Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Aika klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tilannekatsaus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja 7 kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 155 Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, 10 Linda Järvensivu 157 Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle Avustushakemus, Lautamiespäivät 2015 Rovaniemellä Terveydenhoitajan viran täyttölupa Lisätalousarvio vuodelle valtionavustus 15 saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, saamenkieliseen päivähoitoon sekä kielipesätoimintaan 162 Työterveyshuolto Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen investointeihin (sydänmonitori-defibrillaattori) 164 Suunnitelma Ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen 20 kunnassa 165 Lappi-sopimuksen mukaisten hanke-esitysten tekeminen 22 Lapin Liitolle 166 Sähköliittymien hankinta Toimielimien päätökset Talouden katsaus Tiedoksi saatettavat asiat Kunnan edustajan nimeäminen Perustuslakivaliokunnan 30 kuulemiseen 171 Keskusteluasia, Teno-lausunto 31

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Porsanger Veikko 10:00-12:05 Kunnanhallituksen pj. Kordelin Marjatta 10:00-12:05 Jäsen Aikio Mika 10:00-12:05 Jäsen Lukkari Maritta 10:00-12:05 Jäsen Vuolab Marketta 10:00-12:05 Varajäsen Nordberg Aulis 10:15-12:05 Valtuuston pj. Poissa Valle Henry Kunnanhallituksen vpj. Tapiola Ilmari Jäsen Guttorm Rauna Jäsen Härkönen Esko Varajäsen Sujala Antti Varajäsen Lukkari Henna Varajäsen Aikio Elle Kaaren Varajäsen Somby Uula-Petteri Varajäsen Länsman Vesa Varajäsen Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 10:00-12:05 vt. kunnanjohtaja, esittelijä Länsman Marja 10:00-12:05 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Esko 10:00-12:05 Tulkki Allekirjoitukset Veikko Porsanger puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Marketta Vuolab Mika Aikio Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 150 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 151 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Vuolab ja Mika Aikio.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 152 Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Puheenjohtaja esitti, että lisäasioina käsitellään Kunnan edustajan nimeäminen Perustuslakivaliokunnan kuulemiseen sekä Keskusteluasia, Teno-lausunto. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena täydennettynä puheenjohtajan esittämillä lisäasioilla.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tilannekatsaus Kh 153 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisten asioiden tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Valtuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 154 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Aimo Guttorm Utsjoen kunta/ Utsjoki Perttilä Jussi ja Kirkonkylä Perttilä Marja-Sisko Kunta-Onnela (määräala 2000m2) RN:0 12:24 Häikiö-Ollila Rauni Hyyryläinen Kaija/ Utsjoki Hyyryläinen Olli-Pekka Nuorgam (sukulaisluovutus, Leporanta lahja, määräosa 1/6) RN:o 16:9 Kristiansson Arvo Moisio Alex/ Utsjoki Moisio Tuomo Kirkonkylä (lahja, sukulaisluovutus) Kalapaikka RN:o 16:28 Lauerma Jussi Hoika Lempi Siiri/ Utsjoki Lukkari Nils Eric Kirkonkylä (määräala 3700 m2, Rohtu sukulaisluovutus) RN:o 23:30 Lauerma Jussi Utsjoen kunta/ Utsjoki Inkinen Sari KirkOnkylä (määräala 2450 m2) Utsjoen valtionmaa RN:o 100:2 Lehikoinen Mari Hurme Pekka/ Utsjoki Hirvonen Leena ja Outakoski Hirvonen Matti Näykkivä II (määräosa 4320 m2) RN:o 21:29 Lehikoinen Mari Hurme Matti/ Utsjoki Haarala Jani, Outakoski Kähkönen Jenni ja Näykkivä II Haarala Jaakko-Juhani RN:o 21:29 (määräosa 1/4) Lehikoinen Mari Haarala Eija/ Utsjoki Haarala Jani, Outakoski Kähkönen Jenni ja Näykkivä II Haarala Jaakko-Juhani RN:o 21:29 (sukulaisluovutus, lahja, 1/4)

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeutta kaupan kohteisiin.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen täytäntöönpano Kh 155 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee valvoa valtuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kunnanhallituksen tulee jättää päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Liitteenä valtuuston kokouksen asialista. Valtuuston päätökset ovat olleet nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. Kunnanhallitus suorittaa täytäntöönpanon. Liitteet Liite 1 Valtuuston kokouskutsu

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Irtisanoutuminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä, Linda Järvensivu 159/ /2014 Kh 156 Linda Järvensivu on pyytänyt eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä päivätyllä kirjeellä. Kirje perusteluineen on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että - valtuusto myöntää Linda Järvensivulle eron perusturvalautakunnan jäsenyydestä, - valtuusto suorittaa perusturvalautakunnan uuden jäsenen vaalin. Jakelu Valtuusto

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle / /2013 Kh 157 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Vuoden 2014 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään Yhden veroprosentin kunnallisveron tuotto vuodelle 2013 on ollut noin euroa. Vuodelle 2014 veroprosentti on 20,75. Talousarviossa on arvioitu vuoden 2014 kunnallisveron kertymäksi noin euroa. Kunnalla on mittavia investointeja kuluvina vuosina. Korkean tuloverorosentin johdosta tällä hetkellä on parempi hakea säästöjä muilla tavoin kuin veroprosenttia korottamalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2015 tuloveroksi 20,75 prosenttia. Jakelu Valtuusto

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle / /2013 Kh 158 Kiinteistöverolain mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa verotusmenettelylain mukaisesti varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuonna 2015 kiinteistöveron ylä- ja alarajat ovat seuraavat: Min. Max. Utsjoella ka. % % v Lapissa Yleinen kiinteistövero 0,60 1,35 1,10 1,15 Vakituisen asunnon kv. 0,32 0,75 0,65 0,43 Muiden asuinrakennusten 0,60 1,35 1,25 1,04 - enintään 0,60 % korkeampi kuin vakituisen asunnon kv Voimalaitosten 2,85 - Rakentamaton rak.paikka 1,00 3,00 1,50 Raja-arvoilla kiinteistöveron tuotto on seuraava: Verotusarvo Min% Max% Yleinen kiinteistövero , , ,06 Vakituisen asunnon kv , , ,22 Muiden asuinrakennusten , , ,58 Rakentamaton rak.paikka ,80 396, ,55 Yhteensä , , ,41 Kiinteistöveron kertymä vuodelta 2013 oli euroa. Kiinteistöveroa on arvioitu vuodelle 2014 kertyvän noin euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Yleinen kiinteistövero 1,10 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65 Muiden asuinrakennusten kv 1,25 Rakentamaton rak.paikka 1,50 Jakelu Valtuusto

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Avustushakemus, Lautamiespäivät 2015 Rovaniemellä 141/ /2014 Kh 159 Suomen Maallikkotuomarit ry:n jäsenet järjestävät vuosittain kaikille lautamiehille tarkoitetut valtakunnalliset lautamiespäivät. Vuonna 2015 järjestämisvuorossa ovat Lapin Käräjäoikeuden alueen lautamiehet Rovaniemeltä. Järjestäjät pyytävät Utsjoen kunnanhallitusta tukemaan tapahtumaa 300,00 eurolla. Kunnanhallitus päättää, että avustusta ei myönnetä. Jakelu Suomen maallikkotuomarit ry

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Terveydenhoitajan viran täyttölupa Kh 160 Perusturvajohtaja Kirsi Solmari on valmistellut terveydenhoitajan viran täyttölupahakemuksen kunnanhallitukselle. Täyttölupaa haetaan alkaen, ja viran palkkakustannukset sisältyvät talousarvioon. Hakemus on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää terveydenhoitajan viran täyttöluvan hakemuksen mukaisesti. Jakelu Perusturvajohtaja Kirsi Solmari

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisätalousarvio vuodelle valtionavustus saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, saamenkieliseen päivähoitoon sekä kielipesätoimintaan 147/ /2013 Petultk Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on saatu valtionavustusta vuodelle 2014 yhteensä enintään ,50, päivähoitoon yhteensä enintään ,85 ja kielipesätoimintaan yhteensä 62,568,50. Valtionavustukset korjataan talousarvioon päätösten mukaisiksi. Lisätalousarvio: Sosiaali- ja terveystoimi Tulot Menot - Varsinainen toiminta 4310 Utsjoen saamenkiel. päiväkoti 3330 Muut tuet ja avustukset , Karigasniemen päiväkoti 3330 Muut tuet ja avustukset ,89- Varsinainen toiminta yht , Projektit 6410 Perhetyö 3330 Muut tuet ja avustukset 4.027, Kielipesä Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset 4.712, Kielipesä Karigasniemi 3330 Muut tuet ja avustukset , Saamenkiel. terveydenhoitaja 3330 Muut tuet ja avustukset 5.343, Saamenkiel. kotisairaan- hoitaja 3240 muut th:n maksut 3330 Muut tuet ja avustukset menot Auttaja-aslak Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset 4.382, Hoivatyöntekijä 3330 Muut tuet ja avustukset menot 3.893, , Toiminnanohjaaja 3330 Muut tuet ja avustukset , Auttaja-aslak Karigasniemi 3330 Muut tuet ja avustukset 5.261,25 Projektit yhteensä , ,50

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen varsinaisen toiminnan tuloja lisätään yht ,89 ja sosiaali- ja terveystoimen projektien tuloja pienennetään yht ja menoja pienennetään yht ,50. Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan lisätalousarvion ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Kh 161 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle 2014 yllä olevan laskelman mukaisesti (netto ,61 ). Jakelu Valtuusto

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työterveyshuolto 138/ /2014 Petultk Perusturvalautakunta on päättänyt sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä terveydenhoidon (440) tulosalueelle seuraavia muutoksia: Varmistetaan työterveyshuollon palvelut siten, että siirretään terveydenhoitajan 80% työpanos Utsjoen terveydenhoidosta (4400) työterveyshuoltoon (4430), samoin kohdennetaan terveyskeskuslääkärin työpanoksesta 20% työterveyshuoltoon. Lisäksi seuraavien työtekijöiden työpanokset ja palkkakustannukset siirtyvät osittain työterveyshuoltoon: - fysioterapeutti 10% - laboratoriohoitajasta 13% - kanslisti 13% Tuloissa on huomioitu, että kunnan työntekijöiden työterveyshuoltoon kuuluu myös sairaanhoito. Kustannukset katetaan tuloina, jotka arvion mukaan ovat Erinäistä syistä johtuen mm. työntekijävajeen takia työterveyshuoltoa ei ole pystytty järjestämään uuden suunnitelman mukaan. Työterveyshuoltoon siirretyt/ varatut palkkakustannukset palautetaan entisen toiminnan mukaisiin toimintoihin ja myös työterveyshuollon tulot korjataan. Lautakunta voi taloussäännön 2 :n mukaisesti päättää tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Muutokset saavat olla enintään 10% lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Työterveyshuoltoon varatut palkat esitetään tehtäväksi taloussäännön 2 :n mukaisina määrärahasiirtoina seuraavasti: 4430 Työterveyshuolto kuel, sotu ym.maksut Työterveyshuollosta siirrettäväksi Terveydenhoito Utsjoki-Nuorgam Avosairaanhoito

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Laboratoriopalvelut Kuntoutus Yhteensä mr-siirtoja Lisätalousarviolla esitetään työterveyshuollon tuloja alennettavaksi : 4430 Työterveyshuolto 3130 työterveyshuollon maksut työterveyshuollon maksut yhteensä Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi työterveyshuollon tilanteen, hyväksyy taloussäännön 2 :n mukaiset määrärahasiirrot ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvion, jossa työterveyshuollon tuloja alennetaan toiminnan mukaiseksi. Kh 162 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan vuodelle euroa (tulojen vähennys). Jakelu Valtuusto

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Lisämääräraha sosiaali- ja terveystoimen investointeihin 2014 (sydänmonitori-defibrillaattori) 179/ /2013 Petultk Utsjoen terveyskeskuksessa käytössä ollut sydänmonitori on uusimisen tarpeessa sekä käyttöluotettavuuden (jouduttu huoltamaan useita kertoja) ja päivitysten osalta. Utsjoen terveyskeskuksen vanhan defibrillaattorin hajottua, hankittiin tilalle toinen puoliautomaattinen defibrillaattori. Kuitenkin näissä olosuhteissa (pitkät välimatkat, mahdolliset ambulanssityhjiöt) on terveyskeskuksessa oltava valmius ensihoitaa vakavia henkeä uhkaavia tilanteita, jolloin laitteessa olisi oltava nykyisten ominaisuuksien lisäksi ulkoinen tahdistus mahdollisuus, uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden mittausmahdollisuus (kapnometri) sekä samassa laitteessa oleva defibrillaattori. LIFEPAK-15 -monitori - defibrillaattorista on pyydetty tarjousta, joka on alv. Valmistelija: vastaava lääkäri Heidi Eriksen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää valtuustolle :n lisämäärärahan hyväksymistä v investointeihin sydänmonitori - defibrillaattorin hankintaan. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 163 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan v investointiohjelmaan euroa sydänmonitori - defibrillaattorin hankintaan. Jakelu Valtuusto

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Suunnitelma Ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa 137/ /2014 Petultk Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan Lain 5 velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Utsjoella suunnitelma on laadittu osana Ikäihminen toimijana - vanhuspalvelulain toimeenpano-hanketta ja sen laatimiseen ovat osallistuneet kehittäjätyöntekijä Sari Korhonen, avopalvelunohjaaja Anu Puustinen sekä vanhusneuvoston jäsenet Marjut Mellanen, Leena Aikio, Irma Alastalo, Pekka Pyrhönen, Ursula Waltari ja Marketta Vuolab. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Suunnitelman sisältämät arviot, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset on koottu haastattelujen perusteella. Haastateltavina oli 42 henkilöä, jotka edustivat ikäihmisiä, heidän läheisiään, kuntapäättäjiä sekä vanhustyössä toimivaa henkilökuntaa. Liitteenä Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa ja Toimenpideohjelma. Valmistelija: avopalvelunohjaaja Anu Puustinen Valmistelijan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kh 164 Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Liitteet Liite 2 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Utsjoen kunnassa Liite 3 Toimenpideohjelma Jakelu Valtuusto

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Lappi-sopimuksen mukaisten hanke-esitysten tekeminen Lapin Liitolle 156/ /2014 Kh 165 Lapin liitto on pyytänyt mennessä Lappi -sopimuksen mukaisia hanke-esityksiä toimeenpanosuunnitelman valmistelua varten. Esitykset voivat olla infrastruktuuri-, kehittämis- tai koulutushankkeita. Niiden on oltava ns. rahoitusvalmiita eli kunta- ja muun julkisen rahan osuudet ovat selvillä. Lisäksi on mahdollista ottaa esille tärkeitä maakunnallista edunvalvontaa edellyttäviä asioita. Esitettävät hankkeet pyydetään luokittelemaan Lappi -sopimuksen strategisten valintojen mukaisesti. Lisäksi Lapin liitto pyytää kuntia toimittamaan mahdolliset saamelaiskulttuuriin liittyvät tai saamelaisten kotiseutualuetta koskevat hankkeet vuosille Lapissa maakuntaohjelmaan kuuluu saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuriosio. Lapin liiton pyyntö on oheismateriaalina. Vuosina Utsjoen kunnassa panostetaan elinkeinoelämän kehittämiseen paikallisten vahvuuksien pohjalta. Näitä vahvuuksia ovat saamen kieli ja kulttuuri sekä vahva rajakauppa. Kehittämistoimilla vahvistetaan toimintaedellytyksiä, jotka luovat uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja. Lisäksi kehittämistoimet tähtäävät kylien vetovoimaisuuteen, palveluiden monipuolistamiseen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Utsjoen kunta esittää toimeenpanosuunnitelmaan kahta hankekokonaisuutta: Ailikaskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen (kieli ja kulttuuri) sekä Utsjoki mallin kehittäminen (rajakauppa). AILIKASKESKUKSEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS (Hankkeet 1-3) Ailikaskeskusta on kehitetty vuodesta 2006 lähtien ja siihen liittyen on kunnostettu, tai on kunnostuksen alla, kaksi vanhaa koulurakennusta. Vuonna 2009 Utsjoen kunnanvaltuusto teki aloitteen kielikeskuksen perustamisesta Utsjoelle. Tähän liittyen on tehty taustaselvitykset, liiketoimintasuunnitelma ja ollaan kokoamassa yhteistyöverkostoa ja tekemässä toimintasuunnitelmaa. Ailikaskeskuksen kehittämiseen liittyen valmistellaan myös saamelaismusiikin aikuiskoulutuksen aloittamista Utsjoella. Ailikaskeskuksen kehittämisen pitkän aikavälin tuloksena Utsjoki vahvistuu saamen kieleen pohjautuvien työpaikkojen ja innovaatioiden paikkakuntana ja kielestä ja kulttuurista on tullut vahva elinkeino Utsjoen kuntaan. Saamenkielisten palveluiden ja vapaa-ajan toiminta on lisääntynyt. Vuosina (2017) toteutetaan seuraavat Ailikaskokonaisuuteen liittyvät hankkeet: HANKE 1: Áilegas giellasiida / Saamen kielen ja kulttuurin keskus Ailikas (hankekoodi ) Rahoitushakemus on jätetty ESR ohjelmaan, toimintalinja

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hanke liittyy Lappi -sopimuksen strategiseen valintaan II: Rakennemuutokseen vastaaminen - tehemä pois. Lisäksi se liittyy saamelaiskulttuuriosion strategiseen valintaan 5: Kieli ja kulttuurinen rikkaus, jossa se on määritetty yhdeksi kärkihankkeeksi 'Luodaan edellytykset pysyvän kielikeskuksen perustamiseksi Utsjoelle'. Hanke vastaa myös useaan muuhun strategiseen valintaan. Hankkeen ideana on luoda edellytykset pysyvän saamen kielikeskuksen, Áilegas giellasiidan / Ailikas kielisiitan, perustamiseksi Utsjoelle. Sen tehtävinä on vahvistaa saamenkielisten ja saamelaiskulttuurinmukaisten palveluiden paikallista, alueellista, valtakunnallista ja rajat ylittävää saatavuutta sekä tukea oppimisverkostojen kautta koulutuksen kohdentamista työelämän tarpeisiin. Toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen julkisen sektorin, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen tuloksina Utsjoella on pysyvä saamen kielikeskus ja monikulttuurisuuden huomioiva palvelustrategia. Saamenkielisten ja saamelaiskulttuurin mukaisten palveluiden saatavuus on parantunut. Utsjoen yhteispalvelupiste tarjoaa valtakunnallisesti saamenkielisiä palveluja (valtion ja kunnan palvelut). Hankkeen rekrytointikampanjoinnin ja työntekijöiden oppimispolkujen tuloksena saamenkielisen henkilökunnan määrä on lisääntynyt. Utsjoelle on syntynyt 4 uutta työpaikkaa ja 2 yritystä saamen kielellä tarjottavien palveluiden ympärille. Utsjoella saamenkielinen vapaa-ajantoiminta on lisääntynyt huomattavasti ja Utsjoki tunnetaan viihtyisänä ja vetovoimaisena asuin- ja työskentelypaikkana, jonka muuttoliike on kääntynyt Utsjokea kohti. Erityisesti paluumuutto on lisääntymässä. Hankkeen kesto on ja budjetti (ESR ja valtio ja kunnat ). HANKE 2: Cuojat Juoigga Livduu Leud'de! Saamelaismusiikin aikuiskoulutus (hankekoodi , päähakija Saamelaisalueen aikuiskoulutuskeskus) Rahoitushakemus on jätetty ESR ohjelmaan, toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palvelujen parantaminen. Hanke liittyy Lappi -sopimuksen strategiseen valintaan Rakennemuutokseen vastaaminen - tehemä pois, sekä saamelaiskulttuuriosion strategisiin valintoihin 4: Saamelaiskulttuurin mukainen koulutuspolku, 5: Kieli ja kulttuurinen rikkaus sekä 6: Lasten ja nuorten Sápmi. Hankkeen visiona on, että Utsjoella toimii korkeatasoinen, kansainvälinen saamelaismusiikin aikuiskoulutuslinja. Hankkeen tavoitteena on järjestää Utsjoella kaksi vuoden mittaista saamelaismusiikin aikuiskoulutusta pilottina. Hankkeessa tiivistyy koko saamelaisalueen (Suomi, Ruotsi, Norja, Venäjä) tarpeeseen vastaava koulutus, joka tuottaa saamelaismusiikin osaajia opetustöihin, esiintymään ja muuten edistämään saamelaismusiikin elinvoimaisuutta. Koulutus antaa valmiuksia toimia muusikkona, työllistyä saamelaismuusikkona sekä lisää tietotaitoa saamelaisalueella kulttuuritapahtumien ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä. Koulutus

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus tarjoaa saamelaisnuorille koulutusta heidän äidinkielellään. Hanke lisää erityisesti saamelaisnuorten mahdollisuuksia ja kouluttautua omalla kotiseudullaan. Vastaavaa saamelaismusiikin aikuiskoulutusta ei ole missään maailmassa ja siksi koulutus on askel ainutlaatuista koulutustarjontaa pohjoisessa. Hankkeen kesto on ja budjetti (ESR ja valtio ja kunnat ). HANKE 3: Ailikaskeskuksesta innovatiivinen oppimis- ja palveluympäristö Hanke on valmisteluvaiheessa, hakemus jätetään seuraavalla hakukierroksella. Omarahoitusvaraus on huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Hanke liittyy Lappi-sopimuksen strategiseen valintaan III: Yhteydet ovat kunnossa -tulla tänne ja toimia täällä ja täältä (erit. saamelaisten kotiseutualueen tietoliikenneyhteyksiä ja sähköisten palveluiden kehittämistä tukevat toimenpiteet). Hankkeen tavoitteena on luoda Ailikaskeskukseen, sekä kielisiitaan että musiikkisiitaan liittyvä innovatiivinen oppimis- ja palveluympäristö. Se mahdollistaa palveluiden ja koulutuksen monikanavaisen tuottamisen ja vastaanottamisen. Se laajentaa vapaa-ajan toiminnan kautta myös epävirallista oppimista. Hankkeella luodaan fyysinen oppimisympäristö Ailikaskeskukseen. Ympäristö on myös yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Hanke toteutetaan vuonna 2015 ja sen budjetti on (EAKR , kunta ). UTSJOKI MALLI KEHITTÄMISKOKONAISUUS (HANKE 4 JA JAT- KOHANKE) Utsjoki malliin liittyvän vision mukaan Utsjoen kunta on vuonna 2020 vahva ja vetovoimainen lähipalvelu- ja asumiskeskus. Rajakauppa ja vienti, rajan ylittävät toiminnot sekä Norja ja Barents osaaminen ovat kehittymisen avaintekijöitä. Utsjoen kylät ovat houkuttelevia, viihtyisiä ja turvallisia asuinpaikkoja Norjassa työskenteleville ja heidän perheilleen, sekä houkutteleva yritysympäristö kaupan, palveluiden ja pienteollisuuden alan yrityksille. Utsjoki malli tarkoittaa asu Utsjoella - työskentele Norjassa sekä yritys Utsjoella - asiakas Norjassa tai Norjasta ajatusta. Vuosina toteutetaan seuraavat Utsjoki mallia eteenpäin vievät hankkeet: HANKE 4: Utsjoki malli -esiselvitys (hankekoodi ) Rahoitushakemus on jätetty EAKR ohjelmaan, Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Hanke toteuttaa Lappisopimuksen strategista valintaa I: Kilpailukykyä ja työtä avoimessa ja arktisessa Lapissa. Utsjoki malli edistää rajattoman kansainvälisyyden ja työvoiman liikkuvuuden tavoitteita sekä lappilaisen elinkeinoelämän suuntaamista kohti arktista, kansainvälistä toimintaa. Hankkeen kautta vahviste-

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus taan paikallisesta vahvuudesta lähtevää taloudellista kehittämistä, joka palvelee yrityskenttää myös laajemmin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä vahvistaa Utsjoen roolia rajakaupan ja Norjan viennin osaajana. Hankkeen tuloksena tunnetaan paremmin mahdollisuudet ja palvelutarpeet liittyen rajakauppaan ja Norjan vientiin sekä tunnistetaan keinot Norjan vientiin liittyvien asiantuntijapalveluiden ja osaamisen vahvistamisen osalta. Esiselvityshanke toteutetaan vuonna 2015 (aloitus mahdollisesti 2014 syksyllä) ja sen budjetti on (EAKR , kunta 8 000). Hankkeen tulosten perusteella toteutetaan varsinainen kehittämishanke. Sen alustava budjetti vuosille on (EU + valtio , kunnat ja muut ). Kunnanhallitus hyväksyy kehittämis- ja elinkeinopäällikön valmisteleman esityksen hankkeista Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille Jakelu Lapin Liitto Kehitttämis- ja elinkeinopäällikkö

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Sähköliittymien hankinta 165/09.00/2014 Kh 166 Utsjoen kunnan vesi- ja viemärilaitostoiminta on siirtynyt Inarin Lapin Vesi Oy:lle. Tämän siirron yhteydessä on siirtynyt myös toimintaan kuuluvat sähköliittymät. Kunta on ottanut näistä liittymistä sähköä katuvaloihin, jäteasemalle sekä Onnelantörmälle. Sähköliittymien siirron vuoksi kunta ei voi ottaa sähköä edellä mainituista liittymistä ja on tarpeen hankkia uudet sähköliittymät edellä mainituille toiminnoille. Uusia sähköliittymiä tarvitaan 4 kpl ja niiden hankintahinta sähkökeskuksineen ja tarvittavine muutostöineen on n Vuodelle 2014 on varattu terveyskeskuksen vuodeosaston katon korjausinvestointiin Katon korjaus ei toteudu tälle vuodelle, joten korjaukseen varatun rahan voisi siirtää edellä mainittujen sähköliittymien hankintaan. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen toimen vuoden 2014 investointiohjelmaan muutoksen siten, että terveyskeskuksen vuodeosaston katon korjaukseen varatusta määrärahasta siirretään euroa käytettäväksi em. sähköliittymien hankintaan. Jakelu Valtuusto

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Toimielimien päätökset Kh 167 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Sivistyslautakunta , Perusturvalautakunta , Sivistyslautakunta , Tekninen lautakunta Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaista otto-oikeutta ole käytetty.

28 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Talouden katsaus Kh 168 Kuullaan talouskatsaus. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Valtuusto Aika 13.10.2014 klo 12:00-13:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Kunnanhallitus Aika 05.03.2013 klo 9:00-10:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 04.10.2013 klo 9:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 11.10.2016 klo 09:08-12:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 140 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Valtuusto Aika 11.11.2016 klo 12:00-13:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 10:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 16/2011 1 Kunnanhallitus Aika 19.12.2011 klo 9:00-10:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 301 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Valtuusto Aika 09.11.2012 klo 12:00-12:42 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Perjantai klo Hallintolan neuvotteluhuone

Perjantai klo Hallintolan neuvotteluhuone PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 08.00-8.30 Hallintolan neuvotteluhuone Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Valtuusto Aika 12.12.2016 klo 14:00-16:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot