Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimenpidesalkku. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest"

Transkriptio

1 Länsi- ja Sisä- Suomi Toteumatilanne Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket Regional State Administrative Agency KOKONAISTURVALLISUUSSTRATEGIAN Toimenpidesalkku Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaan liittyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Lisätiedot: Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest

2 Tämä toimenpidesalkku on alueellisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategian toimenpidesalkku. Toimenpidesalkussa yhdistyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet sekä hankkeet. Tätä toimenpidesalkkua päivitetään ja muokataan tarpeiden mukaisesti. Viimeisin päivitys: Ohjeistus: Alueellisesta kokonaisturvallisuusstrategia nousevat toimenpiteet ovat kirjattu mustalla. Toimenpidenumerointi on otettu alueellisesta Länsi- ja Sisä-Suomen kokonaisturvallisuusstrategiasta. Kansallisesta Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta suoraan nousevat toimenpiteet ovat kirjattu sinisellä. Lisäksi toimenpidenumerointi on otettu suoraan sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jolloin tiedon hakeminen alkuperäisestä lähteestä on vaivatonta. Lisäksi toimenpidesalkun loppuosaan on koottu perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet. Rahoitusta kuvaavat merkit ja niiden selitykset Erillisiä resursseja ei tarvita. Olemassa oleva rahoitusta kohdennetaan uudelleen. Resurssitilanne selvitetään. Lisäresursseja tarvitaan. Rahoitustarve vähenee ja rahaa säästyy. Toteumatilanne on kirjattu punaisella.

3 3 Toimenpiteet Vastuutaho ja päätoimijat Aikataulu/Toteumatilanne Rahoitus Maakunnallinen turvallisuussuunnittelu Toimenpide 1: Pirkanmaan turvallisuusklusterin organisointi- ja toimintamallin levittäminen maakunnalliseksi alueelliset erityispiirteet huomioivaksi malliksi Keskuskaupunkien ja kuntien turvallisuussuunnittelu UUSI toimenpide: Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin jalkautus ja kuntien turvallisuussuunnittelun tukeminen sekä mallin luominen Pirkanmaan turvallisuusklusteri/ Pirkanmaan liitto? Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2013 Maakunnan liittojen kanssa on pidetty vuonna 2012 yksi kokous. Parhaillaan suunnitellaan uutta kokousta, joka toteutuu syksyllä Pirkanmaan turvallisuusklusterin toiminta vaatii kokonaiskoordinointia. Pirkanmaan liitto ja LSSAVI kartoittavat syksyn aikana yhteistyössä klusteritahojen kanssa vaihtoehtoisia tapoja ja rahoitusta jatkaa koordinoivaa työtä. Seutukuntakierrokset toteutettiin marraskuussa Kuntien turvallisuussuunnittelun tuen mallinnus: kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun malli laadittu ja kunnille lähetetty kirje 5.12 asiaa koskien. Suunnitelmien palautus kesäkuun loppuun mennessä tai sopimuksen mukaan. Valmiussuunnittelun osalta pyydetty samalla kirjeellä kuntien valmiussuunnitelmat mennessä. Kunnat ovat palauttaneet suunnitelmia kliitettävästi, osin myös pyytäneet

4 4 Kylät ja kolmas sektori Toimenpide 2 A:Kylä hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisen keskiössä Toimenpide 2 B: Asumispalvelusäätiö ASPAn Turvallisuuden Taitajat projekti: ratkaisumallit, joilla edistetään vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisturvallisuutta. Toimenpide 3: Maaseutualueiden turvallisuuden seuranta LSSAVI/turvallisuusosaamisen työryhmä ja kyläyhdistykset, paikalliset toimintaryhmät, maaseutujaostot Asumispalvelusäätiö ASPA Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen jatkoaikaa. Valmiussuunnitelmien läpikäynti on käynnissä parhaillaan. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien osalta läpikäynti syys-lokakuussa. Kokonaisturvallisuuden kuntaroadshov loppusyksy 2013/alkuvuosi2014 aiheena kuntien valmius- sekä hyvinvointi-ja turvallisuussuunnittelun tukeminen. Viranomaisneuvottelut käyty poliisin, pelastustoimen, sairaanhoitopiirien ja puolustusvoimain sekä muiden yhteistyötahojen esim. kauppakamarien kanssa- mallinnettu ennakoivan työn yhteistyömallia, kevät Yhteyshenkilöt on molempien teemojen osalta päivitetty. Suunnittelun käynnistys syksy 2012, Pirkanmaan turvallisuusklusterin selvitys Kolmas sektori Public-Private- yhteistyön osatekijänä turvallisuustyössä" julkaistaan elokuun 2013 aikana. Laajennut koskemaan kolmatta sektoria laajemmin. Seuraavat toimet: Pilottikylien valinta ja hankkeen suunnittelu ja käynnistys 2013, täsmentyvät esiselvityksen myötä. Selvitysvaihe 2012, mallin luonti 2013 Tilanne selvitettävä Maaseutualueiden turvallisuuden seurannan parantaminen osana

5 5 Toimenpide 4: Turvallisuuden tunteen seuranta Toimenpide 56: Turvallisuuden tunne ja henkinen hyvinvointi asiantuntijaryhmän kokoaminen ja toimintamallin laatiminen aluehallintovirasto, aluehallintovirastot Aluehallintovirastot, muut viranomaiset, muut toimijat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä toimialueen hiippakuntien kanssa nykymuotoista ja jatkossa kehittyvää peruspalveluiden arviointia, ks. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus- ja arviointi: Etenee osana patiohankkeen ja siihen elimellisesti liittyvät hyvinvointi-ja turvallisuuskertomuksen kehittämisen osana. Käynnissä ja etenee hyvin. Liittyy Asiakaspalvelu2014 hankkeeseen ja sen toteutukseen. LSSAVI on jäsen kolmen maakunnan maaseutujaostoissa ja LSSAVIa on kesäkuussa esitetty maaseutupolitiikan yhteistyöryhmään avien edustajaksi. Asia nostetaan näissä sidosryhmissä tarkastelun kohteeksi. LSSAVIn tilavalvonta- ja lupafoorumissa käsitellään myös maaseutuyritysten varautumista ja valmiusssuunnittelua. LSSAVi on lausunut kansallisen ilmastostrategian päivityksen yhteydessä erityisesti maaseutualueiden turvallisuuden näkökulmasta. ks. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus- ja arviointi 2013 Turvallisuuden tunne ja henkinen hyvinvointi ryhmä kootaan syksyn aikana on käyty keskustelut Lapuan hiippakunnan, Tampereen hiippakunnan, Vaasan suomalaisen seurakunnan ja Seinäjoen seurakunnan kanssa. Lisäksi ryhmään kutsutaan myös mm.sairaanhoitopiirien edustajat. Toimintamallissa yksi keskeinen asia

6 6 Viranomaisten turvallisuussuunnittelu poliisi pelastustoimi hätäkeskuslaitos merivartiosto Toimenpide 5: Poliisitoimen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 6: Pelastustoimen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 7: Hätäkeskuksen ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Toimenpide 8: Merivartioston ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Kansallinen taso: SM, poliisihallitus, poliisilaitokset, aluehallintovirasto Aluetasolla: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen poliisilaitokset Kansallinen taso: SM, pelastuslaitokset aluehallintovirasto Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen pelastuslaitokset Kansallinen taso: SM Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Vaasan hätäkeskus Kansallinen taso: SM Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen tulee olemaan HEHU-ryhmien toiminta ja yhteistyö. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella on HEHU-toiminta käynnistumässä. PORA III linjausten mukaisesti/ Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja alueen poliisilaitokset, käynnistys syksyllä 2012: työ on edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokous huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu, LSSAVI laatii ennaltaehkäisevän työn mallinnusta koskevan pohjaesityksen poliisin hallintolain ja AVI-lain kirjaustensaattamiseksi käytännön yhteistoiminnan tasolle. Yhteistoiminnan mallinnus : LSSAVI ja alueen pelastuslaitokset, kanssa, käynnistys syksyllä 2012: työ edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokouksia kaikkien pelastusjohtajien kanssa huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu,työn mallinnus jatkuu pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johdolla. Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja Vaasan hätäkeskus, helmikuun loppuun 2013 mennessä- Kokous pidetään 2013 aikana. Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja Vaasan Länsi-Suomen merivartiosto, helmikuun loppuun 2013 mennessä.

7 7 merivartiosto Merivartiosto on osallistunut kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän kokouksiin aktiivisesti. Tarkemmasta toimintojen yhteensovittamistarpeesta ei ole vielä pidetty kokousta vaan se toteutuu syksyn 2013/alkuvuoden 2014 aikana. Merivartiosto on jatkanut aktiivisesti koululaisille kohdennettua meripelastukseen ja pelastautumiseen merellä liittyvää valistustoimintaa kiertämällä puhumassa kouluissa. Se osallistuu pääsääntöisesti kaikkiin rannikon merellisiin yleisötapahtumiin, missä kansalaisille esitellään toimintaa ja samalla valisetaan turvalliseen merellä liikkumiseen. On perusettu Facebook-sivusto, millä on tarkoitus saavuttaa, valistus- ja informointimielessä, paremmin nimenomaan koululaiset ja nuoriso Toki, jokapäiväisessä elämässä, partiot kohtaa veneilijöitä, mökkiläisiä, saariston ja rannikon asukkaita, joita neuvotaan, valistetaan ja toki myös joskus pelastetaan. sairaanhoitopiirit Toimenpide 9: Sairaanhoitopiirien (jatkossa uuden organisaatiomuodon mukaisten)ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Kansallinen taso: STM, muut toimijat Alueellinen taso: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja alueen sairaanhoitopiirit Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVi ja alueen sairaanhoitopiirit, yhteistyökokous helmi/maaliskuussa 2013 : Työ edennyt erinomaisesti, yhteistoiminnan mallinnusta koskien

8 8 pidetty kokouksetkaikkien sairaanhoitopiirien kanssa keväällä 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu sekä valmiussuunnittelun että turvallisuussuunnittelun osalta, työn mallinnus ja käytännön yhteistoiminta jatkuu. Esimerkkinä mainittakoon VSHP, jossa on päivitetty hoidollinen valmiussuunnittelu ja nyt työn alla pelastussuunnitelmien päivitys, jonka osana poistumisturvallisuus. Tavoite tehdä myös turvallisuussuunnittelu kuntoon. Vastaava työ on tehty/käynnissä kaikissa toimialueen sairaanhoitopiireissä. LSSAVI tekee tiivistyvää yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa. hiippakunnat puolustusvoimat Toimenpide 10: Hiippakuntien ennakoivan toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa UUSI toimenpide: Puolustusvoimain toiminnan kehittäminen osana kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Tampereen ja Lapuan hiippakunnat, Börgå Stift Kansallinen: PM Alueellinen: Länsi-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi-Suomen sotilaslääni Yhteistoiminnan mallinnus: LSSAVI ja alueen hiippakunnat, kokous joulukuussa 2012 tai viimeistään maaliskuun loppuun 2013 mennessä Työ on käynnistynyt keskusteluilla Lapuan ja Tampereen hiippakuntien kanssa.borgå shiftin kanssa keskustelu käydään syskyllä. Linkittyy henkisen työn ryhmän organisointiin.hehu-toiminnan organisointi yli hiippakuntarajojen keskeinen aihe. Yhteistoiminnan kehittäminen puolustusvoimain toiminnan kehittämislinjausten mukaisesti ja LSSAVIn ja Länsi- Suomen Sotilasläänin yhteistyösopimuksen mahdollinen tarkistaminen ko. linjausten mukaiseksi

9 9 valmiustoimikunna t Toimenpide 15: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimivien valmiustoimikuntien työjärjestysten ja toimintamallien yhdenmukaistaminen, valmiustoimikuntien yhteistyön tiivistäminen ja maakunnallisten valmiusharjoitusten kokemusten ja "hyvien käytäntöjen" systemaattinen levittäminen ja arviointi. Toimenpide 16 a: Varautuminen laajaan myrskyyn - toimintamalli ESIIN NOSTETTU TOIMENPIDE 16 b. Koulujen valmiusharjoitusten suunnittelu ja toteutus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan valmiustoimikunnat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ Pelastustoimi - ja varautuminen vastuualue ja turvallisuusosaamisen työryhmä, Keski- Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan valmiustoimikunnat Koulujen valmiusharjoitusten osalta henkisen kriisinhallinnan ja turvallisuusosaamisen teemaryhmät. : työ edennyt erinomaisesti, yhteistyötoiminnan mallinnusta koskien pidetty kokous Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan kanssa; yhteistyön linjaukset selkeät ja etenemisestä on sovittu huhtikuussa 2013,yhteiset rajapinnat hahmotettu,työn mallinnus jatkuu. Syyskuussa 2013 seuraava yhteistoimintaa suunnitteleva johtotason kokous. Aluetoimistojen kanssa tiivistyvä yhteistyö. Nykytila-analyysi keväällä 2013 ja tästä johdettavien kehittämistoimet valmiiksi 2013 loppuun mennessä. Toimintamallin jatkuva arviointi ja kehittäminen. Työ on käynnistynyt keväällä LSSAVIin perustetaan koko alueen kattava valmiustoimikunta, myös nykyiset säilyvät mitä todennäköisimmin. Työ mallinnetaan tässä yhteydessä uudelleen. Käynnissä. Myrskyyn liittyen sovittu myrskyseminaari syyskuuksi LSSAVIn edustajat ovat osallistuneet Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa seurantaryhmän työhön. Tämän raportin esityksistä osa siirtyy myös avien tulossopimuksiin. LSSAVin edustaja on vieraiillut erilaissa oppilaitosten turvallisuutta koskevissa tilaisuuksissa alustajana. Sivistystoimen hallinnonalan osalta LSSAViin

10 10 toimitettujen kuntien valmiussuunnitelmien analysointi selkeyttää kunnan varautumisen tasoa koulujen osalta. Koulujen valmiusharjoitusten suunnittelun osalta tilanne on LSSAVIn alueelle kartoitettava. Valmiusharjoituksen suunnittelu 2013, toteutus 2013 tai 2014 Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan valtakunnallinen ohjaus Toimenpide 17: Kokonaisturvallisuussuunnittelun yhdenmukaistaminen: Vuonna 2014 (mahdollinen neljännen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu) toteutettavan kokonaisturvallisuussuunnittelun yhtenäistäminen siten, että kansallisen kokonaisturvallisuuden ohjelman, alueellisten toimeenpano-ohjelmien (alueellinen kokonaisturvallisuusstrategia toimeenpano-ohjelmineen) ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmien rakenne on yhdenmukainen ja sisällöllisesti asteittain etenevä. Toimenpide 18: Tulosohjauksen sisällöllinen kehittäminen hallintorakenteiden ja toimintatapojen murroksessa: Ministeriöiden osalta on tarpeen huomioida kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta niin viranomaisten voimassa olevien strategisten tulossopimusten osalta kuin myös uusien strategiaasiakirjojen ja niitä täydentävien strategisten tulossopimusten valmistelussa. Ministeriöiden ja niiden alueellisten toimintayksiköiden tulee osallistua aktiivisesti poikkihallinnolliseen työhön, erityisesti nimettyihin hankkeisiin. SM, yhteistyössä muiden ministeriöiden, aluehallintovirastojen ja kuntaliiton kanssa VM, muut ministeriöt, LSSAVI aluehallinnon asiantuntija Mallin suunnittelu vuoden 2103 aikana: edistetty keskustelun käynnistymistä eri foorumeissa ja tätä työtä jatketaan.. Ylijohtaja Pitkämäki on jäsen turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmässä. Keskushallinnon poikkihallinnollisuutta edistävän tulosohjaustyöryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen 2013 aikana. Työ on käynnissä keskushallintotasolla. Aluetason näkemyksiä on kuultu ja niiden huomioiminen on tärkeää. Asia ajankohtaistuu viimeistään seuraavan hallitusohjemasta johdettavan strategiaasiakirjojen ja tulossopimusten valmistelussa.

11 11 Asumisen ja kodin lähiympäristön viihtyvyys 5.1.1/1. Asukkaiden turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön naapuritiimi tai apujärjestelmä. Räätälöidään toimintamalli kullekin alueelle sopivaksi. Toimintamallissa otetaan huomioon maahanmuuttajataustaisen väestön mukaan ottamisen edellyttämät erityistoimet. Rikoksentorjuntaneuvosto laatii toimintamallin käyttöönoton edellyttämän tukiaineiston kaikkien toimintaan osallistuvien käyttöön. Harvaan asutuilla alueilla toimintamallin kehittämisessä otetaan huomioon naapuriapuhankkeista saadut kokemukset. 5.15/64. Vahvistetaan vapaaehtoisten saatavuutta turvallisuus- ja hälytystehtäviin ja selvitetään, kuinka palokuntasopimuksiin kirjatut vahvuusvaatimukset täyttyvät maan eri osissa /2. Otetaan käyttöön teknologiaa hyödyntävät ja asukkaita turvallisuustyöhön osallistavat toimintamallit. Esimerkkejä näistä ovat Turvallisuuskävely-, Kerro kartalla - ja Uusi paikallisuushankkeet OM/rikoksentorjuntaneuvosto, SM, YM, Suomen kylätoiminta ry, yhteistyössä turvallisuussuunnittelusta vastaavien toimijoiden, ml. seurakunnat, kansalaisjärjestöt Alueellinen toteutus: Ks. toimenpiteet 2-5 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, TT, Alueelliset pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Kuntaliitto SM, OM/rikoksentorjuntaneuvosto, STM, YM yhteistyössä alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua tekevien toimijoiden kanssa Tukiaineisto valmis vuonna 2014, käyttöönoton jälkeen pysyvää toimintaa. Alueellinen toteutus Ks. toimenpiteet 2-5, tarkistettava toteutus LSSAVIn toimialueella rikoksentorjuntaneuvostolta Pysyvää toimintaa,vaasassa Palosaaren alueella käynnissä OLEVA UUSI PAIKALLISUUS-HANKE: Paikallisyhteisön ja kunnan välisen vuorovaikutuksen parantuminen: Kehittämis-, ja turvallisuuskävelyillä asukkaat, viranomaiset ja valtuutetut kohtaavat yhteisellä kävelyllä. Kävelyn kohteena on alue, johon asukkailta toivotaan kehittämisehdotuksia. Yhteiset kävelyt avaavat uusia näkökulmia, auttavat kohtamaan alueen kehittämistarpeita ja lisäävät kunnan ja asukkaiden välistä

12 12 vuorovaikutusta. Uusi paikallisuus - hankkeessa kävelyjä on järjestetty muun muassa kaavoitusasioista, turvallisuuden parantamisesta ja paikallisen alueen historiasta. Alueellinen ohjelma: Toimenpide 20: Mobiiliteknologian hyödyntäminen turvallisuuskävelyssä erilaisten kansalaisryhmien toimesta Vaasan kaupunki, LSSAVI suunnittelussa, mobiiliteknologiayritykset teknologia on, testattu ja toimiva, käytäntöön syksyllä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan ohjaus ja arviointi sekä turvallisuustoimien vaikuttavuuden kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen seuranta 5.1.1/3. Selvitetään keinot lisätä alueellista ja paikallista turvallisuustietoa riskeistä ja uhkista alueellisten ja paikallisten turvallisuussuunnitelmien valmistelun tueksi sekä mahdollisuudet lisätä asukkaiden mukaan ottamista turvallisuusyhteistyöhön pilottihankkeella. Pilottihankkeessa laaditaan verkkosivusto, jonne kerätään paikallisesti tietoa alueella tehdyistä rikoksista, häiriöistä ja onnettomuuksista. Pilotoinnissa hyödynnetään jo olemassa olevia toimintamalleja tiedon keräämisessä ja esittämisessä. Toiminnan vaikutukset arvioidaan alueellisen pilottihankkeen toteuttamisen jälkeen. Otetaan kattavasti käyttöön asuinalueen ja asunnon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä laaditut tarkistuslistat ja kriteeristöt. SM, OM/rikoksentorjuntaneuvosto, STM, YM yhteistyössä alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua tekevien tahojen kanssa Pilotointi , vaikutusten arviointi HUOM! Pilottihankkeen verkkosivusto tulisi toteutuessaan kytkeä avoimen koodin kautta Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmään ( Sähköinen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus + PATIO), jotta päällekkäiseltä työltä vältytään. Vaasa on pilotoinut vuonna 2013 laajan turvallisuuskyselyn /7.-9. Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan 7/OKM, SM, OM, STM, THL 8/OKM/Nuorisoasiain neuvottelukunta, aluehallintovirastot, THL, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 9/OKM, nuorisotutkimusverkosto, Suomen Nuorisoyhteistyö -Allianssi ry, kunnallinen nuorisotyö,järjestöt ja Ennaltaehkäisevän turvallisuustyön mittarit viety osaksi sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistyötä syksyllä Mittarit myös mukana LSSAVIn kokonaisturvallisuusstrategiassa. Kouluterveyskysely on erinomainen lähde, joka tulee saattaa maksuttomaksi

13 13 kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen. 7. Varmistetaan tarvittaessa lainsäädännön keinoin kansallisesti tärkeiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta seuraavien seuranta- ja osoitinjärjestelmien pysyvyys 8. Luodaan indikaattorikori, jolla seurataan nuorten turvallisuutta 9. Laaditaan nuorten vapaa-ajalla tehtävän nuorisotyön arviointimalli Alueellinen ohjelma Toimenpiteet Kuntien lakisääteinen poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ohjaukseen ja arviointiin liittyvä organisoituminen seurakunnat, nuorten vapaa-ajan ammattilaisia kouluttavat tahot. VM, Kuntaliitto, STM, SM, TEM, YM, OKM, LVM sekä aluehallintovirastot tietolähteeksi. Nuoren turvallisuuden seurantaindikaattorit on pitkälti olemassa. LSSAVIn kokonaisturvallisuustrategian toimenpide Välittämisen koodi vahvistaa laadullista seurantaa.pilottihanketta kooridnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja se toteutunee Seinäjoen kaupungissa. Rahoitusneuvottelut loppusuoralla. Käynnistys 2013 syksy, viimeistään 2014 alku. Nuorten vapaa-ajalle tehtävän nuorisotyön arviointimalli: LSSAVIn toimialueella ko. asiakokokonaisuus on osa Sinisen kirjan arvoprosessia kyse on vapaa-ajansektorista kasvatuskumppanina ja sen jälkeen pysyvää toimintaa Nykytilan kartoitus, toiminnan kehittämisehdotukset ja ehdotusten mukaisen uusi poikkihallinnollinen organisoituminen kuntauudistusprosessi n edetessä 2015 asti. Virasto on ollut aktiivinen ja lausunut niin SOTEuudistuksesta kuin kuntauudistuksesta sekä laatinut esityksensä erilaisiin erillisiin ministeriöiden toimeksiantoihin aihealueeseen liittyen. Kaikki viraston lausunnot löytyvät internet-sivustolta. Kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyön

14 Sähköisen, dynaamisen, kansalaislähtöisen hyvinvointi- ja turvallisuusportaalin kehittäminen 69. Kansalaisosallisuus hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilan arvioinnissa - perinteinen ja sähköinen kansalaisraati 70. Hyvinvointipalvelujen valvojien sähköistetty havainnointi VM, PSAVI, LSSAVI, PPSHP, Kuntaliitto, STM, SM, TEM, YM, OKM, LVM Vaasan yliopisto, OM, Vaasan kaupunki, LSSAVI, järjestöt, mobiiliteknologiayritykset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto suunnittelun avuksi on laadittu malli, kuntien kanssa on käyty keskusteluja mallin etenemistä, LSSAVIn on toimitettu määräaikaan mennessä kiitettävä määrä kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmia, uuden suunnittelumallin omaksuneita pilottikuntia nostetaan esiin eri tilaisuuksissa, laaja kuntakierros toteutetaan loppuvuodesta 2013 tai alkuvuodesta Syksyllä 2013 on Sinisen kirjan päätapahtuma, nuorten osallisuutta vahvistava laaja messu- ja konferenssitapahtuma Knowhow Get a Life!, jolloin tavoitetaan 9000 nuorta. Parhaillaan käynnissä oleva sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuustietotuotannon kehittämistyö arvioidaan uudelleen ja olemassa oleva työ hyödynnetään yhteisessä kokonaishankkeessa. Suunnittelu on käynnissä, toteutus Etenee erinomaisesti: patio ja sähköinen hyvinvointi- JA JATKOSSA MYÖS turvallisuuskertomus, toisiinsa nivoutuva kehittämistyö. Kyseessä on Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä. Sähköinen kansalaisraatipilotti 2013,turvallisuuskansalaisraati 2013 Suunnitelma on valmis. Toteutus aikaisintaan syksyllä Suunnittelussa mukana OM/Ota Kantaa.fi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa pilotoidaan eri

15 15 Turvallisuusviestintä 71. ja 30. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit: Palvelutuottajien ( yksityisen ja julkisen)henkilöstön sähköistetty havainnointi ja siihen liittyen omaisten havainnointimahdollisuuksien laajennus sekä pelastustoimen ajankohtaisen tiedonsaannin ja välittämisen parantaminen 5.1.2/6. Kehitetään turvallisuusviestintää selkokieliseksi turvallisuuspalveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Heikosti suomen tai ruotsin kieltä osaavien henkilöiden asema tulee huomioida paremmin kansalaisten turvallisuuteen liittyvässä viranomaisviestinnässä. Tavoite huomioidaan myös kotoutumislaissa säädetyssä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatoiminnan ohjeistuksessa. Alueellinen ohjelma Toimenpiteet ja 63. Perustetaan alueellinen viranomaisista koostuva viestintäväen verkosto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle Vaasan kaupunki, muut benchmarkkaavat toimijat, LSSAVI/POL ja Pel. ja var. vastuualueet SM, Poliisihallitus, Hätäkeskuslaitos, alueelliset pelastuslaitokset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä vastuualueilla valvontatyössä sähköistä havainnointia ja raportointia, ensimmäinen pilottivastuualue POL vuonna Pilotoinnin käynnistys siirtyy 2013 loppuun tai 2014 alkuun. Sähköinen havainnointijärjestelmän pohjatyö on tehty Sähköistetty havainnointi on käytössä kodinhoidossa. Parhaillaan (2012) järjestelmää kehitetään mm. omaishavainnoinnin sekä pelastustoimikytkennän osalta. Hankesuunnitelma on valmis ja rahoitusta on haettu eri lähteistä.. Rahoitusneuvottelut jatkuvat mm. TEKESin kanssa Pelastusjohtajien kanssa on pidetty viranomaisyhteistyökokous keväällä teema osa myös tätä kokousta. Järjestetty tulvaseminaari ja tulossa myrskyseminaari , viestintänäkökulma. Turvallisuusviestinnän teemaryhmän tueksi muodostettavan verkoston ja sen toimintamallin luominen 2013 kevään aikana. Turvallisuusviestinnän strategia ja suunnitelma 2013 loppuun mennessä.

16 Osallistutaan valtakunnallisiin teemakohtaisiin turvallisuusviestinnän kampanjat 62. Laaditaan alueellisten hankkeiden viestintäsuunnitelma; suunnitelma turvallisuusviestinnän teemaryhmässä toteutettavien toimenpiteiden pohjalta 64. Valmiustoimikuntien viestinnän tehostaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä ja kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän sihteeristö (tarpeen mukaan) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä ja kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän sihteeristö sekä toimenpiteiden vastuutahot Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/turvallisuusviestintäteemaryhmä yhteistyössä Pel. ja var. vastuualueen sekä alueellisten valmiustoimikuntien kanssa. Asetetaan mittarit turvallisuusviestinnän tulosten todentamiseksi. Teemaryhmä huomioi jatkotyössä kansallisten toimenpiteiden tavoitteet Turvallisuusviestinnän osalta toimenpiteet ajankohtaistuvat syksyllä Kokonaiskoordinoinnin toimesta on luotu LSSAVIn toimialueen kokonaisturvallisuustyön sähköinen työtila, joka on parhaillaan koekäytössä.. Syys- marraskuussa työtilaa kehitetään. Jatkuvaa toimintaa Toimenpiteiden etenemisen mukaan sovitaan toteutustavat, aikataulut ja vastuuhenkilöt (tässä voi hyödyntää laajempaa alueellista viranomaisviestintäväen verkkoa), jatkuu 2015 loppuun saakka. Toimintamalli käytössä koko ajan. Viestinnän nykykäytännöt, viestinnän kehittämistarpeiden analysointi ja viestinnän toimivuuden harjoittelu valmiusharjoitusten yhteydessä. Ajankohtaistuu syksyllä Ajankohtaisia teemoja tukeva viestintä: tulvaseminaari huhtikuussa 2013 ja myrskyseminaari syyskuussa 2013.

17 17 Maahanmuuttajien turvallisuus Parannetaan maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta ja lisätään heidän luottamustaan viranomaisiin 5.1.2/4. Käynnistetään yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa kampanja rasististen rikosten ilmoittamiskynnyksen madaltamisesta / 5. Toteutetaan maahanmuuttajataustaiselle väestölle kohdistettu kysely, jolla saadaan tietoa heidän turvallisuuden tunteen kehityksestä ja niistä heihin kohdistuneista rikoksista, joista ei tehdä ilmoitusta poliisille. Kysely toteutetaan niin, että se saavuttaa kohderyhmän ja sen tuloksia voidaan vertailla laajasti väestölle tehtävien kyselyiden tuloksiin. Turvallinen oppimisympäristö 5.3/10. Varmistetaan, että koulukiusaamista ehkäisevä KiVa Koulu - hanke otetaan käyttöön kattavasti, ja sen tuloksellisuutta seurataan kaikissa kouluissa. Laajennetaan MLL:n, Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteistyösopimukseen perustuvaa Koulurauha-hanketta. SM, maahanmuuttajajärjestöt Alueellinen ohjelma; ELYkeskukset/ETNO-työryhmät ( Pohjanmaat ja Keski-Suomi/Pirkanmaa) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. OKM, OPH 2012 ja 2013 jatkuva toiminta Alueella yhteistyö ETNO työryhmien kanssa. Tiivistettävä yhteistyötä eteenpäin säännöllisin väliajoin niin, että niiden tulokset ovat käytössä samanaikaisesti koko väestölle suunnattujen kyselyjen tulosten kanssa. Pysyvää toimintaa. Tarkistetaan KiVA-koulu hankkeen ja Koulun työrauha hankkeen kattavuus LSSAVIn alueella syyskuun 2013 aikana. LSSAVi on ollut aloitteellinen koulukiusaamiseen puuttumisen tehostamisessa esim. sovittelun avulla. Aihe on keskeisesti esillä LSSAVin opetushenkilösötn täydennyskoulutuksessa sekä teeman sisällä OSAAVA-ohjelmissa.

18 18 5.3/11. Uhkailu- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen edellyttää luotettavaa ja ajantasaista tietoa siitä, millaisia tilanteita oppilaitoksissa on. Kehitetään oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaa niin, että käytettävissä on luotettavaa tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyydestä ja ilmenemismuodoista. Kehitetään seurantamenettely, jolla kootaan tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteista oppilaitoksissa. Alueellinen ohjelma: ESIINNOSTETTU TOIMENPIDE: Lapsen ja nuoren, vanhemman tai koulun henkilökunnan omavalvonta, tavoitteena mahdollistaa ajantasainen tiedonsaanti koulun turvallisuustilanteen kehittämisestä. 5.3/12. Pelastuslaitokset tehostavat koulujen omatoimisen varautumisen ohjausta ja varmistavat, että SM julkaisussa 40/2009 esitetyt suositukset on toteutettu kattavasti. Tavoitteena on, että pelastuslaitokset seuraavat alueen oppilaitosten harjoitusten toteuttamista vaaratilanteiden varalle ja lähettävät tarvittaessa oppilaitoksille muistutuksen, jos harjoitusten väli kasvaa liian pitkäksi. OKM, OPH, poliisi oppilaitosten ammattijärjestöt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, pilottikoulu, mobiiliteknollogian tuottava yritys, ko.kunnan pelastustoimi SM, OPH, alueelliset pelastuslaitokset yhteistyössä SPEK:n kanssa Toimintamalli valmis 2013, käyttöönotto vuoden 2015 LSSAVIN TOIMIALUEEN POLIISILAITOSTEN TILANNEKATSAUS, liittyy alueelliseen toimenpiteeseen 16 b. Pirkanmaan poliisilaitos Poliisilaitoksella on luotu yhdyshenkilöverkosto kaikkien alueen koulujen kanssa, jolloin koulujen on mahdollista olla yhteydessä tutun poliisimiehen kanssa. Yhdyshenkilön tehtävä on vuorovaikutus koulujen kanssa ja mm. tässä mainittujen tilanteiden seuranta. Seuranta on tilastollisesti osa muuta rikollisuuden tilannekuvan seurantaa. Suunnittelu ja testaus , suunnittelu käynnistyy syksyllä Pysyvää toimintaa. 1. raportointi 2013, tämän jälkeen säännöllisin väliajoin. LSSAVIN TOIMIALUEEN PELASTUSJOHTAJIEN TILANNEKATSAUS, liittyy alueelliseen toimenpiteeseen 16 b.

19 19 Pelastuslaitokset raportoivat säännöllisesti harjoitusten toteuttamisen tilanteesta ja kattavuudesta alueen kunnille ja opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sisäasiainministeriölle. Järjestelmä kehitetään yhdenmukaiseksi koko maahan. Parannetaan julkisten tilojen turvallisuutta ja viihtyvyyttä 5.4.1/13. Selvitetään mahdollisuudet kieltää alkoholin nauttiminen lasten leikkipaikoilla. Tehostetaan järjestyslainnojalla tapahtuvaa alkoholin nauttimisen valvontaa lasten leikkipaikoilla. Selvitetään, miten kokoontumislain mukaan toteutuvat tosiasiallisen järjestäjän vastuut sosiaalisen median välityksellä koolle kutsutuissa tilaisuuksissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen varmistamiseksi /14. Otetaan käyttöön käytännössä hyviksi osoittautuneita, eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kauppakeskusten ja vastaavien tilojen turvallisuuden ja asioinnin turvallisuuden parantamiseksi sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi. Esimerkkinä voidaan mainita Espoossa 2010 käynnistynyt kauppakeskusten turvallisuushanke, jonka tuloksena syntyivät kirjalliset ohjeet yhteistoimintamalliksi järjestyshäiriöiden ja rikosten torjuntaan, ohjeet kauppakeskusten työntekijöille sekä kauppakeskusten turvallisuusopas. SM 2013 Poliisi, pelastustoimi, kauppakeskukset ja niistä vastuussa olevat yhtiöt, kaupungit ja kunnat sekä palvelualojen ammattiliitto PAM LSSAVI/yritysten ja työpaikkojen turvallisuus -teemaryhmä, Pysyvää toimintaa LSSAVI osallistuu kaavoitusprosessesseihin ennakoivassa ja informaatio-ohjaavassa roolissa. Suunnitelmien osalta on korostettu turvallisuusnäkökulman huomioimista. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulman nostaminen rakennetun ympäristön suunnitteluun on vahva painopistealue jatkossa. Sosiaalisten vaikutusten arviointia kehitetään. Liittyy kuntien toiminnan tukemiseen niin hyvinvointi- ja turvallisuus- kuin valmiussuunnittelun osalta. Asia liittyy niin yritysturvallisuuden

20 20 Alueellinen ohjelma: Toimenpide-esitykset nostetaan yritysten ja työpaikkojen turvallisuus -teemaryhmän käsittelyyn alueellisen toimeenpanon suunnittelua varten. Kansallisten nimettyjen tahojen lisäksi toimintaan suunnitteluun kytketään mukaan kauppakamarit ja alueelliset yrittäjäjärjestöt. kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt teemaryhmän työhön kuin myös laajemmin kokonaisturvallisuustyöhön. Keski-Pohjanmaa: Kokkolan kaupungin ja Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisin yhteistyönä on 2013 käynnistetty Kotikortteli -hanke, minkä tarkoituksena Kokkolan ydinkeskustan turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen yhteistyössä kaupungin toimijoiden, poliisin ja alueen yrittäjien ja asukkaiden kanssa. Ympäristöturvallisuuteen ja rikosten torjuntaan vaikutetaan yrittäjien ja alueen asukkaiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä sekä miljöösuunnittelulla. Rikosten torjunnassa pohjana käytetään CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) - toimintamallia, johon sisältyy useita eri rikosten ennaltaehkäisyä korostavia ajattelutapoja ja teorioita. Tarkoituksena vaikuttaa niin ydinkeskustan liikkumisturvallisuuteen kuin kauppojen asiointiturvallisuuteen. Hankkeelle haettiin Rikoksentorjuntaneuvoston rahoitusta 2013, mutta sitä ei saatu. Hanke käynnistetään rahoituksen puitteissa syksyllä Oleellisena osana hanketta on kaupungin teknisen toimen ja kaavoituksen (kaup. arkkitehti) mukanaolo. Kotikortteli -hankkeella on liittymäpintaa Keski-Pohjanmaalle 2012 perustetun yritysturvallisuusfoorumin

Toteumatilanne 15.8.2013 on kirjattu punaisella. Toteumatilanne 20.8. 2014 turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet)

Toteumatilanne 15.8.2013 on kirjattu punaisella. Toteumatilanne 20.8. 2014 turkoosilla ( tässä koosteessa vain kansalliset avia koskevat toimet) Tämä toimenpidesalkku on alueellisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategian 2012 2015 toimenpidesalkku. Toimenpidesalkussa yhdistyvät kansalliset ja alueelliset toimenpiteet

Lisätiedot

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta esimerkkinä Hyvinvoinnin ja turvallisuuden toiminnan ohjausjärjestelmä & Välittämisen koodi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano pelastustoimessa toimenpide 12

Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano pelastustoimessa toimenpide 12 Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano pelastustoimessa toimenpide 12 Pelastustoimen kehittämispäällikkö Jussi Rahikainen Helsinki 15.11.2012 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ

ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ ARJEN TURVAA YHTEISTYÖLLÄ Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalli Lahti 24.1.2012 Anneli Taina Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla

Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla Kommenttipuheenvuoro Jari Saarinen Hyvinvointipalveluyksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri LSSAVI

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014

Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen. Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Selkokielisen turvallisuusviestinnän kehittäminen Kaisa Huikuri, Selkoseminaari 30.1.2014 Tavoitteena ennaltaehkäistä turvallisuusongelmia Sisäministeriössä Selkokielinen turvallisuusviestintä -hanke 2013

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisturvallisuuden ja varautumisen sanastoluonnoksesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto kokonaisturvallisuuden ja varautumisen sanastoluonnoksesta Lausunto LSSAVI/2784/05.09.00/2014 Länsi- ja Sisä- Suomi 28.5.2014 Sanastokeskus Riina Kosunen Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Lausuntopyyntönne 30.4.2014 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Arjen turvallisuus kylissä. Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011

Arjen turvallisuus kylissä. Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011 Arjen turvallisuus kylissä Outi Tikkanen ja Sirpa Pekkarinen Kylä auttaa ja välittää kriisissä SYTY:n neuvottelupäivät 20.5.2011 Kylä auttaa ja välittää kriisissä hanke 2009-2011 Hallinnoi Suomen Kylätoiminta

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan turvallisuusklusteri Petri Murtomäki turvallisuusklusterin koordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Taustaa Pirkanmaan Turvallisuusklusteri on syntynyt maakuntajohtaja Esa Halmeen aloitteesta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto

KEURUUN KAUPUNKI. _ Lausunto 13.8.2014. Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto. Tuija. Koivisto Lausunto 13.8.2014 Sisäministeriö Pl 26 00023 Valtioneuvosto Viite: Toimenpidepyyntö 17.6.2014 SM021:00/2013 Lausuntona raportista Päätöksiä turvallisuudesta. Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMASTA LAADITTU KOOSTE SISÄISEN TURVALLISUUDEN III-OHJELMASTA

KUNTANÄKÖKULMASTA LAADITTU KOOSTE SISÄISEN TURVALLISUUDEN III-OHJELMASTA 1(7) KUNTANÄKÖKULMASTA LAADITTU KOOSTE SISÄISEN TURVALLISUUDEN III-OHJELMASTA YLEISTÄ Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan olotilaa, jossa väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 24.9.2012 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten?

Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntamarkkinat 20 v - Paikallinen turvallisuussuunnittelu seminaari Suunnitelma tehty, mitä sitten? Kuntatalo B3.3, 11.9.2013 Jussi Rahikainen, pelastustoimen kehittämispäällikkö Suunnitelmallinen turvallisuusyhteistyö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 24.10.2012 Päätöksen perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi toimeenpano Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229.

5.9.2011. Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. 5.9.2011 YRITYSTURVALLISUUDEN KANSALLINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika 15.8.2011 klo 14.00 15.30 Paikka Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, kokoushuone 229. Läsnä Ritva Viljanen, SM, puheenjohtaja Hollmén Jyrki,

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta

6.9.2013 Marina Palace. aluehallintovirastosta 6.9.2013 Marina Palace Ajankohtaista Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Johtaja Mikael Luukanen 6.9.2013 1 Valtion aluehallinto Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Tilannekuvia kriisityöstä 2015 EKTURVA. yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa. Valmiuspäällikkö Joni Henttu EKTURVA

Tilannekuvia kriisityöstä 2015 EKTURVA. yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa. Valmiuspäällikkö Joni Henttu EKTURVA Tilannekuvia kriisityöstä 2015 yhteistoimintaa Etelä-Karjalassa Valmiuspäällikkö Joni Henttu Kokonaisturvallisuutta Etelä-Karjalassa KOKONAISTURVALLISUUS ETELÄ- KARJALASSA Kokonaisturvallisuus on tavoitetila,

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? Kutsu seminaariin ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? 24.-25.9.2012, Vaasa Hyvät vastaanottajat Sisäasiainministeriö järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET

TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET TULEVAISUUDEN PELASTUSLAITOKSET Joensuu 17.2.2011 AIHEET Hallituksen linjaukset toimintakykyhankkeen osalta Pelastustoimen kehittäminen 2 HALLITUKSEN ILTAKOULU Iltakoulukäsittely 19.5.2010 Hallituksen

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot