LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET"

Transkriptio

1 LUOVA TAMPERE OHJELMASSA KÄYNNISTETYT HANKKEET 1

2 LUOVAT TOIMIALAT Iron Sky -elokuvan lanseeraus Blind Spot Pictures Oy Merja Ritola Merja(a)blindspot.fi Kesto: 8/11 3/12 Iron Sky on tamperelaisen Energia Productionsin Blind Spot Picturen kanssa tuottama tieteiselokuva, joka valmistuu tammikuussa Iron Sky:n ensi-ilta ja lanseeraaminen antavat ison mahdollisuuden saada näkyvyyttä Tampereelle ja tamperelaiselle sisältötuotanto-osaamiselle. Tällä hankkeella mahdollistetaan Tampereen näkyminen parhaalla tavalla elokuvan ensi-illassa, josta luodaan merkittävä kansainvälinen mediatapahtuma. Iron Sky:n ensi-ilta on maaliskuun 2012 loppupuolella. Lanseeraustapahtuman alustavaan ohjelmaan kuuluu ensi-ilta-gaala, elokuvaan liittyvä konsertti ja ensi-iltajuhlat sekä 1-3 maksullista Iron Sky elokuvanäytöstä. Teatteritekstitys Tampereen Komediateatteri Oy Panu Raipia panu.raipia(a)komediateatteri.fi Kesto: 5/2011-4/2012 Tampere tunnetaan teatterikaupunkina. Nyt toteutettava hanke huomioi teatterista kiinnostuneet erityisryhmät ja mahdollistaa teatteriesityksen seuraamisen myös ulkomaisille katsojille sekä kuulovammaisille katsojille. Hankkeessa luodaan teatteriesityksen tekstityssovellus, jonka avulla katsoja voi seurata esityksen tekstitystä ipadillä englanniksi tai suomeksi. Sovellus mullistaa perinteisen teatterikokemuksen laajentaen katsojapohjaa täysin uusille kansanryhmille. Hankkeen tekstityssovellus pilotoidaan Komediateatterin Viisi naista kappelissa -näytelmässä, joka käännetään englanniksi. Hankkeen jälkeen sovellus on ensin tamperelaisten teattereiden käytössä Kyy Gamesin hoitaessa sovelluksen hallinnoinnin, käyttöönoton ja valvonnan. Hankkeesta hyötyvät teatterien lisäksi kävijämäärien kasvaessa myös Pirkanmaan muut matkailutoimijat sekä erityisryhmät, joiden palvelut monipuolistuvat. Hankkeen odotetaan lisäävän teatterikatsojien määrää niin Pirkanmaalla kuin muuallakin, ja Tampere kasvattaa mainettaan innovatiivisena teatteripääkaupunkina. Voimaa taiteesta Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Niina Torkko niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 8/ /2011 (koko hanke päättyy 12/2012) Suomessa on viime vuosina kehitetty taidelähtöisiä menetelmiä hyvinvointialalle. Näiden menetelmien tarve lisääntyy yhteiskunnan muuttuessa ja erilaisten ongelmatilanteiden monimutkaistuessa. Voimaa taiteesta -hanke tarjoaa sekä hyvinvointialalla työskenteleville että luovilla aloilla työskenteleville henkilöille uudenlaisia työvälineitä. Hankkeessa kehitetään palvelumalleja, jotka yhdistävät luovien alojen ja hyvinvointialojen osaamisen taiteen soveltavien menetelmien alueella. Palvelumalleista kootaan julkaisu. 2

3 Hankkeen aikana järjestetään palvelutuotteiden kehittämiseen liittyvää koulutusta ja annetaan yrittäjyysneuvontaa. Hankkeen tavoitteena on työllistää luovan alan ammattilaisia hyvinvointialan yhteisöissä ja ottaa käyttöön uusia taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä. Tavoitteena on muokata luovan alan menetelmiä selkeiksi palvelutuotteiksi, joita hyvinvointialan organisaatioiden on helppo tilata. Luova Suomi Teknillinen korkeakoulu Silja Suntola silja.suntola(a)tkk.fi Kesto: 4/ /2011 Osatoteuttajana: Luova Tampere, Ulla Vehmasaho Luova Suomi -hanke koordinoi Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauteen kuuluvaa valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hanketta toteuttaa TKK Dipoli yhteistyössä Luova Tampere -ohjelman ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen kanssa. Hankkeen rahoitus tulee pääosin Etelä-Suomen lääninhallitukselta. Hankkeen tehtävänä on valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toiminnan strateginen suuntaaminen ja toimialakohtaisten tarpeiden huomioiminen. Keskeisenä tehtävänä on myös viestintä, jonka kautta hankkeissa syntyviä toimintamalleja levitetään toimijoiden ja päättäjien keskuuteen sekä alan tietoperustan vahvistaminen ja tilastointi. Tampereen kaupungin osakokonaisuutena hankkeessa ovat valtakunnallisten hanketyöpajojen ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen erityisesti yrittäjyyden kehittäjäverkostojen alueella. Pirkanmaan festivaalit - Voimaa verkostoista Tampereen Teatterikesä ry Hanna Rosendahl hanna.rosendahl(a)teatterikesa.fi Kesto: 4/ /2011 Hanke koostuu kahdesta eri hakemuksesta, joille on saatu rahoitus myös Pirkanmaan liitolta. Yhteensä hakemuksissa on mukana 23 organisaatiota ja 26 erillistä festivaalia. a) Voimaa verkostoista (haasteellisten alueiden osahanke) b) Voimaa verkostoista (suurten kaupunkiseutujen osahanke) Projektin tehtävänä on kehittää pirkanmaalaisten kulttuurifestivaalien verkostoitumista, luoda yhteistoiminnan rakenteita, lisätä festivaalitoimintaa kehittäviä innovaatioita ja kasvattaa kulttuurituottamisen osaamista. Projektin tarkoituksena on parantaa kohderyhmään kuuluvien kulttuurifestivaalien toimintaedellytyksiä, osaamista ja tuottavuutta. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikki Pirkanmaan alueen keskeiset festivaalitoimijat yhteiseen Pirkanmaan festivaalit - verkostoon. Yhteistoiminta kehittyy rakenteellisesti (projektikoordinaattori, ohjausryhmän kokoukset, jäsenfestivaalien yhteiset kehittämisseminaarit, teematyöryhmät, arviointiryhmät, yhteinen työntekijä- ja kalustopankki, keskitetyt kävijätutkimukset, kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien yhteisedustuksen koordinointi, yhteisten nettisivujen kalusto-, työntekijä- ja tietopankin suunnittelu sekä intrasivujen luonti ja koordinoitu tiedotus). Yhteistoiminnan avulla festivaalien laatua ja toimintaa pystytään kehittämään ja konseptoimaan. Verkostoitumisen avulla saadaan ratkaistua aikataulujen ja sisältöjen koordinaatio- ongelmia, mikä monipuolistaa alueen kulttuuritarjontaa, ja saadaan kehitettyä ja tehostettua yhteistoimintaa myös matkailutoimijoiden 3

4 kanssa. Perustettavasta työntekijäpankista voidaan rekrytoida ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka työsuhteet saadaan kokovuotisiksi. Perustettavasta kalustopankista saadaan festivaalien hallussa olevaa tekniikkaa tehokkaaseen käyttöön kierrättämällä sitä festivaalilta toiselle ja pystytään jakamaan festivaalitoiminnan osaamista, 'hiljaista tietoa', kaikkien festivaalien hyödyksi. Tavoitteena on luoda nettisivuille festivaaliosaamisen ydinalueisiin keskittyvä festivaalityön tietopankki. Hankkeen avulla saadaan koottua kaikista festivaaleista myös toimintaa suuntaavia kävijäkyselyitä. Kootun faktatiedon avulla festivaalien toimintaa voidaan kehittää edelleen ja parantaa niiden laatua. Projektin tuloksena Pirkanmaan imago korkeatasoista ja monipuolista kulttuuria tarjoavana seutuna vahvistuu ja alueen vetovoima lisääntyy. Tästä hyötyvät paitsi kohderyhmään kuuluvat kulttuurifestivaalit, myös alueen muut yritykset (mm. matkailu-, kuljetus- ja hotelliyritykset). Siitä hyötyvät myös maakunta ja kaupungit. Kansainvälistä verkostoitumista kehitetään tiivistämällä yhteyksiä ulkomaisiin sisarfestivaaleihin. Projektiin on budjetoitu 4 ulkomaan matkaa. Matkat koostuvat kahdesta kahden hengen matkasta (2 x 2), jotka suorittaa koordinaattori ja myöhemmin tarkentuvan matkakohteen osalta olennaisen hankkeeseen osallistuvan festivaalin edustaja. Toisella matkalla koordinaattorin mukana on haasteellisten alueiden (TL3) festivaalien edustaja ja toisella suurten kaupunkiseutujen (TL4) festivaaliedustaja. Matkat hyväksytetään etukäteen rahoittajalla. Yhtenä projektin tavoitteista on ympäristöasioiden nosto festivaalien agendalle ja jokaiselle festivaalille tehtävät ympäristösuunnitelmat. LUKE - luovien alojen kehitysohjelma Luova Tampere Jorma Ranta jorma.ranta(a)luovatampere.fi Kesto: 6/ /2011 LUKE - luovien alojen kehittämisohjelma vastaa Luova Tampere -ohjelman Luovat toimialat - teeman tavoitteisiin kehittää kulttuuriyrittäjyyttä, kulttuurialan liiketoimintaosaamista sekä yhteistyöverkostoja luovien toimialojen sisällä että muun elinkeinoelämän välillä. LUKEssa pyritään lisäämään luovien toimialojen yritysten lukumäärää, liiketoimintaosaamista, myyntiä, laajentaa markkinoita ja luoda uusia kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Asiakkaina ovat sekä henkilöt, jotka haluavat perustaa yrityksen, että yritykset, joilla on tarvetta kehittää toimintaansa. Toimintamalleina ovat mm. yritysneuvonta, konsultointi, koulutus, yhteistyöverkostot ja mentori- ja sparrausringit. Toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevia palveluita yritysten kehittämiseksi, kuten esimerkiksi Ensimetrin ja TE-keskuksen palveluja. Hankkeessa käynnistetään uudenlainen kehittämistoiminta luoville toimialoille. DIMEKE jatkohanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Veima markku.veima(a)tamk.fi Kesto: 1/ /2011 Hanke on osa Oulun yliopiston hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta Dimeke. DiMeKe -hankkeessa kehitetään digimedia-alan yritysten tuotekehitysosaamista. Tuotekehitys on 4

5 tässä hankkeessa prosessi, jossa kehitetään konseptisuunnittelua, käsikirjoittamista ja tarinan kerronnan taitoa. Olennainen osa tuotekehitysprosessia on myös tuoteaihioiden ja suunnitelmien tuotannollinen arviointi kohteena hankkeen aikana kehitellyt konseptit ja käsikirjoitukset. Osallistujia valmennetaan myös monikanavajakelun osaajiksi sekä kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen palvelukonsepteja ja mediatuotteita tuotekehitystyöpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen digitaalisilla foorumeilla, jossa ne ovat järjestöjen laajan asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Lisäksi järjestetään koko toimialalle avoimia kansainvälistymisseminaareja sekä kansainvälinen Sagas-workshop käsikirjoitusten edelleen kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisesti päähakijan ja neljän osatoteuttajan kesken. Osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto yliopiston Medialaboratorion Crucible Studio, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Lisäksi hankkeella on yhteistyökumppaneina Suomen Punainen Risti, Pelastakaa, Lapset ry ja POEM Säätiö. Toimintaperiaatteena on toteuttajien osaamisen valtakunnallinen kierrätys koulutus- ja tuotekehitystyöpajoissa ja seminaareissa. DesignOnTampere2011 DesignOnTampere ry Emilia Kiialainen emilia.kiialainen(a)gmail.com Kesto: 6/ /2011 DesignOnTampere 2011-hankkeen tarkoitus on parantaa tamperelaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan ja kehittää vientiä ja kohentaa Pirkanmaan designimagoa. Lisäksi hanke elävöittää Tampereen keskustakulttuuria tuomalla tapahtumat helposti lähestyttäviksi ja tuottamalla uudenlaisia elämyksiä, kohdeyleisönä kaikenlaiset ihmiset. DOT-konsepti sisältää kolme päähanketta: DesignOnTampere -kartan, Tampereen designviikon sekä Designtori Joulu -tapahtuman. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Vuoden 2011 tapahtuma järjestetään Tapahtuman teema on design uncovered. Teeman avulla yleisölle esitellään henkilöitä, valmistusta ja ideoita designtuotteiden takana. Prospero Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 6/ /2011 PROSPERO on eurooppalainen teatterihanke, jossa ovat mukana: Théâtre National de Bretagne (Rennes, Ranska), Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italia), Théâtre de la Place (Liège, Belgia), Fundacão Centro Cultural de Belém (Lissabon, Portugal), Schaubuhne am Lehniner Platz (Berlin, Saksa) ja Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus (Tampere, Finland). Viiden vuoden aikana PROSPERO-hankkeessa tuotetaan kolmella sisäkkäisellä "kehällä" (Suuret tuotannot, Kansalliset tuotannot ja Nuorten ohjaajien tuotannot) yhteensä 16 esitystä, jotka kiertävät osanottajakaupungeissa. Tampereen Teatterikesän ohjelmistossa niistä nähdään suurin osa vuosina PROSPERO-hankkeessa tuotetaan esitysten lisäksi teatterin tutkimusta ja 5

6 julkaisuja, järjestetään yleisölle avoimia tutkijatapaamisia, tuetaan festivaalien yhteistyötä, teatterikoulujen liikkuvuutta ja residenssitoimintaa. Hanke vahvistaa Tampereen kaupungin imagoa teatterikaupunkina ja kehittää Tampereen teatterialan mahdollisuuksia kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja luo mahdollisuuksia kulttuurivientiin teatterialalla paikallisesti ja kansallisesti. Musiikki&Media Suomen Musiikki & Media-Tapahtumat S.M.M. Oy Anu Aittoniemi anu.aittoniemi(a)musiikkimedia.fi Kesto: 6/ /2011 Musiikki & Media on yksi alan vanhimmista ammattilaistapahtumista kansainvälisesti. Tapahtuma kokoaa yhteen alan keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset toimijat. Viimeksi tapahtuma järjestettiin Musiikki & Media koostuu kolmesta osiosta: (1) Seminaarit, workshopit, verkostotapaamiset, (2) Industry Awards -gaala, (3) Lost in Music -kaupunkifestivaali. Hankkeen tavoitteena on rakentaa Musiikki & Mediasta kansainvälisesti tunnustettu ammattilaistapahtuma ja - kohtaamispaikka sekä kykyjenetsintäfoorumi. Tapahtuman kotimaista ja kansainvälistä mediaprofiilia tullaan kasvattamaan merkittävästi, samoin tapahtuman yhteydessä olevaa Lost in Music -showcase-tapahtumaa kehitetään sekä tuotannoltaan että esiintyjiltään. Bändivalmennus ProPromotion Oy Taija Holm taija(a)propromotion.fi Kesto: 7/ /2011 Hankkeella on tarkoituksena jatkaa Pirkanmaan alueen maineikasta rock- ja pop-perinnettä. Aikeena on jakaa musiikkiuraa suunnitteleville valmiuksia, joita paikalliset musiikintekijät ja taustavoimat (levy-yhtiöt, kustannusyhtiöt, keikanmyyjät) ovat hankkineet vuosikymmenten saatossa. Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ammattimaiseen rock- ja popmusiikin esittämiseen ja tuottamiseen. Se tuo tietoa alalle kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös uran luomiseen olennaisesti kuuluvat tekijät, kuten tekijänoikeudet, promootion ja esiintymistaidon. Näitä oppeja tarjotessa huomioidaan myös mahdollinen ulkomaille suuntaaminen. Oleellisena osana projektia on myös uran aikajanan konkretisointi. Hankkeen yleisen, maksuttoman osan piiriin otetaan ensivaiheessa noin 100 henkeä, joille annetaan tuhti tietopaketti alan järjestöistä, infrastruktuurista, toimintatavoista ja lainsäädännöstä. Syventävään, ns. workshop-osaan tulee noin henkeä, joita perehdytetään käytännön toimintaan. Mukana on studiotyöskentelyä, laitteistoihin tutustumista ja käytännön harjoittelua. Tekijä Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus Mika Lehtinen mika.j.lehtinen(a)uta.fi Kesto: 3/ /2011 Valtakunnallisen TEKIJÄ teattereiden kiertuejärjestelmä Turnénätverk för Teater hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen huomioiden myös kansainväliset mahdollisuudet teatterikiertuetoiminnan edistämiseksi. Se yhdistää suomalaisen teatterikentän ammattiteattereita ja vapaita ryhmiä toimimaan yhdessä entistä 6

7 monipuolisemman teatteritarjonnan takaamiseksi, kestävän kehityksen mukaisten tuotantomallien kehittämiseksi, yhteisten toimintatapojen luomiseksi, tekijöiden liikkuvuuden turvaamiseksi ja kielirajojen ylittämiseksi. Hanke on osa Manner-Suomen ESR -ohjelmaa (valtakunnallinen osio) toimintalinjana työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen. ESR -rahoituksesta vastaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opetusja kulttuuriministeriön hallinnonala. Alueelliset osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Tampereen taidemessut Tampereen Messut Oy Ville Keskinen ville.keskinen(a)tampereenmessut.fi Kesto: 8/11 10/11 Tampereelta on puuttunut suuremman mittakaavan taiteen esittely- ja myyntitapahtuma. Tähän ongelmaan haetaan ratkaisua Luovan Tampereen, Tampereen taiteilijaseuran, Tampereen taidemuseon ja Tampereen Messujen yhteistyöllä. Tampereen Taidemessujen tavoitteena on nostaa esiin taidetta ja taiteilijoita, auttaa kaikkia taiteen ystäviä oppimaan taiteenlukutaitoa ja houkutella käyttämään taidetta rohkeammin vaikkapa kodin sisustamisessa. Tampereen Taidemessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin Messujen tavoitteena on lisätä taiteen myyntiä kuluttajille madaltamalla kuluttajien kynnystä tutustua taiteen eri muotoihin messuilla. Messujen yhteydessä jaetaan myös Vuoden Nuori Taiteilija -palkinto. Koulutushanke Suomen Yrittäjäopisto Leena Lemola leena.lemola(a)syo.fi Kesto: 12/ /2011 OKM:n luovien alojen ja kansainvälistymisen ESR-ohjelmasta rahoitetaan Kultahanketta, jonka tavoitteena on yrittäjyysvalmiuksien parantaminen luovilla toimialoilla ja erityisesti käsi- ja taideteollisuus- sekä muotoilun alalla. Tässä Tampereella räätälöidyssä osuudessa toteutettaisiin noin vuoden pituinen valmennuskokonaisuus noin 20 hengelle, jonka kohderyhmänä olisivat yrittäjiksi aikovat henkilöt. Pääpainopiste olisi käsi- ja taideteollisuusalalla sekä muotoilijoissa, mutta myös laajasti luovilla toimialoilla sekä muiden toimialojen esimerkiksi matkailun toimijoissa, joiden tekeminen nivoutuu osittain käta-alaan. Valmennuksen yhteydessä tai sopimuskauden umpeuduttuakin valmennukseen osallistuneilla on mahdollisuus suorittaa Yrittäjän ammattitutkinto. Pienhankerahoitus Luova Tampere -ohjelma Lasse Paananen lasse.paananen(a)luovatampere.fi Kesto: 11/ /2011 Tamperelaiset luovan alan yritykset voivat hakea siemenrahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja edistäviin toimenpiteisiin, markkinoinnin kehittämiseen, tuote- ja palveluideoiden kehittämiseen, tuotantovälineiden ja tuotantotapojen kehittämiseen sekä pienimuotoisiin hankintoihin. Yritysten lisäksi myös yhdistykset, joilla on Y-tunnus, voivat hakea rahoitusta kansainvälisiä ja kotimaisia jakeluratkaisuja sekä markkinointia edistäviin toimenpiteisiin. Etusijalle 7

8 asetetaan toimenpiteet, joiden tavoitteena on verkottaa paikallisia toimijoita kansallisesti tai kansainvälisesti laajempien markkinointi- tai myyntikanavien avaamiseksi. Arvioinnissa arvostetaan erityisesti rahoitettavan kohteen uutuutta ja sen skaalautuvuutta. Myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti prosenttia kokonaishankkeesta, erityisperusteluin enintään 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Sisällön lisäksi etusijalle asetetaan hankkeet, jotka pystyvät hankkimaan muuta ulkopuolista rahoitusta. Rahoitus on maksimissaan euroa hakijaa kohden. Rahoitus on auki marraskuusta 2010 toukokuuhun Koko pienhankerahoitushankkeen euron hankesumma kanavoidaan Luova Tampere ohjelman toteuttajan kautta varsinaisille pienhankerahoitettaville. ArtHub luovien alojen osaamisyhteisö Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Anna Vesén, Taina Jormanainen anna.vesen(a)minedu.fi Kesto: 6/ /2011 Hankkeen tavoitteena on taidetoimikuntapalveluiden kehittäminen. Tavoite sisältää uuden Art Hub -osaamisyhteisötoiminnan vakiinnuttamisen osaksi luovien alojen kehitystoimintaa ja sitä kautta taidetoimikunnan roolin vahvistamisen osana yrityskehityskenttää. Art Hub -palveluprosessiin kuuluu alan toimijoille suunnattu ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava palvelupolku, taidetoimikuntien parantuneet palvelumallit sekä osaamisyhteisötoiminta. Prosessin tarkoituksena on palvella sellaisia luovien alojen toimijoita, jotka jäävät nykyisten mallien puitteissa avun saavuttamattomiin. Hanketoimijoiden parantuneiden palveluiden myötä hankkeesta hyötyvät luovien toimialojen toimijat sekä muiden toimialojen yrityskenttä, joka saa uusia palveluita oman liiketoimintansa kehittämiseen. ExBased Ideone Oy Ideone(a)ideone.fi Kesto: 12/ /2011 ExBased (Experience Based Business Development in Conventional SMEs) -hanke keskittyy elämystalouteen. Yhdessä eurooppalaisten partnerien kanssa Luova Tampere on kehittänyt Exbased-työkalupakin ja -koulutuksen, jotka on tarkoitettu yritysneuvojien työn tueksi. Niiden avulla yritysneuvojat voivat tutustuttaa pk-yrityksiä elämystalouden mahdollisuuksiin ja pohtia yrityksen tuotteita/palveluita elämyksellisyyden näkökulmasta. Liila-liikelahjat Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry Anu Muurinen anu.muurinen(a)modus.fi Kesto: 10/2010 5/2011 Taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden liikelahjakonseptin kehittäminen -hankkeen päätavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten taidekäsityöläisten ja muotoiluyrittäjien toimintamahdollisuuksia luomalla heille yhteinen liikelahja-markkinoinnin konsepti. Tavoitteena on myös tarjota liikelahjoja käyttäville tahoille helppo tapa löytää korkealaatuisia, paikallisten yrittäjien valmistamia tuotteita. Hankkeen tarkoituksena on luoda aiempaa parempi kontakti liikelahjoja valmistavien tekijöiden sekä niitä käyttävien yksityisten ja julkisten tahojen välille. Tämä saavutetaan aktiivisella markkinoinnilla ja tunnettuuden lisäämisellä. Liila-liikelahjakatalogien toimittaminen mahdollisille asiakkaille ja valikoituihin yrityksiin, 8

9 yhteistyötahojen saaminen mukaan tehostamaan tuotteiden myyntiä sekä uusien osallistujien kartoittaminen. Sarjakuva Finlandia 2011 Tampere kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 1/2011 6/2011 Sopimuksen kohteena ovat Tampere kuplii -sarjakuvafestivaali ja sen yhteydessä myönnettävä Sarjakuva Finlandia -palkinto. Tampere kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Vuosittain jaettava Sarjakuva Finlandia -palkinto myönnetään sarjakuvafestivaalin yhteydessä ja on tärkeä osa edellä mainittuja tavoitteita. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Suunnitelma palkinnon myöntämiseksi tehdään vuodeksi 2011 ja se on suuruudeltaan 5000 euroa. Palkinto myönnetään Tampereella sarjakuvafestivaalien yhteydessä. Luova Tampere -ohjelman rahoitus kohdistuu nimenomaan Sarjakuva Finlandia -tunnustuspalkintoon. Klub Tampere / Finland: kansainvälistymis- ja kulttuurivientihanke Suomen Itämeri-instituutti Esa Kokkonen, esa.kokkonen(a)tampere.fi Kesto: 03/ /2011 Hankkeen tavoitteena on kulttuurialalla toimivien yritysten kansainvälistäminen ja viennin edistäminen, kulttuurialan kansainvälistymis- ja vientiosaamisen ja -liiketoimintaedellytysten parantaminen, yritysverkostojen kehittäminen sekä kulttuurialan ja muun elinkeinoelämän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Hankkeen kohdealueina ovat Pietari ja Moskova sekä Saksa. Hanke pohjautuu Klub Tampere pilottihankkeeseen, joka toteutettiin vuonna Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat musiikin, taiteen ja muotoilun sekä käsityön aloilta. Sarjakuva Finlandia Tampere Kuplii ry Antti Grönlund antti.gronlund(a)punainenjattilainen.fi Kesto: 10/ /2010 Tampere Kuplii ry:n tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi sarjakuvaharrastusta sekä siihen liittyviä alakulttuureita. Festivaalin tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sarjakuvan ja sen liitännäisalojen tapahtuma Tampereelle. Sarjakuva Finlandia - tunnustuspalkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008, palkinto jaetaan Tampere Kuplii - sarjakuvatapahtuman yhteydessä. Sarjakuva Finlandia -palkintoa varten tapahtuman järjestäjä asettaa valintalautakunnan, joka nimeää enintään kymmenen ehdokasta palkinnon saajaksi. Lopullisen palkinnon saajan valitsee valintalautakunnan ulkopuolinen henkilö, jonka Tampere Kuplii ry:n hallitus valitsee. Hankkeen tavoitteena on jakaa Suomen merkittävin sarjakuva-alan palkinto. 9

10 VAKA - valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki Tampereen kaupunki, Tullikamarin kulttuurikeskus Minnakaisa Kuivalainen minnakaisa.kuivalainen(a)tampere.fi Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Cursor Oy/ Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, Noora Kiili Kesto: 12/ /2010 VAKA -Valtakunnallinen klubi- ja aluekiertuetuki -hanke lähtee ratkomaan uudella tavalla esittävien taiteiden, erityisesti rytmimusiikin, kansanmusiikin ja vanhan musiikin ammatti- ja yritystoiminnan kasvun esteitä. Hanke tarjoaa myös ratkaisuja kaupunkiseutujen viihtyvyyteen strategiselle kehittämiselle. Hanke on osa Cursor Oy:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta, jonka osatoteuttajia ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Oulun kaupungin nuorisotoimen Rockpolis ja Tampereen kaupungin Tullikamarin kulttuurikeskus. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kiertuetuen toimintamallin kehittäminen sekä yritys- ja ammattitoimikunnan alueinfrastruktuurin kehittäminen. Tavoitteita: 1. Kiertue toimintamallin kehittäminen Hankkeessa laajapohjainen asiantuntijaverkosto analysoi kotimaisen ja valitut ulkomaiset tukijärjestelmät ja esittää olemassa olevien kiertuetukijärjestelmien pohjalta uudet kansallisen vapaan kentän tukirakenteet ja toimintamallin. Kehitetään musiikin vapaan kentän kansallista tilastointia yhdessä tilastoinnin ammattilaisten ja musiikkialan kattojärjestöjen kanssa. 2. Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin kehittäminen Kootaan kumppanialueilta palveleva alueklubiverkosto, joka edistää laadukasta kiertue- ja konserttitoimintaa alueiden sisällä ja alueiden välillä. Rakennetaan yhteistyö ja toimintamallit alueellisten ja kansallisten toimijoiden välille. Klubiverkosto tarjoaa kiertuetoimintaa harjoittaville ammattilaisille korkeatasoisia markkinoinnin ja logistiikan oheispalveluja, joita hankkeessa suunnitellaan. Verkosto kootaan alueelliseksi estraditietokannaksi, jonka toiminta ja ylläpito suunnitellaan pitkäjänteisesti. Hankkeessa toteutetaan kansallinen ammattilaisille kohdistettu markkinointistrategia, tiedotetaan klubien palvelutuotteista ammattilaisille sekä julkisille kumppaneille. ART360 Tampereen Taiteilijaseura ry Arja Moilanen info(a)tampereen-taiteilijaseura.fi Kesto: 8/ /2010 Valtakunnallinen hankkeen vetovastuu: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Hankkeessa luodaan uutta yritysyhteistyötä kuvataiteen alalle sekä pyritään lisäämään ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksia. Hanke on osa SAMK:n hallinnoimaa valtakunnallista ESR-hanketta ART360. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää kuvataiteen alan toimijoiden yhteistyötä, tuottaja- ja manageritoimintaa, kansainvälistymistä sekä sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Verkostoyhteistyön avulla kehitetään kuvataiteen uusia liiketoimintamalleja huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Tavoitteena on myös lisätä kuvataiteen toimijoiden ammattimaisuutta ja vahvistaa heidän liiketoimintaosaamistaan. Tampereella toteutettavan osahankkeen tavoitteena on erityisesti uusien yritysyhteistyö- ja liiketoimintamuotojen kehittäminen. Kehittämistoimenpiteitä tullaan kohdistamaan Tampereen 10

11 Taiteilijaseuran uusiin työpajatiloihin ja taidelainaamon toimintaan. Tavoitteena on ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen ja heidän yrittäjyytensä tukeminen ja vahvistaminen. Uusia yhteistyö- ja liiketoimintamuotoja tulevat olemaan erilaiset esittelyt ja konsultoinnit, ammattitaiteilijoiden pitämät työpajat, työnäytökset, virkistyspäivät ja kummitaiteilijatoiminta. Valtakunnallisen hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja hankkeessa mukana ovat myös Helsingin Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto, Kuvasto ry, AV-Arkki, Muu ry, Suomen taiteilijaseura, Tampereen Taiteilijaseura ry, Oulun Taiteilijaseura ja Pohjois-Suomen Taideteolliset Suunnittelijat ry, Jyväskylän taiteilijaseura ry, Porin Visuaalinen keskus -hanke, Kankaanpään Taidekeskus- hanke ja Pohjois- Savon taidetoimikunta/luova Savo. YLÖS - Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Tampereen yliopisto, tutkivan teatterityön keskus niina.torkko(a)uta.fi Kesto: 1/ /2010 Projektin tavoitteena on ammattimaisen yleisötyöntekijäjärjestelmän vakiinnuttamisella kehittää Suomen laitosteattereihin palveluliiketoimintaa julkisen, yritys- ja kolmannen sektorin asiakasryhmien välille. Tavoitteena on edistää korkeasti koulutettujen taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden valmiuksia ja tuotannollista osaamista yritystoiminnan harjoittamiseen laitosteatterien ja yhteiskunnan eri sektorien kanssa. Uusia yritys- ja liiketoimintamahdollisuuksia syntyy tunnistettaessa uudet asiakasryhmät ja panostettaessa asiakaslähtöisiin tarveperusteisiin palveluihin. Valtakunnallisella tarve- ja tarjontakartoituksella kohdemarkkinoiden tuntemus paranee synnyttäen tiiviimpää vuorovaikutusta, laitosteatterien, yleisötyön ammattilaisten yritystoiminnan ja yhteiskunnan eri toimijoiden välille. Projektin palvelukonsepteja kehitetään erityisesti alueellisissa pilottihankkeissa. Alueelliset osatoteuttajat ovat Tampereen Työväen Teatteri, Lahden Kaupunginteatteri ja Rauman Kaupunginteatteri. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm.: 1. Tuoda yhteen teattereiden edustajat sekä julkisen, kolmannen ja yrityssektorin toimijat valtakunnallisessa tarjonta- ja kysyntäkartoituksessa. 2. Alueelliset pilottihankkeet (3 kpl) ja kolme koulutuksellista pilottiseminaaria TTTK:n johdolla vuosina Pilottiprojektien yleisötyöntekijät luovat yleistötyömalleja eri toimialojen välille teatterituotantojen yhteyteen ja/tai erillisinä toimina, ja kehittävät pilottiteatterin organisaatio- ja tuotantomalleja suhteessa yleisötyöhön. 3. Kaksi kansainvälistä yleisötyön seminaaria - Tampere 2009 ja Tampere Seminaarin yhteydessä vuonna 2010 järjestetään yrityskoulutusta yleisötyöntekijöille luovien toimialojen yritystoiminnan ja liiketoimintamallien kehittämiseksi. 4. Yleisötyöportaali 5. Loppuraportti Av-Step1 VTT Petri Ruutikainen petri.ruutikainen(a)vtt.fi Kesto: 6-9 /2010 Tampereen kaupunki valmistelee toimintaympäristön kehittämishanketta, jonka avulla parannetaan Tampereen edellytyksiä nousta kansainvälisesti merkittäväksi digisisältöjen kehitys- ja 11

12 tuotantopaikaksi. Hanke kehittää Tamperetta ja Pirkanmaata digitaalisten sisältöjen tuotantoympäristönä. AV-Step1 -hankkeessa muotoillaan lopullinen hankekokonaisuus, luodaan tavoitteet sekä kootaan yhteen tarvittavat taustatiedot toimintaympäristön kehityshankkeen rahoitushakemuksen tekemiseen. Hankkeeseen kuuluvat seuraavat tehtävät: digitaalinen sisältöselvitys, jonka avulla analysoidaan Tampereen osaamisen kärki, nykyisten toimintaympäristöjen toimintamallien selvitys, sopivan hakijatahon ja toimintaympäristön ylläpitäjän selvitys ja valinta yhdessä Luova Tampere -ohjelman edustajan kanssa, toimintaympäristön kehittämisavustushakemukseen liittyvä hankesuunnitelma ja kehittämisavustushakemuksen tekeminen. DesignOnTampere 2010 DesignOnTampere ry Anna Mattelmäki anna(a)mukava.net Kesto: 6-12 / 2010 DesignOnTampere -konsepti sisältää syksyisen tapahtumaviikon sekä Designtorin joulun aikaan. DOT-viikon teema vaihtuu vuosittain, mutta osa tapahtumista pysyy samana joka vuosi. Tapahtuman pysyviä osia ovat Tampereen Design District -kartta, Hämeenkadun näyteikkunanäyttelyt, Guerilla Lightning sekä Designtori. Hankkeen tarkoitus on parantaa suomalaisten designyritysten kannattavuutta, lisätä tunnettavuutta, luoda edellytyksiä laadukkaampaan toimintaan, kehittää vientiä, kohentaa Pirkanmaan designimagoa, elävöittää Tampereen keskustakulttuuria, verkostoida alan toimijoita yhteistyöhön sekä innostaa ihmiset kiinnostumaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta kulutuksesta. Hämeenpuiston ystävät Tampereen kaupunki, Tosi Siisti hanke, Saara Saarteinen saara.saarteinen(a)tampere.fi Kesto: 1/ /2010 Hämeenpuisto on upea puisto, jossa on tällä hetkellä liian vähän toimintaa. Hämeenpuiston ystävät -hankkeen avulla pyritään löytämään uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa sekä luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda Hämeenpuistosta siisti, elävä ja viihtyisämpi puisto. Pyrkimyksenä on, että hanke elävöittää Tampereen keskustaa ja tuo erilaisia elämyksiä kaikkien kaupunkilaisten ulottuville. Tavoite on, että Hämeenpuistossa on kevään 2010 jälkeen uudenlaista toimintaa, jota organisoidaan yhteistyössä Tampereen kaupungin yksiköiden, Hämeenpuiston asukkaiden, järjestöjen ja yrityksien kanssa. Mahdolliset uudistukset voidaan jakaa neljään lohkoon: 1. Rakenteelliset uudistukset, 2. Palvelujen kehittäminen, 3. Uusi toiminta ja 4. Hämeenpuiston ystävät (uusi toimintatapa) Kulttuurialan yrityskehitystoiminnan käynnistäminen Professia Oy, Anne-Mari Järvelin Kesto: 12/ /2007 Luovien toimialojen (mm. tapahtuma- ja näyttelytuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, teatteri, käsityö, elokuva- ja tv-tuotanto, muotoilu, kuvataide ja graafinen ala) yrityksillä on erilaisia yritystoimintaan liittyviä haasteita kuin esimerkiksi perinteisessä teollisuudessa tai ict-toimialalla. Selvitystyön tavoitteena on tutkia millaisella toimintamallilla luovien toimialojen yritysideoita ja 12

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009

ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009 ohjelman Tiedotuslehti 1 l 2009 Luova Tampere -ohjelman puolivälin katsaus Uudet askelmerkit vuosille 2009 2011 Luova Tampere 1 Annikaisa Knuutila Arvostakaa sarjakuvaa! 2 Luova Tampere Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi

Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Leena Mäkelä-Marttinen, Sinikka Ruohonen, Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Sanna Hälvä, Eija Gullman-Kaleva LUOVA KAAKKO Näkemyksiä luovien alojen strategian rakentamiseksi Kotka 2012 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana

Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Visuaalinen tietotekniikka ja animaatio Tampereen seudun yritystoiminnan kasvattajana Esiselvitys 29.11.2012 Seppo Kalli, Jari Muikku ja Timoteus Tuovinen Digital Media Finland Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys

Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen Verkostomainen toimintamalli -selvitys Opetusministeriön julkaisuja 2006:47 Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

OHJELMAN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2010

OHJELMAN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2010 OHJELMAN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2010 5 VANHAN TEHTAAN KONEET KÄYVÄT KUUMINA 8 IMPULSSEJA IDEOINTIIN 10 LUOVIEN ALOJEN YRITYSTEN KEHITTÄMINEN JATKUU Luova Tampere 1 Kimmo Torkkeli KARI KANKAALA JOHTAJA, KAUPUNKIKEHITYS,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle

ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009. Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle ITÄ-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISOHJELMA 6.2.2009 Rinnakkaisstrategia Manner-Suomen ESR -ohjelman alaiselle luovan alan kehittämisstrategialle 1 JOHDANTO 1.1 Luovien alojen ja aluekehityksen yhteydet

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti 2014 Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa - esiselvityshankkeen loppuraportti Minna Buure, Marjukka Heikkilä, Markku Paakki Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 28.11.2014 [Kirjoita

Lisätiedot

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia

Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy teoista ESR-ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeiden (2009) tuloksia Edistys syntyy konkreettisista teoista Vuonna 2009 toteutettiin vielä ESR ohjelmakauden 2000-2006 jatkoaikahankkeita.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke

Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Kainuun kulttuurituotannon kehittämishanke Tiivistelmä Elias Lönnrot -seura ry 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN KULTTUURITUOTANNON KEHITTÄMISHANKE Johdanto Kainuun kulttuurituotannon kehittämishankkeen

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot