iala sivistystoim Tuloskertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "iala sivistystoim Tuloskertomus 2007"

Transkriptio

1 sivistystoimiala Tuloskertomus 2007

2 Minun nuorisopalveluni Ensimmäisen kerran jouduin tekemisiin nuorisopalveluiden kanssa ollessani neljännellä luokalla. Silloin kävin ensimmäisen kerran nuorisotalolla (nuokulla). Viihdyin hyvin siellä, kunnes se lakkautettiin. Sen jälkeen meni vuosi tai pari ennen kuin löysin itseni Tyttöjen Tila Helmestä. Pidin käsitöistä, niinpä Helmi sopi minulle hyvin, siellä kun järjestettiin kaikenlaisia askartelukursseja. Helmessä kävin vähän aikaa, mutta vähänajan päästä lopetin. En oikein tiedä miksi, taisin olla omasta mielestäni jo liian vanha käydäkseni siellä. Näin taas meni Sisältö elämäni pari, kolme vuotta ennen kuin taas törmäsin nuorisopalveluihin. Olin jo seitsemännellä luokalla. Uusille seitsemänsille luokkalaisillehan järjestetään toimintapäivä. Minun nuorisopalveluni...3 Mihin menet nuorisotyö?...4 Nuorisopalvelut on enemmän kuin osiensa summa...6 Tutustuin käsitteeseen Nuorisopalvelut vasta 9-luokan työelämään tutustumisessa (tet-jakso), kun pääsin nuorisokeskukseen harjoittelemaan. Olin aina ennen pitänyt Lahden kaupungin tarjontaa nuorille vähäisenä. Tet-jaksolla tutustuin nuorisopalveluihin tarkemmin. Huomasin, ettei se tarjonta olekaan niin vähäistä. Kahden viikon aikana vierailin nuorisopalveluiden eri toimipisteissä ja Talous Ei luulolla vaan tiedolla!...8 tutustuin niiden tarjontaan. Totesin, että Lahdessahan on asiat ihan hyvin. Vielä, kun suurempi osa vain tietäisi nuorisopalveluista. Omassa kaveripiirissäni ei Eteenpäin valmennusta elämää varten...13 Minä itse ja me yhdessä!...16 Erilaiset työtavat, yhteiset tavoitteet...18 Palveluita Lahden seudun nuorille...20 Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikein välinein...22 Työ tarvitsee tekijöitä...24 Henkilökunta Kuvat Tomáš Kouba, Plugi, Danuka Kuismin, Sanna Henttonen Taitto Media-akseli monikaan tiennyt miten laajoja palveluita ja mahdollisuuksia Lahti tarjoaa tällä alalla. Tämä voi johtua myös siitä, että siellä päin Lahtea, missä asun, ei ole oikeastaan mitään nuorisopalveluiden toimipistettä. Minulle nuorisopalvelut on tuonut lisää tekemistä ja ikimuistoisia hetkiä elämään. Tällä hetkellä käyn eniten nuorisokeskuksen eri tapahtumissa. Toivon jatkossakin, että saan nauttia nuorisopalveluiden antimista. Inka Hänninen Lukiolainen

3 Mihin menet nuorisotyö? Lahden kaupungin strategia, sivistystoimialan strategia, nuorisopalveluiden strategia, alueellisten palveluiden strategia, nuorisotalon strategia... kautta. Yksiköt ovat kuvanneet keskeisiä asiakkaitaan ja sidosryhmiään sekä niihin liittyviä muutoshaasteita. Palveluodotukset ja kasvavat tarpeet haastavat nuorisotyötä laajentamaan toimintakenttäänsä. Resurssit eivät kasva odotusten mukaisessa mittakaavassa, siksi strategiatyössä jouduttiin Nuorisopalveluiden vuosi 2007 oli työntekijöille strategian työstämi- rajaamaan tehtäviä ja kohderyhmää. Nuorisopalveluiden pääasi- kehittämishanke Kanuunaa. Isoimpien kaupunkien yhteistyönä etsittiin yhteisiä kehittä- Lahden nuorisopalvelut on kaupunkimaisen nuorisotyön sen ja tarkentamisen aikaa. Koko organisaatiota koskeva strategia vuosille saatiin valmiiksi joulukuussa Sen jälkeen Nuorisopalvelut edistää nuorten hyvinvointia akasryhmä ovat vuotiaat vuotiaiden palvelut tuotetaan yhteistyössä tai ostopalveluina. mistarpeita, rakennettiin yhteistä mittaristoa ja avattiin valtakunnalliset nettisivut hyvien käytänteiden esittelyä ja kokemusten vaihtoa varten. kärkikolmikossa ja seudullisen nuorisotyön keskus. Palvelutarjontamme perustuu nuorten mitattuihin tarpeisiin, nuorten kuulemiseen ja käytössä oleviin resursseihin. nuorisopalveluiden neljä tulosyk- yhteisöllisellä ja Valtakunnallisesti nuorisotyötä sikköä ja kaikki toimintayksiköt yk- yksilöllisellä tuella on tarkasteltu sekä hallinnon että Uudistuminen ja henkilöstö sekä osallisuutta sittäistä työntekijää myöden ovat tarkastelleet omaa toimintaan- ja toiminnalla. käytännön tasoilla. Lahden nuorisopalvelut hallinnoi vuoden 2007 edistävä esimiestyö ovat strategiatyössä tärkeitä kehittämisen osa-alueita. Nämä toimin- sa yhteisten arvojen, päämäärien Opetusministeriön rahoittamaa tatavat tulivat vuoden aikana tutuksi yhteisten Nuorisopalveluiden strategiset päämäärät ja kriittisten menestystekijöiden kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämispäivien, työryhmien, tiimien ja henkilökohtaisten strategiakirjausten kautta. Jat- Lahden nuorisopalvelut on kaupunkimaisen nuorisotyön Nuoret Vanhemmat kuva työn kehittäminen edellytti toimintatapo- keskeinen kehittäjä ja valtakunnallisesti arvostettu nuoriso- Aikuisryhmät yksilöllisyyden lisääntyminen tukiverkkojen väheneminen eriarvoistumisen uhka syrjäytymisen uhka moniongelmaisuuden lisääntyminen aikuisten toiminnan lisääntyminen palvelun laadun kasvuodotukset toiminnan painopisteiden rajaaminen ja aikuisten odotukset Asiantuntijapalveluiden käyttäjät osaamisen laajempi hyödyntäminen Lahden kaupungin nuorisopalvelut kasvatusvastuun hämärtyminen yhteistyön kehittäminen "kasvatuskumppanuus" -ajatuksen kehittäminen Nuorisoyhdistykset ja toimintaryhmät Yksityiset henkilöt ja yritykset ryhmien elinkaarten suuret vaihtelut yhdistystoiminna rutiinien vaikeus yksityishenkilöiden palveluodotukset neuvonta, palveluohjaus yritysyhteistyö jen kuvaamista ja seurantaa sekä toimintaa kuvaavien mittareiden uudelleen arviointia. Nuorisopalveluiden johtoryhmä aloitti syksyllä nuorisopalveluiden taloudellisten tunnuslukujen määrittelyn ja osallistui nuorisotyön yhteisten mittareiden valtakunnalliseen kehittämiseen. Strategisia päämääriä on asetettu paikallistasolta valtakunnan tasolle. Strategiset tavoitteet määriteltiin ensimmäisessä vaiheessa vuosille Toiminnalliset tavoitteet sekä toiminnan laajuutta kuvaavat sitovat tunnusluvut vuodelle 2007 kirjattiin kaupungin talousarvioon. työn organisaatio. Lahden seudulla on toimiva nuorisotyön palvelukokonaisuus. Nuorisopalveluilla on selkeästi rajattu ja oikein kohdennettu palvelukonsepti. Palvelutuotanto ja siihen käytettävät resurssit ovat tasapainossa. Lahden seudun nuorten käytössä on koko palveluketju koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin peruskoulusta työelämään. Nuorisopalvelut on luonut kaupunkiin nuorille toimivan osallistumis- ja vaikuttamismallin. Nuorisopalveluiden eri toimintamuodoissa toteutuu nuorten osallisuus. 4

4 Talous 2007 Nuorisopalvelut on enemmän kuin osiensa summa Menot Tukipalvelut Alueelliset palvelut Keskitetyt palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Menot yhteensä Nuorisopalveluiden organisaatiorakenne säilyi ennallaan. Työllisyys- ja erityispalveluiden yksikkö kasvoi vuoden alusta, kun sivistystoimialalla tarjottavat nuorille suunnatut työllisyyspalvelut keskitettiin nuorisopalveluihin. Tässä yhteydessä kulttuuritoimesta siirrettiin nuorten työharjoitteluasiat nuorisopalveluihin. Nuorten työharjoitteluyksikkö Horisontti aloitti virallisesti , mutta käytännössä työnsuunnittelijat aloittivat työnsä Horisontti täydentää nuorille tarjottavia työllisyyspalveluita tarjoamalla tuettua työharjoittelua nuoren tarpeen mukaan yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mm. kaupungin eri hallintokunnissa. Toiminnallisia muutoksia tehtiin yksittäisten toimintayksiköiden sisällä. Keskitettyjen palveluiden Nettikahvila Hurinasta kehittyi nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0, jossa yksi tärkeimmistä työmuodoista oli elävän tiedon välittäminen teemallisissa tapahtumissa. Alueellisten palveluiden yksikössä muutoksia tapahtui kahdella toiminta-alueella. Mukkulan perinteikäs nuorisotalo muutti Niemen entiseen kouluun. Nuoret saivat uudet isommat toimitilat ja nimi uudistui Nuortentalo Paristoksi. Joutjärven nuorisotalon toiminta kaipasi uudistamista. Asiakasryhmää rajattiin yli 13-vuotiaisiin ja nuorten ideoimana toiminta painottui kursseihin ja nuorten tapahtumatuotantoon. Syntyi tanssiin keskittynyt Nuortentalo Plaza, jossa syksyn kävijämäärät todistavat muutoksen onnistuneen. Tulot Tukipalvelut Alueelliset palvelut Keskitetyt palvelut Työllisyys- ja erityispalvelut Tulot yhteensä Työllistäminen / yleishallinto Kesätyöllistäminen Muu työllistäminen Akselin työpajatoiminta Työharjoitteluyksikkö Horisontti Yhteensä Kustannustiedot Nuorisopalveluiden menot / nettomenot asukasta kohden... 31,08 / 25,36 Nuorisopalveluiden menot / nettomenot nuorta (0 28-vuotiasta kohden)...93,06 / 75,93 Kaupungille myönnettävä valtionosuus nuorta asukasta kohden... 13,00 TUKIPALVELUT tukipalveluiden päällikkö Virpi Rantanen palkka- ja henkilöstöasiat hallintoasiat talous- ja rahoitusasiat suunnittelu ja kehittäminen hankkeet ja projektit TYÖLLISYYS- JA ERITYISPALVELUT työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö Jaana Lehtinen nuorten työpaja- ja työllisyystoiminnot nuorten erityistuki hankkeet ja projektit TIIMIT: LOMAXI (loma-ajan toiminnot) TUTUXI (kansainvälinen toiminta) Nuorisopalveluiden organisaatio NUORISOTOIMENJOHTAJA Jouni Kivilahti ALUEELLISET PALVELUT alueellisten palveluiden päällikkö Helena Lehtonen alueellinen nuorisotyö alue- ja asukasyhteistyö hankkeet ja projektit KESKITETYT PALVELUT keskitettyjen palveluiden päällikkö Petteri Peltonen nuorisojörjestöjen ja nuorten toimintaryhmien tuki kulttuurinen nuorisotyö monietninen työ hankkeet ja projektit TURVAXI (tila- ja turvallisuusasiat) TIEDOXI (tiedotus ja markkinointi) OPIXI (työssäoppimisasiat) TUEXI (erityistuki) Palvelujen ostot 5,1 % ( ) Tarvikkeet 7,9 % ( ) Kiinteistömenot 22 % ( ) Muut menot 3,6 % ( ) Nuorisopalveluiden toimintamenot 2007 Avustukset 3,4 % ( ) Henkilöstömenot 57,9 % ( ) 6 7

5 Ei luulolla vaan tiedolla! Asiakaspalaute Nuorten palveluiden kehittämisessä ovat avainasemassa tieto nuoruuteen liittyvistä tarpeista, nuorten elinolosuhteista ja yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista. Nuorten hyvinvointitekijöitä selvitettiin mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurantatyöryhmässä ja koko kaupungin hyvinvointikertomusta kokoavassa työryhmässä. Paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti tehtävä ammatillinen yhteistyö auttoi näkemään nuorisotyön tarpeita ja kehittymissuuntia. Haastavinta oli palautteen saaminen niiltä nuorilta ja vanhemmilta, joilla ei ole omia kokemuksia nuorisopalveluiden toiminnasta. Nuorisopalveluiden asiakaspalautteita kerättiin toimintayksiköittäin ja tapahtumien yhteydessä. Kaikissa työllisyys- ja erityispalveluiden yksiköissä kerättiin asiakaspalautetta palvelua käyttäviltä nuorilta. Dominossa ja erityistuen pienryhmissä kerättiin palautetta myös nuorten vanhemmilta tai muilta perheenjäseniltä, jotka olivat mukana prosessissa. Vuoden 2007 aikana Akseli ja Horisontti siirsivät Dominon mallin mukaisesti palautelomakkeen täytettäväksi verkossa. Verkkokyselyn avulla haluttiin parantaa nuorten anonymiteettiä kyselyyn vastattaessa. Alueellisissa palveluissa tehtiin talojen nuorille kirjallisia asiakaspalautekyselyitä. Palaute oli hyvin positiivista ja toimintaan saatiin runsaasti uusia ideoita. Myös nuoret itse suunnittelivat kyselyitä ja nostivat esille ajankohtaisia toiveita. Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0: n ensimmäisen toimintavuoden suunnittelussa oli mukana nuorten Testiryhmä. Te toja ja teemaviikkoja järjestettiin nuorille ja nuorten kanssa. Opiskelijat olivat työssäoppimisjaksoillaan tärkeässä roolissa teematapahtumien suunnittelijoina ja tuottajina. Yhteistyötä tehtiin myös koulujen ja nuorisoyhdistysten kanssa. Verkkonuorisotyö Netari alkoi syksyllä. Habbohotellissa olevan virtuaalisen nuorisotalon ohjaajina oli myös lahtelaisia nuorisotyöntekijöitä osana 12 kaupungin verkostoyhteistyötä. Palvelut vastaavat nuorten tarpeisiin Nuorten tarpeita ja mielipiteitä kuultiin myös seudullisen Nuori-X-verkkosivuston suunnittelussa. Sivuston suunnitteluvaiheessa nuoret pääsivät vaikuttamaan ulkoasuun ja sisältöihin vastaamalla kouluilla sekä nuorisotaloilla järjestettyyn kyselyyn, johon vastasi yhteensä 643 nuorta. Sivuston ilme luotiin Lahden nuorisopalveluiden nuorten mediatyöpajassa. Samassa kyselyssä nuorilta tiedusteltiin asioita, joista he haluaisivat enemmän tietoa, jotka aiheuttavat heille murheita ja joihin he kaipasivat aikuisen tukea. Saatuja vastauksia hyödynnettiin tietopankin ja asiantuntijaverkoston kokoamisessa. Nuorten mielipiteitä kysyttiin myös isoissa nuorisotapahtumissa. Kesätoiminnan toiveita kyseltiin Xon-hiihtoloman tapahtumassa, konserteissa ja katukyselynä. Koulutuskeskus Salpauksen syksyn avajaistapahtumassa tehtiin harrastekysely uudistetun Nuortentalo Yli sata nuorta päijäthämäläistä muusikkoa esiintyy Nuori Kulttuuri -musiikkitapahtumassa Lähiö-Lahti Plazan kehittämiseksi. Keväällä 10 vapaaehtoisen nuoren testiryhmä teki kymmeniä ehdotuksia muun muassa Plazan tilamuutoksesta ja aukioloajoista. Laajin nuorten harrastamista ja harrastustoiveita kartoittava selvitys oli sivistystoimialan yhteinen lasten ja nuorten harrastekysely. Kysely toteutetaan alkuvuodesta 2008 ja tuloksia odotetaan kesän jälkeen. Sekä Akseli-työpajoilla että Dynamo-hankkeessa palveluita käyttävillä asiakkailla on suuri merkitys. Työllisyys- ja erityispalveluiden talousarvion oman toiminnan tulotavoite oli euroa (toteuma euroa). Tuotot koostuivat pajojen asiakastöistä perittävistä maksuista ja kuntien Dynamolle maksamista asiakaspaikkamaksuista ( euroa). Asiakastyöt antavat nuorille oikean kuvan työelämästä ja motivoivat työntekoon. Asiakkaille on merkityksellistä saadun tuotteen tai palvelun lisäksi se, että he voivat osaltaan kokea auttavansa nuoria elämässä eteenpäin. 8 9

6 Xonista lääke Tapahtumia ja toimintaa 2007 hiihtoloman tylsyyteen ESS Hurina 2.0:ssa kävijöitä Yhteistyökonsertti Radio NRJ:n kanssa Lahti Hallissa, noin kuuntelijaa Nuorisotalojen nuorten ryhmiä ja harrastekerhoja 86 Multi-Cultissa 631 monietnistä tilaisuutta, kävijöitä 8661, 48 vapaaehtoistoimijaa, yhteensä vapaaehtoistyötuntia Nuorisokeskuksessa kävijöitä : 25 konserttia, joissa yleisöä 3 738, muita yleisötapahtumia 27, osallistujia Starttiviikon tapahtumissa osallistujaa Toiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten ja yhteistyötahojen kanssa Akselissa ja Dynamossa asiakkaita Nuortentalo Pariston avajaisviikon tilaisuuksissa toukokuussa 270 nuorta ja aikuista kävijää Vuoden aikana kokeiltiin uusia toimintatapoja ja tapahtumia. Helmi-maaliskuussa Tyhmältä ruokailuajat olivat joustavat ja osallistujat saivat päättää leirijaksonsa keston itse! Ohjaajat Bänditoiminnan tapahtumia ja esiintymisiä 8-salissa, Paristossa, Profiilissa ja Plazassa järjestettiin seudullisena yhteistyönä Nuorten tuntuu, kun järjestivät päivittäin toimintaa melonnasta pur- Nuori Kulttuuri 07, musiikin aluetapahtuma 8-salissa, mukana 100 soittajaa hiihtoloman tapahtuma Xon. 8-sali täytet- sataa, mutta kyllä jehdukseen. Ulkona oli mahdollisuus Frisbee- Profiilin nimikkobändi Blitzkrieg esiintyi eri tapahtumissa Turusta Ivaloon tiin toiminnalla ja tekemisellä. Kolmen päivän täällä on kivaa golfiin ja muihin ulkopeleihin. Sadekelillä aika Rock n Hop Xmas -konsertti marraskuussa 8-salissa, joulukuussa Plazassa, tapahtuma huipentui Xon-päätöskonserttiin, jossa esiintyivät Steen1 ja Leijona. tekemistä ESS kului sisäpelien ja kädentaitojen parissa. Yövalvojat vastasivat teltta-alueen turvallisuudesta. 700 osallistujaa. Esiintyjinä Wiidakko, Lapko, hiphop-ryhmiä ja Elastinen Pariston seksuaalikasvatusviikolla 575 kahdeksannen luokan oppilasta kuudelta koululta Nuorten KesäCamping oli uudella idealla toteutettu kaksiviikkoinen kesäleiri vuotiaille nuorille Naumin leirikeskuksessa Sysmässä. Leiri toteutettiin yhdessä Lahden ja seutukuntien nuorisopalveluiden ja -toimien Mukkulan nuokun toiminta loppui, Nuortentalo Uutena toimintamallina kokeiltiin yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliiton Lahden yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen iltapäiväkerhojen ohjaajat toteuttivat aiemmin nuori- Lahden lyömäsoitin- ja rumpufestivaalit , kävijöitä 628 Syyslomaviikolla Pelittääkö-lautapelitapahtuma ja Afrikan tähden MM-kilpailun Lahden osakilpailu Kaamosjuhla, monikulttuuristen järjestöjen yhteistapahtuma, 600 osallistujaa Nuorisokeskus juhli 25. toimintavuottaan kanssa. KesäCampingilla oli paljon vapaa-ai- Paristo tuli tilalle sopalveluiden järjestämät luokkalaisille Xon-hiihtoloman tapahtumassa ja päätöskonsertissa 690 kävijää kaa ja nuoret saivat halutessaan osallistua järjestettyyn toimintaan. Aamuherätyksiä ei ollut, Viikkouutiset Plazan kävijämäärä nousuun, nuorten illoissa voi olla sisältö Viikkouutiset tarkoitetut päiväleirit kesäkuun alussa. Kokemus ja palautteet olivat hyviä. MLL:n päiväleireillä 99 osallistujaa Verkkonuorisotyön kontaktit syyskuusta joulukuuhun Komeettaklubeja 9, 660 kävijää Nuoret on rock! Seutu4,

7 Laajasti tunnetut ja käytetyt palvelut Alueellisissa palveluissa kokonaiskävijämäärään vaikuttivat nuorisotalojen ikäluokka- ja ja lisääntynyt tapahtumatoiminta kasvattivat Toimintatilojen ja -välineiden uudistaminen toimintamuutokset. Nuorimman ikäluokan jättäminen pois toiminnasta syyskaudella piesiota merkittävästi. Uudenlaisia ryhmiä perus- muun muassa tanssi- ja musiikkiryhmien suonensi kävijämääriä. Toisaaltettiin nuorten toiveiden mukai- ta alaikärajan nostaminen ja toimintaidean muutos Nuortentalo Plazassa kolminkertaisti syksyn kävijämäärän kevään kävijöihin verrattuna. Uusi Nuortentalo Paristo Niemessä tavoitti nuoria entistä laajemmalta alueelta. Etelä-Lahden nuorisotalo Profiilin monipuolinen mu- Olemme molemmat nähneet sen verran maailmaa, että emme pelkää vierasta. Olemme hyviä ystäviä keskenämme. Toinen on valkoinen ja toinen on musta ja molemmat värisokeita. Andy Niemelä, Katu sesti. Ryhmistä 75 %:lle tehtiin koko työkautta koskeva oppimissuunnitelma. Aiheita käsiteltiin asiantuntijoiden avulla ja toiminnallisin menetelmin. Multi-Culti oli mukana yhteistyöverkostoineen rasisminvastaisen päivän Erilainen entäs sitte tapahtumassa, Mahdollisuuksien torilla ja Kansainvälisessä Kaamosjuhlassa. Vapaaehtoistoi- siikki- ja pienryhmätoiminta keräsi nuoria laajalta alueelta. Alueellisten palveluiden ohjaajat työskentelivät aikaisempaa enemmän nuorisotilojen ulkopuolella koululuokkien kanssa ja erilaisissa loma-ajan tapahtumissa. mijat osallistuivat Lahden seudun nuorisopalveluiden ja -toimien yhteiseen Xon-hiihtoloman tapahtumaan. Multi-Cultin syyskarnevaalit keräsivät Taidelauantain suurilukuisimman yleisön nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta ja eri maiden ruokakulttuurista Vuoden alusta nuorisopalveluiden yhden nuorisonohjaajan tehtäväalueeksi määriteltiin monikulttuurinen nuorisotyö. Samalla aloitettiin monikulttuurisen nuorisotyön strategian ja toimintasuunnitelman laatiminen. Työ käynnistyi työntekijävaihdosten takia hitaasti ja strategia valmistuu vasta vuonna Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärät , 2007 tavoite Eteenpäin valmennusta elämää varten Toimiva palveluketju koulutuksen ja työelämän nivelkohtiin peruskoulusta työelämään Ehkäisevän ryhmätoiminnan rinnalla tarvitaan listiselta ammattialalta. Projektissa oli vuoden henkilökohtaisempia tukitoimia. Vuoden 2007 aikana mukana 26 yläkoululaista. Peruskoulun 9.-luokkalaisia oli mukana 10, joista päät- tavoitteena oli antaa yksilöllisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen erityistukea 350 tötodistuksen sai 9 nuorta. Projektin työmuotoja ja merkittävyyttä nuorelle ja työllisyyspalveluita arvioitiin 350 nuorelle. Erityistuen palveluita tarjottiin kolmessa nuorisopalveluiden yksikössä. Alueellisten palveluiden pienryhmät kerättiin yhteistyössä nuorten vanhempien, koulujen oppilashuoltotyöryhmien ja luokanvalvojien sekä muiden kasvatustahojen kanssa. Pienryhmien Tytöllä pitää olla kanttia sanoa EI! Anu Siiteri ESS Duuri, vaikeiden aamujen pelastaja ESS Dominon asiakkaiden ikäjakauma 2007 marraskuussa järjestetyssä Duuri-verstaassa. Työpajaan osallistui koulun, oppilashuollon ja nuorisopalveluiden henkilökuntaa. Projekti jatkuu kesäkuun 2008 loppuun. Työllisyys- ja erityispalveluiden tavoite oli antaa erityistukea 230 nuorelle. Vuoden aikana erityis- osallistujat olivat pääosin luokkalaisia poikia ja tyttöjä. Osallistujien yleisiä taustatekijöitä tukea sai 228 nuorta, joten tavoite katsotaan saavutetuksi. olivat yksinäisyys sekä sosiaalisen ja emotionaalisen vahvistumisen tarve. Ryhmälle ja ryhmän jäsenille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurattiin seurantapäiväkirjoilla. Poikkihallinnollisen Nuorten monipalvelukeskus Dominon tukea sai 246 nuorta perheineen. Nuorisopalveluiden kahden työntekijän asiakkaina oli 173 nuorta perheineen. Duuri-projektissa jatkettiin yhteistyötä Salinkallion Asiakastapaamisia oli koulun kanssa koulupudokkuuden eh- käisemiseksi. Tulostavoitteina oli oppilaiden sitouttaminen säännölliseen koulutyöhön ja 400 koulunkäynnin jatkaminen normaalisti omassa luokkayhteisössä. Tukitoimilla autettiin nuorta suorittamaan peruskoulunsa loppuun 325 sellaisilla arvosanoilla, joilla on mahdollisuus saada opiskelupaikka omaksi koetulta ja rea Erityistuetut nuoret

8 Palvelutuotannossa korostuvat ehkäisevät toimenpiteet ja uusien toimintamallien kehittäminen sijasta vain kolme työntekijää. Se vaikutti suoraan palvelun tarjonnan laajuuteen. Horisontti on valmennuksellinen yksikkö, Työllisyyspalvelut pähkinänkuoressa jossa tavoitteellisen työharjoittelun avulla et- Vuoden aikana valmisteltiin nivelvaihetyön sitään nuoren omaa työllisyys- tai opiskelu- aloittamista osana Nuorten monipalvelukeskus Dominon toimintaa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vuotiaat polkua. Horisonttiin ohjautui nuoria erilaisesta kohderyhmästä kuin palvelua suunniteltaessa oli ajateltu. Nuoret tarvitsivat arvioitua enem- Toimintayksikkö Nuorten määrä Kohderyhmä Käytetyt menetelmät Sijoittumis- % Lahden seutukuntien yläkouluikäiset ja nivelvaiheessa olevat erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa tarvitsevat nuoret perheineen. män tukea harjoitteluprosessinsa käyntiin saamiseen. Ennakoimaton tapaamiskertojen määrä vaikutti palvelun piiriin tulevien nuor- Akseli vuotiaat lahtelaiset työttömät työ, koulutus, yksilöohjaus, yritysharjoittelu 69 % Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden kohteena olevat Dominon asiakkaat ovat jatkossakin sosiaali- ja terveystoimen perhetyön asiakkaita. Työllisyyspalveluiden yksikön vuoden kokonaistavoite oli tarjota työllisyyspalveluita 350 nuorelle. Vuoden 2007 aikana 303 nuoren työllisyyspolku kulki nuorisopalveluiden kautta. Määrä oli hyvä, vaikka Akselissa nuorten määrään vaikutti palkka- ten määrään. Nuorten työpajat joka kunnan vastuulle ESS Ylös, ulos ja työharjoitteluun ESS Akseli ponnahduslautana työelämään Viikkouutiset Dynamon nuoret välitilassa ESS Nuorille onnistumisen kokemuksia Oikeaan työympäristöön sijoittuva harjoittelu vaatii laajan harjoittelupaikkaverkoston, jonka kanssa Horisontti toimii yhteistyössä. Työllistymiseen johtavat harjoittelupaikat ovat kertaluontoisia, kunta- ja yhdistyssektorin paikat taas hyviä kohteita hakea kokemusta. Horisontti auttaa harjoittelupaikan valinnassa. Työhön valmennus ta- Dynamo 55 Lahden seudun vuotiaat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat ammattikouluttamattomat nuoret Horisontti vuotiaat lahtelaiset työttömät työvalmennus, yksilövalmennus työhönvalmennus yrityksissä ja muissa yhteisöissä 47 % 59 % tukien loppuminen kesken pahtuu yhä enemmän harjoittelu- vuoden. Vaikka työllistämi- paikoilla. Jokainen harjoittelu on nen alkoikin uudestaan syyskuussa, useita prosessi, joka sisältää valmentavien tapaa- pajajaksoja jäi toteutumatta. Palkkatuki vai- misten lisäksi harjoittelupaikalla käytävät vä- kutti myös Horisonttiin. Äitiyslomalle jääneen likeskustelut ja jatkosuunnitelman laadinnan. työnsuunnittelijan tilalle ei voitu palkata uut- Horisontti seuraa nuoren jatkosuunnitelman ta ja heinäkuun jälkeen Horisontissa oli neljän Työllisyyspalveluita saaneet nuoret toteutumista Työllistetyt nuoret Akselin työllistetyt nuoret ja sijoittumisprosentti, vuoden 2007 tavoite oli 90 nuorta, sijoittumisprosentti 50 % Sijoittumis-%

9 Tämä on nuorille luotu keskusteluja vaikuttamiskanava. Päättäjien reagointi on hyvä esimerkki siitä, miten asiat liikkuvat. Samuel Sutinen Aivovalta- Nuorten osallisuutta edistävä toimintamalli kaikille peruskoulun luokka-asteille Aivovalta-projektissa jatkettiin yhteistyötä kou- Kärkihankelista 1. Bussiliput halvemmiksi nuorille. II-asteen oppikirjoihin avustusta kaupungilta. Nuorten harrastustoimintaan projektista, ESS lujen oppilaskuntien hallitusten ja nuorisotalojen lisää panostusta Minä itse ja me yhdessä! talotoimikuntien kanssa. Nuorisolain edellyttämä nuorten kuulemismalli saatiin suunnitelma- 4.. Kesätyöpaikkoja nuorille enemmän Elokuva- ja urheilutapahtumien tasolla valmiiksi, mutta mallin testaaminen ja liput nuorille halvemmiksi Osallisuus on ollut korostetusti osa nuoriso- telma hänen lähtökohtiensa ja tavoitteidensa käyttöönotto siirtyi vuodelle Kouluterveydenhoitajat takaisin palveluiden toimintaa koko 2000-luvun ajan. mukaisesti. Lähtökohtana oli voimavaraistaa kouluihin täyspäiväisesti Osallisuus on nuorisopalveluissa nuorten nuorta niin, että hän pystyy itse vaikuttamaan Osallisuushankkeeseen osallistuneet oppi- 7. Koulujen määrärahoja nostettava omaehtoisen toiminnan tukemista ja mahdollistamista, nuorten elämänhallinnan tukemista ja aktiivista työtä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Lahden Aivovalta eduskunnassa Uusi Lahti omaan tilanteeseensa ja tekemään päätöksiä tulevaisuutensa suhteen. Nuorilta kerättiin loppupalautteen yhteydessä kehittämisehdotuksia sen palvelun parantamiseksi, johon laskuntien ja nuorisotalojen nuoret kokosivat jo perinteisen vuotuisen kärkihankelistan. Kärkihankkeet valittiin mukana olleiden toimijoiden laatimien 42 erilaisen ehdotuksen pohjalta. Ehdotuksia käsiteltiin koululuokissa, 8. Harjoitusjäähallitilanne kuntoon 9. Harrastebändeille lisää kohtuuvuokraisia harjoittelutiloja 10. Bänditapahtumia myös uusille bändeille 11. Kouluja ei enää saa lakkauttaa Vuosi 2007 oli Aivovalta-projek- hän on osallistunut ja saatuja ehdo- oppilaskuntien hallituksissa sekä nuorisota- tin viimeinen toimintavuosi, mutta osallisuutta tuksia käytetään kehittämisen pohjana. Tule- loilla talokokouksissa ja talotoimikunnissa. Lo- edistävän toiminnan kehittäminen jatkuu. vaisuudessa nuoria halutaan sitoa enemmän pullisen valinnan tekivät Ison Aivovaltuuston mukaan eri toimintojen sisällön kehittämiseen. edustajat, 2 nuorta jokaiselta koululta ja nuo- Asiat jotka nuorten mielestä Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen risotalolta. Kärkihankelistan laatimisen yhteydessä kä- ovat Lahdessa hyvin: kulttuurikortti siteltiin myös niitä asioita, jotka ovat nuorten kirjastopalvelut Kaikissa alueellisten palveluiden tiloissa Keskitettyjen palveluiden eri toimintayksiköi- mielestä Lahdessa hyvin. Hyviä asioita kysyt- nuorisopalvelut nuorten osallisuus oli keskeinen arvo ja toi- tä yhdistävä tekijä on vapaan kansalaistoimin- tiin myös hiihtolomalla järjestetyssä seudulli- kaupungin yleinen siisteys mintatapa. Nuoret osallistuivat tilan kaiken toi- nan tukeminen ja mahdollistaminen. Nuoriso- sessa Xon-tapahtumassa 8-salissa. ulkoilumahdollisuudet minnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ar- keskuksen pääasialliset toiminnan tuottajat viointiin. Kerhojen, ryhmien ja tapahtumien olivat nuoria, nuorisoyhdistyksiä ja toiminta- sisältö ja menetelmät suunniteltiin yhdessä ryhmiä. Multi-Cultin toimintaa johti toiminnan- nuorten kanssa. Talojen nuoret osallistuivat ohjaajan kanssa neljätoistajäseninen Mul- aktiivisesti Aivovalta-projektiin. Väkivaltaa, ti-culti-komitea, jonka jäsenistä Tilakohtaisilla hankerahoituksilla nuoret tuottivat erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Säännöllisesti joka viikko kokoontuvat talojen yleiskokoukset käsittelivät ajankohtaisia asioita. Profiilin talotoimikunta ja Tyttöjen Tila Helmen Helmitiimi ottivat kantaa tilansa ajankohtaisiin asioihin ja hoitivat vastuutehtäviä. Hyvin organisoitu varajäsenjärjestelmä takasi talotoimikuntien toimivuuden ja jatkuvuuden. vasikoita ja vahvistajia. Koulukiusaaminen sai monet mietteisiin Lahti Gamesissa Viikkouutiset Osallisuus on sisäänrakennettu työllisyysja erityispalveluiden tapaan toimia. Jokaisen puolet oli kanta- ja puolet uussuomalaisia vapaaehtoistoimijoita. Nuorisokeskuksessa nuorten omaehtoinen toiminta oli tyypillisimmillään bändiharjoituksia, musiikkitapahtumia ja eri alan harrasteryhmien toimintaa. Henkilökunnalla on tärkeä rooli nuorten tapahtumajärjestäjien opastamisessa. Tuunaa Tapahtuma kurssilla nuoret saivat perustiedot tapahtumajärjestämisestä ja kurssilaiset pääsivät toteuttamaan omia tapahtumaideoitaan myös käytännössä. Lahti Games pelissä paneuduttiin koulukiusaamiseen ja mietittiin omia kokemuksia sekä pieniltä tun- nuoren kanssa tehdään yksilöllinen suunni- tuvien tekojen vaikutusta ja suurta merkitystä

10 Erilaiset työtavat, yhteiset tavoitteet Kasvatuskumppanuus koulun, nuorten vanhempien ja 3. sektorin kanssa täminen toimialalla jäi alkuvuoteen Käytännön yhteistyö toteutui jo monelta osin. Työllisyys- ja erityispalveluissa tehtävä työ on Alueellisten palveluiden yksikkö osallistui ak- vahvasti sidoksissa verkostoihin. Lahden seu- tiivisesti erilaisten verkostotyön hankkeiden dulla toimii Valtakunnallisen työpajayhdistyk- mallintamiseen, suunnitteluun ja toteuttami- sen ylläpitämä ja Tuoterenkaan koordinoima seen. Tärkeimpiä olivat kaupungin eri osa-alueiden yhteistyö, koulu- ja oppilaitosyhteistyö Alu-työryhmä, jossa jäseninä ovat lähes kaikki lahtelaiset työllisyystoimijat ja toimijoita Lasten ja nuorten hyvinvointityön laajentaminen Tietomateriaalia hankitaan, työstetään ja esitellään eri alojen ja palvelupisteiden asian- ja yhteishankkeet muiden nuorisotoimijoiden seudun muista kunnista. Dynamo-hankkeen tuntijoiden kanssa yhteistyössä. Nuorten kanssa. Koulukohtaiset moniammatilliset työ- yhtenä osana oli seudullinen asiantuntijaver- Dominon ja Duuri-projektin henkilökunnat neuvontatilanteissa on hallittava erilaiset pal- ryhmät ohjasivat harrastus- ja sosiaalisen kosto. Verkoston tarkoituksena oli luoda seu- osallistuivat vuosien aikana On- veluketjut ja asiantuntijatahot. Nuorten tie- tuen tarvekartoitusten perusteella oppilaita eri dullinen nuorten työllisyysmalli, mutta tavoite nistuvat opit prosessiin. Prosessi oli osa dotuspisteet ovat verkottuneet valtakunnalli- harrastuksiin. Verkoston avulla aloitti lukuisia uusia, kohdennettuja pienryhmiä. Nuorisopalveluiden alueellisen yksikön yhteistyökump- ei toteutunut monista päällekkäisistä, lähinnä kuntauudistukseen liittyvistä hankkeista tai toimista johtuen. Lahti takaa hyvinvointia Yhteinen vastuu nuorten palveluiden järjestämisestä kokonaisuutta. Hanketta rahoittivat ESR, Sosiaalikehitys Oy, Opetusalan kou- sesti. Yhteiset keskustelukanavat verkossa ja nopea sähköpostiverkosto jakavat ajankohtaista tietoa nopeammin kuin kirjallinen mate- paneina olivat muun muassa Kivimaan, Ant- nuorille lutuskeskus, Valtakunnallinen työpajayhdistys riaali, työkokoukset tai seminaarit Dominon asiakkaiden ohjautuminen palveluiden piiriin tilanmäen ja Liipolan koulut ja Lahden ev.lut. seurakuntien nuorisotyö. Kasvatusyhteistyötä tehtiin erityistuen pienryhmiin ja harrastusryhmiin osallistuvien nuorten vanhempien Oppilaitokset Sairaalat Työvoimatoimisto, pajat Laitokset Sosiaalityö Itse Läheisverkostot kanssa. Koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyösuunnitelma valmistui vuoden aikana. Suunnitelman esittely ja hyväksyt- Dominon poikkihallinnollinen työmuoto perustuu sisäisen ja ulkoisen moniammatillisen yhteistyön tekemiseen. Moniammatillisen yhteistyön menetelmään on käynyt tutustumassa 753 viranomaista sekä Lahdesta että ulkopaikkakunnilta. Nuorisopalveluiden työntekijät Dominosta ovat osallistuneet vuoden aikana yhteensä 17 moniammatillisen työryhmän toimintaan. Viikkouutiset Hurina alkaa hyristä tietoa ja neuvoja ESS sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Prosessin myötä Lahden seudun Seutuhallinnon toimenpideohjelman kohtaan 5 kirjattiin: Opiskelujen keskeytymisvaaran uhatessa toisen asteen oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstö on yhteydessä kunnan/alueen moniammatillisen yhteistyöryhmästä nimetyn yhteyshenkilön kanssa. Lahdessa työhön nimettiin Nuorten monipalvelukeskus Domino. Nuorten neuvonta- ja tietopankki Hurina 2.0: n työssä verkostoituminen on erittäin tärkeää. Aktiivinen osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotyön kehittämiseen Valtakunnallisen kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeen koordinaatiovastuu siirtyi vuoden alusta Lahden nuorisopalveluille. Yhteisinä kehittämishankkeina ovat olleet myös verkkonuorisotyön kehittäminen ja monikulttuurisen nuorisotyön tutkimus yhdessä nuorisotutkimusseuran kanssa

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin

Koulunuorisotyö Lahdessa. Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin Koulunuorisotyö Lahdessa Hyvinvointia ja osallisuutta kouluihin ja oppilaitoksiin 3.9.2015 Koulunuorisotyön henkilöresurssit Kuusi päätoimista koulunuorisotyöntekijää yläkouluilla. Nimetty kouluyhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä,

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa. Mika Pietilä, Tietoa, neuvontaa ja ohjausta verkossa Mika Pietilä, 14.04.2015 Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus - Koordinaatin toiminta ja palvelut edistävät ja tukevat kuntien, järjestöjen,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Tuettu työllistyminen - yrityspankki Moniammatillinen verkostoyhteistyö - yhteistyökartta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio

Kumppanuuskyselyn tulokset. Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Kumppanuuskyselyn tulokset Harri Taponen, Tuula Vesanen, Tommi Laitio Vastaajat ja toimintasektori yksityinen 11 kolmas sektori julkinen Kysely 0.-30..013, yhteensä vastaajaa eli % kohderyhmästä Vapaat

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä 25.11.2013 1 Nuoret Helsingissä Vuoden 2013 alussa 15 29-vuotiaita oli Helsingissä 135 528 eli 22 % koko Helsingin väestöstä ja 14 % koko maan samanikäisistä

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tilat toimimaan - hanke

Tilat toimimaan - hanke Tilat toimimaan - hanke Uudenlaiset kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyömallit 1.8.2015-31.12.2016 /Joensuun seutukirjasto & nuorisopalvelut 3.10.2016 YLEISTÄ HANKKEESTA Resurssit: puolikas kirjastotyöntekijä

Lisätiedot

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke 2011-2013 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan Kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura Monialaisen yhteistyön

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä

Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä Rovaniemen amkin seminaari 4.10.2012 Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä Miten Rovaniemellä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel

Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman monel Rovaniemen kaupungin Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus NUORISO Nuorisopalvelukeskuksen toiminta Nuorisotyön keskeisenä toiminnan sisältönä on tukea nuorisotyön projekteja ja toimintoja, joihin mahdollisimman

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA

SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA SUOMEN NUORISOKESKUSTEN STRATEGIA 2020 NUORISOKESKUSTEN YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot