Toimintakertomus vuodelta 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2004"

Transkriptio

1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa. Toiminta oli vilkasta ja tuotteliasta. Talous kehittyi vakaasti huolimatta toimintavuoden alussa vallinneesta epävarmuudesta. Seura on suurempi kuin koskaan ennen. Henkilöjäseniä on yli ja yhdistysjäseniä 85. Aktiivisia toimijoita on yli Toimiston tilanahtauden vuoksi Käypä hoito -toimitukselle vuokrattiin omat tilat. Uusia tiloja on etsitty siksi, että kaikki toiminnot saataisiin saman katon alle. Hallitus on ahkeroinut seuran viestinnän suuntaviivojen parissa ja antanut pyydettyjä lausuntoja. Seuran yhteisöllisyyttä vahvistavat monet aktiiveille ja yhteistyökumppaneille järjestetyt juhlat ja retket. Historiakirjaprojekti eteni hyvin. Seuran 125-vuotisjuhlien suunnittelu käynnistettiin. Seura jatkoi suomalaisen nykytaiteen hankintoja. Jäsenkyselyn perusteella jatkettiin Hyvä Terveys -lehden jäsentilausta. Nuorisotoiminta aktivoitui. Opiskelijoita lähestyttiin 1., 4. ja 6. vuosikurssilla. Lääkärin CD:n jakamista aloittaville opiskelijoille jatkettiin. Nuorten keskusteluryhmätoiminta laajenee koko maahan. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien hankkeita tuettiin avustuksin. Seuran apurahat jaettiin apurahavaliokunnan esityksen mukaan ja ansioituneita jäseniä palkittiin. Seuran osallisuus kaikilla lääkäripäivillä ja lääketiedetapahtumissa on ollut tuloksekasta ja näkyvää. Opetuksen kehittämisseminaari, joka pidettiin aiheesta»ehkäise ennalta virheistä viisaammaksi», herkisti yleiseen keskusteluun vaikeaksi koetusta aiheesta. Yhteistyökumppanien kanssa toteutettiin tärkeitä hankkeita. Lääkärien koulutuskalenterin julkaiseminen sähköisenä ja paperisena versiona siirtyi Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston toiminnaksi. Arviointineuvoston tueksi perustettiin neuvottelukunta. Nimikirjaa ja verkkokursseja kehitettiin. Vakiintuneeseen tapaan jäsenyhdistyksille tarjottiin koulutuspalveluja. Vuosipäivänä kuultiin mielenkiintoisia esitelmiä aiheesta Kuvantaminen lääketieteessä. Duodecim 2005;121: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

2 Duodecimin toimintaa Aikakauskirja on vastannut hienosti kehittymishaasteeseensa olla paras suomenkielinen lääketieteellinen julkaisu. Lehden uudelleen rakennetun sisällön lukijat arvioivat lähikilpailijoita paremmaksi. Myös lehden sivumäärä suureni. Lukijat ovat löytäneet sähköisen lehden, joka nykymuotoisena alkoi ilmestyä vuoden 2003 jälkipuoliskolla. Uutispalvelun uutiset ovat olleet haluttuja. Lääketieteen sanastolautakunta ahkeroi Lääketieteen termien viidennen painoksen ja Kandien kielioppaan parissa. Käypä hoito -toimintaa vahvistettiin niin voimavaroiltaan kuin sisällöltään. Käyvän hoidon kymmenvuotistaipaleen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari ja iltajuhla. Kokoustoiminta oli vilkasta: Jokaisena vuoden työpäivänä pidettiin keskimäärin yksi kokous. Hankkeet etenivät suunnitellusti. Kansainväliseen toimintaan osallistuttiin aktiivisesti. Alan koulutusta järjestettiin lääketieteen toimittajille ja työryhmien jäsenille. Hoitosuositusten toimeenpanoa edistettiin. Tiedottaminen oli ennätyksellisen vilkasta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin runsaasti, ja Duodecimin toimintaa -palstaa Aikakauskirjassa toimitettiin tiiviisti. Seura on onnistunut yhteistyössään ja verkottumisessa hyvin. Konsensuskokous vaihdevuosien hormonihoidosta keräsi hyvän joukon asiantuntijoita laatimaan vaikeasta aiheesta konsensuslausuman. Yhteistyöpohjalta syntyivät myös mm. Terveysfoorumi 2004, Terveys, sairaus ja kulttuuri -symposiumi ja perinteenkeruukilpailu Lääkärintyön muistot. Seura oli mukana toteuttamassa ensimmäisiä lääkärien kulttuuripäiviä. Seuralla on 46 vakinaista ja 37 osa-aikaista työntekijää. Harkiten suunnattu koulutus paransi henkilöstön osaamista. Seuran toimisto tuki aktiivisen hallituksen ja työvaliokunnan toimia. Yksiköt tukivat ja toteuttivat omien valiokuntiensa hankkeita. Tietohallinnon haasteita ratkottiin luovasti. Taloushallinnon järjestelmiä ja menettelyjä uudistettiin maltillisesti. Talousarvio toteutui hyvin. Varallisuus kehittyi suotuisasti. Toiminnoista kasvaa eniten Käypä hoito, josta on tullut seuran taloudellisesti mittavin toiminta-alue. Duodecimin menestyksen takana on luottamushenkilöiden, suuren jäsenjoukon ja sitä tukevan osaavan henkilöstön työpanos. Tämä joukko on tehnyt Duodecimista yhä merkittävämmän terveydenhuollon vaikuttajan. Esitämme lämpimät kiitoksemme kaikille teille kortensa kekoon kantaneille. AMOS PASTERNACK JA ILKKA RAURAMO 1455

3 JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Henkilöjäsenet Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista kunniajäseniä oli 19 ja eläkkeellä Opiskelijajäsenten lukumäärä oli ja kutsuttujen jäsenten 11. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 527 uutta jäsentä, joista lääkäreitä oli 87, eläkkeellä olevia lääkäreitä neljä ja opiskelijoita 436. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 160 jäsentä ja 85 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 282:lla. Seuralla on 19 kunniajäsentä (liite) ja 11 kutsuttua jäsentä. Vuoden 2004 aikana arvostettu kunniajäsenemme Kari Penttinen kuoli. Valtuuskunnan kevätkokouksessa Jouko Lönnqvist valittiin kunniajäseneksi. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksiottotilaisuudet kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kappaleessa koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 85 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 61 erikoisalayhdistyksiä. Leuka- ja kasvokirurgit ry. hyväksyttiin jäseneksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Valtuuskunnan joka kolmas vuosi pidettävät vaalit järjestettiin tammi helmikuussa Ehdolla oli 128 henkilöä. He edustivat 20:tä vaaliliittoa. Valtuuskunta uusiutui suurelta osin. Sen 40 jäsenestä 21 vaihtui. Uusi valtuuskunta aloitti toimintansa Valtuuskunta kokoontui kahdesti Helsingissä. Kevätkokouksessaan Helsingissä valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin sekä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tehtiin sään- Uusi valtuuskunta aloitti toimintansa Kevätkokous pidettiin toukokuussa Helsingissä. (Kuva: Juha Jormanainen) 1456 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

4 tömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunnan ponnen mukaisesti selvitetään Lapinlahden sairaalan sopivuutta seuran toimistotiloiksi. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Amos Pasternack ja varapuheenjohtajana Arja Rautio. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa, joista yhdeksän kertaa Helsingissä ja kerran Oulussa. Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa Hallintopalvelut. KOULUTUSTOIMINTA Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Koulutustoiminta vuoden 2004 aikana perustui strategian mukaiseen suunnitelmaan. Valiokunta vieraili Pohjolan Lääkäripäivillä helmikuussa ja piti seminaarin Viktorinrannassa syyskuussa. Ensimmäinen lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto jaettiin XIII:ssa Opetuksen kehittämisseminaarissa Irma Virjolle Tampereelta ja Sara Sarjakoski-Peltolalle Salosta. Keskeistä valiokunnan toiminnassa on ollut täydennyskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön perehtyminen ja sen toimeenpanoon valmentautuminen. Koulutusvaliokunta asetti työryhmän laatimaan selvitystä koulutustoiminnan kaupallisista edellytyksistä ja teki työryhmän esityksen mukaisesti hallitukselle ehdotuksen asian tarkemmasta selvittämisestä. Muita tärkeitä hankkeita ja tapahtumia olivat ensimmäiset sähköiset verkkokurssit, Verenpaineen Käypä hoito käytäntöön -hankkeen valmistuminen sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen ja arviointihankkeiden seuranta. Ensimmäinen lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto jaettiin XIII Opetuksen kehittämisseminaarissa Irma Virjolle (oik.) Tampereelta ja Sara Sarjakoski-Peltolalle Salosta. (Kuva: Sari Kosonen) Viestintäkoulutusta järjestettiin kymmenen tilaisuutta seitsemälle paikallisyhdistykselle, kahdelle erikoislääkäriyhdistyksille (osallistujia yhteensä 559) ja valtakunnallisille Lääkäripäiville. Tuula Vainikainen esitteli viestintäkoulutushanketta»journalist calls - what does she want from me» -posterilla International Conference on Communication in Health Care konferenssissa, joka pidettiin Brüggessä Belgiassa Vuosipäivän symposiumi Seuran 123. vuosipäivän symposiumi järjestettiin hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä teemana»kuvantaminen lääketieteessä». Luennoitsijoina olivat Johanna Pekkola (Mitä tapahtuu aivoissa, kun kuuntelet musiikkia), Pekka Keto (Valtimotaudit ja niiden kuvantaminen), Arto Kivisaari (Virtuaalinen kolonoskopia) ja Heikki Minn (PET-kuvantaminen hoidetun syövän seurannassa). Viestintäkoulutus Käypä hoito käytäntöön Nivelreuman Käypä hoito -suosituksen toimeenpanokoulutuksen päätöstilaisuus pidettiin 1457

5 helmikuussa. Projektista on kirjoitettu loppuraportti, ja aiheesta on hyväksytty kaksi posteria ja tiivistelmiä AMEE:n (Association for Medical Education in Europe) ja ACME:n (Alliance for Continuing Medical Education) konferensseihin sekä valtakunnallisille Lääkäripäiville. Yhteistyössä Suomen verenpaineyhdistyksen ja Suomen Sydänliiton kanssa toteutettiin kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoon liittyvä koulutuskokonaisuus, ja hankkeen loppuraportti valmistui. Internetissä on hankkeen tukena laaja aineistopaketti, joka sisältää Käypä hoito -suosituksen keskeiset kohdat, materiaalia lääkärien ja terveydenhoitajien koulutukseen, potilastapauksia ja kuvauksia eri terveydenhuollon yksiköiden hyvistä käytännöistä. Video verenpaineen mittaamisesta valmistui syksyllä, samoin aihetta käsittelevä verkkokurssi Duodecimin omalle verkkokurssialustalle. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoa koskevaa tutkimushanketta jatkettiin osana konsortiohanketta»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi», jonka johtoryhmän puheenjohtajana toimi Risto P. Roine. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositukseen (1/2002) liittyvässä tutkimushankkeessa etsitään vastausta kysymykseen, miten suositus on vaikuttanut terveyskeskusten toimintaan lääkärin, hoitajan ja potilaan näkökulmasta. Lisäksi Duodecim kehittää konsortion neljännessä osahankkeessa yleistä mallia hoitosuositusten toimeenpanoon ja sen arviointiin yhdessä FinOHTAn, Rohdon ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen kanssa. Verkkokurssit Vuoden 2004 aikana saatiin valmiiksi uusi sähköinen tuote, Duodecimin oma verkkokurssialusta sekä sille kaksi verkkokurssia: Verenpaineen mittaaminen ja Defibrillointi peruselvytyksessä. Opiskelijatoiminta (taulukko 1) Käypä hoito -suositusten 10-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin marraskuussa Biomedicumissa. Kuvassa ensimmäinen päätoimittaja Marjukka Mäkelä. (Kuva: Juha Jormanainen) Seura maksoi asiantuntijoiden luentopalkkiot ja matkat Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Viisitoista hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Lääketiede ja kuvataide -seminaariin Valamon luostarissa. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä parannettiin, ja sen uusi mainosmateriaali valmistui syksyllä. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja eri lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2004 lopussa palveluun oli kirjau Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

6 TAULUKKO 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden aikana järjestettyjä tilaisuuksia: Paikkakunta Helsinki Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3 ) yht. 45 Pertti Mustajoki: Saako lääkäri tehdä virheitä? Kari Eskola: Lääkäri parantaja vai riskikonsultti? Ennaltaehkäisy lääkärintyön arjessa Jouko Lönnqvist: Psykiatrian haasteet ja tulevaisuus 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 92 Pertti Mustajoki: Lihavuuden etiikka Ilkka Rauramo: Pääseuran toiminnan esittely 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 110 ja 82 Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi 110 Duodecimin ja Lääkärin nimikirjan esittely 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet Hannu Koski: Lääkärin CD:n ja Terveysportin esittely 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 100 Ilkka Rauramo: Pääseuran toiminnan esittely, paikallisseuran ja Lääkärin nimikirjan esittely Marita Räsänen: Elämää Afganistanissa Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi 134 Duodecimin esittely 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 104 ja 126 Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 120 Markku Savolainen: Kelpo lääkäriksi kasvamisesta mitä lääkiksessä tulisi oppia? Tampere 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus Hannu Koski: Terveysportista 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 50 Amos Pasternack: Lääkärin työstä, arkipäivän realismista ja etiikasta Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (4) keskim. 30 opiskelijaa ja opettajaa tai lääkäriä Kaija Holli: Lääkäri ja kuolema Lauri Vuorenkoski: Lääkemarkkinointi medisiinarin haasteena Anna-Liisa Koivisto: Muuntokoulutuksella käypiä lääkäreitä Pertti Mustajoki: Virheet lääkärin työssä Turku 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi Lääkärin CD:n Pääseuran ja paikallisseuran lyhyt esittely, Lääkärin nimikirja, aluetoimisto ja sen palvelut Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely jakotilaisuus 5. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 70 Jussi Huttunen: Pääseuran esittely, katsaus sairauksien muuttumiseen Jussi Mertsola: Paikallisyhdistyksen toiminnan esittely tunut 903 seuran jäsentä. Vuoden 2004 aikana toteutettiin yhdeksän Nimikirjan käytettävyyttä parantavaa teknistä ratkaisua. Nimikirjan markkinoinnin avulla käyttäjämäärä saatiin kasvamaan lähes 25 %. Opetuksen kehittämisseminaari XIII Opetuksen kehittämisseminaari»ehkäise ennalta virheistä viisaammaksi» pidettiin Helsingissä Vuosaaressa Unitas Kongressikeskuksessa. Seminaarin tavoitteena oli löytää virheiden syntymekanismeja terveydenhuollossa, vaikuttaa virheiden vähentämiseen ymmärryksen ja koulutuksen kautta sekä löytää keinoja ja ideoita rakentavaan palautteeseen työyhteisössä. Seminaarin materiaalia työstettiin nettiaineistoksi, ja siitä on muokattu ohjelmaehdotuksia lääketiedetapahtumiin. Seminaariin osallistui yhteensä 101 henkilöä. 1459

7 Täydennyskoulutuksen arviointi Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto, joka on Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteistyöhanke, seurasi kansallisen terveysprojektin etenemistä täydennyskoulutuksen osalta. Neuvoston suositus lääkärien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi ja opas täydennyskoulutuksen järjestäjälle valmistuivat syksyn 2003 aikana. Neuvoston uusi Internet-sivusto avattiin osoitteessa jonne sijoitettiin myös uudistettu sähköinen Lääkärien koulutuskalenteri. Yhdeksänjäsenisen neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Amos Pasternack. Arviointineuvosto perusti Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan. Neuvottelukuntaan kutsuttiin edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, sairaanhoitopiireistä, terveyskeskuksista, lääketieteellisistä tiedekunnista, Kansaneläkelaitoksesta, ROHTO-keskuksesta, Lääkärikeskusten Yhdistyksestä, Lääketeollisuus ry:stä, Finska Läkaresällskapetista, Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista, Suomen Lääkäriliitosta ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvostosta. Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan tehtävänä on edistää lääkärien täydennyskoulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Koulutuskalenteri Seuran ja Suomen Lääkäriliiton välisen sopimuksen mukaan Duodecim vastasi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän koulutuskalenterin toimittamisesta vuoden 2003 loppuun. Lääkärien koulutuskalenterin julkaiseminen siirtyi arviointineuvoston toiminnaksi Lääkäriliiton ja Duodecimin tekemän sopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana koulutuskalenteri kehitettiin uudeksi sähköiseksi versioksi vastaamaan arviointineuvoston täydennyskoulutuksesta antamia suosituksia. Kalenteri ilmestyi elo- ja joulukuussa Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uusimuotoinen sähköinen koulutuskalenteri julkistettiin heinäkuussa Duodecimin kotisivulla, Terveysportissa, Lääkärin tietokannoissa ja Fimnetin verkkosivuilla. Koulutuskalenteri ja koulutustapahtumien ilmoituslomake ovat osoitteessa > koulutuskalenteri, jonne on linkit Duodecimin ja Lääkäriliiton kotisivuilta. Yhteistyöprojektit Seura osallistui vuoden 2004 Global Health -kurssin järjestämiseen. David Livingstone -seura oli päävastuullinen järjestäjä. Mukana yhteistyössä olivat lisäksi lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Tieteellinen koulutus Yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa järjestettiin väitöskirjaa tekeville tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille kliinisen tutkimuksen perus- ja jatkokurssi valtakunnallisilla Lääkäripäivillä.»Tiede ja psykiatrian tulevaisuus» -seminaari pidettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Seminaarin ohjelmasta ja käytännön toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Duodecimin kanssa Psykiatrian tutkijakonsortio ja tutkijakoulu, Suomen Psykiatriyhdistys, Aivotutkimusseura ja Suomen Akatemia. Seminaarissa esiteltiin psykiatrisen tutkimuksen uusia kehityssuuntia sekä pohdittiin maamme mielenterveyspalvelujärjestelmän ongelmia ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Vierailevina luennoitsijoina olivat professorit Nancy C. Andreasen (Yhdysvallat) ja Lars von Knorring (Ruotsi). Osallistujia tilaisuudessa oli 152. Koulutustoimiston palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto vastasi vuonna 2004 seitsemän jäsenyhdistyksen (kahdeksan tilaisuutta, yhteensä osallistujaa) ja Helsingin seudun Duodecim-seuran koulutustilaisuuksien (neljä tilaisuutta, 400 osallistujaa) käytännön toteutuksesta. Täysin uutena jäsenpalveluna kehitettiin koulutustapahtuman sähköinen arviointi- ja todistuspalvelu, jota kokeiltiin vuoden aikana 1460 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

8 TAULUKKO 2. Tietoja lääketiedetapahtumista Osallistujia Tapahtuma Aika, paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (32. kerta) Itä-Suomen lääketiedetapahtuma (24. kerta) Pohjolan lääkäripäivät (39. kerta) Tampereen lääkäripäivät (25. kerta) Turun lääketiedepäivät (21. kerta) Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku SLL (Duodecim, FLS) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys (Duodecim, KYS ja PSSHP ) Oulun Duodecim (Duodecim, OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura (Duodecim) Turunmaan Duodecim (Duodecim) Yhteensä omissa tapahtumissa ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen tilaisuuksissa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 77 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta (yhteensä osallistujaa). Seuran tuki näille tilaisuuksille oli Paikallisyhdistysten yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla, ja perustukea myönnettiin Lääketiedetapahtumien erityispiirteitä Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät tapahtumaan Duodecim järjesti kolmen kurssia ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuusi kurssia. Professori Petri Kovanen piti Äyräpään luennon. Kuopio. Ohjelmassa oli kaksi Duodecim symposiumia:»työn ilo» ja»totta ja tarua ravitsemuksesta». Luentopäivien päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»kilot pois terveyden vai muodon vuoksi» (200 osallistujaa). Oulu. Duodecim-symposiumi järjestettiin aiheesta»käypää hoitoa psykiatriassa». Tampere. Duodecim-symposiumien aiheina olivat»yhteiskunta ja lääkäri todellisuus ja etiikka»,»hoitosuositukset ja lääkärin päätösvalta» sekä»endoteeli ja trombosyytti tiukka taistelupari». Tampereen lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»ovatko infektiot ryöstäytymässä käsistä?» (300 kuulijaa). Turku. Tapahtumassa oli kaksi Duodecimsymposiumia:»Milloin pääsee hoitoon ja kuinka sairas täytyy olla?» sekä»saammeko kilpailuttamalla lisää tehoa terveydenhuoltoon?». JULKAISUTOIMINTA Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunnan puheenjohtajana toimi kertomuskaudella Hannu Sariola. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Julkaisutoiminta Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Lehden 120. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus kasvoi 442 sivulla sivuun. Lehden levikki oli noin 1461

9 kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat 900. Lehden kirjoittajina oli lähes 650 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 440 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Lehteen perustettiin uusi Näytön paikka -palsta, jossa julkaistiin kymmenen aikaisemmin julkaistujen Käypä hoito -suositusten tiivistelmää, kaksi päivitystä ja kaksi muuta kirjoitusta. Teemanumeroja julkaistiin kymmenen (taulukko 3). Ne kaikki sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia julkaistiin viisi. Seuran järjestämän Terveys, tiede ja tulevaisuus -seminaarin esitelmät julkaistiin erillisenä sarjana. TAULUKKO 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Kipu 2 Myrkytys 4 Verensiirtohoito 7 Lasten ja nuorten diabetes 9 Elin- ja kudossiirrot 11 Ympäristö 13 Biomateriaalit 16 Mykobakteeri 18 Joulunumero 23 Käypä hoito 10 vuotta 24 Lehden taitto uudistettiin ja kuvitusta lisättiin. Palaute toteutetuista muutoksista on ollut kaikilta osiltaan myönteistä. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva toimitus. Se käsitteli myös lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Aikakauskirjan uutispalsta on osa Terveysportin etusivua. Sen nopeimmin vaihtuvan osan muodostavat päivittäin vaihtuvat kaksi tai kolme sähkeuutista. Lisäksi uutissivulla kiertävät lehden ajankohtaisaineisto, pääkirjoitukset, kolumnit, Mitä nyt -uutiset ja erikoislääkärin uutiset. Etusivulla julkaistaan myös viikoittain vaihtuva katsaus. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut ( Aikakauskirjan varsinaisten artikkeleiden avausta ja uutisosiossa julkaistujen uutisten tai artikkeleiden avausta vuonna 2004). Sähkeuutisia alettiin julkaista Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Onnistuneen markkinoinnin ansiosta maksullisen uutispalvelun tilaajien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Kustannus Oy Duodecimin kanssa aloitettiin suunnittelutyö, jonka tavoitteena on Aikakauskirjan ajankohtaisaineiston levittäminen muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille osana kansalaisten terveyskirjastoa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisön tehtävänä on tuottaa Duodecimin joulunumero. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Saavutettua tulosta voidaan pitää hyvänä olosuhteissa, joissa lääketeollisuus on merkittävästi supistanut lääkärikuntaan kohdistuvaa markkinointia. Annals of Medicinen toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran toimitiloissa. Terveysportin jäsenpalvelut. Terveysportissa on laaja jäsenistölle avautuva tarjonta. Valikoidut tärkeät kansainväliset lääketieteelliset julkaisut ovat käytettävissä niin kutsutun lehtihyllyn kautta. Jäsentunnuksilla avautuvat myös Pharmaca Fennica, ICD-10-tautiluokitus, toimenpideluokitus, Cochrane-katsaukset, Matkailijan terveysopas, lukuisa joukko hyödyllisiä linkkejä, viranomaisten tiedotukset ja luonnollisesti Aikakauskirja Duodecim. Hyvä Terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

10 Hyvän Terveyden johtoryhmään kuuluivat Duodecim-seuran edustajina puheenjohtaja Amos Pasternack ja lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja Pertti Mustajoki. Johtoryhmän kokouksien sihteerinä toimii seuran pääsihteeri. Lääketieteen sanastolautakunta. Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan viidennen painoksen toimitustyötä ja lääketieteen kandidaateille suunnatun kielioppaan toimittamista. Elokuussa pidettiin yhteiskokous lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajien sekä Kustannus Oy Duodecimin kustannustoimittajien ja kielentarkastajien kanssa. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso- Niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. VERKOSTOTOIMINTA Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden 2004 aikana neljä kokousta. Puheenjohtajana toimi Arja Helin-Salmivaara. Valiokunta on seurannut Kansallisen terveyshankkeen etenemistä ja sähköisen potilaskertomuksen kehittämistä ja pohtinut hoidon vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi valiokunta on valmistellut yhteistyössä Terveyden edistämisen keskuksen kanssa TEK:n arvioimien potilasohjeiden levittämistä Terveysportin kautta ja uusien asiantuntijoiden rekrytoimista TEK:n arvioijien verkostoon. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Johtoryhmän puheenjohtajana jatkoi professori Lauri Nuutinen Oulusta. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Päätoimittajuus siirtyi Minna Kailalta Eeva Ketolalle maaliskuussa. Toimitus kokoontui 11 kertaa. Toukokuussa pidettiin kaksipäiväinen toimituksen työseminaari, jossa aloitettiin ydinprosessien hiominen ja toimenkuvien määrittäminen. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 158 ja kokouksia kaikkiaan runsaat 200. Henkilöstön kehitys. Toimitukseen kuului vuoden lopussa 26 henkilöä. Näistä päätoimisena työskenteli viisi. Henkilöstön rekrytointi oli vilkasta, koska tekeillä olevien suositusten ja päivitysten määrä lisääntyi. Vuoden aikana aloitti uusina työntekijöinä neljä toimittajaa ja yksi projektityöntekijä. Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa saatiin valmiiksi yhteistyösopimus, ja uusi hammaslääkäritoimittaja aloitti toukokuussa. Kokonaisuudessaan työpanos Käyvässä hoidossa oli vuonna ,5 henkilövuotta. Käypä hoito -suositukset. Vuonna 2004 uusia suosituksia valmistui kuusi: Aikuispotilaan säärimurtuman hoito, Depressio, Downin oireyhtymä, Dyslipidemioiden hoito, Lasten ruoka-allergia sekä Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito. Yhdentoista uuden suosituksen laadinta aloitettiin. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Suositustyössä vuonna 2004 mukana olleiden 47 työryhmän noin 500 jäsenen nimet löytyvät myös samoilta sivuilta. Kaksi suositusta päivitettiin ja viiden suosituksen päivitys aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kymmenen. Suositusten ilmestyminen vuosina on kuvattu taulukossa 4. Tiivistelmien kääntäminen englanniksi Internetiin aloitettiin, ja ensimmäiset käännökset TAULUKKO 4. Valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät vuosina

11 ilmestyvät Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Päivityksistä uutisoitiin Aikakauskirja Duodecimissa. Yhteiskokouksia Aikakauskirjan toimituksen kanssa pidettiin viisi. Tiivistelmäkokouksia järjestettiin yhdeksän. Kustannusvaikuttavuusanalyysien tekoa jatkettiin FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa kohteena kohonneen verenpaineen hoitosuositus sekä Turun yliopiston kanssa kohteena glaukoomaa koskeva suositus. Käypä hoito -suosituksia varten hankittiin tutkimustietoa kirjallisuudesta. Informaatiopalvelusta tehtiin kirjallisuushakua, joiden perusteella työryhmät lähettivät artikkelipyyntöä. Myös nk. PRIO-työkalun valmistelu ja validointi käynnistettiin. Tavoitteena on helpottaa tämän työkalun avulla hoitosuositusaiheiden valintaa. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus. Suositustyöhön osallistujille tarkoitettu tiedotuslehti KH-NYT ilmestyi kolme kertaa. Suositustyöryhmiä varten päivitettiin Käypä hoito -käsikirja, ja toimittajien käyttöön alettiin tehdä toimituksen omia työskentelytapoja ohjaavaa käsikirjaa. Erikoislääkäriyhdistysten hallituksille lähetettiin»uudenvuodenkirje». Joukkoviestimille tiedotettiin kuuden uuden hoitosuosituksen valmistumisesta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin neljästä suosituksesta (Depressio 24.3., Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia 11.5., Lasten ruoka-allergiat ja Dyslipidemiat 13.8.) Tiedotusvälineiden toimittajia kutsuttiin mukaan pidetyn GRADE-kokouksen tilaisuuksiin. Kokouksen aikana nauhoitettiin EBM-asiantuntijoiden haastatteluja. Käypä hoito 10 vuotta -juhlaseminaarin yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus, jonka YLE/Teema tallensi. Tiedotustilaisuuden alustukset lähetettiin yhdessä juhlaseminaarin alustusten kanssa (kolme ohjelmaa syksyllä 2004 ja keväällä 2005). Vuonna 2004 Käypä hoito -suositusten lukukerrat verkkosivuilla kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen nähden. Lääkäreille suunnattuihin suosituksiin tutustuttiin kertaa ja potilassuosituksiin kertaa. Suosituimmat lääkärisuositukset olivat Kohonnut verenpaine (14 742), Elvytys (14 322) ja Depressio (11 098) sekä potilassuosituksista Kohonnut verenpaine (11 237), Vaarallinen veritulppa (6 547) ja Akuutti alaselän kipu (6 369). Myös Google-hakujen Käypä hoito -osumat ovat jatkuvasti lisääntyneet. Joulukuussa 2004 osumia oli Marraskuussa 2003 määrä oli (kuva). Koulutustilaisuudet. Kriittisen arvioinnin koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi. Niihin osallistui 53 henkilöä. Käyvän hoidon edustajia osallistui GRADE Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Google Käypä hoito -osumat, suositus lääkäreille KUVA. Käyvän hoidon Internet-sivustojen ja Googlen Käypää hoitoa koskevat osumat vuoden 2004 aikana Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

12 tapahtumaan (Grades of Recommendation Assessment, Development and Evaluation) Lääketieteen toimittajille järjestettiin 8.9. koulutustilaisuus näyttöön perustuvasta lääketieteestä yhdessä Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHDON ja FinOHTAn kanssa. Teemasta KH ja kuntoutus järjestettiin kutsuseminaari (30 osallistujaa). Käypä hoito -suositusten juhlaseminaari pidettiin Biomedicumissa. Puhujina seminaarissa olivat Lauri Nuutinen, Marjukka Mäkelä, Pekka Rissanen, Günter Ollenschläger ja Pentti Huovinen. Iltatilaisuus oli Ravintola Kaisaniemessä. Seminaariin ja iltatilaisuuteen osallistui lähes 100 henkilöä. Juhlatilaisuudessa julkaistiin Käypä hoito -seurapeli. Käyvän hoidon johtoryhmän jäsenet ja toimittajat pitivät Käyvästä hoidosta tai näyttöön perustuvasta lääketieteestä esityksiä ulkomailla 18 ja kotimaassa 85 kertaa. Lisäksi he toimivat puheenjohtajina tai seminaarien ja ryhmätöiden vetäjinä yhdeksässä Käypään hoitoon tai näyttöön perustuvaan lääketieteeseen liittyvässä koulutustilaisuudessa ja kouluttajina Käypä hoito -työryhmien kokouksissa. Esitelmätilaisuuksiin osallistui henkilöä. Hoitosuositusten käyttöönotto. Hoitosuosituksista alettiin julkaista tiivistelmiä Aikakauskirja Duodecimissa. Verkkokurssit valmistuivat elvytyksestä ja kohonneesta verenpaineesta. Päätöksenteon tukihankkeessa aloitettiin nk. skriptien eli muistutteiden valmistelu yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin, Rohdon ja Savoniaammattikorkeakoulun kanssa. Kullakin yliopistosairaanhoitopiirillä oli omat hoitosuositusten käyttöönottohankkeensa vuoden 2004 aikana. Käypä hoito -suositukset rahoitti niitä. Kansainvälinen toiminta. Guidelines International Networkin (www.g-i-n.net) kokoukseen Uudessa-Seelannissa Duodecim osallistui neljän henkilön, kolmen esityksen ja kahden posterin voimin. Hoitosuositusten vahvuutta ja näytön tasoa arvioivan GRADE-ryhmän kokoukseen ja erilaisiin koulutustilaisuuksiin Helsingissä osallistui osa toimituksesta erilaisten yhteistyökumppaneiden lisäksi. Kansainvälisen lääkäreiden laatuverkoston EQuiPin kokouksiin Amsterdamissa ja kutsuseminaariin Brysselissä osallistuivat päätoimittaja ja Ilkka Kunnamo (työpaja ja posterit). Teemana olivat hoitosuositukset ja laatu. Konsensuskokous 2004 Konsensuskokous 2004 Vaihdevuosien hormonihoito järjestettiin Hanasaaressa Espoossa yhdessä Suomen Akatemian kanssa. Osallistujia oli 139. Kokouksen päätteeksi aiheesta julkistettiin konsensuslausuma. Valiokunta pohti ehdotuksia seuraavien vuosien konsensuskokousten teemoiksi ja kokouksen rakenteellista kehittämistä. Lisäksi ryhdyttiin toimenpiteisiin, jotta saataisiin aikaan muodollinen, muutaman vuoden pituinen ns. puitesopimus yhteistyöstä Suomen Akatemian kanssa. Lääkärien eettinen foorumi Vuosi 2004 oli Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteisen, verkossa toimivan Lääkärin eettisen foorumin ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Foorumi käsitteli 22 tapausta. Niistä lähetettiin kysyjälle pohdinnan tiivistelmä. Kysyjien suostumuksen perusteella tapauksista kolme julkaistiin Lääkärilehdessä ja Terveysportissa. SISÄISET PALVELUT Yhdistyspalvelut Henkilöstö. Seuralla oli vuoden 2004 lopussa 46 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi yhdellä. Osapäiväisten työntekijöiden lukumäärä pysyi 37:ssä. Kehityskeskustelut toteutettiin kattavasti. Henkilöstön koulutus oli tärkeällä sijalla. Yhteisenä koulutuksena toteutettiin yksipäiväinen talouskoulutus. Vuoden aikana juhlistettiin Ritva Hanhijärven, Paula Järvenpään ja Kirsti Kuusiston 20-vuotista ja Marja Suomisen 10-vuotista työuraa seurassa. 1465

13 Ritva Hanhijärven ja Taisto Kurosen merkkipäiviä muistettiin. Maija Kaverman 33 vuoden työrupeaman viimeistä päivää juhlistettiin näyttävästi (kuin viimeistä päivää) mm. puhallinmusiikilla ja limusiinikyydillä. Juhlimassa oli henkilökunnan lisäksi seuran edustajia ja Maijan entisiä työtovereita. Seuran toimitilat. Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:ssä. Seuran ja Kustannus Oy Duodecim toiminnan ja henkilökunnan kasvaessa tilat ovat käymässä ahtaiksi. Tilakysymystä puitiin perusteellisesti hallituksessa ja valtuuskunnassa. Seuran kaikkien toimintojen saamista samoihin tiloihin pidettiin tärkeänä. Samoin korostettiin riittävän keskeistä sijaintia ja tilojen sopivaa arvokkuutta. Vaihtoehtoja tutkittiin. Syyskokouksessaan valtuuskunta esitti toiveenaan, että seura selvittää mahdollisuuden hankkia toimitilat Lapinlahden sairaalan kiinteistöstä. Välitön tilantarve ratkaistiin vuokraamalla lisätilaa Kalevankatu 3:sta. Seuran tilojen hälytysjärjestelmä uusittiin. Iso neuvotteluhuone sai ehostetun ilmeen vuoden alkajaisiksi. Tietohallinto Vuoden aikana toteutettiin vuoden 2003 riskikartoituksen pohjalta tehty suunnitelma riittävän tietoturvan saavuttamiseksi. Terveysportin toimintavarmuuden parantamiseksi otettiin käyttöön palvelinhotelliin sijoitettu varakonepalvelu. Palvelinhuone remontoitiin ja lähiverkon kytkimet vaihdettiin uusiin. Sisäisten järjestelmien katastrofitilanteiden varalle laadittiin suunnitelmia. Henkilökunnalle tarjottiin tietotekniikan käyttöä koskevaa tietoturvaohjeistusta ja -koulutusta. Säännölliset tietoturvapäivitykset suojasivat kuluneenakin vuonna Duodecimin järjestelmiä virusten ja haittaohjelmien aiheuttamilta häiriöiltä. Duodecimin kotisivujen ylläpitovälineitä on kehitetty siten, että on mahdollista perustaa uusia, helposti päivitettäviä sivustoja erilaisiin tarpeisiin. Tähän ympäristöön toteutettiin mm. Arviointineuvoston, Eettisen foorumin ja Mitochondria symposiumin sivustot. Sähköistä Duodecimia esittelevä ohjelma otettiin käyttöön Duodecimille varatussa esittelypisteessä Biomedicumissa. XML-toimitusjärjestelmää kehitettiin. Koulutuksen sähköisten tuotteiden valikoimaan lisättiin verkkokurssiympäristö, verkosta tulostettava kurssitodistus ja kurssin sähköinen arviointitoiminto. Nimikirjaan on lisätty uusia ominaisuuksia ja sähköiseen koulutuskalenteriin jatkuva päivitysmahdollisuus. Duodecimin kotisivuille luotiin Viktorinrannan loma-asuntojen varausjärjestelmä. Sähköpostijärjestelmässä otettiin käyttöön roskapostin suodatus. Terveysportin ja siihen liittyvien sovellusten sekä muiden Kustannus Oy Duodecimin järjestelmien kehitys- ja ylläpitohankkeiden kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2004 lopussa kuusi työntekijää, joista kolme oli Lääkäriseuran ja kolme Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Atk-tuen ja -ylläpidon piirissä oli noin 80 pöytäkonetta, 50 kannettavaa ja 18 palvelinkonetta. Talous Talousyksikkö hoiti keskitetysti seuran ja sen omistamien tytäryhtiöiden taloushallinnon. Työ jakautui seuraavasti: seura 52 %, Kustannus Oy Duodecim 45 %, Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta 2 % ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiö 1 %. Yhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön uusi tekijänpalkkioiden maksatusjärjestelmä. Kirjamyynnin osalta siirryttiin maksuhäiriöiden vähentämiseksi yksityishenkilöiden osalta postiennakkokäytäntöön. Sähköisen ostolaskujen kierrätysjärjestelmän käyttöönottoa selvitettiin. Selvityksen perusteella sähköinen järjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään tuo tarvittavaa ajan säästöä. Yksiköiden raportointia kehitettiin edelleen. Toiminnan kasvun myötä tositemäärät lisääntyivät edellisvuodesta noin 20 %. Talousyksikössä työskenteli seitsemän henkilöä, joista kaksi 60 %:n työpanoksella osa-aikaeläkkeellä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

14 Konsensuskokous 2004 Vaihdevuosien hormonihoito järjestettiin Hanasaaressa Espoossa. (Kuva: Sari Kosonen) Kokouspalvelut Seuran kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Seuran gourmet-keittiö tuotti tarjoiltavaa henkilölle yhteensä annosta. Määrät ovat suunnilleen samat kuin edellisenä vuonna. Tiedotus Duodecimin viestintä säilytti ja vahvisti yhden päätoimisen henkilön voimin kuvaa seurasta tavoitteensa mukaisesti luotettavana ja puolueettomana tiedon tuottajana ja toimijana. Viestintäyksikkö tiedotti seuran ja Kustannus Oy Duodecimin toiminnasta jäsenille, tiedotusvälineille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle mm. lehdistötiedottein, järjestämällä tiedotustilaisuuksia merkittävimmistä tapahtumista, kertomalla Duodecimin toiminnasta seuran kotisivuilla ja Aikakauskirja Duodecimissa sekä tuottamalla esitteitä ja muuta oheismateriaalia seuran palveluista. Vuoden 2004 aikana joukkoviestimille lähetettiin yksitoista seuran, seitsemän Kustannus Oy Duodecimin ja viisi Käypä hoito -hankkeen lehdistötiedotetta. Toimittajille järjestettiin yksitoista tiedotustilaisuutta, ja lisäksi heitä kutsuttiin seuran järjestämiin seminaareihin ja konsensuskokoukseen. Mediaseuranta toteutettiin kahden kuukauden ajalla Seurantajakson aikana Duodecimia käsitteleviä artikkeleita ja ohjelmia oli 290 (marraskuussa 170 ja joulukuussa 120). Jutuista 64 % ilmestyi sanomalehdissä, 17 % ammatti- ja aikakauslehdissä, 10 % verkkolehdissä, 6 % radiossa ja televisiossa sekä 3 % uutistoimistojen kirjoituksissa. Otoksessa esiintyneiden juttujen sävy oli yleisesti myönteinen tai neutraali. Duodecimin tuotteita ja palveluja esiteltiin lääkäripäivillä Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Turussa. Tiedottaja vastasi Duodecimin näyttelyosastojen suunnittelusta, rakentamisesta ja muista käytännön järjestelyistä. 1467

15 Duodecimin hallituksen kehittämispäivä järjestettiin teemana viestintä. Hallituksessa ja toimintaorganisaatiossa oli herännyt keskustelu Duodecimin tavoitemielikuvasta ja siitä, miten yhtenäinen kuva toimijoilla on järjestön tulevaisuudesta ja toiminnan kiinnostavuudesta sidosryhmissä. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat viestintätoimisto BNL Euro RSCG:n järjestämään arviointiin. Kehittämispäivän pohjaksi tehtiin kysely lääkäri- ja opiskelijajäsenille. Tulokset olivat myönteisiä ja tarjosivat hyvän pohjan viestintästrategian kehittämiseen. Aluetoiminta Aluetoimistot toimivat seuran ikkunoina yliopistopaikkakunnilla. Aluesihteerit ja aluekoulutuspäälliköt antavat merkittävää tukea paikallisten lääketiedetapahtumien ja lääkäripäivien järjestämisessä. Aluetoimistot tekevät tunnetuksi seuran palveluja ja ovat tärkeitä Kustannus Oy Duodecimin tuotteiden jakelijoita. Toimistot ovat myös paikallisten jäsenyhdistysten kokoontumispaikkoja. Pääsihteeri, Tampereen aluekoulutuspäällikkö ja aluesihteeri vierailivat Etelä-Pohjanmaan Lääkäriyhdistyksen kuukausikokouksessa tarkoituksenaan tarkastella uusia yhteistyömahdollisuuksia. Aluetoimistojen yhteiskokous pidettiin Oulussa toukokuussa. Alueorganisaatiossa tehtiin nimikemuutoksia niin, että toimistonhoitajista tuli aluesihteerejä ja aikaisemmista aluesihteereistä aluekoulutuspäällikköjä. Alueellisesta toiminnasta on kerrottu enemmän luvussa Koulutustoiminta. HALLINTOPALVELUT Hallituksen toimintaa Hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Hallituksen vieraina olivat arkkiatri, lääketieteellisten tiedekuntien dekaanit, Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta, Kansanterveyslaitoksen viestintätyöryhmä, lääketieteellisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat ja pääsihteerit ja Lääketeollisuus ry:n hallitus. Suomen Lääkäriliiton aloitteesta yhdistysten työvaliokunnat pitivät yhteiskokouksen. Avustukset. Duodecim avusti seuraavia hankkeita ja tapahtumia: Lääketieteen kandidaattiseuran Medisiinariolympilaiset, Helsingin yliopiston»when disease makes history» -symposiumi, Savonlinnan Arts Medicine -tapahtuma, Fimsicin seksuaalikasvatushanke ja osallistuminen pohjoismaisten ja Baltian alueen sisarjärjestöjen kokouksiin sekä humanistisen kirjaston Humanioran perustaminen Terveystieteiden keskuskirjastoon. Saksan suomalaiset lääketieteen opiskelijat saivat toiminta-avustusta ja Lääketieteen filosofian seura tukea»lääketieteen filosofiaa etsimässä» -seminaarin järjestämiseen. Viipurin Duodecim-seuraa tuettiin yleisöluennon järjestämiskulujen ja Etelä-Karjalan Lääkäriseuran 100-vuotishistoriikin painatuskulujen kattamiseksi. Lisäksi tehtiin päätös osallistua Lääkäritalon edustalle sijoitettavan Arvo Ylpön patsaan teettämiseen. Seura teki huomattavan lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Aasian hyökyaallon uhrien avustamiseksi. Huomionosoitukset. Huomionosoitusvaliokunta kokoontui kahdesti. Seuran ansiomerkit myönnettiin ja luovutettiin seuran vuosipäivänä Paula Järvenpäälle, Marjukka Mäkelälle ja Kirsi Vallille. Seura on muistanut seuraavia henkilöitä heidän merkkipäivinään: Terttuliisa Ahokas, Matti Haltia, Reino Hiltunen, Paavo Hohti, Doris Holmberg-Marttila, Petri Kovanen, Taisto Kuronen, Walter Nienstedt, Leena Niinistö, Reijo Norio, Lauri Nuutinen, Olli Piirtola, Kari Pylkkänen, Heikki Pälve, Heikki Roilas, Jouko Saramies, Hannu Sariola, Pauli Ylitalo ja Raija Örndahl. Käypä hoito -projektin täyttäessä kymmenen vuotta muistettiin seuraavia hankkeen keskeisiä hahmoja: Minna Kaila, Pekka Karma, Marjo Lepistö ja Lauri Nuutinen. Seuran edustajat kävivät onnittelemassa seuraavia järjestöjä: Keski-Suomen Lääkäriyhdistys (80 v), Lääketieteen kandidaattiseura (70 v), Nuorten lääkärien yhdistys (75 v), Päihdelääketieteen yhdistys (25 v) ja Suomen Hammaslää Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

16 käriliitto (80 v). Esko Nikkilän luennon pitäjän kunniaksi seura tarjosi illallisen. Lisäksi seura oli edustettuna Hammaslääkäriseura Apollonian vuosijuhlassa ja UKK-instituutin 20-vuotisjuhlassa. Jäsenkysely. Hallituksen kehittämispäivän tueksi tehtiin pienimuotoinen jäsenkysely, jota täydensivät valtuuskunnalle ja hallitukselle osoitetut kyselyt. Myös jäsenistön mielipidettä Hyvä Terveys -lehdestä jäsenetuna kuultiin. Ilahduttavaa oli, että lehden saamista pidetään hyvänä asiana. Nuorisotoiminta. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti seuran tarjonnasta opiskelijoille. Seuran tukemaa nuorten keskusteluryhmätoimintaa laajennettiin koko maan käsittäväksi. Kullekin yliopistopaikkakunnalle valittiin D- opiskelijayhteyshenkilö. Toimintaa koordinoi hallituksen opiskelijajäsen. Vuoden kuluessa järjestettiin Helsingissä kolme tilaisuutta ja Tampereella neljä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin (vuosina 2002 ja 2003 aloittaneet) lääketieteen opiskelijoille lahjoitettiin lääkärin CD:t. Jaon yhteydessä annettiin myös käyttökoulutus. Seura avusti mm. useita Fimsicin hankkeita taloudellisesti. Tarkemmat tiedot kohdassa Avustukset. Lausunnot. Seura antoi sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnot työryhmämuistioista, jotka käsittelivät hoidon saatavuutta ja jonojen hallintaa, poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimialan laajentamista. Viestinnän kehittämispäivä. Hallituksen kehittämispäivä pidettiin Villa Hakassa Munkkiniemessä. Sen aiheena oli seuran sisäinen ja ulkoinen viestintä. Päivää valmisteltiin yhdessä viestintätoimisto BNL:n kanssa. Kehittämispäivää pohjustettiin lääkäri- ja opiskelijajäsenille sekä hallituksen työskentelyyn osallistuville suunnatulla kyselyllä. Kokouksessa syvennyttiin seuraaviin aiheisiin 1) Duodecim on tärkein terveysviestijä suurelle yleisölle, 2) Duodecim on tärkeä terveyspoliittinen viestijä ja 3) Duodecim on jäsentensä mielestä yhteisöllinen. Kehittämispäivän aikana todettiin, että seura on vahva, sillä on vankka perusta ja seuran arvot luotettavuus, suomalaisuus, yhteisöllisyys, tieteellisyys ja eettisyys toteutuvat käytännössä. Seuralla on tavoitteita, paljon toimintaa ja hyviä tuotemerkkejä. Viestinnän sidos- ja kohderyhmiä on paljon, jolloin asioiden priorisointia tarvitaan. Viestinnän suuntaviivojen määrittämistä pidettiin tarpeellisena kehittämispäivän jälkeisissä hallituksen keskusteluissa. Historiaprojekti. Seuran 125-vuotishistoriateoksen laadinta on edennyt suunnitelmien mukaan. Kirjan kirjoittaa Jaakko Ignatius. Hankkeen yhteydessä on selvitelty, järjestetty ja luetteloitu seuran arkistoa. 125-vuotisjuhlat. Seuran tulevaa 125-vuotisjuhlaa alettiin valmistella entisten ja nykyisten puheenjohtajien ja pääsihteerien ideointipalaverilla. Seura nimitti 125-vuotisjuhlatoimikunnan, jota vetää seuran puheenjohtaja. Taidehankinnat. Seuran hallituksen päätöksen mukaan toteutettiin taidehankintoja. Seuralle ostettiin seuraavien merkittävien nykytaiteilijoiden töitä: Kimmo Kaivanto, Aimo Kanerva, Kuutti Lavonen, Osmo Rauhala ja Kain Tapper. Retket ja juhlat. Perinteinen kevätretki suuntautui Itä-Helsinkiin, jossa tutustuttiin alueen kartanoihin ja nautittiin retkieväitä raikkaassa ulkoilmassa. Ilta jatkui viileänä Laajasalossa Villa Vuoriossa, missä saunottiin teltassa ja neljän seinän sisällä, heitettiin kontutikkaa, ongittiin jalokaloja ja nautittiin hyvästä seurasta, musiikista ja ruokapöydän antimista. Kevätretkellä oli mukana noin 70 aktiivijäsentä ja 50 henkilökuntaan kuuluvaa. Hallitus kutsui henkilökunnan perinteiseen sadonkorjuujuhlaan syyskuussa. Iltaa vietettiin iloisissa merkeissä Kulosaaren Kasinolla. Vuosipäivää juhlistettiin illallisella, jolle oli kutsuttu mm. kunniajäsenet puolisoineen, hallitus, vuosipäivän luennoitsijat ja palkinnonsaajat, paikallisyhdistysten johtoa ja henkilökuntaa. Maukkaan illallisen, hyvien juomien ja puheiden siivittämänä iltaa vietettiin rattoisasti. Duodecimin glögit keräsivät ennätysmäärän väkeä, noin 300 kävijää. 1469

17 Yhteistyö. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa toteutettiin korkean tason kutsuseminaari Terveysfoorumi 2004, jonka aiheina olivat mm. hoitoon pääsy, priorisointi ja työvoimatilanne. Foorumiin osallistui noin 250 henkilöä. Kolmas Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Tampereen lääkäriseuran ja Tampereen yliopiston kanssa. Aiheena oli tällä kertaa Rakkaus ja seksuaalisuus. Kiinnostavaa ohjelmaa oli seuraamassa noin 120 kuulijaa. Hyvä Terveys -lehden johtoryhmä kokoontui totuttuun tapaan kahdesti. Lehden seuralle maksama tekijänpalkkio on kasvanut. Jäsentilauksesta solmittiin uusi sopimus. Taylor & Francisin kanssa pidettiin Annals of Medicine -lehden seurantakokoukset Helsingissä. Lääkärintyön muistot -perinteen keruukilpailu järjestettiin yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska Litteratursällskapetin kanssa. Kirjoituksia tuli yhteensä 74. Palkintoraadin arvion perusteella neljälle kirjoittajalle jaettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -symposiumin yhteydessä rahapalkinnot ja kuudelle luovutettiin kirjapalkinnot. Seuran johto osallistui aktiivisesti As Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seura toimii edelleen aktiivisesti Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Lääkärijärjestöjen ja Lääkärien kulttuuriseuran yhteistyönä toteutettiin ensimmäistä kertaa kolmipäiväiset Lääkärien kulttuuripäivät maaliskuussa. Päivien aihepiiri ulottui taidehistoriasta, kirjallisuudesta ja digikuvauksesta leijan rakennukseen ja lennätykseen. Pääsihteeri ja koulutuspäällikkö osallistuivat valtakunnallisten Lääkäripäivien tulevaisuutta pohtineen työryhmän työskentelyyn. Työryhmän esityksen pohjalta Lääkäripäivien johtoryhmä päätti kehittämistavoitteista. Seuran edustaja osallistui Terve-SOS-neuvottelukunnan työskentelyyn. Laajapohjaisen neuvottelukunnan tärkein tehtävä on hyväksyä Terve-SOS-päivien ohjelma. Muuta. Seura neuvotteli Lääkärikympin järjestämisestä, koska Orion oli luopunut tästä tehtävästä. Kun Orion ilmoitti olevansa jälleen halukas järjestämään tilaisuuden, seura luopui hankkeesta. Viktorinrannan tutkijaviikot olivat ensimmäisen kerran tarjolla jäsenistölle. Tutkijat olivat erittäin tyytyväisiä tähän uuteen mahdollisuuteen pohtia ja kirjoittaa rauhassa. Kolmikantayhteistyön tulevaisuutta pohdittiin yhdessä lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Aiemman muotoista kolmikantakoulutusta ei enää järjestetä. Seura on liittynyt Terveyden edistämisen keskuksen koordinoimaan järjestöjen päihdeohjelmaan. Lääketieteen historian seura piti keväällä kokouksensa seuran tiloissa. Kokousväelle kerrottiin Duodecim-seuran nykytilasta ja historiasta. Vieraat osoittivat monisanaisesti tyytyväisyyttään. Kiinteistö Oy Viktorinranta Kiinteistö Oy Viktorinrannan kolmantena toimintavuonna Savitaipaleen Kuolimo-järven rannalla sijaitsevien, jäsenetuna vuokrattavien vapaa-ajan asuntojen käyttö lisääntyi. Käyttöasteen edelleen parantamiseksi Viktorinrannan hallitus päätti tehostaa loma-asuntojen markkinointia. Tiedonhallintatyöryhmä Tiedonhallintatyöryhmän puheenjohtajana toimi Jaakko Niinimäki. Useat ryhmän jäsenet osallistuivat Kansallisen terveyshankkeen Sähköinen potilaskertomus -osahankkeen ohjausryhmän ja projektiryhmien toimintaan sekä pitivät esityksiä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton järjestämissä tilaisuuksissa. Duodecimin tehtäväksi kansallisessa terveydenhuollon tiedonhallintastrategiassa määritettiin tietämyksen liittäminen sähköiseen potilaskertomukseen sekä luokitusten ja sanastojen kehittäminen kliinikoiden työtä tukeviksi. Duodecimin johdolla määritettiin lääkityksen koodaus potilaskertomukseen sekä toteutettiin ICD-10-luokituksen indeksointi, synonyymisanasto ja keskeisten koodien valinta osana Duodecimin metatesaurushanketta Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

18 Apurahat ja palkinnot Seuran apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen jaosta. Apurahoina jaettiin 183 henkilölle yhteensä Tästä Duodecimin osuus oli , Lydia ja K. G. Lindbergin Duodecim-Säätiön ja Suomen Lääketieteen Säätiön Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, jonka tulee olla menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Luennon pitäjäksi valittiin Petri Kovanen. Valtakunnallisten Lääkäripäivien 2004 avajaisissa pidetyn luennon jälkeen Petri Kovaselle ojennettiin euron tunnustuspalkinto. Konrad ReijoWaaran palkinto ojennetaan vuosittain seuran vuosipäivän tilaisuudessa käytännön lääkärintyössä ansioituneelle sekä potilaiden että kollegojen arvostamalle lääkärille. Palkinnon saajan valitsemisvaliokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Konrad ReijoWaaran palkinto euroa myönnettiin maalaislääkäri Tapani Kiminkiselle. Tiedottajapalkinto. Aikakauskirja Duodecimin satavuotisen ilmestymisen kunniaksi vuonna 1984 perustetun tunnustuspalkinnon tarkoituksena on korostaa suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen ja lääketieteen asiallisen popularisoinnin merkitystä. Julkaisuvaliokunta valitsee palkinnon saajan, joka on ansiokkaasti toiminut näiden päämäärien hyväksi ja näin parantanut lääketieteen ja lääkärikunnan arvostusta suuren yleisön silmissä. Palkinto, jonka suuruus on 8 500, ojennettiin Pertti Mustajoelle seuran vuosipäivän symposiumissa.»iso-niilo» ja»pikku-niilo». Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. Vuonna 2004 nämä palkinnot ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa jaettiin kolmannentoista kerran. Iso-Niilon sai LK Aura Toivanen Kuopiosta ja Pikku-Niilon 800 LK Timo Käppi Tampereelta. Matti Äyräpään palkinto euroa myönnettiin professori Petri Kovaselle. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin neljä. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin neljä matka-apurahaa, yhteensä euroa, ja kolme tutkimusapurahaa, yhteensä euroa. Duodecim-seuran kulttuuripalkinto. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim jakaa palkinnon yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Seuran kulttuuripalkinnon summa vuonna 2004 oli euroa. Kulttuuripalkinnon vastaanotti taidemaalari Rafael Wardi, ja se luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarin yhteydessä Tampereella Tunnustuspalkinto. Kustannus Oy Duodecimin 20-vuotista taivalta juhlittiin. Seura myönsi yhteensä euron tunnustuspalkinnon Meilahden akuuttihoito-oppaan toimituskunnalle ansiokkaasta työstä. Käypä hoito -apurahoja myönnettiin 19 henkilölle yhteensä

19 Konrad ReijoWaaran palkinnon sai vuonna 2004 maalaislääkäri Tapani Kiminkinen Saarijärveltä (vas.). Duodecimin tiedottajapalkinto luovutettiin seuran vuosipäivän symposiumissa professori Pertti Mustajoelle (oik.). (Kuvat: Juha Jormanainen) VARAINHANKINTA Seuran talous ja varainhoito ovat vakaassa kunnossa. Seuran omaisuuden arvo oli 43,6 miljoonaa euroa (v ,9 milj.), ja kasvua syntyi 3,7 miljoonaa euroa eli 9,3 %. Osakkeiden ja osakerahastojen osuus on 68,5 % ja korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 31,5 %. Hajautuksella on pienennetty salkkuun kohdistuvaa osakemarkkinariskiä. Talous kasvoi maailmalla 5 %:n vuosivauhtia, ja Suomessakin päästiin 3 %:n kasvuun. Hyvä kehitys realisoitui osakemarkkinoiden HEX-portfolioindeksin 21,4 %:n kasvuna. Parhaiten menestyneitä toimialoja olivat rahoitus, rakentaminen, energia, elintarvikkeet, metalli ja koneenrakennus. Metsäala ja tietoliikenne kehittyivät heikosti. Kansainvälisen lääketeollisuuden kehitys oli alavireistä, poikkeuksena Orionin hyvä menestys. Korkosijoituksista obligaatioiden ja yrityslainojen kehitys oli hyvä. Hedge-rahastosijoituksia lisättiin vuoden aikana. Hedgemarkkinat olivat alkuvuodesta vaikeat, ja normaalille tuottotasolle päästiin vasta syyskuusta 2004 alkaen. Ennätyssuuret osingot, erityisesti Orionin, kasvattivat osinkotuottoja. Korkotuotot jäivät alle talousarvion. Tämä johtui sijoituksista kasvu- ja indeksirahastoihin, joiden tuotto realisoituu vasta, kun sijoitus myydään. Muutoin hyvää varainhoidon tulosta heikensivät TJ-Groupin, Comptelin ja TeliaSoneran osakkeiden euron arvonalennuskirjaukset. Seuran omakatteisten rahastojen arvo markkinahinnoin oli 5,5 miljoonaa euroa (v ,0 milj.) ja Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-Säätiön varallisuus euroa (v ). Seuran tytäryhtiön Kustannus Oy Duodecimin liikevaihto kasvoi euroon ja oli yli 4,3 % edellisvuotista suurempi. Kustannusyhtiön Terveysportti-portaalin käyttäjämäärä kasvoi huomattavasti ja taloudellinen tulos oli odotettua parempi. Kirjojen myynti toteutui hyvin, mutta taloudellinen tulos oli odotettua heikompi. Virossa toimivan kustannusyhtiö As Medicina:n liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli kruunua. Tulosta syntyi kruunua. Kiinteistö Oy Ykstoistan talous säilyi vakaana ja kiinteistön saneeraussuunnitelman mukaisesti toteutettiin talon julkisivusaneeraus Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

20 Duodecimin kulttuuripalkinnon sai taidemaalari Rafael Wardi. Palkinto luovutettiin Terveys, sairaus ja kulttuuri -seminaarin yhteydessä Tampereella (Kuva: Jyrki Nisonen) Seuran jäsenmaksutuotot olivat euroa (v ). Kasvu syntyi jäsenmäärän ja eläkeläisjäsenmaksun lisäyksestä. TALOUS Vuoden 2005 toiminta on käynnistynyt aktiivisesti ja suunnitellulla tavalla. Talous on vakaalla pohjalla. Toimintaan ja talouteen liittyviä merkittäviä riskejä ei ole näköpiirissä. Seuran toiminta jatkui vuonna 2004 edelleen kasvu-uralla. Varsinaisen toiminnan (koulutus, julkaisu ja verkostotoiminta) alijäämä oli 3,0 miljoonaa euroa (v ,5 milj.). Seuran toiminnan tulos oli ,11 euroa alijäämäinen eli lähes talousarvion ( euroa) mukainen. Varsinainen toiminta, yhteiset palvelut ja hallinto pystytään rahoittamaan varainhoito- ja jäsenmaksutuotoilla, mutta edellisvuotisten kaltaisia runsaita ylijäämiä ei varainhoidosta syntynyt, eikä niitä ole lähivuosina odotettavissa. Julkaisutoiminnan talousarvio osoittautui riittämättömäksi Aikakauskirja Duodecimin sivumäärän ja digitoinnin kustannusten takia. Kasvua talousarvioon nähden tapahtui seuran yhdistyspalveluiden ja hallinnon toimialalla, jossa aktiivisuus ilmeni seuran tapahtuma- ja kokouskulujen kasvuna. Myös seuran myöntämät yhdistys- ja toiminta-avustukset olivat arvioitua suuremmat. Koulutustoiminnan tilaisuuksiin, tapahtumiin, hankkeisiin ja aluetoimintaan kului varoja arvioitua vähemmän. Toiminta perustui strategian mukaiseen suunnitelmaan. Kuitenkin työskentelyyn vaikuttivat laajasti täydennyskoulutuslain voimaantulon vaikutusten arviointi ja lain toimeenpanoon valmistautuminen. Uusina toimintamuotoina jaettiin ensimmäinen lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto ja tuotettiin sähköinen verkkokurssi verenpaineen käyvästä hoidosta. Lisäksi järjestettiin kymmenen viestintäkoulutustapahtumaa, opetuksen kehittämisseminaari, tieteellinen koulutusseminaari ja muita vakiintuneita koulutustapahtumia. Lukuisia hankkeita jatkettiin. Niistä tärkeimpiä olivat osallistuminen Lääkärijärjestöjen ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston työhön ja uusimuotoisen sähköisen koulutuskalenterin laadinta. 1473

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI

juhli näyttävästi Lääkäriliitto JUHLAVUOSI Vuosien 2007 09 ja nykyisen valtuuskunnan jäsenet kokoontuivat yhteiseen juhlakokoukseen. JUHLAVUOSI Lääkäriliitto juhli näyttävästi Lääkäriliitto juhli 100-vuotista taivaltaan 26.2. monin eri tavoin.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. PPSHP:n hoitoketjut. OT-keskustyöpaja Jarmo Salo. Hayl, Lapset ja nuoret, OYS

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. PPSHP:n hoitoketjut. OT-keskustyöpaja Jarmo Salo. Hayl, Lapset ja nuoret, OYS PPSHP:n hoitoketjut OT-keskustyöpaja 24.11.2017 Jarmo Salo Hayl, Lapset ja nuoret, OYS Hoitoketjun määritelmä hoitoketju on työkalu kehittämiseen ja yhteistyöhön Hoitoketju on työkalu, jonka avulla määritellään

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan

Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan KOKOUSKUTSU JASENILLE Travellers' Club Finland ry:n saantomaarainen syyskokous (saantojen 10 1 mom.) pidetaan Helsingin Porssiklubilla osoitteessa Fabianinkatu 14 A, Helsinki 16.11.2011 klo18.30alkaen

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot