Matkaraportti Hongkong

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkaraportti Hongkong"

Transkriptio

1 Matkaraportti Hongkong Eija Timonen ja Heikki Tikkanen kävivät selvitysmatkalla Hongkongissa Matkan tärkeintä antia olivat vierailut kahteen yliopistoon: Hong Kong City Universityyn (School of Creative Media) sekä Hong Kong Polytechnic Universityyn (School of Design). Molemmissa yliopistoissa yhteyshenkilöinä toimi Lapin yliopiston alumni, joka nyt toimi niissä pelitutkimuksen ja - koulutuksen professorina. CityU:lla tapasimme Olli Leinon, PolyU:lla Hanna Wirmanin. PolyU:lla tärkeä henkilö oli myös Wirmanin kollega Karen Jiyang, joka on ollut aiemmin pitkään Tekesillä töissä. Matkalta saatiin selvitystietoa myös Lapin yliopiston AMOK- esiselvityshankkeeseen, myös muista kuin pelillisyyden näkökulmista. AMOK- ja PESO- selvityksen intressit tuntuivat kuitenkin limittyvän monessa opetukseen, tutkimukseen ja laboratorioihin liittyvässä asiassa, joita matkalla tuli vastaan. Yleisvaikutelmaksi yliopistoista jäi päällimmäisenä se, että PolyU:n School of Design vaikutti CityU:n School of Creative Mediaa elinvoimaisemmalta. CityU:n Creativen Median Taidelähtöiseen toimintaan liittyy tietty vapaus, mutta samalla yritysyhteistyön puute tuntuu vaikeuttavan toimintamahdollisuuksia. Hong Kong City University, School of Creative Media CityU:lla tiloja ja laitteita oli sekä yleisesti ottaen että pelillisyyteen liittyen kiitettävästi, mutta esim. Leinon puheesta sai käsityksen, että siihen että niitä käytettäisiin mielekkäästi, ei ohjata järkevästi resursseja. Kommenttia tuki tunne, joka syntyi hienoissa mutta tyhjissä työtiloissa liikkuessa. Voi tietysti johtua vain vierailumme ajankohdastakin, mutta vaikutti että infrasta suuri osa oli vailla käyttöä. Esimerkiksi tv- työn studio oli yhä täysin varusteltu, vaikka Ollin mukaan siellä ei ole pitkään aikaan ollut opetusta. Tästä voi johtaa päätelmän, että Lapissakin pelillisyyden koulutukseen on järkevämpää ja tarpeellisempaa panostaa toimintamallien kehittämisen eikä niinkään infran uudistamisen kannalta. digitaalisen median tietokoneluokka liikkuvan kuvan editointitila

2 animaatiostudio tv- tarkkaamon kontrollipöytä CityU:lla opiskelijoilla on ympärivuorokautinen mahdollisuus käyttää useimpia tiedekunnan tiloja. Tähän tullaan paneutumaan myös Peson jälkeen ArcticShell- hankkeessa pelillisyyteen liittyvän infran kohdalla. CityU:lla oli paljon tiloja, ja ne olivat hyvin varustettuja sekä pidetty hyvässä kunnossa ja erittäin siistinä. Tiedekunnan käytävät ja muut julkiset tilat tuntuivat hieman kolkoilta, mutta työtilat olivat kauttaaltaan todella viihtyisiä. CityU:n motion capture studio oli korkeatasoisesti varusteltu ja hyvänkokoinen: motion capture - studio yksityiskohta mocap- studiosta mocap studion seinätaidetta, 3D- wireframe CAVE- näyttelyn malleista liikkuvan kuvan ja äänityön surround- studio

3 metalli- muovi- ja puutyöpaja laserleikkauslaitteistoa 3D- tulostuslaitteistoa laserleikkausohjelmisto Creative Median tilojen pohjakerroksesta löytyi tiedekunnan ja CityU:n tietotekniikan kandiopiskelijoita yhdistävälle erityisohjelmalle/- ryhmälle (special interest group, SIG) ja sen tuloksia vuosittain esittelevälle PlayfulMedia- tapahtumalle pyhitetyt tilat (lisäinfoa: SIGin eritysialat ovat animaatio ja visuaaliset tehosteet, pelit sekä grafiikka ja valokuvaus. Emme päässeet Ollin kanssa katsomaan näitä lakanoin ja vanerisin väliseinin ympäristöstään eristettyjä tiloja, mutta ulkopäin näkymästä tuli mieleen Oulu Game Labin valtaama kellarikerros Oulun Business Kitchenistä. Kontrastina tiedekunnan muuhun olemukseen näytti, että täällä ei välttämättä ole infra aivan yhtä hulppeaa kuin muualla kampuksella, mutta toimintaa sitäkin enemmän. Pelillisyyden selvitykseen liittyvänä löytönä tämä nurkkaus taustoineen kiinnitti erityisesti huomion. Havainto tukee Hannan kommenttia PolyU:lla siitä, että pelien tekemiseen tai tutkimiseen ei vaadita kovin isoja satsauksia infraan. Tiloissa tapahtuva ja laitteilla tehtävä toiminta on se mikä ratkaisee.

4 Creative Medialla ei ole käytännössä yritysyhteistyötä. Leinon mukaan CityU:ssa vain insinööritieteissä on sitä. Projektien loppunäyttelyt mainittiin ainoana käytännön esimerkkinä. Yhteistyön puute on hieman merkillistä, sillä melkein naapurissa CityU:lla on Innocentre, Hong Kong Science & Technology Parks verkoston yksi keskus, joka on suunniteltu toimimaan muotoiluyritysten ja hautomovaiheen toimijoiden kotina työ-, kokous-, koulutus- ja näyttelytiloineen. Ehkä sitä käyttävät hyväkseen juuri insinööritieteet, mutta media ei. AMOK- selvityksen osana perehdyttiin myös siihen, miten tutkimus on integroitu osaksi toimintaa ja opetusta ja miten toiminta rahoitetaan. CityU:ssa tutkimus integroidaan toimintaan niin, että opettajat päättävät itse opetuksensa sisällöt tietyissä ennalta annetuissa aihealueissa. Näin opettaja voi yhdistää opetukseensa itseään kiinnostavan tutkimuskohteen tarkastelua. Tosin Leinon mukaan Creative medialla on opettajina paljon taiteilijoita, joille tutkimus on hämärä käsite. CityU:lla jatko- opetusta ei lasketa opetustunneiksi. Tutkimus on olennainen osa toiminnan rahoitusta. Sitä koordinoi erillinen toimisto, mutta opettajat kirjoittavat rahoitushakemukset. Valtio rahoittaa kandivaiheen opetuksen sekä tilat ja laitteet. Maisteriopinnoista peritään lukukausimaksua. Tutkimus ja konferenssit rahoitetaan maisterien lukukausimaksuilla ja hankerahoituksella. Matkalla pyrittiin selvittämään, minkälaisia uusia käytäntöjä tai teknologiaratkaisuja yliopistoilla liittyi opetussuunnitelmaan ja menetelmiin, toimintaympäristöihin tai yritysyhteistyömuotoihin, varsinkin pelillisyyden näkökulmasta. CityU:lla ei todettu isoja edistysaskeleita omaan toimintaan tai PolyU:hun verrattuna. Puitteet ovat kiitettävässä kunnossa ja niistä pidetään selvästi huolta. Opittavaa on ehkä lähinnä siinä, miten tilojen ja laitteiden käyttöä ohjataan ja miten siihen kannustetaan niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Yksi kannustamisen keinoista on konkreettisille töille annettava näkyvyys. Näyttävimmät digitaalisen median työt, kuten 360- galleriassa koetut T_Visionarium (2008) ja La dispersion du fills (2010) olivat joko henkilökunnan tai jatko- opiskelijoiden töitä. Nämä työt ovat vaikuttavia, mutta jo melko iäkkäitä digitaalisen median töiksi. Opiskelijoiden töitä näkyi tiedekunnan tiloissa jonkin verran, mutta silti vähän galleriassa sekä myös mainituissa töissä on käytetty uutta peliteknologiaa ja mobiililaitteita. Aiemmassa historiallisessa CAVE- näyttelyssä ohjattiin esitystä peliohjaimella ja sitä katsottiin 3D- laseilla. Toinen nyt nähdyistä töistä oli

5 toteutettu nykyään suositulla Unity- pelimoottorilla ja siihen ohjelmoidulla lisäosalla. Toista esitystä ohjattiin ipadin avulla 360- näyttämön keskeltä. CityU:n Creative medialla on käytössä verkkopohjainen kalustonvarausjärjestelmä, jossa näkyy eri laitteiden saatavuus ja varaukset. Opiskelijat käyttävät järjestelmässä sen omaa virtuaalirahaa, jota tarvitaan varausten tekemiseen. Myöhästymisistä peritään virtuaalinen sakko, jolloin seuraavat varaukset vaikeutuvat. Uutena asiana tässä nähtiin nimenomaan tuo sakkojen käyttö. Ei tosin keskustelu paljonkaan siitä, miten se todella toimii, ehkäiseekö myöhästymisiä, katoamisia, jne. Ääniopetustiloissa oli käytössä samankaltainen yhdestä lähteestä useaan työpisteeseen äänen jakava ratkaisu kuin PolyU:lla. Tämä voi olla kokeilemisen arvoinen asia esim. Soveltavan ääni- ilmaisun maisteriohjelman opetuksen puitteissa myös meillä. Toimivaksi osoittautuessaan sitä voisi yrittää juurruttaa tekniikkana ääniopetukseen yleisemminkin. CityU:n äänityötiloja ei päästy näkemään tämän lähempää, koska niissä oli menossa opetustilanne.

6 Hong Kong Polytechnic University, School of Design PolyU:sta jäi mielikuva erittäin tehokkaasti toimivasta organisaatiosta, omistautuneista työntekijöistä ja opiskelijoista sekä hyvästä ilmapiiristä. Ikään kuin odottamattomana lisätuloksena PolyU:n vierailu antoi paljon tietoa idän yhteistyönäkymistä Tekesin kautta. TEKES- yhteistyön mahdollisuudet Hongkongiin ja Kiinaan ovat parantuneet sen jälkeen kun sitä viimeksi on yritetty PolyU:n ja TTK:n välillä. Nyt PolyU:lla työskentelevä Karen Jiyang on ollut Tekesillä 9 vuotta ja tuntee sikäläisen Tekesin toiminnan erittäin hyvin. Hän ehdotti aiemmin Hannan Wirmanin, Olli Leinon, Eija Timosen ja Jaakko Nousiaisen valmisteleman Tekes- hankkeen päivittämistä ja uudelleenhakemista. Hankkeen näkökulmana pidettiin pelialaa ja pelillisyyttä. Myös uudet tutkimus- ja kehittämishankeaihiot kiinnostavat heitä, niin pelillisyyteen kuin muihinkin muotoilun alueisiin liittyen. Tekes on vahvistamassa toimintaansa Kiinassa / Hongkongissa, ja tähän liittyen PolyUssa etsitään aktiivisesti uusia mahdollisuuksia tavoittaa suomalaisia toimijoita. Tekesin pelialalle suunnattu Skene- ohjelma sekä pelialan suuret nimet Rovio ja Supercell esimerkiksi kiinnostivat. Kun suomessa pelifirmoissa mietitään esim. Kiinan mobiilipelimarkkinoille pääsyä, samaa kysymystä pohditaan myös Hongkongin n. 600 pelialan yrityksessä. Hongkong on tässä mielessä sekä hyvä portti Kiinaan, että alusta toimia yhdessä samoja tutkimuskysymyksiä miettivien tahojen kanssa. Tekes- yhteistyökuvioiden lisäksi Kiinassa ja Hongkongissa tilanne on aiempaa parempi myös valtion antaman hanketuen osalta. Toinen ehdotus koski Karenin mukaan ideointivaiheessa olevaa "Hong Kong Finnish Centreä", johon tulisi Suomesta mukaan Tekes, yrityksiä ja korkeakouluja. Centrellä voisi olla oma Design Weekinsä Hongkongissa, minkä kautta suomalaista muotoilua ja tuotteita voitaisiin viedä sinne näytille. Kolmas ehdotus koski mahdollisuutta saada Lay:lle oma tila PolyU:n Design Schoolista ilman merkittäviä kuluja. PolyU toivoo vastineeksi meiltä lähinnä suomalaisia yrityskontakteja ja vaihtuvia esittelyjä hankkeista, joissa on yrityksiä mukana (erityisesti Tekes- hankkeita). Vierailu ja tilan käyttö PolyU:ssa voisi olla esim. osa yhteistä tutkimushanketta. Karenia suoraan lainaten PolyU is interested in a research platform for art & design. PolyU:lla on tarjottavanaan loistavat yrityskontaktit omalla alueellaan tekemänsä mittavan soveltavan tutkimuksen ansiosta. Karen kertoi hyvänä Suomi- Kiina- yhteistyön esimerkkinä Tongjin yliopiston Sino- Finnish Centrestä. Siellä on Aalto- Tongji Design Factory, jossa TTK:n teollisen ja palvelumuotoilun työntekijöitä kävi tekemässä benchmarking-

7 matkan AMOK- selvityksen puitteissa. Tapaamisessa Karenin kanssa sivuttiin ajatusta siitä, voisiko Lapin yliopiston ja PolyU:n välille muodostaa jotain vastaavaa. Karenin ja Hannan kanssa on tarkoitus jatkaa yhteydenpitoa ja alkaa viedä yhteistä hanketta eteenpäin aiemmin valmistellun pohjalta. PolyU:n muidenkin tiedekuntien toimintaa esittelevässä House of Innovation - näyttelytilassa saadun esityksen pohjalta tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia löytyi Äärisää- hankkeeseen (puettava teknologia, älyvaatteet, tekstiileihin ja asusteisiin liittyvät sensorit, mahdollisesti optiikka projisointiin). School of Designissa oli kauttaaltaan esillä paljon opiskelijoiden töitä eri puolilla kampusta (Jockey Club Innovation Tower), sen käytävillä, vitriineissä ja erillisissä näyttelytiloissa, joita myös oli paljon. Opiskelijoiden töiden tekijänoikeuksien suojaaminen on Hongkongissa Kiinaan verrattuna edistynyttä. Suomessa tämä on oletettavasti vielä paremmalla tasolla, mutta asia kannattaa huomioida ainakin järjestettäessä vaihtoja esim. Hongkongiin tai muualle itään.

8

9 Opiskelijoiden töihin ja niiden tekijänoikeuksiin liittyen School of Designilla on jopa oma "SD works" - tuotemerkki, jolla kaupallisestaan opiskelijoiden muotoilemia tuotteita. Tuotemerkin tuotteet valitaan määräajoin muodostettavalla raadilla. Valittaessa huomioidaan tarkasti se, minkä kumppaniyritysten kautta niitä voitaisiin jaella ja myydä kuluttajille ja toisille yrityksille. Kunkin tuotteen kaupallistamiseen ja sen edellytysten selvittämiseen liitetään opiskelijaprojekti, tai esim. gradututkielma. Pelillisyys ei erityisesti näkynyt näissä tuotteissa ja SD works toiminnassa.

10 PolyU (ja School of Design) on erittäin työelämälähtöinen ja sillä on paljon yritysyhteistyötä. Yhteistyön mallit vaihtelevat. Opetuksessa yhteistyö näkyy ammattilaisten tekemänä sivutoimisena opetuksena ja vierailuluentoina sekä yhteisprojekteina ja työharjoittelupaikkoina. Tutkimuksessa yritykset toimivat osarahoittajina ja hyödyntävät tutkimustuloksia toiminnassaan. Erityisesti pelillisyyden opetuksessa nämä järjestelyt näkyivät ja vaikuttivat toimivan hyvin. (kuvassa Hannan järjestämää vierailuluentoa aloittelee Yat Ziu, toimitusjohtaja digitaalisen viihteen alalla toimivasta Outblaze- yrityksestä, jossa on n. 400 työntekijää. Hänen esityksessään käsiteltiin useita kertoja suomalaisia pelialan yrityksiä.) Yrittäjyys ja työelämä näkyy myös suoraan koulutusohjelmien profiileissa / nimissä. Ilmeisesti vierailun hetkellä oli parhaillaan valmistelussa Multimedia Entrepreneurship maisteriohjelma. Hannan vetämästä Game Development - linjasta Multimedia & Entertainment Technology koulutusohjelmassa valmistuvat opiskelijat joko saman tien perustavat oman startupin tai hakeutuvat toisten yrityksiin töihin. Matkalla vierailtiin simulaatiopeleistään Kiinassa ja Hongkongissa palkitussa Link Solutions yrityksessä, jonka ovat perustaneet Wirmanin koulutusohjelmasta valmistuneet alumnit. Yrityksessä on nyt pysyvästi 7 työntekijää. Yrityksen tilat sijaitsevat kaukana yliopistosta, minkä luulisi hankaloittavan yhteistyön kehittymistä parhaalle mahdolliselle tasolle. Toinen, PolyU:n tiloissa tavattu yritys oli hieman vanhemman tekijän, Richard Chuin, perustama OEM Interactive, jonka erikoisala on näkö- ja kuulovammaisille, liikuntarajoitteisille sekä autistisille (lapsille) suunnitellut pelit ja pelilliset sovellukset esim. kuntoutukseen. OEM Interactiven pelit ovat hyvin monipuolisia ja hyödyntävät tehokkaasti PolyU:lla tehtävää tutkimusta. Yritys soveltaa pelillisyyttä myös robotiikan alueella, erityisenä kontekstina

11 autistiset lapset, joihin on vaikea saada tavallista ihmiskontaktia. Richard myös seuraa erittäin kiinnostuneena, mitä mahdollisuuksia esim. Googlen Tango- projekti tuo hänen yrityksensä liiketoimintaan ja pelillisten kokemusten suunnitteluun yleensä, niin erityisryhmille kuin yleisemminkin. (Tango- projektissa kehitetään mobiililaitteisiin fyysistä ympäristöä hahmottavaa ja digitaaliseen muotoon tallentavaa teknologiaa.) Hanna järjesti nämä yritystapaamiset varta vasten Peso- hankkeen selvitystä varten, mutta tässä mainittu anti niistä sopi myös AMOK- selvitykseen kuvatessaan sikäläisiä tutkimuksen trendejä ja yritysten erikoistumiskohteita. PolyU:lla tutkimus oli integroitu osaksi toimintaa ja opetusta erilaisten vapaavalintaisten kurssien kautta sekä niin, että jatko- opiskelijat antavat nuoremmille workshopeja ja luentoja sekä tekevät soveltavaa tutkimustaan tai taiteellista työtään talon laboratorioissa. Opiskelijat ovat näissä töissä osatoteuttajina (gradut, kurssiprojektit) sekä toimivat koe- ja testihenkilöinä. PolyU:n kandivaiheen koulutus on valtion rahoittamaa. Maisterivaiheen opinnoissa tutkimuksen (ja tutkimusrahoituksen) integrointi ja yritysyhteistyö korostuu, vaikka maisteriopinnoista kerätään myös lukukausimaksuja. PolyU:n hallinto hankkii ulkopuolisen rahoituksen. Lahjoitukset ovat todella tärkeä osa rahoitusta. Yliopiston alueella näkyikin paljon lahjoittajien nimikylteillä koristeltuja veistoksia ym. PolyU:lta opetussuunnitelmaan ja menetelmiin, toimintaympäristöihin tai yritysyhteistyömuotoihin liittyvää opiksi otettavaa oli lähinnä toimintakulttuurissa. Toki on muistettava, että sikäläinen kulttuuri yleensäkin on kovin erilainen kuin meillä, eikä kaikkia hyvältä vaikuttavia käytäntöjä voida soveltaa täällä. Kaikilla professoreilla on hyvät kontaktit yritysmaailmaan. Professoreita on kolme kutakin koulutusohjelmaa kohti (ainakin School of Designissa). Professorit toimivat juryissä, esim. pelialan kilpailuissa, ja osallistuvat vapaaehtoistoimintaan, kuten esim. game jamien järjestämiseen. Se nähdään tärkeänä osana yliopiston imagon kehittämistä ja vaikuttaa myös opetukseen (tiiviimpi yhteys opiskelijoihin, yhteisöllisyys). Erilaisia tapahtumia, esim. sikäläistä TED- konferenssia, hyödynnetään ahkerasti opetuksessa ja opiskelijat viedään niihin. Yhteisten projektien määrä PolyU:n, yritysten, järjestöjen ym. välillä on huomattava, ja se selvästi ruokkii yliopiston elinvoimaisuutta. Tekemisen määrä suhteessa luentojen kuuntelemiseen vaikuttaa suurelta.

12 Tiloihin liittyen mieleen jäi ensimmäisenä opiskelijoiden oma tila, jossa ei järjestetä lainkaan opetusta ja jossa voi työskennellä itsenäisesti sekä säilyttää turvallisesti omia tavaroita (yllä). Tässä tilassa oli kuvaushetkellä töissä mm. eräs opiskelijoiden pelisuunnittelutiimi. Toinen huomionarvoinen tila oli tuotemuotoilun luokka (4 kuvaa yllä), jossa jokaisella opiskelijalla oli oma pysyvä työpöytä, joka oli siis kunkin opiskelijan itsensä näköinen, kulloinenkin projekti levällään, tai materiaalit siististi järjesteltynä. Materiaaleja ja työkaluja oli luokan reunoilla ja viereisissä tiloissa.

13 Teollisen muotoilun työpajatiloista (yllä) ei löytynyt erityistä merkille pantavaa. Tilat olivat hyvän kokoiset ja hyvin varustellut. Varastotiloja oli riittävästi. Työturvallisuuden ja esim. kuulonsuojauksen suhteen ei ilmeisesti ole Hongkongissa yhtä tarkkaa kuin Suomessa, vaikka niihinkin kyllä kiinnitettiin huomiota ainakin tilan ohjeissa. Valokuvauksen työtilat näyttivät tältä:

14 Infran kannalta pelillisyyden laboratorion mallia voi ottaa School of Designin Digital Entertainment Labista, jossa toteutetaan myös Wirmanin vastuulla olevia projekteja. Tilassa on esim. pelialalta tuttuun tiimityöskentelytapaan sopivasti ryhmiteltyjä työasemia, joilla voi tehdä esim. pelinkehitystä. Tilassa oli paljon myös kokeelliseen suunnitteluun ja tekemiseen, esim. eri teknologioita yhdistelemällä uudenlaisten pelaamisen tapojen tuottamiseen soveltuvaa laitteistoa kuten Oculus Rift virtuaalilaseja ym. mutta suuri osa näistä välineistä pidetään arvonsa takia lukollisissa kaapeissa ja käyttöön tarvitaan lupa opettajilta. Pelinkehitystyökaluja käytetään myös osassa tavallisista opetusluokista, joissa on työasemat. Meillä pelillisyyden tai pelituotannon käsittelyyn tarvittavat perusohjelmistot voitaisiin asentaa johonkin tietokoneluokista, ja kokeellisempaa tekemistä varten välineet voisivat PolyU:n tapaan sijaita erillisessä laboratoriossa, esim. yhdistyen äly- ja käytettävyyslaboratorion varustuksen kanssa, tai alueen oppilaitosten kanssa jaetussa Pelillisyyden laboratoriossa, mikäli sellainen muodostetaan jatkossa. Osaa Digital Entertainment Labin työasemista käytetään robotiikan tutkimukseen ja kehittämiseen, ja niille sekä roboteille on oma seinustansa. Kuvien robotit alla kuuluvat mm. tutkimukseen, jossa selvitetään ihon kaltaisten materiaalien käyttömahdollisuuksia robottien eleiden inhimillistämisessä.

15 Pelaamista ja sen tutkimista varten ei tarvita paljon tilaa. Siihen riittää pienehkö, olohuonemainen nurkka, joka PolyU:lla rajataan väliverholla suuremmasta tilasta. Hannan mukaan pienempi on jopa parempi muistuttaessaan mahd. paljon ympäristöä jossa esim. konsoleilla yleensäkin pelataan. Äänisuunnittelun ja - tuotannon tarpeisiin tehty luokka toimi niin, että erillisessä studiohuoneessa äänitettävästä lähteestä saadaan signaali talteen luokan jokaiseen asemaan yhtä aikaa, ja sitä voidaan reitittää hyvin monipuolisesti. Opettajan (Bryan Rill) mukaan näin voidaan esim. simuloida suurta sinfoniaorkesteria tai toteuttaa muita monimutkaisia ääniteoksia, joita ohjaa useampi henkilö kerrallaan. Samalla ratkaisu luo joustavuutta opetustilanteisiin. Tähän voisi kiinnittää huomiota Soveltavan ääni- ilmaisun maisteriohjelman opetuksessa. Luokan joka työpisteessä oli kevyt mutta monipuolinen laitteisto, ml. kaksi pientä mikrofonietuastetta ja DJ- pöytä. Ääniluokan työpöydät ovat seisaaltaan käytettävää mallia. Niissä voi työskennellä myös jakkaralla istuen. Yleensä yhdellä pisteellä toimii työpari. School of designilla on suuria monitoimitiloja, joita voi rajata väliseinillä eri huoneiksi. Tiloissa käytetään renkailla liikuteltavia kevyitä työpisteitä, joissa on pöytä ja tuoli samassa. Myös pieniä monitoimitiloja oli useita siellä täällä rakennuksessa. Käytännössä ne ovat ryhmätyöskentelyyn hyviä huoneita, joiden kalustus on helppo muuttaa.

16 PolyU:n School of Designilla on oma Material ConneXion - materiaalikirjasto. Sinne on koottu esim. tuotemuotoilussa käytettäviä materiaaleja esimerkkikappaleineen sekä tuote-, hinta- ja saatavuustietoineen. Kirjaston kautta voi tilata töitään varten materiaaleja tai etsiä esim. tietoa tietynlaisten materiaalien toimittajista tai tehdä hintavertailuja. Laboratorioista erikoisin oli Transportation Design Workshop, joka tosin vierailun aikaan ei ollut sille alkuperäiseksi suunnitellussa käytössä. Tilaa käytettiin nyt tavallisena ryhmäopetustilana. Laboratorion tarkoitus alun perin on ollut toimia logistiikan ja esim. esteettömyyden tutkimisen ympäristönä. Tila oli lähellä kampuksen yhtä sisäpihaa, jossa oli tilaa erilaisille ajoneuvoille. Myös sisälle tilaan pystyy ajamaan ajoneuvon.

17 Muita havaintoja Viimeisenä päivänä vierailtiin matkailusta ja rahapeleistä elävässä Macaossa. Vierailu oli melko pikainen ohjattu kierros, eikä uhkapelikasinoilla tietenkään saanut kuvata mitään. Kuitenkin ehdimme tehdä joitain havaintoja digitaalisuuden merkityksestä uhkapelaamisessa käydessämme kahdessa Macaon kasinoista. Lähes jokaisen pelipöydän ohessa oli erillinen digitaalinäyttö pisteiden laskua sekä välivideoita ja - mainoksia varten. Suurissa saleissa myös katossa käytettiin isoja näyttöjä kuten jäähalleissa, ja niistä näytettiin pistetilanteiden ja mainosten lisäksi myös pelipöytien tapahtumia lähikuvilla (esim. jakajan kädet, jaetut kortit, jne.). Myös kolikkoautomaattipelit olivat pitkälle digitaalisia. Digitaalisissa rahapeleissä pystytään epäilemättä synnyttämään vaikuttavampi kokemus kuin perinteisissä rahapeliautomaateissa, ja myös pelaajan käyttäytymistä (napin painalluksia, pelisession kestoa, valintoja, jne.) voidaan seurata ja mitata paremmin kuin jos ei hyödynnettäisi digitaalisuuden mahdollisuuksia. Yleisenä havaintona Hongkongin katukuvassa mobiililaitteiden käyttöaste oli erittäin korkea. Suomi tuntui siihen nähden olevan kovasti jäljessä mobiiliteknologian käyttöönotossa. Mobiililaitteita ja digitaalista teknologiaa ylipäätään näkyi paljon myynnissä ja markkinoitavana. Pelaaminen ei ole mobiililaitteilla yhtä yleistä kuin sosiaalisen median käyttö tai esim. videoiden katselu ja musiikin kuuntelu, mutta mobiilikäytön kokonaismäärä on niin suuri, että pelaaminenkin on merkittävää. Suomalaisten pelistudioiden peleistä eniten näytettiin pelaavan Rovion ja Supercellin pelejä. Joissain tapauksissa kyseessä oli niistä kloonattu peli. PC- tai konsolipelaamiseen liittyviä tuotteita tai mainoksia ei näkynyt katukuvassa tai kauppakeskuksissa juurikaan. Ne tuntuvat olevan Hongkongissa marginaalisempi markkina kuin Suomessa tai Euroopassa. Mobiili niin sanotusti jyrää Hongkongissa.

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista.

Raspberry Pi. Yhden piirilevyn tietokone. Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja. sen toiminnoista. Yhden piirilevyn tietokone Tässä dokumentissa kerrotaan yleistä tietoa Rasberry Pi- tietokoneesta ja sen toiminnoista. Sisällys Raspberry Pi Yleistä... 2 Teknistä... 2 Käyttöjärjestelmät... 4 Pelaaminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA

PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA PELIALAN KEHITYS POHJOIS-SAVOSSA TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 8.9.2016 Suomessa on yksi maailman aktiivisimmista ja nopeimmin kasvavista peliteollisuuden aloista Lähde:

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 UNISPORT TAUSTAMATERIAALIA WELLNESS CORNER HENKINEN JA FYYSINEN HYVINVOINTI UNISPORT Ajattelu vaatii vastapainoksi myös fyysistä rasitusta. Unisport toivottaa kaikki tervetulleiksi pitämään

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke

Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Susanna Snellman Vyyhti-hanke Mitäs peliä sitä oikein pelataan? Case: Vyyhtipeli Susanna Snellman Vyyhti-hanke Pelillisyys vai peli? - Pelillistäminen tarkoittaa toiminnon tai menetelmän pelillistämistä (joskus se voi olla myös leikillistämistä)

Lisätiedot

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa Marjo Outila 24.1.2017 TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa TIEDONTUOTANNON TAVOITE JA NÄKÖKULMA Arvioida

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016

Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä. Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Pelillistämisen mahdollisuudet terveyden edistämisessä Jonna Koivisto WELLi-miniseminaari 10.2.2016 Jonna Koivisto Tutkija Game Research Lab Prof. Frans Mäyrä Tutkimusta mm. liikuntaa ja terveyttä edistävien

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk kimmo.nikkanen@kajak.fi Kajak Games, Pressure Cooker Ympäristö Pisnes Osuuskunta EU-laajuisia tutkimustuloksia 25,4%

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON

PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON PELEILLÄ KETTERYYTTÄ TERVEYDENHUOLTOON TIINA ARPOLA YRITYSKEHITYS, UUDET AVAUKSET KUOPIO INNOVATION OY 16.9.2016 Digitaaliset ratkaisut terveydenhuollossa Sairaala- ja kuluttajamaailma lähenevät toisiaan

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014. Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio

Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014. Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014 Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio 16.4.2014 Työpajan tavoitteet Workshopin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja ohjaukselliseen lautapeliin,

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010

Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvityksen tilannekatsaus 2.12.2010 Taideyliopistoselvitystyöryhmän tehtävät Selvitystyöryhmän tulee: tehdä esitys siitä, millä edellytyksillä maahamme voidaan synnyttää kansallisesti ja

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia

Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia Innovatiivinen, kehittyvä koulu: Tutkimuksen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja alustavia tuloksia 21.4.2010 Liisa Ilomäki & Minna Lakkala minna.lakkala@helsinki.fi; liisa.ilomaki@helsinki.fi Technology

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

LUMOAVAN LUMON JÄLJILLÄ. Antti Joensuu & Johanna Kiesiläinen-Riihelä

LUMOAVAN LUMON JÄLJILLÄ. Antti Joensuu & Johanna Kiesiläinen-Riihelä LUMOAVAN LUMON JÄLJILLÄ Antti Joensuu & Johanna Kiesiläinen-Riihelä Todellisuutta ei ole olemassa. Me luomme sen. Honoré de Balzac (1799-1850) MEISTÄ LYHYESTI E T NOGRAFIA SILTANA TILOJEN KÄYTÖN ARKIPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.

Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016. Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00. Koulutuslautakunta 4 26.01.2016 Koulutuslautakunta 12 02.02.2016 Lisätalousarvio: Maahanmuuttajille järjestettävä valmistava opetus 882/12.00.01/2016 KOULTK 4 26.1.2016 Perusopetuslain 5 :n mukaan kunta

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset IT-Medi 14.5.2014 LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset Teemu Masalin LTDK ipad- projektin koordinaattori Tietotekniikka- asiantuntija Tietotekniikkakeskus Mitä on tapahtunut? Tekniikan ipadit

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS

PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS PELAAMISEN JA SOSIAALISEN MEDIAN TULEVAISUUS Mikko Puustelli PELAAMINEN 1990-LUVULLA 1990-luvulla pelaajien näpeissä kului muun muassa Amiga 500, PlayStation, Nintendo 64 sekä PC-tietokoneet. Bill Bertram

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus

Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus Monialainen yhteistyö Liikkuvassa koulussa MOVE-kiertue 2015 Vantaa 5.5.2015 Kirsi Räty, Liikkuva koulu-ohjelma, Opetushallitus MONIALAINEN YHTEISTYÖ LIIKKUVASSA KOULUSSA Matkalla Liikkuvaksi kouluksi

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 EXPERIENCE CORNER TAUSTAMATERIAALIA EXPERIENCE CORNER TIEDE JA TUTKIMUS ELÄMYKSELLISESTI EXPERIENCE CORNER Experience Corner on Tiedekulman monikanavainen, vuorovaikutteinen ajankohtais-

Lisätiedot

MITEN SUOMEN PELIMUSEO VAPRIIKISSA JOUKKORAHOITETTIIN?

MITEN SUOMEN PELIMUSEO VAPRIIKISSA JOUKKORAHOITETTIIN? MITEN SUOMEN PELIMUSEO VAPRIIKISSA JOUKKORAHOITETTIIN? Niklas Nylund Tutkija / Mediamuseo Rupriikki +358408016880 niklas.nylund@tampere.fi 7.11.2016 1 Suomen pelimuseo 400m2 näyttelytilat museokeskus Vapriikissa

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto

ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT. Nina Harjulehto ARVIOIJIIN LIITTYVÄT ASIAT Nina Harjulehto 1 ARVIOINTI TAPAHTUU VUOROVAIKUTUSTILANTEENA, JOHON VAIKUTTAA MONET ASIAT 2 TUTKINNON SUORITTAJA Kaikenikäisiä (yli 18v.), kaiken kokoisia ja kaikennäköisiä kaikenlaisissa

Lisätiedot