Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE"

Transkriptio

1 Hanna Tenkula MARKKINOINTIMATERIAALIEN VALMISTUS HOITOLA SUSANILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska, tekniikka Toukokuu 2009 Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Markkinointimateriaalien valmistus Hoitola Susanille Työn ohjaaja Tuija Tolonen Työelämäohjaaja Susanna Kariniemi Tekijä/tekijät Hanna Tenkula Sivumäärä 38 Opinnäytetyön toimeksiantaja oli yksityisyrittäjä Susanna Kariniemi. Hänellä on Ylivieskassa vuonna 2003 perustettu yritys Hoitola Susan, jossa tehdään erilaisia hoitoja, kuten erilaisia hierontoja ja saunahoitoja. Opinnäytetyön aiheena oli markkinointimateriaalien suunnittelu ja valmistus Hoitola Susanille. Lisäksi yritykselle suunniteltiin nimilogo ja liikemerkki sekä tehtiin graafinen ohjeistus. Tavoitteena oli saada kaikista näistä yrittäjälle mieluisia, asiakkaita houkuttelevia ja toimivia. Markkinointimateriaaleihin sisältyivät Internet-sivut, neljä esitettä, ulko- ja sisäopasteet, käynti-, sarja- ja lahjakortti sekä lehti-ilmoitus- ja tulostuspohja. Näiden perusteella tehtiin yritykselle graafinen ohjeistus. Kaikki suunniteltiin alusta asti entisten materiaalien tekstien ja kuvien sekä Susanna Kariniemen toiveiden pohjalta. Yrityksellä ei ennestään ollut visuaalista ilmettä eikä liiketunnusta. Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin, ja tulokseksi saatiin informatiiviset, selkeät, miellyttävät ja kiinnostavat markkinointimateriaalit sekä liiketunnus. Asiasanat Liikemerkki, nimilogo, visuaalinen ilme, graafinen ohjeistus

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date May 2009 Author Hanna Tenkula Degree programme Media technology Name of thesis Producing marketing materials for Hoitola Susan Instructor Susanna Kariniemi Supervisor Tuija Tolonen Pages 38 The thesis was commissioned by Susanna Kariniemi. She has a private enterprise, Hoitola Susan, which she established in Ylivieska in It offers different kinds of treatments such as massage. The subject of the thesis was to produce marketing materials for Hoitola Susan. In addition, a logo was designed for the enterprise. It also got graphic guidelines. The goal was to make materials and a logo which would please Kariniemi and attract customers. Marketing materials included Internet pages, four brochures, signs, a business card, a gift certificate, a bonus card for regular customers, instructions for adverts and a template which could be used in printouts. On the basis of these, graphic guidelines were made. Everythig was designed on the basis of the text and pictures from the old materials. The enterprise did not have any visual style or a logo before. The goal of the thesis was reached. As a result, Hoitola Susan got informative, clear, pleasant and interesting marketing materials and a logo. Key words Logo, visual style, graphic guidelines

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSONGELMAN JA TAVOITTEIDEN KUVAUS 2 3 YRITYSESITTELY: HOITOLA SUSAN 3 4 LIIKEMERKIN JA NIMILOGON TOTEUTUS Yrityksen imago Värit synnyttävät mielikuvia Värijärjestelmien eroja Typografia nimilogon luomisessa Mielikuvia kirjainmerkeistä Japanilaisuutta liiketunnuksessa Liikemerkin ja nimilogon vaiheet Muut elementit Kuvien tallennusmuodot 14 5 KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTEN INTERNET-SIVUJEN TOTEUTUS Haasteena silmäily Internet-sivujen visuaalinen hierarkia Vakiintuneet käytännöt auttavat ymmärtämään Internet-sivujen jakaminen osiin Helposti erottuvat linkit Visuaalinen kohina häiriötekijänä Navigointi osana käyttäjäystävällisyyttä Hakutoiminto navigoinnin tukena Linkkien sopiva määrä Muita keinoja käyttäjäystävällisyyteen Internet-sivujen visuaalinen ilme 24 6 PAINETTUJEN MATERIAALIEN TOTEUTUS Typografian tavoitteena luettavuus Fontin valintaa Kirjaintyyppien jakoja Välit luettavuuden ja ilmeen tekijöinä Palstan ominaisuuksia Tekstin asettelu Värit typografiassa Taittotyylejä ja kontrasteja Otsikon paikka ja muoto Informatiiviset kuvat Värien vaikutuksia 34 7 PÄÄTELMÄT JA ARVIOINTI 36 LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheena on markkinointimateriaalien suunnittelu ja valmistus Hoitola Susanille. Lisäksi yritykselle suunnitellaan nimilogo ja liikemerkki. Hoitola Susanilla on ollut ennestään markkinointimateriaaleista muun muassa esitteitä ja Internet-sivut, mutta uusia tarvittiin, koska niillä ei ole ollut yhtenäistä visuaalista ilmettä. Logoa ja liikemerkkiä ei ole koskaan aikaisemmin suunniteltu. Työhön ei kuulu Internet-sivujen päivitys ja materiaalien sisältöjen suunnittelu. Materiaalien painamisen toteuttaa ulkopuolinen taho. Markkinointimateriaaleihin sisältyvät Internetsivut, neljä esitettä, ulko- ja sisäopasteet, käynti-, sarja- ja lahjakortti sekä lehti-ilmoitus- ja tulostuspohja. Näiden perusteella tehdään yritykselle graafinen ohjeistus. Työn ongelmana on saada toteutettua visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiset markkinointimateriaalit sekä selkeät nimilogo ja liikemerkki yrittäjän toiveiden pohjalta. Entisiä materiaaleja ei voi käyttää, sillä niiden visuaalinen ilme ei ole ollut yhtenäinen ja esimerkiksi Internetsivut eivät olleet toimivat. Niiden sisällöt ovat kuitenkin käytettävissä. Tavoitteena on valmistaa yrittäjälle mieluisia, asiakkaita houkuttelevia ja toimivia markkinointimateriaaleja sekä nimilogo ja liikemerkki. Opinnäytetyössä esitellään ensimmäisenä tutkimusongelma, tavoitteet ja yritys Hoitola Susan. Neljäs luku käsittelee logon ja liikemerkin suunnitteluun liittyviä asioita, kuten typografiaa, värejä ja yrityksen imagoa. Viides luku käsittelee käyttäjäystävällisiä Internetsivuja, eli miten sivuista saadaan selkeät, ymmärrettävät ja vaivattomat. Kuudes luku käsittelee julkaisujen taittamista, luettavuutta ja typografiaa. Tärkeimpinä lähteinä käytettiin Steven Krugin kirjaa Älä pakota minua ajattelemaan, Soili Pesosen ja Juha Tarvaisen kirjaa Julkaisun tekeminen sekä Pekka Loirin ja Elisa Juholinin kirjaa Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja.

6 2 2 TUTKIMUSONGELMAN JA TAVOITTEIDEN KUVAUS Hoitola Susanilla ei ollut ennestään liikemerkkiä eikä nimilogoa, eikä mitään muutakaan yrityksen ilmeessä toistuvaa visuaaliseen ilmeeseen liittyvää materiaalia tai tyyliä. Yrityksellä ei täten ollut graafista ohjeistustakaan. Yrityksen omistaja Susanna Kariniemi oli aikaisemmin tehnyt käyntikortit, esitteet ja muut tarvittavat materiaalit itse Microsoft Word ohjelmalla tai valmiille pohjille, jotka tarjosivat ja valmistivat Internetin kautta toimivat yritykset. Kariniemi käytti yleensä yhtä tiettyä fonttia itse tekemissään tulosteissa, kuten hinnastossa. Värit niissä kuitenkin vaihtelivat. Internetin kautta tilatuissa materiaaleissa, kuten käynti- ja lahjakorteissa, oli usein käytetty sinisen eri sävyjä. Fontit olivat niissä vaihtelevia. Kariniemen tekemät hoitolan Internet-sivut olivat käytettävyydeltään huonot ja sekavat sekä sisällöllisesti että visuaalisesti. Kaikkien näiden yhteensopimattomuuksien sekä liikemerkin ja nimilogon puutteen vuoksi Hoitola Susanin oli aika saada yhtenäinen visuaalinen ilme. Tutkimusongelmana oli siis toteuttaa visuaaliselta ilmeeltään yhtenäiset markkinointimateriaalit sekä nimilogo ja liikemerkki. Ongelman ratkaisemisessa piti huomioida yrittäjän toiveet. Markkinointimateriaaleihin kuuluivat Internet-sivut, neljä esitettä, hinnasto, ulko- ja sisäopasteet mukaan lukien valomainos, käynti-, sarja- ja lahjakortti sekä lehti-ilmoitus- ja tulostuspohja. Näiden perusteella yritykselle tehtiin graafinen ohjeistus. Vaikka yrittäjä ei halunnut houkutella uusia asiakkaita, koska entisiäkin oli tarpeeksi, halusi hän silti parantaa yrityksen visuaalista ilmettä ja saada hoitola tunnistettavaksi muun muassa ilmoituksista. Tutkimuksen tavoitteena olikin valmistaa yrittäjälle mieluisia, asiakkaita kiinnostavia, yhdenmukaisia ja toimivia markkinointimateriaaleja, nimilogo ja liikemerkki. Niiden jatkotuottamisen helpottamiseksi tavoitteena oli myös tehdä graafinen ohjeistus.

7 3 3 YRITYSESITTELY: HOITOLA SUSAN Hoitola Susan on sieviläisen yksityisyrittäjä Susanna Kariniemen perustama ja pyörittämä yritys, joka sijaitsee Ylivieskassa. Hän perusti vuonna 2000 Valjastassu-nimisen yrityksen, joka muun muassa myi tarvikkeita koirille ja hevosille. Hoitolan toiminta alkoi sen rinnalla vuonna Hoitola Susan haettiin aputoiminimeksi vielä myöhemmin. Yrityksen koko ja hoitovalikoima on kasvanut sitä mukaan, kun Kariniemi on kouluttautunut lisää ja saanut pätevyyksiä suorittaa eri hoitoja. Hänen työnimikkeitään ovat koulutettu hieroja, kuppari, perinteisen jäsenkorjauksen kisälli, ReikiMaster ja Shindo Pro rentoutusohjaaja. Kariniemi kouluttautuu edelleen ja pystyy myöhemmin tarjoamaan vielä enemmän erilaisia hoitoja. Hoitola Susanissa työskentelee Kariniemen lisäksi muitakin hoitajia, joille hän vuokraa yrityksen tilojen toista hoitohuonetta. He ovat koulutettuja hierojia ja jäsenkorjaajia. Osa vuokralaisista on töissä vain parina iltana viikossa. Yritys on auki asiakkaiden ajanvarausten mukaan, mutta ei aikaisemmin ja myöhemmin kuin aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Hoitola Susanin tyypillisiä asiakkaita ovat sekä miehet että naiset koko ikäluokaltaan. Naisia käy hieman enemmän. Asiakkaina käyvät silloin tällöin myös ala- ja yläasteikäiset lapset ja nuoret. Suurin kohderyhmä on kuitenkin työikäinen väestö. Asiakkaat eivät aina käy hoitolassa yksin, vaan osassa hoidoista voivat käydä yhtä aikaa pariskunnat, ystävät ja ryhmät, kuten työ- tai polttariporukat. Hoitola tarjoaa asiakkailleen erilaisia hoitoja, kuten perinteistä hierontaa, suklaa- ja hunajahierontaa, turve-, hunaja- sekä tervahoitoja, jäsenkorjausta, infrapunasaunan käyttöä, höyrykylpyjä, erilaisia saunahoitoja, intialaista päähierontaa, kahdenlaista kuppausta, reikihoitoa ja niin edelleen. Kariniemi hieroo myös koiria ja hevosia. Hoitola Susanista tai sen välityksellä voi ostaa myös erilaisia tuotteita, kuten hierontapöytiä, -tuoleja sekä -öljyjä, suolakivilamppuja, saunasuolaa, shampoita, turve- ja tervatuotteita, infrapunasaunan, varvassukkia ja niin edelleen.

8 4 Susanna Kariniemi järjestää myös kursseja sekä Hoitola Susanin tiloissa että kansalaisopistoilla Ylivieskassa, Alavieskassa ja Sievissä. Kurssien aiheita ovat muun muassa itämaiset venyttelyt, erilaiset hieronnat, shindo ja niin edelleen. Silloin tällöin hoitolassa pidetään myös hoitopäiviä, jolloin aiheena voi olla yksi tietty hoito tai mahdollisuus kokeilla erilaisia hoitoja. Hoitola Susanin tiloissa käy myös ulkopuoliset henkilöt pitämässä kursseja liittyen varsinkin itämaiseen kulttuuriin. Siellä on opetettu muun muassa fengshuisisustusta ja tai ji -voimistelua.

9 5 4 LIIKEMERKIN JA NIMILOGON TOTEUTUS Puhekielessä sekoitetaan usein käsitteet logo ja liikemerkki. Logo kuitenkin tarkoittaa yrityksen nimen tekstimuotoa eli nimilogoa. Siihen voidaan liittää visuaalinen graafinen merkki eli liikemerkki. Logo ja liikemerkki voivat toimia joko yhdessä tai erikseen. Yleensä yritys on tarkkaan määrännyt, miten niitä pitää käyttää. (Lampinen 2009.) Liiketunnus tarkoittaa vuorostaan liikemerkin ja logon muodostamaa kokonaisuutta tai logoa yksinään, jos liikemerkkiä ei ole olemassa (Toikkanen 2003, 14). Liikemerkkiä ja logoa suunniteltaessa on huomioitava monia viestimiseen liittyviä asioita. Kuvailevathan ne yritystä asiakkaalle jo sellaisenaan. Niiden on siis oltava alusta asti hyvät, sillä ne voivat kertoa asiakkaalle yrityksen toiminnan lisäksi muun muassa sen arvoista. Tosin liikemerkkiä ja logoa voi kehittää yrityksen kasvaessa ja muuttuessa. Hyvä lähtökohta suunniteltaessa merkkejä on, että yrityksen liikemerkin pitää teksteineen ja väreineen viestiä kuuluvansa tiettyyn toimialaan. Lisäksi on tärkeää, että yrittäjä miettii, minkälaisen vaikutuksen hän haluaa antaa yrityksestään. (Lampinen 2009.) Liikemerkkiä, logoa tai visuaalista ilmettä ei kannata vaihtaa kevyin perustein, sillä niistä asiakkaat tuntevat tuotteen tai yrityksen. Yksi hyvä syy vaihtamiseen on, että yritystä tai tuotetta ei ole enää sellaisenaan olemassa. Niitä voi myös uusia ja parantaa, jos haluaa tehdä yrityksen ilmeestä nykyaikaisemman, mutta välissä saa olla useampia vuosia. Muodonmuutosta tehdessä pitää varoa, ettei muuta esimerkiksi liikemerkkiä tunnistamattomaksi tai yrityksen ilmeelle sopimattomaksi. (Loiri & Juholin 1999, 142.) Pekka Loiri ja Elisa Juholin ovat sitä mieltä, että hyvin suunniteltua logoa ja liikemerkkiä voidaan käyttää sekä yhdessä että erikseen (Loiri & Juholin 1999, 130). Jotta liikemerkkiä voisi käyttää yksinään, on sen oltava jo tarpeeksi tunnettu. Vain näin se saa saman mainosarvon kuin logon kanssa. Jos esimerkiksi yritystä tai tuotetta mainostetaan pelkällä liikemerkillä, joka on outo kuluttajille, olisi mainos lähes turha. Nike-urheilumerkin kaari on hyvä liikemerkki, mutta jos se ei olisi tunnettu, kuluttajat eivät osaisi yhdistää sitä Nikeen. Siis ennen kuin liikemerkkiä voi käyttää yksinään, on se tehtävä tunnetuksi käyttämällä sitä yhdessä nimilogon tai yrityksen nimen kanssa.

10 6 4.1 Yrityksen imago Yrityksen imago tarkoittaa mielikuvaa, joka esimerkiksi asiakkaalla on yrityksestä. Yrityksen identiteetti tarkoittaa, mitä yritys oikeasti on. Yrityksen talotyylin tulee perustua sen identiteettiin. Talotyyli tarkoittaa yrityksen valitsemaa visuaalista ilmettä. Siihen kuuluvat logo, liikemerkki, värit, typografia ja kaikki käytettävät tuotteet, kuten julisteet. Talotyylin tavoite on luoda kilpailijoista erottuva ilme, ja sitä sovelletaan kaikessa viestinnässä. Talotyylin tulee kestää vuosia, sillä se vaikuttaa imagoon ja siitä yritys tunnistetaan. Talotyyli kootaan graafiseen ohjeistukseen. (Loiri & Juholin 1999, ; Vuokko 2002, 103.) Yritykselle on elintärkeää saada positiivinen imago. Sillä saa asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Yritys pystyy vaikuttamaan imagoonsa, mutta se ei pysty päättämään siitä. Imago syntyy muun muassa asiakkaan kokemuksista, kuulopuheista, tiedoista, uskomuksista ja asenteista. Näin ollen ei siis ole helppoa parantaa huonoa imagoa. (Vuokko 2002, , 111.) Hoitola Susanin visuaalista ilmettä rakentaessa sen imago oli jo positiivinen. Kantaasiakkaat pitivät yrityksestä, uusia tuli kokeilemaan hoitoja, ja asiakkaita oli tarpeeksi. Visuaalisella ilmeellä ei siis tarvinnut vaikuttaa imagoon, mutta yritys piti saada tunnistettavaksi. Tosin väistämättä ilme vaikuttaa aina imagoon. Visuaalinen ilme piti kuitenkin saada vastaamaan hoitolan identiteettiä. Muun muassa pehmeät värit ja fontit viestivätkin ihmisläheisyydestä ja inhimillisyydestä. Kilpailijoista hoitolan visuaalinen ilme erottuu japanilaisuuden vivahteilla. 4.2 Värit synnyttävät mielikuvia Logoon, liikemerkkiin ja visuaaliseen ilmeeseen on valittava värit huolella, sillä eri värit synnyttävät erilaisia mielikuvia ja vaikuttavat mielialaan. Yritys tai tuote voidaan jopa tunnistaa pelkästä väristään, kuten muun muassa puhelinliittymiä tarjoava DNA ja sen väri magenta. Värien merkitykset ovat kuitenkin kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi Kauko-Idän kulttuureissa valkoinen on surun ja kuoleman väri, mutta eurooppalaisille se merkitsee puhtautta ja viattomuutta. (Koskinen 2001, )

11 7 Hoitola Susanin värimaailmaan kuuluvat ruskea, vaaleansininen, vaaleanpunainen ja valkoinen. Logo on ruskea, liikemerkin tärkein väri on vaaleanpunainen ja materiaaleissa pohjalla on vaaleansininen, joka muuttuu liukuvärinä oikeaan yläkulmaan vaaleamman sinisen kautta valkoiseksi. Valkoista käytetään myös muun muassa otsikkojen alla. Internetsivuilla toisena alempana taustavärinä on ruskea. Teksti on mustalla, koska se erottuu parhaiten liukuväripohjasta. Väli- ja pääotsikot tulevat joko mustalla tai ruskealla. Pohjoismaissa vaaleanpunainen merkitsee muun muassa rakkautta, iloa, mukavuutta, suojelevuutta ja turvallisuutta. Se on myös piristävä väri. Ruskea merkitsee velvollisuudentuntoisuutta, luotettavuutta, joustamattomuutta ja tylsyyttä. Se on myös hyvin maanläheinen väri. Sininen merkitsee viisautta, vilpittömyyttä, rehellisyyttä, totuutta ja luotettavuutta. Se on kylmä väri, mutta silti rauhoittaa ja rentouttaa. Valkoinen merkitsee puhtautta ja viattomuutta. Yhdistettynä muihin väreihin se antaa elävyyttä ja tasapainottaa. (Koskinen 2001, ) Susanna Kariniemi oli käyttänyt aikaisemmin jonkin verran sinistä yrityksensä mainoksissa. Hän halusi, että jotain sinisen sävyä käytettäisiin myös uudessa visuaalisessa ilmeessä. Kun saatiin idea japanilaisuudesta, mukaan astuivat myös vaaleanpunaiset kirsikankukat. Käytössä oli siis kylmää vaaleansinistä ja piristävää vaaleanpunaista. Niitä tasapainottamaan valittiin valkoinen ja lämmin tummanruskea. Nämä neljä väriä viestivät hoitolalle sopivista arvoista ja asioista, kuten luotettavuus, rehellisyys, mukavuus, puhtaus ja rentoutuminen. 4.3 Värijärjestelmien eroja Värimäärityksissä kannattaa käyttää CMYK-värejä, sillä se on painettavaksi tarkoitettu värijärjestelmä. Tällöin värit luodaan yhdistämällä syaania, magentaa, keltaista ja mustaa väriä. Puhutaan siis neliväripainatuksesta. Eri värisävyt luodaan näiden neljän värin prosenttiarvoina. Jos painetaan yhdellä, kahdella tai kolmella värillä, käytetään PMS-värejä. Tällöin väri valitaan värikartasta, ja paino tietää saman kartan perusteella, mistä väristä on kyse. Miettiessä värejä ei kannata luottaa näyttöön, sillä se esittää värit RGB-väreihin pe-

12 8 rustuen. Lisäksi eri näytöt esittävät värejä toisistaan poikkeavasti. RGB on kolmivärijärjestelmä, jonka värit ovat punainen, sininen ja vihreä. RGB-kuva ei ole painokelpoinen, vaan se muutetaan ennen painamista esimerkiksi CMYK-muotoon. Tällöin värisävyt saattavat vaihtua, koska CMYK-värijärjestelmällä ei pysty toistamaan kaikkia RGB-värejä. RGBjärjestelmän vahvuus onkin värien suurempi skaala. Lisäksi RGB-kuvat vievät vähemmän tietokoneen muistia kuin nelivärijärjestelmän kuvat. (Pesonen & Tarvainen 2003, 57; Loiri & Juholin 1999, ) Hoitola Susanin värien CMYK-arvot ovat seuraavat: ruskea C=50, M=80, Y=90 ja K=30, vaaleansininen C=70, M=0, Y=10 ja K=0, liukuvärin vaaleampi sininen C=60, M=0, Y=5 ja K=0, vaaleanpunainen C=0, M=50, Y=0 ja K=0, valkoinen C=0, M=0, Y=0 ja K=0 sekä musta C=0, M=0, Y=0 ja K= Typografia nimilogon luomisessa Typografia tarkoittaa tekstin muokkaamista visuaalisesti kiinnostavaksi. Siihen ei sisälly kirjoittaminen. Tekstistä voi muuttaa esimerkiksi väriä, kokoa, palstoja, kirjasintyyppiä ja kirjainvälejä. Myös kuvituksen valinta on osa typografiaa. Typografisilla valinnoilla vaikutetaan siihen, miten viesti kiinnittää huomion ja välittyy lukijalle. Helppo ja miellyttävä luettavuus kertovat onnistuneesta typografiasta. Lukija ymmärtää esimerkiksi, mikä on otsikko, leipäteksti ja ingressi. Julkaisun sisältö, kohderyhmä ja yrityksen tai tuotteen laatutaso vaikuttavat siihen, millaiseksi typografian voi suunnitella. Asiauutisten typografia on erilaista kuin sensaatiouutisten. On myös huomioitava, onko julkaisu esimerkiksi juliste, esite vai lehti. (Loiri & Juholin 1999, 32-33; Lukkarila 2001, 7-10.) Erilaiset kirjasintyypit herättävät erilaisia mielikuvia, joten on tärkeää miettiä kirjainten käyttötarkoitus. Kirjasintyyppi eli fontti tarkoittaa samanlaisia piirteitä noudattavia aakkosia, numeroita ja välimerkkejä. Fonttia valittaessa ei saa kuitenkaan unohtaa luettavuutta. Lukijat eivät käytä aikaansa miettiäkseen, miten fonttia luetaan. (Pesonen & Tarvainen 2003, 28.) Mielikuvia herättää fonttien ja koko typografian lisäksi myös yrityksen äänneasu. Esimerkiksi pyöreä ja paksu typografia viestii pehmeitä arvoja, lähestyttävyyttä, inhimillisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Tästä viestivät myös runsaat vokaalit ja pehmeät kon-

13 9 sonantit kuten M, N ja L. Päinvastaisista asioista viestivät runsaat kovat konsonantit esimerkiksi K, P, T, ja R. Rationaalisuudesta, tehokkuudesta ja osin myös persoonattomuudesta viestivät tehokkaat ja kulmikkaat kirjaimet. Typografiaan ja äänneasuun liittyy myös yrityksen nimi. On huomioitava käytetäänkö nimessä suomea, vierasta kieltä tai vaikka nimeä, joka ei merkitse mitään. (Lampinen 2009.) Hoitola Susan on äänneasultaan pehmeä, ja fonttina nimilogossa on japanilaistyylinen Chow Fun, joka on litistetty pyöreäksi ja paksuksi. Tämä viestittää yrityksen pehmeistä arvoista. Terävät kulmat ja ohuet kirjaimet eivät herättäisi tunteita inhimillisyydestä tai ihmisläheisyydestä, mikä ei sopisi lainkaan hoitolaan. Japanilaisuus on länsimaalaisista muun muassa kiehtovaa ja kenties hieman mystistä. Se liitetään myös ahkeruuteen ja luonnonläheisyyteen. Nimilogon Chow Fun fontti ei ole kuitenkaan liian itämainen, sillä kirjaimista erottuu myös länsimaalaisia piirteitä. Vaihtoehtoiset fontit muistuttivat jo liiaksi kirjoitusmerkkejä ja olivat vaikealukuisia sekä liian itämaisia. 4.5 Mielikuvia kirjainmerkeistä Kanji, hiragana ja katakana kirjoitusmerkit kuuluvat japanilaiseen kirjoitusjärjestelmään. Hiraganalla ja katakanalla merkitään taivutuspäätteet, ja kiinalaisperäistä kanjia käytetään sanan vartalon merkitsemiseen. Japanilaiset kirjoittavat keskittyneesti siveltimillä, joten kirjoitusmerkkien viivat ovat kaarevia ja paksumpia toisesta tai molemmista päistä. (Suomen kansalliskirjasto 2003; Krause 2009.) Tällainen siveltimillä kirjoitettu teksti saakin aikaan mielikuvan japanilaisuudesta. Näitä viivoja voi soveltaa länsimaalaisiin kirjaimiin, mikä riittää yksinään mielikuvan syntymiseen. Kirjaimien ei siis tarvitse edes näyttää kirjoitusmerkeiltä, kunhan ne vain ovat muodoltaan kuin siveltimillä maalatut ja myös hieman kaarevat. Tämän vuoksi Hoitola Susanin Chow Fun fontistakin syntyy mielikuva japanilaisesta kirjoituksesta.

14 Japanilaisuutta liiketunnuksessa Hoitola Susanille päätettiin tehdä sekä liikemerkki että nimilogo, koska Susanna Kariniemi toivoi molempia. Koska monella kilpailijalla on liikemerkissä esimerkiksi kädet tai vartalo, ei niitä tai vastaavia kuvioita haluttu Hoitola Susanin liikemerkkiin. Japanilaisuus valittiin liikemerkkiin ja logoon, koska Kariniemellä on paljon itämaisia hoitoja ja haluttiin erottua paikallisista kilpailijoista. Japanilaisuutta siis jatkettiin logon lisäksi liikemerkissä, ja mikä kertoo siitä paremmin kuin japanilaisille tärkeä kirsikankukka. Se symboloi myös länsimaalaisille japanilaisuutta ja itämaisuutta. Japanilaisuus ei saa kuitenkaan olla liian suuri osa visuaalista ilmettä, sillä omistaja on kuitenkin suomalainen ja saatavilla on myös kotimaisia hoitoja. Tarkoitus olikin saada yrityksen ilmeeseen japanilainen vivahde. KUVIO 1. Hoitola Susanin liiketunnus. Liiketunnus on yleensä valkoisella pohjalla, mutta muun muassa opasteissa se on aiemmin mainitulla vaaleansinivalkoisella liukuväripohjalla, jotta kokonaisuus erottuisi paremmin. Hoitola Susanin liiketunnuksesta ja nimilogosta on olemassa myös mustavalkoiset versiot. Tämä on tärkeää, sillä aina ei ole mahdollista käyttää värillisiä versioita. KUVIO 2. Hoitola Susanin nimilogo. Hoitola Susanille on tehty myös nimilogo. Se on tarkoitettu käytettäväksi, kun liiketunnus ei mahdu halutulle paikalle. Esimerkiksi pienissä lehti-ilmoituksissa voi tulla asemointiongelmia liiketunnuksen suhteen.

15 Liikemerkin ja nimilogon vaiheet Hoitola Susanille ei heti syntynyt oikeanlaista liikemerkkiä ja logoa, vaan välissä oli useampi vaihe. Japanilaisuuskaan ei ollut mukana alusta asti, vaan se päätettiin ottaa aiheeksi vasta myöhemmin, kun ensimmäiset luonnokset liikemerkistä ja nimilogosta oli tehty. KUVIO 3. Hoitola Susanin ensimmäisiä liiketunnusluonnoksia. Ensimmäisenä Hoitola Susanin liikemerkiksi mietittiin ihmishahmoa, sillä kyse on kuitenkin hoito- ja palvelualan yrityksestä. Siitä kuitenkin luovuttiin, sillä kilpailijoilla on vastaavanlaisia liikemerkkejä, ja haluttiin erottua niistä. Kariniemi toivoi yrityksen materiaaleissa käytettävän kukkaa. Yhtä kukkaa kokeiltiin myös liikemerkkiin, mutta siitä luovuttiin, koska syntyi idea japanilaisuudesta. Värejä haettiin jo sinisestä ja ruskeasta lähinnä omistajan toiveiden vuoksi. Nimilogo oli vielä näissä vaiheissa kaunokirjoitustyyppistä, sillä Susanna Kariniemi oli käyttänyt sitä tyyliä monesti aikaisemminkin ja se sopii ihmisläheiselle alalle. Kyseinen fontti oli kuitenkin liian ohut, eikä siksi ollut tarpeeksi erottuva käytettäväksi logossa. Seuraavaa ideaa liikemerkkiin lähdettiin hakemaan kirsikankukista japanilaisuuden vuoksi. KUVIO 4. Hoitola Susanin toinen liikemerkkiluonnos.

16 12 Liikemerkiksi lähdettiinkin luonnostelemaan kirsikkapuun oksaa. Kukan väriksi valittiin vaaleanpunainen oikeiden kukkien mukaan. Oksa oli aluksi vaaleanruskea. Tästä oksasta syntyi idea isommasta oksasta, jota voisi käyttää esitteiden takana. KUVIO 5. Luonnos Hoitola Susanin esitteiden visuaalisesta elementistä. Kuvion 5 oksa kehittyi kuviossa 7 olevaksi oksaksi, jota hyödynnettiin lopullisessa liikemerkissä. Puun väriksi valittiin tummanruskea, jonka läheltä löydettiin sävy yhdeksi hoitolan väriksi. Myös vaaleanpunaiselle löytyi sopiva sävy. Oksat ja kukat siirrettiin kuviossa 6 olevaksi liikemerkiksi. KUVIO 6. Luonnoksia Hoitola Susanin liikemerkistä. Tässä vaiheessa harkittiin vielä liikemerkkiin kahta oksaa, mutta se ei toiminut nimilogon kanssa, joten päädyttiin yhteen oksaan. Kukkia vielä paranneltiin ja aseteltiin hieman eri asentoihin, ja liikemerkki oli valmis. Logoa mietittiin yhtä aikaa, ja siihen sopiva fontti löydettiin helposti useamman vaihtoehdon joukosta. Kun fontti oli valittu, sille etsittiin väriksi sopiva tummanruskea. Fonttia venytettiin hieman sivusuunnassa, jotta siitä saatiin hieman pyöreämpi. Näin päädyttiin kuvioiden 1 ja 2 nimilogoihin.

17 Muut elementit Hoitola Susanin julkaisuja ja Internet-sivuja piristämään tehtiin myös visuaalisia elementtejä liikemerkistä muokaten. Esimerkiksi esitteissä on käytetty toisella puolella isompaa kirsikkapuun oksaa. Julkaisujen nurkissa on käytetty koristeena kahta kirsikankukkaa. Aiemmasta liikemerkistä muokattiin tekstien seassa jakajana tai laidoilla koristeena käytettäväksi niin sanottu kirsikankukkaketju. Lisäksi lehti-ilmoituksia varten tehtiin osoitetiedoista valmiita kuvia, joita voi käyttää, jos ilmoitusvalmistajalla ei ole Chow Fun fonttia. KUVIO 7. Visuaalisia elementtejä Hoitola Susanin julkaisuihin. Oksa on tarkoitettu käytettäväksi, niin että ruskea oksa lähtee reunasta. Kahden kukan kuvasta voi käyttää myös vain toista kukkaa. Ketjua voi käyttää myös vaakatasossa. KUVIO 8. Hoitola Susanin osoitetietoja kuvina lehti-ilmoituksiin. Keskimmäisen ja oikealla olevan osoitetiedon kanssa pitää käyttää joko liiketunnusta tai nimilogoa, sillä ne eivät sisällä niitä. Värinä on tummanruskea, mutta ne voi myös muuttaa mustiksi. Liikemerkkiä sisältävää ei saa muuttaa, vaan silloin on käytettävä valmista mustavalkoista liikemerkkiä.

18 Kuvien tallennusmuodot Logoa ja liikemerkkiä on voitava käyttää sekä pienessä että suuressa koossa, siksi sen pitää olla vektorimuodossa (Koskinen 2001, 84). Vektorikuvat rakentuvat matemaattisista funktioista, jotka sisältävät ääriviivatiedot sekä viivojen ja täyttöjen väriarvot. Täten kuvan kokoa voi muuttaa rajatta sen muuttumatta epäselväksi. Encapsulated PostScript eli EPS on yksi tällainen kuvan tallennusmuoto. (Helsingin yliopiston viestinnän laitos 2009.) Kaikki Hoitola Susanille tehdyt kuvat, kuten nimilogo ja liikemerkki, on tallennettu tähän muotoon.

19 15 5 KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTEN INTERNET-SIVUJEN TOTEUTUS Käyttäjäystävällinen sovellus on ymmärrettävä, vaivaton, kattava ja esteettisesti miellyttävä. Ymmärrettävä tarkoittaa, että käyttäjän on helppo päätellä, miten hän pääsee haluamaansa lopputulokseen ja mitä sovelluksella voi tehdä. Vaivattomuus tarkoittaa, että käyttäjä suoriutuu tehtävästään mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Kattavuus tarkoittaa, että sovellus tarjoaa kaikki tiedot ja toiminnot tehtävän läpiviemiseen. Esteettisesti miellyttävä sovellus viestittää laatua ja osaamista, ja käyttäjän huomio kohdistuu asiaan. Ne viestivät myös yrityksen viestintätavoitteiden mukaista imagoa. (Wiio 2004, ) Tämä kaikki pätee myös Internet-sivuihin. Tällaiset sivut takaavat, että ihmisiä ei tarvitse pakottaa ajattelemaan heidän selaillessaan Internet-sivustoja. Sivujen osat eivät saa aiheuttaa kysymyksiä, vaan käyttäjän pitäisi tietää yhdellä vilkaisulla, mikä sivu on ja miten se toimii. Niiden pitäisi siis olla niin selviä kuin mahdollista, eivätkä saa vaatia käyttäjältä ylimääräistä vaivaa ja ajattelua. (Krug 2006, 11-13, ) Miksi kaiken sitten pitää olla niin selvää? Sivuseikkojen turha pohtiminen tuhlaa käyttäjien aikaa, vie innostuksen ja kuluttaa energiaa. Ihmiset eivät pidä tehtävän suorittamisen miettimisestä. He haluavat päästä suoraan asiaan. Sivusto tuntuu vaivattomalta, jos ei tarvitse pohtia käyttäjälle turhia asioita, mitkä veisivät huomion suoritettavasta tehtävästä. Mitä enemmän sivusto herättää sen käyttämistä koskevia kysymyksiä, sitä herkemmin käyttäjä turhautuu, poistuu ja etsii uusia vastaavan aiheen sivustoja, jotka tarjoaa kilpailija. Lisäksi vaikea sivusto horjuttaa luottamusta siihen ja sen julkaisijaan. (Krug 2006, 15, 19.) Suurin osa käyttäjistä haluaakin Internet-sivujen olevan yksinkertaisia. Käyttäjä on keskittynyt vain tavoitteensa saavuttamiseen, ja hän haluaa saavuttaa sen helposti. Jaakob Nielsen opastaakin pysymään poissa käyttäjän tieltä ja auttamaan häntä pääsemään päämääräänsä mahdollisimman nopeasti. (Nielsen 2000, 380.) Käyttäjä ei myöskään halua lukea ohjekirjoja siitä, kuinka sivustoa tulisi käyttää. Siksi sivustot on suunniteltava niin, että niitä voi käyttää kaiken sen yleisen tiedon pohjalta, mikä käyttäjällä on Internetistä kertynyt. Jos sivustot eivät toimi totutulla tavalla, käyttäjä suhtautuu niihin erittäin negatiivisesti. (Nielsen 2000, 217.)

20 Haasteena silmäily Ihmiset käyttävät Internet-sivujen katselemiseen todella vähän aikaa. Sivusta silmäillään vain murto-osa. Käyttäjät eivät todellakaan lue sivua läpikotaisin esimerkiksi etsiessään oikeaa linkkiä eteenpäin, vaan vilkaisevat sivua, lukevat osan tekstistä ja valitsevat ensimmäisen linkin, joka herättää mielenkiinnon. Suurin osa sivusta jää käyttäjällä kokonaan näkemättä. Tietysti sivut luetaan tarkemmin, jos ne sisältävät esimerkiksi uutisia tai käyttäjää kiinnostavia tuotekuvauksia. Ihmiset silmäilevät Internet-sivuja, koska usein heillä on kiire ja se on opittu hyväksi menetelmäksi lehtiä luettaessa. Lisäksi he tietävät, että kaikkea ei tarvitse lukea, sillä vain osalla asiasta on merkitystä heille. (Krug 2006, ) Käyttäjät eivät etsi Internet-sivuilta parasta mahdollista tietä eteenpäin, vaan he valitsevat ensimmäisen kohtuullisen vaihtoehdon. Tämä johtuu muun muassa siitä, että väärästä arvauksesta ei ole haittaa. Aina voi palata takaisin tai löytää jotain uutta mielenkiintoista. Tosin muun muassa kiireestä ja sivustoon luottamuksesta johtuen käyttäjä voi vertailla vaihtoehtoja ja etsiä parempia teitä haluttuun asiaan. (Krug 2006, ) Steve Krugin mukaan viidellä keinolla voi varmistaa, että käyttäjät näkevät ja ymmärtävät mahdollisimman suuren osan sivuston sisällöstä silmäillessään sitä nopeasti. Nämä keinot ovat: jokaiselle sivulle on luotava selkeä visuaalinen hierarkia, pitää noudattaa yleisiä käytäntöjä, sivut pitää jakaa selkeästi eroteltuihin alueisiin, linkit on osoitettava yksiselitteisesti ja kohina on vähennettävä minimiin. (Krug 2006, 31.) Internet-sivujen visuaalinen hierarkia Yksi parhaista tavoista tehdä ymmärrettävä sivu on tehdä sille selkeä visuaalinen hierarkia. Sivun osien ulkoasun on kuvattava selkeästi ja täsmällisesti osien välisiä suhteita, eli mitkä osat kuuluvat yhteen ja mitkä toistensa sisään. Jos sivulla ei ole visuaalista hierarkiaa, käyttäjä joutuu itse etsimään sivulta selittäviä sivuja ja lauseita sekä muodostamaan käsityksen, mikä on tärkeää. Tämä vaati aikaa ja vaivaa sekä sekoittaa käyttäjän. (Krug 2006, )

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Miro Lahdenperä. Visuaalisen suunnittelun raportti VBP06S G

Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Miro Lahdenperä. Visuaalisen suunnittelun raportti VBP06S G Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Miro Lahdenperä Visuaalisen suunnittelun raportti 15.10.2010 VBP06S G 0505188 1. Oppimisteknologiat... 3 2.MobileWorks... 5 3. Print Media...

Lisätiedot

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson

Tilkkuilijan värit. Saana Karlsson Tilkkuilijan värit Saana Karlsson Tilkkutöissä erivärisiä kangaspaloja ommellaan yhteen ja siten muodostetaan erilaisia kuvioita. Värien valinta vaikuttaa siihen miten suunnitellut kuviot tulevat tilkkutyössä

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota.

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. AJATELTAVAA. Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. Portfolio on viestintää.. Portfoliolla on selkeä päämäärä. Oman osaamisen esiintuominen sekä tietenkin itsensä myyminen Te ette tee tätä

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY

HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY GRAAFINEN OHJEISTUS HAAGA-HELIA AVAA OVET TYÖELÄMÄÄN TUNNUS ESITTELY Haaga-Helian graafinen ohjeisto linjaa sen, miltä näytämme ulospäin ja miten käytämme erilaisia graafisia elementtejä viestinnässä ja

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LOGO.... 4 VÄRIT.... 5 MUUT GRAAFISET ELEMENTIT... 6 KUVAT & VÄRIT.... 7 TYPOGRAFIA.... 8 LATAA TIEDOSTOT................... 9 2 JOHDANTO Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 1. Tunnus 1.1 Markkinointitunnus Käytetään esimerkiksi TYYn viestinnässä, esitteissä, oppaissa, julisteissa, markkinointitavaroissa, sosiaalisessa

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Tämän monisteen tarkoitus on tutustua pikamaski -toimintoon GIMP:issä.

Tämän monisteen tarkoitus on tutustua pikamaski -toimintoon GIMP:issä. Gimp alkeet XVII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 5 Tutustuminen pikamaskiin Tämän monisteen tarkoitus on tutustua pikamaski -toimintoon GIMP:issä. Pikamaski on tehokas keino rajata alueita ja copypasteta

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot