Lisätiedot

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia

Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia 2 2015 Vastuu lisäpäivien rahoituksesta SIVU 12 Työelämän pelilaudalla jaetaan panoksia Hyvää Kesää! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul!

Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa. Hyvää Joulua! God Jul! 4 2013 Mitä sopimuspaketit sisältävät? Työmatka on talven vaarallisinta aikaa Hyvää Joulua! God Jul! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi GSM 040

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6. Työnantaja kans. ja omal porukal se jälkee kahtee!

Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6. Työnantaja kans. ja omal porukal se jälkee kahtee! 1 2015 Palkansaajien puolustajasta työelämän kehittäjäksi SIVU 6 Työnantaja kans kunnol yhtee - ja omal porukal se jälkee kahtee! Päätoimittaja/ Huvudredaktör Satu Henttonen Toimitus Anne Nordström anne.nordstrom@pardia.fi

Lisätiedot

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki 10.10.2006 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Edessä tiukka edunvalvontavuosi. Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin. Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä.

Edessä tiukka edunvalvontavuosi. Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin. Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä. 1 2007 Työmarkkinakenttä valmistautuu vuoden työehtosopimusneuvotteluihin Sivu 4 Haastatteluissa JUKOn Pekka Hemmilä Sivu 6 ja AKAVAn Risto Kauppinen Sivu 12 Edessä tiukka edunvalvontavuosi Annatko haastattelun?

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä

SAK STTK AKAVA. Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä SAK STTK AKAVA Luottamushenkilöstön rooli paikallisen sopimisen ja työpaikan yhteistoiminnan kehityksessä Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan sali, Helsinki 7.11.2007

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville

Veroväki Opinto- ja järjestöpäiville Veroväki Verovirkailijain Liiton jäsenlehti Opinto- ja järjestöpäiville kokoontui lähes 900 jäsentä s.5 2/2009 Erityisvalvonnan Verotarkastajat ry perustettiin Helsingissä s.13 1 P Ä Ä K I R J O I T U

Lisätiedot

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Suomen Toivo -ajatuspaja Runeberginkatu

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 1/2006 4 15 Työn sankarit Otsonikerroksen paranemisesta ei selkeitä merkkejä 20 Sisältö 3 Puheenjohtajalta 4 Työn sankarit 6 Pätkätyöt eivät ole vähenemään päin 8 Millainen valtio

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Työelämän tuulettaja. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011. Pauliina Susi: Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta

Työelämän tuulettaja. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011. Pauliina Susi: Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011 Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta Muuttaako vaalivoitto mitään? Pauliina Susi: Työelämän tuulettaja 2 Valtiotieteilijä 1-2011 Pääkirjoitus Vaalit

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

Johtaminen ja henkilöstö

Johtaminen ja henkilöstö Pääkirjoitus kesäkuu 2005 Johtaminen ja henkilöstö Korkeakoulujen johtamiskulttuuri ei ole kehittynyt ulkoisen toimintaympäristön ja sisäisten muutostarpeiden edellyttämällä tavalla. Erityisesti strateginen

Lisätiedot