PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 276 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokoomuksen valtuustoryhmän koirankakkaroskiksia koskeva aloite Osallistuminen Keskisen Uudenmaan matkailupalvelukeskuksen suunnitteluhankkeeseen Porvoonjoen ja Itä-Uudenmaan vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen haja-asutuksen jätevesiprojektiin osallistumien Uudenmaan tiepiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskeva lausunto Pornaisten kunnan luottamushenkilöiden merkkipäiväohje Pornaisten kunnan henkilökunnan merkkipäiväohje Pornaisten kunnan elinkeinostrategiavuosille Porvoon Seudun Sähkö Oy: tekemän sähkötarjouksen hyväksyminen 132 * 289 Koskitie, asemakaava ja asemakaavan muutos Ilmoitusasiat Aila Salovaaran ja Pornaisten kunnan väliset maajärjestelyt Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2006 puheenjohtaja Sivu 276 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Vähähyyppä Juhani Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Rusi ja Tuula Tanner. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Tuula Rusi Tuula Tanner PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄN KOIRANKAKKAROSKIKSIA KOSKEVA ALOITE Khall 124 Kokoomuksen valtuustoryhmän päivätyn valtuustoaloitteen mukaan viime vuoden aikana kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat laativat yhteisesti hyväksytyn strategian meneillään olevalle valtuustokaudelle. Yhtenä tärkeänä kohtana strategiassa mainitaan tavoite viihtyisästä kotikunnasta, ja painotetaan ympäristön viihtyisyydestä huolehtimista. Kunnan asukkaiden toivomuksesta kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoittaa esittävänsä, että kuntaan sijoitettaisiin nk. koirankakkaroskiksia. Aloitteen tekijöiden mielestä koiria, ihmisen parhaita ystäviä on kunnassamme paljon, joten tällaiset jäteastiat tuottaisivat iloa kaikille ulkoilijoille ja kunnan asukkaille ja helpottaisivat koiranomistajien elämää. Aloitteen mukaan maamme kunnissa on niin ikään käytössä koirankakkaroskiksia ja niistä on hyviä kokemuksia. Aloitteen liitteenä on malli koirankakkaroskiksesta. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Ulla Rainio, Seppo Yrtti, Markku Rantala, Jukka Ruskeepää ja Markku Korpela. Järjestyslain 14 :n mukaan koiran omistajan ja haltijan on pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella ja taajamassa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Järjestyslain mukaan vastuu koirien ulosteista kuuluu koirien omistajille. Jätelaissa oleva aiheuttamisperiaate lähtee siitä, että jätteen tuottaja vastaa jätteistä aiheutuvista kustannuksista. Kunta ei peri koiraveroa. Kunta on laaja ja hajanainen, joten kaikki koiranomistajat kattavan roskapönttöverkoston sijoittaminen on koiranomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Roskisten laittaminen, ylläpito ja huolto maksavat. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole varauduttu tällaiseen toimintaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei koirankakkaroskiksia ainakaan tässä vaiheessa hankita. Sitä vastoin kunta kuntatiedotteen avulla ja muillakin keinoilla valistaa koirien omistajia toimimaan järjestyslain edellyttämällä tavalla../..

4 Kunnanhallitus Khall 124./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus OSALLISTUMINEN KESKISEN UUDENMAAN MATKAPALVELUKESKUKSEN SUUNNITTELUHANKKEESEEN Khall 125 Etelä-Suomen lääninhallitus laati vuonna 2005 selvityksen Matkojen yhdistelyn kehittämis- ja tarveselvitys Etelä-Suomen läänin alueella sekä pyysi selvityksestä kuntien lausunnot. Lausunnoissa kunnat ilmoittivat mm. lähtevätkö mukaan matkapalvelukeskuksen jatkosuunnitteluun. Selvityksen pohjalta matkapalvelukeskusten suunnittelu on edennyt eri puolilla lääniä. Suunnittelualueet ovat muualla läänissä maakuntapohjaisia paitsi Uudellamaalla. Uudellemaalle on esitetty vaiheittaista etenemistä ja useamman matkapalvelukeskuksen mallia. Uudellamaalla pääkaupunkiseudun kuntien ohella Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Vihti, Lohja ja Karkkila ilmoittivat lausunnossaan kiinnostuksen lähteä mukaan matkapalvelukeskuksen suunnitteluun. Keskisen Uudenmaan kuntien osalta matkapalvelukeskuksen kehittämisestä on keskusteltu yhteisessä neuvottelutilaisuudessa. Lohja ja Karkkila eivät ole olleet mukana neuvottelutilaisuudessa. Suunnittelutyö on käynnistymässä ja siinä on tarkoitus selvittää kunnittain matkojen yhdistelyyn tulevat potentiaaliset matkat sekä kuvata Keskisen Uudenmaan matkapalvelukeskuksen alueellinen ja toiminnallinen laajentuminen. Selvitystyöhön on tarjouskilpailun perusteella valittu konsultiksi WSP LT-Konsultit Oy. Etelä-Suomen lääninhallitus on päivätyllä kirjeellään pyytänyt kuntia vahvistamaan aiemman ilmoituksen matkapalvelukeskuksen suunnittelutyöhön mukaan lähtemisestä. Suunnittelutyön kokonaiskustannukset ovat euroa. Lääninhallitus maksaa kustannuksista puolet. Uudenmaan liitto on myös osallistumassa rahoitukseen. Kuntaa kohti suunnittelukustannukset ovat euroa. Lääninhallitus on pyytänyt vahvistusta osallistumisesta suunnitteluhankkeeseen ja sen rahoitukseen mennessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 224 päättänyt suhtautua periaatteessa myönteisesti matkapalvelukeskuksen perustamisselvityksen laadintaan. Päätöksessä todetaan lisäksi, että lopullinen päätös tehdään sen jälkeen, kun tiedetään selvityksen laadintakustannukset ja niiden jakautuminen osallistujien kesken../..

6 Kunnanhallitus Khall 125./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta tässä vaiheessa osallistu matkapalvelukeskuksen jatkosuunnitteluun. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus PORVOONJOEN JA ITÄ-UUDENMAAN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIPROJEKTIIN OSALLISTUMINEN Khall 126 Askolan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on :ssä 36 tekemässään päätöksessä esittänyt Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Pornaisten kunnanhallituksille, että kunnat sitoutuisivat lähtemään mukaan Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hajajätevesiprojektiin vuoksiksi Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallituksille, että ne osoittaisivat rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikölle tälle vuodelle lisämäärärahaa seuraavasti: Askola 2000, Myrskylä 1250, Pukkila 1250 ja Pornainen 1250 ja valtuuttaisi yksikön hallinnoimaan projektiin osallistumista kuntien puolesta. Vuosille yksikkö tulee sisällyttämään osallistumisrahat talousarvioonsa. Perusteluina projektiin osallistumiselle lautakunta esittää: Projektiin osallistuminen takaisi sen, että hajajätevesiasetuksen tiedotusta hoidetaan kunnissa ajoissa ja riittävästi. Yksikön omat resurssit eivät riitä yleisötilaisuuksien järjestämiseen samassa mittakaavassa, kuin mitä projektin puitteissa saataisiin. Projektiin osallistumisen myötä saadaan myös paljon valmista materiaalia kuntien käyttöön. Koko projektin ajalta kustannukset olisivat Pornaisten kunnan osalta n Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei kunta osallistu projektiin. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus UUDENMAAN TIEPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 127 Uudenmaan tiepiiri on lähettänyt Pornaisten kunnan käyttöön ja mahdollista lausuntoa varten toiminta- ja taloussuunnitelmansa vuosille Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille perustuu noin 67 miljoonan euron perustienpidon vuosittaiseen rahoitukseen. Liikenneympäristön parantamisen keskeinen tavoite on liikenneturvallisuus. Investointitarpeet ovat huomattavasti suuremmat kuin luvassa oleva rahoitus. Tieverkon perusparantaminen ja ensisijaisesti siltojen parantaminen edellyttää jatkossakin ylläpidon rahoituksen pitämistä nykyisellä korkealla tasolla. Eduskunnassa päätettävät isot investoinnit ovat kustannuksiltaan omassa kokoluokassaan. TTS-kaudella käynnistettäviksi ehdotettujen, Uudenmaan tiepiirin aluetta koskevien viiden ison investointihankkeen kustannusarvio on yhteensä 554 milj. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on peruskorjaushankkeiden listalla mainittu Mt 1492 Hinthaara Laukkoski, 0,15 milj. ja Mt 1492 Hinthaara-Laukkoski II 0,26 milj. -hankkeet, jotka tarkentuvat vuosittain. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan tiepiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta seuraavan lausunnon: Suunnitelmassa todetaan, että tienpidon painopisteet ovat suunnitelmakaudella nykyisen tieverkon päivittäisen liikennekelpoisuuden ja tiestön kunnon turvaaminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen, joten sovittu tienpidon rahoituskehys mahdollistaa vain lähinnä olemassa olevan tieverkon kunnossapidon sekä jo aloitettujen kehittämishankkeiden loppuunsaattamisen. Pornaisten kunnanhallitus esittää Uudenmaan tiepiirille, että se yrittäisi kaikin mahdollisin keinoin saada lisää rahaa tienpitoon, koska tiepiirin saama rahoitus on liikenteen määrään nähden aivan liian pieni. Seuraavista toiminta- ja taloussuunnitelma kohteista tulisi neuvotella KUUMAyhteistyöhön kuuluvien kuntien kanssa ja sopia mitkä hankkeet toimintaja taloussuunnitelmaan otetaan mukaan. Pornaisten kunnan kannalta./..

9 Kunnanhallitus Khall 127./.. keskeisin ongelma on Pornainen-Nikkilä tie, jonka perusparantaminen tulisi saada tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan mahdollisimman pian. Lisäksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN MERKKIPÄIVÄOHJE Khall 128, liite 15 Pornaisten kunnan luottamushenkilöiden voimassa oleva merkkipäiväsääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa Esityslistan mukana on laadittu merkkipäiväohje liitteenä nro 15. Esityslistan mukana lähetetään lisäksi tiedoksi voimassa oleva merkkipäiväsääntö. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan luottamushenkilöiden merkkipäiväohjeen liitteen nro 15 mukaisena. Merkkipäiväohje tulee voimaan Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta PORNAISTEN KUNNAN HENKILÖKUNNAN MERKKIPÄIVÄOHJE Yhteistyötmk 10, liite 1 Pornaisten kunnan henkilökunnan voimassa oleva merkkipäiväsääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa ja sääntöä on täsmennetty kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä. Esityslistan mukana lähetetään laadittu merkkipäiväohje sekä nyt voimassa oleva merkkipäiväsääntö ja sen täsmennys. Yhteistyötoimikunnan esitys: Yhteistyötoimikunta käsittelee laaditun merkkipäiväohjeen ja tekee esityksen kunnanhallitukselle merkkipäiväohjeen hyväksymisestä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti esittää liitteenä nro 1 olevan henkilökunnan merkkipäiväohjeen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Khall 129, liite 16 Esityslistan liitteenä nro 16 on Pornaisten kunnan henkilökunnan merkkipäiväohje. Lisäksi lähetetään tiedoksi voimassa oleva henkilökunnan merkkipäiväsääntö. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan henkilökunnan merkkipäiväohjeen liitteen nro mukaisena. Merkkipäiväohjeen kohdan 3. Muistaminen pitkäaikaisesta palveluksesta, kunnanhallitus hyväksyy seuraavat menettelyohjeet: - palvelusajasta vähennetään palkaton työstä poissaolo, esim. virkavapaus, opinto- ja vuorotteluvapaa, hoitovapaa, lomautus - osa-aikaeläkkeellä olo lasketaan täytenä palveluna - palvelusaikaan lasketaan mukaan äitiysloma/isyysloma (palkallinen) ja aika, jolta on maksettu sairausvakuutuslain mukaista äitiys- tai vanhempainrahaa./..

12 Kunnanhallitus Khall 129./.. - palvelusaika lasketaan ensimmäisen kerran saakka - pitkäaikaisesta palveluksesta annettavan palkallisen loman pitämisestä sopii kukin esimiehensä kanssa, esimies tekee asiasta päätöksen palkanlaskennasta saatujen tietojen perusteella - palkalliset vapaat tulee vuosittain pitää toukokuun loppuun mennessä - työntekijään/viranhaltijaan, joka on siirtynyt kunnan palvelukseen ns. vanhana työntekijänä, otetaan siirtävän työnantajan palvelus huomioon kuten oman kunnan palvelus Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA VUOSILLE Khall 130, liite 17 Pornaisten kunnan yrittäjistä ja kunnan edustajista koostuva elinkeinoasiainneuvottelukunta on valmistellut Pornaisten kunnan elinkeinostrategian vuosille Laadittu elinkeinostrategia on liitteenä nro 17. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteenä nro 17 olevan Pornaisten kunnan elinkeinostrategian vuosille kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus PORVOON SEUDUN SÄHKÖ OY:N TEKEMÄN SÄHKÖTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 131 Porvoon Seudun Sähkö Oy on toimittanut kunnanjohtajalle päivätyn sähkötarjouksen. Tarjous on annettu ajalle Tarjous esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Porvoon Seudun Sähkö Oy:n tekemän sähkötarjouksen ajalle päivätyn tarjouksen mukaisesti. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KOSKITIE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Khall 94 Asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Kaavan laatimisen tavoitteena on luoda edellytykset elintarvikeliikkeen sijoittumiselle Kirkkotien varteen; samalla tutkitaan pientaloalueen laajentaminen alueelle joen puolelle sekä virkistysalueen varaaminen rantaan. Kaavamuutoksella lisäksi varmistetaan lähialueilla riittävät alueet toimivan ja turvallisen liikenteen järjestämiseksi. Elintarvikeliikkeen rakentaminen on tavoitteena aloittaa jo syksyllä Maanomistajan kanssa laaditaan asemakaavoituksen käynnistämistä koskeva sopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maksamaan kohtuulliset kaavoituskustannukset sekä neuvottelemaan maankäyttösopimuksen kunnan kanssa. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja ennen asemakaavan hyväksymistä maanomistaja ja kunta laativat MRL:n mukaisen maankäyttösopimuksen, jossa sovitaan asemakaavan toteuttamisesta. Lähtökohtana laadittavalle sopimukselle on se, että kaavan toteuttamisen vastuu siirretään kokonaisuudessaan maanomistajalle; lisäksi on mahdollista leikata maan ansiotonta arvonnousua kunnalle. Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä asemakaavaa liikennealueita lukuun ottamatta, mutta alue rajautuu kiinteästi jo asemakaavoitettuun alueeseen. Alue on avoin ja näkyvä lähestyttäessä kirkonkylää taajaman pääväylää pitkin pohjoisen suunnasta. Nyt suunniteltava alue sekä Kirkkotien vielä kaavoittamaton toinen puoli muodostavat tulevaisuudessa kokonaisuuden, josta syntyy taajamalle näkyvä porttiaihe. Liikerakennuksen ja sen vaatiman paikoitusalueen sijoituksessa alueelle tulee kiinnittää erityistä huomiota ympäröivään rakennuskantaan sekä maisemaan näkyvässä ja rinteisessä maastossa. Rakennussuunnittelussa tulee varautua massoittelultaan sekä kaikilta julkisivuiltaan edustavaan ratkaisuun. Asemakaavan perustelut Liikerakennukselle on asemakaavaluonnoksessa rajattu korttelialue Kirkkotien varteen. Ajoneuvoliittymät alueelle on osoitettu Koskitien kautta.. Liikerakennuksen sijoituksen ja rakennusoikeuden osalta on käynnissä vaihtoehtoiset tarkastelut selvitysten keskeneräisyyden vuoksi../..

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 94./.. Koskitieltä on osoitettu uusi katuyhteys nimeltä Koskikaari, jonka varteen sijoittuu kuusi uutta omakotitalon rakennuspaikkaa. Kaavamerkinnöillä ja määräyksillä ohjataan alueen rakentamista riittävän alueellisen yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Rakennukset pihatiloineen on mahdollista avata länteen ja joen suuntaan. Virkistysalueeksi on jätetty kaistale Mustijokeen viettävää reuna-aluetta sekä alueen rajaus pohjoisen suunnasta. Alueelle sijoittuu olemassa oleva pumppaamo, jolle on osoitettu ajoyhteys virkistysalueen kautta. Urheilukentän ja Koskitien välisellä alueella Kirkkotien aluevarausta on tarkoitus leventää siinä tarkoituksessa, että alueelle voidaan sijoittaa erillinen kevyen liikenteen väylä. Koskitien, Välitien ja Kirkkotien risteysalueen kehittäminen saattaa edellyttää, että myös paloaseman viereisestä rakentamattomasta liiketontista varataan vähäinen alue Kirkkotien liikennejärjestelyjä varten. Tiepiirin kanssa on neuvoteltu risteysalueen kehittämisestä ja suunnittelu riittävän aluevarauksen turvaamiseksi asemakaavaan on käynnissä. Vaihtoehtoiset kaavaluonnokset esitellään kokouksessa. Liitteenä asemakaavakartta kaavamääräyksineen sekä vaihtoehtoiset havainnepiirrokset 1 ja 2. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanjohtaja ja aluearkkitehti valtuutetaan neuvottelemaan maanomistajien kanssa. Sen jälkeen kun yhteisymmärrys on löytynyt asetetaan asemakaavaluonnos nähtäville MRA 30 :n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten sekä pyydetään kaavaluonnoksesta ennakkolausunnot viranomaisilta Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 132 Koskitien asemakaava ja asemakaavan muutos oli luonnoksena nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten välisenä aikana. Luonnoksesta pyydettiin ennakkolausunnot./..

17 Kunnanhallitus Khall 132./.. viranomaisilta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti; lausuntoja jätettiin 7 kpl. Huomautuksia jätettiin nähtävilläoloaikana 5 kpl, joista yksi oli Koskitien, Koskikujan ja Koivukujan asukkailta (19 allekirjoitusta). Nähtävilläoloaikana yhden maanomistajan toimesta järjestettiin alueella katselmus, johon osallistui 10 asukasta; katselmukseen oli kutsuttu aluearkkitehti selvittämään kaavan tavoitteita ja vastaamaan asukkaiden kysymyksiin. Tiepiiri ja kunta ovat yhteistyössä laatineet liikenneselvityksen tälle kaava-alueelle; selvityksen avulla on ollut mahdollista varata asemakaavaan riittävä alue sekä toimivan että turvallisen liikenne- ja risteysalueen rakentamiseksi. Selvitys sisältää alueen liikenne-ennusteet sekä Uudenmaan tiepiirin edellyttämät liittymä- ja kevytliikennejärjestelyjen tarkastelut yleissuunnitelmatarkkuudella. Selvityksen kautta syntyi kaksi vaihtoehtoista liittymäratkaisua: kiertoliittymä ja kevyesti porrastettu liittymä. Liittymäratkaisuja esiteltiin myös molempien kauppaliikkeiden edustajille. Kiertoliittymä on vaihtoehdoista turvallisempi; lisäksi se muodostaisi taajamalle liikenteellisen porttiaiheen ja hidastaisi ajonopeuksia. Lausuntojen ja huomautusten johdosta on kaavakarttaan ja määräyksiin tehty seuraavat muutokset: - asemakaavan liikennealueen rajat on tarkistettu tehdyn liikenneselvityksen kiertoliittymä vaihtoehdon mahdollistavaksi, - liikerakennuksen korttelialueelle on lisätty vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen kieltävä määräys, - korttelissa 117 on muutettu rakennuspaikkojen rajojen suuntauksia, - KL-korttelin johtoaluetta on laajennettu, - asemakaava-aluetta reunustavalle lähivirkistysalueelle (VL) on lisätty määräys maiseman säilyttämisestä avoimena ja - Koskikaaren länsipuolelle sijoittuvien rakennuspaikkojen kerroskorkeutta on madallettu: ylin sallittu kerrosluku on I (yksi). Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin sekä sisältövaatimusten (yleiskaava) osalta. Esityslistan mukana tiedoksi lähetetään lausuntojen ja huomautusten lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet../..

18 Kunnanhallitus Khall 132./.. Tiedoksi lähetetään myös asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset sekä havainnekuva; kokouksessa on nähtävillä täydennetty kaavaselostus. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää - hyväksyä lausuntoihin ja huomautuksiin laaditut vastineet sekä niiden pohjalta kaavakarttaan tehdyt korjaukset - valtuuttaa aluearkkitehdin tarvittaessa täydentämään kaavaselostusta - asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi sekä pyytää viranomaisilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 133 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Opetusministeriön päätös dnro 56/400/2005, : Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Opetusministeriön päätös dnro 31/221/2005, : Päätös perusopetuksen vuoden 2006 yksikköhintojen tarkistukset. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Linjaliikennelupa nro 12055, päätös nro LNU2710A. Etelä-Suomen lääninhallituksen kirje : Linjaliikennelupa nro 7046, päätös nro LNU2950A. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: nro 12/2006, : Stakesin suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien ja terveyskeskusten hammaslääkärien THLkoodien vastaavuuden muutokset. nro 13/2006, : Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä olevien sopimuskorotukset vuonna nro 14/2006, : Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) muutokset. KUUMA parlamentin esityslista 2/2006, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 3/2006, Mäntsälän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjaan liittyvät sopimukset/ Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä. Helia Porvoon rahoitushakemus : Kulttuuriyrittämisen tutkimus- ja kehittämishanke Itä-Uudellamaalla../..

20 Kunnanhallitus Khall 133./.. Triokunnat yhteinen sävel, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan kuntajohtajien esiselvitys liitteineen. Sopimukset: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän, Pornaisten kunnan ja Mäntsälän kunnan välinen sopimus jätevesien johtamisesta Keski-Uudenmaan meriviemäriin, allekirjoitettu Pornaisten kunnan ja Tuusulan seudun vesilaitoksen kuntayhtymän välinen sopimus talousveden toimittamisesta Pornaisiin, allekirjoitettu Helsingin Veden, Pornaisten kunnan ja Mäntsälän kunnan välinen sopimus Pornaisten kunnan ja Etelä-Mäntsälän alueen ja kuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien jätevesien käsittelystä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Muistio : Neuvottelu korttelissa 35 sijaitsevan Kuusipuiston hankkimisesta kunnan omistukseen. Perusturvalautakunnan pöytäkirja 5/2006, Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/2006, Kunnanhallituksen päätös: Merkittiin tietoon saatetuksi.

21 Kunnanhallitus AILA SALOVAARAN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLISET MAAJÄRJESTELYT Khall 134, liite 18 Aila Salovaara omistaa liitteenä olevalle kartalle rajatut Jyrkkäpelto nimiseen tilaan kuuluvat liitteenä olevalle kartalle rajatut 4747 m 2 :n ja 261 m 2 :n suuruiset määräalat, jotka on asemakaavassa merkitty puistoalueeksi ja niin ikään liitteenä olevalle kartalle rajatut 1300 m 2 :n ja 332 m 2 :n suuruiset määräalat, jotka on asemakaavassa merkitty katualueeksi. Pornaisten kunta omistaa tilan Alakoulu Siitä 609 m 2 kuuluu korttelin 36 tonttiin 7. Asemakaavaan ko. tontti on merkitty merkinnällä AO I ½, tonttitehokkuuden e ollessa 0,25. Aila Salovaaran omistuksessa ko. tontista on 292 m 2. Aila Salovaaran kanssa on neuvoteltu seuraavasta maajärjestelystä: Pornaisten kunta luovuttaa korvauksetta Aila Salovaaralle liitteenä olevalle kartalle rajatun osuutensa korttelin 36 tontista 7 eli 609 m 2. Aila Salovaara luovuttaa korvauksetta Pornaisten kunnalle liitteenä olevalle kartalle rajatun omistamansa puistoalueen, eli 4747 m 2. Aila Salovaara luovuttaa Pornaisten kunnalle 1300 m 2 :n ja 332 m 2 :n suuruiset katualueet. Luovutus tapahtuu korvauksetta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ei ylitä 10 prosenttia hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. Muilta osin katualueesta suoritetaan erikseen kauppakirjaan sovittava korvaus. Pornaisten kunta ostaa Aila Salovaaralta liitteenä olevalle kartalle rajatun 261 m 2 :n suuruisen UU-alueen hintaan 5 /m 2, eli hintaan Pornaisten kunta vastaa maajärjestelyistä aiheutuvista lohkomiskustannuksista kuin myös kaikkien tilalla olevien asemakaavan mukaisten tonttien lohkomiskustannuksista. Nykyiset kulkuyhteydet säilyvät siihen saakka kunnes kadut on rakennettu. Kartta alueesta on liitteenä nro 18../..

22 Kunnanhallitus Khall 134./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy edellä esitetyt maajärjestelyt. Kauppakirjat alistetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 124, 127, 130, 132, 133, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 125, 126, 128, 129, 131 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 125, 126, 128, 129, 131 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

24 298 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot