LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET"

Transkriptio

1 LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET 1

2 LUOVAT TOIMIALAT Iron Sky -elokuvan lanseeraus Blind Spot Pictures Oy Merja Ritola Merja(a)blindspot.fi Kesto: 8/11 3/12 Iron Sky on tamperelaisen Energia Productionsin Blind Spot Picturen kanssa tuottama tieteiselokuva, joka valmistuu tammikuussa Iron Sky:n ensi-ilta ja lanseeraaminen antavat ison mahdollisuuden saada näkyvyyttä Tampereelle ja tamperelaiselle sisältötuotanto-osaamiselle. Tällä hankkeella mahdollistetaan Tampereen näkyminen parhaalla tavalla elokuvan ensi-illassa, josta luodaan merkittävä kansainvälinen mediatapahtuma. Iron Sky:n ensi-ilta on maaliskuun 2012 loppupuolella. Lanseeraustapahtuman alustavaan ohjelmaan kuuluu ensi-ilta-gaala, elokuvaan liittyvä konsertti ja ensi-iltajuhlat sekä 1-3 maksullista Iron Sky elokuvanäytöstä. Teatteritekstitys Tampereen Komediateatteri Oy Panu Raipia panu.raipia(a)komediateatteri.fi Kesto: 5/2011-4/2012 Tampere tunnetaan teatterikaupunkina. Nyt toteutettava hanke huomioi teatterista kiinnostuneet erityisryhmät ja mahdollistaa teatteriesityksen seuraamisen myös ulkomaisille katsojille sekä kuulovammaisille katsojille. Hankkeessa luodaan teatteriesityksen tekstityssovellus, jonka avulla katsoja voi seurata esityksen tekstitystä ipadillä englanniksi tai suomeksi. Sovellus mullistaa perinteisen teatterikokemuksen laajentaen katsojapohjaa täysin uusille kansanryhmille. Hankkeen tekstityssovellus pilotoidaan Komediateatterin Viisi naista kappelissa -näytelmässä, joka käännetään englanniksi. Hankkeen jälkeen sovellus on ensin tamperelaisten teattereiden käytössä Kyy Gamesin hoitaessa sovelluksen hallinnoinnin, käyttöönoton ja valvonnan. Hankkeesta hyötyvät teatterien lisäksi kävijämäärien kasvaessa myös Pirkanmaan muut matkailutoimijat sekä erityisryhmät, joiden palvelut monipuolistuvat. Hankkeen odotetaan lisäävän teatterikatsojien määrää niin Pirkanmaalla kuin muuallakin, ja Tampere kasvattaa mainettaan innovatiivisena teatteripääkaupunkina. Voimaa taiteesta Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Niina Torkko niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 8/ /2011 (koko hanke päättyy 12/2012) Suomessa on viime vuosina kehitetty taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvointialalle. Näiden menetelmien tarve lisääntyy yhteiskunnan muuttuessa ja erilaisten ongelmatilanteiden monimutkaistuessa. Voimaa taiteesta -hanke tarjoaa sekä hyvinvointialalla työskenteleville että luovilla aloilla työskenteleville henkilöille uudenlaisia työvälineitä. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja, jotka yhdistävät luovien alojen ja hyvinvointialojen osaamisen taiteen soveltavien menetelmien alueella. Palvelumalleista kootaan julkaisu. 2

3 Hankkeen aikana järjestetään palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvää koulutusta ja annetaan yrittäjyysneuvontaa. Hankkeen tavoitteena on työllistää luovan alan ammattilaisia hyvinvointialan yhteisöissä ja ottaa käyttöön uusia taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä. Tavoitteena on muokata luovan alan menetelmiä selkeiksi palvelutuotteiksi, joita hyvinvointialan organisaatioiden on helppo tilata. Luova Suomi Teknillinen korkeakoulu Silja Suntola silja.suntola(a)tkk.fi Kesto: 4/ /2011 Osatoteuttajana: Luova Tampere, Ulla Vehmasaho Luova Suomi -hanke koordinoi Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauteen kuuluvaa valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hanketta toteuttaa TKK Dipoli yhteistyössä Luova Tampere -ohjelman ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen kanssa. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Hankkeen tehtävänä on valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toiminnan strateginen suuntaaminen ja toimialakohtaisten tarpeiden huomioiminen. Keskeisenä tehtävänä on myös viestintä, jonka kautta hankkeissa syntyviä toimintamalleja levitetään toimijoiden ja päättäjien keskuuteen sekä alan tietoperustan vahvistaminen ja tilastointi. Tampereen kaupungin osakokonaisuutena hankkeessa ovat valtakunnallisten hanketyöpajojen ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen erityisesti yrittäjyyden kehittäjäverkostojen alueella. Pirkanmaan festivaalit - Voimaa verkostoista Tampereen Teatterikesä ry Hanna Rosendahl hanna.rosendahl(a)teatterikesa.fi Kesto: 4/ /2011 Hanke koostuu kahdesta eri hakemuksesta, joille on saatu rahoitus myös Pirkanmaan liitolta. Yhteensä hakemuksissa on mukana 23 organisaatiota ja 26 erillistä festivaalia. a) Voimaa verkostoista (haasteellisten alueiden osahanke) b) Voimaa verkostoista (suurten kaupunkiseutujen osahanke) Projektin tehtävänä on kehittää pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien verkostoitumista, luoda yhteistoiminnan rakenteita, lisätä festivaalitoimintaa kehittäviä innovaatioita ja kasvattaa kulttuurituottamisen osaamista. Projektin tarkoituksena on parantaa kohderyhmään kuuluvien kulttuurifestivaalien toimintaedellytyksiä, osaamista ja tuottavuutta. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikki Pirkanmaan alueen keskeiset festivaalitoimijat yhteiseen Pirkanmaan festivaalit - verkostoon. Yhteistoiminta kehittyy rakenteellisesti (projektikoordinaattori, ohjausryhmän kokoukset, jäsenfestivaalien yhteiset kehittämisseminaarit, teematyöryhmät, arviointiryhmät, yhteinen työntekijä- ja kalustopankki, keskitetyt kävijätutkimukset, kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien yhteisedustuksen koordinointi, yhteisten nettisivujen kalusto-, työntekijä- ja tietopankin suunnittelu sekä intrasivujen luonti ja koordinoitu tiedotus). Yhteistoiminnan avulla festivaalien laatua ja toimintaa pystytään kehittämään ja konseptoimaan. Verkostoitumisen avulla saadaan ratkaistua aikataulujen ja sisältöjen koordinaatio- ongelmia, mikä monipuolistaa alueen kulttuuritarjontaa, ja saadaan kehitettyä ja tehostettua yhteistoimintaa myös matkailutoimijoiden 3

4 kanssa. Perustettavasta työntekijäpankista voidaan rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka työsuhteet saadaan kokovuotisiksi. Perustettavasta kalustopankista saadaan festivaalien hallussa olevaa tekniikkaa tehokkaaseen käyttöön kierrättämällä sitä festivaalilta toiselle ja pystytään jakamaan festivaalitoiminnan osaamista, 'hiljaista tietoa', kaikkien festivaalien hyödyksi. Tavoitteena on luoda nettisivuille festivaaliosaamisen ydinalueisiin keskittyvä festivaalityön tietopankki. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikista festivaaleista myös toimintaa suuntaavia kävijäkyselyitä. Kootun faktatiedon avulla festivaalien toimintaa voidaan kehittää edelleen ja parantaa niiden laatua. Projektin tuloksena Pirkanmaan imago korkeatasoista ja monipuolista kulttuuria tarjoavana seutuna vahvistuu ja alueen vetovoima lisääntyy. Tästä hyötyvät paitsi kohderyhmään kuuluvat kulttuurifestivaalit, myös alueen muut yritykset (mm. matkailu-, kuljetus- ja hotelliyritykset). Siitä hyötyvät myös maakunta ja kaupungit. Kansainvälistä verkostoitumista kehitetään tiivistämällä yhteyksiä ulkomaisiin sisarfestivaaleihin. Projektiin on budjetoitu 4 ulkomaan matkaa. Matkat koostuvat kahdesta kahden hengen matkasta (2 x 2), jotka suorittaa koordinaattori ja myöhemmin tarkentuvan matkakohteen osalta olennaisen hankkeeseen osallistuvan festivaalin edustaja. Toisella matkalla koordinaattorin mukana on haasteellisten alueiden (TL3) festivaalien edustaja ja toisella suurten kaupunkiseutujen (TL4) festivaaliedustaja. Matkat hyväksytetään etukäteen rahoittajalla. Yhtenä projektin tavoitteista on ympäristöasioiden nosto festivaalien agendalle ja jokaiselle festivaalille tehtävät ympäristösuunnitelmat. LUKE - luovien alojen kehitysohjelma Luova Tampere Jorma Ranta jorma.ranta(a)luovatampere.fi Kesto: 6/ /2011 LUKE - luovien alojen kehittämisohjelma vastaa Luova Tampere -ohjelman Luovat toimialat - teeman tavoitteisiin kehittää kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurialan liiketoimintaosaamista sekä yhteistyöverkostoja luovien toimialojen sisällä että muun elinkeinoelämän välillä. LUKEssa pyritään lisäämään luovien toimialojen yritysten lukumäärää, liiketoimintaosaamista, myyntiä, laajentaa markkinoita ja luoda uusia kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Asiakkaina ovat sekä henkilöt, jotka haluavat perustaa yrityksen, että yritykset, joilla on tarvetta kehittää toimintaansa. Toimintamalleina ovat mm. yritysneuvonta, konsultointi, koulutus, yhteistyöverkostot ja mentori- ja sparrausringit. Toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevia palveluita yritysten kehittämiseksi, kuten esimerkiksi Ensimetrin ja TE-keskuksen palveluja. Hankkeessa käynnistetään uudenlainen kehittämistoiminta luoville toimialoille. DIMEKE jatkohanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Veima markku.veima(a)tamk.fi Kesto: 1/ /2011 Hanke on osa Oulun yliopiston hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta Dimeke. DiMeKe -hankkeessa kehitetään digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Tuotekehitys on 4

5 tässä hankkeessa prosessi, jossa kehitetään konseptisuunnittelua, käsikirjoittamista ja tarinan kerronnan taitoa. Olennainen osa tuotekehitysprosessia on myös tuoteaihioiden ja suunnitelmien tuotannollinen arviointi kohteena hankkeen aikana kehitellyt konseptit ja käsikirjoitukset. Osallistujia valmennetaan myös monikanavajakelun osaajiksi sekä kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen palvelukonsepteja ja mediatuotteita tuotekehitystyöpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen digitaalisilla foorumeilla, jossa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Lisäksi järjestetään koko toimialalle avoimia kansainvälistymisseminaareja sekä kansainvälinen Sagas-workshop käsikirjoitusten edelleen kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisesti päähakijan ja neljän osatoteuttajan kesken. Osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto yliopiston Medialaboratorion Crucible Studio, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeella on yhteistyökumppaneina Suomen Punainen Risti, Pelastakaa, Lapset ry ja POEM Säätiö. Toimintaperiaatteena on toteuttajien osaamisen valtakunnallinen kierrätys koulutus- ja tuotekehitystyöpajoissa ja seminaareissa. DesignOnTampere2011 DesignOnTampere ry Emilia Kiialainen emilia.kiialainen(a)gmail.com Kesto: 6/ /2011 DesignOnTampere 2011-hankkeen tarkoitus on parantaa tamperelaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan ja kehittää vientiä ja kohentaa Pirkanmaan designimagoa. Lisäksi hanke elävöittää Tampereen keskustakulttuuria tuomalla tapahtumat helposti lähestyttäviksi ja tuottamalla uudenlaisia elämyksiä, kohdeyleisönä kaikenlaiset ihmiset. DOT-konsepti sisältää kolme päähanketta: DesignOnTampere -kartan, Tampereen designviikon sekä Designtori Joulu -tapahtuman. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Vuoden 2011 tapahtuma järjestetään Tapahtuman teema on design uncovered. Teeman avulla yleisölle esitellään henkilöitä, valmistusta ja ideoita designtuotteiden takana. Prospero Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 6/ /2011 PROSPERO on eurooppalainen teatterihanke, jossa ovat mukana: Théâtre National de Bretagne (Rennes, Ranska), Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italia), Théâtre de la Place (Liège, Belgia), Fundacão Centro Cultural de Belém (Lissabon, Portugal), Schaubuhne am Lehniner Platz (Berlin, Saksa) ja Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus (Tampere, Finland). Viiden vuoden aikana PROSPERO-hankkeessa tuotetaan kolmella sisäkkäisellä "kehällä" (Suuret tuotannot, Kansalliset tuotannot ja Nuorten ohjaajien tuotannot) yhteensä 16 esitystä, jotka kiertävät osanottajakaupungeissa. Tampereen Teatterikesän ohjelmistossa niistä nähdään suurin osa vuosina PROSPERO-hankkeessa tuotetaan esitysten lisäksi teatterin tutkimusta ja 5

6 julkaisuja, järjestetään yleisölle avoimia tutkijatapaamisia, tuetaan festivaalien yhteistyötä, teatterikoulujen liikkuvuutta ja residenssitoimintaa. Hanke vahvistaa Tampereen kaupungin imagoa teatterikaupunkina ja kehittää Tampereen teatterialan mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja luo mahdollisuuksia kulttuurivientiin teatterialalla paikallisesti ja kansallisesti. Musiikki&Media Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy Anu Aittoniemi anu.aittoniemi(a)musiikkimedia.fi Kesto: 6/ /2011 Musiikki & Media on yksi alan vanhimmista ammattilaistapahtumista kansainvälisesti. Tapahtuma kokoaa yhteen alan keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset toimijat. Viimeksi tapahtuma järjestettiin Musiikki & Media koostuu kolmesta osiosta: (1) Seminaarit, workshopit, verkostotapaamiset, (2) Industry Awards -gaala, (3) Lost in Music -kaupunkifestivaali. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Musiikki & Mediasta kansainvälisesti tunnustettu ammattilaistapahtuma ja - kohtaamispaikka sekä kykyjenetsintäfoorumi. Tapahtuman kotimaista ja kansainvälistä mediaprofiilia tullaan kasvattamaan merkittävästi, samoin tapahtuman yhteydessä olevaa Lost in Music -showcase-tapahtumaa kehitetään sekä tuotannoltaan että esiintyjiltään. Bändivalmennus ProPromotion Oy Taija Holm taija(a)propromotion.fi Kesto: 7/ /2011 Hankkeella on tarkoituksena jatkaa Pirkanmaan alueen maineikasta rock- ja pop-perinnettä. Aikeena on jakaa musiikkiuraa suunnitteleville valmiuksia, joita paikalliset musiikintekijät ja taustavoimat (levy-yhtiöt, kustannusyhtiöt, keikanmyyjät) ovat hankkineet vuosikymmenten saatossa. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ammattimaiseen rock- ja popmusiikin esittämiseen ja tuottamiseen. Se tuo tietoa alalle kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös uran luomiseen olennaisesti kuuluvat tekijät, kuten tekijänoikeudet, promootion ja esiintymistaidon. Näitä oppeja tarjotessa huomioidaan myös mahdollinen ulkomaille suuntaaminen. Oleellisena osana projektia on myös uran aikajanan konkretisointi. Hankkeen yleisen, maksuttoman osan piiriin otetaan ensivaiheessa noin 100 henkeä, joille annetaan tuhti tietopaketti alan järjestöistä, infrastruktuurista, toimintatavoista ja lainsäädännöstä. Syventävään, ns. workshop-osaan tulee noin henkeä, joita perehdytetään käytännön toimintaan. Mukana on studiotyöskentelyä, laitteistoihin tutustumista ja käytännön harjoittelua. Tekijä Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 3/ /2011 Valtakunnallisen TEKIJÄ teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen huomioiden myös kansainväliset mahdollisuudet teatterikiertuetoiminnan edistämiseksi. Se yhdistää suomalaisen teatterikentän ammattiteattereita ja vapaita ryhmiä toimimaan yhdessä entistä 6

7 monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi, kestävän kehityksen mukaisten tuotantomallien kehittämiseksi, yhteisten toimintatapojen luomiseksi, tekijöiden liikkuvuuden turvaamiseksi ja kielirajojen ylittämiseksi. Hanke on osa Manner-Suomen ESR -ohjelmaa (valtakunnallinen osio) toimintalinjana työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. ESR -rahoituksesta vastaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opetusja kulttuuriministeriön hallinnonala. Alueelliset osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Tampereen taidemessut Tampereen Messut Oy Ville Keskinen ville.keskinen(a)tampereenmessut.fi Kesto: 8/11 10/11 Tampereelta on puuttunut suuremman mittakaavan taiteen esittely- ja myyntitapahtuma. Tähän ongelmaan haetaan ratkaisua Luovan Tampereen, Tampereen taiteilijaseuran, Tampereen taidemuseon ja Tampereen Messujen yhteistyöllä. Tampereen Taidemessujen tavoitteena on nostaa esiin taidetta ja taiteilijoita, auttaa kaikkia taiteen ystäviä oppimaan taiteenlukutaitoa ja houkutella käyttämään taidetta rohkeammin vaikkapa kodin sisustamisessa. Tampereen Taidemessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin Messujen tavoitteena on lisätä taiteen myyntiä kuluttajille madaltamalla kuluttajien kynnystä tutustua taiteen eri muotoihin messuilla. Messujen yhteydessä jaetaan myös Vuoden Nuori Taiteilija -palkinto. Koulutushanke Suomen Yrittäjäopisto Leena Lemola leena.lemola(a)syo.fi Kesto: 12/ /2011 OKM:n luovien alojen ja kansainvälistymisen ESR-ohjelmasta rahoitetaan Kultahanketta, jonka tavoitteena on yrittäjyysvalmiuksien parantaminen luovilla toimialoilla ja erityisesti käsi- ja taideteollisuus- sekä muotoilun alalla. Tässä Tampereella räätälöidyssä osuudessa toteutettaisiin noin vuoden pituinen valmennuskokonaisuus noin 20 hengelle, jonka kohderyhmänä olisivat yrittäjiksi aikovat henkilöt. Pääpainopiste olisi käsi- ja taideteollisuusalalla sekä muotoilijoissa, mutta myös laajasti luovilla toimialoilla sekä muiden toimialojen esimerkiksi matkailun toimijoissa, joiden tekeminen nivoutuu osittain käta-alaan. Valmennuksen yhteydessä tai sopimuskauden umpeuduttuakin valmennukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinto. Pienhankerahoitus Luova Tampere -ohjelma Lasse Paananen lasse.paananen(a)luovatampere.fi Kesto: 11/ /2011 Tamperelaiset luovan alan yritykset voivat hakea siemenrahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja edistäviin toimenpiteisiin, markkinoinnin kehittämiseen, tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen, tuotantovälineiden ja tuotantotapojen kehittämiseen sekä pienimuotoisiin hankintoihin. Yritysten lisäksi myös yhdistykset, joilla on Y-tunnus, voivat hakea rahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja sekä markkinointia edistäviin toimenpiteisiin. Etusijalle 7

8 asetetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on verkottaa paikallisia toimijoita kansallisesti tai kansainvälisesti laajempien markkinointi- tai myyntikanavien avaamiseksi. Arvioinnissa arvostetaan erityisesti rahoitettavan kohteen uutuutta ja sen skaalautuvuutta. Myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti prosenttia kokonaishankkeesta, erityisperusteluin enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Sisällön lisäksi etusijalle asetetaan hankkeet, jotka pystyvät hankkimaan muuta ulkopuolista rahoitusta. Rahoitus on maksimissaan euroa hakijaa kohden. Rahoitus on auki marraskuusta 2010 toukokuuhun Koko pienhankerahoitushankkeen euron hankesumma kanavoidaan Luova Tampere ohjelman toteuttajan kautta varsinaisille pienhankerahoitettaville. ArtHub luovien alojen osaamisyhteisö Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Anna Vesén, Taina Jormanainen anna.vesen(a)minedu.fi Kesto: 6/ /2011 Hankkeen tavoitteena on taidetoimikuntapalveluiden kehittäminen. Tavoite sisältää uuden Art Hub -osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen kehitystoimintaa ja sitä kautta taidetoimikunnan roolin vahvistamisen osana yrityskehityskenttää. Art Hub -palveluprosessiin kuuluu alan toimijoille suunnattu ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava palvelupolku, taidetoimikuntien parantuneet palvelumallit sekä osaamisyhteisötoiminta. Prosessin tarkoituksena on palvella sellaisia luovien alojen toimijoita, jotka jäävät nykyisten mallien puitteissa avun saavuttamattomiin. Hanketoimijoiden parantuneiden palveluiden myötä hankkeesta hyötyvät luovien toimialojen toimijat sekä muiden toimialojen yrityskenttä, joka saa uusia palveluita oman liiketoimintansa kehittämiseen. ExBased Ideone Oy Ideone(a)ideone.fi Kesto: 12/ /2011 ExBased (Experience Based Business Development in Conventional SMEs) -hanke keskittyy elämystalouteen. Yhdessä eurooppalaisten partnerien kanssa Luova Tampere on kehittänyt Exbased-työkalupakin ja -koulutuksen, jotka on tarkoitettu yritysneuvojien työn tueksi. Niiden avulla yritysneuvojat voivat tutustuttaa pk-yrityksiä elämystalouden mahdollisuuksiin ja pohtia yrityksen tuotteita/palveluita elämyksellisyyden näkökulmasta. Liila-liikelahjat Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry Anu Muurinen anu.muurinen(a)modus.fi Kesto: 10/2010 5/2011 Taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden liikelahjakonseptin kehittäminen -hankkeen päätavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten taidekäsityöläisten ja muotoiluyrittäjien toimintamahdollisuuksia luomalla heille yhteinen liikelahja-markkinoinnin konsepti. Tavoitteena on myös tarjota liikelahjoja käyttäville tahoille helppo tapa löytää korkealaatuisia, paikallisten yrittäjien valmistamia tuotteita. Hankkeen tarkoituksena on luoda aiempaa parempi kontakti liikelahjoja valmistavien tekijöiden sekä niitä käyttävien yksityisten ja julkisten tahojen välille. Tämä saavutetaan aktiivisella markkinoinnilla ja tunnettuuden lisäämisellä. Liila-liikelahjakatalogien toimittaminen mahdollisille asiakkaille ja valikoituihin yrityksiin, 8

9 yhteistyötahojen saaminen mukaan tehostamaan tuotteiden myyntiä sekä uusien osallistujien kartoittaminen. Sarjakuva Finlandia 2011 Tampere kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 1/2011 6/2011 Sopimuksen kohteena ovat Tampere kuplii -sarjakuvafestivaali ja sen yhteydessä myönnettävä Sarjakuva Finlandia -palkinto. Tampere kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Vuosittain jaettava Sarjakuva Finlandia -palkinto myönnetään sarjakuvafestivaalin yhteydessä ja on tärkeä osa edellä mainittuja tavoitteita. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Suunnitelma palkinnon myöntämiseksi tehdään vuodeksi 2011 ja se on suuruudeltaan 5000 euroa. Palkinto myönnetään Tampereella sarjakuvafestivaalien yhteydessä. Luova Tampere -ohjelman rahoitus kohdistuu nimenomaan Sarjakuva Finlandia -tunnustuspalkintoon. Klub Tampere / Finland: kansainvälistymis- ja kulttuurivientihanke Suomen Itämeri-instituutti Esa Kokkonen, esa.kokkonen(a)tampere.fi Kesto: 03/ /2011 Hankkeen tavoitteena on kulttuurialalla toimivien yritysten kansainvälistäminen ja viennin edistäminen, kulttuurialan kansainvälistymis- ja vientiosaamisen ja -liiketoimintaedellytysten parantaminen, yritysverkostojen kehittäminen sekä kulttuurialan ja muun elinkeinoelämän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Hankkeen kohdealueina ovat Pietari ja Moskova sekä Saksa. Hanke pohjautuu Klub Tampere pilottihankkeeseen, joka toteutettiin vuonna Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat musiikin, taiteen ja muotoilun sekä käsityön aloilta. Sarjakuva Finlandia Tampere Kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 10/ /2010 Tampere Kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Sarjakuva Finlandia - tunnustuspalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008, palkinto jaetaan Tampere Kuplii - sarjakuvatapahtuman yhteydessä. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Hankkeen tavoitteena on jakaa Suomen merkittävin sarjakuva-alan palkinto. 9

10 VAKA - valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki Tampereen kaupunki, Tullikamarin kulttuurikeskus Minnakaisa Kuivalainen minnakaisa.kuivalainen(a)tampere.fi Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Cursor Oy/ Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, Noora Kiili Kesto: 12/ /2010 VAKA -Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki -hanke lähtee ratkomaan uudella tavalla esittävien taiteiden, erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun esteitä. Hanke tarjoaa myös ratkaisuja kaupunkiseutujen viihtyvyyteen strategiselle kehittämiselle. Hanke on osa Cursor Oy:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta, jonka osatoteuttajia ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Oulun kaupungin nuorisotoimen Rockpolis ja Tampereen kaupungin Tullikamarin kulttuurikeskus. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kiertuetuen toimintamallin kehittäminen sekä yritys- ja ammattitoimikunnan alueinfrastruktuurin kehittäminen. Tavoitteita: 1. Kiertue toimintamallin kehittäminen Hankkeessa laajapohjainen asiantuntijaverkosto analysoi kotimaisen ja valitut ulkomaiset tukijärjestelmät ja esittää olemassa olevien kiertuetukijärjestelmien pohjalta uudet kansallisen vapaan kentän tukirakenteet ja toimintamallin. Kehitetään musiikin vapaan kentän kansallista tilastointia yhdessä tilastoinnin ammattilaisten ja musiikkialan kattojärjestöjen kanssa. 2. Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin kehittäminen Kootaan kumppanialueilta palveleva alueklubiverkosto, joka edistää laadukasta kiertue- ja konserttitoimintaa alueiden sisällä ja alueiden välillä. Rakennetaan yhteistyö ja toimintamallit alueellisten ja kansallisten toimijoiden välille. Klubiverkosto tarjoaa kiertuetoimintaa harjoittaville ammattilaisille korkeatasoisia markkinoinnin ja logistiikan oheispalveluja, joita hankkeessa suunnitellaan. Verkosto kootaan alueelliseksi estraditietokannaksi, jonka toiminta ja ylläpito suunnitellaan pitkäjänteisesti. Hankkeessa toteutetaan kansallinen ammattilaisille kohdistettu markkinointistrategia, tiedotetaan klubien palvelutuotteista ammattilaisille sekä julkisille kumppaneille. ART360 Tampereen Taiteilijaseura ry Arja Moilanen info(a)tampereen-taiteilijaseura.fi Kesto: 8/ /2010 Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Hankkeessa luodaan uutta yritysyhteistyötä kuvataiteen alalle sekä pyritään lisäämään ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksia. Hanke on osa SAMK:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta ART360. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää kuvataiteen alan toimijoiden yhteistyötä, tuottaja- ja manageritoimintaa, kansainvälistymistä sekä sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Verkostoyhteistyön avulla kehitetään kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tavoitteena on myös lisätä kuvataiteen toimijoiden ammattimaisuutta ja vahvistaa heidän liiketoimintaosaamistaan. Tampereella toteutettavan osahankkeen tavoitteena on erityisesti uusien yritysyhteistyö- ja liiketoimintamuotojen kehittäminen. Kehittämistoimenpiteitä tullaan kohdistamaan Tampereen 10

11 Taiteilijaseuran uusiin työpajatiloihin ja taidelainaamon toimintaan. Tavoitteena on ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen ja heidän yrittäjyytensä tukeminen ja vahvistaminen. Uusia yhteistyö- ja liiketoimintamuotoja tulevat olemaan erilaiset esittelyt ja konsultoinnit, ammattitaiteilijoiden pitämät työpajat, työnäytökset, virkistyspäivät ja kummitaiteilijatoiminta. Valtakunnallisen hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja hankkeessa mukana ovat myös Helsingin Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Kuvasto ry, AV-Arkki, Muu ry, Suomen taiteilijaseura, Tampereen Taiteilijaseura ry, Oulun Taiteilijaseura ja Pohjois-Suomen Taideteolliset Suunnittelijat ry, Jyväskylän taiteilijaseura ry, Porin Visuaalinen keskus -hanke, Kankaanpään Taidekeskus- hanke ja Pohjois- Savon taidetoimikunta/luova Savo. YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Tampereen yliopisto, tutkivan teatterityön keskus niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 1/ /2010 Projektin tavoitteena on ammattimaisen yleisötyöntekijäjärjestelmän vakiinnuttamisella kehittää Suomen laitosteattereihin palveluliiketoimintaa julkisen, yritys- ja kolmannen sektorin asiakasryhmien välille. Tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden valmiuksia ja tuotannollista osaamista yritystoiminnan harjoittamiseen laitosteatterien ja yhteiskunnan eri sektorien kanssa. Uusia yritys- ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy tunnistettaessa uudet asiakasryhmät ja panostettaessa asiakaslähtöisiin tarveperusteisiin palveluihin. Valtakunnallisella tarve- ja tarjontakartoituksella kohdemarkkinoiden tuntemus paranee synnyttäen tiiviimpää vuorovaikutusta, laitosteatterien, yleisötyön ammattilaisten yritystoiminnan ja yhteiskunnan eri toimijoiden välille. Projektin palvelukonsepteja kehitetään erityisesti alueellisissa pilottihankkeissa. Alueelliset osatoteuttajat ovat Tampereen Työväen Teatteri, Lahden Kaupunginteatteri ja Rauman Kaupunginteatteri. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.: 1. Tuoda yhteen teattereiden edustajat sekä julkisen, kolmannen ja yrityssektorin toimijat valtakunnallisessa tarjonta- ja kysyntäkartoituksessa. 2. Alueelliset pilottihankkeet (3 kpl) ja kolme koulutuksellista pilottiseminaaria TTTK:n johdolla vuosina Pilottiprojektien yleisötyöntekijät luovat yleistötyömalleja eri toimialojen välille teatterituotantojen yhteyteen ja/tai erillisinä toimina, ja kehittävät pilottiteatterin organisaatio- ja tuotantomalleja suhteessa yleisötyöhön. 3. Kaksi kansainvälistä yleisötyön seminaaria - Tampere 2009 ja Tampere Seminaarin yhteydessä vuonna 2010 järjestetään yrityskoulutusta yleisötyöntekijöille luovien toimialojen yritystoiminnan ja liiketoimintamallien kehittämiseksi. 4. Yleisötyöportaali 5. Loppuraportti Av-Step1 VTT Petri Ruutikainen petri.ruutikainen(a)vtt.fi Kesto: 6-9 /2010 Tampereen kaupunki valmistelee toimintaympäristön kehittämishanketta, jonka avulla parannetaan Tampereen edellytyksiä nousta kansainvälisesti merkittäväksi digisisältöjen kehitys- ja 11

12 tuotantopaikaksi. Hanke kehittää Tamperetta ja Pirkanmaata digitaalisten sisältöjen tuotantoympäristönä. AV-Step1 -hankkeessa muotoillaan lopullinen hankekokonaisuus, luodaan tavoitteet sekä kootaan yhteen tarvittavat taustatiedot toimintaympäristön kehityshankkeen rahoitushakemuksen tekemiseen. Hankkeeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: digitaalinen sisältöselvitys, jonka avulla analysoidaan Tampereen osaamisen kärki, nykyisten toimintaympäristöjen toimintamallien selvitys, sopivan hakijatahon ja toimintaympäristön ylläpitäjän selvitys ja valinta yhdessä Luova Tampere -ohjelman edustajan kanssa, toimintaympäristön kehittämisavustushakemukseen liittyvä hankesuunnitelma ja kehittämisavustushakemuksen tekeminen. DesignOnTampere 2010 DesignOnTampere ry Anna Mattelmäki anna(a)mukava.net Kesto: 6-12 / 2010 DesignOnTampere -konsepti sisältää syksyisen tapahtumaviikon sekä Designtorin joulun aikaan. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Tapahtuman pysyviä osia ovat Tampereen Design District -kartta, Hämeenkadun näyteikkunanäyttelyt, Guerilla Lightning sekä Designtori. Hankkeen tarkoitus on parantaa suomalaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan, kehittää vientiä, kohentaa Pirkanmaan designimagoa, elävöittää Tampereen keskustakulttuuria, verkostoida alan toimijoita yhteistyöhön sekä innostaa ihmiset kiinnostumaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta kulutuksesta. Hämeenpuiston ystävät Tampereen kaupunki, Tosi Siisti hanke, Saara Saarteinen saara.saarteinen(a)tampere.fi Kesto: 1/ /2010 Hämeenpuisto on upea puisto, jossa on tällä hetkellä liian vähän toimintaa. Hämeenpuiston ystävät -hankkeen avulla pyritään löytämään uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa sekä luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda Hämeenpuistosta siisti, elävä ja viihtyisämpi puisto. Pyrkimyksenä on, että hanke elävöittää Tampereen keskustaa ja tuo erilaisia elämyksiä kaikkien kaupunkilaisten ulottuville. Tavoite on, että Hämeenpuistossa on kevään 2010 jälkeen uudenlaista toimintaa, jota organisoidaan yhteistyössä Tampereen kaupungin yksiköiden, Hämeenpuiston asukkaiden, järjestöjen ja yrityksien kanssa. Mahdolliset uudistukset voidaan jakaa neljään lohkoon: 1. Rakenteelliset uudistukset, 2. Palvelujen kehittäminen, 3. Uusi toiminta ja 4. Hämeenpuiston ystävät (uusi toimintatapa) Kulttuurialan yrityskehitystoiminnan käynnistäminen Professia Oy, Anne-Mari Järvelin Kesto: 12/ /2007 Luovien toimialojen (mm. tapahtuma- ja näyttelytuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, teatteri, käsityö, elokuva- ja tv-tuotanto, muotoilu, kuvataide ja graafinen ala) yrityksillä on erilaisia yritystoimintaan liittyviä haasteita kuin esimerkiksi perinteisessä teollisuudessa tai ict-toimialalla. Selvitystyön tavoitteena on tutkia millaisella toimintamallilla luovien toimialojen yritysideoita ja 12

13 yrityksiä voisi auttaa ja kehittää eteenpäin ja kasvuun. Selvityksen tavoitteena on kuvata kehitysohjelma, joka on suunnattu luovien toimialojen yritysten auttamiseksi. Kuvauksessa on huomioitu seuraavat osa-alueet: konseptin sisältöosa-alueet, organisointimalli, rahoituslähteet, toimijaverkosto, ensimmäisen ja toisen vuoden toimintasuunnitelma, budjetti ja rahoitussuunnitelma. Hanke siirtyi toteutukseen LUKE-ohjelmana. Runokaupunki Tampereen Runoviikko ry Ritva Hokka-Ahti ritva.hokka-ahti(a)koti.tpo.fi Kesto: 5-6 / 2010 Runokaupunki-festivaali täyttää Tampereen viikon ajaksi erilaisilla runouteen liittyvillä tapahtumilla. Hanke kokoaa yhteen, koordinoi ja tiedottaa tapahtuman sateenvarjon alla itsenäisesti järjestettävistä tapahtumista. Festivaali on avoin teatterin, musiikin, tanssin, elokuvan ja kuvataiteen toimijoille. Se tarjoaa poikkitaiteellista, runouteen painottuvaa ohjelmaa ja kokoaa yhteen kaikenlaisia ihmisiä lapsista ja nuorista ikä-ihmisiin. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa Tampereen profiilia kirjallisuuskaupunkina. Tavoitteena on erityisesti saada ihmiset osallistumaan aktiivisesti ja tuottamaan itse runoutta sekä muuta kaupunkikulttuuria. Festivaali tavoittelee jatkuvuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuurialan lehden tuotteistuksen ja myynnin osaamisen lisääminen Eurooppalaisen Filosofian Seura ry. Sami Syrjämäki sami.syrjamaki(a)uta.fi Kesto: 01 12/2007 Hankkeessa tuotteistetaan ja vahvistetaan kaupallisesti jo nyt elinvoimaista kulttuurituotantoa, jolla on nykyistä tasoaan huomattavasti laajempi taloudellinen potentiaali. Hankkeessa kasvatetaan liikevaihtoa ja myyntikatetta merkittävästi lisäämällä myyntiä sekä mainosmyyntiä. Hankkeen aikana pyritään nostamaan toiminta sille tasolle, että se mahdollistaa toiminnan merkittävän kasvamisen. EFS julkaisee yhtä Suomen suurimmista kulttuurilehdistä. DIMEKE Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Veima markku.veima(a)tamk.fi Kesto: 2/ /2009 Hanke on osa Oulun yliopiston hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta Dimeke. DiMeKe - hankkeessa kehitetään digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Tuotekehitys on tässä hankkeessa prosessi, jossa kehitetään konseptisuunnittelua, käsikirjoittamista ja tarinan kerronnan taitoa. Olennainen osa tuotekehitysprosessia on myös tuoteaihioiden ja suunnitelmien tuotannollinen arviointi kohteena hankkeen aikana kehitellyt konseptit ja käsikirjoitukset. Osallistujia valmennetaan myös monikanavajakelun osaajiksi sekä kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen palvelukonsepteja ja mediatuotteita tuotekehitystyöpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen digitaalisilla foorumeilla, jossa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Lisäksi järjestetään koko toimialalle avoimia kansainvälistymisseminaareja sekä kansainvälinen Sagas-workshop käsikirjoitusten edelleen 13

14 kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Yhteisöllinen elokuva-alusta Tuotantoyhtiö Energia Oy Timo Vuorensola timo.vuorensola(a)starwreck.com Kesto: 10/ /2008 Internetin hyödyntäminen elokuvatuotannoissa itse tuotantoprosessin aikana on ollut vähäistä. Star Wreck: In the Pirkinning -elokuva on saavuttanut yli 3 miljoonaa katsojaa. Yhteisöllinen elokuva-alusta hankkeessa pyritään hyödyntämään Star Wreck -hankkeen aikana kertynyttä kokemusta uudenlaisesta elokuvatuotantoprosessista. Hankkeen tavoitteena on koota samaan palveluun kymmeniä tuhansia käyttäjiä, jotka ovat joko kiinnostuneita elokuvista, harrastavat elokuvantekoa tai tekevät av-tuotantoja ammatikseen. Hankkeen aikana luodaan internetpohjainen elokuvastudio, jossa satojen palkattujen työntekijöiden sijaan liikkuu kymmeniä tuhansia, yhteisöllistä elokuvantekoa omaksi ilokseen harrastavia luovia henkilöitä. Hankkeen lopputuloksena on synnyttää merkittävää liiketoimintaa elokuva-alalle Tampereella. Kaii Higashiyaman jalanjäljillä - kulttuurimatkapaketin tuottaminen ja pilottimarkkinointi Harjula Production Jarmo Talasrinne jarmo.talasrinne(a)linkosuo.fi Kesto: 10/ /2007 Hankkeen tavoitteena on, että japanilaiset matkailijat löytävät Tampereen uudenlaisena matkakohteena, Tampereen tunnettuus kasvaa ja japanilaisten matkailijoiden määrä Pirkanmaalla kasvaa. Hankkeen kumppanina Japanissa on Nikkei-konserni. Hankkeen taustana on Japanin kansallistaiteilija Kaii Higashiyaman vierailu Suomessa ja Tampereella vuonna Hän ihastui pohjolan luontoon, erityisesti sen valoon ja yöttömään yöhön. Hankkeessa tuotetaan kulttuurimatkareitti Kaii Higashiyaman jalanjäljillä ja paketoidaan se korkeatasoiseksi matkapaketiksi japanilaisille, vaativille ja laatutietoisille kulttuurimatkailijoille. Klub Tampere: pilotti Suomen Itämeri-instituutti Esa Kokkonen esa.kokkonen(a)tampere.fi Kesto: 6/ /2007 Klub Tampere on tamperelaisen kulttuuriteollisuuden vienninedistämiseksi tarkoitettu pilottihanke, jonka ensimmäisenä kohteena on Pietarin kaupunki ja sen kulttuurikuluttajat. Klub Tampere - hankkeen tavoitteina on muodostaa tamperelaisille kulttuuritoimijoille uusia paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä luoda kulttuuritoimijoille selkeä ja toimiva konsepti kansainvälistymispyrkimysten toteuttamiseksi. Hankkeen partneriverkostossa on mukana tamperelaisia graafisen taiteen, lasitaiteen, muotoilun, designin ja vaatesuunnittelun toimijoita sekä muusikoita. Casual-pelien kv-hanke Moido Games Oy Tero Laukkanen tero.laukkanen(a)moidogames.com Kesto: 6/2007 9/2007 Casual-pelimarkkinat ovat yksi nopeimmin kasvavista peliteollisuuden segmenteistä. Suomalainen peliteollisuus ei kuitenkaan perinteisesti ole toiminut tässä segmentissä. Tietokonepelien saaminen 14

15 kansainväliseen julkaisuun vaatii kansainvälisen jakelusopimuksen saamista. Kuitenkaan ilman audiovisuaalisesti näyttävää ja perustoiminnallisuudet sisältävää myyntidemoa, joka välittää lopullisen pelin pelikokemuksen, ei ole mahdollista vakuuttaa kansainvälisiä julkaisijoita. Hankkeessa lähestytään kansainvälisiä casual-markkinoille erikoistuneita julkaisijoita. Formaattikehittämö Aito Media Oy Ilkka Hynninen ilkka(a)aito.tv Kesto: 4/ /2007 Formaattikehittämössä innovoidaan kansainväliseen vientiin suuntautuvia televisioohjelmakonsepteja eli formaatteja. Formaattikehittämöllä on kahdenlaisia tavoitteita: 1) Formaattien luominen kansainvälisille markkinoille.2) Näiden ohjelmien toteuttaminen myös suomalaisilla markkinoilla. Ohjelmakonsepteja jalostetaan yhdessä kansainvälisillä markkinoilla toimivien ihmisten kanssa. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tehdä kaksi teaser-hanketta, viedä uusia ideoita aktiivisesti eteenpäin, etsiä kansainvälisiä kontakteja erityisesti formaattien myyjiä ja konsultteja sekä löytää uusia rahoituskanavia. Formaattikehittämön jatkohanke Aito Media Oy, Ilkka Hynninen ilkka.hynninen(a)aitomedia.fi Kesto: 02 12/2008 ja v.2009 Vuodet on jatkoa vuoden 2007 Formaattikehittämön 1. vaiheelle. Kansainvälistymisapu: Fintiro Culture Fintiro Culture Oy Virve Manninen virve.manninen(a)fintiro.com Kesto: 12/2007 6/2008 Hankkeen tavoitteena on viedä suomalaisia ja erityisesti tamperelaisia kulttuuriteollisuuden tuotteita saksankieliseen Eurooppaan erityisesti Saksaan ja Itävaltaan sekä suunnitella ja hallinnoida eri alojen EU-kulttuurihankkeita; osallistua messuille/myyntitapahtumiin Saksassa ja Itävallassa sekä tehdä yhteistyötä jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa em. maissa. Fintiro Culture Oy muodostaa pitkäjänteisen vientiringin, hallinnoi sitä ja edustaa kotimaisia asiakkaitaan ulkomailla alan messutapahtumissa. Pirkanmaalle äänikirjateollisuuden keskittymä Filmaattiset Oy Juha-Pekka Ristmeri juha-pekka.ristmeri(a)filmaattiset.fi Kesto: 4/2007 6/2008 Keski-Euroopassa ja muun muassa Pohjois-Amerikassa äänikirjat ovat vuosi vuodelta yhä suositumpia. Niiden markkinat kasvavat nopeammin kuin perinteinen painettu kirjallisuus. Suomalaisia teoksia on saatavilla toistaiseksi niukasti. Hanke koostuu kahdesta osasta: 1.) Teknologinen innovaatio ja palvelukonsepti: luodaan loppukäyttäjille suunnattu mahdollisimman helppo ja yksinkertainen tapa hankkia audiokirjoja. Kuluttajille äänikirjojen lataaminen suoraan sähköisesti esim. Mp3-soittimiin, ipodeihin, mobiililaitteisiin ja muihin vastaaviin laitteisiin on 15

16 luonnollisin väline tulla audiokirjojen kuluttajiksi. 2.) Sisällöntuotanto: tuotetaan pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa pilottisarjoja laadukkaista äänija audiokirjoista. Kiertonäyttelytehdas Työväen museoyhdistys ry Kalle Kallio kalle.kallio(a)tyovaenmuseo.fi Kesto: 5/ /2007 Kiertonäyttelytehdas on hanke, jossa luodaan uusia tamperelaisia konsepteja kiertonäyttelyiksi museoille. Kiertonäyttelytehdas kehittää yhteistyötä näyttelyjärjestäjien ja alan yrittäjien välillä, selvitysten ansiosta alan yritysten toimintamahdollisuudet paranevat ja syntyy uusia yhteistyön muotoja. Hanke jakautuu kahteen osaan: 1.)Selvitysosa: selvitetään tamperelaisten yritysten osaaminen ja tarjonta sekä tamperelaisten näyttelyjärjestäjien tarpeet eli kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Tämän jälkeen tehdään markkinatutkimus, jossa selvitetään kiertonäyttelytehtaaseen kohdistuvaa kysyntää. 2.)Tuotanto-osa: pilotoidaan näyttelyprosessia ja kiertonäyttelytoimintaa ensimmäisen pilottihankkeen osalta. BizAidPoint Moniverso Tarja Talvela tarja.talvela(a)moniverso.fi Kesto: 4/2007 4/2008 BizAidPoint-hanke tukee, kehittää ja kasvattaa luovan alan ja kulttuurisektorin yrittäjän liiketoimintaa ja auttaa kansainvälistymisen tiellä. Hankkeessa luodaan ns. back-up -toiminto, joka toimii vertaistukena, kumppanina ja resurssina luovan alan toimijoille. BixAidPoint on asiantuntijaverkosto, joka tuottaa mm. ulkomaankaupan palveluita, messu-, markkinointi- ja viestintäpalveluita sekä taloushallinnon peruspalveluita. Hankkeen virtuaaliassistentit tuottavat palvelut pääasiassa etätyönä. BizAidPoint vapauttaa aikavarkaista ja auttaa keskittymään omaan ydinosaamiseen. Julkisen ja yksityisen toimijan välinen verkkopalveluyhteistyö, tapahtumakalenteri Professia Oy Minna Ilmén minna.ilmen(a)professia.fi Kesto: 6/ /2007 Hankkeessa toteutetaan palvelu, joka integroi alueen tapahtumatarjonnan yhteen paikkaan ja mahdollistaa tehokkaan markkinointikanavan kulttuurin, viihteen ja erilaisten tapahtumien parissa toimiville tahoille. Tapahtumakalenteri palvelee paikallisia kaupunkilaisia ja muualta tulevia matkailijoita. Hanke toteutetaan Tampereen kaupungin ja Aamulehti Kustannus Oy:n verkkopalveluyhteistyönä. Taideretki-paketit Taidesuunnistus ry Heini Orell taidesuunnitus(a)taidesuunnistus.net 16

17 Kesto: 8/ /2008 Hankkeessa kehitetään kuvataiteen, käsityön ja muotoilun tekijöiden liiketoimintaosaamista, palveluiden koordinointia sekä markkinointia. Hankkeessa perustetaan tuotantotoimisto, jossa toteutetaan suunniteltuja kehittämistoimia. Tärkeimpänä tavoitteena on yhteisöjen taideretki - toiminnan konseptointi, toimijoiden aktivointi, pakettien tuotteistaminen sekä toiminnan lanseeraus. Hankkeessa kehitetään taideretkipaketit, jotka sisältävät opastettuja kiertokäyntejä ja räätälöityjä työpajoja. Tevanake-pörssi Ateljeekatu osk Inka Lymi inka.lymi(a)ateljeekatu.fi Kesto: 12/ /2007 Tevanake-pörssi on tarkoitettu kaikille TeVaNaKe-alan (tekstiili, vaatetus, nahka ja kenkä) toimijoille, niin pienille kuin suurille yrityksille, oppilaitoksille, palveluntuottajille, freelancereille, alihankkijoille, myymälöille/myymäläketjuille ja muille yhteisöille. Palvelun tarkoituksena on helpottaa verkottumista, työmahdollisuuksien ja työntekijöiden löytymistä sekä toimia tiedonvälittäjänä. Erityisen suuri apu palvelusta on alan alihankintaa tekeville ja teettäville sekä alan osa-aikaista työvoimaa kiireellisesti tarvitseville yrityksille. Tevanake-pörssin tavoitteena on osaltaan tukea työllisyyttä sekä myös pienten yritysten mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Kv-tason animaatiostudio Tampereelle EpidemZOT Mikael Wahlforss wahlforss(a)epidem.pp.fi Kesto: 11/ /2009 Valmisteluhankkeen aikana luodaan pilottimateriaalia kansainvälisen rahoituksen saamiseksi. Hankkeen lopullisena tavoitteena on jatkuva suurimittainen animaatioelokuvien tuotantotoiminta Tampereella. Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen tähtää yhteistuotantoon ranskalaisen Ellipsanime-studion kanssa. Jatkossa Animaatiostudio tuottaa omiin konsepteihin perustuvia kansainvälisiä animaatiosarjoja sekä toimii yhteistuottajana ja alihankkijana muiden yhtiöiden tuotannoissa. Animaatiotoiminta on voimakkaasti kasvava ala ja sisällöt ovat helposti kansainvälistettävissä. Animaatioita käytetään mm. videopeleissä, internetsisällöntuotannossa, matkapuhelinviihteessä ja yritysten opetus- ja markkinointimateriaaleissa. Animaation kansainvälistymishanke Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro Jyrki Kaipainen jyrki(a)cameracagliostro.fi Kesto: 6/ /2009 Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa pirkanmaalaisten animaatioiden kansainvälistymistä. Hankkeessa on kaksi osiota: pyritään löytämään jo valmistuneille elokuville uusia vientimarkkinoita sekä pyritään löytämään kansainvälisille markkinoille sopivia produktioita, hakemaan niille rahoitus ja saamaan ne hankkeen aikana toteutukseen. Esiselvitys: Sosiaalinen sirkus Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi 17

18 Kesto: 3/2009 4/2009 Sosiaalisen sirkuksen -esiselvityksen tarkoitus on kartoittaa sosiaalisen sirkustyön mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää sosiaalisen sirkuksen toimintatapoja, yhteistyömahdollisuuksia ja -tahoja laaja-alaisen valtakunnallisen ESR-rahoitteisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnistämiseksi vuosille Esiselvityksessä etsitään ja kartoitetaan eri sektorien tarpeisiin perustuvalle sirkustyölle uusia, monimuotoisia palveluita ja kehitetään toimiviin käytänteisiin pohjautuvia liiketoimintamalleja sirkusalan (yritys)toiminnan kehittämiseksi. Sirkuksen toimintakenttä laajenee ja sirkusten sekä sirkustaiteilijoiden ammatilliset ja liiketoimintavalmiudet kehittyvät ja työllisyysmahdollisuudet paranevat. Samalla esiselvityksen jälkeen mahdollisesti toteutettavat sosiaalisen sirkuksen käytännön hankkeet palvelevat esim. sosiaalityön uusia palvelumalleja sirkustyön avulla. Sosiaalisen sirkuksen on mahdollista tarjota elämyksellisiä, palkitsevia, kasvattavia kokemuksia erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita opetuksessa, sosiaalisessa kasvussa tai ovat syrjäytymisvaarassa. Sarjakuvan vienti Royal Comics Syndicate Timo Kähkönen timo(a)kahkonen.com Kesto: 11/2008 4/2009 Hankkeessa luodaan kotimaisille sarjakuvantekijöille kansainvälistymiskanava, joka huolehtii sarjakuvien markkinoinnista ja myynnistä tekijöiden puolesta. Toiminnan ydin on Syndikaattoriohjelma, johon on koottu kaikki toiminnan osa-alueet: sivuston ja aineiston hallinta, kieliversioiden muokkaus sekä markkinoinnin, myynnin, laskutuksen ja tilitysten työkalut. Hankkeen markkinoinnissa ja myynnissä käytetään verkkokauppaa ja tarvittaessa ihmistyövoimaa. Hankkeen tärkein tavoite on kotimaisten sarjakuvantekijöiden taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Kulttuuriportti Tampereen kaupunki, alihankkijana Semanteri Oy Minna Ilmén minna.ilmen(a)semanteri.fi Kesto: 1/2009 5/2009 Pirkanmaan kulttuuriportti -hankkeen kautta haetaan ratkaisua kuinka yhdistää pirkanmaalainen kulttuurialan osaamisen ja alan kysyntä. Tavoitteena on rakentaa palvelu, joka toimii kulttuurin toimialan markkinointikanavana ja mahdollistaa erityisesti alan pienten toimijoiden lisääntyvän näkyvyyden. Hankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma ja toteuttamisselvitys Pirkanmaan alueen kulttuurin tekijöitä markkinoivasta verkkopalvelusta. Palvelu edistää kulttuurin tekijöiden saavutettavuutta ja tarjoaa kanavan ostaa kulttuurialan tekijöitä tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Palvelun kohderyhmänä ovat kulttuurialan tekijät, kuten musiikin, kuvataiteen, tanssin, teatterin, sirkuksen ja muiden esittävien taiteiden, kirjallisuuden, käsityön, muotoilun, muodin, elokuvan ja animaation osaajat Pirkanmaalla, jotka haluavat tavoittaa potentiaalisen asiakkaan. Palvelu mahdollistaa osaltaan myös uusien kulttuuriyritysten syntymisen ja edellytykset yritysten uudistumiselle ja kasvulle. Hankkeessa suunniteltavan palvelun kautta loppukäyttäjät, kyseisiä 18

19 palveluita tarvitsevat tahot, tavoittavat suoraan edellä mainitut kulttuurialan toimijat. Varsinainen palvelun rakentamisvaihe toteutetaan erillisellä rahoituksella hyödyntäen tämän projektin tuloksia. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: Palvelun konseptisuunnitelma Palvelun toteutusedellytysten selvitys Ydintoimijaverkoston ja avainkumppaneiden identifiointi sekä sitouttaminen Kulttuurin verkkopalvelu Taidesuunnistus ry Noora Westerberg noora.westerberg(a)taidesuunnistus.net Kesto: 10/2009 3/2010 Kulttuuriportti-selvityshanke toteutettiin tammi-kesäkuussa 2009, selvitystyön toteutti Semanteri Oy. Tämä jatkohanke varmistaa sen, että verkkopalveluun, jonka Pirkanmaan lehtitalot rakentaa, saadaan myös luovien alojen tekijöitä eli sisältöä heti palvelun alkuvaiheessa. Ilman laadukasta ja runsasta sisältöä verkkopalvelu ei kiinnosta kuluttajia eli verkkopalvelun toista kävijäryhmää. Verkkopalvelun tavoitteena on yhdistää luovan alan osaaminen ja sen kysyntä. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä luovien alojen tilauskantaa ja lisätä näkyvyyttä ja asiakaskontakteja. Taidesuunnistus kerää alan tekijät palveluun, markkinoi palvelua aktiivisesti tekijöille, auttaa tarvittaessa tietojen viennissä ja konsultoi tekijöitä tarvittaessa verkkopalvelun käytössä. Pirkanmaan Lehtitalot toteuttaa omalla kustannuksellaan verkkopalvelun ja vastaa sen ylläpidosta ja markkinoinnista kuluttajille ja yrityskäyttäjille. Kulttuurivartti Suomen Kulttuurivartti Oy Marika Raitanen info(a)kulttuurivartti.fi Kesto: 12/ /2009 Kulttuuripalvelujen tarjonta ja ikääntyvän väestön tarpeet eivät kohtaa nykyisellään riittävän hyvin. Mm. ikäihmisten palvelukeskuksissa ja toimintapisteissä tarvitaan laadukasta ja suunnitelmallista sekä eri kohderyhmille suunnattuja kulttuuripalveluja. Hankkeen aikana luodaan PPP-toimintamalli (public private partnership), jossa sopivat palvelujen tarjoajat kohtaavat kysynnän välitoimijan organisoimana. Hankkeessa myös luodaan uutta liiketoimintaa kulttuuritoimijoille ja paketoidaan kulttuurisisältöjä vastaamaan kohderyhmien tarpeita. Hanke työllistää kulttuurin ammattilaisia ja pitkän linjan taiteilijoita sekä synnyttää uuden PPP-mallin. KULTTUURITUOKIOISSA YLI OSALLISTUJAA VUONNA 2008 Ikäihmisille suunnattu kulttuurivarttitoiminta on kahden ensimmäisen vuotensa aikana saavuttanut suuren suosion. Kaiken kaikkiaan Kulttuurivartti järjesti vuonna 486 tuokiota ja niissä oli osallistujia yhteensä henkilöä. Keskimääräinen osanottajamäärä tuokioissa oli 21 henkilöä. Toiminta on levittäytynyt eri puolille kaupunkia niin, että kaukaisimmat tuokiot järjestetään Tampereen pohjoisimmassa kylässä Kaanaassa lähes 50 kilometrin päässä keskustasta. Kulttuurivartin lähtöajatuksena on tuoda toiminta lähelle ikäihmisiä, ja sen vuoksi tuokioiden vetäjät ja esiintyjät jalkautuvat paikkoihin, joihin varttuneen väen on luonteva tulla tai joissa he muutoinkin viettävät aikaansa. Kulttuurivartteja järjestetään pääosin eri kaupunginosien palvelu- ja päiväkeskuksissa. Vuonna 2008 tuokioita järjestettiin Tampereella 23 paikassa. Lisäksi Rauman seudulla toteutettiin kahdeksassa kunnassa pilottiprojekti Kulttuurilaturi-hankkeen puitteissa. 19

20 Tampere Art Factory Tampereen ammattikorkeakoulu, taiteen ja viestinnän osaamiskeskus Antti Haapio antti.haapio(a)tamk.fi Kesto: 3/2009 8/2009 Hankkeessa toteutetaan TAF tapahtuma, jossa esitellään tamperelaisten kulttuurialan (TAMK ja PIRAMK) opiskelijoiden osaamista Finlaysonin alueella. Tapahtumaviikonloppu on Esillä ovat oppilastöiden elokuvanäytökset ja muut av-puolen tuotannot, kuvataidenäyttelyt sekä performanssit ja klubi-illat. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kulttuurialasta kiinnostuneet nuoret. Lisäksi vahvistetaan Finlaysonin alueen profiilia kulttuuri- ja media-alojen toimijoiden keskittymänä, avataan laajalle yleisölle alueen toimijoiden osaamista. Hankkeen aikana rakennetaan toimiva yhteistyömalli kahden ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijoiden osaamisen esittelyyn ja kehitetään vuosittain toteutettava festivaalimalli. Festivaalimallin tarkoituksena on pyrkiä lisäämään kulttuurin tekijöiden tunnettavuutta, lisäämään alan opiskelijoiden yhteistyötä, alueen vetovoimaisuutta sekä parantamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä. FolkPassi Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry/ Pispalan Sottiisi Jukka Heinämäki jukka.heinamaki(a)sottiisi.net Kesto: 2/ /2009 Pispalan Sottiisin Folk Passi -kehittämishanke on osa laajempaa Folk Passi kehittämishanketta, johon kuuluu seitsemän kansanmusiikkifestivaalia: Haapavesi Folk Music Festival, Kaustinen Folk Music Festival, Kihaus Folk, Eteläpohjalaiset Spelit, Jutajaiset, YSTI Kaiken Kansan Festivaali ja Sata-Häme Soi. Hankkeessa toteutetaan Sottiisin osuus Folk Passi -kehittämishankkeesta. Folk Passi on merkittävä innovaatio ja avaus musiikkitapahtumien uudentyyppiselle yhteistyölle. Se ei ole pelkkä pääsylipputuote vaan siitä kehitetään festivaalien välinen yhteistyöväline, jolla tapahtumat auttavat toisiaan mm. saavuttamaan uusia kävijöitä ja yritysyhteistyökumppaneita. Hankkeen avulla Pispalan Sottiisi tehostaa toimintaansa ja parantaa toimintaedellytyksiään. Tähän pyritään lisäämällä festivaaliorganisaation henkilöstön osaamista, tiivistämällä yhteistyötä muiden kansanmusiikkifestivaalien kanssa, Folk Passin tuotekehitystyöllä sekä lisäämällä yritysyhteistyötä. Hankkeen aikana festivaaliorganisaatioiden henkilöstöä valmennetaan yritysyhteistyökumppaneiden hankintaan. Yritysyhteistyövalmennus toteutetaan ostopalveluna ulkopuolisen asiantuntijoiden avulla. Tavoitteet: - kansanmusiikkifestivaalien organisaatioiden (henkilöstön) ammattimaisen toiminnan ja osaamisen lisääminen - kansanmusiikkifestivaalien välisen yhteistyön lisääminen - Folk Passi -lipputuotteen kehittäminen ja markkinoinnin tuloksellisuuden parantaminen - työvälineiden kehittäminen festivaalien ja yritysten yhteistyön lisäämiseksi valtakunnallisesti ja alueellisesti - kehittää Folk Passista väline festivaalien yhteismarkkinointiin ja lipunmyyntiin DesignOnTampere 2009 SuperMukava osk Anna Mattelmäki anna(a)mukava.net 20

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa

SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 1 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko SYKE Kaupunkikulttuurin kehittäminen Oulussa 8.9.2010 Kaupunkisuunnittelun seminaari Samu Forsblom 8.9.2010 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi

Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi Teollisuuskaupungista taide- ja matkailukaupungiksi Antti Korkka, ohjelmajohtaja MW-Kehitys Oy Seppälän puistotie 15, PL 69, 35801 Mänttä www.mw-kehitys.com etunimi.sukunimi@mw-kehitys.com Antti Korkka

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus SATA - Saavutettava lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus Hankkeen tavoitteet SATA- hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tasa- arvoista osallistumista kulttuurin

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma. Kirsi Kaunisharju Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Kirsi Kaunisharju Keskeistä 19.8.2010 Hankeideat ideoiden jakaminen ja hyvät hankkeet Riittävät/olennaiset verkostot

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland

Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Creative and Inclusive Finland Luova ja osallistava Suomi Kreativa delaktiga Finland Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista-toimenpidekokonaisuuksien yhteinen aktivointi- ja koordinaatiohanke 2.9.2015

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot