SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 (11) PÖYTÄKIRJA 5/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2009 kello Paikka: Kärsämäki, kunnantalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) varajäsenet Pekka Pietiäinen Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen Anna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen Asmo Suorsa, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, P-järv. (saap. klo 13.15) Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Pirjo Nuottimäki, Keskipiste matkailukartalle -hankkeen projektipäällikkö (Notehill Oy) (Läsnä klo ; ja 45. käsittelyn ajan) Jari Lehtikangas, Keskipiste matkailukartalle -hankkeen valokuvaaja (Trelin Oy) (Läsnä klo ; ja 45. käsittelyn ajan) Allekirjoitukset: Kari Valtanen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri

2 2 (11) 41. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 42. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin käsittelyjärjestykseksi , 45., 44. ja Kokouspöytäkirjojen vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Reisjärvellä Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 44. Kokousaikataulu syyskaudelle 2009 Syyskauden kokouspäivämäärät sovittiin edellisessä hallituksen kokouksessa. Tämän jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkastaa joitakin sovituista päivistä syyslomaviikon ja muiden päällekkäisyyksien vuoksi sovitut kokouspäivät: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutukuntahallitus Elokuu Pyhäjärvi Syyskuu Haapajärvi Lokakuu Reisjärvi Marraskuu Nivala Joulukuu Pyhäjärvi Seutukuntavaltuusto Marraskuu Haapajärvi Syyskauden 2009 kokousaikataulua sovitaan seuraavasti: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika

3 3 (11) Seutukuntahallitus Elokuu Pyhäjärvi Syyskuu Haapajärvi Lokakuu Reisjärvi Marraskuu Nivala Joulukuu Pyhäjärvi Seutukuntavaltuusto Marraskuu Haapajärvi Keskipiste matkailukartalle -projektin esittely Projektipäällikkö Pirjo Nuottimäki antaa seutukuntahallitukselle lyhyen katsauksen Keskipiste matkailukartalle -projektista. Seuraavassa on perustietoa projektista sekä hahmotelma matkailuvisioksi: "Projektissa luodaan Keskipisteelle yhteinen matkailun toimintamalli sekä nettiportaali ja varausjärjestelmä matkailun tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Hanke toteutetaan alueen matkailu- ja palveluyritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailualan tuotteet ja palvelut, minkä perusteella suunnitellaan tuotelinjat ja teemat. Luodaan matkailuyhdistyksen toimintaperiaatteet, säännöt ja osallistumismaksujärjestelmät sekä aktivoidaan yrityksiä liittymään yhdistykseen. Hankkeen tuloksena alueen matkailutarjonta tulee tunnetummaksi ja alue houkuttelevammaksi matkailukohteeksi. Markkinointiyhteistyö kehittyy ja saa uuden organisaatiomallin hankkeen aikana. Matkailun toimijat ovat valmiudessa siirtyä varausjärjestelmään ja matkailuyhdistykseen. Alue houkuttaa uusia matkailuyrittäjiä ja investoijia. Hanke edesauttaa syrjäseutuja kehittymään toimivaan yhteistyöhön kasvavien matkailukeskusten kanssa." Keskeneräinen Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukuntien matkailun tulevaisuusvisio, jota sopii käsitellä vapaasti eri tilanteissa ja antaa palautetta: "Keskipisteen alueen yrittäjät ja toimijat tarjoavat: - ohikulkijoille houkuttelevat, pysähdyttävät, kattavat ja omintakeiset/erilaiset, rakennetut palvelukonseptit huollon, levon, virkistäytymisen ja uusien virikkeiden muodossa

4 4 (11) - vapaa-ajan matkakohteen, jossa on teemapohjaisia, alueen omista vahvuuksista aiheensa ammentavia ja toiminnallisia tapahtumia sekä tuote- ja palvelukokonaisuuksia yksittäisille ihmisille ja pienryhmille; erityisesti lapsille ja nuorille. Alueen tarjonta sopii sellaisille, jotka ovat kiinnostuneita omien taitojensa ja itsensä kehittämisestä. - yhdessä eri elinkeinoalojen kanssa tuotteistetut suoluonnon mahdollistamat hyvinvointi- ja elämyspalvelut Yrittäjät ja toimijat tekevät organisoidusti pitkäntähtäimen yhteistyötä keskenään. Kansainvälitymiseen tähtäävissä projekteissa ja incomingtoiminnassa kumppanit haetaan valtakunnan tasolta ja ulkomailta. Keskipisteen alue profiloituu ja jää mieleen vahvasta visuaalisesta ilmeestään." Kuullaan matkailuprojektin tilannekatsaus ja linjataan keskustelun kautta kuntien osallistumista perustettavan matkailuyhdistyksen toimintaan. Kuultiin matkailuprojektin tilannekatsaus. Todettiin, että projektia voidaan jatkaa suunnitellulla tavalla. 46. Seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n yhteistyön kehittämien Sk-hall Pyhäjärvellä : 17. Muut esille tulevat asiat Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja Nihak Oy:n toiminnan koordinointi- / yhdistämissuunnitelma valmistellaan mennessä. Sk-hall Haapajärvellä: 27.3 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n yhteistyön kehittäminen Keskustellaan Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry.:n ja Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n lähentämisestä kokouksessa esiteltävän periaatteen pohjalta. Seutukuntahallituksen puheenjohtaja esittelee asian. Lisäksi päätettiin, että kunnat käsittelevät asiaa esitetyn periaatteen pohjalta ja ilmaisevat kantansa jatkovalmistelua ja toimenpiteitä varten mahdollisimman pian toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle.

5 5 (11) Sk-hall Haapajärvellä: Kunnissa on käyty keskusteluja seutukuntayhdistyksen ja Nihak Oy:n toimintojen yhdistämisestä edellisessä seutukuntahallituksen kokouksessa käytyjen keskustelujen ja liitteenä olevan periaatekaavion mukaisesti. Tarkoituksena on virtaviivaistaa kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon. Yhdistäminen toteutettaisiin osakekaupalla, jossa seutukuntayhdistys ostaisi jäsenkuntien omistamat Nikak Oy:n osakkeet merkintähinnalla (2,40 /osake). Ehdotus (muutettu): Virtaviivaistaakseen kuntien seudulliset kehittämistoiminnot yhdistämällä elinkeino- ja aluekehityspalvelut seutuyhdistyksen organisaatioon, hallitus esittää jäsenkunnilleen niiden omistamien Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakkeiden myymistä Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:lle hintaan 2,40 /osake. Osakekaupan yhteydessä Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö NIHAK Oy:n osakassopimus korvataan Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:n jäsenkuntien yhteistyösopimuksella, mikä käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa syksyllä Jäsenkuntien kannanotot ehdotettavaan toimintojen yhdistämiseen käsitellään seutukuntahallituksen seuraavassa kokouksessa Kärsämäellä. Kuullaan jäsenkuntien kannanotot ja päätökset Nihak Oy:n osakkeiden myymisestä seutukuntayhdistykselle aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhdistämiseksi. Päätösehdotus asiaan annetaan kokouksessa. Ehdotus (kokouksessa annettu): Merkitään tiedoksi, että kaikki jäsenkunnat ovat päättäneet Nihak Oy:n osakkeiden myymisestä seutukuntayhdistykselle aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhdistämiseksi. Toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä seudun kuntajohtajien kanssa NIHAK Oy:n osakassopimuksen korvaavan Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys r.y.:n jäsenkuntien välisen yhteistyösopimuksen, mikä käsitellään osakekaupan yhteydessä jäsenkunnissa syksyllä 2009.

6 6 (11) 47. NHS-KOKO -ohjelma Stkhall Reisjärvi: KOKO -ohjelma käsitellään ja hyväksytään seutukuntahallituksen kokouksessa Kärsämäellä. Ohjelma toimitetaan tätä ennen luonnoksena ohjelma-alueen kuntiin kunnanhallitusten käsittelyä varten. Ohjelma tulisi toimittaa ministeriöön hyväksyttynä kesäkuun loppuun mennessä. NHS-KOKO -ohjelma on esityslistan liitteenä. Se on luonnosversiona toimitettu toukokuun 28. päivänä Työ- ja elinkeinoministeriöön sekä seutukunnan kuntiin kuntien käsittelyä varten. Hyväksytty KOKO-ohjelma tulee toimittaa ministeriöön kesäkuun loppuun mennessä. Ohjelma sisältää Oulun eteläisen korkeakoulustrategian, joka on ohjelman liitteenä. Ohjelmalla haetaan aikaisempaa parempaa aluekehityksen laatua lähentämällä ja kokoamalla kuntien elinkeinopalveluja ja oppilaitosten tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopiston toimintoja alueen lähtökodista ponnistaviin kehittämisympäristöihin. Lisäksi ohjelman avulla parannetaan koko ohjelma-alueen aluekehitysjärjestelmän tehokkuutta seutuorganisaatioiden kautta. Ohjelman budjetti ja rahoitus-suunnitelma ovat seuraavat: YHTEENSÄ Maanalaisfysiikan tutkimuskeskus BIO Studio ELME Studio BWPolis Koordinaatio Nivala Haapajärven Haapaveden Siikalatvan Oulun Eteläinen osaaminen saavutettavuus YHTEENSÄ Taulukko 1. NHS-KOKO budjetti YHTEENSÄ Maakunnan kehittämisraha (60%) Seutukuntarahoitus Nivala Haapajärven Haapaveden Siikalatvan

7 7 (11) Ohjelma alueen rahoitus 0,7 /as* Haapavesi Haapajärvi Nivala Pyhäjärvi YHTEENSÄ *entinen aluekeskusrahoitus, laskutetaan kaikilta kunnilta Taulukko 2. NHS-KOKO rahoitus Hyväksytään ja vahvistetaan NHS-KOKO -ohjelma liitteineen. 48. Hankerahoitus A. Elinkeinojen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , vuodelta 2008 siirtyi , aikaisemmin sidottu yhteensä , jää sitomatta ( ) 1. T&K Aktivaattori hanke Stkhall : T&K Aktivaattori hanke Hankkeen toteutusaika on ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta haetaan kustannuksiin avustusta maakunnan kehittämisrahasta. Vuoden 2008 kokonaiskustannukset ovat euroa. Käytyjen keskustelujen pohjalta Pohjois-Pohjanmaan liitto suhtautuu myönteisesti T&K- Aktivaattori hankkeeseen. Hankkeen maakunnallisuus (mukana 6 seutukuntaa) sekä edellisessä hankkeessa saadut hyvät tulokset tukevat myönteistä suhtautumista. Aktivaattoritoiminnan ydin on etsiä pienten- ja keskisuurien yritysten osaamispohjaisia hankeaihioita ja jalostaa niitä yhdessä yritysten sekä rahoittajien kanssa toteuttamiskelpoisiksi kehittämishankkeiksi. Hankkeet kohdistuvat joko tuotteen, palvelun tai yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Aiempi hanke ylitti sille asetetut tavoitteet. Vajaan 2 vuoden aikana, käsiteltiin yhteensä 226 hankeaihiota/ hanketta. Niistä 102 kpl oli joko toteutettu tai käynnissä hankkeen päättyessä Vastaavasti rahoittajalle oli jätetty rahoitushakemus 22 hankkeesta ja 78 hanketta oli vielä valmisteilla.

8 8 (11) T & K Aktivaattori koostuu kahdesta erillisestä hankkeesta. 1. Suunniteltu T&K Aktivaattori tulee jatkamaan nyt valmisteilla olevien sekä uusien pk-yritysten kehittämishankkeiden eteenpäin viemistä. Hankkeessa koordinoidaan seutukunnallisten T&K-vastaavien ja ydintiimien toimintaa, jatketaan yhdessä rahoittajien kanssa tietoverkkopohjaisen hankekuvauslomakkeen rakentamista, järjestetään ns. klinikkapäiviä pkyrityksille, ylläpidetään Internet -sivuja, järjestetään tiedotustilaisuuksia ja ym. 2. Seutukunnalliset T&K vastaavat tulevat toimimaan TE -keskuksen hallinnoimassa Seutukunnalliset Yrityspalvelut hankkeessa. Heidän pk-yritysten kehittämishankkeisiin tekemästä työstä korvataan 50 % toteutuneiden kustannusten mukaan ja toinen puoli käy omarahoitusosuutena. Projekti toteutetaan välisenä aikana. Hankkeet kytkeytyvät toisiinsa siten, että jos T&K - Aktivaattori hanketta ei toteuteta ei seutukunnallisten T&K vastaavien palkkakustannuksista korvata max. 50 % edellä mainitusta hankkeesta ja päinvastoin. Tämä tarkoittaa vuositasolla sitä, että sijoittamalla euroa T&K Aktivaattori hankkeeseen säästävät seutukunnat T&K vastaavien palkkakustannuksissa maksimissaan euroa vuodessa. Mikä on euromäärä käytettävissä muihin tarkoituksiin. Nivala-Haapajärven seutukunnan maksuosuus on vuonna (1.4. alkaen), vuonna ja vuonna eli yhteensä Liitteenä on selostus hankkeesta. Osallistutaan hankkeeseen ja sitoudutaan seutukunnan kustannusosuuteen yhteensä , (vuonna (1.4. alkaen), vuonna ja vuonna ) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti T & K Aktivaattori hankkeen toteutus poikkeaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Seutukunnalliset T&K vastaavat eivät toimi TE -keskuksen hallinnoimassa Seutukunnalliset Yrityspalvelut hankkeessa siten, että heidän pk-yritysten kehittämishankkeisiin tekemästä työstä korvataan projektista 50 % toteutuneiden kustannusten mukaan. Seutukunnalliset Yrityspalvelut hankkeessa lähinnä koulutetaan TE -toimistojen ja kuntien elinkeinopalvelujen henkilöstöä; siitä ei kateta seudullisten yhteyshenkilöiden kustannuksia. Muilta osin hanke toimii alkuperäisessä rahoituspäätöksessä kuvatulla tavalla. Projektia voidaan jatkaa tai vaihtoehtoisesti projektipäällikkö Kari Aution

9 9 (11) mukaan T & K Aktivaattori hankkeen vetäminen voidaan lopettaa ja saattaa se loppuun yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti v aikana. Jatketaan hankkeen rahoitusta alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaisesti. B. Maaseudun kehittäminen (ta ) sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta , aikaisemmin sidottu yht , sitomatta vuodelle 2009 jää ( ). C. Osaamisen tason nostaminen (ta ) sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta aikaisemmin sidottu yhteensä , sitomatta vuodelle 2009 jää ( ). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta 2.977,00 Budjetti , siirtyi vuodelta , sidottu aikaisemmin yhteensä , sitomatta yhteensä E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta , sidottu aikaisemmin yht , jää sitomatta yhteensä ( ) 2. Kulttuuritoiminnan määrärahan jako 2009 ja määräraha Jokilaaksojen kulttuuritoimikunta on nimetty Ylivieskan seutukunnan ja Nivala- Haapajärven seutukunnan yhteiseksi toimielimeksi edesauttamaan ylikunnallista kulttuuritoimintaa. Seutukuntien perustamisvaiheessa lakkautettu Kalajokilaakson talousalueen liitto antoi perintönä seutukunnille määrärahan kulttuurin tukemista varten, ja tuo määräraha on ollut ensiarvoisen tärkeä yli kuntarajojen suuntautuvien kulttuuriprojektien käynnistäjänä. Seutukunnat ovat vuosittain varanneet kumpikin 5000 ylikunnallisten kulttuuriavustusten myöntämiseen. Ylikunnallisen kulttuuritoiminnan tukeminen on osoittautunut vuosien varrella tarpeelliseksi ja konkreettisesti kuntarajat ylittävän toiminnan vireyttäjäksi sekä harrastuksen tasoa nostavaksi toiminnaksi. Jokilaaksojen kulttuuritoimikunta pitää jakokokouksen vuosittain helmimaaliskuussa. Avustusten hakuaika on tammi-helmikuussa ennen kokousta. Avustukset maksetaan toimijoiden tositteisiin perustuvan laskutuksen mukaisesti mennessä. Tänä vuonna Jokilaaksojen kulttuuritoimikunta on kokoontunut Ylivieskassa ja jakanut saadut määrärahat. Pöytäkirja kokouksesta on esityslistan liitteenä.

10 10 (11) Merkitään tiedoksi vuoden 2009 määrärahojen jako. Myönnetään kulttuurimäärärahaa vuodelle 2010 Jokilaaksojen kulttuuritoimikunnan jaettavaksi edellytyksellä, että Ylivieskan seutukuntahallitus myöntää myös vähintään saman summan. 49. EAKR ja ESR -hankkeiden priorisointi EAKR ja ESR -ohjelmien Pohjois-Suomen hakukierros päättyi Hakemuksia saattoi jättää sekä Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmaan että ESR ohjelman Pohjois-Suomen osioon ja valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyytää seutukunnilta priorisointilausunnon EAKR:n toimenpideohjelmaan ja ESR:n alueelliseen osioon jätetyistä, omaa aluettaan koskevista hakemuksista. Priorisointi koskee kaikkia listalla olevia hankkeita. Hakemukset tulee asettaa tärkeysjärjestykseen kokonaisuutena eli toisin kuin aiempina vuosina, hakemuksia ei ole tarkoitus priorisoida toimintalinjoittain ja rahoittajittain. Priorisointi tulee tehdä sähköisesti lähetettyyn hankeluetteloon. Tämän lisäksi seutukunnat voivat halutessaan antaa kirjallisen lausunnon yksittäisistä hakemuksista. Jokaisen hakemuksen kohdalla pyydetään lisäksi maininta, onko hankkeen kuntarahoitukseen varauduttu. Priorisointilausunto pyydetään toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon mennessä. Liitteenä on ehdotus priorisoinnin tärkeysjärjestyksestä. Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutukunnan lausunto hankkeiden priorisoinnista liitteen mukaisena. 50. Muut esille tulevat asiat Merkittiin tiedoksi lista ProBusiness -projektin yhteistyöyrityksistä. Merkittiin tiedoksi päivitetty esitys valtion toimintojen alueellistamisesta Pohjois-Pohjanmaalle.

11 11 (11) Merkittiin tiedoksi seutukunnan toimittamat tiedot maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa varten. Merkittiin tiedoksi toiminnanjohtaja Esa Jussilan katsaus valmistelusta liittyen kuntien sijoitukseen Oulun yliopistorahastoon: Kerttu Saalasti säätiö lahjoittaa Oulun ylipistorahastoon Puitesopimus yliopiston, alueella toimivien ammattikorkeakoulujen ja koulutuskuntayhtymien sekä seutukuntien kesken päivitetään. Kerttu Saalasti säätiö pyytää Oulun Eteläisen kunnilta 0,70 /asukas/vuosi sijoitusta säädepääoman kartuttamiseen kolmen vuoden ajan. Päätettiin yksimielisesti kunnanjohtaja Pekka Leppäsen aloitteesta välittää Nivala-Haapajärven seudun kuntien kannanotto Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen johtokunnalle seuraavasti: Pelastuslaitoksen henkilöstön lomatusten ja palvelutason alenemisen esimerkiksi kesälomakauden aikana tulee näkyä kohteena olevien kuntien maksuosuuksissa alenemisena. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmää tulee kehittää ns. hajautetun mallin mukaisesti, jolloin päällikkö- ja esimiestoimet integroidaan toiminnallisesti laitoksen eri toimipisteisiin. Reisjärven palopäällikön siirryttyä eläkkeelle tulee ao. toimipisteeseen kiinnittää palomestari. 51. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (10) PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 14. päivänä syyskuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (7) PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 24. päivänä elokuuta 2009 kello 9.00 11.15 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 21.5.2010 klo 9.00 11.10 Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS 1 (8) PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantaina 16. päivänä maaliskuuta 2009 kello 9.00 11.00 Paikka: Pyhäjärvi kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot