Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)"

Transkriptio

1 Opettajan opas Tuuli Laaksonen (toim.) 1. Johdanto 2 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa 4 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön Lingonetin kielispiraali Lämmittelytehtävä Roolikortit Haastatteluharjoitukset Dialogit Aihepiiriharjoitukset Ohjelman harjoitustyypit 20 Lingonet Oy, Linnankatu 21 A, Turku Puh , Fax , vieraile sivuillamme 1

2 1. Johdanto TeenTalk France jatkaa Lingonetin autenttisten koululaishaastattelujen sarjaa. Tavoitteena on tuoda kielenoppijoiden ja heidän opettajiensa avuksi autenttista kieltä. Kun Internet on pullollaan monenlaista autenttista materiaalia, voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko tällainen ohjelma tarpeellinen. Tosiasia kuitenkin on, että opetussuunnitelman aihepiireihin sopivien videoleikkeiden löytäminen on työlästä. Jos niitä löytyy, ne ovat harvoin tekstitettyjä. Jos transkriptit löytyvät, niiden pulmakohtia ei ole tavallisesti kommentoitu. Myös autenttiseen materiaaliin perustuvat ja sen sisältöä harjoittavat tehtäväkokoelmat ovat Internetissä harvinaisia. Lisäksi ranskan opettajat saavat jatkuvasti huomata digitaalisen tarjonnan painottuvan lähinnä englannin kieleen. Nämä seikat olivat mielessämme, kun lähdimme kehittämään TeenTalk France -materiaalia. TeenTalk France on digitaalinen resurssikokoelma. Se on oppimisympäristö, jossa on tarjolla autenttista nuorten kieltä. Materiaalin resurssiluonteesta johtuen se ei myöskään sitoudu mihinkään määrättyyn kielipedagogiikan koulukuntaan. Harjoitteiden ja tehtävätoimeksiantojen sisällyttäminen osaksi materiaalia kertoo kuitenkin tekijöiden uskosta siihen, että vieraan kielen oppimisessa täytyy kiinnittää huomiota sekä siihen mitä sanottiin että siihen miten sanottiin. Usein kielen sanastoon ja rakenteisiin kohdennettu harjoittelu kannattaa sijoittaa vaiheeseen, jossa oppijat valmistautuvat merkitykselliseen kommunikaatioon, esimerkiksi haastateltavien kommentointiin ja omien mielipiteiden esittämiseen haastattelujen aihepiireistä. Tähän asiaan palaamme tarkemmin Lingonetin kielispiraalia koskevassa osiossa. TeenTalk Franceen on valittu aihepiirejä, jotka ovat lähellä nuorten omaa elämää; siten heillä on varmasti myös omia kokemuksia niihin liittyen. Aliarvioimatta kielen luovaa luonnetta toimeksiantoja, joissa oppijat kertovat omista koulukokemuksistaan ja harrastuksistaan haastateltujen sanoin, voidaan pitää hyvinä harjoituksina. Näin varsinkin silloin, kun oppijat joutuvat valitsemaan ja yhdistelemään omat sanontansa monien mallien joukosta. IT-resurssien saatavuus vaihtelee koulusta ja maasta toiseen. Monissa kouluissa ei välttämättä riitä tietokoneita kaikkien oppilaiden käyttöön. TeenTalk France onkin suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää koneella sekä yksin että pareittain, ja opitun materiaalin hienosäätö ja soveltaminen käytäntöön voidaan toteuttaa luokassa joko yksin, pareittain tai pienryhmissä. Jotkut tehtävistä sopivat hyvin myös kotona tehtäväksi. Toisaalta ohjelmaa voi käyttää myös dataprojektorin tai interaktiivisen valkotaulun avulla, jolloin koko ryhmä voi katsoa haastatteluvideoita samaan aikaan, vaikka luokassa olisi käytössä vain yksi kone. Ohjelman harjoituksiakin voidaan tällöin tehdä koko ryhmän kesken niin, että yksi oppilaista toimii tietokoneella hiiren käyttäjänä ja muut antavat vuorotellen oikeat vastaukset. Tieto- 2

3 koneella tehtävien harjoitusten lisäksi ohjelma sisältää tulostettavaa materiaalia, johon oppijat voivat perehtyä sekä yksin että ryhmissä joko oppitunnilla tai kotona. Opettajan on helppo valita oppijan tasoon sopiva tehtävä ja tulostaa siihen liittyvä materiaali. Jos koneita on riittävästi kaikkien oppilaiden käyttöön, se tekee TeenTalk Francen käyttämisestä nopeampaa mutta ei välttämättä tehokkaampaa. Oppijat yleensä hyötyvät saadessaan työskennellä yhdessä ja keskustella oppimastaan. Sosiaalinen vuorovaikutus on yksi kielen oppimisen tärkeimmistä osa-alueista. Jotkut tehtävistä voidaankin toteuttaa projektiluontoisesti ja jotkut vaativat jo itsessään aikaa ja keskittymistä. Toisaalta monet tehtävistä sopivat käytettäväksi sekä välipaloina muun työskentelyn ohessa, kertaustehtävinä että syventävänä materiaalina riippuen siitä, mihin saakka oppijat ovat TeenTalk France -ohjelmassa edenneet. Ajoitus riippuu pääosin käytös- sä olevasta luokkahuoneesta, tietokoneiden saatavuudesta, tuntimäärästä ja opetusmetodista sekä siitä, onko opettajan mahdollista saada avukseen apuopettaja. Ihanneolosuhteissa TeenTalk Francea käytettäessä voidaan luoda sekä ajan että tilan suhteen joustava ja lähes itseohjautuva oppimisympäristö, jossa opettaja on toiminnan ohjaaja mutta oppija silti pääroolissa. Jos koululla vielä on käytössään oppimisalusta, voidaan osa ohjelmaan liittyvistä tehtävistä luontevasti siirtää siellä tehtäväksi. Oppijat voivat esimerkiksi työstää tehtävää yhdessä oppimisalustalla ja palauttaa valmiin tuotoksen opettajalle verkon välityksellä. TeenTalk France ja Lycée Guillaume Apollinairen oppilaat voivat seurata oppijoita luokalta toiselle suoritettujen tehtävien ja projektien muodossa. Tehtäviin liittyvät lomakkeet, raportit ja muu materiaali voidaan kerätä portfolioihin, jotka jokainen oppija voi järjestää ja koristella mielensä mukaan. 3

4 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa Päävalikko Ohjelman käynnistyessä avautuu sen päävalikko. Siitä on helppo valita haluamansa osio napauttamalla jotain harmaista palkeista. Päävalikosta voi edetä seuraavilla tavoilla: a) Elèves-palkkia napauttamalla avautuu oppilasvalikko, josta voi valita haluamansa haastattelun napauttamalla oppilaan kuvaa. Jokaiseen haastatteluun liittyy myös neljä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. b) Thèmes-otsikon alla olevia palkkeja napauttamalla voi katsoa oppilaiden haastatteluvastauksia johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen. c) Exercices-palkin takaa löytyvä valikko taas sisältää kokoelman erityyppisiä interaktiivisia harjoituksia ja jokaiseen aihepiiriin liittyviä tehtävätoimeksiantoja. d) Napauttamalla Ton bulletin -palkkia pääsee tarkastelemaan etenemistään ohjelmassa. Avautuva raportti kertoo, mitkä tehtävät on tehty ja mitkä ovat vielä tekemättä. Raportin voi myös tulostaa. e) Opettajan materiaali löytyy Salle des profs -palkin takaa. Materiaali sisältää opettajan oppaan, joka antaa hyödyllisiä vinkkejä ohjelman käyttöön, pikaoppaan, kaikkien haastattelujen transkriptit ja harjoitusten vastaukset sekä tehtävätoimeksiantoja ja lisämateriaalia luokkatyöskentelyyn. Kunkin alavalikon oikeasta yläkulmasta löytyy nuolinappula, jota napauttamalla pääsee aina takaisin edelliseen valikkoon. 4

5 Elèves-valikko Valitse haluamasi oppilaan haastattelu napauttamalla tämän kuvaa. Ruudulle avautuu näkymä, jossa on kyseiseen oppilaaseen liittyviä videoleikkeitä. Kun haluat palata takaisin edelliseen valikkoon, napauta ruudun oikean yläkulman nuolinappulaa. Oppilashaastattelujen työstäminen 5

6 Napauta kysymysmerkkiä, niin kuulet kysymyksen. Käynnistä sen jälkeen video napauttamalla Play-nappulaa kysymysmerkin vieressä (tai napauttamalla kysymyksen otsikkoa). Voit keskeyttää toiston käyttämällä videon alla olevia nappuloita. T-nappulaa napauttamalla saat näkyviin vastaukseen liittyvän transkriptin. S-nappulaa napauttamalla taas voit kuunnella ja lukea vastauksesta tehdyn selkokielisen studionauhoituksen. Monissa transkripteissa on osa sanoista korostettu punaisella. Tällaista sanaa klikkaamalla kuulet kommentin, joka antaa lisätietoa sanan kielellisestä tai kulttuurisesta taustasta. Kommentti tulee näkyviin myös tekstinä. Aide-välilehdeltä löydät ohjeet videoiden katsomiseen. Opettajan materiaali sisältää tähän liittyen myös pikaoppaan, jonka voi halutessaan tulostaa oppilaiden käyttöön. Exercices-välilehden valitsemalla pääsee tekemään haastatteluun liittyviä harjoituksia. Jokaisen oppilaan haastatteluun liittyy neljä erilaista harjoitusta. Ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on esitelty tämän oppaan lopussa. Kun haluat jatkaa videoiden ja niiden transkriptien tarkastelua, napauta Textevälilehteä. Thèmes-valikko Kun haluat katsella tiettyyn aihepiiriin liittyviä videoleikkeitä, napauta jotain päävalikon Thèmes-osion harmaista palkeista. Aihepiirejä on yhteensä 17. Aihepiirin valittuasi näet kokoelman eri oppilaiden vastauksia kyseiseen aiheeseen liittyen. Päävalikon listassa sisällöltään haastavammat aihepiirit on sijoitettu loppua kohti. Myös oppilasvalikossa haastattelut on järjestetty siten, että pidemmät tai sisällöltään vaikeammat haastattelut löytyvät listan loppupäästä. 6

7 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön 3.1. Lingonetin kielispiraali Vaikka autenttiset oppilashaastattelut muodostavatkin TeenTalk Francen keskeisimmän sisällön, ohjelma sisältää niiden lisäksi runsaasti sekä koneella tehtäviä harjoituksia että tulostettavia tehtävälomakkeita pari- ja ryhmätyöskentelyä varten. Ohjelman sisältämä materiaali soveltuu toki monenlaiseen käyttöön, mutta yksi tapa saada siitä mahdollisimman paljon irti on hyödyntää Lingonetin kielispiraalin periaatteita. Lingonetin kielispiraali on tapa havainnollistaa digitaalisen materiaalin käyttöä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Kehitimme spiraalin digitaalisten materiaalien tueksi, kun huomasimme, että suuri osa digitaalisesta ja verkkomateriaalista oli, ja on edelleen, vahvasti itseopiskeluun tähtäävää ja sitä tukevaa. Mielestämme digitaalisen aineiston, kuten TeenTalk -sarjan ohjelmien, pitää toimia resurssina keskusteluun ja monipuoliseen työskentelyyn sekä osana laajempaa vuorovaikutusprosessia. Spiraali toimii parhaiten, jos oppilaspareille saa lohkaistua käsiteltävästä kokonaisuudesta aluksi omaa, spesifistä infoa näin syntyy aito tarve jakaa tietoa parien ja ryhmien kesken. 7

8 Spiraalin mukaiseen oppimiseen kuuluu kahdeksan vaihetta, joita on alla käsitelty TeenTalk France -ohjelman käyttäjän näkökulmasta: Aiheeseen virittäminen ja tehtäväohjeistus Oppijat saavat tehtävän, jonka lopputuloksena häämöttää esimerkiksi suullinen esitys, posteri tai kirjallinen raportti. TeenTalk Francen puitteissa tehtävä voisi olla vaikkapa vertailla omaa koulupäivää ranskalaisten oppilaiden koulupäivään; näin tehtävän suorittaminen vaatii oppijoilta omien kokemusten suhteuttamista ohjelmasta opittuun. Oppijoita ohjeistetaan hyödyntämään interaktiivista multimediaa tehtävän ja sen lopputuloksen valmistelussa ja lainaamaan hyödyllisiä ilmaisuja suoraan ohjelmasta. Parityö Seuraavaksi oppijat työskentelevät tietokoneella autenttisen lähteen parissa. Oppijoille annettavat tehtävät voivat vaihdella. He voivat esimerkiksi tutustua pareittain yhteen Thèmes-valikon aihepiiriin ja keskustella siitä. Kukin voi myös valita oman aihepiirinsä, jonka esittelee tutustumisen jälkeen parilleen. Tärkeintä on, että sisällöstä puhutaan, tasosta riippuen joko omalla tai kohdekielellä. Opettajan aktiivinen ohjaaminen Opettaja kiertelee luokassa ja auttaa, jos oppijat eivät ymmärrä jotain. On tärkeää, että opettaja on aktiivisesti läsnä ja osa prosessia, vaikkei seisoisikaan luokan edessä opettamassa. Oppijat pyytävät herkemmin apua, kun huomaavat, että opettaja seuraa aktiivisesti luokan tapahtumia ja auttaa tarvittaessa. Kohdennettu harjoittelu Oppijat tekevät tietokoneella harjoituksia katsomiinsa videoihin liittyen. Harjoitusten tarkoituksena on ohjata oppijoiden huomio siihen miten jokin asia videoissa ilmaistiin; samalla oppijat voivat poimia idiomaattisia ilmaisuja, joita voivat hyödyntää omassa tuotoksessaan. Ryhmätyöskentely Seuraavaksi on vuorossa ryhmäkeskustelu, jossa oppijat raportoivat toisilleen, mitä ovat saaneet selville, ja keskustelevat oppimastaan. Keskustelun luonne määräytyy sen mukaan, ovatko kaikki perehtyneet samaan asiaan/aihepiiriin vai onko kaikilla ollut oma osionsa tutkittavanaan. Keskustelu on luonnollisesti motivoivinta silloin kun siinä keskitytään asioihin, joita oppijat voivat hyödyntää myös omassa tuotoksessaan. Itsenäinen työskentely Oppija työskentelee itsenäisesti multimediamateriaalista ja ryhmäkeskustelusta saadun tiedon parissa ja kokoaa siitä oman tuotoksensa, esimerkiksi kirjallisen tai suullisen esityksen. Esitteleminen Kun oma tuotos on saatu valmiiksi, se esitellään muille. Esityksen pitäisi liittyä olennaisesti spiraalin muihin vaiheisiin; oppijoita on vaikea motivoida, jos esityksen ainoa tarkoitus on todistaa, että oppija on oikeasti tutustunut materiaaliin. Spiraalissa tulisi myös edetä prosessityöskentelyn hengessä ja jatkaa työskentelyä esityksen parissa vielä ensituotoksen jälkeen kuten seuraavat vaiheet osoittavat. Opettajan palaute Kun tuotos on esitelty, opettaja antaa siitä sisältöön ja muotoon liittyvää palautetta, jotta oppija saa eväät parempaan suoriutumiseen ja virheistä oppimiseen. 8

9 Itsenäinen työskentely Tarpeen tullen omaa esitystä hiotaan, muotoillaan uudelleen tai harjoitellaan opettajalta saadun palautteen pohjalta. Uusi esitteleminen Lopuksi esitellään paranneltu omasta tuotoksesta. Spiraalin vaiheet saattavat tuntua osittain itsestään selviltä, mutta kannattaa kuitenkin pohtia, kuinka usein prosessityöskentelyä tulee oikeasti hyödynnettyä näin laajasti. versio 9

10 3.2. Lämmittelytehtävä Tavoitteet: Herättää oppijoiden mielenkiinto TeenTalk Francen oppilaita kohtaan ja harjoitella määrätyn tiedon etsimistä ohjelmasta. Jokainen oppija valitsee Elèves-valikon kuvien perusteella yhden oppilaan, jota haluaa haastatella. Oppijoita kannattaa kehottaa myös miettimään perusteita valinnalleen. Kun kaikki ovat valinneet oman haastateltavansa, oppijat työskentelevät itsenäisesti tietokoneella ja katsovat valitsemansa oppilaan haastattelun. Opettaja voi tulostaa haastattelulomakkeen, johon oppijat voivat koota omia muistiinpanojaan. Oppijoiden pitäisi valmistautua kertomaan muulle ryhmälle lyhyesti valitsemansa henkilön haastattelusta. Oppijoita voi myös kannustaa miettimään, vastasiko haastattelu mielikuvaa, jonka he saivat oppilaasta pelkän kuvan perusteella. Ei haittaa vaikka useampi oppija olisi valinnut saman haastateltavan; tässä tapauksessa he voivat esitellä kyseisen oppilaan yhdessä. Riippuen ryhmän koosta ja siitä, kuinka suuri osa TeenTalk Francen oppilaista saadaan näin käsiteltyä, voidaan esittelemättä jääneet oppilaat jakaa ryhmän kesken ja tehdä vielä toinen esittelykierros. Jos vain muutama haastatelluista oppilaista jää yli, oppijat voivat tutustua heihin itsenäisesti ohjelman avulla. 10

11 Formulaire d interview Interview de (Nom d élève) Age : Habite à : Famille : Opinion sur la ville de Thiais/Choisy : Opinion sur le Lycée Guillaume Apollinaire : Matières (non-)préférées : Horaire d une journée scolaire typique : Passe-temps favoris : Films/émissions/genres de musique/livres préféré(e)s : Utilise l ordinateur pour : Projets d avenir/travail : Opinion sur la protection de l environnement : Opinion sur le multiculturalisme/l immigration : Autres informations et mes propres opinions : 11

12 3.3. Roolikortit - Je fais du théâtre et je lis pas mal. Florent - Après le lycée, j arrête les cours parce que ça ne me convient vraiment pas. - J aimerais être comedien. - Je trouve ma ville assez banale. - J aime aller en boîte de nuit. Sandra rose. - Je préfère les films de Jordan filles, comedies à l eau de - Je voudrais travailler dans - Plus tard je serai chef d entreprise. Arcange - J aimerais travailler dans la communication parce que je parle beaucoup. - Je pratique beaucoup de football. - Je ne regarde pas beaucoup la télé ; ce n est pas trop mon style, j aime plus lire. fesseur. la médecine esthétique. - J aimerais bien être pro- Opettajan materiaali sisältää Lycée Guillaume Apollinairen oppilaiden kuvat sekä JPEG-muodossa että tulostettavina roolikortteina, joissa on oppilaan kuvan lisäksi muutama yksityiskohta hänen haastattelustaan. Kuvatiedostoista voi olla hyötyä etenkin, jos opettajalla on käytössään interaktiivinen valkotaulu, mutta toki niitä voi hyödyntää monella muullakin tapaa. Roolikorttien käyttötapa taas muokkautuu helposti sen mukaan, kuinka hyvin oppijat ovat jo perehtyneet ohjelman haastatteluihin, millä tasolla he ovat ja mitkä ovat harjoituksen tavoitteet. Alla muutama esimerkki: Mysteerihenkilö Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen ja rajoitettu, ohjattu tiedonhaku. Opettaja voi valita kurssin kuluessa jokaiselle tunnille ranskalaisten oppilaiden joukosta yhden mysteerihenkilön, jonka henkilöllisyys oppijoiden pitää selvittää ohjelman avulla. Opettaja kuvailee mysteerihenkilöä muutamalla sanalla (esim. roolikortteja apuna käyttäen) ja oppijat yrittävät vihjeiden perusteella keksiä, kuka on kyseessä. Oppijat voivat myös kilpailla siitä, kuka löytää ensimmäisenä oikean henkilön. Jos tietokoneita ei ole tarpeeksi koko ryhmän käyttöön, opettaja voi antaa jokaiselle oppijalle tai oppijaparille oman mysteerihenkilön, jonka kukin vuorollaan etsii. Kun mysteerihenkilö on löytynyt, oppija kertoo tämän nimen muulle ryhmälle ja selittää samalla, minkä perusteella oikea henkilö löytyi. 12

13 Suullinen harjoittelu: esittely ja itsestä kertominen Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, itsensä esittelyn harjoitteleminen, aktiivinen kuuntelu. Jokainen oppija saa roolikortin, jota hän ei näytä muille. Oppija kuuntelee roolikortissa olevan henkilön haastattelun Elèvesvalikosta ja valmistautuu sitten esittämään tätä henkilöä muille oppijoille. Kun kaikki ovat katsoneet omat haastattelunsa, oppijat esittelevät itsensä, esimerkiksi pienryhmissä, ja kertovat haastattelussa mainittuja asioita. Oppijoiden tasosta riippuen opettaja voi myös kannustaa heitä harjoittelemaan aktiivista kuuntelua ja reagointia ( Ah oui?, Vraiment?, C est intéressant, Je comprends jne.). Opettaja voi tarvittaessa kirjoittaa käytettävät ilmaisut taululle malliksi. Yksityiskohtainen kuvailu Tavoitteet: Mielipiteiden ilmaiseminen ja kielteisen näkökannan tukeminen. Edistyneemmät oppijat voivat lisätä esittelyihin enemmän yksityiskohtia ja myös omia mielipiteitään. Oppijat voivat esitellä muille yhden TeenTalk Francen oppilaista ja kertoa, minkälaisia mielikuvia ja mielipiteitä tämä heissä herätti, sisällyttäen myös sellaisia asioita, joita ei haastattelussa suoraan sanota. Esimerkiksi: Je le trouve sympa, Il a l air comme, Je pense qu elle a beaucoup d amis, Je n aimerais pas être son amie jne. Jos harjoitus toteutetaan parityöskentelynä, pari voi kysellä Pourquoi?, Tu trouves?, tai kommentoida Tu as raison, Je suis d accord, Je ne trouve pas que..., Je pense que..., jne. Opettaja voi tarvittaessa opettaa käytettävät ilmaisut etukäteen. Muistipeli roolikorteilla Opettaja tulostaa kahdet kappaleet roolikortteja (tai vain osan niistä). Oppijat työskentelevät noin neljän hengen ryhmissä. Kortit levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jokainen oppija kääntää kaksi korttia ympäri ja yrittää löytää parin. Kun pari löytyy, sen löytänyt oppija kuvailee, miltä kuvan henkilö näyttää ja kertoo tästä lyhyesti roolikortin tietojen perusteella. Voittaja on se oppija, joka kerää eniten pareja. 13

14 Oppilaskuvien käyttö interaktiivisella valkotaululla Oppilaiden JPEG-kuvia voidaan näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkiksi aiheeseen virityksen yhteydessä, kun opettaja haluaa esitellä ranskalaiset oppilaat, mutta ei halua vielä paljastaa heidän nimiään tai mitä he ohjelman sisällä kertovat. Kuvia voi käyttää myös kertaamiseen itsenäisen tai parityöskentelyn jälkeen, jolloin ne auttavat oppijoita palauttamaan mieleen juuri oppimaansa. Lisäksi kuvia voi käyttää visuaalisena tukena suullisten ja kirjallisten esitysten valmistelussa ja pitämisessä. 14

15 3.4. Haastatteluharjoitukset Tavoitteet: TeenTalk Francen ydinsisältö on autenttisten haastattelujen kokoelma, joka toimii sekä tiedonlähteenä että puheen tuottamisen mallina. Ohjelma on suunniteltu siten, että se kannustaa käyttäjää harjoittamaan aktiivista tiedon hankintaa, kysymysten muodostamista ja vuorovaikutustaitoja. Käyttäessään TeenTalk France -ohjelmaa oppija harjoittelee erilaisia tapoja kuunnella, kysyä kysymyksiä ja reagoida ja vastata keskustelussa. TeenTalk France -ohjelmassa on tarjolla useita erilaisia harjoitustyyppejä; osa niistä painottuu kuullunymmärtämiseen, toisissa yhdistyy teksti ja ääni, ja monet ovat myös visuaalisesti stimuloivia. Harjoitusten monipuolisuudella pyritään ottamaan huomioon oppijoiden erilaiset oppimistyylit, koska toiset oppivat parhaiten kuuntelemalla ja toiset taas näkemällä tai tekemällä. Toisaalta oppijat hyötyvät myös siitä, että sama asia esitetään sekä auditiivisesti että visuaalisesti asia painuu paremmin mieleen, kun siihen liittyvä viesti on vastaanotettu samanaikaisesti kahden aistin avulla. Kuunnellessaan haastatteluja oppijat saavat myös mallin oikealle ääntämiselle. Haastatteluihin liittyvät harjoitukset kannattaa pääsääntöisesti tehdä siinä järjestyksessä, missä ne on esitetty, mutta toki jokainen oppija voi myös aloittaa siitä harjoitustyypistä, joka tuntuu itselle helpoimmalta. Oppijoille kannattaa kuitenkin muistuttaa, että usein on hyödyllisintä harjoitella juuri niitä kielen osa-alueita, jotka tuntuvat itselle vaikeimmilta. Elèves- ja Thèmes-valikkojen harjoitukset keskittyvät vain haastatteluissa esiintyneeseen sisältöön, ja ne kannattaakin tehdä haastattelujen katsomisen yhteydessä. Exercices-valikko taas sisältää harjoituksia, joiden sisältö ulottuu myös ohjelman ulkopuolelle ja jotka siten täydentävät haastatteluharjoituksia. Kaikki ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on listattu tämän oppaan lopussa. Yhden erittäin tärkeän harjoituksen kohteen ohjelmassa tarjoavat haastattelukysymykset, joihin ranskalaiset oppilaat vastaavat. Kun oppijat ovat katsoneet ohjelman haastattelut (tai osan niistä), opettaja voi tulostaa heille täytettäväksi kysymyslomakkeet, joissa heidän täytyy itse osata muodostaa juuri kuulemansa kysymykset. Harjoituksen kohdetta muuntelemalla lomake sopii käytettäväksi eritasoisten oppijoiden kanssa. Lomake toimii yksinkertaisena kuullunymmärtämisharjoituksena, kun oppijat täydentävät siihen kysymykset suoraan tietokoneelta kuulemansa perusteella. Edistyneemmät oppijat taas voivat yrittää painaa kysymykset ensin mieleensä ja sitten muodostaa ne pelkkien lomakkeen vihjeiden avulla. Lopuksi kysymykset voi tarkistaa tietokoneelta. Lomakkeessa on tilaa myös oppijoiden omille kysymyksille. Täydennetyn lomakkeen kysymykset esitetään lopuksi jollekin luokkatovereista, joka vastaa niihin suullisesti. Tämän harjoituksen jälkeen oppijat voivat jatkaa kysymysten parissa työskentelyä tekemällä Exercices-valikon Questions en désordre -harjoitukset. Nämä harjoitukset kiinnittävät oppijoiden huomion eri tapoihin muodostaa kysymyksiä ranskaksi. 15

16 Formulaire des questions Pose une question sur chacun des sujets : La famille (frères et sœurs) L école Les professeurs La journée scolaire Les cours Les devoirs Les repas à la cantine Les passe-temps Le week-end Les vacances La santé L avenir Le travail L environnement Le multiculturalisme Mes propres questions : 16

17 3.5. Dialogit Exercices-valikosta löytyy joukko Dialogue en pagaille -nimisiä harjoituksia, joissa oppijat pääsevät kuuntelemaan ja rakentamaan dialogeja, joissa kaksi nuorta keskustelee arkipäivään liittyvistä asioista. Dialogit tarjoavat ihanteellista materiaalia parityöskentelyä varten, koska on varsin luontevaa, että oppijat dialogit kuunneltuaan opettelevat toistamaan repliikit pareittain. Ennen varsinaisten harjoitusten tekemistä oppijat voivat dialogin nimen perusteella pohtia, mistä dialogissa on kyse. Tämän jälkeen oppijoiden kannattaa tehdä ensimmäinen dialogiharjoitus eli kuunnella dialogi kokonaisuudessaan, mahdollisesti muutamaankin otteeseen, ja laittaa sitten puhekuplat ruudulla oikeaan järjestykseen. Etenkin oppijoiden, joiden oppimistyyli on visuaalinen, kannattaa tässä vaiheessa tehdä myös toinen dialogiharjoitus, jossa puheenvuorot näytetään sekä tekstinä että äänenä. Kuunneltuaan dialogin riittävän monta kertaa oppijat harjoittelevat dialogia pareittain, ensin toistaen harjoituksen mallin mukaan ja vähitellen yrittäen muistaa repliikit ulkoa. Tämän jälkeen oppijat voivat vielä tehdä kolmannen dialogiharjoituksen eli aukkotehtävän, joka ohjaa huomion merkityksen lisäksi myös kieliopillisiin muotoihin. Toista ja kolmatta harjoitusta voidaan myös käyttää tekstitukena siinä vaiheessa kun oppijat opettelevat dialogia ulkoa. Opettaja voi valita yhden tai kaksi dialogia koko ryhmän työstettäväksi tai antaa jokaiselle parille oman dialoginsa. Kun oppijat ovat työstäneet dialogeja pareittain yllä kuvatulla tavalla, voidaan harjoitusta jatkaa vielä koko ryhmän kesken. Taululla voidaan esimerkiksi käydä läpi dialogeissa esiintynyttä sanastoa ja kielioppia. Halukkaat voivat sitten esittää oman versionsa dialogista muulle ryhmälle. Edistyneemmät oppijat voivat muokata dialogia tehden siihen lisäyksiä ja vaikkapa muuttaen sen lopputulosta. Dialogeista voidaan tehdä myös pieniä näytelmiä, jotka harjoittelun jälkeen esitetään muulle ryhmälle. 17

18 3.6. Aihepiiriharjoitukset Exercices-valikon Feuille de travail -osio sisältää jokaiseen Thèmes-valikon aihepiiriin liittyviä tulostettavia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Tehtävät sopivat erityisen hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta tarvittaessa ne voidaan tehdä myös itsenäisesti, jolloin oppijoita kannattaa kehottaa tekemään muistiinpanoja voidakseen esittää vastauksensa myöhemmin suullisessa tai kirjallisessa muodossa. Monissa tehtävätoimeksiannoissa oppijoita kehotetaan ensin tekemään aihepiiriin liittyvät Réponses en boîtes -harjoitukset, koska ne tarjoavat lisätietoa aihepiiristä ja saattavat helpottaa tehtävien tekemistä. Tehtävät voi kuitenkin hyvin tehdä myös pelkästään aihepiiriin liittyvien videoleikkeiden pohjalta. Tällöin Réponses en boîtes -harjoituksia voi käyttää vaikkapa asian kertailuun seuraavalla tunnilla. Aihepiirikohtaisia videoita voi toki hyödyntää monella muullakin tapaa; alla yksi ehdotus niiden läpikäymiseen. Ryhmätyöskentely Quiz thématique Tätä harjoitusta varten luokka jaetaan 3 4 hengen pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden Thèmes-valikon aihepiireistä (aihepiirit voidaan myös jakaa opettajan toimesta). Kukin ryhmä katsoo omaan aihepiiriinsä liittyvät videoleikkeet ja keksii sitten kymmenen niihin liittyvää kysymystä. Kun kysymykset on tehty, kaksi ryhmää vaihtaa kysymyksiä keskenään, katsoo niihin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Vastaamisen voi tehdä joko tiedonhakuharjoituksena, niin että videoita saa katsoa myös vastaamisen aikana, tai muistiharjoituksena, niin että videot katsotaan ensin ja vasta sitten vastataan. 18

19 Quiz thématique Työskennelkää 3 4 hengen ryhmissä ja katsokaa ensin oman ryhmänne aihepiiriin liittyvät videot. Keksikää sitten 10 kysymystä videoihin liittyen ja kirjatkaa myös oikeat vastaukset itsellenne muistiin. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: Qui fait de l équitation? Tiffany Qui va chercher son frère à la crèche après l école? Monia Quelle matière Nickolas n aime pas? La physique Kirjoittakaa kysymykset alle ja vaihtakaa sitten kysymyslomakkeita toisen ryhmän kanssa. Toinen ryhmä katsoo kysymyksiin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Kun molemmat ryhmät ovat valmiita, vaihtakaa lomakkeita uudelleen ja laskekaa pisteet. 1) Réponse: 2) Réponse: 3) Réponse: 4) Réponse: 5) Réponse: 6) Réponse: 7) Réponse: 8) Réponse: 9) Réponse: 10) Réponse: Score:... / 10 19

20 4. Ohjelman harjoitustyypit Elèves-valikko Méli-mélo dans l interview Jokainen Elèves-valikon haastattelu sisältää neljä erityyppistä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. Ensimmäisessä harjoituksessa tehtäväsi on löytää oikeat kysymys-vastausparit kuuntelemalla sekaisin olevat kysymykset ja vastaukset. Napauta oppilaan kuvia kuullaksesi vastaukset ja mikrofoneja kuullaksesi kysymykset. Kun löydät parin, raahaa mikrofoni paikalleen oikean kuvan viereen. Tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Samantyyppisiä harjoituksia löytyy myös Exercices-valikosta. Siinä missä ensimmäinen harjoitus perustuu vain kuullunymmärtämiseen, kolmessa sitä seuraavassa tehtävässä yhdistyy sekä teksti että ääni. Tässä toisessa harjoituksessa tehtäväsi on napauttaa palkkeja ja kuunnella kahtia jaetut lauseet. Kun löydät lauseen alun ja lopun, vedä palkit rinnakkain ja tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Phrases en désordre Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. Kolmas harjoitus on aukkotehtävä, jossa pitää täydentää tekstiin puuttuvat sanat. Napauta harmaita palkkeja valitse sitten, haluatko kuunnella koko tekstikohdan (écouter) vai vain puuttuvat sanat tavattuina (épeler). Kirjoita vastauksesi viivalle ja tarkista se painamalla Enter-painiketta tai napauttamalla Vérifier-nappia. Mots manquants Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. 20

21 Neljännessä harjoituksessa kerrataan hyödyllisiä ilmaisuja, jotka on kerätty oppilaan vastauksista eri puolilta ohjelmaa. Tehtäväsi on löytää lentävien sanojen joukosta sopiva loppu keskellä näkyvälle ilmaisulle. Jos et ole tarpeeksi nopea, lentävät sanat törmäävät ruudun keskellä ja räjähtävät. Mots volants Exercices-valikko Haastattelukohtaisten harjoitusten lisäksi harjoituksia on koottu myös erilliseen Exercices-valikkoon, josta löytyy sekä koneella tehtäviä interaktiivisia harjoituksia että pari- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Questions en désordre Harjoitustyyppejä on yhteensä seitsemän, ja niistä ensimmäisessä harjoitellaan kysymysten muodostamista. Tehtävänäsi on muodostaa haastatteluista tuttuja kysymyksiä laittamalla puhekuplat oikeaan järjestykseen. Harjoituksessa on kaksi osaa: ensimmäisessä kysymykset muodostetaan äänivihjeen ja toisessa osassa tekstin avulla. Seuraavat harjoitukset ovat samaa tyyppiä kuin Elèves-valikosta löytyvät Méli-mélo dans l interview -harjoitukset, mutta tällä kertaa kysymyksiä yhdistetään usean eri oppilaan vastauksiin. Dialogue en pagaille Kolmas harjoitustyyppi koostuu itse asiassa kolmesta eri harjoituksesta. Ensimmäisessä osassa tehtävänäsi on kuunnella kahden henkilön välinen dialogi ja järjestää sen jälkeen kutakin puheenvuoroa edustavat puhekuplat oikeaan järjestykseen raahaamalla ne oikeisiin paikkoihin. 21

Valttikortit 100 -ohjelman sanasto on peruskoulun opetussuunnitelman ytimestä.

Valttikortit 100 -ohjelman sanasto on peruskoulun opetussuunnitelman ytimestä. Valttikortit 100 on uusi avaus sanaston ja kuullunymmärtämisen oppimiseen. Digitaaliset oppimateriaalit ovat aiemminkin lisänneet yksilöllistä työskentelyä ja välittömiä palautteita harjoitteluun, mutta

Lisätiedot

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu. KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN PURESKELUA? VIERAAN KIELEN OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.fi KIELITAITOMALLEJA kämmenmalli: kielitaidon osa-alueet

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

EuroTraffic Language Training

EuroTraffic Language Training EuroTraffic Language Training Käyttäjän opas Sisällysluettelo Kurssin aloittaminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Sisäänkirjautuminen... 6 Tehtävien aloittaminen... 7 Sanasto... 9 Yhdistä ääni ja kuva...

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI)

ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI) ESLC koetyökalun ohjeet opiskelijalle (FI) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 KOKEIDEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Sisäänkirjautuminen 3 2.2 Ääniasetusten testaus kuullunymmärtämiskoetta varten 5 2.3 Kokeen suorittaminen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä

Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä Affective frame: fokus kuulijan henkilökohtaisen motivation ja sitoutumisen edistämisessä Tehtävä: Uusi taito lisätä kuuntelumotivaatiota käyttää tekemällä oppimista kehittää kuuntelustrategioita: huomion

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista

ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A VALMISTAUTUMINEN. Otteita vetäjän ohjeista 1 Otteita vetäjän ohjeista ENNAKKOTEHTÄVÄT / JAKSO A Tarkista että o aikataulut on sovittu ja koulutustila on varattu o osallistujat ovat saaneet kutsun ajoissa o sinulla on nimilista, jonka avulla sijoitat

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

10/23/2012 Olli Määttä

10/23/2012 Olli Määttä Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE Hannele Virtanen-Vaaranmaa 6.4.2011 Preferences Adobe Connect-työtila tilataan easiantuntijalta. Adobe Connect-järjestelmän kautta tapahtuvassa opetuksessa

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: yläkoulu Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablettitietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa

Lisätiedot

2 Suomen kielen äänteet

2 Suomen kielen äänteet 1 Ruudulla on ensin vain Ali. Linkit kolmeen suomen kielen äänteiden alakokonaisuuteen (2.1 Kirjaintarjottimeen, 2.2 Yksittäisiin äänteisiin sekä 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi) ilmestyvät ruudulle

Lisätiedot

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään.

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Ohjeita kotiopiskelun tueksi Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Isoniitun koulu 2009 Oppimistyylit Meillä kaikilla on oma tapamme oppia uusia asioita ja muistaa opittua.

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa - kokemuksia koulumaailmasta. Piia Mäkinen (FM) biologian ja maantiedon opettaja Kuhmoinen

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa - kokemuksia koulumaailmasta. Piia Mäkinen (FM) biologian ja maantiedon opettaja Kuhmoinen Toiminnalliset menetelmät opetuksessa - kokemuksia koulumaailmasta Piia Mäkinen (FM) biologian ja maantiedon opettaja Kuhmoinen Miksi toiminnallisia menetelmiä kannattaa käyttää? Erilaisia oppimistyylejä

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

FyKe-Mopin opettajanohje

FyKe-Mopin opettajanohje 1 FyKe-Mopin opettajanohje Ohjelma jakautuu aihepiireittäin Opiskelen ja opin ja Testi osioihin. Miten saan FyKe-Mopin nopeasti käyttöön? Ensimmäisenä on ohjelma asennettava joko yksittäiselle koneelle

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Johdanto. Trumfkorten 100 -ohjelman sanasto on peruskoulun

Johdanto. Trumfkorten 100 -ohjelman sanasto on peruskoulun Opettajan opas Johdanto Trumfkorten 100 -ohjelman oppimispolku Tehtävä 1 TUNNISTA OIKEIN ÄÄNNETTY SANA Tehtävä 2 KUVASANAKIRJA Tehtävä 3 RAKENNA YMPÄRISTÖ Tehtävä 4 MUODOSTA LAUSEITA Tehtävä 5 HAMPURILAINEN

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus

MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET. Selkokielen käyttö opetuksessa. Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN JA OHJAUKSEN HAASTEET Selkokielen käyttö opetuksessa Suvi Lehto-Lavikainen, Koulutuskeskus Salpaus Ihmisten viestinnän epätarkkuus johtaa usein virheellisiin tulkintoihin keskusteluissa!

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö

Kertomustaulut. Johdanto. Pakkauksen sisältö Kertomustaulut Johdanto Tämä peli luotiin puheen ja kielen häiriöistä kärsiville lapsille, jotka tarvitsivat apua tarinankerronnassa, kun he esimerkiksi halusivat kuvailla luokkaretken tapahtumia. Kertomustaulut-peli

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu

Siltaaminen: Piaget Matematiikka Inductive Reasoning OPS Liikennemerkit, Eläinten luokittelu Harjoite 2 Tavoiteltava toiminta: Materiaalit: Eteneminen: TUTUSTUTAAN OMINAISUUS- JA Toiminnan tavoite ja kuvaus: SUHDETEHTÄVIEN TUNNISTAMISEEN Kognitiivinen taso: IR: Toiminnallinen taso: Sosiaalinen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista

Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Diagrammeja ja tunnuslukuja luokkani oppilaista Aihepiiri Tilastollisiin tunnuslukuihin tutustuminen Luokka-aste Kesto Tarvittavat materiaalit / välineet Lyhyt kuvaus tehtävästä Yläaste 9. luokka 30 min

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot