Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...3 JOHDANTO...5 Yleinen talouskehitys...5 Kuntien ja valtion talouskehitys...5 JHL:n jäsenkehitys...6 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Painopiste Painopiste Painopiste Painopiste...15 LIITTO-ORGANISAATIO...17 Liiton hallinto...17 Liiton henkilöstö...17 Edustajisto ja hallitus

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Aktiiviset yhdistykset ovat ammattiliiton kivijalka. Toimiva edunvalvonta tarvitsee valppaita, osaavia ja tarmokkaita liiton aktiiveja. Tälle ajattomalle toteamukselle antavat lisäpainoa julkishallinnon ja työelämän muutokset, jotka korostavat paikallisen edunvalvonnan merkitystä. Siksi JHL:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa olivat etusijalla yhdistysten toimintatapojen ja yhdistysrakenteen kehittäminen sekä luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden työn tukeminen. Tavoitteena oli vahvistaa työpaikkaluottamusmiesten asemaa myös jäsenhankinnassa ja uusien aktiivien rekrytoinnissa Onneksi meillä liittona on hyvät koulutus- ja kehittämispalveluresurssit, joilla olemme voineet näihin tarpeisiin vastata. Erityistä tunnustusta ansaitsee myös erillinen Koulutiedotus hanke, joka tuotti hyviä tuloksia sekä opiskelevien jäsenten ja koulutiedottajien hankinnassa että uusien työmallien kehittämisessä. Liittomme tunnettuus oppilaitoksissa on parantunut. Lupaavaa yhteistyötä oppilaskuntien kanssa on aktiivisesti jatkettava. Motivaatio koulutiedotustyöhön kasvoi eikä tätä hyvää virettä pidä päästä laimentumaan. JHL on liittona kannustanut jäseniään oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Olemme vakuuttuneita, että tuloksellisuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Siitä on näyttöä myös liiton kehittämispalveluyksikön toteuttamissa kehittämishankkeissa. Olemme koulutuksessa ja laajassa yhteiskuntavaikuttamisessa pyrkineet kääntämään julkiseen toimintaan soveltumattoman tuottavuuskeskustelun laveammaksi tuloksellisuusajatteluksi, jossa perinteisen tuottavuuden ohelle tarkastellaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä ja hyvinvointia. Kokemukset kunta-alan syksyn 2010 palkkaratkaisuun sisältyvästä tuloksellisuuserästä kertovat, että tuloksellisuusajattelu ja sen moitteeton toteutus vaativat vielä opettelua ja harjaantumista sekä henkilöstön että työnantajien tahoilla. Valtiosektorilla JHL on vaatinut nykymuotoisen valtion tuottavuusohjelman lakkauttamista. Se on ollut karhunpalvelus kestävän tuloksellisuuden tavoittelulle ja johtanut monissa virastoissa pelkkiin henkilöstöleikkauksiin ja toimintojen ulkoistamiseen henkilöstövähennysten toteuttamiseksi. Valtion henkilöstön mitta alkaa olla täysi. Olemme jatkuvasti painottaneet myös tarvetta kehittää työ- ja sosiaalilainsäädäntöä vastaamaan erilaisista työn teettämisen tavoista aiheutuviin haasteisiin. Pätkä-, silppu-, osaaika- ja vuokratyötä tekevät sekä palkkatyöstä itsensä työllistäjiksi siirretyt ovat työmarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Erityisesti määräaikaisten asemaan onkin jatkuvasti saatu pieniä parannuksia sekä lainsäädännössä että muun muassa yliopistojen uudessa työehtosopimuksessa. JHL:n sitkeän työn tuloksena hyväksyttiin viime vuonna työaikalakiin muutos, jolla tuo omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikasuojelun piiriin. Vuosi 2010 alkoi useimmilla työehtoaloillamme talouskriisin varjostamilla neuvotteluilla uusista noin kaksivuotisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Kunta-alan erityishaaste oli kohdentaa valtakunnallisia palkankorotuksia niin, ettei sopimus tuottaisi hoito- ja hoivatehtäviin järjestöperusteisia palkkaeroja. Valtiolla henkilöstön aseman ja työehtojen turvaaminen organisaatiomuutostilanteissa oli tekstiuudistusten keskiössä. Julkishallinnon uudet, yhteistoimintamenettelyäkin halventavat toimintatavat ja omistajaohjauksen puutteet aiheuttivat vuoden aikana paljon hankaluuksia. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä sovellettavaa työehtosopimusta koskeva kiista oli tästä esimerkki, jossa JHL:n 3

4 edunvalvonta osoitti toimivuutensa. Siitä on kiittäminen yhdistyksemme aktiivien pontevuutta ja osaamista, jäsenten lakkovalmiutta, Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteessä työskentelevien valmiutta tukilakkoon sekä JHL:n ja Jytyn saumatonta yhteistyötä. Yhteispeli kannatti jäsenten parhaaksi! Vuosi 2010 oli myös järjestöllisen liittoutumisvalmistelun aikaa. JHL ja Rautatieläisten liitto tekivät päätöksen liittojen yhdistymisestä. Raidealan ammattilaisille perustetaan oma valtakunnallinen yhteisjärjestö JHL:ään. Pitkään valmisteltu yhdistyminen kypsyi myös rajavalvonnassa. Yhteisöjäsenemme Merivartioliitto ja aiemmin Pardiaan kuulunut Rajavartioliitto päättivät yhdistymisestä siten, että Rajavartioliiton yhdistykset hakevat Merivartioliiton jäsenyyttä. Uuden liiton perustaminen toteutuu täysimääräisesti Merivartioliiton sääntömääräisessä edustajakokouksessa vuonna JHL on jo aiemmin koonnut omia turvallisuusalojen ammattilaisia muun muassa yhteisille ammatillisille opintopäiville. Liittomme aloitteesta keskusjärjestö SAK:ssa käynnistyy vuonna 2011 turvallisuusalojen yhteistyön vahvistamiseksi oma turvallisuusalojen fooruminsa. Pitkäjänteinen työ tuottaa tuloksia myös liittolaispolitiikassa! Nopea silmäys taaksepäin antaa väläyksen JHL:n moninaisesta toiminnasta. Koko liittoorganisaatio ansaitsee työteliäästä vuodesta lämpimän kiitoksen. Teemme merkityksellistä työtä. On hienoa tehdä sitä, mihin uskoo! 4

5 JOHDANTO Yleinen talouskehitys Vuonna 2009 läntisiin teollisuusmaihin iskenyt taloudellinen taantuma heikensi julkisen sektorin vahvaa rahoitusasemaa. Julkinen talous syöksyi raskaaseen alijäämään, mutta vielä vuonna 2010 Suomen julkisen talouden alijäämä pysyi kuitenkin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettua kolmen prosentin bruttokansantuoterajaa pienempänä. Suurista ongelmista huolimatta Suomen talous kääntyi nousuun vuoden 2010 aikana. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia ja vienti lisääntyi 5,1 prosenttia. Luvut kertovat hyvin myönteisestä kehityksestä sillä vuonna 2009 bruttokansantuote sukelsi peräti 8,2 prosenttia alaspäin. Työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana. Palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrä kasvoi, mutta teollisuudessa työpaikkojen määrä jatkoi vähenemistä. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi ja se johtui lomautusten vähenemisestä ja vajaatyöllisten työaikojen pidentymisestä. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2,6 prosenttia. Suurin osa työehtosopimuksista tehtiin useampivuotisiksi, mutta palkankorotukset sovittiin pääsääntöisesti vain vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2010 aikana neuvotellut sopimuskorotukset nostivat ansioita keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Inflaatio kiihtyi tuntuvasti. Kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna hinnat nousivat vuonna 2010 noin 1,2 prosenttia. Yksityisen sektorin investoinnit lisääntyivät 0,9 prosenttia. Tämä on selvä käänne parempaan sillä vuonna 2009 yksityiset investoinnit romahtivat 17,4 prosenttia. Julkiset investoinnit lisääntyivät 0,1 prosenttia kun ne edellisenä vuonna kasvoivat 6,2 prosenttia. Kotitalouksien velkakanta lisääntyi tuloja nopeammin. Kotitalouksien velkaantumisaste saavutti uuden ennätyksen ja oli noin 115 prosenttia käytettävistä tuloista. Kuntien ja valtion talouskehitys Huolimatta talouden piristymisestä, jäi valtionhallinnon rahoitusasema viime vuonna noin 10 miljardia euroa alijäämäiseksi. Valtionvelka oli vuonna 2010 noin 41,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuntatalouden tila koheni selvästi vuonna Verotulojen kasvu oli huomattavasti ennakoitua nopeampaa ja menot kasvoivat varsin maltillisesti. Kuntien verotulot kasvoivat runsaat 5 prosenttia ja kasvun taustalla olivat ennakoitua suotuisampi työllisyyskehitys sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostot. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 5

6 lainakanta oli vuonna 2010 noin 12 miljardia euroa eli noin miljardin enemmän kuin edellisenä vuotena. JHL:n jäsenkehitys Liiton kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä (v yhteensä ). Kokonaismäärään sisältyy yhteensä (6 389) JHL:n yhteisöjäsenliittojen jäsentä. JHL:n varsinaisia jäseniä oli vuodenvaihteessa ( ), joista vapaajäseniä (39 324). Vuonna 2010 varsinaisten jäsenten määrä lisääntyi jäsenellä, kun edellisvuonna jäsenmäärä aleni 729 jäsenellä. Jäsenmäärän kasvuun vaikutti erityisesti onnistuminen oppilaitoksissa tapahtuneessa tiedottamisessa ja opiskelijajäsenten rekrytoinnissa. Vuoden 2010 lopussa jäsenistä naisia oli ja miehiä eli vastaavasti 72,6 prosenttia ja 27,4 prosenttia. Liittoon liittyi uusia jäseniä vuoden 2010 aikana (12 495) ja liitosta erosi (13 434). Uusien jäsenten keski-ikä oli 32 (33,5) vuotta ja kaikkien jäsenten keski-ikä 50 (51) vuotta. JHL:n yhdistyksiä oli vuoden päättyessä 669 (696). Vuonna 2010 purkautui 23 yhdistystä, joiden jäsenet siirtyivät muihin JHL-yhdistyksiin. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi yhdistys. Yksi yhteisjärjestö purkautui ja vuoden lopussa yhteisjärjestöjä oli 19. 6

7 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Vuoden 2010 painopisteet Liiton vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa on viime vuosien tapaan jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on neljä, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja kokonaisuus. Vuoden 2010 toiminnan suunnittelua ohjaavat painopisteet 1. Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 2. Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 3. Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 4. Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 7

8 1. Painopiste Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 1.1. Käynnistetään ja tuetaan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa yhdistysrakenteen ja yhdistyksen toimintatapojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten perustehtävän kirkastamiseen, yhdistysten muutoksen hallintakyvyn parantamiseen ja aktiivien tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. Syntyviä pilottimalleja hyödynnetään liiton yhdistysrakenteen ja toiminnan kehittämistyössä. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Koulutusosasto Tekeminen: Vuoden aikana on käynnistetty useita suurten ja keskisuurten kaupunkien organisaatiouudistuksiin liittyviä yhdistysrakenteen ja -toiminnan kehittämishankkeita, joita on tuettu koulutuksellisin panoksin. Loppuvuodesta käynnistettiin järjestöosaston ja kehittämisyksikön yhteinen OHMU-hanke (Ohjaajana muutoksessa), jonka tarkoituksena on parantaa muutoshankkeita ohjaavien toimitsijoiden valmiuksia ja kehittää hankkeiden toteuttamista tukevia toimintamalleja Yhtenäistetään ja luodaan raportointijärjestelmä aluetoimistojen ja yhdistysaktiivien kehityskeskustelu- ja koulutuskäytäntöihin. Tekeminen: Yhdistyksien kanssa käytäviä arviointi- ja tavoitekeskustelujen yhtenäistäminen oli aluetoimistojen keskeisenä tavoitteena. Loppuvuodesta käynnistettiin hanke yhtenäisen keskustelumallin ja keskustelujen dokumentoinnin kehittämiseksi. Keskustelujen keskeisenä sisältönä on yhdistysaktiivien ja työpaikan luottamushenkilöiden koulutustarpeen ja kehittämistuen arviointi Laaditaan koulutussuunnitelma kaikissa JHL:n yhdistyksissä. Koulutusosasto Tekeminen: Koulutuksen suunnittelun vuosikortti on otettu aktiiviseen käyttöön järjestökursseilla vuonna Kortti on ollut tärkeä apuväline yhdistysten kehityskeskusteluissa. Järjestökursseilla on käyty läpi koulutussuunnittelun merkitystä yhdistystoiminnalle. Aktiivien ja jäsenistön koulutus on ollut painopisteenä. Koulutuksessa olleiden yhdistysten edustajat ovat vieneet koulutussuunnitelmaideaa paikallistasolle. Osa yhdistyksistä on ottanut kortin käyttöön menestyksellä. Koulutussuunnittelun tärkeyttä on myös painotettu opintosihteerien tehtävässä. Koulutussuunnittelun eteneminen jatkuu vuonna 2011 järjestökursseilla Kartoitetaan kyselyllä ja työpaikkakäynneillä erikseen määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten työpaikkojen järjestäytymisastetta, sopimusten noudattamista ja liiton edunvalvontaorganisaation tila niissä Edunvalvontaosasto

9 Tekeminen: Toimintasuunnitelman mukaisesti liiton toimisto on toimintavuoden aikana valmistellut kyselyä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan edunvalvontakenttään liittyvistä erityiskysymyksistä. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa kysymykset lähetettiin noin 4000 liiton jäsenelle jotka toimivat sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Vastauksia kyselyyn tuli vajaalta tuhannelta jäseneltä. Toimintavuoden aikana on myös toteutettu yritysvierailuja mm. Validia palveluissa ja Rinnekotisäätiössä. Projekti jatkuu vuoden 2011 aikana jolloin toteutetaan molemmilla sopimusaloilla kyselyn toinen kierros ja aloitetaan erikseen aluetoimistoalueittain toteutettavat yrityksiin kohdistuvat aluekierrokset Luodaan malli edunvalvonta-aktiivien paikallisen edunvalvonnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi yhdistysten omilla taloudellisilla resursseilla. Yleisjohto Tekeminen: Yhdistyksien paikallisten edunvalvontaedellytysten vahvistaminen on keskeisenä arviointikriteerinä ja tavoitteena järjestökoulutuksessa ja yhdistysrakenteen sekä yhdistystoiminnan kehittämisessä Teetetään tutkimus vapaaehtoistyön ja yhdistysaktiivisuuden ehdoista. Tekeminen: JHL tilasi tammikuussa 2010 ko. tutkimuksen Jyväskylän yliopistolta. Tutkimus toteutetaan gradu-lopputyöhön sopivan casetutkimuksen muodossa. Tutkimus valmistuu kevään 2011 aikana. Tutkimuksen johtopäätökset jalostetaan liiton kehittämistyöhön Käynnistetään valtion sektorilla kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuloksellisuuden monipuolinen arviointi ja työelämän laadun kehittäminen Kehittämispalveluyksikkö Tekeminen: Oikeusministeriössä käynnistyi marraskuussa 2010 Valtion työsuojelurahaston rahoittama oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistämishanke OTE. Hankkeen kesto on Hankkeen 1. vaiheen työskentelyyn osallistuvat eri sektoreiden nimeämät johtajat hankeryhmissä ja hallinnonalan kaikki työsuojelutoimijat. Hanke kohdistuu koko hallinnonalalle ja kaikkien virastojen henkilöstöön. Virastoja ja laitoksia on yhteensä 300. Hankkeen 1. vaiheessa luodaan ja käynnistetään rakenteet, joissa kartoitus- ja selvitystyö tehdään. Työ on samalla yhteistoiminnallista kehittämistyöskentelyä, jossa nykytilan kuvaamiseen liitetään kysymys, miten työsuojelutoimintaa tulisi jatkossa tehdä entistä paremmin. Pääpaino on työsuojelutoiminnan tarkastelussa ja eri toimijoiden rooleissa ja vastuissa. Hankkeessa toteutetaan verkkotyöskentelyä VERKKO-OTE-alustalla. Hankevaihe 1. päättyy arviointiin ja johtopäätösten tekoon jatkotyöskentelyn kirkastamiseksi sekä hankevaiheen 2. toimintatapojen määrittämiseen. Hankevaiheessa 1. toteutetaan kartoittamistehtävä 9

10 webdialogina, johon laaja-alaisesti kutsutaan sekä hanketyön avaintoimijat että johdon ja järjestöjen edustajat. Hankevaiheessa 1. luodut ja käynnistetyt rakenteet jatkavat kehittämistyötä eteenpäin. Samalla arvioidaan myös uusien rakenteiden tarve. Mahdolliseen hankevaihe 2:een haetaan jatkorahoitus Valtion työsuojelurahastolta. 2. Painopiste Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 2.1. Selkeytetään ja vahvistetaan ammattiala- /työpaikkaluottamusmiesten asemaa liiton edunvalvontatehtävissä, jäsenhankinnassa ja aktiivien rekrytoinnissa. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Tekeminen: Yhdistyksien rooli edunvalvonnan organisoinnissa ja työpaikan luottamustehtävissä olevien toiminnan ohjauksessa oli keskeisellä sijalla yhdistystoiminnan kehittämishankkeissa ja järjestökoulutuksessa. Ammattiala-/työpaikkaluottamusmiesten roolia työpaikkanäkyvyydessä ja jäsenhankinnassa on vahvistettu erityisesti kannustinjärjestelmällä ja muilla jäsenhankinnan tukitoimilla Parannetaan liiton koulutiedottajien koulutusta ja osaamista sekä lisätään aktiivisten tiedottajien määrää. Varmistetaan tehtävän hoitajille asianmukaiset välineet ja sitoutuminen. Tuetaan koulutiedotusta jalkauttamalla henkilökuntaa oppilaitoskäynneille ja ammatillistamalla koulutiedotusta koulutiedotuksen kehittämishankkeen tuloksia hyödyntäen. Koulutusosasto (Työttömyyskassa) Tekeminen: Vuoden aikana loppuunsaatettiin koulutiedotus projekti. Sen tuloksena koulutiedottajien määrä kaksinkertaistui ja heidän aktiivisuutensa lisääntyi. Uudistettiin koulutiedotuksen käytössä olevat kalvosarjat ja tarkistettiin koulutiedotuksen toimintaprosessit. Viikolla 34 järjestettiin koulutiedotuksen jalkautumisviikko, josta saatiin hyviä tuloksia Arvioidaan jäsenhankinnan kannustinjärjestelmä ja sen kehittämistarpeet. Tekeminen: Kokonaisvaltainen arviointi siirtyi vuodelle 2011, koska järjestelmän käyttöönotto viivästyi ja vuonna 2010 järjestelmää vielä hiottiin siten, ettei kattavaa arviointia sen tehosta olisi voitu vielä laatia. Syksyllä 2010 tehtiin ensimmäinen laajamittainen kannustimien jakokierros. Ensimmäiset arviot kertovat järjestelmän toimivuudesta, myös työssäkäyvien liittyneiden jäsenten määrä kasvoi vuonna Otetaan sosiaalinen media ja sen koordinoitu käyttö osaksi liiton viestintää ja toimintaa. Luodaan malli alueiden ja yhdistysten käyttöön sosiaalisen median hyödyntämiselle. Edunvalvontaosasto Koulutusosasto 10

11 Tekeminen: Sosiaalisen median käyttöä edistettiin ja ensimmäiset aiheeseen liittyvät kurssit toteutetaan Liitossa asiaa suunnitteli sosiaalisen median työryhmä, jonka työtä johtoryhmä päätti jatkaa vielä keväälle Kytketään kyselytutkimuksen keinoin jäsenet liiton päätösten valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen. Yleisjohto Tekeminen: Jäsenten näkemyksiä ja mielipiteitä tiedusteltiin erilaisin kyselytutkimuksin kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. JHL osallistui merkittävällä panoksella viiden vuoden välein toteutettavaan SAK:n suureen jäsentutkimukseen. JHL:n omaa Jäsenen ääni - tutkimusryhmää hyödynnettiin erityisesti sopimusneuvotteluiden ja viestintästrategian tukena. Ennen sopimusneuvotteluja jäsenistön näkemyksiä tiedusteltiin mm. lomarahojen vapaaksi vaihdosta, epätyypillisistä työsuhteista ja vähimmäispalkkatavoitteesta. Sopimusten synnyn jälkeen kartoitettiin jäsenistön kokemuksia neuvottelukierroksesta. Tutkimusryhmä teki myös ehdotuksia JHL:n viestinnän iskulauseiksi. Edellisten lisäksi suurten vastaajamäärien kyselyitä olivat nuorille jäsenille suunnattu kysely työssäoppimisesta ja työharjoittelusta, koulunkäyntiavustajille kohdistettu kysely sekä ruotsinkielisille jäsenille osoitettu kysely Löntagaren -lehden merkityksestä. Valtion työntekijöille suunnattiin kolme laajaa yhteiskuntavaikuttamista tukevaa kyselytutkimusta. Hätäkeskuskysely, kysely ALKU -hankkeesta ja valtion tuottavuusohjelmaa koskeva kysely toimivat olennaisena taustamateriaalina, kun liitto puolusti jäsentensä etua näissä muutostilanteissa. Yhdistyksille suunnattua kyselyä hyödynnettiin kerättäessä kokemuksia Reilu peli -kampanjasta, jossa yhdistykset saattoivat tilata reiluja jalkapalloja ja jakaa niitä esim. päiväkodeille. Vaikka osassa kyselytutkimuksia vastaajat olivat pitkälti samoja, niin silti erilaisten kyselytutkimusten kautta jopa tuhannet liiton jäsenet saivat vaikutuskanavan liiton päätöksenteon valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen Toteutetaan viestintäristeily yhdistysviestinnän aktivoimiseksi ja jäsenten osallistumisen vahvistamiseksi. Tekeminen: JHL:n Voimaa viestinnästä -risteily seminaareineen järjestettiin Siihen osallistui noin 600 yhdistysaktiivia ja jäsentä. Tapahtumaan liittyi nettisivusto, joka avattiin loppukeväästä. Risteilyn seminaariosuus 4.9. pidettiin maissa, Marina Congress Centerin tiloissa Helsingissä. YLE:n entinen pääjohtaja Mikael Jungner puhui sosiaalisesta mediasta ja viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Jouni Heinonen yhdistysten brändäyksestä. Seminaarin yhteydessä oli tapahtumatori monin mediaan liittyvin toiminnoin. Myös JHL:n osastot esittäytyivät. Osallistujille jaettiin JHL:n tuore viestintäopas. Risteily tehtiin Viking XPress -aluksella, kohteena Tallinna. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin, laiva myytiin täyteen 11

12 ja osallistujat olivat tyytyväisiä. 3. Painopiste Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 3.1. Täsmennetään osana paikallisen edunvalvonnan resursointihanketta yhdistysten, yhteisjärjestöjen sekä aluetoimistojen edunvalvonta- ja järjestötyön työnjako. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Yleisjohto Tekeminen: Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavien yhteisjärjestöjen uudistetut avustusperusteet otettiin loppuvuodesta käyttöön. Yhteisjärjestöjen ja yhdistyksien työnjakoa ja vastuita paikallisessa edunvalvonnassa selkeytettiin syysedustajistossa päätetyllä sääntömuutoksella. Yhdistyksien, yhteisjärjestöjen ja aluetoimistojen roolia ja työnjakoa paikallisessa edunvalvonnassa on käsitelty useissa organisaatiomuutoksiin liittyvissä kehittämishankkeissa ja aluetoimistojen ja yhteisjärjestöjen yhteistyöhankkeissa Jatketaan liiton työyhteisöjen yhteistyön ja palveluprosessien kehittämistä. Yleisjohto Osastot Tekeminen: JHL:n työyhteisöt vastasivat 2010 henkilöstöstrategian toteutumista koskevaan kyselyyn; vastauksissa erityisen myönteisenä arviona nousi se, että yhteistyö eri yksiköiden ja osastojen välillä on lisääntynyt. Edistysaskeleita on otettu etenkin järjestö- ja edunvalvontaosaston kesken sekä edunvalvontaosaston, oikeudellisen osaston ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osaston kesken. Osassa työyhteisöjen vastauksista oltiin toisaalta sitä mieltä, että yhteistyö ei ole riittävää ja kaipaa tehostamista edelleen. Työprosessien kuvauksina on valmistunut ay-koulutuksen suunnitteluprosessin kuvaus ja oikeudellisten erimielisyysasioiden käsittelyn prosessikuvaus. Valmistelussa on jäsenyysprosessin kuvaus. Koulutussuunnitelmaprosessin kuvauksen pohjalta tehtiin koulutus- ja järjestöosaston yhteistyönä mm. aluekoulutuksen hinnoittelun yhtenäistäminen sekä kehitettiin yhdessä koulutuksen toteuttamistapoja ja kurssikäytäntöjä. Oikeudellisen prosessin kuvauksen pohjalta päätettiin lisätä aluetoimistojen toimitsijoiden oikeudellista koulutusta. Oikeudellinen osasto, viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osasto ja edunvalvontaosasto ovat tehneet yhteistyötä pätkätyösivuston luomisessa. JHL:n työuupumuskysely, BBI, suoritettiin keväällä 2010 kyselyn tulosten pohjalta on laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoite on mm. vahvistaa työyhteisöjen toimivuutta ja keskinäistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. BBI-toimenpideohjelman mukaisesti 12

13 osastojen ja työyksiköiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä on lisätty ja vakiinnutettu. Ammatillisessa edunvalvontatyössä osastot ovat osallistuneet ammatillisten verkostojen ja ammatillisten opintopäivien valmisteluun ja toteuttamiseen osastorajat ylittävän tiimin toiminnan mukaisesti. Aluetoimistojen vastuutoimitsijat on kytketty aiempaa tiiviimmin sopimukselliseen edunvalvontaan mm. yhteisillä tapaamisilla sopimusalavastuittain. On otettu käyttöön uusi Komppi-intrapalvelu, joka mahdollistaa paremmin mm. sisäisten työryhmien käytön ja osastojen uutisseurannan Kehitetään järjestöpalveluissa käyttöön otettua palvelumallia. Luodaan edunvalvontapalveluihin kullekin sopimusalalle sen toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin soveltuva palvelumalli. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Järjestöpalveluissa käytettävän palvelumallin käyttöönottoa selvitellään edelleen edunvalvontaosastolla. Lisäksi selvitetään voidaanko konseptia kehittää kaikkien sektorien yhteisen toimintamallin pohjalta. Kehittämistyössä tullaan arvioimaan tavoiteaikojen saavuttamiseksi tarvittava työvoiman tarve Uudistetaan ammatillisen edunvalvonnan toimintamallia, täsmennetään ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja vahvistetaan resursseja. Ammatillisessa edunvalvonnassa korostetaan sekä jäsenhankinnan että jäsenhuollon tavoitteita. Koulutusosasto Edunvalvontaosasto Tekeminen: Ammatillisen edunvalvonnan työryhmä on käsitellyt asioita kolmessa kokouksessa vuoden 2010 aikana. Koulutiedotuksen kampanja on onnistunut hyvin. Kaikkiaan opiskelijajäseniä on kampanjaviikoilla liittynyt n uutta jäsentä, mutta valmistuvien opiskelijoiden kiinnittyminen on ongelmallista. Opiskelijajäsenille on lähtenyt kolme kappaletta sähköistä uutiskirjettä. Vuoden 2010 aikana liitolle perustettiin uuden nettisivut, niille valmisteltiin ammattialasivut ja ammatillisille verkostoille tehtiin omat sivustot. Ammattialaoppaita on päivitetty runsaasti vuoden aikana ja uusia esitteitä on valmistunut. Ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja resursseja ei ole saatu täsmennettyä JHL:n organisaatiossa vuoden 2010 aikana Teetetään ulkopuolinen arvio liiton koulutuksen kurssisisällöistä, koulutuksen toteutustavasta sekä suunnittelu- ja rekrytointijärjestelmästä. Koulutusosasto Yleisjohto Tekeminen: Tarjouskilpailun perusteella arvioinnin tekijäksi valittiin 13

14 Humanistinen ammattikorkeakoulu / T & K päällikkö Pekka Kaunismaa. Laajempi webropol - kyselytutkimus tehtiin JHL:n johtoryhmälle, koulutuksen yhteistyöryhmälle, koulutuksen suunnitteluryhmille sekä koulutusosastolle. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin osaa liiton koulutustoimijoista. Arvioinnin tulokset esiteltiin loppuvuodesta koulutuksen yhteistyöryhmälle ja JHL:n hallitukselle. Arvioinnin pohjalta tehdään liiton koulutuksen osalta korjauksia, täsmennyksiä ja uusia ohjeistuksia yhteistyössä muiden osastojen kanssa v Arvioinnin johtopäätöksenä oli muun muassa se, että koulutuksen palaute- ja arviointitietoa kaivattiin enemmän. Vuoden 2010 aikana kurssilaisilta kerättiin laaja sähköinen palautemateriaali jota on hyödynnetty vuoden 2011 koulutuksessa sekä vuoden 2012 koulutuksen suunnittelussa. Arvioinnissa todettiin myös että liiton koulutusta ei ole kuvattu liiton strategiassa ja että koulutuksen strategian uudistaminen on tärkeää. Liiton uutta strategiaa tehdään vuoden 2011 aikana ja siihen liittyen tehdään myös JHL:n koulutusstrategia. Arvioinnissa suositeltiin lisäksi koulutuksen markkinoinnin tehostamista, tiedonkulun parantamista sekä suunnittelu- ja koulutusprosessien systematisointia. Erityisenä kehittämiskohteena arvioinnin pohjalta on ollut aluekoulutuksen pelisääntöjen selkiyttäminen sekä uusien koulutettavien ja kohderyhmien rekrytoiminen JHL:n järjestämään koulutukseen Toteutetaan käyttäjälähtöinen verkkopalvelujen uudistus ja tarkennetaan osastojen viestintävastuita. Osastot Tekeminen: Syksyllä 2009 käynnistetty JHL:n verkkopalveluiden uudistusprojekti valmistui ja uusi palvelu julkaistiin aikataulun mukaisesti kesäkuussa www-palvelu sisältää julkiset kotisivut sekä jäsen- ja aktiivisivut. Työttömyyskassa sivut rakennettiin omaksi kokonaisuudekseen. Tavoitteena oli saada toimintavarma palvelu ja samalla uudistaa palvelun ulkoasu ja rakenne. Palvelu on toiminut ilman häiriöitä. Samassa projektissa uudistettiin myös henkilökunnan intrapalvelu, joka osin saatiin käyttöön jo kesäkuussa ja lopullisesti uuteen intraan siirryttiin vuoden lopussa. Uutta intraa pyritään kehittämään pelkästä informaation välityksen välineestä enemmän varsinaista työn tekoa tukevaksi. Verkkopalvelujen hajautettua ylläpitoa on edelleen pyritty vahvistamaan ja henkilökunta koulutettiin kattavasti uusien julkaisujärjestelmien käyttöön Tehostetaan osastojen yhteistyötä jäsentietojen ja aktiivien yhteystietojen päivittämiseksi. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Osastojen järjestämien tilaisuuksien ja koulutusten yhteydessä osallistujia ohjattiin päivittämään omat jäsentietonsa. Erityistä huomiota kiinnitettiin sopimusala- ja ammattitietoihin. Yhdistyksiä kannustettiin pitämään tietojen päivitysteemaa esillä kaikessa jäsenviestinnässään. 14

15 4. Painopiste Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 4.1. Tehostetaan erityyppisissä työsuhteissa työskentelevien edunvalvontapalvelua. Perustetaan asiantuntija puhelinpalvelu ja nettiin ns. silpputyösivut sekä osallistutaan epätyypillisiä työsuhteita koskevaan yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen keskusteluun. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Perustettiin syksyllä edunvalvontaosaston vetämä työryhmä valmistelemaan liiton nettisivuille silpputyösivustoa. Työryhmässä on edustus edunvalvonnan lisäksi oikeudelliselta, järjestö-, ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osastolta sekä työttömyyskassasta. Työn on tarkoitus valmistua ja sivuston aueta 2011 keväällä. Oltiin aktiivisesti mukana eri foorumeilla käydyissä keskusteluissa koskien silpputöitä ja tuotiin esille ongelmia, joita uusiin työmuotoihin liittyy sopimusedunvalvonnan näkökulmasta. JHL:n Aktiivi -lehti 4/2010 tehtiin "Epätyypilliset työt" -teemanumerona. Liiton kannanotoissa nostettiin esiin mm. pätkätöiden käyttö ostopalveluyrityksissä. Ison mediahuomion sai myös JHL:n voittama oikeustapaus Moision kuntayhtymän hoitoapulaisten työsuhteiden ketjuttamisesta pahimmillaan 400 määräaikaiseen työsuhteen ajan Kehitetään liiton viestintävalmiuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Järjestö Tekeminen: JHL:n viestintäkoulutuksen tehostaminen alkoi Voimaa viestinnästä -risteilyn yhteydessä, jolloin julkaistiin liiton viestintäopas koko organisaation käyttöön. JHL:n omia aluetoimistoja on koulutettu rypäskohtaisesti median käyttöön. Lisäksi Raseborg-opiston viestintäkoulutusta täydentämään perustettiin Luottamusmiestiedon III A kurssi, joka keskittyy mediaviestintään. Opisto/koulutusosasto on lisäksi järjestänyt runsaasti viestintäkoulutusta yhdistystoimijoille. Uutuutena koulutuksissa on esillä ollut sosiaalisen median käyttö osana yhdistysten viestintää ja toimintaa Vaikutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen (ns. Sata-komitea) jatkovalmisteluun ja työttömyysturvan kehittämiseen. Yleisjohto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta seurattiin säännöllisesti SAK:n sosiaalivaliokunnassa. Valiokunnan kautta JHL:n edustajat välittivät liiton kantoja työttömyys- ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen linjoihin sekä vanhempainvapaiden eri etuuksien yhtenäisempään järjestelmään. Liiton linjauksissa etusijalla olivat pätkä- ja silpputyösuhteisten työntekijöiden sekä itsensä työllistäjien toimeentuloon liittyvät ongelmat. 15

16 4.4. Edistetään Reilun kaupan tuotteiden ja ympäristösertifioitujen tuotteiden käyttöä JHL:n omassa organisaatiossa ja yhdistyksissä ja osallistutaan Reilu kunta -kampanjaan. Tekeminen: JHL tarjosi jäsenyhdistystensä käyttöön vuosikokousmateriaalia, jonka avulla on helppo kertoa jäsenille Reilusta kaupasta, antaa konkreettisia toimintavinkkejä ja viestiä yhdistyksen vastuullisesta toiminnasta myös ulkopuolelle. Vuosikokousmateriaaliin kuului Miksi Reilua kauppaa? -kalvosarja sekä osallistujille jaettavia Reilun kaupan haastekortteja ja esitemateriaalia. JHL haastoi jäsenyhdistyksensä suorittamaan Reilun teon valtakunnallisella Reilun kaupan viikolla Haastajana JHL:n keskustoimisto järjesti nuorille suunnatun Reilun leffaillan Nuorten toimintakeskus Hapen tiloissa. Reilun kaupan sanoman lisäksi tilaisuuden China Blue -elokuvalla saatiin heräteltyä keskustelua vaateteollisuuden eettisyydestä Osallistutaan SASKin ja Suomen Palloliiton Reilu Peli, Samat Säännöt -jalkapallokampanjaan. Tekeminen: JHL lähti mukaan Reilu Peli, Samat Säännöt - jalkapallokampanjaan teettämällä Jatsi-kauppaan tuhat kappaletta JHLväreillä ja -tunnuksilla varustettuja Reilun kaupan jalkapalloa, joita välitettiin valmiiden tietopakettien kera yhdistyksille ostettaviksi ja edelleen lahjoitettaviksi. Toukokuun puoliväliin mennessä ensimmäinen erä palloja oli loppunut Jatsi-kaupan varastosta ja palloja tilattiin lisää viisisataa kappaletta. Kampanja oli vuoden aikana esillä useissa JHL-tilaisuuksissa ja jäsenyhdistykset saivat runsaasti myönteistä julkisuutta lahjoittamalla reiluja pallopaketteja mm. päiväkodeille ja kouluille ja urheiluseuroille. Kampanjaan osallistui 74 JHL:n yhdistystä. 16

17 LIITTO-ORGANISAATIO Liiton hallinto Edustajisto kokoontui vuonna 2010 seuraavasti: ylimääräinen kokous 9.2. ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous ylimääräinen kokous sääntömääräinen kokous sääntömääräinen kokous Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 kertaa: 22.1., 9.2., 18.2., 24.2., , 15.4., , 15.6., 26.8., , , , , Liiton työvaliokunnan kokoonpano: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori toimialajohtajat Jarkko Eloranta ja Teija Asara-Laaksonen hallituksen jäsenet Eila Simola, Pentti Janhunen ja Kalevi Kannisto talouspäällikkö Jani Salenius henkilöstöpäällikkö Pirjo Mäkinen työvaliokunnan sihteeri Maarit Vehka Liiton johtoryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori toimialajohtajat Jarkko Eloranta ja Teija Asara-Laaksonen osastopäälliköt Jouko Launonen, Mika Hämäläinen, Pekka Soini, Jari Valtari, Kauko Ala- Nikula talouspäällikkö Jani Salenius henkilöstöpäällikkö Pirjo Mäkinen kehittämispäällikkö Jari Vettenranta työttömyyskassan johtaja Pasi Koskinen luottamusmies Reetta Kuosmanen (Sami Matikainen) johtoryhmän sihteeri Erja Savaloja Liiton henkilöstö Vuoden 2010 lopussa JHL:n palveluksessa oli yhteensä 245 henkilöä, joista naisia 178 (72,7 prosenttia) ja miehiä 67 (27,3 prosenttia). Vakinaista henkilökuntaa oli vuodenvaihteessa 233 ja määräaikaisia 12. Näistä Raseborg-opistolla työskenteli yhteensä 29 työntekijää, joista neljä määräaikaista. 17

18 Edustajisto ja hallitus 2010 JHL:n edustajiston varsinaiset jäsenet Linna-Pirinen Tuija Puheenjohtaja Elovaara Jorma Varapuheenjohtaja Ponkiniemi Vilho Varapuheenjohtaja Tuusula Salo Hämeenkyrö Aalto Tiina Järvenpää Aapakari Raija Helsinki Attola Seija Helsinki Englund Inger Nykarleby Enholm Stefan Jakobstad Happonen Leo Helsinki Harju Pirjo Ulvila , Juha Takanen alkaen Hartman Jari Lahti Heikkilä Terhi Rovaniemi Helpiölä Paula Tampere Hirvikallio Martta Lappeenranta Härkönen Sirkka Mikkeli Ilola Timo Heinola Isomäki Margit Vaasa Jaatinen Juha Helsinki Jetsu Jouni Kuopio Jordan Annikki Espoo Jussila Leila Valkeakoski Kareinen Erja Kitee Karvonen Mikko Helsinki Kauppila Maritta Haukipudas Kautonen Mikko Lahti Kekkonen Mauri Espoo Kervinen Arja Hamina Kettunen Kirsti Outokumpu Kivelä Antero Pori Koivisto Päivi Kokkola Korhonen Marja Iisalmi Koski Eija Laihia Koskimaa Riikka Ähtäri Koskinen Eila Alavus Kukkasmäki Marja-Leena Pori Kurkela Aune Säkylä Kurvinen Tarja Hämeenlinna Kvarnström Leila Karjaa 18

19 Tarja Kärkkäinen Lieksa Kärnä Veikko Helsinki Laakkonen Tapio Eno Lahtinen Iris Ekenäs Laine Pekka Jyväskylä Laitinen Veikko Helsinki Lautaniemi Timo Helsinki Lehtinen Sari Helsinki Leino Jukka Turku Leponiemi Airi Tampere Lilleberg Päivi Helsinki Lindström Eija Helsinki Liukkonen Jorma Kouvola Lähdesmäki Kirsti Kurikka Majanen Liisa Järvenpää Manninen Pauli Vantaa Mark Tony Turku Masalin Kari Riihimäki Mattanen Juhani Rovaniemi Männistö Sakari Jalasjärvi Nenonen Marjatta Kaarina Numminen Leena Turku Nurmikolu Kirsileena Tampere Nurmio Tauno Rovaniemi Nyblom Kari Tampere Nyroos Alf Vasa Paananen Eija Helsinki Paldanius Kari Imatra Partanen Raija Helsinki Pelkonen Sisko Kajaani Peltomäki Raija Raisio Peltonen Hannu Loimaa Pennanen Raimo Joensuu Perkiö Irmeli Heinola Pesonen Aulikki Kokkola Pesonen Matti Joensuu Pietilä Tarja Vammala Pihlapuro Pentti Savonlinna Pikkarainen Rauno Kuopio Pikkarainen Satu Helsinki Ponkiniemi Vilho Hämeenkyrö Postila Vappu Sodankylä Pyykkö Teuvo Oulu Rahko Solveig Malax/Korsnäs Rannanpää Eija Vimpeli Rautiainen Jarmo Seinäjoki Rautiola Leena Paimio Rossi-Määttä Tuula Sotkamo Routaniemi Sakari Raahe Ruotsalainen Arja Kuopio 19

20 Ruuskanen Jukka Rytkönen Pauli Saastamoinen Ari Sairanen Merja Salminen Risto Salomäki Sinikka Seppänen Mirja Sipilä Merja Sjöblom Henrik Sjölund Janne Soramäki Anne Starck Erja Stark Reijo Streng Leila Suhonen Raija Suntila Mirja Söderlund Johanna Talonpoika Kaija Toikkanen Hannu Tulonen Arto Törmänen Kaisa Uusikartano Arja Valo Arja Vattulainen Risto Vehkamäki Barbro Viitanen Jyrki Vilen Merja Virkki Tapio Virta Terhi Välimaa Sirkka Väänänen Leena Yksjärvi Kari Ylitalo Teijo Tampere Pieksämäki Pihtipudas Kerava Vantaa Parkano Äänekoski Kotka Mariehamn Uusikaupunki Turku Pori Kemi Lohja/Karjalohja/Sammatti Siilinjärvi Vilppula Kouvola Vantaa Helsinki Keuruu Rovaniemi Ylöjärvi Ylöjärvi Lieksa Helsinki asti, Ulla Simovaara alkaen Kuopio Jyväskylä Imatra Nokia Turku Porvoo Jyväskylä Sodankylä Yhteisöjäsenliittojen edustajat Mika Oranen Juha Masalin Markku Kosonen Jari Tuomela Aliupseeriliitto Merivartioliitto Tulliliitto Vankilavirkailijain Liitto 20

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä. Muistio 3 8.10.2009

Henkilöstötyöryhmä. Muistio 3 8.10.2009 Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys 1(7) Henkilöstötyöryhmä Muistio 3 8.10.2009 Aika 8.10..2009 klo 9.00-11.00 Paikka Muhos, Koivu ja Tähti Osallistujat Jarmo Raappana, Jyty, Muhos, pj Kaisu

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen

RL Nuorisojaoston avoinkokous. 6. Raksanuoret Internet sivujen katsaus ja Extran kehittäminen Aika 24.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta, naruportintie 68 02860 Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot