Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest"

Transkriptio

1 Länsi- ja Sisä- Suomi Toteumatilanne Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Regional State Administrative Agency KOKONAISTURVALLISUUSSTRATEGIAN Toimenpidesalkku Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaan liittyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

2 Tämä toimenpidesalkku on alueellisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategian toimenpidesalkku. Toimenpidesalkussa yhdistyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet sekä hankkeet. Tätä toimenpidesalkkua päivitetään ja muokataan tarpeiden mukaisesti. Viimeisin päivitys: Ohjeistus: Alueellisesta kokonaisturvallisuusstrategia nousevat toimenpiteet ovat kirjattu mustalla. Toimenpidenumerointi on otettu alueellisesta Länsi- ja Sisä-Suomen kokonaisturvallisuusstrategiasta. Kansallisesta Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta suoraan nousevat toimenpiteet ovat kirjattu sinisellä. Lisäksi toimenpidenumerointi on otettu suoraan sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jolloin tiedon hakeminen alkuperäisestä lähteestä on vaivatonta. Lisäksi toimenpidesalkun loppuosaan on koottu perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet. Rahoitusta kuvaavat merkit ja niiden selitykset Erillisiä resursseja ei tarvita. Olemassa oleva rahoitusta kohdennetaan uudelleen. Resurssitilanne selvitetään. Lisäresursseja tarvitaan. Rahoitustarve vähenee ja rahaa säästyy. Toteumatilanne on kirjattu punaisella.

3 3 Toimenpiteet Vastuutaho ja päätoimijat Aikataulu/Toteumatilanne Rahoitus Maakunnallinen turvallisuussuunnittelu Toimenpide 1: Pirkanmaan turvallisuusklusterin organisointi- ja toimintamallin levittäminen maakunnalliseksi alueelliset erityispiirteet huomioivaksi malliksi Keskuskaupunkien ja kuntien turvallisuussuunnittelu UUSI toimenpide: Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin jalkautus ja kuntien turvallisuussuunnittelun tukeminen sekä mallin luominen Pirkanmaan turvallisuusklusteri/ Pirkanmaan liitto? Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2013 Maakunnan liittojen kanssa on pidetty vuonna 2012 yksi kokous. Parhaillaan suunnitellaan uutta kokousta, joka toteutuu syksyllä Pirkanmaan turvallisuusklusterin toiminta vaatii kokonaiskoordinointia. Pirkanmaan liitto ja LSSAVI kartoittavat syksyn aikana yhteistyössä klusteritahojen kanssa vaihtoehtoisia tapoja ja rahoitusta jatkaa koordinoivaa työtä. Seutukuntakierrokset toteutettiin marraskuussa Kuntien turvallisuussuunnittelun tuen mallinnus: kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun malli laadittu ja kunnille lähetetty kirje 5.12 asiaa koskien. Suunnitelmien palautus kesäkuun loppuun mennessä tai sopimuksen mukaan. Valmiussuunnittelun osalta pyydetty samalla kirjeellä kuntien valmiussuunnitelmat mennessä. Kunnat ovat palauttaneet suunnitelmia kliitettävästi, osin myös pyytäneet

4 4 Kylät ja kolmas sektori Toimenpide 2 A:Kylä hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisen keskiössä Toimenpide 2 B: Asumispalvelusäätiö ASPAn Turvallisuuden Taitajat projekti: ratkaisumallit, joilla edistetään vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta. Toimenpide 3: Maaseutualueiden turvallisuuden seuranta LSSAVI/turvallisuusosaamisen työryhmä ja kyläyhdistykset, paikalliset toimintaryhmät, maaseutujaostot Asumispalvelusäätiö ASPA Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen jatkoaikaa. Valmiussuunnitelmien läpikäynti on käynnissä parhaillaan. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien osalta läpikäynti syys-lokakuussa. Kokonaisturvallisuuden kuntaroadshov loppusyksy 2013/alkuvuosi2014 aiheena kuntien valmius- sekä hyvinvointi-ja turvallisuussuunnittelun tukeminen. Viranomaisneuvottelut käyty poliisin, pelastustoimen, sairaanhoitopiirien ja puolustusvoimain sekä muiden yhteistyötahojen esim. kauppakamarien kanssa- mallinnettu ennakoivan työn yhteistyömallia, kevät Yhteyshenkilöt on molempien teemojen osalta päivitetty. Suunnittelun käynnistys syksy 2012, Pirkanmaan turvallisuusklusterin selvitys Kolmas sektori Public-Private- yhteistyön osatekijänä turvallisuustyössä" julkaistaan elokuun 2013 aikana. Laajennut koskemaan kolmatta sektoria laajemmin. Seuraavat toimet: Pilottikylien valinta ja hankkeen suunnittelu ja käynnistys 2013, täsmentyvät esiselvityksen myötä. Selvitysvaihe 2012, mallin luonti 2013 Tilanne selvitettävä Maaseutualueiden turvallisuuden seurannan parantaminen osana

5 5 Toimenpide 4: Turvallisuuden tunteen seuranta Toimenpide 56: Turvallisuuden tunne ja henkinen hyvinvointi asiantuntijaryhmän kokoaminen ja toimintamallin laatiminen aluehallintovirasto, aluehallintovirastot Aluehallintovirastot, muut viranomaiset, muut toimijat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä toimialueen hiippakuntien kanssa nykymuotoista ja jatkossa kehittyvää peruspalveluiden arviointia, ks. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus- ja arviointi: Etenee osana patiohankkeen ja siihen elimellisesti liittyvät hyvinvointi-ja turvallisuuskertomuksen kehittämisen osana. Käynnissä ja etenee hyvin. Liittyy Asiakaspalvelu2014 hankkeeseen ja sen toteutukseen. LSSAVI on jäsen kolmen maakunnan maaseutujaostoissa ja LSSAVIa on kesäkuussa esitetty maaseutupolitiikan yhteistyöryhmään avien edustajaksi. Asia nostetaan näissä sidosryhmissä tarkastelun kohteeksi. LSSAVIn tilavalvonta- ja lupafoorumissa käsitellään myös maaseutuyritysten varautumista ja valmiusssuunnittelua. LSSAVi on lausunut kansallisen ilmastostrategian päivityksen yhteydessä erityisesti maaseutualueiden turvallisuuden näkökulmasta. ks. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus- ja arviointi 2013 Turvallisuuden tunne ja henkinen hyvinvointi ryhmä kootaan syksyn aikana on käyty keskustelut Lapuan hiippakunnan, Tampereen hiippakunnan, Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Seinäjoen seurakunnan kanssa. Lisäksi ryhmään kutsutaan myös mm.sairaanhoitopiirien edustajat. Toimintamallissa yksi keskeinen asia

6 6 Viranomaisten turvallisuussuunnittelu poliisi pelastustoimi hätäkeskuslaitos merivartiosto Toimenpide 5: Poliisitoimen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 6: Pelastustoimen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 7: Hätäkeskuksen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 8: Merivartioston ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Kansallinen taso: SM, poliisihallitus, poliisilaitokset, aluehallintovirasto Aluetasolla: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen poliisilaitokset Kansallinen taso: SM, pelastuslaitokset aluehallintovirasto Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen pelastuslaitokset Kansallinen taso: SM Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Vaasan hätäkeskus Kansallinen taso: SM Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen tulee olemaan HEHU-ryhmien toiminta ja yhteistyö. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella on HEHU-toiminta käynnistumässä. PORA III linjausten mukaisesti/ Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja alueen poliisilaitokset, käynnistys syksyllä 2012: työ on edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokous huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu, LSSAVI laatii ennaltaehkäisevän työn mallinnusta koskevan pohjaesityksen poliisin hallintolain ja AVI-lain kirjaustensaattamiseksi käytännön yhteistoiminnan tasolle. Yhteistoiminnan mallinnus : LSSAVI ja alueen pelastuslaitokset, kanssa, käynnistys syksyllä 2012: työ edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokouksia kaikkien pelastusjohtajien kanssa huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu,työn mallinnus jatkuu pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johdolla. Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja Vaasan hätäkeskus, helmikuun loppuun 2013 mennessä- Kokous pidetään 2013 aikana. Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja Vaasan Länsi-Suomen merivartiosto, helmikuun loppuun 2013 mennessä.

7 7 merivartiosto Merivartiosto on osallistunut kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän kokouksiin aktiivisesti. Tarkemmasta toimintojen yhteensovittamistarpeesta ei ole vielä pidetty kokousta vaan se toteutuu syksyn 2013/alkuvuoden 2014 aikana. Merivartiosto on jatkanut aktiivisesti koululaisille kohdennettua meripelastukseen ja pelastautumiseen merellä liittyvää valistustoimintaa kiertämällä puhumassa kouluissa. Se osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin rannikon merellisiin yleisötapahtumiin, missä kansalaisille esitellään toimintaa ja samalla valisetaan turvalliseen merellä liikkumiseen. On perusettu Facebook-sivusto, millä on tarkoitus saavuttaa, valistus- ja informointimielessä, paremmin nimenomaan koululaiset ja nuoriso Toki, jokapäiväisessä elämässä, partiot kohtaa veneilijöitä, mökkiläisiä, saariston ja rannikon asukkaita, joita neuvotaan, valistetaan ja toki myös joskus pelastetaan. sairaanhoitopiirit Toimenpide 9: Sairaanhoitopiirien (jatkossa uuden organisaatiomuodon mukaisten)ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Kansallinen taso: STM, muut toimijat Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen sairaanhoitopiirit Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVi ja alueen sairaanhoitopiirit, yhteistyökokous helmi/maaliskuussa 2013 : Työ edennyt erinomaisesti, yhteistoiminnan mallinnusta koskien

8 8 pidetty kokouksetkaikkien sairaanhoitopiirien kanssa keväällä 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu sekä valmiussuunnittelun että turvallisuussuunnittelun osalta, työn mallinnus ja käytännön yhteistoiminta jatkuu. Esimerkkinä mainittakoon VSHP, jossa on päivitetty hoidollinen valmiussuunnittelu ja nyt työn alla pelastussuunnitelmien päivitys, jonka osana poistumisturvallisuus. Tavoite tehdä myös turvallisuussuunnittelu kuntoon. Vastaava työ on tehty/käynnissä kaikissa toimialueen sairaanhoitopiireissä. LSSAVI tekee tiivistyvää yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa. hiippakunnat puolustusvoimat Toimenpide 10: Hiippakuntien ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa UUSI toimenpide: Puolustusvoimain toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampereen ja Lapuan hiippakunnat, Börgå Stift Kansallinen: PM Alueellinen: Länsi-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen sotilaslääni Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja alueen hiippakunnat, kokous joulukuussa 2012 tai viimeistään maaliskuun loppuun 2013 mennessä Työ on käynnistynyt keskusteluilla Lapuan ja Tampereen hiippakuntien kanssa.borgå shiftin kanssa keskustelu käydään syskyllä. Linkittyy henkisen työn ryhmän organisointiin.hehu-toiminnan organisointi yli hiippakuntarajojen keskeinen aihe. Yhteistoiminnan kehittäminen puolustusvoimain toiminnan kehittämislinjausten mukaisesti ja LSSAVIn ja Länsi- Suomen Sotilasläänin yhteistyösopimuksen mahdollinen tarkistaminen ko. linjausten mukaiseksi

9 9 valmiustoimikunna t Toimenpide 15: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimivien valmiustoimikuntien työjärjestysten ja toimintamallien yhdenmukaistaminen, valmiustoimikuntien yhteistyön tiivistäminen ja maakunnallisten valmiusharjoitusten kokemusten ja "hyvien käytäntöjen" systemaattinen levittäminen ja arviointi. Toimenpide 16 a: Varautuminen laajaan myrskyyn - toimintamalli ESIIN NOSTETTU TOIMENPIDE 16 b. Koulujen valmiusharjoitusten suunnittelu ja toteutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan valmiustoimikunnat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ Pelastustoimi - ja varautuminen vastuualue ja turvallisuusosaamisen työryhmä, Keski- Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan valmiustoimikunnat Koulujen valmiusharjoitusten osalta henkisen kriisinhallinnan ja turvallisuusosaamisen teemaryhmät. : työ edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokous Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan kanssa; yhteistyön linjaukset selkeät ja etenemisestä on sovittu huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu,työn mallinnus jatkuu. Syyskuussa 2013 seuraava yhteistoimintaa suunnitteleva johtotason kokous. Aluetoimistojen kanssa tiivistyvä yhteistyö. Nykytila-analyysi keväällä 2013 ja tästä johdettavien kehittämistoimet valmiiksi 2013 loppuun mennessä. Toimintamallin jatkuva arviointi ja kehittäminen. Työ on käynnistynyt keväällä LSSAVIin perustetaan koko alueen kattava valmiustoimikunta, myös nykyiset säilyvät mitä todennäköisimmin. Työ mallinnetaan tässä yhteydessä uudelleen. Käynnissä. Myrskyyn liittyen sovittu myrskyseminaari syyskuuksi LSSAVIn edustajat ovat osallistuneet Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa seurantaryhmän työhön. Tämän raportin esityksistä osa siirtyy myös avien tulossopimuksiin. LSSAVin edustaja on vieraiillut erilaissa oppilaitosten turvallisuutta koskevissa tilaisuuksissa alustajana. Sivistystoimen hallinnonalan osalta LSSAViin

10 10 toimitettujen kuntien valmiussuunnitelmien analysointi selkeyttää kunnan varautumisen tasoa koulujen osalta. Koulujen valmiusharjoitusten suunnittelun osalta tilanne on LSSAVIn alueelle kartoitettava. Valmiusharjoituksen suunnittelu 2013, toteutus 2013 tai 2014 Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan valtakunnallinen ohjaus Toimenpide 17: Kokonaisturvallisuussuunnittelun yhdenmukaistaminen: Vuonna 2014 (mahdollinen neljännen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu) toteutettavan kokonaisturvallisuussuunnittelun yhtenäistäminen siten, että kansallisen kokonaisturvallisuuden ohjelman, alueellisten toimeenpano-ohjelmien (alueellinen kokonaisturvallisuusstrategia toimeenpano-ohjelmineen) ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien rakenne on yhdenmukainen ja sisällöllisesti asteittain etenevä. Toimenpide 18: Tulosohjauksen sisällöllinen kehittäminen hallintorakenteiden ja toimintatapojen murroksessa: Ministeriöiden osalta on tarpeen huomioida kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta niin viranomaisten voimassa olevien strategisten tulossopimusten osalta kuin myös uusien strategiaasiakirjojen ja niitä täydentävien strategisten tulossopimusten valmistelussa. Ministeriöiden ja niiden alueellisten toimintayksiköiden tulee osallistua aktiivisesti poikkihallinnolliseen työhön, erityisesti nimettyihin hankkeisiin. SM, yhteistyössä muiden ministeriöiden, aluehallintovirastojen ja kuntaliiton kanssa VM, muut ministeriöt, LSSAVI aluehallinnon asiantuntija Mallin suunnittelu vuoden 2103 aikana: edistetty keskustelun käynnistymistä eri foorumeissa ja tätä työtä jatketaan.. Ylijohtaja Pitkämäki on jäsen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmässä. Keskushallinnon poikkihallinnollisuutta edistävän tulosohjaustyöryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen 2013 aikana. Työ on käynnissä keskushallintotasolla. Aluetason näkemyksiä on kuultu ja niiden huomioiminen on tärkeää. Asia ajankohtaistuu viimeistään seuraavan hallitusohjemasta johdettavan strategiaasiakirjojen ja tulossopimusten valmistelussa.

11 11 Asumisen ja kodin lähiympäristön viihtyvyys 5.1.1/1. Asukkaiden turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön naapuritiimi tai apujärjestelmä. Räätälöidään toimintamalli kullekin alueelle sopivaksi. Toimintamallissa otetaan huomioon maahanmuuttajataustaisen väestön mukaan ottamisen edellyttämät erityistoimet. Rikoksentorjuntaneuvosto laatii toimintamallin käyttöönoton edellyttämän tukiaineiston kaikkien toimintaan osallistuvien käyttöön. Harvaan asutuilla alueilla toimintamallin kehittämisessä otetaan huomioon naapuriapuhankkeista saadut kokemukset. 5.15/64. Vahvistetaan vapaaehtoisten saatavuutta turvallisuus- ja hälytystehtäviin ja selvitetään, kuinka palokuntasopimuksiin kirjatut vahvuusvaatimukset täyttyvät maan eri osissa /2. Otetaan käyttöön teknologiaa hyödyntävät ja asukkaita turvallisuustyöhön osallistavat toimintamallit. Esimerkkejä näistä ovat Turvallisuuskävely-, Kerro kartalla - ja Uusi paikallisuushankkeet OM/rikoksentorjuntaneuvosto, SM, YM, Suomen kylätoiminta ry, yhteistyössä turvallisuussuunnittelusta vastaavien toimijoiden, ml. seurakunnat, kansalaisjärjestöt Alueellinen toteutus: Ks. toimenpiteet 2-5 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, TT, Alueelliset pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Kuntaliitto SM, OM/rikoksentorjuntaneuvosto, STM, YM yhteistyössä alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua tekevien toimijoiden kanssa Tukiaineisto valmis vuonna 2014, käyttöönoton jälkeen pysyvää toimintaa. Alueellinen toteutus Ks. toimenpiteet 2-5, tarkistettava toteutus LSSAVIn toimialueella rikoksentorjuntaneuvostolta Pysyvää toimintaa,vaasassa Palosaaren alueella käynnissä OLEVA UUSI PAIKALLISUUS-HANKE: Paikallisyhteisön ja kunnan välisen vuorovaikutuksen parantuminen: Kehittämis-, ja turvallisuuskävelyillä asukkaat, viranomaiset ja valtuutetut kohtaavat yhteisellä kävelyllä. Kävelyn kohteena on alue, johon asukkailta toivotaan kehittämisehdotuksia. Yhteiset kävelyt avaavat uusia näkökulmia, auttavat kohtamaan alueen kehittämistarpeita ja lisäävät kunnan ja asukkaiden välistä

12 12 vuorovaikutusta. Uusi paikallisuus - hankkeessa kävelyjä on järjestetty muun muassa kaavoitusasioista, turvallisuuden parantamisesta ja paikallisen alueen historiasta. Alueellinen ohjelma: Toimenpide 20: Mobiiliteknologian hyödyntäminen turvallisuuskävelyssä erilaisten kansalaisryhmien toimesta Vaasan kaupunki, LSSAVI suunnittelussa, mobiiliteknologiayritykset teknologia on, testattu ja toimiva, käytäntöön syksyllä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus ja arviointi sekä turvallisuustoimien vaikuttavuuden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen seuranta 5.1.1/3. Selvitetään keinot lisätä alueellista ja paikallista turvallisuustietoa riskeistä ja uhkista alueellisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien valmistelun tueksi sekä mahdollisuudet lisätä asukkaiden mukaan ottamista turvallisuusyhteistyöhön pilottihankkeella. Pilottihankkeessa laaditaan verkkosivusto, jonne kerätään paikallisesti tietoa alueella tehdyistä rikoksista, häiriöistä ja onnettomuuksista. Pilotoinnissa hyödynnetään jo olemassa olevia toimintamalleja tiedon keräämisessä ja esittämisessä. Toiminnan vaikutukset arvioidaan alueellisen pilottihankkeen toteuttamisen jälkeen. Otetaan kattavasti käyttöön asuinalueen ja asunnon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä laaditut tarkistuslistat ja kriteeristöt. SM, OM/rikoksentorjuntaneuvosto, STM, YM yhteistyössä alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua tekevien tahojen kanssa Pilotointi , vaikutusten arviointi HUOM! Pilottihankkeen verkkosivusto tulisi toteutuessaan kytkeä avoimen koodin kautta Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmään ( Sähköinen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus + PATIO), jotta päällekkäiseltä työltä vältytään. Vaasa on pilotoinut vuonna 2013 laajan turvallisuuskyselyn /7.-9. Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan 7/OKM, SM, OM, STM, THL 8/OKM/Nuorisoasiain neuvottelukunta, aluehallintovirastot, THL, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 9/OKM, nuorisotutkimusverkosto, Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi ry, kunnallinen nuorisotyö,järjestöt ja Ennaltaehkäisevän turvallisuustyön mittarit viety osaksi sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyötä syksyllä Mittarit myös mukana LSSAVIn kokonaisturvallisuusstrategiassa. Kouluterveyskysely on erinomainen lähde, joka tulee saattaa maksuttomaksi

13 13 kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen. 7. Varmistetaan tarvittaessa lainsäädännön keinoin kansallisesti tärkeiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta seuraavien seuranta- ja osoitinjärjestelmien pysyvyys 8. Luodaan indikaattorikori, jolla seurataan nuorten turvallisuutta 9. Laaditaan nuorten vapaa-ajalla tehtävän nuorisotyön arviointimalli Alueellinen ohjelma Toimenpiteet Kuntien lakisääteinen poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ohjaukseen ja arviointiin liittyvä organisoituminen seurakunnat, nuorten vapaa-ajan ammattilaisia kouluttavat tahot. VM, Kuntaliitto, STM, SM, TEM, YM, OKM, LVM sekä aluehallintovirastot tietolähteeksi. Nuoren turvallisuuden seurantaindikaattorit on pitkälti olemassa. LSSAVIn kokonaisturvallisuustrategian toimenpide Välittämisen koodi vahvistaa laadullista seurantaa.pilottihanketta kooridnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja se toteutunee Seinäjoen kaupungissa. Rahoitusneuvottelut loppusuoralla. Käynnistys 2013 syksy, viimeistään 2014 alku. Nuorten vapaa-ajalle tehtävän nuorisotyön arviointimalli: LSSAVIn toimialueella ko. asiakokokonaisuus on osa Sinisen kirjan arvoprosessia kyse on vapaa-ajansektorista kasvatuskumppanina ja sen jälkeen pysyvää toimintaa Nykytilan kartoitus, toiminnan kehittämisehdotukset ja ehdotusten mukaisen uusi poikkihallinnollinen organisoituminen kuntauudistusprosessi n edetessä 2015 asti. Virasto on ollut aktiivinen ja lausunut niin SOTEuudistuksesta kuin kuntauudistuksesta sekä laatinut esityksensä erilaisiin erillisiin ministeriöiden toimeksiantoihin aihealueeseen liittyen. Kaikki viraston lausunnot löytyvät internet-sivustolta. Kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyön

14 Sähköisen, dynaamisen, kansalaislähtöisen hyvinvointi- ja turvallisuusportaalin kehittäminen 69. Kansalaisosallisuus hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan arvioinnissa - perinteinen ja sähköinen kansalaisraati 70. Hyvinvointipalvelujen valvojien sähköistetty havainnointi VM, PSAVI, LSSAVI, PPSHP, Kuntaliitto, STM, SM, TEM, YM, OKM, LVM Vaasan yliopisto, OM, Vaasan kaupunki, LSSAVI, järjestöt, mobiiliteknologiayritykset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto suunnittelun avuksi on laadittu malli, kuntien kanssa on käyty keskusteluja mallin etenemistä, LSSAVIn on toimitettu määräaikaan mennessä kiitettävä määrä kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmia, uuden suunnittelumallin omaksuneita pilottikuntia nostetaan esiin eri tilaisuuksissa, laaja kuntakierros toteutetaan loppuvuodesta 2013 tai alkuvuodesta Syksyllä 2013 on Sinisen kirjan päätapahtuma, nuorten osallisuutta vahvistava laaja messu- ja konferenssitapahtuma Knowhow Get a Life!, jolloin tavoitetaan 9000 nuorta. Parhaillaan käynnissä oleva sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuustietotuotannon kehittämistyö arvioidaan uudelleen ja olemassa oleva työ hyödynnetään yhteisessä kokonaishankkeessa. Suunnittelu on käynnissä, toteutus Etenee erinomaisesti: patio ja sähköinen hyvinvointi- JA JATKOSSA MYÖS turvallisuuskertomus, toisiinsa nivoutuva kehittämistyö. Kyseessä on Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä. Sähköinen kansalaisraatipilotti 2013,turvallisuuskansalaisraati 2013 Suunnitelma on valmis. Toteutus aikaisintaan syksyllä Suunnittelussa mukana OM/Ota Kantaa.fi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa pilotoidaan eri

15 15 Turvallisuusviestintä 71. ja 30. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit: Palvelutuottajien ( yksityisen ja julkisen)henkilöstön sähköistetty havainnointi ja siihen liittyen omaisten havainnointimahdollisuuksien laajennus sekä pelastustoimen ajankohtaisen tiedonsaannin ja välittämisen parantaminen 5.1.2/6. Kehitetään turvallisuusviestintää selkokieliseksi turvallisuuspalveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Heikosti suomen tai ruotsin kieltä osaavien henkilöiden asema tulee huomioida paremmin kansalaisten turvallisuuteen liittyvässä viranomaisviestinnässä. Tavoite huomioidaan myös kotoutumislaissa säädetyssä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatoiminnan ohjeistuksessa. Alueellinen ohjelma Toimenpiteet ja 63. Perustetaan alueellinen viranomaisista koostuva viestintäväen verkosto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle Vaasan kaupunki, muut benchmarkkaavat toimijat, LSSAVI/POL ja Pel. ja var. vastuualueet SM, Poliisihallitus, Hätäkeskuslaitos, alueelliset pelastuslaitokset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä vastuualueilla valvontatyössä sähköistä havainnointia ja raportointia, ensimmäinen pilottivastuualue POL vuonna Pilotoinnin käynnistys siirtyy 2013 loppuun tai 2014 alkuun. Sähköinen havainnointijärjestelmän pohjatyö on tehty Sähköistetty havainnointi on käytössä kodinhoidossa. Parhaillaan (2012) järjestelmää kehitetään mm. omaishavainnoinnin sekä pelastustoimikytkennän osalta. Hankesuunnitelma on valmis ja rahoitusta on haettu eri lähteistä.. Rahoitusneuvottelut jatkuvat mm. TEKESin kanssa Pelastusjohtajien kanssa on pidetty viranomaisyhteistyökokous keväällä teema osa myös tätä kokousta. Järjestetty tulvaseminaari ja tulossa myrskyseminaari , viestintänäkökulma. Turvallisuusviestinnän teemaryhmän tueksi muodostettavan verkoston ja sen toimintamallin luominen 2013 kevään aikana. Turvallisuusviestinnän strategia ja suunnitelma 2013 loppuun mennessä.

16 Osallistutaan valtakunnallisiin teemakohtaisiin turvallisuusviestinnän kampanjat 62. Laaditaan alueellisten hankkeiden viestintäsuunnitelma; suunnitelma turvallisuusviestinnän teemaryhmässä toteutettavien toimenpiteiden pohjalta 64. Valmiustoimikuntien viestinnän tehostaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä ja kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän sihteeristö (tarpeen mukaan) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä ja kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän sihteeristö sekä toimenpiteiden vastuutahot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä yhteistyössä Pel. ja var. vastuualueen sekä alueellisten valmiustoimikuntien kanssa. Asetetaan mittarit turvallisuusviestinnän tulosten todentamiseksi. Teemaryhmä huomioi jatkotyössä kansallisten toimenpiteiden tavoitteet Turvallisuusviestinnän osalta toimenpiteet ajankohtaistuvat syksyllä Kokonaiskoordinoinnin toimesta on luotu LSSAVIn toimialueen kokonaisturvallisuustyön sähköinen työtila, joka on parhaillaan koekäytössä.. Syys- marraskuussa työtilaa kehitetään. Jatkuvaa toimintaa Toimenpiteiden etenemisen mukaan sovitaan toteutustavat, aikataulut ja vastuuhenkilöt (tässä voi hyödyntää laajempaa alueellista viranomaisviestintäväen verkkoa), jatkuu 2015 loppuun saakka. Toimintamalli käytössä koko ajan. Viestinnän nykykäytännöt, viestinnän kehittämistarpeiden analysointi ja viestinnän toimivuuden harjoittelu valmiusharjoitusten yhteydessä. Ajankohtaistuu syksyllä Ajankohtaisia teemoja tukeva viestintä: tulvaseminaari huhtikuussa 2013 ja myrskyseminaari syyskuussa 2013.

17 17 Maahanmuuttajien turvallisuus Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin 5.1.2/4. Käynnistetään yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa kampanja rasististen rikosten ilmoittamiskynnyksen madaltamisesta / 5. Toteutetaan maahanmuuttajataustaiselle väestölle kohdistettu kysely, jolla saadaan tietoa heidän turvallisuuden tunteen kehityksestä ja niistä heihin kohdistuneista rikoksista, joista ei tehdä ilmoitusta poliisille. Kysely toteutetaan niin, että se saavuttaa kohderyhmän ja sen tuloksia voidaan vertailla laajasti väestölle tehtävien kyselyiden tuloksiin. Turvallinen oppimisympäristö 5.3/10. Varmistetaan, että koulukiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu - hanke otetaan käyttöön kattavasti, ja sen tuloksellisuutta seurataan kaikissa kouluissa. Laajennetaan MLL:n, Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteistyösopimukseen perustuvaa Koulurauha-hanketta. SM, maahanmuuttajajärjestöt Alueellinen ohjelma; ELYkeskukset/ETNO-työryhmät ( Pohjanmaat ja Keski-Suomi/Pirkanmaa) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. OKM, OPH 2012 ja 2013 jatkuva toiminta Alueella yhteistyö ETNO työryhmien kanssa. Tiivistettävä yhteistyötä eteenpäin säännöllisin väliajoin niin, että niiden tulokset ovat käytössä samanaikaisesti koko väestölle suunnattujen kyselyjen tulosten kanssa. Pysyvää toimintaa. Tarkistetaan KiVA-koulu hankkeen ja Koulun työrauha hankkeen kattavuus LSSAVIn alueella syyskuun 2013 aikana. LSSAVi on ollut aloitteellinen koulukiusaamiseen puuttumisen tehostamisessa esim. sovittelun avulla. Aihe on keskeisesti esillä LSSAVin opetushenkilösötn täydennyskoulutuksessa sekä teeman sisällä OSAAVA-ohjelmissa.

18 18 5.3/11. Uhkailu- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen edellyttää luotettavaa ja ajantasaista tietoa siitä, millaisia tilanteita oppilaitoksissa on. Kehitetään oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaa niin, että käytettävissä on luotettavaa tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyydestä ja ilmenemismuodoista. Kehitetään seurantamenettely, jolla kootaan tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteista oppilaitoksissa. Alueellinen ohjelma: ESIINNOSTETTU TOIMENPIDE: Lapsen ja nuoren, vanhemman tai koulun henkilökunnan omavalvonta, tavoitteena mahdollistaa ajantasainen tiedonsaanti koulun turvallisuustilanteen kehittämisestä. 5.3/12. Pelastuslaitokset tehostavat koulujen omatoimisen varautumisen ohjausta ja varmistavat, että SM julkaisussa 40/2009 esitetyt suositukset on toteutettu kattavasti. Tavoitteena on, että pelastuslaitokset seuraavat alueen oppilaitosten harjoitusten toteuttamista vaaratilanteiden varalle ja lähettävät tarvittaessa oppilaitoksille muistutuksen, jos harjoitusten väli kasvaa liian pitkäksi. OKM, OPH, poliisi oppilaitosten ammattijärjestöt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, pilottikoulu, mobiiliteknollogian tuottava yritys, ko.kunnan pelastustoimi SM, OPH, alueelliset pelastuslaitokset yhteistyössä SPEK:n kanssa Toimintamalli valmis 2013, käyttöönotto vuoden 2015 LSSAVIN TOIMIALUEEN POLIISILAITOSTEN TILANNEKATSAUS, liittyy alueelliseen toimenpiteeseen 16 b. Pirkanmaan poliisilaitos Poliisilaitoksella on luotu yhdyshenkilöverkosto kaikkien alueen koulujen kanssa, jolloin koulujen on mahdollista olla yhteydessä tutun poliisimiehen kanssa. Yhdyshenkilön tehtävä on vuorovaikutus koulujen kanssa ja mm. tässä mainittujen tilanteiden seuranta. Seuranta on tilastollisesti osa muuta rikollisuuden tilannekuvan seurantaa. Suunnittelu ja testaus , suunnittelu käynnistyy syksyllä Pysyvää toimintaa. 1. raportointi 2013, tämän jälkeen säännöllisin väliajoin. LSSAVIN TOIMIALUEEN PELASTUSJOHTAJIEN TILANNEKATSAUS, liittyy alueelliseen toimenpiteeseen 16 b.

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013

Sanoista tekoihin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti. Helsinki 2013 Sanoista tekoihin Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportti 2013 Helsinki 2013 27/2013 Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 2.10.2013 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon Väliarviointi 2011 Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 8.11.2013 Sisällys

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 21.6.2010 371 TURUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 Sisällysluettelo 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelma...2 1.1. Valtakunnallinen turvallisuussuunnittelu...2 1.2. Paikallinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 12.4.2010 (Kannen kuva: Kouvolalle 2008 myönnetyn Turvallinen kunta -sertifikaatin tunnus) Sisällysluettelo Tavoitteena Turvallinen Kouvolan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 PORIN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 Porin kaupunki TOIMINTAYMPÄRISTÖ, RISKIKARTOITUS JA JOHTOPÄÄTÖKSET, TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1. Turvallisuussuunnitelmien

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012 2016

Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012 2016 8 2012 Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012 2016 Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012 2016 24.1.2012 HSL Helsingin seudun liikenne 2 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...

I JOHDANTO...10. 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne... 7 I JOHDANTO...10 1.1 Kansallinen väkivallan vähentämisen ohjelma...10 1.2 Lausunnonantajat...10 1.3 Lausuntoyhteenvedon rakenne...10 II KOMMENTTEJA KOKO OHJELMASTA, SEN TAVOITTEISTA, PAINOPISTEALUEISTA

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä.

Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014. Muistio työryhmätyöskentelystä. Hyvinvointi kestävän kasvun perustana III, Siikaranta 13.-14.11.2014 Muistio työryhmätyöskentelystä. 2.12.2014 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintakertomus 2010 Hyväksytty neuvoston kokouksessa 11.2.2011 1 Neuvosto pohti toimintansa kehittämistä... 2 2 Väkivallan vähentäminen... 3 Väkivaltajaosto...3 Väkivaltajaosto

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot