Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010

2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...3 JOHDANTO...5 Yleinen talouskehitys...5 Kuntien ja valtion talouskehitys...5 JHL:n jäsenkehitys...6 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Painopiste Painopiste Painopiste Painopiste...15 LIITTO-ORGANISAATIO...17 Liiton hallinto...17 Liiton henkilöstö...17 Edustajisto ja hallitus

3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Aktiiviset yhdistykset ovat ammattiliiton kivijalka. Toimiva edunvalvonta tarvitsee valppaita, osaavia ja tarmokkaita liiton aktiiveja. Tälle ajattomalle toteamukselle antavat lisäpainoa julkishallinnon ja työelämän muutokset, jotka korostavat paikallisen edunvalvonnan merkitystä. Siksi JHL:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa olivat etusijalla yhdistysten toimintatapojen ja yhdistysrakenteen kehittäminen sekä luottamusmiesten ja työsuojelutoimijoiden työn tukeminen. Tavoitteena oli vahvistaa työpaikkaluottamusmiesten asemaa myös jäsenhankinnassa ja uusien aktiivien rekrytoinnissa Onneksi meillä liittona on hyvät koulutus- ja kehittämispalveluresurssit, joilla olemme voineet näihin tarpeisiin vastata. Erityistä tunnustusta ansaitsee myös erillinen Koulutiedotus hanke, joka tuotti hyviä tuloksia sekä opiskelevien jäsenten ja koulutiedottajien hankinnassa että uusien työmallien kehittämisessä. Liittomme tunnettuus oppilaitoksissa on parantunut. Lupaavaa yhteistyötä oppilaskuntien kanssa on aktiivisesti jatkettava. Motivaatio koulutiedotustyöhön kasvoi eikä tätä hyvää virettä pidä päästä laimentumaan. JHL on liittona kannustanut jäseniään oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Olemme vakuuttuneita, että tuloksellisuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Siitä on näyttöä myös liiton kehittämispalveluyksikön toteuttamissa kehittämishankkeissa. Olemme koulutuksessa ja laajassa yhteiskuntavaikuttamisessa pyrkineet kääntämään julkiseen toimintaan soveltumattoman tuottavuuskeskustelun laveammaksi tuloksellisuusajatteluksi, jossa perinteisen tuottavuuden ohelle tarkastellaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä ja hyvinvointia. Kokemukset kunta-alan syksyn 2010 palkkaratkaisuun sisältyvästä tuloksellisuuserästä kertovat, että tuloksellisuusajattelu ja sen moitteeton toteutus vaativat vielä opettelua ja harjaantumista sekä henkilöstön että työnantajien tahoilla. Valtiosektorilla JHL on vaatinut nykymuotoisen valtion tuottavuusohjelman lakkauttamista. Se on ollut karhunpalvelus kestävän tuloksellisuuden tavoittelulle ja johtanut monissa virastoissa pelkkiin henkilöstöleikkauksiin ja toimintojen ulkoistamiseen henkilöstövähennysten toteuttamiseksi. Valtion henkilöstön mitta alkaa olla täysi. Olemme jatkuvasti painottaneet myös tarvetta kehittää työ- ja sosiaalilainsäädäntöä vastaamaan erilaisista työn teettämisen tavoista aiheutuviin haasteisiin. Pätkä-, silppu-, osaaika- ja vuokratyötä tekevät sekä palkkatyöstä itsensä työllistäjiksi siirretyt ovat työmarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Erityisesti määräaikaisten asemaan onkin jatkuvasti saatu pieniä parannuksia sekä lainsäädännössä että muun muassa yliopistojen uudessa työehtosopimuksessa. JHL:n sitkeän työn tuloksena hyväksyttiin viime vuonna työaikalakiin muutos, jolla tuo omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikasuojelun piiriin. Vuosi 2010 alkoi useimmilla työehtoaloillamme talouskriisin varjostamilla neuvotteluilla uusista noin kaksivuotisista työ- ja virkaehtosopimuksista. Kunta-alan erityishaaste oli kohdentaa valtakunnallisia palkankorotuksia niin, ettei sopimus tuottaisi hoito- ja hoivatehtäviin järjestöperusteisia palkkaeroja. Valtiolla henkilöstön aseman ja työehtojen turvaaminen organisaatiomuutostilanteissa oli tekstiuudistusten keskiössä. Julkishallinnon uudet, yhteistoimintamenettelyäkin halventavat toimintatavat ja omistajaohjauksen puutteet aiheuttivat vuoden aikana paljon hankaluuksia. Helsingin Bussiliikenne Oy:ssä sovellettavaa työehtosopimusta koskeva kiista oli tästä esimerkki, jossa JHL:n 3

4 edunvalvonta osoitti toimivuutensa. Siitä on kiittäminen yhdistyksemme aktiivien pontevuutta ja osaamista, jäsenten lakkovalmiutta, Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteessä työskentelevien valmiutta tukilakkoon sekä JHL:n ja Jytyn saumatonta yhteistyötä. Yhteispeli kannatti jäsenten parhaaksi! Vuosi 2010 oli myös järjestöllisen liittoutumisvalmistelun aikaa. JHL ja Rautatieläisten liitto tekivät päätöksen liittojen yhdistymisestä. Raidealan ammattilaisille perustetaan oma valtakunnallinen yhteisjärjestö JHL:ään. Pitkään valmisteltu yhdistyminen kypsyi myös rajavalvonnassa. Yhteisöjäsenemme Merivartioliitto ja aiemmin Pardiaan kuulunut Rajavartioliitto päättivät yhdistymisestä siten, että Rajavartioliiton yhdistykset hakevat Merivartioliiton jäsenyyttä. Uuden liiton perustaminen toteutuu täysimääräisesti Merivartioliiton sääntömääräisessä edustajakokouksessa vuonna JHL on jo aiemmin koonnut omia turvallisuusalojen ammattilaisia muun muassa yhteisille ammatillisille opintopäiville. Liittomme aloitteesta keskusjärjestö SAK:ssa käynnistyy vuonna 2011 turvallisuusalojen yhteistyön vahvistamiseksi oma turvallisuusalojen fooruminsa. Pitkäjänteinen työ tuottaa tuloksia myös liittolaispolitiikassa! Nopea silmäys taaksepäin antaa väläyksen JHL:n moninaisesta toiminnasta. Koko liittoorganisaatio ansaitsee työteliäästä vuodesta lämpimän kiitoksen. Teemme merkityksellistä työtä. On hienoa tehdä sitä, mihin uskoo! 4

5 JOHDANTO Yleinen talouskehitys Vuonna 2009 läntisiin teollisuusmaihin iskenyt taloudellinen taantuma heikensi julkisen sektorin vahvaa rahoitusasemaa. Julkinen talous syöksyi raskaaseen alijäämään, mutta vielä vuonna 2010 Suomen julkisen talouden alijäämä pysyi kuitenkin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettua kolmen prosentin bruttokansantuoterajaa pienempänä. Suurista ongelmista huolimatta Suomen talous kääntyi nousuun vuoden 2010 aikana. Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia ja vienti lisääntyi 5,1 prosenttia. Luvut kertovat hyvin myönteisestä kehityksestä sillä vuonna 2009 bruttokansantuote sukelsi peräti 8,2 prosenttia alaspäin. Työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana. Palveluelinkeinoissa työpaikkojen määrä kasvoi, mutta teollisuudessa työpaikkojen määrä jatkoi vähenemistä. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi ja se johtui lomautusten vähenemisestä ja vajaatyöllisten työaikojen pidentymisestä. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2,6 prosenttia. Suurin osa työehtosopimuksista tehtiin useampivuotisiksi, mutta palkankorotukset sovittiin pääsääntöisesti vain vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2010 aikana neuvotellut sopimuskorotukset nostivat ansioita keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Inflaatio kiihtyi tuntuvasti. Kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna hinnat nousivat vuonna 2010 noin 1,2 prosenttia. Yksityisen sektorin investoinnit lisääntyivät 0,9 prosenttia. Tämä on selvä käänne parempaan sillä vuonna 2009 yksityiset investoinnit romahtivat 17,4 prosenttia. Julkiset investoinnit lisääntyivät 0,1 prosenttia kun ne edellisenä vuonna kasvoivat 6,2 prosenttia. Kotitalouksien velkakanta lisääntyi tuloja nopeammin. Kotitalouksien velkaantumisaste saavutti uuden ennätyksen ja oli noin 115 prosenttia käytettävistä tuloista. Kuntien ja valtion talouskehitys Huolimatta talouden piristymisestä, jäi valtionhallinnon rahoitusasema viime vuonna noin 10 miljardia euroa alijäämäiseksi. Valtionvelka oli vuonna 2010 noin 41,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kuntatalouden tila koheni selvästi vuonna Verotulojen kasvu oli huomattavasti ennakoitua nopeampaa ja menot kasvoivat varsin maltillisesti. Kuntien verotulot kasvoivat runsaat 5 prosenttia ja kasvun taustalla olivat ennakoitua suotuisampi työllisyyskehitys sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostot. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 5

6 lainakanta oli vuonna 2010 noin 12 miljardia euroa eli noin miljardin enemmän kuin edellisenä vuotena. JHL:n jäsenkehitys Liiton kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä (v yhteensä ). Kokonaismäärään sisältyy yhteensä (6 389) JHL:n yhteisöjäsenliittojen jäsentä. JHL:n varsinaisia jäseniä oli vuodenvaihteessa ( ), joista vapaajäseniä (39 324). Vuonna 2010 varsinaisten jäsenten määrä lisääntyi jäsenellä, kun edellisvuonna jäsenmäärä aleni 729 jäsenellä. Jäsenmäärän kasvuun vaikutti erityisesti onnistuminen oppilaitoksissa tapahtuneessa tiedottamisessa ja opiskelijajäsenten rekrytoinnissa. Vuoden 2010 lopussa jäsenistä naisia oli ja miehiä eli vastaavasti 72,6 prosenttia ja 27,4 prosenttia. Liittoon liittyi uusia jäseniä vuoden 2010 aikana (12 495) ja liitosta erosi (13 434). Uusien jäsenten keski-ikä oli 32 (33,5) vuotta ja kaikkien jäsenten keski-ikä 50 (51) vuotta. JHL:n yhdistyksiä oli vuoden päättyessä 669 (696). Vuonna 2010 purkautui 23 yhdistystä, joiden jäsenet siirtyivät muihin JHL-yhdistyksiin. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi yhdistys. Yksi yhteisjärjestö purkautui ja vuoden lopussa yhteisjärjestöjä oli 19. 6

7 TOIMINTASUUNNITELMAN MUKAISET PAINOPISTEET Vuoden 2010 painopisteet Liiton vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa on viime vuosien tapaan jäsennetty painopisteittäin. Painopisteitä on neljä, joista jokainen on sekä aiheensa että toimenpiteittensä suhteen laaja kokonaisuus. Vuoden 2010 toiminnan suunnittelua ohjaavat painopisteet 1. Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 2. Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 3. Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 4. Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 7

8 1. Painopiste Kehitetään liiton paikallista edunvalvontakykyä muuttamalla yhdistysrakenteita, yhdistysten toimintatapoja ja vahvistamalla paikallisten toimijoiden edunvalvontaosaamista 1.1. Käynnistetään ja tuetaan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa yhdistysrakenteen ja yhdistyksen toimintatapojen kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten perustehtävän kirkastamiseen, yhdistysten muutoksen hallintakyvyn parantamiseen ja aktiivien tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittämiseen. Syntyviä pilottimalleja hyödynnetään liiton yhdistysrakenteen ja toiminnan kehittämistyössä. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Koulutusosasto Tekeminen: Vuoden aikana on käynnistetty useita suurten ja keskisuurten kaupunkien organisaatiouudistuksiin liittyviä yhdistysrakenteen ja -toiminnan kehittämishankkeita, joita on tuettu koulutuksellisin panoksin. Loppuvuodesta käynnistettiin järjestöosaston ja kehittämisyksikön yhteinen OHMU-hanke (Ohjaajana muutoksessa), jonka tarkoituksena on parantaa muutoshankkeita ohjaavien toimitsijoiden valmiuksia ja kehittää hankkeiden toteuttamista tukevia toimintamalleja Yhtenäistetään ja luodaan raportointijärjestelmä aluetoimistojen ja yhdistysaktiivien kehityskeskustelu- ja koulutuskäytäntöihin. Tekeminen: Yhdistyksien kanssa käytäviä arviointi- ja tavoitekeskustelujen yhtenäistäminen oli aluetoimistojen keskeisenä tavoitteena. Loppuvuodesta käynnistettiin hanke yhtenäisen keskustelumallin ja keskustelujen dokumentoinnin kehittämiseksi. Keskustelujen keskeisenä sisältönä on yhdistysaktiivien ja työpaikan luottamushenkilöiden koulutustarpeen ja kehittämistuen arviointi Laaditaan koulutussuunnitelma kaikissa JHL:n yhdistyksissä. Koulutusosasto Tekeminen: Koulutuksen suunnittelun vuosikortti on otettu aktiiviseen käyttöön järjestökursseilla vuonna Kortti on ollut tärkeä apuväline yhdistysten kehityskeskusteluissa. Järjestökursseilla on käyty läpi koulutussuunnittelun merkitystä yhdistystoiminnalle. Aktiivien ja jäsenistön koulutus on ollut painopisteenä. Koulutuksessa olleiden yhdistysten edustajat ovat vieneet koulutussuunnitelmaideaa paikallistasolle. Osa yhdistyksistä on ottanut kortin käyttöön menestyksellä. Koulutussuunnittelun tärkeyttä on myös painotettu opintosihteerien tehtävässä. Koulutussuunnittelun eteneminen jatkuu vuonna 2011 järjestökursseilla Kartoitetaan kyselyllä ja työpaikkakäynneillä erikseen määriteltyjen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten työpaikkojen järjestäytymisastetta, sopimusten noudattamista ja liiton edunvalvontaorganisaation tila niissä Edunvalvontaosasto

9 Tekeminen: Toimintasuunnitelman mukaisesti liiton toimisto on toimintavuoden aikana valmistellut kyselyä yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan edunvalvontakenttään liittyvistä erityiskysymyksistä. Kyselyn ensimmäisessä vaiheessa kysymykset lähetettiin noin 4000 liiton jäsenelle jotka toimivat sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Vastauksia kyselyyn tuli vajaalta tuhannelta jäseneltä. Toimintavuoden aikana on myös toteutettu yritysvierailuja mm. Validia palveluissa ja Rinnekotisäätiössä. Projekti jatkuu vuoden 2011 aikana jolloin toteutetaan molemmilla sopimusaloilla kyselyn toinen kierros ja aloitetaan erikseen aluetoimistoalueittain toteutettavat yrityksiin kohdistuvat aluekierrokset Luodaan malli edunvalvonta-aktiivien paikallisen edunvalvonnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi yhdistysten omilla taloudellisilla resursseilla. Yleisjohto Tekeminen: Yhdistyksien paikallisten edunvalvontaedellytysten vahvistaminen on keskeisenä arviointikriteerinä ja tavoitteena järjestökoulutuksessa ja yhdistysrakenteen sekä yhdistystoiminnan kehittämisessä Teetetään tutkimus vapaaehtoistyön ja yhdistysaktiivisuuden ehdoista. Tekeminen: JHL tilasi tammikuussa 2010 ko. tutkimuksen Jyväskylän yliopistolta. Tutkimus toteutetaan gradu-lopputyöhön sopivan casetutkimuksen muodossa. Tutkimus valmistuu kevään 2011 aikana. Tutkimuksen johtopäätökset jalostetaan liiton kehittämistyöhön Käynnistetään valtion sektorilla kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuloksellisuuden monipuolinen arviointi ja työelämän laadun kehittäminen Kehittämispalveluyksikkö Tekeminen: Oikeusministeriössä käynnistyi marraskuussa 2010 Valtion työsuojelurahaston rahoittama oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistämishanke OTE. Hankkeen kesto on Hankkeen 1. vaiheen työskentelyyn osallistuvat eri sektoreiden nimeämät johtajat hankeryhmissä ja hallinnonalan kaikki työsuojelutoimijat. Hanke kohdistuu koko hallinnonalalle ja kaikkien virastojen henkilöstöön. Virastoja ja laitoksia on yhteensä 300. Hankkeen 1. vaiheessa luodaan ja käynnistetään rakenteet, joissa kartoitus- ja selvitystyö tehdään. Työ on samalla yhteistoiminnallista kehittämistyöskentelyä, jossa nykytilan kuvaamiseen liitetään kysymys, miten työsuojelutoimintaa tulisi jatkossa tehdä entistä paremmin. Pääpaino on työsuojelutoiminnan tarkastelussa ja eri toimijoiden rooleissa ja vastuissa. Hankkeessa toteutetaan verkkotyöskentelyä VERKKO-OTE-alustalla. Hankevaihe 1. päättyy arviointiin ja johtopäätösten tekoon jatkotyöskentelyn kirkastamiseksi sekä hankevaiheen 2. toimintatapojen määrittämiseen. Hankevaiheessa 1. toteutetaan kartoittamistehtävä 9

10 webdialogina, johon laaja-alaisesti kutsutaan sekä hanketyön avaintoimijat että johdon ja järjestöjen edustajat. Hankevaiheessa 1. luodut ja käynnistetyt rakenteet jatkavat kehittämistyötä eteenpäin. Samalla arvioidaan myös uusien rakenteiden tarve. Mahdolliseen hankevaihe 2:een haetaan jatkorahoitus Valtion työsuojelurahastolta. 2. Painopiste Kehitetään yhdistystoimintaa tukemaan jäsenhankintaa ja jäsenten aktiivista osallistumista liiton toimintaan 2.1. Selkeytetään ja vahvistetaan ammattiala- /työpaikkaluottamusmiesten asemaa liiton edunvalvontatehtävissä, jäsenhankinnassa ja aktiivien rekrytoinnissa. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Tekeminen: Yhdistyksien rooli edunvalvonnan organisoinnissa ja työpaikan luottamustehtävissä olevien toiminnan ohjauksessa oli keskeisellä sijalla yhdistystoiminnan kehittämishankkeissa ja järjestökoulutuksessa. Ammattiala-/työpaikkaluottamusmiesten roolia työpaikkanäkyvyydessä ja jäsenhankinnassa on vahvistettu erityisesti kannustinjärjestelmällä ja muilla jäsenhankinnan tukitoimilla Parannetaan liiton koulutiedottajien koulutusta ja osaamista sekä lisätään aktiivisten tiedottajien määrää. Varmistetaan tehtävän hoitajille asianmukaiset välineet ja sitoutuminen. Tuetaan koulutiedotusta jalkauttamalla henkilökuntaa oppilaitoskäynneille ja ammatillistamalla koulutiedotusta koulutiedotuksen kehittämishankkeen tuloksia hyödyntäen. Koulutusosasto (Työttömyyskassa) Tekeminen: Vuoden aikana loppuunsaatettiin koulutiedotus projekti. Sen tuloksena koulutiedottajien määrä kaksinkertaistui ja heidän aktiivisuutensa lisääntyi. Uudistettiin koulutiedotuksen käytössä olevat kalvosarjat ja tarkistettiin koulutiedotuksen toimintaprosessit. Viikolla 34 järjestettiin koulutiedotuksen jalkautumisviikko, josta saatiin hyviä tuloksia Arvioidaan jäsenhankinnan kannustinjärjestelmä ja sen kehittämistarpeet. Tekeminen: Kokonaisvaltainen arviointi siirtyi vuodelle 2011, koska järjestelmän käyttöönotto viivästyi ja vuonna 2010 järjestelmää vielä hiottiin siten, ettei kattavaa arviointia sen tehosta olisi voitu vielä laatia. Syksyllä 2010 tehtiin ensimmäinen laajamittainen kannustimien jakokierros. Ensimmäiset arviot kertovat järjestelmän toimivuudesta, myös työssäkäyvien liittyneiden jäsenten määrä kasvoi vuonna Otetaan sosiaalinen media ja sen koordinoitu käyttö osaksi liiton viestintää ja toimintaa. Luodaan malli alueiden ja yhdistysten käyttöön sosiaalisen median hyödyntämiselle. Edunvalvontaosasto Koulutusosasto 10

11 Tekeminen: Sosiaalisen median käyttöä edistettiin ja ensimmäiset aiheeseen liittyvät kurssit toteutetaan Liitossa asiaa suunnitteli sosiaalisen median työryhmä, jonka työtä johtoryhmä päätti jatkaa vielä keväälle Kytketään kyselytutkimuksen keinoin jäsenet liiton päätösten valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen. Yleisjohto Tekeminen: Jäsenten näkemyksiä ja mielipiteitä tiedusteltiin erilaisin kyselytutkimuksin kenties enemmän kuin koskaan aiemmin. JHL osallistui merkittävällä panoksella viiden vuoden välein toteutettavaan SAK:n suureen jäsentutkimukseen. JHL:n omaa Jäsenen ääni - tutkimusryhmää hyödynnettiin erityisesti sopimusneuvotteluiden ja viestintästrategian tukena. Ennen sopimusneuvotteluja jäsenistön näkemyksiä tiedusteltiin mm. lomarahojen vapaaksi vaihdosta, epätyypillisistä työsuhteista ja vähimmäispalkkatavoitteesta. Sopimusten synnyn jälkeen kartoitettiin jäsenistön kokemuksia neuvottelukierroksesta. Tutkimusryhmä teki myös ehdotuksia JHL:n viestinnän iskulauseiksi. Edellisten lisäksi suurten vastaajamäärien kyselyitä olivat nuorille jäsenille suunnattu kysely työssäoppimisesta ja työharjoittelusta, koulunkäyntiavustajille kohdistettu kysely sekä ruotsinkielisille jäsenille osoitettu kysely Löntagaren -lehden merkityksestä. Valtion työntekijöille suunnattiin kolme laajaa yhteiskuntavaikuttamista tukevaa kyselytutkimusta. Hätäkeskuskysely, kysely ALKU -hankkeesta ja valtion tuottavuusohjelmaa koskeva kysely toimivat olennaisena taustamateriaalina, kun liitto puolusti jäsentensä etua näissä muutostilanteissa. Yhdistyksille suunnattua kyselyä hyödynnettiin kerättäessä kokemuksia Reilu peli -kampanjasta, jossa yhdistykset saattoivat tilata reiluja jalkapalloja ja jakaa niitä esim. päiväkodeille. Vaikka osassa kyselytutkimuksia vastaajat olivat pitkälti samoja, niin silti erilaisten kyselytutkimusten kautta jopa tuhannet liiton jäsenet saivat vaikutuskanavan liiton päätöksenteon valmisteluun ja yhteiskuntavaikuttamiseen Toteutetaan viestintäristeily yhdistysviestinnän aktivoimiseksi ja jäsenten osallistumisen vahvistamiseksi. Tekeminen: JHL:n Voimaa viestinnästä -risteily seminaareineen järjestettiin Siihen osallistui noin 600 yhdistysaktiivia ja jäsentä. Tapahtumaan liittyi nettisivusto, joka avattiin loppukeväästä. Risteilyn seminaariosuus 4.9. pidettiin maissa, Marina Congress Centerin tiloissa Helsingissä. YLE:n entinen pääjohtaja Mikael Jungner puhui sosiaalisesta mediasta ja viestintätoimisto Pohjoisrannan toimitusjohtaja Jouni Heinonen yhdistysten brändäyksestä. Seminaarin yhteydessä oli tapahtumatori monin mediaan liittyvin toiminnoin. Myös JHL:n osastot esittäytyivät. Osallistujille jaettiin JHL:n tuore viestintäopas. Risteily tehtiin Viking XPress -aluksella, kohteena Tallinna. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin, laiva myytiin täyteen 11

12 ja osallistujat olivat tyytyväisiä. 3. Painopiste Kehitetään liitto-organisaation toimintatapoja, sisäistä yhteistyötä ja selkeytetään vastuita sekä täsmennetään resursseja liiton edunvalvontaketjussa 3.1. Täsmennetään osana paikallisen edunvalvonnan resursointihanketta yhdistysten, yhteisjärjestöjen sekä aluetoimistojen edunvalvonta- ja järjestötyön työnjako. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Yleisjohto Tekeminen: Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavien yhteisjärjestöjen uudistetut avustusperusteet otettiin loppuvuodesta käyttöön. Yhteisjärjestöjen ja yhdistyksien työnjakoa ja vastuita paikallisessa edunvalvonnassa selkeytettiin syysedustajistossa päätetyllä sääntömuutoksella. Yhdistyksien, yhteisjärjestöjen ja aluetoimistojen roolia ja työnjakoa paikallisessa edunvalvonnassa on käsitelty useissa organisaatiomuutoksiin liittyvissä kehittämishankkeissa ja aluetoimistojen ja yhteisjärjestöjen yhteistyöhankkeissa Jatketaan liiton työyhteisöjen yhteistyön ja palveluprosessien kehittämistä. Yleisjohto Osastot Tekeminen: JHL:n työyhteisöt vastasivat 2010 henkilöstöstrategian toteutumista koskevaan kyselyyn; vastauksissa erityisen myönteisenä arviona nousi se, että yhteistyö eri yksiköiden ja osastojen välillä on lisääntynyt. Edistysaskeleita on otettu etenkin järjestö- ja edunvalvontaosaston kesken sekä edunvalvontaosaston, oikeudellisen osaston ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osaston kesken. Osassa työyhteisöjen vastauksista oltiin toisaalta sitä mieltä, että yhteistyö ei ole riittävää ja kaipaa tehostamista edelleen. Työprosessien kuvauksina on valmistunut ay-koulutuksen suunnitteluprosessin kuvaus ja oikeudellisten erimielisyysasioiden käsittelyn prosessikuvaus. Valmistelussa on jäsenyysprosessin kuvaus. Koulutussuunnitelmaprosessin kuvauksen pohjalta tehtiin koulutus- ja järjestöosaston yhteistyönä mm. aluekoulutuksen hinnoittelun yhtenäistäminen sekä kehitettiin yhdessä koulutuksen toteuttamistapoja ja kurssikäytäntöjä. Oikeudellisen prosessin kuvauksen pohjalta päätettiin lisätä aluetoimistojen toimitsijoiden oikeudellista koulutusta. Oikeudellinen osasto, viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osasto ja edunvalvontaosasto ovat tehneet yhteistyötä pätkätyösivuston luomisessa. JHL:n työuupumuskysely, BBI, suoritettiin keväällä 2010 kyselyn tulosten pohjalta on laadittu toimenpideohjelma, jonka tavoite on mm. vahvistaa työyhteisöjen toimivuutta ja keskinäistä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. BBI-toimenpideohjelman mukaisesti 12

13 osastojen ja työyksiköiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä on lisätty ja vakiinnutettu. Ammatillisessa edunvalvontatyössä osastot ovat osallistuneet ammatillisten verkostojen ja ammatillisten opintopäivien valmisteluun ja toteuttamiseen osastorajat ylittävän tiimin toiminnan mukaisesti. Aluetoimistojen vastuutoimitsijat on kytketty aiempaa tiiviimmin sopimukselliseen edunvalvontaan mm. yhteisillä tapaamisilla sopimusalavastuittain. On otettu käyttöön uusi Komppi-intrapalvelu, joka mahdollistaa paremmin mm. sisäisten työryhmien käytön ja osastojen uutisseurannan Kehitetään järjestöpalveluissa käyttöön otettua palvelumallia. Luodaan edunvalvontapalveluihin kullekin sopimusalalle sen toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin soveltuva palvelumalli. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Järjestöpalveluissa käytettävän palvelumallin käyttöönottoa selvitellään edelleen edunvalvontaosastolla. Lisäksi selvitetään voidaanko konseptia kehittää kaikkien sektorien yhteisen toimintamallin pohjalta. Kehittämistyössä tullaan arvioimaan tavoiteaikojen saavuttamiseksi tarvittava työvoiman tarve Uudistetaan ammatillisen edunvalvonnan toimintamallia, täsmennetään ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja vahvistetaan resursseja. Ammatillisessa edunvalvonnassa korostetaan sekä jäsenhankinnan että jäsenhuollon tavoitteita. Koulutusosasto Edunvalvontaosasto Tekeminen: Ammatillisen edunvalvonnan työryhmä on käsitellyt asioita kolmessa kokouksessa vuoden 2010 aikana. Koulutiedotuksen kampanja on onnistunut hyvin. Kaikkiaan opiskelijajäseniä on kampanjaviikoilla liittynyt n uutta jäsentä, mutta valmistuvien opiskelijoiden kiinnittyminen on ongelmallista. Opiskelijajäsenille on lähtenyt kolme kappaletta sähköistä uutiskirjettä. Vuoden 2010 aikana liitolle perustettiin uuden nettisivut, niille valmisteltiin ammattialasivut ja ammatillisille verkostoille tehtiin omat sivustot. Ammattialaoppaita on päivitetty runsaasti vuoden aikana ja uusia esitteitä on valmistunut. Ammatillisen edunvalvonnan vastuita ja resursseja ei ole saatu täsmennettyä JHL:n organisaatiossa vuoden 2010 aikana Teetetään ulkopuolinen arvio liiton koulutuksen kurssisisällöistä, koulutuksen toteutustavasta sekä suunnittelu- ja rekrytointijärjestelmästä. Koulutusosasto Yleisjohto Tekeminen: Tarjouskilpailun perusteella arvioinnin tekijäksi valittiin 13

14 Humanistinen ammattikorkeakoulu / T & K päällikkö Pekka Kaunismaa. Laajempi webropol - kyselytutkimus tehtiin JHL:n johtoryhmälle, koulutuksen yhteistyöryhmälle, koulutuksen suunnitteluryhmille sekä koulutusosastolle. Lisäksi arvioinnissa haastateltiin osaa liiton koulutustoimijoista. Arvioinnin tulokset esiteltiin loppuvuodesta koulutuksen yhteistyöryhmälle ja JHL:n hallitukselle. Arvioinnin pohjalta tehdään liiton koulutuksen osalta korjauksia, täsmennyksiä ja uusia ohjeistuksia yhteistyössä muiden osastojen kanssa v Arvioinnin johtopäätöksenä oli muun muassa se, että koulutuksen palaute- ja arviointitietoa kaivattiin enemmän. Vuoden 2010 aikana kurssilaisilta kerättiin laaja sähköinen palautemateriaali jota on hyödynnetty vuoden 2011 koulutuksessa sekä vuoden 2012 koulutuksen suunnittelussa. Arvioinnissa todettiin myös että liiton koulutusta ei ole kuvattu liiton strategiassa ja että koulutuksen strategian uudistaminen on tärkeää. Liiton uutta strategiaa tehdään vuoden 2011 aikana ja siihen liittyen tehdään myös JHL:n koulutusstrategia. Arvioinnissa suositeltiin lisäksi koulutuksen markkinoinnin tehostamista, tiedonkulun parantamista sekä suunnittelu- ja koulutusprosessien systematisointia. Erityisenä kehittämiskohteena arvioinnin pohjalta on ollut aluekoulutuksen pelisääntöjen selkiyttäminen sekä uusien koulutettavien ja kohderyhmien rekrytoiminen JHL:n järjestämään koulutukseen Toteutetaan käyttäjälähtöinen verkkopalvelujen uudistus ja tarkennetaan osastojen viestintävastuita. Osastot Tekeminen: Syksyllä 2009 käynnistetty JHL:n verkkopalveluiden uudistusprojekti valmistui ja uusi palvelu julkaistiin aikataulun mukaisesti kesäkuussa www-palvelu sisältää julkiset kotisivut sekä jäsen- ja aktiivisivut. Työttömyyskassa sivut rakennettiin omaksi kokonaisuudekseen. Tavoitteena oli saada toimintavarma palvelu ja samalla uudistaa palvelun ulkoasu ja rakenne. Palvelu on toiminut ilman häiriöitä. Samassa projektissa uudistettiin myös henkilökunnan intrapalvelu, joka osin saatiin käyttöön jo kesäkuussa ja lopullisesti uuteen intraan siirryttiin vuoden lopussa. Uutta intraa pyritään kehittämään pelkästä informaation välityksen välineestä enemmän varsinaista työn tekoa tukevaksi. Verkkopalvelujen hajautettua ylläpitoa on edelleen pyritty vahvistamaan ja henkilökunta koulutettiin kattavasti uusien julkaisujärjestelmien käyttöön Tehostetaan osastojen yhteistyötä jäsentietojen ja aktiivien yhteystietojen päivittämiseksi. Edunvalvontaosasto Tekeminen: Osastojen järjestämien tilaisuuksien ja koulutusten yhteydessä osallistujia ohjattiin päivittämään omat jäsentietonsa. Erityistä huomiota kiinnitettiin sopimusala- ja ammattitietoihin. Yhdistyksiä kannustettiin pitämään tietojen päivitysteemaa esillä kaikessa jäsenviestinnässään. 14

15 4. Painopiste Vahvistetaan JHL:n ulkoista kuvaa liittona, joka on erilaisissa työsuhteissa työskentelevien jäsentensä luja edunvalvoja ja luotettava neuvottelija sekä aktiivinen työelämän laadun ja oikeudenmukaisuuden kehittäjä 4.1. Tehostetaan erityyppisissä työsuhteissa työskentelevien edunvalvontapalvelua. Perustetaan asiantuntija puhelinpalvelu ja nettiin ns. silpputyösivut sekä osallistutaan epätyypillisiä työsuhteita koskevaan yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittiseen keskusteluun. Toteuttamisvastuu (arviointi/seuranta) Edunvalvontaosasto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Perustettiin syksyllä edunvalvontaosaston vetämä työryhmä valmistelemaan liiton nettisivuille silpputyösivustoa. Työryhmässä on edustus edunvalvonnan lisäksi oikeudelliselta, järjestö-, ja viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osastolta sekä työttömyyskassasta. Työn on tarkoitus valmistua ja sivuston aueta 2011 keväällä. Oltiin aktiivisesti mukana eri foorumeilla käydyissä keskusteluissa koskien silpputöitä ja tuotiin esille ongelmia, joita uusiin työmuotoihin liittyy sopimusedunvalvonnan näkökulmasta. JHL:n Aktiivi -lehti 4/2010 tehtiin "Epätyypilliset työt" -teemanumerona. Liiton kannanotoissa nostettiin esiin mm. pätkätöiden käyttö ostopalveluyrityksissä. Ison mediahuomion sai myös JHL:n voittama oikeustapaus Moision kuntayhtymän hoitoapulaisten työsuhteiden ketjuttamisesta pahimmillaan 400 määräaikaiseen työsuhteen ajan Kehitetään liiton viestintävalmiuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Järjestö Tekeminen: JHL:n viestintäkoulutuksen tehostaminen alkoi Voimaa viestinnästä -risteilyn yhteydessä, jolloin julkaistiin liiton viestintäopas koko organisaation käyttöön. JHL:n omia aluetoimistoja on koulutettu rypäskohtaisesti median käyttöön. Lisäksi Raseborg-opiston viestintäkoulutusta täydentämään perustettiin Luottamusmiestiedon III A kurssi, joka keskittyy mediaviestintään. Opisto/koulutusosasto on lisäksi järjestänyt runsaasti viestintäkoulutusta yhdistystoimijoille. Uutuutena koulutuksissa on esillä ollut sosiaalisen median käyttö osana yhdistysten viestintää ja toimintaa Vaikutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen (ns. Sata-komitea) jatkovalmisteluun ja työttömyysturvan kehittämiseen. Yleisjohto Oikeudellinen osasto Tekeminen: Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta seurattiin säännöllisesti SAK:n sosiaalivaliokunnassa. Valiokunnan kautta JHL:n edustajat välittivät liiton kantoja työttömyys- ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen linjoihin sekä vanhempainvapaiden eri etuuksien yhtenäisempään järjestelmään. Liiton linjauksissa etusijalla olivat pätkä- ja silpputyösuhteisten työntekijöiden sekä itsensä työllistäjien toimeentuloon liittyvät ongelmat. 15

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty kevätkokouksessa 22.4.2013 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto www.jhl.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus 6 Rakennusteollisuus ja työllisyys notkahtivat 6 Tuotannon ja työllisyyden lukemia 6 Politiikkaa 7 Harmaan talouden

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 ry. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 21.3.2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta

Vuosikertomus 2013. 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2013 11.4.2014 Ilman tuloslaskelmaa ja tasetta Vuosikertomus 2 (37) Vuosikertomus 3 (37) Sisällysluettelo 1 Puheenjohtajan katsaus... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Hallinto... 4 1.3 Talous... 4

Lisätiedot

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Vuosikertomus 2007 Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Sisältö 02 Kuntien eläkevakuutus lyhyesti 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Yhteiskuntavastuu 08 Eläketurvan haasteet 11 Palvelut 13 Eläkepalvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2011

Tilinpäätös 31.12.2011 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2013 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Toimintakertomus 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Kaarina Jokinen puheenjohtaja

Puheenjohtajalta. Kaarina Jokinen puheenjohtaja Toimintakertomus 2009 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 3 Toimitusjohtajalta... 4 Yrittäjänaisten Keskusliiton toiminta vuonna 2009... 5 Tapahtumat, vierailut, edustukset... 5 Järjestötoiminta 6 Varainhankinta

Lisätiedot

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI

PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI PAALU-HANKE LOPPURAPORTTI Talous- ja strategiapalvelu Tammikuu 2011 Hyväksytty: PAALU-hankeryhmän päätöskokous 13.1.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2011:1 ISSN 0785-0344

Lisätiedot

Katsaus toimintavuoteen 2013

Katsaus toimintavuoteen 2013 Akavan Erityisalojen toimintakertomus 2013 1 Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2013... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 4 Kuntasektorin edunvalvonta... 5 Valtiosektorin edunvalvonta... 7 Korkeakoulusektorin

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 31.12.2013

Tilinpäätös 31.12.2013 Tilinpäätös 31.12. Laatukeskuksen laatutunnustus 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän johtajan katsaus 5 Koulutuskuntayhtymän hallinto 6 Strategiset tavoitteet -2015 10 Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI

TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI TYÖNTEKIJÄIN TERVEYSPROJEKTI Loppuraportti projektisihteerit: Pertti Vuorio Ari Myllyviita 28.2.1996 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 PROJEKTIN TOIMENPIDE-ESITYKSET 5 SAK - Liitot Lainsäädäntö 5 Työkykyä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot