Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2011 Kesäkuu 2011 Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Tilintarkastajien valvontaa pohtinut yhden miehen työryhmä, oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, on ehdottanut tilintarkastajien valvonnan siirtämistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta riippumattomalle tilintarkastusviranomaiselle. Riippumattomaksi viranomaiseksi ehdotetaan ainakin neljää vaihtoehtoa: työ- ja elinkeinoministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriön alaiseksi perustettavaa tilintarkastusalan valvontavirastoa, patentti- ja rekisterihallitusta tai finanssivalvontaa. Perusteluna on tilintarkastajien riippumattomuuden ja uskottavuuden korostaminen. Lähtökohtaisesti kaikki toimenpiteet, joilla näitä kahta tilintarkastuksen perusperiaatetta vahvistetaan, ovat tervetulleita. Riippumattomuus ja uskottavuus ovat tilintarkastuksen ehdottomia edellytyksiä, ja ne luovat oikeutuksen koko alalle. Huolimatta siitä, onko tilintarkastusalan riippumattomuuden ja uskottavuuden kyseenalaistamiseen mitään perusteita, tämä viesti tulee alalla ottaa vakavasti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, ennen kuin alaa ryhdytään voimakkaasti muokkaamaan eritasoisilla lisäsääntelyillä. Vaikka omasta mielestämme tilintarkastusala on viime vuosien aikana mennyt merkittävästi eteenpäin, asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Tyytyväisyyteen ei kenelläkään ole varaa. Standardit edistämään olennaisen löytymistä Tilintarkastus on lakisääteistä, joten tilintarkastajalla on vahva valtakirja tehtäväänsä suorittaessaan. Lakisääteisyys tuo luonnollisesti mukanaan määrämuotoisuutta. Määrämuotoisuus ymmärretään helposti meidänkin alallamme byrokraattisuudeksi. Määrämuotoisuus tilintarkastuksessa tarkoittaa samaa kuin ISA-standardit. Standardien mielletään virheellisesti olevan yhtä kuin pitkät tehtäväluettelot ja tilintarkastustyön uuvuttava dokumentointi. ISA-standardit varmentavat kuitenkin sen, että tilintarkastajalla on riittävä työkaluvalikoima, jota käyttämällä hän varmistuu siitä, että tilinpäätös on oikein laadittu. Jos ISA-standardit mielletään niin tilintarkastuksessa kuin tilintarkastajiin kohdistuvassa laadunvalvonnassa vain massiivisiksi tehtäväluetteloiksi ja dokumentointivaatimuksiksi, on vaarana, että käytännön tilintarkastustyössä olennaisuus katoaa. Ne asiat, joihin tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, edellyttävät kuitenkin ensin olennaisten asioiden läpikäymistä. Tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, olennaisiin asioihin huomion kiinnittäminen ja oikea-aikainen ja -sisältöinen raportointi ovat keinoja suorittaa tilintarkastus odotusten mukaisesti. Mielenkiintoista kesää odotellessa Matti Pettersson KHT

2 Matti Pettersson, KHT ja Kaarina Pyydönniemi, HTM Idman Vilén Grant Thornton Oy ja Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky yhdistävät osaamisensa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme, ja nyt palvelemme myös Porissa. Uusi toimistomme Porissa avataan saneerauksen jälkeen kesällä Olemme maaliskuussa 2011 ostaneet Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky:n tilintarkastus- ja konsultointiliiketoiminnan. Kauppa edellyttää meiltä kummaltakin sitoutumista pitkäjänteiseen työhön myös jatkossa. Kaupalla vahvistamme asemaamme erityisesti Länsi-Suomessa, mutta myös muualla Kaarinan laajasta asiakaskunnasta johtuen, toteaa Idman Vilén Grant Thornton Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pettersson. Myyjänä olen arvioinut Idman Vilén Grant Thornton Oy:n toimintatapoja ja todennut, että ne mahdollistavat Idman Vilén Grant Thornton Oy:n tarjoamien lisäresurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja tukevat tulevina vuosina Porin toimiston johtamistani. Kaupan myötä tavoitteenamme on toimintojen edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Yhdessä henkilökuntamme kanssa saamme tämän aikaiseksi. Lisäksi minulla on jatkossakin mahdollisuus toimia Idman Vilén Grant Thornton Oy:n palveluksessa koulutus- ja konsultointitehtävissä. Olen todennut, että Idman Vilén Grant Thornton Oy:n vetäjille työ tarkoittaa jatkuvaa samanlaista itsensä kehittämistä ja asiakkaiden vastuuntuntoista palvelemista, mihin itsekin olen tottunut, joten odotamme innolla tulevaisuutta, toteaa pitkään yrittäjänä toiminut Kaarina Pyydönniemi. Perinteitä ja monipuolista osaamista Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky on perustettu Se on pk-sektorin taloushallinnon moniosaaja, jonka palveluvalikoimaan kuuluu tilintarkastus, konsultointi, koulutus ja taloushallintopalveluiden tuottaminen. Kaarina Pyydönniemellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus taloushallinnon työtehtävistä. Toimiminen tilintarkastajana, verotoimistotausta, talouspäällikön työtehtävät sekä opetus- ja luennointitoiminta ovat antaneet vankan näkemyksen yritysten tarpeista. Idman Vilén Grant Thornton Oy on tamperelainen Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö. Idman Vilén Grant Thornton Oy juontaa juurensa vuoteen 1927, ja se kuuluu Suomen vanhimpiin tilintarkastusalan yrityksiin. Yhtiöllä on laaja kokemus sekä ulkoettä kotimaisista tilintarkastustehtävistä ja neuvontapalveluista. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 18 henkilöä, joista 7 KHT-tilintarkastajaa, kaksi HTM-tilintarkastajaa, kaksi veroasiantuntijaa sekä yksi IT-järjestelmien tarkastamiseen erikoistunut CISAtarkastaja. Idman Vilén Grant Thornton Oy muodostaa yhdessä helsinkiläisen Revico Grant Thornton Oy:n ja turkulaisen Advico Grant Thornton Oy:n kanssa Grant Thornton Finland Oy:n. Yhteensä Grant Thorntonilla työskentelee Suomessa 60 asiantuntijaa. Uutiskirje

3 Hannu Kananen ja Monika Nars, Front Capital Oy Indeksisijoittaminen on uusi tapa sijoittaa entistä varmemmin ja saada parempaa tuottoa Viisi vuotta sitten kahdeksan sijoittamisen ammattilaista näki indeksisijoittamisessa mahdollisuuden ja markkinaraon. Nyt heidän perustamassaan yrityksessä työskentelee jo 25 alan tekijää. Front Capital on vuonna 2006 perustettu suomalainen omaisuudenhoitoon keskittyvä yritys, jossa avainsana on indeksisijoittaminen. Tarjoamamme palvelut ja sijoitusratkaisut toteutetaan indeksisijoittamisen välineillä, Front Capitalin perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo yrityksen viihtyisissä toimitiloissa Helsingin Aleksanterinkadulla. Erikoistuminen oli selvä valinta heti yrityksen perustamisen alusta saakka. Tutkimuksetkin ovat todistaneet, että indeksi voittaa aktiivisen salkunhoitajan. Olemme sijoituspalveluyhtiö, joka pystyy tarjoamaan parempaa tuottoa tehokkaan hajautuksen ja pienempien sijoituskustannusten ansiosta. Mitä on indeksisijoittaminen? Mutta mikä on indeksi ja mitä on indeksisijoittaminen? Mihin oikeastaan sijoitetaan? Kun normaalisti sijoittaja tai hänen omaisuudenhoitajansa valitsee sijoituskohteekseen osakkeita, vaikkapa Stora Ensoa tai UPM:ää, ja rakentaa niistä ja ehkäpä tiettyyn asiaan erikoistuneista rahasto-osuuksista salkkunsa, indeksisijoittaja valitsee markkinan ja sitä seuraavan indeksin, jonka Hannu Kananen ja Monika Nars

4 hän uskoo tuottavan paremmin kuin muut markkinat. Käytännössä varat sijoitetaan tiettyä indeksiä seuraavaan rahastoon. Indeksit ovat pörssien laskemia, valmiita koreja, joista pankit tai rahastoyhtiöt luovat sijoitusinstrumentin, kopioyksikön. Erilaisia indeksejä on kymmeniätuhansia, ja sijoituksia voi tehdä indeksiosuusrahastojen kautta noin indeksiin. Kun sijoittaa indeksiin, ostaa samalla laajasti hajauttaen esimerkiksi suomalaisia osakkeita tai koko maailman osakkeita. Saa hyvän hajautuksen, vaikkakaan ei yksittäisiä helmiä nekin toki ovat mukana, mutta pienemmällä osuudella. Indeksisijoittamisen tärkeitä etuja on kulujen alhaisuus verrattuna kilpaileviin sijoitustapoihin: kuluja tulee noin 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän vuodessa, mikä on ajan oloon paljon, kun aika kuluu ja aletaan laskea korkoa korolle. Lopputulos on hyvä, jos on oikea näkemys markkinoista ja siitä, minne kannattaa sijoittaa: esimerkiksi Suomihajautus, koko maailman osakkeet, korot, hyödykkeet, kaikki omaisuusluokat. Kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö Oikeaan näkemykseen ohjaa Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin markkina-analyytikoihin kuuluva Jussi Hyöty, joka on toiminut Front Capitalin päästrategina kesästä 2010 alkaen. Hän luo omaisuudenhoidon strategiset linjaukset omaisuusluokkatasolla. Hannu Kanasen vetämä sijoitustiimi tekee asiakas- ja rahastosalkkujen sijoituspäätökset. Tuotetiimi hoitaa konkreettiset sijoitustoiminnan kaupat ja vastaa sijoituskohteiden analysoinnista. Front Capitalin asiantuntijoilla on kaikilla pitkä kokemus pankeista tai pankkiiriliikkeistä. Indeksisijoittaminen käytännössä Front Capitalissa asiakkaan oma varainhoitaja lähtee liikkeelle sijoitettavan omaisuuden määrästä, tavoitteista, riskinsietokyvystä ja tuotto-odotuksista, kuten perinteisessä varainhoidossakin. Tämän analyysin perusteella varainhoitaja tekee ehdotuksen, jossa käytetään indeksisijoittamisen välineitä. Vaihtoehtona voi olla sijoittaminen Frontin erikoissijoitusrahastoihin Suojatie tai Moottoritie tai ETF-omaisuudenhoito, joka tarkoittaa Frontin näkemystä seuraavaa ETF Strategia -salkkua tai asiakaskohtaista Frontin hoitamaa salkkua. Yhdessä tai erikseen näistä saadaan räätälöityä laajasti hajautettu, likvidi ja kustannuksiltaan edullinen salkku. Termi ETF viittaa pörssikaupan kohteena oleviin rahastoihin (exchange-traded fund). Palvelumme etuja asiakkaalle on myös helppous, markkinointijohtaja Monika Nars lisää. Finanssikriisi on muuttanut tilannetta, ja asiakkaiden on entistä vaikeampi tehdä sijoituspäätöksiä. Myös sijoituskohteita ja mahdollisuuksia on aina vain enemmän. Meidän asiantuntijamme tuntevat indeksisijoittamisen tuotteet ja keinot, ja yhä useampi asiakas luottaa kykyymme tehdä hyviä päätöksiä sijoitettaville rahoille. Parempi, varmempi tuotto houkuttelee, ja pitkää kokemustamme ja henkilökohtaista palveluamme arvostetaan. Palvelua yksityishenkilöille ja julkisyhteisöille Sijoituspalvelualalla on ollut pankkien ulkopuolisia toimijoita 1970-luvulta alkaen. Nykyään sijoituspalveluja tarjoaa noin viisikymmentä alan yritystä noin kolmenkymmenen rahastoyrityksen sekä liike-, osuus- ja säästöpankkien lisäksi. Näistä vain muutama on erikoistunut indeksisijoittamiseen. Front Capitalin asiakkaiden enemmistönä ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt, esimerkiksi yrittäjät ja perittyä varallisuuttaan hoitavat. Noin neljännes asiakkaista on yrityksiä ja instituutioita kuten säätiöitä, kuntia tai eläkelaitoksia. Keskimääräinen kauppakoko on euroa ja keskimääräinen omaisuudenhoitosalkku yli 2 miljoonaa euroa. Myös tilintarkastajalta vaaditaan paljon Sijoituspalvelutoiminta on luvanvaraista, mikä on luonnollista, kun sijoitetaan toisten varoja. Finanssivalvonta valvoo toimintaa. Alusta asti oli selvää, että toimilupayhtiössä tarvitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö. Revico Grant Thornton ja Joakim Rehn oli aikaisempien kokemusten perusteella helppo valinta, Hannu Kananen toteaa. Halusimme myös ulkoistaa sisäisen tarkastuksen, ja sitä hoitaa Grant Thorntonin toinen kokonaan tilintarkastuksesta riippumaton tiimi. Pienenä yrityksenä meille oli luonnollista valita pk-sektorilla toimiva tilintarkastaja. Sama kokoluokka saa aikaan sielujen sympatiaa, ja tunnemme, että saamme meille sopivaa, henkilökohtaista palvelua. Meidän tyyppisen toimilupayhtiön valvominen on vaativaa, on asioita, joissa tilintarkastajankin vastuu korostuu. Tuloslaskelmamme ja taseemme ovat myös tavallisesta poikkeavia ja vaativat erikoisosaamista. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Front Capital Oy Vuonna 2006 perustettu sijoituspalveluyritys. 25 asiantuntijaa, sataprosenttisesti henkilökunnan omistama. Hallinnoitavat varat 620 miljoonaa euroa ( ). Liikevaihto 4,8 miljoonaa euroa (2010), voitollinen koko olemassaolonsa ajan.

5 Marko Vehniä, KHT KHO linjasi ratkaisullaan hallituspalkkioiden verotuskäsittelyä Tilintarkastustoimeksiannoissa törmää usein tilanteisiin, joissa hallitustyöskentelystä on maksettu palkkio yhtiön hallituksen jäsenen omalle yh tiölle. KHO antoi hallituspalkkioiden verotuskäsittelystä ratkaisun, joka yksiselitteisesti katsoo hallitustyöskentelystä saadun tulon yleensä hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi tuloksi. KHO:n ratkaisu liittyy pääomasijoitustoimintaan, ja se perustuu KVL:n ennakkoratkaisusta tehtyyn valitukseen. X Oy oli pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka vastasi X-konsernin hallinnoimien rahastojen sijoituksista kohdeyhtiöihin. Y Oy oli yksi X- konsernin sijoituskohteista. A:n, joka työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa, oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Hallituksen jäsen luonnollinen henkilö Koska osakeyhtiölain 6 luvun 10 :n mukaan hallituksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla oikeushenkilö, ei X Oy itse voinut toimia hallituksessa. Siksi sen oli asetettava hallitukseen yhtiön palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Palk kiot hallitustyöskentelystä X Oy:lle maksettiin osana yhtiön konsultointitoimeksiantoa. Yhtiö oli selvittänyt, että edellä mainitussa tilanteessa hallitustyöskentely oli samanlainen tehtävä kuin monet muutkin konsultin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät, joiden perusteella maksettavat palkkiot maksetaan henkilön työnantajana olevalle yhtiölle. Lisäksi yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle hallitustyöskentely oli keskeinen osa toimenkuvaa ja alalla tavanomaista. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten X Oy esitti, että kun Y Oy maksaisi A:n hallituspalkkiot suoraan X Oy:lle, niiden tulisi olla yhtiön veronalaista tuloa eikä A:n henkilökohtaista tuloa. Ratkaisussa oli siis kysymys tulon kohdistamisesta eli siitä, onko Y Oy:n X Oy:lle suorittamat korvaukset henkilö A:n hallitustyöskentelystä hänen henkilökohtaista palkkatuloaan vai voidaanko ne katsoa henkilön työnantajan eli X Oy:n elinkeinotuloksi. Vaikka hallitustyöskentelyyn liittyi voimakkaasti myös Y Oy:n konsultointia, tästä huolimattakin KHO katsoi, että palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa eikä X Oy:n elinkeinotuloa. Yksityisoikeudellinen vastuu KHO perusteli ratkaisuaan kahdella seikalla. Ensinnäkin se katsoi, että osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka on toiminnastaan niin yksityisoikeudellisessa kuin rikosoikeudellisessakin vastuussa. Tätä vastuuta ei voi siirtää sen enempää työnantajayhtiölle kuin millekään muullekaan taholle. Toiseksi KHO vetosi EPL:n 13 :n sanamuotoon, jossa todetaan, että palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota. KHO:n mukaan kyseinen hallintoelimen jäsenyydestä maksettavaa palkkiota koskeva lainkohta on ainoana asiaa koskevana erityissäännöksenä asiassa merkityksellinen. Tämän lisäksi KHO totesi, että kyseinen ennakonpidätystä koskeva säännös, jonka mukaan palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydes- tä saatua palkkiota, on johdonmukainen osa tuloverojärjestelmän kokonaisuutta vain, jos tällaista suoritusta pidetään palkkana myös lopullisessa verotuksessa. Näin voidaankin todeta, että hallituspalkkiot ovat lähes kaikissa tapauksissa hallituksen jäsenien henkilökohtaista tuloa. Joitain poikkeustilanteita voi esiintyä, mutta silloinkin hallituksen jäsenyyden tulisi olla vain tilapäinen järjestely. Sillä, että henkilö esittää hallituspalkkion olevan osa esimerkiksi kokonaisvaltaisempaa konsultointitoimeksiantoa, ei näyttäisi olevan mitään merkitystä. Jos henkilö sekä konsultoi ja toimii samalla yhtiön hallituksen jäsenenä, siitä voi aiheutua ongelmallisia tilanteita. Hallituspalkkio on esimerkiksi voitu maksaa hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti, mutta samanaikaisesti hänen yhtiönsä on voinut veloittaa palkkioita muusta konsultoinnista. Tällöin verotarkastuksissa voi joutua myöhemmin esittämään selvitystä esimerkiksi annetun konsultoinnin laadusta, tekijästä, tuloksista sekä mahdollisesti tehdyistä konsultointisopimuksista. Vaarana on, että veroviranomaiset katsovat maksetut konsultointipalkkiot osaksi hallituksen jäsenen hallituspalkkiota. Ratkaisun perusteella hallituksen jäsenen toimiminen kahdessa eri roolissa voi aiheuttaa verotuksellisia ongelmia. Mikäli jäsen hallitustyöskentelyn ohessa tekee yhtiölle myös muuta laajempaa konsultointia, joka on tarkoitus veloittaa erikseen jäsenen oman tai työnantajayhtiön kautta, kannattaa veroviranomaisilta pyytää asiaan ennakkotietoa. Näin välttyy jälkikäteisiltä ikäviltä veroseuraamuksilta. Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Iloista ja aurinkoista kesää! Kehittyneiden markkinoiden tulevaisuudennäkymät vahvistumassa Kehittyneiden talouksien näkymistä kertovat luvut lähenivät kehittyvien jo ennestään positiivisia lukua vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Grant Thorntonin viimeisimmän International Business Report (IBR) -tutkimuksen mukaan ero on kaventunut merkittävästi ja nopeasti. Kokonaisuudessaan globaali luottamus talouteen oli vuoden 2011 alkupuoliskolla korkeimmillaan sitten vuoden 2008 alun. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen välillä G7-talousalueen optimismi oman maan talouskasvun suhteen kasvoi jopa 16 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Latinalaisessa Amerikassa luottavaisuus talousnäkymien suhteen hiipui (4 prosenttiyksikköä), Brasilia kärkijoukoissa (17 prosenttiyksikköä). Ammattitaitoisen henkilökunnan puute uhkaa kehittyvien markkinoiden kasvua. Tutkimus osoittaa, että 42 % BRIC-maiden ja 43 % Latinalaisen Amerikan talouksista uskoo ammattitaitoisen henkilökunnan heikon saatavuuden hidastavan maiden talouskasvua tänä vuonna. Melkein 20 prosenttiyksikön nousun myötä tästä on tullut keskeisimpiä talouskasvurajoitteita näissä maissa. Grant Thornton Internationalin toimitusjohtaja Ed Nusbaum sanoo: Yritystoiminnan uskottavuutta arviodaan tulevaisuudessa ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden perusteella, ja siitä tulee todellinen kasvurajoite. Ammattitaitoisen henkilöstön tarve nostaa palkkoja, etenkin Brasilian tyyppisissä maissa, joissa jo nyt työllisyysaste on korkea. Tämä käänne nostaa myyntihintoja ja inflaatiota, mikä vuorostaan heikentää kilpailukykyä joissakin kehittyneissä talouksissa. Lyhyellä aikavälillä tämä saattaa vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttopolitiikkaan, jotta puuttuva osaaminen saataisiin tuotua maahan. Pitkällä aikavälillä hallitusten tulee päättää, miten kouluttaa kansalaisiaan talouskasvun vauhdittamiseksi. Toistaiseksi kuitenkin seurataan sitä inflatorista painetta, joka tästä kehittyy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Katariinankatu 5 D 28, Pori Grant Thorntonin International Business Report (IBR) on vuosittainen, maailmanlaajuinen tutkimus, jossa selvitettiin vuoden Q:n aikana yli ja vuositasolla yli omistajavetoisen yrityksen ylemmän johdon näkemyksiä 39 maassa. Suomessa tutkimusta varten haastateltiin 75 keskisuuren ( työntekijää) yrityksen johtajaa. Tutkimuksella kootaan paikallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia suhdannetietoja yleisesti maailmantalouden tilaan vaikuttavista taloudellisista ja kaupallisista seikoista ja olosuhteista. Lisätietoja tutkimustuloksista:

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Läpinäkyvyyskertomus 2014 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Revico Grant Thornton Oy on vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn

Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn Ulkopuolista asiantuntemusta hallitustyöskentelyyn Ulkopuolisen asiantuntijan valinta hallitukseen - uhka vai mahdollisuus? Asiamies, VT Keijo Kaivanto Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry 1 1.4.2014

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säätiöiden varainhoidon selvitys

Säätiöiden varainhoidon selvitys Säätiöiden varainhoidon selvitys TUTKIMUSRAPORTTI / JULKINEN SELVITYKSEN TILAAJA ON SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA JA KYSELYN TOTEUTUKSESTA VASTASI VARAINHOITAJISTA RIIPPUMATON SIJOITTAJAPRO

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä

Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä Taloyhtiötapahtuma 11.4.2013 Hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä AKHA on perustettu edistämään hyvää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä.

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Hedge Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Oy perustettu vuonna 2000 Suomen Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen sijoituspalveluyritys liiketoiminta-alueet rahastoanalyysi rahastovarainhoito

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy 2009 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa olevat

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010 Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Suomen Pörssisäätiö Riippumaton aatteellinen säätiö Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous

09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous 09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969).

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Tuottoa vertais- ja joukkorahoituslainoista @fellowfinancefi Fellow Finance Oyj Joukkorahoitusta ihmisille ja yrityksille Perustettu 2013 Toimii Suomessa, Saksassa ja Puolassa 165 miljoonaa euroa välitetty

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

United Bankers Oyj. Yritysjärjestelyt tukevat kasvun edellytyksiä. Patrick Anderson, toimitusjohtaja

United Bankers Oyj. Yritysjärjestelyt tukevat kasvun edellytyksiä. Patrick Anderson, toimitusjohtaja United Bankers Oyj Yritysjärjestelyt tukevat kasvun edellytyksiä Patrick Anderson, toimitusjohtaja 13.12.2017 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Hoitavatko yksityiset eläkesäätiöt sijoituksiaan toisin Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry // 2.4.2014 Pasi Strömberg Eläkesäätiöt ja eläkekassat Eläkesäätiö on yhden työnantajan

Lisätiedot

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELEMISEKSI Asiakas täyttää ASIAKKAAN PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Osoite Puhelinnumero Faksi Sähköposti Yhteyshenkilö Yhteisöasiakkaan pääasiallinen toimiala Luokittelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Vanhempi versio Antopäivä: 17.6.2013 Diaarinumero: A37/200/2013 Voimassaolo: 17.6.2013 toistaiseksi Valtuutussäännös: Laki Verohallinnosta (503/2010)

Lisätiedot

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset

Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Vanhojen sääntöjen mukaiset kirjaukset Fivan 4.8.17 vahvistamat säännöt: 2 JÄSENYYDEN EHDOT Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista

Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Tietoa palveluntarjoajasta ja sen tarjoamista palveluista Palveluntarjoaja 1.1 Pääasiallinen palveluntarjoaja Aalto Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1911289-7 Sijoituspalveluyhtiö Osoite: Kalevankatu 4, 00100

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot