S - N SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ. tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S - N SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ. tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa."

Transkriptio

1 Erämaan Salla 1 S - N H S R Ylhäällä Paavo-hirvas rykimäaikaan......ja rykimäajan jälkeen! Sallan matkailun kehitys alkuvuonna 2008 on ollut eri äin myönteistä. Rekisteröidyt vuorokaudet ovat lisääntyneet tammi-helmikuussa 2008 n. 32 %:lla, mikä edustaa huippua Lapin läänin muihin matkailukeskuksiin verra una. Syitä tähän myönteiseen kehitykseen on etsi ävä viime vuosina systemaa isesta Sallan matkailun kehittämisestä. Vuonna 2007 avatulla Revontuli kylpylällä on ollut merki ävä vaikutus majoitusvuorokausien kehitykseen, mu a myös Sallan yleisen tunne avuuden lisääntymisellä on ollut myönteinen merkitys. Matkalle Sallaan ry:n toiminta on tässä suhteessa ollut menestyksellistä, sillä Sallan tunne avuus on kansainvälisesti ja Suomessa lisääntynyt, mikä on helpo anut Sallan matkailun markkinointia kotimaahan ja ulkomaille. Sallaan tulevista matkailijoista n. 30 % on ulkomaalaisia ja nimenomaan ulkomaalaisten osuus on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt. Erityisesti voimakasta tämä kehitys on ollut venäläisten ja bri ien osalta. Joulukuussa 2007 suorite ujen yrityskauppojen johdosta on odote avissa myös Sallatunturin pääyrityksen osalta myönteistä kehitystä ja investointien jatkuminen Sallatunturissa myös tulevaisuudessa. Kuluneen vuoden aikana Sallatunturin kiinteistökauppa on ollut erityisen voimakasta ja Sallan kunta on yksistään vuoden 2008 alussa myynyt selvästi enemmän rakennuspaikkoja kuin edellisenä vuonna yhteensä. Kesän 2008 aikana on odote avissa useiden jo suunni elussa olevien investointikohteiden käynnistymisiä Sallatunturin alueella. Jo usean vuoden aikana suunni eilla olleen Pan Parks matkailukeskuksen toteutuminen on lähempänä kuin koskaan, sillä odote avissa on, e ä hanke käynnistyisi syksyllä Hanke sijoi uu Poropuiston yhteyteen Sallatunturin matkailukeskuksen alueelle, mikä tuo lisäarvoa Sallatunturin alueelle sekä tukee muiden alueella toimivien yritysten toimintaa. Sallan kunnan hallinnoima EUosarahoi einen matkailuhanke, Salla ja Lappi osana kansainvälistä matkailuverkostoa, on käynnistynyt alkuvuonna Hankkeen tavoi eena on jatkaa Sallan myönteisiä matkailun kehi ämistoimenpiteitä vuoteen 2009 asti kestävällä hankkeella. Hankkeella tiedotetaan Sallan uudesta imagosta sekä kehitetään mm. Sallan viestinnällistä ilme ä, verkkosivustoa sekä suoraa charterlentotoimintaa Hollannista Lappiin. Myös alkuvuonna 2008 hyväksytyn 2020 kehi ämisohjelmassa esite yjä toimenpiteitä tullaan toteu amaan. Sallassa, Pekka Huhtala hallinto- ja elinkeinojohtaja Syksyn saapuessa metsän siimeksestä kaikuva, yskimistäkin ehkä hieman muistu ava, hirvaiden eli urosporojen ääntely saa aa aiheu aa ihmetystä ohikulkijassa. Kyseessä ei kuitenkaan ole syksyinen porojen flunssaepidemia vaan porojen kiima-aika, jota Rykimäksikin kutsutaan. Usein sanotaan, e ä ihmisten hormonit alkavat hyrrätä keväisin, mu a poroilla tämä tapahtuu syys-marraskuussa. Hirvaat kokoavat itselleen rykimähaaremeita ja ovat välillä hyvinkin mustasukkaisia puolisoistaan. Väl ämä ä ei kannata Ma i Meikäläisenkään Rykimäaikaan ainakaan tieten tahtoen kävellä keskelle rykimätokkaa. Poro, kun ei voi väl ämä ä tietää Matin mieltymyksiä ty öystävän suhteen ja saa aapi antaa hormonihuuruissaan Matille äkkilähdöt haaremistaan. Hirvaaksi mielii varmaan monen Matin mieli, mu a rykimäajan pääty yä hirvaan kohtalo on usein ankara. Rykimäaikaan hirvas keski yy täysin no siihen rykimiseen, eikä muista edes kaikin ajoin syödä. Lopputuloksena on rykimäajan pää yessä laihtunut ja voimaton urosporo, joka vielä kaiken lisäksi joutuu luopumaan sarvistaan talvea vasten. Siinä vaiheessa alkaakin akkavalta jyrätä. Vaatimet eli naarasporot pitävät sarvensa aina keväiseen vasojen syntymään saakka, jolloin heillä on talvisin ylivalta mm. parhaita ruokapaikkoja vallatessa. Sallassa on jo kymmenen vuo a takaperin järjeste y porojen rykimäajan kunniaksi syksyinen tapahtuma, jota kutsutaan Rykimäviikoksi. Vuosien varrella tapahtuma ehti hiipua, mu a tänä syksynä tapahtuma palaa Sallaan entistä ehompana. Keskellä parasta ruska-aikaa eli viikolla 37 Sallan Rykimäviikko esi äytyy hyvinvointiteemalla, jo a ne hirvaatkaan eivät täysin näive yisi rykimän tuiskeessa. Luvassa on tapahtumatäyteinen viikko, johon sisältyy henkistä ja fyysistä hyvinvointia mm. Rykimän Kaihoiltamien ja hyvinvointiseminaarin muodossa. Tervetuloa Rykimään ! Pages in english SALLAN MATKAILU MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ Kuva: Bart Braa art

2 2 S 2008 Tilastokeskuksen majoitustilastojen perusteella Salla oli selvästi eniten kasvanut lappilainen matkailukeskus tammi-maaliskuussa Rekisteröityjen majoitusvuorokausien määrä kasvoi Sallassa yhteensä 35,2 % viime vuoden tammi-maaliskuusta. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 37,1 % ja kotimaisten yöpymisten 34,4 %. Ulkomaisista asiakasryhmistä kasvoi etenkin englantilaisten matkailijoiden määrä, mu a myös saksalaisten ja hollantilaisten rekisteröidyt yöpymiset nousivat edellisvuodesta. Koko Lapin läänin alueen majoituskasvu oli 11,3 %, koko Suomen rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kasvun ollessa 7,4 %. Lähes kaikki Lapin keskukset kasva ivat majoitusvuorokausiensa määrää. Esimerkiksi Levin kasvuprosen i oli 20,8 %,Ylläksen 15,2 %, ja Pyhä- Luoston 15,2 %. Muista Suomen keskuksista Pudasjärvi (Iso-Syöte) kasvoi 33,6 %, Vuoka i 24,3 % ja Kuusamo (Ruka) 14 %. Matkailuelinkeinon kehi yminen on muutenkin havai avissa Sallassa. Ton ikauppa Sallatunturin alueella on lisääntynyt alkuvuoden aikana merki ävästi. Kasvulla on ollut positiivinen vaikutus myös matkailuyritysten ja vähi äiskaupan liikevaihtoon. Syksyllä 2007 valmistuneen Sallatunturi kehi ämisohjelman tavoi eena on kolminkertaistaa niin majoitusvuorokausien, vuodepaikkojen kuin myös matkailutulon määrä vuoteen 2020 mennessä. Tavoi eiden toteu amiseksi alueella on käynnistynyt kotimaisia ja kansainvälisiä matkailun kehi ämishankkeita. Kasvavaan kysyntään lii yen uusimpana toimenpiteenä suunnitellaan rinnekapasiteetin lisäystä, joka toteutettaisiin Ison Pyhätunturin alueelle. Sallan kunnanhallitus on pää änyt käynnistää pidetyssä kokouksessaan suunni eluprosessin Natura-arviointeineen ja yleiskaavan osi aisine muutoksineen Ison Pyhätunturin käy ööno amiseksi hiihtokeskuksen laske elurinteiksi. Lähde: Tilastokeskus, majoitustilastot. S Euroopan viimeinen suuri koskematon erämaa seisoo hiljaisena, aivan kuten se on tehnyt miljoonia vuosia. Jossain siellä le osoiden, tuntureiden, lähteiden, tunturipurojen, hiljaisten honkametsien ja sankkojen kuusikoiden takana kohoaa tunturi, ja sen kainalossa lämmin valopilkku, hyvää elämää huokuva, seikkailijoiden, nautiskelijoiden, hiihtäjien, vaeltajien kansoi ama erämaakylä. Lämmin, idyllinen ja turvallinen kotipesä, joka tarjoaa mukavuudet, palvelut ja pehmeän sängyn seikkailujen välillä. Se on oma maailmansa, joka kaikesta mukavuudesta huolima a hengi ää erämaan kanssa samaan tahtiin. Maailman hiihdon alkukoti, suomalaisen alppihiihdon syntypaikka, talvisodan ankarien taisteluiden näy ämö. Aitojen elämysten keskus, jossa moni sydän on jäänyt erämaihin, koskien rannoille, alppitasoisiin rinteisiin. Paikka, jossa luonto ei ole huvipuisto, eikä eksotiikka muovia matkamuistomyymälän hyllyllä. Salla - erämaassa Lähde: Tequila Helsinki, Sallan bränditarina Kukkakauppa Illusia leikko- ja ruukkukukkia lahjatavaroita kesäkukkia kukkienvälitystä Kuusamontie 16, Salla , AINA EDULLISTA MUOTIA! SALLAN VAATE Kuusamontie 7, SALLA Monipuolinen ruokakauppa palveluksessasi Sallan keskustassa EDULLISIA OSTOKSIA JOKA PÄIVÄ! Aukioloajat: ma-pe 8-21, la 8-18, su Kuusamontie 9, Salla puh fax Uunilämpöiset kiviarinarieskat meiltä! LIIKENNE PELTOPERÄ OY TILAUS- JA LINJALIIKENNE P , Ihminen haluaa olla terve ja elää täysipainoista elämää! Ihminen haluaa tietää mitä jännittävää on vielä edessä! Tervetuloa Sallan apteekkiin! Palvelemme ma-pe la Myllytie 3, Salla, puh , fax Sallan Tunturitaksi Kurvinen Timo Tilataksi 1+8 hlöä Kuljetuksia Sallatunturin ja Sallan kunnan alueella. Myös kuljetukset Venäjälle usean vuoden kokemuksella. Sallan Rautatori Oy Tane Kessu Kalevi Kuusamontie 23, Salla Puh , fax

3 P R 3 Poropuiston päärakennuksessa ei voi aavistaa kuinka kaunista ja monipuolista maisemaa löytyy jo sadan metrin kävelyn jälkeen. Aluelippu Aluelippu maksaa 7,50 henkilöltä ja perheen mukana olevat lapset pääsee ilmaiseksi. Lipun oston yhteydessä saa tarkempaa tietoa miten alue kanna aa kiertää. Reitin on rakennettu lenkkarikelpoisiksi ja avataan kun lumi on sulanut. Perusrei i on joko kolme tai viisi kilometriä. Puiston alueella ehdo omia suosikkeja kesän aikana on vapaana liikkuvat vasat. Useimmiten syntyy myös valkoisia vasoja, jotka on helppo huomata maastosta. Vaatimet on niin kesyjä ja to uneita ihmisiin, e ä poroja pääsee katsomaan hyvinkin läheltä. Kassalla myös tiedetään tarkemmin missä porot milloinkin parhaiten viihtyy. Kalastuksesta hääjärjestelyihin Varsinaisen poronhoitoalueen lisäksi poropuiston alueelta löytyy Tammukkalammen kalastus-, kotakylä- ja rantasauna-alue. Tammukkalampeen istutetaan kirjolohia ja siinä on myös luontaista siika kantaa. Rannalle rakennetuilta laitureilta tai veneestä on mukava kokeilla kalaonneaan. Kalastusluvat saat Poropuistosta. Rantasaunan läheisyydessä on Tähtitaivaskota, jossa järjestetään tilauksesta erilaisia juhlia. Erityisesti juhlajärjestäjät ja vieraat ovat pitäneet rauhallisesta ja kauniista maisemasta. Kota on syrjässä maanteiltä, eikä siellä ole satunnaisia ohikulkijoita. Kodan isossa tulisijassa porisee käristys ka ila ja veneeseen katetut herkut maistuvat käristystä ennen. Seikkailua Poropuiston päärakennuksen läheisyydessä on Upinlammen seikkailurata, jota voi käyttää omin päin tai opaste una. Upinlammella on paikallisen taideseuran rakentamia ympäristötaide teoksia ja telineitä seikkailua varten. Kodassa voi vielä keitellä kahvit avotulella. Korkea yli, matala ali Kuvat Bart Braa art Ei saa tippua Tule piipahtamaan! Poroja katsomaan, luontonäyttelyyn, taidenäyttelyyn, luonto- ja taidepoluille, poron vasoja katsomaan, matkamuistoostoksille, kahville... Pysähdy päiväksi! Kanoottiretkelle, kirkkoveneretkelle, Tähtitaivaskotaan illalliselle, vaellukselle, seikkailemaan, metsästämään, kalastamaan... Sinut toivottaa tervetulleeksi SALLAN POROPUISTO Avoinna joka päivä p Korkeuseroja

4 4 KIIRE KATOAA KAIRASSA Aika on monesti kortilla tämän päivän ihmisillä. Ihminen on tavoite avasti lähes tulkoon 24 tuntia vuorokaudessa, kun kännykällä ihmisen tavoi aa puhelinsoi ojen lisäksi niin tekstiviestein kuin sähköpostillakin. Ainaista kiire ä ja joka paikasta tavoite avuu a vastaan taistelee sallalainen ohjelmapalveluyritys Kola Extreme Safaris. Yritys haluaa tarjota ainutlaatuisia palveluita kaikille, mutta varsinkin yritysasiakkaille, joille täydellinen irtio o arjesta on monesti melkein mahdotonta. Niin kauan kuin kuuluvuu a on, ei moni raaski lai aa puhelintaan pois päältä ja on näin työasioissa kiinni, toteaa Kola Extremen opas Viljo Vilkki Iivari. Eräälläkin safarilla kiinalainen yritysjohtaja soi i jok ikisellä tauolla ainakin yhden työpuhelun ellei useamman. Siinä jäi moni maisema sisäistämättä ja irtio o arjesta saama a, kun koko ajan hoiteli työasioita, jatkaa Vilkki. Erämaan kiiree ömyy ä Kola Extreme Safaris on tuntuvasti lisännyt juuri yrityksille suuntautuvaa markkinointiaan. Yrityksen myyntipäällikkö Sirpa Eskola on reissannut alkutalvesta lähtien Oulun ja Helsingin lisäksi useilla eri paikkakunnilla viemässä erämaan sanomaa eri yritysten edustajille. Meidät on ote u joka paikassa eri äin lämpimästi vastaan, kertoo Sirpa Eskola. Monet yritykset ovat kolunneet Lapin isoja hiihtokeskuksia, mu a nyt kaivataan jotain uu a. Isot hiihtokeskukset alkavat olla kuin pieniä kaupunkeja, jotka eivät kohta juurikaan poikkea tarjonnallaan asiakkaiden kotikaupungeista. Me haluamme viedä asiakkaan todelliseen erämaahan ja tarjota unohtuma omia elämyksiä. Me haluamme tarjota asiakkaalle aikaa, koska se on nykyään niin vähäistä. Asiakkaalle tulee tunne e ei ole kiire minnekään ja siihen me juuri pyrimme, kitey ää Sirpa Eskola. Safareita joka lähtöön Kola Extreme Safariksen tarjontaan kuuluvat moo orikelkka-, mönkijä-, metsästys- ja kalastussafarit, joista kaikkia muita paitsi metsästyssafareita tehdään Suomen lisäksi myös Venäjälle. Yrityksen toimitusjohtaja Reijo Iivari teki ensimmäinen moo orikelkkasafarinsa Venäjälle jo 20 vuo a si en, joten kokemusta rajan takana liikkumisesta on reilusti. Suurin osa ohjelmista on useamman päivän kestoisia, mu a myös lyhyempiäkin irtio oja arjesta on tarjolla. Moo orikelkka- ja mönkijäsafareilla päivänajomatka vaihtelee lyhyemmästä aina 200 km asti. Pitkistä ajomatkoista huolima a melkein jokaiselle safarille osallistuu asiakkaita, joilla ei ole aiempaa ajokokemusta. Tahti määräytyy porukan taitojen mukaan ja kiire ei todellakaan ole mihinkään, joten matkalla ehtii hyvin pysähtyä vaikka vain maisemia katselemaan, sanoo Viljo Iivari. Talvisafareihin voidaan lii ää myös monenlaista muuta ohjelmaa, kuten koira- ja porosafareita sekä pilkintää, joita on tarjolla niin Sallassa kuin muuallakin Lapissa. Pilkille pääsee myös Venäjän safareilla. Kesäohjelmissa voidaan yhdistellä sekä kalastusta e ä mönkijöitä, ja tietenkin myös monia muita kesäaktivitee eja. Venäjällä on mahdollisuus kokea ympäri vuoden myös paikallisten laulu- ja tanssiesityksiä. Ken älammen Eräkeskus Kola Extreme Safariksen käytössä on myös Sallan Naruskalla sijaitseva Ken älammen Eräkeskus. Eräkeskus on ympäri vuoden erinomainen paikka meidän aktiviteeteille. Siellä kuuluvuus on lähes olematonta, joten kännykät eivät paljon pirisi ja sehän meille sopii hyvin, toteaa Sirpa Eskola. Eräkeskus sijaitsee 75 km päässä Sallan kirkonkylältä ja sijaitsee vain muutamien kilometrien päästä rajavyöhykkeeltä. Varsinkin ulkomaalaisten kohdalla se tuo oman lisänsä safarin aikana koe uihin kokemuksiin. Eräkeskuksen massiivisten hirsiseinien sisälle majoittuu isompikin ryhmä. Vuokraamme Eräkeskusta myös yksityisille. Vuosien aikana siellä on viete y yhdet jos toisetkin syntymäpäivät, häät sekä muita juhlia, kertoo Sirpa Eskola ja lopuksi toivo aa kaikki lämpimästi tervetulleeksi kokemaan erämaan elämyksiä! Teksti ja kuvat Kola Extreme Safaris SALLAN AUTOHUOLTO KY Avoinna: Ma-pe La Su Autohuolto: Ma-pe Kalastuslupien myynti Savukoskentie Salla Puh tai TUNNEELÄMYS ERÄMAASSA Kahvila-Pizzeria Sallan keskustassa. Tarjolla myös kotiruokalounas. AVOINNA: MA-PE LA SU AKKAVAARA Myllytie 1, Salla Puh

5 5 R Revontulen kesä käynnistyy uusien tuulien puhaltaessa, kunhan toukokuussa on lomailtu ja kerä y voimia kesän koitoksiin. Vuodesta 1994 ovat Hotelli Revontuli ja siihen lii yvät liiketoiminnat olleet Sallan Tunturipalvelut Oy:n käsissä. Joulukuussa 2007 Holiday Club Resorts Oy osti Sallan Tunturipalvelut Oy:n koko osakekannan espanjalaiselta yhtiöltä takaisin. Samalla sovi iin järjestelyistä, joilla Sallan Tunturipalvelut Oy muu uu kiinteistöjen omistajaksi ja liiketoiminnat vuokrataan yhtiön ulkopuoliselle yritykselle. Tähän tarkoitukseen peruste iin uusi yhtiö, joka sai nimekseen Eri äin Sallainen Oy. Yrityksen perustajat ja omistajat ovat Marjo Kaisanlahti, vastuualueenaan ravintolatoiminta ja Jussi Seppänen, toimitusjohtajana. Toiminta alkaa uudella yrityksellä kesäkuun alusta. Kaikki toiminta tulee jatkumaan Kylpylähotelli Revontulen nimellä ja sama tu u henkilökunta siirtyy uuteen yritykseen eli siinä mielessä mikään ei muutu oleellisesti. Muuten si en uudistuksia tapahtuukin. Ensinnäkin Revontulen ravintolan kasvojenkohotus on jo aloite u. Arkkitehdille annetun ohjeistuksen pääviesti oli saada ravintolasalista viihtyisä, ikään kuin olohuoneen jatke, jossa voi pienissä ryhmissä tai kaksin vie ää iltaa intiimisti tai toisaalta nau ia hyvästä musiikista hyvän akustiikan parissa. Takkatulta, loosseja, nojatuoleja jne. Kei iössä parannellaan toimivuu a ja uusitaan konekantaa vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Ruokatarjonnassa tulemme edelleen tukeutumaan paikallisiin raaka-aineisiin poroon, hirveen, perunoihin, marjoihin, sieniin ja jne. Odotamme innolla, miten kalan tuo aminen Naruskalla käynnistyy. Ravintola on toiminnassa viimeistään heinäkuun alussa. Siihen saakka ravintolapalvelut toteutetaan Keloravintolassa. Kaupan toiminta nykyisessä kiinteistössä loppuu, mu a Revontulen remontin yhteydessä valmistuu hotellin tiloihin elintarvikekioski, josta matkailija ja miksei muutkin saavat sen perustarvikkeen hanki ua. Majoituspuolella käytössä on tietysti Hotelli Revontuli 26:lla huoneella ja alkuun 16 Tunturitähti huoneistoa ja Syyskuussa valmistuu 12 uu a huoneistoa, jotka ovat hiukan paranneltuja versioita edellisistä. Mahdollisesti toukokuussa käynnistyy vielä kahdeksan uu a huoneistoa, jolloin kokonaismäärä olisi 36 huoneistoa. Vanhimmat 16 huoneistoa muu uvat viikkoosakkeiksi kesällä. Eri äin Sallainen Oy hallinnoi myös viikkoosakkeiden siivous-, huolto- ja avainpalvelut, sekä vuokraa edelleen vuokra avaksi jäte yjä osakkeita. Kaikkiaan Sallassa on 96 viikko-osakehuoneistoa. Salla on Katinkullan jälkeen suurin kohde Suomessa. Kylpylä jatkaa toimintaansa normaalisti kesän ajan. Kesän ja syksyn ohjelmista tiedetään tässä vaiheessa, e ä Salla päivänä esiintyy Mira Sunnari ja syksyksi henkiin herätetyllä Rykimäviikolla Keloravintolassa on iltamat teemalla Rykimän Kaiho. Esiintyjinä ovat mm. Ninni Poijärvi- trio vahviste una Tokelalla, Timo Kiiskinen ja Tuure Kilpeläinen duo. Ja ehkä joku muu vielä. Näin kesään ja talveksi uudet kujeet. Revontulen vanha ja uusi isäntä Jussi Seppänen T Tällä palstalla tutustumme ihmisiin, jotka tekevät töitä Sallatunturilla. Tässä lehdessä esittelemme Rauni Ruokamon Hotelli Revontulesta. Rauni on työskennellyt tunturissa 9 vuo a ja siitä nykyisessä toimessaan myyntipäällikkönä viisi vuo a. Kun tunturi hiljenee asiakkaista Rauni pääsee oikein vauhtiin uuden kauden myynnissä ja organisoinnissa. Milloin työpäiväsi on onnistunut? Kun olen ollut tehokas, kauppa on käynyt ja olen saanut paljon aikaiseksi. Mitä muuta sinä voisit tehdä työksesi? Kyllä se täytyisi olla jotain samantapaista kuin nykyinen työni eli haluan tehdä työtä, missä saa organisoida ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Mistä olet kotoisin? Syntyisin Kemijärveltä, mu a vuodesta 1973 olen asunut lapsuuteni, nuoruuteni ja koko aikuisikäni opiskeluaikaani lukuun o ama a Sallassa, joten olen Sallalainen. Onko sinulla perhe? Kyllä minulla on kaksi tytärtä, Susanna 18 ja Johanna 16v.Elän parisuhteessa Jarmo Kivelän kanssa ja hänellä on kolme tytärtä. Lisäksi minulla on vielä vanhempani ja kolme sisarusta. Mitä teet työksesi? Työskentelen myyntitehtävissä Hotelli Revontulessa. Olen kuullut e ä pidät musiikista. Soiko autossasi iskelmät vai klassinen musiikki? Pitää paikkansa, pidän musiikista, mu a ei soi ainakaan klassinen vaan rock. Autossa tai kotona soitetusta menee kuitenkin edelle elävä musiikki ja suurimman vaikutuksen minuun on tehnyt Carlos Santana. Miten sinä ja tunturi kohtasi e? Tämä kohtaaminen tapahtui, kun Hotelli Revontulessa oli vastaano ovirkailijan paikka avoimena syksyllä v.2000, hain paikkaa, minut vali iin ja sillä tiellä olen edelleen. Mitä sinä harrastat? Kävelylenkkejä. Jäätkö eläkkeelle nykyisestä työstäsi? No huh, enpä ala arvuu elemaan. Mikä asia sinua harmi aa nyt eniten? Se, e ä nyt toukokuun 12. päivä ulkona on uusi lumi maassa. Harrastatko metsästystä ja kalastusta? No en kyllä metsästystä, joka on aivan liian miehinen laji minulle. Sen sijaan kalassa tykkään käydä Jarmon kanssa kesällä, oikein odotan jo kesää ja Tuntsalle pääsyä. Löytääkö sinut pururadalta? Kyllä kävelylenkki johtaa välillä myös pururadalle. Muu uuko ilmasto lämpimämmäksi vai ei? Kyllä se muu uu. Minne viet vieraasi Sallassa? Sallatunturin matkailukeskukseen ja patikoimaan Tuntsalle. Missä olet tai toivot olevasi viiden vuoden kulu ua? Sallassa toivo avasti lähdössä lomamatkalle. TM

6 6 Sallan ravintolat palvelevat kesällä: Onnenkirppu avoinna joka päivä (2.6. alkaen) Hautajärventie Salla Hotelli Revontuli Revontuli A la Carte remontti valmistuu heinäkuun alkuun, mistä alkaen keittiö avoinna joka päivä Revontulentie Salla Keloravintola Palvelee kesäkuussa avoinna 7.6. alkaen klo joka päivä Sallatunturi, Salla Ravintola Kiela/ Papana Pupi Kiela a la carte joka päivä (vko 25 alkaen), alkaen (17 20) Papana pupi joka päivä klo 23 asti (27.5. alkaen) Hangasjärventie 2, Salla Kahvila Pizzeria Akkavaara arkisin la su Myllytie 1, Salla Sallan Poropuisto Kahvila avoinna joka päivä (2.6. alkaen) Ruokapalveluita tilauksesta ryhmille Lappilainen kotailta viikko-ohjelman mukaisesti, ennakkovaraukset. Hautajärventie Salla Hotelli Takkavalkea ruokailut majoittujille päivittäin ryhmille ja yksityisille ruokailut tilauksesta Savukoskentie Salla Oikeudet muutoksiin pidätetään. Caravaanari - tuo matkailuvaunusi talveksi Sallatunturille erämaan rauhaan palveluiden keskelle. kylpylä avattu Hotelli Revontuleen keväällä -07 rauhalliset hyvin hoidetut latuverkostot yli 100 km valaistuja ja leveitä luisteluhiihtolatuja yli 40 km aidot Lapin ohjelmapalvelut Poropuistossa moottorikelkkasafarit ja kelkkavuokraamo lähellä KAIKKI LÄHELLÄ LAATUA JA RAUHAA 110 sähköistettyä tasaista caravan paikkaa hiihtoladuille aivan caravan alueen kupeesta maankuuluun nopeuslaskurinteeseen 400 m suksivuokraamo ja päärinne 800 m päässä Sallan Liikuntakeskuksessa on monipuoliset sisäliikuntamahdollisuudet ympäri vuoden ravintolat ja muut palvelut kävelymatkan etäisyydellä Kausipaikka sähkö SALLATUNTURIN CARAVAN ALUE Tunturikummutie 2, SALLATUNTURI Puh , KOE RAUHALLINEN MÖKKILOMA SALLATUNTURILLA Tilaa esite ja hinnasto Kesähinnat alkaen 300 /vko 55 /vrk Talvihinnat alkaen 350 /vko 95 /vrk

7 7 U P Maalaistalomajoitusta Naruskalla Sallan matkailuinfo tarjoaa kesäkuun alusta käy öösi suomen- ja englanninkielisen ääniopasteen Paikanselkään. Tämä yksi Sallan alueen merkittävimmistä Talvisodan aikaisista taistelupaikoista sijaitsee aivan päätien varrella noin neljä kilometriä kirkonkylältä Kemijärven suuntaan. Sotien jälkeen Paikanselkään on sijoite u useita muistomerkkejä ja maastoon on ennalliste u sodanaikaisia rakenteita. Paikanselkään lii yvistä mielenkiintoisista tapahtumista ja tarinoista kuulet ääniopaskierroksella. Matkailuinfostamme voit pan ia vastaan lainata mp3- soi imen, jolla ääniopaste kuunnellaan. Saat soi imen mukana ohjeistuksen lai een käy öön sekä esi een ääniopaspalvelusta. Tästä esi eestä löydät ajoohjeen Paikanselkään, ääniopastuksen kuunteluohjeen sekä kartan Paikanselästä. Ääniopaskierros kestää parisenkymmentä minuu ia ja kävelymatkaa maastossa kertyy muutamia satoja metrejä. Reitillä on pitkospuut, joten kierros on helppokulkuinen. Kuluvan kesän aikana Paikanselän ääniopaste tulee tarjolle myös Sallan matkailun ne isivuille (www.salla.fi), josta voit ladata opasteen omaan soi imeesi. Ääniopasteet ovat uudenlaisia matkailua tukevia palveluita, jotka ovat alkaneet hilja ain yleistyä. Muita ääniopastepalveluiden tarjoajia lähialueillamme ovat Metsähallitus ja Ranuan eläinpuisto, jotka molemmat tarjoavat ääniopasteita useilla kielillä. Metsähallituksella on ääniopasteet viidellä eri kielellä Pienelle Karhunkierrokselle Oulangan kansallispuistossa sekä myös Rukan läheisyydessä sijaitsevalle Valtavaaralle. Ranuan eläinpuistosta puolestaan löydät erilaiset puiston eläimistä kertovat ääniopasteet niin talvi- kuin kesäkaudelle. Eläinpuiston ääniopasteista on myös lapsille omat versionsa. Tule siis matkailuinfoomme ja kysy lisää ääniopaskierroksesta. Palvelu on tarjolla kesäkuun alusta lähtien. Toivotan sinulle hyvää kesänjatkoa ja viihtyisää (tai pelo avaa?) käyntiä Paikanselässä! Mikko Muikku Projektipäällikkö Sallan kunta Vuokrattavana talo Pohjois-Sallassa Naruskan kylässä. Talo (6 henk.) + Aitta (2 henk.) Tiedustelut: , Ä, Terveempi olo - Iloisempi elo Sallatunturissa, Sallan liikuntakeskuksen yhteydessä. Hierontaa - Fysioterapiaa Ajanvaraus: Tuntsan Tunturilomat Oy Tuntsan Pubi Majoitus Naruskajärvellä, Tuntsan erämaassa sekä Sorsatunturilla. Metsästys, kalastus & eräretket Kullanhuuhdonta & kelkkasafarit Venäjän matkat Yhteystiedot: Naruska Puh , , fax Pienellä vaivalla ja kustannuksella hankit kartan jonka avulla löydät paremmin perille. Matkailu infosta kunnanvirastolta, majoitusliikkeiden vastaanotoista ja Poropuistosta voit ostaa Salla Osoite- ja virkistyskartan, joka ka aa koko Sallan alueen. Uusi ja rei iluokitusmerkinnöillä varuste u retkeilyreitti kar a, jota myydään infossa ja matkailuyrityksissä mahtuu vaikkapa taskuun ja on avuksi maastossa liiku aessa. Retkeilyrei ikartassa on maastoon merki yjen rei ien tiedot kirkonkylän ja tunturin alueelta. Jae avana on vuosi ain myös ilmaisia alueeseen lii yviä oppaita ja kar oja. Kannattaa poiketa palvelutiskeille kysymään. Maanmi auslaitoksen karttoja on saatavilla myös kaupoissa ja huoltoasemilla. TM Enemmän kuin kenkäkauppa Sallan keskustassa Jaanan Kenkä Meillä myös Palvelemme ma-pe 10-18, la RAVINTOLA ONNENKIRPPU Avoinna joka päivä Lounas arkisin TAKSI / BUSSI Reijo Virkkula Lenkkitie 64, Salla Kuljetukset Venäjälle Myös invakuljetukset Hotelli Takka-Valkea 68 paikkainen ravintola 46 vuodepaikkaa Kaikissa huoneissa: wc-suihku, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin ja väritelevisio Savukoskentie 1, Salla Puh Fax TEBOIL Salla Autohuolto J. Onkamo Ky Savukoskentie, Salla Avoinna ma - pe la su Huolto arkisin ma - pe Puh , fax Myytävänä myös kalastustarvikkeita. Kivoja vaatteita arkeen ja juhlaan kaikenikäisille naisille. Tervetuloa Putiikkiin! Kuusamontie 9, Sallan K-market Puolukan kulmassa. Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14

8 8 S T A C R K ; A la Carte Ravintola Kiela ava iin vuonna 1988 kevätsesongille. Tuolloin asiakaspaikkoja oli 60. Jo alusta lähtien oli selvää, e ä halusimme tarjota korkeatasoista A la carte ruokaa. Asiakaskuntamme koostui pääosin meidän Tuvissa majoittuvista asiakkaista. Sallatunturin kehi yessä omistusmökkejä rakenne iin lisää, Hotelli Revontulen majoituskapasitee i kasvoi ja mekin rakensimme lisää omaa majoitustilaa. Hyvin pian ravintola kävi pieneksi ja vuonna 1992 Kiela laajenne iin nykyiseen kokoonsa; 165 asiakaspaikkaa yhdessä Papana Pupin ja Peli-Kurrin kanssa. Nyt seinät ovat pysyneet paikallaan, muuten ehostetaan hiukan ilme ä koko ajan. Tarkoituksenamme on kuitenkin säilyttää Kielan lämmin ja kotoinen ilmapiiri. toimitusjohtaja Kyösti Virkkula kertaa historiikkia. Kielan ensimmäisenä keittiömestarina toimi Gernot Bergmann. Siitä tämä kaikki alkoi. Yhdessä laadimme Kielan ensimmäisen A la carte listan. kertoo nykyinen kei iömestari Tero Vuolle. Joitain annoskokonaisuuksia on pysynyt muu umattomana listalla ihan alusta lähtien, esim. Tunturituvan Härkä, lämpimistä leivistä Tuntsalainen, Oskarin- ja Metsästäjänleipä ja tietenkin kestosuosikki Poronkäristys. Hieman eri variaatioina on koko ajan mukana ollut myös Poron Pippuripihvi ja Kielan Pihvi. Joitain asioita ei vain voi muu aa! Merki ävä asia meille on mahdollisuus käy ää lähialueen tuo eita ja raaka-aineita. Ihan omasta pitäjästä löytyy mm. puikulaperunat kuin tunnustusta saaneen Kursulaisen Leipomon tuo eet. Illalla tilaat, aamulla tuoreena kei iöllä! Myöskin hillat ja korvasienet ostetaan paikallisilta poimijoilta ja kuivaliha kuivataan oman ravintolan katolla. Ulkomaiset turistit arvuu elevat kilvan noiden tummien, roikkuvien kimpaleiden merkitystä; onpa niitä nukkuviksi lepakoiksikin veika u! naurahtaa Tero. Aika paljon ovat asiat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asiakaskunta on kansainvälistynyt, joka tuo mukanaan oman haasteensa. Pitää tuntea eri maiden ruokakul uureja ja palvelukielenä englanninkielen merkitys kasvaa koko ajan. Nykyisin asiakkaista yli puolet on ulkomaalaisia. Löytyy espanjalaisia, saksalaisia, englantilaisia, kreikkalaisia, venäläisiä ja tietenkin hollantilaisia. Heiltä on oppinut, e ä syöminen voi olla sosiaalinen ja hauska tapahtuma. Ei pelkästään ravinnon tankkaamista! Mu a on ollut hienoa huomata, e ä meidän vatitarjoilu sävähdy ää kaikkia kansallisuuksia. Se on mielestäni ainoa tarpeeksi arvokas tapa tarjoilla meidän kei iön tekemiä herkullisia annoksia. Ja kun ruokajuomaksi yhdessä valitaan ruokaan sopiva viini, ruokailusta tulee se illan kohokohta. Papana Pupissa, väli ömien ihmisten kohtaamispaikassa, Tanen Karaoket ovat saaneet lisäväriä. Paula Koivuniemen Aikuinen Nainen saa uusia ulo uvuuksia, kun sen laulaa hollantilainen mies antaumuksella ja suomenkielellä! Britit ovat myös innokkaita laulamaan ja osaavat viettää aikaa Pupissa, mistähän se johtuu? kyselee ravintolapäällikkö Mika Nordlund. Onpa Ravintola Kiela saanut tunnustusta hyvästä ruoastaan ihan kansallisella tasolla, kaikilla herroilla on nimi äin Chaîne des Rôtisseurs järjestön myöntämät käädyt muistu amassa tunnustuksesta. Mehän teemme ruokaa vaikka ulkona tulilla, mu a kanna aa kokeilla kuitenkin alkajaisiksi sisätiloissa Ravintola Kielassa. Kuva: Lapin Kansa

9 H - L Kesällä 2007 toteute iin ensimmäistä kertaa kahdeksan suoraa charterlentoa Amsterdamista Rovaniemelle. Yhteensä noilla lennoilla tuli noin 980 hollantilaista asiakasta eri puolille Lappia. Sallalla oli ratkaiseva merkitys lentojen onnistumisessa, sillä Sallan kunta hallinnoi jo viime vuonna Kesächarter hanke a, jonka avulla luotiin yhteistyöverkosto lappilaisten yritysten välille sekä toteute iin kesächarterlentojen koemarkkinointi. Tänä kesänä tavoi eena on 11 suoraa lentoa ja yöpymisvuorokau a Lapin alueella. Lennot saapuvat Amsterdamista Rovaniemelle lauantaisin toukokuun lopun ja elokuun alun välisenä aikana. Rovaniemen kentällä asiakkaat hyppäävät vuoka-autoihin, joilla he lähtevät eri kohteisiin Lapin alueella. Vali avana matkailijoilla on kaiken kaikkiaan 7 eri kiertomatkamahdollisuu a, joista osa ulo uu jopa Norjan ja Oulun läänin alueille. Sallan kunta hallinnoi vuosina Salla ja Lappi osana kansainvälistä matkailuverkostoa - hanke a, jonka tavoi eena on mm. tukea ja kehittää kesächartereiden jatkoa. Hanke saa rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta ja sen rahoi ajaviranomaistahona toimii Lapin lii o. Hankkeessa kehitetään kesächartereiden lisäksi myös Sallan kotimaan matkailua mm. tapahtumien, ne isivujen ja viestinnällisen ilmeen kehi ämisen kau a. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Paula Aspholm- Heimonen ja projektikoordinaa orina Bart Braafhart. Kiinteistönhallinta Tapio Peltoperä LKV Jalluntie 2, Salla LOMATÄHDET HolidayStars 9 LAPIN HULLUUS Mitä se on? - Tule ja koe! LEVI - alppitalot menopaikkojen ytimessä YLLÄS - rikkomaton rauha poronkuseman päässä tunturista SAARISELKÄ - murtsikkaunelmaa kelopirteissä SALLA - näköalaikkuna suoraan rinteeseen Kiinteistönvälitys Kaupanvahvistukset Arviointityöt Salla Ski Resort - ainoa lajiaan! Salla Ski Resort on monipuolinen ja kompakti paketti. Perheet, lautailijat ja New School -laskijat nauttivat sinisistä itärinteistä ja punaisista eturinteistä sekä Snow Parkista. Experteille riittää takamaastoa ja esimerkiksi pujottelurinne, jonka haasteista kertoo sekin, että alppimaajoukkueet käyttävät sitä harjoittelupaikkanaan. Lasten oma rinne on turvallisesti eturinteen alaosassa Keloravintolan pihapiirissä. Samalla alueella on rinnepalvelutalo, josta löytyy kaikenlaiseen lumella liikkumiseen erikoistunut välinevuokraamo ja -huolto sekä kaikki lumilajit taitava hiihtokoulu. Saman katon alla on myös Ski Shop ja Cafe Corner. Ala-asemalta on kävelymatka hiihtokeskuksen ravintoloihin ja useimpiin majoituspaikkoihin. Tervetuloa aitoon tunturiin! Kelopirtintie 1, Salla. Puh , fax , Hissiliput Hissilippuja ja ladattavia Key Cardeja voit ostaa rinnepalvelutalosta. Tarkemmat tiedot hissilipuista, hinnoista yms. löydät osoitteesta Vuokrauspalvelut Rinnepalvelutalon vuokraamosta voit vuokrata lumilaudat, lasketteluvälineet, telemark- tai murtomaasukset sekä lumikengät. Myös hiihdonopettajat, Cafe Corner sekä suksi- ja lautahuolto löytyvät saman katon alta. Käytössäsi on myös langaton verkkoyhteys ja asiakaspääte. Rinnepalvelutalo on avoinna hissien aukioloaikoina. Ski Shop Monipuolistuneen Ski Shopin vaikoimasta löytyy hankittavaa lasketteluasusta suksitai lautasettiin. Huippumerkeistä edustettuina mm. Tierra, Elan, Bolle, Nordica, Dainese, Hestra, Kneissl, Houdini, Dragon, Buff, Uvex ja Graft sekä Holmenkol. Salla Ski Resort -hiihtokoulu Sallan hiihtokoulu on Suomen Hiihdonopettajat ry:n suosittelema Werneri hiihtokoulu. Opetusta annetaan lasketteluun, maastohiihtoon, lumilautailuun ja telemarkiin. Opetuksen aikana hissinousut ovat ilmaisia. Innostavaa ja turvallista opetusta on tarjolla joka päivä. Varaa opetus joko soittamalla tai käymällä rinnepalvelutalossa.

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! SAARISELKÄ TALVI SAFARIT 2015-2016 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI TUNTURIIN (14:00-16:00) päivittäin (paitsi su) Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä

Lisätiedot

Essalo Oy Lomaosakeosuus

Essalo Oy Lomaosakeosuus Essalo Oy Lomaosakeosuus Fuengirola Sallatunturi 20.2.2016 Pekka.Komulainen@clarinet.fi Osakkeen lomaviikot Essalo Oy:n osake oikeuttaa joka vuosi yhteensä kahdeksan viikkoa Essalon kahdessa lomakohteessa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA

OULU JOULUNAJAN VIIKKO-OHJELMA Joulunajan viikko-ohjelma on voimassa 23.12.2011 8.1.2012 PERJANTAI 23.12. / 30.12. / 6.1. 12:00 MOOTTORIKELKKASAFARI ERÄMAAHAN Nauti ulkoilmaelämästä moottorikelkkasafarilla luonnon sydämeen. Reittimme

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO

KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA LAPLAND HOTELS ÄKÄSHOTELLI JA LAPLAND HOTELS YLLÄSKALTIO 7.1-22.4.2016 Ennakkoilmoittautuminen aktiviteetteihin viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä Lapland Hotel

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu. Mine Run. Log Driver Championships. koskenlaskua jokimelontaa jokikalastusta ja perhejuhlia Korpihovilla

13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu. Mine Run. Log Driver Championships. koskenlaskua jokimelontaa jokikalastusta ja perhejuhlia Korpihovilla KUUSAMON KESÄ 2012 KUUSAMON KESÄ 2012 KÄYLÄSSÄ TAPAHTUU 13.7. klo 18.00 Kaivosjuoksu Mine Run 14.7. 14.7. klo klo 11.00 11.00 Tukkilaiskisat Tukkilaiskisat Log Driver Championships koskenlaskua jokimelontaa

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015

Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Thaimaa Rayong 26.1.-2.2.2015 Rayong Marriott Resort Rayongin alue tuli vähän yllättäen osaksi tämän kertaista Thaimaan matkaamme. Olemme niin intohimoisia hiekkarantakävelijöitä eli varpaistelijoita,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme RIKALANMÄKI Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme TERVETULOA RIKALANMÄELLE. Rikalanmäki Salon Halikon kulttuurimaisemassa yhdistää historialliset puitteet ja modernin palvelun. Meillä onnistutte luomaan

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! LAPLAND HOTEL BEAR S LODGE VIIKKO-OHJELMA 2016 2017 Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 1. KELKKASAFARI LUONTOON (14:30-16:30) ma, ti (9:00-11:00) su, to Tutustu Lapin luontoon moottorikelkkaillen.

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta

alapuolella alla alle aloittaa aloitan aloitti aloittanut alta a/a aamiainen aamiaisen aamiaista aamiaisia aamu aamun aamua aamuja aamupäivä aamupäivän aamupäivää aamupäiviä aatto aaton aattoa aattoja ahkera ahkeran ahkeraa ahkeria ai aihe aiheen aihetta aiheita aika

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous 10.3.2009 Satu Luiro Matkailutilastojen seuranta Lapin liitossa: Art Travel:n tilastopaketti kuukausittain internetsivuille (majoitustilastot

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma

Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015. Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.-31.7.2015 OunasTriathlon 1.8.2015 Ohjelma Ounaksen Retkiviikko 27.7. 1.8.2015 Muutokset ja lisäykset ohjelmaan mahdollisia, päivitetty ohjelma löytyy myös Facebookista ja osoitteesta

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa!

Varissuon koulun joulujuhla Tervetuloa! Varissuon koulun joulujuhla 2015 Tervetuloa! Pieni liekki tänään syttyy talven synkkään pimeyteen. Pieni liekki valon antaa, toivon tuikkeen sydämeen. Pieni liekki pimeydessä nyt voi olla jokainen. Pieni

Lisätiedot

Answer date Question Answer

Answer date Question Answer Text Question Report Cross tabulate by month Time period: 01.01.2002-31.08.2012 01 / 2003 04.01.2003 Things that could be developed in accommodation and catering services: hieman epäsiistit paikat! 03

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen.

RIPARI....on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. RIPARI...on seikkailu, jonka koet vain kerran. Rippikoulu on paikka ja mahdollisuus pohtia elämän suuria ja pieniä asioita ryhmässä ja itsekseen. Nokian seurakunnan Rippikouluinfo 2017 Lisätietoja: Rippikoulutyöstä

Lisätiedot

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö

Tapahtuma Aika Paikka Yhteyshenkilö Toimintasuunnitelma 2016 Päivitetty 25.3.2016 Keskiviikkomelonnat ovat 1-2 tunnin kestoisia porukalla tehtäviä kevyitä melontalenkkejä. Peruskurssien jälkeiset neljä ovat ohjattuja. Voi myös lähteä koskeen

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014

Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014 Koko perheen viikko-ohjelma Ylläksellä Lapland Hotel Äkäshotelli ja Lapland Hotel Ylläskaltio 17.2.2014-10.3.2014 MAANANTAI POTKUKELKALLA KYLÄÄN TUTUSTUMINEN Klo 11.00 12.00. Kokoontuminen Lapland Hotel

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa

Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa Koputtamalla kaikki palvelut yhden oven takaa Kylmämaa Tours on Ylläksellä ja Lappeassa kuljetus-, ohjelma- ja DMC (Destination management Company)-palveluja tarjoava perheyritys. Olemme palvelleet niin

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Helsingin hauskin kaupunginosa on

Helsingin hauskin kaupunginosa on Helsingin hauskin kaupunginosa on TAAS auki! Tänä kesänä lapsiperheet huvittelevat 11 laitteessa maksutta. Pohjoismaiden laajin laitevalikoima saa uuden kummituselämyksen. Uskallatko astua sisään Suomen

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08.

varusteita Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Ikä: 15-24 Vastauspäivä Kysymys Vastaus Aikajakso: 01.01.2002-31.08. Tekstikysymysraportti Ristiintaulukointi kysymyksillä Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 Ikä: 15-24 ruokailuolosuhteita saanti kiinotuin lehtijutuin luin asiansa suurempia kalansaanti varusteita kooo kaloja

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA Julkaistu: 29.3.2016, http://www.lumipallo.fi/rinnepesue/2016/03/29/pienta-luksusta-vuokatti-suites-huoneistossa/ Vuoden 2015 Skiexpossa voitimme neljän vuorokauden

Lisätiedot

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011

SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 SIILIT LUKUVUOSI 2010 2011 Tälle koko lukuvuodelle olemme suunnitelleet teemaksi MATKALLA Tutkimusmatkamme lähtee minusta itsestä ja laajenee käsittämään ainakin Suomen ja Pohjoismaat. Otamme toimintaamme

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden

Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden ME RAKASTAMME MERTA Usein Kysytyt kysymykset Kuunari Linden Mistä alus lähtee? Lindenin kotisatama on Halkolaituri Pohjoisrannassa. Mikä on ryhmän maksimikoko Lindenillä? Lindenillä voimme ottaa kyytiin

Lisätiedot

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009

Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009 Silloin tutkimusten mukaan 40 % asuinkunnista on sinkkutalouksia Yli viidennes suomalaisista kokee yksinäisyyttä Yli puolet suomalaisista liikkuu pääsääntöisesti

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

SUOMI Graafinen ohjeistus

SUOMI Graafinen ohjeistus SUOMI ohjeistus ovellukset. inen värilogo valkoisena juhla-asussaan. värinen. inari.fi Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta

Lisätiedot

Saimaan sampanjabaari

Saimaan sampanjabaari e l l a m o l Kesä nnaan Savonli Saimaan sampanjabaari Sisällys Pääkirjoitus Minulle paras hetki Savonlinnan alkukesässä on se, kun keskustan lukuisat terassiravintolat avaavat pitkän talven jälkeen ovensa.

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta

Hotelli Seashells Resort**** Qawra Coast Road, Qawra, SPB 1902, Malta Kevätretki Maltalle 23 27.4.2017 Matkalla nähdään pääsaaren lisäksi Gozon vihreämpää luontoa ja tutustutaan monipuolisesti historiaan ja nähtävyyksiin. Saaren etelä-osan retkellä nähdään mm. Zurrieq laakso

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla.

Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Elämänmittaisia muistoja ja ripaus taikaa. Arts & Crafts Restaurants Oy luo unelmiesi juhlan suunnittelusta toteutukseen vahvalla ammattitaidolla. Häät, syntymäpäiväjuhlat, teemajuhlat, karonkat kerro

Lisätiedot