KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus 15.6.2011"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 200 Hallintokuntien pöytäkirjat 201 Kehittyvä Sieppijärvi ry:n laina-anomus 202 Tatu Frimanin ja Reijo Viuhkolan irtisanoutuminen Äkäslompolon vaalilautakunnan tehtävistä 203 Meänmaan kaivoshankkeet projektin projektijohtajan palkkaaminen 204 Keskustan valtuustoryhmän aloite moottoriveneen ja kaislaleikkurin ja haravan hankkimisesta Valtuustoaloitteet Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uusimisen ratkaisumallin valinta 207 Kauppakirjan hyväksyminen Kolarin kunta/haapakoski Päivi ja Kari Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Kolarin kunnan tilinpäätös vuodelta Lausunto ehdotuksesta Lapin merkittäväksi tulvariskialueeksi Kolarin kirkonkylän asemakaavan teollisuusalueen tonttien myyntihintojen määrääminen Ylläsjärven asemakaavan ns. kylän alueen tonttien myyntihintojen määrääminen Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskien Tiu rajärven aluetta Paikallisneuvottelupöytäkirja järjestelyvaraerän jakamisesta sekä neuvotteluluvan anomisesta KT kuntatyönantajilta Tornio-Muoniojoen osayleiskaavan laatiminen

2 216 Ahvenjärven rantakunnan esitys Jauhojärventien kunnostamisesta ja päällystämisestä 217 Ilmoitusasiat Maakauppa Ahti ja Kauno Kaulanen/Kolarin kunta 219 Muut asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO12/2011 Kolarin kunnanhallitus Sivu 315 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Hilde Pääkkölä, Anna-Liisa Keskitalo, Keijo Kumpula, Pekka Möykkynen, Reijo Puranen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Jaakko Tiensuu, puheenjohtaja Maija Malinen varajäsen Pirjo Koberg, jäsen Jarmo Kylmämaa, varajäsen Pekka Vaattovaara KV:n I vpj Muut saapuvilla Esa Nordberg KV:n pj olevat Mikko Rundgren KV:n II vpj Heikki Havanka, kunnanjohtaja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Pöytäkirjan tarkastus ja ääntenlaskijat Hilde Pääkkölä puheenjohtaja Anna-Liisa Keskitalo ja Keijo Kumpula Jyrki Kenttälehto pöytäkirjanpitäjä Tarkastusaika Allekirjoitukset Anna-Liisa Keskitalo Keijo Kumpula Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolarin kunnanvirastossa tiistaina klo ja Jyrki Kenttälehto hallintojohtaja

4 Kunnanhallitus HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 200 Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavien hallintokuntien pöytäkirjat: Rakennuslautakunta 4/ Tekninen lautakunta 5/ Tekninen lautakunta 6/ Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeutta pöytäkirjoissa olevissa otto-oikeuden alaisissa asioissa. ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus KEHITTYVÄ SIEPPIJÄRVI RY:N LAINA-ANOMUS Khall 201 Kehittyvä Sieppijärvi ry on hakenut Kolarin kunnalta lainaa väliaikaisrahoitukseksi Lestadiuspolun kodan rakentamista varten. Kota on Leader toimintalinjan mukainen ELY keskuksen hyväksymä hanke nro Hankkeen nimi on Lestadiuspolun rakenteet. Hankkeen kustannusarvio on ,17 euroa, josta kyläyhdistyksen osuus on 7587,54 euroa. Kustannuksiin saadaan julkista rahaa vain toteutuneita kustannuksia vastaan, joten yhdistys tarvitsee omien varojen ohella väliaikaisrahoitusta hankkeen toteuttamiseksi. Kyläyhdistys pyytää kunnalta lainaa euroa kotahankkeen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Hanke päättyy Yhdistys on arvioinut, että Ely keskuksen kautta kulkeva rahoitus olisi kyläyhdistyksen tilillä , jolloin kyläyhdistys maksaa lainansa takaisin kunnalle. Kunnanhallitus päättää myöntää Kehittyvä Sieppijärvi ry:lle Lestadiuspolun rakenteet hankkeen väliaikaisrahoitukseen 5000 euron suuruisen lainan. Laina tulee maksaa kunnalle takaisin mahdollisimman pian hankkeen päätyttyä kuitenkin viimeistään mennessä. Laina on koroton. ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus TATU FRIMANIN JA REIJO VIUHKOLAN IRTISANOUTUMINEN ÄKÄSLOMPOLON VAALILAUTAKUNNAN TEHTÄVISTÄ Khall 202 Tatu Friman ja Reijo Viuhkola ovat irtisanoutuneet Äkäslompolon vaalilautakunnan tehtävistä päivätyllä kirjeillään. Perusteluna toimiminen kymmeniä vuosia ko. tehtävissä. Vaalilautakunnat nimetään kutakin vaalia varten erikseen. Seuraavat vaalit toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa (presidentinvaalit) ja lokakuussa 2012 (kunnallisvaalit). Kunnanhallitus päättää merkitä Tatu Frimanin ja Reijo Viuhkolan ilmoitukset tiedoksi ja huomioitavaksi tulevissa vaaliviranomaisten valinnoissa. ehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus MEÄNMAAN KAIVOSHANKKEET -PROJEKTIN PROJEKTIJOHTAJAN PALKKAAMINEN Khall 188 Otsikossa mainittu hanke jatkuu alkuperäisen aikataulun mukaan saakka. Edellisen projektijohtajan irtisanouduttua on hankkeen projektijohtajan toimi ollut haettavana mennessä. Määräaikaan mennessä on tullut neljä hakemusta. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä, liite nro 108 Kunnanhallitus päättää valita insinööri Kimmo Aaltosen Enontekiöltä Meänmaan kaivoshankkeet -projektin projektinjohtajan toimeen. Työsuhde päättyy projektin päättyessä. Kokonaispalkaksi määrätään euroa/kk. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja päätti, että kutsutaan haastatteluun myös Jari Ikkelä ja Mia Mikkonen. Khall 203 Haastattelut on suoritettu Hakijat Kimmo Aaltonen, Mia Mikkonen ja Jari Ikkelä haastateltiin. Kunnanhallitus päättää valita insinööri Kimmo Aaltosen Enontekiöltä Meänmaan kaivoshankkeet -projektin projektinjohtajan toimeen. Työsuhde päättyy projektin päättyessä. Kokonaispalkaksi määrätään euroa/kk. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että projektijohtajan vaali toimitetaan suljetuin lipuin ja vaalissa ovat mukana kaikki tehtävää hakeneet. Suoritetussa vaalissa Kimmo Aaltonen sai kolme ääntä ja Mia Mikkonen kaksi ääntä, joten puheenjohtaja totesi Kimmo Aaltosen tulleen valituksi projektijohtajaksi äänin 3 2.

8 Kunnanhallitus KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE MOOTTORIVENEEN JA KAISLALEIKKURIN JA HARAVAN HANKKIMISESTA Khall 204 Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt, että kunta hankkii moottoriveneen varustettuna asianmukaisella hydraulisella kaislaleikkurilla ja haravalla. Hankintaa on perusteltu seuraavasti. Järvien rehevöityminen ja sen myötä umpeenkasvu on ongelma myös Kolarissa. Järvien kunnostaminen on pitkäjänteistä toimintaa, siihen liittyy oleellisena osana vesikasvien niitto. Vesikasvuston vähentäminen parantaa veden happipitoisuutta ja järven käyttökelpoisuutta sekä antaa ihmisille esteettisiä elämyksiä. Hankittavalle niittoyksikölle määrätään vastuuhenkilö, joka yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa huolehtii tarpeelliset niittotyöt kolarin kunnan alueella. Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja päättää selvityttää ensi vuoden talousarvion laadintaan mennessä paljonko aloitteen mukaiset hankinta- ja käyttökustannukset ovat. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET Khall 205 Kunnanvaltuuston kokouksessa Kari Koivumaa jätti valtuustoaloitteen, joka koski kuntastrategian mukaisen koko kunnan alueen kehittämissuunnitelman laatimisen. Aloite on liitteenä, liite nro 116. Vasemmiston valtuustoryhmä jätti aloitteen aloitepalkitsemisjärjestelmän luomisesta. Aloite on liitteenä, liite nro 117. Kunnanhallitus merkitsee aloitteet tiedokseen. Kunnan johtoryhmän selvittää aloitteiden toteuttamismahdollisuudet. ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta KOLARIN KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON UUSIMISEN RATKAISUMALLIN VALINTA Tekn ltk 64 Os.pääll. Kolarin kunta ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy ovat yhteistyössä laadituttaneet jätevesien käsittelyn kehittämisen yleissuunnitelman tavoitteena ratkaista mm. Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uusimisen vaihtoehdot. Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo on valmistunut v ja tulee käyttöikänsä määränpäähän lähivuosina. Ylläksen yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n Rautuvaaran puhdistamolla, joka on valmistunut v Puhdistamolla on myöskin saneerauspaineita mm. tehostaa rakentamalla sinne biologinen käsittelyprosessi nykyisen mekaanis-kemiallisen prosessin lisäksi. Selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoja: - Ylläksen oman puhdistamon saneeraus Rautuvaaraan - Kolarin kirkonkylän puhdistamon rakentaminen nykyisen puhdistamon lähialueelle (1-5 km) - Kolarin kirkonkylän jätevesien johtaminen siirtoviemärillä YYTH:n puhdistamolle Rautuvaaraan ja YYTH Oy:n puhdistamo saneerataan - Yhteisen uuden puhdistamon rakentaminen Muoniojoen läheisyyteen ja siirtoviemärilinjojen rakentaminen välille Rautuvaara- uusi puhdistamo ja Kolari kk- uusi puhdistamo Johdanto aiheeseen, jätevesien kuormitusennusteet, tavoiteasettelu kehittämisvaihtoehdot ja investointi-, käyttö- ja vertailukustannukset liitteenä, Liite n:o 61. Eri vaihtoehtojen kokonaissuutta on vertailtu pisteyttämällä erilaisia kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jossa mm. investointikustannuksille annettu 25 % painoarvo ja käyttökustannuksille 25 % painoarvo. Eri vaihtoehdoista parhaimmat pisteet sai vaihtoehto, jossa Kolarin kirkonkylän jätevedet johdetaan siirtoviemärin kautta YYTH Oy:n saneerattavalle puhdistamolle Rautuvaaraan. Vaihtoehdossa on jossain vaiheessa liittää Saarenputaalta tuleva jätevesiviemäri siirtoviemärilinjastoon. Eri puhdistamovaihtoehtojen alustavien suuntaa antavien kustannusvaihto-

11 Kunnanhallitus ehtojen toteuttamiskustannusarviot ovat 5,3-5,8 M :n välillä. Laskelmat tarkentuvat varsinaisen rakennussuunnittelun jälkeen. Eri vaihtoehtojen vertailu liitteenä, Liite n:o 62. Vaihtoehdon pitkäntähtäimen etuna on myös erikoisammattihenkilöstön synergiaedut ja hyödynnettävyys jätevesien puhdistamisprosessissa. Vaihtoehdossa Kolarin vesihuoltolaitos ostaa jätevesien puhdistamispalvelun YYTH Oy:ltä erikseen sovittavalla hinnalla esim. X /m 3. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kunnan ja YYTH Oy:n tulisi valita yhteinen vaihtoehto alkavaa varsinaista jäteveden puhdistamon rakennussuunnittelua ja siirtoviemärilinjaston suunnittelua varten sekä ensimmäiseksi YYTH OY:n tulisi päätöksien jälkeen käynnistää puhdistamonsa ympäristölupahakemuksen valmistelu siten, että se oli jätettynä pohjois-suomen aluehallintoviranomaisen käsittelyyn syksyllä Uusi puhdistamo tulee aiheuttamaan reilua jäteveden käsittelymaksun korotuspainetta ja sen ensimmäinen korotusta tulisi olla tulevan syksynä vuoden 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä, jotta Kolarin kunta pystyisi varautumaan tulevan investoinnin kattamiseen mahdollisimman pitkälle aikavälille. Investoinnin mahdollinen ulkopuolinen avustus ei ole mukana vertailuhinnoissa ja mahdollinen avustus laskee kunnan osuutta investointikustannuksissa. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi kunnanvaltuuston valitsevan vaihtoehdon Kolarin kirkonkylän jätevedet johdetaan siirtoviemärin kautta YYTH Oy:n saneerattavalle jätevedenpuhdistamolle Rautuvaaraan varsinaisen rakennussuunnittelun jatkotyöstämisen ohjelmaan. Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Khall 206 Johdanto aiheeseen, jätevesien kuormitusennusteet, tavoiteasettelu kehittämisvaihtoehdot ja investointi-, käyttö- ja vertailukustannukset liitteenä,

12 Kunnanhallitus Liite n:o 118. Eri vaihtoehtojen vertailu liitteenä, Liite n:o 119. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle: Kirkonkylään ei rakenneta uutta jätevedenpuhdistamoa, eikä nykyistä puhdistamoa saneerata, vaan tulevaisuudessa kirkonkylän jätevedet johdetaan siirtoviemärin välityksellä Rautuvaaraan YYHT Oy:n jätevedenpuhdistamolle. YYHT Oy peruskorjaa ja laajentaa Rautuvaaran jätevedenpuhdistamon. Hankkeiden kokonaisvalmistelu käynnistetään välittömästi. ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN KOLARIN KUNTA/HAAPAKOSKI PÄIVI JA KARI Khall 207 Kunnanvaltuusto on vahvistanut kokouksessaan Äkäslompolon asemakaavan ko. alueen tonttien myyntihinnat. Kauppakirja koskee Äkäslompolon asemakaavan alueella olevaa Eerola nimisestä tilasta Rn:o 1:187 noin 1000 m 2 :n suuruista määräalaa, joka muodostaa Äkäslompolon asemakaavassa tontin 1 korttelissa 59b. Ostajat: Haapakoski Päivi Vestina ja Haapakoski Kari Jarmo Kalervo, os. Ratinankatu 5 A Tampere Kauppahinta ja muut ehdot ovat em. kunnanvaltuuston vahvistuksen mukaiset eli euroa. Kauppakirja on allekirjoitettu ja vahvistettu Kunnanhallitus päättää hyväksyä tontin myynnin sekä kauppakirjan siihen sisältyvine ehtoineen. ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 Tark.ltk 7 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan laatima luonnos arviointikertomukseksi jaetaan kokouksessa. Pj: Tarkastuslautakunta päättää laatia ja allekirjoittaa vuoden 2010 arviointikertomuksen. Khall 208 Laadittiin arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä, liite nro 120. Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010 tiedoksi ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOLARIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Khall 140 Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulee laatia maaliskuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden suorittamisesta. Lisäksi toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa sekä otettava kantaa sisäiseen valvontaan. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tuloslaskelmasta ja taseesta on poimittu ja laskettu seuraavat talouden kehitystä kuvaavat luvut (1000 euroa) sekä tunnusluvut (euro): Toimintakate Käyttökate Vuosikate Tilikauden yli-/alijäämä Vuosikate, euroa/as Lainat, euroa/as Tilikauden ylijäämä oli ,70 euroa. Tilikauden tulos oli selvästi parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Verorahoitus; verotulot ja valtionosuudet, toteutuivat ennakoitua suurempina. Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) toteutui euroa talousarviota parempana.

16 Kunnanhallitus Liitteenä tilinpäätösasiakirjat, liite nro 72. Kunnanhallitus päättää 1) että tilinpäätöksen ylijäämä ,70 euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi tilikauden yli-/alijäämätilille. 2) hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta ) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Khall 209 ehdotus hyväksyttiin. Liitteenä on tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, liite nro 121. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. ehdotus hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA LAPIN MERKITTÄVÄKSI TULVARISKIALUEIKSI Mkins. Lapin Ely-keskus pyytää Kolarin kunnan lausuntoa ehdotuksesta Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi. Lausuntopyyntö liitteenä. Liite n:o 122 Ehdotuksessa ei ole Kolarin kunnan alueella olevaa merkittävää tulvariskialuetta, mikä täyttäisi merkittävän tulvariskialuekriteeristön. Esitän, että kunnanhallitus päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ehdotukseen Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi Khall 210 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TEOLLISUUSALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN Mkins. Kolarin kirkonkylän asemamakaavan muutos ja laajennusehdotus on nähtävillä ajalla välisellä ajalla. Alueelle muodostuville rakennuspaikoille on ilmennyt kysyntää jo ennen kaavan hyväksyntään, jonka vuoksi kunnanvaltuustolla olisi hyvä vahvistaa alueelta myytävien rakennuspaikkojen hinnat mahdollisten jatkoneuvotteluiden ja suunnittelun vuoksi. Alueelle on muodostumassa uusia TT rakennuspaikkoja (Teollisuusrakennuspaikkoja) 11 kpl:tta ja KL rakennuspaikkoja (Liikerakentamispaikkoja) 4 kpl:tta. Rakennuspaikkojen rakennusoikeudet ovat välillä ka-m 2. Aluelle muodostuu uutta rakennusoikeutta yhteensä ka-m 2. Kolarin kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutosehdotuksen ote on liitteenä, liite nro 123. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennusehdotusalueen korttelien rakennuspaikkojen myyntihinnoiksi: - Korttelien liikerakennuspaikkojen myyntihinnat ovat 3,00 /m 2. - Korttelien teollisuusrakennuspaikkojen myyntihinnat ovat 2,00 /m 2. Khall 211 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen. ehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus YLLÄSJÄRVEN ASEMAKAAVAN NS KYLÄN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN Mkins. Kolarin kunnanvaltuuston päätöksellään hyväksynyt Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen, koskien ns. kylän aluetta. Alueen rakennuspaikoille tulee määrätä myyntihinnat Alueelle on muodostumassa Kolarin kunnalle uusia AO rakennuspaikkoja (erillispientalojenrakennuspaikkoja) 17 kpl:tta, yksi Y- rakennuspaikka kunnan omaan tarpeeseen (päiväkoti), kaksi ARrakennuspaikkaa (Rivitalorakennuspaikkoja) ja yksi RA-1 rakennuspaikka (loma-asuntojen rakennuspaikka). Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotuksen ote on liitteenä, liite nro 124. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Ylläsjärven asemakaavan laajennusehdotusalueen rakennuspaikkojen myyntihinnoiksi: - Erillispientalojenrakennuspaikkojen (AO) myyntihinnat ovat /rakennuspaikka. - Korttelin 65 rivitalorakennuspaikan myyntihinta on Korttelin 66 rivitalorakennuspaikan myyntihinta on korttelin 67 rakennuspaikka 2 (lomarakennuspaikka) myyntihinta on Khall 212 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS- JA LAAJENNUSEHDOTUS KOSKIEN TIURAJÄRVENTIEN ALUETTA Mkins. Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus koskien Tiurajärventien aluetta on pidetty MRL:n 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Kolarin kunnan teknisellä osastolla ajalla Lausunnot muutosehdotuksesta on pyydetty annettaviksi mennessä. Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä. Liite n:o 125 Asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Äkäslompolossa Tiurajärventien itä- ja länsipuolella ns. Helukan omakotitaloalueen kohdalla ja asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksessa muodostuu 11 kpl:tta uusia vapaa-ajan rakennuspaikkoja kortteleihin Voimassa oleva Äkäslompolon asemakaava ja asemakaavan muutosja laajennusehdotus liitteenä. Liite n:o 126 Määräaikaan mennessä muutoksesta ja laajennuksesta on jättänyt mielipiteensä Jorma ja Hely Sainio. Lausuntonsa määräaikaan mennessä ovat jättäneet Tiehallinnon Lapin tiepiiri, Museovirasto, Tekninen lautakunta, Rakennuslautakunta, Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy ja Lapin pelastuslaitos. Tiehallinnon lapin tiepiirillä ja Museovirastolla ei ole huomautettavaa. Hely ja Jorma Sainio mm. vastustavat asemakaavaehdotusta ja esittävät korttelin 502 rakennuspaikan 2 poistamista kaavaehdotuksesta. Lisäksi he mainitsevat vesi-, viemäri- ja sähköjohdon nykyisen sijoituksen ongelmalliseksi. Lisäksi he toivovat alueen säilymistä enemmän luonnontilaisena, joka mahdollistaisi mm. ulkoilemisen, sienestyksen ja marjastuksen alueella. Tekninen lautakunta huomauttaa että asemakaavamääräystä rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin, värisävyn sekä kattomuodon ja kaltevuuden suhteen kortteleittain tai kaavatiesivuttain yhtenäisiä ryhmiä muotoon rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin, värisävyn sekä kattomuodon ja kaltevuuden suhteen vaihteluvälillä 1:3 1:1,5 sekä Kaavaehdotuksen otsikko vaihdetaan Äkäslompolo sanaksi. Rakennuslautakunnalla ei ole muutoin huomautettavaa kuin, että asemakaavamääräyksistä poistetaan lauseke Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, jollei rakennusvalvonta-

21 Kunnanhallitus viranomainen erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa tarpeettomana. Lapin pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa varsinaiseen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotukseen ja heidän mielipiteensä kohdistuvat lähinnä kaavan toteuttamiseen. YYTH Oy ilmoittaa rakentaneensa kunnallistekniikan kaavaehdotuksen korttelin 502 tontin 2 halki ja ilmoittaa, että kaavan toteuttajan on siirrettävä kustannuksellaan vesi- ja viemärijohto pois tontilta ja tehdä kaivuujälkien maisemointi ko. tontilla ja VR-aluella Annetut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavoittajan mielipiteeseen antama vastine liitteenä. Liite n:o 127 Esitetty asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus on hyväksytyn Ylläksen osayleiskaavan mukainen ja alue tulee asemakaavoittaa sen lisäksi alue on esitetty yleiskaavassa tiivistettävänä ja täydennettävänä lomarakentamisen alueena, jonka aluetehokkuus tulee olla välillä 0,03-0,05 ja alueen tiivistä tulee tutkia ranta-asemakaavan/asemakaavan muutoksella. Alueen sähköjohtojen rakentamisesta vastaa alueella Tornionlaakson sähkö Oy ja alueen vesi- ja viemärijohtojen suunnittelemisesta ja rakentamisesta vastaa Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy, joka kuuluu heidän toiminta-alueeseensa. Tila Varvikko RN:o 41:31 kuuluu Ristimellan ranta-asemakaavaan ja ko. tilan omistajille on lähetyslistan mukaan postitettu vireille tulokuulutus postitse. Esitän, että kunnanhallitus päättää esittää nähtävillä pidetyn Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen koskien Tiurajärventien aluetta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi poikkeuksella, että asemakaavamääräyksistä poistetaan lauseke Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, jollei rakennusvalvontaviranomainen erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa tarpeettomana ja asemakaavamääräyksiin muutetaan lausekkeen rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin, värisävyn sekä kattomuodon ja kaltevuuden suhteen kortteleittain tai kaavatiesivuittain yhtenäisiä ryhmiä tilalle rakennusten on muodostettava ulkoseinän päämateriaalin ja värisävyn suhteen kortteleittain tai kaavatiesivuittain yhtenäisiä ryhmiä. Kattokaltevuuden on oltava välillä 1:3 1:1,5 sekä Kaavaehdotuksen otsikko vaihdetaan Äkäslompolo sanaksi. Edelleen kunnanhallitus päättää antaa vastineekseen mielipiteen esittäjille ja lausunnon antajille esittelyosassa annetun selvityksen.

22 Kunnanhallitus Khall 213 Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMISESTA SEKÄ NEUVOTTELULUVAN ANOMISESTA KT KUNTATYÖNANTAJILTA Khall 214 OAJ/JUKO:n kanssa on neuvoteltu otsikossa mainituista asioista. Neuvottelusta on laadittu liitteenä oleva pöytäkirja, liite nro 128. Kunnanhallitus päättää hyväksyä neuvottelutuloksen. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

24 Kunnanhallitus TORNIO-MUONIOJOEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Mkins. Tornio-Muoniojoen osayleiskaavan laatimisen valmisteluaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä teknisellä osastolla ajalla MRL:n 62 :n ja 63 :n mukaisesti. (ns. laatimisvaiheen kuuleminen). Kuulutus ja lausuntopyyntö liitteenä. Liite n:o 129 Nähtävillä pidetyt kaavaluonnokset esitellään kokouksessa erittäin laajojen karttamateriaalitulosten vuoksi. Erillisiä kaavakarttalehtiä 7 kpl:tta. Määräaikaan mennessä jätetyt lausunnot ja mielipiteet sekä kaavanlaatijan niihin antamat vastineet ovat liitteenä. Liite n:o 130 Kolarin kunnanhallitus on päättänyt viranomaisneuvottelujen perusteella täydentää luontoselvitystä ja muinaismuistojen selvitystä. Selvitykset on tehty kesän ja syksyn 2010 aikana ja aineisto on luovutettu kolarin kunnalle. Asiasta on pidetty kaavaneuvottelu mm. Lapin Ely-keskuksen kanssa ja sekä työneuvottelu Kaavanlaatijan mielipiteiden, lausuntojen ja niistä annetun kaavanlaatijan vastineen sekä viranomaisneuvotteluiden ja selvitysten perusteella laatima Tornio-Muoniojoen osayleiskaavaehdotus esitellään kokouksessa. Kaavanlaatimisen tavoiteaikataulu liitteenä. Liite n:o 131 Esitän, että kunnanhallitus päättää antaa lausuntojen antajille ja mielipiteen esittäjille vastineekseen kaavanlaatijan antaman vastineen sekä päättää asettaa MRL:n 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti Tornio- Muoniojoen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville kaavanlaatijan laatiman esityksen mukaisena sekä päättää pyytää kaavaehdotuksesta asianosaisten lausunnot. Khall 215

25 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäyttöinsinöörin esityksen ehdotus hyväksyttiin.

26 Kunnanhallitus AHVENJÄRVEN RANTAKUNNAN ESITYS JAUHOJÄRVENTIEN KUNNOSTAMISESTA JA PÄÄLLYSTÄMISESTÄ Khall 216 Ahvenjärven rantakunta on esittänyt Lapin ELY-keskukselle, Kittilän kunnalle ja Kolarin kunnalle, että ne ryhtyvät toimiin Jauhojärventien päällystämistä varten. Esitystä on perusteltu tien vilkkaalla liikenteellä ja suurella merkityksellä alueen elinkeinotoiminnalle sekä tien huonolla kunnolla erityisesti routa- ja sadekausien aikana. Rantakunta on perustellut esitystään vielä seuraavasti: Liikenne on vilkastunut tieosuudella huomattavasti maisematien rakentamisen jälkeen ja on tällä hetkellä toiseksi vilkkain tie Kittilän kunnassa. Jauhojärventie on lyhin tie Rovaniemeltä Ylläkselle ja edelleen Äkäslompoloon. Sitä käytetäänkin Ylläksen matkailuliikenteen ohella paljon tavara- ja työmatkaliikenteeseen. Tieosuuden varrella on mm. Ahvenjärven kaava-alue, jolla on 100 vapaa-ajan asuntoa sekä Tuulijoen alueella n. 20. Lisäksi Jauhojärvellä on useita vakituisia asuntoja. Ahvenjärven alueelle on kaavoitettu myös uusi Ahvenselän rantakaava, joka käsittää kaikkiaan 130 tonttia. Kulku tälle alueelle tapahtuu Ahvenjärven rantakunnan tieverkon kautta. Alueen rakentaminen on jo nyt lisännyt raskasta työmatka- ja matkailuliikennettä entisestään. Tieosuus on huonossa kunnossa (ruoppuja, syöpymiä, vajoamia yms.) keväällä, kesällä ja syksyllä johtuen huonosta pohjasta ja pinnoitteesta sekä tien vilkkaasta käytöstä. Se rasittaa ajoneuvoja ja hidastaa kuljetuksia. Kapea, mutkainen ja huonokuntoinen tie on myös turvallisuusriski. Lapin ELY keskus on Ahvenjärven rantakunnan kirjeen johdosta antamassaan lausunnossa todennut mm. seuraavaa: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen lähivuosien päällysteohjelmaan ei ole sijoitettu Jauhojärven maantien päällystämistä. Maantielle on tehty toimenpiteitä vuonna 2010 vesakon raivaus, joka toteutetaan myös vuonna 2013 sekä kuluvana vuonna toteutetaan sorastus. Lapin ELY-keskuksen mukaan liikennemäärissä ei ole tapahtunut oleellista muutosta (liikennelaskennat vuosina 2000 ja 2008) Lapin tiepiirin vuonna 2005 tekemässä selvityksessä tiepiirin seutu- ja yhdysteiden merkittävyydestä, missä tiet on jaettu liikenteellisen merkityksen perusteella luokkaa 1-5, Jauhojärventie kuuluu luokkaan 4. Luokituksessa 1 on ylin ja 5 on alin luokka. Lapin ELY-keskuksen mukaan ko. maantien kesän ajan soratieluokka nostetaan kesäkaudesta 2014 alkaen luokasta 2 luokkaan 1. Luokan nosto näkyy tasaisuuden ja kiinteyden paranemisena. Soratieluokan nostamisen perusteena on matkailullinen merkitys. Edelleen ELY-keskuksen mukaan Jauhojärven maantietä hoidetaan normaalina soratienä ja välttämättömät toimenpi-

27 Kunnanhallitus teet toteutetaan. Tien liikennöitävyydestä huolehditaan normaalein kunnossapitomenetelmin ympäri vuoden. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Lapin Ely-keskuksen lausunnon Ahvenjärven rantakunnan esityksestä. ehdotus hyväksyttiin.

28 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jauhojärven maantien kunnostaminen ja päällystäminen, Kittilä (otettu kopio tekninen toimi) 02 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, päätös tunturialueiden jätehuollon edistämistä koskevan avustuksen myöntämisestä (otettu kopio tekninen toimi ja kp) 03 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, vuorot, joita Lapin ely-keskus ei osta alkaen 04 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelma Enontekiön kunta, Khall 131 yhteistoiminta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä 06 Kasvun siemeniä vuosi 2010 Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä 07 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallituksen pöytäkirja Keva, vuoden 2012 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista 09 Kolarin kunta tekninen osasto, työmaakokous pöytäkirja Kolarin uusi keskuskeittiö 10 Kuntaliitto, tieto päätöksenteon tukena 11 Kuntaliitto yleiskirje 7/80/2011, uusi pelastuslaki tulee voimaan Lapin liiton pelastuslautakunnan pöytäkirja Lapin läänin rakennusperinne ry, kokouskutsu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu Opetus- ja kulttuuriministerriö, erityisavustuksen,myöntäminen nuorisotyöhön

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot