Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tilannekatsaus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 155 Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, 10 Linda Järvensivu 157 Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle Avustushakemus, Lautamiespäivät 2015 Rovaniemellä Terveydenhoitajan viran täyttölupa Lisätalousarvio vuodelle valtionavustus 15 saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, saamenkieliseen päivähoitoon sekä kielipesätoimintaan 162 Työterveyshuolto Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen investointeihin (sydänmonitori-defibrillaattori) 164 Suunnitelma Ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen 20 kunnassa 165 Lappi-sopimuksen mukaisten hanke-esitysten tekeminen 22 Lapin Liitolle 166 Sähköliittymien hankinta Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnan edustajan nimeäminen Perustuslakivaliokunnan 30 kuulemiseen 171 Keskusteluasia, Teno-lausunto 31

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Porsanger Veikko 10:00-12:05 Kunnanhallituksen pj. Kordelin Marjatta 10:00-12:05 Jäsen Aikio Mika 10:00-12:05 Jäsen Lukkari Maritta 10:00-12:05 Jäsen Vuolab Marketta 10:00-12:05 Varajäsen Nordberg Aulis 10:15-12:05 Valtuuston pj. Poissa Valle Henry Kunnanhallituksen vpj. Tapiola Ilmari Jäsen Guttorm Rauna Jäsen Härkönen Esko Varajäsen Sujala Antti Varajäsen Lukkari Henna Varajäsen Aikio Elle Kaaren Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Länsman Vesa Varajäsen Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-12:05 vt. kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 10:00-12:05 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 10:00-12:05 Tulkki Allekirjoitukset Veikko Porsanger puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Marketta Vuolab Mika Aikio Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 150 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 151 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Vuolab ja Mika Aikio.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 152 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Kunnan edustajan nimeäminen Perustuslakivaliokunnan kuulemiseen sekä Keskusteluasia, Teno-lausunto. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena täydennettynä puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 153 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 154 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Aimo Guttorm Utsjoen kunta/ Utsjoki Perttilä Jussi ja Kirkonkylä Perttilä Marja-Sisko Kunta-Onnela (määräala 2000m2) RN:0 12:24 Häikiö-Ollila Rauni Hyyryläinen Kaija/ Utsjoki Hyyryläinen Olli-Pekka Nuorgam (sukulaisluovutus, Leporanta lahja, määräosa 1/6) RN:o 16:9 Kristiansson Arvo Moisio Alex/ Utsjoki Moisio Tuomo Kirkonkylä (lahja, sukulaisluovutus) Kalapaikka RN:o 16:28 Lauerma Jussi Hoika Lempi Siiri/ Utsjoki Lukkari Nils Eric Kirkonkylä (määräala 3700 m2, Rohtu sukulaisluovutus) RN:o 23:30 Lauerma Jussi Utsjoen kunta/ Utsjoki Inkinen Sari KirkOnkylä (määräala 2450 m2) Utsjoen valtionmaa RN:o 100:2 Lehikoinen Mari Hurme Pekka/ Utsjoki Hirvonen Leena ja Outakoski Hirvonen Matti Näykkivä II (määräosa 4320 m2) RN:o 21:29 Lehikoinen Mari Hurme Matti/ Utsjoki Haarala Jani, Outakoski Kähkönen Jenni ja Näykkivä II Haarala Jaakko-Juhani RN:o 21:29 (määräosa 1/4) Lehikoinen Mari Haarala Eija/ Utsjoki Haarala Jani, Outakoski Kähkönen Jenni ja Näykkivä II Haarala Jaakko-Juhani RN:o 21:29 (sukulaisluovutus, lahja, 1/4)

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 155 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, Linda Järvensivu 159/ /2014 Kh 156 Linda Järvensivu on pyytänyt eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kirje perusteluineen on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - valtuusto myöntää Linda Järvensivulle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä, - valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan uuden jäsenen vaalin. Jakelu Valtuusto

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2013 Kh 157 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2014 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään Yhden veroprosentin kunnallisveron tuotto vuodelle 2013 on ollut noin euroa. Vuodelle 2014 veroprosentti on 20,75. Talousarviossa on arvioitu vuoden 2014 kunnallisveron kertymäksi noin euroa. Kunnalla on mittavia investointeja kuluvina vuosina. Korkean tuloverorosentin johdosta tällä hetkellä on parempi hakea säästöjä muilla tavoin kuin veroprosenttia korottamalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2015 tuloveroksi 20,75 prosenttia. Jakelu Valtuusto

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle / /2013 Kh 158 Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuonna 2015 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat: Min. Max. Utsjoella ka. % % v Lapissa Yleinen kiinteistövero 0,60 1,35 1,10 1,15 Vakituisen asunnon kv. 0,32 0,75 0,65 0,43 Muiden asuinrakennusten 0,60 1,35 1,25 1,04 - enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asunnon kv Voimalaitosten 2,85 - Rakentamaton rak.paikka 1,00 3,00 1,50 Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava: Verotusarvo Min% Max% Yleinen kiinteistövero , , ,06 Vakituisen asunnon kv , , ,22 Muiden asuinrakennusten , , ,58 Rakentamaton rak.paikka ,80 396, ,55 Yhteensä , , ,41 Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2013 oli euroa. Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2014 kertyvän noin euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,10 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 Muiden asuinrakennusten kv 1,25 Rakentamaton rak.paikka 1,50 Jakelu Valtuusto

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Avustushakemus, Lautamiespäivät 2015 Rovaniemellä 141/ /2014 Kh 159 Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenet järjestävät vuosittain kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuonna 2015 järjestämisvuorossa ovat Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Järjestäjät pyytävät Utsjoen kunnanhallitusta tukemaan tapahtumaa 300,00 eurolla. Kunnanhallitus päättää, että avustusta ei myönnetä. Jakelu Suomen maallikkotuomarit ry

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Terveydenhoitajan viran täyttölupa Kh 160 Perusturvajohtaja Kirsi Solmari on valmistellut terveydenhoitajan viran täyttölupahakemuksen kunnanhallitukselle. Täyttölupaa haetaan alkaen, ja viran palkkakustannukset sisältyvät talousarvioon. Hakemus on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää terveydenhoitajan viran täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. Jakelu Perusturvajohtaja Kirsi Solmari

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisätalousarvio vuodelle valtionavustus saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, saamenkieliseen päivähoitoon sekä kielipesätoimintaan 147/ /2013 Petultk Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on saatu valtionavustusta vuodelle 2014 yhteensä enintään ,50, päivähoitoon yhteensä enintään ,85 ja kielipesätoimintaan yhteensä 62,568,50. Valtionavustukset korjataan talousarvioon päätösten mukaisiksi. Lisätalousarvio: Sosiaali- ja terveystoimi Tulot Menot - Varsinainen toiminta 4310 Utsjoen saamenkiel. päiväkoti 3330 Muut tuet ja avustukset , Karigasniemen päiväkoti 3330 Muut tuet ja avustukset ,89- Varsinainen toiminta yht , Projektit 6410 Perhetyö 3330 Muut tuet ja avustukset 4.027, Kielipesä Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset 4.712, Kielipesä Karigasniemi 3330 Muut tuet ja avustukset , Saamenkiel. terveydenhoitaja 3330 Muut tuet ja avustukset 5.343, Saamenkiel. kotisairaan- hoitaja 3240 muut th:n maksut 3330 Muut tuet ja avustukset menot Auttaja-aslak Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset 4.382, Hoivatyöntekijä 3330 Muut tuet ja avustukset menot 3.893, , Toiminnanohjaaja 3330 Muut tuet ja avustukset , Auttaja-aslak Karigasniemi 3330 Muut tuet ja avustukset 5.261,25 Projektit yhteensä , ,50

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen varsinaisen toiminnan tuloja lisätään yht ,89 ja sosiaali- ja terveystoimen projektien tuloja pienennetään yht ja menoja pienennetään yht ,50. Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan lisätalousarvion ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kh 161 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle 2014 yllä olevan laskelman mukaisesti (netto ,61 ). Jakelu Valtuusto

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työterveyshuolto 138/ /2014 Petultk Perusturvalautakunta on päättänyt sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä terveydenhoidon (440) tulosalueelle seuraavia muutoksia: Varmistetaan työterveyshuollon palvelut siten, että siirretään terveydenhoitajan 80% työpanos Utsjoen terveydenhoidosta (4400) työterveyshuoltoon (4430), samoin kohdennetaan terveyskeskuslääkärin työpanoksesta 20% työterveyshuoltoon. Lisäksi seuraavien työtekijöiden työpanokset ja palkkakustannukset siirtyvät osittain työterveyshuoltoon: - fysioterapeutti 10% - laboratoriohoitajasta 13% - kanslisti 13% Tuloissa on huomioitu, että kunnan työntekijöiden työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoito. Kustannukset katetaan tuloina, jotka arvion mukaan ovat Erinäistä syistä johtuen mm. työntekijävajeen takia työterveyshuoltoa ei ole pystytty järjestämään uuden suunnitelman mukaan. Työterveyshuoltoon siirretyt/ varatut palkkakustannukset palautetaan entisen toiminnan mukaisiin toimintoihin ja myös työterveyshuollon tulot korjataan. Lautakunta voi taloussäännön 2 :n mukaisesti päättää tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Muutokset saavat olla enintään 10% lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Työterveyshuoltoon varatut palkat esitetään tehtäväksi taloussäännön 2 :n mukaisina määrärahasiirtoina seuraavasti: 4430 Työterveyshuolto kuel, sotu ym.maksut Työterveyshuollosta siirrettäväksi Terveydenhoito Utsjoki-Nuorgam Avosairaanhoito

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Laboratoriopalvelut Kuntoutus Yhteensä mr-siirtoja Lisätalousarviolla esitetään työterveyshuollon tuloja alennettavaksi : 4430 Työterveyshuolto 3130 työterveyshuollon maksut työterveyshuollon maksut yhteensä Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi työterveyshuollon tilanteen, hyväksyy taloussäännön 2 :n mukaiset määrärahasiirrot ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvion, jossa työterveyshuollon tuloja alennetaan toiminnan mukaiseksi. Kh 162 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle euroa (tulojen vähennys). Jakelu Valtuusto

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen investointeihin 2014 (sydänmonitori-defibrillaattori) 179/ /2013 Petultk Utsjoen terveyskeskuksessa käytössä ollut sydänmonitori on uusimisen tarpeessa sekä käyttöluotettavuuden (jouduttu huoltamaan useita kertoja) ja päivitysten osalta. Utsjoen terveyskeskuksen vanhan defibrillaattorin hajottua, hankittiin tilalle toinen puoliautomaattinen defibrillaattori. Kuitenkin näissä olosuhteissa (pitkät välimatkat, mahdolliset ambulanssityhjiöt) on terveyskeskuksessa oltava valmius ensihoitaa vakavia henkeä uhkaavia tilanteita, jolloin laitteessa olisi oltava nykyisten ominaisuuksien lisäksi ulkoinen tahdistus mahdollisuus, uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden mittausmahdollisuus (kapnometri) sekä samassa laitteessa oleva defibrillaattori. LIFEPAK-15 -monitori - defibrillaattorista on pyydetty tarjousta, joka on alv. Valmistelija: vastaava lääkäri Heidi Eriksen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää valtuustolle :n lisämäärärahan hyväksymistä v investointeihin sydänmonitori - defibrillaattorin hankintaan. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 163 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan v investointiohjelmaan euroa sydänmonitori - defibrillaattorin hankintaan. Jakelu Valtuusto

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Suunnitelma Ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa 137/ /2014 Petultk Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Lain 5 velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Utsjoella suunnitelma on laadittu osana Ikäihminen toimijana - vanhuspalvelulain toimeenpano-hanketta ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kehittäjätyöntekijä Sari Korhonen, avopalvelunohjaaja Anu Puustinen sekä vanhusneuvoston jäsenet Marjut Mellanen, Leena Aikio, Irma Alastalo, Pekka Pyrhönen, Ursula Waltari ja Marketta Vuolab. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelman sisältämät arviot, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset on koottu haastattelujen perusteella. Haastateltavina oli 42 henkilöä, jotka edustivat ikäihmisiä, heidän läheisiään, kuntapäättäjiä sekä vanhustyössä toimivaa henkilökuntaa. Liitteenä Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa ja Toimenpideohjelma. Valmistelija: avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 164 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Liitteet Liite 2 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa Liite 3 Toimenpideohjelma Jakelu Valtuusto

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lappi-sopimuksen mukaisten hanke-esitysten tekeminen Lapin Liitolle 156/ /2014 Kh 165 Lapin liitto on pyytänyt mennessä Lappi -sopimuksen mukaisia hanke-esityksiä toimeenpanosuunnitelman valmistelua varten. Esitykset voivat olla infrastruktuuri-, kehittämis- tai koulutushankkeita. Niiden on oltava ns. rahoitusvalmiita eli kunta- ja muun julkisen rahan osuudet ovat selvillä. Lisäksi on mahdollista ottaa esille tärkeitä maakunnallista edunvalvontaa edellyttäviä asioita. Esitettävät hankkeet pyydetään luokittelemaan Lappi -sopimuksen strategisten valintojen mukaisesti. Lisäksi Lapin liitto pyytää kuntia toimittamaan mahdolliset saamelaiskulttuuriin liittyvät tai saamelaisten kotiseutualuetta koskevat hankkeet vuosille Lapissa maakuntaohjelmaan kuuluu saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuriosio. Lapin liiton pyyntö on oheismateriaalina. Vuosina Utsjoen kunnassa panostetaan elinkeinoelämän kehittämiseen paikallisten vahvuuksien pohjalta. Näitä vahvuuksia ovat saamen kieli ja kulttuuri sekä vahva rajakauppa. Kehittämistoimilla vahvistetaan toimintaedellytyksiä, jotka luovat uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Lisäksi kehittämistoimet tähtäävät kylien vetovoimaisuuteen, palveluiden monipuolistamiseen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Utsjoen kunta esittää toimeenpanosuunnitelmaan kahta hankekokonaisuutta: Ailikaskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen (kieli ja kulttuuri) sekä Utsjoki mallin kehittäminen (rajakauppa). AILIKASKESKUKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS (Hankkeet 1-3) Ailikaskeskusta on kehitetty vuodesta 2006 lähtien ja siihen liittyen on kunnostettu, tai on kunnostuksen alla, kaksi vanhaa koulurakennusta. Vuonna 2009 Utsjoen kunnanvaltuusto teki aloitteen kielikeskuksen perustamisesta Utsjoelle. Tähän liittyen on tehty taustaselvitykset, liiketoimintasuunnitelma ja ollaan kokoamassa yhteistyöverkostoa ja tekemässä toimintasuunnitelmaa. Ailikaskeskuksen kehittämiseen liittyen valmistellaan myös saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen aloittamista Utsjoella. Ailikaskeskuksen kehittämisen pitkän aikavälin tuloksena Utsjoki vahvistuu saamen kieleen pohjautuvien työpaikkojen ja innovaatioiden paikkakuntana ja kielestä ja kulttuurista on tullut vahva elinkeino Utsjoen kuntaan. Saamenkielisten palveluiden ja vapaa-ajan toiminta on lisääntynyt. Vuosina (2017) toteutetaan seuraavat Ailikaskokonaisuuteen liittyvät hankkeet: HANKE 1: Áilegas giellasiida / Saamen kielen ja kulttuurin keskus Ailikas (hankekoodi ) Rahoitushakemus on jätetty ESR ohjelmaan, toimintalinja

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanke liittyy Lappi -sopimuksen strategiseen valintaan II: Rakennemuutokseen vastaaminen - tehemä pois. Lisäksi se liittyy saamelaiskulttuuriosion strategiseen valintaan 5: Kieli ja kulttuurinen rikkaus, jossa se on määritetty yhdeksi kärkihankkeeksi 'Luodaan edellytykset pysyvän kielikeskuksen perustamiseksi Utsjoelle'. Hanke vastaa myös useaan muuhun strategiseen valintaan. Hankkeen ideana on luoda edellytykset pysyvän saamen kielikeskuksen, Áilegas giellasiidan / Ailikas kielisiitan, perustamiseksi Utsjoelle. Sen tehtävinä on vahvistaa saamenkielisten ja saamelaiskulttuurinmukaisten palveluiden paikallista, alueellista, valtakunnallista ja rajat ylittävää saatavuutta sekä tukea oppimisverkostojen kautta koulutuksen kohdentamista työelämän tarpeisiin. Toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen julkisen sektorin, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen tuloksina Utsjoella on pysyvä saamen kielikeskus ja monikulttuurisuuden huomioiva palvelustrategia. Saamenkielisten ja saamelaiskulttuurin mukaisten palveluiden saatavuus on parantunut. Utsjoen yhteispalvelupiste tarjoaa valtakunnallisesti saamenkielisiä palveluja (valtion ja kunnan palvelut). Hankkeen rekrytointikampanjoinnin ja työntekijöiden oppimispolkujen tuloksena saamenkielisen henkilökunnan määrä on lisääntynyt. Utsjoelle on syntynyt 4 uutta työpaikkaa ja 2 yritystä saamen kielellä tarjottavien palveluiden ympärille. Utsjoella saamenkielinen vapaa-ajantoiminta on lisääntynyt huomattavasti ja Utsjoki tunnetaan viihtyisänä ja vetovoimaisena asuin- ja työskentelypaikkana, jonka muuttoliike on kääntynyt Utsjokea kohti. Erityisesti paluumuutto on lisääntymässä. Hankkeen kesto on ja budjetti (ESR ja valtio ja kunnat ). HANKE 2: Cuojat Juoigga Livduu Leud'de! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus (hankekoodi , päähakija Saamelaisalueen aikuiskoulutuskeskus) Rahoitushakemus on jätetty ESR ohjelmaan, toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen. Hanke liittyy Lappi -sopimuksen strategiseen valintaan Rakennemuutokseen vastaaminen - tehemä pois, sekä saamelaiskulttuuriosion strategisiin valintoihin 4: Saamelaiskulttuurin mukainen koulutuspolku, 5: Kieli ja kulttuurinen rikkaus sekä 6: Lasten ja nuorten Sápmi. Hankkeen visiona on, että Utsjoella toimii korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin aikuiskoulutuslinja. Hankkeen tavoitteena on järjestää Utsjoella kaksi vuoden mittaista saamelaismusiikin aikuiskoulutusta pilottina. Hankkeessa tiivistyy koko saamelaisalueen (Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä) tarpeeseen vastaava koulutus, joka tuottaa saamelaismusiikin osaajia opetustöihin, esiintymään ja muuten edistämään saamelaismusiikin elinvoimaisuutta. Koulutus antaa valmiuksia toimia muusikkona, työllistyä saamelaismuusikkona sekä lisää tietotaitoa saamelaisalueella kulttuuritapahtumien ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä. Koulutus

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus tarjoaa saamelaisnuorille koulutusta heidän äidinkielellään. Hanke lisää erityisesti saamelaisnuorten mahdollisuuksia ja kouluttautua omalla kotiseudullaan. Vastaavaa saamelaismusiikin aikuiskoulutusta ei ole missään maailmassa ja siksi koulutus on askel ainutlaatuista koulutustarjontaa pohjoisessa. Hankkeen kesto on ja budjetti (ESR ja valtio ja kunnat ). HANKE 3: Ailikaskeskuksesta innovatiivinen oppimis- ja palveluympäristö Hanke on valmisteluvaiheessa, hakemus jätetään seuraavalla hakukierroksella. Omarahoitusvaraus on huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Hanke liittyy Lappi-sopimuksen strategiseen valintaan III: Yhteydet ovat kunnossa -tulla tänne ja toimia täällä ja täältä (erit. saamelaisten kotiseutualueen tietoliikenneyhteyksiä ja sähköisten palveluiden kehittämistä tukevat toimenpiteet). Hankkeen tavoitteena on luoda Ailikaskeskukseen, sekä kielisiitaan että musiikkisiitaan liittyvä innovatiivinen oppimis- ja palveluympäristö. Se mahdollistaa palveluiden ja koulutuksen monikanavaisen tuottamisen ja vastaanottamisen. Se laajentaa vapaa-ajan toiminnan kautta myös epävirallista oppimista. Hankkeella luodaan fyysinen oppimisympäristö Ailikaskeskukseen. Ympäristö on myös yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Hanke toteutetaan vuonna 2015 ja sen budjetti on (EAKR , kunta ). UTSJOKI MALLI KEHITTÄMISKOKONAISUUS (HANKE 4 JA JAT- KOHANKE) Utsjoki malliin liittyvän vision mukaan Utsjoen kunta on vuonna 2020 vahva ja vetovoimainen lähipalvelu- ja asumiskeskus. Rajakauppa ja vienti, rajan ylittävät toiminnot sekä Norja ja Barents osaaminen ovat kehittymisen avaintekijöitä. Utsjoen kylät ovat houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia asuinpaikkoja Norjassa työskenteleville ja heidän perheilleen, sekä houkutteleva yritysympäristö kaupan, palveluiden ja pienteollisuuden alan yrityksille. Utsjoki malli tarkoittaa asu Utsjoella - työskentele Norjassa sekä yritys Utsjoella - asiakas Norjassa tai Norjasta ajatusta. Vuosina toteutetaan seuraavat Utsjoki mallia eteenpäin vievät hankkeet: HANKE 4: Utsjoki malli -esiselvitys (hankekoodi ) Rahoitushakemus on jätetty EAKR ohjelmaan, Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Hanke toteuttaa Lappisopimuksen strategista valintaa I: Kilpailukykyä ja työtä avoimessa ja arktisessa Lapissa. Utsjoki malli edistää rajattoman kansainvälisyyden ja työvoiman liikkuvuuden tavoitteita sekä lappilaisen elinkeinoelämän suuntaamista kohti arktista, kansainvälistä toimintaa. Hankkeen kautta vahviste-

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus taan paikallisesta vahvuudesta lähtevää taloudellista kehittämistä, joka palvelee yrityskenttää myös laajemmin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä vahvistaa Utsjoen roolia rajakaupan ja Norjan viennin osaajana. Hankkeen tuloksena tunnetaan paremmin mahdollisuudet ja palvelutarpeet liittyen rajakauppaan ja Norjan vientiin sekä tunnistetaan keinot Norjan vientiin liittyvien asiantuntijapalveluiden ja osaamisen vahvistamisen osalta. Esiselvityshanke toteutetaan vuonna 2015 (aloitus mahdollisesti 2014 syksyllä) ja sen budjetti on (EAKR , kunta 8 000). Hankkeen tulosten perusteella toteutetaan varsinainen kehittämishanke. Sen alustava budjetti vuosille on (EU + valtio , kunnat ja muut ). Kunnanhallitus hyväksyy kehittämis- ja elinkeinopäällikön valmisteleman esityksen hankkeista Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille Jakelu Lapin Liitto Kehitttämis- ja elinkeinopäällikkö

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Sähköliittymien hankinta 165/09.00/2014 Kh 166 Utsjoen kunnan vesi- ja viemärilaitostoiminta on siirtynyt Inarin Lapin Vesi Oy:lle. Tämän siirron yhteydessä on siirtynyt myös toimintaan kuuluvat sähköliittymät. Kunta on ottanut näistä liittymistä sähköä katuvaloihin, jäteasemalle sekä Onnelantörmälle. Sähköliittymien siirron vuoksi kunta ei voi ottaa sähköä edellä mainituista liittymistä ja on tarpeen hankkia uudet sähköliittymät edellä mainituille toiminnoille. Uusia sähköliittymiä tarvitaan 4 kpl ja niiden hankintahinta sähkökeskuksineen ja tarvittavine muutostöineen on n Vuodelle 2014 on varattu terveyskeskuksen vuodeosaston katon korjausinvestointiin Katon korjaus ei toteudu tälle vuodelle, joten korjaukseen varatun rahan voisi siirtää edellä mainittujen sähköliittymien hankintaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen toimen vuoden 2014 investointiohjelmaan muutoksen siten, että terveyskeskuksen vuodeosaston katon korjaukseen varatusta määrärahasta siirretään euroa käytettäväksi em. sähköliittymien hankintaan. Jakelu Valtuusto

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Toimielimien päätökset Kh 167 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Sivistyslautakunta , Perusturvalautakunta , Sivistyslautakunta , Tekninen lautakunta Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Talouden katsaus Kh 168 Kuullaan talouskatsaus. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015

7 (41) 3 Talousarvion toteutuminen tammikuu 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kunnanhallitus 3 / 2015 Kokousaika 2.3.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat Liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot