Toimintakertomus vuodelta 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2004"

Transkriptio

1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Puheenjohtaja Amos Pasternack. (Kuva: Juha Jormanainen) Pääsihteeri Ilkka Rauramo. (Kuva: Juha Jormanainen) Uusi merkittävästi uudistunut valtuuskunta aloitti toimintansa. Toiminta oli vilkasta ja tuotteliasta. Talous kehittyi vakaasti huolimatta toimintavuoden alussa vallinneesta epävarmuudesta. Seura on suurempi kuin koskaan ennen. Henkilöjäseniä on yli ja yhdistysjäseniä 85. Aktiivisia toimijoita on yli Toimiston tilanahtauden vuoksi Käypä hoito -toimitukselle vuokrattiin omat tilat. Uusia tiloja on etsitty siksi, että kaikki toiminnot saataisiin saman katon alle. Hallitus on ahkeroinut seuran viestinnän suuntaviivojen parissa ja antanut pyydettyjä lausuntoja. Seuran yhteisöllisyyttä vahvistavat monet aktiiveille ja yhteistyökumppaneille järjestetyt juhlat ja retket. Historiakirjaprojekti eteni hyvin. Seuran 125-vuotisjuhlien suunnittelu käynnistettiin. Seura jatkoi suomalaisen nykytaiteen hankintoja. Jäsenkyselyn perusteella jatkettiin Hyvä Terveys -lehden jäsentilausta. Nuorisotoiminta aktivoitui. Opiskelijoita lähestyttiin 1., 4. ja 6. vuosikurssilla. Lääkärin CD:n jakamista aloittaville opiskelijoille jatkettiin. Nuorten keskusteluryhmätoiminta laajenee koko maahan. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien hankkeita tuettiin avustuksin. Seuran apurahat jaettiin apurahavaliokunnan esityksen mukaan ja ansioituneita jäseniä palkittiin. Seuran osallisuus kaikilla lääkäripäivillä ja lääketiedetapahtumissa on ollut tuloksekasta ja näkyvää. Opetuksen kehittämisseminaari, joka pidettiin aiheesta»ehkäise ennalta virheistä viisaammaksi», herkisti yleiseen keskusteluun vaikeaksi koetusta aiheesta. Yhteistyökumppanien kanssa toteutettiin tärkeitä hankkeita. Lääkärien koulutuskalenterin julkaiseminen sähköisenä ja paperisena versiona siirtyi Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston toiminnaksi. Arviointineuvoston tueksi perustettiin neuvottelukunta. Nimikirjaa ja verkkokursseja kehitettiin. Vakiintuneeseen tapaan jäsenyhdistyksille tarjottiin koulutuspalveluja. Vuosipäivänä kuultiin mielenkiintoisia esitelmiä aiheesta Kuvantaminen lääketieteessä. Duodecim 2005;121: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

2 Duodecimin toimintaa Aikakauskirja on vastannut hienosti kehittymishaasteeseensa olla paras suomenkielinen lääketieteellinen julkaisu. Lehden uudelleen rakennetun sisällön lukijat arvioivat lähikilpailijoita paremmaksi. Myös lehden sivumäärä suureni. Lukijat ovat löytäneet sähköisen lehden, joka nykymuotoisena alkoi ilmestyä vuoden 2003 jälkipuoliskolla. Uutispalvelun uutiset ovat olleet haluttuja. Lääketieteen sanastolautakunta ahkeroi Lääketieteen termien viidennen painoksen ja Kandien kielioppaan parissa. Käypä hoito -toimintaa vahvistettiin niin voimavaroiltaan kuin sisällöltään. Käyvän hoidon kymmenvuotistaipaleen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari ja iltajuhla. Kokoustoiminta oli vilkasta: Jokaisena vuoden työpäivänä pidettiin keskimäärin yksi kokous. Hankkeet etenivät suunnitellusti. Kansainväliseen toimintaan osallistuttiin aktiivisesti. Alan koulutusta järjestettiin lääketieteen toimittajille ja työryhmien jäsenille. Hoitosuositusten toimeenpanoa edistettiin. Tiedottaminen oli ennätyksellisen vilkasta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin runsaasti, ja Duodecimin toimintaa -palstaa Aikakauskirjassa toimitettiin tiiviisti. Seura on onnistunut yhteistyössään ja verkottumisessa hyvin. Konsensuskokous vaihdevuosien hormonihoidosta keräsi hyvän joukon asiantuntijoita laatimaan vaikeasta aiheesta konsensuslausuman. Yhteistyöpohjalta syntyivät myös mm. Terveysfoorumi 2004, Terveys, sairaus ja kulttuuri -symposiumi ja perinteenkeruukilpailu Lääkärintyön muistot. Seura oli mukana toteuttamassa ensimmäisiä lääkärien kulttuuripäiviä. Seuralla on 46 vakinaista ja 37 osa-aikaista työntekijää. Harkiten suunnattu koulutus paransi henkilöstön osaamista. Seuran toimisto tuki aktiivisen hallituksen ja työvaliokunnan toimia. Yksiköt tukivat ja toteuttivat omien valiokuntiensa hankkeita. Tietohallinnon haasteita ratkottiin luovasti. Taloushallinnon järjestelmiä ja menettelyjä uudistettiin maltillisesti. Talousarvio toteutui hyvin. Varallisuus kehittyi suotuisasti. Toiminnoista kasvaa eniten Käypä hoito, josta on tullut seuran taloudellisesti mittavin toiminta-alue. Duodecimin menestyksen takana on luottamushenkilöiden, suuren jäsenjoukon ja sitä tukevan osaavan henkilöstön työpanos. Tämä joukko on tehnyt Duodecimista yhä merkittävämmän terveydenhuollon vaikuttajan. Esitämme lämpimät kiitoksemme kaikille teille kortensa kekoon kantaneille. AMOS PASTERNACK JA ILKKA RAURAMO 1455

3 JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS Henkilöjäsenet Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2004 lopussa Lääkärijäseniä oli , joista kunniajäseniä oli 19 ja eläkkeellä Opiskelijajäsenten lukumäärä oli ja kutsuttujen jäsenten 11. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 527 uutta jäsentä, joista lääkäreitä oli 87, eläkkeellä olevia lääkäreitä neljä ja opiskelijoita 436. Seurasta erosi toimintavuoden aikana 160 jäsentä ja 85 kirjattiin kuolleeksi. Jäsenistön lukumäärä kasvoi 282:lla. Seuralla on 19 kunniajäsentä (liite) ja 11 kutsuttua jäsentä. Vuoden 2004 aikana arvostettu kunniajäsenemme Kari Penttinen kuoli. Valtuuskunnan kevätkokouksessa Jouko Lönnqvist valittiin kunniajäseneksi. Lääketieteen opiskelijoille järjestettiin yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa jäseneksiottotilaisuudet kaikilla yliopistopaikkakunnilla. Niissä kerrottiin seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja paikallisyhdistyksien toiminnasta. Tilaisuuksissa oli esityksiä myös lääkäriyteen liittyvistä asioista, mm. eettisistä kysymyksistä. Näistä ja muista opiskelijoille järjestetyistä tilaisuuksista on lisää tietoa kappaleessa koulutustoiminta. Yhdistysjäsenet Seuralla oli 85 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 61 erikoisalayhdistyksiä. Leuka- ja kasvokirurgit ry. hyväksyttiin jäseneksi toimintavuoden aikana. Valtuuskunta Valtuuskunnan joka kolmas vuosi pidettävät vaalit järjestettiin tammi helmikuussa Ehdolla oli 128 henkilöä. He edustivat 20:tä vaaliliittoa. Valtuuskunta uusiutui suurelta osin. Sen 40 jäsenestä 21 vaihtui. Uusi valtuuskunta aloitti toimintansa Valtuuskunta kokoontui kahdesti Helsingissä. Kevätkokouksessaan Helsingissä valtuuskunta valitsi puheenjohtajakseen Marja Hyödyn ja varapuheenjohtajakseen Jan Lindgrenin sekä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokouksessa joulukuussa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tehtiin sään- Uusi valtuuskunta aloitti toimintansa Kevätkokous pidettiin toukokuussa Helsingissä. (Kuva: Juha Jormanainen) 1456 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

4 tömääräiset henkilövalinnat. Valtuuskunnan ponnen mukaisesti selvitetään Lapinlahden sairaalan sopivuutta seuran toimistotiloiksi. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Amos Pasternack ja varapuheenjohtajana Arja Rautio. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa, joista yhdeksän kertaa Helsingissä ja kerran Oulussa. Hallituksen toimintaa ja sen järjestämiä tilaisuuksia on kuvattu luvussa Hallintopalvelut. KOULUTUSTOIMINTA Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Koulutustoiminta vuoden 2004 aikana perustui strategian mukaiseen suunnitelmaan. Valiokunta vieraili Pohjolan Lääkäripäivillä helmikuussa ja piti seminaarin Viktorinrannassa syyskuussa. Ensimmäinen lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto jaettiin XIII:ssa Opetuksen kehittämisseminaarissa Irma Virjolle Tampereelta ja Sara Sarjakoski-Peltolalle Salosta. Keskeistä valiokunnan toiminnassa on ollut täydennyskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön perehtyminen ja sen toimeenpanoon valmentautuminen. Koulutusvaliokunta asetti työryhmän laatimaan selvitystä koulutustoiminnan kaupallisista edellytyksistä ja teki työryhmän esityksen mukaisesti hallitukselle ehdotuksen asian tarkemmasta selvittämisestä. Muita tärkeitä hankkeita ja tapahtumia olivat ensimmäiset sähköiset verkkokurssit, Verenpaineen Käypä hoito käytäntöön -hankkeen valmistuminen sekä koulutustilaisuuksien järjestäminen ja arviointihankkeiden seuranta. Ensimmäinen lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto jaettiin XIII Opetuksen kehittämisseminaarissa Irma Virjolle (oik.) Tampereelta ja Sara Sarjakoski-Peltolalle Salosta. (Kuva: Sari Kosonen) Viestintäkoulutusta järjestettiin kymmenen tilaisuutta seitsemälle paikallisyhdistykselle, kahdelle erikoislääkäriyhdistyksille (osallistujia yhteensä 559) ja valtakunnallisille Lääkäripäiville. Tuula Vainikainen esitteli viestintäkoulutushanketta»journalist calls - what does she want from me» -posterilla International Conference on Communication in Health Care konferenssissa, joka pidettiin Brüggessä Belgiassa Vuosipäivän symposiumi Seuran 123. vuosipäivän symposiumi järjestettiin hotelli Scandic Continentalissa Helsingissä teemana»kuvantaminen lääketieteessä». Luennoitsijoina olivat Johanna Pekkola (Mitä tapahtuu aivoissa, kun kuuntelet musiikkia), Pekka Keto (Valtimotaudit ja niiden kuvantaminen), Arto Kivisaari (Virtuaalinen kolonoskopia) ja Heikki Minn (PET-kuvantaminen hoidetun syövän seurannassa). Viestintäkoulutus Käypä hoito käytäntöön Nivelreuman Käypä hoito -suosituksen toimeenpanokoulutuksen päätöstilaisuus pidettiin 1457

5 helmikuussa. Projektista on kirjoitettu loppuraportti, ja aiheesta on hyväksytty kaksi posteria ja tiivistelmiä AMEE:n (Association for Medical Education in Europe) ja ACME:n (Alliance for Continuing Medical Education) konferensseihin sekä valtakunnallisille Lääkäripäiville. Yhteistyössä Suomen verenpaineyhdistyksen ja Suomen Sydänliiton kanssa toteutettiin kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoon liittyvä koulutuskokonaisuus, ja hankkeen loppuraportti valmistui. Internetissä on hankkeen tukena laaja aineistopaketti, joka sisältää Käypä hoito -suosituksen keskeiset kohdat, materiaalia lääkärien ja terveydenhoitajien koulutukseen, potilastapauksia ja kuvauksia eri terveydenhuollon yksiköiden hyvistä käytännöistä. Video verenpaineen mittaamisesta valmistui syksyllä, samoin aihetta käsittelevä verkkokurssi Duodecimin omalle verkkokurssialustalle. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suosituksen toimeenpanoa koskevaa tutkimushanketta jatkettiin osana konsortiohanketta»eräiden kansallisten hoitosuositusten toimeenpanon arviointi», jonka johtoryhmän puheenjohtajana toimi Risto P. Roine. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositukseen (1/2002) liittyvässä tutkimushankkeessa etsitään vastausta kysymykseen, miten suositus on vaikuttanut terveyskeskusten toimintaan lääkärin, hoitajan ja potilaan näkökulmasta. Lisäksi Duodecim kehittää konsortion neljännessä osahankkeessa yleistä mallia hoitosuositusten toimeenpanoon ja sen arviointiin yhdessä FinOHTAn, Rohdon ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen kanssa. Verkkokurssit Vuoden 2004 aikana saatiin valmiiksi uusi sähköinen tuote, Duodecimin oma verkkokurssialusta sekä sille kaksi verkkokurssia: Verenpaineen mittaaminen ja Defibrillointi peruselvytyksessä. Opiskelijatoiminta (taulukko 1) Käypä hoito -suositusten 10-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin marraskuussa Biomedicumissa. Kuvassa ensimmäinen päätoimittaja Marjukka Mäkelä. (Kuva: Juha Jormanainen) Seura maksoi asiantuntijoiden luentopalkkiot ja matkat Suomen Medisiinariliiton (SML) liittokokouksiin. Viisitoista hakemuksen perusteella valittua lääketieteen opiskelijaa osallistui seuran tuella Lääketiede ja kuvataide -seminaariin Valamon luostarissa. Kaikille valmistuville kursseille järjestettiin informaatiotilaisuus ajankohtaisista koulutusasioista ja Kustannus Oy Duodecimin asioista. Nimikirja Lääkärin nimikirjan käytettävyyttä parannettiin, ja sen uusi mainosmateriaali valmistui syksyllä. Nimikirjaa esiteltiin lääketiedetapahtumissa ja eri lääkäriyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Vuoden 2004 lopussa palveluun oli kirjau Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

6 TAULUKKO 1. Lääketieteen opiskelijoille vuoden aikana järjestettyjä tilaisuuksia: Paikkakunta Helsinki Kohderyhmä Tilaisuus Osallistujia Esitysten aiheet Opiskelijat ja nuoret lääkärit Eettiset keskusteluillat (3 ) yht. 45 Pertti Mustajoki: Saako lääkäri tehdä virheitä? Kari Eskola: Lääkäri parantaja vai riskikonsultti? Ennaltaehkäisy lääkärintyön arjessa Jouko Lönnqvist: Psykiatrian haasteet ja tulevaisuus 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 92 Pertti Mustajoki: Lihavuuden etiikka Ilkka Rauramo: Pääseuran toiminnan esittely 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 110 ja 82 Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely Kuopio 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi 110 Duodecimin ja Lääkärin nimikirjan esittely 1. ja 2. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet Hannu Koski: Lääkärin CD:n ja Terveysportin esittely 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 100 Ilkka Rauramo: Pääseuran toiminnan esittely, paikallisseuran ja Lääkärin nimikirjan esittely Marita Räsänen: Elämää Afganistanissa Oulu 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi 134 Duodecimin esittely 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuudet 104 ja 126 Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 120 Markku Savolainen: Kelpo lääkäriksi kasvamisesta mitä lääkiksessä tulisi oppia? Tampere 2. ja 3. vuosikurssi Lääkärin CD:n jakotilaisuus Hannu Koski: Terveysportista 4. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 50 Amos Pasternack: Lääkärin työstä, arkipäivän realismista ja etiikasta Opiskelijat + lääkärit Eettiset keskusteluillat (4) keskim. 30 opiskelijaa ja opettajaa tai lääkäriä Kaija Holli: Lääkäri ja kuolema Lauri Vuorenkoski: Lääkemarkkinointi medisiinarin haasteena Anna-Liisa Koivisto: Muuntokoulutuksella käypiä lääkäreitä Pertti Mustajoki: Virheet lääkärin työssä Turku 1. vuosikurssi Duodecim tutuksi Lääkärin CD:n Pääseuran ja paikallisseuran lyhyt esittely, Lääkärin nimikirja, aluetoimisto ja sen palvelut Hannu Koski: Lääkärin CD:n esittely jakotilaisuus 5. vuosikurssi Jäseneksiottotilaisuus 70 Jussi Huttunen: Pääseuran esittely, katsaus sairauksien muuttumiseen Jussi Mertsola: Paikallisyhdistyksen toiminnan esittely tunut 903 seuran jäsentä. Vuoden 2004 aikana toteutettiin yhdeksän Nimikirjan käytettävyyttä parantavaa teknistä ratkaisua. Nimikirjan markkinoinnin avulla käyttäjämäärä saatiin kasvamaan lähes 25 %. Opetuksen kehittämisseminaari XIII Opetuksen kehittämisseminaari»ehkäise ennalta virheistä viisaammaksi» pidettiin Helsingissä Vuosaaressa Unitas Kongressikeskuksessa. Seminaarin tavoitteena oli löytää virheiden syntymekanismeja terveydenhuollossa, vaikuttaa virheiden vähentämiseen ymmärryksen ja koulutuksen kautta sekä löytää keinoja ja ideoita rakentavaan palautteeseen työyhteisössä. Seminaarin materiaalia työstettiin nettiaineistoksi, ja siitä on muokattu ohjelmaehdotuksia lääketiedetapahtumiin. Seminaariin osallistui yhteensä 101 henkilöä. 1459

7 Täydennyskoulutuksen arviointi Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto, joka on Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton ja Finska Läkaresällskapetin yhteistyöhanke, seurasi kansallisen terveysprojektin etenemistä täydennyskoulutuksen osalta. Neuvoston suositus lääkärien täydennyskoulutuksen järjestämiseksi ja opas täydennyskoulutuksen järjestäjälle valmistuivat syksyn 2003 aikana. Neuvoston uusi Internet-sivusto avattiin osoitteessa jonne sijoitettiin myös uudistettu sähköinen Lääkärien koulutuskalenteri. Yhdeksänjäsenisen neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Amos Pasternack. Arviointineuvosto perusti Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan. Neuvottelukuntaan kutsuttiin edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta, sairaanhoitopiireistä, terveyskeskuksista, lääketieteellisistä tiedekunnista, Kansaneläkelaitoksesta, ROHTO-keskuksesta, Lääkärikeskusten Yhdistyksestä, Lääketeollisuus ry:stä, Finska Läkaresällskapetista, Suomalaisesta Lääkäriseurasta Duodecimista, Suomen Lääkäriliitosta ja Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvostosta. Lääkärien täydennyskoulutusneuvottelukunnan tehtävänä on edistää lääkärien täydennyskoulutusta ja jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Koulutuskalenteri Seuran ja Suomen Lääkäriliiton välisen sopimuksen mukaan Duodecim vastasi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän koulutuskalenterin toimittamisesta vuoden 2003 loppuun. Lääkärien koulutuskalenterin julkaiseminen siirtyi arviointineuvoston toiminnaksi Lääkäriliiton ja Duodecimin tekemän sopimuksen mukaisesti. Vuoden aikana koulutuskalenteri kehitettiin uudeksi sähköiseksi versioksi vastaamaan arviointineuvoston täydennyskoulutuksesta antamia suosituksia. Kalenteri ilmestyi elo- ja joulukuussa Suomen Lääkärilehden liitteenä. Uusimuotoinen sähköinen koulutuskalenteri julkistettiin heinäkuussa Duodecimin kotisivulla, Terveysportissa, Lääkärin tietokannoissa ja Fimnetin verkkosivuilla. Koulutuskalenteri ja koulutustapahtumien ilmoituslomake ovat osoitteessa > koulutuskalenteri, jonne on linkit Duodecimin ja Lääkäriliiton kotisivuilta. Yhteistyöprojektit Seura osallistui vuoden 2004 Global Health -kurssin järjestämiseen. David Livingstone -seura oli päävastuullinen järjestäjä. Mukana yhteistyössä olivat lisäksi lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Väestöliitto ja Lääkärin Sosiaalinen Vastuu. Tieteellinen koulutus Yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa järjestettiin väitöskirjaa tekeville tutkimustyönsä alkuvaiheessa oleville lääkäreille kliinisen tutkimuksen perus- ja jatkokurssi valtakunnallisilla Lääkäripäivillä.»Tiede ja psykiatrian tulevaisuus» -seminaari pidettiin Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa. Seminaarin ohjelmasta ja käytännön toteutuksesta vastasivat yhteistyössä Duodecimin kanssa Psykiatrian tutkijakonsortio ja tutkijakoulu, Suomen Psykiatriyhdistys, Aivotutkimusseura ja Suomen Akatemia. Seminaarissa esiteltiin psykiatrisen tutkimuksen uusia kehityssuuntia sekä pohdittiin maamme mielenterveyspalvelujärjestelmän ongelmia ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Vierailevina luennoitsijoina olivat professorit Nancy C. Andreasen (Yhdysvallat) ja Lars von Knorring (Ruotsi). Osallistujia tilaisuudessa oli 152. Koulutustoimiston palvelut jäsenyhdistyksille Koulutustoimisto vastasi vuonna 2004 seitsemän jäsenyhdistyksen (kahdeksan tilaisuutta, yhteensä osallistujaa) ja Helsingin seudun Duodecim-seuran koulutustilaisuuksien (neljä tilaisuutta, 400 osallistujaa) käytännön toteutuksesta. Täysin uutena jäsenpalveluna kehitettiin koulutustapahtuman sähköinen arviointi- ja todistuspalvelu, jota kokeiltiin vuoden aikana 1460 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

8 TAULUKKO 2. Tietoja lääketiedetapahtumista Osallistujia Tapahtuma Aika, paikka Koulutusohjelmia Luennoitsijoita Järjestäjät Valtakunnalliset Lääkäripäivät (32. kerta) Itä-Suomen lääketiedetapahtuma (24. kerta) Pohjolan lääkäripäivät (39. kerta) Tampereen lääkäripäivät (25. kerta) Turun lääketiedepäivät (21. kerta) Helsinki Kuopio Oulu Tampere Turku SLL (Duodecim, FLS) Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys (Duodecim, KYS ja PSSHP ) Oulun Duodecim (Duodecim, OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura (Duodecim) Turunmaan Duodecim (Duodecim) Yhteensä omissa tapahtumissa ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen tilaisuuksissa. Alueellinen koulutustoiminta Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella 77 jatko- ja täydennyskoulutustilaisuutta (yhteensä osallistujaa). Seuran tuki näille tilaisuuksille oli Paikallisyhdistysten yleisötilaisuuksia tuettiin eurolla, ja perustukea myönnettiin Lääketiedetapahtumien erityispiirteitä Helsinki, valtakunnalliset Lääkäripäivät tapahtumaan Duodecim järjesti kolmen kurssia ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuusi kurssia. Professori Petri Kovanen piti Äyräpään luennon. Kuopio. Ohjelmassa oli kaksi Duodecim symposiumia:»työn ilo» ja»totta ja tarua ravitsemuksesta». Luentopäivien päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli»kilot pois terveyden vai muodon vuoksi» (200 osallistujaa). Oulu. Duodecim-symposiumi järjestettiin aiheesta»käypää hoitoa psykiatriassa». Tampere. Duodecim-symposiumien aiheina olivat»yhteiskunta ja lääkäri todellisuus ja etiikka»,»hoitosuositukset ja lääkärin päätösvalta» sekä»endoteeli ja trombosyytti tiukka taistelupari». Tampereen lääkäripäiviä edeltävänä iltana pidettiin yleisötilaisuus»ovatko infektiot ryöstäytymässä käsistä?» (300 kuulijaa). Turku. Tapahtumassa oli kaksi Duodecimsymposiumia:»Milloin pääsee hoitoon ja kuinka sairas täytyy olla?» sekä»saammeko kilpailuttamalla lisää tehoa terveydenhuoltoon?». JULKAISUTOIMINTA Julkaisuvaliokunta Julkaisuvaliokunnan puheenjohtajana toimi kertomuskaudella Hannu Sariola. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Julkaisutoiminta Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim jatkoi toimintaansa lukijoiden jatkokoulutustarpeita palvelevana lehtenä ja johtavana suomalaisena lääketieteellisenä julkaisuna. Lehden 120. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus kasvoi 442 sivulla sivuun. Lehden levikki oli noin 1461

9 kpl, joista vaihto- ja vapaakappaleita runsaat 900. Lehden kirjoittajina oli lähes 650 suomalaista lääkäriä tai muuta asiantuntijaa. Julkaistuista 440 tieteellisestä artikkelista runsas kolmannes oli kirjoittajien spontaanisti lähettämiä, loput pyydettyjä. Lehteen perustettiin uusi Näytön paikka -palsta, jossa julkaistiin kymmenen aikaisemmin julkaistujen Käypä hoito -suositusten tiivistelmää, kaksi päivitystä ja kaksi muuta kirjoitusta. Teemanumeroja julkaistiin kymmenen (taulukko 3). Ne kaikki sisälsivät myös tavallisissa numeroissa julkaistavaa aineistoa. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia julkaistiin viisi. Seuran järjestämän Terveys, tiede ja tulevaisuus -seminaarin esitelmät julkaistiin erillisenä sarjana. TAULUKKO 3. Aikakauskirja Duodecimin teemanumerot vuonna Teema Lehden numero Kipu 2 Myrkytys 4 Verensiirtohoito 7 Lasten ja nuorten diabetes 9 Elin- ja kudossiirrot 11 Ympäristö 13 Biomateriaalit 16 Mykobakteeri 18 Joulunumero 23 Käypä hoito 10 vuotta 24 Lehden taitto uudistettiin ja kuvitusta lisättiin. Palaute toteutetuista muutoksista on ollut kaikilta osiltaan myönteistä. Lehden rakennetta ja sisältöä suunnitteli entiseen tapaan lääketieteen asiantuntijoista koostuva toimitus. Se käsitteli myös lehdelle tulleiden artikkelien käsikirjoitukset, joista pyydettiin arviot ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Toimitus kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko. Aikakauskirjan uutispalsta on osa Terveysportin etusivua. Sen nopeimmin vaihtuvan osan muodostavat päivittäin vaihtuvat kaksi tai kolme sähkeuutista. Lisäksi uutissivulla kiertävät lehden ajankohtaisaineisto, pääkirjoitukset, kolumnit, Mitä nyt -uutiset ja erikoislääkärin uutiset. Etusivulla julkaistaan myös viikoittain vaihtuva katsaus. Etusivu on osoittautunut lukijoiden keskuudessa erittäin suosituksi, ja avausten määrä on jatkuvasti kasvanut ( Aikakauskirjan varsinaisten artikkeleiden avausta ja uutisosiossa julkaistujen uutisten tai artikkeleiden avausta vuonna 2004). Sähkeuutisia alettiin julkaista Terveysportin etusivun lisäksi myös Aikakauskirjassa. Onnistuneen markkinoinnin ansiosta maksullisen uutispalvelun tilaajien määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Kustannus Oy Duodecimin kanssa aloitettiin suunnittelutyö, jonka tavoitteena on Aikakauskirjan ajankohtaisaineiston levittäminen muille terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille osana kansalaisten terveyskirjastoa. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka kokoontuu määrävälein pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä lääketieteen olemuksesta, etiikasta, tiedottamisesta, kielestä ja koulutuksesta. Yhteisön tehtävänä on tuottaa Duodecimin joulunumero. Ilmoitusten hankintaa lehteen tehostettiin. Saavutettua tulosta voidaan pitää hyvänä olosuhteissa, joissa lääketeollisuus on merkittävästi supistanut lääkärikuntaan kohdistuvaa markkinointia. Annals of Medicinen toimitus ja sihteeri työskentelevät edelleen Duodecim-seuran toimitiloissa. Terveysportin jäsenpalvelut. Terveysportissa on laaja jäsenistölle avautuva tarjonta. Valikoidut tärkeät kansainväliset lääketieteelliset julkaisut ovat käytettävissä niin kutsutun lehtihyllyn kautta. Jäsentunnuksilla avautuvat myös Pharmaca Fennica, ICD-10-tautiluokitus, toimenpideluokitus, Cochrane-katsaukset, Matkailijan terveysopas, lukuisa joukko hyödyllisiä linkkejä, viranomaisten tiedotukset ja luonnollisesti Aikakauskirja Duodecim. Hyvä Terveys. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry ja Tieteen tiedotus ry julkaisevat Hyvä Terveys -lehteä. Sen kustantajana toimii Sanoma Magazines Finland. Lehti tulee seuran jäsenille jäsenetuna Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

10 Hyvän Terveyden johtoryhmään kuuluivat Duodecim-seuran edustajina puheenjohtaja Amos Pasternack ja lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja Pertti Mustajoki. Johtoryhmän kokouksien sihteerinä toimii seuran pääsihteeri. Lääketieteen sanastolautakunta. Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan viidennen painoksen toimitustyötä ja lääketieteen kandidaateille suunnatun kielioppaan toimittamista. Elokuussa pidettiin yhteiskokous lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajien sekä Kustannus Oy Duodecimin kustannustoimittajien ja kielentarkastajien kanssa. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso- Niilon» ja»pikku-niilon» tuomaristona. VERKOSTOTOIMINTA Verkostovaliokunta Verkostovaliokunta piti vuoden 2004 aikana neljä kokousta. Puheenjohtajana toimi Arja Helin-Salmivaara. Valiokunta on seurannut Kansallisen terveyshankkeen etenemistä ja sähköisen potilaskertomuksen kehittämistä ja pohtinut hoidon vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi valiokunta on valmistellut yhteistyössä Terveyden edistämisen keskuksen kanssa TEK:n arvioimien potilasohjeiden levittämistä Terveysportin kautta ja uusien asiantuntijoiden rekrytoimista TEK:n arvioijien verkostoon. Valiokunnan piiriin kuuluvien toimintojen kertomukset on esitetty erillisinä seuraavassa. Käypä hoito Johtoryhmän puheenjohtajana jatkoi professori Lauri Nuutinen Oulusta. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Päätoimittajuus siirtyi Minna Kailalta Eeva Ketolalle maaliskuussa. Toimitus kokoontui 11 kertaa. Toukokuussa pidettiin kaksipäiväinen toimituksen työseminaari, jossa aloitettiin ydinprosessien hiominen ja toimenkuvien määrittäminen. Suositustyöryhmien kokouksia tai suosituksiin liittyviä tapaamisia oli 158 ja kokouksia kaikkiaan runsaat 200. Henkilöstön kehitys. Toimitukseen kuului vuoden lopussa 26 henkilöä. Näistä päätoimisena työskenteli viisi. Henkilöstön rekrytointi oli vilkasta, koska tekeillä olevien suositusten ja päivitysten määrä lisääntyi. Vuoden aikana aloitti uusina työntekijöinä neljä toimittajaa ja yksi projektityöntekijä. Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa saatiin valmiiksi yhteistyösopimus, ja uusi hammaslääkäritoimittaja aloitti toukokuussa. Kokonaisuudessaan työpanos Käyvässä hoidossa oli vuonna ,5 henkilövuotta. Käypä hoito -suositukset. Vuonna 2004 uusia suosituksia valmistui kuusi: Aikuispotilaan säärimurtuman hoito, Depressio, Downin oireyhtymä, Dyslipidemioiden hoito, Lasten ruoka-allergia sekä Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoito. Yhdentoista uuden suosituksen laadinta aloitettiin. Kaikki suositukset ovat luettavissa Internet-sivuilla osoitteessa Suositustyössä vuonna 2004 mukana olleiden 47 työryhmän noin 500 jäsenen nimet löytyvät myös samoilta sivuilta. Kaksi suositusta päivitettiin ja viiden suosituksen päivitys aloitettiin. Suositusten tiivistelmiä julkaistiin kymmenen. Suositusten ilmestyminen vuosina on kuvattu taulukossa 4. Tiivistelmien kääntäminen englanniksi Internetiin aloitettiin, ja ensimmäiset käännökset TAULUKKO 4. Valmistuneiden Käypä hoito -suositusten määrät vuosina

11 ilmestyvät Potilasversioita päivitettiin ja niiden kääntämistä ruotsiksi jatkettiin. Päivityksistä uutisoitiin Aikakauskirja Duodecimissa. Yhteiskokouksia Aikakauskirjan toimituksen kanssa pidettiin viisi. Tiivistelmäkokouksia järjestettiin yhdeksän. Kustannusvaikuttavuusanalyysien tekoa jatkettiin FinOHTAn ja Tampereen yliopiston kanssa kohteena kohonneen verenpaineen hoitosuositus sekä Turun yliopiston kanssa kohteena glaukoomaa koskeva suositus. Käypä hoito -suosituksia varten hankittiin tutkimustietoa kirjallisuudesta. Informaatiopalvelusta tehtiin kirjallisuushakua, joiden perusteella työryhmät lähettivät artikkelipyyntöä. Myös nk. PRIO-työkalun valmistelu ja validointi käynnistettiin. Tavoitteena on helpottaa tämän työkalun avulla hoitosuositusaiheiden valintaa. Sisäinen ja ulkoinen tiedotus. Suositustyöhön osallistujille tarkoitettu tiedotuslehti KH-NYT ilmestyi kolme kertaa. Suositustyöryhmiä varten päivitettiin Käypä hoito -käsikirja, ja toimittajien käyttöön alettiin tehdä toimituksen omia työskentelytapoja ohjaavaa käsikirjaa. Erikoislääkäriyhdistysten hallituksille lähetettiin»uudenvuodenkirje». Joukkoviestimille tiedotettiin kuuden uuden hoitosuosituksen valmistumisesta. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin neljästä suosituksesta (Depressio 24.3., Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia 11.5., Lasten ruoka-allergiat ja Dyslipidemiat 13.8.) Tiedotusvälineiden toimittajia kutsuttiin mukaan pidetyn GRADE-kokouksen tilaisuuksiin. Kokouksen aikana nauhoitettiin EBM-asiantuntijoiden haastatteluja. Käypä hoito 10 vuotta -juhlaseminaarin yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus, jonka YLE/Teema tallensi. Tiedotustilaisuuden alustukset lähetettiin yhdessä juhlaseminaarin alustusten kanssa (kolme ohjelmaa syksyllä 2004 ja keväällä 2005). Vuonna 2004 Käypä hoito -suositusten lukukerrat verkkosivuilla kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen nähden. Lääkäreille suunnattuihin suosituksiin tutustuttiin kertaa ja potilassuosituksiin kertaa. Suosituimmat lääkärisuositukset olivat Kohonnut verenpaine (14 742), Elvytys (14 322) ja Depressio (11 098) sekä potilassuosituksista Kohonnut verenpaine (11 237), Vaarallinen veritulppa (6 547) ja Akuutti alaselän kipu (6 369). Myös Google-hakujen Käypä hoito -osumat ovat jatkuvasti lisääntyneet. Joulukuussa 2004 osumia oli Marraskuussa 2003 määrä oli (kuva). Koulutustilaisuudet. Kriittisen arvioinnin koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi. Niihin osallistui 53 henkilöä. Käyvän hoidon edustajia osallistui GRADE Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Google Käypä hoito -osumat, suositus lääkäreille KUVA. Käyvän hoidon Internet-sivustojen ja Googlen Käypää hoitoa koskevat osumat vuoden 2004 aikana Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Toimintavuonna eläinlääkintähuoltolain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintö luovutettiin maa- ja metsätalousministeri

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Esitys liiton vuosikokouksen käsittelyyn 12.4.2014 KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Reserviläisliiton

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1. Johdon katsaus. tukea asiantuntijaryhmä. Tämän verkoston innostus, kriittisyys ja tahto lupaavat hyvää rationaalisen lääkehoidon edistymiselle.

1. Johdon katsaus. tukea asiantuntijaryhmä. Tämän verkoston innostus, kriittisyys ja tahto lupaavat hyvää rationaalisen lääkehoidon edistymiselle. 1. Johdon katsaus Vuonna 2006 Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO laajensi toimintaansa määrällisesti, maantieteellisesti ja sisällöllisesti. Keskuksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet saavutettiin

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS

Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Kehitysvammaliitto 2010 VUOSIKERTOMUS Taitto: Museokadun Rytmi Paino: Nykypaino Kannen kuva: Pekka Elomaa Sisällys KUVA: ANNA DAMMERT Osallisuutta erilaisille ihmisille 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi

VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi VUOSIKERTOMUS 2013 Muutosten ja näkyvyyden vuosi Palvelut Tieto Luustoterveysohjelma 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 Arvot Jäsenlähtöinen yhteisöllisyys ja aktiivinen asiantuntijuus Toiminta-ajatus

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito käsikirja 1 SISÄLLYSLUETTELO Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot... 5 Esipuhe... 7 A. YLEISTÄ... 9 1. Johdanto... 9 2. Erikoislääkäriyhdistysten ja Duodecimin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot