LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET"

Transkriptio

1 LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET 1

2 LUOVAT TOIMIALAT Iron Sky -elokuvan lanseeraus Blind Spot Pictures Oy Merja Ritola Merja(a)blindspot.fi Kesto: 8/11 3/12 Iron Sky on tamperelaisen Energia Productionsin Blind Spot Picturen kanssa tuottama tieteiselokuva, joka valmistuu tammikuussa Iron Sky:n ensi-ilta ja lanseeraaminen antavat ison mahdollisuuden saada näkyvyyttä Tampereelle ja tamperelaiselle sisältötuotanto-osaamiselle. Tällä hankkeella mahdollistetaan Tampereen näkyminen parhaalla tavalla elokuvan ensi-illassa, josta luodaan merkittävä kansainvälinen mediatapahtuma. Iron Sky:n ensi-ilta on maaliskuun 2012 loppupuolella. Lanseeraustapahtuman alustavaan ohjelmaan kuuluu ensi-ilta-gaala, elokuvaan liittyvä konsertti ja ensi-iltajuhlat sekä 1-3 maksullista Iron Sky elokuvanäytöstä. Teatteritekstitys Tampereen Komediateatteri Oy Panu Raipia panu.raipia(a)komediateatteri.fi Kesto: 5/2011-4/2012 Tampere tunnetaan teatterikaupunkina. Nyt toteutettava hanke huomioi teatterista kiinnostuneet erityisryhmät ja mahdollistaa teatteriesityksen seuraamisen myös ulkomaisille katsojille sekä kuulovammaisille katsojille. Hankkeessa luodaan teatteriesityksen tekstityssovellus, jonka avulla katsoja voi seurata esityksen tekstitystä ipadillä englanniksi tai suomeksi. Sovellus mullistaa perinteisen teatterikokemuksen laajentaen katsojapohjaa täysin uusille kansanryhmille. Hankkeen tekstityssovellus pilotoidaan Komediateatterin Viisi naista kappelissa -näytelmässä, joka käännetään englanniksi. Hankkeen jälkeen sovellus on ensin tamperelaisten teattereiden käytössä Kyy Gamesin hoitaessa sovelluksen hallinnoinnin, käyttöönoton ja valvonnan. Hankkeesta hyötyvät teatterien lisäksi kävijämäärien kasvaessa myös Pirkanmaan muut matkailutoimijat sekä erityisryhmät, joiden palvelut monipuolistuvat. Hankkeen odotetaan lisäävän teatterikatsojien määrää niin Pirkanmaalla kuin muuallakin, ja Tampere kasvattaa mainettaan innovatiivisena teatteripääkaupunkina. Voimaa taiteesta Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Niina Torkko niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 8/ /2011 (koko hanke päättyy 12/2012) Suomessa on viime vuosina kehitetty taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvointialalle. Näiden menetelmien tarve lisääntyy yhteiskunnan muuttuessa ja erilaisten ongelmatilanteiden monimutkaistuessa. Voimaa taiteesta -hanke tarjoaa sekä hyvinvointialalla työskenteleville että luovilla aloilla työskenteleville henkilöille uudenlaisia työvälineitä. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja, jotka yhdistävät luovien alojen ja hyvinvointialojen osaamisen taiteen soveltavien menetelmien alueella. Palvelumalleista kootaan julkaisu. 2

3 Hankkeen aikana järjestetään palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvää koulutusta ja annetaan yrittäjyysneuvontaa. Hankkeen tavoitteena on työllistää luovan alan ammattilaisia hyvinvointialan yhteisöissä ja ottaa käyttöön uusia taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä. Tavoitteena on muokata luovan alan menetelmiä selkeiksi palvelutuotteiksi, joita hyvinvointialan organisaatioiden on helppo tilata. Luova Suomi Teknillinen korkeakoulu Silja Suntola silja.suntola(a)tkk.fi Kesto: 4/ /2011 Osatoteuttajana: Luova Tampere, Ulla Vehmasaho Luova Suomi -hanke koordinoi Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauteen kuuluvaa valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hanketta toteuttaa TKK Dipoli yhteistyössä Luova Tampere -ohjelman ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen kanssa. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Hankkeen tehtävänä on valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toiminnan strateginen suuntaaminen ja toimialakohtaisten tarpeiden huomioiminen. Keskeisenä tehtävänä on myös viestintä, jonka kautta hankkeissa syntyviä toimintamalleja levitetään toimijoiden ja päättäjien keskuuteen sekä alan tietoperustan vahvistaminen ja tilastointi. Tampereen kaupungin osakokonaisuutena hankkeessa ovat valtakunnallisten hanketyöpajojen ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen erityisesti yrittäjyyden kehittäjäverkostojen alueella. Pirkanmaan festivaalit - Voimaa verkostoista Tampereen Teatterikesä ry Hanna Rosendahl hanna.rosendahl(a)teatterikesa.fi Kesto: 4/ /2011 Hanke koostuu kahdesta eri hakemuksesta, joille on saatu rahoitus myös Pirkanmaan liitolta. Yhteensä hakemuksissa on mukana 23 organisaatiota ja 26 erillistä festivaalia. a) Voimaa verkostoista (haasteellisten alueiden osahanke) b) Voimaa verkostoista (suurten kaupunkiseutujen osahanke) Projektin tehtävänä on kehittää pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien verkostoitumista, luoda yhteistoiminnan rakenteita, lisätä festivaalitoimintaa kehittäviä innovaatioita ja kasvattaa kulttuurituottamisen osaamista. Projektin tarkoituksena on parantaa kohderyhmään kuuluvien kulttuurifestivaalien toimintaedellytyksiä, osaamista ja tuottavuutta. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikki Pirkanmaan alueen keskeiset festivaalitoimijat yhteiseen Pirkanmaan festivaalit - verkostoon. Yhteistoiminta kehittyy rakenteellisesti (projektikoordinaattori, ohjausryhmän kokoukset, jäsenfestivaalien yhteiset kehittämisseminaarit, teematyöryhmät, arviointiryhmät, yhteinen työntekijä- ja kalustopankki, keskitetyt kävijätutkimukset, kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien yhteisedustuksen koordinointi, yhteisten nettisivujen kalusto-, työntekijä- ja tietopankin suunnittelu sekä intrasivujen luonti ja koordinoitu tiedotus). Yhteistoiminnan avulla festivaalien laatua ja toimintaa pystytään kehittämään ja konseptoimaan. Verkostoitumisen avulla saadaan ratkaistua aikataulujen ja sisältöjen koordinaatio- ongelmia, mikä monipuolistaa alueen kulttuuritarjontaa, ja saadaan kehitettyä ja tehostettua yhteistoimintaa myös matkailutoimijoiden 3

4 kanssa. Perustettavasta työntekijäpankista voidaan rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka työsuhteet saadaan kokovuotisiksi. Perustettavasta kalustopankista saadaan festivaalien hallussa olevaa tekniikkaa tehokkaaseen käyttöön kierrättämällä sitä festivaalilta toiselle ja pystytään jakamaan festivaalitoiminnan osaamista, 'hiljaista tietoa', kaikkien festivaalien hyödyksi. Tavoitteena on luoda nettisivuille festivaaliosaamisen ydinalueisiin keskittyvä festivaalityön tietopankki. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikista festivaaleista myös toimintaa suuntaavia kävijäkyselyitä. Kootun faktatiedon avulla festivaalien toimintaa voidaan kehittää edelleen ja parantaa niiden laatua. Projektin tuloksena Pirkanmaan imago korkeatasoista ja monipuolista kulttuuria tarjoavana seutuna vahvistuu ja alueen vetovoima lisääntyy. Tästä hyötyvät paitsi kohderyhmään kuuluvat kulttuurifestivaalit, myös alueen muut yritykset (mm. matkailu-, kuljetus- ja hotelliyritykset). Siitä hyötyvät myös maakunta ja kaupungit. Kansainvälistä verkostoitumista kehitetään tiivistämällä yhteyksiä ulkomaisiin sisarfestivaaleihin. Projektiin on budjetoitu 4 ulkomaan matkaa. Matkat koostuvat kahdesta kahden hengen matkasta (2 x 2), jotka suorittaa koordinaattori ja myöhemmin tarkentuvan matkakohteen osalta olennaisen hankkeeseen osallistuvan festivaalin edustaja. Toisella matkalla koordinaattorin mukana on haasteellisten alueiden (TL3) festivaalien edustaja ja toisella suurten kaupunkiseutujen (TL4) festivaaliedustaja. Matkat hyväksytetään etukäteen rahoittajalla. Yhtenä projektin tavoitteista on ympäristöasioiden nosto festivaalien agendalle ja jokaiselle festivaalille tehtävät ympäristösuunnitelmat. LUKE - luovien alojen kehitysohjelma Luova Tampere Jorma Ranta jorma.ranta(a)luovatampere.fi Kesto: 6/ /2011 LUKE - luovien alojen kehittämisohjelma vastaa Luova Tampere -ohjelman Luovat toimialat - teeman tavoitteisiin kehittää kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurialan liiketoimintaosaamista sekä yhteistyöverkostoja luovien toimialojen sisällä että muun elinkeinoelämän välillä. LUKEssa pyritään lisäämään luovien toimialojen yritysten lukumäärää, liiketoimintaosaamista, myyntiä, laajentaa markkinoita ja luoda uusia kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Asiakkaina ovat sekä henkilöt, jotka haluavat perustaa yrityksen, että yritykset, joilla on tarvetta kehittää toimintaansa. Toimintamalleina ovat mm. yritysneuvonta, konsultointi, koulutus, yhteistyöverkostot ja mentori- ja sparrausringit. Toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevia palveluita yritysten kehittämiseksi, kuten esimerkiksi Ensimetrin ja TE-keskuksen palveluja. Hankkeessa käynnistetään uudenlainen kehittämistoiminta luoville toimialoille. DIMEKE jatkohanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Veima markku.veima(a)tamk.fi Kesto: 1/ /2011 Hanke on osa Oulun yliopiston hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta Dimeke. DiMeKe -hankkeessa kehitetään digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Tuotekehitys on 4

5 tässä hankkeessa prosessi, jossa kehitetään konseptisuunnittelua, käsikirjoittamista ja tarinan kerronnan taitoa. Olennainen osa tuotekehitysprosessia on myös tuoteaihioiden ja suunnitelmien tuotannollinen arviointi kohteena hankkeen aikana kehitellyt konseptit ja käsikirjoitukset. Osallistujia valmennetaan myös monikanavajakelun osaajiksi sekä kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen palvelukonsepteja ja mediatuotteita tuotekehitystyöpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen digitaalisilla foorumeilla, jossa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Lisäksi järjestetään koko toimialalle avoimia kansainvälistymisseminaareja sekä kansainvälinen Sagas-workshop käsikirjoitusten edelleen kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisesti päähakijan ja neljän osatoteuttajan kesken. Osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto yliopiston Medialaboratorion Crucible Studio, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeella on yhteistyökumppaneina Suomen Punainen Risti, Pelastakaa, Lapset ry ja POEM Säätiö. Toimintaperiaatteena on toteuttajien osaamisen valtakunnallinen kierrätys koulutus- ja tuotekehitystyöpajoissa ja seminaareissa. DesignOnTampere2011 DesignOnTampere ry Emilia Kiialainen emilia.kiialainen(a)gmail.com Kesto: 6/ /2011 DesignOnTampere 2011-hankkeen tarkoitus on parantaa tamperelaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan ja kehittää vientiä ja kohentaa Pirkanmaan designimagoa. Lisäksi hanke elävöittää Tampereen keskustakulttuuria tuomalla tapahtumat helposti lähestyttäviksi ja tuottamalla uudenlaisia elämyksiä, kohdeyleisönä kaikenlaiset ihmiset. DOT-konsepti sisältää kolme päähanketta: DesignOnTampere -kartan, Tampereen designviikon sekä Designtori Joulu -tapahtuman. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Vuoden 2011 tapahtuma järjestetään Tapahtuman teema on design uncovered. Teeman avulla yleisölle esitellään henkilöitä, valmistusta ja ideoita designtuotteiden takana. Prospero Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 6/ /2011 PROSPERO on eurooppalainen teatterihanke, jossa ovat mukana: Théâtre National de Bretagne (Rennes, Ranska), Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italia), Théâtre de la Place (Liège, Belgia), Fundacão Centro Cultural de Belém (Lissabon, Portugal), Schaubuhne am Lehniner Platz (Berlin, Saksa) ja Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus (Tampere, Finland). Viiden vuoden aikana PROSPERO-hankkeessa tuotetaan kolmella sisäkkäisellä "kehällä" (Suuret tuotannot, Kansalliset tuotannot ja Nuorten ohjaajien tuotannot) yhteensä 16 esitystä, jotka kiertävät osanottajakaupungeissa. Tampereen Teatterikesän ohjelmistossa niistä nähdään suurin osa vuosina PROSPERO-hankkeessa tuotetaan esitysten lisäksi teatterin tutkimusta ja 5

6 julkaisuja, järjestetään yleisölle avoimia tutkijatapaamisia, tuetaan festivaalien yhteistyötä, teatterikoulujen liikkuvuutta ja residenssitoimintaa. Hanke vahvistaa Tampereen kaupungin imagoa teatterikaupunkina ja kehittää Tampereen teatterialan mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja luo mahdollisuuksia kulttuurivientiin teatterialalla paikallisesti ja kansallisesti. Musiikki&Media Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy Anu Aittoniemi anu.aittoniemi(a)musiikkimedia.fi Kesto: 6/ /2011 Musiikki & Media on yksi alan vanhimmista ammattilaistapahtumista kansainvälisesti. Tapahtuma kokoaa yhteen alan keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset toimijat. Viimeksi tapahtuma järjestettiin Musiikki & Media koostuu kolmesta osiosta: (1) Seminaarit, workshopit, verkostotapaamiset, (2) Industry Awards -gaala, (3) Lost in Music -kaupunkifestivaali. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Musiikki & Mediasta kansainvälisesti tunnustettu ammattilaistapahtuma ja - kohtaamispaikka sekä kykyjenetsintäfoorumi. Tapahtuman kotimaista ja kansainvälistä mediaprofiilia tullaan kasvattamaan merkittävästi, samoin tapahtuman yhteydessä olevaa Lost in Music -showcase-tapahtumaa kehitetään sekä tuotannoltaan että esiintyjiltään. Bändivalmennus ProPromotion Oy Taija Holm taija(a)propromotion.fi Kesto: 7/ /2011 Hankkeella on tarkoituksena jatkaa Pirkanmaan alueen maineikasta rock- ja pop-perinnettä. Aikeena on jakaa musiikkiuraa suunnitteleville valmiuksia, joita paikalliset musiikintekijät ja taustavoimat (levy-yhtiöt, kustannusyhtiöt, keikanmyyjät) ovat hankkineet vuosikymmenten saatossa. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ammattimaiseen rock- ja popmusiikin esittämiseen ja tuottamiseen. Se tuo tietoa alalle kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös uran luomiseen olennaisesti kuuluvat tekijät, kuten tekijänoikeudet, promootion ja esiintymistaidon. Näitä oppeja tarjotessa huomioidaan myös mahdollinen ulkomaille suuntaaminen. Oleellisena osana projektia on myös uran aikajanan konkretisointi. Hankkeen yleisen, maksuttoman osan piiriin otetaan ensivaiheessa noin 100 henkeä, joille annetaan tuhti tietopaketti alan järjestöistä, infrastruktuurista, toimintatavoista ja lainsäädännöstä. Syventävään, ns. workshop-osaan tulee noin henkeä, joita perehdytetään käytännön toimintaan. Mukana on studiotyöskentelyä, laitteistoihin tutustumista ja käytännön harjoittelua. Tekijä Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 3/ /2011 Valtakunnallisen TEKIJÄ teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen huomioiden myös kansainväliset mahdollisuudet teatterikiertuetoiminnan edistämiseksi. Se yhdistää suomalaisen teatterikentän ammattiteattereita ja vapaita ryhmiä toimimaan yhdessä entistä 6

7 monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi, kestävän kehityksen mukaisten tuotantomallien kehittämiseksi, yhteisten toimintatapojen luomiseksi, tekijöiden liikkuvuuden turvaamiseksi ja kielirajojen ylittämiseksi. Hanke on osa Manner-Suomen ESR -ohjelmaa (valtakunnallinen osio) toimintalinjana työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. ESR -rahoituksesta vastaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opetusja kulttuuriministeriön hallinnonala. Alueelliset osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Tampereen taidemessut Tampereen Messut Oy Ville Keskinen ville.keskinen(a)tampereenmessut.fi Kesto: 8/11 10/11 Tampereelta on puuttunut suuremman mittakaavan taiteen esittely- ja myyntitapahtuma. Tähän ongelmaan haetaan ratkaisua Luovan Tampereen, Tampereen taiteilijaseuran, Tampereen taidemuseon ja Tampereen Messujen yhteistyöllä. Tampereen Taidemessujen tavoitteena on nostaa esiin taidetta ja taiteilijoita, auttaa kaikkia taiteen ystäviä oppimaan taiteenlukutaitoa ja houkutella käyttämään taidetta rohkeammin vaikkapa kodin sisustamisessa. Tampereen Taidemessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin Messujen tavoitteena on lisätä taiteen myyntiä kuluttajille madaltamalla kuluttajien kynnystä tutustua taiteen eri muotoihin messuilla. Messujen yhteydessä jaetaan myös Vuoden Nuori Taiteilija -palkinto. Koulutushanke Suomen Yrittäjäopisto Leena Lemola leena.lemola(a)syo.fi Kesto: 12/ /2011 OKM:n luovien alojen ja kansainvälistymisen ESR-ohjelmasta rahoitetaan Kultahanketta, jonka tavoitteena on yrittäjyysvalmiuksien parantaminen luovilla toimialoilla ja erityisesti käsi- ja taideteollisuus- sekä muotoilun alalla. Tässä Tampereella räätälöidyssä osuudessa toteutettaisiin noin vuoden pituinen valmennuskokonaisuus noin 20 hengelle, jonka kohderyhmänä olisivat yrittäjiksi aikovat henkilöt. Pääpainopiste olisi käsi- ja taideteollisuusalalla sekä muotoilijoissa, mutta myös laajasti luovilla toimialoilla sekä muiden toimialojen esimerkiksi matkailun toimijoissa, joiden tekeminen nivoutuu osittain käta-alaan. Valmennuksen yhteydessä tai sopimuskauden umpeuduttuakin valmennukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinto. Pienhankerahoitus Luova Tampere -ohjelma Lasse Paananen lasse.paananen(a)luovatampere.fi Kesto: 11/ /2011 Tamperelaiset luovan alan yritykset voivat hakea siemenrahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja edistäviin toimenpiteisiin, markkinoinnin kehittämiseen, tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen, tuotantovälineiden ja tuotantotapojen kehittämiseen sekä pienimuotoisiin hankintoihin. Yritysten lisäksi myös yhdistykset, joilla on Y-tunnus, voivat hakea rahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja sekä markkinointia edistäviin toimenpiteisiin. Etusijalle 7

8 asetetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on verkottaa paikallisia toimijoita kansallisesti tai kansainvälisesti laajempien markkinointi- tai myyntikanavien avaamiseksi. Arvioinnissa arvostetaan erityisesti rahoitettavan kohteen uutuutta ja sen skaalautuvuutta. Myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti prosenttia kokonaishankkeesta, erityisperusteluin enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Sisällön lisäksi etusijalle asetetaan hankkeet, jotka pystyvät hankkimaan muuta ulkopuolista rahoitusta. Rahoitus on maksimissaan euroa hakijaa kohden. Rahoitus on auki marraskuusta 2010 toukokuuhun Koko pienhankerahoitushankkeen euron hankesumma kanavoidaan Luova Tampere ohjelman toteuttajan kautta varsinaisille pienhankerahoitettaville. ArtHub luovien alojen osaamisyhteisö Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Anna Vesén, Taina Jormanainen anna.vesen(a)minedu.fi Kesto: 6/ /2011 Hankkeen tavoitteena on taidetoimikuntapalveluiden kehittäminen. Tavoite sisältää uuden Art Hub -osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen kehitystoimintaa ja sitä kautta taidetoimikunnan roolin vahvistamisen osana yrityskehityskenttää. Art Hub -palveluprosessiin kuuluu alan toimijoille suunnattu ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava palvelupolku, taidetoimikuntien parantuneet palvelumallit sekä osaamisyhteisötoiminta. Prosessin tarkoituksena on palvella sellaisia luovien alojen toimijoita, jotka jäävät nykyisten mallien puitteissa avun saavuttamattomiin. Hanketoimijoiden parantuneiden palveluiden myötä hankkeesta hyötyvät luovien toimialojen toimijat sekä muiden toimialojen yrityskenttä, joka saa uusia palveluita oman liiketoimintansa kehittämiseen. ExBased Ideone Oy Ideone(a)ideone.fi Kesto: 12/ /2011 ExBased (Experience Based Business Development in Conventional SMEs) -hanke keskittyy elämystalouteen. Yhdessä eurooppalaisten partnerien kanssa Luova Tampere on kehittänyt Exbased-työkalupakin ja -koulutuksen, jotka on tarkoitettu yritysneuvojien työn tueksi. Niiden avulla yritysneuvojat voivat tutustuttaa pk-yrityksiä elämystalouden mahdollisuuksiin ja pohtia yrityksen tuotteita/palveluita elämyksellisyyden näkökulmasta. Liila-liikelahjat Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry Anu Muurinen anu.muurinen(a)modus.fi Kesto: 10/2010 5/2011 Taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden liikelahjakonseptin kehittäminen -hankkeen päätavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten taidekäsityöläisten ja muotoiluyrittäjien toimintamahdollisuuksia luomalla heille yhteinen liikelahja-markkinoinnin konsepti. Tavoitteena on myös tarjota liikelahjoja käyttäville tahoille helppo tapa löytää korkealaatuisia, paikallisten yrittäjien valmistamia tuotteita. Hankkeen tarkoituksena on luoda aiempaa parempi kontakti liikelahjoja valmistavien tekijöiden sekä niitä käyttävien yksityisten ja julkisten tahojen välille. Tämä saavutetaan aktiivisella markkinoinnilla ja tunnettuuden lisäämisellä. Liila-liikelahjakatalogien toimittaminen mahdollisille asiakkaille ja valikoituihin yrityksiin, 8

9 yhteistyötahojen saaminen mukaan tehostamaan tuotteiden myyntiä sekä uusien osallistujien kartoittaminen. Sarjakuva Finlandia 2011 Tampere kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 1/2011 6/2011 Sopimuksen kohteena ovat Tampere kuplii -sarjakuvafestivaali ja sen yhteydessä myönnettävä Sarjakuva Finlandia -palkinto. Tampere kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Vuosittain jaettava Sarjakuva Finlandia -palkinto myönnetään sarjakuvafestivaalin yhteydessä ja on tärkeä osa edellä mainittuja tavoitteita. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Suunnitelma palkinnon myöntämiseksi tehdään vuodeksi 2011 ja se on suuruudeltaan 5000 euroa. Palkinto myönnetään Tampereella sarjakuvafestivaalien yhteydessä. Luova Tampere -ohjelman rahoitus kohdistuu nimenomaan Sarjakuva Finlandia -tunnustuspalkintoon. Klub Tampere / Finland: kansainvälistymis- ja kulttuurivientihanke Suomen Itämeri-instituutti Esa Kokkonen, esa.kokkonen(a)tampere.fi Kesto: 03/ /2011 Hankkeen tavoitteena on kulttuurialalla toimivien yritysten kansainvälistäminen ja viennin edistäminen, kulttuurialan kansainvälistymis- ja vientiosaamisen ja -liiketoimintaedellytysten parantaminen, yritysverkostojen kehittäminen sekä kulttuurialan ja muun elinkeinoelämän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Hankkeen kohdealueina ovat Pietari ja Moskova sekä Saksa. Hanke pohjautuu Klub Tampere pilottihankkeeseen, joka toteutettiin vuonna Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat musiikin, taiteen ja muotoilun sekä käsityön aloilta. Sarjakuva Finlandia Tampere Kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 10/ /2010 Tampere Kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Sarjakuva Finlandia - tunnustuspalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008, palkinto jaetaan Tampere Kuplii - sarjakuvatapahtuman yhteydessä. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Hankkeen tavoitteena on jakaa Suomen merkittävin sarjakuva-alan palkinto. 9

10 VAKA - valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki Tampereen kaupunki, Tullikamarin kulttuurikeskus Minnakaisa Kuivalainen minnakaisa.kuivalainen(a)tampere.fi Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Cursor Oy/ Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, Noora Kiili Kesto: 12/ /2010 VAKA -Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki -hanke lähtee ratkomaan uudella tavalla esittävien taiteiden, erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun esteitä. Hanke tarjoaa myös ratkaisuja kaupunkiseutujen viihtyvyyteen strategiselle kehittämiselle. Hanke on osa Cursor Oy:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta, jonka osatoteuttajia ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Oulun kaupungin nuorisotoimen Rockpolis ja Tampereen kaupungin Tullikamarin kulttuurikeskus. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kiertuetuen toimintamallin kehittäminen sekä yritys- ja ammattitoimikunnan alueinfrastruktuurin kehittäminen. Tavoitteita: 1. Kiertue toimintamallin kehittäminen Hankkeessa laajapohjainen asiantuntijaverkosto analysoi kotimaisen ja valitut ulkomaiset tukijärjestelmät ja esittää olemassa olevien kiertuetukijärjestelmien pohjalta uudet kansallisen vapaan kentän tukirakenteet ja toimintamallin. Kehitetään musiikin vapaan kentän kansallista tilastointia yhdessä tilastoinnin ammattilaisten ja musiikkialan kattojärjestöjen kanssa. 2. Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin kehittäminen Kootaan kumppanialueilta palveleva alueklubiverkosto, joka edistää laadukasta kiertue- ja konserttitoimintaa alueiden sisällä ja alueiden välillä. Rakennetaan yhteistyö ja toimintamallit alueellisten ja kansallisten toimijoiden välille. Klubiverkosto tarjoaa kiertuetoimintaa harjoittaville ammattilaisille korkeatasoisia markkinoinnin ja logistiikan oheispalveluja, joita hankkeessa suunnitellaan. Verkosto kootaan alueelliseksi estraditietokannaksi, jonka toiminta ja ylläpito suunnitellaan pitkäjänteisesti. Hankkeessa toteutetaan kansallinen ammattilaisille kohdistettu markkinointistrategia, tiedotetaan klubien palvelutuotteista ammattilaisille sekä julkisille kumppaneille. ART360 Tampereen Taiteilijaseura ry Arja Moilanen info(a)tampereen-taiteilijaseura.fi Kesto: 8/ /2010 Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Hankkeessa luodaan uutta yritysyhteistyötä kuvataiteen alalle sekä pyritään lisäämään ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksia. Hanke on osa SAMK:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta ART360. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää kuvataiteen alan toimijoiden yhteistyötä, tuottaja- ja manageritoimintaa, kansainvälistymistä sekä sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Verkostoyhteistyön avulla kehitetään kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tavoitteena on myös lisätä kuvataiteen toimijoiden ammattimaisuutta ja vahvistaa heidän liiketoimintaosaamistaan. Tampereella toteutettavan osahankkeen tavoitteena on erityisesti uusien yritysyhteistyö- ja liiketoimintamuotojen kehittäminen. Kehittämistoimenpiteitä tullaan kohdistamaan Tampereen 10

11 Taiteilijaseuran uusiin työpajatiloihin ja taidelainaamon toimintaan. Tavoitteena on ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen ja heidän yrittäjyytensä tukeminen ja vahvistaminen. Uusia yhteistyö- ja liiketoimintamuotoja tulevat olemaan erilaiset esittelyt ja konsultoinnit, ammattitaiteilijoiden pitämät työpajat, työnäytökset, virkistyspäivät ja kummitaiteilijatoiminta. Valtakunnallisen hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja hankkeessa mukana ovat myös Helsingin Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Kuvasto ry, AV-Arkki, Muu ry, Suomen taiteilijaseura, Tampereen Taiteilijaseura ry, Oulun Taiteilijaseura ja Pohjois-Suomen Taideteolliset Suunnittelijat ry, Jyväskylän taiteilijaseura ry, Porin Visuaalinen keskus -hanke, Kankaanpään Taidekeskus- hanke ja Pohjois- Savon taidetoimikunta/luova Savo. YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Tampereen yliopisto, tutkivan teatterityön keskus niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 1/ /2010 Projektin tavoitteena on ammattimaisen yleisötyöntekijäjärjestelmän vakiinnuttamisella kehittää Suomen laitosteattereihin palveluliiketoimintaa julkisen, yritys- ja kolmannen sektorin asiakasryhmien välille. Tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden valmiuksia ja tuotannollista osaamista yritystoiminnan harjoittamiseen laitosteatterien ja yhteiskunnan eri sektorien kanssa. Uusia yritys- ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy tunnistettaessa uudet asiakasryhmät ja panostettaessa asiakaslähtöisiin tarveperusteisiin palveluihin. Valtakunnallisella tarve- ja tarjontakartoituksella kohdemarkkinoiden tuntemus paranee synnyttäen tiiviimpää vuorovaikutusta, laitosteatterien, yleisötyön ammattilaisten yritystoiminnan ja yhteiskunnan eri toimijoiden välille. Projektin palvelukonsepteja kehitetään erityisesti alueellisissa pilottihankkeissa. Alueelliset osatoteuttajat ovat Tampereen Työväen Teatteri, Lahden Kaupunginteatteri ja Rauman Kaupunginteatteri. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.: 1. Tuoda yhteen teattereiden edustajat sekä julkisen, kolmannen ja yrityssektorin toimijat valtakunnallisessa tarjonta- ja kysyntäkartoituksessa. 2. Alueelliset pilottihankkeet (3 kpl) ja kolme koulutuksellista pilottiseminaaria TTTK:n johdolla vuosina Pilottiprojektien yleisötyöntekijät luovat yleistötyömalleja eri toimialojen välille teatterituotantojen yhteyteen ja/tai erillisinä toimina, ja kehittävät pilottiteatterin organisaatio- ja tuotantomalleja suhteessa yleisötyöhön. 3. Kaksi kansainvälistä yleisötyön seminaaria - Tampere 2009 ja Tampere Seminaarin yhteydessä vuonna 2010 järjestetään yrityskoulutusta yleisötyöntekijöille luovien toimialojen yritystoiminnan ja liiketoimintamallien kehittämiseksi. 4. Yleisötyöportaali 5. Loppuraportti Av-Step1 VTT Petri Ruutikainen petri.ruutikainen(a)vtt.fi Kesto: 6-9 /2010 Tampereen kaupunki valmistelee toimintaympäristön kehittämishanketta, jonka avulla parannetaan Tampereen edellytyksiä nousta kansainvälisesti merkittäväksi digisisältöjen kehitys- ja 11

12 tuotantopaikaksi. Hanke kehittää Tamperetta ja Pirkanmaata digitaalisten sisältöjen tuotantoympäristönä. AV-Step1 -hankkeessa muotoillaan lopullinen hankekokonaisuus, luodaan tavoitteet sekä kootaan yhteen tarvittavat taustatiedot toimintaympäristön kehityshankkeen rahoitushakemuksen tekemiseen. Hankkeeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: digitaalinen sisältöselvitys, jonka avulla analysoidaan Tampereen osaamisen kärki, nykyisten toimintaympäristöjen toimintamallien selvitys, sopivan hakijatahon ja toimintaympäristön ylläpitäjän selvitys ja valinta yhdessä Luova Tampere -ohjelman edustajan kanssa, toimintaympäristön kehittämisavustushakemukseen liittyvä hankesuunnitelma ja kehittämisavustushakemuksen tekeminen. DesignOnTampere 2010 DesignOnTampere ry Anna Mattelmäki anna(a)mukava.net Kesto: 6-12 / 2010 DesignOnTampere -konsepti sisältää syksyisen tapahtumaviikon sekä Designtorin joulun aikaan. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Tapahtuman pysyviä osia ovat Tampereen Design District -kartta, Hämeenkadun näyteikkunanäyttelyt, Guerilla Lightning sekä Designtori. Hankkeen tarkoitus on parantaa suomalaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan, kehittää vientiä, kohentaa Pirkanmaan designimagoa, elävöittää Tampereen keskustakulttuuria, verkostoida alan toimijoita yhteistyöhön sekä innostaa ihmiset kiinnostumaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta kulutuksesta. Hämeenpuiston ystävät Tampereen kaupunki, Tosi Siisti hanke, Saara Saarteinen saara.saarteinen(a)tampere.fi Kesto: 1/ /2010 Hämeenpuisto on upea puisto, jossa on tällä hetkellä liian vähän toimintaa. Hämeenpuiston ystävät -hankkeen avulla pyritään löytämään uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa sekä luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda Hämeenpuistosta siisti, elävä ja viihtyisämpi puisto. Pyrkimyksenä on, että hanke elävöittää Tampereen keskustaa ja tuo erilaisia elämyksiä kaikkien kaupunkilaisten ulottuville. Tavoite on, että Hämeenpuistossa on kevään 2010 jälkeen uudenlaista toimintaa, jota organisoidaan yhteistyössä Tampereen kaupungin yksiköiden, Hämeenpuiston asukkaiden, järjestöjen ja yrityksien kanssa. Mahdolliset uudistukset voidaan jakaa neljään lohkoon: 1. Rakenteelliset uudistukset, 2. Palvelujen kehittäminen, 3. Uusi toiminta ja 4. Hämeenpuiston ystävät (uusi toimintatapa) Kulttuurialan yrityskehitystoiminnan käynnistäminen Professia Oy, Anne-Mari Järvelin Kesto: 12/ /2007 Luovien toimialojen (mm. tapahtuma- ja näyttelytuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, teatteri, käsityö, elokuva- ja tv-tuotanto, muotoilu, kuvataide ja graafinen ala) yrityksillä on erilaisia yritystoimintaan liittyviä haasteita kuin esimerkiksi perinteisessä teollisuudessa tai ict-toimialalla. Selvitystyön tavoitteena on tutkia millaisella toimintamallilla luovien toimialojen yritysideoita ja 12

13 yrityksiä voisi auttaa ja kehittää eteenpäin ja kasvuun. Selvityksen tavoitteena on kuvata kehitysohjelma, joka on suunnattu luovien toimialojen yritysten auttamiseksi. Kuvauksessa on huomioitu seuraavat osa-alueet: konseptin sisältöosa-alueet, organisointimalli, rahoituslähteet, toimijaverkosto, ensimmäisen ja toisen vuoden toimintasuunnitelma, budjetti ja rahoitussuunnitelma. Hanke siirtyi toteutukseen LUKE-ohjelmana. Runokaupunki Tampereen Runoviikko ry Ritva Hokka-Ahti ritva.hokka-ahti(a)koti.tpo.fi Kesto: 5-6 / 2010 Runokaupunki-festivaali täyttää Tampereen viikon ajaksi erilaisilla runouteen liittyvillä tapahtumilla. Hanke kokoaa yhteen, koordinoi ja tiedottaa tapahtuman sateenvarjon alla itsenäisesti järjestettävistä tapahtumista. Festivaali on avoin teatterin, musiikin, tanssin, elokuvan ja kuvataiteen toimijoille. Se tarjoaa poikkitaiteellista, runouteen painottuvaa ohjelmaa ja kokoaa yhteen kaikenlaisia ihmisiä lapsista ja nuorista ikä-ihmisiin. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa Tampereen profiilia kirjallisuuskaupunkina. Tavoitteena on erityisesti saada ihmiset osallistumaan aktiivisesti ja tuottamaan itse runoutta sekä muuta kaupunkikulttuuria. Festivaali tavoittelee jatkuvuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuurialan lehden tuotteistuksen ja myynnin osaamisen lisääminen Eurooppalaisen Filosofian Seura ry. Sami Syrjämäki sami.syrjamaki(a)uta.fi Kesto: 01 12/2007 Hankkeessa tuotteistetaan ja vahvistetaan kaupallisesti jo nyt elinvoimaista kulttuurituotantoa, jolla on nykyistä tasoaan huomattavasti laajempi taloudellinen potentiaali. Hankkeessa kasvatetaan liikevaihtoa ja myyntikatetta merkittävästi lisäämällä myyntiä sekä mainosmyyntiä. Hankkeen aikana pyritään nostamaan toiminta sille tasolle, että se mahdollistaa toiminnan merkittävän kasvamisen. EFS julkaisee yhtä Suomen suurimmista kulttuurilehdistä. DIMEKE Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Veima markku.veima(a)tamk.fi Kesto: 2/ /2009 Hanke on osa Oulun yliopiston hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta Dimeke. DiMeKe - hankkeessa kehitetään digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Tuotekehitys on tässä hankkeessa prosessi, jossa kehitetään konseptisuunnittelua, käsikirjoittamista ja tarinan kerronnan taitoa. Olennainen osa tuotekehitysprosessia on myös tuoteaihioiden ja suunnitelmien tuotannollinen arviointi kohteena hankkeen aikana kehitellyt konseptit ja käsikirjoitukset. Osallistujia valmennetaan myös monikanavajakelun osaajiksi sekä kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen palvelukonsepteja ja mediatuotteita tuotekehitystyöpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen digitaalisilla foorumeilla, jossa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Lisäksi järjestetään koko toimialalle avoimia kansainvälistymisseminaareja sekä kansainvälinen Sagas-workshop käsikirjoitusten edelleen 13

14 kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Yhteisöllinen elokuva-alusta Tuotantoyhtiö Energia Oy Timo Vuorensola timo.vuorensola(a)starwreck.com Kesto: 10/ /2008 Internetin hyödyntäminen elokuvatuotannoissa itse tuotantoprosessin aikana on ollut vähäistä. Star Wreck: In the Pirkinning -elokuva on saavuttanut yli 3 miljoonaa katsojaa. Yhteisöllinen elokuva-alusta hankkeessa pyritään hyödyntämään Star Wreck -hankkeen aikana kertynyttä kokemusta uudenlaisesta elokuvatuotantoprosessista. Hankkeen tavoitteena on koota samaan palveluun kymmeniä tuhansia käyttäjiä, jotka ovat joko kiinnostuneita elokuvista, harrastavat elokuvantekoa tai tekevät av-tuotantoja ammatikseen. Hankkeen aikana luodaan internetpohjainen elokuvastudio, jossa satojen palkattujen työntekijöiden sijaan liikkuu kymmeniä tuhansia, yhteisöllistä elokuvantekoa omaksi ilokseen harrastavia luovia henkilöitä. Hankkeen lopputuloksena on synnyttää merkittävää liiketoimintaa elokuva-alalle Tampereella. Kaii Higashiyaman jalanjäljillä - kulttuurimatkapaketin tuottaminen ja pilottimarkkinointi Harjula Production Jarmo Talasrinne jarmo.talasrinne(a)linkosuo.fi Kesto: 10/ /2007 Hankkeen tavoitteena on, että japanilaiset matkailijat löytävät Tampereen uudenlaisena matkakohteena, Tampereen tunnettuus kasvaa ja japanilaisten matkailijoiden määrä Pirkanmaalla kasvaa. Hankkeen kumppanina Japanissa on Nikkei-konserni. Hankkeen taustana on Japanin kansallistaiteilija Kaii Higashiyaman vierailu Suomessa ja Tampereella vuonna Hän ihastui pohjolan luontoon, erityisesti sen valoon ja yöttömään yöhön. Hankkeessa tuotetaan kulttuurimatkareitti Kaii Higashiyaman jalanjäljillä ja paketoidaan se korkeatasoiseksi matkapaketiksi japanilaisille, vaativille ja laatutietoisille kulttuurimatkailijoille. Klub Tampere: pilotti Suomen Itämeri-instituutti Esa Kokkonen esa.kokkonen(a)tampere.fi Kesto: 6/ /2007 Klub Tampere on tamperelaisen kulttuuriteollisuuden vienninedistämiseksi tarkoitettu pilottihanke, jonka ensimmäisenä kohteena on Pietarin kaupunki ja sen kulttuurikuluttajat. Klub Tampere - hankkeen tavoitteina on muodostaa tamperelaisille kulttuuritoimijoille uusia paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä luoda kulttuuritoimijoille selkeä ja toimiva konsepti kansainvälistymispyrkimysten toteuttamiseksi. Hankkeen partneriverkostossa on mukana tamperelaisia graafisen taiteen, lasitaiteen, muotoilun, designin ja vaatesuunnittelun toimijoita sekä muusikoita. Casual-pelien kv-hanke Moido Games Oy Tero Laukkanen tero.laukkanen(a)moidogames.com Kesto: 6/2007 9/2007 Casual-pelimarkkinat ovat yksi nopeimmin kasvavista peliteollisuuden segmenteistä. Suomalainen peliteollisuus ei kuitenkaan perinteisesti ole toiminut tässä segmentissä. Tietokonepelien saaminen 14

15 kansainväliseen julkaisuun vaatii kansainvälisen jakelusopimuksen saamista. Kuitenkaan ilman audiovisuaalisesti näyttävää ja perustoiminnallisuudet sisältävää myyntidemoa, joka välittää lopullisen pelin pelikokemuksen, ei ole mahdollista vakuuttaa kansainvälisiä julkaisijoita. Hankkeessa lähestytään kansainvälisiä casual-markkinoille erikoistuneita julkaisijoita. Formaattikehittämö Aito Media Oy Ilkka Hynninen ilkka(a)aito.tv Kesto: 4/ /2007 Formaattikehittämössä innovoidaan kansainväliseen vientiin suuntautuvia televisioohjelmakonsepteja eli formaatteja. Formaattikehittämöllä on kahdenlaisia tavoitteita: 1) Formaattien luominen kansainvälisille markkinoille.2) Näiden ohjelmien toteuttaminen myös suomalaisilla markkinoilla. Ohjelmakonsepteja jalostetaan yhdessä kansainvälisillä markkinoilla toimivien ihmisten kanssa. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tehdä kaksi teaser-hanketta, viedä uusia ideoita aktiivisesti eteenpäin, etsiä kansainvälisiä kontakteja erityisesti formaattien myyjiä ja konsultteja sekä löytää uusia rahoituskanavia. Formaattikehittämön jatkohanke Aito Media Oy, Ilkka Hynninen ilkka.hynninen(a)aitomedia.fi Kesto: 02 12/2008 ja v.2009 Vuodet on jatkoa vuoden 2007 Formaattikehittämön 1. vaiheelle. Kansainvälistymisapu: Fintiro Culture Fintiro Culture Oy Virve Manninen virve.manninen(a)fintiro.com Kesto: 12/2007 6/2008 Hankkeen tavoitteena on viedä suomalaisia ja erityisesti tamperelaisia kulttuuriteollisuuden tuotteita saksankieliseen Eurooppaan erityisesti Saksaan ja Itävaltaan sekä suunnitella ja hallinnoida eri alojen EU-kulttuurihankkeita; osallistua messuille/myyntitapahtumiin Saksassa ja Itävallassa sekä tehdä yhteistyötä jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa em. maissa. Fintiro Culture Oy muodostaa pitkäjänteisen vientiringin, hallinnoi sitä ja edustaa kotimaisia asiakkaitaan ulkomailla alan messutapahtumissa. Pirkanmaalle äänikirjateollisuuden keskittymä Filmaattiset Oy Juha-Pekka Ristmeri juha-pekka.ristmeri(a)filmaattiset.fi Kesto: 4/2007 6/2008 Keski-Euroopassa ja muun muassa Pohjois-Amerikassa äänikirjat ovat vuosi vuodelta yhä suositumpia. Niiden markkinat kasvavat nopeammin kuin perinteinen painettu kirjallisuus. Suomalaisia teoksia on saatavilla toistaiseksi niukasti. Hanke koostuu kahdesta osasta: 1.) Teknologinen innovaatio ja palvelukonsepti: luodaan loppukäyttäjille suunnattu mahdollisimman helppo ja yksinkertainen tapa hankkia audiokirjoja. Kuluttajille äänikirjojen lataaminen suoraan sähköisesti esim. Mp3-soittimiin, ipodeihin, mobiililaitteisiin ja muihin vastaaviin laitteisiin on 15

16 luonnollisin väline tulla audiokirjojen kuluttajiksi. 2.) Sisällöntuotanto: tuotetaan pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa pilottisarjoja laadukkaista äänija audiokirjoista. Kiertonäyttelytehdas Työväen museoyhdistys ry Kalle Kallio kalle.kallio(a)tyovaenmuseo.fi Kesto: 5/ /2007 Kiertonäyttelytehdas on hanke, jossa luodaan uusia tamperelaisia konsepteja kiertonäyttelyiksi museoille. Kiertonäyttelytehdas kehittää yhteistyötä näyttelyjärjestäjien ja alan yrittäjien välillä, selvitysten ansiosta alan yritysten toimintamahdollisuudet paranevat ja syntyy uusia yhteistyön muotoja. Hanke jakautuu kahteen osaan: 1.)Selvitysosa: selvitetään tamperelaisten yritysten osaaminen ja tarjonta sekä tamperelaisten näyttelyjärjestäjien tarpeet eli kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Tämän jälkeen tehdään markkinatutkimus, jossa selvitetään kiertonäyttelytehtaaseen kohdistuvaa kysyntää. 2.)Tuotanto-osa: pilotoidaan näyttelyprosessia ja kiertonäyttelytoimintaa ensimmäisen pilottihankkeen osalta. BizAidPoint Moniverso Tarja Talvela tarja.talvela(a)moniverso.fi Kesto: 4/2007 4/2008 BizAidPoint-hanke tukee, kehittää ja kasvattaa luovan alan ja kulttuurisektorin yrittäjän liiketoimintaa ja auttaa kansainvälistymisen tiellä. Hankkeessa luodaan ns. back-up -toiminto, joka toimii vertaistukena, kumppanina ja resurssina luovan alan toimijoille. BixAidPoint on asiantuntijaverkosto, joka tuottaa mm. ulkomaankaupan palveluita, messu-, markkinointi- ja viestintäpalveluita sekä taloushallinnon peruspalveluita. Hankkeen virtuaaliassistentit tuottavat palvelut pääasiassa etätyönä. BizAidPoint vapauttaa aikavarkaista ja auttaa keskittymään omaan ydinosaamiseen. Julkisen ja yksityisen toimijan välinen verkkopalveluyhteistyö, tapahtumakalenteri Professia Oy Minna Ilmén minna.ilmen(a)professia.fi Kesto: 6/ /2007 Hankkeessa toteutetaan palvelu, joka integroi alueen tapahtumatarjonnan yhteen paikkaan ja mahdollistaa tehokkaan markkinointikanavan kulttuurin, viihteen ja erilaisten tapahtumien parissa toimiville tahoille. Tapahtumakalenteri palvelee paikallisia kaupunkilaisia ja muualta tulevia matkailijoita. Hanke toteutetaan Tampereen kaupungin ja Aamulehti Kustannus Oy:n verkkopalveluyhteistyönä. Taideretki-paketit Taidesuunnistus ry Heini Orell taidesuunnitus(a)taidesuunnistus.net 16

17 Kesto: 8/ /2008 Hankkeessa kehitetään kuvataiteen, käsityön ja muotoilun tekijöiden liiketoimintaosaamista, palveluiden koordinointia sekä markkinointia. Hankkeessa perustetaan tuotantotoimisto, jossa toteutetaan suunniteltuja kehittämistoimia. Tärkeimpänä tavoitteena on yhteisöjen taideretki - toiminnan konseptointi, toimijoiden aktivointi, pakettien tuotteistaminen sekä toiminnan lanseeraus. Hankkeessa kehitetään taideretkipaketit, jotka sisältävät opastettuja kiertokäyntejä ja räätälöityjä työpajoja. Tevanake-pörssi Ateljeekatu osk Inka Lymi inka.lymi(a)ateljeekatu.fi Kesto: 12/ /2007 Tevanake-pörssi on tarkoitettu kaikille TeVaNaKe-alan (tekstiili, vaatetus, nahka ja kenkä) toimijoille, niin pienille kuin suurille yrityksille, oppilaitoksille, palveluntuottajille, freelancereille, alihankkijoille, myymälöille/myymäläketjuille ja muille yhteisöille. Palvelun tarkoituksena on helpottaa verkottumista, työmahdollisuuksien ja työntekijöiden löytymistä sekä toimia tiedonvälittäjänä. Erityisen suuri apu palvelusta on alan alihankintaa tekeville ja teettäville sekä alan osa-aikaista työvoimaa kiireellisesti tarvitseville yrityksille. Tevanake-pörssin tavoitteena on osaltaan tukea työllisyyttä sekä myös pienten yritysten mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Kv-tason animaatiostudio Tampereelle EpidemZOT Mikael Wahlforss wahlforss(a)epidem.pp.fi Kesto: 11/ /2009 Valmisteluhankkeen aikana luodaan pilottimateriaalia kansainvälisen rahoituksen saamiseksi. Hankkeen lopullisena tavoitteena on jatkuva suurimittainen animaatioelokuvien tuotantotoiminta Tampereella. Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen tähtää yhteistuotantoon ranskalaisen Ellipsanime-studion kanssa. Jatkossa Animaatiostudio tuottaa omiin konsepteihin perustuvia kansainvälisiä animaatiosarjoja sekä toimii yhteistuottajana ja alihankkijana muiden yhtiöiden tuotannoissa. Animaatiotoiminta on voimakkaasti kasvava ala ja sisällöt ovat helposti kansainvälistettävissä. Animaatioita käytetään mm. videopeleissä, internetsisällöntuotannossa, matkapuhelinviihteessä ja yritysten opetus- ja markkinointimateriaaleissa. Animaation kansainvälistymishanke Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro Jyrki Kaipainen jyrki(a)cameracagliostro.fi Kesto: 6/ /2009 Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa pirkanmaalaisten animaatioiden kansainvälistymistä. Hankkeessa on kaksi osiota: pyritään löytämään jo valmistuneille elokuville uusia vientimarkkinoita sekä pyritään löytämään kansainvälisille markkinoille sopivia produktioita, hakemaan niille rahoitus ja saamaan ne hankkeen aikana toteutukseen. Esiselvitys: Sosiaalinen sirkus Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi 17

18 Kesto: 3/2009 4/2009 Sosiaalisen sirkuksen -esiselvityksen tarkoitus on kartoittaa sosiaalisen sirkustyön mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Esiselvityksen tarkoitus on selvittää sosiaalisen sirkuksen toimintatapoja, yhteistyömahdollisuuksia ja -tahoja laaja-alaisen valtakunnallisen ESR-rahoitteisen sosiaalisen sirkuksen hankkeen käynnistämiseksi vuosille Esiselvityksessä etsitään ja kartoitetaan eri sektorien tarpeisiin perustuvalle sirkustyölle uusia, monimuotoisia palveluita ja kehitetään toimiviin käytänteisiin pohjautuvia liiketoimintamalleja sirkusalan (yritys)toiminnan kehittämiseksi. Sirkuksen toimintakenttä laajenee ja sirkusten sekä sirkustaiteilijoiden ammatilliset ja liiketoimintavalmiudet kehittyvät ja työllisyysmahdollisuudet paranevat. Samalla esiselvityksen jälkeen mahdollisesti toteutettavat sosiaalisen sirkuksen käytännön hankkeet palvelevat esim. sosiaalityön uusia palvelumalleja sirkustyön avulla. Sosiaalisen sirkuksen on mahdollista tarjota elämyksellisiä, palkitsevia, kasvattavia kokemuksia erityisesti niille lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita opetuksessa, sosiaalisessa kasvussa tai ovat syrjäytymisvaarassa. Sarjakuvan vienti Royal Comics Syndicate Timo Kähkönen timo(a)kahkonen.com Kesto: 11/2008 4/2009 Hankkeessa luodaan kotimaisille sarjakuvantekijöille kansainvälistymiskanava, joka huolehtii sarjakuvien markkinoinnista ja myynnistä tekijöiden puolesta. Toiminnan ydin on Syndikaattoriohjelma, johon on koottu kaikki toiminnan osa-alueet: sivuston ja aineiston hallinta, kieliversioiden muokkaus sekä markkinoinnin, myynnin, laskutuksen ja tilitysten työkalut. Hankkeen markkinoinnissa ja myynnissä käytetään verkkokauppaa ja tarvittaessa ihmistyövoimaa. Hankkeen tärkein tavoite on kotimaisten sarjakuvantekijöiden taloudellisten toimintaedellytysten parantaminen. Kulttuuriportti Tampereen kaupunki, alihankkijana Semanteri Oy Minna Ilmén minna.ilmen(a)semanteri.fi Kesto: 1/2009 5/2009 Pirkanmaan kulttuuriportti -hankkeen kautta haetaan ratkaisua kuinka yhdistää pirkanmaalainen kulttuurialan osaamisen ja alan kysyntä. Tavoitteena on rakentaa palvelu, joka toimii kulttuurin toimialan markkinointikanavana ja mahdollistaa erityisesti alan pienten toimijoiden lisääntyvän näkyvyyden. Hankkeessa laaditaan konseptisuunnitelma ja toteuttamisselvitys Pirkanmaan alueen kulttuurin tekijöitä markkinoivasta verkkopalvelusta. Palvelu edistää kulttuurin tekijöiden saavutettavuutta ja tarjoaa kanavan ostaa kulttuurialan tekijöitä tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Palvelun kohderyhmänä ovat kulttuurialan tekijät, kuten musiikin, kuvataiteen, tanssin, teatterin, sirkuksen ja muiden esittävien taiteiden, kirjallisuuden, käsityön, muotoilun, muodin, elokuvan ja animaation osaajat Pirkanmaalla, jotka haluavat tavoittaa potentiaalisen asiakkaan. Palvelu mahdollistaa osaltaan myös uusien kulttuuriyritysten syntymisen ja edellytykset yritysten uudistumiselle ja kasvulle. Hankkeessa suunniteltavan palvelun kautta loppukäyttäjät, kyseisiä 18

19 palveluita tarvitsevat tahot, tavoittavat suoraan edellä mainitut kulttuurialan toimijat. Varsinainen palvelun rakentamisvaihe toteutetaan erillisellä rahoituksella hyödyntäen tämän projektin tuloksia. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: Palvelun konseptisuunnitelma Palvelun toteutusedellytysten selvitys Ydintoimijaverkoston ja avainkumppaneiden identifiointi sekä sitouttaminen Kulttuurin verkkopalvelu Taidesuunnistus ry Noora Westerberg noora.westerberg(a)taidesuunnistus.net Kesto: 10/2009 3/2010 Kulttuuriportti-selvityshanke toteutettiin tammi-kesäkuussa 2009, selvitystyön toteutti Semanteri Oy. Tämä jatkohanke varmistaa sen, että verkkopalveluun, jonka Pirkanmaan lehtitalot rakentaa, saadaan myös luovien alojen tekijöitä eli sisältöä heti palvelun alkuvaiheessa. Ilman laadukasta ja runsasta sisältöä verkkopalvelu ei kiinnosta kuluttajia eli verkkopalvelun toista kävijäryhmää. Verkkopalvelun tavoitteena on yhdistää luovan alan osaaminen ja sen kysyntä. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä luovien alojen tilauskantaa ja lisätä näkyvyyttä ja asiakaskontakteja. Taidesuunnistus kerää alan tekijät palveluun, markkinoi palvelua aktiivisesti tekijöille, auttaa tarvittaessa tietojen viennissä ja konsultoi tekijöitä tarvittaessa verkkopalvelun käytössä. Pirkanmaan Lehtitalot toteuttaa omalla kustannuksellaan verkkopalvelun ja vastaa sen ylläpidosta ja markkinoinnista kuluttajille ja yrityskäyttäjille. Kulttuurivartti Suomen Kulttuurivartti Oy Marika Raitanen info(a)kulttuurivartti.fi Kesto: 12/ /2009 Kulttuuripalvelujen tarjonta ja ikääntyvän väestön tarpeet eivät kohtaa nykyisellään riittävän hyvin. Mm. ikäihmisten palvelukeskuksissa ja toimintapisteissä tarvitaan laadukasta ja suunnitelmallista sekä eri kohderyhmille suunnattuja kulttuuripalveluja. Hankkeen aikana luodaan PPP-toimintamalli (public private partnership), jossa sopivat palvelujen tarjoajat kohtaavat kysynnän välitoimijan organisoimana. Hankkeessa myös luodaan uutta liiketoimintaa kulttuuritoimijoille ja paketoidaan kulttuurisisältöjä vastaamaan kohderyhmien tarpeita. Hanke työllistää kulttuurin ammattilaisia ja pitkän linjan taiteilijoita sekä synnyttää uuden PPP-mallin. KULTTUURITUOKIOISSA YLI OSALLISTUJAA VUONNA 2008 Ikäihmisille suunnattu kulttuurivarttitoiminta on kahden ensimmäisen vuotensa aikana saavuttanut suuren suosion. Kaiken kaikkiaan Kulttuurivartti järjesti vuonna 486 tuokiota ja niissä oli osallistujia yhteensä henkilöä. Keskimääräinen osanottajamäärä tuokioissa oli 21 henkilöä. Toiminta on levittäytynyt eri puolille kaupunkia niin, että kaukaisimmat tuokiot järjestetään Tampereen pohjoisimmassa kylässä Kaanaassa lähes 50 kilometrin päässä keskustasta. Kulttuurivartin lähtöajatuksena on tuoda toiminta lähelle ikäihmisiä, ja sen vuoksi tuokioiden vetäjät ja esiintyjät jalkautuvat paikkoihin, joihin varttuneen väen on luonteva tulla tai joissa he muutoinkin viettävät aikaansa. Kulttuurivartteja järjestetään pääosin eri kaupunginosien palvelu- ja päiväkeskuksissa. Vuonna 2008 tuokioita järjestettiin Tampereella 23 paikassa. Lisäksi Rauman seudulla toteutettiin kahdeksassa kunnassa pilottiprojekti Kulttuurilaturi-hankkeen puitteissa. 19

20 Tampere Art Factory Tampereen ammattikorkeakoulu, taiteen ja viestinnän osaamiskeskus Antti Haapio antti.haapio(a)tamk.fi Kesto: 3/2009 8/2009 Hankkeessa toteutetaan TAF tapahtuma, jossa esitellään tamperelaisten kulttuurialan (TAMK ja PIRAMK) opiskelijoiden osaamista Finlaysonin alueella. Tapahtumaviikonloppu on Esillä ovat oppilastöiden elokuvanäytökset ja muut av-puolen tuotannot, kuvataidenäyttelyt sekä performanssit ja klubi-illat. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kulttuurialasta kiinnostuneet nuoret. Lisäksi vahvistetaan Finlaysonin alueen profiilia kulttuuri- ja media-alojen toimijoiden keskittymänä, avataan laajalle yleisölle alueen toimijoiden osaamista. Hankkeen aikana rakennetaan toimiva yhteistyömalli kahden ammattikorkeakoulun kulttuurialan opiskelijoiden osaamisen esittelyyn ja kehitetään vuosittain toteutettava festivaalimalli. Festivaalimallin tarkoituksena on pyrkiä lisäämään kulttuurin tekijöiden tunnettavuutta, lisäämään alan opiskelijoiden yhteistyötä, alueen vetovoimaisuutta sekä parantamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä. FolkPassi Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry/ Pispalan Sottiisi Jukka Heinämäki jukka.heinamaki(a)sottiisi.net Kesto: 2/ /2009 Pispalan Sottiisin Folk Passi -kehittämishanke on osa laajempaa Folk Passi kehittämishanketta, johon kuuluu seitsemän kansanmusiikkifestivaalia: Haapavesi Folk Music Festival, Kaustinen Folk Music Festival, Kihaus Folk, Eteläpohjalaiset Spelit, Jutajaiset, YSTI Kaiken Kansan Festivaali ja Sata-Häme Soi. Hankkeessa toteutetaan Sottiisin osuus Folk Passi -kehittämishankkeesta. Folk Passi on merkittävä innovaatio ja avaus musiikkitapahtumien uudentyyppiselle yhteistyölle. Se ei ole pelkkä pääsylipputuote vaan siitä kehitetään festivaalien välinen yhteistyöväline, jolla tapahtumat auttavat toisiaan mm. saavuttamaan uusia kävijöitä ja yritysyhteistyökumppaneita. Hankkeen avulla Pispalan Sottiisi tehostaa toimintaansa ja parantaa toimintaedellytyksiään. Tähän pyritään lisäämällä festivaaliorganisaation henkilöstön osaamista, tiivistämällä yhteistyötä muiden kansanmusiikkifestivaalien kanssa, Folk Passin tuotekehitystyöllä sekä lisäämällä yritysyhteistyötä. Hankkeen aikana festivaaliorganisaatioiden henkilöstöä valmennetaan yritysyhteistyökumppaneiden hankintaan. Yritysyhteistyövalmennus toteutetaan ostopalveluna ulkopuolisen asiantuntijoiden avulla. Tavoitteet: - kansanmusiikkifestivaalien organisaatioiden (henkilöstön) ammattimaisen toiminnan ja osaamisen lisääminen - kansanmusiikkifestivaalien välisen yhteistyön lisääminen - Folk Passi -lipputuotteen kehittäminen ja markkinoinnin tuloksellisuuden parantaminen - työvälineiden kehittäminen festivaalien ja yritysten yhteistyön lisäämiseksi valtakunnallisesti ja alueellisesti - kehittää Folk Passista väline festivaalien yhteismarkkinointiin ja lipunmyyntiin DesignOnTampere 2009 SuperMukava osk Anna Mattelmäki anna(a)mukava.net 20

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESRkehittämisohjelma 2007-2013 Pieniä ihmeitä Luovien alojen ja kulttuurin hanketapaaminen Tampere 27.1.2010 Kirsi Kaunisharju Opetusministeriö

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI

SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI SATAKUNNAN KULTTUURIFOORUMI 12.3.2014 RAHOITUSMAHDOLLISUUDET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto ESITYKSEN RAKENNE - Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 - Luova Eurooppa ohjelma - Central

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Luova Matka Culture Creators go Tourism

Luova Matka Culture Creators go Tourism Luova Matka Culture Creators go Tourism Toteutusaika 1.10.2015 30.9.2018 Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke (ESR) Budjetti 600 000 euroa Hankkeen hallinnoija Visit Finland/Finpro

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä

KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä KULTTUURITALO VALVE Saatavuuden ja saavutettavuuden toteuttaminen monialaisena yhteistyönä Arja Huotari kulttuuritalon johtaja Sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulun kaupunki 7.2.2018 Kulttuuritalo Valve

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet 1. Keski-Suomen kauppakamari: Keski-Suomen tori Hanke on innovatiivinen 8 Hanke on kustannustehokas 10 Kuvaus ja arviointi Tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku Riitta Nieminen

Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku Riitta Nieminen Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liiton ylimääräinen EAKR-haku 21.6.2017 Riitta Nieminen www.paijat-hame.fi #phliitto 2 09.00-09.20 Tilaisuuden avaus: Hakujen kokonaisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko

KOKO Länsi-Uusimaa. Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla. www.länsi.fi/koko KOKO Länsi-Uusimaa Hyvinvointifoorumi Länsi-Uudellamaalla www.länsi.fi/koko Hyvinvointitoimialan kehittäminen Länsi-Uusimaa HALLINTO Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy Toimitusjohtaja - Laskujen hyväksyminen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA

KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA KIERTUETOIMINTA VASTAANOTTAVIEN TEATTEREIDEN NÄKÖKULMASTA TEKIJÄ-hankkeen haastattelututkimuksen tuloksia Projektipäällikkö Maria Salomaa 26.4.2013 TEKIJÄ-hanke 2011 2013 Hankkeen toimintamalleja syksy

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot