Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti 2007 2010 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Yksilöllinen avuntarpeen arviointi Avain vaihteleviin tuentarpeisiin Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti Loppuraportti

2 Asiasanat: Asumisturvallisuus Avuntarpeen arviointi Asumispalvelusäätiö ASPA Viljatie 4A Helsinki Epilepsia Henkilökohtainen apu Paino: Solver Palvelut Oy Taitto: ISBN ASPA-raportti 1/2011

3 Kiitokset Omaan elämään Turvallisen asumisen projektilla oli selkeä tavoite: Kehittää asumispalvelujärjestelmää niiden ihmisten näkökulmasta, joiden asumisen tukitarpeissa on tunnistamisen ongelmia. Yksilöllisyys on avain hyvään lopputulokseen. Emme voi käyttää diagnoosiin tai ikäryhmään perustuvaa arviota tai ratkaisumallia. Olennaista on, miten ihminen itse kykenee asiansa esittämään ja miten toinen ihminen osaa häntä kuunnella. Projektissa kehitettiin tähän asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutukseen erilaisia välineitä avuntarpeen esiin tuomiseen sekä malleja ja näkökulmia näihin tarpeisiin vastaamiseen. Projektin päättyessä voimme raportoida tuotteiden levittämisen tuloksellisuutta, saamiamme palautteita ja arvailuja siitä, miten tuotteet tulevaisuudessa edistävät päätavoitteen toteutumista. Todellisia tuloksia, ihmisten parempia mahdollisuuksia itsenäiseen ja turvalliseen elämään, ei pystytä tässä vaiheessa tilastoimaan jos koskaan. Totuutena kuitenkin pidetään ajatusta Kun muurahaispesään on kerran sohaistu, se ei ole enää koskaan entisensä. Mekin oletamme, että projektin aikaiset kohtaamiset ovat jättäneet jäljen ainakin muutamien ihmisten elämään toivottavasti positiivisessa mielessä elämänlaadun parantumisena. Oletamme myös, että kaikki projektista ASPAaan, Epilepsialiittoon, yhteistyökumppaneille ja Sosiaaliportin Vammaispalveluiden käsikirjaan jäävä tieto ja tuotteet, edistävät asumisen tukitarpeiden parempaa tunnistamista ja luovat pohjaa räätälöidä uudella tavalla yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja. Kiitos kaikille epilepsiaa sairastaville ihmisille ja heidän läheisilleen, jotka ovat avanneet meille omaa elämäänsä ja kuvanneet arkeaan. Nämä tarinat ovat olleet arvokkaita ymmärryksen laajentamisessa sekä toimineet esimerkkeinä todellisuudesta. Kiitos Raha-automaattiyhdistykselle, joka on mahdollistanut Omaan elämään Turvallisen asumisen projektin. Kiitos ohjausryhmälle ja yhteistyökumppaneille, jotka ovat tarjonneet osaamistaan koekäyttämällä ja kommentoimalla kehitettyjä tuotteita. Projekti päättyy, mutta kehitys voi jatkua niiden kaikkien satojen ihmisten mukana, joita projekti on kohdannut. Turussa 2011 Anne Holmberg, projektipäällikkö 3

4 MITÄ? Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman projektin perustehtävinä on ollut n Kehittää soveltuvia välineitä yksilöllisten ja vaihtelevien avuntarpeiden tunnistamisen tueksi palvelusuunnitteluun n Kehittää asumispalveluja niin, että yksilöllisiin avuntarpeisiin löytyy sopivia ja turvallisia tukitoimia. KENEN KANSSA? Pääyhteistyökumppanina toimivat Epilepsialiitto ry ja sen yhdistysten jäsenet. Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti myös seuraavien tahojen kanssa: n Kuntaliitto ja kunnat n muut vammaispalveluja kehittävät tahot n Asumispalvelujen tuottajat n Sairaanhoitopiirien ja kuntoutuskeskusten henkilöstö n Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset. MITEN? Tietoa on kerätty, kehitetty ja jaettu valtakunnallisesti verkostoitumalla. Projekti on mm. n Järjestänyt seminaareja, koulutuksia ja tuotosten esittelytilaisuuksia n Koordinoinut kehittämistyöryhmiä n Luennoinut ja näkynyt ammattilaistapahtumissa n Julkaissut artikkeleita vammaisjärjestöja ammattilehdissä n Antanut konsultointiapua nuorten itsenäiseen asumiseen siirtymisessä n Kehittänyt ja tuotteistanut projektiin kertynyttä tietoa konkreettisiksi työvälineiksi. MITÄ SYNTYI? Välineitä ja tietoa palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen: n ASTA -arviointilomakkeisto n Epilepsian kuvailulomake n Turvallinen asuminen ja epilepsia opas n Henkilökohtaisen avun palvelukuvausja palvelusopimuslomakkeet n Teksti Toimintakyvyn arviointi vammaispalveluissa Vammaispalveluiden käsikirjaan n Selvitys Haasteena yksilölliset ja vaihtelevat asumisen tukitarpeetyksilölliset asumisen tukimallit esimerkit n Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden kuvaamismalli. 4

5 Kiitokset 3 Tiivistelmä 4 Sisällysluettelo 5 Johdanto 6 1. Projektin tausta ja lähtökohdat 7 2. Projektin tavoitteet ja kohderyhmät 8 3. Projektin resurssit ja yhteistyökumppanit Henkilöstöresurssit Yhteistyökumppanit Projektin eteneminen Projektin tavoitekohtaiset toimenpiteet ja tulokset Selvitys asumisen tukimuotojen tarpeista Avuntarpeen tunnistaminen Yksilöllisen epilepsian kuvailulomake Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden kehittäminen ASTA -lomakkeisto (ASumisen Toimintojen Arviointi) Toimintakyvyn arviointi vammaispalveluissa -teksti Tunnistettuihin avuntarpeisiin vastaaminen Yksilöllisen asumisen tukimallit Nuorten itsenäistymisen tukemisen kehittäminen Henkilökohtaisen avun kehittäminen Henkilökohtaisen avun palvelukuvaus- ja sopimuslomakkeet Asumisturvallisuuden edistäminen Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas Apuvälinepalveluiden kehittäminen Levittäminen ja juurruttaminen Arviointi Ulkoinen arviointi Sisäinen arviointi asiakastulokset yhteiskunnalliset tulokset Keskeiset suorituskykytulokset Yhteenveto 32 Liitteet 34 5

6 Johdanto Asumispalvelusäätiö ASPA on vuonna 1995 perustettu säätiö, jonka tehtävä yleishyödyllisenä toimijana on edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään sekä edesauttaa vammaisille tarkoitettujen yksilöllisten, laadukkaiden ja turvallisten asumispalvelukokonaisuuksien syntymistä tavallisissa asuinympäristöissä. Lisäksi säätiön tarkoituksena on yleisesti vaikuttaa asuntojen ja koko yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja rakentamiseen niin, että ne soveltuvat tasaveroisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille. Asumispalvelusäätiö ASPAn perustajajärjestöjä ovat: Epilepsialiitto ry Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV) Invalidiliitto ry Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaliitto ry Kuurojen Liitto ry Mielenterveyden Keskusliitto ry Nuorten Ystävät ry Näkövammaisten Keskusliitto ry Suomen CP-liitto ry Suomen MS-liitto ry Suomen Parkinson-liitto ry Asumispalvelusäätiö ASPA rakennuttaa ja hankkii asuntoja eri tavoin vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä omistaa ASPA Palvelut Oy:n, joka tuottaa asumispalveluja. Yhtenä osana kehittämistoimintaansa säätiö toteuttaa erilaisia kehittämisprojekteja. Omaan elämään - Turvallisen asumisen projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja yhteistyössä Epilepsialiitto ry:n kanssa toteutettu nelivuotinen projekti ( ). 6

7 1. Projektin tausta ja lähtökohdat Suomessa noin 1 % väestöstä eli noin suomalaista sairastaa epilepsiaa. Jatkuvaa epilepsialääkitystä tarvitsee noin henkilöä ja heistä vaikeaa epilepsiaa sairastaa noin 9000 henkilöä 1. Vaikeasta epilepsiasta puhutaan silloin, kun henkilöllä on epileptisiä kohtauksia tai muita epileptiseen oireyhtymään kuuluvia oireita asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja oireet haittaavat hänen mahdollisuuksiaan täysipainoiseen elämään sekä turvalliseen asumiseen. Epilepsian lisäksi osalla näistä ihmisistä on myös jokin muu sairaus tai vamma, kuten kehitysvamma, cp-vamma, aivovamma tai mielenterveysongelmia. Epilepsiaan liittyy edelleen paljon vääriä käsityksiä. Melko yleinen käsitys on, että epilepsia voidaan hoitaa lääkkeillä, jolloin kohtauksia tulee vain silloin tällöin. Vaikeassa epilepsiassa kohtauksia saattaa tulla useita viikoittain tai epilepsiaan liittyy myoklonuksia (tahdosta riippumattomia jatkuvia lihasnykäyksiä), jotka jatkuvasti rajoittavat normaalia elämää. Tajunnanhämärtymiskohtaukset, joita ulkopuoliset eivät yleensä edes tunnista epilepsiakohtauksiksi, aiheuttavat usein vakavia turvallisuusriskejä sekä hämmennystä ja sosiaalista häpeää. Tällaisen kohtauksen aikana ihminen voi esimerkiksi jutella sekavia, riisua vaatteensa tai käyttäytyä aggressiivisesti. Henkilö voi myös hävitä esimerkiksi kotoaan ja joutua ulkopuolisten vaaratekijöiden armoille. Epilepsia herättää myös pelkoja. Tosiasia on, että jos kohtaus pitkittyy tai kohtaukset toistuvat niin tiheään, ettei niistä välillä toivu, ihminen on hengenvaarassa. Kuolemanpelkoa kokevat paitsi epilepsiaa sairastavat itse ja heidän läheisensä myös muut ihmiset. Usein kohtaustilanteissa läsnä olevat auttajat kokevat avuttomuutta ja jopa asumispalvelujen ammattilaiset saattavat pelätä vastuunottamista vaikeaa epilepsiaa sairastavista asiakkaistaan. Varsinkin vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten asumisen turvallisuudessa ja tukitoimissa on haasteita, joihin nykyinen asumispalvelujärjestelmä vastaa huonosti. Haasteena tuen järjestämisessä on epilepsioiden monimuotoisuus ja avuntarpeen suuri yksilöllinen vaihtelu. Vaikeaa epilepsiaa sairastavan ihmisen elämässä on aina jonkin verran sairaudesta johtuvia riskejä, joita pitää arvioida ja pyrkiä vähentämään. Olennaista on kuitenkin myös se, miten jäljelle jäävien riskien kanssa voidaan elää antoisaa elämää. Vaikeaa epilepsiaa sairastavilla ihmisillä itsellään ja heidän läheisillään on hyvin erilaisia voimavaroja käsitellä asumisturvallisuuteen liittyviä riskejä. Omaan elämään Turvallisen asumisen projektissa toteutettiin ASPAn perusajatusta asiakkaan kuulemisesta. Projektin lähtökohdiksi otettiin ihmisen yksilölliset voimavarat ja avuntarpeet. Sekä projektin toiminta että tulokset pidettiin julkisina ja siten kaikkia niistä kiinnostuneita hyödyttävinä. l Lähde: 7

8 2. Projektin tavoitteet ja kohderyhmät Projektin tavoitteina oli l Selvittää minkälaisilla turvallisen asumisen tukimuodoilla vaikeita ja harvinaisia epilepsioita sairastavia ihmisiä voidaan tukea itsenäiseen ja täysivaltaiseen elämään. l Kehittää välineitä turvallisen asumisen yksilöllisten tukitoimien tarpeiden arvioimiseksi palvelusuunnittelussa. l Tuottaa materiaalia vaihtoehtoisista asumisen tukitoimista ja välittää hyviksi koettuja käytäntöjä. l Laatia malleja ja suosituksia turvallisen asumisen tukitoimien järjestämiseen. l Edistää tarpeenmukaisten apuvälinepalveluiden kehittämistä. Projektin avaintavoitteena oli kehittää niiden erityisryhmien asumispalveluja, joiden asumisen tukitarpeiden tunnistamisessa on puutteita. Huomio kiinnitettiin asumisen tukitarpeiden arviointiin ja suunnitteluun sekä yksilöllisten ja räätälöityjen ratkaisujen löytymiseen. Pääkohderyhmänä olivat vaikeita ja harvinaisia 2 epilepsioita sairastavat ihmiset, mutta projektissa kehitettyjen välineiden ja mallien oli tarkoitus hyödyttää myös muita erityisryhmiä 3. Projektin asiakkaita olivat sekä epilepsiaa sairastavat ihmiset ja muut tuen tarvitsijat että heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Projektissa oli myös olennaista tuoda esiin epilepsian monimuotoisuutta ja siitä johtuvia hyvin yksilöllisiä avuntarpeita. Tavoitteiden asettelussa huomioitiin, että toimintaympäristö muuttuu ja toimintamuodot kehittyvät projektin aikana asiakkaiden esittämien tarpeiden mukaan. Yhteistyö eri kumppanien kanssa pyrittiin linkittämään useampaan kuin yhteen tavoitteen mukaiseen osahankkeeseen. 2 Harvinaisesta epilepsiasta puhutaan silloin, kun oireyhtymän ilmaantuvuus on alle 5/ henkilö kohti. Harvinaisepilepsioita ovat mm. Infantiilispasmit/Westin oireyhtymä, Dravetin oireyhtymä, Lennox-Gastaut oireyhtymä, Unverricht- Lundborgin tauti, Lundau Kleffner oireyhtymä 3 Erityisesti aivovammapotilaat ja muut neurologisia tai muita pitkäaikaissairauksia sairastavat ihmiset, mutta myös mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset ja ikäihmiset. 8

9 3. Projektin resurssit ja yhteistyökumppanit Omaan elämään - Turvallisen asumisen nelivuotinen projekti ( ) toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projektin suunniteltu kokonaisbudjetti oli Tämän lisäksi ASTA -koulutuksista ja -tietokoneohjelmista tuli tuottoa 6550 ( helmikuu 2011). Projektin kokonaismenot vuosina olivat Suurimmat taloudelliset menoerät olivat henkilöstömenot, vuokrat sekä matka- ja majoituskulut.(liite 1). Projektille vuokrattiin työhuone Turusta Erityisosaamiskeskus Suvituulesta, Suomen Parkinson-liitto ry:n keskustoimistolta. Vuonna 2011 kirjoitetaan loppuraportti sekä jatketaan levittämis- ja juurruttamistyötä kuten ASTAkoulutuksia. Vuodelle 2011 jäävä ( ) käytetään henkilöstömenoihin sekä tila-, materiaali- ja painatuskuluihin Henkilöstöresurssit Projektiorganisaatio rakentui projektipäälliköstä (projektivastaava nimikkeellä ) ja ohjausryhmästä. Ohjausryhmän tehtävänä oli osallistua projektin toiminnan suunnitteluun ja osahankkeiden priorisointipäätöksiin sekä seurata ja arvioida projektin etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kolme kertaa vuodessa, yhteensä yhdeksän kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat: Jaana Manssila, Epilepsialiitto ry:n järjestöpäällikkö (pj) (6/2010 asti) Eija Ahonen, kuntoutusohjaaja, HYKS Eevi Apponen, sosiaalityöntekijä, TAYS Jorma Lahikainen, Epilepsialiitto ry:n TAYS alueen aluesihteeri Leena Jutila, neurologian erikoislääkäri, KYS Tiina Kyyrö, Helsingin epilepsiayhdistyksen jäsen Raija Mansikkamäki, kehittämispäällikkö, ASPA Anne Holmberg, projektipäällikkö, ASPA Katja Laine, projektityöntekijä, ASPA (3/2009 alkaen) Projektipäällikön esimiehenä toimi ASPAn kehittämispäällikkö Raija Mansikkamäki. Projektin alkupuolella projektissa työskenteli vaihtelevasti myös projektityöntekijä. Maaliskuusta 2009 alkaen budjetointia painotettiin niin, että kokopäiväisen projektityöntekijän palkkaaminen mahdollistui. 9

10 Nimi ja koulutustausta tehtävänimike projektissa päätehtävät projektissa aika Anne Holmberg Kasvatustieteenmaisteri Sari Silmäri-Salo Kasvatustieteenmaisteri Sirke And Elina Kuohuva Toimintaterapeuttiopiskelija Elina Kuohuva Toimintaterapeuttiopiskelija Anne Andelmin Kasvatustieteenmaisteri opiskelija Katja Laine Toimintaterapeutti (ylempi AMK) Otso Lahti IT-alan opiskelija projektivastaava/ projektipäällikkö projektin hallinta, kehittäminen jne. 4-6/2007 (50%) projektityöntekijä alkuselvitys 4-8/2007 projektityön harjoittelijat, (8vk) ja opinnäytetyöntekijät projektityöntekijä projektityön harjoittelija (3kk) projektityöntekijä IT-osaaja, valokuvaaja ASTA -lomakkeiston 1. versio 2-3/2008 Turvallinen asuminen ja epilepsia opas, ASTA -lomakkeiston käyttäjän käsikirja yksilöllisten asumismallien kerääminen ASTA -lomakkeiston kehittäminen sekä ruotsinkieliset materiaalit ASTA - tietokone ohjelman toteutus, Neljä näkymää -kuvaukset 6-8/ /2008 (tuntityöntekijä) 11/2008-2/2009 3/2009-2/ /2010 (palkkioperusteiset urakat) Taulukko 1. Projektin varsinaiset henkilöstöresurssit ja muut työpanokset 10

11 3.2.Yhteistyökumppanit Toimintatapana oli verkostoituva työote tukitoimien tarvitsijoiden, kuntien sosiaalitoimien, asumispalvelujen ja muiden kehittämisyhteistyötahojen kanssa. Epilepsialiitto sekä monet yksittäiset henkilöt toivat asiantuntijuuttaan ja omia verkostojaan projektin käyttöön. Epilepsiaa sairastavia ihmisiä projekti tavoitti Epilepsialiiton kautta, projektin omissa seminaareissa sekä epilepsiaa sairastavien itsensä tai heidän asioitaan hoitavien ihmisten ottamien kontaktien kautta. Nämä kontaktit olivat projektille erityisen tärkeitä, sille ne toivat esille arjen kuvauksia ja haasteita. Heiltä saatiin myös kommentteja projektin toiminnasta, tuotteista ja tuotoksista. Yhteistyökumppaneista koottiin kehittämis- ja pilotointiryhmiä. Eniten heidän asiantuntijuuttaan hyödynnettiin seuraavissa ryhmissä: Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden kehittämistyöryhmään (2008) osallistui kymmenen asumispalveluntuottajaa 4. Ryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. ASTA -lomakkeiston pilotointeihin (kolme erillistä pilotointia ) osallistui yhteensä n. 180 ammattilaista, joista n. 50 ruotsinkielistä. Pilotointiorganisaatioina oli muun muassa kuntoutuslaitoksia, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, asumispalveluyksiköitä, kuntia, yksityisiä kuntoutuspalvelujen tuottajia sekä vammaisjärjestöpuolen toimijoita ja kehittämisprojekteja. Henkilökohtainen apu palvelutuotteena -työryhmä ( ) koottiin osittain Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden -työryhmässä mukana olleista asumispalvelujen tuottajista. Heidän lisäkseen työryhmään liittyi myös uusia yhteistyökumppaneita, kuten olemassa olevien ja perustettavien avustajakeskusten henkilöstöä. Yhteensä ryhmän työskentelyyn osallistui 18 henkilöä. Työryhmän toimeenpanokumppanina oli Assistentti.info, jonka verkostojen kautta saatiin levitettyä tietoa ja kerättyä kehittämiskommentteja. Ryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa ja sen tuotoksena laadittiin henkilökohtaisen avun palvelukuvaus- ja sopimuslomakkeet. Kuntaliiton edustaja osallistui yhteen kokoukseen ja hän esitti lomakkeiden liittämistä Sosiaaliporttiin 5 Vammaispalveluiden käsikirjaan. Näiden varsinaisten pilotointi- ja kehittämistyöryhmien lisäksi suuri joukko yksittäisiä henkilöitä antoi kokemuksiaan ja asiantuntijuuttaan projektin käyttöön henkilökohtaisissa tapaamisissa ja sähköpostitse. 4 Mukana ovat edustajat seuraavista organisaatioista: Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton Nuortentalo Turku, ASPA Palvelut Oy, Caritas Säätiö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Nuorten Ystävät ry, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Suomen CP-liitto ry, Suomen MS-liitto ry, Invalidiliiton asumispalvelut, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS. 5 Sosiaaliportti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä verkkopalvelu sosiaalialan ammattilaisille. 11

12 4. Projektin eteneminen Projekti käynnistyi huhtikuussa Alussa keskityttiin tiedon keräämiseen, yhteistyöverkostojen rakentamiseen ja projektista tiedottamiseen. Verkostojen avulla luotiin perusta projektille onnistumiselle. Vuosi 2008 alkoi Monimuotoiset epilepsiat ja turvallinen asuminen -seminaarisarjalla Turussa, Helsingissä ja Oulussa. Lisäksi päästiin käynnistämään tavoitteiden mukaisia osahankkeita. Vuonna 2009 oli aktiivista palvelutarpeen arvioinnin kehittämistä ja valmistuvien tuotteiden koekäyttöä sekä niiden levittämistä ja juurruttamista valmistelevaa ja tukevaa toimintaa. Vuonna 2010 viimeisteltiin projektin tuotteet, levitettiin ja juurrutettiin niitä. Projektin päätösseminaareina järjestettiin marraskuussa yhdessä ASPAn kolmen muun projektin kanssa Neljä näkymää vihreästä talosta -seminaarisarja Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Tammi-helmikuussa 2011 järjestettiin vielä ASTA -koulutuksia (3kpl), laadittiin ASTA -lomakkeiston jatkokehittämissuunnitelma ja sen rahoitushakemus sekä kirjoitettiin loppuraportti ja päätettiin projekti. Projektin toiminnan painopistealueet eri vuosina olivat: 2007: Kehittämistarpeiden selvittäminen ja yhteistyöverkostojen rakentaminen 2008: Asumispalveluiden monipuolistaminen, palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukemisen kehittäminen 2009: Henkilökohtaisen avun (palveluiden monipuolistaminen) ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja asumisturvallisuus 2010: Kehitettyjen tuotteiden viimeistely ja juurrutus Projektissa tehtiin vuosittain toimintasuunnitelmat, joissa asetettiin painopistealueittain osahankkeet sekä linjattiin tavoitteet ja toiminta. Osahankkeille tehtiin täsmennetyt tavoite-, aikataulu- ja arviointisuunnitelmat, joiden toteutumisesta projektipäällikkö raportoi ohjausryhmälle. Verkostoituvassa työotteessa osahankkeita toteutettiin osaksi limittäin, jolloin yksi osahanke on voinut palvella useampaa kuin yhtä tavoitetta. Useimmiten kehittäminen ja monimuotoisista epilepsioista johtuvista asumisen haasteista kertominen kulkivat käsi kädessä. Epilepsiaa sairastaville ja muille ihmisille jaettiin tietoa jatkuvasti muun muassa kursseilla ja tapaamisissa. Suunniteltujen osahankkeiden lisäksi projektissa seurattiin aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja pyrittiin tarttumaan myös ennalta suunnittelemattomiin tilaisuuksiin edistää tavoitteiden mukaista toimintaa. Vammaispalvelulain uudistus syyskuussa 2009 oli suurin projektin aikana tapahtunut toimintaympäristön muutos. Projektilla oli vuonna 2008 lainvalmisteluun liittyvissä hankkeissa ja työryhmissä tilaisuuksia tuoda esiin vaikeaa epilepsiaa sairastavien ihmisten avuntarpeen tunnistamisen ongelmia ja tunnistettuihin tarpeisiin vastaamisen vaihtoehtoja. Uudistetun lain henkilökohtaisen avun subjektiivisuuden myötä projekti sai uuden tukijalan yksilöllisten palvelujen räätälöintiin. 12

13 5. Projektin tavoitekohtaiset toimenpiteet ja tulokset Projektissa tuotteistettiin välineitä, joilla on mahdollista edistää vaikeita ja harvinaisia epilepsioita sairastavien ihmisten sekä muiden erityisryhmien avuntarpeen tunnistamista ja turvallisten asumisen tukitoimien löytymistä. Avoimella verkostomaisella työotteella pyrittiin varmistamaan kehittämistyön käyttäjäkeskeisyyttä sekä tuotteiden ja tuotosten hyödyntämistä. Projektin työstä ja tuotteista voivat hyötyä paitsi ASPAn perustajajärjestöt myös monet muut tahot, mikäli tuotteet juurtuvat käyttöön mahdollisimman laajasti Selvitys asumisen tukimuotojen tarpeista Tavoite: Selvittää minkälaisilla turvallisen asumisen tukimuodoilla vaikeita ja harvinaisia epilepsioita sairastavia ihmisiä voidaan tukea itsenäiseen ja täysivaltaiseen elämään. Tähän tavoitteeseen liittyen tutkittiin jo olemassa olevia käytäntöjä ja niitä haasteita, joita nykyjärjestelmä ei pysty hallitsemaan sekä koottiin kehittämisideoita. Hyviksi koettuja käytäntöjä kerääntyi myös projektin aikana ja niistä muodostui projektin tuotteita, jotka on sijoitettu muiden tavoitteiden alle. Epilepsialiitto ry oli vuonna 2006 selvittänyt jäsenistöltään, minkälaisia ongelmia heillä on tukipalvelujen saamisessa (Pelaavat palvelut -projekti). Niinpä Omaan elämään Turvallisen asumisen projektin alkuselvityksessä lähdettiin selvittämään Epilepsialiiton tuloksien pohjalta, minkälaisia ongelmia ammattilaiset kohtaavat tukitoimien järjestämisessä ja mitä he ehdottaisivat ratkaisuiksi. Tästä selvityksestä kirjoitettiin raportti: Haasteena yksilölliset ja vaihtelevat asumisen tukitarpeet Selvitys vaikeita ja harvinaisia epilepsioita sairastavien ihmisten palvelujen kehittämistarpeista (2007) Ammattilaiskyselyn tulokset toivat tietoa arjen ongelmakohdista ja järjestelmän kehittämistarpeista. Turvalliseen asumiseen tähtäävistä tuki- ja asumispalveluista arvioitiin olevan eniten puutteita itsenäistymisikäisillä nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Ammattilaiset kaipasivat myös parempia välineitä palvelutarpeen arviointiin sekä vaihtoehtoisten asumisen tukitoimien kehittämistä. Raportti valmistui syyskuussa 2007 ja sitä on saatavana sekä painettuna että projektin kotisivuilta sähköisessä muodossa (www.aspa.fi/ omaanelamaan). 13

14 5.2. Avuntarpeen tunnistaminen Tavoite: Kehittää välineitä turvallisen asumisen yksilöllisten tukitoimien tarpeiden arvioimiseksi palvelusuunnittelussa Projektin alkuselvityksen tulokset tukivat yksiselitteisesti tätä tavoitetta. Myös vuoden 2009 Vammaispalvelulain uudistuksen yhteydessä palvelutarpeen arviointi nousi entistä vahvemmin esiin. Näistä johtuen tämä tavoite nousi projektin tärkeimmäksi tavoitteeksi. Projektissa ymmärrettiin myös, että on mahdotonta kehittää tukitoimia, mikäli asiakkaiden tarpeita ei pystytä tunnistamaan. Tähän tavoitteeseen liittyen tehtiin välineet sekä epilepsiaa sairastaville oman epilepsiansa yksilöllisyyden näkyville tuomiseen että ammattilaisille parempaan avuntarpeen arviointiin. Lisäksi pyrittiin kehittämään arvioivia ja valmentavia asumispalveluita Yksilöllisen epilepsian kuvailulomake Epilepsiaan liittyvät oireet ja kohtauksissa tarvittava apu ovat hyvin yksilöllisiä, mistä johtuen epilepsiaa sairastavat joutuvat yhä uudelleen kertomaan perusasioita sairaudestaan. Yksilöllisen epilepsian kuvailulomaketta he voivat hyödyntää asioidessaan sosiaalitoimessa, terveydenhuollossa tai muissa paikoissa, missä omaa epilepsiaa on tarpeen kuvailla tarkemmin. Lomake voidaan myös liittää kaikkiin hakemuksiin, joissa epilepsialla on merkitystä. Kohdallani lomake on toiminut hyvin. Siinä on juuri ne kysymykset, joihin aina joutuu uudelleen vastamaan. Epilepsiasta johtuen minulla on vaikeuksia muistaa asioita, joten asioiden kirjaaminen lomakkeelle ennen vastaanottoa helpottaa asiointia. Tulevaisuudessa aion käyttää sitä ainakin terveyskeskuksen vastaanotolla, päivystyksessäkin lääkäri aina kysyy lomakkeen asiat. Jouni Juntti Lomakkeelle asiat voi kirjata rauhassa kotona tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Tämä helpottaa asioimista varsinkin silloin, kun henkilöllä on myös kognitiivisia tai puheen tuottamisen ongelmia. Epilepsian kuvailulomaketta tehtiin tiiviissä yhteistyössä neurologian erikoislääkärin Leena Jutilan kanssa. Se valmistui suomeksi vuonna 2008 ja ruotsiksi Lomaketta jaettiin Epilepsialiiton kursseilla ja tilaisuuksissa. Siitä kerrottiin myös Epilepsialiiton lehdessä ja epilepsiayhdistyksille suunnatuissa sähkösanomissa. Lisäksi lomaketta on toimitettu kaikille keskussairaaloiden neurologian poliklinikoille. Projektin jälkeen lomake jää Epilepsialiiton haltuun ja sitä saa vapaasti tulostaa liiton verkkosivuilta. 14

15 Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden kehittäminen Vuonna 2008 projekti kokosi työryhmän, jonka tavoitteena oli lisätä ja kehittää palveluja, jotka mahdollistaisivat paremmin (vaihtelevan) palvelutarpeen arvioinnin ja samalla tukisivat nuorten itsenäistymistä. Työryhmä muodostui kymmenen asumispalvelujen tuottajan 6 edustajasta, joilla oli joko suunnitteilla tai jo tarjolla valmentavia asumispalveluja. Yhteensä näillä palveluntuottajilla oli n. 100 asumisyksikköä eri puolilla Suomea. Palveluntuottajat olivat halukkaita sekä yhtenäistämään termejään että tuotteistamaan omia palveluitaan selkeämmiksi. Asumiseen liittyvään toimintakyvyn arviointiin kiinnitettiin erityishuomiota ja vertailtiin välineitä. Työryhmän työhön liittyen tehtiin Turun AMK:ssa opinnäytetyö Elina Kuohuva & Sirke And (2008) Oman kodin valtiaaksi epilepsiasta huolimatta selvitys valmentavista asumispalvelusta. Opinnäytetyössä selvitettiin työryhmän palveluntuottajien tarjoamat palvelut, arviointikäytännöt ja soveltuminen vaikeaa epilepsiaa sairastaville nuorille. Opinnäytetyö on luettavissa projektin kotisivuilta (www.aspa.fi/omaanelamaan). Työryhmä määritteli arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden peruskriteereiksi tavoitteellisuuden ja määräaikaisuuden. Jotta sekä käyttäjä- että maksaja-asiakas voisivat vertailla palveluita ja löytää itselleen sopivimmat, tulisi palveluista kuvata paitsi tavoitteiden asettelu myös palvelun sisältö, pituus sekä arvioinnin toteutustapa ja -paikka. Kuvausmalli julkaistiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjassa Avauksia sarjan julkaisu 7/2009: Välttämätön apu elämisen mahdollistajana. Näkökulmia vaikeavammaisten henkilöiden asumiseen ja apuun. Työryhmän työskentelyä ei projektissa tuotteistettu varsinaiseksi tuotteeksi, mutta sen pohjalta kirjoitettiin pyynnöstä Sosiaaliporttiin Vammaispalveluiden käsikirjaan teksti arvioivista ja valmentavista asumispalveluista. Tekstin lopullisesta julkaisusta päätetään myöhemmin keväällä, kun käsikirjan toimitusneuvosto on käsitellyt sen. Tekstin lisäksi työryhmän työskentelyn voidaan todeta vaikuttaneen osallistuneiden palveluntuottajien käyttämään termistöön. Työryhmässä mukana olleiden palvelutuottajien kotisivujen tarkastelu vuoden 2010 lopussa osoitti, että asumisen palvelutarpeen arviointi ja varsinainen asumisvalmennus oli selkeämmin eroteltu toisistaan ja termistöä oli työryhmän tuotoksen suuntaisesti yhtenäistetty. 6 Mukana ovat edustajat seuraavista organisaatioista: Aivohalvaus- ja Dysfasialiiton Nuortentalo Turku, ASPA Palvelut Oy, Caritas Säätiö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Nuorten Ystävät ry, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Suomen CP-liitto ry, Suomen MS-liitto ry, Invalidiliiton asumispalvelut, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS. 15

16 ASTAlla saatua tietoa olemme hyödyntäneet esim. avuntarpeen määrityksessä henkilökohtaista avustajaa hakiessa, korotetun hoitotuen hakemuksen perusteluissa sekä sopeutumisvalmennuksen osana, oman toiminnallisen tilanteen hahmotuksen apuna. Se antaa myös tietoa apuvälinetarpeesta ja harjoiteltavien toimintojen tarpeesta. Tarja Huilla, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ASTA -lomakkeisto (ASumisen Toimintojen Arviointi) Projektissa kehitetty ASTA -lomakkeisto on uudenlainen useiden asiakasryhmien arviointiin soveltuva väline, jolla saadaan esille avun laatu, määrä ja kohdentuminen eri asumisen toimintoihin. ASTAlla saadaan esille myös avuntarpeen mahdollinen vaihtelu eri päivinä sekä kullekin asiakkaalle oleelliset ja välttämättömät toiminnot. ASTA-arviointimateriaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi sekä molemmat kieliversiot sisältävänä ASTA -tietokoneohjelmana. ASTA -käyttäjäkoulutuksien järjestäminen alkoi keväällä Koulutuksia on järjestetty sekä yleisinä koulutustilaisuuksina että organisaatiokohtaisesti räätälöitynä. Vuoden 2011 aikana ASTA rekisteröidään tuotemerkiksi ja nimi tulee vaihtumaan lomakkeistosta arviointivälineeksi. ASTAn ensimmäinen versio valmistui kahden toimintaterapeuttiopiskelijan harjoittelutyönä maaliskuussa 2008, minkä jälkeen kehittämistyötä jatkettiin yhteistyössä arviointia tekevien ammattilaisten kanssa. ASTA -lomakkeistolle tehtiin vuosina yhteensä kolme pilotointia. Pilotointi I toteutui keväällä 2009, ja siihen osallistui 15 ammattilaista. Pilotoinnin tavoitteena oli sisällön arviointi ja kehittäminen. Syksyllä 2009 toteutui pilotointi II, jossa tavoitteena oli käytettävyyden arviointi ja kehittäminen. Tähän pilotointiin osallistui yhteensä 116 ammattilaista noin sadasta organisaatiosta. ASTA -lomakkeiston ja käsikirjan kääntäminen ruotsiksi toteutettiin yhteistyössä Yrkeshögskola Arcadan kanssa syksyllä 2009, ja sen pilotointiin keväällä 2010 osallistui 49 ammattilaista. Yhteensä pilotointeihin osallistui siis n. 180 ammattilaista ja pilotointien yhteydessä ASTA -materiaalia on toimitettu yli 200 ammattihenkilölle. ASTA-arviointimateriaalit ovat olleet vapaasti saatavilla ASTAn omilla kotisivuilla suomenkielisenä tammikuusta 2010 ja ruotsinkielisenä marraskuusta 2010 alkaen (www.aspa.fi/asta). ASTAn kotisivua on ladattu vuonna 2010 yhteensä 3550kertaa, mikä antaa olettaa että ammattilaiset ovat myös omatoimisesti tutustuneet uuteen välineeseen. Pilotointien ja kotisivujen vapaan saatavuuden lisäksi arviointimateriaali on pyynnöstä toimitettu arviolta yli sadalle toimijalle, joille on tarvittaessa annettu myös konsultaatiota ASTAn käytöstä. Myös pilotoijat ovat toimineet osaltaan levittämisen apuna kertomalla ASTA -lomakkeistosta omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan. ASTA -tietokoneohjelma teetettiin ITalan opiskelijalla kesätyönä vuonna 2010 ja koekäytön jälkeen se valmistui omakustannushintaisena myyntiin lokakuussa. Tietokoneohjelmien levikki helmikuussa 2011 oli n. 100 kpl, joista noin puolet ASTA-koulutuspaketteihin sisältyen. ASTA -lomakkeisto oli projektin päätuote ja sitä levitettiin aktiivisimmin. Se toi- 16

17 mi ns. ovenavaustuotteena eli sen rinnalla markkinoitiin aina muitakin projektin tuotteita sen mukaan millaisista organisaatioista oli kulloinkin kyse. Suuri määrä ihmisiä tavoitettiin esittelemällä ASTAa muun muassa ammattikorkeakoulussa (13 esittelyä), erilaisissa organisaatioissa, kuten Etevan kuntayhtymä, Kårkulla, Kela ja TYKS sekä seminaareissa ja messuilla (10 kpl). AS- TAn rinnalla projektin kaikkia ruotsinkielisiä tuotteita päästiin esittelemään myös Ahvenanmaalle ÅHS:n toimintaterapeuteille ja Ålands Kommunförbundetiin. ASTA -koulutukset Uuden arviointivälineen saama suuri kiinnostus toi myös tarpeen järjestää käyttäjäkoulutuksia. Projekti järjesti vuosina /2011 yhteensä 10 koulutustilaisuutta ja osallistujia niissä oli 8-15kpl/koulutus. Organisaatiokohtaisia, räätälöityjä koulutuksia toteutettiin Niemikotisäätiölle, Rinnekotisäätiölle, Suomen Kuurosokeat ry:lle, ASPA Palvelut Oy:lle ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Kaikille avoimia, yleisiä koulutuksia järjestettiin Helsingissä (2), Turussa (1) ja Tampereella (1) sekä yhteistyössä Savonian AMK:n kanssa Kuopiossa (1). Projektin päätyttyä on tarkoitus edelleen jatkaa ASTA -käyttäjäkoulutuksia ASPA Säätiön kehittämistoiminnan toteuttamina. Organisaatioille tulee olemaan tarjolla omakustannushintaisia koulutuksia jatkossakin, En tiennyt ASTAsta juurikaan mitään ennen koulutusta. Koulutus oli niin selkeä ja kattava, että otimme ASTAn saman tien käyttöön eikä epäselvyyksiä vielä ole ilmaantunut. Kiitos hyvästä työstä, jota olette tehneet! Anonyymivastaaja koulutuksesta ja kysynnän mukaan järjestetään myös kaikille avoimia yhteisiä koulutuksia. ASTA -lomakkeiston jatkokehittäminen Kelan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ryhdyttiin projektin loppumetreillä suunnittelemaan ASTA -lomakkeiston validointia. Jatkokehittämistä varten laadittiin hankesuunnitelma, jolla haettiin helmikuussa 2011 rahoitusta Kelasta. Suunnitelmassa kehittämishanke on ajoitettu vuosille Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi vammaispalveluissa -teksti Vammaispalveluissa ei ole aiemmin ollut suositusta siitä, miten palvelusuunnittelussa tulisi arvioida toimintakykyä. Koska STM julkaisi jo vuonna 2006 tekstin ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnista palvelusuunnittelussa, projektissa katsottiin, että myös vammaispalveluihin tulisi kirjoittaa vastaava teksti. Projekti tarjosi yhteistyötä STM:n hallitussihteeri Jaana Huhdalle, jotta suositus saataisiin Sosiaaliporttiin julkaistavaan Vammaispalveluiden käsikirjaan. Tarjous otettiin vastaan ja tekstin kirjoitti ikäihmisille laaditun tekstin pohjalta projektityöntekijä, toimintaterapeutti Katja Laine. Tekstiä kommentoivat Suomen Toimintaterapeuttiliiton edustajat ennen kuin se toimitettiin julkaistavaksi. Tektit löytyvät osoitteista: Toimintakyvyn arvionti: toimintakyvyn-arviointi/ Palvelutarpeen arviointi:http://www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/vammaispalvelujen-kasikirja/palveluprosessi/palvelutarpeen-selvittaminen/ 17

18 5.3. Tunnistettuihin avuntarpeisiin vastaaminen Projektin alkuperäisissä tavoitteissa oli kaksi hyvin rinnakkaista tavoitetta, jotka työskentelyn edetessä tiivistyivät yhdeksi kysymykseksi Miten vastata tunnistettuihin avuntarpeisiin? Tavoite: Tuottaa materiaalia vaihtoehtoisista asumisen tukitoimista ja välittää hyviksi koettuja käytäntöjä. Tavoite: Laatia malleja ja suosituksia turvallisen asumisen tukitoimien järjestämiseen. Jo varsin varhaisessa vaiheessa kävi selväksi, ettei projektissa ollut mahdollista laatia mitään yleistä, kaikille epilepsiaa sairastaville soveltuvaa turvallista asumispalvelumallia. Syynä tähän on se, että jokaisella vaikeaa epilepsiaa sairastavalla on hyvin yksilölliset oireet, toiveet ja tarpeet, jotka tulee aina huomioida ratkaistaessa asumisturvallisuuden haasteita ja tukimuotoja. Tästä johtuen projektissa lähdettiin etsimään ratkaisuja, jotka mahdollistavat yksilöllistä tukitoimien räätälöintiä. Projekti toi erilaisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa esiin erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Valtakunnallisesti pyrittiin vaikuttamaan myös ihmisten yhdenvertaisuuteen kertomalla esimerkkejä ja hyviä ratkaisuja eri puolilta Suomea. Näihin tavoitteisiin liittyen projektin viesti on: Turvalliset asumisen tukitoimet perustuvat yksilölliseen avuntarpeen arviointiin ja erilaisten tukitoimien yksilöllisiin yhdistelmiin. Näissä tulee ottaa huomioon asiakkaan koko elämäntilanne ja miettiä, mitkä turvallisuusriskit voidaan hallita ja miten jäljelle jäävien riskien kanssa voidaan elää. Täysin turvallista ratkaisua ei voida rakentaa, vaan kyse on aina jonkinlaisista kompromisseista. 18

19 Yksilöllisen asumisen tukimallit Projekti keräsi esimerkkejä yksilöllisesti toteutetuista palveluratkaisuista. Lisäksi projektissa pyrittiin mallintamaan niitä ratkaisuja, jotka poikkesivat yleisistä tavoista järjestää palveluasumista tai asumisen tukitoimia sekä niitä, jotka olivat kyseisessä yksikössä poikkeuksellisia tai erityisen joustavia. Esimerkit sisältävät muun muassa erilaisia tapoja mukauttaa palvelutalon tai asumisyksikön resursseja sekä toteuttaa henkilökohtaista apua. Mallit löytyvät projektin kotisivuilta (www.aspa.fi/omaanelamaan). Mallien kerääminen kulki projektissa työnimellä Turun aluehanke. Se oli toinen kahdesta vuonna 2008 käynnistettäväksi suunnitellusta aluehankkeesta. Aluehanketta varten kerättiin työkokoukseen toimijoita Turusta ja sen lähialueelta. Kokouksessa aluehankkeelle ei kuitenkaan pystytty asettamaan kehittämistavoitetta, vaan päätettiin kerätä yksilöllisiä asumispalvelumalleja. Keräämisen toteuttajaksi löydettiin harjoittelija, joka haastatteli alueen toimijoita ja täydensi materiaalia etsimällä tietoa yksilöllisistä asumispalveluratkaisuista myös Turun alueen ulkopuolelta. Mallit esiteltiin yhdessä Vammaispalvelulain uudistusten kanssa projektin järjestämässä seminaarissa Turussa vuonna Onnistunut yksilöllinen palvelujen räätälöinti on useimmiten monen palvelun yhdistämistä henkilökohtaisella avulla täydennettynä Nuorten itsenäistymisen tukemisen kehittäminen Projektissa oli alkujaan käsitys siitä, että nuorten itsenäistymisessä on suuri tarve uusille tukitoimille. Tätä oletusta vahvisti projektin alkuselvitys, joten välivaiheen tukitoimiin yritettiin kiinnittää erityishuomiota. Arvioivien ja valmentavien asumispalveluiden kehittämisen lisäksi uudentyyppisten kuntoutuskurssien mahdollisuutta haluttiin myös kokeilla. Nuorten itsenäistymisen monimuotoista kuntoutumiskurssia suunniteltiin alkuvuodesta 2009 yhteistyössä Epilepsialiitto ry:n aluesihteerin ja Savon Vammaisasuntosäätiön (SAVAS) Elämän lanka -projektin kanssa. Tarkoituksena oli hakea vaikeaa epilepsiaa sairastaville nuorille Kelan kokeilukurssina monimuotoista kuntoutuskurssia, jossa olisi yhdistetty perinteinen laitoskuntoutusjakso yksilölliseen avokuntoutukseen. Kurssiaika olisi ollut n. 8 kk, ja se olisi sisältänyt myös omaisten kanssa tehtävää työtä. SAVASilla vastaavanlainen kurssi neuropsykiatrisille nuorille oli käynnistymässä vuonna 2009 ja tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia sekä tehdä vertaisarviointia. Epilepsialiitto ei kuitenkaan lähtenyt hakemaan kurssille rahoitusta Kelasta vuonna 2009, joten projektin osaltakin työ jäi suunnitelman tasolle. Vuonna 2011 samankaltainen kurssi kuitenkin toteutetaan Epilepsialiiton kurssivalikoimassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella (Omaan elämään Vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavien nuorten kurssi). 19

20 Henkilökohtaisen avun kehittäminen Yksilöllisten asumismallien keräämisen tuloksena havaittiin, että useimmiten yksilöllisissä palveluratkaisuissa oli mukana henkilökohtainen apu. Koska projektin toiminta-aikana vuonna 2009 toteutetussa Vammaispalvelulain uudistuksessa kehitettiin myös henkilökohtaista apua, haluttiin projektissa toimia niin, että vaikeaa epilepsiaa sairastavat ihmisetkin voivat uudistuksesta hyötyä. Henkilökohtaisen avun kehittämiseen liittyen projekti osallistui Sentteri-hankkeen kokouksiin ja seminaareihin vuonna Sentteri-hankkeen tavoitteena oli rakentaa valtakunnallista toimintamallia henkilökohtaisen avun keskuksille. Omaan elämään Turvallisen asumisen projekti lupautui Oulun seudun avustajakeskushankkeeseen kehittämiskumppaniksi (projektissa työnimellä Oulun aluehanke). Tavoitteena oli päästä pilotoimaan vaihtelevan ja äkillisen avun järjestämistä avustajakeskuksen sijaisvälityksen osana. Sentteri-hanke ei kuitenkaan saanut vuodelle 2009 jatkorahoitusta eikä pilottihankkeita päästy toteuttamaan. Yhteistyöstä Sentteri-hankkeen kanssa jäi tälle projektille hyödyksi henkilökohtaisen avun järjestämiseen ja tuotteistamiseen liittyvään problematiikkaan perehtyminen Henkilökohtaisen avun palvelukuvaus- ja sopimuslomakkeet Koska valtakunnallista, vammaisjärjestötaustaista henkilökohtaisen avun keskusten järjestelmää ei onnistuttu luomaan, tuli useille toimijoille huoli siitä, miten turvata henkilökohtaisen avun käyttäjille laadukasta henkilökohtaista apua. Pelkona oli, että hoiva- ja siivousalan yrittäjät valtaavat markkinat, jolloin tarjolla olevat palvelut eivät oletettavasti aina vastaisi henkilökohtaiselle avulle asetettuja laatukriteerejä. Henkilökohtaista apua palvelutuotteena ryhdyttiin työstämään Sentteri-hankkeen jälkeen Omaan elämään Turvallisen asumisen projektin ja Kynnys ry:n Assistentti.infon yhdessä koordinoimassa työryhmässä. Työryhmään osallistui muun muassa asumispalvelujentuottajia ja henkilökohtaisen avun kehittäjiä. Työryhmässä oli vieraina myös Kuntaliiton erityisasiantuntija sekä Espoon kaupungin ja Sitran palvelusetelihankkeen projektipäällikkö. Ensimmäinen neljästä kokouksesta järjestettiin Tavoitteena oli kuulla toimijoiden käsityksiä henkilökohtaisen avun myymisestä ja yhdessä miettiä sen toteuttamista. Aluksi keskusteltiin niistä ongelmista, joita oletettavasti tulisi vammaispalvelulaissa uudistetun henkilökohtaisen avun soveltamisessa. Työryhmässä päädyttiin laatimaan yhteistä välinettä, jota aluksi voisivat hyödyntää palveluntuottajat ja kunnat. Myöhemmin välineestä hyötyisivät myös henkilökohtaista apua käyttävät, palvelusetelijärjestelmän piirissä olevat asiakkaat. Tämän työskentelyn tuloksena muotoutuivat henkilökohtaisen avun palvelukuvaus- ja sopimuslomakkeet, joita Kuntaliitto esitti Sosiaaliporttiin Vammaispalvelujen käsikirjaan. Henkilökohtaisen avun palvelukuvaus -ja sopimuslomakkeiden osoitteet Vammaispalveluiden käsikirjassa: vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisenelaman-tuki/henkilokohtainen-apu/avun- 20

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 24.3.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun , Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Palvelusuunnitelman merkitys korostuu! Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin PAAVO (1) Avuntarpeen itsearviointimenetelmä, soveltuu myös ammattilaiskäyttöön Arviointi tehdään osoitteessa www.paavo.fi Arvioidaan avuntarvetta

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut

Hyvä Olla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut. Ikääntyneiden palvelut. Terapia- ja kuntoutuspalvelut. Kehitysvammaisten palvelut Meillä on Hyvä Olla Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut Ikääntyneiden palvelut Kehitysvammaisten palvelut Terapia- ja kuntoutuspalvelut ASUKAS Tuttu henkilökuntamme on läsnä huomioimassa asukkaiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Hankkeen tutkimus- ja kehittämisryhmä Kelan tukema etäkuntoutushanke Aivovamma Aivovamma on traumaattinen aivojen vaurio,

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK)

CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti vuosina 2007-2010 CP- ikä/kunto -projekti (CPIK) Invalidiliitto ry hallinnoi - RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti

Lisätiedot

Haasteena yksilölliset ja vaihtelevat asumisen tukitarpeet

Haasteena yksilölliset ja vaihtelevat asumisen tukitarpeet ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ Sari Silmäri-Salo 2007 Haasteena yksilölliset ja vaihtelevat asumisen tukitarpeet Selvitys vaikeita ja harvinaisia epilepsioita sairastavien ihmisten palvelujen kehittämistarpeista

Lisätiedot

KUMMIOPISKELIJATOIMINTA OMAISHOITAJIEN TUKENA

KUMMIOPISKELIJATOIMINTA OMAISHOITAJIEN TUKENA KUMMIOPISKELIJATOIMINTA OMAISHOITAJIEN TUKENA Marja Heikkinen Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Elina Penger OAKK, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy KETÄ OLEMME? Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Mitä on RAY:n seuranta?

Mitä on RAY:n seuranta? Mitä on RAY:n seuranta? Tulokset näkyviin järjestöjen eduksi Janne Jalava seurantapäällikkö, dosentti RAY/avustusosasto 1 Myös seurannan lähtökohta löytyy laista 21 Rahapeliyhteisön valvontatehtävä Rahapeliyhteisön

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin

Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Ilmaisia arviointivälineitä palvelutarpeen arviointiin Käytännön vinkkejä palvelutarpeen arviointiin 13.9.2011 Kajaani Asumispalvelusäätiö ASPA, Katja Laine Avunpäiväkirja (1) Henkilökohtaisen avuntarpeen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI TYÖRYHMÄN I KOKOUS Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, kokoushuone 118 (I kerros) Kokouksen asialista: 1. Kokouksen

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.

Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden. Tampereella. Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9. Ikäihmisten perhehoitotulevaisuuden palvelumuoto Tampereella Välisuomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II hankkeen päätösseminaari Tampereella 24.9.2013 Esityksen sisältö Perhehoito ideasta palveluksi Mitä perhehoidon

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tausta ja menetelmät 1. 2 Tulokset 1. 3 Kehittämisehdotukset 5

Sisällys. 1 Tausta ja menetelmät 1. 2 Tulokset 1. 3 Kehittämisehdotukset 5 Sisällys 1 Tausta ja menetelmät 1 2 Tulokset 1 3 Kehittämisehdotukset 5 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 1 Tausta ja menetelmät Vammaisten ihmisten turvallinen, laadukas ja tarkoituksenmukainen asuminen

Lisätiedot

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki

Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Kasvatuskeskustelu Yleiset tukikäytännöt ja tehostettu tuki Aika: 10.9.2011, klo: 9 15 Paikka: Pulkkila / Ylämäkelän koulu Kouluttaja: Liisa Vilppola KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA OHJELMA 9:00 9:15 9:15 11:15

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Mitä toivon saavani teemaillasta itselleni ja omaan työhöni? (etukäteiskysymys) Avoimin mielin : ) Ajankohtaiskatsauksen

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Vammaispalvelun palveluseteliprojekti Hinnoittelu- ja sopimusprojekti 28.10.2010 Projektijohtaja Vammaispalvelujen palveluseteliprojekti Yhteistyössä: Asiakasedustajia Kuntia, erityisesti Helsinki ja Vantaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon

Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon LAATUA LAIVALLA Miten edistämme toiminnan vaikuttavuutta? ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 22.-24.8.2012, laatuverkosto Valtionavustuksella tukea laatustrategian toimeenpanoon Opetusneuvos Leena

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Hoitosuunnitelma-auditointityökalu Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Terveys- ja hoitosuunnitelma Hoidon tarve Hoidon tavoite Hoidon toteutus

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ

ARJEN KESKIÖSSÄ ARJEN KESKIÖSSÄ 2012-2014 Lähiyhteisöjen ja asuntoverkostojen suunnittelu Uudet asumisratkaisut yhteistoiminnallisena kehittämisenä Tulosten ja vaikutusten arviointi 1. Asukkaiden toiveet ja tarpeet: asuminen,

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Äänekosken palveluohjausmalli Auli Savolainen ja Päivi Pulli 12.9.2008 Taustalla uusi Äänekoski 1.1.2007 Rakennettu uutta kuntaa/perusturvaa; Suolahti, Sumiainen

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho

Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut. Petri Puroaho Yhteistyöfoorumi 23.9.2014: työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut Petri Puroaho Mistä puhun 2 Vates-säätiö Välityömarkkinat osana työelämää projekti Työllistämisen tukimuodot Sosiaalinen näkökulma

Lisätiedot