VirtuaaliKYLÄ Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VirtuaaliKYLÄ Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio 11.11.2008"

Transkriptio

1 Hallintatyökalun kirjalliset ohjeet. Versio Tekstin muotoilu Kuvan siirto palvelimelle Kuvan sijoittaminen sivulle Asemointi taulukon avulla Tietokortit Ohjemappi Prosessikaaviot Riskianalyysit Raportointi

2 Tekstin muotoilu ja tuominen leikepöydältä Editorissa on valmiita tekstiityylejä. Käytä niitä. Niiden avulla saat tuotettua sisältöä, joka on visuaalisesti ja typografisesti yhdenmukaista. Tyylin määritys: Maalaa teksti Valitse tekstityyli pudotusvalikosta Tyylin poisto: Maalaa teksti Klikkaa aktiivisena oleva tekstityyli pois päältä pudotusvalikosta Muut muotoilut: Voit tehdä tekstiin listoja, lihavointeja, kursiivointeja yläpalkin työkalujen avulla. Maalaa teksti ja ota muotoilu käyttöön klikkaamalla kuvaketta. Poista muotoilu maalaamalla teksti ja poistamalla muotoilu samaa kuvaketta klikaten. Voit myös värittää tekstiä sekä tekstin taustaa halutessasi. Yleisesti ottaen, työkalut toimivat kuin tekstinkäsittelyohjelmissa. Tekstin tuominen leikepöydältä (VAROITUS!) Jos tuot valmista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmasta tai www-selaimesta leikepöydän kautta, muista liittää teksti editoriin oikealla tavalla. Tekstinkäsittelyohjelmat ja wwwsivuilla oleva teksti pitää mukanaan muotoilukoodia, jotka saattavat aiheuttaa tekstin asemoitumisessa esiintyviä ongelmia tai estävät editorilla tehtävät muotoilut. Tuo leikepöydällä oleva teksti LIITÄ TEKSTINÄ -toiminnon kautta, klikkaamalla yläpalkista alla näkyvää ikonia ja pudottamalla teksti ensin avautuneeseen kenttään ja klikkaa OK. Tämä toimenpide puhdistaa leikepöydälle sijoittamasi tekstin piilokoodista ja voit käyttää editorin muotoiluja ongelmitta. 2 Hallinnan ohjeet

3 Kuvan tuominen sivulle Klikkaa työkalupalkista kuvaketta Lisää kuva / Muokkaa kuvaa. Paina painiketta: Selaa palvelinta. Saat esiin ikkunan, jossa listautuu tähänmennessä palvelimelle viedyt kuvat. Näet myös kansiorakenteen vasemmassa palstassa. Eli voit sijoitella kuvia palvelimella haluamiisi kansioihin. Klikkaa nyt yläosasta löytyvää painiketta: Paina avautuvassa kentässä SELAA -painiketta ja valitse koneeltasi kuva, jonka haluat tuoda sivulle tekstin sekaan. Kun kuva on valittu paina: Siirrä valittu tiedosto palvelimelle. Kuva siirtyy palvelimelle, ja näkyy pian kuvakelistassa. Voit valita viedyn kuvan kaksoisklikkaamalla kuvaa. Tässä näkymässä voit muuttaa kuvan esiintymiskokoa ja sijoittumista suhteessa tekstiin. Kuvan laatu on parhaimmillaan, kun se on pienennetty 1:1 kokoon kuvankäsittelyohjelmassa. Editorin näkymässä numeerisesti tehtävä kuvan koon muutos vaikuttaa aina heikentävästi kuvan laatuun. Kuvan koko ja tiedostonimi Muokkaa aina sivuilla julkaistavat kuvat oikeaan kokoon kuvankäsittelyssä! Älä koskaan tuo kuvaa sellaisenaan kamerastasi. Mikäli haluat kuvan joka täyttää sivun reunasta reunaan, määritä leveydeksi: 720px. Suuremmat kuvat räjäyttävät sivun rungon ja saavat sivusi näyttämään epäammattimaisilta. Koko: max 720px leveä Ei näin: Säilörehu ja Äes.jpg Näin: sailorehu_ja_aes.jpg Nimeä kuvatiedostot unix-yhteensopiviksi. Ei skandinaavisia merkkejä, välimerkkejä. Käytä pieniä kirjaimia. 3

4 Kuvan asemointi Tekstin sekaan tuodun kuvan voi asemoida ns. palstan sisään oheisillä tavoilla. Tuotuasi kuvan editoriin tekstin sekaan, raahaa se hiirellä sen palstan ensimmäisen rivin alkuun josta lähtien haluat kuvan sijoittuvan ja juoksuttavan tekstiä edellään. Klikkaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta: Kuvan ominaisuudet. Valitse Kohdistus -pudotusvalikosta Vasemmalle tai Oikealle. Muut vaihtoehdot ovat harvemmin käyttökelpoisia. Klikkaa OK. Kuva asemoituu nyt valintasi mukaisesti palstan sisällä. Huomaa, että kuvan asemointi ei ole 100% täsmällinen eri selaimissa. Selaimet näyttävät fontit hieman eritavoin, joten palstan rivittyminen saattaa muuttua eri koneissa. Millimetritarkkaan asemointiin tämä tekniikka ei siis sovellu, mutta se on erittäin käyttökelpoinen silloin, kun halutaan kuvittaa tekstiä. Tee graafeista kuvatiedostoja ja tuo ne tekstin sekaan ja asemoi ne palstan sisään. Kuva ja teksti kulkevat loogisesti käsi-kädessä. 4 Hallinnan ohjeet

5 Asemointi taulukon avulla Täsmällisempi asemointitapa on käyttää taulukon runkoa palstotuksiin ja asemointiin. Tämä vaatii myös melkoisesti harjoittelua, ennenkuin logiikka avautuu ja alat katsella asemoimista taulukon läpi. Tässä kuitenkin yksinkertainen esimerkki. Luodaan ensin taulukko oheisin arvoin. Leveys 100% Esimerkki Haluamme tekstin vasemmalle ja graafin oikealle siten, että vieressä oleva teksti liittyy vieressä olevaan graafiin. Alla näkyvä kuva näyttää millainen tulos syntyy, jos käytämme aikaisemmin selitettyä kuvan kohdistusta, kohdistus vasemmalle. Kuten näet, eivät oikealle tarkoitetut kuvat pysy linjassa, vaan palstat poukkoilee miten sattuu. Taulukon rakenne Tämä voidaan korjata valmistamalla taulukko, jossa on kaksi pystysaraketta sekä kolme vaakariviä, jolloin jokaiselle tekstille + kuvalle on oma rivi. Teksti sijoitetaan vasemman puoleiseen soluun ja kuva saman rivin oikeanpuoleiseen soluun. Hiiren kakkosella solun ominaisuudet ja määritetään vaaka- ja pystykohdistus. Tehdään jokaiseen soluun erikseen, jotta kaikki solut asemoituisivat oikein. Lisäksi jokaiseen taulukon soluun määritetään vaaka- ja pystykohdistus, jolloin sisältö alkaa jokaisessa solussa vasemmalta ylänurkasta. tekstit tekstit kuva kuva Lopuksi määritetään taulukon reunaviivan paksuus nollaksi, jolloin taulukkoa ei voi nähdä sivuilla se toimii vain asemoinnin tukena. Lopuksi hiiren kakkosella valitaan Taulun ominaisuudet ja käydään säätämässä reunaviivan paksuus. tekstit kuva 5

6 Asemointimahdollisuuksia taulukolla Taulukoiden avulla voit tehdä ryhdikkäitä, hyvin jäsenneltyjä sekä helposti luettavia www-sivuja. Ohessa yksi esimerkki peruspalstotuksesta, jonka pohjana on yksinkertainen taulukko joka jakaa sivun kahteen palstaan sekä palstaväliin. Sisältö on ladottu molempiin palstoihin (soluihin) normaalisti. Oikean puoleiseen soluun on tehty yksi taulukko lisää, jonka avulla on valmistettu harmaa lista. Taulukoita voi siis luoda sisäkkäin, jolloin palstan voi taas jakaa useammiksi palstoiksi uudella taulukolla. Alla taulukkorakenne, jollaista on käytetty oheisen sivun luomisessa. Teksti Teksti Kuva tekstin seassa Solun leveys 50% Solun leveys 50% Kuva Teksti Taulukko solun sisällä Graafit ja excel-taulukot Teksti palstaväli = yksi tyhjä sarake Kuten aiemmin on tullut esille, kannattaa diagrammit ja graafit tehdä kuvatiedostoiksi ja sitten sijoittaa ne tekstin sekaan. Excel-taulukot voi tuoda leikepöydän kautta sivupohjaan tietyin varauksin. Leikepöydän kautta tuodun excel-taulukon muokkaus voi olla vaikeaa tai mahdotonta leikepöydän mukana tulevan piilokoodin takia. Rakenna taulukko editorissa tai tuo excel-taulukko kuvana sisään sivupohjaan. 6 Hallinnan ohjeet

7 Tietokortit Tietokortit ovat yksittäisiä tietosivuja, joita voidaan julkaista Virtuaalikylän sivuilla eri osioiden kautta; kuten Ohjemapin ja Prosessikaavioiden kautta. Hallinnan julkaistut Ohjemappi Julkinen Internet - näkyvissä kaikille Prosessikaaviot Tietokortti ei ole julkinen ennen sijoittamistaan johonkin osioon. Tietokorttien muokkaaminen tapahtuu aikaisemmin läpikäytyjen ohjeiden avulla. Yksittäinen tietokortti voi olla julkaistuna useammassa osiossa. Esimerkiksi useammassa prosessikaaviossa tai ohjemapin kategoriassa. Voit tehdä tietokortteja valmiiksi hallinnan puolella ja jättää niitä odottamaan myöhempää julkaisua. Tietokortit voidaan julkaista julkaisualueiden hallinnassa. Esimerkiksi ohjemapin editoinnin kautta, mikäli tietokortti halutaan julkaista ohjemapissa. Julkaisun jälkeen jokaiselle tietokortille syntyy julkinen URL, eli osoite, jonka takaa tietokortti löytyy. Tätä URLia voidaan käyttää myös luotaessa linkkiä kyseiseen tietokorttiin. Tietokortti ei voi koskaan esiintyä irrallaan julkaisuympäristöstä. Eli tietokortti on luettavissa julkisesti vain ohjemapin tai prosessikaavion kautta. Julkaisematta Sininen tietokortti on julkaistu ohjemapissa. Sininen tietokortti on julkaistu myös prosessikaavioissa. Sininen tietokortti on julkaistu useammassa osiossa. Kun siniseen tietokorttiin tehdään muutos, näkyy se luonnollisesti kaikkialla missä tietokortti on julkaistu. Jos poistat julkaistun tietokortin hallinnassa, katoaa kortti kaikista niistä osioista, joissa olet sen julkaissut. Voit kuitenkin poistaa tietokortin julkaisualueista ilman, että tietokortti poistetaan järjestelmästä. Julkaisualueista poistettu tietokortti säilyy julkaisemattomien tietokorttien osiossa hallinnan puolella. MUISTA! Tietokorttien valmistus, muokkaus ja poistaminen tapahtuu hallinnassa; Tietokortit-osiossa. Julkaiseminen / liittäminen tehdään joko Ohjemapissa tai Prosessikaavioiden hallinnassa. 7

8 Ohjemappi Ohjemappi on Virtuaalikylän tietopankki. Se sisältää monenlaista tietoa, jota opetusmaatilat tuottavat. Tieto tuotetaan tietokorteiksi ja ne voidaan julkaista jäsennettynäeri kategorioiden alla. Kategoriat toimivat kuin kansioina. Voit järjestellä samaan aihepiiriin kuuluvat tietokortit saman kansion, eli kategorian sisään. Hakukone Ohjemapissa julkaistun tiedon seulonta on helppoa hakukoneella. Hakusanahaun voi kohdistaa avoinna olevan maatilan julkaistuun tietomäärään tai haku voidaan laajentaa kattamaan kaikki opetusmaatilojen julkaistut tietokortit. Hakutuloksesta pääset nopeasti katsomaan löytyneitä tietokortteja. Mikäli tietokortti sijaitsee jonkin muun tilan Ohjemapissa, siirryt automaattisesti kyseisen tiedontuottajan sivuosioon. Navetta Hallinnassa olevat tietokortit julkaistaan tässä Navetta-nimisen kategorian avulla Ohjemapissa. Työohjeet Juottoautomaatin pesu Ruokintavaunun käyttöohje Lypsäjän työt Umpilan työt Erilleen lypsy Ruokkijan työt Muistikoodit Hälytyksen kuittausohje Lypsäjän työt Erilleen lypsy Lypsäjän työt Umpilan työt Erilleen lypsy Ruokkijan työt Ruokkijan työt Samat tietokortit on julkaistu myös Työohjeet nimisen kategorian alla Ohjemapissa. 8 Hallinnan ohjeet

9 Prosessikaaviot KLICK! Tietokorttien varastoalue. Tässä näet kaikki tekemäsi tietokortit 95% prosessikaavion valmistamisesta tapahtuu hallinnan ulkopuolella, vaikka ruutupaperia avuksi käyttäen. Sinun tulee sisäistää prosessi ennen kuin lähdet rakentamaan sitä Virtuaalikylään. Prosessikaaviotyökalu on vain valmiiksi mietityn prosessin esitysympäristö - ei prosessin jäsentämisen työkalu. Kun jäsentäminen on tehty on aika lähteä julkaisemaan kaaviota hallinnan kautta. Ensimmäiseksi Kaaviolle annetaan nimi. Sen jälkeen valitaan kaaviopohja joka vastaa suunnitelmaasi. Huomaa, että pohjamallit on nimetty vain suuntaa-antavasti, voit siis käyttää mitä tahansa kaaviota oman prosessisi kuvaamiseen. Kaavioiden alla on kenttä, johon voidaan laittaa lyhyt kuvaus koko prosessista. Tämä kuvaus näkyy julkisella puolella kaaviolistassa. Saat kaaviopohjan suuremmaksi klikkaamalla kuvaketta. Kaavioiden nimet ovat vain suuntaa-antavia. Voit käyttää mitä tahansa pohjaa kaaviosi rakentamiseen. Tietokorttien liittäminen Tietokortin liittäminen tiettyyn kategoriaan on helppoa. Näet tietokorttivarastosi harmaalla alueella ja voit siitä valita haluamasi tietokortit klikkaamalla. Voit poistaa tietokortin kategoriasta painamalla roskapönttö-kuvaketta. Huomaa, että tietokortti ei tuhoudu - vain sen linkitys kyseiseen kategoriaan poistuu. Hallinnan näkymä on selkeä ja ymmärrät nopeasti toimintaperiaatteen. Kuvauskenttä näkyy julkisella puolella prosessien listassa. Lyhyt ja ytimekäs kuvaus kertoo kaaviosta paljon ja ohjaa sivulla kävijän tehokkaasti oikean tiedon lähteille. 9

10 Tietokorttien liittäminen Kaavion rakenteen valitsemisen jälkeen tulet näkymään jossa ylhäällä näkyy valitsemasi kaaviopohja sen alla kaavion nimi sekä kuvaus, jotka hetki sitten kirjoitit. Vasemmalla näet linkistön, joka vastaa prosessikaavion osia. Täytä kaavio nopeasti kuvausteksteillä Klikkaamalla näistä linkeistä pääset antamaan jokaiselle prosessin osalle lyhyen kuvauksen. Tämä on käytännöllinen tapa täyttää kaavio nopeasti informaatiolla. Kuvausteksti näkyy ensimmäisenä, kun kaaviota tarkastellaan julkisella puolella ja jotain prosessin osaa (laatikkoa) klikataan. Alaryhmien luominen (esivalmistelu tietokorttine lisäämiselle) Voit sijoittaa tietokortteja eri prosessin osien alle lisäämällä prosessin osaan alaryhmän. Anna alaryhmälle nimi ja valitse minkä prosessin osan alle haluat alaryhmän tehdä. Alaryhmä tulee näkyviin linkkilistaan valitsemasi prosessin osan alle. Nyt voit sijoittaa tietokortteja alaryhmän alle klikkaamalla alaryhmän nimeä. Alaryhmiä voi poistaa roskapönttö-kuvaketta klikkaamalla. Alaryhmään sijoitetut tietokortit eivät tuhoudu, ne eivät vaan enää ole näkyvissä alaryhmän kautta. 10 Hallinnan ohjeet

11 KLICK! Voit vaihtaa alaryhmän toisen prosessin osan alle pudotusvalikon kautta. Voit myös muuttaa alaryhmän nimen tässä näkymässä. Tietokorttien varastoalue. Tässä näet kaikki tekemäsi tietokortit Tietokortin lisääminen Anna alaryhmälle nimi ja valitse minkä prosessin osan alle haluat alaryhmän tehdä. Alaryhmä tulee näkyviin linkkilistaan valitsemasi prosessin osan alle. Nyt voit sijoittaa tietokortteja alaryhmän alle klikkaamalla alaryhmän nimeä ja avaamalla Ohjemapista tutun näkymän. Tässä näkymässä voit liittää valmistamiasi tietokortteja prosessikaavion osan alla sijaitsevaan alaryhmään. Huomaa, että alaryhmiä voi olla useita yhden prosessin osan alla. Voit siis jäsentää tietokortit omiin kansioihin alaryhmien avulla. Julkisella puolella näkyy prosessin osa: Ohjaus ja valvonta, jonka alle on tehty kaksi alaryhmää: Taidot ja Tiedot. Näiden alle on sijoitettu tietokortteja, jotka avautuvat vasemman puoleisesta valikosta ja kertovat prosessista. 11

12 Riskianalyysit Riskianalyysityökalun avulla voit kartottaa ja arvioida tilaan kohdistuvia riskejä. Voit käyttää analyysityökalua vain hallinnan puolella, jolloin analyysien vastaukset ja vertailu on vain sinun tarkasteltavissasi tai voit halutessasi julkaista analyysin tulokset Virtuaalikylän sivuillasi muutamalla eri tarkkuustasolla, jotka voit itse määrittää. Voit tehdä analyysejä salaisesti vain hallinnassa. Tai voit julkaista kyselyn tulokset sivuillasi. Analyysityökalu koostuu eri osa-alueita käsittelevistä kysymyssarjoista. Järjestelmä laskee vastaustesi perusteella riskin vakavuuden ja sen asteen. Kun käytät analyysityökalua säännöllisesti, alkaa aikaisemmin tehdyistä analyysituloksista kertyä vertailun mahdollistava rekisteri. Tällöin voit seurata mihin suuntaan riskienhallinta tilalla on siirtynyt. Ovatko riskit pienentyneet vai kasvaneet. Voit julkaista analyysin kahdella tavalla. Yhteenvetoina tai yksityiskohtaisena, jolloin vastauksesi näkyvät kaikille. 12 Hallinnan ohjeet

13 Luodaan analyysi Jotta voit tehdä ajanmittaan vertailuja järjestelmä ehdottaa kyselyn nimeämistä päivämäärän mukaan. Voit kuitenkin luoda minkänimisiä kyselyjä tahansa. Analyysi pitää monesti sisällään useampia osa-alueita, eli kysymyspatteristoja. Voit tässä näkymässä valita mihin osa-alueisiin haluat tällä istunnolla vastata. Voit myöhemmin käydä täydentämässä kyselyyn täyttämättä jättämäsi osa-alueet Näet yhteenvedon täytetystä osa-alueesta. Tästä näkymästä voit siirtyä seuraavaan osa-alueeseen. Täytetään ensimmäisen osa-alueeseen liittyvät kysymyssarjat. - Määritetään tärkein riski. - Arvioidaan riskin mahdollisuus ja vakavuus. 2. Päänäkymässä voit tehdä vertailua eri aikoina tehtyjen analyysien välillä sekä julkaista tulokset halutessasi Merkitään muistiinpanoja tai ehdotus riskien minimoimiseksi. - Klikataan osa-alue täytetyksi. 13

14 Raportointi Raportointityökalulla voit tehdä seurantaa erilaisista tuotoksista ja kulutuksesta. Voit luoda haluamiasi seurattavia kohteita ja tehdä raportointia sellaisella aikavälillä kun sinusta tuntuu parhaalta. Vuosittain, kuukausittain, tai jopa päivittäin. Raportin merkintöjä voi tarkkailla virtuaalikylässä julkisella puolella. Näet kaikki seurattavat kohteet sekä raportin merkinnät syötetyin aikavälein. Voit myös tarkastella raporttia pylväsdiagrammina, jolloin tulosten vertailu on helppoa. Uusi seurattava kohde luodaan oheisella tavalla. 1. Kohteelle annetaan nimi Lyhyt kuvaus kertoo seurannasta enemmän. Myös ensimmäinen merkintä annetaan uutta seurantakohdetta muodostettaessa. Lisätään siis tuotos/kulutus Halutessasi voit suhteuttaa seurannan johonkin yksikköön, esim. Litraa / eläin. Merkitse myös miltä ajalta merkintä on. Merkitse joko: - vuosi - vuosi ja kuukausi - vuosi, kuukausi ja päivämäärä Lue ohjeet syöttösivulla, koskien ajan merkitsemistä! Seurattavat kohteet listautuvat hallinnan näkymässä. Voit lisätä merkinnän helposti painikkeella: Lisää tietoja seurantaan Hallinnan ohjeet

15 3. Merkintöjä voi tarkastella julkisella puolella joko listana tai diagrammeina Merkinnän lisääminen on helppoa ja nopeaa. Näkyvissä on ne kentät ja mittayksiköt, jotka seurantaa perustaessasi määritit. Syötä lukuarvot ja tuloksen mittauksen ajankohta. 15

16

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

Lions Clubs International Alue ja lohko Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Alue ja lohko Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten luon oman alue-/lohko-/klubirakenteen? V: Jokaisen toimivuoden alussa tulee määrittää alueen/lohkon/klubin rakenne. Sinulla on mahdollisuus kopioida ja muokata rakennetta edelliseltä vuodelta

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

PERUSOSIEN MUOKKAUS 1 Sivuston asetukset 1 Etusivun muokkaus 1

PERUSOSIEN MUOKKAUS 1 Sivuston asetukset 1 Etusivun muokkaus 1 SAITIN KÄYTTÖOHJE SAITIN KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ PERUSOSIEN MUOKKAUS 1 Sivuston asetukset 1 Etusivun muokkaus 1 OMIEN SIVUJEN MUOKKAUS 1 Uuden sivun lisäys 2 Uuden alasivun lisäys 2 Sivun muokkaus 2 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit PIKI-verkkokirjasto Kirjoittamis- ja julkaisuohje vinkkeihin LKK:n ja Nuorten Mitä lainaisin / Lasten Vinkit (johdanto ja vinkit allekkain samaan artikkeliin) PIKI-verkkokirjasto 1 Kuukauden kuusi vinkkiä

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot