Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/ :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00"

Transkriptio

1 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Häme-ohjelma Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Illuusioiden Riihimäki -projektille Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Uudenlaista vapaaajanasumista Räyskälään -hankkeelle Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden valmistelutilanne Lausunto Uusimaa-ohjelmasta Aluekehitysasiantuntijan toimen perustaminen Vuoden 2013 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta Jäsenen nimeäminen KuntaPro Oy:n hallintoneuvostoon Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 37

2 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 1 Kokousaika klo 9:11 11:03 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Prabhakaran Ranjith Kumar vpj Saviniemi Timo X Hirviniemi Helena jäsen Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino X Hacklin Jorma Laine Jaana X Poutiainen Erja Niemelä Antero X Seppälä Vesa-Matti Nurmi Eeva X Nurmi Satu Oinonen Ritva X Taavela Irma Pyhälammi Eeva X Arovuori Kyösti Silván Timo X Hatakka Harri Silvennoinen Esa X Puotila Matti Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Grahn-Laasonen Sanni X Reina Timo, esittelijä X I vpj Pohjantähti Esa X Kandolin Mirva, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti X Pusa Heikki X Ylipaavalniemi Jouko X Väistö Osmo (paikalla , klo 10:00 10:31) X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Mirva Kandolin Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse Hämeenlinna Hämeenlinna Allekirjoitukset Eino Järvinen Timo Saviniemi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin

3 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus maakuntahallituksen päätökseksi. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Esitys Päätös Pj: toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. on päättänyt, että maakuntahallitus siirtyy sähköiseen kokousmenettelyyn. Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamisen jälkeen sähköpostitse pöytäkirjan tarkastajille, jotka ilmoittavat sähköpostitse Hämeen liittoon joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjaukset pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan myöhemmin. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Ritva Oinonen) ja Timo Saviniemi (Eeva Nurmi). Esitys Päätös Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Järvinen ja Timo Saviniemi.

5 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esitys Päätös Mkj: hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. hyväksyi esityksen.

6 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2014 HL/155/ /2013 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2014 on valmisteltu maakuntahallituksen kokouksen linjausten perusteella. Liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota käsiteltiin kuntajohtajien kesäkuun kokouksessa. käsitteli luonnoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2014 kokouksessaan ja lähetti sen perussopimuksen 22 :n mukaisesti jäsenkuntiin lausunnoille. Yhteenveto jäsenkuntien antamista lausunnoista on oheismateriaalina. Maakuntavaltuusto ohjaa liiton toimintaa toiminta- ja taloussuunnitelmalla asettamalla toiminnan tavoitteet suunnittelukaudelle sekä hyväksymällä talousarvion vuodelle Maakuntavaltuusto asettaa tavoitteet koko liiton toiminnalle, mukaanluettuna Kesäyliopisto. Talousarvion maakuntavaltuusto hyväksyy seuraaville tulosalueille: Luottamushenkilöhallinto Liiton operatiivinen toiminta Projektit Kesäyliopiston johtokunta Kesäyliopistotoiminta. Hämeen liiton vuoden 2014 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on ollut maakuntien liitoille säädetyt lakisääteiset tehtävät ja Hämeen liiton tulevan toiminnan suunniteltujen painopisteiden ja niistä johdettujen tulostavoitteiden määrittely. Esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2014 on oheismateriaalina. Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti talousarviovuoden 2014 toiminnan suunnittelun taloudellinen raami on perustettu jäsenkuntien yhteensä :n suuruiseen maksuosuuksien määrään, joka sisältää 2 %:n korotuksen vuoden 2013 maksuosuuksiin verrattuna. 2 %:n jäsenkuntien maksuosuuksien nousu tarkoittaa yhteensä euron suuruista toimintatuottojen kasvua vuodelle Tavoitteiden asettamisessa on taloudellisen resurssin lisäksi otettu huomioon tarkastuslautakunnan kannanotto tavoitteiden täsmentämisestä, tavoitteiden saavuttamisen mittaamisesta/arvioinnista sekä tavoitteiden todellisesta tavoitteellisuudesta. suuntaa liiton hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella viraston toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. hyväksyy liitolle työohjelman, joka sisältää talouden osalta valtuuston hyväksymää tasoa tarkemman käyttösuunnitelma I tason. käsittelee ja päättää työohjelman vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessa.

7 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 6 Vuodelle 2014 laaditussa talousarvioesityksessä on toimintatuottoja yhteensä , joista 64,3 % on jäsenkuntien maksuosuuksia. Niitä on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä Kunnittaiset osuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien saamien kunnallis- ja yhteisöverojen suhteessa. Talousarvioesityksessä vuoden 2014 toimintakulut ovat yhteensä (muutos 17,4 % vuoden 2013 talousarviosta). Toimintakulujen väheneminen johtuu projektitoiminnan määrän ja volyymin pienenemisestä. Vuoden 2014 toimintakate on ja tilikauden tulos Tilikausi jää alijäämäiseksi Maakuntahallituksen käsittelemästä luonnoksesta on sekä vuoden 2014 että vuoden 2015 kustannuksia edelleen karsittu, joka tarkoittaa toiminnan vieläkin tarkempaa ohjaamista oleellisimpaan. Alijäämä pyritään saamaan suunnitelmakaudella lähelle nollaa käsiteltyyn luonnokseen verrattuna on suunnitelmavuoden 2016 alustavaa jäsenkuntien maksuosuuksien muutosta pienennetty +2,5, %:sta +2 %:iin kuntien lausuntojen, liiton toiminnan suunnitellun tehostamisen ja kunta-alan maltillisen palkkaratkaisun perusteella. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Timo Reina, puh ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Esitys Mkj: päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se - hyväksyy Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena, - hyväksyy kuntien maksuosuudet vuodelle 2014 TTS:n sivulla 20 esitetyn mukaisina - antaa maakuntahallitukselle valtuuden ottaa liiton hallinnoitavaksi sellaisia liiton tavoitteiden mukaisia projekteja joiden rahoitus ja kustannukset eivät sisälly nyt hyväksyttyyn talousarvioon ja joiden rahoittaminen tapahtuu pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla - oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään maksuvalmiuden turvaamiseksi. Päätös hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Häme-ohjelma HL/184/ /2012 Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta on valmistellut ohjelman yhtenä prosessina Hämeen liiton johdattelemana siten, että maakuntavaltuusto voi sen käsitellä kokouksessaan Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Hämeohjelmaa on valmisteltu vuoden alusta lähtien ja taustatöitä on tehty jo edellisenä vuonna. Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet mm. maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, MYR, kuntahallitukset, yhteistoiminta-alueen valmistelijat ja päättäjät, HämePro-verkosto, Hämeen nuorisovaltuustot, maakunnan yrittäjät ja esikoululaiset. Myös suoraa kansalaispalautetta on kysytty ja saatu. Häme-ohjelma on ollut läsnä sosiaalisessa mediassa ja Häme-blogistit ovat lähestyneet ohjelman valmistelua eri tulokulmista. on käsitellyt Häme-ohjelman kokouksessaan ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää jäsenkunnilta ja muilta yhteistyökumppaneilta lausunnot mennessä. Häme-ohjelman luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton virastolla, liiton kotisivuilla sekä kuntien virastoilla. Kanta-Hämeen kehittämisen kärjet ja valinnat ovat Häme-ohjelman keskustelu- ja valmisteluprosessin kuluessa tiivistyneet viiteen toimintalinjaan: kasvukäytävät ja saavutettavuus asuminen ja hyvinvointi biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö valmistavan teollisuuden mahdollisuudet kansainvälistyminen ja vetovoima Häme-ohjelmassa sovitaan myös yhteisestä, hämäläisestä kehittämisen toimintatavasta. Häme-ohjelman luonnos sekä saapuneiden lausuntojen tiivistelmä on oheismateriaalina. Saapuneet lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh Esitys Käsittely Mkj: esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Häme-ohjelman ja oikeuttaa viraston tekemään ohjelmaan vähäisiä korjauksia. teki Häme-ohjelma luonnokseen täydennyksiä seuraavasti: - Kasvukäytävä ja saavutettavuus lukua täydennettiin lisäämällä sinne maininta Humppila Eco-Airport-logistiikka alueesta ja VT9 ja Turku Toijala Tampere ratayhteyden kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Lisäksi kyseisen luvun hankekokonaisuuksiin lisättiin myös maininta valtatie 12 kehittämisestä.

9 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 8 - Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi lukuun lisättiin maininta green careyrittäjyydestä. - Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö lukua täydennettiin lisäämällä sinne maininta hevosklusteri hankekokonaisuudesta. - Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet luvun teollisten yritysten kilpailukyky -hankekokonaisuuteen lisättiin kyseistä hankekokonaisuutta selittävä osa. - Hämäläinen toimintatapa lukua täydennettiin maininnalla yliopisto- ja korkeakouluyhteistyöstä sekä lisäämällä maininta Hämeen ammattikorkeakoulusta. - Ympäristöselostuksesta poistettiin keskeneräinen lause. - Häme-ohjelmaan lisättiin luku rahoituksesta. - Häme-ohjelman liitteeksi 2 tulevaa taulukkoa, jossa on Häme-ohjelman määrälliset tavoitteet ja seurannan tunnusluvut täydennetään tarvittavilla seutukohtaisilla tunnusluvuilla. Päätös : - valtuutti viraston tekemään Häme-ohjelmaan stilistisiä tarkennuksia ja korjauksia, - päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Häme-ohjelman.

10 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Hämeen kesäyliopiston johtokunnan varajäsenen vaihtuminen HL/290/ /2013 Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen edesmenneen Hämeenlinnalaisen Anne Parikan (sd.) tilalle. Varajäsenen valinnassa tulee noudattaa Hämeen kesäyliopiston johtosäännön pykälää 3 kesäyliopiston johtokunnan kokoonpanosta sekä kuntalain 81 :n 4 momenttia sekä tasa-arvolain 4a :n 1 momenttia. Asian on valmistellut suunnittelu- ja maksatuspäällikkö Mirva Kandolin puh Esitys Päätös esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Hämeen kesäyliopiston johtokunnan puheenjohtaja Raimo Turuselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille HL/251/ /2013 Projekti nimi: RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä PL 230, Hämeenlinna Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Forssan seutukunta Projektikuvaus: Projektissa tutkitaan lähiruoan toimitusketjua yhdessä eri toimijoiden kanssa. Toimijoilla tässä projektissa tarkoitetaan Forssan seudun lähiruoan tuottajia, elintarvikeyrittäjiä, julkisia ruokapalveluyksiköitä sekä ravintola- ja matkailuyrittäjiä. Julkisten toimijoiden ruokahankintamäärät ovat suuria, joten seudulta pitää löytää tarpeeksi tuottajia ja elintarvikeyrittäjiä, jotka voivat yhdessä täyttää volyymitarpeet. Potentiaalin selvittämisellä voidaan saada tuottajille tietoa kysynnästä ja tuottajat voivat siten suunnata tuotantoaan kysynnän mukaan Tuotteen alkuperällä on kasvava merkitys kuluttajille. Lähiruoan etuja ovat mm. tuoreus ja maku sekä lyhyet kuljetusmatkat. Lyhyt kuljetusmatka säästää polttoainetta ja pakkausmateriaaleja. Projektin tavoitteet: Projektissa ratkaistaan lähiruoan käytön esteitä ja tutkitaan lähiruoan toimitusketjua. Hankkeen tuloksena julkiset toimijat saavat käyttöönsä aluetaloudellisen mallin, jonka avulla ne voivat perustella lähiruoan merkitystä. Lähiruokaan liittyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken lisääntyy. Projektissa tehdään lähiruuan tuotekehitystä eri toimijoiden kanssa ja selvitetään mm. kierrätyspakkausten käyttöä. Toteutusaika:

12 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 11 Uudet työpaikat: 1 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla on myönteisiä välillisiä ympäristövaikutuksia ilmastonmuutokseen, päästöihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä liikenteeseen. Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: päättää myöntää RUOKIS - Lähiruokaa Forssan seudulla -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Kone- ja laitehankinnat 0 Rakennukset ja maa-alueet 0 Muut kustannukset 0 Luontoissuoritukset 0 Välilliset kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0

13 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 12 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Päätös hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyä aloitettaessa klo 10:00. Täytäntöönpano: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen liitto: Väistö, Kiikeri-Kuusela, Hieta, Kandolin

14 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille HL/247/ /2013 Projekti nimi: Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä PL 230, Hämeenlinna Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen Forssan seutukunta Projektikuvaus: Ketterällä digitaalisella palvelulla tarkoitetaan jo olemassa olevaa, periaatteessa minkä tahansa alan digitaalista palvelua, jota voidaan helpohkosti ja kustannustehokkaasti soveltaa mm. hyvinvointialan tarpeisiin ilman laajaa ohjelmistoalan kokemusta tai ammattitaitoa. Uusi mobiili tietotekniikka ja pitkälle jalostetut sovelluskehitystyökalut tarjoavat mahdollisuudet aivan uudenlaisten apuvälineiden ja toimintatapojen synnylle. Monia räätälöityjä mobiilipalveluita on mahdollista toteuttaa jopa kokonaan ilman suoranaista sovelluskehitysosaamista. Mobiilituotteiden toteutusmahdollisuudet tulevat monipuolistumaan ja lisääntymään nopeasti jo lähitulevaisuudessa. Projektin tavoitteet: Tavoitteena on -kehittää ja osittain pilotoida toimintamalli, jossa hyvinvointialan toimijat yhdessä oppilaitoksen kanssa pystyvät monialaisesti soveltamaan uusia digitaalisia palveluita ja jalkauttamaan niitä käytännön toiminnaksi -edistää hyvinvointialan ammattilaisten ja opiskelijoiden kykyä tunnistaa tilanteet, joissa arjen haasteita voidaan helpottaa ketterien digitaalisten palveluiden avulla -luoda edellytyksiä hyvinvointialan uudenlaisille liiketoimintamalleille ja sitä kautta alueelle syntyvälle yrittäjyydelle

15 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 14 Projektin tuloksena syntyy 1. esitys toimintatavasta, jolla hoitoalan ammattilaiset ja opiskelijat voivat ketterästi toteuttaa digitaalisia palveluita kotona suoriutumisen tueksi joko yksin tai yhdessä ICT-osaajien kanssa 2. esimerkkejä erilaisista digitaalisista palveluista, jotka on alun perin suunniteltu jollekin muulle alalle, mutta joita voi soveltaa joilla on edellytyksiä ja joille on tarvetta soveltamiseen hyvinvointialalla 3. pilottitoteutuksia digitaalisten palveluiden jalkauttamisesta kotona suoriutumisen tueksi Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: päättää myöntää Ketterät digipalvelut kotona suoriutumisen tukena -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0

16 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 15 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin kustannukset korvataan kertakorvausmallilla (lump sum). Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisten tulosten todentamisen jälkeen. Päätös hyväksyi esityksen yksimielisesti. Täytäntöönpano: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen liitto: Väistö, Kiikeri-Kuusela, Hieta, Kandolin

17 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Illuusioiden Riihimäki -projektille HL/254/ /2013 Projekti nimi: Illuusioiden Riihimäki Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Kalevankatu 1, Riihimäki Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Illuusioiden Riihimäki -projektin tavoitteena on luovien alojen toimijoiden verkostoitumisen, yhteistoiminnan sekä käytännön tuotanto- ja markkinointiosaamisen kehittäminen ja Riihimäen Wanhan Lasitehtaan alueen pilotoiminen innovatiivisena elämyskeskuksena ja tapahtumien toteutuspaikkana. Illuusioiden Riihimäki -projektin kehittämistoimet ja Riihimäen Wanhan Lasitehtaan alueen lanseeraus tuotetaan yhteistyössä RiiDesign-hankkeen kanssa. Hankkeen toimenpiteinä tuotetaan kaksi pilottitapahtumaa: kesänäyttely ja poikkitaiteellinen festivaali, joilla lanseerataan alueelle muodostuvan RiiDesign-osaamisklusterin toimintaa. Tapahtumien avulla markkinoidaan lasitehtaan aluetta uusille yrittäjille ja hyödytetään kaupungin elinkeinoelämää lisääntyneen kaupunkimatkailun kautta. Projektin tavoitteet: Tavoitteena on rakentaa lasitehtaan alueesta valtakunnallisesti kiinnostava kulttuurimatkailukohde ja sen tapahtumista kokonaisvaltaisia kulttuurielämyksiä. Projektin tuloksena saadaan kaksi tapahtumamallia ja käytännön kokemus niiden tuotannosta ja markkinoinnista. Järjestettävät tapahtumat ovat taiteeseen ja designiin keskittyvä kesänäyttely sekä puitteiden tuottaminen Illuusio-festivaalille Riihimäen Wanhan Lasitehtaan tiloihin ja alueelle. Tapahtumilla lanseerataan tuleva RiiDesign-keskittymä. Kesänäyttely järjestetään kesä-elokuussa 2014 ja Illuusio-festivaali toteutetaan elokuussa 2014.

18 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 17 Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia. Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: päättää myöntää Illuusioiden Riihimäki -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus

19 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 18 Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä Projektin toteutusaika: Projektin yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Projektin hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen tarkemmat ehdot esitetään EURA2007-järjestelmässä tehtävässä projektipäätöksessä, jota avustuksen saajan on noudatettava. Projektin kustannukset korvataan kertakorvausmallilla (lump sum). Maksatus suoritetaan päätöksen mukaisten tulosten todentamisen jälkeen. Päätös hyväksyi esityksen yksimielisesti. Täytäntöönpano: Riihimäen kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Hämeen liitto: Väistö, Kiikeri-Kuusela, Hieta, Kandolin

20 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu Projektihakemus Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille HL/260/ /2013 Projekti nimi: Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta Hakemusnumero: Hakija: Osoite: Hyria koulutus Oy PL 67, Hyvinkää Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Toimintalinja: Kohdealue: TL 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Projektissa tehdään selvitys hoiva- ja hyvinvointialan työelämälähtöisen, tutkintojen rajat ylittävän ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön, työnimeltään Hyvinvointiklinikan, perustamisesta. Tavoitteena on selvittää, millaista osaamista opiskelijoilla ja tulevilla alan ammattilaisilla pitäisi olla väestön tarpeiden, alan työnantajien ja tutkintojen vaatimusten näkökulmasta sekä millaisessa ympäristössä ja menetelmin opetusta pitää järjestää. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan (lähihoitajaopiskelijat, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto), hiusalan (hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja) ja kauneudenhoitoalan (kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi) opetusta voidaan selvityksen perusteella järjestää yhteisessä oppimisympäristössä, joka tukee tarvittavan ammatillisen osaamisen sekä työelämätaitojen syntymistä. Projektin tavoitteet: Hankkeessa laaditaan selvitys hoiva- ja hyvinvointialan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön perustamisesta Riihimäelle. Sisältönä ovat: -selvitys tarvittavasta osaamisesta; keskeiset työelämätarpeet ja vaadittu ammatillinen osaaminen -selvitys tutkinnoista ja tutkinnonosista, joita oppimisympäristössä toteutetaan -tutkintojen ja tutkinnonosien pedagoginen (toteutuksen) suunnittelu -selvitys tarvittavasta henkilöstöstä

21 Esityslista-Pöytäkirja 9/2013 Sivu 20 -selvitys tarvittavista tiloista ja laitteista Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Tasa-arvovaikutukset Projektilla ei ole merkittäviä välittömiä ympäristövaikutuksia Projekti edistää sukupuolten välistä koulutuksellista tasa-arvoa. Hämeen yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi projektin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden kehittäminen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Esitys Mkj: päättää myöntää Hyvinvointiklinikkaa rakentamassa - selvitys työelämälähtöisen hyvinvointialan oppimisympäristön perustamisesta -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2013 myöntämisvaltuudesta momentilta (EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella ) rahoitusta vuosille % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v v Yhteensä Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma: v v Yhteensä EAKR:n ja valtion rahoitus

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja Sivu 2 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos 14.04.2010 Johtokunta PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Pöytäkirja 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 14.04.2010 Nro 2/2010 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007

Johtokunta 29.08.2007 Nro 4/2007 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1 (15) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 29.08.2007 Nro 4/2007 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 173 Maakuntahallitus AIKA 27.08.2014 klo 08:15-09:00 PAIKKA Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen huippukokous, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 100

Lisätiedot