Kokousaika Maanantai klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä ( 91-93, ) Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä, esittelijä ( 94) Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Berit-Ellen Juuso Ulla-Maija Syväjärvi Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 91 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 92 Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsaus 93 Jyppyrän asemakaava-alueen ostaminen 94 Takaajan hyväksyntä lainanlyhennyksen välivuodelle 95 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran aukijulistaminen 96 Kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärven työloma-anomus ja si jaisuuden täyttäminen 97 Täyttöluvan hakeminen koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen toimeen 98 Täyttöluvan hakeminen matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle 99 Täyttöluvan hakeminen tukipalvelut-yksikön toimeen (50 % siivousta, 50 % keittiötyötä) 100 Täyttölupahakemus/ kotipalvelu 101 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 102 Ilmoitusasiat 103 Kiinteistönluovutusilmoitukset 104 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 105 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 106 Jouni Valkeapään poikkeamishakemus omakotitalon rakentamista varten Kuttaseen Myllyjärven ranta-alueelle 107 Eila ja Taisto Kurun poikkeamishakemus lomarakennuksen ja varastorakennuksen rakentamista varten Sonkamuotkaan Muoniojoen ranta-alueelle 108 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 109 Rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle 110 Salassa pidettävä 111 Salassa pidettävä

3 Kunnanhallitus Khall 91 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berit-Ellen Juuso ja Ulla-Maija Syväjärvi. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan kaksi teknisen lautakunnan esittämää poikkeamislupa-asiaa ( 106 ja 107) sekä kaksi kunnanjohtajan ilmoitusasioissa esiteltävää päätösasiaa. Edelleen kunnanhallitus päätti käsitellä Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen kokouksen alussa ( 92). Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 92 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OSAVUOSIKATSAUS Kunnan konserniohjeen 6 :n mukaan Enontekiön kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tulee toimittaa konsernijohdolle (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) mm. osavuosikatsaukset/ välitilinpäätökset, yhteisön toiminnan ja tuloksen seurantaraportit sekä muut konsernijohdon erikseen pyytämät asiakirjat. Konserniohjeen mukaan em. asiakirjat tulee toimittaa kunnanhallitukselle kunnanjohtajan antaman aikataulun mukaisesti. Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Aaltonen on toimittanut kunnanhallitukselle yhtiön osavuosikatsauksen ajanjaksolta (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen. Käsittely: Kirsti Näkkäläjärvi ja Laura Vilander kertoivat tehtävistään Enontekiön Kehitys Oy:ssä. Kimmo Aaltonen esitteli yhtiön osavuosikatsauksen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 15:55-16:10. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi kaikkien kokoukseen osallistuvien kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien olevan läsnä.

5 Kunnanhallitus Khall 93 JYPPYRÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN OSTAMINEN Enontekiön kunta on neuvotellut Metsähallitus/ Laatumaan kanssa Jyppyrän asemakaava-alueen (ns. Pikku-Jyppyrä) ostamisesta. Kunta on kaavoittanut alueen. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt aluetta koskevan rakennuskaavan Kaavan tarkoituksena oli muodostaa Hetan kylästä erillään oleva, mutta kylään tiiviisti kytkeytyvä loma-asutusalue. Kaavan mukaan lomaalue on sijainniltaan erinomaisesti saavutettavissa, ja jokaiselta rakennuspaikalta on hyvät yhteydet sekä hiihto- että moottorikelkkareiteille. Alueella on myymättömiä tontteja noin 60 kpl. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä n k-m 2. Enontekiön kunta on yrittänyt aikaisemmin ostaa aluetta Laatumaalta siinä kuitenkaan onnistumatta. Nyt käydyissä keskusteluissa Laatumaa on lupautunut myymään Jyppyrän kaavaalueen kunnalle hintaan 30 / k-m 2. Koko alueen kauppahinnaksi muodostuisi Maahankinta rahoitetaan vuoden 2010 talousarvioon kiinteistöjen ostoon varatulla määrärahalla ( ) sekä loput mm. Hetan ympäristön ranta-alueiden yleiskaavan laatimiskustannuksista perittävillä maksuilla ja olemassa olevalla varauksella. Alueen kaava-kartta on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Jyppyrän asemakaava-alueen Metsähallitus/ Laatumaalta hintaan 30 / k-m 2. Muutettu ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Jyppyrän asemakaava-alueen Metsähallitus/ Laatumaalta hintaan 30 / k-m 2. Kauppahinta katetaan talousarvioon kiinteistöjen ostoon varatulla määrärahalla ( ), Hetan ympäristön ranta-alueiden yleiskaavan laatimiskustannuksista perittävillä maksuilla (n ), ja tulouttamalla vuonna 2001 tehty kirjanpidollinen varaus (n ). Kunnanhallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaisesti.

6 Kunnanhallitus Khall 94 TAKAAJAN SUOSTUMUS LAINANLYHENNYKSEN VÄLIVUODELLE Enontekiön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää Jyppyrän Hiihtomaan toimintaa ja kehittämistä varten perustettavalle yhtiölle (myöhemmin Hetta Hiihtomaa Oy) takauksen euron määräiselle pankkilainalle. Hetta Hiihtomaa Oy:n hallitus on pyytänyt päivätyllä kirjeellä (LIITE 2) kunnan suostumusta siihen, että yhtiö saisi Nordea-pankilta lainaansa lyhennysvapaan vuoden. Nordea on suostunut myöntämään lyhennysvapaata yhtiölle sillä ehdolla, että Enontekiön kunta lainan takaajana suostuu siihen. Hetta Hiihtomaa Oy:llä on kyseistä lainaa jäljellä Ehdotus (ks): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta lainan takaajana suostuu Hetta Hiihtomaa Oy:lle myönnettävään lainan lyhennysvapaaseen. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo ilmoitti Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta (yhteisöjäävi, HL 28 kohta 5). Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 95 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Tekn. ltk / 47 Enontekiön kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää rakennusmestari rakennustarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkamista kolmella vuodella niin, että virkaa hoitava Kalevi Keskitalo voisi jatkaa työssään jälkeen asti. Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan todennut, että teknisen toimen tehtävät eivät ole luonteeltaan määräaikaisia ja että viran määräaikaiselle jatkamiselle ei ole perusteita. Tämän vuoksi on tarve perustaa toistaiseksi voimassa oleva rakennusmestari-rakennustarkastajan virka, sekä esittänyt tätä kunnanvaltuustolle. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa toistaiseksi voimassa olevan rakennusmestarirakennustarkastajan viran. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle perustetun viran haettavaksi julistamisen suoritettavaksi mahdollisimman pian ja esittää, että viran kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään soveltuvaa teknillisessä oppilaitoksessa suoritettua opistoasteen tutkintoa tai alempaa korkeakoulututkintoa (AMK). Valittavan tulee täyttää MRA 4 :n tai 108 :n mukainen pätevyysvaatimus. Odotamme virkaan valittavalta asiakaspalveluasennetta, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä oman auton käyttövalmiutta. Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, kehittämiskykyä, hallinnollista osaamista, yhteistyö- ja verkostotaitoja, kielitaitoa sekä positiivista asennetta. Mahdollinen alue- ja olosuhdetuntemus sekä saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

8 Kunnanhallitus Ehdotuksen mukaan. Kalevi Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. -- Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

9 Kunnanhallitus Khall 96 KIINTEISTÖNHOITAJA AARNO VUONTISJÄRVEN TYÖLOMA-ANOMUS JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Tekn. ltk / 22 Aarno Vuontisjärvi on jättänyt tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen anomuksen: Tekniselle lautakunnalle Työloma-anomus Anon työlomaa ajalle =55 pv että voisin taas jatkaa kaivonrenkaitten tekoa katoksessa kesäaikana. Hetassa Aarno Vuontisjärvi Ehdotus: KK Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärvelle työlomaa ajalle Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle sijaisen ottamista työloman ajaksi. Perusteluna lautakunta toteaa, ettei työloman sijaisuuden täyttämisestä synny sen suurempia kustannuksia kuin jos Aarno vuontisjärvi olisi töissä, vaan sijaisen palkkakustannukset ovat vakinaista henkilöä pienemmät. Muutettu ehdotus : KK Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärvelle työlomaa ajalle Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle sijaisen ottamista työloman ajaksi. Perusteluna lautakunta toteaa, ettei työloman sijaisuuden täyttämisestä synny sen suurempia kustannuksia kuin jos Aarno Vuontisjärvi olisi töissä, vaan sijaisen palkkakustannukset ovat vakinaista henkilöä pienemmät. Muutetun ehdotuksen mukaan. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kiinteistönhoitajan sijaisuudelle ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 97 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN Sivistysltk / 51 Hetan yhtenäisessä peruskoulussa on toiminut koulunkäyntiavustaja lukuvuoden aikana esiopetusta käyvän lapsen henkilökohtaisena avustajana. Lapsi siirtyy lukuvuoden alusta lukien 1. vuosiluokalle. Lapsella on lausunto, jonka perusteella hän tarvitsee henkilökohtaista avustajaa edelleen. Jatkossa on harkittava kyseisen koulunkäyntiavustajavakanssin täyttämistä toistaiseksi. Ehdotus (rehtori/ktj): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulunkäynti-avustajan toimeen ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan koulunkäyntiavustajan toimeen ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 98 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PÄÄTOIMISELLE TUNTIOPETTAJALLE Sivistysltk / 53 Sivistyslautakunta on kokouksessaan hakenut täyttölupia kunnanhallitukselta lukuvuodelle Tuossa vaiheessa päätoimisen tuntiopettajan (matematiikka, fysiikka, tekninen työ) virka on jätetty päätöksen ulkopuolelle, koska on haluttu vielä laskea matemaattisten aineiden tuntitarve. Lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhane on laskenut lukion matemaattisten aineiden tuntien tarpeen. Laskelma osoittaa, että Enontekiön lukiolle ja Hetan yhtenäiselle peruskoululle on perusteltua ottaa matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja lukuvuodelle Ehdotus (rehtori/ktj): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

12 Kunnanhallitus Khall 99 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN TUKIPALVELUT YKSIKÖN TOIMEEN (50 % SIIVOUSTA, 50 % KEITTIÖTYÖTÄ) Sivistysltk / 55 Luppokodin siivouksessa on tällä hetkellä vakinaisena työntekijä, joka on 50 % osa-aikaeläkkeellä. Hänen eläkejaksojen ajaksi työhön on palkattu ajaksi henkilö, jonka työaika on 50 % täydestä työajasta. Työtä täydennettiin alkaen keittiötyöllä 50 %. Työsuhde päättyy Keskuskeittiön työntekijöistä on jäänyt eläkkeelle alkaen osa-aikaisella eläkkeellä oleva emäntä. Yksi vakinainen keskuskeittiön keittiöapulainen on edelleen toisissa tehtävissä toimintakeskuksessa vuoden 2010 loppuun. Näin ollen myös keskuskeittiön työntekijämäärää tulisi täydentää yhden työntekijän osalta 50 % täydestä tuntimäärästä. Koska sisäisin järjestelyin kumpaakaan 50 % avoinna olevaa työtä ei tällä hetkellä voida täyttää, esitän, että ko. työsopimussuhteista toimea jatketaan lähtien saakka. Ehdotus (vastaava emäntä): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa toimeen, joka sisältää 50% siivoustyötä ja 50% keittiötyötä ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan tukipalvelut-yksikön toimeen, joka sisältää 50% siivoustyötä ja 50% keittiötyötä ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 100 TÄYTTÖLUPAHAKEMUS/ KOTIPALVELU Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi on toimittanut seuraavan päivätyn täyttölupahakemuksen kunnanhallitukselle: Enontekiön kunnanhallitus Täyttölupahakemus kahden kodinhoitajan sijaisuuden täyttämiseen (jatko) Kodinhoitaja Merja Isokäännän virkavapaa jatkuu saakka. Kodinhoitaja Elina Keskitalo on virkavapaalla saakka. Aiemmin myönnetty täyttöluvat sijaisiin saakka. Sijaisina ovat toimineet lähihoitajat Mira Keskitalo ja Lilja Vuontisjärvi. Tarkoitus olisi että he jatkaisivat sijaisuuksissa. Haen täyttölupaa sijaisille saakka ja saakka. Haen lupaa jatkaa sijaisten palkkausta mikäli Isokäännän ja Keskitalon virkavapaat jatkuvat. Virkavapaat palkallisia KVTES:n mukaan. Sijaisuuksien täyttäminen on kotipalvelun toiminnan kannalta aivan välttämätönä. Kustannukset n /kk. Pyydän harkitsemaan sijaisuuksien täyttölupien hakemisen mielekkyyttä, missä harkinnassa punnittaisiin täyttöluvan hakemiseen eri asteissa kuluvaa työaikaa ja harkinnasta koituvaa hyötyä. Nykyisinhän nettobudjetointi omalta osaltaan tukee tulosaluevastaavien harkintaa. Annikki Kallioniemi sosiaalisihteeri Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat kahdelle kodinhoitajan sijaisuudelle ja saakka. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Khall 101 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta /28 Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 102 ILMOITUSASIAT Kirjeet: Aluehallintovirasto - Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset - Kunniamerkkiesitykset Lapin liitto - Lausunto Hetan asemakaavan muutosehdotuksesta - Lapin Hyvinvointiohjelma Kunnallinen työmarkkinalaitos - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla Senaatti-kiinteistöt - Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Opetusministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen Pohjois-suomen verovirasto - Lausuntopyyntö, Pohjois-Lapin ja Rovaniemen verotoimistojen yhdistyminen Pohjois-suomen keskeisimmät tavoitteet Euroopan unionin ohjelmakaudelle ELY-keskus - Päätös, energiatuki investointihankkeeseen Valtiokonttori - Päätös, lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Sisäasiainministeriö - Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Lapeco - Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous Lapin liitto - Pelastuslautakunta pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Muotkajärven kylätoimikunta - Pöytäkirjan ote

16 Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

17 Kunnanhallitus Khall 103 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kohde: Kumminranta Rno 4:17 Luovuttaja: Ylitalo Saara Maria Johanna Oulusta Luovutuksen saaja: Ylitalo Heikki Enontekiöltä Kohde: Simoniemi Rno 2:29 Luovuttaja: Vilkki Annikki Irene Hyvinkäältä Luovutuksen saaja: Näkki Helvi Orvokki ja Näkki Jukka Kalevi Hammaslahdelta Kohde: Povssujarvi Luovuttaja: Destia Oy Helsinki Luovutuksen saaja: Väystäjä Antero Enontekiöltä Kohde: Juolukka Luovuttaja: Haverinen Jouni Heikki Juhani ja Haverinen Jarmo Olavi Kellonkoskelta Luovutuksen saaja: Karlsen Terje Andreas Krokelvdalenista Norja Kohde: Palonlaita Rno 58:3 tilasta m-ala Luovuttaja: Suomi Vilho Johannes Nunnasesta Luovutuksen saaja: Malinen Raijo Tapio Louhiojasta Kohde: Vallivaara Luovuttaja: Immonen Tomi Torniosta Luovutuksen saaja: Immonen Taisto Ylimuoniosta Kohde: Koivikko Luovuttaja: Välitalo Keijo Abiel jakamattoman kuolinpesän osakkaat, Välitalo Jouni Akseli ja Välitalo Juho Elias Torniosta, Välitalo Sonja Aili Irene Muoniosta Luovutuksen saaja: Mannonen Kai Helsingistä Kohde: Urkki Luovuttaja: Urho muotkajärvi kuolinpesä c/o Osmo Muotkajärvi Enontekiöltä Luovutuksen saaja: Mona Sofia Karoliina Wallen, Holhoojana Ida Johanna Karoliina Hyvärinen Enontekiöltä Kohde: Vuostoniemi (muodostettu ) Luovuttaja: Aimo Petteri Keskitalo ja Silja Sisko Keskitalo Vuontisjärvestä Luovutuksen saaja: Marion Piritta Keskitalo Vuontisjärvestä Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 104 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Artturi Alatalo oli osallistunut Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallituksen kokoukseen. Ulla-Maija Syväjärvi oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja elinkeinoseminaariin Skibottenissa Norjassa. Berit-Ellen Juuso oli osallistunut Lapin Sähkövoima Oy:n kokoukseen Rovaniemellä. Satu-Marja Eira-Keskitalo oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja seppeleen laskuun sankarihaudoille Hetassa kaatuneitten muistopäivänä. Birgitta Eira oli osallistunut Kilpisjärven As Oy Kilpisrivien yhtiökokoukseen sekä Saanansäde 1 ja 2:n yhtiökokoukseen. Sari Keskitalo oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja elinkeinoseminaariin Skibottenissa Norjassa. Käsittely: Merkittiin tiedoksi. Khall 105 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Artturi Alatalo esitti, että kunnan luottamuselimille pitäisi antaa yhtenäinen ohjeistus esityslistan riittävän aikaisesta lähettämisestä toimielimen jäsenille. Hän esitti, että jäsenten pitäisi saada esityslista vähintään viisi päivää ennen kokousta. Artturi Alatalo esitti, että kunnassa toteutettaisiin biojätteiden kierrätystä edistävä projekti. Esimerkiksi kaatopaikalle voitaisiin perustaa biojätteiden kompostointiasema, joka olisi asukkaiden ja kaikkien yritysten käytössä. Berit-Ellen Juuso esitti, että myös muihin kyliin kuin Hettaan täytyy saada kunnan projekteja/ investointeja. Vesa-Matti Tastula kertoi, että kuluneena talvena kaavateiden hiekoituksessa on ollut ongelmia. Hiekkaa on käytetty runsaasti ja kevään tultua se on siirretty asukkaiden nurmikoille. Hän esitti, että teknistä toimea pyydetään ohjeistamaan urakoitsijaa hiekoituksessa.

20 Kunnanhallitus Vesa-Matti Tastula kertoi, että Enontekiön mökkiläispäivillä Hetan musiikkipäivien järjestämä konsertti toteutetaan paikallisin ja alueellisin voimin. Vuonna 2011 Oulussa ja Hetassa järjestettävä konsertti toteutetaan eri kokoonpanolla. Mökkiläispäivillä järjestettävän konsertin pitopaikaksi pitäisi löytää joku muu paikka kuin Kotiseutumuseo. Birgitta Eira muistutti, että Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen on kokoonnuttava. Hallituksen puheenjohtaja- ja toimitusjohtajakysymys on selkiinnytettävä. Sari Keskitalo esitti, että ansiomerkkien myöntämisestä sovitaan kunnassa yhteiset periaatteet. Käsittely: Merkittiin tiedoksi.

21 Kunnanhallitus Khall 106 JOUNI VALKEAPÄÄN POIKKEAMISHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISTA VARTEN KUTTASEEN MYLLYJÄRVEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 48 Kylä Palojoensuu Tila Myllyjärvi RN:o 114:00 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Tilan pinta-ala 5,15 ha, josta vettä 1,08 ha Rak.paikan pinta-ala 2,2 ha Rakennuksen kerrosala 55 ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 130 m +(100 m m) Hallintaperuste oma Tulvariski Ei ole Jouni Valkeapää on hakenut poikkeamislupaa omakotitalon rakentamista varten omistamalleen tilalle Myllyjärven rantaan. Tilalla sijaitsee 1979 valmistuneet asuinrakennus 123 ka-m 2 sekä talousrakennus 58 ka-m 2. Rakennukset ovat omistajan pojan perheen käytössä. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään ehdolla että jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen mukaisesti. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden toteutumista. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Khall 107 EILA JA TAISTO KURUN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN JA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN SONKAMUOTKAAN MUONIOJOEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 49 Kylä Palojoensuu Tila Jokitörmä RN:o 15:37 Kaavoitustilanne Ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala 1,9 ha Rakennuksen kerros-ala 57 ka-m ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 135 m Hallintaperuste Oma Tulvariski Ei ole Eila ja Taisto Kuru ovat hakeneet poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten Saivomuotkaan Muoniojoen rantaan. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään ehdolla että jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen mukaisesti. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden toteutumista. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

23 Kunnanhallitus Khall 108 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT - Pallas-Yllästunturin kansallispuiston viisivuotisjuhlat järjestetään Skierrissä. - Kunnassa on valmisteltu rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle. Hankkeessa mm. kunnostetaan ja tasoitetaan Hetasta lähtevät maastohiihtoreitit. Hiihtoreiteillä olevat taukopaikat kunnostetaan ja niille rakennetaan uutta varustusta. Myös latureittien viitoitusta parannetaan samoin kuin opastusta hiihtoreiteille Hetan kylältä. Hankkeeseen haetaan KKTM:ltä rahoitusta , josta kunnan omarahoitusosuus on todennäköisesti 10 %. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää hyväksyä rahoitushakemuksen, ja että vapaa-aikatoimen ja teknisen lautakunnan tehtäväksi määrätään selvittää latureittien kunnostustarve myös muissa kylissä. Asia päätettiin käsitellä omana pykälänään ( 109). - Enontekiön Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo. 9:00. Satu-Marja Eira-Keskitalo osallistuu kunnanhallituksen edustajana yhtiökokoukseen. Käydyssä keskustelussa kunnanhallitus ohjeisti häntä seuraavasti: Berit- Ellen Juuso esitti, että Nils-Johan Labba valittaisiin yhtiön hallitukseen. Birgitta Eira vaati yhtiön hallitukselle jämäkkyyttä ja, että Hetta Hiihtomaa Oy:n tilinpäätös esitetään eriteltynä Kehitys Oy:n tilinpäätöksestä. - Lapecon yhtymäkokous pidetään Seppo Alatörmänen yhtymäkokousedustajana ei pääse kokoukseen. Kunnanhallitus päätti valita Birgitta Eiran hänen varaedustajakseen. - Hetassa järjestetään Sodankylän Jääkäriprikaatin valatilaisuus Erillisinä päätöksinä käsiteltävät asiat ( 110 ja 111). - Kunnallisiin palveluihin ja kuntatalouteen liittyvä strateginen suunnittelutarve Kunnansihteeri Leni Karisaaren virkavapaus päättyy Hänelle on väliselle ajalle myönnetty osaaikainen (70%) virkavapaa, joka käytännössä tarkoittaa noin 25 tunnin tai 3,5 päivän työviikkoa. Kunnansihteerin viransijaisena vuodenvaihteesta 2008/2009 toimineen Matti Korkalan sijaisuusaika päättyy Korkala on viransijaisuutensa aikana hyvin perehtynyt Enontekiön kunnan tilanteeseen ja hallintoon. Aikaisemmin kunnansihteerin osa-aikaista työaikaa on paikattu sisäisillä järjestelyillä niin, että

24 Kunnanhallitus apulaiskirjanpitäjä/toimistopalveluyksikön esimies Pia Korva on hoitanut osan kunnansihteerin virkatehtävistä. Pia Korva on ilmoittanut, että ei enää ole valmis eikä halukas vastaaviin sisäisiin järjestelyihin, koska se häiritsee merkittävästi toimistopalveluyksikön, joka muutenkin jo toimii minimiresursseilla, toimintaa. Sisäisen järjestelyn tarkoituksenmukaisuus on myös kunnanviraston toiminnan kannalta hyvin kyseenalaista. Kunnanhallitus keskusteli kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuva luonnollinen poistuma tulee lähimpien vuosien aikana kiihtymään merkittävästi ja sen johdosta kunnassa olisi laadittava henkilöstön rekrytointistrategia, jonka toteuttamisella voitaisiin turvata ammattitaitoisen työvoiman saaminen erilaisiin kunnallisiin tehtäviin. Tämän strategian laatimisen pohjaksi tulisi kunnassa syvällisesti paneutua myös toiminta- ja palveluiden järjestämistapoihin ja palvelurakenteisiin sekä hakea erityisesti Enontekiön oloihin ja tilanteeseen sopiva toimintakaava. Enontekiön kunnassa henkilöstöasiat hoidetaan hallintokunnittain eivätkä käytännöt ole yhtenäisiä. Erityisesti nykyisessä tilanteessa henkilöstöasioiden koordinointi ja henkilöstöpolitiikka olisi tarkoituksenmukaista keskittää nykyistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Selvää on myöskin, että uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Tilannekatsauksen ja keskustelun jälkeen kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen Talousja kehittämispäällikön viran perustamisen. Viran toimenkuvaus on laadittava selkeäksi ja erityisesti kiinnitettävä huomio siihen, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny ja että tehtäväkokonaisuudet, jotka kunnansihteeriltä siirtyvät (30%) uuteen tehtävään, eivät aiheuta epätietoisuutta. Käsittely: Merkittiin tiedoksi.

25 Kunnanhallitus Khall 109 RAHOITUSHAKEMUS HETAN ALUEEN MAASTOHIIHTOREITISTÖN KUNNOSTUSHANKKEELLE Kunnassa on valmisteltu rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle. Hankkeessa mm. kunnostetaan ja tasoitetaan Hetasta lähtevät maastohiihtoreitit. Hiihtoreiteillä olevat taukopaikat kunnostetaan ja niille rakennetaan uutta varustusta. Myös latureittien viitoitusta parannetaan samoin kuin opastusta hiihtoreiteille Hetan kylältä. Hankkeeseen haetaan KKTM:ltä rahoitusta , josta kunnan omarahoitusosuus on todennäköisesti 10 %. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä rahoitushakemuksen, ja että vapaaaikatoimen ja teknisen lautakunnan tehtäväksi määrätään selvittää latureittien kunnostustarve myös muissa kylissä. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 16.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja jäsenet Virpi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 28.4.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo j, poistui 15.45 Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Unto Kultima

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo j, poistui 15.45 Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Unto Kultima ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 28.4.2014 klo 14.00-15.58 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Ahopelto Paula jäsenet Virpi Väisänen varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 16.04.2013 klo 17.00 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Ahopelto Paula puheenjohtaja et Virpi Väisänen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE

Sivistyslautakunta 8/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kunnantalo LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU 8/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 06.11.2013 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kunnantalo LIITE 51 Varhaiskasvatuksen talousarvio vuodelle 2014 52

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo. Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j saapui 14.10 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 11.11.2013 klo 12.30-18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleet Paula Ahopelto jäsenet Virpi Labba varapuheenjohtaja Elli-Marja Kultima Alpo Peltovuoma KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 24.11.2015 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Paula Ahopelto puheenjohtaja jäsenet Virpi Labba

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitelma... 2 16 Anomus osa-aikaisesta virkavapaudesta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 26.10.2015 klo 15.05-17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kunnanhallitus 19.1.2011 Aika Maanantai 24.1.2011 klo 15.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 36 37 38 39 40 41 13-14 15 16 17 18 Äkäslompolon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Sivistyslautakunta 4.6.2008 40 Aika: 4.6.2008 klo 17.30-17.58 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Varpu Järvinen, puheenjohtaja Pirkko Luntta Anu Raatikainen Ville Luntta, varajäsen Vesa Pöyry,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 29.6.2012 nro 4/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 14.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta 28.11.2014 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus. Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178)

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus. Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178) ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 23.6.2015 klo 13-13.45 ( :t 166-168) klo 20.00-20.40 ( 169-178) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16. Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 16 Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.03.2015 AIKA 24.03.2015 klo 18:00 20.25 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot