Saarijärven elinkeinostrategia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven elinkeinostrategia. www.ssypkehitys.fi"

Transkriptio

1 Saarijärven elinkeinostrategia

2 Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset keihäänkärjet 8. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 9. Toimialakohtaiset toimintasuunnitelmat Liitteet LIITE 1 Toiminnan fokus: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit LIITE 2 Asiakkaat: tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit LIITE 3 Toimintaympäristön analyysi LIITE 4 Strateginen SWOT LIITE 5 Saarijärven maatilatalouden toimenpidesuunnitelma 2020

3 1. Strategian iso kuva SSYP Kehitys Oy Yrityselämän proaktiivinen palvelija Saarijärvellä Toiminnan fokus 1. Yritysten kasvu ja kehitys 2. Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä rohkaisu yrittäjäksi 3. Osaaminen ja uudet avaukset (innovaatiot ja uudet yritykset) 4. Verkottaminen ja törmäyttäminen Toimintatapa Asiakkaat Yrittäjäksi Saarijärvelle Olemassa olevat kehittyvät yritykset Potentiaaliset yrittäjät Kuntalaiset, verkostot, kumppanit Visio Yhdessä enemmän Saarijärvi on innostava ympäristö yrittäjyydelle Läheinen Yhdistävä Aloitteellinen Rohkea Näkevä Yrityslähtöinen Innostava

4 Saarijärvi on innostava ympäristö yrittäjyydelle 2. Visio Saarijärven elinkeinoelämä Saarijärvellä on luovuuteen ja yrittäjyyteen kannustava ympäristö. Alueen kehitys kumpuaa yrittäjyydestä, johon kannustetaan ja rohkaistaan aktiivisesti. SSYP Kehitys tukee paikallisten toimivien yritysten kehittämishalua ja -tarpeita. SSYP Kehitys luo alueelle yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä, joka innostaa uusien yritysten perustamiseen, sekä houkuttelee ulkopuolisia yrityksiä mukaan Saarijärven elinkeinoelämään.

5 2. Asiakkaat 1. Olemassa olevat kehittyvät yritykset SSYP Kehitys tukee alueen yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja kasvua. SSYP Kehitys on yrittäjiä ja yrityksiä törmäyttävä taho, joka tarjoaa tietoa,ratkaisuja ja osaamista yritysten tarpeisiin. 2. Potentiaaliset yrittäjät SSYP Kehitys luo Saarijärvelle yrittäjämyönteistä ilmapiiriä rohkaisemallayrittäjäksi aikovia sekä tarjoamalla aloittavalle yrittäjälle tukea, tietoa ja työkaluja. 3. Yrittäjäksi Saarijärvelle SSYP Kehitys pyrkii löytämään Saarijärven elinkeinojen kehittymisen kannalta kiinnostavia yrityksiä, sekä edesauttaa Saarijärvelle muualta tulevien yritysten liiketoiminnan käynnistymistä. 4. Kuntalaiset, verkostot ja kumppanit SSYP Kehitys on tärkeiden verkostojen aktiivinen toimija joka luo omalla toiminnallaan vetovoimaista kuvaa Saarijärven elinkeinoelämästä.

6 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset Näihin käytämme 80 % ajasta 1. Yritysten kasvu ja kehitys: Toiminnan fokuksessa on yritysten kasvu ja kehitys. 2. Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä rohkaisu yrittäjäksi: Luomme Saarijärvestä houkuttelevan paikan yrittää ja kehittää yrityksiä, sekä synnyttää uusia yrityksiä. 3. Osaaminen ja uudet avaukset: Seuraamme aikaamme ja pyrimme tukemaan innovaatioiden ja uusien yritysten syntymistä. 4. Verkottaminen ja törmäyttäminen: Uusi syntyy usein rajapinnoilla. Pyrimme auttamaan rajapintojen synnyttämisessä. Näihin käytämme 20 % ajasta 5. Aktiivinen ja kiinnostava yhteistyökumppani: Haluamme olla myös muille kiinnostava yhteistyökumppani. 6. Maakunnan resurssit käyttöön: Toimimme valtakunnallisesti, jotta saamme resurssit käyttöön maakunnan hyväksi. 7. Osallistava viestintä: Aktiivinen viestintä ja uutisten synnyttäminen

7 5. Toimintatapa Tällaista toimintaa asiakkaamme ja kumppanimme meiltä odottavat Yhdistävä Järjestää kiinnostavia tömäyttäviä kohtaamisia yrittäjille, jossa mahdollistetaan uudet kontaktit ja innovaation aihiot Mahdollistetaan yritysten yhteisten tavoitteiden löytäminen Toiminta yli perinteisten toimialojen SSYP Kehitys toimii tiiminä, ei vain yksilöinä Globaali ote Läheinen Sinunkaupat on tehty yrittäjien kanssa, ollaan tuttuja Luottamuksellinen kumppani, myös haastavissa asioissa Asiakassuhde on jatkuva ja läheinen Vastataan yhteydenottoon pikaisesti Aloitteellinen ja rohkea Suuri osa asiakaskontakteista syntyy proaktiivisesti SSYP Kehityksen toimesta Uusia avauksia, uudenlaisia hankkeita Kutsuu uudenlaisiin kohtaamisiin Löytää uudet hiljaiset asiakkaat Innostava Byrokratia on SSYP Kehityksen huoli ja osaamisalue, ei yrittäjän huoli Innostaa ja mahdollistaa uuteen yrittäjyyteen Tukee uudessa yrittäjyydessä Viestii mahdollisuuksista Yrityslähtöinen Viestii ja tarjoaa tuotteet ja instrumentit yrityksen todelliseen tarpeeseen, ei päinvastoin Isot korvat, nopeat jalat Hankkeissa yritykset ovat keskiössä Näkevä Tuo trendit ja heikot signaalit Saarijärven yritysten hyödynnettäväksi SSYP Kehitys on avoin ja kiinnostunut uudesta tiedosta ja toimintatavoista Näkee mahdollisuuksia Tiedotus koko alueelle

8 6. Isot strategiset muutokset 1. Enemmän toimialoja ja yrityksiä verkottavaa ja yhdistävää toimintaa Toimialoja kehitetään sekä toimialojen sisällä että eri toimialojen välillä Kulttuuria, matkailua, kauppaa ja palveluita kehitetään yhteisenä toisiaan tukevana kokonaisuutena, johon panostetaan 2. Tapa toimia on tärkein Innostava ote: enemmän toimintaa, vähemmän byrokratiaa Uudet yritykset, uudet avaukset, uudet tavat toimia 3. Proaktiivisuus Kuunteleminen ja kehittämishankkeiden synnyttäminen 4. Yritys- ja yrittäjyysilmaston rakentaminen Kohteena koko Saarijärvi, yrittäjät ja kuntalaiset 5. Vanhojen työtapojen rinnalle täysin uusia työtapoja Uudenlaisten tapahtumien ja kohtaamisten järjestäminen

9 7. Toimenpidesuunnitelmat vuodelle 2012 Uudet tavat tehdä liiketoimintaa ja uusi yrittäjyys ovat kaikessa toiminnassa läpileikkaavia. Isot strategiset muutokset varmistetaan keskeisillä toimialoilla laatimalla toimenpidesuunnitelmat. Vuonna 2012 keskitytään kolmeen toimintasuunnitelmaan. Matkailu, kulttuuri, palvelut ja kauppa, luovat alat Uusi toimintasuunnitelma vuosille Alan toimijoiden yhdessä työskentely siten, että syntyy uusia tuotteita, yrityksiä, houkuttelevia kokonaisuuksia sekä yhteistä Saarijärvi-brändiä. Verkostoyhteistyön käynnistäminen vuonna Biotalous: puu, metsä, bioenergia ja energiateknologia Pohjoisen Keski-Suomen teollisten klustereiden kehittämissuunnitelman toteuttaminen jatkuu vuoteen 2013 saakka. Kehittämissuunnitelman Saarijärven yrityksiä koskevat toimenpiteet päivitetään vuodelle 2013 ja käynnistetään uuden toimintasuunnitelman valmistelu vuosille Maatalous ja luonnonvarat Saarijärven Maatilatalouden toimenpidesuunnitelma vuosille on valmistunut vuonna 2011 ja suunnitelma on toteuttamisvaiheessa. Saarijärven maatilatalouden toimenpidesuunnitelmasta on erillinen liite.

10 8. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Tavoite, teot ja vaikuttavuus taulukko on tehty sekä asiakasryhmistä että tärkeimmistä fokusalueista. Toiminnan fokus taulukko vastaa kysymykseen: Mikä tekeminen on kaikkein tärkeintä? Asiakastaulukko vastaa kysymykseen: Kenelle teemme ja mitä teemme Toiminnan fokus Mikä tekeminen on kaikkein tärkeintä? Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Asiakkaat Kenelle teemme ja mitä teemme? Millä seurataan syntyykö tulosta? Odotukset ja mahdollisuudet Tavoite Teot Vaikuttavuus Mitä tavoittelemme? Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Millä seurataan syntyykö tulosta?

11 Liite 1 Toiminnan fokus Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 1. Yritysten kasvu ja kehitys 2. Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä rohkaisu yrittäjäksi 3. Osaaminen ja uudet avaukset (innovaatiot ja uudet yritykset) 4. Verkottaminen ja törmäyttäminen Toiminnan fokusalueet pitävät kirkkaana mielessä tärkeimpien asiakasryhmien palvelemisen ja toimenpiteet: Mikä tekeminen on kaikkein tärkeintä?

12 Fokus 1 - Yritysten kasvu ja kehitys Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Elinkaaren alueelle laajempaa liiketoimintaa Palvelua Uusia tuotteita Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Elinkaaren seuraaminen Millä seurataan syntyykö tulosta? Yritysten tukipalveluiden kattavuus Uusien tuotteiden ja palveluiden lukumäärä Lopettaneet yritykset Avainasiakkuuksien määrä ja kehitys Yritystutkimusten määrä Alueen ja koko teollisuuden ja busineksen jalostusarvo Teollisuuden tukipalvelukartoitus Suhdannetalkoot esim. bioenergian vauhditus Saarijärvellä Matkailututkimus 2012 Yrityskohtaisen kehittämishankkeet Liiketoiminnan laajentaminen Menestyvien alihankkijoiden määrän kasvu Asiakaskäynnit, asiakaskontaktit Asiakastutkimukset ja -tyytyväisyyskyselyt Asiakaspalaute Käynnistyneet hankkeet Yritysten tilanteen seuranta: tulos, henkilöstö, asiakasmäärät, innovaatiot, ilmapiiri Maatalousyritysten kehittämissuunnitelmat Yrityskohtaiset kehittämishankkeet

13 Fokus 2 - Liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysilmaston kehittäminen sekä rohkaisu yrittäjäksi Luomme Saarijärvestä houkuttelevan paikan yrittää ja kehittää yrityksiä, sekä synnyttää uusia yrityksiä Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Millä seurataan syntyykö tulosta? Toimiva liiketoimintaympäristö Kannattavia uusia yrityksiä pitkäjänteisesti SSYP Kehitys verkonkutojana, mittaaminen valtakunnallisilla mittareilla Asiakaskäynnit ja -kontaktit Jalkatyö: kaupunki, yrittäjäjärjestö ja yritykset keskiössä Seuranta 2-3 vuoden aikana ja myös sen jälkeen (pitkäjänteinen tulos) Perustettujen yritysten lukumäärä Toimenpiteiden lukumäärä ja lopputulosten rekisteröinti, vanhat/ uudet yritykset Keskustan elävöittäminen uusilla palveluilla / tapahtumilla Keskustan tyhjien tilojen täyttäminen (markkinointi / kontaktointi Saarijärven ulkopuolelle) Yrittäjätapaamiset (kaupunki, yrittäjäjärjestö, SSYP Kehitys) 2-3 kertaa/v Hyvä yritysilmapiiri ja ilmasto Aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen Vastuullinen rohkaisu yrittäjäksi Yrittäjyyden ilmapiiritutkimukset Positiivinen tiedotus yritysten asioista, esim. menestystarinoiden viestintä Yritysten perustamis-caset Yhteiset tapaamiset ja kohtaamiset Yritysilmapiirikartoitus (omat ja valtakunnalliset) Mediaseuranta omalla tavalla Viestintä- ja tiedotussuunnitelma 2012 Uudet web sivut käyttöön Uutiskirjeet 4 kpl Yritysten menestystarinat mediaan (1 juttu/kk) Yrityskummitoiminnan käynnistäminen (alkukartoitus ja käynnistys)

14 Fokus 3 - Osaaminen ja uudet avaukset Seuraamme aikaamme ja pyrimme tukemaan innovaatioiden ja uusien yritysten syntymistä. Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Millä seurataan syntyykö tulosta? Yleinen kontaktointi valittujen avausten mukaan Yhteydenotot suunniteltujen avausten puitteissa Yrityskäynnit ja kontaktit ja niiden tulos Uusi ICT hanke yritysten hyödyksi Uusien bisnesten täsmähaku Innovatiivisten yrittäjien tukeminen Sparrausapu ideoinnissa, helpotetaan paperisotaa, kartoitetaan yrityksen tilanne, rahoitushakemukset ELY-keskukseen Patenttien määrä, kirjatut liiketoimintakonseptit Uusi ICT hanke yritysten hyödyksi Lähiruoan jalostusasteen ja saatavuuden parantaminen Uusien työpaikkojen luominen Yritysten T&K palvelujen tuki, Tekes-hakemusten määrä Investointipäätökset, Tekeshakemusten mukaiset tuotteet, kehitysselvitykset Yrityskohtaiset T & K -kehittämishankkeet Vanhojen työpaikkojen säilyttäminen Osaamistarpeiden määrittely yrityksissä, koulutusorganisaatioiden osaamisen arviointi Työpaikkakehityksen seuranta ja selvitykset Avainyritysten seuranta ja kontaktointi

15 Fokus 4 - Verkottaminen ja törmäyttäminen Uusi syntyy usein rajapinnoilla. Pyrimme auttamaan uusien rajapintojen synnyttämisessä. Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Uusia yhteistyön toimintatapoja Uudet liiketoimintatavat Yritysten uudet yhteistyöhankkeet/-projektit Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Uudenlaiset verkosto- ja törmäyttämistilaisuudet Millä seurataan syntyykö tulosta? Verkostotapahtumien lukumäärä ja hyöty Innovaatioiden ja uusien yhteistyöhank-keiden lukumäärä Yrityksissä Avointen ovien tapahtumia (esim. matkailuyritykset tai teollisuusalueen yritykset) Sidosryhmähankkeiden hyödyntäminen Verkostotapahtumat 2012 (esim. Uusi ICT ilta, Kotiniemi-päivä, Yhdessä Enemmän -messut, Maatalousyrittäjä-ilta, Yrittäjien ideointi-ilta syksyllä) Lisäarvon tuottaminen (euroja tai asiakastyytyväisyyttä) Tutustumismatkat 10 innokkaimmalle yritykselle Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyys Opinto- ja tutustumismatkat (yrittäjät, yrityskehittäjät, hallitus) teeman mukaan 1-2 vuodessa, Seinäjoki 2012 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2012 Luovuuden ja kulttuurin mukaan saaminen toimintaan Matkailu- ja kulttuuritoimijat sekä alueen kauppa- ja palvelut: yhteisiä tilaisuuksia ja yhteinen pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma Asiakastyytyväisyys (esim. onko törmäyttämis-tilaisuuksista ollut hyötyä?) Kulttuurista bisnestä ja liiketoiminnan edistäjäksi Verkostotyöpaja / hankeselvitys 2012

16 Liite 2 Asiakkaat Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Seuraavassa on kuvattu tavoitteet, teot ja mittarit SSYP Kehityksen neljän tärkeimmän asiakasryhmän palvelemiseksi. Taulukko auttaa suuntaamaan toimintaa: Kenelle teemme ja mitä? Yrittäjäksi Saarijärvelle Olemassa olevat kehittyvät yritykset Potentiaaliset yrittäjät Kuntalaiset, verkostot, kumppanit

17 Olemassa olevat kehittyvät yritykset Odotukset ja mahdollisuudet? Tietoa palveluista Törmäyttäminen yli rajojen Liiketoiminnan kehittäminen Rahoitus ja numerot Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kokemusta ja osaamista Ratkaisuja kehittämistarpeisiin Kehittämisprojektit Eri roolit (asiantuntija, hallinnoija, verkonkutoja) Tavoitteet Teot Vaikuttavuus Businesta, lisäarvoa toimintaan Kasvu Kehittyminen Tuloksenteko Kattava palvelupaketti yrityksen tarpeisiin Tilanneherkkyys Yhteydenpito Ideat Yritysten yhteistyö Rahoitus Hankinnat Käynnit Kehityssuunnitelmat Osaamisen haravointi Omistajan vaihdos Ostajien välitys Toimitilojen välitys Kontaktit Verkostot Tiedotus Yrityskäynnit Uudet avaukset Liikevaihdon kasvu Työllistävyys Asiakastyytyväisyys

18 Potentiaaliset yrittäjät Odotukset ja mahdollisuudet? Aloituksen jälkeen seurantapalaverit SPV-foorumi Asuminen Rahoitus Toimitilat Yritysidealista Yrittäjämyönteinen kaupunki Yrityksen perustajan työkalupakki Tavoitteet Teot Vaikuttavuus Uusia yrityksiä Jatkuvuus Toimiva ja kannattava yritys Konseptin palvelupaketin muodostaminen Yhteydenpito Työkalupakki Yrityskummina toimiminen Uudet yritykset Työllistävyys Työpaika Kuoleman laakson ylittäneet yritykset Spin off yritysten määrä Aihioita yritysideoista Kumppanuus/ sparraus alkaville Itsensä työllistäminen Toimeentulo Yrittäjyys Uudet perustetut yritykset Nettolisäys Pysyvyys

19 Yrittäjäksi Saarijärvelle Odotukset ja mahdollisuudet? Tavoitteet Teot Vaikuttavuus Kokonaispaketti Uudet yritykset Hankintaideointi Yhteistyöverkostojen luominen Toimitilat Työntekijät Aktiivinen yhteistyö Infra, palvelut Asiakkaita Yhteyksiä (ATK) Liiketoimintamahdollisuuksia olemassa olevien ja potentiaalisten yritysten pohjalta Liiketoimintaratkaisut Paremmat menestymismahdollisuudet Työkalupakki Törmäyttäminen Yhteydenotot Hankitut uudet yritykset/ työpaikat Verotulot Työllistävyys

20 Kuntalaiset, verkostot ja kumppanit Odotukset ja mahdollisuudet? Tilatarjonta Konkreettiset teot Hanketoiminta Tapahtumat Tiedottaminen Palveluita Vilkas elinympäristö Työpaikkoja Tavoitteet Teot Vaikuttavuus Alueen vetovoiman lisääminen Innostus Tiedottaminen Tarpeiden kartoitus Hankkeiden lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Kuntalaispalaute Asukasluvun muutos Viihtyvyys

21 Liite 3 - Toimintaympäristön analyysi JULISTE 1 Saarijärven vahvuudet + monipuolinen yrityskanta + väestömäärä + seutukeskus + sijainti (maantieteellinen, EU-tuet) + Raaka-ainevarat ja bioenergiaosaaminen Saarijärven haasteet Väestökehitys ja ikääntyminen Osaava työvoima Korkea työttömyys JULISTE 2 Maatalouden vahvuudet + Koulutus ja osaaminen + Nurmiviljelyalue ja maidontuotanto + Yhteistyön tekemisen malli + Liitännäiskeinot, esim. hevostalous Maatalouden haasteet Infra Pieni tilakoko Lähiruoka Investoinnit ja SPV JULISTE 3 Yrittäjyyden vahvuudet + Yritystuet + Yritysten nettolisäys + Perheyrittäjyys + Toimitilojen monipuolisuus Yrittäjyyden haasteet Verkostot SPV Yritysten muutto Kasvuhakuisuus JULISTE 4 Matkailun ja palvelun vahvuudet + Vetovoimaiset majoituskohteet + Monipuolisey käyntikohteet + Seutukunnan kaupallinen keskus + Väestön ikääntyminen Matkailun ja palvelun haasteet Isojen veturiyritysten puute Erikoiskaupan säilyminen Keskustan palveluiden elävöittäminen matkailukohteiden freesaus JULISTE 5 Teollisuuden vahvuudet + Bionenergian laitevalmistus + Rakennustuotteiden energiatehokkuus + Puun merkitys materiaalina kasvaa Teollisuuden haasteet Vientiveturit Etäisyys markkinoista Teollisuuden tukipalvelut

22 Liite 4 - Strateginen SWOT Saarijärven Lisääntyvät tarpeet Saarijärven Vähenevät tarpeet Vahvuudet Tähdet: Yritysten yhteistyö Palvelujen ja matkailun yhdistäminen Verkottuminen (maatalouden esimerkki) Verkottuminen Uudet yritykset Uusista yrityksistä huolehtiminen Uusyrityshankinta Aukioloaikojen jatkaminen iltoina ja viikonloppuina Viestintä onnistumisista Innostava yritysneuvonta Bio, bionenergian liiketoiminnan kehittäminen Jalkautuminen Yhteistyö yli toimialojen + toimialakohtaisesti Yritysten kasvun tukeminen Omat palveluyritykset (hyvinvointi) Kilpailukykyiset yritykset Eri yrityksillä työvoiman yhteistyöllistäminen SPV yritysten ilmoituskanava Maaseudun arvojen freesaus Matkailu Keskustan ilme Työvoiman tarve Lypsylehmä Hanketyö, ulkopuolisen rahoituksen hyväksikäyttö (tuloksekas) Hanketyö (kriittinen fokusointi) Yrittäjän talkootyöt??? Lypsylehmien lypsämistä Heikkoudet Kysymysmerkit: Ikääntyvien elinkaarihuolenpito Ikääntymisen tuomat palvelut Senioripalvelut Nuoret (paluumuuttaja, nuorisotyöttömyys) Nuorten houkutteleminen asumaan Yritysten hankinta Yritystoiminnan aktiivinen hakeminen Koulutuksen suuntaaminen asiaan Panostus olemassa olevaan yrityskannan kehittämiseen Markkinointi Tiedonsiirto SPV Verkostot Kansainvälistyminen (vienti, tuonti) Osaaminen ja koulutus Hyvinvointipalvelut Hevostoiminta Tunnistettavia, kilpailukykyisiä yrityksiä/ työpaikkoja --> kehitystyöhön palveluita Tietoliikenneyhteyksien vaikuttaminen Ekologisten arvojen esille tuominen Yritysaihioiden verkottaminen Yrityskummien kontaktointi Rakkikoira Kateus ja valittaminen Byrokratia Asiakkaille kuuluvien rutiinien hoitaminen Kiinteistöt Resurssien käytön tarkistus ja suuntaus em. pohjalta Kannattamattoman työn tekeminen lopetettava Siitä on tehtävä kunniallinen päätös

23 Liite 5 Maatilatalouden toimenpidesuunnitelma 2020 Perusmaatalous, lähiruoan tuottaminen ja lähienergia ovat nousevia Saarijärven elinkeinoelämän valtteja. Vahvistamme nykyisiä vahvuuksia ja luomme uutta innovatiivista maaseutua. Tavoite Teot Vaikuttavuus Toimintasuunnitelma 2012 Mitä tavoittelemme? Millä seurataan tehdäänkö oikeita tekoja? Millä seurataan syntyykö tulosta? Mitä tehdään? Toimenpiteet Yrittäjien yhteistyön ja motivaation edistäminen Sparrauskäynnit Eri toimialojen törmäyttämistilaisuudet Tapahtumien lukumäärä Yrityskäynnit Yrittäjien kontaktointi Koulutustilaisuuksien ja opintomatkojen järjestäminen sekä yrittäjien mukaan saaminen Sidosryhmähankkeiden hyödyntäminen Maatilojen hankintayhteistyön vauhdittaminen Yritysten kannattavuuden parantaminen Yrittäjätapaamiset Investointitukihakemukset Yritysten rahavirrat Uusien lähiruokatuot-teiden saaminen markkinoille Koulutustilaisuuksien järjestäminen Yrityskohtaisten kehittämis-suunnitelmien laatiminen Lähiruokatuotteiden saatavuuden parantaminen niin julkiselle sektorille kuin yksityistalouksille Yritysilmapiirin parantaminen Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen Positiivinen tiedottaminen Luonnonvarojen innovatiivinen hyödyntäminen Mediaseuranta Yhteistyö ja yhteydet oppilaitoksiin ja tutkimuslaitoksiin Lehtiartikkelien saaminen mediaan Osallistuminen messuille Avointen ovien päivien järjestäminen Oppilaitos- ja tutkimuslaitosvierailut Yrittäjien törmäyttäminen muiden toimialojen kanssa

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020

Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Suomussalmen kunnan ELINVOIMAOHJELMA 2015-2020 Kunnanhallitus 17.2.2015 40 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.2.2015 8 SISÄLTÖ 1. Kunnan elinvoima 3 2. Kunnan toimintastrategia 4 3. Ohjelman lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma

Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma Kehitysyhtiö Savogrow Oy Liiketoimintasuunnitelma 1.1.2015 Jari Sihvonen/Pohjois-Savon liitto Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Perustiedot ja kuvaus yrityshankkeesta... 4 3. Visio 2020, arvolupaus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Keski-Suomen elintarvikeyrittäjyyden kehittämisohjelma 2007 2013

Keski-Suomen elintarvikeyrittäjyyden kehittämisohjelma 2007 2013 Keski-Suomen elintarvikeyrittäjyyden kehittämisohjelma 2007 2013 Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 58 AnnaMaija Nieminen (toim.) Keski-Suomen elintarvikeyrittäjyyden kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 2 Sisältö 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. SAARIJÄRVEN MAATILOJEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Saarijärven maaseudun nykytila... 4 2.2. Maaseudun tulevaisuudennäkymät...

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI 20.1.2009 Sisällys Toteutus Tavoitteet Salon seudun palvelualojen nykytilanne Salon seudun palvelualojen kehityssuuntauksia Haastattelut Web-kyselyn tulokset

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin.

MANNAA MANSIKASTA. Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: maaseutualueisiin. MANNAA MANSIKASTA Kehittämisyhdistys Mansikan kehittämisstrategia 2014-2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. SISÄLTÖ 1. Mansikka toimijana... 1.1.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Strategiaan tehdyt muutokset Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Mitä tarkoittaa Järkivihreä Lyhyesti: ympäristöystävällistä

Lisätiedot