Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas. Tuuli Laaksonen (toim.)"

Transkriptio

1 Opettajan opas Tuuli Laaksonen (toim.) 1. Johdanto 2 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa 4 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön Lingonetin kielispiraali Lämmittelytehtävä Roolikortit Haastatteluharjoitukset Dialogit Aihepiiriharjoitukset Ohjelman harjoitustyypit 20 Lingonet Oy, Linnankatu 21 A, Turku Puh , Fax , vieraile sivuillamme 1

2 1. Johdanto TeenTalk France jatkaa Lingonetin autenttisten koululaishaastattelujen sarjaa. Tavoitteena on tuoda kielenoppijoiden ja heidän opettajiensa avuksi autenttista kieltä. Kun Internet on pullollaan monenlaista autenttista materiaalia, voidaan hyvällä syyllä kysyä, onko tällainen ohjelma tarpeellinen. Tosiasia kuitenkin on, että opetussuunnitelman aihepiireihin sopivien videoleikkeiden löytäminen on työlästä. Jos niitä löytyy, ne ovat harvoin tekstitettyjä. Jos transkriptit löytyvät, niiden pulmakohtia ei ole tavallisesti kommentoitu. Myös autenttiseen materiaaliin perustuvat ja sen sisältöä harjoittavat tehtäväkokoelmat ovat Internetissä harvinaisia. Lisäksi ranskan opettajat saavat jatkuvasti huomata digitaalisen tarjonnan painottuvan lähinnä englannin kieleen. Nämä seikat olivat mielessämme, kun lähdimme kehittämään TeenTalk France -materiaalia. TeenTalk France on digitaalinen resurssikokoelma. Se on oppimisympäristö, jossa on tarjolla autenttista nuorten kieltä. Materiaalin resurssiluonteesta johtuen se ei myöskään sitoudu mihinkään määrättyyn kielipedagogiikan koulukuntaan. Harjoitteiden ja tehtävätoimeksiantojen sisällyttäminen osaksi materiaalia kertoo kuitenkin tekijöiden uskosta siihen, että vieraan kielen oppimisessa täytyy kiinnittää huomiota sekä siihen mitä sanottiin että siihen miten sanottiin. Usein kielen sanastoon ja rakenteisiin kohdennettu harjoittelu kannattaa sijoittaa vaiheeseen, jossa oppijat valmistautuvat merkitykselliseen kommunikaatioon, esimerkiksi haastateltavien kommentointiin ja omien mielipiteiden esittämiseen haastattelujen aihepiireistä. Tähän asiaan palaamme tarkemmin Lingonetin kielispiraalia koskevassa osiossa. TeenTalk Franceen on valittu aihepiirejä, jotka ovat lähellä nuorten omaa elämää; siten heillä on varmasti myös omia kokemuksia niihin liittyen. Aliarvioimatta kielen luovaa luonnetta toimeksiantoja, joissa oppijat kertovat omista koulukokemuksistaan ja harrastuksistaan haastateltujen sanoin, voidaan pitää hyvinä harjoituksina. Näin varsinkin silloin, kun oppijat joutuvat valitsemaan ja yhdistelemään omat sanontansa monien mallien joukosta. IT-resurssien saatavuus vaihtelee koulusta ja maasta toiseen. Monissa kouluissa ei välttämättä riitä tietokoneita kaikkien oppilaiden käyttöön. TeenTalk France onkin suunniteltu niin, että sitä voidaan käyttää koneella sekä yksin että pareittain, ja opitun materiaalin hienosäätö ja soveltaminen käytäntöön voidaan toteuttaa luokassa joko yksin, pareittain tai pienryhmissä. Jotkut tehtävistä sopivat hyvin myös kotona tehtäväksi. Toisaalta ohjelmaa voi käyttää myös dataprojektorin tai interaktiivisen valkotaulun avulla, jolloin koko ryhmä voi katsoa haastatteluvideoita samaan aikaan, vaikka luokassa olisi käytössä vain yksi kone. Ohjelman harjoituksiakin voidaan tällöin tehdä koko ryhmän kesken niin, että yksi oppilaista toimii tietokoneella hiiren käyttäjänä ja muut antavat vuorotellen oikeat vastaukset. Tieto- 2

3 koneella tehtävien harjoitusten lisäksi ohjelma sisältää tulostettavaa materiaalia, johon oppijat voivat perehtyä sekä yksin että ryhmissä joko oppitunnilla tai kotona. Opettajan on helppo valita oppijan tasoon sopiva tehtävä ja tulostaa siihen liittyvä materiaali. Jos koneita on riittävästi kaikkien oppilaiden käyttöön, se tekee TeenTalk Francen käyttämisestä nopeampaa mutta ei välttämättä tehokkaampaa. Oppijat yleensä hyötyvät saadessaan työskennellä yhdessä ja keskustella oppimastaan. Sosiaalinen vuorovaikutus on yksi kielen oppimisen tärkeimmistä osa-alueista. Jotkut tehtävistä voidaankin toteuttaa projektiluontoisesti ja jotkut vaativat jo itsessään aikaa ja keskittymistä. Toisaalta monet tehtävistä sopivat käytettäväksi sekä välipaloina muun työskentelyn ohessa, kertaustehtävinä että syventävänä materiaalina riippuen siitä, mihin saakka oppijat ovat TeenTalk France -ohjelmassa edenneet. Ajoitus riippuu pääosin käytös- sä olevasta luokkahuoneesta, tietokoneiden saatavuudesta, tuntimäärästä ja opetusmetodista sekä siitä, onko opettajan mahdollista saada avukseen apuopettaja. Ihanneolosuhteissa TeenTalk Francea käytettäessä voidaan luoda sekä ajan että tilan suhteen joustava ja lähes itseohjautuva oppimisympäristö, jossa opettaja on toiminnan ohjaaja mutta oppija silti pääroolissa. Jos koululla vielä on käytössään oppimisalusta, voidaan osa ohjelmaan liittyvistä tehtävistä luontevasti siirtää siellä tehtäväksi. Oppijat voivat esimerkiksi työstää tehtävää yhdessä oppimisalustalla ja palauttaa valmiin tuotoksen opettajalle verkon välityksellä. TeenTalk France ja Lycée Guillaume Apollinairen oppilaat voivat seurata oppijoita luokalta toiselle suoritettujen tehtävien ja projektien muodossa. Tehtäviin liittyvät lomakkeet, raportit ja muu materiaali voidaan kerätä portfolioihin, jotka jokainen oppija voi järjestää ja koristella mielensä mukaan. 3

4 2. Liikkuminen TeenTalk France -ohjelmassa Päävalikko Ohjelman käynnistyessä avautuu sen päävalikko. Siitä on helppo valita haluamansa osio napauttamalla jotain harmaista palkeista. Päävalikosta voi edetä seuraavilla tavoilla: a) Elèves-palkkia napauttamalla avautuu oppilasvalikko, josta voi valita haluamansa haastattelun napauttamalla oppilaan kuvaa. Jokaiseen haastatteluun liittyy myös neljä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. b) Thèmes-otsikon alla olevia palkkeja napauttamalla voi katsoa oppilaiden haastatteluvastauksia johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen. c) Exercices-palkin takaa löytyvä valikko taas sisältää kokoelman erityyppisiä interaktiivisia harjoituksia ja jokaiseen aihepiiriin liittyviä tehtävätoimeksiantoja. d) Napauttamalla Ton bulletin -palkkia pääsee tarkastelemaan etenemistään ohjelmassa. Avautuva raportti kertoo, mitkä tehtävät on tehty ja mitkä ovat vielä tekemättä. Raportin voi myös tulostaa. e) Opettajan materiaali löytyy Salle des profs -palkin takaa. Materiaali sisältää opettajan oppaan, joka antaa hyödyllisiä vinkkejä ohjelman käyttöön, pikaoppaan, kaikkien haastattelujen transkriptit ja harjoitusten vastaukset sekä tehtävätoimeksiantoja ja lisämateriaalia luokkatyöskentelyyn. Kunkin alavalikon oikeasta yläkulmasta löytyy nuolinappula, jota napauttamalla pääsee aina takaisin edelliseen valikkoon. 4

5 Elèves-valikko Valitse haluamasi oppilaan haastattelu napauttamalla tämän kuvaa. Ruudulle avautuu näkymä, jossa on kyseiseen oppilaaseen liittyviä videoleikkeitä. Kun haluat palata takaisin edelliseen valikkoon, napauta ruudun oikean yläkulman nuolinappulaa. Oppilashaastattelujen työstäminen 5

6 Napauta kysymysmerkkiä, niin kuulet kysymyksen. Käynnistä sen jälkeen video napauttamalla Play-nappulaa kysymysmerkin vieressä (tai napauttamalla kysymyksen otsikkoa). Voit keskeyttää toiston käyttämällä videon alla olevia nappuloita. T-nappulaa napauttamalla saat näkyviin vastaukseen liittyvän transkriptin. S-nappulaa napauttamalla taas voit kuunnella ja lukea vastauksesta tehdyn selkokielisen studionauhoituksen. Monissa transkripteissa on osa sanoista korostettu punaisella. Tällaista sanaa klikkaamalla kuulet kommentin, joka antaa lisätietoa sanan kielellisestä tai kulttuurisesta taustasta. Kommentti tulee näkyviin myös tekstinä. Aide-välilehdeltä löydät ohjeet videoiden katsomiseen. Opettajan materiaali sisältää tähän liittyen myös pikaoppaan, jonka voi halutessaan tulostaa oppilaiden käyttöön. Exercices-välilehden valitsemalla pääsee tekemään haastatteluun liittyviä harjoituksia. Jokaisen oppilaan haastatteluun liittyy neljä erilaista harjoitusta. Ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on esitelty tämän oppaan lopussa. Kun haluat jatkaa videoiden ja niiden transkriptien tarkastelua, napauta Textevälilehteä. Thèmes-valikko Kun haluat katsella tiettyyn aihepiiriin liittyviä videoleikkeitä, napauta jotain päävalikon Thèmes-osion harmaista palkeista. Aihepiirejä on yhteensä 17. Aihepiirin valittuasi näet kokoelman eri oppilaiden vastauksia kyseiseen aiheeseen liittyen. Päävalikon listassa sisällöltään haastavammat aihepiirit on sijoitettu loppua kohti. Myös oppilasvalikossa haastattelut on järjestetty siten, että pidemmät tai sisällöltään vaikeammat haastattelut löytyvät listan loppupäästä. 6

7 3. Vinkkejä ohjelman käyttöön 3.1. Lingonetin kielispiraali Vaikka autenttiset oppilashaastattelut muodostavatkin TeenTalk Francen keskeisimmän sisällön, ohjelma sisältää niiden lisäksi runsaasti sekä koneella tehtäviä harjoituksia että tulostettavia tehtävälomakkeita pari- ja ryhmätyöskentelyä varten. Ohjelman sisältämä materiaali soveltuu toki monenlaiseen käyttöön, mutta yksi tapa saada siitä mahdollisimman paljon irti on hyödyntää Lingonetin kielispiraalin periaatteita. Lingonetin kielispiraali on tapa havainnollistaa digitaalisen materiaalin käyttöä yhteistoiminnallisessa oppimisessa. Kehitimme spiraalin digitaalisten materiaalien tueksi, kun huomasimme, että suuri osa digitaalisesta ja verkkomateriaalista oli, ja on edelleen, vahvasti itseopiskeluun tähtäävää ja sitä tukevaa. Mielestämme digitaalisen aineiston, kuten TeenTalk -sarjan ohjelmien, pitää toimia resurssina keskusteluun ja monipuoliseen työskentelyyn sekä osana laajempaa vuorovaikutusprosessia. Spiraali toimii parhaiten, jos oppilaspareille saa lohkaistua käsiteltävästä kokonaisuudesta aluksi omaa, spesifistä infoa näin syntyy aito tarve jakaa tietoa parien ja ryhmien kesken. 7

8 Spiraalin mukaiseen oppimiseen kuuluu kahdeksan vaihetta, joita on alla käsitelty TeenTalk France -ohjelman käyttäjän näkökulmasta: Aiheeseen virittäminen ja tehtäväohjeistus Oppijat saavat tehtävän, jonka lopputuloksena häämöttää esimerkiksi suullinen esitys, posteri tai kirjallinen raportti. TeenTalk Francen puitteissa tehtävä voisi olla vaikkapa vertailla omaa koulupäivää ranskalaisten oppilaiden koulupäivään; näin tehtävän suorittaminen vaatii oppijoilta omien kokemusten suhteuttamista ohjelmasta opittuun. Oppijoita ohjeistetaan hyödyntämään interaktiivista multimediaa tehtävän ja sen lopputuloksen valmistelussa ja lainaamaan hyödyllisiä ilmaisuja suoraan ohjelmasta. Parityö Seuraavaksi oppijat työskentelevät tietokoneella autenttisen lähteen parissa. Oppijoille annettavat tehtävät voivat vaihdella. He voivat esimerkiksi tutustua pareittain yhteen Thèmes-valikon aihepiiriin ja keskustella siitä. Kukin voi myös valita oman aihepiirinsä, jonka esittelee tutustumisen jälkeen parilleen. Tärkeintä on, että sisällöstä puhutaan, tasosta riippuen joko omalla tai kohdekielellä. Opettajan aktiivinen ohjaaminen Opettaja kiertelee luokassa ja auttaa, jos oppijat eivät ymmärrä jotain. On tärkeää, että opettaja on aktiivisesti läsnä ja osa prosessia, vaikkei seisoisikaan luokan edessä opettamassa. Oppijat pyytävät herkemmin apua, kun huomaavat, että opettaja seuraa aktiivisesti luokan tapahtumia ja auttaa tarvittaessa. Kohdennettu harjoittelu Oppijat tekevät tietokoneella harjoituksia katsomiinsa videoihin liittyen. Harjoitusten tarkoituksena on ohjata oppijoiden huomio siihen miten jokin asia videoissa ilmaistiin; samalla oppijat voivat poimia idiomaattisia ilmaisuja, joita voivat hyödyntää omassa tuotoksessaan. Ryhmätyöskentely Seuraavaksi on vuorossa ryhmäkeskustelu, jossa oppijat raportoivat toisilleen, mitä ovat saaneet selville, ja keskustelevat oppimastaan. Keskustelun luonne määräytyy sen mukaan, ovatko kaikki perehtyneet samaan asiaan/aihepiiriin vai onko kaikilla ollut oma osionsa tutkittavanaan. Keskustelu on luonnollisesti motivoivinta silloin kun siinä keskitytään asioihin, joita oppijat voivat hyödyntää myös omassa tuotoksessaan. Itsenäinen työskentely Oppija työskentelee itsenäisesti multimediamateriaalista ja ryhmäkeskustelusta saadun tiedon parissa ja kokoaa siitä oman tuotoksensa, esimerkiksi kirjallisen tai suullisen esityksen. Esitteleminen Kun oma tuotos on saatu valmiiksi, se esitellään muille. Esityksen pitäisi liittyä olennaisesti spiraalin muihin vaiheisiin; oppijoita on vaikea motivoida, jos esityksen ainoa tarkoitus on todistaa, että oppija on oikeasti tutustunut materiaaliin. Spiraalissa tulisi myös edetä prosessityöskentelyn hengessä ja jatkaa työskentelyä esityksen parissa vielä ensituotoksen jälkeen kuten seuraavat vaiheet osoittavat. Opettajan palaute Kun tuotos on esitelty, opettaja antaa siitä sisältöön ja muotoon liittyvää palautetta, jotta oppija saa eväät parempaan suoriutumiseen ja virheistä oppimiseen. 8

9 Itsenäinen työskentely Tarpeen tullen omaa esitystä hiotaan, muotoillaan uudelleen tai harjoitellaan opettajalta saadun palautteen pohjalta. Uusi esitteleminen Lopuksi esitellään paranneltu omasta tuotoksesta. Spiraalin vaiheet saattavat tuntua osittain itsestään selviltä, mutta kannattaa kuitenkin pohtia, kuinka usein prosessityöskentelyä tulee oikeasti hyödynnettyä näin laajasti. versio 9

10 3.2. Lämmittelytehtävä Tavoitteet: Herättää oppijoiden mielenkiinto TeenTalk Francen oppilaita kohtaan ja harjoitella määrätyn tiedon etsimistä ohjelmasta. Jokainen oppija valitsee Elèves-valikon kuvien perusteella yhden oppilaan, jota haluaa haastatella. Oppijoita kannattaa kehottaa myös miettimään perusteita valinnalleen. Kun kaikki ovat valinneet oman haastateltavansa, oppijat työskentelevät itsenäisesti tietokoneella ja katsovat valitsemansa oppilaan haastattelun. Opettaja voi tulostaa haastattelulomakkeen, johon oppijat voivat koota omia muistiinpanojaan. Oppijoiden pitäisi valmistautua kertomaan muulle ryhmälle lyhyesti valitsemansa henkilön haastattelusta. Oppijoita voi myös kannustaa miettimään, vastasiko haastattelu mielikuvaa, jonka he saivat oppilaasta pelkän kuvan perusteella. Ei haittaa vaikka useampi oppija olisi valinnut saman haastateltavan; tässä tapauksessa he voivat esitellä kyseisen oppilaan yhdessä. Riippuen ryhmän koosta ja siitä, kuinka suuri osa TeenTalk Francen oppilaista saadaan näin käsiteltyä, voidaan esittelemättä jääneet oppilaat jakaa ryhmän kesken ja tehdä vielä toinen esittelykierros. Jos vain muutama haastatelluista oppilaista jää yli, oppijat voivat tutustua heihin itsenäisesti ohjelman avulla. 10

11 Formulaire d interview Interview de (Nom d élève) Age : Habite à : Famille : Opinion sur la ville de Thiais/Choisy : Opinion sur le Lycée Guillaume Apollinaire : Matières (non-)préférées : Horaire d une journée scolaire typique : Passe-temps favoris : Films/émissions/genres de musique/livres préféré(e)s : Utilise l ordinateur pour : Projets d avenir/travail : Opinion sur la protection de l environnement : Opinion sur le multiculturalisme/l immigration : Autres informations et mes propres opinions : 11

12 3.3. Roolikortit - Je fais du théâtre et je lis pas mal. Florent - Après le lycée, j arrête les cours parce que ça ne me convient vraiment pas. - J aimerais être comedien. - Je trouve ma ville assez banale. - J aime aller en boîte de nuit. Sandra rose. - Je préfère les films de Jordan filles, comedies à l eau de - Je voudrais travailler dans - Plus tard je serai chef d entreprise. Arcange - J aimerais travailler dans la communication parce que je parle beaucoup. - Je pratique beaucoup de football. - Je ne regarde pas beaucoup la télé ; ce n est pas trop mon style, j aime plus lire. fesseur. la médecine esthétique. - J aimerais bien être pro- Opettajan materiaali sisältää Lycée Guillaume Apollinairen oppilaiden kuvat sekä JPEG-muodossa että tulostettavina roolikortteina, joissa on oppilaan kuvan lisäksi muutama yksityiskohta hänen haastattelustaan. Kuvatiedostoista voi olla hyötyä etenkin, jos opettajalla on käytössään interaktiivinen valkotaulu, mutta toki niitä voi hyödyntää monella muullakin tapaa. Roolikorttien käyttötapa taas muokkautuu helposti sen mukaan, kuinka hyvin oppijat ovat jo perehtyneet ohjelman haastatteluihin, millä tasolla he ovat ja mitkä ovat harjoituksen tavoitteet. Alla muutama esimerkki: Mysteerihenkilö Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen ja rajoitettu, ohjattu tiedonhaku. Opettaja voi valita kurssin kuluessa jokaiselle tunnille ranskalaisten oppilaiden joukosta yhden mysteerihenkilön, jonka henkilöllisyys oppijoiden pitää selvittää ohjelman avulla. Opettaja kuvailee mysteerihenkilöä muutamalla sanalla (esim. roolikortteja apuna käyttäen) ja oppijat yrittävät vihjeiden perusteella keksiä, kuka on kyseessä. Oppijat voivat myös kilpailla siitä, kuka löytää ensimmäisenä oikean henkilön. Jos tietokoneita ei ole tarpeeksi koko ryhmän käyttöön, opettaja voi antaa jokaiselle oppijalle tai oppijaparille oman mysteerihenkilön, jonka kukin vuorollaan etsii. Kun mysteerihenkilö on löytynyt, oppija kertoo tämän nimen muulle ryhmälle ja selittää samalla, minkä perusteella oikea henkilö löytyi. 12

13 Suullinen harjoittelu: esittely ja itsestä kertominen Tavoitteet: Ohjelmaan tutustuminen, itsensä esittelyn harjoitteleminen, aktiivinen kuuntelu. Jokainen oppija saa roolikortin, jota hän ei näytä muille. Oppija kuuntelee roolikortissa olevan henkilön haastattelun Elèvesvalikosta ja valmistautuu sitten esittämään tätä henkilöä muille oppijoille. Kun kaikki ovat katsoneet omat haastattelunsa, oppijat esittelevät itsensä, esimerkiksi pienryhmissä, ja kertovat haastattelussa mainittuja asioita. Oppijoiden tasosta riippuen opettaja voi myös kannustaa heitä harjoittelemaan aktiivista kuuntelua ja reagointia ( Ah oui?, Vraiment?, C est intéressant, Je comprends jne.). Opettaja voi tarvittaessa kirjoittaa käytettävät ilmaisut taululle malliksi. Yksityiskohtainen kuvailu Tavoitteet: Mielipiteiden ilmaiseminen ja kielteisen näkökannan tukeminen. Edistyneemmät oppijat voivat lisätä esittelyihin enemmän yksityiskohtia ja myös omia mielipiteitään. Oppijat voivat esitellä muille yhden TeenTalk Francen oppilaista ja kertoa, minkälaisia mielikuvia ja mielipiteitä tämä heissä herätti, sisällyttäen myös sellaisia asioita, joita ei haastattelussa suoraan sanota. Esimerkiksi: Je le trouve sympa, Il a l air comme, Je pense qu elle a beaucoup d amis, Je n aimerais pas être son amie jne. Jos harjoitus toteutetaan parityöskentelynä, pari voi kysellä Pourquoi?, Tu trouves?, tai kommentoida Tu as raison, Je suis d accord, Je ne trouve pas que..., Je pense que..., jne. Opettaja voi tarvittaessa opettaa käytettävät ilmaisut etukäteen. Muistipeli roolikorteilla Opettaja tulostaa kahdet kappaleet roolikortteja (tai vain osan niistä). Oppijat työskentelevät noin neljän hengen ryhmissä. Kortit levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jokainen oppija kääntää kaksi korttia ympäri ja yrittää löytää parin. Kun pari löytyy, sen löytänyt oppija kuvailee, miltä kuvan henkilö näyttää ja kertoo tästä lyhyesti roolikortin tietojen perusteella. Voittaja on se oppija, joka kerää eniten pareja. 13

14 Oppilaskuvien käyttö interaktiivisella valkotaululla Oppilaiden JPEG-kuvia voidaan näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkiksi aiheeseen virityksen yhteydessä, kun opettaja haluaa esitellä ranskalaiset oppilaat, mutta ei halua vielä paljastaa heidän nimiään tai mitä he ohjelman sisällä kertovat. Kuvia voi käyttää myös kertaamiseen itsenäisen tai parityöskentelyn jälkeen, jolloin ne auttavat oppijoita palauttamaan mieleen juuri oppimaansa. Lisäksi kuvia voi käyttää visuaalisena tukena suullisten ja kirjallisten esitysten valmistelussa ja pitämisessä. 14

15 3.4. Haastatteluharjoitukset Tavoitteet: TeenTalk Francen ydinsisältö on autenttisten haastattelujen kokoelma, joka toimii sekä tiedonlähteenä että puheen tuottamisen mallina. Ohjelma on suunniteltu siten, että se kannustaa käyttäjää harjoittamaan aktiivista tiedon hankintaa, kysymysten muodostamista ja vuorovaikutustaitoja. Käyttäessään TeenTalk France -ohjelmaa oppija harjoittelee erilaisia tapoja kuunnella, kysyä kysymyksiä ja reagoida ja vastata keskustelussa. TeenTalk France -ohjelmassa on tarjolla useita erilaisia harjoitustyyppejä; osa niistä painottuu kuullunymmärtämiseen, toisissa yhdistyy teksti ja ääni, ja monet ovat myös visuaalisesti stimuloivia. Harjoitusten monipuolisuudella pyritään ottamaan huomioon oppijoiden erilaiset oppimistyylit, koska toiset oppivat parhaiten kuuntelemalla ja toiset taas näkemällä tai tekemällä. Toisaalta oppijat hyötyvät myös siitä, että sama asia esitetään sekä auditiivisesti että visuaalisesti asia painuu paremmin mieleen, kun siihen liittyvä viesti on vastaanotettu samanaikaisesti kahden aistin avulla. Kuunnellessaan haastatteluja oppijat saavat myös mallin oikealle ääntämiselle. Haastatteluihin liittyvät harjoitukset kannattaa pääsääntöisesti tehdä siinä järjestyksessä, missä ne on esitetty, mutta toki jokainen oppija voi myös aloittaa siitä harjoitustyypistä, joka tuntuu itselle helpoimmalta. Oppijoille kannattaa kuitenkin muistuttaa, että usein on hyödyllisintä harjoitella juuri niitä kielen osa-alueita, jotka tuntuvat itselle vaikeimmilta. Elèves- ja Thèmes-valikkojen harjoitukset keskittyvät vain haastatteluissa esiintyneeseen sisältöön, ja ne kannattaakin tehdä haastattelujen katsomisen yhteydessä. Exercices-valikko taas sisältää harjoituksia, joiden sisältö ulottuu myös ohjelman ulkopuolelle ja jotka siten täydentävät haastatteluharjoituksia. Kaikki ohjelmassa käytetyt harjoitustyypit on listattu tämän oppaan lopussa. Yhden erittäin tärkeän harjoituksen kohteen ohjelmassa tarjoavat haastattelukysymykset, joihin ranskalaiset oppilaat vastaavat. Kun oppijat ovat katsoneet ohjelman haastattelut (tai osan niistä), opettaja voi tulostaa heille täytettäväksi kysymyslomakkeet, joissa heidän täytyy itse osata muodostaa juuri kuulemansa kysymykset. Harjoituksen kohdetta muuntelemalla lomake sopii käytettäväksi eritasoisten oppijoiden kanssa. Lomake toimii yksinkertaisena kuullunymmärtämisharjoituksena, kun oppijat täydentävät siihen kysymykset suoraan tietokoneelta kuulemansa perusteella. Edistyneemmät oppijat taas voivat yrittää painaa kysymykset ensin mieleensä ja sitten muodostaa ne pelkkien lomakkeen vihjeiden avulla. Lopuksi kysymykset voi tarkistaa tietokoneelta. Lomakkeessa on tilaa myös oppijoiden omille kysymyksille. Täydennetyn lomakkeen kysymykset esitetään lopuksi jollekin luokkatovereista, joka vastaa niihin suullisesti. Tämän harjoituksen jälkeen oppijat voivat jatkaa kysymysten parissa työskentelyä tekemällä Exercices-valikon Questions en désordre -harjoitukset. Nämä harjoitukset kiinnittävät oppijoiden huomion eri tapoihin muodostaa kysymyksiä ranskaksi. 15

16 Formulaire des questions Pose une question sur chacun des sujets : La famille (frères et sœurs) L école Les professeurs La journée scolaire Les cours Les devoirs Les repas à la cantine Les passe-temps Le week-end Les vacances La santé L avenir Le travail L environnement Le multiculturalisme Mes propres questions : 16

17 3.5. Dialogit Exercices-valikosta löytyy joukko Dialogue en pagaille -nimisiä harjoituksia, joissa oppijat pääsevät kuuntelemaan ja rakentamaan dialogeja, joissa kaksi nuorta keskustelee arkipäivään liittyvistä asioista. Dialogit tarjoavat ihanteellista materiaalia parityöskentelyä varten, koska on varsin luontevaa, että oppijat dialogit kuunneltuaan opettelevat toistamaan repliikit pareittain. Ennen varsinaisten harjoitusten tekemistä oppijat voivat dialogin nimen perusteella pohtia, mistä dialogissa on kyse. Tämän jälkeen oppijoiden kannattaa tehdä ensimmäinen dialogiharjoitus eli kuunnella dialogi kokonaisuudessaan, mahdollisesti muutamaankin otteeseen, ja laittaa sitten puhekuplat ruudulla oikeaan järjestykseen. Etenkin oppijoiden, joiden oppimistyyli on visuaalinen, kannattaa tässä vaiheessa tehdä myös toinen dialogiharjoitus, jossa puheenvuorot näytetään sekä tekstinä että äänenä. Kuunneltuaan dialogin riittävän monta kertaa oppijat harjoittelevat dialogia pareittain, ensin toistaen harjoituksen mallin mukaan ja vähitellen yrittäen muistaa repliikit ulkoa. Tämän jälkeen oppijat voivat vielä tehdä kolmannen dialogiharjoituksen eli aukkotehtävän, joka ohjaa huomion merkityksen lisäksi myös kieliopillisiin muotoihin. Toista ja kolmatta harjoitusta voidaan myös käyttää tekstitukena siinä vaiheessa kun oppijat opettelevat dialogia ulkoa. Opettaja voi valita yhden tai kaksi dialogia koko ryhmän työstettäväksi tai antaa jokaiselle parille oman dialoginsa. Kun oppijat ovat työstäneet dialogeja pareittain yllä kuvatulla tavalla, voidaan harjoitusta jatkaa vielä koko ryhmän kesken. Taululla voidaan esimerkiksi käydä läpi dialogeissa esiintynyttä sanastoa ja kielioppia. Halukkaat voivat sitten esittää oman versionsa dialogista muulle ryhmälle. Edistyneemmät oppijat voivat muokata dialogia tehden siihen lisäyksiä ja vaikkapa muuttaen sen lopputulosta. Dialogeista voidaan tehdä myös pieniä näytelmiä, jotka harjoittelun jälkeen esitetään muulle ryhmälle. 17

18 3.6. Aihepiiriharjoitukset Exercices-valikon Feuille de travail -osio sisältää jokaiseen Thèmes-valikon aihepiiriin liittyviä tulostettavia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Tehtävät sopivat erityisen hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta tarvittaessa ne voidaan tehdä myös itsenäisesti, jolloin oppijoita kannattaa kehottaa tekemään muistiinpanoja voidakseen esittää vastauksensa myöhemmin suullisessa tai kirjallisessa muodossa. Monissa tehtävätoimeksiannoissa oppijoita kehotetaan ensin tekemään aihepiiriin liittyvät Réponses en boîtes -harjoitukset, koska ne tarjoavat lisätietoa aihepiiristä ja saattavat helpottaa tehtävien tekemistä. Tehtävät voi kuitenkin hyvin tehdä myös pelkästään aihepiiriin liittyvien videoleikkeiden pohjalta. Tällöin Réponses en boîtes -harjoituksia voi käyttää vaikkapa asian kertailuun seuraavalla tunnilla. Aihepiirikohtaisia videoita voi toki hyödyntää monella muullakin tapaa; alla yksi ehdotus niiden läpikäymiseen. Ryhmätyöskentely Quiz thématique Tätä harjoitusta varten luokka jaetaan 3 4 hengen pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden Thèmes-valikon aihepiireistä (aihepiirit voidaan myös jakaa opettajan toimesta). Kukin ryhmä katsoo omaan aihepiiriinsä liittyvät videoleikkeet ja keksii sitten kymmenen niihin liittyvää kysymystä. Kun kysymykset on tehty, kaksi ryhmää vaihtaa kysymyksiä keskenään, katsoo niihin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Vastaamisen voi tehdä joko tiedonhakuharjoituksena, niin että videoita saa katsoa myös vastaamisen aikana, tai muistiharjoituksena, niin että videot katsotaan ensin ja vasta sitten vastataan. 18

19 Quiz thématique Työskennelkää 3 4 hengen ryhmissä ja katsokaa ensin oman ryhmänne aihepiiriin liittyvät videot. Keksikää sitten 10 kysymystä videoihin liittyen ja kirjatkaa myös oikeat vastaukset itsellenne muistiin. Kysymykset voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: Qui fait de l équitation? Tiffany Qui va chercher son frère à la crèche après l école? Monia Quelle matière Nickolas n aime pas? La physique Kirjoittakaa kysymykset alle ja vaihtakaa sitten kysymyslomakkeita toisen ryhmän kanssa. Toinen ryhmä katsoo kysymyksiin liittyvät videot ja vastaa sitten kysymyksiin. Kun molemmat ryhmät ovat valmiita, vaihtakaa lomakkeita uudelleen ja laskekaa pisteet. 1) Réponse: 2) Réponse: 3) Réponse: 4) Réponse: 5) Réponse: 6) Réponse: 7) Réponse: 8) Réponse: 9) Réponse: 10) Réponse: Score:... / 10 19

20 4. Ohjelman harjoitustyypit Elèves-valikko Méli-mélo dans l interview Jokainen Elèves-valikon haastattelu sisältää neljä erityyppistä harjoitusta, jotka perustuvat haastattelun sisältöön. Ensimmäisessä harjoituksessa tehtäväsi on löytää oikeat kysymys-vastausparit kuuntelemalla sekaisin olevat kysymykset ja vastaukset. Napauta oppilaan kuvia kuullaksesi vastaukset ja mikrofoneja kuullaksesi kysymykset. Kun löydät parin, raahaa mikrofoni paikalleen oikean kuvan viereen. Tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Samantyyppisiä harjoituksia löytyy myös Exercices-valikosta. Siinä missä ensimmäinen harjoitus perustuu vain kuullunymmärtämiseen, kolmessa sitä seuraavassa tehtävässä yhdistyy sekä teksti että ääni. Tässä toisessa harjoituksessa tehtäväsi on napauttaa palkkeja ja kuunnella kahtia jaetut lauseet. Kun löydät lauseen alun ja lopun, vedä palkit rinnakkain ja tarkista vastauksesi napauttamalla Vérifier-nappia. Phrases en désordre Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. Kolmas harjoitus on aukkotehtävä, jossa pitää täydentää tekstiin puuttuvat sanat. Napauta harmaita palkkeja valitse sitten, haluatko kuunnella koko tekstikohdan (écouter) vai vain puuttuvat sanat tavattuina (épeler). Kirjoita vastauksesi viivalle ja tarkista se painamalla Enter-painiketta tai napauttamalla Vérifier-nappia. Mots manquants Vastaavanlaisia harjoituksia on myös Thèmesvalikon haastattelujen yhteydessä. 20

21 Neljännessä harjoituksessa kerrataan hyödyllisiä ilmaisuja, jotka on kerätty oppilaan vastauksista eri puolilta ohjelmaa. Tehtäväsi on löytää lentävien sanojen joukosta sopiva loppu keskellä näkyvälle ilmaisulle. Jos et ole tarpeeksi nopea, lentävät sanat törmäävät ruudun keskellä ja räjähtävät. Mots volants Exercices-valikko Haastattelukohtaisten harjoitusten lisäksi harjoituksia on koottu myös erilliseen Exercices-valikkoon, josta löytyy sekä koneella tehtäviä interaktiivisia harjoituksia että pari- ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tehtävätoimeksiantolomakkeita. Questions en désordre Harjoitustyyppejä on yhteensä seitsemän, ja niistä ensimmäisessä harjoitellaan kysymysten muodostamista. Tehtävänäsi on muodostaa haastatteluista tuttuja kysymyksiä laittamalla puhekuplat oikeaan järjestykseen. Harjoituksessa on kaksi osaa: ensimmäisessä kysymykset muodostetaan äänivihjeen ja toisessa osassa tekstin avulla. Seuraavat harjoitukset ovat samaa tyyppiä kuin Elèves-valikosta löytyvät Méli-mélo dans l interview -harjoitukset, mutta tällä kertaa kysymyksiä yhdistetään usean eri oppilaan vastauksiin. Dialogue en pagaille Kolmas harjoitustyyppi koostuu itse asiassa kolmesta eri harjoituksesta. Ensimmäisessä osassa tehtävänäsi on kuunnella kahden henkilön välinen dialogi ja järjestää sen jälkeen kutakin puheenvuoroa edustavat puhekuplat oikeaan järjestykseen raahaamalla ne oikeisiin paikkoihin. 21

Miten teen virtuaalisen vierailun Euroopan parlamenttiin?

Miten teen virtuaalisen vierailun Euroopan parlamenttiin? Miten teen virtuaalisen vierailun Euroopan parlamenttiin? Tietokoneet ja tietoverkot avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia toimia. Virtuaalinen vierailu Brysseliin ja Europarlamenttiin on hyvä esimerkki

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään.

Ohjeita kotiopiskelun tueksi. Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Ohjeita kotiopiskelun tueksi Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään. Isoniitun koulu 2009 Oppimistyylit Meillä kaikilla on oma tapamme oppia uusia asioita ja muistaa opittua.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

2 Suomen kielen äänteet

2 Suomen kielen äänteet 1 Ruudulla on ensin vain Ali. Linkit kolmeen suomen kielen äänteiden alakokonaisuuteen (2.1 Kirjaintarjottimeen, 2.2 Yksittäisiin äänteisiin sekä 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi) ilmestyvät ruudulle

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa.

Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Pianonsoiton alkeet - opeta koko luokka soittamaan 2 kappaletta kahdeksassa viikossa. Kurssilla koko luokka oppii pianonsoiton alkeet ja kaksi kappaletta. Kurssin voi suorittaa ilman pianonsoiton, musiikinteorian

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto

Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto Evantia 360 Junior Pro Alakoulu -taulusto on suunniteltu lasten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto toimii ChatAble Suomi -kommunikointisovelluksella.

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Evantia 360 Teen Start -taulusto

Evantia 360 Teen Start -taulusto Evantia 360 Teen Start -taulusto Evan%a360 Teen Start - taulusto on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten sekä joissain tapauksissa myös aikuisten sähköiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi. Taulusto

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti.

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti. 1 Kodu Ohjeet Kodun käynnistys - Kodu peli kun on asennettu ja hienosäädetty omalle koneelle kohdilleen, niin sitten ei muutakuin pelaamaan / tekemään pelejä. Vihreästä Kodu kuvakkeesta pääset aloittamaan.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 68

itslearning-julkaisu 68 itslearning-julkaisu 68 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 68. Julkaisun pääkohdat: Parempi perehdytys uudet ominaisuudet on merkitty ja käyttäjiä autetaan saamaan mahdollisimman

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla Yleistä Laitteistovaatimukset Sisäänkirjautuminen Kirjahyllyn toiminnot Kirjahyllyn ilmoitukset Sisältötoiminnot Digikirjojen lataaminen Digikirjojen

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

Kielellisen lahjakkuuden tukeminen opetuksessa O U T I V I L K U N A 2 0 1 1

Kielellisen lahjakkuuden tukeminen opetuksessa O U T I V I L K U N A 2 0 1 1 Kielellisen lahjakkuuden tukeminen opetuksessa O U T I V I L K U N A 2 0 1 1 Kielellisen lahjakkuuden tunnistamisesta Kielellinen lahjakkuus on moniulotteinen ilmiö, joka voi olla näkyvää (tuotos) tai

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Virtaa kielikokeisiin!

Virtaa kielikokeisiin! Virtaa kielikokeisiin! Tiedossa & tulossa Sähköisen kielikokeen rakenne Esimerkkitehtäviä julkaistu digabi.fi/kielet ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Muutama ajatus aluksi Mikä on ylioppilaskokeen tehtävä?

Lisätiedot

18. TET työelämään tutustuminen

18. TET työelämään tutustuminen 18. TET työelämään tutustuminen Keskeiset sisällöt työelämään tutustumisen käytännöt omassa koulussa TET-jaksoon valmistautuminen TET-paikan valinta ja hankkiminen TET-jakson merkityksen ymmärtäminen Tuntitehtäviä

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä

Lisätiedot