Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua."

Transkriptio

1 ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja Taina Niiranen ja henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka ovat paikalla ennen kokousta. H 54 Tontin vuokraaminen Attendolle H 55 Hankehakemuksen hyväksyminen ja Eco-Art Hämeenkyrö hankkeen rahoitushakemus H 56 Määräalan myyminen Reksevä-tilasta (kiinteistötunnus ) H 57 Vakanssin ja viran perustaminen sekä täyttölupa; kasvatusohjaajan virka H 58 Valtuustoaloite 1/2015; langattomaan teknologiaan liittyvän varovaisuuperiaatteen noudattaminen H 59 Valtuustoaloite 2/2015; Sydänliiton mukaisen terveellisen ruokavalion tarjoamisen selvittäminen kouluruokailussa H 60 Muutostalousarvio 1/2015; investointimäärärahat H 61 Henkilöstökertomus H 62 Hallintosääntö; valmistelulinjaus Ilmoitukset

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 137 Hallitus 9/2015 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska este vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia 1) II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård 1) paikalla 62 :n ajan. MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas Pasi Eloranta Mauri Lepola VIRANHALTIJAT Antero Alenius Tiina Paloranta valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj. kunnanjohtaja, esittelijä talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Vilho Ponkiniemen ja Maarit Lepistön. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja, I vpj Päivi Leskinen Puheenjohtaja, II vpj, 62 Rauno Mäki Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Vilho Ponkiniemi Maarit Lepistö PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Erja-Riitta Myllymäki

3 138 H 54 TONTIN VUOKRAAMINEN ATTENDOLLE TONTIN VARAUS JA VUOKRAUSEHTOJEN MÄÄRITTELY ATTENDO OY:LLE Hallitus , 3 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: Attendo Oy (y-tunnus ) on jättänyt Hämeenkyrön kunnalle tontinvaraushakemuksen. Vanhusten ja muiden erityisryhmien asumispalveluja tuottavan Attendo Oy:n varaushakemus koskee osoitteessa Pohjantähdentie 14 (kortteli 318 tontti 6) sijaitsevaa tonttia. Tontti on Hämeenkyrön kunnanhallituksen , 60 hyväksymässä asemakaavamuutoksessa osoitettu AR-3 merkinnällä (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin- ja palvelutalorakennusten korttelialue). Esitys: Hallitus varaa tontin Attendo Oy:lle sekä määrittää seuraavat vuokrausehdot. 1. Varaus koskee osoitteessa Pohjantähdentie 14 (kortteli 318 tontti 6) sijaitsevaa tonttia. Tontti on n m2 suuruinen määräala Kortteli 318-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ). Tontin rakennusoikeus on 1404 k- m Varaus on voimassa 12 kuukautta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Attendo Oy:llä on oikeus Hämeenkyrön kunnan suostumuksella siirtää varaus kolmannelle taholle (rakennuttajalle). Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana. Varaus peruuntuu ilman erillistä päätöstä, jos varaajasta johtuvista syistä vuokrasopimusta ei allekirjoiteta varausaikana. 3. Vuokra on 4500 vuodessa (perusvuokra) ja se maksetaan etukäteen vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 4. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että perusvuokrana on kohdassa 3. mainittu vuokra ja perusindeksilukuna vuoden 2015 tammikuun indeksiluku. 5. Vuokra-aika on viisikymmentä vuotta. Vuokra-aika alkaa kun vuokrasopimus on allekirjoitettu. Vuokra-aika jatkuu

4 139 viisi vuotta kerrallaan entisin ehdoin, ellei sitä kahta vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä irtisanota. 6. Vuokraaja sitoutuu rakentamaan vuoden 2017 loppuun mennessä vähintään 700 k-m2 suuruisen palvelutalorakennuksen tontille. 7. Vuokralainen vastaa rakentamisen luvista sekä kunnallistekniikkaan liittymisestä ja tontin lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista. Vuokralainen valtuutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen mahdollisesti edellyttämiä lupia sekä tekemään hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia tontilla tämän päätöksen perusteella jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Rakentamistoimenpiteitä ei saa aloittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. 8. Hallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tai maankäyttöinsinöörin sopimaan muista vuokrauksen ehdoista ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari. kaavoitusarkkitehti Pöntys. kirjanpito TONTIN VUOKRAAMINEN ATTENDOLLE Hallitus , 54 Kunnanjohtaja Antero Alenius: Attendo Oy on suunnittelemassa kunnalta vuokraamalleen tontille uutta yksikköä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita varten. Perusturvatoimialan ilmoituksen mukaan Hämeenkyrön kunnalla ei itsellään ole palvelutarvetta yksikköön, vaan yksikön palveluiden käyttäjiä olisivat muut pirkanmaalaiset kunnat. Hämeenkyrön kunta tekee hankintapäätöksensä mielenterveyskuntoutujien palveluista itsenäisesti eikä niitä sidota tämän kohteen sopimuksilla. Kohteen merkitys on Hämeenkyrön kunnalle siten puhtaasti elinkeinopoliittinen. Attendo Oy ehdottaa yhdessä perustettavan Kiinteistö Oy:n kanssa,

5 140 että kohteessa käytettäisiin ns. välivuokrausjärjestelyä palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien alentamiseksi. Attendo Oy takaa, että välivuokrajärjestelyssä palvelutalon vuokra per asukashuone on maksimissaan kunkin vuoden Valtioneuvoston vahvistaman eläkkeensaajan enimmäis-asumismenojen suuruinen. Rakennutettavan palvelutalo-rakennuksen tilat koostuvat noin 15 asunnosta sekä yhteisistä tiloista. Asunnot soveltuvat erityisesti mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin täyttäen aluehallintoviraston asettamat viimeisimmät toimitilavaatimukset. Kaikissa asunnoissa on oma suihku ja wc sekä säilytystiloja. Yksityiset palveluntuottajat ovat rakennuttaneet ja rakennuttavat kuntiin uusia sosiaali- tai terveydenhuollon yksiköitä muun muassa asumispalveluyksiköitä. Mikäli uusi rakennus rekisteröidään arvonlisäverolliseen käyttöön ennen rakennuksen käyttöönottoa, rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää. Välivuokrajärjestelyssä kunta vuokraa osoitteeseen Pohjantähdentie 14 rakennettavan palvelutalon tilat (kerrosala n. 613 m2) mielenterveyskuntoutujien asumisen käyttöön. Palveluntuottajana tiloissa toimii Attendo Oy. Perustettava Kiinteistö Oy hakeutuu arvonlisävelvolliseksi kiinteistön tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta. Vuokrasopimus tiloista tehdään arvonlisäverollisena. Kiinteistön omistaja voi tällöin vähentää vuokrasta rakennuskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot, joka pienentää vastaavasti kiinteistön vuokraa. Arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta perittävään vuokratasoon sitä alentaen. Kunta saa maksamansa arvonlisäveron takaisin arvonlisäverolain 37 ja 38 pykälien perusteella. Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia kunnalle. Palvelutalokiinteistön täyttöaste- ja muiden riskien siirtämisestä Attendolle sovitaan erillisellä Attendo Oy:n ja kunnan välille tehtävällä kustannustenjakoa koskevalla sopimuksella, jonka vakuudeksi palveluntuottaja asettaa tarvittaessa pankki- tai emoyhtiötakauksen. Arvonlisäverolain 121 a :ssä tarkoitetusta tarkistuskaudesta johtuu, että vuokrasopimuksen tulisi olla voimassa vähintään 10 vuotta. Välivuokrausjärjestely on kuitenkin kunnan irtisanottavissa milloin tahansa. Vastaavanlaista välivuokrausmallia Suomessa hyödyntää jo yli 30 kuntaa, mm. Harjavalta, Huittinen ja Kankaanpää. Hämeenkyrön kunta on hyväksynyt välivuokrausmenettelyn Attendo Oy:n juuri valmistuvaan Kyröskosken Hoivakoti kohteeseen. Liitteenä on vuokraussopimusluonnos, luonnos kustannustentasaus-

6 141 sopimukseksi ja Attendon laskelma kohteen taloudellisista vaikutuksista. Oheismateriaalina on merkittävien vaikutusten arviointilomakkeet. Hallituksen johtosääntö määrää irtaimen omaisuuden vuokrauksesta: 4 Ratkaisuvalta Hallitus ratkaisee, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, seuraavat asiat irtaimen omaisuuden hankkiminen, myynti, vuokraus ja muu käyttö. Tässä välivuokrauksessa kunnalle ei tule mitään kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä eikä kunta tarvitse yksikön palveluita omassa toiminnassaan. Tämä välivuokraus voidaan siksi toteuttaa niin, että kunnanhallitus on sopimusosapuolena Attendo Oy:n kanssa. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy välivuokrausmallin käyttöönoton ja hyväksyy sopimuspohjat sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kaikki asiaan liittyvät sopimukset sekä tekemään niihin tarvittavat teknisluontoiset korjaukset. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari. Attendo Oy

7 142 H 55 HANKEHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ECO-ART HÄMEENKYRÖ HANKKEEN RAHOITUSHAKEMUS Hallitus , 55 Kunnanjohtaja Antero Alenius: Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on käynnistynyt Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta , joka on EU:n osarahoittama ohjelma. Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten kunnat, järjestöt, kyläyhdistykset ja oppilaitokset. Hämeenkyrössä Pinsiön ympäristötaidekohteet, kansallisesti arvokas ympäristö, aktiiviset toimijat ja uudet rakennushankkeet mahdollistavat kokonaisuuden, jossa luovien alojen kehittymistä voitaisiin hankerahoituksella vauhdittaa. Kehittämisohjelman Luova laakso 2020 painpistealueet 5 Matkailuala ja 8 Kulttuurituotanto soveltuvat tämänkaltaiseen kehittämiseen. Valmisteltu Eco-Art Hämeenkyrö -hanke tähtää Hämeenkyrön vetovoimaisuuden vahvistumiseen kehittämällä kunnan taide- ja luontopääomia seuraavaksi selostettavalla tavalla. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. Hämeenkyrö on viime vuosina saanut osakseen huomattavan määrän sekä valtakunnallista että kansainvälistä julkisuutta luonnon ja taiteen välityksellä. Näistä mainittakoon mm. Hämeenkyrön kansallismaisemien valitseminen Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi vuonna 2008, Kuorosota - ohjelman voitto vuonna 2011 ja maa- ja ympäristötaidekohteet, joista ovat kirjoittaneet mm. arvostetut lehdet The New York Times ja Daily Telegraph. Luonnon ja taiteen (Eco-Art) yhdistäminen alueelliseksi vetovoimatekijäksi on nostettu Hämeenkyrön suhteen kasvutekijöiksi myös Pirkanmaan kulttuuristrategiassa vuosille (toim. Paltila & Puttonen) sekä Pirkanmaan Maakuntakaava 2040:n luonnoksessa, jossa Pinsiön ympäristö ehdotetaan matkailun ja virkistyksen vetovoimaalueeksi. Ympäristötaide on ollut mainittuna myös yhtenä Hämeenkyrön vahvuustekijöistä suhteessa HHT (Helsinki-Hämeenlinna- Tampere) kasvukäytävään. Hämeenkyrön uusi monitoimikeskus, joka valmistuu vuonna 2016, antaa ajankohdallisesti loistavan kohteen myös ympäristöarvoja esille nostavan taideteoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankesuunnitelmalla vahvistetaan Hämeenkyrön kunnan vetovoimaisuutta kehittämällä sen taide- ja luontopääomia. Hankkeen aikana

8 143 vahvistetaan olemassa olevia vahvuustekijöitä (taide ja luonto) nostamalla alueen vahvuustekijöitä, sekä paikallisia että vierailevia kansainvälisiä taiteilijoita esille. Tärkeänä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kiinnostavia taideteoksia julkisiin tiloihin. Tärkein suunnittelukohde on valmistuva Hämeenkyrön monitoimikeskus, johon tähdätään toteuttaa kansainvälisen tason visuaalinen taideteos. Tavoite on julkistaa teos hankkeen päätösjuhlassa elokuussa Hankkeen johtamisesta, tehtävien suunnittelusta ja kilpailuttamisista vastaa julkisten taidehankkeiden toteuttamiseen erikoistunut projektipäällikkö. Projektipäällikkö tekee työtä hankkeen seurantaryhmän kanssa, johon valitaan edustajat pääosin kunnasta. Projektipäällikkö vastaa myös hankkeen tiedottamisesta, yksityisen rahoituksen osuuden hankkimisesta sekä yhteistyön kehittämisestä sekä paikallisten että kansainvälisten toimijoiden kesken. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta Joutsenten Reitiltä haettava rahoitus on euroa eli 75 %. Hanke on saamassa myös yksityistä rahoitusta. Hankesuunnitelmassa hakijaksi on esitetty Hämeenkyrön kuntaa. Hankkeen projektinjohto hankitaan asiantuntijapalveluna ja sitä hallinnoidaan perustettavan seurantaryhmän kautta. Projektinjohto hankitaan toimijalta, jolla on uskottavat näytöt vaativan taidehankkeen johtamisesta. Lisäksi toimijalta odotetaan olemassa olevia kontakteja kuntaan ja sen asukkaisiin. Esitys: HALLITUS hyväksyy hankesuunnitelman ja sen perusteella tehtävän rahoitushakemuksen, mutta edellyttää seuraavien asioiden toteutumista: - paikallisten taiteen tuottajien tulee olla osallisena vahvuustekijöitä arvioitaessa - taiteen hyväksikäytön mahdollisuudet arvioidaan monitoimikeskuksen toteutuksessa niin, että se ei vaikuta kohteen kustannustasoon tai aikatauluun - projektin organisoituminen ja hankeryhmän nimeäminen tehdään hankepäätöksen jälkeen Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 144 Ote:. Joutsenten Reitti. arkistosihteeri Rinne

10 145 H 56 MÄÄRÄALAN MYYMINEN REKSEVÄ-TILASTA (KIINTEISTÖTUNNUS ) Hallitus , 56 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: Liitekartta Haukijärven vanha koulukiinteistö on myyty Kunta omistaa koulun viereisen Reksevä-nimisen tilan (kiinteistötunnus ). Kunnan omistamalla maa-alueella sijaitsee koulun vanha saunarakennus, joka ei kuulunut vuonna 2009 tehtyyn kauppaan. Koulukiinteistössä nykyisin toimiva Arteles Pirkanmaa Oy on esittänyt kiinnostuksensa hankkia saunarakennus omistukseensa. Sauna on ollut vuokrattuna Arteles Pirkanmaa Oy:lle alkaen toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella nimellistä vuokraa vastaan. Sauna on ollut huonokuntoinen ja vuokralainen on kunnostanut saunaa omalla kustannuksellaan. Saunarakennus kuuluu vanhan koulun pihapiiriin, eikä kunnalla ole sille käyttöä. Kauppahinnaksi on alustavissa neuvotteluissa esitetty kolmetuhatta euroa. Kohteen myyntineuvottelujen yhteydessä on tuotu esiin mahdollisuus korvata osa myyntihinnasta kunnalle luovutettavalla taideteoksella. Kunnalle tarjottu taideteos on belgialaisen taidemaalarin Jan Verbruggenin tekemä maalaus. Maalaus on kooltaan 2500 x 1800 mm. Maalaus sijoitetaan julkiseen tilaan sopivaksi katsottavaan paikkaan. Esitys: HALLITUS myy Hämeenkyrön kunnassa Reksevä-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ) n m 2 suuruisen määräalan ja saunarakennuksen seuraavilla ehdoilla. Ostaja: Arteles Pirkanmaa Oy (y-tunnus ) Hahmajärventie 26, HAUKIJÄRVI Kauppahinta on tuhat (1000) euroa. Kauppahinnan lisäksi ostaja luovuttaa kunnalle belgialaisen taidemaalarin Jan Verbruggenin tekemän maalauksen. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kauppakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä. Taideteos luovutetaan kunnalle samalla

11 146 Ostaja suorittaa kauppahinnan lisäksi seuraavat kauppaan liittyvät maksut: - varainsiirtovero - lainhuudatuskulut - kaupanvahvistajan palkkio - määräalan lohkomisesta aiheutuvat kulut Kaupat tehdään muutoin tavanomaisilla kauppakirjan ehdoilla. Kauppa sitoo kuntaa vasta, kun tämä päätös on saavuttanut lainvoiman. Oikeuttaa maankäyttöinsinöörin sopimaan muista kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan kauppakirjan Mikäli kauppa ei toteudu ostajasta johtuvasta syystä kuudenkuukauden kuluessa kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaisuuden saavuttamisen jälkeen, tämä päätös raukeaa. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari. Arteles Pirkanmaa Oy. kirjanpito

12 147 H 57 VAKANSSIN JA VIRAN PERUSTAMINEN SEKÄ TÄYTTÖLUPA; KASVA- TUSOHJAAJAN VIRKA Hallitus , 57 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka: Kasvatusohjaaja on toiminut Yhteiskoululla määräaikaisena marraskuusta 2012 lukien. Hän on työskennellyt erityisluokanopettajan työparina yläkoulun erityisluokassa. Luokassa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tavoitteena on perusopintojen loppuun saattaminen, oman elämän hallinnan edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Usein oppilaat tarvitsevat myös oppimiseen liittyviä tukitoimia selviytyäkseen arjesta. Luokka ei voi toimia yhden aikuisen voimin. Kasvatusohjaajan tarve on pysyvä. Viran kustannukset jaetaan Yhteiskoulun (80 %) ja sosiaalipalveluiden (20 %) kesken. Viran vakinainen täyttäminen edellyttää uuden vakanssin perustamista. Esitettävän vakanssin perustiedot Numero: 6023 Tehtävänimike: Kasvatusohjaaja Palvelussuhde laji: Vakinainen virkasuhde Työaikamuoto: Yleistyöaika Palkkahinnoittelutunnus: Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät (04SOS050) Kustannuspaikka: Yhteiskoulu (4034) Muut vakanssirekisterissä olevat tiedot määritellään voimassa olevien määräysten ja sopimusten mukaisesti Hallitus perustaa uudet vakanssit ja virat sekä myöntää täyttöluvat vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteisiin. Esitys: Päätös: HALLITUS perustaa kasvatusohjaajan vakanssin (nro 6023) ja viran sekä myöntää täyttöluvan kasvatusohjaajan viran vakinaiselle täyttämiselle lukien. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

13 148 Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka. perusturvapalvelut. sivistyspalvelut

14 149 H 58 VALTUUSTOALOITE 1/2015; LANGATTOMAAN TEKNOLOGIAAN LIITTYVÄN VAROVAISUUPERIAATTEEN NOUDATTAMINEN Hallitus , 58 Talousjohtaja Tiina Paloranta: Hämeenkyrön Vihreät jätti valtuuston kokouksessa aloitteen langattomaan teknologiaan liittyvän varovaisuusperiaatteen noudattamisesta lasten ja nuorten oppimisympäristöissä Hämeenkyrön kunnassa: Aloitteessa esitetään, että Hämeenkyrön kunta suhtautuu vakavasti langattoman verkon (radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn) mahdollisiin terveysriskeihin sekä lasten oikeuteen terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä toteuttamalla seuraavat kolme toimenpidettä: (1) Kunta toteuttaa rakenteilla olevan monitoimikeskuksen ensisijaisesti kiinteän verkon varaan, noudattaen Euroopan neuvoston suositusta (2011) välttää langatonta verkkoa kouluissa ja päiväkodeissa. Rakennushankkeeseen otetaan ensitilassa mukaan säteilyn riskeihin perehtynyt asiantuntija, ja ratkaisut perustuvat riskianalyysiin sekä käyttöönoton yhteydessä tehtäviin mittauksiin. Eri laitteiden yhteisvaikutus eli niin opetukseen kuin talotekniikkaan liittyvä teknologia, lähettimien sijoitus sekä oppilaiden ja henkilökunnan omat mobiililaitteet huomioidaan. Toisin kuin langaton verkko, on kiinteä verkko kallista toteuttaa rakennukseen jälkikäteen. (2) Kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tehdään säteilytason mittaukset ja tulokset tuodaan valtuuston tietoon. Mittauksissa huomioidaan Euroopan Parlamentin ja Euroopan neuvoston suosittelemat kroonisen (24/7) säteilykuormituksen suositustasot. Mittaukset toistetaan säännöllisesti ja tilannetta seurataan, jotta tiedetään lapsille aiheuttavan säteilykuormituksen taso. Yksiköissä suositaan ensisijaisesti kiinteän verkon käyttöä. (3) Kouluissa jaetaan kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöturvallisuuteen liittyvää tietoa yhdessä lisääntyvän opetusteknologian kanssa

15 150 Hämeenkyrön Monitoimikeskuksen rakentajan lausunto Olemme rakentamassa Hämeenkyrön kunnalle nykyaikaista monitoimikeskusta johon tulee myös uudenlaisia oppimisympäristön tiloja. Uusista oppimisympäristön tiloista on yleisesti kerrottu esimerkkejä mm. niin että oppimistoiminta olisi tulevaisuudessa sen kaltaista, että opettaja voi jakaa tehtäviä oppilaille, jotka sitten omissa ryhmissään voivat hakea monenlaisia tietovälineitä käyttäen tietoa eri lähteistä ja näin oppia sekä ratkaista tehtäviä innovatiivisesti. Nykyaikana näitä tietovälineitä ovat esim. tietokone (langattomasti), puhelin (langattomasti) ja tabletti (langattomasti). Kännyköiden ja WLAN-tukiasemien säteilystä on raportoitu maailmalla monenlaisissa tutkimuksissa. Hämeenkyrön monitoimikeskuksessa käytämme aina yleisesti standardoituja ja hyväksyttyjä laitteita.wlan tukiasemat sijoitetaan yleisesti esim. koulujen käytäville katon rajaan kauemmas kulkijoista. Emme kuitenkaan rakentajana tee mitään erityistoimenpiteitä säteilymittausten tai -tutkimusten suhteen. Olemme tarjousvaiheessa suunnitelleet tietoverkon sekä kiinteänä että WLAN tukiasemilla. Kunta voi halutessaan tehdä periaatepäätöksen, ettei ko. laitteita haluta käyttää. Tällöin on mahdollista tehdä kokonaisuudessaan kiinteä verkko. Mikäli WLAN tukiasemat jätetään pois ja jokaiseen huonetilaan halutaan tuoda pelkästään kiinteitä pisteitä, on se maksullinen lisä- ja muutostyö. Lisäkustannuksia syntyy mm seuraavista toimista: - kaapelointia - ATK-pistokkeiden lisäämistä eri tiloihin - mahdollisesti ATK-tilojen laajentamista, koska ATK-kaapit lisääntyvät - ATK-kaappien aktiivilaitteiden määrä lisääntyy - isompiin ATK-tiloihin tulee tehdä myös tehokkaampi tuuletus tai jopa jäähdytys Mikäli säteilymittauksia halutaan tehdä, tällaiset toimenpiteet ovat kunnan hankinnassa. Kunta pyysi ja sai lausunnon säteilyturvakeskukselta. Säteilyturvakeskuksen lausunto Suomessa väestön altistumista radiotaajuiselle säteilylle rajoitetaan STM:n asetuksella 294/2002. Asetuksen enimmäisarvot ovat yhden-

16 151 mukaiset EU:n neuvoston suosituksen 1999/519/EY kanssa. Vastaavat rajat ovat käytössä suurimmassa osassa EU-maita. Enimmäisarvot suojaavat kaikilta radiotaajuisen säteilyn tunnetuilta haittavaikutuksilta sekä lyhyt- että pitkäkestoisessa altistumisessa. Enimmäisarvo langattomien verkkojen (WLAN) hyödyntämälle 2,45 GHz taajuiselle radiotaajuiselle säteilylle on 10 W/m 2. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella WLAN-verkkojen radiotaajuinen säteily ei ole terveydelle haitallista. WLAN-verkkojen aiheuttama altistuminen alittaa voimassaolevat enimmäisarvot selvästi. Kansainvälisten asiantuntijajärjestöjen (mm. maailman terveysjärjestö WHO, kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn komissio ICNIRP, Euroopan komission alainen tieteellinen toimikunta SCENIHR) mukaan tämäntasoisen altistumisen haitallisista terveysvaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä, vaikka altistuminen olisi pitkäkestoista. Altistumista WLAN-verkkojen aiheuttamalle radiotaajuiselle säteilylle on selvitetty laajasti UK:n terveydensuojeluviraston PHE:n (aiemmin HPA) tutkimusohjelmassa. Altistumista arvioitiin sekä laboratorioolosuhteissa että koululuokassa ja simuloinnein. Tulosten perusteella WLAN-verkkojen aiheuttama altistuminen on enimmilläänkin alle prosentin verran enimmäisarvoista, vaikka kaikki luokan oppilaat käyttäisivät samanaikaisesti WLAN-yhteyttä. Valtuustoaloitteessa esitetyille vaatimuksille ei ole säteilysuojelullisia perusteita, koska WLAN-verkkojen haitallisista terveysvaikutuksista ei ole tieteellisesti päteviä viitteitä. Euroopan neuvoston ja parlamentin päätöslauselmat eivät sisällä uutta tieteellistä näyttöä haitallisista vaikutuksista, jonka perusteella WLAN-verkkoihin tulisi soveltaa varovaisuusperiaatetta. Euroopan komissio on vastannut parlamentin päätöslauselmaan dokumentilla SP(2009)3508, jossa muun muassa kerrotaan, että komission alainen tieteellinen toimikunta SCENIHR tarkastelee säännöllisesti raja-arvojen tieteellistä perustaa. SCENIHR:n katsausten mukaan raja-arvot ovat edelleen ajan tasalla Sivistyspalvelujen lausunto aloitteen kohtaan 3 Perusopetuksen yhtenä tavoitteena on kriittiseen tiedonkäsitykseen kasvattaminen. Siksi kouluissa käsitellään ja analysoidaan myös teknologiaan ja sen kehitykseen liittyviä etuja ja haittoja monesta eri näkökulmasta käsin. Kännyköiden ja mobiililaitteiden koulupäivän aikaisesta käytöstä käydään kouluissa keskustelua niin oppilaiden kuin huoltajienkin kanssa.

17 152 Mediakasvatus antaa hyvän mahdollisuuden ajankohtaisille keskusteluille ja käyttöturvallisuusohjeistuksille. Kännyköiden ja mobiililaitteiden käytölle on kouluissa yleensä yhdessä mietityt pelisäännöt ja toimintaohjeistukset. Lähes kaikilla nuorilla on käytössä omat mobiililaitteet ja erityisesti lukiossa puhelimen lisäksi myös tietokone, joka on kouluverkkoon langattomasti yhteydessä. Lukiossa ollaan portaittain siirtymässä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, joka käytännössä tarkoitta sitä, että tietotekniikkaa on käytettävä laajasti ja verkossa on opiskeltava. Tällä hetkellä pääosa opetuksesta tapahtuu edelleen muualla kuin verkossa ja siksi säteilyn määrä ei opetuksen vuoksi ole ylikorostunut. Kaikessa tilasuunnittelussa ja korjausrakentamisessa on kuitenkin huomioitava langattomaan teknologiaan liittyvät riskit ja uhat. Tärkeää on myös ajantasainen ja faktatietoihin perustuva kriittinen keskustelu, tiedotus ja tarvittavan turvallisuuskoulutuksen järjestäminen kaikille ko. tiloissa työskenteleville henkilöille. Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE - selosteosan vastauksena aloitteeseen - aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 153 H 59 VALTUUSTOALOITE 2/2015; SYDÄNLIITON MUKAISEN TERVEELLISEN RUOKAVALION TARJOAMISEN SELVITTÄMINEN KOULURUOKAILUSSA Tekninen lautakunta , 21 Valtuutettu Maarit Lepistö on jättänyt valtuustoaloitteen Sydänliiton mukaisen terveellisen ruokavalion tarjoamisen selvittämiseksi kouluruokailussa. Aloite on tallennettu Satamaan. Ruokapalvelupäällikön lausunto: Hämeenkyrön kunnan ruokapalveluiden tehtävänä on tarjota asiakkailleen päivittäin maittava, ravitseva, terveellinen ja turvallinen, ravitsemussuositukset huomioon ottava lounas. Koululounaan osuus lapsen tai nuoren päivittäisestä energiantarpeesta on noin kolmannes päivän koko tarpeesta. Ruokalistat suunnittelemme vaihteleviksi siten, että kouluviikon aikana tarjotaan vaihtelevasti pääraaka-aineina lihaa, kanaa ja kalaa sekä erilaisia kasvis- ja energialisäkkeitä. Ruokalajit vaihtelevat päivittäin eli tarjolla on sekä keittoja että kastike- ja vuokaruokia. Suunnittelussa huomioimme aina kokonaisuuden siten, että lautasmallin mukaisesti koostettu ateria on täysipainoinen ja kaikki energiaravintoaineet sisältävä. Hämeenkyrön kunnan ruokapalvelut on kilpailuttanut yhdessä Ikaalisten kaupungin kanssa ruoanvalmistuksessa käytettävät raaka-aineet. Raaka-aineiden laatuvaatimuksina on käytetty Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia kouluruokailuun käytettävistä raakaaineista, kuten rasvan määrästä ja laadusta sekä viljatuotteiden kuitupitoisuudesta. Kouluruokailussamme käytettävillä margariineilla on sydänmerkki. Ruoanvalmistuksessa käytettävä ruokakerma on kasvisrasvapohjainen ja sisältää rasvaa 15 % (vastaava vähittäiskaupan tuote on saanut sydänmerkin). Lihatuotteiden osalta käytämme vähärasvaista naudan, sian ja broilerin lihaa, joissa rasvaprosentti on alle 10. Osalla sopimustuotteistamme on myös sydänmerkki, esim. nauta- ja possukuutio sekä broilersuikale. Suosituin liharaaka-aineemme on naudan jauheliha, jonka rasvaprosentti on 9,1 ja suolaa tuotteessa on 0,4 %. Tämäkin tuote on kouluruokasuosituksen mukainen. Suolaa lisäämme ruokiin mahdollisimman vähän, korvaamme sitä muilla mausteilla ja yrteillä. Lisäkkeistä esim. pastat ovat täysjyväjauhoja sisältäviä ja runsaskui-

19 154 tuisia. Näkkileipä, jota on päivittäin tarjolla, on runsaskuituinen ja suolapitoisuudeltaan suositusten mukainen. Tuoreiden leipien kilpailutuksessa on myös huomioitu runsaskuituisuus sekä mahdollisimman alhainen suolataso. Kouluruokailussa tarjottava maito on joko rasvatonta tai ykkösmaitoa. Olemme kehittäneet ja yhtenäistäneet koulujen valmistuskeittiöillä käytettävää reseptiikkaa asiakaskunta ja sen tarpeet huomioiden. Jotta voisimme hakea sydänmerkki-ateriatunnusta, meillä pitäisi olla luotettava ravintoainelaskentaohjelma, jolla voisimme osoittaa aterian tarkan ravintoainesisällön. Tällä hetkellä meillä ei ole koulujen keittiöissä käytössä tällaista ohjelmaa. Kouluissamme syödään tällä hetkellä tarkoin valituista, kilpailutetuista, kouluruokasuositukset täyttävistä ja pääsääntöisesti suomalaista alkuperää olevista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Kouluruokailu on päivittäin paitsi energiavarastojen täyttämistä, myös sosiaalinen hetki sekä osa opetusta. Jos annosta ei osata tai haluta koostaa oikein, se ei täytä suosituksia. Ja vain syöty ruoka ravitsee. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta antaa ruokapalvelupäällikön lausunnon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen hallitukselle ja edelleen valtuustolle. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - hallitus - ruokapalvelupäällikkö Hallitus , 59 Esitys: HALLITUS esittää VALTUUSTOLLE - teknisen lautakunnan selostusta vastaukseksi valtuustoaloitteeseen - aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 155 H 60 MUUTOSTALOUSARVIO 1/2015; INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT PERUSTURVAN TILATARPEIDEN MÄÄRITTELY VUODEN 2015 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN PERUSTURVAPALVE- LUISSA Perusturvalautakunta , 14 Talouspäällikkö Kirsi Sinisalo, p : Liite Teknisen lautakunnan perusturvaa koskeva investointiesitys talousarvion valmisteluvaiheessa oli kokonaisuudessaan euroa. Esitys sisälsi terveyskeskuksen saneerauksen loppuunsaattamisen, hammashuollon sekä Kurjenmäkikodin peruskorjauksen hankesuunnitelman ja Siljankodin alakertaan tehtävän vanhusten päivätoimintakeskuksen. Valtuuston hyväksymä talousarvion investointiosa sisältää terveyskeskuksen loppusaneerauksen kohdennetun euron varauksen. Lisäksi perusturvan tilatarpeiden suunnitteluun varattiin euroa ja perusturvan tilojen toteutuksen aloitukseen , yhteensä euroa. Nämä lisävaraukset, yhteensä euroa, tulee kohdentaa v.2015 investointihankkeiksi. Vuokrasopimus Kyröskosken hammashoitolan tiloista on voimassa vuoteen 2019 saakka ja suuhygienistille valmistuu tilat terveyskeskuksen neuvolasiipeen Kyseiselle tilalle on varattava euron määräraha. Hammashuollon kokonaistilaratkaisun suunnitelma siirretään vuoteen Perusturvalautakunta hyväksyi Siljankodin alakerran hankesuunnitelman vanhusten päivätoimintakeskukseksi kokouksessaan ja hallitus Kustannusarvio hankkeelle on euroa. Tarkoituksenmukaista on, että hyväksytty hanke käynnistetään mahdollisimman pian ja siihen kohdennetaan vuodelle 2015 suunnitteluun ja toteutuksen aloitukseen varatut euroa. Vanhusten päivätoimintakeskuksesta on laadittu erillinen vaikutustenarviointi, joka on liitteenä nro 10. Tehostetun palveluasumisen Kurjenmäkikoti on valmistunut vuonna 1987 ja talon peruskorjausta esitetään selvitettäväksi talousarvion suunnitelmakaudella. Peruskorjaus aloitetaan nykyisistä Kurjenmäki-

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 20-22 Asialista H 20 Hämeenkyrön liittyminen kehyskuntien tietotekniikan kehittämisen yhteistyösopimukseen...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HALLINTOSÄÄNTÖ Hallitus 8.6.2015, 75 Valtuusto 15.6.2015, 19 Voimaan 1.8.2015 HÄMEENKYRÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 1.1 Yleiset määräykset... 7 1 Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot