Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)"

Transkriptio

1 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Mika Villa Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Käsittelyssä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Varsinais-Suomen Sininauha ry Organisaatiotyyppi Kansalaisjärjestö Jakeluosoite Koulukatu 21 c 59 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Riku Salo Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka turku BIC NDEAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Projektipäällikkö Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Sosiaalipalvelusäätiö Raina Säätiö Raision kapunki Kunta Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hankkeessa haetaan valmentajia kolmeen eri valmennusyksikköön; Varsinais-Suomen Sininauha ry:n, Rainasäätiön ja Raision kaupungin työpajoille. Hankkeen avulla käynnistetaan VALO valmennus kaikissa yksiköissä yhteistyössä haettavana olevan hankkeen osapuolien kanssa. Hankkeella kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä yli kunta- ja sektorirajojen. Liitteet osapuolien aiesopimuksista (Raisio ja Raina-säätiö) toimitetaan myöhemmin. Tulostettu :54:08

2 3 Hankkeen perustiedot 2 (15) Hankkeen julkinen nimi Varsinais-Suomen VALO valmennus Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Varsinais-Suomen VALO valmennus -hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin työpajavalmennuksen avulla. Toimintamalli lisää työllistämisjakson vaikuttavuutta ja mallin avulla tehostetaan henkiöiden eteenpäinohjausta ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään. Päättymispäivämäärä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä Hankkeen varsinaisina tavoitteina on VALO valmennustoiminnan käynnistäminen Varsinais-Suomen Sininauha ry:n, Raina-säätiön ja Raision kaupungin valmennusyksiköissä sekä hankkeen osapuolien ja sidosryhmien yhteistyön kehittäminen. Hankkeen avulla valmentajat sijoittuvat kolmeen eri yksikköön, joissa valmentautujat hankkivat työkokeilujaksollaan työtehtäviä suorittaen osaamisen tutkintotilaisuuden suorittamiseksi. Toimintamalli perustuu käytännönläheiseen työnohjaukseen, learning by doing-menetelmään niin, että teoria on integroitu työskentelyyn. Toiminta on työelämälähtöistä ja ammattitaitoja harjoitellaan ulkopuolisissa, yhteistyötahojen kautta hankituissa, työkohteissa valmentajan ohjauksella. Yksilöllisellä ohjauksella postetaan työskentelyn ja kouluttautumisen esteitä. Lähtökohtana asiakaslähtöisyys, motivointi ja tuki. Ammattitutkinnon osan suorittamisen lisäksi panostetaan erityisesti jatko-ohjaukseen. Valmentautujalle pyritään löytämään jatkopaikka, jossa tämä voi suorittaa opintonsa loppuun tai työskennellä taitotasonsa edellyttämässä tehtävässä osallistuen näin omalla panoksellaan työelämään. Yksikköjä monistamalla jatkopolutus yksiköiden välillä mahdollistaa useamman tutkinnon osan suorittamisen. Jotta asiakkaiden eteenpäinohjaus on mahdollista, hankkeessa kehitetään sisäistä sekä verkostoyhteistyötä. Hankkeen osapuolien välinen yhteistyö itsessään rikkoo sektori- ja kuntarajoja, jonka lisäksi yhteistyössä painotetaan erityisesti yhteistyötä koulutus- ja työelämäsektorien kanssa. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien toimijoiden olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja yhteistyöllä kehitetään uusia käytäntöjä valmennukseen ja asiakastyöhön. Ulkopuolisten työkohteiden sekä jatko-ohjauksen vaihtoehtojen löytämiseksi laajennetaan yritysyhteistyötä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, seurakuntien ja erilaisten järjestöjen kanssa. Hankkeen toimenpiteiden avulla laadullistetaan työpajatoimintaa ja kehitetään alueellista yhteistyötä. Mallin avulla mahdollistetaan yksiköiden palvelupolkuihin työväline, jonka avulla voidaan edistää yhä vaikuttavammin asiakkaiden työllistymistä sekä kouluttautumista. Tutkinnon osan suorittamisen avulla mahdollistetaan kouluttautumisen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja/tai päivittäminen. Kouluttautuminen on työllistymistä vahvasti edistävä tekijä. Hankkeen toteutusaikana kehitetään yhteistyöverkostoa, erityisesti yritysyhteistyötä. Jatkopolkujen mahdollistaminen sekä jatkoväylien etsiminen tiiviisti yhteistyössä hankkeen sekä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana kartoitetaan jatkoväylät ja laaditaan palvelukartta, jossa kuvataan toimijoita ja toimenpiteitä, joihin valmentautujaa voi ohjata eteenpäin jaksolta. Tulostettu :54:08

3 3 (15) Hankkeen päättyessä toimintamalli on juurtunut osaksi yksiköiden palvelupolkuja, yhteistyöverkosto on laaja ja jatkoohjausvaihtoehdot ovat kartoitettu alueellisesti. Hanke liittyy osaksi VALO -mallin valtakunnallista levittämishanketta ja tavoitteena on mahdollistaa toimintamallin joustava käyttö laajasti eri työpajoilla sekä antaa käyttöön materiaali, joka auttaa toimijoita käynnistämään, toteuttamaan sekä kehittämään toimintaa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Varsinais-Suomi VALO coaching 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The aims of this project are to help those people who are in the most difficult situations in their life to advance into upper secondary education, vocational training and/or employment. Varsinais-Suomi VALO coaching combines workshops and competence-based qualification by offering training, work practice and enables working-aged unemployed people to gain qualifications without necessarily attending formal training. The competence-based qualifications are set and supervised by field-specific education and training committees. The aims of this project are to increase the effectivity of workshops and develop cooperation among the cooperation partners in this projects and in area. Coaching is intended to improve professional skills, expertise, education and labour market status. Coaching is based on learning by doing method and intensive individualized guidance and motivation to support people towards working life and/or education. One of the main aims of the project is to put invest on what happens after the workshop period. Developing co-operation between working life, companies in the area, educational system, social services and workshops is needed to get guidance more effective. This project enables three coaching units which are Varsinais-Suomen Sininauha ry, Raina-säätiö and city of Raisio. One coach will be working in each one of the units and project manager develops co-operation together with them. After the project VALO coaching model will be part of the procedure in workshops and co-operation network is wide and functioning. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Hankkeella vastataan suoraan muuttuvan osaamisen tarpeisiin sekä joustaviin siirtymiin koulutus- ja työurilla. Sekä nuorisotyöttömyys että pitkäaikaistyöttömyys ovat työllisyyskatsauksien mukaan nousussa Varsinais-Suomessa. Hankkeella edistetään pajaympäristöjen toimintamallien kehittämistä haastavassa asemassa olevan kohderyhmän työllisyyden edistämiseksi. Koulutuksella on merkittävä rooli osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Vain perusasteen suorittaneiden työllisyysaste nousee parhaimmillaankin vain 60%:iin. Jo nuorten keskuudessa keskiasteen tutkinto nostaa työllisyysastetta miehillä 10-20% ja naisilla 20%. (ELSA 2013) Hanke edistää erilaisten oppijoiden ammattiosaamista käytännönläheisellä toimintamallilla ja mahdollistaa vaihtoehtoisn kouluttautumisväylän. Aiempien hankkeiden sekä työllistämistoiminnan käytännöistä saatujen tulosten perusteella kohderyhmän työllistymisen esteenä usein koulutuksen puute. Toimintamallilla mahdollistetaan opintojen aloittaminen, loppuun saattaminen tai osaamisen päivittäminen ja poistetaan tällä tavalla työllistymisen esteitä. Tulostettu :54:08

4 4 (15) Hankkeen avulla edistetään hankkeen osapuolien välistä yhteistyötä ja kumppanuutta. Tavoitteena on kehittää ja syventää yhteistyöverkostoja sekä lisätä ja edelleenkehittää yritysyhteistyötä. Lähtökohtana kunta- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö. Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sekä alueellisten että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. VALO-malli on ollut käytössä Rauman Seudun Katulähetys ry:n työllistämistoiminnassa vuodesta 2010 ja on levinnyt valtakunnallisesti eri toimijoiden käyttöön Pirkanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla. Mallin levittämistyötä rahoittaa RAY ja Varsinais-Suomen alueen hankekokonaisuutta on valmisteltu RAY-hankkeen puitteissa. Alueellisesti hankkeen valmisteluun on osallistunut hankkeen osapuolet, koulutus- työelämä- ja kunnallinen sektori. Keskusteluja hankkeesta hankevalmistelun aikana on käyty Raision kaupungin Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandbergin, sosiaalityön johtaja Arja Ihon, Raina-säätiön työntekijöiden, Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtavan rehtorin Maria Taipaleen ja aikuiskoulutuskeskus Timalin koulutuspäällikkö Taru Laaksosen, Turun kuntakokeilun projektipäällikkö Suvi Heiniolan, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Jukka Juvosen, Jaana Malénin, Arto Alakosken, ELY-keskuksen asiantuntija Sari Säipän, Fyyra-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Nurmisen, Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö Jaana Mäkikallin, Varsinais-Suomen TE-toimiston palveluvastaava Maaret Rantolahden kanssa. Ensimmäisenä oppilaitosyhteistyötahona toimii Raision seudun koulutuskuntayhtymä, yritysyhteistyö ja koulutusasiantuntijatahona Turun kauppakamari, TE-toimistossa on keskusteltu hankkeen yksityiskohdista, varsinaisesta kohderyhmästä sekä asiakasohjauksen tehostamisesta liittyen asiakkaiden rekrytointiin ja hankkeen tiedottamiseen. Kontakteissa on keskusteltu myös alueen tahoista, joihin otetaan toteutusaikana yhteyttä: Turun alueen muut työpajatoimijat, Nuorisotakuun ohjausryhmä, välityömarkkinakoordinaattori, työpajaverkosto, TEtoimiston sekä työllistämispalveluiden henkilökunta sekä erilaiset tapahtumat ja foorumit, joihin hankehenkilökunta osallistuu. Hankkeessa on huomioitu erityisesti rakennerahoituskaudella rahoitetun VALO vaihtoehtoinen koulutus - hankkeen (S11283) tulokset. Eteenpäinohjautuvuus parhaimmillaan 69,3%, keskimäärin 41%. VALO valmennuksen toimintamalli on kehitetty ja testattu aiemmassa hankkeessa ja nyt käytetään hyväksi havaittuja aiempaa kokemusta sekä hyviä käytäntöjä. Hanke tarjoaa tietoa myös ongelmakohdista Tällä tavalla voidaan konkreettisesti käynnistää toimintamalli heti, tunnistaa paremmin riskit sekä ehkäistä mahdollisia ongelmakohtia tehokkaammin. VALO -mallia on levitetty Rauman Seudun Katuläehtys ry:ssä myös VETO verkot toimii -hankkeen avulla (S11777) ja toimintamalli on käynnistetty Hämeenlinnassa, Tampereella ja Porvoossa kolmannen sektorin työpajoilla. Levittämishanke antaa kokemuksia toimintamallin käyynnistämiseen liittyvistä tekijöistä, joiden avulla VALO valmennus voidaan käynnistää Varsinais-Suomessa tehokkaasti. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Haettavana olevan yhteishankkeen lähtökohtana on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiä mahdollistamalla ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen näyttötutkinnolla. Taidot ja osaaminen osatutkinnon suorittamista varten hankitaan työelämälähtöisellä menetelmällä, jossa valmennuksen avulla teoria on integroitu tekemiseen ja työskentely tapahtuu oikeissa työkohteissa. Yhteistyöoppilaitos vastaa tutkintotilaisuuden arvioinnista ja osatutkintotodistuksen kirjoittamisprosessista. Koulutusalat valikoidaan huomioon ottaen kohderyhmän, valmennusta toteuttavien toimijoiden, alueellisen työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutusmahdollisuuksien tarpeet ja näkemykset. Yhteistyötoimijoina on täten lisäksi oppilaitokset ja alueen yritykset. Kehitettävä ja sovellettava toimintamalli mahdollistaa uudenlaisella tavalla työttömälle työntekijälle osatutkinnon hankkimisen ja samalla tehostaa välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja eteenpäinohjautuvuutta. Erityisenä kohderyhmänä on henkilöt, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, tarvitsevat osaamisen päivittämistä ja/tai joiden on Tulostettu :54:08

5 vaikea työllistyä. 5 (15) Yhteishankkeen tavoitteena on myös edistää alueellista yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja monialaisella ja verkostomaisella yhteistyöllä työllisyyden hoidossa. Kohderyhmälähtöinen tavoite: Uuden toimintamallin käyttöön otolla mahdollistetaan vaihtoehtoinen reitti keskiasteen koulutuksen hankkimiselle. Haastavassa työmarkkina-asemassa oleva henkilö voi työelämälähtöisesti hankkia itselleen virallisen koulutusjärjestelmän hyväksymän tutkinnon osan, jonka avulla työllistymisedellytykset paranevat. Menetelmällä voidaan myös loppuunsattaa kesken jääneet opinnot tai aloittaa opinnot, jolloin kohderyhmän kouluttautumisedellytykset paranevat. Koulutuselementin lisäksi asiakkaalle annetaan yksilöllistä ohjausta työkyvyn lisäämiseksi viikottaisilla henkilö Valmennusjakson lisää opiskelumyönteisyyttä käytännönläheisyydellään, antaa elinikäisen oppimisen taitoja, lisää työelämätaitoja, motivoi asiakkaita kouluttautumaan, katkaisee ylisukupolvisuuden negatiivisia kierteitä. Toimijakohtainen tavoite: Hankkeen kokreettisena tavoitteena on ottaa käyttöön työllistämistoiminnassa valmennusmalli, jolla mahdollistetaan ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen näyttötutkinnolla. Toimintamalli käynnistetään kolmeen yksikköön: Varsinais-Suomen SIninauha ry:n, Raina-Säätiön sekä Raision kaupungin työllistämistoimintaan. Hankkeen avulla toimintamalli juurrutetaan osaksi toimijoiden palveluprosesseja. Alueellinen tavoite: Koulutusalat valikoidaan alueellisesta tarvenäkökulmasta. Hankkeen totetutusajan alkaessa kootaan hankevalmistelussa kartoitettu yhteistyöverko (Turun kauppakamari, työlämä- ja koulutusvaliokunnan jäsen, yhteyspäällikkö Jaana Mäkikalli, Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale, Varsinais- Suomen TE-toimisto Maaret Rantolahti, Turun hyvinvointitoimialan asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY keskuksen asiantuntija, muut tarpeelliset asiantuntijatahot) koolle ja katsotaan, mitkä ovat ne koulutusalat, joiden tutkinnon osisa kohderyhmä alkaa suorittaa. Valikoinnissa on huomioitava myös kohderyhmän, toimijoiden asiakaskunnan ja hankkeen osapuolien resurssit ja puitteet toimintamallin sujuvaksi käynnistämiseksi. Hankevalmistelussa keskusteltu sosiaali- ja tervaysalan perustutkinnon, lähihoitaja, kotityöpalvelun perustutkinnon sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon, kokin suuntautumislinja, aloista. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, kuntarajat ylittävää yhteistyötä hankkeen osapuolien sekä sidosryhmien välillä. Hankkeen aikana luodaan käytännöt yhteistyölle, jota alueen toimijat voivat hyödyntää. Toimintamallin levittäminen alueellisesti linkitettynä RAY:n Seitsemän Valoa -levittämishankkeeseen (järjestötunnus 3220, projekti C12). Yhteiskunnallinen tavoite:: Suomi ja suomalainen työelämä on vahvasti koulutusorientoitunut. Työllistyminen edellyttää useimmiten koulutusta ja onkin mahdollistettava erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoje puutteellisen koulutuksen omaavalle työikäiselle väestölle. Malli antaa menetelmiä työllisyydenhoitoon ja työmarkkinat saavat työntekijäresursseja käyttöönsä. Hankkeen avulla mahdollistetaan toimintamalleja, joiden avulla haastavassa työmarkkina-asemassa olevalle kohderyhmälle tarjotaan reittejä osaamisen ja koulutuksen hankkimiselle, joka on edellytys työelämässä. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeen avulla käynnistetään uudenlainen toimintamalli valmennusyksiköihin. Koulutuksen ja työelämän yhdistäminen työllistämistoimintaan, poikkihallinnollisuus, irti ajatuksesta, että koulutus Tulostettu :54:08

6 6 (15) hankitaan luokkahuoneessa, yhdistetty sosiaali, elinkeino- ja koulutussektorit (erityisohjaus, työllistymisen ja kouluttautumisen esteiden selvittäminen ja ratkominen, työelämä lähellä, tekemällä oppiminen, tutkinnon osa) Halutaan yhdistää työelämälähtöisyys, koulutussektori, kouluttautumisvaatimukset, huomioiden kohderyhmän erityispiirteet: tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämävalmiuksiensa lisäämiseen. Alueellisen yhteistyön lisääminen, kunta- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden lisääminen, eteenpäinohjautuvuus paranee. Hankkeella toteutettava toimintamalli halutaan juurruttaa niin toimija- ja aluekohtaisesti kuin valtakunnallisesti osaksi työllistämistoiminnan palvelupolkuihin. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on puutteellinen koulutus tai jotka ovat pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, joiden työllistymisedellytyksien parantamiseksi tarvitaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä ja jotka tarvitsevat matalan kynnyksen ohjausta ja tukea. Toimintamalli antaa lisätyökalun työllistymisen edistämiseen sekä nivelkohtiin, työllistämishankkeesta eteenpäin siirymiseen. Toimintamalli sopii kaiken ikäisille, sellaisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, joilla on kesken jääneet opinnot tai jotka tarvitsevat ammattitaidon ja osaamisen päivittämistä tai virallisen koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen osaamisestaan. Koulutuksen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja päivittäminen. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat yritykset sekä alueen työllisyyden hoitoon lukeutuvat sidosryhmät ja verkostot. Hankkeen toisena tavoitteena on alueellisen yhteistyön kehittäminen. Hankevalmistelussa on käyty keskusteluja Varsinais-Suomen TE-toimiston palveluesimies Maaret Rantolahden kanssa alueellisen yhteistyöverkoston kartoittamisesta. Kontaktointi työpajaverkostoon, alueelliseen välityömarkkinakoordinaattoriin, Turun ohjaamoon (tulev. kohtaamo) sekä Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan hankkeen toteutusaikana yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, jonka avulla edistetään sekä eteenpäinohjautuvuutta että yrityssektorin osallistumista työllisyyden hoitoon. Hankitaan yhteistyöyrityksiä, jotka ottavat hankkeessa mukana olevia kohderyhmän henkilöitä työkokeiluun, palkkatukityöhön ja/tai oppisopimukseen sekä tilaavat asiakastöitä, joiden avulla työllistetään hankkeessa mukana olevat henkilöt jakson aikana. Hankkeessa tehdään alueellisesti yhteistyötä myös kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin työllistämistoimijoiden kanssa. Hanke linkittyy osaksi RAY:n valtakunnallista levittämis- ja vakinaistamishanketta, jonka avulla toimintamallia esitellään ja hyviä käytäntöjä edelleenlevitetään. Alueen koulutukseen ja työllisyyden hoitoon linkittyvät tahot: Varsinais-Suomen TE-toimisto, sosiaali- ja terveyssektori, koulutussektori, työpajat, kolmannen sektorin toimijat 6 Toteutus ja tulokset Tulostettu :54:08

7 7 (15) 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Valmentautuja ohjautuu VALOon TE-hallinnon, työllistymispalveluyksikön, oppilaitoksen, työpajojen tai sisäisen palveluohjauksen kautta. Valmentaja ja asiakasarviointiin osallistuva työntekijä haastattelevat valmentautujan, jolloin arvioidaan valmentautujan tilannetta, motivaatiota, kouluttautumisedellytyksiä sekä osaamista ja kerrotaan yksityiskohtaisesti, mistä VALO valmennuksessa on kysymys. Valmentaja kontaktoi TE-toimiston asiantuntijaa, joka tekee päätöksen työkokeilun aloittamisesta. Kohderyhmää sekä ohjaavia tahoja pyritään tavoittamaan kattavasti tiedottamalla hankkeen toiminnasta yksiköiden www-sivuilla, osallistumalla arilaisiin työnhakutilaisuuksiin, tapahtumiin sekä esittelemällä toimintaa eri foorumeilla (tapahtumat, työpajat, oppilaitokset jne.) VALO-jakso on jaoteltu hakeutumis- ja perehdytysvaiheeseen, ammattitaidon hankkimisvaiheeseen sekä ammattitaidon osoittamisvaiheeseen. Liitteessä on eritelty yksityiskohtaisemmin jakson kulku sekä yhteistyötahot jakson eri vaiheisssa. (Liite) Yhteistyön kehittämistavoite saavutetaan hyödyntämällä hankkeen osapuolien olemassa olevia yhetietyöverkostoja ja kehittämällä hankevalmistelussa aloitettua verkostoyhteistyötä. Hankkeen osapuolien yhteistyö pidetään tiiviinä ja jokaisen tahon kontakteja hyödynnetään. Kumppanuusyrityksiä kerätään jalkautumalla ja kontaktoimalla sekä jatkoohjauksen tehostamiseksi että asiakastöiden saamiseksi. Yritysten kanssa solmitaan kumppanuussopimuksia, joissa määritellään yhteistyön laatu. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä hankkeen osapuolien kanssa "tilaamalla" töitä, mahdollistaen yritysvierailuja, lahjoittamalla materiaalia tai ottamalla työkokeilijoita, oppisopimuslaisia ja/tai palkkatukityöläisiä yritykseensä. Hankkeen ensimmäiseksi oppilaitosyhteistyökumppaniksi on hankevalmistelun yhteydessä sovittu Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Muut alueelliset oppilaitokset kartoitetaan hankkeen toteutusaikana. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hankkeen avulla voidaan ottaa uusi toimintamalli käyttöön. Kohderyhmällä on mahdollisuus työpajajaksonsa aikana saada vaihtoehtoinen kouluttautumisväylä. Asiakkaat saavat mallin avulla koulutuksensa aluilleen, jatkumaan, päätökseen ja/tai osaamisensa päivitetyksi. Tämä lisää työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiä sekä antaa uusia mahdollisuuksia työttömille työnhakijoille. Hankkeen avulla tiivistetään alueellista yhteistyötä monien sektoreiden kanssa sekä kartoitetaan konkreettisesti ja monipuolisesti jatkoväyliä asiakkaiden tehokkaammaksi eteenpäinohjautumiseksi pajoilta. Lyhyen aikavälin tulokset: Kohderyhmä saa käytännönläheistä valmennusta ja mahdollisuuden suorittaa erityisohjauksellisella menetelmällä ammatillisia opintoja. Jatko-ohjautuvuus paranee. Toimintamalli juurtuu osaksi hankkeen osapuolien käytäntöjä. Yhteistyö hankkeen osapuolien sekä sidosryhmien kanssa tiivistyy ja käytännön alkavat muotoutua. Yhteistyöverkosto laajenee. Toimintamallista levitetään tietoa alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Pitkän aikavälin tulokset: Kohderyhmän työllistymisedellytykset kasvaneet: työmarkkinataidot, osaaminen ja ammattitaito ovat parantuneet huomattavasti. Asiakkaat ovat työelämässä tai lähempänä sitä (esim. työkokemus lisääntynyt, palkkatukityössä, oppisopimuksella). Haastavassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia VALO Tulostettu :54:08

8 8 (15) valmennuksen käytännöillä laajasti eri työpajaympäristöissä. Toimintamalli käytössä alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Sektorirajat ylittävää yhteistyötä tehdään yhä tiiviimmin. Työllisyys ja työllisyyden hoito paranee. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeen tavoitteena on sisällyttää toimintamalli osapuolien rakenteisiin, osaksi yksikköjen palvelupolkuja ja valmennus toimii hankkeen päättyessä osana pajatoimintoja. Alueellinen ja valtakunnallinen levittämistavoite: toimintamallista tiedetään alueellisesti sekä valtakunnallisesti yhä laajemmin ja se otetaan käyttöön työpajatoiminnoissa. Levittämistyössä mukana RAY:n Seitsemän Valoa -hanke. Tavoitteena löytää vakiintunut rahoitus- ja yhteistyömalli, jonka avulla toiminta sisältyy osaksi sekä kolmannen että julkisen sektorin pajatoimintoja. Hankkeen aikaisista kokemuksista edelleenkootaan materiaalia kaikkien toimintamallia toteuttavien tahojen tueksi. Materiaali antaa tuen toiminnan käynnistämiselle, valmennukselle ja ohjaukselle. VALO -verkosto antaa vertais- ja kehittämistukea kaikille, jotka käynnistävät valmennusmallia pajatoiminnassaan. Hankken toteutusaikana benchmarkin-hankkeena toimii Satakunnan VALO valmennus. Benchmarking edistää laajempaa yhteistyötä sekä vertaisoppimisen. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä Ei Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,1 3 Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus ,9 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 6 Kunnat 0 7 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus Tulostettu :54:08

9 9 (15) 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Hankkeen kuntarahoituksesta on käyty neuvottelut Raision ja Turun kaupungin kanssa. Liitteenä hankkeen osapuolien sekä yhteistyötahojen kanssa solmitut aiesopimukset sekä Turun kaupungille valmisteltu rahoitus- ja kumppanuuspyyntö. Päätösprosessi kaikkien kuntien osalta on käynnissä ja rahoituspäätökset toimitetaan liitteeksi niiden valmistuttua. Liite Raision ja Raina-säätiön aiesopimuksista toimitetaan myöhemmin. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Varsinais-Suomen VALO valmennus -hanketta on valmisteltu yhteistyössä Satakunnan VALO valmennus hankkeen kanssa (hakemusnumero ). Benchmarkingia jatketaan myös hankkeiden toteutusaikana. Tällä tavalla tuetaan projektihenkilöstön osaamista ja saadaan ammatillista vertaistukea projektihenkilöstölle. Järjestely mahdollistaa vertailukehittämisen sekä parantaa tulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä antaa täsmätietoa, miten mahdolliset ongelmakohdat voidaan välttää tai ehkäistä. Kokemukset, hyvät käytännöt ja hyödynnettävyys rakennerahastokauden ESR-hankkeesta VALO vaihtoehtoinen koulutus (S11283). 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) RAY Seitsemän valoa hanke (3220, C12). Valtakunnallinen toimintamallin levittämis- ja jalkauttamishanke, jossa kartoitetaan erilaisia rahoitusmahdollisuuksia toimintamallin toteuttamiseksi työllistämistoiminnoissa. Hankkeessa työskentelee valtakunnallisesta levittämisestä vastaava vastuukoordinaattori sekä Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueen aluekoordinaattorit, jotka vastaavat alueellisesta levittämis- ja kehittämistyöstä. Valtakunnallinen koordinaatioryhmä, joka koostuu eri alueiden kansanedustajista ja asiantuntijoista, vastaa VALO mallin ohjauksesta ja kehittämisestä. Seitsemän valoa -hanke on toteuttanut VALO mallin palvelumuotoiluprosessin, jonka materiaali valmistuu syksyllä 2014 ja on jokaisen toimintamallia toteuttavan yksikön käytettävissä. Materiaali toimii toimintamallin käynnistämisen käytännön tukena. VALO-mallista on tehty myös www-sivut, joita hyödynnetään eri hankkeiden viestinnässä ja markkinoinnissa. VALO-verkosto tarjoaa myös koulutuspäiviä valmentajille, joiden avulla perehdytetään hanketyöntekijät toteuttamaan valmennusta hyvien käytäntöjen mukaisesti heti hankkeen toteutuksen alkaessa. 10 Maantieteellinen kohdealue Tulostettu :54:08

10 10 (15) Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Varsinais-Suomi Seutukunnat Turun Kunnat Raisio, Turku Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Varsinais-Suomen Sininauha ry ja Raina-säätiö ovat kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat erilaisia työllisyyttä edistävää valmennusta ja kuntoutusta. Raision kaupunki järjestää kunnan tarjoamaa työpajatoimintaa. Hanke mahdollistaa jokaisen yksikön palvelupolkujen kehittämisen omassa organisaatiossaan. Hankkeen avulla mahdollistetaan tiivis yhteistyö sekä vertaiskehittäminen. Sininauhan toimintoihin kuuluu vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta, työllistäminen, verkostotyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa, lapsi- ja perhetyötä sekä muita erikseen kohdennettuja alueita. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveysongelmaisille, pitkäaikaistyöttömille, vankilasta vapautuville, tukea tarvitseville perheille, syrjäytyneille ja heidän läheisilleen sekä näiden ryhmien kanssa työskenteleville verkostotoimijoille. VALO valmennus on osa Sininauhan työllistämisen polkua, joka alkaa yhdistyksen harjoittamasta etsivästä nuorisotyöstä ja MaSi-projektista (matalan kynnyksen silta siviiliin), jatkuen esi- pajatoiminnalla. Yhdistyksellä on laajat yhteistyöverkostot eri yhteistyökumppanien välillä, mm. sosiaali-, terveys-, nuorisotyö-, päihde- ja työllistämissektoreilla sekä julkisella sektorilla että järjestökentässä. Myös näitä verkostoja hyödynnetään. Raina-säätiö toimii yksityisenä, yleishyödyllisenä sosiaalipalvelujen tuottajana yhteistyössä viranomaisten kanssa. Säätiön perustavoitteena on kuntouttaa, kouluttaa ja työllistää vajaakuntoisia ja muita vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Rainan pääasialliset toiminnot ovat työkyvyn arviointi sekä työelämään valmentavat ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut siten, että ydinprosessina on asiakkaan työllistymiseen tähtäävän kuntoutuksen ja valmennuksen tarjoaminen. Kuntoutusta ja valmennusta toteutetaan todellisten työsuoritteiden kautta, ja siten toiminnassa asiakkaille osoitetaan tosiasiallista työtä. Kuntoutuspalvelujen lisäksi Raina on toteuttanut työhallinnolle toteutettua työvoimapoliittista koulutusta, joka on tukenut Rainan työpajatoiminnan työelämälähtöisyyttä. Säätiön tavoitteena ei ole liiketoiminta, vaan yleishyödyllisten palvelujen toteuttaminen. Keskeisimmät säätiöltä palveluja hankkivat tahot ovat kuntien sosiaalitoimet, työhallinto, sekä alueen oppilaitokset. Raina-säätiö sijaitsee kolmessa eri toimipaikassa (Raisio, Naantali, Turku), joiden eri työpisteissä työpajatoimintaa toteutetaan. Koska eri toimipaikoilla on suuntautumisessaan erilaisia painotuksia, ne muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, jossa pyritään ottamaan huomioon työpajatoimintaan osallistuvan asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet. Vuonna 2013 Rainan toimintoihin osallistui 148 asiakasta, joista 78 asiakasta osallistui valmentaviin palveluihin. Toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa 64 asiakasta. Jakso päättyi 52 asiakkaalla, joista 28 (53%) sijoittui jakson jälkeen koulutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimintaan. Haettavalla hankkeella halutaan käynnistää tutkinnon osien suorittamista mahdollistava toiminta, jolloin saadaan lisätyöväline työllisyyden edistämiseen. Raina-säätiöllä on vankka toiminta ja osaaminen ja hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja osaamista. Raision kaupungissa hoidetaan työllistämistoimintaa kolmessa eri organisaatiossa; konsernihallinnon tukityöllistäminen, aikuissosiaalityön kuntouttava- ja sosiaalinen työllistäminen sekä nuorisotoimen nuorten pajatoiminnat. Raisio kehittää työllistämistoimintaansa ja tavoitteena on tehdä laajempaa yhteistyötä yritysten sekä Tulostettu :54:08

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Varsinais-Suomen Sininauha ry. Y-tunnus 2129026-2 Osoite Koulukatu 21 C 59; 20100 Turku Puhelin 044-293 2493 Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri

Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi Rahoitusasiantuntija Liisa Irri Euroopan sosiaalirahaston mahdollisuudet edistää työvoiman saatavuutta Työvoiman saatavuus Lapissa Rovaniemi 5.6.2017 Rahoitusasiantuntija Liisa Irri ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100980 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Seija Hämäläinen Hakemusnumero 100584 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0504563213

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2010 rakennerahasto-ohjelma Ohjaamoa tukevien valtakunnallisten ja alueellisten hakujen hakuajat Pia Pirskanen 4.11.2014 Valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus: Nuorisotakuu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2015 Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Kaupunginhallitus 29.5.2017 Liite 1 192 1 (13) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.4.2017 Käsittelijä Pia Pirskanen

Lisätiedot

Valtakunnallinen romanihanke, ESR

Valtakunnallinen romanihanke, ESR Valtakunnallinen romanihanke, ESR TL 5 Teemana on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä

Hankesuunnitelma TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Hankesuunnitelma 11.9.2017 TARMO monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä Toteutusaika: 1.6.2018-31.12.2020 Toiminta-alue: Pohjois-Karjala Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot