VirtuaaliKYLÄ Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VirtuaaliKYLÄ Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio 11.11.2008"

Transkriptio

1 Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio Tekstin muotoilu Kuvan siirto palvelimelle Kuvan sijoittaminen sivulle Asemointi taulukon avulla Tietokortit Ohjemappi Prosessikaaviot Riskianalyysit Raportointi

2 Tekstin muotoilu ja tuominen leikepöydältä Editorissa on valmiita tekstiityylejä. Käytä niitä. Niiden avulla saat tuotettua sisältöä, joka on visuaalisesti ja typografisesti yhdenmukaista. Tyylin määritys: Maalaa teksti Valitse tekstityyli pudotusvalikosta Tyylin poisto: Maalaa teksti Klikkaa aktiivisena oleva tekstityyli pois päältä pudotusvalikosta Muut muotoilut: Voit tehdä tekstiin listoja, lihavointeja, kursiivointeja yläpalkin työkalujen avulla. Maalaa teksti ja ota muotoilu käyttöön klikkaamalla kuvaketta. Poista muotoilu maalaamalla teksti ja poistamalla muotoilu samaa kuvaketta klikaten. Voit myös värittää tekstiä sekä tekstin taustaa halutessasi. Yleisesti ottaen, työkalut toimivat kuin tekstinkäsittelyohjelmissa. Tekstin tuominen leikepöydältä (VAROITUS!) Jos tuot valmista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmasta tai www-selaimesta leikepöydän kautta, muista liittää teksti editoriin oikealla tavalla. Tekstinkäsittelyohjelmat ja wwwsivuilla oleva teksti pitää mukanaan muotoilukoodia, jotka saattavat aiheuttaa tekstin asemoitumisessa esiintyviä ongelmia tai estävät editorilla tehtävät muotoilut. Tuo leikepöydällä oleva teksti LIITÄ TEKSTINÄ -toiminnon kautta, klikkaamalla yläpalkista alla näkyvää ikonia ja pudottamalla teksti ensin avautuneeseen kenttään ja klikkaa OK. Tämä toimenpide puhdistaa leikepöydälle sijoittamasi tekstin piilokoodista ja voit käyttää editorin muotoiluja ongelmitta. 2 Hallinnan ohjeet

3 Kuvan tuominen sivulle Klikkaa työkalupalkista kuvaketta Lisää kuva / Muokkaa kuvaa. Paina painiketta: Selaa palvelinta. Saat esiin ikkunan, jossa listautuu tähänmennessä palvelimelle viedyt kuvat. Näet myös kansiorakenteen vasemmassa palstassa. Eli voit sijoitella kuvia palvelimella haluamiisi kansioihin. Klikkaa nyt yläosasta löytyvää painiketta: Paina avautuvassa kentässä SELAA -painiketta ja valitse koneeltasi kuva, jonka haluat tuoda sivulle tekstin sekaan. Kun kuva on valittu paina: Siirrä valittu tiedosto palvelimelle. Kuva siirtyy palvelimelle, ja näkyy pian kuvakelistassa. Voit valita viedyn kuvan kaksoisklikkaamalla kuvaa. Tässä näkymässä voit muuttaa kuvan esiintymiskokoa ja sijoittumista suhteessa tekstiin. Kuvan laatu on parhaimmillaan, kun se on pienennetty 1:1 kokoon kuvankäsittelyohjelmassa. Editorin näkymässä numeerisesti tehtävä kuvan koon muutos vaikuttaa aina heikentävästi kuvan laatuun. Kuvan koko ja tiedostonimi Muokkaa aina sivuilla julkaistavat kuvat oikeaan kokoon kuvankäsittelyssä! Älä koskaan tuo kuvaa sellaisenaan kamerastasi. Mikäli haluat kuvan joka täyttää sivun reunasta reunaan, määritä leveydeksi: 720px. Suuremmat kuvat räjäyttävät sivun rungon ja saavat sivusi näyttämään epäammattimaisilta. Koko: max 720px leveä Ei näin: Säilörehu ja Äes.jpg Näin: sailorehu_ja_aes.jpg Nimeä kuvatiedostot unix-yhteensopiviksi. Ei skandinaavisia merkkejä, välimerkkejä. Käytä pieniä kirjaimia. 3

4 Kuvan asemointi Tekstin sekaan tuodun kuvan voi asemoida ns. palstan sisään oheisillä tavoilla. Tuotuasi kuvan editoriin tekstin sekaan, raahaa se hiirellä sen palstan ensimmäisen rivin alkuun josta lähtien haluat kuvan sijoittuvan ja juoksuttavan tekstiä edellään. Klikkaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta: Kuvan ominaisuudet. Valitse Kohdistus -pudotusvalikosta Vasemmalle tai Oikealle. Muut vaihtoehdot ovat harvemmin käyttökelpoisia. Klikkaa OK. Kuva asemoituu nyt valintasi mukaisesti palstan sisällä. Huomaa, että kuvan asemointi ei ole 100% täsmällinen eri selaimissa. Selaimet näyttävät fontit hieman eritavoin, joten palstan rivittyminen saattaa muuttua eri koneissa. Millimetritarkkaan asemointiin tämä tekniikka ei siis sovellu, mutta se on erittäin käyttökelpoinen silloin, kun halutaan kuvittaa tekstiä. Tee graafeista kuvatiedostoja ja tuo ne tekstin sekaan ja asemoi ne palstan sisään. Kuva ja teksti kulkevat loogisesti käsi-kädessä. 4 Hallinnan ohjeet

5 Asemointi taulukon avulla Täsmällisempi asemointitapa on käyttää taulukon runkoa palstotuksiin ja asemointiin. Tämä vaatii myös melkoisesti harjoittelua, ennenkuin logiikka avautuu ja alat katsella asemoimista taulukon läpi. Tässä kuitenkin yksinkertainen esimerkki. Luodaan ensin taulukko oheisin arvoin. Leveys 100% Esimerkki Haluamme tekstin vasemmalle ja graafin oikealle siten, että vieressä oleva teksti liittyy vieressä olevaan graafiin. Alla näkyvä kuva näyttää millainen tulos syntyy, jos käytämme aikaisemmin selitettyä kuvan kohdistusta, kohdistus vasemmalle. Kuten näet, eivät oikealle tarkoitetut kuvat pysy linjassa, vaan palstat poukkoilee miten sattuu. Taulukon rakenne Tämä voidaan korjata valmistamalla taulukko, jossa on kaksi pystysaraketta sekä kolme vaakariviä, jolloin jokaiselle tekstille + kuvalle on oma rivi. Teksti sijoitetaan vasemman puoleiseen soluun ja kuva saman rivin oikeanpuoleiseen soluun. Hiiren kakkosella solun ominaisuudet ja määritetään vaaka- ja pystykohdistus. Tehdään jokaiseen soluun erikseen, jotta kaikki solut asemoituisivat oikein. Lisäksi jokaiseen taulukon soluun määritetään vaaka- ja pystykohdistus, jolloin sisältö alkaa jokaisessa solussa vasemmalta ylänurkasta. tekstit tekstit kuva kuva Lopuksi määritetään taulukon reunaviivan paksuus nollaksi, jolloin taulukkoa ei voi nähdä sivuilla se toimii vain asemoinnin tukena. Lopuksi hiiren kakkosella valitaan Taulun ominaisuudet ja käydään säätämässä reunaviivan paksuus. tekstit kuva 5

6 Asemointimahdollisuuksia taulukolla Taulukoiden avulla voit tehdä ryhdikkäitä, hyvin jäsenneltyjä sekä helposti luettavia www-sivuja. Ohessa yksi esimerkki peruspalstotuksesta, jonka pohjana on yksinkertainen taulukko joka jakaa sivun kahteen palstaan sekä palstaväliin. Sisältö on ladottu molempiin palstoihin (soluihin) normaalisti. Oikean puoleiseen soluun on tehty yksi taulukko lisää, jonka avulla on valmistettu harmaa lista. Taulukoita voi siis luoda sisäkkäin, jolloin palstan voi taas jakaa useammiksi palstoiksi uudella taulukolla. Alla taulukkorakenne, jollaista on käytetty oheisen sivun luomisessa. Teksti Teksti Kuva tekstin seassa Solun leveys 50% Solun leveys 50% Kuva Teksti Taulukko solun sisällä Graafit ja excel-taulukot Teksti palstaväli = yksi tyhjä sarake Kuten aiemmin on tullut esille, kannattaa diagrammit ja graafit tehdä kuvatiedostoiksi ja sitten sijoittaa ne tekstin sekaan. Excel-taulukot voi tuoda leikepöydän kautta sivupohjaan tietyin varauksin. Leikepöydän kautta tuodun excel-taulukon muokkaus voi olla vaikeaa tai mahdotonta leikepöydän mukana tulevan piilokoodin takia. Rakenna taulukko editorissa tai tuo excel-taulukko kuvana sisään sivupohjaan. 6 Hallinnan ohjeet

7 Tietokortit Tietokortit ovat yksittäisiä tietosivuja, joita voidaan julkaista Virtuaalikylän sivuilla eri osioiden kautta; kuten Ohjemapin ja Prosessikaavioiden kautta. Hallinnan julkaistut Ohjemappi Julkinen Internet - näkyvissä kaikille Prosessikaaviot Tietokortti ei ole julkinen ennen sijoittamistaan johonkin osioon. Tietokorttien muokkaaminen tapahtuu aikaisemmin läpikäytyjen ohjeiden avulla. Yksittäinen tietokortti voi olla julkaistuna useammassa osiossa. Esimerkiksi useammassa prosessikaaviossa tai ohjemapin kategoriassa. Voit tehdä tietokortteja valmiiksi hallinnan puolella ja jättää niitä odottamaan myöhempää julkaisua. Tietokortit voidaan julkaista julkaisualueiden hallinnassa. Esimerkiksi ohjemapin editoinnin kautta, mikäli tietokortti halutaan julkaista ohjemapissa. Julkaisun jälkeen jokaiselle tietokortille syntyy julkinen URL, eli osoite, jonka takaa tietokortti löytyy. Tätä URLia voidaan käyttää myös luotaessa linkkiä kyseiseen tietokorttiin. Tietokortti ei voi koskaan esiintyä irrallaan julkaisuympäristöstä. Eli tietokortti on luettavissa julkisesti vain ohjemapin tai prosessikaavion kautta. Julkaisematta Sininen tietokortti on julkaistu ohjemapissa. Sininen tietokortti on julkaistu myös prosessikaavioissa. Sininen tietokortti on julkaistu useammassa osiossa. Kun siniseen tietokorttiin tehdään muutos, näkyy se luonnollisesti kaikkialla missä tietokortti on julkaistu. Jos poistat julkaistun tietokortin hallinnassa, katoaa kortti kaikista niistä osioista, joissa olet sen julkaissut. Voit kuitenkin poistaa tietokortin julkaisualueista ilman, että tietokortti poistetaan järjestelmästä. Julkaisualueista poistettu tietokortti säilyy julkaisemattomien tietokorttien osiossa hallinnan puolella. MUISTA! Tietokorttien valmistus, muokkaus ja poistaminen tapahtuu hallinnassa; Tietokortit-osiossa. Julkaiseminen / liittäminen tehdään joko Ohjemapissa tai Prosessikaavioiden hallinnassa. 7

8 Ohjemappi Ohjemappi on Virtuaalikylän tietopankki. Se sisältää monenlaista tietoa, jota opetusmaatilat tuottavat. Tieto tuotetaan tietokorteiksi ja ne voidaan julkaista jäsennettynäeri kategorioiden alla. Kategoriat toimivat kuin kansioina. Voit järjestellä samaan aihepiiriin kuuluvat tietokortit saman kansion, eli kategorian sisään. Hakukone Ohjemapissa julkaistun tiedon seulonta on helppoa hakukoneella. Hakusanahaun voi kohdistaa avoinna olevan maatilan julkaistuun tietomäärään tai haku voidaan laajentaa kattamaan kaikki opetusmaatilojen julkaistut tietokortit. Hakutuloksesta pääset nopeasti katsomaan löytyneitä tietokortteja. Mikäli tietokortti sijaitsee jonkin muun tilan Ohjemapissa, siirryt automaattisesti kyseisen tiedontuottajan sivuosioon. Navetta Hallinnassa olevat tietokortit julkaistaan tässä Navetta-nimisen kategorian avulla Ohjemapissa. Työohjeet Juottoautomaatin pesu Ruokintavaunun käyttöohje Lypsäjän työt Umpilan työt Erilleen lypsy Ruokkijan työt Muistikoodit Hälytyksen kuittausohje Lypsäjän työt Erilleen lypsy Lypsäjän työt Umpilan työt Erilleen lypsy Ruokkijan työt Ruokkijan työt Samat tietokortit on julkaistu myös Työohjeet nimisen kategorian alla Ohjemapissa. 8 Hallinnan ohjeet

9 Prosessikaaviot KLICK! Tietokorttien varastoalue. Tässä näet kaikki tekemäsi tietokortit 95% prosessikaavion valmistamisesta tapahtuu hallinnan ulkopuolella, vaikka ruutupaperia avuksi käyttäen. Sinun tulee sisäistää prosessi ennen kuin lähdet rakentamaan sitä Virtuaalikylään. Prosessikaaviotyökalu on vain valmiiksi mietityn prosessin esitysympäristö - ei prosessin jäsentämisen työkalu. Kun jäsentäminen on tehty on aika lähteä julkaisemaan kaaviota hallinnan kautta. Ensimmäiseksi Kaaviolle annetaan nimi. Sen jälkeen valitaan kaaviopohja joka vastaa suunnitelmaasi. Huomaa, että pohjamallit on nimetty vain suuntaa-antavasti, voit siis käyttää mitä tahansa kaaviota oman prosessisi kuvaamiseen. Kaavioiden alla on kenttä, johon voidaan laittaa lyhyt kuvaus koko prosessista. Tämä kuvaus näkyy julkisella puolella kaaviolistassa. Saat kaaviopohjan suuremmaksi klikkaamalla kuvaketta. Kaavioiden nimet ovat vain suuntaa-antavia. Voit käyttää mitä tahansa pohjaa kaaviosi rakentamiseen. Tietokorttien liittäminen Tietokortin liittäminen tiettyyn kategoriaan on helppoa. Näet tietokorttivarastosi harmaalla alueella ja voit siitä valita haluamasi tietokortit klikkaamalla. Voit poistaa tietokortin kategoriasta painamalla roskapönttö-kuvaketta. Huomaa, että tietokortti ei tuhoudu - vain sen linkitys kyseiseen kategoriaan poistuu. Hallinnan näkymä on selkeä ja ymmärrät nopeasti toimintaperiaatteen. Kuvauskenttä näkyy julkisella puolella prosessien listassa. Lyhyt ja ytimekäs kuvaus kertoo kaaviosta paljon ja ohjaa sivulla kävijän tehokkaasti oikean tiedon lähteille. 9

10 Tietokorttien liittäminen Kaavion rakenteen valitsemisen jälkeen tulet näkymään jossa ylhäällä näkyy valitsemasi kaaviopohja sen alla kaavion nimi sekä kuvaus, jotka hetki sitten kirjoitit. Vasemmalla näet linkistön, joka vastaa prosessikaavion osia. Täytä kaavio nopeasti kuvausteksteillä Klikkaamalla näistä linkeistä pääset antamaan jokaiselle prosessin osalle lyhyen kuvauksen. Tämä on käytännöllinen tapa täyttää kaavio nopeasti informaatiolla. Kuvausteksti näkyy ensimmäisenä, kun kaaviota tarkastellaan julkisella puolella ja jotain prosessin osaa (laatikkoa) klikataan. Alaryhmien luominen (esivalmistelu tietokorttine lisäämiselle) Voit sijoittaa tietokortteja eri prosessin osien alle lisäämällä prosessin osaan alaryhmän. Anna alaryhmälle nimi ja valitse minkä prosessin osan alle haluat alaryhmän tehdä. Alaryhmä tulee näkyviin linkkilistaan valitsemasi prosessin osan alle. Nyt voit sijoittaa tietokortteja alaryhmän alle klikkaamalla alaryhmän nimeä. Alaryhmiä voi poistaa roskapönttö-kuvaketta klikkaamalla. Alaryhmään sijoitetut tietokortit eivät tuhoudu, ne eivät vaan enää ole näkyvissä alaryhmän kautta. 10 Hallinnan ohjeet

11 KLICK! Voit vaihtaa alaryhmän toisen prosessin osan alle pudotusvalikon kautta. Voit myös muuttaa alaryhmän nimen tässä näkymässä. Tietokorttien varastoalue. Tässä näet kaikki tekemäsi tietokortit Tietokortin lisääminen Anna alaryhmälle nimi ja valitse minkä prosessin osan alle haluat alaryhmän tehdä. Alaryhmä tulee näkyviin linkkilistaan valitsemasi prosessin osan alle. Nyt voit sijoittaa tietokortteja alaryhmän alle klikkaamalla alaryhmän nimeä ja avaamalla Ohjemapista tutun näkymän. Tässä näkymässä voit liittää valmistamiasi tietokortteja prosessikaavion osan alla sijaitsevaan alaryhmään. Huomaa, että alaryhmiä voi olla useita yhden prosessin osan alla. Voit siis jäsentää tietokortit omiin kansioihin alaryhmien avulla. Julkisella puolella näkyy prosessin osa: Ohjaus ja valvonta, jonka alle on tehty kaksi alaryhmää: Taidot ja Tiedot. Näiden alle on sijoitettu tietokortteja, jotka avautuvat vasemman puoleisesta valikosta ja kertovat prosessista. 11

12 Riskianalyysit Riskianalyysityökalun avulla voit kartottaa ja arvioida tilaan kohdistuvia riskejä. Voit käyttää analyysityökalua vain hallinnan puolella, jolloin analyysien vastaukset ja vertailu on vain sinun tarkasteltavissasi tai voit halutessasi julkaista analyysin tulokset Virtuaalikylän sivuillasi muutamalla eri tarkkuustasolla, jotka voit itse määrittää. Voit tehdä analyysejä salaisesti vain hallinnassa. Tai voit julkaista kyselyn tulokset sivuillasi. Analyysityökalu koostuu eri osa-alueita käsittelevistä kysymyssarjoista. Järjestelmä laskee vastaustesi perusteella riskin vakavuuden ja sen asteen. Kun käytät analyysityökalua säännöllisesti, alkaa aikaisemmin tehdyistä analyysituloksista kertyä vertailun mahdollistava rekisteri. Tällöin voit seurata mihin suuntaan riskienhallinta tilalla on siirtynyt. Ovatko riskit pienentyneet vai kasvaneet. Voit julkaista analyysin kahdella tavalla. Yhteenvetoina tai yksityiskohtaisena, jolloin vastauksesi näkyvät kaikille. 12 Hallinnan ohjeet

13 Luodaan analyysi Jotta voit tehdä ajanmittaan vertailuja järjestelmä ehdottaa kyselyn nimeämistä päivämäärän mukaan. Voit kuitenkin luoda minkänimisiä kyselyjä tahansa. Analyysi pitää monesti sisällään useampia osa-alueita, eli kysymyspatteristoja. Voit tässä näkymässä valita mihin osa-alueisiin haluat tällä istunnolla vastata. Voit myöhemmin käydä täydentämässä kyselyyn täyttämättä jättämäsi osa-alueet Näet yhteenvedon täytetystä osa-alueesta. Tästä näkymästä voit siirtyä seuraavaan osa-alueeseen. Täytetään ensimmäisen osa-alueeseen liittyvät kysymyssarjat. - Määritetään tärkein riski. - Arvioidaan riskin mahdollisuus ja vakavuus. 2. Päänäkymässä voit tehdä vertailua eri aikoina tehtyjen analyysien välillä sekä julkaista tulokset halutessasi Merkitään muistiinpanoja tai ehdotus riskien minimoimiseksi. - Klikataan osa-alue täytetyksi. 13

14 Raportointi Raportointityökalulla voit tehdä seurantaa erilaisista tuotoksista ja kulutuksesta. Voit luoda haluamiasi seurattavia kohteita ja tehdä raportointia sellaisella aikavälillä kun sinusta tuntuu parhaalta. Vuosittain, kuukausittain, tai jopa päivittäin. Raportin merkintöjä voi tarkkailla virtuaalikylässä julkisella puolella. Näet kaikki seurattavat kohteet sekä raportin merkinnät syötetyin aikavälein. Voit myös tarkastella raporttia pylväsdiagrammina, jolloin tulosten vertailu on helppoa. Uusi seurattava kohde luodaan oheisella tavalla. 1. Kohteelle annetaan nimi Lyhyt kuvaus kertoo seurannasta enemmän. Myös ensimmäinen merkintä annetaan uutta seurantakohdetta muodostettaessa. Lisätään siis tuotos/kulutus Halutessasi voit suhteuttaa seurannan johonkin yksikköön, esim. Litraa / eläin. Merkitse myös miltä ajalta merkintä on. Merkitse joko: - vuosi - vuosi ja kuukausi - vuosi, kuukausi ja päivämäärä Lue ohjeet syöttösivulla, koskien ajan merkitsemistä! Seurattavat kohteet listautuvat hallinnan näkymässä. Voit lisätä merkinnän helposti painikkeella: Lisää tietoja seurantaan Hallinnan ohjeet

15 3. Merkintöjä voi tarkastella julkisella puolella joko listana tai diagrammeina Merkinnän lisääminen on helppoa ja nopeaa. Näkyvissä on ne kentät ja mittayksiköt, jotka seurantaa perustaessasi määritit. Syötä lukuarvot ja tuloksen mittauksen ajankohta. 15

16

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille 1 Ohjeet v.1.0 / 28.3.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto lue tämä ensin...3 1.1. Pikaohjeet osaaville...4 2. Sivuston esittelykierros...5 3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT

SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT KÄYTTÄJÄN OPAS, VERSIO 1.8 7.5.2010 JULKISET SIVUT http://www.sak-paikalliset.fi/ Username: Password: YLLÄPITO http://www.sak-paikalliset.fi/adm Username: Password:

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE 2 Ohjeet ylläpitäjälle Esittely...3 1. Kirjautuminen...3 2. Aloitus...3 3. Sivut...4 3.1. Sivupaneeli...4 3.1.1. Sivuston kielen vaihto...4 3.1.2.

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI CONTENT MANAGER MANUAALI 2 (66) TABLE OF CONTENTS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä 4 1.2 Ominaisuudet 5 1.3 Moduulit 5 1.4 Laitevaatimukset 5 2 EDITORI 6 2.1 Yleistä 6

Lisätiedot

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013 Vanajaveden opisto, Hämeenlinna Viestintä Luottamushenkilökoulutus 4.4.2013 Vanajaveden opisto Verkatehdas 1 Sylvi-extranet paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän käyttöohje

Julkaisujärjestelmän käyttöohje Julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty 21.10.2010 Sisältö 1. Yleistä... 2 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset... 2 1.3. Unohtuneen salasanan palautus... 2 1.4. Kirjautuminen ulos

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot