iala sivistystoim Tuloskertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "iala sivistystoim Tuloskertomus 2007"

Transkriptio

1 sivistystoimiala Tuloskertomus 2007

2 Minun nuorisopalveluni Ensimmäisen kerran jouduin tekemisiin nuorisopalveluiden kanssa ollessani neljännellä luokalla. Silloin kävin ensimmäisen kerran nuorisotalolla (nuokulla). Viihdyin hyvin siellä, kunnes se lakkautettiin. Sen jälkeen meni vuosi tai pari ennen kuin löysin itseni Tyttöjen Tila Helmestä. Pidin käsitöistä, niinpä Helmi sopi minulle hyvin, siellä kun järjestettiin kaikenlaisia askartelukursseja. Helmessä kävin vähän aikaa, mutta vähänajan päästä lopetin. En oikein tiedä miksi, taisin olla omasta mielestäni jo liian vanha käydäkseni siellä. Näin taas meni Sisältö elämäni pari, kolme vuotta ennen kuin taas törmäsin nuorisopalveluihin. Olin jo seitsemännellä luokalla. Uusille seitsemänsille luokkalaisillehan järjestetään toimintapäivä. Minun nuorisopalveluni...3 Mihin menet nuorisotyö?...4 Nuorisopalvelut on enemmän kuin osiensa summa...6 Tutustuin käsitteeseen Nuorisopalvelut vasta 9-luokan työelämään tutustumisessa (tet-jakso), kun pääsin nuorisokeskukseen harjoittelemaan. Olin aina ennen pitänyt Lahden kaupungin tarjontaa nuorille vähäisenä. Tet-jaksolla tutustuin nuorisopalveluihin tarkemmin. Huomasin, ettei se tarjonta olekaan niin vähäistä. Kahden viikon aikana vierailin nuorisopalveluiden eri toimipisteissä ja Talous Ei luulolla vaan tiedolla!...8 tutustuin niiden tarjontaan. Totesin, että Lahdessahan on asiat ihan hyvin. Vielä, kun suurempi osa vain tietäisi nuorisopalveluista. Omassa kaveripiirissäni ei Eteenpäin valmennusta elämää varten...13 Minä itse ja me yhdessä!...16 Erilaiset työtavat, yhteiset tavoitteet...18 Palveluita Lahden seudun nuorille...20 Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikein välinein...22 Työ tarvitsee tekijöitä...24 Henkilökunta Kuvat Tomáš Kouba, Plugi, Danuka Kuismin, Sanna Henttonen Taitto Media-akseli monikaan tiennyt miten laajoja palveluita ja mahdollisuuksia Lahti tarjoaa tällä alalla. Tämä voi johtua myös siitä, että siellä päin Lahtea, missä asun, ei ole oikeastaan mitään nuorisopalveluiden toimipistettä. Minulle nuorisopalvelut on tuonut lisää tekemistä ja ikimuistoisia hetkiä elämään. Tällä hetkellä käyn eniten nuorisokeskuksen eri tapahtumissa. Toivon jatkossakin, että saan nauttia nuorisopalveluiden antimista. Inka Hänninen Lukiolainen

3 Mihin menet nuorisotyö? Lahden kaupungin strategia, sivistystoimialan strategia, nuorisopalveluiden strategia, alueellisten palveluiden strategia, nuorisotalon strategia... kautta. Yksiköt ovat kuvanneet keskeisiä asiakkaitaan ja sidosryhmiään sekä niihin liittyviä muutoshaasteita. Palveluodotukset ja kasvavat tarpeet haastavat nuorisotyötä laajentamaan toimintakenttäänsä. Resurssit eivät kasva odotusten mukaisessa mittakaavassa, siksi strategiatyössä jouduttiin Nuorisopalveluiden vuosi 2007 oli työntekijöille strategian työstämi- rajaamaan tehtäviä ja kohderyhmää. Nuorisopalveluiden pääasi- kehittämishanke Kanuunaa. Isoimpien kaupunkien yhteistyönä etsittiin yhteisiä kehittä- Lahden nuorisopalvelut on kaupunkimaisen nuorisotyön sen ja tarkentamisen aikaa. Koko organisaatiota koskeva strategia vuosille saatiin valmiiksi joulukuussa Sen jälkeen Nuorisopalvelut edistää nuorten hyvinvointia akasryhmä ovat vuotiaat vuotiaiden palvelut tuotetaan yhteistyössä tai ostopalveluina. mistarpeita, rakennettiin yhteistä mittaristoa ja avattiin valtakunnalliset nettisivut hyvien käytänteiden esittelyä ja kokemusten vaihtoa varten. kärkikolmikossa ja seudullisen nuorisotyön keskus. Palvelutarjontamme perustuu nuorten mitattuihin tarpeisiin, nuorten kuulemiseen ja käytössä oleviin resursseihin. nuorisopalveluiden neljä tulosyk- yhteisöllisellä ja Valtakunnallisesti nuorisotyötä sikköä ja kaikki toimintayksiköt yk- yksilöllisellä tuella on tarkasteltu sekä hallinnon että Uudistuminen ja henkilöstö sekä osallisuutta sittäistä työntekijää myöden ovat tarkastelleet omaa toimintaan- ja toiminnalla. käytännön tasoilla. Lahden nuorisopalvelut hallinnoi vuoden 2007 edistävä esimiestyö ovat strategiatyössä tärkeitä kehittämisen osa-alueita. Nämä toimin- sa yhteisten arvojen, päämäärien Opetusministeriön rahoittamaa tatavat tulivat vuoden aikana tutuksi yhteisten Nuorisopalveluiden strategiset päämäärät ja kriittisten menestystekijöiden kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämispäivien, työryhmien, tiimien ja henkilökohtaisten strategiakirjausten kautta. Jat- Lahden nuorisopalvelut on kaupunkimaisen nuorisotyön Nuoret Vanhemmat kuva työn kehittäminen edellytti toimintatapo- keskeinen kehittäjä ja valtakunnallisesti arvostettu nuoriso- Aikuisryhmät yksilöllisyyden lisääntyminen tukiverkkojen väheneminen eriarvoistumisen uhka syrjäytymisen uhka moniongelmaisuuden lisääntyminen aikuisten toiminnan lisääntyminen palvelun laadun kasvuodotukset toiminnan painopisteiden rajaaminen ja aikuisten odotukset Asiantuntijapalveluiden käyttäjät osaamisen laajempi hyödyntäminen Lahden kaupungin nuorisopalvelut kasvatusvastuun hämärtyminen yhteistyön kehittäminen "kasvatuskumppanuus" -ajatuksen kehittäminen Nuorisoyhdistykset ja toimintaryhmät Yksityiset henkilöt ja yritykset ryhmien elinkaarten suuret vaihtelut yhdistystoiminna rutiinien vaikeus yksityishenkilöiden palveluodotukset neuvonta, palveluohjaus yritysyhteistyö jen kuvaamista ja seurantaa sekä toimintaa kuvaavien mittareiden uudelleen arviointia. Nuorisopalveluiden johtoryhmä aloitti syksyllä nuorisopalveluiden taloudellisten tunnuslukujen määrittelyn ja osallistui nuorisotyön yhteisten mittareiden valtakunnalliseen kehittämiseen. Strategisia päämääriä on asetettu paikallistasolta valtakunnan tasolle. Strategiset tavoitteet määriteltiin ensimmäisessä vaiheessa vuosille Toiminnalliset tavoitteet sekä toiminnan laajuutta kuvaavat sitovat tunnusluvut vuodelle 2007 kirjattiin kaupungin talousarvioon. työn organisaatio. Lahden seudulla on toimiva nuorisotyön palvelukokonaisuus. Nuorisopalveluilla on selkeästi rajattu ja oikein kohdennettu palvelukonsepti. Palvelutuotanto ja siihen käytettävät resurssit ovat tasapainossa. Lahden seudun nuorten käytössä on koko palveluketju koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin peruskoulusta työelämään. Nuorisopalvelut on luonut kaupunkiin nuorille toimivan osallistumis- ja vaikuttamismallin. Nuorisopalveluiden eri toimintamuodoissa toteutuu nuorten osallisuus. 4

4 Talous 2007 Nuorisopalvelut on enemmän kuin osiensa summa Menot Tukipalvelut Alueelliset palvelut Keskitetyt palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Menot yhteensä Nuorisopalveluiden organisaatiorakenne säilyi ennallaan. Työllisyys- ja erityispalveluiden yksikkö kasvoi vuoden alusta, kun sivistystoimialalla tarjottavat nuorille suunnatut työllisyyspalvelut keskitettiin nuorisopalveluihin. Tässä yhteydessä kulttuuritoimesta siirrettiin nuorten työharjoitteluasiat nuorisopalveluihin. Nuorten työharjoitteluyksikkö Horisontti aloitti virallisesti , mutta käytännössä työnsuunnittelijat aloittivat työnsä Horisontti täydentää nuorille tarjottavia työllisyyspalveluita tarjoamalla tuettua työharjoittelua nuoren tarpeen mukaan yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mm. kaupungin eri hallintokunnissa. Toiminnallisia muutoksia tehtiin yksittäisten toimintayksiköiden sisällä. Keskitettyjen palveluiden Nettikahvila Hurinasta kehittyi nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0, jossa yksi tärkeimmistä työmuodoista oli elävän tiedon välittäminen teemallisissa tapahtumissa. Alueellisten palveluiden yksikössä muutoksia tapahtui kahdella toiminta-alueella. Mukkulan perinteikäs nuorisotalo muutti Niemen entiseen kouluun. Nuoret saivat uudet isommat toimitilat ja nimi uudistui Nuortentalo Paristoksi. Joutjärven nuorisotalon toiminta kaipasi uudistamista. Asiakasryhmää rajattiin yli 13-vuotiaisiin ja nuorten ideoimana toiminta painottui kursseihin ja nuorten tapahtumatuotantoon. Syntyi tanssiin keskittynyt Nuortentalo Plaza, jossa syksyn kävijämäärät todistavat muutoksen onnistuneen. Tulot Tukipalvelut Alueelliset palvelut Keskitetyt palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Tulot yhteensä Työllistäminen / yleishallinto Kesätyöllistäminen Muu työllistäminen Akselin työpajatoiminta Työharjoitteluyksikkö Horisontti Yhteensä Kustannustiedot Nuorisopalveluiden menot / nettomenot asukasta kohden... 31,08 / 25,36 Nuorisopalveluiden menot / nettomenot nuorta (0 28-vuotiasta kohden)...93,06 / 75,93 Kaupungille myönnettävä valtionosuus nuorta asukasta kohden... 13,00 TUKIPALVELUT tukipalveluiden päällikkö Virpi Rantanen palkka- ja henkilöstöasiat hallintoasiat talous- ja rahoitusasiat suunnittelu ja kehittäminen hankkeet ja projektit TYÖLLISYYS- JA ERITYISPALVELUT työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen nuorten työpaja- ja työllisyystoiminnot nuorten erityistuki hankkeet ja projektit TIIMIT: LOMAXI (loma-ajan toiminnot) TUTUXI (kansainvälinen toiminta) Nuorisopalveluiden organisaatio NUORISOTOIMENJOHTAJA Jouni Kivilahti ALUEELLISET PALVELUT alueellisten palveluiden päällikkö Helena Lehtonen alueellinen nuorisotyö alue- ja asukasyhteistyö hankkeet ja projektit KESKITETYT PALVELUT keskitettyjen palveluiden päällikkö Petteri Peltonen nuorisojörjestöjen ja nuorten toimintaryhmien tuki kulttuurinen nuorisotyö monietninen työ hankkeet ja projektit TURVAXI (tila- ja turvallisuusasiat) TIEDOXI (tiedotus ja markkinointi) OPIXI (työssäoppimisasiat) TUEXI (erityistuki) Palvelujen ostot 5,1 % ( ) Tarvikkeet 7,9 % ( ) Kiinteistömenot 22 % ( ) Muut menot 3,6 % ( ) Nuorisopalveluiden toimintamenot 2007 Avustukset 3,4 % ( ) Henkilöstömenot 57,9 % ( ) 6 7

5 Ei luulolla vaan tiedolla! Asiakaspalaute Nuorten palveluiden kehittämisessä ovat avainasemassa tieto nuoruuteen liittyvistä tarpeista, nuorten elinolosuhteista ja yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista. Nuorten hyvinvointitekijöitä selvitettiin mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantatyöryhmässä ja koko kaupungin hyvinvointikertomusta kokoavassa työryhmässä. Paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti tehtävä ammatillinen yhteistyö auttoi näkemään nuorisotyön tarpeita ja kehittymissuuntia. Haastavinta oli palautteen saaminen niiltä nuorilta ja vanhemmilta, joilla ei ole omia kokemuksia nuorisopalveluiden toiminnasta. Nuorisopalveluiden asiakaspalautteita kerättiin toimintayksiköittäin ja tapahtumien yhteydessä. Kaikissa työllisyys- ja erityispalveluiden yksiköissä kerättiin asiakaspalautetta palvelua käyttäviltä nuorilta. Dominossa ja erityistuen pienryhmissä kerättiin palautetta myös nuorten vanhemmilta tai muilta perheenjäseniltä, jotka olivat mukana prosessissa. Vuoden 2007 aikana Akseli ja Horisontti siirsivät Dominon mallin mukaisesti palautelomakkeen täytettäväksi verkossa. Verkkokyselyn avulla haluttiin parantaa nuorten anonymiteettiä kyselyyn vastattaessa. Alueellisissa palveluissa tehtiin talojen nuorille kirjallisia asiakaspalautekyselyitä. Palaute oli hyvin positiivista ja toimintaan saatiin runsaasti uusia ideoita. Myös nuoret itse suunnittelivat kyselyitä ja nostivat esille ajankohtaisia toiveita. Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0: n ensimmäisen toimintavuoden suunnittelussa oli mukana nuorten Testiryhmä. Te toja ja teemaviikkoja järjestettiin nuorille ja nuorten kanssa. Opiskelijat olivat työssäoppimisjaksoillaan tärkeässä roolissa teematapahtumien suunnittelijoina ja tuottajina. Yhteistyötä tehtiin myös koulujen ja nuorisoyhdistysten kanssa. Verkkonuorisotyö Netari alkoi syksyllä. Habbohotellissa olevan virtuaalisen nuorisotalon ohjaajina oli myös lahtelaisia nuorisotyöntekijöitä osana 12 kaupungin verkostoyhteistyötä. Palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin Nuorten tarpeita ja mielipiteitä kuultiin myös seudullisen Nuori-X-verkkosivuston suunnittelussa. Sivuston suunnitteluvaiheessa nuoret pääsivät vaikuttamaan ulkoasuun ja sisältöihin vastaamalla kouluilla sekä nuorisotaloilla järjestettyyn kyselyyn, johon vastasi yhteensä 643 nuorta. Sivuston ilme luotiin Lahden nuorisopalveluiden nuorten mediatyöpajassa. Samassa kyselyssä nuorilta tiedusteltiin asioita, joista he haluaisivat enemmän tietoa, jotka aiheuttavat heille murheita ja joihin he kaipasivat aikuisen tukea. Saatuja vastauksia hyödynnettiin tietopankin ja asiantuntijaverkoston kokoamisessa. Nuorten mielipiteitä kysyttiin myös isoissa nuorisotapahtumissa. Kesätoiminnan toiveita kyseltiin Xon-hiihtoloman tapahtumassa, konserteissa ja katukyselynä. Koulutuskeskus Salpauksen syksyn avajaistapahtumassa tehtiin harrastekysely uudistetun Nuortentalo Yli sata nuorta päijäthämäläistä muusikkoa esiintyy Nuori Kulttuuri -musiikkitapahtumassa Lähiö-Lahti Plazan kehittämiseksi. Keväällä 10 vapaaehtoisen nuoren testiryhmä teki kymmeniä ehdotuksia muun muassa Plazan tilamuutoksesta ja aukioloajoista. Laajin nuorten harrastamista ja harrastustoiveita kartoittava selvitys oli sivistystoimialan yhteinen lasten ja nuorten harrastekysely. Kysely toteutetaan alkuvuodesta 2008 ja tuloksia odotetaan kesän jälkeen. Sekä Akseli-työpajoilla että Dynamo-hankkeessa palveluita käyttävillä asiakkailla on suuri merkitys. Työllisyys- ja erityispalveluiden talousarvion oman toiminnan tulotavoite oli euroa (toteuma euroa). Tuotot koostuivat pajojen asiakastöistä perittävistä maksuista ja kuntien Dynamolle maksamista asiakaspaikkamaksuista ( euroa). Asiakastyöt antavat nuorille oikean kuvan työelämästä ja motivoivat työntekoon. Asiakkaille on merkityksellistä saadun tuotteen tai palvelun lisäksi se, että he voivat osaltaan kokea auttavansa nuoria elämässä eteenpäin. 8 9

6 Xonista lääke Tapahtumia ja toimintaa 2007 hiihtoloman tylsyyteen ESS Hurina 2.0:ssa kävijöitä Yhteistyökonsertti Radio NRJ:n kanssa Lahti Hallissa, noin kuuntelijaa Nuorisotalojen nuorten ryhmiä ja harrastekerhoja 86 Multi-Cultissa 631 monietnistä tilaisuutta, kävijöitä 8661, 48 vapaaehtoistoimijaa, yhteensä vapaaehtoistyötuntia Nuorisokeskuksessa kävijöitä : 25 konserttia, joissa yleisöä 3 738, muita yleisötapahtumia 27, osallistujia Starttiviikon tapahtumissa osallistujaa Toiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten ja yhteistyötahojen kanssa Akselissa ja Dynamossa asiakkaita Nuortentalo Pariston avajaisviikon tilaisuuksissa toukokuussa 270 nuorta ja aikuista kävijää Vuoden aikana kokeiltiin uusia toimintatapoja ja tapahtumia. Helmi-maaliskuussa Tyhmältä ruokailuajat olivat joustavat ja osallistujat saivat päättää leirijaksonsa keston itse! Ohjaajat Bänditoiminnan tapahtumia ja esiintymisiä 8-salissa, Paristossa, Profiilissa ja Plazassa järjestettiin seudullisena yhteistyönä Nuorten tuntuu, kun järjestivät päivittäin toimintaa melonnasta pur- Nuori Kulttuuri 07, musiikin aluetapahtuma 8-salissa, mukana 100 soittajaa hiihtoloman tapahtuma Xon. 8-sali täytet- sataa, mutta kyllä jehdukseen. Ulkona oli mahdollisuus Frisbee- Profiilin nimikkobändi Blitzkrieg esiintyi eri tapahtumissa Turusta Ivaloon tiin toiminnalla ja tekemisellä. Kolmen päivän täällä on kivaa golfiin ja muihin ulkopeleihin. Sadekelillä aika Rock n Hop Xmas -konsertti marraskuussa 8-salissa, joulukuussa Plazassa, tapahtuma huipentui Xon-päätöskonserttiin, jossa esiintyivät Steen1 ja Leijona. tekemistä ESS kului sisäpelien ja kädentaitojen parissa. Yövalvojat vastasivat teltta-alueen turvallisuudesta. 700 osallistujaa. Esiintyjinä Wiidakko, Lapko, hiphop-ryhmiä ja Elastinen Pariston seksuaalikasvatusviikolla 575 kahdeksannen luokan oppilasta kuudelta koululta Nuorten KesäCamping oli uudella idealla toteutettu kaksiviikkoinen kesäleiri vuotiaille nuorille Naumin leirikeskuksessa Sysmässä. Leiri toteutettiin yhdessä Lahden ja seutukuntien nuorisopalveluiden ja -toimien Mukkulan nuokun toiminta loppui, Nuortentalo Uutena toimintamallina kokeiltiin yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton Lahden yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen iltapäiväkerhojen ohjaajat toteuttivat aiemmin nuori- Lahden lyömäsoitin- ja rumpufestivaalit , kävijöitä 628 Syyslomaviikolla Pelittääkö-lautapelitapahtuma ja Afrikan tähden MM-kilpailun Lahden osakilpailu Kaamosjuhla, monikulttuuristen järjestöjen yhteistapahtuma, 600 osallistujaa Nuorisokeskus juhli 25. toimintavuottaan kanssa. KesäCampingilla oli paljon vapaa-ai- Paristo tuli tilalle sopalveluiden järjestämät luokkalaisille Xon-hiihtoloman tapahtumassa ja päätöskonsertissa 690 kävijää kaa ja nuoret saivat halutessaan osallistua järjestettyyn toimintaan. Aamuherätyksiä ei ollut, Viikkouutiset Plazan kävijämäärä nousuun, nuorten illoissa voi olla sisältö Viikkouutiset tarkoitetut päiväleirit kesäkuun alussa. Kokemus ja palautteet olivat hyviä. MLL:n päiväleireillä 99 osallistujaa Verkkonuorisotyön kontaktit syyskuusta joulukuuhun Komeettaklubeja 9, 660 kävijää Nuoret on rock! Seutu4,

7 Laajasti tunnetut ja käytetyt palvelut Alueellisissa palveluissa kokonaiskävijämäärään vaikuttivat nuorisotalojen ikäluokka- ja ja lisääntynyt tapahtumatoiminta kasvattivat Toimintatilojen ja -välineiden uudistaminen toimintamuutokset. Nuorimman ikäluokan jättäminen pois toiminnasta syyskaudella piesiota merkittävästi. Uudenlaisia ryhmiä perus- muun muassa tanssi- ja musiikkiryhmien suonensi kävijämääriä. Toisaaltettiin nuorten toiveiden mukai- ta alaikärajan nostaminen ja toimintaidean muutos Nuortentalo Plazassa kolminkertaisti syksyn kävijämäärän kevään kävijöihin verrattuna. Uusi Nuortentalo Paristo Niemessä tavoitti nuoria entistä laajemmalta alueelta. Etelä-Lahden nuorisotalo Profiilin monipuolinen mu- Olemme molemmat nähneet sen verran maailmaa, että emme pelkää vierasta. Olemme hyviä ystäviä keskenämme. Toinen on valkoinen ja toinen on musta ja molemmat värisokeita. Andy Niemelä, Katu sesti. Ryhmistä 75 %:lle tehtiin koko työkautta koskeva oppimissuunnitelma. Aiheita käsiteltiin asiantuntijoiden avulla ja toiminnallisin menetelmin. Multi-Culti oli mukana yhteistyöverkostoineen rasisminvastaisen päivän Erilainen entäs sitte tapahtumassa, Mahdollisuuksien torilla ja Kansainvälisessä Kaamosjuhlassa. Vapaaehtoistoi- siikki- ja pienryhmätoiminta keräsi nuoria laajalta alueelta. Alueellisten palveluiden ohjaajat työskentelivät aikaisempaa enemmän nuorisotilojen ulkopuolella koululuokkien kanssa ja erilaisissa loma-ajan tapahtumissa. mijat osallistuivat Lahden seudun nuorisopalveluiden ja -toimien yhteiseen Xon-hiihtoloman tapahtumaan. Multi-Cultin syyskarnevaalit keräsivät Taidelauantain suurilukuisimman yleisön nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta ja eri maiden ruokakulttuurista Vuoden alusta nuorisopalveluiden yhden nuorisonohjaajan tehtäväalueeksi määriteltiin monikulttuurinen nuorisotyö. Samalla aloitettiin monikulttuurisen nuorisotyön strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen. Työ käynnistyi työntekijävaihdosten takia hitaasti ja strategia valmistuu vasta vuonna Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärät , 2007 tavoite Eteenpäin valmennusta elämää varten Toimiva palveluketju koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin peruskoulusta työelämään Ehkäisevän ryhmätoiminnan rinnalla tarvitaan listiselta ammattialalta. Projektissa oli vuoden henkilökohtaisempia tukitoimia. Vuoden 2007 aikana mukana 26 yläkoululaista. Peruskoulun 9.-luokkalaisia oli mukana 10, joista päät- tavoitteena oli antaa yksilöllisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen erityistukea 350 tötodistuksen sai 9 nuorta. Projektin työmuotoja ja merkittävyyttä nuorelle ja työllisyyspalveluita arvioitiin 350 nuorelle. Erityistuen palveluita tarjottiin kolmessa nuorisopalveluiden yksikössä. Alueellisten palveluiden pienryhmät kerättiin yhteistyössä nuorten vanhempien, koulujen oppilashuoltotyöryhmien ja luokanvalvojien sekä muiden kasvatustahojen kanssa. Pienryhmien Tytöllä pitää olla kanttia sanoa EI! Anu Siiteri ESS Duuri, vaikeiden aamujen pelastaja ESS Dominon asiakkaiden ikäjakauma 2007 marraskuussa järjestetyssä Duuri-verstaassa. Työpajaan osallistui koulun, oppilashuollon ja nuorisopalveluiden henkilökuntaa. Projekti jatkuu kesäkuun 2008 loppuun. Työllisyys- ja erityispalveluiden tavoite oli antaa erityistukea 230 nuorelle. Vuoden aikana erityis- osallistujat olivat pääosin luokkalaisia poikia ja tyttöjä. Osallistujien yleisiä taustatekijöitä tukea sai 228 nuorta, joten tavoite katsotaan saavutetuksi. olivat yksinäisyys sekä sosiaalisen ja emotionaalisen vahvistumisen tarve. Ryhmälle ja ryhmän jäsenille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurattiin seurantapäiväkirjoilla. Poikkihallinnollisen Nuorten monipalvelukeskus Dominon tukea sai 246 nuorta perheineen. Nuorisopalveluiden kahden työntekijän asiakkaina oli 173 nuorta perheineen. Duuri-projektissa jatkettiin yhteistyötä Salinkallion Asiakastapaamisia oli koulun kanssa koulupudokkuuden eh- käisemiseksi. Tulostavoitteina oli oppilaiden sitouttaminen säännölliseen koulutyöhön ja 400 koulunkäynnin jatkaminen normaalisti omassa luokkayhteisössä. Tukitoimilla autettiin nuorta suorittamaan peruskoulunsa loppuun 325 sellaisilla arvosanoilla, joilla on mahdollisuus saada opiskelupaikka omaksi koetulta ja rea Erityistuetut nuoret

8 Palvelutuotannossa korostuvat ehkäisevät toimenpiteet ja uusien toimintamallien kehittäminen sijasta vain kolme työntekijää. Se vaikutti suoraan palvelun tarjonnan laajuuteen. Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, Työllisyyspalvelut pähkinänkuoressa jossa tavoitteellisen työharjoittelun avulla et- Vuoden aikana valmisteltiin nivelvaihetyön sitään nuoren omaa työllisyys- tai opiskelu- aloittamista osana Nuorten monipalvelukeskus Dominon toimintaa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vuotiaat polkua. Horisonttiin ohjautui nuoria erilaisesta kohderyhmästä kuin palvelua suunniteltaessa oli ajateltu. Nuoret tarvitsivat arvioitua enem- Toimintayksikkö Nuorten määrä Kohderyhmä Käytetyt menetelmät Sijoittumis- % Lahden seutukuntien yläkouluikäiset ja nivelvaiheessa olevat erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat nuoret perheineen. män tukea harjoitteluprosessinsa käyntiin saamiseen. Ennakoimaton tapaamiskertojen määrä vaikutti palvelun piiriin tulevien nuor- Akseli vuotiaat lahtelaiset työttömät työ, koulutus, yksilöohjaus, yritysharjoittelu 69 % Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden kohteena olevat Dominon asiakkaat ovat jatkossakin sosiaali- ja terveystoimen perhetyön asiakkaita. Työllisyyspalveluiden yksikön vuoden kokonaistavoite oli tarjota työllisyyspalveluita 350 nuorelle. Vuoden 2007 aikana 303 nuoren työllisyyspolku kulki nuorisopalveluiden kautta. Määrä oli hyvä, vaikka Akselissa nuorten määrään vaikutti palkka- ten määrään. Nuorten työpajat joka kunnan vastuulle ESS Ylös, ulos ja työharjoitteluun ESS Akseli ponnahduslautana työelämään Viikkouutiset Dynamon nuoret välitilassa ESS Nuorille onnistumisen kokemuksia Oikeaan työympäristöön sijoittuva harjoittelu vaatii laajan harjoittelupaikkaverkoston, jonka kanssa Horisontti toimii yhteistyössä. Työllistymiseen johtavat harjoittelupaikat ovat kertaluontoisia, kunta- ja yhdistyssektorin paikat taas hyviä kohteita hakea kokemusta. Horisontti auttaa harjoittelupaikan valinnassa. Työhön valmennus ta- Dynamo 55 Lahden seudun vuotiaat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ammattikouluttamattomat nuoret Horisontti vuotiaat lahtelaiset työttömät työvalmennus, yksilövalmennus työhönvalmennus yrityksissä ja muissa yhteisöissä 47 % 59 % tukien loppuminen kesken pahtuu yhä enemmän harjoittelu- vuoden. Vaikka työllistämi- paikoilla. Jokainen harjoittelu on nen alkoikin uudestaan syyskuussa, useita prosessi, joka sisältää valmentavien tapaa- pajajaksoja jäi toteutumatta. Palkkatuki vai- misten lisäksi harjoittelupaikalla käytävät vä- kutti myös Horisonttiin. Äitiyslomalle jääneen likeskustelut ja jatkosuunnitelman laadinnan. työnsuunnittelijan tilalle ei voitu palkata uut- Horisontti seuraa nuoren jatkosuunnitelman ta ja heinäkuun jälkeen Horisontissa oli neljän Työllisyyspalveluita saaneet nuoret toteutumista Työllistetyt nuoret Akselin työllistetyt nuoret ja sijoittumisprosentti, vuoden 2007 tavoite oli 90 nuorta, sijoittumisprosentti 50 % Sijoittumis-%

9 Tämä on nuorille luotu keskusteluja vaikuttamiskanava. Päättäjien reagointi on hyvä esimerkki siitä, miten asiat liikkuvat. Samuel Sutinen Aivovalta- Nuorten osallisuutta edistävä toimintamalli kaikille peruskoulun luokka-asteille Aivovalta-projektissa jatkettiin yhteistyötä kou- Kärkihankelista 1. Bussiliput halvemmiksi nuorille. II-asteen oppikirjoihin avustusta kaupungilta. Nuorten harrastustoimintaan projektista, ESS lujen oppilaskuntien hallitusten ja nuorisotalojen lisää panostusta Minä itse ja me yhdessä! talotoimikuntien kanssa. Nuorisolain edellyttämä nuorten kuulemismalli saatiin suunnitelma- 4.. Kesätyöpaikkoja nuorille enemmän Elokuva- ja urheilutapahtumien tasolla valmiiksi, mutta mallin testaaminen ja liput nuorille halvemmiksi Osallisuus on ollut korostetusti osa nuoriso- telma hänen lähtökohtiensa ja tavoitteidensa käyttöönotto siirtyi vuodelle Kouluterveydenhoitajat takaisin palveluiden toimintaa koko 2000-luvun ajan. mukaisesti. Lähtökohtana oli voimavaraistaa kouluihin täyspäiväisesti Osallisuus on nuorisopalveluissa nuorten nuorta niin, että hän pystyy itse vaikuttamaan Osallisuushankkeeseen osallistuneet oppi- 7. Koulujen määrärahoja nostettava omaehtoisen toiminnan tukemista ja mahdollistamista, nuorten elämänhallinnan tukemista ja aktiivista työtä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Lahden Aivovalta eduskunnassa Uusi Lahti omaan tilanteeseensa ja tekemään päätöksiä tulevaisuutensa suhteen. Nuorilta kerättiin loppupalautteen yhteydessä kehittämisehdotuksia sen palvelun parantamiseksi, johon laskuntien ja nuorisotalojen nuoret kokosivat jo perinteisen vuotuisen kärkihankelistan. Kärkihankkeet valittiin mukana olleiden toimijoiden laatimien 42 erilaisen ehdotuksen pohjalta. Ehdotuksia käsiteltiin koululuokissa, 8. Harjoitusjäähallitilanne kuntoon 9. Harrastebändeille lisää kohtuuvuokraisia harjoittelutiloja 10. Bänditapahtumia myös uusille bändeille 11. Kouluja ei enää saa lakkauttaa Vuosi 2007 oli Aivovalta-projek- hän on osallistunut ja saatuja ehdo- oppilaskuntien hallituksissa sekä nuorisota- tin viimeinen toimintavuosi, mutta osallisuutta tuksia käytetään kehittämisen pohjana. Tule- loilla talokokouksissa ja talotoimikunnissa. Lo- edistävän toiminnan kehittäminen jatkuu. vaisuudessa nuoria halutaan sitoa enemmän pullisen valinnan tekivät Ison Aivovaltuuston mukaan eri toimintojen sisällön kehittämiseen. edustajat, 2 nuorta jokaiselta koululta ja nuo- Asiat jotka nuorten mielestä Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen risotalolta. Kärkihankelistan laatimisen yhteydessä kä- ovat Lahdessa hyvin: kulttuurikortti siteltiin myös niitä asioita, jotka ovat nuorten kirjastopalvelut Kaikissa alueellisten palveluiden tiloissa Keskitettyjen palveluiden eri toimintayksiköi- mielestä Lahdessa hyvin. Hyviä asioita kysyt- nuorisopalvelut nuorten osallisuus oli keskeinen arvo ja toi- tä yhdistävä tekijä on vapaan kansalaistoimin- tiin myös hiihtolomalla järjestetyssä seudulli- kaupungin yleinen siisteys mintatapa. Nuoret osallistuivat tilan kaiken toi- nan tukeminen ja mahdollistaminen. Nuoriso- sessa Xon-tapahtumassa 8-salissa. ulkoilumahdollisuudet minnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ar- keskuksen pääasialliset toiminnan tuottajat viointiin. Kerhojen, ryhmien ja tapahtumien olivat nuoria, nuorisoyhdistyksiä ja toiminta- sisältö ja menetelmät suunniteltiin yhdessä ryhmiä. Multi-Cultin toimintaa johti toiminnan- nuorten kanssa. Talojen nuoret osallistuivat ohjaajan kanssa neljätoistajäseninen Mul- aktiivisesti Aivovalta-projektiin. Väkivaltaa, ti-culti-komitea, jonka jäsenistä Tilakohtaisilla hankerahoituksilla nuoret tuottivat erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Säännöllisesti joka viikko kokoontuvat talojen yleiskokoukset käsittelivät ajankohtaisia asioita. Profiilin talotoimikunta ja Tyttöjen Tila Helmen Helmitiimi ottivat kantaa tilansa ajankohtaisiin asioihin ja hoitivat vastuutehtäviä. Hyvin organisoitu varajäsenjärjestelmä takasi talotoimikuntien toimivuuden ja jatkuvuuden. vasikoita ja vahvistajia. Koulukiusaaminen sai monet mietteisiin Lahti Gamesissa Viikkouutiset Osallisuus on sisäänrakennettu työllisyysja erityispalveluiden tapaan toimia. Jokaisen puolet oli kanta- ja puolet uussuomalaisia vapaaehtoistoimijoita. Nuorisokeskuksessa nuorten omaehtoinen toiminta oli tyypillisimmillään bändiharjoituksia, musiikkitapahtumia ja eri alan harrasteryhmien toimintaa. Henkilökunnalla on tärkeä rooli nuorten tapahtumajärjestäjien opastamisessa. Tuunaa Tapahtuma kurssilla nuoret saivat perustiedot tapahtumajärjestämisestä ja kurssilaiset pääsivät toteuttamaan omia tapahtumaideoitaan myös käytännössä. Lahti Games pelissä paneuduttiin koulukiusaamiseen ja mietittiin omia kokemuksia sekä pieniltä tun- nuoren kanssa tehdään yksilöllinen suunni- tuvien tekojen vaikutusta ja suurta merkitystä

10 Erilaiset työtavat, yhteiset tavoitteet Kasvatuskumppanuus koulun, nuorten vanhempien ja 3. sektorin kanssa täminen toimialalla jäi alkuvuoteen Käytännön yhteistyö toteutui jo monelta osin. Työllisyys- ja erityispalveluissa tehtävä työ on Alueellisten palveluiden yksikkö osallistui ak- vahvasti sidoksissa verkostoihin. Lahden seu- tiivisesti erilaisten verkostotyön hankkeiden dulla toimii Valtakunnallisen työpajayhdistyk- mallintamiseen, suunnitteluun ja toteuttami- sen ylläpitämä ja Tuoterenkaan koordinoima seen. Tärkeimpiä olivat kaupungin eri osa-alueiden yhteistyö, koulu- ja oppilaitosyhteistyö Alu-työryhmä, jossa jäseninä ovat lähes kaikki lahtelaiset työllisyystoimijat ja toimijoita Lasten ja nuorten hyvinvointityön laajentaminen Tietomateriaalia hankitaan, työstetään ja esitellään eri alojen ja palvelupisteiden asian- ja yhteishankkeet muiden nuorisotoimijoiden seudun muista kunnista. Dynamo-hankkeen tuntijoiden kanssa yhteistyössä. Nuorten kanssa. Koulukohtaiset moniammatilliset työ- yhtenä osana oli seudullinen asiantuntijaver- Dominon ja Duuri-projektin henkilökunnat neuvontatilanteissa on hallittava erilaiset pal- ryhmät ohjasivat harrastus- ja sosiaalisen kosto. Verkoston tarkoituksena oli luoda seu- osallistuivat vuosien aikana On- veluketjut ja asiantuntijatahot. Nuorten tie- tuen tarvekartoitusten perusteella oppilaita eri dullinen nuorten työllisyysmalli, mutta tavoite nistuvat opit prosessiin. Prosessi oli osa dotuspisteet ovat verkottuneet valtakunnalli- harrastuksiin. Verkoston avulla aloitti lukuisia uusia, kohdennettuja pienryhmiä. Nuorisopalveluiden alueellisen yksikön yhteistyökump- ei toteutunut monista päällekkäisistä, lähinnä kuntauudistukseen liittyvistä hankkeista tai toimista johtuen. Lahti takaa hyvinvointia Yhteinen vastuu nuorten palveluiden järjestämisestä kokonaisuutta. Hanketta rahoittivat ESR, Sosiaalikehitys Oy, Opetusalan kou- sesti. Yhteiset keskustelukanavat verkossa ja nopea sähköpostiverkosto jakavat ajankohtaista tietoa nopeammin kuin kirjallinen mate- paneina olivat muun muassa Kivimaan, Ant- nuorille lutuskeskus, Valtakunnallinen työpajayhdistys riaali, työkokoukset tai seminaarit Dominon asiakkaiden ohjautuminen palveluiden piiriin tilanmäen ja Liipolan koulut ja Lahden ev.lut. seurakuntien nuorisotyö. Kasvatusyhteistyötä tehtiin erityistuen pienryhmiin ja harrastusryhmiin osallistuvien nuorten vanhempien Oppilaitokset Sairaalat Työvoimatoimisto, pajat Laitokset Sosiaalityö Itse Läheisverkostot kanssa. Koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyösuunnitelma valmistui vuoden aikana. Suunnitelman esittely ja hyväksyt- Dominon poikkihallinnollinen työmuoto perustuu sisäisen ja ulkoisen moniammatillisen yhteistyön tekemiseen. Moniammatillisen yhteistyön menetelmään on käynyt tutustumassa 753 viranomaista sekä Lahdesta että ulkopaikkakunnilta. Nuorisopalveluiden työntekijät Dominosta ovat osallistuneet vuoden aikana yhteensä 17 moniammatillisen työryhmän toimintaan. Viikkouutiset Hurina alkaa hyristä tietoa ja neuvoja ESS sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Prosessin myötä Lahden seudun Seutuhallinnon toimenpideohjelman kohtaan 5 kirjattiin: Opiskelujen keskeytymisvaaran uhatessa toisen asteen oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstö on yhteydessä kunnan/alueen moniammatillisen yhteistyöryhmästä nimetyn yhteyshenkilön kanssa. Lahdessa työhön nimettiin Nuorten monipalvelukeskus Domino. Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0: n työssä verkostoituminen on erittäin tärkeää. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotyön kehittämiseen Valtakunnallisen kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeen koordinaatiovastuu siirtyi vuoden alusta Lahden nuorisopalveluille. Yhteisinä kehittämishankkeina ovat olleet myös verkkonuorisotyön kehittäminen ja monikulttuurisen nuorisotyön tutkimus yhdessä nuorisotutkimusseuran kanssa

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa.

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. Toimintakertomus 2008 Sisältö Minun nuorisopalveluni Pysy mukana, kehity ja uudistu! Palveluita ja prosesseja Talous

Lisätiedot

sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset

sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset Sisältö Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuli! 3 Nuorisopalveluiden tehtävä 4 Nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Videot vetivät verkkosivuille. Muutosta Horisontissa TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ. Pilottihanke koulunuokku Akku. Mediapajat fuusioituvat

Videot vetivät verkkosivuille. Muutosta Horisontissa TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ. Pilottihanke koulunuokku Akku. Mediapajat fuusioituvat Muutosta Horisontissa Pilottihanke koulunuokku Akku HELMIKUU 2012 TIEDOTTEET YLITTIVÄT UUTISKYNNYKSIÄ Videot vetivät verkkosivuille Mediapajat fuusioituvat Nuorisopalveluiden toimintaa vuonna 2011 Sisältö

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 SISÄLTÖ 1 2 VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO 16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ JA YHTEISTYÖN HEDELMÄÄ 3 NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 20 KUSTANNUSTEHOKKAITA HANKKEITA 4 NUORISOASIAINKESKUS

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Vuosikertomus 2012. Hetki unelmaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vuosikertomus 2012 Hetki unelmaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kansi: Hetki unelmaa -muotokuvanäyttely tuli avautui ensimmäisen kerran Porvoossa syyskuussa 2012. Nina Kautonen toteuttaa unelmaansa avustajan

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...

Sisältö. Puheenjohtajan tervehdys... 3. Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisältö Puheenjohtajan tervehdys... 3 Toiminnanjohtajan tervehdys... 4 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 5 2 KANSALAISTOIMINNAN TUKI... 6 3 LAPSI-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi Nuorisotiedotuskeskus Kompassi 2002 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, nuorisotiedotus- ja neuvontatyö Nuorisotiedotuskeskus Kompassissa 2002 Sisältö Nuorten tiedontarvetyypit s. 2 Nuorisotiedotus-

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen

AikaEuro-projekti. AikaEuro. projekti. tarja määttä - petri kylmänen AikaEuro projekti tarja määttä - petri kylmänen Alkusanat Alkoholi on työikäisten miesten yleisin kuolinsyy tällä hetkellä. Näin otsikoi Helsingin Sanomat artikkelin 1.11.2006. Alkoholi on ohittanut sepelvaltimotaudin,

Lisätiedot

s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 / 2 0 0 7

s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 / 2 0 0 7 s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 / 2 0 0 7 Päijät-Hämeen maakunnan PARASta kaikille kunnille -hankkeen julkaisu. Palapeli kootaan yhteistyöllä Väestö ikääntyy ja väkiluku

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot