S - N SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ. tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S - N SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ. tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa."

Transkriptio

1 Erämaan Salla 1 S - N H S R Ylhäällä Paavo-hirvas rykimäaikaan......ja rykimäajan jälkeen! Sallan matkailun kehitys alkuvuonna 2008 on ollut eri äin myönteistä. Rekisteröidyt vuorokaudet ovat lisääntyneet tammi-helmikuussa 2008 n. 32 %:lla, mikä edustaa huippua Lapin läänin muihin matkailukeskuksiin verra una. Syitä tähän myönteiseen kehitykseen on etsi ävä viime vuosina systemaa isesta Sallan matkailun kehittämisestä. Vuonna 2007 avatulla Revontuli kylpylällä on ollut merki ävä vaikutus majoitusvuorokausien kehitykseen, mu a myös Sallan yleisen tunne avuuden lisääntymisellä on ollut myönteinen merkitys. Matkalle Sallaan ry:n toiminta on tässä suhteessa ollut menestyksellistä, sillä Sallan tunne avuus on kansainvälisesti ja Suomessa lisääntynyt, mikä on helpo anut Sallan matkailun markkinointia kotimaahan ja ulkomaille. Sallaan tulevista matkailijoista n. 30 % on ulkomaalaisia ja nimenomaan ulkomaalaisten osuus on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt. Erityisesti voimakasta tämä kehitys on ollut venäläisten ja bri ien osalta. Joulukuussa 2007 suorite ujen yrityskauppojen johdosta on odote avissa myös Sallatunturin pääyrityksen osalta myönteistä kehitystä ja investointien jatkuminen Sallatunturissa myös tulevaisuudessa. Kuluneen vuoden aikana Sallatunturin kiinteistökauppa on ollut erityisen voimakasta ja Sallan kunta on yksistään vuoden 2008 alussa myynyt selvästi enemmän rakennuspaikkoja kuin edellisenä vuonna yhteensä. Kesän 2008 aikana on odote avissa useiden jo suunni elussa olevien investointikohteiden käynnistymisiä Sallatunturin alueella. Jo usean vuoden aikana suunni eilla olleen Pan Parks matkailukeskuksen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan, sillä odote avissa on, e ä hanke käynnistyisi syksyllä Hanke sijoi uu Poropuiston yhteyteen Sallatunturin matkailukeskuksen alueelle, mikä tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa. Sallan kunnan hallinnoima EUosarahoi einen matkailuhanke, Salla ja Lappi osana kansainvälistä matkailuverkostoa, on käynnistynyt alkuvuonna Hankkeen tavoi eena on jatkaa Sallan myönteisiä matkailun kehi ämistoimenpiteitä vuoteen 2009 asti kestävällä hankkeella. Hankkeella tiedotetaan Sallan uudesta imagosta sekä kehitetään mm. Sallan viestinnällistä ilme ä, verkkosivustoa sekä suoraa charterlentotoimintaa Hollannista Lappiin. Myös alkuvuonna 2008 hyväksytyn 2020 kehi ämisohjelmassa esite yjä toimenpiteitä tullaan toteu amaan. Sallassa, Pekka Huhtala hallinto- ja elinkeinojohtaja Syksyn saapuessa metsän siimeksestä kaikuva, yskimistäkin ehkä hieman muistu ava, hirvaiden eli urosporojen ääntely saa aa aiheu aa ihmetystä ohikulkijassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole syksyinen porojen flunssaepidemia vaan porojen kiima-aika, jota Rykimäksikin kutsutaan. Usein sanotaan, e ä ihmisten hormonit alkavat hyrrätä keväisin, mu a poroilla tämä tapahtuu syys-marraskuussa. Hirvaat kokoavat itselleen rykimähaaremeita ja ovat välillä hyvinkin mustasukkaisia puolisoistaan. Väl ämä ä ei kannata Ma i Meikäläisenkään Rykimäaikaan ainakaan tieten tahtoen kävellä keskelle rykimätokkaa. Poro, kun ei voi väl ämä ä tietää Matin mieltymyksiä ty öystävän suhteen ja saa aapi antaa hormonihuuruissaan Matille äkkilähdöt haaremistaan. Hirvaaksi mielii varmaan monen Matin mieli, mu a rykimäajan pääty yä hirvaan kohtalo on usein ankara. Rykimäaikaan hirvas keski yy täysin no siihen rykimiseen, eikä muista edes kaikin ajoin syödä. Lopputuloksena on rykimäajan pää yessä laihtunut ja voimaton urosporo, joka vielä kaiken lisäksi joutuu luopumaan sarvistaan talvea vasten. Siinä vaiheessa alkaakin akkavalta jyrätä. Vaatimet eli naarasporot pitävät sarvensa aina keväiseen vasojen syntymään saakka, jolloin heillä on talvisin ylivalta mm. parhaita ruokapaikkoja vallatessa. Sallassa on jo kymmenen vuo a takaperin järjeste y porojen rykimäajan kunniaksi syksyinen tapahtuma, jota kutsutaan Rykimäviikoksi. Vuosien varrella tapahtuma ehti hiipua, mu a tänä syksynä tapahtuma palaa Sallaan entistä ehompana. Keskellä parasta ruska-aikaa eli viikolla 37 Sallan Rykimäviikko esi äytyy hyvinvointiteemalla, jo a ne hirvaatkaan eivät täysin näive yisi rykimän tuiskeessa. Luvassa on tapahtumatäyteinen viikko, johon sisältyy henkistä ja fyysistä hyvinvointia mm. Rykimän Kaihoiltamien ja hyvinvointiseminaarin muodossa. Tervetuloa Rykimään ! Pages in english SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ Kuva: Bart Braa art

2 2 S 2008 Tilastokeskuksen majoitustilastojen perusteella Salla oli selvästi eniten kasvanut lappilainen matkailukeskus tammi-maaliskuussa Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä kasvoi Sallassa yhteensä 35,2 % viime vuoden tammi-maaliskuusta. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 37,1 % ja kotimaisten yöpymisten 34,4 %. Ulkomaisista asiakasryhmistä kasvoi etenkin englantilaisten matkailijoiden määrä, mu a myös saksalaisten ja hollantilaisten rekisteröidyt yöpymiset nousivat edellisvuodesta. Koko Lapin läänin alueen majoituskasvu oli 11,3 %, koko Suomen rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvun ollessa 7,4 %. Lähes kaikki Lapin keskukset kasva ivat majoitusvuorokausiensa määrää. Esimerkiksi Levin kasvuprosen i oli 20,8 %,Ylläksen 15,2 %, ja Pyhä- Luoston 15,2 %. Muista Suomen keskuksista Pudasjärvi (Iso-Syöte) kasvoi 33,6 %, Vuoka i 24,3 % ja Kuusamo (Ruka) 14 %. Matkailuelinkeinon kehi yminen on muutenkin havai avissa Sallassa. Ton ikauppa Sallatunturin alueella on lisääntynyt alkuvuoden aikana merki ävästi. Kasvulla on ollut positiivinen vaikutus myös matkailuyritysten ja vähi äiskaupan liikevaihtoon. Syksyllä 2007 valmistuneen Sallatunturi kehi ämisohjelman tavoi eena on kolminkertaistaa niin majoitusvuorokausien, vuodepaikkojen kuin myös matkailutulon määrä vuoteen 2020 mennessä. Tavoi eiden toteu amiseksi alueella on käynnistynyt kotimaisia ja kansainvälisiä matkailun kehi ämishankkeita. Kasvavaan kysyntään lii yen uusimpana toimenpiteenä suunnitellaan rinnekapasiteetin lisäystä, joka toteutettaisiin Ison Pyhätunturin alueelle. Sallan kunnanhallitus on pää änyt käynnistää pidetyssä kokouksessaan suunni eluprosessin Natura-arviointeineen ja yleiskaavan osi aisine muutoksineen Ison Pyhätunturin käy ööno amiseksi hiihtokeskuksen laske elurinteiksi. Lähde: Tilastokeskus, majoitustilastot. S Euroopan viimeinen suuri koskematon erämaa seisoo hiljaisena, aivan kuten se on tehnyt miljoonia vuosia. Jossain siellä le osoiden, tuntureiden, lähteiden, tunturipurojen, hiljaisten honkametsien ja sankkojen kuusikoiden takana kohoaa tunturi, ja sen kainalossa lämmin valopilkku, hyvää elämää huokuva, seikkailijoiden, nautiskelijoiden, hiihtäjien, vaeltajien kansoi ama erämaakylä. Lämmin, idyllinen ja turvallinen kotipesä, joka tarjoaa mukavuudet, palvelut ja pehmeän sängyn seikkailujen välillä. Se on oma maailmansa, joka kaikesta mukavuudesta huolima a hengi ää erämaan kanssa samaan tahtiin. Maailman hiihdon alkukoti, suomalaisen alppihiihdon syntypaikka, talvisodan ankarien taisteluiden näy ämö. Aitojen elämysten keskus, jossa moni sydän on jäänyt erämaihin, koskien rannoille, alppitasoisiin rinteisiin. Paikka, jossa luonto ei ole huvipuisto, eikä eksotiikka muovia matkamuistomyymälän hyllyllä. Salla - erämaassa Lähde: Tequila Helsinki, Sallan bränditarina Kukkakauppa Illusia leikko- ja ruukkukukkia lahjatavaroita kesäkukkia kukkienvälitystä Kuusamontie 16, Salla , AINA EDULLISTA MUOTIA! SALLAN VAATE Kuusamontie 7, SALLA Monipuolinen ruokakauppa palveluksessasi Sallan keskustassa EDULLISIA OSTOKSIA JOKA PÄIVÄ! Aukioloajat: ma-pe 8-21, la 8-18, su Kuusamontie 9, Salla puh fax Uunilämpöiset kiviarinarieskat meiltä! LIIKENNE PELTOPERÄ OY TILAUS- JA LINJALIIKENNE P , Ihminen haluaa olla terve ja elää täysipainoista elämää! Ihminen haluaa tietää mitä jännittävää on vielä edessä! Tervetuloa Sallan apteekkiin! Palvelemme ma-pe la Myllytie 3, Salla, puh , fax Sallan Tunturitaksi Kurvinen Timo Tilataksi 1+8 hlöä Kuljetuksia Sallatunturin ja Sallan kunnan alueella. Myös kuljetukset Venäjälle usean vuoden kokemuksella. Sallan Rautatori Oy Tane Kessu Kalevi Kuusamontie 23, Salla Puh , fax

3 P R 3 Poropuiston päärakennuksessa ei voi aavistaa kuinka kaunista ja monipuolista maisemaa löytyy jo sadan metrin kävelyn jälkeen. Aluelippu Aluelippu maksaa 7,50 henkilöltä ja perheen mukana olevat lapset pääsee ilmaiseksi. Lipun oston yhteydessä saa tarkempaa tietoa miten alue kanna aa kiertää. Reitin on rakennettu lenkkarikelpoisiksi ja avataan kun lumi on sulanut. Perusrei i on joko kolme tai viisi kilometriä. Puiston alueella ehdo omia suosikkeja kesän aikana on vapaana liikkuvat vasat. Useimmiten syntyy myös valkoisia vasoja, jotka on helppo huomata maastosta. Vaatimet on niin kesyjä ja to uneita ihmisiin, e ä poroja pääsee katsomaan hyvinkin läheltä. Kassalla myös tiedetään tarkemmin missä porot milloinkin parhaiten viihtyy. Kalastuksesta hääjärjestelyihin Varsinaisen poronhoitoalueen lisäksi poropuiston alueelta löytyy Tammukkalammen kalastus-, kotakylä- ja rantasauna-alue. Tammukkalampeen istutetaan kirjolohia ja siinä on myös luontaista siika kantaa. Rannalle rakennetuilta laitureilta tai veneestä on mukava kokeilla kalaonneaan. Kalastusluvat saat Poropuistosta. Rantasaunan läheisyydessä on Tähtitaivaskota, jossa järjestetään tilauksesta erilaisia juhlia. Erityisesti juhlajärjestäjät ja vieraat ovat pitäneet rauhallisesta ja kauniista maisemasta. Kota on syrjässä maanteiltä, eikä siellä ole satunnaisia ohikulkijoita. Kodan isossa tulisijassa porisee käristys ka ila ja veneeseen katetut herkut maistuvat käristystä ennen. Seikkailua Poropuiston päärakennuksen läheisyydessä on Upinlammen seikkailurata, jota voi käyttää omin päin tai opaste una. Upinlammella on paikallisen taideseuran rakentamia ympäristötaide teoksia ja telineitä seikkailua varten. Kodassa voi vielä keitellä kahvit avotulella. Korkea yli, matala ali Kuvat Bart Braa art Ei saa tippua Tule piipahtamaan! Poroja katsomaan, luontonäyttelyyn, taidenäyttelyyn, luonto- ja taidepoluille, poron vasoja katsomaan, matkamuistoostoksille, kahville... Pysähdy päiväksi! Kanoottiretkelle, kirkkoveneretkelle, Tähtitaivaskotaan illalliselle, vaellukselle, seikkailemaan, metsästämään, kalastamaan... Sinut toivottaa tervetulleeksi SALLAN POROPUISTO Avoinna joka päivä p Korkeuseroja

4 4 KIIRE KATOAA KAIRASSA Aika on monesti kortilla tämän päivän ihmisillä. Ihminen on tavoite avasti lähes tulkoon 24 tuntia vuorokaudessa, kun kännykällä ihmisen tavoi aa puhelinsoi ojen lisäksi niin tekstiviestein kuin sähköpostillakin. Ainaista kiire ä ja joka paikasta tavoite avuu a vastaan taistelee sallalainen ohjelmapalveluyritys Kola Extreme Safaris. Yritys haluaa tarjota ainutlaatuisia palveluita kaikille, mutta varsinkin yritysasiakkaille, joille täydellinen irtio o arjesta on monesti melkein mahdotonta. Niin kauan kuin kuuluvuu a on, ei moni raaski lai aa puhelintaan pois päältä ja on näin työasioissa kiinni, toteaa Kola Extremen opas Viljo Vilkki Iivari. Eräälläkin safarilla kiinalainen yritysjohtaja soi i jok ikisellä tauolla ainakin yhden työpuhelun ellei useamman. Siinä jäi moni maisema sisäistämättä ja irtio o arjesta saama a, kun koko ajan hoiteli työasioita, jatkaa Vilkki. Erämaan kiiree ömyy ä Kola Extreme Safaris on tuntuvasti lisännyt juuri yrityksille suuntautuvaa markkinointiaan. Yrityksen myyntipäällikkö Sirpa Eskola on reissannut alkutalvesta lähtien Oulun ja Helsingin lisäksi useilla eri paikkakunnilla viemässä erämaan sanomaa eri yritysten edustajille. Meidät on ote u joka paikassa eri äin lämpimästi vastaan, kertoo Sirpa Eskola. Monet yritykset ovat kolunneet Lapin isoja hiihtokeskuksia, mu a nyt kaivataan jotain uu a. Isot hiihtokeskukset alkavat olla kuin pieniä kaupunkeja, jotka eivät kohta juurikaan poikkea tarjonnallaan asiakkaiden kotikaupungeista. Me haluamme viedä asiakkaan todelliseen erämaahan ja tarjota unohtuma omia elämyksiä. Me haluamme tarjota asiakkaalle aikaa, koska se on nykyään niin vähäistä. Asiakkaalle tulee tunne e ei ole kiire minnekään ja siihen me juuri pyrimme, kitey ää Sirpa Eskola. Safareita joka lähtöön Kola Extreme Safariksen tarjontaan kuuluvat moo orikelkka-, mönkijä-, metsästys- ja kalastussafarit, joista kaikkia muita paitsi metsästyssafareita tehdään Suomen lisäksi myös Venäjälle. Yrityksen toimitusjohtaja Reijo Iivari teki ensimmäinen moo orikelkkasafarinsa Venäjälle jo 20 vuo a si en, joten kokemusta rajan takana liikkumisesta on reilusti. Suurin osa ohjelmista on useamman päivän kestoisia, mu a myös lyhyempiäkin irtio oja arjesta on tarjolla. Moo orikelkka- ja mönkijäsafareilla päivänajomatka vaihtelee lyhyemmästä aina 200 km asti. Pitkistä ajomatkoista huolima a melkein jokaiselle safarille osallistuu asiakkaita, joilla ei ole aiempaa ajokokemusta. Tahti määräytyy porukan taitojen mukaan ja kiire ei todellakaan ole mihinkään, joten matkalla ehtii hyvin pysähtyä vaikka vain maisemia katselemaan, sanoo Viljo Iivari. Talvisafareihin voidaan lii ää myös monenlaista muuta ohjelmaa, kuten koira- ja porosafareita sekä pilkintää, joita on tarjolla niin Sallassa kuin muuallakin Lapissa. Pilkille pääsee myös Venäjän safareilla. Kesäohjelmissa voidaan yhdistellä sekä kalastusta e ä mönkijöitä, ja tietenkin myös monia muita kesäaktivitee eja. Venäjällä on mahdollisuus kokea ympäri vuoden myös paikallisten laulu- ja tanssiesityksiä. Ken älammen Eräkeskus Kola Extreme Safariksen käytössä on myös Sallan Naruskalla sijaitseva Ken älammen Eräkeskus. Eräkeskus on ympäri vuoden erinomainen paikka meidän aktiviteeteille. Siellä kuuluvuus on lähes olematonta, joten kännykät eivät paljon pirisi ja sehän meille sopii hyvin, toteaa Sirpa Eskola. Eräkeskus sijaitsee 75 km päässä Sallan kirkonkylältä ja sijaitsee vain muutamien kilometrien päästä rajavyöhykkeeltä. Varsinkin ulkomaalaisten kohdalla se tuo oman lisänsä safarin aikana koe uihin kokemuksiin. Eräkeskuksen massiivisten hirsiseinien sisälle majoittuu isompikin ryhmä. Vuokraamme Eräkeskusta myös yksityisille. Vuosien aikana siellä on viete y yhdet jos toisetkin syntymäpäivät, häät sekä muita juhlia, kertoo Sirpa Eskola ja lopuksi toivo aa kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokemaan erämaan elämyksiä! Teksti ja kuvat Kola Extreme Safaris SALLAN AUTOHUOLTO KY Avoinna: Ma-pe La Su Autohuolto: Ma-pe Kalastuslupien myynti Savukoskentie Salla Puh tai TUNNEELÄMYS ERÄMAASSA Kahvila-Pizzeria Sallan keskustassa. Tarjolla myös kotiruokalounas. AVOINNA: MA-PE LA SU AKKAVAARA Myllytie 1, Salla Puh

5 5 R Revontulen kesä käynnistyy uusien tuulien puhaltaessa, kunhan toukokuussa on lomailtu ja kerä y voimia kesän koitoksiin. Vuodesta 1994 ovat Hotelli Revontuli ja siihen lii yvät liiketoiminnat olleet Sallan Tunturipalvelut Oy:n käsissä. Joulukuussa 2007 Holiday Club Resorts Oy osti Sallan Tunturipalvelut Oy:n koko osakekannan espanjalaiselta yhtiöltä takaisin. Samalla sovi iin järjestelyistä, joilla Sallan Tunturipalvelut Oy muu uu kiinteistöjen omistajaksi ja liiketoiminnat vuokrataan yhtiön ulkopuoliselle yritykselle. Tähän tarkoitukseen peruste iin uusi yhtiö, joka sai nimekseen Eri äin Sallainen Oy. Yrityksen perustajat ja omistajat ovat Marjo Kaisanlahti, vastuualueenaan ravintolatoiminta ja Jussi Seppänen, toimitusjohtajana. Toiminta alkaa uudella yrityksellä kesäkuun alusta. Kaikki toiminta tulee jatkumaan Kylpylähotelli Revontulen nimellä ja sama tu u henkilökunta siirtyy uuteen yritykseen eli siinä mielessä mikään ei muutu oleellisesti. Muuten si en uudistuksia tapahtuukin. Ensinnäkin Revontulen ravintolan kasvojenkohotus on jo aloite u. Arkkitehdille annetun ohjeistuksen pääviesti oli saada ravintolasalista viihtyisä, ikään kuin olohuoneen jatke, jossa voi pienissä ryhmissä tai kaksin vie ää iltaa intiimisti tai toisaalta nau ia hyvästä musiikista hyvän akustiikan parissa. Takkatulta, loosseja, nojatuoleja jne. Kei iössä parannellaan toimivuu a ja uusitaan konekantaa vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Ruokatarjonnassa tulemme edelleen tukeutumaan paikallisiin raaka-aineisiin poroon, hirveen, perunoihin, marjoihin, sieniin ja jne. Odotamme innolla, miten kalan tuo aminen Naruskalla käynnistyy. Ravintola on toiminnassa viimeistään heinäkuun alussa. Siihen saakka ravintolapalvelut toteutetaan Keloravintolassa. Kaupan toiminta nykyisessä kiinteistössä loppuu, mu a Revontulen remontin yhteydessä valmistuu hotellin tiloihin elintarvikekioski, josta matkailija ja miksei muutkin saavat sen perustarvikkeen hanki ua. Majoituspuolella käytössä on tietysti Hotelli Revontuli 26:lla huoneella ja alkuun 16 Tunturitähti huoneistoa ja Syyskuussa valmistuu 12 uu a huoneistoa, jotka ovat hiukan paranneltuja versioita edellisistä. Mahdollisesti toukokuussa käynnistyy vielä kahdeksan uu a huoneistoa, jolloin kokonaismäärä olisi 36 huoneistoa. Vanhimmat 16 huoneistoa muu uvat viikkoosakkeiksi kesällä. Eri äin Sallainen Oy hallinnoi myös viikkoosakkeiden siivous-, huolto- ja avainpalvelut, sekä vuokraa edelleen vuokra avaksi jäte yjä osakkeita. Kaikkiaan Sallassa on 96 viikko-osakehuoneistoa. Salla on Katinkullan jälkeen suurin kohde Suomessa. Kylpylä jatkaa toimintaansa normaalisti kesän ajan. Kesän ja syksyn ohjelmista tiedetään tässä vaiheessa, e ä Salla päivänä esiintyy Mira Sunnari ja syksyksi henkiin herätetyllä Rykimäviikolla Keloravintolassa on iltamat teemalla Rykimän Kaiho. Esiintyjinä ovat mm. Ninni Poijärvi- trio vahviste una Tokelalla, Timo Kiiskinen ja Tuure Kilpeläinen duo. Ja ehkä joku muu vielä. Näin kesään ja talveksi uudet kujeet. Revontulen vanha ja uusi isäntä Jussi Seppänen T Tällä palstalla tutustumme ihmisiin, jotka tekevät töitä Sallatunturilla. Tässä lehdessä esittelemme Rauni Ruokamon Hotelli Revontulesta. Rauni on työskennellyt tunturissa 9 vuo a ja siitä nykyisessä toimessaan myyntipäällikkönä viisi vuo a. Kun tunturi hiljenee asiakkaista Rauni pääsee oikein vauhtiin uuden kauden myynnissä ja organisoinnissa. Milloin työpäiväsi on onnistunut? Kun olen ollut tehokas, kauppa on käynyt ja olen saanut paljon aikaiseksi. Mitä muuta sinä voisit tehdä työksesi? Kyllä se täytyisi olla jotain samantapaista kuin nykyinen työni eli haluan tehdä työtä, missä saa organisoida ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Mistä olet kotoisin? Syntyisin Kemijärveltä, mu a vuodesta 1973 olen asunut lapsuuteni, nuoruuteni ja koko aikuisikäni opiskeluaikaani lukuun o ama a Sallassa, joten olen Sallalainen. Onko sinulla perhe? Kyllä minulla on kaksi tytärtä, Susanna 18 ja Johanna 16v.Elän parisuhteessa Jarmo Kivelän kanssa ja hänellä on kolme tytärtä. Lisäksi minulla on vielä vanhempani ja kolme sisarusta. Mitä teet työksesi? Työskentelen myyntitehtävissä Hotelli Revontulessa. Olen kuullut e ä pidät musiikista. Soiko autossasi iskelmät vai klassinen musiikki? Pitää paikkansa, pidän musiikista, mu a ei soi ainakaan klassinen vaan rock. Autossa tai kotona soitetusta menee kuitenkin edelle elävä musiikki ja suurimman vaikutuksen minuun on tehnyt Carlos Santana. Miten sinä ja tunturi kohtasi e? Tämä kohtaaminen tapahtui, kun Hotelli Revontulessa oli vastaano ovirkailijan paikka avoimena syksyllä v.2000, hain paikkaa, minut vali iin ja sillä tiellä olen edelleen. Mitä sinä harrastat? Kävelylenkkejä. Jäätkö eläkkeelle nykyisestä työstäsi? No huh, enpä ala arvuu elemaan. Mikä asia sinua harmi aa nyt eniten? Se, e ä nyt toukokuun 12. päivä ulkona on uusi lumi maassa. Harrastatko metsästystä ja kalastusta? No en kyllä metsästystä, joka on aivan liian miehinen laji minulle. Sen sijaan kalassa tykkään käydä Jarmon kanssa kesällä, oikein odotan jo kesää ja Tuntsalle pääsyä. Löytääkö sinut pururadalta? Kyllä kävelylenkki johtaa välillä myös pururadalle. Muu uuko ilmasto lämpimämmäksi vai ei? Kyllä se muu uu. Minne viet vieraasi Sallassa? Sallatunturin matkailukeskukseen ja patikoimaan Tuntsalle. Missä olet tai toivot olevasi viiden vuoden kulu ua? Sallassa toivo avasti lähdössä lomamatkalle. TM

6 6 Sallan ravintolat palvelevat kesällä: Onnenkirppu avoinna joka päivä (2.6. alkaen) Hautajärventie Salla Hotelli Revontuli Revontuli A la Carte remontti valmistuu heinäkuun alkuun, mistä alkaen keittiö avoinna joka päivä Revontulentie Salla Keloravintola Palvelee kesäkuussa avoinna 7.6. alkaen klo joka päivä Sallatunturi, Salla Ravintola Kiela/ Papana Pupi Kiela a la carte joka päivä (vko 25 alkaen), alkaen (17 20) Papana pupi joka päivä klo 23 asti (27.5. alkaen) Hangasjärventie 2, Salla Kahvila Pizzeria Akkavaara arkisin la su Myllytie 1, Salla Sallan Poropuisto Kahvila avoinna joka päivä (2.6. alkaen) Ruokapalveluita tilauksesta ryhmille Lappilainen kotailta viikko-ohjelman mukaisesti, ennakkovaraukset. Hautajärventie Salla Hotelli Takkavalkea ruokailut majoittujille päivittäin ryhmille ja yksityisille ruokailut tilauksesta Savukoskentie Salla Oikeudet muutoksiin pidätetään. Caravaanari - tuo matkailuvaunusi talveksi Sallatunturille erämaan rauhaan palveluiden keskelle. kylpylä avattu Hotelli Revontuleen keväällä -07 rauhalliset hyvin hoidetut latuverkostot yli 100 km valaistuja ja leveitä luisteluhiihtolatuja yli 40 km aidot Lapin ohjelmapalvelut Poropuistossa moottorikelkkasafarit ja kelkkavuokraamo lähellä KAIKKI LÄHELLÄ LAATUA JA RAUHAA 110 sähköistettyä tasaista caravan paikkaa hiihtoladuille aivan caravan alueen kupeesta maankuuluun nopeuslaskurinteeseen 400 m suksivuokraamo ja päärinne 800 m päässä Sallan Liikuntakeskuksessa on monipuoliset sisäliikuntamahdollisuudet ympäri vuoden ravintolat ja muut palvelut kävelymatkan etäisyydellä Kausipaikka sähkö SALLATUNTURIN CARAVAN ALUE Tunturikummutie 2, SALLATUNTURI Puh , KOE RAUHALLINEN MÖKKILOMA SALLATUNTURILLA Tilaa esite ja hinnasto Kesähinnat alkaen 300 /vko 55 /vrk Talvihinnat alkaen 350 /vko 95 /vrk

7 7 U P Maalaistalomajoitusta Naruskalla Sallan matkailuinfo tarjoaa kesäkuun alusta käy öösi suomen- ja englanninkielisen ääniopasteen Paikanselkään. Tämä yksi Sallan alueen merkittävimmistä Talvisodan aikaisista taistelupaikoista sijaitsee aivan päätien varrella noin neljä kilometriä kirkonkylältä Kemijärven suuntaan. Sotien jälkeen Paikanselkään on sijoite u useita muistomerkkejä ja maastoon on ennalliste u sodanaikaisia rakenteita. Paikanselkään lii yvistä mielenkiintoisista tapahtumista ja tarinoista kuulet ääniopaskierroksella. Matkailuinfostamme voit pan ia vastaan lainata mp3- soi imen, jolla ääniopaste kuunnellaan. Saat soi imen mukana ohjeistuksen lai een käy öön sekä esi een ääniopaspalvelusta. Tästä esi eestä löydät ajoohjeen Paikanselkään, ääniopastuksen kuunteluohjeen sekä kartan Paikanselästä. Ääniopaskierros kestää parisenkymmentä minuu ia ja kävelymatkaa maastossa kertyy muutamia satoja metrejä. Reitillä on pitkospuut, joten kierros on helppokulkuinen. Kuluvan kesän aikana Paikanselän ääniopaste tulee tarjolle myös Sallan matkailun ne isivuille (www.salla.fi), josta voit ladata opasteen omaan soi imeesi. Ääniopasteet ovat uudenlaisia matkailua tukevia palveluita, jotka ovat alkaneet hilja ain yleistyä. Muita ääniopastepalveluiden tarjoajia lähialueillamme ovat Metsähallitus ja Ranuan eläinpuisto, jotka molemmat tarjoavat ääniopasteita useilla kielillä. Metsähallituksella on ääniopasteet viidellä eri kielellä Pienelle Karhunkierrokselle Oulangan kansallispuistossa sekä myös Rukan läheisyydessä sijaitsevalle Valtavaaralle. Ranuan eläinpuistosta puolestaan löydät erilaiset puiston eläimistä kertovat ääniopasteet niin talvi- kuin kesäkaudelle. Eläinpuiston ääniopasteista on myös lapsille omat versionsa. Tule siis matkailuinfoomme ja kysy lisää ääniopaskierroksesta. Palvelu on tarjolla kesäkuun alusta lähtien. Toivotan sinulle hyvää kesänjatkoa ja viihtyisää (tai pelo avaa?) käyntiä Paikanselässä! Mikko Muikku Projektipäällikkö Sallan kunta Vuokrattavana talo Pohjois-Sallassa Naruskan kylässä. Talo (6 henk.) + Aitta (2 henk.) Tiedustelut: , Ä, Terveempi olo - Iloisempi elo Sallatunturissa, Sallan liikuntakeskuksen yhteydessä. Hierontaa - Fysioterapiaa Ajanvaraus: Tuntsan Tunturilomat Oy Tuntsan Pubi Majoitus Naruskajärvellä, Tuntsan erämaassa sekä Sorsatunturilla. Metsästys, kalastus & eräretket Kullanhuuhdonta & kelkkasafarit Venäjän matkat Yhteystiedot: Naruska Puh , , fax Pienellä vaivalla ja kustannuksella hankit kartan jonka avulla löydät paremmin perille. Matkailu infosta kunnanvirastolta, majoitusliikkeiden vastaanotoista ja Poropuistosta voit ostaa Salla Osoite- ja virkistyskartan, joka ka aa koko Sallan alueen. Uusi ja rei iluokitusmerkinnöillä varuste u retkeilyreitti kar a, jota myydään infossa ja matkailuyrityksissä mahtuu vaikkapa taskuun ja on avuksi maastossa liiku aessa. Retkeilyrei ikartassa on maastoon merki yjen rei ien tiedot kirkonkylän ja tunturin alueelta. Jae avana on vuosi ain myös ilmaisia alueeseen lii yviä oppaita ja kar oja. Kannattaa poiketa palvelutiskeille kysymään. Maanmi auslaitoksen karttoja on saatavilla myös kaupoissa ja huoltoasemilla. TM Enemmän kuin kenkäkauppa Sallan keskustassa Jaanan Kenkä Meillä myös Palvelemme ma-pe 10-18, la RAVINTOLA ONNENKIRPPU Avoinna joka päivä Lounas arkisin TAKSI / BUSSI Reijo Virkkula Lenkkitie 64, Salla Kuljetukset Venäjälle Myös invakuljetukset Hotelli Takka-Valkea 68 paikkainen ravintola 46 vuodepaikkaa Kaikissa huoneissa: wc-suihku, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja väritelevisio Savukoskentie 1, Salla Puh Fax TEBOIL Salla Autohuolto J. Onkamo Ky Savukoskentie, Salla Avoinna ma - pe la su Huolto arkisin ma - pe Puh , fax Myytävänä myös kalastustarvikkeita. Kivoja vaatteita arkeen ja juhlaan kaikenikäisille naisille. Tervetuloa Putiikkiin! Kuusamontie 9, Sallan K-market Puolukan kulmassa. Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

8 8 S T A C R K ; A la Carte Ravintola Kiela ava iin vuonna 1988 kevätsesongille. Tuolloin asiakaspaikkoja oli 60. Jo alusta lähtien oli selvää, e ä halusimme tarjota korkeatasoista A la carte ruokaa. Asiakaskuntamme koostui pääosin meidän Tuvissa majoittuvista asiakkaista. Sallatunturin kehi yessä omistusmökkejä rakenne iin lisää, Hotelli Revontulen majoituskapasitee i kasvoi ja mekin rakensimme lisää omaa majoitustilaa. Hyvin pian ravintola kävi pieneksi ja vuonna 1992 Kiela laajenne iin nykyiseen kokoonsa; 165 asiakaspaikkaa yhdessä Papana Pupin ja Peli-Kurrin kanssa. Nyt seinät ovat pysyneet paikallaan, muuten ehostetaan hiukan ilme ä koko ajan. Tarkoituksenamme on kuitenkin säilyttää Kielan lämmin ja kotoinen ilmapiiri. toimitusjohtaja Kyösti Virkkula kertaa historiikkia. Kielan ensimmäisenä keittiömestarina toimi Gernot Bergmann. Siitä tämä kaikki alkoi. Yhdessä laadimme Kielan ensimmäisen A la carte listan. kertoo nykyinen kei iömestari Tero Vuolle. Joitain annoskokonaisuuksia on pysynyt muu umattomana listalla ihan alusta lähtien, esim. Tunturituvan Härkä, lämpimistä leivistä Tuntsalainen, Oskarin- ja Metsästäjänleipä ja tietenkin kestosuosikki Poronkäristys. Hieman eri variaatioina on koko ajan mukana ollut myös Poron Pippuripihvi ja Kielan Pihvi. Joitain asioita ei vain voi muu aa! Merki ävä asia meille on mahdollisuus käy ää lähialueen tuo eita ja raaka-aineita. Ihan omasta pitäjästä löytyy mm. puikulaperunat kuin tunnustusta saaneen Kursulaisen Leipomon tuo eet. Illalla tilaat, aamulla tuoreena kei iöllä! Myöskin hillat ja korvasienet ostetaan paikallisilta poimijoilta ja kuivaliha kuivataan oman ravintolan katolla. Ulkomaiset turistit arvuu elevat kilvan noiden tummien, roikkuvien kimpaleiden merkitystä; onpa niitä nukkuviksi lepakoiksikin veika u! naurahtaa Tero. Aika paljon ovat asiat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asiakaskunta on kansainvälistynyt, joka tuo mukanaan oman haasteensa. Pitää tuntea eri maiden ruokakul uureja ja palvelukielenä englanninkielen merkitys kasvaa koko ajan. Nykyisin asiakkaista yli puolet on ulkomaalaisia. Löytyy espanjalaisia, saksalaisia, englantilaisia, kreikkalaisia, venäläisiä ja tietenkin hollantilaisia. Heiltä on oppinut, e ä syöminen voi olla sosiaalinen ja hauska tapahtuma. Ei pelkästään ravinnon tankkaamista! Mu a on ollut hienoa huomata, e ä meidän vatitarjoilu sävähdy ää kaikkia kansallisuuksia. Se on mielestäni ainoa tarpeeksi arvokas tapa tarjoilla meidän kei iön tekemiä herkullisia annoksia. Ja kun ruokajuomaksi yhdessä valitaan ruokaan sopiva viini, ruokailusta tulee se illan kohokohta. Papana Pupissa, väli ömien ihmisten kohtaamispaikassa, Tanen Karaoket ovat saaneet lisäväriä. Paula Koivuniemen Aikuinen Nainen saa uusia ulo uvuuksia, kun sen laulaa hollantilainen mies antaumuksella ja suomenkielellä! Britit ovat myös innokkaita laulamaan ja osaavat viettää aikaa Pupissa, mistähän se johtuu? kyselee ravintolapäällikkö Mika Nordlund. Onpa Ravintola Kiela saanut tunnustusta hyvästä ruoastaan ihan kansallisella tasolla, kaikilla herroilla on nimi äin Chaîne des Rôtisseurs järjestön myöntämät käädyt muistu amassa tunnustuksesta. Mehän teemme ruokaa vaikka ulkona tulilla, mu a kanna aa kokeilla kuitenkin alkajaisiksi sisätiloissa Ravintola Kielassa. Kuva: Lapin Kansa

9 H - L Kesällä 2007 toteute iin ensimmäistä kertaa kahdeksan suoraa charterlentoa Amsterdamista Rovaniemelle. Yhteensä noilla lennoilla tuli noin 980 hollantilaista asiakasta eri puolille Lappia. Sallalla oli ratkaiseva merkitys lentojen onnistumisessa, sillä Sallan kunta hallinnoi jo viime vuonna Kesächarter hanke a, jonka avulla luotiin yhteistyöverkosto lappilaisten yritysten välille sekä toteute iin kesächarterlentojen koemarkkinointi. Tänä kesänä tavoi eena on 11 suoraa lentoa ja yöpymisvuorokau a Lapin alueella. Lennot saapuvat Amsterdamista Rovaniemelle lauantaisin toukokuun lopun ja elokuun alun välisenä aikana. Rovaniemen kentällä asiakkaat hyppäävät vuoka-autoihin, joilla he lähtevät eri kohteisiin Lapin alueella. Vali avana matkailijoilla on kaiken kaikkiaan 7 eri kiertomatkamahdollisuu a, joista osa ulo uu jopa Norjan ja Oulun läänin alueille. Sallan kunta hallinnoi vuosina Salla ja Lappi osana kansainvälistä matkailuverkostoa - hanke a, jonka tavoi eena on mm. tukea ja kehittää kesächartereiden jatkoa. Hanke saa rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta ja sen rahoi ajaviranomaistahona toimii Lapin lii o. Hankkeessa kehitetään kesächartereiden lisäksi myös Sallan kotimaan matkailua mm. tapahtumien, ne isivujen ja viestinnällisen ilmeen kehi ämisen kau a. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Paula Aspholm- Heimonen ja projektikoordinaa orina Bart Braafhart. Kiinteistönhallinta Tapio Peltoperä LKV Jalluntie 2, Salla LOMATÄHDET HolidayStars 9 LAPIN HULLUUS Mitä se on? - Tule ja koe! LEVI - alppitalot menopaikkojen ytimessä YLLÄS - rikkomaton rauha poronkuseman päässä tunturista SAARISELKÄ - murtsikkaunelmaa kelopirteissä SALLA - näköalaikkuna suoraan rinteeseen Kiinteistönvälitys Kaupanvahvistukset Arviointityöt Salla Ski Resort - ainoa lajiaan! Salla Ski Resort on monipuolinen ja kompakti paketti. Perheet, lautailijat ja New School -laskijat nauttivat sinisistä itärinteistä ja punaisista eturinteistä sekä Snow Parkista. Experteille riittää takamaastoa ja esimerkiksi pujottelurinne, jonka haasteista kertoo sekin, että alppimaajoukkueet käyttävät sitä harjoittelupaikkanaan. Lasten oma rinne on turvallisesti eturinteen alaosassa Keloravintolan pihapiirissä. Samalla alueella on rinnepalvelutalo, josta löytyy kaikenlaiseen lumella liikkumiseen erikoistunut välinevuokraamo ja -huolto sekä kaikki lumilajit taitava hiihtokoulu. Saman katon alla on myös Ski Shop ja Cafe Corner. Ala-asemalta on kävelymatka hiihtokeskuksen ravintoloihin ja useimpiin majoituspaikkoihin. Tervetuloa aitoon tunturiin! Kelopirtintie 1, Salla. Puh , fax , Hissiliput Hissilippuja ja ladattavia Key Cardeja voit ostaa rinnepalvelutalosta. Tarkemmat tiedot hissilipuista, hinnoista yms. löydät osoitteesta Vuokrauspalvelut Rinnepalvelutalon vuokraamosta voit vuokrata lumilaudat, lasketteluvälineet, telemark- tai murtomaasukset sekä lumikengät. Myös hiihdonopettajat, Cafe Corner sekä suksi- ja lautahuolto löytyvät saman katon alta. Käytössäsi on myös langaton verkkoyhteys ja asiakaspääte. Rinnepalvelutalo on avoinna hissien aukioloaikoina. Ski Shop Monipuolistuneen Ski Shopin vaikoimasta löytyy hankittavaa lasketteluasusta suksitai lautasettiin. Huippumerkeistä edustettuina mm. Tierra, Elan, Bolle, Nordica, Dainese, Hestra, Kneissl, Houdini, Dragon, Buff, Uvex ja Graft sekä Holmenkol. Salla Ski Resort -hiihtokoulu Sallan hiihtokoulu on Suomen Hiihdonopettajat ry:n suosittelema Werneri hiihtokoulu. Opetusta annetaan lasketteluun, maastohiihtoon, lumilautailuun ja telemarkiin. Opetuksen aikana hissinousut ovat ilmaisia. Innostavaa ja turvallista opetusta on tarjolla joka päivä. Varaa opetus joko soittamalla tai käymällä rinnepalvelutalossa.

Mieland Designia Lapin ihmisistä ja ilmiöistä

Mieland Designia Lapin ihmisistä ja ilmiöistä 1 Alla auringon, paikka muuan on paikka, jota unhoi aa en saata. Suojaan tunturin, laakson varjoihin jää pieni pala laajaa Lapin maata. Päivä lämmi ää, sulaa lammen jää Huuto kiirii laaksoon hiljaiseen.

Lisätiedot

Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta!

Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta! 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Tervetuloa viettämään Sallapäivää 19.7.2007 ja juhlimaan Sallan 150-vuotistaivalta! Salla 150v. juhlavuoden pääjuhlaa vietetään Sallapäivänä. Tuona päivänä Sallan kunta kutsuu

Lisätiedot

Sallan tiedotuslehti 1-2009

Sallan tiedotuslehti 1-2009 Sallan tiedotuslehti 1-2009 www.salla.fi LASKIAINEN Mäki tuo Liinaharjun oiva on meille pienille sopivan loiva Mukaan otettiin kelkat, pulkat ja sukset Ilman täyttää riemunkiljahdukset Pian jo täyttyy

Lisätiedot

www.paljakka.fi Puh. (08) 755 120

www.paljakka.fi Puh. (08) 755 120 1 2 UUTISET Paljakan suuntaviivat 2015 Laskettelu on alueen ykköstuote jatkossakin Keväällä 2008 valmistuneen Paljakka 2015 Master Plan -kehittämissuunnitelman toteutus on lähtenyt ripeästi käyntiin. Suunnitelmassa

Lisätiedot

Saariselkä. Tinjan eko-hauretket hukkateille. Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008

Saariselkä. Tinjan eko-hauretket hukkateille. Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008 Ota mukaasi! TAMMI- HELMI 2008 Uusi striitti Iisakille Mikä on in Raid tuli vuotsoon Näe Inarin uusi ilme Uusi isäntä Kylpylään Tinjan eko-hauretket hukkateille 2 Tammikuu Pohjoisen tapahtumia 18.-20.

Lisätiedot

Rakastavaisia tunturissa. Lumikenkäily. Maailmancupiin. on hittilaji. valmistaudutaan huolella. Numero 16 syksy 2011. Official Partners of Levi

Rakastavaisia tunturissa. Lumikenkäily. Maailmancupiin. on hittilaji. valmistaudutaan huolella. Numero 16 syksy 2011. Official Partners of Levi Numero 16 syksy 2011 Maailmancupiin valmistaudutaan huolella Rakastavaisia tunturissa Lumikenkäily on hittilaji Official Partners of Levi Media Partners We love to entertain you Ohjelmatiedot osoitteesta:

Lisätiedot

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013

Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf Jäsenlehti 1/2013 Laukaan Peurunkagolf 1 LPG 1/2013 24. vuosikerta Tässä lehdessä Peurunkagolf............................ 2 Kohtaamisia............................. 7 Toimikunnat.............................

Lisätiedot

и на русском языке стр. 15-19

и на русском языке стр. 15-19 Sallan tiedotuslehti 2 / 2012 Информационная газета муниципалитета Салла www.salla.fi/kotosallalehti и на русском языке стр. 15-19 Salla-päivän ohjelma sivu 4 Perho- ja Metsoleireiltä hyödyllisiä taitoja

Lisätiedot

lasketaan! Näin Levillä Kevään tapahtumatärpit Grooving High Allstars loihtii bileet Lemmikin kanssa reissussa tule ja tutustu! FB-kyselyn tulokset:

lasketaan! Näin Levillä Kevään tapahtumatärpit Grooving High Allstars loihtii bileet Lemmikin kanssa reissussa tule ja tutustu! FB-kyselyn tulokset: juhlanumero Numero 20 kevät 2013 FB-kyselyn tulokset: Näin Levillä lasketaan! Levi Official Partnerit 09 / 2012 Kevään tapahtumatärpit tule ja tutustu! Lemmikin kanssa reissussa Grooving High Allstars

Lisätiedot

nyt! Saariselkä Ota mukaasi!

nyt! Saariselkä Ota mukaasi! Ota mukaasi! Saariselkä nyt! Marras-joulukuu 2009 Kieppi uusiutui Tapio Wirkkala Hyvää Nesteellä Kaamosjazz Herkkupöytä Juttua karhusta Souvareilta joululevy Saariselän Pyhän Paavalin Kappeli Ohjelmat

Lisätiedot

Lapin Sydämessä 2013

Lapin Sydämessä 2013 Lapin Sydämessä 2013 Sisällys Kokeile ensin vuosi... 3 Pyhä-Luoston asuinalue sulautuu luontoon... 4 Monitoiminainen Kairalasta... 6 Kahvila kirjojen juurella... 7 Painu suolle!... 8 Luontokeskus on myös

Lisätiedot

www.kotosalla.kuolajarvi.fi

www.kotosalla.kuolajarvi.fi 1 www.kotosalla.kuolajarvi.fi Seimen keskellä valo hohtaa, Joulun lämpöön se meidät johtaa. 2 Pääkirjoitus Kulkee kuin kuningas, vaeltaa kuin valtaherra arvoitus tunnetaan eri puolilla Suomea. Kuka on

Lisätiedot

Kuvat: Kauko Kellokumpu VALON AIKA

Kuvat: Kauko Kellokumpu VALON AIKA VALON AIKA Muuttolinnut palaavat luoksemme taas ei haittaa vaikka pakkanen on ja hanki maas Lintujen laulussa päiväkin kirkastuu Aurinko kun ylpeänä levoltaan esiin astuu Niinpä myös ihminen valon myötä

Lisätiedot

Millainen on Sallan tulevaisuus?

Millainen on Sallan tulevaisuus? Millainen on Sallan tulevaisuus? Erityisesti epävarmoina aikoina tarvitaan suunnitelmia selviytymiseksi Viime aikoihin saakka maailma Sallan kunnankin ympärillä on ollut suhteellisen yksinkertainen, ja

Lisätiedot

NEWS. Syksy. Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona. Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri

NEWS. Syksy. Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona. Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri Syksy NEWS 2009 Syyslomalla liikutaan sisällä ja ulkona Tahko valmistautuu jo talveen Mukana syksyn tapahtumakalenteri 2.com TahkoNews - syksy 2009 Pääkirjoitus Tahko-Chalet Oy:n kuulumisia Tahko-Chalet

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Sallan tiedotuslehti 6-2010/1-2011. Missä on sinun sielunmaisemasi? MaMy

Pääkirjoitus. Sallan tiedotuslehti 6-2010/1-2011. Missä on sinun sielunmaisemasi? MaMy Missä on sinun sielunmaisemasi? Pääkirjoitus Mitä vanhemmaksi tulee sitä enemmän alkaa näköjään muistella lähtöruutuaan. Yhä enemmän ymmärrän 87-vuotiasta äitiäni, joka käy päivittäin ajatuksissaan ja

Lisätiedot

Saariselkä. Ota mukaasi! nyt! Huhtikuu 2010 UUTTA! Katso ilmoituksemme sivulta 15.

Saariselkä. Ota mukaasi! nyt! Huhtikuu 2010 UUTTA! Katso ilmoituksemme sivulta 15. Ota mukaasi! Saariselkä Huhtikuu 2010 nyt! Saariselän huippukuntoiset rinteet SkiBussilla Pulkalla tunturista alas Hiihtokoulu 0400 683 968 Test Centerissä Aukioloajat UUTTA! Iltamäki 016 668 882 www.saariselkä.fi

Lisätiedot

SALLA POSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE

SALLA POSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE 10.6.2010-31.8.2010 Kesällä kerran SALLA OSIO KUUSAMO TAIVALKOSKI SYÖTE Ajankohtaista tietoa kesämatkailusta 2 Suosittu kuvauskohde. Oulangan kansallispuistossa sijaitseva Kiutaköngäs sijaitsee maan suosituimman

Lisätiedot

Luonto lumoaa Sallassa...

Luonto lumoaa Sallassa... 1 Luonto lumoaa Sallassa... www.kotosalla.kuolajarvi.fi Kuvat: Bart Braa art 2 Pääkirjoitus Takana on odotusten kesä; koko kesän säätiedotukset lupasivat sään lämpenevän ja auringon kohta lämmi ävän, mu

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Squash tarjoaa paitsi hauskan harrastuksen myös luvan nau a elämästä oman mielen mukaan ja kaiken lisäksi hyvässä seurassa.

Pääkirjoitus. Squash tarjoaa paitsi hauskan harrastuksen myös luvan nau a elämästä oman mielen mukaan ja kaiken lisäksi hyvässä seurassa. Pääkirjoitus Squash tarjoaa paitsi hauskan harrastuksen myös luvan nau a elämästä oman mielen mukaan ja kaiken lisäksi hyvässä seurassa. Siksi squashissa kanna aisi harkita rennon kesäkauden perustamista

Lisätiedot

LIVON SANOMAT Nro 3/2007

LIVON SANOMAT Nro 3/2007 LIVON SANOMAT Nro 3/2007 Irtonumero 7,00 Sisällys Kyläpäällikön terveiset...3 Livokas ry:n tiedot...4 Maaseudun hanketuet...5 Kesäeläimet...6 Metsästysseuran kuulumisia...7 Tietotekniset koulutukset kylillä

Lisätiedot

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU matkailu MEKin asiakaslehti 3 2010 silmä MAKUJA suomalaisesta metsästä matkailu silmä Sisältö Pääkirjoitus: Hyvä palvelukokemus...3 Silmäiltyä...4

Lisätiedot

3kysymystä. Villa Felixissä jätät jäähyväiset kiireelle 50+ paikka saaristossa satsaa ikääntyneisiin

3kysymystä. Villa Felixissä jätät jäähyväiset kiireelle 50+ paikka saaristossa satsaa ikääntyneisiin MEKin ASIAKASLEHTI 1 2012 Potentiaalinen hiljaisuus Miten se tuotteistetaan matkailun käyttöön? Mitä Suomesta puhutaan? Sosiaalista mediaa kuuntelemalla oppii itsestään Villa Felixissä jätät jäähyväiset

Lisätiedot

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA KESÄLEHTI TOUKOKUU

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA KESÄLEHTI TOUKOKUU KESÄINEN SYÖTE -LEHDEN JULKAISEMA KESÄLEHTI Tervetuloa Pudasjärvelle ja Syötteelle! s.2 Kesämatkailu Syötteellä kehittymässä myönteiseen suuntaan s. 3 Taivalkosken sivut 8-12 Kesäpilikki s. 16 Jyrkkäkosken

Lisätiedot

Kursussa poltetaan maata

Kursussa poltetaan maata Sallan tiedotuslehti 2 / 2015 www.salla.fi/kotosallalehti Kesätöissä Sallan kunnalle Karhunkierros 60 vuotta Kursussa poltetaan maata Isäntä Matin museo 10 vuotta Kukkahoroskooppi kesäksi sivu 3 sivut

Lisätiedot

Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki

Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki T A L V I 2 0 0 6 K E S Ä 2 0 0 7 Saariselkä - Ivalo - Inari - Utsjoki www.saariselka.fi www.inarilapland.org SISÄLLYS Saariselkäkutsuu kokemaan todellisen Lapin tunnelman Ensilumi aloittaa talvikauden

Lisätiedot

Ota mukaasi! nyt! Kesä 2010. Lounasta pohjoisessa. Kultamuistelu Tankavaarasta. Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia. Hansin aamuseremonia

Ota mukaasi! nyt! Kesä 2010. Lounasta pohjoisessa. Kultamuistelu Tankavaarasta. Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia. Hansin aamuseremonia Ota mukaasi! Lounasta pohjoisessa Kesä 200 Kultamuistelu Tankavaarasta Hansin aamuseremonia Parhaita palveluja, tuotteita ja tarjouksia Verkkoliite ilmoituksineen osoitteessa www.saariselka.net KESÄ 200

Lisätiedot

Kaunotar ja kulkuri. Taivaan maaginen. Maailmancup katseet kohti Levi Blackia. kaunistuvat yhdessä! Asuuko sinussakin

Kaunotar ja kulkuri. Taivaan maaginen. Maailmancup katseet kohti Levi Blackia. kaunistuvat yhdessä! Asuuko sinussakin Numero 19 syksy 2012 Kaunotar ja kulkuri kaunistuvat yhdessä! Taivaan maaginen Levi Official Partnerit 07 / 2012 värisirkus Asuuko sinussakin Maailmancup katseet kohti Levi Blackia Eläköön talvi, urheilu

Lisätiedot

Julkaisija: Sodankylän kunta Taitto: Hankimainos Paino: Erweko Oy

Julkaisija: Sodankylän kunta Taitto: Hankimainos Paino: Erweko Oy Kiitokset kuvista kuuluvat: A La Carte Lapland, Aurora House Revontulikota Pohjan Kruunu, Henna Koskinen/Luostolan Hevostila, Hotel Kakslauttanen, Jaana Rannikko, Jari Haavisto, Jarmo Sokero, Jukka Lindfors,

Lisätiedot

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO

SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO Nro 3 Maaliskuu 2012 ISSN 1796-8313 www.rautalampilehti.fi 5. vuosikerta SUONENJOKI - KONNEVESI - RAUTALAMPI - VESANTO - TERVO 3 Ratsastuskeskuksella uusia tuulia 4 Koivuranta täyttää 90 vuotta 7 Rakennuslandia

Lisätiedot