Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)"

Transkriptio

1 Opettajan opas Tuuli Laaksonen (toim.) 1. Johdanto 2 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa 4 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön Lingonetin kielispiraali Lämmittelytehtävä Roolikortit Haastatteluharjoitukset Dialogit Aihepiiriharjoitukset Ohjelman harjoitustyypit 20 Lingonet Oy, Linnankatu 21 A, Turku Puh , Fax , vieraile sivuillamme 1

2 1. Johdanto TeenTalk France jatkaa Lingonetin autenttisten koululaishaastattelujen sarjaa. Tavoitteena on tuoda kielenoppijoiden ja heidän opettajiensa avuksi autenttista kieltä. Kun Internet on pullollaan monenlaista autenttista materiaalia, voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko tällainen ohjelma tarpeellinen. Tosiasia kuitenkin on, että opetussuunnitelman aihepiireihin sopivien videoleikkeiden löytäminen on työlästä. Jos niitä löytyy, ne ovat harvoin tekstitettyjä. Jos transkriptit löytyvät, niiden pulmakohtia ei ole tavallisesti kommentoitu. Myös autenttiseen materiaaliin perustuvat ja sen sisältöä harjoittavat tehtäväkokoelmat ovat Internetissä harvinaisia. Lisäksi ranskan opettajat saavat jatkuvasti huomata digitaalisen tarjonnan painottuvan lähinnä englannin kieleen. Nämä seikat olivat mielessämme, kun lähdimme kehittämään TeenTalk France -materiaalia. TeenTalk France on digitaalinen resurssikokoelma. Se on oppimisympäristö, jossa on tarjolla autenttista nuorten kieltä. Materiaalin resurssiluonteesta johtuen se ei myöskään sitoudu mihinkään määrättyyn kielipedagogiikan koulukuntaan. Harjoitteiden ja tehtävätoimeksiantojen sisällyttäminen osaksi materiaalia kertoo kuitenkin tekijöiden uskosta siihen, että vieraan kielen oppimisessa täytyy kiinnittää huomiota sekä siihen mitä sanottiin että siihen miten sanottiin. Usein kielen sanastoon ja rakenteisiin kohdennettu harjoittelu kannattaa sijoittaa vaiheeseen, jossa oppijat valmistautuvat merkitykselliseen kommunikaatioon, esimerkiksi haastateltavien kommentointiin ja omien mielipiteiden esittämiseen haastattelujen aihepiireistä. Tähän asiaan palaamme tarkemmin Lingonetin kielispiraalia koskevassa osiossa. TeenTalk Franceen on valittu aihepiirejä, jotka ovat lähellä nuorten omaa elämää; siten heillä on varmasti myös omia kokemuksia niihin liittyen. Aliarvioimatta kielen luovaa luonnetta toimeksiantoja, joissa oppijat kertovat omista koulukokemuksistaan ja harrastuksistaan haastateltujen sanoin, voidaan pitää hyvinä harjoituksina. Näin varsinkin silloin, kun oppijat joutuvat valitsemaan ja yhdistelemään omat sanontansa monien mallien joukosta. IT-resurssien saatavuus vaihtelee koulusta ja maasta toiseen. Monissa kouluissa ei välttämättä riitä tietokoneita kaikkien oppilaiden käyttöön. TeenTalk France onkin suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää koneella sekä yksin että pareittain, ja opitun materiaalin hienosäätö ja soveltaminen käytäntöön voidaan toteuttaa luokassa joko yksin, pareittain tai pienryhmissä. Jotkut tehtävistä sopivat hyvin myös kotona tehtäväksi. Toisaalta ohjelmaa voi käyttää myös dataprojektorin tai interaktiivisen valkotaulun avulla, jolloin koko ryhmä voi katsoa haastatteluvideoita samaan aikaan, vaikka luokassa olisi käytössä vain yksi kone. Ohjelman harjoituksiakin voidaan tällöin tehdä koko ryhmän kesken niin, että yksi oppilaista toimii tietokoneella hiiren käyttäjänä ja muut antavat vuorotellen oikeat vastaukset. Tieto- 2

3 koneella tehtävien harjoitusten lisäksi ohjelma sisältää tulostettavaa materiaalia, johon oppijat voivat perehtyä sekä yksin että ryhmissä joko oppitunnilla tai kotona. Opettajan on helppo valita oppijan tasoon sopiva tehtävä ja tulostaa siihen liittyvä materiaali. Jos koneita on riittävästi kaikkien oppilaiden käyttöön, se tekee TeenTalk Francen käyttämisestä nopeampaa mutta ei välttämättä tehokkaampaa. Oppijat yleensä hyötyvät saadessaan työskennellä yhdessä ja keskustella oppimastaan. Sosiaalinen vuorovaikutus on yksi kielen oppimisen tärkeimmistä osa-alueista. Jotkut tehtävistä voidaankin toteuttaa projektiluontoisesti ja jotkut vaativat jo itsessään aikaa ja keskittymistä. Toisaalta monet tehtävistä sopivat käytettäväksi sekä välipaloina muun työskentelyn ohessa, kertaustehtävinä että syventävänä materiaalina riippuen siitä, mihin saakka oppijat ovat TeenTalk France -ohjelmassa edenneet. Ajoitus riippuu pääosin käytös- sä olevasta luokkahuoneesta, tietokoneiden saatavuudesta, tuntimäärästä ja opetusmetodista sekä siitä, onko opettajan mahdollista saada avukseen apuopettaja. Ihanneolosuhteissa TeenTalk Francea käytettäessä voidaan luoda sekä ajan että tilan suhteen joustava ja lähes itseohjautuva oppimisympäristö, jossa opettaja on toiminnan ohjaaja mutta oppija silti pääroolissa. Jos koululla vielä on käytössään oppimisalusta, voidaan osa ohjelmaan liittyvistä tehtävistä luontevasti siirtää siellä tehtäväksi. Oppijat voivat esimerkiksi työstää tehtävää yhdessä oppimisalustalla ja palauttaa valmiin tuotoksen opettajalle verkon välityksellä. TeenTalk France ja Lycée Guillaume Apollinairen oppilaat voivat seurata oppijoita luokalta toiselle suoritettujen tehtävien ja projektien muodossa. Tehtäviin liittyvät lomakkeet, raportit ja muu materiaali voidaan kerätä portfolioihin, jotka jokainen oppija voi järjestää ja koristella mielensä mukaan. 3

4 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa Päävalikko Ohjelman käynnistyessä avautuu sen päävalikko. Siitä on helppo valita haluamansa osio napauttamalla jotain harmaista palkeista. Päävalikosta voi edetä seuraavilla tavoilla: a) Elèves-palkkia napauttamalla avautuu oppilasvalikko, josta voi valita haluamansa haastattelun napauttamalla oppilaan kuvaa. Jokaiseen haastatteluun liittyy myös neljä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. b) Thèmes-otsikon alla olevia palkkeja napauttamalla voi katsoa oppilaiden haastatteluvastauksia johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen. c) Exercices-palkin takaa löytyvä valikko taas sisältää kokoelman erityyppisiä interaktiivisia harjoituksia ja jokaiseen aihepiiriin liittyviä tehtävätoimeksiantoja. d) Napauttamalla Ton bulletin -palkkia pääsee tarkastelemaan etenemistään ohjelmassa. Avautuva raportti kertoo, mitkä tehtävät on tehty ja mitkä ovat vielä tekemättä. Raportin voi myös tulostaa. e) Opettajan materiaali löytyy Salle des profs -palkin takaa. Materiaali sisältää opettajan oppaan, joka antaa hyödyllisiä vinkkejä ohjelman käyttöön, pikaoppaan, kaikkien haastattelujen transkriptit ja harjoitusten vastaukset sekä tehtävätoimeksiantoja ja lisämateriaalia luokkatyöskentelyyn. Kunkin alavalikon oikeasta yläkulmasta löytyy nuolinappula, jota napauttamalla pääsee aina takaisin edelliseen valikkoon. 4

5 Elèves-valikko Valitse haluamasi oppilaan haastattelu napauttamalla tämän kuvaa. Ruudulle avautuu näkymä, jossa on kyseiseen oppilaaseen liittyviä videoleikkeitä. Kun haluat palata takaisin edelliseen valikkoon, napauta ruudun oikean yläkulman nuolinappulaa. Oppilashaastattelujen työstäminen 5

6 Napauta kysymysmerkkiä, niin kuulet kysymyksen. Käynnistä sen jälkeen video napauttamalla Play-nappulaa kysymysmerkin vieressä (tai napauttamalla kysymyksen otsikkoa). Voit keskeyttää toiston käyttämällä videon alla olevia nappuloita. T-nappulaa napauttamalla saat näkyviin vastaukseen liittyvän transkriptin. S-nappulaa napauttamalla taas voit kuunnella ja lukea vastauksesta tehdyn selkokielisen studionauhoituksen. Monissa transkripteissa on osa sanoista korostettu punaisella. Tällaista sanaa klikkaamalla kuulet kommentin, joka antaa lisätietoa sanan kielellisestä tai kulttuurisesta taustasta. Kommentti tulee näkyviin myös tekstinä. Aide-välilehdeltä löydät ohjeet videoiden katsomiseen. Opettajan materiaali sisältää tähän liittyen myös pikaoppaan, jonka voi halutessaan tulostaa oppilaiden käyttöön. Exercices-välilehden valitsemalla pääsee tekemään haastatteluun liittyviä harjoituksia. Jokaisen oppilaan haastatteluun liittyy neljä erilaista harjoitusta. Ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on esitelty tämän oppaan lopussa. Kun haluat jatkaa videoiden ja niiden transkriptien tarkastelua, napauta Textevälilehteä. Thèmes-valikko Kun haluat katsella tiettyyn aihepiiriin liittyviä videoleikkeitä, napauta jotain päävalikon Thèmes-osion harmaista palkeista. Aihepiirejä on yhteensä 17. Aihepiirin valittuasi näet kokoelman eri oppilaiden vastauksia kyseiseen aiheeseen liittyen. Päävalikon listassa sisällöltään haastavammat aihepiirit on sijoitettu loppua kohti. Myös oppilasvalikossa haastattelut on järjestetty siten, että pidemmät tai sisällöltään vaikeammat haastattelut löytyvät listan loppupäästä. 6

7 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön 3.1. Lingonetin kielispiraali Vaikka autenttiset oppilashaastattelut muodostavatkin TeenTalk Francen keskeisimmän sisällön, ohjelma sisältää niiden lisäksi runsaasti sekä koneella tehtäviä harjoituksia että tulostettavia tehtävälomakkeita pari- ja ryhmätyöskentelyä varten. Ohjelman sisältämä materiaali soveltuu toki monenlaiseen käyttöön, mutta yksi tapa saada siitä mahdollisimman paljon irti on hyödyntää Lingonetin kielispiraalin periaatteita. Lingonetin kielispiraali on tapa havainnollistaa digitaalisen materiaalin käyttöä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Kehitimme spiraalin digitaalisten materiaalien tueksi, kun huomasimme, että suuri osa digitaalisesta ja verkkomateriaalista oli, ja on edelleen, vahvasti itseopiskeluun tähtäävää ja sitä tukevaa. Mielestämme digitaalisen aineiston, kuten TeenTalk -sarjan ohjelmien, pitää toimia resurssina keskusteluun ja monipuoliseen työskentelyyn sekä osana laajempaa vuorovaikutusprosessia. Spiraali toimii parhaiten, jos oppilaspareille saa lohkaistua käsiteltävästä kokonaisuudesta aluksi omaa, spesifistä infoa näin syntyy aito tarve jakaa tietoa parien ja ryhmien kesken. 7

8 Spiraalin mukaiseen oppimiseen kuuluu kahdeksan vaihetta, joita on alla käsitelty TeenTalk France -ohjelman käyttäjän näkökulmasta: Aiheeseen virittäminen ja tehtäväohjeistus Oppijat saavat tehtävän, jonka lopputuloksena häämöttää esimerkiksi suullinen esitys, posteri tai kirjallinen raportti. TeenTalk Francen puitteissa tehtävä voisi olla vaikkapa vertailla omaa koulupäivää ranskalaisten oppilaiden koulupäivään; näin tehtävän suorittaminen vaatii oppijoilta omien kokemusten suhteuttamista ohjelmasta opittuun. Oppijoita ohjeistetaan hyödyntämään interaktiivista multimediaa tehtävän ja sen lopputuloksen valmistelussa ja lainaamaan hyödyllisiä ilmaisuja suoraan ohjelmasta. Parityö Seuraavaksi oppijat työskentelevät tietokoneella autenttisen lähteen parissa. Oppijoille annettavat tehtävät voivat vaihdella. He voivat esimerkiksi tutustua pareittain yhteen Thèmes-valikon aihepiiriin ja keskustella siitä. Kukin voi myös valita oman aihepiirinsä, jonka esittelee tutustumisen jälkeen parilleen. Tärkeintä on, että sisällöstä puhutaan, tasosta riippuen joko omalla tai kohdekielellä. Opettajan aktiivinen ohjaaminen Opettaja kiertelee luokassa ja auttaa, jos oppijat eivät ymmärrä jotain. On tärkeää, että opettaja on aktiivisesti läsnä ja osa prosessia, vaikkei seisoisikaan luokan edessä opettamassa. Oppijat pyytävät herkemmin apua, kun huomaavat, että opettaja seuraa aktiivisesti luokan tapahtumia ja auttaa tarvittaessa. Kohdennettu harjoittelu Oppijat tekevät tietokoneella harjoituksia katsomiinsa videoihin liittyen. Harjoitusten tarkoituksena on ohjata oppijoiden huomio siihen miten jokin asia videoissa ilmaistiin; samalla oppijat voivat poimia idiomaattisia ilmaisuja, joita voivat hyödyntää omassa tuotoksessaan. Ryhmätyöskentely Seuraavaksi on vuorossa ryhmäkeskustelu, jossa oppijat raportoivat toisilleen, mitä ovat saaneet selville, ja keskustelevat oppimastaan. Keskustelun luonne määräytyy sen mukaan, ovatko kaikki perehtyneet samaan asiaan/aihepiiriin vai onko kaikilla ollut oma osionsa tutkittavanaan. Keskustelu on luonnollisesti motivoivinta silloin kun siinä keskitytään asioihin, joita oppijat voivat hyödyntää myös omassa tuotoksessaan. Itsenäinen työskentely Oppija työskentelee itsenäisesti multimediamateriaalista ja ryhmäkeskustelusta saadun tiedon parissa ja kokoaa siitä oman tuotoksensa, esimerkiksi kirjallisen tai suullisen esityksen. Esitteleminen Kun oma tuotos on saatu valmiiksi, se esitellään muille. Esityksen pitäisi liittyä olennaisesti spiraalin muihin vaiheisiin; oppijoita on vaikea motivoida, jos esityksen ainoa tarkoitus on todistaa, että oppija on oikeasti tutustunut materiaaliin. Spiraalissa tulisi myös edetä prosessityöskentelyn hengessä ja jatkaa työskentelyä esityksen parissa vielä ensituotoksen jälkeen kuten seuraavat vaiheet osoittavat. Opettajan palaute Kun tuotos on esitelty, opettaja antaa siitä sisältöön ja muotoon liittyvää palautetta, jotta oppija saa eväät parempaan suoriutumiseen ja virheistä oppimiseen. 8

9 Itsenäinen työskentely Tarpeen tullen omaa esitystä hiotaan, muotoillaan uudelleen tai harjoitellaan opettajalta saadun palautteen pohjalta. Uusi esitteleminen Lopuksi esitellään paranneltu omasta tuotoksesta. Spiraalin vaiheet saattavat tuntua osittain itsestään selviltä, mutta kannattaa kuitenkin pohtia, kuinka usein prosessityöskentelyä tulee oikeasti hyödynnettyä näin laajasti. versio 9

10 3.2. Lämmittelytehtävä Tavoitteet: Herättää oppijoiden mielenkiinto TeenTalk Francen oppilaita kohtaan ja harjoitella määrätyn tiedon etsimistä ohjelmasta. Jokainen oppija valitsee Elèves-valikon kuvien perusteella yhden oppilaan, jota haluaa haastatella. Oppijoita kannattaa kehottaa myös miettimään perusteita valinnalleen. Kun kaikki ovat valinneet oman haastateltavansa, oppijat työskentelevät itsenäisesti tietokoneella ja katsovat valitsemansa oppilaan haastattelun. Opettaja voi tulostaa haastattelulomakkeen, johon oppijat voivat koota omia muistiinpanojaan. Oppijoiden pitäisi valmistautua kertomaan muulle ryhmälle lyhyesti valitsemansa henkilön haastattelusta. Oppijoita voi myös kannustaa miettimään, vastasiko haastattelu mielikuvaa, jonka he saivat oppilaasta pelkän kuvan perusteella. Ei haittaa vaikka useampi oppija olisi valinnut saman haastateltavan; tässä tapauksessa he voivat esitellä kyseisen oppilaan yhdessä. Riippuen ryhmän koosta ja siitä, kuinka suuri osa TeenTalk Francen oppilaista saadaan näin käsiteltyä, voidaan esittelemättä jääneet oppilaat jakaa ryhmän kesken ja tehdä vielä toinen esittelykierros. Jos vain muutama haastatelluista oppilaista jää yli, oppijat voivat tutustua heihin itsenäisesti ohjelman avulla. 10

11 Formulaire d interview Interview de (Nom d élève) Age : Habite à : Famille : Opinion sur la ville de Thiais/Choisy : Opinion sur le Lycée Guillaume Apollinaire : Matières (non-)préférées : Horaire d une journée scolaire typique : Passe-temps favoris : Films/émissions/genres de musique/livres préféré(e)s : Utilise l ordinateur pour : Projets d avenir/travail : Opinion sur la protection de l environnement : Opinion sur le multiculturalisme/l immigration : Autres informations et mes propres opinions : 11

12 3.3. Roolikortit - Je fais du théâtre et je lis pas mal. Florent - Après le lycée, j arrête les cours parce que ça ne me convient vraiment pas. - J aimerais être comedien. - Je trouve ma ville assez banale. - J aime aller en boîte de nuit. Sandra rose. - Je préfère les films de Jordan filles, comedies à l eau de - Je voudrais travailler dans - Plus tard je serai chef d entreprise. Arcange - J aimerais travailler dans la communication parce que je parle beaucoup. - Je pratique beaucoup de football. - Je ne regarde pas beaucoup la télé ; ce n est pas trop mon style, j aime plus lire. fesseur. la médecine esthétique. - J aimerais bien être pro- Opettajan materiaali sisältää Lycée Guillaume Apollinairen oppilaiden kuvat sekä JPEG-muodossa että tulostettavina roolikortteina, joissa on oppilaan kuvan lisäksi muutama yksityiskohta hänen haastattelustaan. Kuvatiedostoista voi olla hyötyä etenkin, jos opettajalla on käytössään interaktiivinen valkotaulu, mutta toki niitä voi hyödyntää monella muullakin tapaa. Roolikorttien käyttötapa taas muokkautuu helposti sen mukaan, kuinka hyvin oppijat ovat jo perehtyneet ohjelman haastatteluihin, millä tasolla he ovat ja mitkä ovat harjoituksen tavoitteet. Alla muutama esimerkki: Mysteerihenkilö Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen ja rajoitettu, ohjattu tiedonhaku. Opettaja voi valita kurssin kuluessa jokaiselle tunnille ranskalaisten oppilaiden joukosta yhden mysteerihenkilön, jonka henkilöllisyys oppijoiden pitää selvittää ohjelman avulla. Opettaja kuvailee mysteerihenkilöä muutamalla sanalla (esim. roolikortteja apuna käyttäen) ja oppijat yrittävät vihjeiden perusteella keksiä, kuka on kyseessä. Oppijat voivat myös kilpailla siitä, kuka löytää ensimmäisenä oikean henkilön. Jos tietokoneita ei ole tarpeeksi koko ryhmän käyttöön, opettaja voi antaa jokaiselle oppijalle tai oppijaparille oman mysteerihenkilön, jonka kukin vuorollaan etsii. Kun mysteerihenkilö on löytynyt, oppija kertoo tämän nimen muulle ryhmälle ja selittää samalla, minkä perusteella oikea henkilö löytyi. 12

13 Suullinen harjoittelu: esittely ja itsestä kertominen Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, itsensä esittelyn harjoitteleminen, aktiivinen kuuntelu. Jokainen oppija saa roolikortin, jota hän ei näytä muille. Oppija kuuntelee roolikortissa olevan henkilön haastattelun Elèvesvalikosta ja valmistautuu sitten esittämään tätä henkilöä muille oppijoille. Kun kaikki ovat katsoneet omat haastattelunsa, oppijat esittelevät itsensä, esimerkiksi pienryhmissä, ja kertovat haastattelussa mainittuja asioita. Oppijoiden tasosta riippuen opettaja voi myös kannustaa heitä harjoittelemaan aktiivista kuuntelua ja reagointia ( Ah oui?, Vraiment?, C est intéressant, Je comprends jne.). Opettaja voi tarvittaessa kirjoittaa käytettävät ilmaisut taululle malliksi. Yksityiskohtainen kuvailu Tavoitteet: Mielipiteiden ilmaiseminen ja kielteisen näkökannan tukeminen. Edistyneemmät oppijat voivat lisätä esittelyihin enemmän yksityiskohtia ja myös omia mielipiteitään. Oppijat voivat esitellä muille yhden TeenTalk Francen oppilaista ja kertoa, minkälaisia mielikuvia ja mielipiteitä tämä heissä herätti, sisällyttäen myös sellaisia asioita, joita ei haastattelussa suoraan sanota. Esimerkiksi: Je le trouve sympa, Il a l air comme, Je pense qu elle a beaucoup d amis, Je n aimerais pas être son amie jne. Jos harjoitus toteutetaan parityöskentelynä, pari voi kysellä Pourquoi?, Tu trouves?, tai kommentoida Tu as raison, Je suis d accord, Je ne trouve pas que..., Je pense que..., jne. Opettaja voi tarvittaessa opettaa käytettävät ilmaisut etukäteen. Muistipeli roolikorteilla Opettaja tulostaa kahdet kappaleet roolikortteja (tai vain osan niistä). Oppijat työskentelevät noin neljän hengen ryhmissä. Kortit levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jokainen oppija kääntää kaksi korttia ympäri ja yrittää löytää parin. Kun pari löytyy, sen löytänyt oppija kuvailee, miltä kuvan henkilö näyttää ja kertoo tästä lyhyesti roolikortin tietojen perusteella. Voittaja on se oppija, joka kerää eniten pareja. 13

14 Oppilaskuvien käyttö interaktiivisella valkotaululla Oppilaiden JPEG-kuvia voidaan näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkiksi aiheeseen virityksen yhteydessä, kun opettaja haluaa esitellä ranskalaiset oppilaat, mutta ei halua vielä paljastaa heidän nimiään tai mitä he ohjelman sisällä kertovat. Kuvia voi käyttää myös kertaamiseen itsenäisen tai parityöskentelyn jälkeen, jolloin ne auttavat oppijoita palauttamaan mieleen juuri oppimaansa. Lisäksi kuvia voi käyttää visuaalisena tukena suullisten ja kirjallisten esitysten valmistelussa ja pitämisessä. 14

15 3.4. Haastatteluharjoitukset Tavoitteet: TeenTalk Francen ydinsisältö on autenttisten haastattelujen kokoelma, joka toimii sekä tiedonlähteenä että puheen tuottamisen mallina. Ohjelma on suunniteltu siten, että se kannustaa käyttäjää harjoittamaan aktiivista tiedon hankintaa, kysymysten muodostamista ja vuorovaikutustaitoja. Käyttäessään TeenTalk France -ohjelmaa oppija harjoittelee erilaisia tapoja kuunnella, kysyä kysymyksiä ja reagoida ja vastata keskustelussa. TeenTalk France -ohjelmassa on tarjolla useita erilaisia harjoitustyyppejä; osa niistä painottuu kuullunymmärtämiseen, toisissa yhdistyy teksti ja ääni, ja monet ovat myös visuaalisesti stimuloivia. Harjoitusten monipuolisuudella pyritään ottamaan huomioon oppijoiden erilaiset oppimistyylit, koska toiset oppivat parhaiten kuuntelemalla ja toiset taas näkemällä tai tekemällä. Toisaalta oppijat hyötyvät myös siitä, että sama asia esitetään sekä auditiivisesti että visuaalisesti asia painuu paremmin mieleen, kun siihen liittyvä viesti on vastaanotettu samanaikaisesti kahden aistin avulla. Kuunnellessaan haastatteluja oppijat saavat myös mallin oikealle ääntämiselle. Haastatteluihin liittyvät harjoitukset kannattaa pääsääntöisesti tehdä siinä järjestyksessä, missä ne on esitetty, mutta toki jokainen oppija voi myös aloittaa siitä harjoitustyypistä, joka tuntuu itselle helpoimmalta. Oppijoille kannattaa kuitenkin muistuttaa, että usein on hyödyllisintä harjoitella juuri niitä kielen osa-alueita, jotka tuntuvat itselle vaikeimmilta. Elèves- ja Thèmes-valikkojen harjoitukset keskittyvät vain haastatteluissa esiintyneeseen sisältöön, ja ne kannattaakin tehdä haastattelujen katsomisen yhteydessä. Exercices-valikko taas sisältää harjoituksia, joiden sisältö ulottuu myös ohjelman ulkopuolelle ja jotka siten täydentävät haastatteluharjoituksia. Kaikki ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on listattu tämän oppaan lopussa. Yhden erittäin tärkeän harjoituksen kohteen ohjelmassa tarjoavat haastattelukysymykset, joihin ranskalaiset oppilaat vastaavat. Kun oppijat ovat katsoneet ohjelman haastattelut (tai osan niistä), opettaja voi tulostaa heille täytettäväksi kysymyslomakkeet, joissa heidän täytyy itse osata muodostaa juuri kuulemansa kysymykset. Harjoituksen kohdetta muuntelemalla lomake sopii käytettäväksi eritasoisten oppijoiden kanssa. Lomake toimii yksinkertaisena kuullunymmärtämisharjoituksena, kun oppijat täydentävät siihen kysymykset suoraan tietokoneelta kuulemansa perusteella. Edistyneemmät oppijat taas voivat yrittää painaa kysymykset ensin mieleensä ja sitten muodostaa ne pelkkien lomakkeen vihjeiden avulla. Lopuksi kysymykset voi tarkistaa tietokoneelta. Lomakkeessa on tilaa myös oppijoiden omille kysymyksille. Täydennetyn lomakkeen kysymykset esitetään lopuksi jollekin luokkatovereista, joka vastaa niihin suullisesti. Tämän harjoituksen jälkeen oppijat voivat jatkaa kysymysten parissa työskentelyä tekemällä Exercices-valikon Questions en désordre -harjoitukset. Nämä harjoitukset kiinnittävät oppijoiden huomion eri tapoihin muodostaa kysymyksiä ranskaksi. 15

16 Formulaire des questions Pose une question sur chacun des sujets : La famille (frères et sœurs) L école Les professeurs La journée scolaire Les cours Les devoirs Les repas à la cantine Les passe-temps Le week-end Les vacances La santé L avenir Le travail L environnement Le multiculturalisme Mes propres questions : 16

17 3.5. Dialogit Exercices-valikosta löytyy joukko Dialogue en pagaille -nimisiä harjoituksia, joissa oppijat pääsevät kuuntelemaan ja rakentamaan dialogeja, joissa kaksi nuorta keskustelee arkipäivään liittyvistä asioista. Dialogit tarjoavat ihanteellista materiaalia parityöskentelyä varten, koska on varsin luontevaa, että oppijat dialogit kuunneltuaan opettelevat toistamaan repliikit pareittain. Ennen varsinaisten harjoitusten tekemistä oppijat voivat dialogin nimen perusteella pohtia, mistä dialogissa on kyse. Tämän jälkeen oppijoiden kannattaa tehdä ensimmäinen dialogiharjoitus eli kuunnella dialogi kokonaisuudessaan, mahdollisesti muutamaankin otteeseen, ja laittaa sitten puhekuplat ruudulla oikeaan järjestykseen. Etenkin oppijoiden, joiden oppimistyyli on visuaalinen, kannattaa tässä vaiheessa tehdä myös toinen dialogiharjoitus, jossa puheenvuorot näytetään sekä tekstinä että äänenä. Kuunneltuaan dialogin riittävän monta kertaa oppijat harjoittelevat dialogia pareittain, ensin toistaen harjoituksen mallin mukaan ja vähitellen yrittäen muistaa repliikit ulkoa. Tämän jälkeen oppijat voivat vielä tehdä kolmannen dialogiharjoituksen eli aukkotehtävän, joka ohjaa huomion merkityksen lisäksi myös kieliopillisiin muotoihin. Toista ja kolmatta harjoitusta voidaan myös käyttää tekstitukena siinä vaiheessa kun oppijat opettelevat dialogia ulkoa. Opettaja voi valita yhden tai kaksi dialogia koko ryhmän työstettäväksi tai antaa jokaiselle parille oman dialoginsa. Kun oppijat ovat työstäneet dialogeja pareittain yllä kuvatulla tavalla, voidaan harjoitusta jatkaa vielä koko ryhmän kesken. Taululla voidaan esimerkiksi käydä läpi dialogeissa esiintynyttä sanastoa ja kielioppia. Halukkaat voivat sitten esittää oman versionsa dialogista muulle ryhmälle. Edistyneemmät oppijat voivat muokata dialogia tehden siihen lisäyksiä ja vaikkapa muuttaen sen lopputulosta. Dialogeista voidaan tehdä myös pieniä näytelmiä, jotka harjoittelun jälkeen esitetään muulle ryhmälle. 17

18 3.6. Aihepiiriharjoitukset Exercices-valikon Feuille de travail -osio sisältää jokaiseen Thèmes-valikon aihepiiriin liittyviä tulostettavia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Tehtävät sopivat erityisen hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta tarvittaessa ne voidaan tehdä myös itsenäisesti, jolloin oppijoita kannattaa kehottaa tekemään muistiinpanoja voidakseen esittää vastauksensa myöhemmin suullisessa tai kirjallisessa muodossa. Monissa tehtävätoimeksiannoissa oppijoita kehotetaan ensin tekemään aihepiiriin liittyvät Réponses en boîtes -harjoitukset, koska ne tarjoavat lisätietoa aihepiiristä ja saattavat helpottaa tehtävien tekemistä. Tehtävät voi kuitenkin hyvin tehdä myös pelkästään aihepiiriin liittyvien videoleikkeiden pohjalta. Tällöin Réponses en boîtes -harjoituksia voi käyttää vaikkapa asian kertailuun seuraavalla tunnilla. Aihepiirikohtaisia videoita voi toki hyödyntää monella muullakin tapaa; alla yksi ehdotus niiden läpikäymiseen. Ryhmätyöskentely Quiz thématique Tätä harjoitusta varten luokka jaetaan 3 4 hengen pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden Thèmes-valikon aihepiireistä (aihepiirit voidaan myös jakaa opettajan toimesta). Kukin ryhmä katsoo omaan aihepiiriinsä liittyvät videoleikkeet ja keksii sitten kymmenen niihin liittyvää kysymystä. Kun kysymykset on tehty, kaksi ryhmää vaihtaa kysymyksiä keskenään, katsoo niihin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Vastaamisen voi tehdä joko tiedonhakuharjoituksena, niin että videoita saa katsoa myös vastaamisen aikana, tai muistiharjoituksena, niin että videot katsotaan ensin ja vasta sitten vastataan. 18

19 Quiz thématique Työskennelkää 3 4 hengen ryhmissä ja katsokaa ensin oman ryhmänne aihepiiriin liittyvät videot. Keksikää sitten 10 kysymystä videoihin liittyen ja kirjatkaa myös oikeat vastaukset itsellenne muistiin. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: Qui fait de l équitation? Tiffany Qui va chercher son frère à la crèche après l école? Monia Quelle matière Nickolas n aime pas? La physique Kirjoittakaa kysymykset alle ja vaihtakaa sitten kysymyslomakkeita toisen ryhmän kanssa. Toinen ryhmä katsoo kysymyksiin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Kun molemmat ryhmät ovat valmiita, vaihtakaa lomakkeita uudelleen ja laskekaa pisteet. 1) Réponse: 2) Réponse: 3) Réponse: 4) Réponse: 5) Réponse: 6) Réponse: 7) Réponse: 8) Réponse: 9) Réponse: 10) Réponse: Score:... / 10 19

20 4. Ohjelman harjoitustyypit Elèves-valikko Méli-mélo dans l interview Jokainen Elèves-valikon haastattelu sisältää neljä erityyppistä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. Ensimmäisessä harjoituksessa tehtäväsi on löytää oikeat kysymys-vastausparit kuuntelemalla sekaisin olevat kysymykset ja vastaukset. Napauta oppilaan kuvia kuullaksesi vastaukset ja mikrofoneja kuullaksesi kysymykset. Kun löydät parin, raahaa mikrofoni paikalleen oikean kuvan viereen. Tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Samantyyppisiä harjoituksia löytyy myös Exercices-valikosta. Siinä missä ensimmäinen harjoitus perustuu vain kuullunymmärtämiseen, kolmessa sitä seuraavassa tehtävässä yhdistyy sekä teksti että ääni. Tässä toisessa harjoituksessa tehtäväsi on napauttaa palkkeja ja kuunnella kahtia jaetut lauseet. Kun löydät lauseen alun ja lopun, vedä palkit rinnakkain ja tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Phrases en désordre Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. Kolmas harjoitus on aukkotehtävä, jossa pitää täydentää tekstiin puuttuvat sanat. Napauta harmaita palkkeja valitse sitten, haluatko kuunnella koko tekstikohdan (écouter) vai vain puuttuvat sanat tavattuina (épeler). Kirjoita vastauksesi viivalle ja tarkista se painamalla Enter-painiketta tai napauttamalla Vérifier-nappia. Mots manquants Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. 20

21 Neljännessä harjoituksessa kerrataan hyödyllisiä ilmaisuja, jotka on kerätty oppilaan vastauksista eri puolilta ohjelmaa. Tehtäväsi on löytää lentävien sanojen joukosta sopiva loppu keskellä näkyvälle ilmaisulle. Jos et ole tarpeeksi nopea, lentävät sanat törmäävät ruudun keskellä ja räjähtävät. Mots volants Exercices-valikko Haastattelukohtaisten harjoitusten lisäksi harjoituksia on koottu myös erilliseen Exercices-valikkoon, josta löytyy sekä koneella tehtäviä interaktiivisia harjoituksia että pari- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Questions en désordre Harjoitustyyppejä on yhteensä seitsemän, ja niistä ensimmäisessä harjoitellaan kysymysten muodostamista. Tehtävänäsi on muodostaa haastatteluista tuttuja kysymyksiä laittamalla puhekuplat oikeaan järjestykseen. Harjoituksessa on kaksi osaa: ensimmäisessä kysymykset muodostetaan äänivihjeen ja toisessa osassa tekstin avulla. Seuraavat harjoitukset ovat samaa tyyppiä kuin Elèves-valikosta löytyvät Méli-mélo dans l interview -harjoitukset, mutta tällä kertaa kysymyksiä yhdistetään usean eri oppilaan vastauksiin. Dialogue en pagaille Kolmas harjoitustyyppi koostuu itse asiassa kolmesta eri harjoituksesta. Ensimmäisessä osassa tehtävänäsi on kuunnella kahden henkilön välinen dialogi ja järjestää sen jälkeen kutakin puheenvuoroa edustavat puhekuplat oikeaan järjestykseen raahaamalla ne oikeisiin paikkoihin. 21

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Se on syntynyt Lastenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA Reseptivihko arviointiin Sisältö Verkkokurssi oppimispolkuna... 1 Tiivistelmä verkkokokeena ja verkkoharjoituksena... 2 Sähköisen median käyttö yhteiskuntaopissa...

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA

SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA 1 SUOMALAINEN KOULU NORJALAIS-ENGLANTILAISESTA NÄKÖKULMASTA Kahteen suomalaiseen yläasteeseen tehdyt vierailut aloittivat EU MAIL -projektin kouluvierailujen sarjan toukokuussa 2004. Toiseen kahdesta vierailusta

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Erilainen oppija? Oppimisvaikeuksien tunnistaminen? Oppimisprosessi? Opiskelumotivaatio? Oppimisvaikeus? Lukivaikeus? Työkaluja erilaisen oppijan tukemiseen kielten ja viestinnän opiskelussa Sisältö 1

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Kompetenssilähtöinen malli parantamaan maahanmuuttajanaisten sosiaalista osallisuutta Työkalut ammattilaisille Toimittaneet Mar Camarasa i Casals ja Laura Sales Gutiérrez Surt Women s Foundation, Espanja

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA Koululaisen ipad Muuta koti moderniksi oppimisympäristöksi ipadin avulla Paranna oppimistuloksia oma-aloitteisen harjoittelun kautta Käytä tehokkaasti juuri oikeita

Lisätiedot

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ PAREMPI OPPIA YHDESSÄ tukea etwinning-hankkeesta Satu Raitala Hannu Ylilehto (toim.) Kiitokset asiantuntijoille: Pasi Silander Minna Lakkala Leena Vainio Paula Mattila Tomi Terentejff Anne Rongas Kiitokset

Lisätiedot