Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Elintarviketeollisuusliitto

2 ETL kehittää elintarviketeollisuuden toimintaympäristöä kilpailukykyisemmäksi. SISÄLTÖ 3 Puheenjohtajalta 4 Toimitusjohtajalta 5 Työmarkkinat 6 Raaka-aineet 7 Lainsäädäntö 8 Liiketoiminta 9 T & K 10 Kestävä kehitys 11 Tapahtumia 13 Elintarviketeollisuuspooli 14 Henkilöstö 15 Jäsenet 16 Toimialayhdistykset 17 Talous Kuvalähteet: Apetit Kala Oy, Apetit Pakaste Oy, Elintarviketeollisuusliitto ry, HK Ruokatalo Oy, Lännen Tehtaat Oyj, Maito ja Terveys ry, Myllyn Paras Oy Elintarviketeollisuusliitto ry Pasilankatu 2, PL 115, Helsinki Puhelin (09) Fax (09) Elintarviketeollisuusliitto

3 Puheenjohtajalta Menestyksen kulmakivet Elintarviketeollisuus on luonteeltaan paikallista. Tämä perustuu kuluttajien vahvoihin paikallisiin makutottumuksiin ja paikalliseen ruokakulttuuriin. Toisaalta matalakatteisen ruoan kuljettaminen pitkiä matkoja on epäedullista ja ruoan oikea paikka on mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen kuluttajan lautasella eikä kuljetusvälineiden kyydissä ruokahan on aina maukkaimmillaan tuoreena. Elintarviketeollisuuden kannattavuus on vaatimaton. ETL:n jäsenyritysten keskimääräinen liiketulostaso on ollut jo kauan alle viisi prosenttia liikevaihdosta. Toimialan kustannukset ovat nousseet liian nopeasti. Vaikka tuottavuus on kehittynyt ripeästi ja kestää hienosti kansainvälisessäkin vertailussa, kilpailu on siirtänyt saavutetut parannukset kuluttajahintoihin. ETL:n hallitus on määritellyt suomalaisen elintarviketeollisuuden kriittisiksi menestystekijöiksi kotimaiset, laadukkaat ja turvalliset raaka-aineet, osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman sekä kuluttajien vahvan luottamuksen elintarvikealaa ja brändejä kohtaan. Kotimaisten korkealaatuisten ja turvallisten raaka-aineiden saatavuus muodostaa lähtöpisteen kotimaisten elintarvikkeiden kannattavalle tuotannolle. Alkutuotannon on menestyttävä ruokaketjussa, jotta koko elintarvikeketju voi menestyä. Elintarviketeollisuuden osaaminen perustuu osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. Alan houkuttelevuus työantajana on oltava hyvässä kunnossa työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kiristyessä. Myös raaka-aineiden ja työvoiman kustannuskilpailukyvyn on oltava hyvällä tasolla. Menestyksen tärkein peruspilari on kuitenkin kuluttajan nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistaminen ja sen varaan rakentuvat vahvat brändit. Lähellä suomalaista kuluttajaa toimivalla kotimaisella elintarviketeollisuudella on erinomainen mahdollisuus ymmärtää suomalaista kuluttajaa ylivertaisella tavalla. Tämä ymmärrys on kyettävä yhdistämään nerokkaasti kotimaisiin kilpailukykyisiin raaka-aineisiin ja osaavaan työvoimaan. Kun menestystekijät muunnetaan määrätietoisesti kuluttajaa houkutteleviksi lisäarvotuotteiksi ja -palveluiksi, elintarviketeollisuudella on käytössään menestyksen kulmakivet, joiden varassa alan tulevaisuus on valoisa. Matti Karppinen 3 Elintarviketeollisuusliitto

4 Toimitusjohtajalta Toimintaympäristö suurissa muutoksissa Maailmanlaajuinen talouskriisi syveni vuonna 2009 lamaksi, jonka vaikutukset heijastuivat Suomen elintarvikealalle. Vientimaissa kysynnän pudotessa ja valuuttojen devalvoituessa elintarvikevienti kääntyi jyrkkään laskuun usean vuoden kasvun jälkeen. Kotimaassa kuluttajat siirtyivät edullisempiin tuotteisiin. Kauppa panosti omiin merkkeihinsä ja lisäsi tuontia. Vaikka valmiiden elintarvikkeiden tuonnin arvo laski, tuonnin volyymi kasvoi lähes viisi prosenttia. Komissiossa ja Suomessa teetettiin selvityksiä elintarvikesektorin hinnanmuodostuksesta ja kilpailun toimivuudesta. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen selvityksessä tuli esille, että Suomessa elintarviketeollisuuden kilpailullisuus toimii hyvin, vaikka muutamat toimialat ovat varsin keskittyneitä. Tuottavuuden kehitys on meillä ollut jopa nopeampaa kuin EU-15 maissa. Verotulojen heikkeneminen laman vuoksi ja hallituksen tarve elvyttää käynnistivät laajan verovalmistelun. Alkoholijuomien verotusta kiristettiin ja makeis- ja virvoitusjuomaveron korotuksesta päätettiin. Keskustelu laajeni myös sokeri- ja rasvaveroon. ETL vastusti elintarvikkeisiin kohdistettuja valmisteveroja muun muassa niiden epätasapuolisuuden vuoksi. Lokakuun 2009 alussa ruoan arvonlisävero laski 12 prosenttiin. Kauppa vei alennuksen täysimääräisesti hintoihin. Veronalennus tuki osaltaan kulutuskysyntää. Samalla toteutui ensimmäinen vaihe ETL:n pitkäaikaisesta tavoitteesta päästä Suomessa ruoan verotuksessa keskimääräiselle eurooppalaiselle tasolle. Säilyttääkseen Suomen ruokasektorin kilpailukykyisenä Suomen hallitus ryhtyi laatimaan kansallista ruokastrategiaa vuoteen Siihen nivoutuen ETL laati yhteistyössä toimialayhdistysten ja hallinnon kanssa oman strategiansa vuosiksi Päätavoitteiksi kiteytyivät joustavat ja uudistuvat työmarkkinat, alan vahva arvostus, kilpailukykyisen ja laadukkaan kotimaisen raaka-aineen saanti, kannattavasti toimiva arvoketju, toiminnan mahdollistava säädösympäristö sekä vastuullisesti tuotetut elintarvikkeet. Myös ETL:n kaupallista edunvalvontaa terävöitettiin strategisesti tärkeimmillä alueilla. Toimiston ja jäsenistön vuorovaikutus oli jälleen rakentavaa. Tämä näkyi tuloksellisesti monien tärkeiden asioiden valmistelussa, joista vaativimpia olivat uuden markkinatietoa tarjoavan palvelun SELMAN suunnittelu, yleisten sopimusehtojen valmistelu sekä Food for Life -portaalin käyttöönotto. Vilkas keskustelu ruoan ilmastovaikutuksista, eläinten hyvinvoinnista sekä ruoan turvallisuudesta ja hinnasta heijastuivat myös toimiston ja jäsenten välisessä tiiviissä vuorovaikutuksessa. Voimakkaasti muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta elintarviketeollisuus säilytti vahvan markkina-asemansa. Toiminta liitossa ja yhteistyö sidosryhmien kanssa oli kiitettävää. Tästä kiitos kaikille. Heikki Juutinen 4 Elintarviketeollisuusliitto

5 Työmarkkinat Sopimuskauden viimeiset palkankorotukset Taloudellisen taantuman seurauksena useilla toimialoilla solmittiin syksyllä 2009 hyvin maltillisia työehtosopimuksia. ETL:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton (SEL) välillä voimassa olleen kolmivuotisen sopimuksen viimeisen vuoden palkankorotusten taso keväällä 2009 oli 3,5 prosenttia. Syksyllä korotettiin vielä muutamia lisiä, joiden kustannusvaikutus oli 0,6 prosenttia. Nämä nivellytysneuvotteluissa vuonna 2008 sovitut korotukset osoittautuivat kalliiksi vallinneessa taloustilanteessa Työehtosopimusneuvottelut käyntiin Kaikki 11 ETL:n solmimaa työehtosopimusta päättyivät ETL aloitti huolellisen valmistautumisen uuteen neuvottelukierrokseen. SEL:lle esitettiin jo keväällä 2009 työryhmien perustamista palkkaryhmittelyn kehittämiseksi ja työaikakysymysten ratkaisemiseksi. ETL pyrki myös aikaistamaan työehtosopimusneuvotteluja. SEL torjui ETL:n molemmat esitykset, mikä viittasi hyvin vaikeaan edessä olevaan neuvottelukierrokseen. Neuvottelut Toimihenkilöunionin kanssa eivät niin ikään päässeet alkamaan vuoden 2009 puolella. Meijerialan Ammattilaisten kanssa työehtosopimusneuvottelut aloitettiin loppuvuonna 2009, ja niitä jatkettiin vuodenvaihteen yli. Neuvottelut Ylempien Toimihenkilöiden (YTN) kanssa aloitettiin myös vuoden lopulla. YTN ehdotti ETL:lle aiempaa laajemman työehtosopimuksen tekemistä. Tähän asti YTN:n kanssa on tehty ainoastaan työehtosopimustasoinen palkkapöytäkirja ja suositusluontoinen perussopimus. Työryhmissä edettiin neuvotellen Vuonna 2009 elettiin kolmivuotisen sopimuskauden loppupuolta. Tämän vuoksi työehtosopimuskaudeksi sovituista työryhmistä useimmat olivat jo päättäneet työnsä. ETL:n ja SEL:n välinen meijerialan työehtosopimuksen uudistamista koskeva niin sanottu tekninen työryhmä sai työnsä päätökseen vuoden alussa. Työaikatyöryhmä jatkoi toimintaansa ja käsitteli ETL:n jäsenyritysten yhdessä henkilöstönsä kanssa tekemiä työaikakokeilupyyntöjä. Työkaluja sairauspoissaolojen vähentäminen Kolme vuotta kestänyt elintarvikealojen työalatoimikunnan aloittama elintarviketeollisuuden tuottavuusprojekti TuTa saatiin päätökseen kertomusvuoden aikana. Helsingin yliopistossa toteutetun projektin avulla tuotettiin työkaluja sairauspoissaolojen vähentämiseen. ETL oli yksi projektiin vaikuttaneista tahoista. Neuvontaa ja oikeusapua ETL neuvoi jäsenyrityksiä työehtosopimusten ja työlainsäädännön tulkinnassa. Lisäksi ETL järjesti jäsenille yleistä ja yrityskohtaista työoikeudellista koulutusta. Jäsenyritysten päivittäinen palvelu työehtoihin ja työsopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa jatkui. Oikeudellista apua liitto antoi jäsenyrityksille normaaliin tapaan työoikeudellisiin asioihin liittyvissä oikeustapauksissa. 5 Elintarviketeollisuusliitto

6 Raaka-aineet Yhteistyöllä vahvistusta viljaketjun kilpailukykyyn Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) edistää viljastrategian toteutumista parantamalla viljaketjun toimivuutta ja kannattavuutta. ETL osallistui VYR:n hankkeisiin ja toi viljanjalostajien näkökantoja esille VYR:n johtoryhmässä ja kaikissa alatyöryhmissä. Asiantuntijaseminaarien, selvitysten ja raporttien lisäksi VYR rahoitti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kasvintuotannon tutkimuksen johtamia hankkeita vehnän leivontalaadun parantamiseksi ja sakoluvun ennustamisen kehittämiseksi. VYR rahoitti myös rypsin viljelyalan ja satotason nostamiseen tähtäävää Rypsinoste-hanketta ja koordinoi edelleen valtakunnallista hometoksiiniseurantaa. VYR:n uusi viljatietopankki päätettiin tilata MTT:lta. Hyvien teollisten toimintatapojen kuvaukset rehu- ja liha-alalle ETL:n Rehuteollisuusyhdistys ja ETL:n Suomen Lihateollisuusyhdistys julkaisivat ohjeet hyvistä toimintatavoista. Rehualan ohjeistuksella kehitetään ja yhtenäistetään rehualan toimintatapoja sekä varmennetaan rehujen turvallisuutta. Liha-alan hyvien toimintatapojen kuvauksissa keskityttiin naudan-, sian- ja siipikarjanlihan tuotantoon. Kuvaukset avaavat työtä, jota lihaketjussa tehdään elintarviketurvallisuuden hyväksi. Ne kattavat koko lihantuotantoketjun eläinjalostuksesta ja rehunvalmistuksesta lihatuotteiden toimittamiseen kaupan hyllylle. Salmonellaa koskevat säädökset tarkastelussa Kevään 2009 salmonellatapausten seurauksena maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän pohtimaan lainsäädännön muutostarpeita. Tavoitteena oli varmistaa poikkeuksellisen alhainen salmonellan esiintyvyys Suomessa. ETL:n Rehuteollisuusyhdistys tuki työryhmän esityksiä säädöstason tarkkuuden nostosta, mutta piti tärkeänä rehualan toimijoiden tasa-arvoista kohtelua ja suuria investointeja vaativien muutosten huolellista valmistelua. Yhdistyksen mielestä salmonellaan liittyvistä kustannuksista on käytävä laaja periaatteellinen keskustelu. Teurastusolosuhteisiin uudistuksia EU:ssa kesäkuussa 2009 hyväksyttyä uutta asetusta eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä aletaan soveltaa vuonna ETL pitää eläinten hyvinvoinnin huomioimista tärkeänä koko lihaketjussa niin tuotannon eettisen hyväksyttävyyden kuin lihan laadun kannalta. Liitto vaati kannanotossaan yksiselitteistä säädöstekstiä erilaisten viranomaistulkintojen aiheuttamien kilpailun vääristymien välttämiseksi sekä riittävää siirtymäaikaa suurempien investointien tekemiseen. Teurastamorakenteiden ja välineiden muuttamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi sovittiin kymmenen vuoden siirtymäaika. Talousvesi on kriittinen perusedellytys Talousvesi on elintarvikkeiden keskeinen raaka-aine lähes kaikissa yrityksissä. Virheellisen toimituksen tilanteissa elintarviketeollisuusyrityksen toiminta keskeytyy, mutta syntyneet vahingot ovat jääneet vahingonkorvauslainsäädännön ulkopuolelle. Valmisteilla oleva vesihuoltolaki turvaa asutuksen ja asutukseen rinnastettavien asiakkaiden ja kiinteistöjen veden saatavuuden, mutta teollisuusyritykset olivat jäämässä edelleenkin vesihuoltolain soveltamisalueen ulkopuolelle. ETL esitti, että elintarvikeyritysten käyttämä talousvesi on saatava lain piiriin. Lain valmistelu jatkui vuoden 2010 puolella. ETL:n tekemän selvityksen mukaan jäsenyritysten noin sata toimipistettä käyttivät yhteensä 16,2 miljoonaa kuutiota talousvettä vuonna Pääosin se hankittiin kunnallisilta vesihuoltolaitoksilta ja loput yritysten omista vedenottamoista. ETL kehotti jäsenyrityksiä huomioimaan talousveden omavalvontasuunnitelmissa sekä tiivistämään yhteistyötä paikallisten vesihuoltolaitosten kanssa. On tärkeätä, että laitoksilla on käsitys yritysten toiminnan laadusta, laajuudesta ja hygieniariskeistä ja että toiminnasta häiriötilanteissa sovitaan ennakkoon. 6 Elintarviketeollisuusliitto

7 Lainsäädäntö Valmistellut keskeiset elintarvikesäädökset jäivät avoimiksi Elintarviketeollisuuden toimintaan eniten vaikuttavat valmistelussa olevat EU:n asetukset liittyvät pakkausmerkintöihin, lisäaineisiin ja uuselintarvikkeisiin. ETL seurasi valmistelua ja antoi vuoden mittaan useita lausuntoja työn alla olleista kohdista. Komission ja Euroopan parlamentin vaihtuminen halvaannutti pahasti uusien säädösten valmistelua, minkä vuoksi ainoatakaan keskeistä säädöstä ei saatu valmiiksi. Mittava työ ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen parissa Elintarviketeollisuus odotti, että ravitsemus- ja terveysväiteasetus selkeyttää väitteiden käytön kirjavan tilanteen EU:ssa. ETL teki mittavan työn ollessaan mukana kokoamassa Suomen elintarviketeollisuuden käyttämiä väitteitä EU:n käsittelyä varten ja pitäessään viranomaisiin yhteyttä. Terveysväitteiden paikkansa pitävyyden arvioiva EU:n elintarviketurvallisuusvirasto EFSA omaksui arviointityössään farmakologisilta tuotteilta vaadittavan näyttötason. Käytännössä tämä tarkoitti, että lopulta vain harvat käytössä olleet väitteet saanevat hyväksynnän. Elintarvikemääräyksistä kansallisia tulkintoja Suomen uudet elintarvikemääräykset liittyivät useimmiten EU:ssa vielä direktiivin muodossa olevan säädöksen toimeenpanoon. ETL seurasi tiiviisti kansallisten tulkintojen valmistelutyötä ja kokosi elintarviketeollisuuden näkemykset viranomaisille. Vuoden 2009 aikana annetussa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehuoneistoasetuksessa ja sen muutoksessa tehtiin ETL:n aloitteesta aikaisempaan asetukseen toimintaa helpottavia tarkentavia määräyksiä. Muut Suomen elintarvikelain pienet muutokset liittyivät usein elintarvikevalvonnan kansalliseen toteuttamiseen. Huomionarvoista on, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevaan lakiin tehtiin muutos, joka pakottaa elintarvikevalvonnassa entistä suurempiin yksiköihin. Valvontaan yhdenmukaisuutta Eviran ohjeilla Eviralta ilmestyi useita varsin yksityiskohtaisia valvontaohjeita, jotka yhdenmukaistavat paikallista elintarvikevalvontaa ja auttavat yrityksiä. ETL:n toi esille, että paikalliset elintarvikevalvojat lukevat ohjeita joskus lainsäädäntönä. Tämä voi johtaa tarpeettomiin yritysten kustannuksia lisääviin omavalvontavaatimuksiin tai virallisen valvonnan näytteenottoon. Varsinkin Eviran ohje elintarvikkeiden mikrobiologisia vaatimuksia koskevan komission asetuksen soveltamisesta on haasteellinen. Ohjeessa on suositus omavalvontanäytteiden määrästä eri toiminnoissa. Yritykset ovat kokemusperäisesti tai toimintatapaansa ja siihen liittyvää näytteenottoa ja analysointia kehittämällä voineet päätyä ohjeesta poikkeavaan ratkaisuun. Tällöin voidaan joutua tilanteisiin, joissa valvontaviranomaiset vaativat yritykseltä myös Eviran ohjeen mukaista näytteenottoa. ETL korosti, että vaihtoehtoiset, yhtä luotettavaan lopputulokseen johtavat omavalvonnan tavat on hyväksyttävä. Jätelainsäädännön uudistus loppusuoralle Jätehuollon puitedirektiiviin liittyvä jätelainsäädännön uudistus on sisällytettävä Suomen lainsäädäntöön vuoden 2010 loppuun mennessä. Uudistusta valmisteleva ympäristöministeriön asettama työryhmä jätti esityksensä maaliskuussa ETL seurasi lain valmistelua ja osallistui kannanottojen laadintaan työryhmässä elinkeinoelämää edustaneen Elinkeinoelämän keskusliiton ja pakkausalan tuottajayhteisöjen välityksellä. ETL suhtautui kriittisesti työryhmän esitykseen, jonka mukaan pakkausten tuottajavastuu laajennettaisiin EU:n hyötykäyttötavoitteita kattavammaksi. Lue kaikki ETL:n lausunnot vuonna 2009: 7 Elintarviketeollisuusliitto

8 Liiketoiminta Hankkeita asiakasyhteistyön kehittämiseksi ECR-yhteisö (Efficient Consumer Response) oli muutoksessa paitsi Suomessa myös muualla Euroopassa. Suomessa kaupan ja teollisuuden välinen ECR-yhteistyö kohdistuu tilaus-toimitusketjun standardoinnin kehittämiseen. ETL osallistui kahteen standardointihankkeeseen. HoReCa-arvoketjua kehittävä EFR-työryhmä (Efficient Foodservice Response) keskittyi uuden tuotteen lanseerauksessa käytetyn apuvälineen, lanseerauskortin käyttöönottoon. Sen ohella ETL osallistui tuotetietopankin laajennukseen HoReCaasiakkaille. Tuotetietopankki on tehostanut teollisuuden ja kaupan tuotetietoprosesseja merkittävästi jo viiden vuoden ajan. Nyt sähköinen tuotetietoprosessi terävöittää myös HoReCaarvoketjua. Teollisuuden ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön uuden välineen toivat myös ETL:ssa laaditut yleiset tavarakaupassa sovellettavat sopimusehdot. Erityisesti liiton pienet ja keskisuuret jäsenet olivat toivoneet mallia sopimuskäytäntöön. SELMAsta uutta markkinatietoa Elintarvikemarkkinoiden kehitystä kuvaavan järjestelmän kehittäminen oli ETL:n keskeinen tavoite. Suomen elintarvikemarkkinat SELMAksi kutsuttua uutta palvelua rakennettiin yhdessä jäsenyritysten ja palveluntarjoajana toimivan Analyse 2 :n asiantuntijoiden kanssa. Teollisuudelta tulevaan tietoon perustuva SELMA on kaikille avoin, kilpailulainsäädännön rajoitukset huomioiva palvelu. Sitä hallinnoi ETL:n omistama Suomen Elintarviketeollisuuden Tietopalvelu ETU. Vuonna 2009 keskityttiin palvelun määrittelyyn ja ennakkomarkkinointiin, jolla mahdollistettiin palvelun menestyksellinen käynnistäminen vuonna Tutustu SELMAan: Ponnisteluja viennin esteiden madaltamiseksi Venäjän, USA:n ja Ukrainan muuttunut lainsäädäntö vaikutti Suomen elintarvikevientiin. Venäjällä hyväksytty kotimaisuusasteen nostamiseen tähtäävä elintarviketurvallisuusdoktriini korotti useiden elintarvikeryhmien tullimaksuja. ETL viestitti tullimaksuista elintarvikealan EU-järjestöille, Elinkeinoelämän keskusliitolle sekä ulkoasiainministeriölle. Tuotekohtaiset ETL:n työstämät epäkohdat koskivat lihatuotteita, tärkkelystuotteita, kasviperäisiä tuotteita ja alkoholijuomia. Myös talouskriisin investointien käyttöönotolle aiheuttamiin ongelmiin Venäjällä pyrittiin löytämään ETL:n aloitteilla helpotusta, mutta ponnistelut tuottavat hitaasti tuloksia ongelmien laajuuden ja Venäjän toimintatapojen vuoksi. EU:n ja Ukrainan kahdenvälisten neuvottelujen uusi kierros käynnistyi marraskuussa. Siihen liittyen ETL toimitti ulkoasiainministeriölle tietoja elintarvikkeiden prioriteeteista. Suomen prioriteettilistalle ilmoitettiin muun muassa paahdettu kahvi, hapankorput ja meijerituotteita. USA:ssa puolestaan esitettiin meijeriteollisuutta koskeva menekinedistämis- ja tutkimusohjelma, joka sisälsi tuontituotteita syrjiviä veroehdotuksia. ETL kartoitti tilannetta ja välitti tietoa elintarviketeollisuutta Euroopassa edustavalle CIAA:lle ja Suomen viranomaisille. Vuoden loppupuolella esitys kumottiin. 8 Elintarviketeollisuusliitto

9 T & K SAPUSKA-ohjelmasta tutkimusrahoitusta Tekesin käynnistämä SAPUSKA-ohjelma mahdollisti hyvin tutkimusrahoitusta elintarvikeyritysten yhteisiin hankkeisiin vuonna Elintarvikealan kasvuun, kansainvälistymiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen tähtäävä SAPUSKA suunnattiin aluksi vain pk-yrityksille, mikä vähensi kiinnostusta ohjelman hyödyntämiseen. Osin ETL:n toimenpiteiden seurauksena ohjelma avattiin myöhemmin myös isoille yrityksille. Suomen Akatemian viimeistä vuotta täydessä laajuudessa toiminut ELVIRA-ohjelma on antanut hyvää perustietoa yritysten jatkohankkeille, mutta niin sanottujen sektoritutkimuslaitosten kuten MTT:n määrärahat vähenivät ja tutkimus suuntautui konsortiohankkeisiin, jotka ovat loitonneet teollisuutta kiinnostavista aiheista. ETL toi esille huolensa kehityksestä. Elintarvikekehityksen klusteriohjelma hyvässä vauhdissa Osaamiskeskusohjelman elintarvikekehityksen klusteriohjelma toimi täydessä laajuudessaan. Klusteriohjelman visiona on, että Suomesta tulee Euroopan johtava terveellisen, terveyttä edistävän ja turvallisen ruoan tuottaja. Tutkimustiedon jakamisen ohella ohjelmassa käynnistettiin tutkimushankkeita. ETL vaikutti klusteriohjelman sisältöön ohjausryhmän jäsenenä ja levitti ohjelmasta tietoa jäsenkenttäänsä. KULUMA-hanke käyntiin ETL:n valmistelema KULUMA-hanke saatiin käyntiin Tekesin ja mukana olevien yritysten rahoittama. Hankkeen lähtökohtana on edistää kuluttajien terveystarpeiden saavuttamista ja painonhallintaa. Hanke sitoo yhteen eri alojen tutkijoita, kehittäjiä, yrityksiä ja ennen kaikkea kuluttajia. Tavoitteena on kehittää uusia liiketoimintamalleja elintarvikealan yritysten käyttöön. Elintarviketutkimukselle uusi kansainvälinen tietoverkko ETL oli keskeinen toimija elintarviketutkimuksen kansallista platformia perustettaessa. Tekesin, Sitran ja ETL:n yhteydessä toimivan Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön rahoittamana hankkeessa julkaistiin Food for Life Finland -portaali, jonne kootaan uusin suomalainen elintarvikkeisiin liittyvä tutkimustieto. Sivuilla ilmestyvistä tutkimustuloksista on tarkoitus kertoa sidosryhmille säännöllisillä tiedotteilla. Tutustu uuteen portaaliin: 9 Elintarviketeollisuusliitto

10 Kestävä kehitys Energiatehokkuussopimusjärjestelmään uusia yrityksiä ETL on mukana omalla toimenpideohjelmallaan vuoteen 2016 ulottuvassa elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Vuonna 2009 keskityttiin sopimusjärjestelmän toimeenpanoon ja siitä tiedottamiseen. ETL paransi yhdessä neljän muun toimialaliiton ja Motivan kanssa neuvontaa julkaisemalla verkkosivut elintarvikealan energiatehokkuudesta ja järjestämällä seminaarin. Lisäksi sopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille tarjottiin maksutonta neuvontaa. Järjestelmään kuului vuoden lopussa kaikkiaan 29 yritystä ja 74 toimipaikkaa. Ne kattavat jo noin puolet alan energiankulutuksesta kun ETL:n tavoitteena on vähintään 60 prosentin kattavuus vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaikki järjestelmään liittyneet yritykset raportoivat energiankäytön tehostamisestaan. Säästötavoitteesta saavutettiin ensimmäisen sopimusvuoden aikana 12 prosenttia. Ympäristövastuun tunnusluvuissa hyvä kehitys ETL teki jo neljättä kertaa jäsenille kyselyn ympäristövastuun tunnuslukujen kehityksestä. Kyselyyn vastasi 31 yritystä 14:ltä eri toimialalta. Kasvanut vastanneiden yritysten määrä nosti kyselyn kattavuuden 65 prosenttiin tuotannon bruttoarvosta. Tuotantoon suhteutetuista tunnusluvuista vedenkulutus sekä jäteveden määrä laskivat edelleen. Energiankulutusta kuvaava tunnusluku kasvoi hieman, mutta sen odotetaan laskevan energiatehokkuussopimukseen liittyvien toimenpiteiden toteutuessa. Kaatopaikkajätteen määrän kasvu vuonna 2008 johtuu lähinnä laskentatavan muutoksesta. Kannanotto julkisten hankintojen kestävän kehityksen edistämiseen Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2009 periaatepäätöksen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. ETL kritisoi periaatepäätöksen linjausta, joka ohjeistaa elintarvikehankintojen kestävyyden parantamiseen ainoastaan luomutuotantoa, kasviruokaa ja sesonkituotteita suosimalla. Liiton näkemyksen mukaan kaikissa tuoteryhmissä voidaan tehdä kestäviä valintoja. Periaatepäätöksen mukainen hankintayksiköiden ja tavarantoimittajien neuvonta hankintojen kestävyyden edistämiseksi ei edennyt. EU-tason yhteistyötä kestävän elintarviketuotannon hyväksi Ehdotus EU:n ympäristömerkinnän eli EU-Kukan laajentamista elintarvikkeisiin liittyy EU:n kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä elinkeinopolitiikan toimintaohjelmaan. ETL seurasi toimintaohjelman etenemistä yhteistyössä elintarviketeollisuuden Euroopan kattojärjestön CIAA:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa. ETL toi lausunnossaan esille, että asetusehdotus olisi rajannut merkinnän vain tiettyihin elintarvikkeisiin ja elinkaaren vaiheisiin. Elintarviketeollisuuden näkemykset otettiin huomioon: keväällä 2009 hyväksytyn päätöslauselman mukaan komission on selvitettävä vuoden 2011 loppuun mennessä, onko elintarvikkeille mahdollista laatia tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuviin ympäristövaikutuksiin perustuvat merkintäkriteerit. Elintarviketeollisuuden ympäristövastuun tunnusluvut Tuotantomäärät ja ympäristökuormitus Tuotanto (tonnia) Energiankulutus (GWh) Lämpö Sähkö Vedenkulutus (1000 m 3 ) Jäteveden määrä (1000 m 3 ) Kaatopaikkajätteen määrä (tonnia) ) Luvut perustuvat 24 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 2 ) Luvut perustuvat 27 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 3 ) Luvut perustuvat 31 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. Tuotantoon suhteutetut tunnusluvut Tuotantomäärät ja ympäristökuormitus Energiankulutus (MWh/tuotetonni) 0,58 0,57 0,58 0,61 0,60 - Lämpö 0,38 0,37 0,38 0,39 0,36 - Sähkö 0,20 0,20 0,20 0,22 0,23 Vedenkulutus (m 3 /tuotetonni) 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 Jäteveden määrä (m 3 /tuotetonni) 3,5 3,3 2,9 3,1 3,1 Kaatopaikkajätteen määrä (kg/tuotetonni) 3,6 3,3 3,5 3,5 4,1 1 ) Luvut perustuvat 19 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 2 ) Luvut perustuvat 24 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 3 ) Luvut perustuvat 27 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 4 ) Luvut perustuvat 31 ETL:n jäsenyrityksen antamiin tietoihin. 10 Elintarviketeollisuusliitto

11 Tapahtumia Syö Suomi kasvuun! ETL korosti viestinnässään Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden merkitystä elintarvikeketjun ja koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Suomalaisen Työn Liiton laskelman mukaan jokaisen suomalaisen ostaessa kuukaudessa yhdellä eurolla enemmän kotimaassa valmistettuja elintarvikkeita maahamme syntyy vuodeksi 1500 uutta työpaikkaa. ETL järjesti Turussa syyskuussa paikallisille vaikuttajille Syö Suomi kasvuun -teemaan liittyneen ruoka- ja juomavalintojen merkitystä pohtineen ajankohtaisseminaarin. Teema oli esillä myös Suomen europarlamentaarikoille, eduskuntaryhmille ja median edustajille järjestetyissä tapaamisissa. Elintarvikepäivän ohjelmatarjonta laajimmillaan Toukokuussa Messukeskuksessa järjestetyn Elintarvikepäivä 2009:n pääteemoina olivat taloudellisen taantuman ja ilmastonmuutoksen vaikutukset elintarvikeketjuun. Ensimmäistä aihetta avaussymposiumissa käsitteli Deloitten elintarvikesektoria maailmanlaajuisesti johtava Lawrence Hutter. Toiseen teemaan yleisö johdateltiin Sitran tuottamalla Ruokamuutos skenaarion uutislähetyksellä, jonka jälkeen aiheeseen syvennyttiin tieteellisessä symposiumissa. Elintarvikepäivän ohjelmatarjonta oli laajempi kuin koskaan. Peräti seitsemässä rinnakkaisohjelmassa kuultiin yli 50 asiantuntijaesitystä. Suosittu päivä kokosi yli tuhat osallistujaa. Elintarvikepäivän järjestää ETL:n yhteydessä toimiva Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö yhteistyössä useiden elintarvikealan asiantuntijoiden kanssa. Vuoden Tähtituotteiksi Yosa-smoothiet ja Punajuurilasagne ETL:n vuodesta 1989 järjestämän Vuoden Tähtituote -kilpailun voittajiksi nousivat vuonna 2009 vähittäiskauppasarjassa Biofermen Yosa-smoothiet ja suurkeittiösarjassa Kasvis Gallerian Punajuurilasagne. Kunniamaininnan sai Liha-Saarioisen valmistama Porsaan sisäfilee, joka kilpaili suurkeittiösarjassa. PK-yritysten menestys kisassa osoitti, että laajasti kaupallistettavien tuotteiden aikaansaaminen ei ole yrityksen koosta kiinni. Raadin puheenjohtajana toimi Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman pääsihteeri Marja Innanen MMM:stä. Osana Elintarvikepäivää järjestetyssä Vuoden Tähtituotteiden julkistamisjuhlassa juhlapuhujana ja palkintojenjakajana toimi ministeri Paula Lehtomäki. Yosa-smoothie, Bioferme Oy Punajuurilasagne, Kasvis Galleria Oy 11 Elintarviketeollisuusliitto

12 Tapahtumia Elintarviketeollisuus esittäytyi tulevaisuuden ruuantekijöille ETL järjesti kolmatta kertaa Elintarviketeollisuuden esittelypäivän. Päivän aikana yksitoista yritystä eri paikkakunnilla sai vieraakseen yhteensä 240 elintarvikealasta kiinnostunutta koululaista. Koululaisille kerrottiin yritysten toiminnasta, työskentelystä elintarviketeollisuudessa ja alan koulutusvaatimuksista. Kannustaakseen nuoria elintarviketeollisuuteen ETL valmisti Elintarviketieteiden Seuran kanssa GET A LIFE -esitteen, joka jaettiin opinnonohjauksen välineeksi kaikille kouluille. Kaikki ETL:n nuorille ja opettajille suunnattu aineisto koottiin ETL:n uudistuneille verkkosivuille. Lisäksi opettajille avattiin Taloudellisen tiedotustoimiston ja muiden EK:n toimialojen kanssa uusi verkkopalvelu Opetin.fi. Sivusto tarjoaa opettajille työkaluja opetuksen tueksi ja lisää koulujen ja yritysten vuorovaikutusta. Tutkittua tietoa kahvin terveysvaikutuksista Kahvi on yksi käytetyimmistä ja tutkituimmista elintarvikkeista maailmassa. Myös Suomessa on korkeatasoista tieteellistä tutkimusta kahviin ja terveyden välisistä yhteyksistä. Suomi tarjoaa hyvän tutkimusympäristön, koska meillä nautitaan henkeä kohden eniten kahvia maailmassa. ETL:n Paahtimoyhdistyksen Kahvi ja terveys -projekti tuotti yhteistyössä ISIC:n (Institute for Scientific Information on Coffee) kanssa terveydenhuoltoalan ammattilaisille tietoa kahvin myönteisistä terveysvaikutuksista. Kaikki projektissa julkistettu kahvin ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevä tieto perustui uusimpaan koti- ja ulkomaiseen tieteelliseen tutkimukseen ja oli lisäksi suomalaisten asiantuntijoiden tarkistamaa. Projekti on lisännyt terveydenhuoltoalan ammattilaisten tietämystä kahvista ja sen vaikutuksista vuodesta Tutustu uuteen tietopakettiin kahvista ja terveydestä: Öljypellava tutuksi ETL:n Öljypellavayhdistys toteutti osin MMM:ltä saadun avustuksen turvin Öljypellava tutuksi -menekinedistämishankkeen, jossa tärkeimmät kohderyhmät olivat ravitsemusasiantuntijat, kotitalousopettajat ja terveydenhoitajat. Heille koottiin tietoa öljypellavasta ja sen terveysvaikutuksista verkkosivuille sekä asiantuntijaesitteeseen. Hanke sai hyvin näkyvyyttä muutamissa elintarvikealan medioissa. Lue lisää öljypellavasta hankkeelle avatuilta verkkosivuilta: 12 Elintarviketeollisuusliitto

13 Elintarviketeollisuuspooli Koulutusta vakavien häiriötilanteiden varalle Elintarviketeollisuuspooli koordinoi elintarviketeollisuuden varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Pooli ylläpiti varautumiseen tarvittavaa asiantuntemusta järjestämällä yritysten edustajille useita koulutustilaisuuksia. Elintarviketeollisuuspoolin sekä kauppa- ja jakelupoolin yhteinen yritysten valmiuspäälliköiden koulutustilaisuus pidettiin Tilaisuudessa tarkasteltiin muun muassa influenssapandemiaan varautumista sekä varmuusvarastointia. Elintarviketeollisuuspoolin oma valmiusseminaari oli Muovi- ja kumipoolin sekä elintarvikehuoltosektorin poolien yhteinen valmiusharjoitus PAKKAUS -09 pidettiin Harjoituksen aiheena oli muovisten pakkausten ja pakkausmateriaalien kriittisyys elintarvikeketjussa. Kemian pooliin kriittisten kemikaalien tarveselvitystä pohdittiin elintarviketeollisuuden yritysasiantuntijoille järjestetyssä työpajassa. Koulutusten lisäksi pooli laati influenssapandemiaan varautumista varten toimenpideluettelon. Se jaettiin kaikille ETL:n jäsenyrityksille hyvissä ajoin ennen oletettua voimakasta pandemiaaaltoa. Elintarviketeollisuuspoolin poolisopimus Huoltovarmuuskeskuksen ja ETL:n välillä uusittiin vuoden 2009 aikana huoltovarmuusorganisaation muutosten vuoksi. Uusittu sopimus tuli voimaan Elintarviketeollisuuspoolin toimikunnan puheenjohtajana toimi ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen. 13 Elintarviketeollisuusliitto

14 Henkilöstö Toimistossa 31 henkeä ETL:ssa työskenteli yhteensä 31 henkeä vuonna Henkilöstöstä naisia oli 21 ja miehiä 10. Naisten keski-ikä oli 49 vuotta ja miesten 43 vuotta. Kaksi toimihenkilöä jäi vuoden kuluessa eläkkeelle, ja uusiin lähivuosina tapahtuviin eläkkeelle siirtymisiin valmistauduttiin päivittämällä henkilöstösuunnitelma. Aiempien vuosien tapaan ETL panosti henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin. Henkilöstölle oli tarjolla useita koulutusmahdollisuuksia sekä virkistystä yhteisissä tilaisuuksissa sekä liikunnan ja kulttuurin parissa. ETL:n henkilöstö Heikki Juutinen, toimitusjohtaja Tarja Julmala, johdon assistentti Työmarkkinat Petri Linkoneva, johtaja, toimitusjohtajan varamies Mika Lallo, apulaisjohtaja Antti Hakala, toimialapäällikkö Annika Lindholm, asiamies Asta Mörsky, vanhempi lakimies Jukka Soukkanen, asiamies Tuulikki Raitanen, sihteeri Liiketoiminta Maija Peltola, johtaja Irmeli Mustonen, toimialapäällikkö Marika Säynevirta, toimialapäällikkö Heli Tammivuori, toimialapäällikkö Anna Vainikainen, toimialapäällikkö Helena Karuvuori, tilastosihteeri Helena Mattila, sihteeri Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Sirpa Rinne, viestintäjohtaja Tero Kallio, johtaja, yhteiskuntasuhteet Marja-Liisa Santala, viestintäassistentti Jäsenyys- ja hallintopalvelut Anne Hela-Ellonen, hallinto- ja talouspäällikkö Olli Anttonen, tietohallinnon asiantuntija Nea Kettunen, hallintoassistentti Anne Koskelainen, toimistosihteeri Otto Vara, toimistosihteeri Elintarviketeollisuuspooli Viljo Holopainen, valmiuspäällikkö Edunvalvontaa lukuisissa työryhmissä ETL:n asiantuntijat vaikuttivat laajasti yhteiskunnan ja elintarvikesektorin keskeisissä työryhmissä ja elimissä. Myös yritysedustajia nimettiin toimimaan koko elintarviketeollisuuden edustajina eri kokoonpanoihin. Lue yhteenveto ETL:n edustuksista eri yhteisöissä: ETL:n arvot päivitettiin ETL määritteli joitakin vuosia aiemmin arvot, joiden mukaan liittoa johdetaan. Vuonna 2009 arvot päivitettiin yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. ETL:n arvot ovat asiantuntijuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Arvojen ja strategian mukaisesti toimimalla ETL:n tavoitteena on saavuttaa korkea jäsentyytyväisyys. Tutkimus ja lainsäädäntö Seppo Heiskanen, johtaja Elisa Piesala, toimialapäällikkö Marleena Tanhuanpää, toimialapäällikkö Irmeli Männistö, sihteeri Arvot Asiantuntijuus Ennakoimme toimintaympäristömme muutoksia. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja toimintatapojamme. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin asioihin. jäsentyytyväisyys Yhteisöllisyys Toimimme jäsenten kanssa yhteisenä rintamana. Olemme luovia, innostuneita ja keskustelemme avoimesti. Luotamme toisiimme, arvostamme ja tuemme toisiamme. Vastuullisuus Sitoudumme yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Olemme luottamuksen arvoisia. Toimimme kestävästi ja vastuullista yritystoimintaa edistäen. 14 Elintarviketeollisuusliitto

15 Jäsenet Jäsenistö kattaa 90 prosenttia alan tuotannosta Vuoden päättyessä ETL:lla oli 286 jäsenyritystä sekä kaksi järjestöjäsentä, Lihakeskusliitto ja Suomen Leipuriliitto. Jäsenet kattavat runsaat 90 prosenttia elintarviketeollisuuden tuotannosta Suomessa. Elintarviketeollisuuden palveluksessa työskenteli henkeä. Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala metalli-, metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen. ETL oli tiiviissä vuorovaikutuksessa jäsenyritysten edustajien kanssa hallituksessa, työvaliokunnassa, vaalivaliokunnassa, kahdeksassa toimikunnassa ja kahdessa pysyvässä työryhmässä. Lisäksi ETL:ssa toimi 24 toimialayhdistystä vastaamassa oman sektorinsa edunvalvonnasta ja hankkeista. Hallitus 2009 Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Matti Karppinen, Lännen Tehtaat Oyj 1. varapuheenjohtaja Konsernijohtaja Karsten Slotte, Fazer-konserni Toimitusjohtaja Lasse Aho, Olvi Oyj Toimitusjohtaja Anders Bondén, Oy Ecce-Re Ab / Suomen Leipuriliitto ry Toimitusjohtaja Tommy Gustafsson, Riitan Herkku Oy Kauppaneuvos Clas Göran Hagström, Felix Abba Oy Ab Toimitusjohtaja Robert Ingman, Arla Ingman Oy Ab Toimitusjohtaja Arto Jokinen, Pajuniemi Oy Toimitusjohtaja Jean Karavokyros, Oy Halva Ab Toimitusjohtaja Reijo Kiskola, Hämeenlinnan Osuusmeijeri Toimitusjohtaja Seppo Korpela, Lihajaloste Korpela Oy / Lihakeskusliitto ry Toimitusjohtaja Pekka Laaksonen,Valio Oy Toimitusjohtaja Annukka Lantto, Antell-Leipomot Oy Toimitusjohtaja Jyrki Leijala, Vaissi oy Toimitusjohtaja Juha Moilanen, Moilas Oy Toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, Saarioinen Oy Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, Oy Hartwall Ab Toimitusjohtaja Jarmo Oksman, Osuuskunta Satamaito Toimitusjohtaja Päivi Paakkarinen, Suomen Sokeri Oy Toimitusjohtaja Antti Pankakoski, Altia Corporation Toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj Toimitusjohtaja Matti Rihko, Raisio Oyj Toimitusjohtaja Markku Rönkkö, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta Toimitusjohtaja Pekka Savela, Myllyn Paras Oy Toimitusjohtaja Seppo Sinervo, Meira Oy Toimitusjohtaja Katharina Stenholm, Polttimo Oy Toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, VAASAN Oy Toimitusjohtaja Pekka Tiainen, Oy Sinebrychoff Ab Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Oyj Konsernijohtaja Jaana Tuominen, Paulig Oy Toimitusjohtaja Juha Valkamo, Primulan Leipomot Oy Toimitusjohtaja Martti Vähäkangas,Oy Snellman Ab Työvaliokunta 2009 Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Matti Karppinen, Lännen Tehtaat Oyj 1. varapuheenjohtaja Konsernijohtaja Karsten Slotte, Fazer-konserni Toimitusjohtaja Anders Bondén, Oy Ecce-Re Ab Toimitusjohtaja Pekka Laaksonen, Valio Oy Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen, Oy Hartwall Ab Toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä, Saarioinen Oy Toimitusjohtaja Matti Rihko, Raisio Oyj Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Oyj Vaalivaliokunta 2009 Puheenjohtaja Vuorineuvos Simo Palokangas, Raisio Oyj Hallituksen puheenjohtaja Johan Furuhjelm, Oy Sinebrychoff Ab Toimitusjohtaja Pekka Laaksonen, Valio Oy Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Oyj Toimitusjohtaja Pekka Savela, Myllyn Paras Oy Toimikunnat ja työryhmät 2009 Elintarvikelainsäädäntötoimikunta Kaupallinen toimikunta Koulutustoimikunta Logistiikkatoimikunta Tutkimustoimikunta Työmarkkinatoimikunta Viestintätoimikunta Ympäristötoimikunta HoReCa-ryhmä Tilaus- ja toimitusryhmä 15 Elintarviketeollisuusliitto

16 Toimialayhdistykset 2009 Elintarviketeollisuusliiton toimialayhdistykset vastasivat oman sektorinsa edunvalvonnasta Suomessa ja EU:ssa. Alkoholijuomateollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Altia Oyj, Hermannin Viinitila Oy, Pernod Ricard Finland Oy, Oy Gust. Ranin Lignell & Piispanen Asiamies: Irmeli Mustonen Broileriteollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Atria Suomi Oy, HKScan Oyj, Saarioinen Oy Asiamies: Marika Säynevirta Etanoliteollisuusyhdistys Jäsenyritys: Altia Oyj Asiamies: Irmeli Mustonen Kalateollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Apetit Kala Oy, Boyfood Oy, Chipsters Ab, Felix Abba Oy Ab, Heimon Kala Oy, Oy Helsingin Kalansavustamo - Helsingfors Fiskrökeri Ab, Hätälä Oy, Naturica Food Oy Asiamies: Irmeli Mustonen Kauppamallastamojen Yhdistys Jäsenyritykset: Laihian Mallas Oy, Polttimo Oy, Raisio Malt Oy, Ravintoraisio Oy, Senson Oy, Viking Malt Oy Asiamies: Marleena Tanhuanpää Kauppamyllyjen Yhdistys ry Jäsenyritykset: Oy Karl Fazer Ab, Helsingin Mylly Oy, Kinnusen Mylly Oy, Myllyn Paras Oy, Ravintoraisio Oy Asiamies: Marleena Tanhuanpää Lastenruokayhdistys Jäsenyritykset: Suomen Nestlé Oy, Valio Oy Liitännäisjäsenet: Oy Arvid Nordquist Finland Ab, Nutricia Baby Oy, Oy Semper Ab Asiamies: Elisa Piesala Leipomoyhdistys Jäsenyhteisöt: Fazer Leipomot Oy, Leipomo Salonen Oy, Linkosuon Leipomo Oy, Suomen Leipuriliitto ry, VAASAN Oy Asiamies: Seppo Heiskanen Luonnontuoteteollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Aromtech Oy, Fresh Servant Oy Ab, Kainuun Tuote Oy, Kaskein Marja Oy, Kasvishovi Oy, Kiantama Oy, Kylmänen Food Oy, Lapin Liha Oy, Pakkasmarja Oy, Polarica Finland Oy, Riitan Herkku Oy, Sauvon Säilyke Oy, Toripiha Oy Asiamies: Maija Peltola Makeis- ja keksiteollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Brunberg Oy, Fazer Makeiset Oy, Fazer Suklaa Oy, Oy Halva Ab, Oy Kraft Foods Finland Ab, Leaf Suomi Oy, LU Suomi Oy, Oy Panda Ab, Suomen Nestlé Oy Liitännäisjäsen: Haribo Lakrids Oy Asiamies: Tero Kallio Margariiniyhdistys Jäsenyritys: Bunge Finland Oy, Unilever Finland Oy Asiamies: Elisa Piesala Mausteyhdistys Jäsenyritykset: Meira Oy, MP-Maustepalvelu Oy, Prominent Food GMP Oy, Osakeyhtiö Six Liitännäisjäsen: Lihel Oy, Santa Maria Finland Ab Asiamies: Seppo Heiskanen Mehu- ja säilyketeollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Eckes-Granini Finland Oy Ab, Felix Abba Oy Ab, Herkkumaa Oy, Kaskein Marja Oy, Kiantama Oy, Lieksan Laatuherkut Oy, Maustaja Oy, Oy Börje Norrgård Ab, Polarica Finland Oy, Oy Gust. Ranin Lignell & Piispanen, Riitan Herkku Oy, Oy Roberts Ab, Saarioisten Säilyke Oy, Sauvon Säilyke Oy, Valio Oy, VIP-Juicemaker Oy Liitännäisjäsen: Hunajainen SAM Oy Asiamies: Elisa Piesala Paahtimoyhdistys Jäsenyritykset: Meira Oy, Oy Gustav Paulig Ab Asiamies: Marleena Tanhuanpää Pakaste- ja perunateollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Apetit Pakaste Oy, Botnia Grönsaker Ab - Botnia Vihannes Oy, Chips Ab, Chipsters Ab, Felix Abba Oy Ab, Findus Finland Oy, HK Ruokatalo Oy, Kymppi-Maukkaat Oy, Myllyn Paras Oy Pakasteet, Oy Börje Norrgård Ab, Profood Oy, Real Snacks Oy, Saarioinen Oy, Ruoka- Saarioinen Oy, VAASAN Oy Liitännäisjäsen: Dr. Oetker Suomi Oy Asiamies: Maija Peltola Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Jäsenyritykset: Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj, Oy Sinebrychoff Ab Asiamies: Tero Kallio Rehuteollisuusyhdistys Jäsenyritykset: Altia Oyj, Hankkija-Maatalous Oy, Rehuraisio Oy, Valio Oy Asiamies: Marika Säynevirta Suomen Jäätelöteollisuus ry Jäsenyritykset: Ingman Ice Cream Oy Ab, Suomen Kotijäätelö Oy, Suomen Nestlé Oy, Unilever Finland Oy Asiamies: Tero Kallio Suomen Lihateollisuusyhdistys Jäsenyhteisöt: Atria Suomi Oy, HKScan Oyj, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Kotivara Oy, Lapin Liha Oy, Lihakeskusliitto ry, Liha-Saarioinen Oy Sihteeri: Marika Säynevirta Suomen Meijeriyhdistys Jäsenyritykset: Alueosuuskunta Promilk, Arla Ingman Oy Ab, Felix Abba Oy Ab, Hirvijärven Osuusmeijeri, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Härmä Food Oy, Härmän Seudun Osuusmeijeri, Ilmajoen Osuusmeijeri, Jokilaakson Juusto Oy, JK Juusto Kaira Oy, Juustoportti Food Oy, Juvan Luomu Oy, Kainuun Osuusmeijeri, Kaslink Foods Oy, Kaustisen Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri Oy, Lieksan Laatuherkut Oy, Liperin Osuusmeijeri, Limingan Osuusmeijeri, Osuuskunta Länsi-Maito, Osuuskunta Maitokolmio, Osuuskunta Maitomaa, Osuuskunta Maitosuomi, Mejeriandelslaget Milka, Niemitalon Juustola, Nurmeksen Osuusmeijeri, Osuuskunta Pohjolan Maito, Porlammin Osuusmeijeri, Riitan Herkku Oy, Osuuskunta Satamaito, Osuuskunta Tuottajain Maito, Vaalan Juustola Oy, Valio Oy Asiamies: Seppo Heiskanen Tärkkelysteollisuusyhdistys ry Jäsenyritykset: Altia Oyj, Evijärven Peruna Oy, Finnamyl Oy, Lapuan Peruna Oy Asiamies: Maija Peltola Valmisruokateollisuusyhdistys Jäsenyhteisöt: Atria Suomi Oy, HKScan Oyj, Järvi-Suomen Portti Osuuskunta, Kymppi-Maukkaat Oy, Lihakeskusliitto ry, Saarioinen Oy, Salico Oy, Snellmanin Kokkikartano Oy, Vaissi Oy Asiamies: Elisa Piesala Öljynpuristamoyhdistys Jäsenyritykset: Mildola Oy, Ravintoraisio Oy Asiamies: Marleena Tanhuanpää Öljypellavayhdistys Jäsenyritykset: Elixi Oil Oy, Oy Linseed Protein Finland Ltd, Neomed Oy, Tuusulan Osuuspuristamo Asiamies: Elisa Piesala 16 Elintarviketeollisuusliitto

17 Talous ETL:n talous tasapainossa ETL:n talous pysyi tasapainossa vuonna Toiminnan kulut rahoitettiin jäsenmaksuilla. Tilinpäätökseen 2009 pitkäaikaiset sijoitukset kirjattiin markkina-arvoon, joka oli noussut lähes hankinta-arvoon. Vuoden 2009 lopussa alettiin valmistella ETL:n rekisteröimistä arvonlisäverolliseksi. Jäsenmaksuprosentit pysyivät ennallaan. ETL:n varsinaisten jäsenten elinkeinopoliittinen jäsenmaksu oli 0,095 prosenttia yrityksen jalostusarvosta vuonna 2007 ja työnantajapoliittinen jäsenmaksu 0,14 prosenttia yrityksen vuonna 2008 maksamista palkoista. Liitännäisjäsenmaksu oli 0,024 prosenttia yrityksen vuoden 2008 verottomasta myynnistä Suomessa. TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilökulut , ,47 Poistot , ,75 Muut kulut Huoneistokulut , ,05 Matka- ja kokouskulut , ,01 Kansainvälinen toiminta , ,33 Tiedotus ja julkaisutoiminta , ,78 Vuokratuotot , ,90 Vuokrakulut , ,00 Toimintakulut Tuotot , ,95 Kulut , ,33 Projektit Tuotot , ,66 Kulut , , , ,02 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutulot , ,07 Jäsenmaksukulut , , , ,07 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOMINTA Tuotot , ,53 Kulut , , , , , ,66 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,36 17 Elintarviketeollisuusliitto

18 TASE VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 20,83 41,65 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,39 Kulumaton käyttöomaisuus , ,81 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,62 Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sjoitukset Osakkeet ja osuudet , ,72 Pitkäaikaiset sijoitukset , , , ,70 Saamiset Jäsenmaksusaamiset , ,00 Myyntisaamiset , ,77 Siirtosaamiset , , , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,52 VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma , ,76 Huoneistopääoma , ,65 Edellisten tilikausien alijäämä , ,92 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,13 Vieras pääoma, lyhytaikainen Ostovelat , ,90 Siirtovelat , ,22 Muut lyhytaikaiset velat , , , , , ,52 18 Elintarviketeollisuusliitto

19 19 Elintarviketeollisuusliitto

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä!

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Ruoka tuo leivän moneen pöytään Merkittävä työnantaja Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja neljänneksi suurin teollisuudenala ja

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä!

Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Elintarviketeollisuus maistuvaa työtä! Ruoka tuo leivän moneen pöytään Merkittävä työnantaja Suomessa elintarviketeollisuus on suurin kulutustavaroiden valmistaja neljänneksi suurin teollisuudenala ja

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Markkinaseurannan käynnistäminen kala-alalla. Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto

Markkinaseurannan käynnistäminen kala-alalla. Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto Markkinaseurannan käynnistäminen kala-alalla Heli Tammivuori, Elintarviketeollisuusliitto Aiheet 1. Markkinatiedon lisäarvo liiketoiminnalle, yhteiskunnalle ja kuluttajalle 2. Suomen Elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille?

Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? Millä keinoilla ruokaketjusta riittäisi jaettavaa myös maatiloille? MTK Pohjois-Karjala Kansanedustajatapaaminen Kitee Maatalouden hintakehitys vuosina 2000 2011 => viljelijöiden ostovoima heikkenee Lähde:

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009

Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009. Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.2009 Raision osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 5.5.29 Tammi-maaliskuu 29 Liikevaihto 98,6 milj. euroa (118,9 milj. e) Liiketulos 5, milj. euroa (4,2 milj. e) eli 5,1

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

TILINPÄÄTÖS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj TILINPÄÄTÖS 2009 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 11.2.2010 Raisiokonserni: vuosi 2009 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 375,9 milj. euroa (463,2 ) Liiketulos ilman kertaeriä 20,5 milj. euroa (20,2

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016

Vastuullisuus kaivosteollisuudessa. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.1.2016 Vastuullisuus kaivosteollisuudessa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari, 28.2016 Kestävän kaivostoiminnan verkosto Mitä Kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät loivat Kestävän kaivostoiminnan verkoston

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot