Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)"

Transkriptio

1 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Mika Villa Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Käsittelyssä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Varsinais-Suomen Sininauha ry Organisaatiotyyppi Kansalaisjärjestö Jakeluosoite Koulukatu 21 c 59 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi Riku Salo Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka turku BIC NDEAFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Projektipäällikkö Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Sosiaalipalvelusäätiö Raina Säätiö Raision kapunki Kunta Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hankkeessa haetaan valmentajia kolmeen eri valmennusyksikköön; Varsinais-Suomen Sininauha ry:n, Rainasäätiön ja Raision kaupungin työpajoille. Hankkeen avulla käynnistetaan VALO valmennus kaikissa yksiköissä yhteistyössä haettavana olevan hankkeen osapuolien kanssa. Hankkeella kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä yli kunta- ja sektorirajojen. Liitteet osapuolien aiesopimuksista (Raisio ja Raina-säätiö) toimitetaan myöhemmin. Tulostettu :54:08

2 3 Hankkeen perustiedot 2 (15) Hankkeen julkinen nimi Varsinais-Suomen VALO valmennus Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Varsinais-Suomen VALO valmennus -hanke tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkinnoin työpajavalmennuksen avulla. Toimintamalli lisää työllistämisjakson vaikuttavuutta ja mallin avulla tehostetaan henkiöiden eteenpäinohjausta ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään. Päättymispäivämäärä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä Hankkeen varsinaisina tavoitteina on VALO valmennustoiminnan käynnistäminen Varsinais-Suomen Sininauha ry:n, Raina-säätiön ja Raision kaupungin valmennusyksiköissä sekä hankkeen osapuolien ja sidosryhmien yhteistyön kehittäminen. Hankkeen avulla valmentajat sijoittuvat kolmeen eri yksikköön, joissa valmentautujat hankkivat työkokeilujaksollaan työtehtäviä suorittaen osaamisen tutkintotilaisuuden suorittamiseksi. Toimintamalli perustuu käytännönläheiseen työnohjaukseen, learning by doing-menetelmään niin, että teoria on integroitu työskentelyyn. Toiminta on työelämälähtöistä ja ammattitaitoja harjoitellaan ulkopuolisissa, yhteistyötahojen kautta hankituissa, työkohteissa valmentajan ohjauksella. Yksilöllisellä ohjauksella postetaan työskentelyn ja kouluttautumisen esteitä. Lähtökohtana asiakaslähtöisyys, motivointi ja tuki. Ammattitutkinnon osan suorittamisen lisäksi panostetaan erityisesti jatko-ohjaukseen. Valmentautujalle pyritään löytämään jatkopaikka, jossa tämä voi suorittaa opintonsa loppuun tai työskennellä taitotasonsa edellyttämässä tehtävässä osallistuen näin omalla panoksellaan työelämään. Yksikköjä monistamalla jatkopolutus yksiköiden välillä mahdollistaa useamman tutkinnon osan suorittamisen. Jotta asiakkaiden eteenpäinohjaus on mahdollista, hankkeessa kehitetään sisäistä sekä verkostoyhteistyötä. Hankkeen osapuolien välinen yhteistyö itsessään rikkoo sektori- ja kuntarajoja, jonka lisäksi yhteistyössä painotetaan erityisesti yhteistyötä koulutus- ja työelämäsektorien kanssa. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien toimijoiden olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja yhteistyöllä kehitetään uusia käytäntöjä valmennukseen ja asiakastyöhön. Ulkopuolisten työkohteiden sekä jatko-ohjauksen vaihtoehtojen löytämiseksi laajennetaan yritysyhteistyötä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, seurakuntien ja erilaisten järjestöjen kanssa. Hankkeen toimenpiteiden avulla laadullistetaan työpajatoimintaa ja kehitetään alueellista yhteistyötä. Mallin avulla mahdollistetaan yksiköiden palvelupolkuihin työväline, jonka avulla voidaan edistää yhä vaikuttavammin asiakkaiden työllistymistä sekä kouluttautumista. Tutkinnon osan suorittamisen avulla mahdollistetaan kouluttautumisen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja/tai päivittäminen. Kouluttautuminen on työllistymistä vahvasti edistävä tekijä. Hankkeen toteutusaikana kehitetään yhteistyöverkostoa, erityisesti yritysyhteistyötä. Jatkopolkujen mahdollistaminen sekä jatkoväylien etsiminen tiiviisti yhteistyössä hankkeen sekä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana kartoitetaan jatkoväylät ja laaditaan palvelukartta, jossa kuvataan toimijoita ja toimenpiteitä, joihin valmentautujaa voi ohjata eteenpäin jaksolta. Tulostettu :54:08

3 3 (15) Hankkeen päättyessä toimintamalli on juurtunut osaksi yksiköiden palvelupolkuja, yhteistyöverkosto on laaja ja jatkoohjausvaihtoehdot ovat kartoitettu alueellisesti. Hanke liittyy osaksi VALO -mallin valtakunnallista levittämishanketta ja tavoitteena on mahdollistaa toimintamallin joustava käyttö laajasti eri työpajoilla sekä antaa käyttöön materiaali, joka auttaa toimijoita käynnistämään, toteuttamaan sekä kehittämään toimintaa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Varsinais-Suomi VALO coaching 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The aims of this project are to help those people who are in the most difficult situations in their life to advance into upper secondary education, vocational training and/or employment. Varsinais-Suomi VALO coaching combines workshops and competence-based qualification by offering training, work practice and enables working-aged unemployed people to gain qualifications without necessarily attending formal training. The competence-based qualifications are set and supervised by field-specific education and training committees. The aims of this project are to increase the effectivity of workshops and develop cooperation among the cooperation partners in this projects and in area. Coaching is intended to improve professional skills, expertise, education and labour market status. Coaching is based on learning by doing method and intensive individualized guidance and motivation to support people towards working life and/or education. One of the main aims of the project is to put invest on what happens after the workshop period. Developing co-operation between working life, companies in the area, educational system, social services and workshops is needed to get guidance more effective. This project enables three coaching units which are Varsinais-Suomen Sininauha ry, Raina-säätiö and city of Raisio. One coach will be working in each one of the units and project manager develops co-operation together with them. After the project VALO coaching model will be part of the procedure in workshops and co-operation network is wide and functioning. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Hankkeella vastataan suoraan muuttuvan osaamisen tarpeisiin sekä joustaviin siirtymiin koulutus- ja työurilla. Sekä nuorisotyöttömyys että pitkäaikaistyöttömyys ovat työllisyyskatsauksien mukaan nousussa Varsinais-Suomessa. Hankkeella edistetään pajaympäristöjen toimintamallien kehittämistä haastavassa asemassa olevan kohderyhmän työllisyyden edistämiseksi. Koulutuksella on merkittävä rooli osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Vain perusasteen suorittaneiden työllisyysaste nousee parhaimmillaankin vain 60%:iin. Jo nuorten keskuudessa keskiasteen tutkinto nostaa työllisyysastetta miehillä 10-20% ja naisilla 20%. (ELSA 2013) Hanke edistää erilaisten oppijoiden ammattiosaamista käytännönläheisellä toimintamallilla ja mahdollistaa vaihtoehtoisn kouluttautumisväylän. Aiempien hankkeiden sekä työllistämistoiminnan käytännöistä saatujen tulosten perusteella kohderyhmän työllistymisen esteenä usein koulutuksen puute. Toimintamallilla mahdollistetaan opintojen aloittaminen, loppuun saattaminen tai osaamisen päivittäminen ja poistetaan tällä tavalla työllistymisen esteitä. Tulostettu :54:08

4 4 (15) Hankkeen avulla edistetään hankkeen osapuolien välistä yhteistyötä ja kumppanuutta. Tavoitteena on kehittää ja syventää yhteistyöverkostoja sekä lisätä ja edelleenkehittää yritysyhteistyötä. Lähtökohtana kunta- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö. Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä sekä alueellisten että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. VALO-malli on ollut käytössä Rauman Seudun Katulähetys ry:n työllistämistoiminnassa vuodesta 2010 ja on levinnyt valtakunnallisesti eri toimijoiden käyttöön Pirkanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla. Mallin levittämistyötä rahoittaa RAY ja Varsinais-Suomen alueen hankekokonaisuutta on valmisteltu RAY-hankkeen puitteissa. Alueellisesti hankkeen valmisteluun on osallistunut hankkeen osapuolet, koulutus- työelämä- ja kunnallinen sektori. Keskusteluja hankkeesta hankevalmistelun aikana on käyty Raision kaupungin Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandbergin, sosiaalityön johtaja Arja Ihon, Raina-säätiön työntekijöiden, Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtavan rehtorin Maria Taipaleen ja aikuiskoulutuskeskus Timalin koulutuspäällikkö Taru Laaksosen, Turun kuntakokeilun projektipäällikkö Suvi Heiniolan, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Jukka Juvosen, Jaana Malénin, Arto Alakosken, ELY-keskuksen asiantuntija Sari Säipän, Fyyra-hankkeen projektipäällikkö Kirsi Nurmisen, Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö Jaana Mäkikallin, Varsinais-Suomen TE-toimiston palveluvastaava Maaret Rantolahden kanssa. Ensimmäisenä oppilaitosyhteistyötahona toimii Raision seudun koulutuskuntayhtymä, yritysyhteistyö ja koulutusasiantuntijatahona Turun kauppakamari, TE-toimistossa on keskusteltu hankkeen yksityiskohdista, varsinaisesta kohderyhmästä sekä asiakasohjauksen tehostamisesta liittyen asiakkaiden rekrytointiin ja hankkeen tiedottamiseen. Kontakteissa on keskusteltu myös alueen tahoista, joihin otetaan toteutusaikana yhteyttä: Turun alueen muut työpajatoimijat, Nuorisotakuun ohjausryhmä, välityömarkkinakoordinaattori, työpajaverkosto, TEtoimiston sekä työllistämispalveluiden henkilökunta sekä erilaiset tapahtumat ja foorumit, joihin hankehenkilökunta osallistuu. Hankkeessa on huomioitu erityisesti rakennerahoituskaudella rahoitetun VALO vaihtoehtoinen koulutus - hankkeen (S11283) tulokset. Eteenpäinohjautuvuus parhaimmillaan 69,3%, keskimäärin 41%. VALO valmennuksen toimintamalli on kehitetty ja testattu aiemmassa hankkeessa ja nyt käytetään hyväksi havaittuja aiempaa kokemusta sekä hyviä käytäntöjä. Hanke tarjoaa tietoa myös ongelmakohdista Tällä tavalla voidaan konkreettisesti käynnistää toimintamalli heti, tunnistaa paremmin riskit sekä ehkäistä mahdollisia ongelmakohtia tehokkaammin. VALO -mallia on levitetty Rauman Seudun Katuläehtys ry:ssä myös VETO verkot toimii -hankkeen avulla (S11777) ja toimintamalli on käynnistetty Hämeenlinnassa, Tampereella ja Porvoossa kolmannen sektorin työpajoilla. Levittämishanke antaa kokemuksia toimintamallin käyynnistämiseen liittyvistä tekijöistä, joiden avulla VALO valmennus voidaan käynnistää Varsinais-Suomessa tehokkaasti. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Haettavana olevan yhteishankkeen lähtökohtana on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiä mahdollistamalla ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen näyttötutkinnolla. Taidot ja osaaminen osatutkinnon suorittamista varten hankitaan työelämälähtöisellä menetelmällä, jossa valmennuksen avulla teoria on integroitu tekemiseen ja työskentely tapahtuu oikeissa työkohteissa. Yhteistyöoppilaitos vastaa tutkintotilaisuuden arvioinnista ja osatutkintotodistuksen kirjoittamisprosessista. Koulutusalat valikoidaan huomioon ottaen kohderyhmän, valmennusta toteuttavien toimijoiden, alueellisen työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutusmahdollisuuksien tarpeet ja näkemykset. Yhteistyötoimijoina on täten lisäksi oppilaitokset ja alueen yritykset. Kehitettävä ja sovellettava toimintamalli mahdollistaa uudenlaisella tavalla työttömälle työntekijälle osatutkinnon hankkimisen ja samalla tehostaa välityömarkkinoiden vaikuttavuutta ja eteenpäinohjautuvuutta. Erityisenä kohderyhmänä on henkilöt, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta, tarvitsevat osaamisen päivittämistä ja/tai joiden on Tulostettu :54:08

5 vaikea työllistyä. 5 (15) Yhteishankkeen tavoitteena on myös edistää alueellista yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja monialaisella ja verkostomaisella yhteistyöllä työllisyyden hoidossa. Kohderyhmälähtöinen tavoite: Uuden toimintamallin käyttöön otolla mahdollistetaan vaihtoehtoinen reitti keskiasteen koulutuksen hankkimiselle. Haastavassa työmarkkina-asemassa oleva henkilö voi työelämälähtöisesti hankkia itselleen virallisen koulutusjärjestelmän hyväksymän tutkinnon osan, jonka avulla työllistymisedellytykset paranevat. Menetelmällä voidaan myös loppuunsattaa kesken jääneet opinnot tai aloittaa opinnot, jolloin kohderyhmän kouluttautumisedellytykset paranevat. Koulutuselementin lisäksi asiakkaalle annetaan yksilöllistä ohjausta työkyvyn lisäämiseksi viikottaisilla henkilö Valmennusjakson lisää opiskelumyönteisyyttä käytännönläheisyydellään, antaa elinikäisen oppimisen taitoja, lisää työelämätaitoja, motivoi asiakkaita kouluttautumaan, katkaisee ylisukupolvisuuden negatiivisia kierteitä. Toimijakohtainen tavoite: Hankkeen kokreettisena tavoitteena on ottaa käyttöön työllistämistoiminnassa valmennusmalli, jolla mahdollistetaan ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen näyttötutkinnolla. Toimintamalli käynnistetään kolmeen yksikköön: Varsinais-Suomen SIninauha ry:n, Raina-Säätiön sekä Raision kaupungin työllistämistoimintaan. Hankkeen avulla toimintamalli juurrutetaan osaksi toimijoiden palveluprosesseja. Alueellinen tavoite: Koulutusalat valikoidaan alueellisesta tarvenäkökulmasta. Hankkeen totetutusajan alkaessa kootaan hankevalmistelussa kartoitettu yhteistyöverko (Turun kauppakamari, työlämä- ja koulutusvaliokunnan jäsen, yhteyspäällikkö Jaana Mäkikalli, Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale, Varsinais- Suomen TE-toimisto Maaret Rantolahti, Turun hyvinvointitoimialan asiantuntija, Varsinais-Suomen ELY keskuksen asiantuntija, muut tarpeelliset asiantuntijatahot) koolle ja katsotaan, mitkä ovat ne koulutusalat, joiden tutkinnon osisa kohderyhmä alkaa suorittaa. Valikoinnissa on huomioitava myös kohderyhmän, toimijoiden asiakaskunnan ja hankkeen osapuolien resurssit ja puitteet toimintamallin sujuvaksi käynnistämiseksi. Hankevalmistelussa keskusteltu sosiaali- ja tervaysalan perustutkinnon, lähihoitaja, kotityöpalvelun perustutkinnon sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon, kokin suuntautumislinja, aloista. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, kuntarajat ylittävää yhteistyötä hankkeen osapuolien sekä sidosryhmien välillä. Hankkeen aikana luodaan käytännöt yhteistyölle, jota alueen toimijat voivat hyödyntää. Toimintamallin levittäminen alueellisesti linkitettynä RAY:n Seitsemän Valoa -levittämishankkeeseen (järjestötunnus 3220, projekti C12). Yhteiskunnallinen tavoite:: Suomi ja suomalainen työelämä on vahvasti koulutusorientoitunut. Työllistyminen edellyttää useimmiten koulutusta ja onkin mahdollistettava erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoje puutteellisen koulutuksen omaavalle työikäiselle väestölle. Malli antaa menetelmiä työllisyydenhoitoon ja työmarkkinat saavat työntekijäresursseja käyttöönsä. Hankkeen avulla mahdollistetaan toimintamalleja, joiden avulla haastavassa työmarkkina-asemassa olevalle kohderyhmälle tarjotaan reittejä osaamisen ja koulutuksen hankkimiselle, joka on edellytys työelämässä. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeen avulla käynnistetään uudenlainen toimintamalli valmennusyksiköihin. Koulutuksen ja työelämän yhdistäminen työllistämistoimintaan, poikkihallinnollisuus, irti ajatuksesta, että koulutus Tulostettu :54:08

6 6 (15) hankitaan luokkahuoneessa, yhdistetty sosiaali, elinkeino- ja koulutussektorit (erityisohjaus, työllistymisen ja kouluttautumisen esteiden selvittäminen ja ratkominen, työelämä lähellä, tekemällä oppiminen, tutkinnon osa) Halutaan yhdistää työelämälähtöisyys, koulutussektori, kouluttautumisvaatimukset, huomioiden kohderyhmän erityispiirteet: tarvitsevat tukea ja ohjausta työelämävalmiuksiensa lisäämiseen. Alueellisen yhteistyön lisääminen, kunta- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö. Työpajatoiminnan vaikuttavuuden lisääminen, eteenpäinohjautuvuus paranee. Hankkeella toteutettava toimintamalli halutaan juurruttaa niin toimija- ja aluekohtaisesti kuin valtakunnallisesti osaksi työllistämistoiminnan palvelupolkuihin. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joilla on puutteellinen koulutus tai jotka ovat pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä tai osatyökykyisiä. Kohderyhmänä ovat sellaiset henkilöt, joiden työllistymisedellytyksien parantamiseksi tarvitaan osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä ja jotka tarvitsevat matalan kynnyksen ohjausta ja tukea. Toimintamalli antaa lisätyökalun työllistymisen edistämiseen sekä nivelkohtiin, työllistämishankkeesta eteenpäin siirymiseen. Toimintamalli sopii kaiken ikäisille, sellaisille henkilöille, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, joilla on kesken jääneet opinnot tai jotka tarvitsevat ammattitaidon ja osaamisen päivittämistä tai virallisen koulutusjärjestelmän hyväksymän todistuksen osaamisestaan. Koulutuksen alkuun saattaminen, jatkaminen, päättäminen ja päivittäminen. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat yritykset sekä alueen työllisyyden hoitoon lukeutuvat sidosryhmät ja verkostot. Hankkeen toisena tavoitteena on alueellisen yhteistyön kehittäminen. Hankevalmistelussa on käyty keskusteluja Varsinais-Suomen TE-toimiston palveluesimies Maaret Rantolahden kanssa alueellisen yhteistyöverkoston kartoittamisesta. Kontaktointi työpajaverkostoon, alueelliseen välityömarkkinakoordinaattoriin, Turun ohjaamoon (tulev. kohtaamo) sekä Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan hankkeen toteutusaikana yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yritysyhteistyötä, jonka avulla edistetään sekä eteenpäinohjautuvuutta että yrityssektorin osallistumista työllisyyden hoitoon. Hankitaan yhteistyöyrityksiä, jotka ottavat hankkeessa mukana olevia kohderyhmän henkilöitä työkokeiluun, palkkatukityöhön ja/tai oppisopimukseen sekä tilaavat asiakastöitä, joiden avulla työllistetään hankkeessa mukana olevat henkilöt jakson aikana. Hankkeessa tehdään alueellisesti yhteistyötä myös kunnan, yksityisen ja kolmannen sektorin työllistämistoimijoiden kanssa. Hanke linkittyy osaksi RAY:n valtakunnallista levittämis- ja vakinaistamishanketta, jonka avulla toimintamallia esitellään ja hyviä käytäntöjä edelleenlevitetään. Alueen koulutukseen ja työllisyyden hoitoon linkittyvät tahot: Varsinais-Suomen TE-toimisto, sosiaali- ja terveyssektori, koulutussektori, työpajat, kolmannen sektorin toimijat 6 Toteutus ja tulokset Tulostettu :54:08

7 7 (15) 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Valmentautuja ohjautuu VALOon TE-hallinnon, työllistymispalveluyksikön, oppilaitoksen, työpajojen tai sisäisen palveluohjauksen kautta. Valmentaja ja asiakasarviointiin osallistuva työntekijä haastattelevat valmentautujan, jolloin arvioidaan valmentautujan tilannetta, motivaatiota, kouluttautumisedellytyksiä sekä osaamista ja kerrotaan yksityiskohtaisesti, mistä VALO valmennuksessa on kysymys. Valmentaja kontaktoi TE-toimiston asiantuntijaa, joka tekee päätöksen työkokeilun aloittamisesta. Kohderyhmää sekä ohjaavia tahoja pyritään tavoittamaan kattavasti tiedottamalla hankkeen toiminnasta yksiköiden www-sivuilla, osallistumalla arilaisiin työnhakutilaisuuksiin, tapahtumiin sekä esittelemällä toimintaa eri foorumeilla (tapahtumat, työpajat, oppilaitokset jne.) VALO-jakso on jaoteltu hakeutumis- ja perehdytysvaiheeseen, ammattitaidon hankkimisvaiheeseen sekä ammattitaidon osoittamisvaiheeseen. Liitteessä on eritelty yksityiskohtaisemmin jakson kulku sekä yhteistyötahot jakson eri vaiheisssa. (Liite) Yhteistyön kehittämistavoite saavutetaan hyödyntämällä hankkeen osapuolien olemassa olevia yhetietyöverkostoja ja kehittämällä hankevalmistelussa aloitettua verkostoyhteistyötä. Hankkeen osapuolien yhteistyö pidetään tiiviinä ja jokaisen tahon kontakteja hyödynnetään. Kumppanuusyrityksiä kerätään jalkautumalla ja kontaktoimalla sekä jatkoohjauksen tehostamiseksi että asiakastöiden saamiseksi. Yritysten kanssa solmitaan kumppanuussopimuksia, joissa määritellään yhteistyön laatu. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä hankkeen osapuolien kanssa "tilaamalla" töitä, mahdollistaen yritysvierailuja, lahjoittamalla materiaalia tai ottamalla työkokeilijoita, oppisopimuslaisia ja/tai palkkatukityöläisiä yritykseensä. Hankkeen ensimmäiseksi oppilaitosyhteistyökumppaniksi on hankevalmistelun yhteydessä sovittu Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Muut alueelliset oppilaitokset kartoitetaan hankkeen toteutusaikana. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hankkeen avulla voidaan ottaa uusi toimintamalli käyttöön. Kohderyhmällä on mahdollisuus työpajajaksonsa aikana saada vaihtoehtoinen kouluttautumisväylä. Asiakkaat saavat mallin avulla koulutuksensa aluilleen, jatkumaan, päätökseen ja/tai osaamisensa päivitetyksi. Tämä lisää työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiä sekä antaa uusia mahdollisuuksia työttömille työnhakijoille. Hankkeen avulla tiivistetään alueellista yhteistyötä monien sektoreiden kanssa sekä kartoitetaan konkreettisesti ja monipuolisesti jatkoväyliä asiakkaiden tehokkaammaksi eteenpäinohjautumiseksi pajoilta. Lyhyen aikavälin tulokset: Kohderyhmä saa käytännönläheistä valmennusta ja mahdollisuuden suorittaa erityisohjauksellisella menetelmällä ammatillisia opintoja. Jatko-ohjautuvuus paranee. Toimintamalli juurtuu osaksi hankkeen osapuolien käytäntöjä. Yhteistyö hankkeen osapuolien sekä sidosryhmien kanssa tiivistyy ja käytännön alkavat muotoutua. Yhteistyöverkosto laajenee. Toimintamallista levitetään tietoa alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Pitkän aikavälin tulokset: Kohderyhmän työllistymisedellytykset kasvaneet: työmarkkinataidot, osaaminen ja ammattitaito ovat parantuneet huomattavasti. Asiakkaat ovat työelämässä tai lähempänä sitä (esim. työkokemus lisääntynyt, palkkatukityössä, oppisopimuksella). Haastavassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia VALO Tulostettu :54:08

8 8 (15) valmennuksen käytännöillä laajasti eri työpajaympäristöissä. Toimintamalli käytössä alueellisesti sekä valtakunnallisesti. Sektorirajat ylittävää yhteistyötä tehdään yhä tiiviimmin. Työllisyys ja työllisyyden hoito paranee. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeen tavoitteena on sisällyttää toimintamalli osapuolien rakenteisiin, osaksi yksikköjen palvelupolkuja ja valmennus toimii hankkeen päättyessä osana pajatoimintoja. Alueellinen ja valtakunnallinen levittämistavoite: toimintamallista tiedetään alueellisesti sekä valtakunnallisesti yhä laajemmin ja se otetaan käyttöön työpajatoiminnoissa. Levittämistyössä mukana RAY:n Seitsemän Valoa -hanke. Tavoitteena löytää vakiintunut rahoitus- ja yhteistyömalli, jonka avulla toiminta sisältyy osaksi sekä kolmannen että julkisen sektorin pajatoimintoja. Hankkeen aikaisista kokemuksista edelleenkootaan materiaalia kaikkien toimintamallia toteuttavien tahojen tueksi. Materiaali antaa tuen toiminnan käynnistämiselle, valmennukselle ja ohjaukselle. VALO -verkosto antaa vertais- ja kehittämistukea kaikille, jotka käynnistävät valmennusmallia pajatoiminnassaan. Hankken toteutusaikana benchmarkin-hankkeena toimii Satakunnan VALO valmennus. Benchmarking edistää laajempaa yhteistyötä sekä vertaisoppimisen. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä Ei Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,1 3 Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus ,9 Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 6 Kunnat 0 7 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus Tulostettu :54:08

9 9 (15) 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Hankkeen kuntarahoituksesta on käyty neuvottelut Raision ja Turun kaupungin kanssa. Liitteenä hankkeen osapuolien sekä yhteistyötahojen kanssa solmitut aiesopimukset sekä Turun kaupungille valmisteltu rahoitus- ja kumppanuuspyyntö. Päätösprosessi kaikkien kuntien osalta on käynnissä ja rahoituspäätökset toimitetaan liitteeksi niiden valmistuttua. Liite Raision ja Raina-säätiön aiesopimuksista toimitetaan myöhemmin. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Varsinais-Suomen VALO valmennus -hanketta on valmisteltu yhteistyössä Satakunnan VALO valmennus hankkeen kanssa (hakemusnumero ). Benchmarkingia jatketaan myös hankkeiden toteutusaikana. Tällä tavalla tuetaan projektihenkilöstön osaamista ja saadaan ammatillista vertaistukea projektihenkilöstölle. Järjestely mahdollistaa vertailukehittämisen sekä parantaa tulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä sekä antaa täsmätietoa, miten mahdolliset ongelmakohdat voidaan välttää tai ehkäistä. Kokemukset, hyvät käytännöt ja hyödynnettävyys rakennerahastokauden ESR-hankkeesta VALO vaihtoehtoinen koulutus (S11283). 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) RAY Seitsemän valoa hanke (3220, C12). Valtakunnallinen toimintamallin levittämis- ja jalkauttamishanke, jossa kartoitetaan erilaisia rahoitusmahdollisuuksia toimintamallin toteuttamiseksi työllistämistoiminnoissa. Hankkeessa työskentelee valtakunnallisesta levittämisestä vastaava vastuukoordinaattori sekä Länsi-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueen aluekoordinaattorit, jotka vastaavat alueellisesta levittämis- ja kehittämistyöstä. Valtakunnallinen koordinaatioryhmä, joka koostuu eri alueiden kansanedustajista ja asiantuntijoista, vastaa VALO mallin ohjauksesta ja kehittämisestä. Seitsemän valoa -hanke on toteuttanut VALO mallin palvelumuotoiluprosessin, jonka materiaali valmistuu syksyllä 2014 ja on jokaisen toimintamallia toteuttavan yksikön käytettävissä. Materiaali toimii toimintamallin käynnistämisen käytännön tukena. VALO-mallista on tehty myös www-sivut, joita hyödynnetään eri hankkeiden viestinnässä ja markkinoinnissa. VALO-verkosto tarjoaa myös koulutuspäiviä valmentajille, joiden avulla perehdytetään hanketyöntekijät toteuttamaan valmennusta hyvien käytäntöjen mukaisesti heti hankkeen toteutuksen alkaessa. 10 Maantieteellinen kohdealue Tulostettu :54:08

10 10 (15) Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Varsinais-Suomi Seutukunnat Turun Kunnat Raisio, Turku Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Varsinais-Suomen Sininauha ry ja Raina-säätiö ovat kolmannen sektorin toimijoita, jotka tarjoavat erilaisia työllisyyttä edistävää valmennusta ja kuntoutusta. Raision kaupunki järjestää kunnan tarjoamaa työpajatoimintaa. Hanke mahdollistaa jokaisen yksikön palvelupolkujen kehittämisen omassa organisaatiossaan. Hankkeen avulla mahdollistetaan tiivis yhteistyö sekä vertaiskehittäminen. Sininauhan toimintoihin kuuluu vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta, työllistäminen, verkostotyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa, lapsi- ja perhetyötä sekä muita erikseen kohdennettuja alueita. Toiminta on suunnattu päihde- ja mielenterveysongelmaisille, pitkäaikaistyöttömille, vankilasta vapautuville, tukea tarvitseville perheille, syrjäytyneille ja heidän läheisilleen sekä näiden ryhmien kanssa työskenteleville verkostotoimijoille. VALO valmennus on osa Sininauhan työllistämisen polkua, joka alkaa yhdistyksen harjoittamasta etsivästä nuorisotyöstä ja MaSi-projektista (matalan kynnyksen silta siviiliin), jatkuen esi- pajatoiminnalla. Yhdistyksellä on laajat yhteistyöverkostot eri yhteistyökumppanien välillä, mm. sosiaali-, terveys-, nuorisotyö-, päihde- ja työllistämissektoreilla sekä julkisella sektorilla että järjestökentässä. Myös näitä verkostoja hyödynnetään. Raina-säätiö toimii yksityisenä, yleishyödyllisenä sosiaalipalvelujen tuottajana yhteistyössä viranomaisten kanssa. Säätiön perustavoitteena on kuntouttaa, kouluttaa ja työllistää vajaakuntoisia ja muita vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Rainan pääasialliset toiminnot ovat työkyvyn arviointi sekä työelämään valmentavat ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut siten, että ydinprosessina on asiakkaan työllistymiseen tähtäävän kuntoutuksen ja valmennuksen tarjoaminen. Kuntoutusta ja valmennusta toteutetaan todellisten työsuoritteiden kautta, ja siten toiminnassa asiakkaille osoitetaan tosiasiallista työtä. Kuntoutuspalvelujen lisäksi Raina on toteuttanut työhallinnolle toteutettua työvoimapoliittista koulutusta, joka on tukenut Rainan työpajatoiminnan työelämälähtöisyyttä. Säätiön tavoitteena ei ole liiketoiminta, vaan yleishyödyllisten palvelujen toteuttaminen. Keskeisimmät säätiöltä palveluja hankkivat tahot ovat kuntien sosiaalitoimet, työhallinto, sekä alueen oppilaitokset. Raina-säätiö sijaitsee kolmessa eri toimipaikassa (Raisio, Naantali, Turku), joiden eri työpisteissä työpajatoimintaa toteutetaan. Koska eri toimipaikoilla on suuntautumisessaan erilaisia painotuksia, ne muodostavat yhdessä monipuolisen kokonaisuuden, jossa pyritään ottamaan huomioon työpajatoimintaan osallistuvan asiakkaan omat kiinnostuksen kohteet. Vuonna 2013 Rainan toimintoihin osallistui 148 asiakasta, joista 78 asiakasta osallistui valmentaviin palveluihin. Toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa 64 asiakasta. Jakso päättyi 52 asiakkaalla, joista 28 (53%) sijoittui jakson jälkeen koulutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimintaan. Haettavalla hankkeella halutaan käynnistää tutkinnon osien suorittamista mahdollistava toiminta, jolloin saadaan lisätyöväline työllisyyden edistämiseen. Raina-säätiöllä on vankka toiminta ja osaaminen ja hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja osaamista. Raision kaupungissa hoidetaan työllistämistoimintaa kolmessa eri organisaatiossa; konsernihallinnon tukityöllistäminen, aikuissosiaalityön kuntouttava- ja sosiaalinen työllistäminen sekä nuorisotoimen nuorten pajatoiminnat. Raisio kehittää työllistämistoimintaansa ja tavoitteena on tehdä laajempaa yhteistyötä yritysten sekä Tulostettu :54:08

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen

Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan maakunnan ESRprojektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Seija Hämäläinen Hakemusnumero 100584 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0504563213

Lisätiedot

Valtakunnallinen romanihanke, ESR

Valtakunnallinen romanihanke, ESR Valtakunnallinen romanihanke, ESR TL 5 Teemana on sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. 1. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 2. Nuorten hyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 12.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2015 Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Rannikkopajat Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä ja 1.5.2007 lähtien Virpi Jonsson työpajajohtaja, Rannikkopajat

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen

Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen Ajankohtaista ESR-rahoituksessa Hankekahvit Sotkamo Verna Mustonen 19.1.2017 ESR:n toimintalinjat ja erityistavoitteet TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (47 %) ET 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. (yhteishanke)

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. (yhteishanke) 1 (9) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 27.5.2016 Käsittelijä Tuija Tuomela Hakemusnumero 102607 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Työvoimahautomo. Mika Helva

Työvoimahautomo. Mika Helva Työvoimahautomo Mika Helva Työvoimahautomo alueellisessa työllisyys ja elinkeinokokeilussa Turun seudun työnantajien kanssa, kuten Meyerin telakka, järjestetään uudenmuotoista työnantajan tarpeista lähtevää

Lisätiedot

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko

Ohjaamot Etelä-Savossa. Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko Ohjaamot Etelä-Savossa Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 25. 31.1.2016 Mitä ovat Ohjaamot? Osa nuorisotakuuta: alle 30-vuotiaille 1) itsenäinen elämä 2) mahdollisuus työhön tai koulutukseen 3) ammattitaito

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä

Kestävää kasvua ja työtä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hakuinfo 17.6.2014 Molempia rahastoja koskevia hakuohjeita Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen? Hakemuksessa on selvitettävä Miten suunnittelussa

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä

Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Koulutuksenjärjestäjät Ohjaamopalveluiden tuottajana ja käyttäjänä Sujuvat siirtymät seminaari 2.-4.5.2016 Mervi Huttula mervi.huttula@ortonpro.fi puh. 040 628 1800 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ KESKI-UUSIMAA KOHDERYHMÄN

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä Hakuinfo

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä Hakuinfo Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Hakuinfo 17.1.2017 Rahoitusasiantuntija Antti Hänninen Rahoitusyksikkö, Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3

ESR-hakuinfo Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 ESR-hakuinfo 16.6.2015 Länsi-Suomen alueen ESR-rahoitus / tl. 3 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku Länsi-Suomen alueen 3. alueellinen ESRhankehaku 12.6.-1.10.2015 Haku

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot