Kokousaika Maanantai klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä ( 91-93, ) Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä, esittelijä ( 94) Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Berit-Ellen Juuso Ulla-Maija Syväjärvi Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 91 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 92 Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsaus 93 Jyppyrän asemakaava-alueen ostaminen 94 Takaajan hyväksyntä lainanlyhennyksen välivuodelle 95 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran aukijulistaminen 96 Kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärven työloma-anomus ja si jaisuuden täyttäminen 97 Täyttöluvan hakeminen koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen toimeen 98 Täyttöluvan hakeminen matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle 99 Täyttöluvan hakeminen tukipalvelut-yksikön toimeen (50 % siivousta, 50 % keittiötyötä) 100 Täyttölupahakemus/ kotipalvelu 101 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 102 Ilmoitusasiat 103 Kiinteistönluovutusilmoitukset 104 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 105 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 106 Jouni Valkeapään poikkeamishakemus omakotitalon rakentamista varten Kuttaseen Myllyjärven ranta-alueelle 107 Eila ja Taisto Kurun poikkeamishakemus lomarakennuksen ja varastorakennuksen rakentamista varten Sonkamuotkaan Muoniojoen ranta-alueelle 108 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 109 Rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle 110 Salassa pidettävä 111 Salassa pidettävä

3 Kunnanhallitus Khall 91 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berit-Ellen Juuso ja Ulla-Maija Syväjärvi. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan kaksi teknisen lautakunnan esittämää poikkeamislupa-asiaa ( 106 ja 107) sekä kaksi kunnanjohtajan ilmoitusasioissa esiteltävää päätösasiaa. Edelleen kunnanhallitus päätti käsitellä Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen kokouksen alussa ( 92). Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 92 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N OSAVUOSIKATSAUS Kunnan konserniohjeen 6 :n mukaan Enontekiön kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tulee toimittaa konsernijohdolle (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) mm. osavuosikatsaukset/ välitilinpäätökset, yhteisön toiminnan ja tuloksen seurantaraportit sekä muut konsernijohdon erikseen pyytämät asiakirjat. Konserniohjeen mukaan em. asiakirjat tulee toimittaa kunnanhallitukselle kunnanjohtajan antaman aikataulun mukaisesti. Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Aaltonen on toimittanut kunnanhallitukselle yhtiön osavuosikatsauksen ajanjaksolta (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen. Käsittely: Kirsti Näkkäläjärvi ja Laura Vilander kertoivat tehtävistään Enontekiön Kehitys Oy:ssä. Kimmo Aaltonen esitteli yhtiön osavuosikatsauksen. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Enontekiön Kehitys Oy:n osavuosikatsauksen. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 15:55-16:10. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi kaikkien kokoukseen osallistuvien kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien olevan läsnä.

5 Kunnanhallitus Khall 93 JYPPYRÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN OSTAMINEN Enontekiön kunta on neuvotellut Metsähallitus/ Laatumaan kanssa Jyppyrän asemakaava-alueen (ns. Pikku-Jyppyrä) ostamisesta. Kunta on kaavoittanut alueen. Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt aluetta koskevan rakennuskaavan Kaavan tarkoituksena oli muodostaa Hetan kylästä erillään oleva, mutta kylään tiiviisti kytkeytyvä loma-asutusalue. Kaavan mukaan lomaalue on sijainniltaan erinomaisesti saavutettavissa, ja jokaiselta rakennuspaikalta on hyvät yhteydet sekä hiihto- että moottorikelkkareiteille. Alueella on myymättömiä tontteja noin 60 kpl. Tonttien rakennusoikeus on yhteensä n k-m 2. Enontekiön kunta on yrittänyt aikaisemmin ostaa aluetta Laatumaalta siinä kuitenkaan onnistumatta. Nyt käydyissä keskusteluissa Laatumaa on lupautunut myymään Jyppyrän kaavaalueen kunnalle hintaan 30 / k-m 2. Koko alueen kauppahinnaksi muodostuisi Maahankinta rahoitetaan vuoden 2010 talousarvioon kiinteistöjen ostoon varatulla määrärahalla ( ) sekä loput mm. Hetan ympäristön ranta-alueiden yleiskaavan laatimiskustannuksista perittävillä maksuilla ja olemassa olevalla varauksella. Alueen kaava-kartta on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Jyppyrän asemakaava-alueen Metsähallitus/ Laatumaalta hintaan 30 / k-m 2. Muutettu ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Jyppyrän asemakaava-alueen Metsähallitus/ Laatumaalta hintaan 30 / k-m 2. Kauppahinta katetaan talousarvioon kiinteistöjen ostoon varatulla määrärahalla ( ), Hetan ympäristön ranta-alueiden yleiskaavan laatimiskustannuksista perittävillä maksuilla (n ), ja tulouttamalla vuonna 2001 tehty kirjanpidollinen varaus (n ). Kunnanhallitus päätti muutetun ehdotuksen mukaisesti.

6 Kunnanhallitus Khall 94 TAKAAJAN SUOSTUMUS LAINANLYHENNYKSEN VÄLIVUODELLE Enontekiön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää Jyppyrän Hiihtomaan toimintaa ja kehittämistä varten perustettavalle yhtiölle (myöhemmin Hetta Hiihtomaa Oy) takauksen euron määräiselle pankkilainalle. Hetta Hiihtomaa Oy:n hallitus on pyytänyt päivätyllä kirjeellä (LIITE 2) kunnan suostumusta siihen, että yhtiö saisi Nordea-pankilta lainaansa lyhennysvapaan vuoden. Nordea on suostunut myöntämään lyhennysvapaata yhtiölle sillä ehdolla, että Enontekiön kunta lainan takaajana suostuu siihen. Hetta Hiihtomaa Oy:llä on kyseistä lainaa jäljellä Ehdotus (ks): Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta lainan takaajana suostuu Hetta Hiihtomaa Oy:lle myönnettävään lainan lyhennysvapaaseen. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo ilmoitti Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta (yhteisöjäävi, HL 28 kohta 5). Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 95 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Tekn. ltk / 47 Enontekiön kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää rakennusmestari rakennustarkastajan määräaikaisen virkasuhteen jatkamista kolmella vuodella niin, että virkaa hoitava Kalevi Keskitalo voisi jatkaa työssään jälkeen asti. Enontekiön kunnanhallitus on kokouksessaan todennut, että teknisen toimen tehtävät eivät ole luonteeltaan määräaikaisia ja että viran määräaikaiselle jatkamiselle ei ole perusteita. Tämän vuoksi on tarve perustaa toistaiseksi voimassa oleva rakennusmestari-rakennustarkastajan virka, sekä esittänyt tätä kunnanvaltuustolle. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa toistaiseksi voimassa olevan rakennusmestarirakennustarkastajan viran. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle perustetun viran haettavaksi julistamisen suoritettavaksi mahdollisimman pian ja esittää, että viran kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavat: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään soveltuvaa teknillisessä oppilaitoksessa suoritettua opistoasteen tutkintoa tai alempaa korkeakoulututkintoa (AMK). Valittavan tulee täyttää MRA 4 :n tai 108 :n mukainen pätevyysvaatimus. Odotamme virkaan valittavalta asiakaspalveluasennetta, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä oman auton käyttövalmiutta. Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, kehittämiskykyä, hallinnollista osaamista, yhteistyö- ja verkostotaitoja, kielitaitoa sekä positiivista asennetta. Mahdollinen alue- ja olosuhdetuntemus sekä saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

8 Kunnanhallitus Ehdotuksen mukaan. Kalevi Keskitalo poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. -- Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

9 Kunnanhallitus Khall 96 KIINTEISTÖNHOITAJA AARNO VUONTISJÄRVEN TYÖLOMA-ANOMUS JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Tekn. ltk / 22 Aarno Vuontisjärvi on jättänyt tekniselle lautakunnalle seuraavanlaisen anomuksen: Tekniselle lautakunnalle Työloma-anomus Anon työlomaa ajalle =55 pv että voisin taas jatkaa kaivonrenkaitten tekoa katoksessa kesäaikana. Hetassa Aarno Vuontisjärvi Ehdotus: KK Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärvelle työlomaa ajalle Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle sijaisen ottamista työloman ajaksi. Perusteluna lautakunta toteaa, ettei työloman sijaisuuden täyttämisestä synny sen suurempia kustannuksia kuin jos Aarno vuontisjärvi olisi töissä, vaan sijaisen palkkakustannukset ovat vakinaista henkilöä pienemmät. Muutettu ehdotus : KK Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistönhoitaja Aarno Vuontisjärvelle työlomaa ajalle Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle sijaisen ottamista työloman ajaksi. Perusteluna lautakunta toteaa, ettei työloman sijaisuuden täyttämisestä synny sen suurempia kustannuksia kuin jos Aarno Vuontisjärvi olisi töissä, vaan sijaisen palkkakustannukset ovat vakinaista henkilöä pienemmät. Muutetun ehdotuksen mukaan. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kiinteistönhoitajan sijaisuudelle ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus Khall 97 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TOIMEEN Sivistysltk / 51 Hetan yhtenäisessä peruskoulussa on toiminut koulunkäyntiavustaja lukuvuoden aikana esiopetusta käyvän lapsen henkilökohtaisena avustajana. Lapsi siirtyy lukuvuoden alusta lukien 1. vuosiluokalle. Lapsella on lausunto, jonka perusteella hän tarvitsee henkilökohtaista avustajaa edelleen. Jatkossa on harkittava kyseisen koulunkäyntiavustajavakanssin täyttämistä toistaiseksi. Ehdotus (rehtori/ktj): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa koulunkäynti-avustajan toimeen ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan koulunkäyntiavustajan toimeen ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 98 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PÄÄTOIMISELLE TUNTIOPETTAJALLE Sivistysltk / 53 Sivistyslautakunta on kokouksessaan hakenut täyttölupia kunnanhallitukselta lukuvuodelle Tuossa vaiheessa päätoimisen tuntiopettajan (matematiikka, fysiikka, tekninen työ) virka on jätetty päätöksen ulkopuolelle, koska on haluttu vielä laskea matemaattisten aineiden tuntitarve. Lukion apulaisrehtori Pekka Tjäderhane on laskenut lukion matemaattisten aineiden tuntien tarpeen. Laskelma osoittaa, että Enontekiön lukiolle ja Hetan yhtenäiselle peruskoululle on perusteltua ottaa matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja lukuvuodelle Ehdotus (rehtori/ktj): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan matematiikan ja fysiikan päätoimiselle tuntiopettajalle ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

12 Kunnanhallitus Khall 99 TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN TUKIPALVELUT YKSIKÖN TOIMEEN (50 % SIIVOUSTA, 50 % KEITTIÖTYÖTÄ) Sivistysltk / 55 Luppokodin siivouksessa on tällä hetkellä vakinaisena työntekijä, joka on 50 % osa-aikaeläkkeellä. Hänen eläkejaksojen ajaksi työhön on palkattu ajaksi henkilö, jonka työaika on 50 % täydestä työajasta. Työtä täydennettiin alkaen keittiötyöllä 50 %. Työsuhde päättyy Keskuskeittiön työntekijöistä on jäänyt eläkkeelle alkaen osa-aikaisella eläkkeellä oleva emäntä. Yksi vakinainen keskuskeittiön keittiöapulainen on edelleen toisissa tehtävissä toimintakeskuksessa vuoden 2010 loppuun. Näin ollen myös keskuskeittiön työntekijämäärää tulisi täydentää yhden työntekijän osalta 50 % täydestä tuntimäärästä. Koska sisäisin järjestelyin kumpaakaan 50 % avoinna olevaa työtä ei tällä hetkellä voida täyttää, esitän, että ko. työsopimussuhteista toimea jatketaan lähtien saakka. Ehdotus (vastaava emäntä): Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa toimeen, joka sisältää 50% siivoustyötä ja 50% keittiötyötä ajalle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan tukipalvelut-yksikön toimeen, joka sisältää 50% siivoustyötä ja 50% keittiötyötä ajalle Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 Kunnanhallitus Khall 100 TÄYTTÖLUPAHAKEMUS/ KOTIPALVELU Sosiaalisihteeri Annikki Kallioniemi on toimittanut seuraavan päivätyn täyttölupahakemuksen kunnanhallitukselle: Enontekiön kunnanhallitus Täyttölupahakemus kahden kodinhoitajan sijaisuuden täyttämiseen (jatko) Kodinhoitaja Merja Isokäännän virkavapaa jatkuu saakka. Kodinhoitaja Elina Keskitalo on virkavapaalla saakka. Aiemmin myönnetty täyttöluvat sijaisiin saakka. Sijaisina ovat toimineet lähihoitajat Mira Keskitalo ja Lilja Vuontisjärvi. Tarkoitus olisi että he jatkaisivat sijaisuuksissa. Haen täyttölupaa sijaisille saakka ja saakka. Haen lupaa jatkaa sijaisten palkkausta mikäli Isokäännän ja Keskitalon virkavapaat jatkuvat. Virkavapaat palkallisia KVTES:n mukaan. Sijaisuuksien täyttäminen on kotipalvelun toiminnan kannalta aivan välttämätönä. Kustannukset n /kk. Pyydän harkitsemaan sijaisuuksien täyttölupien hakemisen mielekkyyttä, missä harkinnassa punnittaisiin täyttöluvan hakemiseen eri asteissa kuluvaa työaikaa ja harkinnasta koituvaa hyötyä. Nykyisinhän nettobudjetointi omalta osaltaan tukee tulosaluevastaavien harkintaa. Annikki Kallioniemi sosiaalisihteeri Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat kahdelle kodinhoitajan sijaisuudelle ja saakka. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

14 Kunnanhallitus Khall 101 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta - kunnanjohtajan päätökset asti - kunnansihteerin päätökset asti - vastaavan toimistosihteerin päätökset asti. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Sivistyslautakunta / Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta /28 Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 102 ILMOITUSASIAT Kirjeet: Aluehallintovirasto - Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset - Kunniamerkkiesitykset Lapin liitto - Lausunto Hetan asemakaavan muutosehdotuksesta - Lapin Hyvinvointiohjelma Kunnallinen työmarkkinalaitos - Kunta-alan työmarkkinaseminaari Raumalla Senaatti-kiinteistöt - Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Opetusministeriö - Erityisavustuksen myöntäminen Pohjois-suomen verovirasto - Lausuntopyyntö, Pohjois-Lapin ja Rovaniemen verotoimistojen yhdistyminen Pohjois-suomen keskeisimmät tavoitteet Euroopan unionin ohjelmakaudelle ELY-keskus - Päätös, energiatuki investointihankkeeseen Valtiokonttori - Päätös, lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Sisäasiainministeriö - Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöiksi Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Lapeco - Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokous Lapin liitto - Pelastuslautakunta pöytäkirja Hallituksen pöytäkirja Muotkajärven kylätoimikunta - Pöytäkirjan ote

16 Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.

17 Kunnanhallitus Khall 103 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kohde: Kumminranta Rno 4:17 Luovuttaja: Ylitalo Saara Maria Johanna Oulusta Luovutuksen saaja: Ylitalo Heikki Enontekiöltä Kohde: Simoniemi Rno 2:29 Luovuttaja: Vilkki Annikki Irene Hyvinkäältä Luovutuksen saaja: Näkki Helvi Orvokki ja Näkki Jukka Kalevi Hammaslahdelta Kohde: Povssujarvi Luovuttaja: Destia Oy Helsinki Luovutuksen saaja: Väystäjä Antero Enontekiöltä Kohde: Juolukka Luovuttaja: Haverinen Jouni Heikki Juhani ja Haverinen Jarmo Olavi Kellonkoskelta Luovutuksen saaja: Karlsen Terje Andreas Krokelvdalenista Norja Kohde: Palonlaita Rno 58:3 tilasta m-ala Luovuttaja: Suomi Vilho Johannes Nunnasesta Luovutuksen saaja: Malinen Raijo Tapio Louhiojasta Kohde: Vallivaara Luovuttaja: Immonen Tomi Torniosta Luovutuksen saaja: Immonen Taisto Ylimuoniosta Kohde: Koivikko Luovuttaja: Välitalo Keijo Abiel jakamattoman kuolinpesän osakkaat, Välitalo Jouni Akseli ja Välitalo Juho Elias Torniosta, Välitalo Sonja Aili Irene Muoniosta Luovutuksen saaja: Mannonen Kai Helsingistä Kohde: Urkki Luovuttaja: Urho muotkajärvi kuolinpesä c/o Osmo Muotkajärvi Enontekiöltä Luovutuksen saaja: Mona Sofia Karoliina Wallen, Holhoojana Ida Johanna Karoliina Hyvärinen Enontekiöltä Kohde: Vuostoniemi (muodostettu ) Luovuttaja: Aimo Petteri Keskitalo ja Silja Sisko Keskitalo Vuontisjärvestä Luovutuksen saaja: Marion Piritta Keskitalo Vuontisjärvestä Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 104 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Artturi Alatalo oli osallistunut Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallituksen kokoukseen. Ulla-Maija Syväjärvi oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja elinkeinoseminaariin Skibottenissa Norjassa. Berit-Ellen Juuso oli osallistunut Lapin Sähkövoima Oy:n kokoukseen Rovaniemellä. Satu-Marja Eira-Keskitalo oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja seppeleen laskuun sankarihaudoille Hetassa kaatuneitten muistopäivänä. Birgitta Eira oli osallistunut Kilpisjärven As Oy Kilpisrivien yhtiökokoukseen sekä Saanansäde 1 ja 2:n yhtiökokoukseen. Sari Keskitalo oli osallistunut Tunturi-Lapin hyvinvointipäiville Muoniossa ja elinkeinoseminaariin Skibottenissa Norjassa. Käsittely: Merkittiin tiedoksi. Khall 105 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Artturi Alatalo esitti, että kunnan luottamuselimille pitäisi antaa yhtenäinen ohjeistus esityslistan riittävän aikaisesta lähettämisestä toimielimen jäsenille. Hän esitti, että jäsenten pitäisi saada esityslista vähintään viisi päivää ennen kokousta. Artturi Alatalo esitti, että kunnassa toteutettaisiin biojätteiden kierrätystä edistävä projekti. Esimerkiksi kaatopaikalle voitaisiin perustaa biojätteiden kompostointiasema, joka olisi asukkaiden ja kaikkien yritysten käytössä. Berit-Ellen Juuso esitti, että myös muihin kyliin kuin Hettaan täytyy saada kunnan projekteja/ investointeja. Vesa-Matti Tastula kertoi, että kuluneena talvena kaavateiden hiekoituksessa on ollut ongelmia. Hiekkaa on käytetty runsaasti ja kevään tultua se on siirretty asukkaiden nurmikoille. Hän esitti, että teknistä toimea pyydetään ohjeistamaan urakoitsijaa hiekoituksessa.

20 Kunnanhallitus Vesa-Matti Tastula kertoi, että Enontekiön mökkiläispäivillä Hetan musiikkipäivien järjestämä konsertti toteutetaan paikallisin ja alueellisin voimin. Vuonna 2011 Oulussa ja Hetassa järjestettävä konsertti toteutetaan eri kokoonpanolla. Mökkiläispäivillä järjestettävän konsertin pitopaikaksi pitäisi löytää joku muu paikka kuin Kotiseutumuseo. Birgitta Eira muistutti, että Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen on kokoonnuttava. Hallituksen puheenjohtaja- ja toimitusjohtajakysymys on selkiinnytettävä. Sari Keskitalo esitti, että ansiomerkkien myöntämisestä sovitaan kunnassa yhteiset periaatteet. Käsittely: Merkittiin tiedoksi.

21 Kunnanhallitus Khall 106 JOUNI VALKEAPÄÄN POIKKEAMISHAKEMUS OMAKOTITALON RAKENTAMISTA VARTEN KUTTASEEN MYLLYJÄRVEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 48 Kylä Palojoensuu Tila Myllyjärvi RN:o 114:00 Kaavoitustilanne ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Tilan pinta-ala 5,15 ha, josta vettä 1,08 ha Rak.paikan pinta-ala 2,2 ha Rakennuksen kerrosala 55 ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 130 m +(100 m m) Hallintaperuste oma Tulvariski Ei ole Jouni Valkeapää on hakenut poikkeamislupaa omakotitalon rakentamista varten omistamalleen tilalle Myllyjärven rantaan. Tilalla sijaitsee 1979 valmistuneet asuinrakennus 123 ka-m 2 sekä talousrakennus 58 ka-m 2. Rakennukset ovat omistajan pojan perheen käytössä. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään ehdolla että jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen mukaisesti. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden toteutumista. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Khall 107 EILA JA TAISTO KURUN POIKKEAMISHAKEMUS LOMARAKENNUKSEN JA VARASTORAKENNUKSEN RAKENTAMISTA VARTEN SONKAMUOTKAAN MUONIOJOEN RANTA-ALUEELLE Tekn.ltk / 49 Kylä Palojoensuu Tila Jokitörmä RN:o 15:37 Kaavoitustilanne Ei kaavaa Kielto MRL 72 1 mom Rak.paikan pinta-ala 1,9 ha Rakennuksen kerros-ala 57 ka-m ka-m 2 Kerrosluku 1 Rantaviivaa 135 m Hallintaperuste Oma Tulvariski Ei ole Eila ja Taisto Kuru ovat hakeneet poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamista varten Saivomuotkaan Muoniojoen rantaan. Ehdotus: EM Tekninen lautakunta päättää puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää, että poikkeamislupa myönnetään ehdolla että jätevesien käsittely hoidetaan asetuksen mukaisesti. Perustelu: Rakennuspaikka täyttää Enontekiön kunnan rakennusjärjestyksen määräykset, eikä rakentaminen haittaa kaavoitusta tai alueiden käytön muuta järjestämistä eikä estä luonnonsuojelutavoitteiden toteutumista. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä teknisen lautakunnan määrittelemillä ehdoilla. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

23 Kunnanhallitus Khall 108 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT - Pallas-Yllästunturin kansallispuiston viisivuotisjuhlat järjestetään Skierrissä. - Kunnassa on valmisteltu rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle. Hankkeessa mm. kunnostetaan ja tasoitetaan Hetasta lähtevät maastohiihtoreitit. Hiihtoreiteillä olevat taukopaikat kunnostetaan ja niille rakennetaan uutta varustusta. Myös latureittien viitoitusta parannetaan samoin kuin opastusta hiihtoreiteille Hetan kylältä. Hankkeeseen haetaan KKTM:ltä rahoitusta , josta kunnan omarahoitusosuus on todennäköisesti 10 %. Kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus päättää hyväksyä rahoitushakemuksen, ja että vapaa-aikatoimen ja teknisen lautakunnan tehtäväksi määrätään selvittää latureittien kunnostustarve myös muissa kylissä. Asia päätettiin käsitellä omana pykälänään ( 109). - Enontekiön Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo. 9:00. Satu-Marja Eira-Keskitalo osallistuu kunnanhallituksen edustajana yhtiökokoukseen. Käydyssä keskustelussa kunnanhallitus ohjeisti häntä seuraavasti: Berit- Ellen Juuso esitti, että Nils-Johan Labba valittaisiin yhtiön hallitukseen. Birgitta Eira vaati yhtiön hallitukselle jämäkkyyttä ja, että Hetta Hiihtomaa Oy:n tilinpäätös esitetään eriteltynä Kehitys Oy:n tilinpäätöksestä. - Lapecon yhtymäkokous pidetään Seppo Alatörmänen yhtymäkokousedustajana ei pääse kokoukseen. Kunnanhallitus päätti valita Birgitta Eiran hänen varaedustajakseen. - Hetassa järjestetään Sodankylän Jääkäriprikaatin valatilaisuus Erillisinä päätöksinä käsiteltävät asiat ( 110 ja 111). - Kunnallisiin palveluihin ja kuntatalouteen liittyvä strateginen suunnittelutarve Kunnansihteeri Leni Karisaaren virkavapaus päättyy Hänelle on väliselle ajalle myönnetty osaaikainen (70%) virkavapaa, joka käytännössä tarkoittaa noin 25 tunnin tai 3,5 päivän työviikkoa. Kunnansihteerin viransijaisena vuodenvaihteesta 2008/2009 toimineen Matti Korkalan sijaisuusaika päättyy Korkala on viransijaisuutensa aikana hyvin perehtynyt Enontekiön kunnan tilanteeseen ja hallintoon. Aikaisemmin kunnansihteerin osa-aikaista työaikaa on paikattu sisäisillä järjestelyillä niin, että

24 Kunnanhallitus apulaiskirjanpitäjä/toimistopalveluyksikön esimies Pia Korva on hoitanut osan kunnansihteerin virkatehtävistä. Pia Korva on ilmoittanut, että ei enää ole valmis eikä halukas vastaaviin sisäisiin järjestelyihin, koska se häiritsee merkittävästi toimistopalveluyksikön, joka muutenkin jo toimii minimiresursseilla, toimintaa. Sisäisen järjestelyn tarkoituksenmukaisuus on myös kunnanviraston toiminnan kannalta hyvin kyseenalaista. Kunnanhallitus keskusteli kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuva luonnollinen poistuma tulee lähimpien vuosien aikana kiihtymään merkittävästi ja sen johdosta kunnassa olisi laadittava henkilöstön rekrytointistrategia, jonka toteuttamisella voitaisiin turvata ammattitaitoisen työvoiman saaminen erilaisiin kunnallisiin tehtäviin. Tämän strategian laatimisen pohjaksi tulisi kunnassa syvällisesti paneutua myös toiminta- ja palveluiden järjestämistapoihin ja palvelurakenteisiin sekä hakea erityisesti Enontekiön oloihin ja tilanteeseen sopiva toimintakaava. Enontekiön kunnassa henkilöstöasiat hoidetaan hallintokunnittain eivätkä käytännöt ole yhtenäisiä. Erityisesti nykyisessä tilanteessa henkilöstöasioiden koordinointi ja henkilöstöpolitiikka olisi tarkoituksenmukaista keskittää nykyistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Selvää on myöskin, että uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Tilannekatsauksen ja keskustelun jälkeen kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen Talousja kehittämispäällikön viran perustamisen. Viran toimenkuvaus on laadittava selkeäksi ja erityisesti kiinnitettävä huomio siihen, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny ja että tehtäväkokonaisuudet, jotka kunnansihteeriltä siirtyvät (30%) uuteen tehtävään, eivät aiheuta epätietoisuutta. Käsittely: Merkittiin tiedoksi.

25 Kunnanhallitus Khall 109 RAHOITUSHAKEMUS HETAN ALUEEN MAASTOHIIHTOREITISTÖN KUNNOSTUSHANKKEELLE Kunnassa on valmisteltu rahoitushakemus Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeelle. Hankkeessa mm. kunnostetaan ja tasoitetaan Hetasta lähtevät maastohiihtoreitit. Hiihtoreiteillä olevat taukopaikat kunnostetaan ja niille rakennetaan uutta varustusta. Myös latureittien viitoitusta parannetaan samoin kuin opastusta hiihtoreiteille Hetan kylältä. Hankkeeseen haetaan KKTM:ltä rahoitusta , josta kunnan omarahoitusosuus on todennäköisesti 10 %. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä rahoitushakemuksen, ja että vapaaaikatoimen ja teknisen lautakunnan tehtäväksi määrätään selvittää latureittien kunnostustarve myös muissa kylissä. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 242 14.05.2012 ASIAT Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 108 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 245 109 Lausunto oikeusministeriön esityksestä

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot