Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta"

Transkriptio

1 Uutiskirje 2/2011 Kesäkuu 2011 Tilintarkastajien valvontaan ehdotetaan muutosta Tilintarkastajien valvontaa pohtinut yhden miehen työryhmä, oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, on ehdottanut tilintarkastajien valvonnan siirtämistä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta riippumattomalle tilintarkastusviranomaiselle. Riippumattomaksi viranomaiseksi ehdotetaan ainakin neljää vaihtoehtoa: työ- ja elinkeinoministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriön alaiseksi perustettavaa tilintarkastusalan valvontavirastoa, patentti- ja rekisterihallitusta tai finanssivalvontaa. Perusteluna on tilintarkastajien riippumattomuuden ja uskottavuuden korostaminen. Lähtökohtaisesti kaikki toimenpiteet, joilla näitä kahta tilintarkastuksen perusperiaatetta vahvistetaan, ovat tervetulleita. Riippumattomuus ja uskottavuus ovat tilintarkastuksen ehdottomia edellytyksiä, ja ne luovat oikeutuksen koko alalle. Huolimatta siitä, onko tilintarkastusalan riippumattomuuden ja uskottavuuden kyseenalaistamiseen mitään perusteita, tämä viesti tulee alalla ottaa vakavasti ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, ennen kuin alaa ryhdytään voimakkaasti muokkaamaan eritasoisilla lisäsääntelyillä. Vaikka omasta mielestämme tilintarkastusala on viime vuosien aikana mennyt merkittävästi eteenpäin, asiat ovat sitä miltä ne näyttävät. Tyytyväisyyteen ei kenelläkään ole varaa. Standardit edistämään olennaisen löytymistä Tilintarkastus on lakisääteistä, joten tilintarkastajalla on vahva valtakirja tehtäväänsä suorittaessaan. Lakisääteisyys tuo luonnollisesti mukanaan määrämuotoisuutta. Määrämuotoisuus ymmärretään helposti meidänkin alallamme byrokraattisuudeksi. Määrämuotoisuus tilintarkastuksessa tarkoittaa samaa kuin ISA-standardit. Standardien mielletään virheellisesti olevan yhtä kuin pitkät tehtäväluettelot ja tilintarkastustyön uuvuttava dokumentointi. ISA-standardit varmentavat kuitenkin sen, että tilintarkastajalla on riittävä työkaluvalikoima, jota käyttämällä hän varmistuu siitä, että tilinpäätös on oikein laadittu. Jos ISA-standardit mielletään niin tilintarkastuksessa kuin tilintarkastajiin kohdistuvassa laadunvalvonnassa vain massiivisiksi tehtäväluetteloiksi ja dokumentointivaatimuksiksi, on vaarana, että käytännön tilintarkastustyössä olennaisuus katoaa. Ne asiat, joihin tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, edellyttävät kuitenkin ensin olennaisten asioiden läpikäymistä. Tilintarkastajan tulee ottaa kantaa, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, olennaisiin asioihin huomion kiinnittäminen ja oikea-aikainen ja -sisältöinen raportointi ovat keinoja suorittaa tilintarkastus odotusten mukaisesti. Mielenkiintoista kesää odotellessa Matti Pettersson KHT

2 Matti Pettersson, KHT ja Kaarina Pyydönniemi, HTM Idman Vilén Grant Thornton Oy ja Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky yhdistävät osaamisensa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme, ja nyt palvelemme myös Porissa. Uusi toimistomme Porissa avataan saneerauksen jälkeen kesällä Olemme maaliskuussa 2011 ostaneet Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky:n tilintarkastus- ja konsultointiliiketoiminnan. Kauppa edellyttää meiltä kummaltakin sitoutumista pitkäjänteiseen työhön myös jatkossa. Kaupalla vahvistamme asemaamme erityisesti Länsi-Suomessa, mutta myös muualla Kaarinan laajasta asiakaskunnasta johtuen, toteaa Idman Vilén Grant Thornton Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pettersson. Myyjänä olen arvioinut Idman Vilén Grant Thornton Oy:n toimintatapoja ja todennut, että ne mahdollistavat Idman Vilén Grant Thornton Oy:n tarjoamien lisäresurssien tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ja tukevat tulevina vuosina Porin toimiston johtamistani. Kaupan myötä tavoitteenamme on toimintojen edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Yhdessä henkilökuntamme kanssa saamme tämän aikaiseksi. Lisäksi minulla on jatkossakin mahdollisuus toimia Idman Vilén Grant Thornton Oy:n palveluksessa koulutus- ja konsultointitehtävissä. Olen todennut, että Idman Vilén Grant Thornton Oy:n vetäjille työ tarkoittaa jatkuvaa samanlaista itsensä kehittämistä ja asiakkaiden vastuuntuntoista palvelemista, mihin itsekin olen tottunut, joten odotamme innolla tulevaisuutta, toteaa pitkään yrittäjänä toiminut Kaarina Pyydönniemi. Perinteitä ja monipuolista osaamista Koulutus ja Konsultointi Pyydönniemi Ky on perustettu Se on pk-sektorin taloushallinnon moniosaaja, jonka palveluvalikoimaan kuuluu tilintarkastus, konsultointi, koulutus ja taloushallintopalveluiden tuottaminen. Kaarina Pyydönniemellä on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus taloushallinnon työtehtävistä. Toimiminen tilintarkastajana, verotoimistotausta, talouspäällikön työtehtävät sekä opetus- ja luennointitoiminta ovat antaneet vankan näkemyksen yritysten tarpeista. Idman Vilén Grant Thornton Oy on tamperelainen Keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö. Idman Vilén Grant Thornton Oy juontaa juurensa vuoteen 1927, ja se kuuluu Suomen vanhimpiin tilintarkastusalan yrityksiin. Yhtiöllä on laaja kokemus sekä ulkoettä kotimaisista tilintarkastustehtävistä ja neuvontapalveluista. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 18 henkilöä, joista 7 KHT-tilintarkastajaa, kaksi HTM-tilintarkastajaa, kaksi veroasiantuntijaa sekä yksi IT-järjestelmien tarkastamiseen erikoistunut CISAtarkastaja. Idman Vilén Grant Thornton Oy muodostaa yhdessä helsinkiläisen Revico Grant Thornton Oy:n ja turkulaisen Advico Grant Thornton Oy:n kanssa Grant Thornton Finland Oy:n. Yhteensä Grant Thorntonilla työskentelee Suomessa 60 asiantuntijaa. Uutiskirje

3 Hannu Kananen ja Monika Nars, Front Capital Oy Indeksisijoittaminen on uusi tapa sijoittaa entistä varmemmin ja saada parempaa tuottoa Viisi vuotta sitten kahdeksan sijoittamisen ammattilaista näki indeksisijoittamisessa mahdollisuuden ja markkinaraon. Nyt heidän perustamassaan yrityksessä työskentelee jo 25 alan tekijää. Front Capital on vuonna 2006 perustettu suomalainen omaisuudenhoitoon keskittyvä yritys, jossa avainsana on indeksisijoittaminen. Tarjoamamme palvelut ja sijoitusratkaisut toteutetaan indeksisijoittamisen välineillä, Front Capitalin perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Kananen kertoo yrityksen viihtyisissä toimitiloissa Helsingin Aleksanterinkadulla. Erikoistuminen oli selvä valinta heti yrityksen perustamisen alusta saakka. Tutkimuksetkin ovat todistaneet, että indeksi voittaa aktiivisen salkunhoitajan. Olemme sijoituspalveluyhtiö, joka pystyy tarjoamaan parempaa tuottoa tehokkaan hajautuksen ja pienempien sijoituskustannusten ansiosta. Mitä on indeksisijoittaminen? Mutta mikä on indeksi ja mitä on indeksisijoittaminen? Mihin oikeastaan sijoitetaan? Kun normaalisti sijoittaja tai hänen omaisuudenhoitajansa valitsee sijoituskohteekseen osakkeita, vaikkapa Stora Ensoa tai UPM:ää, ja rakentaa niistä ja ehkäpä tiettyyn asiaan erikoistuneista rahasto-osuuksista salkkunsa, indeksisijoittaja valitsee markkinan ja sitä seuraavan indeksin, jonka Hannu Kananen ja Monika Nars

4 hän uskoo tuottavan paremmin kuin muut markkinat. Käytännössä varat sijoitetaan tiettyä indeksiä seuraavaan rahastoon. Indeksit ovat pörssien laskemia, valmiita koreja, joista pankit tai rahastoyhtiöt luovat sijoitusinstrumentin, kopioyksikön. Erilaisia indeksejä on kymmeniätuhansia, ja sijoituksia voi tehdä indeksiosuusrahastojen kautta noin indeksiin. Kun sijoittaa indeksiin, ostaa samalla laajasti hajauttaen esimerkiksi suomalaisia osakkeita tai koko maailman osakkeita. Saa hyvän hajautuksen, vaikkakaan ei yksittäisiä helmiä nekin toki ovat mukana, mutta pienemmällä osuudella. Indeksisijoittamisen tärkeitä etuja on kulujen alhaisuus verrattuna kilpaileviin sijoitustapoihin: kuluja tulee noin 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän vuodessa, mikä on ajan oloon paljon, kun aika kuluu ja aletaan laskea korkoa korolle. Lopputulos on hyvä, jos on oikea näkemys markkinoista ja siitä, minne kannattaa sijoittaa: esimerkiksi Suomihajautus, koko maailman osakkeet, korot, hyödykkeet, kaikki omaisuusluokat. Kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö Oikeaan näkemykseen ohjaa Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin markkina-analyytikoihin kuuluva Jussi Hyöty, joka on toiminut Front Capitalin päästrategina kesästä 2010 alkaen. Hän luo omaisuudenhoidon strategiset linjaukset omaisuusluokkatasolla. Hannu Kanasen vetämä sijoitustiimi tekee asiakas- ja rahastosalkkujen sijoituspäätökset. Tuotetiimi hoitaa konkreettiset sijoitustoiminnan kaupat ja vastaa sijoituskohteiden analysoinnista. Front Capitalin asiantuntijoilla on kaikilla pitkä kokemus pankeista tai pankkiiriliikkeistä. Indeksisijoittaminen käytännössä Front Capitalissa asiakkaan oma varainhoitaja lähtee liikkeelle sijoitettavan omaisuuden määrästä, tavoitteista, riskinsietokyvystä ja tuotto-odotuksista, kuten perinteisessä varainhoidossakin. Tämän analyysin perusteella varainhoitaja tekee ehdotuksen, jossa käytetään indeksisijoittamisen välineitä. Vaihtoehtona voi olla sijoittaminen Frontin erikoissijoitusrahastoihin Suojatie tai Moottoritie tai ETF-omaisuudenhoito, joka tarkoittaa Frontin näkemystä seuraavaa ETF Strategia -salkkua tai asiakaskohtaista Frontin hoitamaa salkkua. Yhdessä tai erikseen näistä saadaan räätälöityä laajasti hajautettu, likvidi ja kustannuksiltaan edullinen salkku. Termi ETF viittaa pörssikaupan kohteena oleviin rahastoihin (exchange-traded fund). Palvelumme etuja asiakkaalle on myös helppous, markkinointijohtaja Monika Nars lisää. Finanssikriisi on muuttanut tilannetta, ja asiakkaiden on entistä vaikeampi tehdä sijoituspäätöksiä. Myös sijoituskohteita ja mahdollisuuksia on aina vain enemmän. Meidän asiantuntijamme tuntevat indeksisijoittamisen tuotteet ja keinot, ja yhä useampi asiakas luottaa kykyymme tehdä hyviä päätöksiä sijoitettaville rahoille. Parempi, varmempi tuotto houkuttelee, ja pitkää kokemustamme ja henkilökohtaista palveluamme arvostetaan. Palvelua yksityishenkilöille ja julkisyhteisöille Sijoituspalvelualalla on ollut pankkien ulkopuolisia toimijoita 1970-luvulta alkaen. Nykyään sijoituspalveluja tarjoaa noin viisikymmentä alan yritystä noin kolmenkymmenen rahastoyrityksen sekä liike-, osuus- ja säästöpankkien lisäksi. Näistä vain muutama on erikoistunut indeksisijoittamiseen. Front Capitalin asiakkaiden enemmistönä ovat suomalaiset varakkaat yksityishenkilöt, esimerkiksi yrittäjät ja perittyä varallisuuttaan hoitavat. Noin neljännes asiakkaista on yrityksiä ja instituutioita kuten säätiöitä, kuntia tai eläkelaitoksia. Keskimääräinen kauppakoko on euroa ja keskimääräinen omaisuudenhoitosalkku yli 2 miljoonaa euroa. Myös tilintarkastajalta vaaditaan paljon Sijoituspalvelutoiminta on luvanvaraista, mikä on luonnollista, kun sijoitetaan toisten varoja. Finanssivalvonta valvoo toimintaa. Alusta asti oli selvää, että toimilupayhtiössä tarvitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö. Revico Grant Thornton ja Joakim Rehn oli aikaisempien kokemusten perusteella helppo valinta, Hannu Kananen toteaa. Halusimme myös ulkoistaa sisäisen tarkastuksen, ja sitä hoitaa Grant Thorntonin toinen kokonaan tilintarkastuksesta riippumaton tiimi. Pienenä yrityksenä meille oli luonnollista valita pk-sektorilla toimiva tilintarkastaja. Sama kokoluokka saa aikaan sielujen sympatiaa, ja tunnemme, että saamme meille sopivaa, henkilökohtaista palvelua. Meidän tyyppisen toimilupayhtiön valvominen on vaativaa, on asioita, joissa tilintarkastajankin vastuu korostuu. Tuloslaskelmamme ja taseemme ovat myös tavallisesta poikkeavia ja vaativat erikoisosaamista. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Front Capital Oy Vuonna 2006 perustettu sijoituspalveluyritys. 25 asiantuntijaa, sataprosenttisesti henkilökunnan omistama. Hallinnoitavat varat 620 miljoonaa euroa ( ). Liikevaihto 4,8 miljoonaa euroa (2010), voitollinen koko olemassaolonsa ajan.

5 Marko Vehniä, KHT KHO linjasi ratkaisullaan hallituspalkkioiden verotuskäsittelyä Tilintarkastustoimeksiannoissa törmää usein tilanteisiin, joissa hallitustyöskentelystä on maksettu palkkio yhtiön hallituksen jäsenen omalle yh tiölle. KHO antoi hallituspalkkioiden verotuskäsittelystä ratkaisun, joka yksiselitteisesti katsoo hallitustyöskentelystä saadun tulon yleensä hallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi tuloksi. KHO:n ratkaisu liittyy pääomasijoitustoimintaan, ja se perustuu KVL:n ennakkoratkaisusta tehtyyn valitukseen. X Oy oli pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka vastasi X-konsernin hallinnoimien rahastojen sijoituksista kohdeyhtiöihin. Y Oy oli yksi X- konsernin sijoituskohteista. A:n, joka työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa, oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Hallituksen jäsen luonnollinen henkilö Koska osakeyhtiölain 6 luvun 10 :n mukaan hallituksen jäsenenä ei kuitenkaan voi olla oikeushenkilö, ei X Oy itse voinut toimia hallituksessa. Siksi sen oli asetettava hallitukseen yhtiön palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Palk kiot hallitustyöskentelystä X Oy:lle maksettiin osana yhtiön konsultointitoimeksiantoa. Yhtiö oli selvittänyt, että edellä mainitussa tilanteessa hallitustyöskentely oli samanlainen tehtävä kuin monet muutkin konsultin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät, joiden perusteella maksettavat palkkiot maksetaan henkilön työnantajana olevalle yhtiölle. Lisäksi yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle hallitustyöskentely oli keskeinen osa toimenkuvaa ja alalla tavanomaista. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten X Oy esitti, että kun Y Oy maksaisi A:n hallituspalkkiot suoraan X Oy:lle, niiden tulisi olla yhtiön veronalaista tuloa eikä A:n henkilökohtaista tuloa. Ratkaisussa oli siis kysymys tulon kohdistamisesta eli siitä, onko Y Oy:n X Oy:lle suorittamat korvaukset henkilö A:n hallitustyöskentelystä hänen henkilökohtaista palkkatuloaan vai voidaanko ne katsoa henkilön työnantajan eli X Oy:n elinkeinotuloksi. Vaikka hallitustyöskentelyyn liittyi voimakkaasti myös Y Oy:n konsultointia, tästä huolimattakin KHO katsoi, että palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa eikä X Oy:n elinkeinotuloa. Yksityisoikeudellinen vastuu KHO perusteli ratkaisuaan kahdella seikalla. Ensinnäkin se katsoi, että osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka on toiminnastaan niin yksityisoikeudellisessa kuin rikosoikeudellisessakin vastuussa. Tätä vastuuta ei voi siirtää sen enempää työnantajayhtiölle kuin millekään muullekaan taholle. Toiseksi KHO vetosi EPL:n 13 :n sanamuotoon, jossa todetaan, että palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota. KHO:n mukaan kyseinen hallintoelimen jäsenyydestä maksettavaa palkkiota koskeva lainkohta on ainoana asiaa koskevana erityissäännöksenä asiassa merkityksellinen. Tämän lisäksi KHO totesi, että kyseinen ennakonpidätystä koskeva säännös, jonka mukaan palkalla tarkoitetaan muun muassa hallintoelimen jäsenyydes- tä saatua palkkiota, on johdonmukainen osa tuloverojärjestelmän kokonaisuutta vain, jos tällaista suoritusta pidetään palkkana myös lopullisessa verotuksessa. Näin voidaankin todeta, että hallituspalkkiot ovat lähes kaikissa tapauksissa hallituksen jäsenien henkilökohtaista tuloa. Joitain poikkeustilanteita voi esiintyä, mutta silloinkin hallituksen jäsenyyden tulisi olla vain tilapäinen järjestely. Sillä, että henkilö esittää hallituspalkkion olevan osa esimerkiksi kokonaisvaltaisempaa konsultointitoimeksiantoa, ei näyttäisi olevan mitään merkitystä. Jos henkilö sekä konsultoi ja toimii samalla yhtiön hallituksen jäsenenä, siitä voi aiheutua ongelmallisia tilanteita. Hallituspalkkio on esimerkiksi voitu maksaa hallituksen jäsenelle henkilökohtaisesti, mutta samanaikaisesti hänen yhtiönsä on voinut veloittaa palkkioita muusta konsultoinnista. Tällöin verotarkastuksissa voi joutua myöhemmin esittämään selvitystä esimerkiksi annetun konsultoinnin laadusta, tekijästä, tuloksista sekä mahdollisesti tehdyistä konsultointisopimuksista. Vaarana on, että veroviranomaiset katsovat maksetut konsultointipalkkiot osaksi hallituksen jäsenen hallituspalkkiota. Ratkaisun perusteella hallituksen jäsenen toimiminen kahdessa eri roolissa voi aiheuttaa verotuksellisia ongelmia. Mikäli jäsen hallitustyöskentelyn ohessa tekee yhtiölle myös muuta laajempaa konsultointia, joka on tarkoitus veloittaa erikseen jäsenen oman tai työnantajayhtiön kautta, kannattaa veroviranomaisilta pyytää asiaan ennakkotietoa. Näin välttyy jälkikäteisiltä ikäviltä veroseuraamuksilta. Uutiskirje

6 M - Itella Oyj Iloista ja aurinkoista kesää! Kehittyneiden markkinoiden tulevaisuudennäkymät vahvistumassa Kehittyneiden talouksien näkymistä kertovat luvut lähenivät kehittyvien jo ennestään positiivisia lukua vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Grant Thorntonin viimeisimmän International Business Report (IBR) -tutkimuksen mukaan ero on kaventunut merkittävästi ja nopeasti. Kokonaisuudessaan globaali luottamus talouteen oli vuoden 2011 alkupuoliskolla korkeimmillaan sitten vuoden 2008 alun. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen välillä G7-talousalueen optimismi oman maan talouskasvun suhteen kasvoi jopa 16 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Latinalaisessa Amerikassa luottavaisuus talousnäkymien suhteen hiipui (4 prosenttiyksikköä), Brasilia kärkijoukoissa (17 prosenttiyksikköä). Ammattitaitoisen henkilökunnan puute uhkaa kehittyvien markkinoiden kasvua. Tutkimus osoittaa, että 42 % BRIC-maiden ja 43 % Latinalaisen Amerikan talouksista uskoo ammattitaitoisen henkilökunnan heikon saatavuuden hidastavan maiden talouskasvua tänä vuonna. Melkein 20 prosenttiyksikön nousun myötä tästä on tullut keskeisimpiä talouskasvurajoitteita näissä maissa. Grant Thornton Internationalin toimitusjohtaja Ed Nusbaum sanoo: Yritystoiminnan uskottavuutta arviodaan tulevaisuudessa ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuuden perusteella, ja siitä tulee todellinen kasvurajoite. Ammattitaitoisen henkilöstön tarve nostaa palkkoja, etenkin Brasilian tyyppisissä maissa, joissa jo nyt työllisyysaste on korkea. Tämä käänne nostaa myyntihintoja ja inflaatiota, mikä vuorostaan heikentää kilpailukykyä joissakin kehittyneissä talouksissa. Lyhyellä aikavälillä tämä saattaa vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttopolitiikkaan, jotta puuttuva osaaminen saataisiin tuotua maahan. Pitkällä aikavälillä hallitusten tulee päättää, miten kouluttaa kansalaisiaan talouskasvun vauhdittamiseksi. Toistaiseksi kuitenkin seurataan sitä inflatorista painetta, joka tästä kehittyy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 60 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestelyja muita asiantuntijapalveluja. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva yli 80-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL 18, Helsinki Puhelin (09) Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie 26 C 4, Tampere Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio 1 3, Turku Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Katariinankatu 5 D 28, Pori Grant Thorntonin International Business Report (IBR) on vuosittainen, maailmanlaajuinen tutkimus, jossa selvitettiin vuoden Q:n aikana yli ja vuositasolla yli omistajavetoisen yrityksen ylemmän johdon näkemyksiä 39 maassa. Suomessa tutkimusta varten haastateltiin 75 keskisuuren ( työntekijää) yrityksen johtajaa. Tutkimuksella kootaan paikallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia suhdannetietoja yleisesti maailmantalouden tilaan vaikuttavista taloudellisista ja kaupallisista seikoista ja olosuhteista. Lisätietoja tutkimustuloksista:

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu

Uskoa yrittäjyyteen. Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uutiskirje 2/2014 Kesäkuu Uskoa yrittäjyyteen Kevät on jo takanapäin ja kesä sekä kesälomat tekevät jo tuloaan. Maaliskuussa hallitus teki kehysriihipäätöksen, jolla tähdätään yritysten kasvumahdollisuuksien

Lisätiedot

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä?

Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Uutiskirje 4/2011 Joulukuu 2011 Miten hallitus tukee yrittäjyyden edellytyksiä? Viimeaikainen taloustilanne on tuonut keskustelun yrittämisen edellytyksistä taas pinnalle. Kysymys liittyy poliittiseen

Lisätiedot

Hyvillä mielin kohti kesää

Hyvillä mielin kohti kesää Uutiskirje 2/2013 Kesäkuu Hyvillä mielin kohti kesää Keväällä 2013 olemme edelleen joutuneet elämään epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Valtiovarainministeriön maaliskuussa laatiman taloudellisen

Lisätiedot

Toiveikkaana uuteen vuoteen

Toiveikkaana uuteen vuoteen Uutiskirje 4/2012 Joulukuu Toiveikkaana uuteen vuoteen Vuoden kääntyessä lopuilleen toivomme, että voisimme katsoa tulevaisuuteen toiveikkaana ja hetkeksi unohtaa eurokriisin, Suomessa ja maailmalla myllertävät

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Jussi Savio Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan ensi vuonna Uusi laki täsmentää osakkeenomistajan ja yhtiön vastuita. Uudistetun asunto-osakeyhtiölain on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan 1.7.2010. Tämän

Lisätiedot

juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus

juuri niihin asioihin, joissa virhemahdollisuus Uutiskirje 2/2010 Kesäkuu 2010 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Kesä tekee tätä kirjoittaessani tuloaan kovaa vauhtia. Työrintamalla painopiste on vielä päättyneen tilikauden tilinpäätösten tarkastuksissa,

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

nen Ensimmäinen arkkitehtuurin Finlandia-palkittu Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

nen Ensimmäinen arkkitehtuurin Finlandia-palkittu Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy nen 2015 Ensimmäinen arkkitehtuurin Finlandia-palkittu Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Verojalanjälkiraportoinnilla vastuulliseen verokansalaisuuteen? Praxity vuoden liittouma! Kokemuksia erityistarkastuksista

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

Viisas Raha HALLITUS TUNTEMATON MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT? MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN

Viisas Raha HALLITUS TUNTEMATON MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT? MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN 24 SIJOITUSDEBATTI: TARVITAANKO PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN NAISKIINTIÖTÄ? Viisas Raha 2 2010 9,50 MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA 6 NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN 18 MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT?

Lisätiedot

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja VIISAS RAHA 8 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.36 39 YIT:n näkymät: Kauniskangas haluaa katsoa kauas eteenpäin Finanssivalvonnalla

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE. Tilintarkastuksella on pitkät perinteet

TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE. Tilintarkastuksella on pitkät perinteet TILIt TARKASTUKSEEN VAI TARKASTAJAT TILILLE Tilintarkastuksella on pitkät perinteet Sanomalehtiyliopisto 2004 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL 700 (Wolffintie 34), 65101

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo

nen Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo nen 2013 Uudistuneen Tuokko-ryhmän kattavat palvelut esittelyssä Tilintarkastaja neuvoo PÄÄKIRJOITUS Laajentunut palveluvalikoimamme ja asiantuntijaverkosto Tässä lehtemme numerossa esitellään laajasti

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan

Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan Uutiskirje 4/2010 Joulukuu 2010 Taloudellinen raportointi kehittyy tilinpäätösten laatijoita, käyttäjiä ja tarkastajia kuunnellaan EFRAGin, eli Euroopan komissiota IFRS:n soveltamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää

Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää Yritys-Rakennus Kotaan tai terassille! 1 3 maailma Uusiin- ja saneerauskohteisiin! Helsinki Huhtikuu 1/2011 Maailman suosituin tietokonehiiri. Entistä matalampi, tarkempi ja helpompi käyttää Myynti: Kysy

Lisätiedot

Aktia Henkivakuutus Oy myytiin 1.1.2005 Henkivakuutusosakeyhtiö

Aktia Henkivakuutus Oy myytiin 1.1.2005 Henkivakuutusosakeyhtiö Aktia Henkivakuutus Oy myytiin 1.1.2005 Henkivakuutusosakeyhtiö Veritakselle. Tammikuussa tehdyn esisopimuksen mukaan Föreningen Konstsamfundet ja Veritas Eläkevakuutus ostavat Aktialta 50 prosenttia Kiinteistö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Tarjoamme asiakkaillemme enemmän... Annual Report 2007. Providing our customers with more...

Vuosikertomus 2007. Tarjoamme asiakkaillemme enemmän... Annual Report 2007. Providing our customers with more... Vuosikertomus 2007 Tarjoamme asiakkaillemme enemmän... Annual Report 2007 Providing our customers with more... Sisällys 01 Strategia 02 eq lyhyesti 03 Vuosi 2007 lyhyesti ja avainluvut 04 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Sari Jarkko LIIKEARVON MÄÄRÄN JA ARVONALENTUMISTEN YHTEYS TILINTARKASTAJALLE MAKSETTUIHIN PALKKIOIHIN SUOMESSA Pro Gradu - tutkielma Laskentatoimen koulutusohjelma Kevät 2012

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot