Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2011 Kesäkuu 2011 Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Tilintarkastajien valvontaa pohtinut yhden miehen työryhmä, oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, on ehdottanut tilintarkastajien valvonnan siirtämistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta riippumattomalle tilintarkastusviranomaiselle. Riippumattomaksi viranomaiseksi ehdotetaan ainakin neljää vaihtoehtoa: työ- ja elinkeinoministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriön alaiseksi perustettavaa tilintarkastusalan valvontavirastoa, patentti- ja rekisterihallitusta tai finanssivalvontaa. Perusteluna on tilintarkastajien riippumattomuuden ja uskottavuuden korostaminen. Lähtökohtaisesti kaikki toimenpiteet, joilla näitä kahta tilintarkastuksen perusperiaatetta vahvistetaan, ovat tervetulleita. Riippumattomuus ja uskottavuus ovat tilintarkastuksen ehdottomia edellytyksiä, ja ne luovat oikeutuksen koko alalle. Huolimatta siitä, onko tilintarkastusalan riippumattomuuden ja uskottavuuden kyseenalaistamiseen mitään perusteita, tämä viesti tulee alalla ottaa vakavasti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, ennen kuin alaa ryhdytään voimakkaasti muokkaamaan eritasoisilla lisäsääntelyillä. Vaikka omasta mielestämme tilintarkastusala on viime vuosien aikana mennyt merkittävästi eteenpäin, asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Tyytyväisyyteen ei kenelläkään ole varaa. Standardit edistämään olennaisen löytymistä Tilintarkastus on lakisääteistä, joten tilintarkastajalla on vahva valtakirja tehtäväänsä suorittaessaan. Lakisääteisyys tuo luonnollisesti mukanaan määrämuotoisuutta. Määrämuotoisuus ymmärretään helposti meidänkin alallamme byrokraattisuudeksi. Määrämuotoisuus tilintarkastuksessa tarkoittaa samaa kuin ISA-standardit. Standardien mielletään virheellisesti olevan yhtä kuin pitkät tehtäväluettelot ja tilintarkastustyön uuvuttava dokumentointi. ISA-standardit varmentavat kuitenkin sen, että tilintarkastajalla on riittävä työkaluvalikoima, jota käyttämällä hän varmistuu siitä, että tilinpäätös on oikein laadittu. Jos ISA-standardit mielletään niin tilintarkastuksessa kuin tilintarkastajiin kohdistuvassa laadunvalvonnassa vain massiivisiksi tehtäväluetteloiksi ja dokumentointivaatimuksiksi, on vaarana, että käytännön tilintarkastustyössä olennaisuus katoaa. Ne asiat, joihin tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, edellyttävät kuitenkin ensin olennaisten asioiden läpikäymistä. Tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, olennaisiin asioihin huomion kiinnittäminen ja oikea-aikainen ja -sisältöinen raportointi ovat keinoja suorittaa tilintarkastus odotusten mukaisesti. Mielenkiintoista kesää odotellessa Matti Pettersson KHT

2 Matti Pettersson, KHT ja Kaarina Pyydönniemi, HTM Idman Vilén Grant Thornton Oy ja Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky yhdistävät osaamisensa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme, ja nyt palvelemme myös Porissa. Uusi toimistomme Porissa avataan saneerauksen jälkeen kesällä Olemme maaliskuussa 2011 ostaneet Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky:n tilintarkastus- ja konsultointiliiketoiminnan. Kauppa edellyttää meiltä kummaltakin sitoutumista pitkäjänteiseen työhön myös jatkossa. Kaupalla vahvistamme asemaamme erityisesti Länsi-Suomessa, mutta myös muualla Kaarinan laajasta asiakaskunnasta johtuen, toteaa Idman Vilén Grant Thornton Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pettersson. Myyjänä olen arvioinut Idman Vilén Grant Thornton Oy:n toimintatapoja ja todennut, että ne mahdollistavat Idman Vilén Grant Thornton Oy:n tarjoamien lisäresurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja tukevat tulevina vuosina Porin toimiston johtamistani. Kaupan myötä tavoitteenamme on toimintojen edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Yhdessä henkilökuntamme kanssa saamme tämän aikaiseksi. Lisäksi minulla on jatkossakin mahdollisuus toimia Idman Vilén Grant Thornton Oy:n palveluksessa koulutus- ja konsultointitehtävissä. Olen todennut, että Idman Vilén Grant Thornton Oy:n vetäjille työ tarkoittaa jatkuvaa samanlaista itsensä kehittämistä ja asiakkaiden vastuuntuntoista palvelemista, mihin itsekin olen tottunut, joten odotamme innolla tulevaisuutta, toteaa pitkään yrittäjänä toiminut Kaarina Pyydönniemi. Perinteitä ja monipuolista osaamista Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky on perustettu Se on pk-sektorin taloushallinnon moniosaaja, jonka palveluvalikoimaan kuuluu tilintarkastus, konsultointi, koulutus ja taloushallintopalveluiden tuottaminen. Kaarina Pyydönniemellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus taloushallinnon työtehtävistä. Toimiminen tilintarkastajana, verotoimistotausta, talouspäällikön työtehtävät sekä opetus- ja luennointitoiminta ovat antaneet vankan näkemyksen yritysten tarpeista. Idman Vilén Grant Thornton Oy on tamperelainen Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö. Idman Vilén Grant Thornton Oy juontaa juurensa vuoteen 1927, ja se kuuluu Suomen vanhimpiin tilintarkastusalan yrityksiin. Yhtiöllä on laaja kokemus sekä ulkoettä kotimaisista tilintarkastustehtävistä ja neuvontapalveluista. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 18 henkilöä, joista 7 KHT-tilintarkastajaa, kaksi HTM-tilintarkastajaa, kaksi veroasiantuntijaa sekä yksi IT-järjestelmien tarkastamiseen erikoistunut CISAtarkastaja. Idman Vilén Grant Thornton Oy muodostaa yhdessä helsinkiläisen Revico Grant Thornton Oy:n ja turkulaisen Advico Grant Thornton Oy:n kanssa Grant Thornton Finland Oy:n. Yhteensä Grant Thorntonilla työskentelee Suomessa 60 asiantuntijaa. Uutiskirje

3 Hannu Kananen ja Monika Nars, Front Capital Oy Indeksisijoittaminen on uusi tapa sijoittaa entistä varmemmin ja saada parempaa tuottoa Viisi vuotta sitten kahdeksan sijoittamisen ammattilaista näki indeksisijoittamisessa mahdollisuuden ja markkinaraon. Nyt heidän perustamassaan yrityksessä työskentelee jo 25 alan tekijää. Front Capital on vuonna 2006 perustettu suomalainen omaisuudenhoitoon keskittyvä yritys, jossa avainsana on indeksisijoittaminen. Tarjoamamme palvelut ja sijoitusratkaisut toteutetaan indeksisijoittamisen välineillä, Front Capitalin perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo yrityksen viihtyisissä toimitiloissa Helsingin Aleksanterinkadulla. Erikoistuminen oli selvä valinta heti yrityksen perustamisen alusta saakka. Tutkimuksetkin ovat todistaneet, että indeksi voittaa aktiivisen salkunhoitajan. Olemme sijoituspalveluyhtiö, joka pystyy tarjoamaan parempaa tuottoa tehokkaan hajautuksen ja pienempien sijoituskustannusten ansiosta. Mitä on indeksisijoittaminen? Mutta mikä on indeksi ja mitä on indeksisijoittaminen? Mihin oikeastaan sijoitetaan? Kun normaalisti sijoittaja tai hänen omaisuudenhoitajansa valitsee sijoituskohteekseen osakkeita, vaikkapa Stora Ensoa tai UPM:ää, ja rakentaa niistä ja ehkäpä tiettyyn asiaan erikoistuneista rahasto-osuuksista salkkunsa, indeksisijoittaja valitsee markkinan ja sitä seuraavan indeksin, jonka Hannu Kananen ja Monika Nars

4 hän uskoo tuottavan paremmin kuin muut markkinat. Käytännössä varat sijoitetaan tiettyä indeksiä seuraavaan rahastoon. Indeksit ovat pörssien laskemia, valmiita koreja, joista pankit tai rahastoyhtiöt luovat sijoitusinstrumentin, kopioyksikön. Erilaisia indeksejä on kymmeniätuhansia, ja sijoituksia voi tehdä indeksiosuusrahastojen kautta noin indeksiin. Kun sijoittaa indeksiin, ostaa samalla laajasti hajauttaen esimerkiksi suomalaisia osakkeita tai koko maailman osakkeita. Saa hyvän hajautuksen, vaikkakaan ei yksittäisiä helmiä nekin toki ovat mukana, mutta pienemmällä osuudella. Indeksisijoittamisen tärkeitä etuja on kulujen alhaisuus verrattuna kilpaileviin sijoitustapoihin: kuluja tulee noin 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän vuodessa, mikä on ajan oloon paljon, kun aika kuluu ja aletaan laskea korkoa korolle. Lopputulos on hyvä, jos on oikea näkemys markkinoista ja siitä, minne kannattaa sijoittaa: esimerkiksi Suomihajautus, koko maailman osakkeet, korot, hyödykkeet, kaikki omaisuusluokat. Kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö Oikeaan näkemykseen ohjaa Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin markkina-analyytikoihin kuuluva Jussi Hyöty, joka on toiminut Front Capitalin päästrategina kesästä 2010 alkaen. Hän luo omaisuudenhoidon strategiset linjaukset omaisuusluokkatasolla. Hannu Kanasen vetämä sijoitustiimi tekee asiakas- ja rahastosalkkujen sijoituspäätökset. Tuotetiimi hoitaa konkreettiset sijoitustoiminnan kaupat ja vastaa sijoituskohteiden analysoinnista. Front Capitalin asiantuntijoilla on kaikilla pitkä kokemus pankeista tai pankkiiriliikkeistä. Indeksisijoittaminen käytännössä Front Capitalissa asiakkaan oma varainhoitaja lähtee liikkeelle sijoitettavan omaisuuden määrästä, tavoitteista, riskinsietokyvystä ja tuotto-odotuksista, kuten perinteisessä varainhoidossakin. Tämän analyysin perusteella varainhoitaja tekee ehdotuksen, jossa käytetään indeksisijoittamisen välineitä. Vaihtoehtona voi olla sijoittaminen Frontin erikoissijoitusrahastoihin Suojatie tai Moottoritie tai ETF-omaisuudenhoito, joka tarkoittaa Frontin näkemystä seuraavaa ETF Strategia -salkkua tai asiakaskohtaista Frontin hoitamaa salkkua. Yhdessä tai erikseen näistä saadaan räätälöityä laajasti hajautettu, likvidi ja kustannuksiltaan edullinen salkku. Termi ETF viittaa pörssikaupan kohteena oleviin rahastoihin (exchange-traded fund). Palvelumme etuja asiakkaalle on myös helppous, markkinointijohtaja Monika Nars lisää. Finanssikriisi on muuttanut tilannetta, ja asiakkaiden on entistä vaikeampi tehdä sijoituspäätöksiä. Myös sijoituskohteita ja mahdollisuuksia on aina vain enemmän. Meidän asiantuntijamme tuntevat indeksisijoittamisen tuotteet ja keinot, ja yhä useampi asiakas luottaa kykyymme tehdä hyviä päätöksiä sijoitettaville rahoille. Parempi, varmempi tuotto houkuttelee, ja pitkää kokemustamme ja henkilökohtaista palveluamme arvostetaan. Palvelua yksityishenkilöille ja julkisyhteisöille Sijoituspalvelualalla on ollut pankkien ulkopuolisia toimijoita 1970-luvulta alkaen. Nykyään sijoituspalveluja tarjoaa noin viisikymmentä alan yritystä noin kolmenkymmenen rahastoyrityksen sekä liike-, osuus- ja säästöpankkien lisäksi. Näistä vain muutama on erikoistunut indeksisijoittamiseen. Front Capitalin asiakkaiden enemmistönä ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt, esimerkiksi yrittäjät ja perittyä varallisuuttaan hoitavat. Noin neljännes asiakkaista on yrityksiä ja instituutioita kuten säätiöitä, kuntia tai eläkelaitoksia. Keskimääräinen kauppakoko on euroa ja keskimääräinen omaisuudenhoitosalkku yli 2 miljoonaa euroa. Myös tilintarkastajalta vaaditaan paljon Sijoituspalvelutoiminta on luvanvaraista, mikä on luonnollista, kun sijoitetaan toisten varoja. Finanssivalvonta valvoo toimintaa. Alusta asti oli selvää, että toimilupayhtiössä tarvitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö. Revico Grant Thornton ja Joakim Rehn oli aikaisempien kokemusten perusteella helppo valinta, Hannu Kananen toteaa. Halusimme myös ulkoistaa sisäisen tarkastuksen, ja sitä hoitaa Grant Thorntonin toinen kokonaan tilintarkastuksesta riippumaton tiimi. Pienenä yrityksenä meille oli luonnollista valita pk-sektorilla toimiva tilintarkastaja. Sama kokoluokka saa aikaan sielujen sympatiaa, ja tunnemme, että saamme meille sopivaa, henkilökohtaista palvelua. Meidän tyyppisen toimilupayhtiön valvominen on vaativaa, on asioita, joissa tilintarkastajankin vastuu korostuu. Tuloslaskelmamme ja taseemme ovat myös tavallisesta poikkeavia ja vaativat erikoisosaamista. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Front Capital Oy Vuonna 2006 perustettu sijoituspalveluyritys. 25 asiantuntijaa, sataprosenttisesti henkilökunnan omistama. Hallinnoitavat varat 620 miljoonaa euroa ( ). Liikevaihto 4,8 miljoonaa euroa (2010), voitollinen koko olemassaolonsa ajan.

5 Marko Vehniä, KHT KHO linjasi ratkaisullaan hallituspalkkioiden verotuskäsittelyä Tilintarkastustoimeksiannoissa törmää usein tilanteisiin, joissa hallitustyöskentelystä on maksettu palkkio yhtiön hallituksen jäsenen omalle yh tiölle. KHO antoi hallituspalkkioiden verotuskäsittelystä ratkaisun, joka yksiselitteisesti katsoo hallitustyöskentelystä saadun tulon yleensä hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi tuloksi. KHO:n ratkaisu liittyy pääomasijoitustoimintaan, ja se perustuu KVL:n ennakkoratkaisusta tehtyyn valitukseen. X Oy oli pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka vastasi X-konsernin hallinnoimien rahastojen sijoituksista kohdeyhtiöihin. Y Oy oli yksi X- konsernin sijoituskohteista. A:n, joka työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa, oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Hallituksen jäsen luonnollinen henkilö Koska osakeyhtiölain 6 luvun 10 :n mukaan hallituksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla oikeushenkilö, ei X Oy itse voinut toimia hallituksessa. Siksi sen oli asetettava hallitukseen yhtiön palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Palk kiot hallitustyöskentelystä X Oy:lle maksettiin osana yhtiön konsultointitoimeksiantoa. Yhtiö oli selvittänyt, että edellä mainitussa tilanteessa hallitustyöskentely oli samanlainen tehtävä kuin monet muutkin konsultin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät, joiden perusteella maksettavat palkkiot maksetaan henkilön työnantajana olevalle yhtiölle. Lisäksi yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle hallitustyöskentely oli keskeinen osa toimenkuvaa ja alalla tavanomaista. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten X Oy esitti, että kun Y Oy maksaisi A:n hallituspalkkiot suoraan X Oy:lle, niiden tulisi olla yhtiön veronalaista tuloa eikä A:n henkilökohtaista tuloa. Ratkaisussa oli siis kysymys tulon kohdistamisesta eli siitä, onko Y Oy:n X Oy:lle suorittamat korvaukset henkilö A:n hallitustyöskentelystä hänen henkilökohtaista palkkatuloaan vai voidaanko ne katsoa henkilön työnantajan eli X Oy:n elinkeinotuloksi. Vaikka hallitustyöskentelyyn liittyi voimakkaasti myös Y Oy:n konsultointia, tästä huolimattakin KHO katsoi, että palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa eikä X Oy:n elinkeinotuloa. Yksityisoikeudellinen vastuu KHO perusteli ratkaisuaan kahdella seikalla. Ensinnäkin se katsoi, että osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka on toiminnastaan niin yksityisoikeudellisessa kuin rikosoikeudellisessakin vastuussa. Tätä vastuuta ei voi siirtää sen enempää työnantajayhtiölle kuin millekään muullekaan taholle. Toiseksi KHO vetosi EPL:n 13 :n sanamuotoon, jossa todetaan, että palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota. KHO:n mukaan kyseinen hallintoelimen jäsenyydestä maksettavaa palkkiota koskeva lainkohta on ainoana asiaa koskevana erityissäännöksenä asiassa merkityksellinen. Tämän lisäksi KHO totesi, että kyseinen ennakonpidätystä koskeva säännös, jonka mukaan palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydes- tä saatua palkkiota, on johdonmukainen osa tuloverojärjestelmän kokonaisuutta vain, jos tällaista suoritusta pidetään palkkana myös lopullisessa verotuksessa. Näin voidaankin todeta, että hallituspalkkiot ovat lähes kaikissa tapauksissa hallituksen jäsenien henkilökohtaista tuloa. Joitain poikkeustilanteita voi esiintyä, mutta silloinkin hallituksen jäsenyyden tulisi olla vain tilapäinen järjestely. Sillä, että henkilö esittää hallituspalkkion olevan osa esimerkiksi kokonaisvaltaisempaa konsultointitoimeksiantoa, ei näyttäisi olevan mitään merkitystä. Jos henkilö sekä konsultoi ja toimii samalla yhtiön hallituksen jäsenenä, siitä voi aiheutua ongelmallisia tilanteita. Hallituspalkkio on esimerkiksi voitu maksaa hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti, mutta samanaikaisesti hänen yhtiönsä on voinut veloittaa palkkioita muusta konsultoinnista. Tällöin verotarkastuksissa voi joutua myöhemmin esittämään selvitystä esimerkiksi annetun konsultoinnin laadusta, tekijästä, tuloksista sekä mahdollisesti tehdyistä konsultointisopimuksista. Vaarana on, että veroviranomaiset katsovat maksetut konsultointipalkkiot osaksi hallituksen jäsenen hallituspalkkiota. Ratkaisun perusteella hallituksen jäsenen toimiminen kahdessa eri roolissa voi aiheuttaa verotuksellisia ongelmia. Mikäli jäsen hallitustyöskentelyn ohessa tekee yhtiölle myös muuta laajempaa konsultointia, joka on tarkoitus veloittaa erikseen jäsenen oman tai työnantajayhtiön kautta, kannattaa veroviranomaisilta pyytää asiaan ennakkotietoa. Näin välttyy jälkikäteisiltä ikäviltä veroseuraamuksilta. Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Iloista ja aurinkoista kesää! Kehittyneiden markkinoiden tulevaisuudennäkymät vahvistumassa Kehittyneiden talouksien näkymistä kertovat luvut lähenivät kehittyvien jo ennestään positiivisia lukua vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Grant Thorntonin viimeisimmän International Business Report (IBR) -tutkimuksen mukaan ero on kaventunut merkittävästi ja nopeasti. Kokonaisuudessaan globaali luottamus talouteen oli vuoden 2011 alkupuoliskolla korkeimmillaan sitten vuoden 2008 alun. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen välillä G7-talousalueen optimismi oman maan talouskasvun suhteen kasvoi jopa 16 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Latinalaisessa Amerikassa luottavaisuus talousnäkymien suhteen hiipui (4 prosenttiyksikköä), Brasilia kärkijoukoissa (17 prosenttiyksikköä). Ammattitaitoisen henkilökunnan puute uhkaa kehittyvien markkinoiden kasvua. Tutkimus osoittaa, että 42 % BRIC-maiden ja 43 % Latinalaisen Amerikan talouksista uskoo ammattitaitoisen henkilökunnan heikon saatavuuden hidastavan maiden talouskasvua tänä vuonna. Melkein 20 prosenttiyksikön nousun myötä tästä on tullut keskeisimpiä talouskasvurajoitteita näissä maissa. Grant Thornton Internationalin toimitusjohtaja Ed Nusbaum sanoo: Yritystoiminnan uskottavuutta arviodaan tulevaisuudessa ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden perusteella, ja siitä tulee todellinen kasvurajoite. Ammattitaitoisen henkilöstön tarve nostaa palkkoja, etenkin Brasilian tyyppisissä maissa, joissa jo nyt työllisyysaste on korkea. Tämä käänne nostaa myyntihintoja ja inflaatiota, mikä vuorostaan heikentää kilpailukykyä joissakin kehittyneissä talouksissa. Lyhyellä aikavälillä tämä saattaa vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttopolitiikkaan, jotta puuttuva osaaminen saataisiin tuotua maahan. Pitkällä aikavälillä hallitusten tulee päättää, miten kouluttaa kansalaisiaan talouskasvun vauhdittamiseksi. Toistaiseksi kuitenkin seurataan sitä inflatorista painetta, joka tästä kehittyy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Katariinankatu 5 D 28, Pori Grant Thorntonin International Business Report (IBR) on vuosittainen, maailmanlaajuinen tutkimus, jossa selvitettiin vuoden Q:n aikana yli ja vuositasolla yli omistajavetoisen yrityksen ylemmän johdon näkemyksiä 39 maassa. Suomessa tutkimusta varten haastateltiin 75 keskisuuren ( työntekijää) yrityksen johtajaa. Tutkimuksella kootaan paikallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia suhdannetietoja yleisesti maailmantalouden tilaan vaikuttavista taloudellisista ja kaupallisista seikoista ja olosuhteista. Lisätietoja tutkimustuloksista:

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy 2009 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa olevat

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI 25.02.2013 EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja EVLI PANKKI TÄNÄÄN Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa,

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua OP-Private paras kumppani OP-Private palvelulla saat kaiken yhdestä paikasta ja sinua palkitaan keskittämisestä. Oma varainhoitajasi ja asiantuntijatiimimme huolehtii

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu eivätkä lainsäädännössä asetetut omaisuuslajirajat ole ylittyneet.

Sijoitusomaisuus on hyvin hajautettu eivätkä lainsäädännössä asetetut omaisuuslajirajat ole ylittyneet. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Muuta tilivuodesta Tärkeimmät tapahtumat Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Varainhoito Oy

Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito Oy 1 10.3.2015 Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito on ryhmän varainhoitopalvelua tarjoava sijoituspalveluyhtiö (Henki-Fennian 100-prosenttisesti omistama). Tarjoamme asiakkaillemme,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009

Advisory Corporate Finance. Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla. Tutkimus Syyskuu 2009 Advisory Corporate Finance Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Syyskuu 2009 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot