Toimintakertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...3 JOHDANTO...5 Yleinen talouskehitys...5 Kuntien ja valtion talouskehitys...5 JHL:n jäsenkehitys...6 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Painopiste Painopiste Painopiste Painopiste...15 LIITTO-ORGANISAATIO...17 Liiton hallinto...17 Liiton henkilöstö...17 Edustajisto ja hallitus

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Aktiiviset yhdistykset ovat ammattiliiton kivijalka. Toimiva edunvalvonta tarvitsee valppaita, osaavia ja tarmokkaita liiton aktiiveja. Tälle ajattomalle toteamukselle antavat lisäpainoa julkishallinnon ja työelämän muutokset, jotka korostavat paikallisen edunvalvonnan merkitystä. Siksi JHL:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa olivat etusijalla yhdistysten toimintatapojen ja yhdistysrakenteen kehittäminen sekä luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden työn tukeminen. Tavoitteena oli vahvistaa työpaikkaluottamusmiesten asemaa myös jäsenhankinnassa ja uusien aktiivien rekrytoinnissa Onneksi meillä liittona on hyvät koulutus- ja kehittämispalveluresurssit, joilla olemme voineet näihin tarpeisiin vastata. Erityistä tunnustusta ansaitsee myös erillinen Koulutiedotus hanke, joka tuotti hyviä tuloksia sekä opiskelevien jäsenten ja koulutiedottajien hankinnassa että uusien työmallien kehittämisessä. Liittomme tunnettuus oppilaitoksissa on parantunut. Lupaavaa yhteistyötä oppilaskuntien kanssa on aktiivisesti jatkettava. Motivaatio koulutiedotustyöhön kasvoi eikä tätä hyvää virettä pidä päästä laimentumaan. JHL on liittona kannustanut jäseniään oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Olemme vakuuttuneita, että tuloksellisuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Siitä on näyttöä myös liiton kehittämispalveluyksikön toteuttamissa kehittämishankkeissa. Olemme koulutuksessa ja laajassa yhteiskuntavaikuttamisessa pyrkineet kääntämään julkiseen toimintaan soveltumattoman tuottavuuskeskustelun laveammaksi tuloksellisuusajatteluksi, jossa perinteisen tuottavuuden ohelle tarkastellaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä ja hyvinvointia. Kokemukset kunta-alan syksyn 2010 palkkaratkaisuun sisältyvästä tuloksellisuuserästä kertovat, että tuloksellisuusajattelu ja sen moitteeton toteutus vaativat vielä opettelua ja harjaantumista sekä henkilöstön että työnantajien tahoilla. Valtiosektorilla JHL on vaatinut nykymuotoisen valtion tuottavuusohjelman lakkauttamista. Se on ollut karhunpalvelus kestävän tuloksellisuuden tavoittelulle ja johtanut monissa virastoissa pelkkiin henkilöstöleikkauksiin ja toimintojen ulkoistamiseen henkilöstövähennysten toteuttamiseksi. Valtion henkilöstön mitta alkaa olla täysi. Olemme jatkuvasti painottaneet myös tarvetta kehittää työ- ja sosiaalilainsäädäntöä vastaamaan erilaisista työn teettämisen tavoista aiheutuviin haasteisiin. Pätkä-, silppu-, osaaika- ja vuokratyötä tekevät sekä palkkatyöstä itsensä työllistäjiksi siirretyt ovat työmarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Erityisesti määräaikaisten asemaan onkin jatkuvasti saatu pieniä parannuksia sekä lainsäädännössä että muun muassa yliopistojen uudessa työehtosopimuksessa. JHL:n sitkeän työn tuloksena hyväksyttiin viime vuonna työaikalakiin muutos, jolla tuo omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikasuojelun piiriin. Vuosi 2010 alkoi useimmilla työehtoaloillamme talouskriisin varjostamilla neuvotteluilla uusista noin kaksivuotisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Kunta-alan erityishaaste oli kohdentaa valtakunnallisia palkankorotuksia niin, ettei sopimus tuottaisi hoito- ja hoivatehtäviin järjestöperusteisia palkkaeroja. Valtiolla henkilöstön aseman ja työehtojen turvaaminen organisaatiomuutostilanteissa oli tekstiuudistusten keskiössä. Julkishallinnon uudet, yhteistoimintamenettelyäkin halventavat toimintatavat ja omistajaohjauksen puutteet aiheuttivat vuoden aikana paljon hankaluuksia. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä sovellettavaa työehtosopimusta koskeva kiista oli tästä esimerkki, jossa JHL:n 3

4 edunvalvonta osoitti toimivuutensa. Siitä on kiittäminen yhdistyksemme aktiivien pontevuutta ja osaamista, jäsenten lakkovalmiutta, Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteessä työskentelevien valmiutta tukilakkoon sekä JHL:n ja Jytyn saumatonta yhteistyötä. Yhteispeli kannatti jäsenten parhaaksi! Vuosi 2010 oli myös järjestöllisen liittoutumisvalmistelun aikaa. JHL ja Rautatieläisten liitto tekivät päätöksen liittojen yhdistymisestä. Raidealan ammattilaisille perustetaan oma valtakunnallinen yhteisjärjestö JHL:ään. Pitkään valmisteltu yhdistyminen kypsyi myös rajavalvonnassa. Yhteisöjäsenemme Merivartioliitto ja aiemmin Pardiaan kuulunut Rajavartioliitto päättivät yhdistymisestä siten, että Rajavartioliiton yhdistykset hakevat Merivartioliiton jäsenyyttä. Uuden liiton perustaminen toteutuu täysimääräisesti Merivartioliiton sääntömääräisessä edustajakokouksessa vuonna JHL on jo aiemmin koonnut omia turvallisuusalojen ammattilaisia muun muassa yhteisille ammatillisille opintopäiville. Liittomme aloitteesta keskusjärjestö SAK:ssa käynnistyy vuonna 2011 turvallisuusalojen yhteistyön vahvistamiseksi oma turvallisuusalojen fooruminsa. Pitkäjänteinen työ tuottaa tuloksia myös liittolaispolitiikassa! Nopea silmäys taaksepäin antaa väläyksen JHL:n moninaisesta toiminnasta. Koko liittoorganisaatio ansaitsee työteliäästä vuodesta lämpimän kiitoksen. Teemme merkityksellistä työtä. On hienoa tehdä sitä, mihin uskoo! 4

5 JOHDANTO Yleinen talouskehitys Vuonna 2009 läntisiin teollisuusmaihin iskenyt taloudellinen taantuma heikensi julkisen sektorin vahvaa rahoitusasemaa. Julkinen talous syöksyi raskaaseen alijäämään, mutta vielä vuonna 2010 Suomen julkisen talouden alijäämä pysyi kuitenkin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettua kolmen prosentin bruttokansantuoterajaa pienempänä. Suurista ongelmista huolimatta Suomen talous kääntyi nousuun vuoden 2010 aikana. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia ja vienti lisääntyi 5,1 prosenttia. Luvut kertovat hyvin myönteisestä kehityksestä sillä vuonna 2009 bruttokansantuote sukelsi peräti 8,2 prosenttia alaspäin. Työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana. Palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrä kasvoi, mutta teollisuudessa työpaikkojen määrä jatkoi vähenemistä. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi ja se johtui lomautusten vähenemisestä ja vajaatyöllisten työaikojen pidentymisestä. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2,6 prosenttia. Suurin osa työehtosopimuksista tehtiin useampivuotisiksi, mutta palkankorotukset sovittiin pääsääntöisesti vain vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2010 aikana neuvotellut sopimuskorotukset nostivat ansioita keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Inflaatio kiihtyi tuntuvasti. Kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna hinnat nousivat vuonna 2010 noin 1,2 prosenttia. Yksityisen sektorin investoinnit lisääntyivät 0,9 prosenttia. Tämä on selvä käänne parempaan sillä vuonna 2009 yksityiset investoinnit romahtivat 17,4 prosenttia. Julkiset investoinnit lisääntyivät 0,1 prosenttia kun ne edellisenä vuonna kasvoivat 6,2 prosenttia. Kotitalouksien velkakanta lisääntyi tuloja nopeammin. Kotitalouksien velkaantumisaste saavutti uuden ennätyksen ja oli noin 115 prosenttia käytettävistä tuloista. Kuntien ja valtion talouskehitys Huolimatta talouden piristymisestä, jäi valtionhallinnon rahoitusasema viime vuonna noin 10 miljardia euroa alijäämäiseksi. Valtionvelka oli vuonna 2010 noin 41,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuntatalouden tila koheni selvästi vuonna Verotulojen kasvu oli huomattavasti ennakoitua nopeampaa ja menot kasvoivat varsin maltillisesti. Kuntien verotulot kasvoivat runsaat 5 prosenttia ja kasvun taustalla olivat ennakoitua suotuisampi työllisyyskehitys sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostot. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 5

6 lainakanta oli vuonna 2010 noin 12 miljardia euroa eli noin miljardin enemmän kuin edellisenä vuotena. JHL:n jäsenkehitys Liiton kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä (v yhteensä ). Kokonaismäärään sisältyy yhteensä (6 389) JHL:n yhteisöjäsenliittojen jäsentä. JHL:n varsinaisia jäseniä oli vuodenvaihteessa ( ), joista vapaajäseniä (39 324). Vuonna 2010 varsinaisten jäsenten määrä lisääntyi jäsenellä, kun edellisvuonna jäsenmäärä aleni 729 jäsenellä. Jäsenmäärän kasvuun vaikutti erityisesti onnistuminen oppilaitoksissa tapahtuneessa tiedottamisessa ja opiskelijajäsenten rekrytoinnissa. Vuoden 2010 lopussa jäsenistä naisia oli ja miehiä eli vastaavasti 72,6 prosenttia ja 27,4 prosenttia. Liittoon liittyi uusia jäseniä vuoden 2010 aikana (12 495) ja liitosta erosi (13 434). Uusien jäsenten keski-ikä oli 32 (33,5) vuotta ja kaikkien jäsenten keski-ikä 50 (51) vuotta. JHL:n yhdistyksiä oli vuoden päättyessä 669 (696). Vuonna 2010 purkautui 23 yhdistystä, joiden jäsenet siirtyivät muihin JHL-yhdistyksiin. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi yhdistys. Yksi yhteisjärjestö purkautui ja vuoden lopussa yhteisjärjestöjä oli 19. 6

7 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Vuoden 2010 painopisteet Liiton vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa on viime vuosien tapaan jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on neljä, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja kokonaisuus. Vuoden 2010 toiminnan suunnittelua ohjaavat painopisteet 1. Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 2. Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 3. Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 4. Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 7

8 1. Painopiste Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 1.1. Käynnistetään ja tuetaan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa yhdistysrakenteen ja yhdistyksen toimintatapojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten perustehtävän kirkastamiseen, yhdistysten muutoksen hallintakyvyn parantamiseen ja aktiivien tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. Syntyviä pilottimalleja hyödynnetään liiton yhdistysrakenteen ja toiminnan kehittämistyössä. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Koulutusosasto Tekeminen: Vuoden aikana on käynnistetty useita suurten ja keskisuurten kaupunkien organisaatiouudistuksiin liittyviä yhdistysrakenteen ja -toiminnan kehittämishankkeita, joita on tuettu koulutuksellisin panoksin. Loppuvuodesta käynnistettiin järjestöosaston ja kehittämisyksikön yhteinen OHMU-hanke (Ohjaajana muutoksessa), jonka tarkoituksena on parantaa muutoshankkeita ohjaavien toimitsijoiden valmiuksia ja kehittää hankkeiden toteuttamista tukevia toimintamalleja Yhtenäistetään ja luodaan raportointijärjestelmä aluetoimistojen ja yhdistysaktiivien kehityskeskustelu- ja koulutuskäytäntöihin. Tekeminen: Yhdistyksien kanssa käytäviä arviointi- ja tavoitekeskustelujen yhtenäistäminen oli aluetoimistojen keskeisenä tavoitteena. Loppuvuodesta käynnistettiin hanke yhtenäisen keskustelumallin ja keskustelujen dokumentoinnin kehittämiseksi. Keskustelujen keskeisenä sisältönä on yhdistysaktiivien ja työpaikan luottamushenkilöiden koulutustarpeen ja kehittämistuen arviointi Laaditaan koulutussuunnitelma kaikissa JHL:n yhdistyksissä. Koulutusosasto Tekeminen: Koulutuksen suunnittelun vuosikortti on otettu aktiiviseen käyttöön järjestökursseilla vuonna Kortti on ollut tärkeä apuväline yhdistysten kehityskeskusteluissa. Järjestökursseilla on käyty läpi koulutussuunnittelun merkitystä yhdistystoiminnalle. Aktiivien ja jäsenistön koulutus on ollut painopisteenä. Koulutuksessa olleiden yhdistysten edustajat ovat vieneet koulutussuunnitelmaideaa paikallistasolle. Osa yhdistyksistä on ottanut kortin käyttöön menestyksellä. Koulutussuunnittelun tärkeyttä on myös painotettu opintosihteerien tehtävässä. Koulutussuunnittelun eteneminen jatkuu vuonna 2011 järjestökursseilla Kartoitetaan kyselyllä ja työpaikkakäynneillä erikseen määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten työpaikkojen järjestäytymisastetta, sopimusten noudattamista ja liiton edunvalvontaorganisaation tila niissä Edunvalvontaosasto

9 Tekeminen: Toimintasuunnitelman mukaisesti liiton toimisto on toimintavuoden aikana valmistellut kyselyä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan edunvalvontakenttään liittyvistä erityiskysymyksistä. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa kysymykset lähetettiin noin 4000 liiton jäsenelle jotka toimivat sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Vastauksia kyselyyn tuli vajaalta tuhannelta jäseneltä. Toimintavuoden aikana on myös toteutettu yritysvierailuja mm. Validia palveluissa ja Rinnekotisäätiössä. Projekti jatkuu vuoden 2011 aikana jolloin toteutetaan molemmilla sopimusaloilla kyselyn toinen kierros ja aloitetaan erikseen aluetoimistoalueittain toteutettavat yrityksiin kohdistuvat aluekierrokset Luodaan malli edunvalvonta-aktiivien paikallisen edunvalvonnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi yhdistysten omilla taloudellisilla resursseilla. Yleisjohto Tekeminen: Yhdistyksien paikallisten edunvalvontaedellytysten vahvistaminen on keskeisenä arviointikriteerinä ja tavoitteena järjestökoulutuksessa ja yhdistysrakenteen sekä yhdistystoiminnan kehittämisessä Teetetään tutkimus vapaaehtoistyön ja yhdistysaktiivisuuden ehdoista. Tekeminen: JHL tilasi tammikuussa 2010 ko. tutkimuksen Jyväskylän yliopistolta. Tutkimus toteutetaan gradu-lopputyöhön sopivan casetutkimuksen muodossa. Tutkimus valmistuu kevään 2011 aikana. Tutkimuksen johtopäätökset jalostetaan liiton kehittämistyöhön Käynnistetään valtion sektorilla kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuloksellisuuden monipuolinen arviointi ja työelämän laadun kehittäminen Kehittämispalveluyksikkö Tekeminen: Oikeusministeriössä käynnistyi marraskuussa 2010 Valtion työsuojelurahaston rahoittama oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistämishanke OTE. Hankkeen kesto on Hankkeen 1. vaiheen työskentelyyn osallistuvat eri sektoreiden nimeämät johtajat hankeryhmissä ja hallinnonalan kaikki työsuojelutoimijat. Hanke kohdistuu koko hallinnonalalle ja kaikkien virastojen henkilöstöön. Virastoja ja laitoksia on yhteensä 300. Hankkeen 1. vaiheessa luodaan ja käynnistetään rakenteet, joissa kartoitus- ja selvitystyö tehdään. Työ on samalla yhteistoiminnallista kehittämistyöskentelyä, jossa nykytilan kuvaamiseen liitetään kysymys, miten työsuojelutoimintaa tulisi jatkossa tehdä entistä paremmin. Pääpaino on työsuojelutoiminnan tarkastelussa ja eri toimijoiden rooleissa ja vastuissa. Hankkeessa toteutetaan verkkotyöskentelyä VERKKO-OTE-alustalla. Hankevaihe 1. päättyy arviointiin ja johtopäätösten tekoon jatkotyöskentelyn kirkastamiseksi sekä hankevaiheen 2. toimintatapojen määrittämiseen. Hankevaiheessa 1. toteutetaan kartoittamistehtävä 9

10 webdialogina, johon laaja-alaisesti kutsutaan sekä hanketyön avaintoimijat että johdon ja järjestöjen edustajat. Hankevaiheessa 1. luodut ja käynnistetyt rakenteet jatkavat kehittämistyötä eteenpäin. Samalla arvioidaan myös uusien rakenteiden tarve. Mahdolliseen hankevaihe 2:een haetaan jatkorahoitus Valtion työsuojelurahastolta. 2. Painopiste Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 2.1. Selkeytetään ja vahvistetaan ammattiala- /työpaikkaluottamusmiesten asemaa liiton edunvalvontatehtävissä, jäsenhankinnassa ja aktiivien rekrytoinnissa. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Tekeminen: Yhdistyksien rooli edunvalvonnan organisoinnissa ja työpaikan luottamustehtävissä olevien toiminnan ohjauksessa oli keskeisellä sijalla yhdistystoiminnan kehittämishankkeissa ja järjestökoulutuksessa. Ammattiala-/työpaikkaluottamusmiesten roolia työpaikkanäkyvyydessä ja jäsenhankinnassa on vahvistettu erityisesti kannustinjärjestelmällä ja muilla jäsenhankinnan tukitoimilla Parannetaan liiton koulutiedottajien koulutusta ja osaamista sekä lisätään aktiivisten tiedottajien määrää. Varmistetaan tehtävän hoitajille asianmukaiset välineet ja sitoutuminen. Tuetaan koulutiedotusta jalkauttamalla henkilökuntaa oppilaitoskäynneille ja ammatillistamalla koulutiedotusta koulutiedotuksen kehittämishankkeen tuloksia hyödyntäen. Koulutusosasto (Työttömyyskassa) Tekeminen: Vuoden aikana loppuunsaatettiin koulutiedotus projekti. Sen tuloksena koulutiedottajien määrä kaksinkertaistui ja heidän aktiivisuutensa lisääntyi. Uudistettiin koulutiedotuksen käytössä olevat kalvosarjat ja tarkistettiin koulutiedotuksen toimintaprosessit. Viikolla 34 järjestettiin koulutiedotuksen jalkautumisviikko, josta saatiin hyviä tuloksia Arvioidaan jäsenhankinnan kannustinjärjestelmä ja sen kehittämistarpeet. Tekeminen: Kokonaisvaltainen arviointi siirtyi vuodelle 2011, koska järjestelmän käyttöönotto viivästyi ja vuonna 2010 järjestelmää vielä hiottiin siten, ettei kattavaa arviointia sen tehosta olisi voitu vielä laatia. Syksyllä 2010 tehtiin ensimmäinen laajamittainen kannustimien jakokierros. Ensimmäiset arviot kertovat järjestelmän toimivuudesta, myös työssäkäyvien liittyneiden jäsenten määrä kasvoi vuonna Otetaan sosiaalinen media ja sen koordinoitu käyttö osaksi liiton viestintää ja toimintaa. Luodaan malli alueiden ja yhdistysten käyttöön sosiaalisen median hyödyntämiselle. Edunvalvontaosasto Koulutusosasto 10

11 Tekeminen: Sosiaalisen median käyttöä edistettiin ja ensimmäiset aiheeseen liittyvät kurssit toteutetaan Liitossa asiaa suunnitteli sosiaalisen median työryhmä, jonka työtä johtoryhmä päätti jatkaa vielä keväälle Kytketään kyselytutkimuksen keinoin jäsenet liiton päätösten valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen. Yleisjohto Tekeminen: Jäsenten näkemyksiä ja mielipiteitä tiedusteltiin erilaisin kyselytutkimuksin kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. JHL osallistui merkittävällä panoksella viiden vuoden välein toteutettavaan SAK:n suureen jäsentutkimukseen. JHL:n omaa Jäsenen ääni - tutkimusryhmää hyödynnettiin erityisesti sopimusneuvotteluiden ja viestintästrategian tukena. Ennen sopimusneuvotteluja jäsenistön näkemyksiä tiedusteltiin mm. lomarahojen vapaaksi vaihdosta, epätyypillisistä työsuhteista ja vähimmäispalkkatavoitteesta. Sopimusten synnyn jälkeen kartoitettiin jäsenistön kokemuksia neuvottelukierroksesta. Tutkimusryhmä teki myös ehdotuksia JHL:n viestinnän iskulauseiksi. Edellisten lisäksi suurten vastaajamäärien kyselyitä olivat nuorille jäsenille suunnattu kysely työssäoppimisesta ja työharjoittelusta, koulunkäyntiavustajille kohdistettu kysely sekä ruotsinkielisille jäsenille osoitettu kysely Löntagaren -lehden merkityksestä. Valtion työntekijöille suunnattiin kolme laajaa yhteiskuntavaikuttamista tukevaa kyselytutkimusta. Hätäkeskuskysely, kysely ALKU -hankkeesta ja valtion tuottavuusohjelmaa koskeva kysely toimivat olennaisena taustamateriaalina, kun liitto puolusti jäsentensä etua näissä muutostilanteissa. Yhdistyksille suunnattua kyselyä hyödynnettiin kerättäessä kokemuksia Reilu peli -kampanjasta, jossa yhdistykset saattoivat tilata reiluja jalkapalloja ja jakaa niitä esim. päiväkodeille. Vaikka osassa kyselytutkimuksia vastaajat olivat pitkälti samoja, niin silti erilaisten kyselytutkimusten kautta jopa tuhannet liiton jäsenet saivat vaikutuskanavan liiton päätöksenteon valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen Toteutetaan viestintäristeily yhdistysviestinnän aktivoimiseksi ja jäsenten osallistumisen vahvistamiseksi. Tekeminen: JHL:n Voimaa viestinnästä -risteily seminaareineen järjestettiin Siihen osallistui noin 600 yhdistysaktiivia ja jäsentä. Tapahtumaan liittyi nettisivusto, joka avattiin loppukeväästä. Risteilyn seminaariosuus 4.9. pidettiin maissa, Marina Congress Centerin tiloissa Helsingissä. YLE:n entinen pääjohtaja Mikael Jungner puhui sosiaalisesta mediasta ja viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Jouni Heinonen yhdistysten brändäyksestä. Seminaarin yhteydessä oli tapahtumatori monin mediaan liittyvin toiminnoin. Myös JHL:n osastot esittäytyivät. Osallistujille jaettiin JHL:n tuore viestintäopas. Risteily tehtiin Viking XPress -aluksella, kohteena Tallinna. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin, laiva myytiin täyteen 11

12 ja osallistujat olivat tyytyväisiä. 3. Painopiste Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 3.1. Täsmennetään osana paikallisen edunvalvonnan resursointihanketta yhdistysten, yhteisjärjestöjen sekä aluetoimistojen edunvalvonta- ja järjestötyön työnjako. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Yleisjohto Tekeminen: Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavien yhteisjärjestöjen uudistetut avustusperusteet otettiin loppuvuodesta käyttöön. Yhteisjärjestöjen ja yhdistyksien työnjakoa ja vastuita paikallisessa edunvalvonnassa selkeytettiin syysedustajistossa päätetyllä sääntömuutoksella. Yhdistyksien, yhteisjärjestöjen ja aluetoimistojen roolia ja työnjakoa paikallisessa edunvalvonnassa on käsitelty useissa organisaatiomuutoksiin liittyvissä kehittämishankkeissa ja aluetoimistojen ja yhteisjärjestöjen yhteistyöhankkeissa Jatketaan liiton työyhteisöjen yhteistyön ja palveluprosessien kehittämistä. Yleisjohto Osastot Tekeminen: JHL:n työyhteisöt vastasivat 2010 henkilöstöstrategian toteutumista koskevaan kyselyyn; vastauksissa erityisen myönteisenä arviona nousi se, että yhteistyö eri yksiköiden ja osastojen välillä on lisääntynyt. Edistysaskeleita on otettu etenkin järjestö- ja edunvalvontaosaston kesken sekä edunvalvontaosaston, oikeudellisen osaston ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osaston kesken. Osassa työyhteisöjen vastauksista oltiin toisaalta sitä mieltä, että yhteistyö ei ole riittävää ja kaipaa tehostamista edelleen. Työprosessien kuvauksina on valmistunut ay-koulutuksen suunnitteluprosessin kuvaus ja oikeudellisten erimielisyysasioiden käsittelyn prosessikuvaus. Valmistelussa on jäsenyysprosessin kuvaus. Koulutussuunnitelmaprosessin kuvauksen pohjalta tehtiin koulutus- ja järjestöosaston yhteistyönä mm. aluekoulutuksen hinnoittelun yhtenäistäminen sekä kehitettiin yhdessä koulutuksen toteuttamistapoja ja kurssikäytäntöjä. Oikeudellisen prosessin kuvauksen pohjalta päätettiin lisätä aluetoimistojen toimitsijoiden oikeudellista koulutusta. Oikeudellinen osasto, viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osasto ja edunvalvontaosasto ovat tehneet yhteistyötä pätkätyösivuston luomisessa. JHL:n työuupumuskysely, BBI, suoritettiin keväällä 2010 kyselyn tulosten pohjalta on laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoite on mm. vahvistaa työyhteisöjen toimivuutta ja keskinäistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. BBI-toimenpideohjelman mukaisesti 12

13 osastojen ja työyksiköiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä on lisätty ja vakiinnutettu. Ammatillisessa edunvalvontatyössä osastot ovat osallistuneet ammatillisten verkostojen ja ammatillisten opintopäivien valmisteluun ja toteuttamiseen osastorajat ylittävän tiimin toiminnan mukaisesti. Aluetoimistojen vastuutoimitsijat on kytketty aiempaa tiiviimmin sopimukselliseen edunvalvontaan mm. yhteisillä tapaamisilla sopimusalavastuittain. On otettu käyttöön uusi Komppi-intrapalvelu, joka mahdollistaa paremmin mm. sisäisten työryhmien käytön ja osastojen uutisseurannan Kehitetään järjestöpalveluissa käyttöön otettua palvelumallia. Luodaan edunvalvontapalveluihin kullekin sopimusalalle sen toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin soveltuva palvelumalli. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Järjestöpalveluissa käytettävän palvelumallin käyttöönottoa selvitellään edelleen edunvalvontaosastolla. Lisäksi selvitetään voidaanko konseptia kehittää kaikkien sektorien yhteisen toimintamallin pohjalta. Kehittämistyössä tullaan arvioimaan tavoiteaikojen saavuttamiseksi tarvittava työvoiman tarve Uudistetaan ammatillisen edunvalvonnan toimintamallia, täsmennetään ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja vahvistetaan resursseja. Ammatillisessa edunvalvonnassa korostetaan sekä jäsenhankinnan että jäsenhuollon tavoitteita. Koulutusosasto Edunvalvontaosasto Tekeminen: Ammatillisen edunvalvonnan työryhmä on käsitellyt asioita kolmessa kokouksessa vuoden 2010 aikana. Koulutiedotuksen kampanja on onnistunut hyvin. Kaikkiaan opiskelijajäseniä on kampanjaviikoilla liittynyt n uutta jäsentä, mutta valmistuvien opiskelijoiden kiinnittyminen on ongelmallista. Opiskelijajäsenille on lähtenyt kolme kappaletta sähköistä uutiskirjettä. Vuoden 2010 aikana liitolle perustettiin uuden nettisivut, niille valmisteltiin ammattialasivut ja ammatillisille verkostoille tehtiin omat sivustot. Ammattialaoppaita on päivitetty runsaasti vuoden aikana ja uusia esitteitä on valmistunut. Ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja resursseja ei ole saatu täsmennettyä JHL:n organisaatiossa vuoden 2010 aikana Teetetään ulkopuolinen arvio liiton koulutuksen kurssisisällöistä, koulutuksen toteutustavasta sekä suunnittelu- ja rekrytointijärjestelmästä. Koulutusosasto Yleisjohto Tekeminen: Tarjouskilpailun perusteella arvioinnin tekijäksi valittiin 13

14 Humanistinen ammattikorkeakoulu / T & K päällikkö Pekka Kaunismaa. Laajempi webropol - kyselytutkimus tehtiin JHL:n johtoryhmälle, koulutuksen yhteistyöryhmälle, koulutuksen suunnitteluryhmille sekä koulutusosastolle. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin osaa liiton koulutustoimijoista. Arvioinnin tulokset esiteltiin loppuvuodesta koulutuksen yhteistyöryhmälle ja JHL:n hallitukselle. Arvioinnin pohjalta tehdään liiton koulutuksen osalta korjauksia, täsmennyksiä ja uusia ohjeistuksia yhteistyössä muiden osastojen kanssa v Arvioinnin johtopäätöksenä oli muun muassa se, että koulutuksen palaute- ja arviointitietoa kaivattiin enemmän. Vuoden 2010 aikana kurssilaisilta kerättiin laaja sähköinen palautemateriaali jota on hyödynnetty vuoden 2011 koulutuksessa sekä vuoden 2012 koulutuksen suunnittelussa. Arvioinnissa todettiin myös että liiton koulutusta ei ole kuvattu liiton strategiassa ja että koulutuksen strategian uudistaminen on tärkeää. Liiton uutta strategiaa tehdään vuoden 2011 aikana ja siihen liittyen tehdään myös JHL:n koulutusstrategia. Arvioinnissa suositeltiin lisäksi koulutuksen markkinoinnin tehostamista, tiedonkulun parantamista sekä suunnittelu- ja koulutusprosessien systematisointia. Erityisenä kehittämiskohteena arvioinnin pohjalta on ollut aluekoulutuksen pelisääntöjen selkiyttäminen sekä uusien koulutettavien ja kohderyhmien rekrytoiminen JHL:n järjestämään koulutukseen Toteutetaan käyttäjälähtöinen verkkopalvelujen uudistus ja tarkennetaan osastojen viestintävastuita. Osastot Tekeminen: Syksyllä 2009 käynnistetty JHL:n verkkopalveluiden uudistusprojekti valmistui ja uusi palvelu julkaistiin aikataulun mukaisesti kesäkuussa www-palvelu sisältää julkiset kotisivut sekä jäsen- ja aktiivisivut. Työttömyyskassa sivut rakennettiin omaksi kokonaisuudekseen. Tavoitteena oli saada toimintavarma palvelu ja samalla uudistaa palvelun ulkoasu ja rakenne. Palvelu on toiminut ilman häiriöitä. Samassa projektissa uudistettiin myös henkilökunnan intrapalvelu, joka osin saatiin käyttöön jo kesäkuussa ja lopullisesti uuteen intraan siirryttiin vuoden lopussa. Uutta intraa pyritään kehittämään pelkästä informaation välityksen välineestä enemmän varsinaista työn tekoa tukevaksi. Verkkopalvelujen hajautettua ylläpitoa on edelleen pyritty vahvistamaan ja henkilökunta koulutettiin kattavasti uusien julkaisujärjestelmien käyttöön Tehostetaan osastojen yhteistyötä jäsentietojen ja aktiivien yhteystietojen päivittämiseksi. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Osastojen järjestämien tilaisuuksien ja koulutusten yhteydessä osallistujia ohjattiin päivittämään omat jäsentietonsa. Erityistä huomiota kiinnitettiin sopimusala- ja ammattitietoihin. Yhdistyksiä kannustettiin pitämään tietojen päivitysteemaa esillä kaikessa jäsenviestinnässään. 14

15 4. Painopiste Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 4.1. Tehostetaan erityyppisissä työsuhteissa työskentelevien edunvalvontapalvelua. Perustetaan asiantuntija puhelinpalvelu ja nettiin ns. silpputyösivut sekä osallistutaan epätyypillisiä työsuhteita koskevaan yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen keskusteluun. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Perustettiin syksyllä edunvalvontaosaston vetämä työryhmä valmistelemaan liiton nettisivuille silpputyösivustoa. Työryhmässä on edustus edunvalvonnan lisäksi oikeudelliselta, järjestö-, ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osastolta sekä työttömyyskassasta. Työn on tarkoitus valmistua ja sivuston aueta 2011 keväällä. Oltiin aktiivisesti mukana eri foorumeilla käydyissä keskusteluissa koskien silpputöitä ja tuotiin esille ongelmia, joita uusiin työmuotoihin liittyy sopimusedunvalvonnan näkökulmasta. JHL:n Aktiivi -lehti 4/2010 tehtiin "Epätyypilliset työt" -teemanumerona. Liiton kannanotoissa nostettiin esiin mm. pätkätöiden käyttö ostopalveluyrityksissä. Ison mediahuomion sai myös JHL:n voittama oikeustapaus Moision kuntayhtymän hoitoapulaisten työsuhteiden ketjuttamisesta pahimmillaan 400 määräaikaiseen työsuhteen ajan Kehitetään liiton viestintävalmiuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Järjestö Tekeminen: JHL:n viestintäkoulutuksen tehostaminen alkoi Voimaa viestinnästä -risteilyn yhteydessä, jolloin julkaistiin liiton viestintäopas koko organisaation käyttöön. JHL:n omia aluetoimistoja on koulutettu rypäskohtaisesti median käyttöön. Lisäksi Raseborg-opiston viestintäkoulutusta täydentämään perustettiin Luottamusmiestiedon III A kurssi, joka keskittyy mediaviestintään. Opisto/koulutusosasto on lisäksi järjestänyt runsaasti viestintäkoulutusta yhdistystoimijoille. Uutuutena koulutuksissa on esillä ollut sosiaalisen median käyttö osana yhdistysten viestintää ja toimintaa Vaikutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen (ns. Sata-komitea) jatkovalmisteluun ja työttömyysturvan kehittämiseen. Yleisjohto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta seurattiin säännöllisesti SAK:n sosiaalivaliokunnassa. Valiokunnan kautta JHL:n edustajat välittivät liiton kantoja työttömyys- ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen linjoihin sekä vanhempainvapaiden eri etuuksien yhtenäisempään järjestelmään. Liiton linjauksissa etusijalla olivat pätkä- ja silpputyösuhteisten työntekijöiden sekä itsensä työllistäjien toimeentuloon liittyvät ongelmat. 15

16 4.4. Edistetään Reilun kaupan tuotteiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden käyttöä JHL:n omassa organisaatiossa ja yhdistyksissä ja osallistutaan Reilu kunta -kampanjaan. Tekeminen: JHL tarjosi jäsenyhdistystensä käyttöön vuosikokousmateriaalia, jonka avulla on helppo kertoa jäsenille Reilusta kaupasta, antaa konkreettisia toimintavinkkejä ja viestiä yhdistyksen vastuullisesta toiminnasta myös ulkopuolelle. Vuosikokousmateriaaliin kuului Miksi Reilua kauppaa? -kalvosarja sekä osallistujille jaettavia Reilun kaupan haastekortteja ja esitemateriaalia. JHL haastoi jäsenyhdistyksensä suorittamaan Reilun teon valtakunnallisella Reilun kaupan viikolla Haastajana JHL:n keskustoimisto järjesti nuorille suunnatun Reilun leffaillan Nuorten toimintakeskus Hapen tiloissa. Reilun kaupan sanoman lisäksi tilaisuuden China Blue -elokuvalla saatiin heräteltyä keskustelua vaateteollisuuden eettisyydestä Osallistutaan SASKin ja Suomen Palloliiton Reilu Peli, Samat Säännöt -jalkapallokampanjaan. Tekeminen: JHL lähti mukaan Reilu Peli, Samat Säännöt - jalkapallokampanjaan teettämällä Jatsi-kauppaan tuhat kappaletta JHLväreillä ja -tunnuksilla varustettuja Reilun kaupan jalkapalloa, joita välitettiin valmiiden tietopakettien kera yhdistyksille ostettaviksi ja edelleen lahjoitettaviksi. Toukokuun puoliväliin mennessä ensimmäinen erä palloja oli loppunut Jatsi-kaupan varastosta ja palloja tilattiin lisää viisisataa kappaletta. Kampanja oli vuoden aikana esillä useissa JHL-tilaisuuksissa ja jäsenyhdistykset saivat runsaasti myönteistä julkisuutta lahjoittamalla reiluja pallopaketteja mm. päiväkodeille ja kouluille ja urheiluseuroille. Kampanjaan osallistui 74 JHL:n yhdistystä. 16

17 LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Edustajisto kokoontui vuonna 2010 seuraavasti: ylimääräinen kokous 9.2. ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous sääntömääräinen kokous Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 kertaa: 22.1., 9.2., 18.2., 24.2., , 15.4., , 15.6., 26.8., , , , , Liiton työvaliokunnan kokoonpano: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori toimialajohtajat Jarkko Eloranta ja Teija Asara-Laaksonen hallituksen jäsenet Eila Simola, Pentti Janhunen ja Kalevi Kannisto talouspäällikkö Jani Salenius henkilöstöpäällikkö Pirjo Mäkinen työvaliokunnan sihteeri Maarit Vehka Liiton johtoryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori toimialajohtajat Jarkko Eloranta ja Teija Asara-Laaksonen osastopäälliköt Jouko Launonen, Mika Hämäläinen, Pekka Soini, Jari Valtari, Kauko Ala- Nikula talouspäällikkö Jani Salenius henkilöstöpäällikkö Pirjo Mäkinen kehittämispäällikkö Jari Vettenranta työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen luottamusmies Reetta Kuosmanen (Sami Matikainen) johtoryhmän sihteeri Erja Savaloja Liiton henkilöstö Vuoden 2010 lopussa JHL:n palveluksessa oli yhteensä 245 henkilöä, joista naisia 178 (72,7 prosenttia) ja miehiä 67 (27,3 prosenttia). Vakinaista henkilökuntaa oli vuodenvaihteessa 233 ja määräaikaisia 12. Näistä Raseborg-opistolla työskenteli yhteensä 29 työntekijää, joista neljä määräaikaista. 17

18 Edustajisto ja hallitus 2010 JHL:n edustajiston varsinaiset jäsenet Linna-Pirinen Tuija Puheenjohtaja Elovaara Jorma Varapuheenjohtaja Ponkiniemi Vilho Varapuheenjohtaja Tuusula Salo Hämeenkyrö Aalto Tiina Järvenpää Aapakari Raija Helsinki Attola Seija Helsinki Englund Inger Nykarleby Enholm Stefan Jakobstad Happonen Leo Helsinki Harju Pirjo Ulvila , Juha Takanen alkaen Hartman Jari Lahti Heikkilä Terhi Rovaniemi Helpiölä Paula Tampere Hirvikallio Martta Lappeenranta Härkönen Sirkka Mikkeli Ilola Timo Heinola Isomäki Margit Vaasa Jaatinen Juha Helsinki Jetsu Jouni Kuopio Jordan Annikki Espoo Jussila Leila Valkeakoski Kareinen Erja Kitee Karvonen Mikko Helsinki Kauppila Maritta Haukipudas Kautonen Mikko Lahti Kekkonen Mauri Espoo Kervinen Arja Hamina Kettunen Kirsti Outokumpu Kivelä Antero Pori Koivisto Päivi Kokkola Korhonen Marja Iisalmi Koski Eija Laihia Koskimaa Riikka Ähtäri Koskinen Eila Alavus Kukkasmäki Marja-Leena Pori Kurkela Aune Säkylä Kurvinen Tarja Hämeenlinna Kvarnström Leila Karjaa 18

19 Tarja Kärkkäinen Lieksa Kärnä Veikko Helsinki Laakkonen Tapio Eno Lahtinen Iris Ekenäs Laine Pekka Jyväskylä Laitinen Veikko Helsinki Lautaniemi Timo Helsinki Lehtinen Sari Helsinki Leino Jukka Turku Leponiemi Airi Tampere Lilleberg Päivi Helsinki Lindström Eija Helsinki Liukkonen Jorma Kouvola Lähdesmäki Kirsti Kurikka Majanen Liisa Järvenpää Manninen Pauli Vantaa Mark Tony Turku Masalin Kari Riihimäki Mattanen Juhani Rovaniemi Männistö Sakari Jalasjärvi Nenonen Marjatta Kaarina Numminen Leena Turku Nurmikolu Kirsileena Tampere Nurmio Tauno Rovaniemi Nyblom Kari Tampere Nyroos Alf Vasa Paananen Eija Helsinki Paldanius Kari Imatra Partanen Raija Helsinki Pelkonen Sisko Kajaani Peltomäki Raija Raisio Peltonen Hannu Loimaa Pennanen Raimo Joensuu Perkiö Irmeli Heinola Pesonen Aulikki Kokkola Pesonen Matti Joensuu Pietilä Tarja Vammala Pihlapuro Pentti Savonlinna Pikkarainen Rauno Kuopio Pikkarainen Satu Helsinki Ponkiniemi Vilho Hämeenkyrö Postila Vappu Sodankylä Pyykkö Teuvo Oulu Rahko Solveig Malax/Korsnäs Rannanpää Eija Vimpeli Rautiainen Jarmo Seinäjoki Rautiola Leena Paimio Rossi-Määttä Tuula Sotkamo Routaniemi Sakari Raahe Ruotsalainen Arja Kuopio 19

20 Ruuskanen Jukka Rytkönen Pauli Saastamoinen Ari Sairanen Merja Salminen Risto Salomäki Sinikka Seppänen Mirja Sipilä Merja Sjöblom Henrik Sjölund Janne Soramäki Anne Starck Erja Stark Reijo Streng Leila Suhonen Raija Suntila Mirja Söderlund Johanna Talonpoika Kaija Toikkanen Hannu Tulonen Arto Törmänen Kaisa Uusikartano Arja Valo Arja Vattulainen Risto Vehkamäki Barbro Viitanen Jyrki Vilen Merja Virkki Tapio Virta Terhi Välimaa Sirkka Väänänen Leena Yksjärvi Kari Ylitalo Teijo Tampere Pieksämäki Pihtipudas Kerava Vantaa Parkano Äänekoski Kotka Mariehamn Uusikaupunki Turku Pori Kemi Lohja/Karjalohja/Sammatti Siilinjärvi Vilppula Kouvola Vantaa Helsinki Keuruu Rovaniemi Ylöjärvi Ylöjärvi Lieksa Helsinki asti, Ulla Simovaara alkaen Kuopio Jyväskylä Imatra Nokia Turku Porvoo Jyväskylä Sodankylä Yhteisöjäsenliittojen edustajat Mika Oranen Juha Masalin Markku Kosonen Jari Tuomela Aliupseeriliitto Merivartioliitto Tulliliitto Vankilavirkailijain Liitto 20

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Johdanto. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön.

Johdanto. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön. Johdanto Vuoden 2013 toiminnan suunnittelua on ohjannut tavoite uuden liittostrategian määrätietoisesta maastouttamisesta arjen työhön. Suunnittelukauden työ painottuu 30 toimenpiteeseen tai hankkeeseen,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot