Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Pysäköintitalo P-Cityn toteutuspäätös ja takauksen täsmentäminen 635/ /2013 KH 262 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh Williparkki Oy:n kirje : Taustaa Lappeenrannan kaupunki, Lemminkäinen Talo Oy perustettavan yhtiön lukuun, Lappeenrannan Liiketalo Oy ja Lappeenrannan Keskustalo Oy ovat allekirjoittaneet City-korttelin itäosan kehittämistä koskevan yhteistoimintasopimuksen, jonka osapuoleksi myös Koulutalo Oy Valtakeskus on liittynyt. Yhteistoimintasopimuksella on sovittu City-korttelin itäpuoleisen alueen vaiheittaisesta kehittämisestä ja rakentamisesta sekä alueen suunnittelun lähtökohdista kaavoituksen pohjaksi ja eräistä alueen toteuttamiseen liittyvistä periaatteista. Sopimuksessa on muun ohella sovittu kiinteistöjen autopaikkojen ja yleiseen pysäköintiin varattujen autopaikkojen järjestämisestä sekä pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakennuttaa omistukseensa kaupungilta vuokraamalleen alueelle Williparkki Oy, joka toimii myös pysäköintilaitoksen operaattorina. City-korttelin rakentamishankkeiden tilanne Tontti 27, Etelä-Karjalan Osuuspankki: Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussa. Pankkirakennuksen valmistuminen ajoittuu loppuvuoteen 2016 ja avajaiset alkuvuoteen Tontin 27 ja WIlliparkki Oy:n hankkeiden tulee aikataulullisesti sovittua yhteen, joten Etelä-Karjalan Osuuspankki on ilmaissut olevan toivottavaa, että pysäköintilaitoshanke käynnistyy mahdollisimman pian. Tontti 35, Lemminkäinen: Ei rakentamispäätöstä. Tontti 33, VVO:n talo: Rakennustyöt käynnissä, kohde valmistuu 9/2015 loppuun mennessä.

2 Tontti 29, Danske Bankin talo: Muutostyöt entisissä Suomalaisen kirjakaupan tiloissa ovat käynnistyneet ja valmistuvat 11/2015. Tontit 28 ja 1, Koulutalo ja Matkatalo: Tontteja koskeva asemakaava on saanut lainvoiman 3/2015 lopussa. Tonteilla olevien rakennusten purkutyöt käynnistyvät syksyllä Tonttien rakentamisen kannalta toivottavaa olisi, että Williparkki Oy:n pysäköintilaitoksen rakentaminen käynnistyisi mahdollisimman pian. Tontti 32, Liiketalo: Julkisivuremontti on käynnissä ja valmistuu kesän 2015 aikana. Tontilla olevan rakennuksen käytön kannalta toivottavaa olisi, että Williparkki Oy:n pysäköintilaitoksen ja Koulutalon rakennustyöt käynnistyisivät mahdollisimman pian. Tontti 34, Keskustalo: Remontti suunnitteilla. Marian aukio: Aukion rakentamistyöt on tarkoitus käynnistää vapun 2016 jälkeen. Pysäköintitalon urakoiden kilpailutus Williparkki Oy kilpailutti pysäköintitalon urakat (rakennusurakka, sähköurakka ja LVIA-urakka) alkuvuodesta. Saatujen tarjousten ja muiden hankkeen toteuttamiseen liittyvien kustannusten yhteissumma nousi niin korkeaksi, että hankinta päätettiin keskeyttää. Kilpailutetussa toteutusvaihtoehdossa pysäköintitalossa oli n. 160 autopaikkaa kahdessa kerroksessa ja tasonvaihto sijoittui Kirkkopuistoon Kurkipatsaan tienoille. Asiantuntijalausuntoon ja naapuritontin kokemuksiin perustuen kaivannon tuenta oli kilpailutetuissa suunnitelmissa määritelty toteutettavaksi pääosin kaivin- tai porapaaluilla. Hankintamenettelyn keskeyttämisen jälkeen suunnitelmia muutettiin mm. siten, että ns. Kurkiramppi-vaihtoehdosta luovuttiin ja tasonvaihto suunniteltiin toteutettavaksi pysäköintitalon sisällä. Muutos vaikuttaa autopaikkamäärään vähentävästi ja se on nykyisen suunnitelman mukaan n. 140, mikä on ollut alun perinkin tavoiteltu autopaikkamäärä. Kaivannon tuenta suunniteltiin edelleen toteutettavaksi kaivinpaaluilla Kirkkokadun ja Valtakadun osalta ja Keskustalon kohdalla naapurirakennuksen perustuksia vahvistetaan. Liiketalon ja Matkatalon kohdalla kaivanto joko tuetaan teräsponttiseinällä (tarjouspyynnössä vaihtoehto 1) tai toteutetaan kaivannon luiskauksella (tarjouspyynnössä toteutustapa 2), mikäli työmaatilanne viereisellä tontilla sen mahdollistaa. Tällä hetkellä toteutustapa 1 on realistisempi vaihtoehto. Uusi kilpailutus päättyi Saatujen tarjousten ja muiden hankkeen toteuttamiseen liittyvien kustannusten yhteissumma on n.

3 , mikä tekee autopaikkakohtaiseksi hinnaksi hivenen yli Rakennusurakan, sähköurakan ja LVIA-urakan osuus em. yhteissummasta on n Loppuosa kustannuksista muodostuu mm. suunnittelusta, rakennuttamisesta, alueella olevan infran siirtokuluista, pysäköinninhallintajärjestelmästä, Williparkin osuudesta pankkirakennukseen sijoittuvasta sisäänajoluiskasta, liittymismaksuista ja rakennuslupamaksusta sekä rakennusaikaisista korkokuluista. Etelä-Karjalan Osuuspankki on ilmoittanut sitoutuvansa edellä mainittuun autopaikkakohtaiseen hintaan. Hankkeen rahoitus Kaupunginvaltuusto on antanut Williparkki Oy:lle enintään euron omavelkaisen takauksen pysäköintitalohankkeiden (TechnoParkki II, P-Pormestarin toinen laajennusosa Kirkkokadulle saakka, P-City, Kauppatorin parkki) toteuttamista varten päätöksessä tarkemmin yksilöityjen kustannusarvioiden perusteella. Valtuuston päätöksen mukaan laina-ajan tulee kussakin lainassa päättyä viimeistään Takauspäätös on voimassa vuoden 2016 loppuun. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään takauksen kunkin hankkeen kohdalla. Takauksen edellytyksenä on se, että laina on kilpailutettu. Tuon päätöksen tekoaikana todettiin, että P- Cityn osalta suunnittelu on lähes valmis ja että alun perin toteutusajankohdaksi oli suunniteltu vuosia , mutta asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta tontin 26 osalta valitettiin hallinto-oikeuteen ja hankkeen toteutus viivästyi. Silloisen suunnitelman mukaan hankkeen lainoitustarve Williparkki Oy:n osalta olisi ollut vähäinen. Kauppatorin parkin alustava toteutusaikataulu oli vuonna 2016, mutta koska aikataulu on ollut pitkälti riippuvainen suunnittelualuetta ympäröivien kiinteistöjen ratkaisuista, joista mm. Rakuunakiinteistössä toteutetaan autopaikat omalle tontilleen, tulee toriparkin mahdollinen toteuttaminen siirtymään myöhempään ajankohtaan. Myöskään P-Pormestarin laajennus Kirkkokadulle ei ole alkamassa v aikana, joten takauspäätös näiden kahden hankkeen osalta tulee raukeamaan. Edellä mainituista hankkeista siis ainoastaan TechnoParkki II on nyt toteutettu. Lainaa nostettiin suunniteltu määrä ja lainatakauksesta on näin ollen käytetty P-Cityn suunnitelmat ovat hankkeen edetessä täsmentyneet ja hankkeen kustannukset kilpailutuksen myötä konkretisoituneet. Williparkki Oy on ennakoinut takaustarpeen muutosta vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja valtuustolle raportoiduissa tavoitteissa.

4 P-City on toteutettavissa autopaikkaoikeusmaksuilla, omarahoitusosuudella ja lainalla. Lisäksi kaupunginhallituksella on valtuuston ( 9) tekemän päätöksen mukaisesti oikeus osoittaa euroa city-korttelin pysäköintilaitoksen rahoitukseen. Tällä hetkellä City-korttelin toimijoista ainoastaan Etelä-Karjalan Osuuspankki on sitoutunut järjestämään 45 autopaikkaa pysäköintitalo P-Citystä ja se maksaa näistä em. rakennuskustannuksia vastaavan hinnan eli n Näin ollen alkuperäinen suunnitelma naapurikiinteistöjen osallistumisesta autopaikkojen lunastamiseen ei tässä vaiheessa vielä toteudu, vaan Williparkki Oy joutuu nyt rakentamisvaiheessa rahoittamaan suuremman osan kustannuksista. Autopaikkoja voidaan myydä myöhemmin velvoitepaikkoina naapurikiinteistöille, kun ne rakentuvat. Yhtiö on varautunut järjestämään hankkeeseen omaa rahoitusta Mikäli kaupunginhallitus osoittaa hankkeeseen aiemman päätöksen mukaisesti , jää lainoitettavaksi osuudeksi n Hankkeessa on kuitenkin syytä varautua lisä- ja muutostöihin, joten lainaa on varauduttava ottamaan Mikäli hanke toteutetaan ja investointikustannusten toteuttamiseksi otetaan kaupungin omavelkaisella takauksella lainaa enintään , pysytään kaupunginvaltuuston takauspäätöksen enimmäismäärän raameissa, mutta päätöksen sisällä kohteita on tarkistettava. P-Pormestarin laajennuksen ja Kauppatorin parkin hankkeille joudutaan hakemaan valtuustolta uusi takauspäätös, mikäli ne päätetään toteuttaa. Toteutuspäätös Williparkki Oy:n hallitus on maanantaina tehnyt ehdolliset hankintapäätökset P-Cityn rakennusurakasta, sähköurakasta ja LVIA-urakasta. Päätösten täytäntöönpano edellyttää kyseisten päätösten lainvoimaisuuden lisäksi sitä, että sekä Lappeenrannan kaupunki että Etelä-Karjalan Osuuspankki hyväksyvät hankkeen toteuttamisen. Etelä-Karjalan Osuuspankki on jo ilmoittanut sitoutuvansa hankkeeseen. Näin ollen Williparkki Oy esittää Lappeenrannan kaupungille, että tämä osaltaan hyväksyy pysäköintitalo P-Cityn toteuttamisen. Lisäksi Williparkki Oy esittää Lappeenrannan kaupungille, että tämä antaisi omavelkaisen takauksen enintään 3,2 miljoonan euron lainalle hankkeen toteuttamiseksi. Laina kilpailutetaan erikseen. Mikäli Williparkki Oy:n hankintapäätökset saavat lainvoiman ja kaupunki päättää hyväksyä hankkeen toteuttamisen sekä antaa lainatakauksen, rakennustöihin voidaan ryhtyä aikaisintaan heinäkuussa. Pysäköintitalon urakkaohjelmassa asetetun

5 välitavoitteen mukaan pysäköintilaitoksen kansi tulee olla 10 kuukauden kuluttua urakan aloittamisesta sellaisessa valmiudessa, että kaupunki pystyy aloittamaan kannen päälle tulevan Marian aukion rakennekerrosten tekemisen. Näin ollen kaupungille jää riittävästi aikaa Marian aukion toteuttamiseen ennen pankkirakennuksen valmistumista ja käyttöönottoa." Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen lausunto 12.6: Williparkki Oy esittää Lappeenrannan kaupungille omavelkaisen takauksen antamista enintään 3,2 miljoonan euron lainalle. Takaushakemukseen voidaan suhtautua myönteisesti. Takauksesta tulee periä nykykäytännön mukainen 0,5 %:n provisio. Näyttää selvältä, ettei valtuuston myöntämä 10,5 miljoonan takaus tule riittämään kaikkiin Williparkki Oy:n pysäköintitalohankkeisiin ja päätöksen voimassaolo raukeaa Näin ollen olisi syytä tehdä uudelleen eri valmistelusta takaushakemus muihin pysäköintitalohankkeisiin ja olla toimeenpanematta takauspäätöstä muiden hankkeiden osalta. Kaupunginhallitus on talousarvion yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 10 kpl 4.6 investointiosan ulkopuoliset hankkeet) oikeutettu osoittamaan Williparkki Oy:n city-korttelin pysäköintilaitoksen hankkeelle euron rahoitusosuus. Asian toteuttamiseksi on käytännössä useita vaihtoehtoja, tässä vaiheessa riittänee, että kaupunginhallitus tekee asiasta periaatepäätöksen ja konsernihallinto neuvottelee tarkemmat yksityiskohdat Williparkki Oy:n kanssa. (JW) Kj Kaupunginhallitus oikeuttaa omalta osaltaan Williparkki Oy:n aloittamaan P-Cityn toteuttamisen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Williparkki Oy:n hankkeita varten päätettyä takauspäätöstä tarkistetaan siten, että Williparkki Oy:lle myönnetään omavelkainen takaus enintään 3,2 miljoonan :n pääomaiselle lainalle P-Cityn rakentamiseen ja että muiden toteutumattomien hankkeiden osalta aiempi takauspäätös raukeaa ja takaukset käsitellään tarvittaessa erikseen hankkeiden ollessa ajankohtaisia. Laina tulee kilpailuttaa ja sen laina-ajan tulee päättyä viimeistään Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä takauksen yksityiskohtaiset ehdot. Takauksesta peritään 0,5 %:n takausprovisio.

6 Kaupunginhallitus oikeuttaa konsernihallinnon laittamaan täytäntöön kaupunginvaltuuston v päätöksen 1,271 milj. euron sijoittamisesta Williparkki Oy:n käyttöön P-City- hanketta varten. Kh Hyväksyttiin.

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten

Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten Kaupunginhallitus 601 02.12.2013 Kaupunginvaltuusto 167 09.12.2013 Kiinteistökaupan esisopimus kaupungintalon rakentamattoman tontin osan myynnistä toimisto- ja liikerakentamista varten 1057/10.00.02.01/2013

Lisätiedot

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 1(16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys 7.5.2014 2(16) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hankkeen hallinnollinen

Lisätiedot

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012:

JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI. Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Kaupunginhallitus 522 19.11.2012 JÄNHIÄLÄN VESIOSUUSKUNNAN TAKAUSHAKEMUS VESIHUOLTOHANKKEEN RAHOITTAMISEKSI 672/10/2012 KH 522 Jänhiälän vesihuolto-osuuskunnan hakemus 29.10.2012: Valtioneuvoston hyväksymä

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.08.2009 /Suunnitteluasiat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tilahallinnon johtokunta 31.01.2008 27.02.2008 26.02.2008 12.03.2008 11.03.2008 31.03.2008

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92

Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 92 Kokoustiedot Aika 26.01.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.03.2012 Sivu 1 / 1 319/02.05.05/2012 62 Esport Arena Oy:n ja kaupungin välisen rahoitussopimuksen ja jalkapallon käyttövuorojen ostopalvelusopimuksen edellyttämät tarkennukset Valmistelijat

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 SATAMALAUTAKUNTA 21.10.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2008 1 21.10.2008 SATAMALAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika Tiistaina 21.10.2008 kello 8.00 Paikka Satamalautakunnan kokoushuone Olympiaranta 3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL 20 Liitteet B3-6, A7 Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV- 424-1 VUOKRAAMINEN

ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV- 424-1 VUOKRAAMINEN ANNIKINKADUN PUUTALOKORTTELIN XIV-424 RAKENNUSTEN MYYNTI JA TONTIN XIV- 424-1 VUOKRAAMINEN Kh 16.4.2007 Toimitusjohtaja Ilkka Ojala 10.4.2007: Annikinkadun puutalokorttelin asemakaava vahvistui valtuuston

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA

Ohje 2. VALTION TUEN EDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN PILOTTIHANKKEEN KILPAILUTUKSESSA Ohje 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta OHJE PILOTTIHANKKEIDEN KILPAILUTTAMISEKSI () 1. TAUSTA Valtioneuvosto on 4.12.2008 antamallaan periaatepäätöksellä asettanut hankkeen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA. Asuntotuotantotoimikunta Helsingin kaupunki Esityslista 2/2012 ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNTA ESITYSLISTA 2-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika 8.2.2012 klo 16:00 Kokouspaikka Kaupungintalo, aulakabinetti 4 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43

Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 14.04.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 14.04.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot