F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt"

Transkriptio

1 F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt Voimassa tammikuun lähtien Huom. Tämä sääntösuomennos kattaa ainoastaan Radio-ohjatut Mallikoneet luokissa F4C, F4G, F4H ja F4J. Muut säännöt sekä viittaukset niihin on jätetty pois. Mahdollisten tulkintaerimielisyyksien osalta noudatetaan aina viimeisintä alkuperäistä, englanninkielistä sääntömääritelmää joka löytyy FAI:n sivuilta: FAI Sporting Code: Section 4 Aeromodelling, Volume F4: Flying Scale Model Aircraft Kaikissa Suomessa järjestettävissä mallikoneiden SM-(osa)kilpailuissa noudatetaan Suomen ilmailuliiton yleisiä SM-kilpailujen sääntöjä.

2 6.1 YLEISET SÄÄNNÖT JA MÄÄRITELMÄT MALLIKONEIDEN STAATTISEEN ARVOSTELUUN Mallikoneen määritelmä: Mallikone on jäljennös ilmaa raskaammasta, kiinteäsiipisestä, miehitetystä ilma-aluksesta. Mallikonekilpailun tavoitteena on jäljitellä mahdollisimman tarkasti ja realistisesti täysikokoista lentokonetta kyseisen kilpailuluokan asettamissa rajoissa. Tätä pitää noudattaa tasapuolisesti staattisen ja lentoarvostelun kohdalla. Huom: Sanaa "esikuva" käytetään tarkoittamaan mallintamisen kohteena olevaa täysikokoista lentokonetta Sääntöjärjestelmä Säännöt on numeroitu seuraavasti 6.1 Yleiset säännöt ja määritelmät skaalanmukaisuuden arvosteluun 6.3 Radio-ohjatut lentävät mallikoneet Kilpailuohjelma Yksittäisen F4C-kilpailun ohjelma koostuu (6.1) staattisesta arvostelusta ja (6.3) kilpailulennoista sekä mahdollisista kyseisen kilpailutapahtuman säännöistä. Kilpailutapahtuma voi alkaa ensimmäisen päivän osalta lentosuorituksella, staattisen arvostelun alkaessa ensimmäisen lennon jälkeen. Tämän jälkeiset lentosuoritukset ja staattiset arvostelut voidaan tehdä rinnakkaisesti, mallien lennettyä ennen staattista arvostelua. Kilpailijoita ei vaadita lennättämään kuin vain yhden kerran ennen staattista arvostelua. Jos maailmanmestaruus- tai maanosan mestaruuskilpailuihin osallistuu yli 40 kilpailijaa, järjestäjä voi käyttää kahta erillistä tuomaristoa staattiseen arvosteluun. Kummassakin paneelissa on kolme tuomaria. Ensimmäinen tuomaristo arvostelee pisteet esikuvanmukaisuudesta ( sivukuvanto, etukuvanto ja yläkuvanto). Tämän jälkeen toinen tuomaristo arvostelee jäljellejääneet osuudet ( ). Näin suoritetaan kilpailuissa staattinen arvostelu. Lentoarvostelu aloitetaan sen jälkeen kun 10 mallikonetta on staattisesti arvosteltu. Tällä tavoin menetellen kaikki kilpailijat saavat koneensa arvosteltua ennen lennätystä Tuomarit Maailman- tai maanosan F4C R/C mallikonemestaruuskilpailujen järjestäjä nimeää kolme staattisen osuuden tuomaria (tai kuusi tuomaria kahta paneelia varten), sekä viisi erillistä lentotuomaria. Jos MM-kilpailun osanottajia on enemmän kuin 50, järjestäjä voi käyttää kahta lennätyslinjaa, kumpaisessakin 3 tuomaria. Maanosan mestaruuskilpailussa, kun osanottajia on vähemmän kuin 40 per luokka, järjestäjän sallitaan käyttävän 2 x 2 tuomarin paneelia 1 x 3 tuomarin paneelin sijaan nopeuttamaan staattisen arvostelun läpivientiä. Käytettäessä 2 x 2 tuomarin paneelia saadaan aikaan näennäisesti kolmannen käyttämättömän tuomarin pisteet kahden tuomarin keskimääräisestä pistemäärästä ja näin saadaan oikea tasapaino staattisten ja lentopisteiden välillä. Jos kilpailijoita on ilmoittautunut vähemmän kuin 20 ilmoittautumisajan päättyessä, järjestäjä voi käyttää vain kolmea lentotuomaria.

3 Muissa kansainvälisissä kilpailussa voidaan käyttää kolmen hengen tuomaristoja sekä lentoettä staattisen osuuden arvosteluun. Kansainvälisissä (F4C) kilpailuissa kaikkien tuomareiden tulee olla eri kansallisuutta. Tuomareiden tulee olla CIAM hyväksymiä. (Kommentti: Suomessa käytävissä kansallisissa kilpailuissa suositellaan eri seuroista olevien tuomareiden käyttöä.) Maailman- tai maanosan mestaruuskilpailuissa lento-osuuden ja staattisen osuuden tuomaristoon tulisi kuulua vähintään yksi jäsen CIAM:n Scale -alakomiteasta. CIAM tulee hyväksyä kahden paneelin tuomariston kokoonpano ennen maailmanmestaruus- tai maanosan mestaruuskilpailuja. Kussakin tuomaripaneelissa tulee olla yhteinen kieli. Jos staattisessa arvostelussa on kaksi erillistä tuomaripaneelia järjestäjä voi tällöin käyttää kahta saman kansallisuuden omaavaa tuomaria, toinen staattisessa arvostelussa ja toinen lentoarvostelussa. F4C MM-kisojen tuomaripaneeliin tulee kuulua tuomareita ainakin kolmesta maanosasta Kertoimet K-kerrointa käytettäessä, kunkin kohdan pisteytys on 0:sta 10:een puolen pisteen välein. Pisteytys kerrotaan sitten ao. kohdan K-kertoimella Huomautukset a) Kaikkien mallikoneiden lentoonlähdön tulee tapahtua esikuvan mukaisesti. b) Milloin tarkoituksenmukaista vedenpintaa ei ole käytettävissä, vesikoneet saavat käyttää pyöriä tai dollyja lentoonlähdössä. Dollyn irrotus tai putoaminen välittömästi lentoonlähdön jälkeen ei ole rangaistavaa. Näissä tapauksissa malliin kiinnitettyjä pyöriä, suksia tms. ei-esikuvanmukaisia poikkeamia ei huomioida staattisen arvostelun skaalanmukaisuuden ja rakennustaidon arvioinnissa. c) Staattisen arvostelun ja lento-osuuden välissä ei mitään muita osia paitsi potkuria ja spinneriä saa poistaa. Mallin ulkoasuun ei myöskään saa vaikuttaa lisäämällä siihen mitään muuta kuin pilotin ja antennin. Pommien, pudotettavien lisätankkien tms. tulee olla paikallaan staattisen arvostelun aikana, mutta ne voidaan vaihtaa ennen lento-osuutta yksinkertaisempiin ja helpommin korjattaviin, samanmuotoisiin, -värisiin, -kokoisiin ja painoisiin osiin. Rikkomukset johtavat hylkäämiseen. Muut ilma-aukot joita ei esikuvassa ole sallitaan, edellyttäen, että ne ovat luukuilla peitettyinä staattisen arvostelun aikana. Näitä luukkuja voidaan liikuttaa tai avata käsin ennen lentoa tai lennon aikana radioilla. Lentovaurioiden korjaamiseksi välttämättömät toimenpiteet ovat sallittuja, huomioiden maksimipainoraja. Mallin lennonaikaista ulkoasua ei saa kohtuuttomasti muuttaa. d) Lentopotkuri voidaan vaihtaa mallipotkuriin. Spinnerin koon, muodon ja värin tulee kuitenkin olla samat lento- ja mallipotkurissa. Huom: Mallipotkurin vaihto koskee kuitenkin ainoastaan niitä moottoroituja potkureita, joiden tarkoituksena on liikuttaa mallia. Eli, jos monimoottorisessa koneessa on moottoroimattomia potkureita (tuulimyllyjä), niin näitä ei saa staattisten ja lento-osuuksien välillä vaihtaa. Esimerkiksi Me 163:n nokalla olevaa pientä generaattorin potkuria ei saa vaihtaa vetäväksi potkuriksi. e) Lento-osuudessa ei saa käyttää metallilapaisia potkureita. f) Räjähteitä ei saa pudottaa. g) Jos pilotti on esikuvassa nähtävissä joko edestä tai sivulta lennon aikana, mallissa tulee olla vastaavankokoinen ja muotoinen mallipilotti yhtäläisesti nähtävillä lennon aikana. Jos tällaista pilottia ei ole, tulee kokonaislentopisteistä vähentää 10 %. Mallipilotti voi olla esillä staattisen arvostelun aikana, mutta sitä ei huomioida. h) Kilpailujen virallinen punnitus on tehtävä välittömästi kunkin mallin ensimmäisen lennon jälkeen. Ainoat sallitut toimenpiteet mallin lennätyksen ja punnituksen välillä ovat puh-

4 distus ja polttoainetankin tyhjennys. Mikäli malli havaitaan ylipainoiseksi, lennon pisteet nollataan ja malli punnitaan myös jokaisen seuraavan lennon jälkeen. Vaa an ja punnituksesta vastaavien toimitsijoiden tulee olla kilpailijoiden käytettävissä ennen ensimmäistä kilpailulentoa. Vaa an mittatarkkuus lisätään maksimipainoon (esim. mallin maksimipainon ollessa 6 kg ja vaa an tarkkuuden ollessa 15g, saadaan suurimmaksi sallituksi painoksi kg) i) Tuomarit voivat halutessaan määrätä mallin melumittaukseen lennon jälkeen, mikäli suoritetussa lennossa mallia pidetään liian äänekkäänä. Melumittaus ei koske turbiineilla varustettuja malleja. Katso yksityiskohdat jäljempää (luku 6.3.2). Järjestäjän tulee antaa kaikille kilpailijoille mahdollisuus halutessaan suorituttaa melumittaukset ennen kilpailua Mallien lukumäärä Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä mallikoneella kussakin luokassa Avustajat Kilpailijalla voi olla yksi avustaja lennon aikana. Ylimääräinen avustaja voi auttaa moottorin käynnistämisessä ja lentoon valmistautumisessa, mikäli kilpailija niin haluaa. Kaikkien muiden paitsi yhden avustajan on poistuttava lentoalueelta ennen lentoonlähtöilmoitusta. Avustaja ei saa koskettaa lähetintä virallisen lennon aikana. Ajanottajan vastuulla on seurata, ettei avustaja kosketa lähetintä ensimmäisen lentoliikkeen ilmoittamisen jälkeen. Jos avustaja koskettaa lähetintä, lentopisteet arvostellaan nollaksi Dokumentaatio ( Proof of Scale ) Esikuvanmukaisuuden osoittaminen on kilpailijan vastuulla Esikuvan tarkka nimi ja mallimerkintä on merkittävä ilmoittautumislomakkeeseen, pistelaskulomakkeeseen ja esikuvanmukaisuuden todentaviin dokumentteihin. Lentoarvostelulomakkeissa, jotka kilpailija toimittaa tuomareille, on oltava maininta jos esikuva ei ole taitolentokelpoinen. Tuomarit keskustelevat tästä ennen ensimmäistä lennätystä. Päätuomari tekee lopullisen päätöksen asiasta ennen lennätystä, ja päätös saattaa vaikuttaa lentoliikkeistä annettuihin pisteisiin (kohta d: Lentoliikkeiden valinta) Mittakaava, johon malli rakennetaan, on vapaasti valittavissa. Mittakaava on ilmoitettava esikuvanmukaisuusdokumenteissa Jotta kilpailija on oikeutettu staattisen arvostelun pisteisiin esikuvanmukaisuudesta, tulee hänen esittää tuomaristolle vähintään seuraavat dokumentit: (Katso liite A-6A.1.9 suositelluiksi dokumenteiksi) a) Valokuva-aineisto (Photographic Evidence): Vähintään kolme valokuvaa tai painettua jäljennöstä esikuvasta, joista ainakin yhden on esitettävä koneyksilöä, josta malli on rakennettu. Jokaisen näistä valokuvista tai painetuista jäljennöksistä on esitettävä kokonaista lentokonetta mieluiten eri suunnasta. Nämä kolme päävalokuvaa tai painettua jäljennöstä on esitettävä kolmena kopiona, seuraavat kopiot voivat olla valokopioita. Valokuvat ovat ensisijaiset todisteet, joiden mukaan malli arvostellaan. b) Skaalapiirustukset (Scale Drawings): Tarkka mittakaavassa oleva kolmitaho- viivapiirustus esikuvasta. Piirustuksen mittakaava on valittava niin, että esikuvan kärkivälin on välillä 250mm-500mm tai jos rungon pi-

5 tuus on pitempi kuin kärkiväli, mitat koskevat rungon pituutta. Piirustuksista on esitettävä kolme kopiota, yksi kullekin tuomarille. Kilpailijan tai muun piirtäjän tekemät julkaisemattomat kolmitahopiirustukset eivät ole hyväksyttäviä ellei niiden piirros- ja mittatarkkuutta ole vahvistaneet ennen kilpailua asiantuntijainstanssi kuten esim. kansallinen F4C lajiryhmä tai vastaava, esikuvan rakentaja tai muu luotettavana pidettävä lähde, esim. Ilmailumuseon edustaja, ennen kuin niitä voidaan käyttää virallisena dokumenttina. c) Värityksen todentaminen/esittäminen (Proof of Colour): Väritys voidaan todentaa värivalokuvista, hyväksytystä julkaistusta kuvauksesta, jonka tueksi esitetään hyväksyttävän tahon vahvistamat värimallit, alkuperäisistä maalinäytteistä tai hyväksyttävästä julkaistusta väripiirroksesta, esim. "Profile" -tyyppisestä kirjasesta. d) Esikuvan nopeus (Aircraft Speed): Esikuvan matkalentonopeus on mainittava dokumentaatiossa ja myös kaikissa lentoarvostelulomakkeissa ennen jokaisen virallisen lennon alkua. Erittäin iäkkäiden esikuvien kohdalla on todennäköistä, että niistä on vain ilmoitettu maksiminopeus, joten tämä voidaan esittää lomakkeissa. Kilpailijan täytyy olla valmis todistamaan asia pyydettäessä. e) Oman työn osuus (Competitor s Declaration): Kilpailijan on esitettävä vakuutus siitä, että hän on itse rakentanut kilpailuun osallistuvan mallin listaten kaikki sellaiset mallin osat, joita hän ei ole itse rakentanut/tehnyt. Jos kilpailija käyttää valmiita osia modifioituina, hänen on todistettava modifikaatio ja että hän on tehnyt itse modifikaation. Kilpailijan täytyy myös täyttää ja allekirjoittaa vaadittu selvityskaavake (katso liite 6E) vahvistaen edellä mainitut ja muut kohdat. Mikäli em. seikoissa havaitaan vilppiä, kilpailija voidaan sulkea pois kilpailusta.

6 Esikuvanmukaisuuden ja rakennustaidon arvostelu K-kerroin 1. Mittakaavatarkkuus Sivukuvanto 13 Etukuvanto 13 Yläkuvanto Väritys 3. Merkinnät Tarkkuus 3 Monimutkaisuus 2 Tarkkuus 8 Monimutkaisuus 3 4. Pinnan ulkonäkö ja realismi Pintamateriaali 7 Realismi 7 5. Rakennustaito Laatu 12 Monimutkaisuus 5 6. Skaaladetaljit Tarkkuus 9 Monimutkaisuus 5 Yhteensä: K = 100 Kohdan 1 osiot arvostellaan minimissään viiden metrin etäisyydeltä mallin keskiosasta mitattuna. Tuomarit eivät saa koskea malliin Staattisen arvostelun pisteet (Static Scoring) Kilpailujen pistelaskussa staattisen arvostelun pisteet muodostuvat kolmen staattisen arvostelutuomarin yhteenlasketuista pisteistä. Staattisen arvostelun pisteet lasketaan loppupisteisiin vain, kun malli on suorittanut virallisen kilpailulennon.

7 Yleisiä sääntöjä kilpailutapahtumasta Lähettimien ja taajuuksien valvonta: FAI Sporting Code Section 4: Aeromodelling, Volume - ABR, SECTION 4B General Rules for International Contests B11: Radio Control Suomennos on tämän asiakirjan lopussa. Kilpailijoiden staattisen arvostelun ja lennätyksen järjestys tulee ratkaista arvalla ennen kilpailun alkua. Joukkuekilpailuissa joukkueenjohtajat päättävät joukkueensa jäsenten kilpailujärjestyksen ( ykkönen, kakkonen, kolmonen). Kilpailijoiden lentojärjestystä ei tule muuttaa, ellei radio-ohjaustaajuuksien sujuva käyttö sitä edellytä, eli vältetään esim. kahden saman taajuuden peräkkäinen käyttö. Riittävää joustavuutta täytyy löytyä, jotta kilpailija voi käyttää lähetintään viimeistään silloin, kun hän astuu Valmiusruutuun nro 1. Joukkuekilpailuissa joukkueen jäsen ei saa korvata toista lentojärjestyksessä. Toisen lentokierroksen aloittaa se kilpailija, joka on lentojärjestyksessä ensimmäisestä 1/3:sta seuraava. Viimeinen lentokierros lennetään staattisen arvostelun ja kahden ensimmäisen lentokierroksen tulosten perusteella käänteisessä paremmuusjärjestyksessä. Kilpailijalle tiedotetaan vähintään viittä minuuttia ennen vuoroaan siirtyä käynnistyspaikalle.

8 6.3 LUOKKA F4C - RADIO-OHJATUT LENTÄVÄT SKAALAMALLIKONEET Yleiset ominaisuudet Lentopaino: Lentovalmiin, täydellisen mallin enimmäispaino ilman polttoainetta mukaan lukien mallipilotti, Sähkömoottorikoneet punnitaan ilman moottoreiden akkuja. Voimanlähteet: Raketit, patoputki yms. moottorit ovat kiellettyjä 15 kg/150 N Muut mallikonemäärittelyt: FAI Sporting Code Section 4: Aeromodelling, Volume - ABR, SECTION 4C General Regulations and Rules for Contests and Records PART ONE GENERAL REGULATIONS FOR MODEL AIRCRAFT 1.1. General Definition of Model Aircraft 1.2. General Characteristics of Model Aircraft Suomennos on tämän asiakirjan lopussa Melu Jos mallikoneen havaitaan olevan liian äänekäs lennossa, kilpailun päätuomari tai lennonvalvoja voi vaatia melumittausta. Tällöin lennonvalvoja takavarikoi heti lennon jälkeen ko. koneen ja lähettimen. Mitään muutoksia tai säätöjä ei sallita koneelle lukuun ottamatta tankkausta. Jos mallissa on säädettävä(t) potkuri(t), niin mittaukset tehdään lapakulman koko säätöalueella. Mallin testaa melunmittaaja ja jos malli ei läpäise testiä, uusintatestin suorittaa toinen melunmittaaja uudella mittalaitteella. Jos malli ei läpäise toistakaan melutestiä, suoritetun lennon pisteet nollataan, ja nollauspäätös on lopullinen. Mittalaitteiden täytyy olla hyvänlaatuisia ja testimahdollisuudella (referenssimelu). Maksimi melutaso on 96dB(A) mitattuna 3 metrin päästä sen keskilinjalta mitattuna. Malli asetetaan mittausta varten maahan betonille tai sepelille lennätysalueella. Moottorin käydessä täysillä, mittaus tehdään 90 asteen kulmassa lentolinjaan nähden kilpailijan valitsemalta puolelta mallista myötätuuleen. Mikrofoni asetetaan jalustalle 30 cm maapinnan yläpuolelle moottorilinjaan. Ääntä heijastavat esineet eivät saa olla 3m lähempänä mallia tai mikrofonia. Jos betoni- tai sepelipintaa ei ole mahdollisuus käyttää, niin silloin mittaukset voidaan suorittaa paljaalla maapinnalla tai lyhyellä ruohopinnalla, jolloin maksimi melutaso on 94dB(A). Monimoottoristen koneiden kohdalla mittaus suoritetaan siten, että mikrofoni on 3 metrin päästä lähimmästä moottorista melutason ollessa sama kuin yksimoottorisella mallikoneella. Turbiinikoneet eivät kuulu melumittauksen piiriin Kilpailulennot a) Jokainen kilpailija kutsutaan lennättämään kolme lentokierrosta. Kilpailulennot tulee tehdä aikarajojen puitteissa ( ) saadakseen kyseisestä lennosta pisteet. Kahta lentolinjaa käytettäessä ( ) kukin kilpailija lennättää neljä kierrosta. Kaksi kertaa kunkin tuomaripaneelin edessä ja kaksi kertaa kumpaisellakin lentolinjalla. Molempien tuomaripaneelien alhaisin pistemäärä putoaa pois. b) Jos kilpailija ei pysty aloittamaan tai suorittamaan lentoa syystä, jonka kilpailun johtaja arvioi olevan kilpailijasta riippumaton, niin kilpailun johtaja voi harkintansa mukaan myöntää kilpailijalle mahdollisuuden uuteen lentoon. Kilpailun johtaja päättää, milloin uusintalento suoritetaan. c) Kilpailulento alkaa aikaisintaan, kun: Kilpailija ilmoittaa ajanottajalle aloittavansa moottorin(ien) käynnistyksen. Kaksi minuuttia yllämainitun jälkeen kilpailija saa käskyn aloittaa lentonsa.. Kilpailulento päättyy, kun malli laskeutuu ja pysähtyy pois lukien liike M (Läpilasku).

9 6.3.4 Lentoaika a) Kilpailijalle tiedotetaan vähintään 5 minuuttia ennen starttikäskyä, että starttikäsky on tulossa. b) Seuraavaksi kilpailijalle annetaan starttikäsky. c) Lentoajanotto alkaa kilpailulennon alkaessa ( katso c) d) Kilpailijalla on 17 minuuttia aikaa suorittaa lento. e) Monimoottoriset koneet saavat lisäaikaa kohdan (d) aikoihin yhden minuutin jokaista lisämoottoria kohden. f) Lentoliikkeistä, joita ei ole suoritettu loppuun annetun ajan puitteissa, ei saa pisteitä Lentoonlähtöaika a) Mikäli malli ei ole ilmassa 7 minuutin kuluessa lisättynä yhdellä minuutilla jokaista lisämoottoria kohden kilpailulennon ja ajanoton alkamisesta, kilpailulento päättyy ja lentopisteitä ei myönnetä. b) Jos moottori(t) sammuu lentoonlähdön alettua, mutta ennen ilmaannousua, moottori(t) voidaan käynnistää uudelleen. Liikkeen saa uusia vain kerran. Mikäli uusinta tulee, niin kyseisestä liikkeestä ei anneta pisteitä. Huom: Tällöin sääntökohta a on yhä voimassa Lento Lentoonlähtö K = Valinnainen liike 1 (Option) K = Valinnainen liike 2 (Option) K = Valinnainen liike 3 (Option) K = Valinnainen liike 4 (Option) K = Valinnainen liike 5 (Option) K = Valinnainen liike 6 (Option) K = Valinnainen liike 7 (Option) K = Valinnainen liike 8 (Option) K = Lähestyminen ja Lasku K = Lennon realismi a) moottorin ääni ( realistinen sävy ja sointu ) K = 4 b) mallin lentonopeus K = 9 c) lennon sulavuus K = 9 Kokonaiskerroin K K = 100 Huomautukset: Lento-ohjelmaan kuuluu pakollisesti kaksi liikettä: ''Vaakakahdeksikko'' ( ) ja '' Laskeva ympyrä 360 astetta'' ( ) ollakseen hyväksytty lento-ohjelmasuoritus. Mallin mittakaava ja esikuvan matka- tai suurin lentonopeus tulee olla merkittynä lentoarvostelulomakkeeseen ( 6E.2). Jokaista liikettä voi yrittää vain kerran, pois lukien Lentoonlähtö ( ) kohdan (6.3.5.b) mukaisesti.

10 6.3.7 Valinnaiset lentoliikkeet (Optional Demonstrations) '' Vaakakahdeksikko'' ( ) ja ''Laskeva ympyrä 360 astetta'' ( ) ovat pakollisia liikkeitä, joiden tulee olla mukana kaikissa lentosuorituksissa. Kilpailija voi itse määrätä liikkeiden lennätysjärjestyksen lennätyspistelomakkeessa. Kilpailijan on, tuomareiden niin pyytäessä, pystyttävä todistamaan, että mallin esikuva pystyy tai on pystynyt normaalisti lentämään kaikki kilpailijan valitsemat valinnaiset lentoliikkeet ja että liikkeet ovat mallin esikuvalle tyypillisiä. Kilpailulennot voivat sisältää vain yhden valinnaisen mekaanista toimintaa esittelevän lentoliikkeen. Näihin luetaan liikkeet D, L ja tilanteeseen sopien P ja Q. Valitut lentoliikkeet tulee esittää lentoarvostelulomakkeissa, jotka annetaan tuomareille ennen lentoonlähtöä. Valinnaiset liikkeet voidaan valita, mihin järjestykseen tahansa. Lentoliikkeet A, N, R, S, T ja Z ovat sallittuja vain sellaisille malleille, joiden esikuvan taitolentokelvottomuus on hyväksytty ja vahvistettu kilpailijan rakennusselvityslomakkeella ( liite 6E.1). Nämä ovat malleja, jotka on suunniteltu rajoitettuun liikehdintään ja joiden esikuvien liikehdintää on rajoittanut valmistaja tai ilmailuviranomainen. Esimerkkejä ei taitolentokelpoisista koneista: Pioneerikoneet ja koneet ennen vuotta 1915 Tunnistus- ja pommitustarkoituksiin rakennetut koneet. (Huom: Tämä ei sisällä hävittäjäkoneita, joita myöhemmin käytettiin tunnistuskäytössä eikä hävittäjäpommittajia jotka suunniteltiin alunperinkin taitolentokelpoisiksi.) Matkalentokoneet Matkustaja- ja rahtikoneet Sotilaskuljetuskoneet Jos mallilla, jota EI ole vahvistettu taitolentokelvottomaksi eli esikuva on taitolentokelpoinen, lennetään liikkeitä, jotka on tarkoitettu taitolentokelvottomille koneille, pisteet liikkeistä nollataan. Liikkeitä C ja B, ei saa lentää yhtä aikaa samassa ohjelmassa Lennätettävät liikkeet on merkitty arvostelulomakkeeseen ja ne on lennätettävä merkityssä järjestyksessä. Väärässä kohdassa lennätetystä liikkeestä tulee nolla. A Nousukaarto (Chandelle)... K = 7 x) B Laskutelineiden esittely (Retract and extend landing gear)... K = 7 C Laskusiivekkeiden esittely (Retract and extend flaps)... K = 7 D Pommien tai pa-tankkien pudotus (Dropping of bombs or fuel tanks) K = 7 E Pystykäännös (Stall turn) K = 7 F Immelman (Immelmann turn) K = 7 G Silmukka (One loop) K = 7 H Puolikas S (Split S / Reversal) K = 7 I Kuubalainen kahdeksikko (Cuban eight) K = 7 J Syöksykierteet, 3kpl (Normal spin) K = 7 K Vaakakierre (Roll) K = 7 L Laskuvarjon pudotus (Parachute) K = 7 M Läpilasku (Touch and go) K = 7 N Yliveto (Overshoot) K = 7 x) O Sivuluisu oik. tai vas. (Side slip to left or right) K = 7 P 1. esikuvan mukainen liike (1st Flight function by subject aircraft) K = 7 Q 2. esikuvan mukainen liike (2nd Flight function by subject aircraft) K = 7 Kilpailija voi lentää kaksikin omavalintaista esikuvanmukaista liikettä. Kilpailijan on kuitenkin tällöin todistettava esikuvan lentäneen ko. liikkeet. Kilpailijan tulee selvittää liikkeet lomakkeella 6E.1 ja kertoa myös päälentotuomarille miten lentoliikkeet suoritetaan ennen lennätyksen alkua.

11 R Vaakakolmio (Flight in triangular circuit) K = 7 x) S Vaakasuorakulmio (Flight in rectangular circuit) K = 7 x) T Suora vaakalento max 6m korkeudessa (Flight in a straight line at constant height, <6m) K = 7 x) U Suora vaakalento yhdellä moottorilla (monimoottoriset mallit) K = 7 V Heilurikahdeksikko (Lazy Eight) K = 7 W Heilurikäännös (Wingover), katso liikekuvaus K = 7 X Selkälento (Inverted flight) K = 7 Y Derry-käännös ( Derry Turn ) K = 7 Z Proseduurikäännös ( Procedure Turn ) K = 7 x) Kommentti: x) merkityt liikkeet sallitaan vain taitolentokelvottomien koneiden lentoohjelmassa Lentoarvostelu (flight points) Jokainen lentoliike arvostellaan 0:sta 10:een puolen pisteen tarkkuudella. Jokainen tuomari antaa liikkeestä omat pisteensä, jotka kerrotaan liikkeen K-kertoimella. Lentoliikkeet on lennettävä sellaisella etäisyydellä ja korkeudella, jolla ne ovat selkeästi tuomareiden nähtävillä. Sellaisista liikkeistä, jotka lennetään liian kaukana tai korkealla ja ovat näin ollen vaikeita arvostella annetaan vähemmän pisteitä kuin vastaavasta liikkeestä optimaalisesti sijoitettuna Lentokierroksen pisteet Kaikki lentopisteet kirjataan lentoarvostelulomakkeelle. Kilpailijan vastuulla on, että hän on antanut oikeat henkilötiedot, oikeat mallin tiedot ja valinnut oikeat lentoliikkeet ja täyttänyt arvostelulomakkeen oikein ja jakanut riittävän määrän lomakkeita tuomareille ennen kutakin virallista lennätystään. Maailmanmestaruus- ja maanosanmestaruuskilpailuissa, tai milloin tahansa muuten käytettäessä viittä lentotuomaria, jätetään korkein ja alin pistemäärä kustakin liikkeestä pois. Kolmen jäljellejäävän tuomarin pisteet muodostavat näin kyseisen lentoliikkeen pisteet ja lasketaan mukaan lennon kokonaispisteisiin. Lentokierroksen pisteet muodostuvat kolmen tuomarin kustakin liikkeestä antamien pisteiden summasta, kts. kohta Loppupisteet Kilpailijan kokonaissuorituksen pisteet saadaan laskemalla yhteen staattisen arvostelun ja kahden parhaan lentokierroksen pisteiden keskiarvo. Jos kilpailijalla on vain yksi lentosuoritus, lasketaan loppupisteisiin puolet tämän ainoan lentokierroksen pisteistä. Tilanteissa, joissa kilpailun lentokierroksia on järjestäjästä riippumattomista syistä, esim. säätila, voitu lennättää vähemmän kuin kolme, loppupisteet lasketaan seuraavasti: a) Jos lentokierroksia on lennetty kaksi, lasketaan loppupisteisiin näiden keskiarvo kohdan mukaan b) Jos lentokierroksia on lennetty vain yksi, lasketaan tämän pisteet sellaisenaan loppupisteisiin. c) Lentokierroksen pisteet lasketaan mukaan vain, jos kaikilla kilpailijoilla on ollut yhtäläiset mahdollisuudet lentosuoritukseen kierroksen aikana.

12 Turvallisuus a) Kaikki lentoliikkeet pitää suorittaa tuomarilinjan suuntaisesti ja tuomareiden etupuolella. Mikäli osaakaan lennätysliikkeestä tapahtuu tuomarilinjan takana, pisteet liikkeestä nollataan. b) Poikkeuksen kohtaan a) tekevät seuraavat kolme liikettä: ( ) Lentoonlähtö, ( ) Lähestyminen ja lasku, (6.3.7.M) Läpilasku. Nämä liikkeet voidaan tehdä vastatuuleen, sikäli kun ei lennetä tietylle alueelle tuomareiden takana, josta on vaaraa tuomareille, virkailijoille, kilpailijoille tai katsojille c) Jos kilpailija lennättää malliaan aiheuttaen vaaratilanteen tai siten, että mahdollisuus vaaratilanteeseen on havaittavissa, voivat päätuomari tai kilpailunjohtaja käskeä kilpailijaa laskeutumaan välittömästi. Kommentti: Tuomarilinjan tulisi sijaita kiitorataan nähden siten että lennättäjälle jää koko kiitorata vapaasti käyttöön koneen lentoonlähtöä ja laskeutumista varten myöskin silloin jos tuulen suunta kääntyilee hieman, alle sen 30 astetta mikä säännöissä sallitaan. Äkillinen sivutuulenpuuska saattaa myös sortaa laskuun tulevaa konetta arvaamattomasti. Tuomarilinjan paikka ei siis ole välittömästi kiitoradan reunassa vaan selvästi taaempana: mieluimmin noin 5 metrin päässä että lennättäjällekin jää vapaata tilaa operoida ilman että hän häiritsee tuomareiden näkyvyyttä.

13 6.A LUOKAN F4C TUOMARIOHJE STAATTISTA ARVOSTELUA VARTEN 6A.1 Yleistä a) Ennen staattisen arvostelun aloittamista tuomareiden pitää tehdä kilpailuun osallistuvien koneiden katselmus, eli luoda yleissilmäys mallien yleiseen tasoon. Katselmuksen tarkoituksena on verrata malleja keskenään pintapuolisesti ennen kuin detaljitarkastelu alkaa. Staattisen päätuomarin tulee käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta varmistautuakseen, että kaikilla tuomareilla on samanlainen näkemys siitä, mitä tuleman pitää, ja erityisesti monimutkaisuuden arvostelemisesta silloin kun sellaista tulee esille. b) Koearvostelu tulee tehdä ennen kilpailua kilpailuun osallistumattomalla mallilla, jotta tuomareille tulee yhteneväinen näkemys arvostelusta. c) Päätuomari nimitetään puhemieheksi staattisille tuomareille ja jos kahta paneelia käytetään, kakkospaneeliin tulee nimittää apulaispäätuomari, joka avustaa päätuomaria tämän tehtävissä. Pää-/apulaispäätuomarin tulee keskustella vastuualueensa kunkin kohteen avuista ja kritiikistä tiiminsä muiden tuomareiden kanssa pyytäen ehdotuksia annettavista pisteitä. d) Staattinen arvostelu kattaa kuusi aluetta listattuna kohdan (6.1.10) mukaan. Tuomareiden täytyy keskustella kustakin asiasta tiiminä ja yrittää päästä yhtenäiseen ratkaisuun pisteistä joskin kullakin on oikeus omiin pisteisiin, mutta tällöin erot tulisi olla minimaaliset. e) Päätuomarin tulee keskustella avuista ja virheistä kohdan (c) mukaan ja pyytää ehdotuksia annettaviksi pisteiksi jatkokeskustelun pohjaksi. Puolikaspisteiden (6.1.5) käyttö on tärkeätä huippuluokan malleja arvosteltaessa. On varmasti tilanteita, jossa esim. 9 on liian alhainen, mutta 10 liikaa, joten oikea pistemäärä saattaisi olla, sanokaamme 9,5. f) Huolimatta siitä, mitä pisteitä on annettu, on tärkeätä, että tarkka ja reilu arvostelu viedään läpi koko kilpailukaluston. Suhteellinen piste-ero kahden erilaisen mallin kohdalla on tärkein standardi, johon tulee pyrkiä. Tuomareita kannustetaan käyttämään analyysikaavakkeita ja käyttämään tietokonetta tai muuta arkistointimenetelmää tämän vertailun saavuttamiseksi. g) Kunkin mallin staattisen arvostelun päätteeksi päätuomarin on tarkistettava kaikkien pistekaavakkeiden täydellisyys ennen kuin pisteet annetaan eteenpäin käsiteltäväksi. Paneelin tuomareilla on oikeus muuttaa pistemääriä jälkikäteen, jos heistä tuntuu, että ne ovat väärät (esim. ensimmäisen mallin kohdalla kilpailudokumentit eivät vastanneet eroja ja yksityiskohtia tai kaupallisia osia ei huomioitu). Kilpailunjärjestäjän pitää järjestää riittävästi aikaa tämän tarkastelun tekemiseen. Vasta kun päätuomari on päättänyt, että asia on kunnossa, pisteet voidaan antaa eteenpäin julkaistavaksi. h) Jos malli on lentänyt ennen staattista arvostelua ( ) ja kärsinyt vioittumisesta lennon aikana, tällaisesta vioittumisesta ei saa rangaista edellyttäen, että kone on kunnossa ja on mahdollista näin tehdä.

14 6A.1.9. Esikuvanmukaisuuden todentavat dokumentit Jokaisen kilpailijan on toimitettava näissä säännöissä määritellyt vähimmäisdokumentit ( ) staattista arvostelua varten. Puuttuvat dokumentit johtaa kyseisen kohdan pisteiden seuraavanlaisiin vähennyksiin: a) Vähemmän kuin 3 kuvaa kokonaisesta esikuvasta: Nolla pistettä skaalatarkkuudesta ( ) Mahdollinen pistevähennys realismista ( ) Mahdollinen pistevähennys käsityötaidosta ( ) Mahdollinen pistevähennys skaaladetaljeista ( ) b) Puuttuvat tai vahvistamattomat piirustukset Nolla pistettä skaalatarkkuudesta ( ) c) Ei valokuvaa esikuvasta Nolla pistettä merkinnöistä ( ) Mahdollinen pistevähennys realismista ( ) Mahdollinen pistevähennys skaaladetaljeista ( ) d) Vaillinainen väridokumentti Nolla pistettä väreistä ( ) Yllä mainitut dokumentit ovat ehdoton minimivaatimus. Todellisuudessa monipuolisempi ja laajempi dokumentointi tarvitaan mallin arvostelemiseksi suhteessa esikuvaansa. Koska esikuvaa ei voida tuoda esille, seurauksena on, että laaja ja monipuolinen valokuvamateriaali tarvitaan hyvien pisteiden saamiseksi. Kaikkien dokumenttien tulisi olla mikäli mahdollista esikuvasta, josta malli on tehty. Poikkeavissa tapauksissa eroavaisuudet täytyy merkitä selvästi, elleivät ne muuten ole ilmeisiä. Kaikki eroavaisuushuomautukset ja korjaukset dokumenteissa pitää olla englanniksi. Staattisilla tuomareilla on vaikea tehtävä lyhyessä ajassa. Dokumentit pitäisi tämän takia esittää muodossa, joiden avulla arvostelu tapahtuu nopeasti ja tarkasti. Liiallista ja ristiriitaisia todistusaineistoa pitäisi välttää. Dokumentit pitäisi esittää erillisissä ''levyissä'', jotta tuomareiden ei tarvitsisi jatkuvasti käännellä sivuja edestakaisin arvostellessaan eri kohtia. Jäykkä A2 -kokoinen ''levypohja'' on todettu olevan laajin, jota tuomarit voivat käsitellä mukavasti. Tuomareita helpottaa se, että dokumentit esitetään arvosteluvaiheiden järjestyksessä ts. sivukuvanto, etukuvanto, yläkuvanto, merkinnät, väritys jne. 6A Arvostelu Kohtien ( ) arvostelu tehdään vähintään viiden (5) metrin etäisyydeltä mitattuna mallin keskeltä. Mallin esittelijän tulee asettaa mallia esille eri suunnista tuomareiden ohjeiden mukaisesti. Mittauksia ei saa tehdä eivätkä tuomarit saa koskea malliin. Malli tulee arvostella esitettyihin dokumentteihin perustuen ja pisteet tulee antaa pelkästään tähän perustuen. Dokumenttien laatu vaikuttaa normaalisti myös annettaviin pisteisiin. Tarkoilla ja selvillä dokumenteilla ansaitaan paremmat pisteet, jos malli vastaa niitä, kuin huonolla todistusaineistolla. Tuomareiden on pidettävä huolta, että kilpailija ei saa etua laiminlyönnistä esittäessään huonot ja epätäydelliset dokumentit. Tuomareiden on arvosteltava sekä tarkkuus että monimutkaisuus siten kuin ne tulevat esille.

15 6A Skaalatarkkuus Valokuvat ovat ensisijaiset todistusaineistot arvosteltaessa mallin tarkkuutta ja realismia suhteessa esikuvaansa ja niiden pitää aina ohittaa piirustukset, jos on epäilyä skaalatarkkuudesta. Varovaisuutta täytyy kuitenkin olla, kun arvostellaan rikauskulmia valokuvien mukaan. Valokuvat on useimmiten otettu jostain vinosta kulmasta ja saattavat antaa näin väärän vaikutelman. Tällaisessa tapauksessa esim. siiven asetuskulmaa ja V-kulmaa tarkastettaessa piirustukset saattavat toimia sopivampana referenssinä. Malli tulee ensin asettaa parhaimman valokuvan esittämään asentoon jossa tarkastetaan selvät virheet ja eroavaisuudet esikuvaan nähden. Tämä menettely toistetaan myös muiden sopivien valokuvien avulla. Seuraavaksi kuvien ja piirrosten avulla tarkastetaan ja arvostellaan: Sivukuvanto: joko oikealta tai vasemmalta puolelta riippuen parhaasta ja sopivimmasta valokuvasta. Tarkastetaan rungon ääriviivat, ohjaamon / kuomun/tuulilasin tai aukon muoto, moottorinsuosuojuksen ja spinnerin muodot, sivuperäsimen ja vakaajan muodot, siiven ja peräsimien sijainti ja muodot. Laskutelineen muoto, kulma ja paikka sekä kannuspyörän tai lusikan muoto ja paikka että vanteiden ja renkaiden koko tarkistetaan myös. Monisiipisen mallissa arvostellaan siipien asento, asema ja väli, siipitukien muoto ja asemat sekä siipivaijerit. Etukuvanto: tarkastetaan siiven V-kulma sekä paksuus että kavennus, siipituet, siipivaijerit ja siipien väli monisiipisessä mallissa. Tarkastetaan myös suuntaperäsimen paksuus, peräsinjärjestely, rungon poikkileikkaus, moottorin suoja, sen muoto ja aukot, potkurin koko ja muoto, ohjaamon, kabiinin tai tuulilasin muoto, laskutelineestä sen koko, muoto, asema ja kulmat, pyörien raideväli ja renkaiden paksuus. Yläkuvanto: tarkastetaan siipien muoto ja muotolevyt, siivekkeiden koko, laipat, peräsinten koko ja muoto, korkeusperäsimen koko, muoto ja aukot, trimmilevyt, rungon muoto ja kapenevuus, ohjaamon tai kabiinin muoto, moottorisuojuksen muoto. 6A Väritys Väritarkkuus: Oikea väri voidaan esittää värivalokuvista, hyväksytyistä julkaistuista kuvauksista, jos mukana on tunnustetun viranomaisen hyväksymät väriliuskat, alkuperäisen värin värinäytteistä tai hyväksytyistä julkaistuista väripiirustuksista. Kansallisten merkkien, kirjaimien ja tunnusten värit tarkastetaan. Naamiointivärityksen tulee sisältää oikeanlaisen häivytyksen. Värityksen monimuotoisuus: Monivärinen viimeistely on arvostelussa arvokkaampi kuin viimeistely, jossa on käytetty vai yhtä tai kahta perusväriä. Moniväriarvostelun pisteperuste täytyy sopia ennen kuin kilpailuarvostelu alkaa. Aina kahteen pisteeseen saakka voidaan antaa monimuotoisuus pisteitä kullekin päävärille, joka kattaa huomattavan osan koneen pinnasta. Maksimissaan yksi piste voidaan antaa kullekin sivuvärille kuten tunnuksissa, siipituissa, aseissa, pommeissa jne. Perusvärit musta ja valkoinen arvostellaan vain osapisteillä monimuotoisuuspisteistä. Olennaista asiassa on että hyvien arvostelupisteiden saanti edellyttää myös hyviä väridokumentteja.

16 6A Merkinnät Käytettäessä vain yhtä kolmen tuomarin paneelia, merkintöjen arvostelu voidaan tehdä yhdessä skaalatarkkuuden arvostelun kanssa. Merkintöjen keskinäinen muoto ja paikka mallissa antaa usein hyvän ilmaisun mallin skaalatarkkuudesta, koska nämä korostavat virheitä mallin muodoissa ja linjoissa. Merkintöjen tarkastaminen myös mallin alapinnassa voidaan tehdä samalla, kun yläkuvannon tarkastus on käynnissä. Merkintöjen tarkkuus: Kaikkien merkintöjen ja kirjainten koko ja paikka tarkastetaan. Erikoista huomiota on annettava tarkastuksessa merkintöjen suhteelliseen asemointiin verrattuna muihin merkintöihin ja koneen olennaisiin osiin. Tarkistetaan, että kaikkien kirjainten ja kuvioiden tyyli ja leveydet ovat oikeat. Koristeviivojen täytyy olla oikean kokoiset ja oikeissa paikoissa, samoin kuin naamioinnin kuviointi. Merkintöjen monimuotoisuus: Ennen staattisen arvostelun alkua tuomareiden on sovittava keskenään merkintöjen monimuotoisuusarvostelun pisteyttämisen periaatteista. Korkeiden pisteiden saaminen ei ole yksinomaan riippuvainen merkintöjen lukumäärästä vaan vaikeudesta saavuttaa tarvittava vaikutelma. Monimuotoinen kirjaimisto etenkin levitettynä laajalle pinnalle, tai sijoiteltuna suhteessa koneen olennaisiin osiin tulee antaa korkeammat monimuotoisuuspisteet kuin harvasti sijoitetut yksinkertaisemmat merkinnät. Kaarevat viivat/linjat ovat yleensä monimutkaisempia kuin suorat. Naamiointikuviot tulee arvostelussa harkita huolellisesti. Monimutkaiset naamiointityylit mukaan lukien epäsäännölliset kuviot häivytetyillä reunoilla tulee palkita asianmukaisesti. Korkeiden pisteiden saamiseksi esitettyjen dokumenttien tulee sisältää kaikki arvosteltavat merkinnät. 6A Pinnan ulkonäkö ja skaalarealismi Realismissa on kyse siitä kuinka hyvin malliin on saatu sisällytettyä täysikokoisen esikuvan vaikutelmaa. Tuomareiden on kysyttävä itseltään, katsovatko he esikuvan lentokonetta pienoiskoossa vaiko tavallista mallikonetta? Mallikoneen pintamateriaali ja sen ilmiasu täytyy olla hyvä toisinto esikuvan pintamateriaalista. Kangaspäällysteiset mallit tulee päällystää oikealla materiaalilla, ja ompeleiden jäljet sekä siipikaarien kohoutumat tulee näkyä. Vaneripäällystys tai puiset kuorirakenteet täytyy simuloida oikein, ja jos rimojen ja muotokaarien välillä on painaumia esikuvassa, ne on oltava mallissakin näkyvissä. Metallipäällysteisissä malleissa täytyy näkyä paneelit ja niitit. Kaikissa tapauksissa esikuvanmukainen kiilto- tai mattaviimeistely täytyy olla myös mallissa oikein tehtynä. Mikäli mallin esikuva on tahraton museokone, tällöin mallin tulee olla vastaavassa kunnossa. Jos esikuva on operatiivisessa käytössä oleva lentokone, silloin mallin tulee olla jossain määrin haalistunut ja säännöllisen käytön merkit tulee olla näkyvillä vastaavalla tavalla kuin esikuvassa. Nämä asiat tulee esittää dokumenteissa ja tuomareiden on huomioitava ne asiamukaisesti. 6A Käsityötaito Tämä osuus käsittää rakentajan osaamisen, kekseliäisyyden, yleisen taidokkuuden ja monimuotoisuuden jota on sovellettu mallikoneen rakentamisessa. Käsityötaidon laatu Mallikoneesta tulee tarkastaa yleinen rakennustyön laatu, huomioiden erityisesti puhtaat ja terävät reunat etenkin siiven ja peräsinten jättöreunassa, oikeat välit ohjauspintojen saralinjoissa, tiiviit sovitukset ei-mittakaavassa olevissa liitoksissa joita käytetään mallin purkamisessa, tai

17 luukuissa joita käytetään operoitaessa mallilla. Ei-skaalanmukaisia osia kuten kytkimet, neulaventtiilit, äänenvaimentajat, hornit yms. ei tulisi olla mallissa näkyvillä. Käsityötaidon monimuotoisuus Tuomareiden tulee harkinnassaan ottaa huomioon mallin yleinen monimuotoisuus ja antaa enemmän pisteitä monimutkaisista muodoista ja rakenteista. Erikoiset ja nerokkaat ratkaisut tulee palkita tämän osion alla. Yllämainittuja kohtia arvostellessaan tuomareiden tulee tarkastaa kilpailijan selvitys/vakuutus oman työn osuudesta ja tarkastaa sellaiset osat mitkä eivät ole kilpailijan itsensä tekemiä (kohta a) ja käyttää pisteskaalaa asianmukaisella tavalla. Annettujen pisteiden tulee tässäkin vastata esitettyjä dokumentteja. 6A Skaaladetaljit Tarkistetaan, että osat kuten alla olevassa listassa on esimerkkinä listattu, ovat esikuvan mukaisia, ja että ne ovat valmistettu tarkasti ja sijoitettu mallissa oikein paikoilleen. Luukut Kahvat Askelmat Ovet Aseistus Pommiripustimet Ohjausvaijerit Ohjaussakarat Peitelevyt/profilointi Siipivaijerit Vanttiruuvit Siipituet Punonnat ja ompelukset Antennit Venturi Jarruputket laskutelineen jousitus renkaan kulutuspinta Siiven rako Navigointi- ja laskeutumisvalot Pitot -putken pää Kävelysillat Tankit Lauhduttimet Täyttökorkit Säleritilät Jäähdytysritilät Vastapainot Instrumenttipaneeli Ohjaamon tai kuomun sisäpuolen detaljit Mallissa olevien skaaladetaljien tarkkuuden sekä lukumäärän tulee heijastua arvostelussa annettuihin pisteisiin. Skaaladetaljien tarkkuus Esitetyistä dokumenteista pitäisi selvästi käydä esille arvosteltavat kohteet. Kilpailijoiden jotka tarkasti mallintavat dokumenteissa esitetyt osat tulee saada paremmat pisteet. Skaaladetaljien monimuotoisuus Hyvin dokumentoidun ja paljon detaljeja käsittävän mallin tulee saada suhteellisesti enemmän pisteitä kuin mallikoneen pienemmällä detaljimäärällä vaikka itse esikuvassa olisikin niukasti detaljeja. Tuomareiden pitäisi varmistautua tässä kohdassa, että he todella arvostelevat mallikoneen detaljimonimuotoisuutta eivätkä anna pisteitä sen mukaan mitä esikuvan pitäisi saada.

18 LUOKAN F4C TUOMARIOHJE LENTOARVOSTELUA VARTEN 6C.1 Yleistä Lentoarvostelu tulee tehdä pitäen mielessä esikuvan toiminnallisuus ja lento-ominaisuudet. Lento-osuuden tarkoituksena on esittää esikuvanmukaiset lento-ominaisuudet ja realismi. Tuomareiden ei siis tule sekoittaa skaalakilpailua taitolentokilpailuun. Kunkin lentoliikkeen kohdalla mainitut virheet eivät sisällä kaikkia mahdollisia virheitä. Esimerkkien tarkoituksena on ennemminkin esittää tyypilliset virheet kunkin liikkeen kohdalla. Nämä esimerkit kussakin liikkeessä jakautuvat kolmeen pääkohtaan: 1. Lentoliikkeen muoto, koko ja tekniset vaatimukset 2. Lentoliikkeen sijoittelu verrattuna tuomareihin tai muuhun kiintopistelinjaan. 3. Lentoliikkeen realismi verrattuna esikuvan lentoon. Tuomareiden tulee päättää kunkin virheen merkittävyys ja vähentää pisteitä sen mukaan ottaen aina huomioon esikuvan lento-ominaisuudet. Kilpailijan tulee ilmoittaa kuuluvasti tuomareille jokaisen lentoliikkeen alku esim. "NYT/ALKAA" tms. (engl. "NOW"). Samoin jokaisen liikkeen loppu on ilmoitettava esim. "LOPPU" (engl. "FI- NISHED"). Tuomarit istuvat laskualueen kohdalla siten, että tuomarilinja on yhdensuuntainen tuulen suunnan kanssa. Kilpailun johtajan tai lentopaikan päällikön tehtävänä on mitata/arvioida tuulen suunta ja jos jatkuva tuulensuunta on heidän mielestään kääntynyt enemmän kuin 30 astetta tuomarilinjaan nähden, tulee tuomarilinjaa kääntää vastaavasti. Elleivät turvallisuusseikat (esim. yleisön sijainti) vaadi muuta, tulee lennättäjän aina voida itse valita nousu- ja laskusuunnat voidakseen ottaa huomioon mahdolliset tuulen suunnan muutokset. Tämä koskee myös läpilaskua (6.3.7, M) sillä liike sisältää sekä nousun että laskun. Yllä mainitut liikkeet poisluettuna, tulee kaikki muut liikkeet tehdä tuomarilinjan suuntaisesti sen etupuolella. Jos malli käy missä tahansa liikkeen vaiheessa tuomarilinjan takana, pisteet tästä liikkeestä nollataan. Turvallisuussyistä, mikä tahansa liike, joka lennetään yli suoja-alueen joka on määritelty tuomarilinjan taakse suojaamaan yleisöä, toimihenkilöitä, muita kilpailijoita ja avustajia, nollataan. Lentoliikkeiden koko ja sijainti tulee arvioida suhteessa esikuvan tekemiin tyypillisiin lentoliikkeisiin. Jos erikseen ei ole mainittu, kaikki vaakaliikkeet (esim. suora vaakalento, vaakakahdeksikko, vaakakolmio) tulee lennättää siten, että lentorata on noin 60 asteen kulmakorkeudella tuomaritasosta tuomareiden edessä. Lentoliikkeet kuten laskeva 360 asteen ympyrä ja syöksykierteet tulee tietenkin aloittaa riittävältä korkeudelta. Tuomareiden tulee harkintansa mukaan alentaa pisteitä, jos he arvioivat mallin olevan liian korkealla, liian matalalla, liian kaukana tai liian lähellä. Lentotuomareiden tulee kirjata lennon jälkeen ylös jokainen erikoistapahtuma, joka on aiheuttanut lentopisteiden pudotusta tai menetystä. Jos jostain syystä annettuja pisteitä korjataan tai muutetaan, aloite tähän on tultava tuomarilta. Päätuomari tarkistaa kaikki arvostelulomakkeet lennon jälkeen, että ne on asianmukaisesti ja oikein täytettyjä ja että nollapisteet ovat oikeutettuja. Esimerkkinä: unohdetut liikkeet, liikkeet lennätetty väärässä järjestyksessä, lentoaika ylitetty, lennätys tuomarilinjan takana, maahansyöksy. Päätuomarin tulee kuitata arvostelulomakkeet ennen kuin ne viedään tuloslaskentaan.

19 6C Lentoonlähtö (Take-Off) Mallin tulee seistä paikallaan maassa, moottori käyden ilman lennättäjän tai avustajan kiinnipitoa ja sen tulee suorittaa lentoonlähtö vastatuuleen tai kilpailijan mallin niin vaatiessa, lentoonlähtö suoritetaan hyödyntäen maksimaalisesti käytettävissä oleva lentoonlähtömatka. (Toisin sanoen lentoonlähtö suoritetaan kiitoradan nurkasta nurkkaan esim. malleilla joilla on suuri kantopintakuormitus, kuten suihkukoneilla). Jos malliin kosketaan sen jälkeen, kun kilpailija on ilmoittanut lentoonlähdön alkaneeksi, tulee lentoonlähdön arvosanaksi nolla. Lentoonlähdön tulee olla suora ja mallin tulee kiihdyttää rauhallisesti realistiseen lentoonlähtönopeuteen ja jouhevasti nousta maasta esikuvaa vastaavalla kulmalla. Lentoonlähtö on päättynyt, kun malli on kaartanut 90 sivutuuleen. Mikäli esikuva käytti laskusiivekkeitä (flaps) lentoonlähdössä, niin mallinkin tulee käyttää niitä. Kilpailijan on kuitenkin huomioitava tuulen voimakkuus, ja käytettävä omaa harkintaansa laskusiivekkeiden käytössä voimakkaalla tuulella. Voimakkaan tuulen takia ilman laskusiivekkeitä tapahtuva lentoonlähtö täytyy ilmoittaa tuomareille ennen lentoonlähtöä. Laskusiivekkeet ja mahdolliset sisään vedettävät laskutelineet on vedettävä sisään nousussa lentoonlähdön jälkeen. Virheitä: 1. Malliin kosketaan sen jälkeen kun liike on ilmoitettu alkaneeksi. (nolla pistettä). 2. Malli heiluu lentoonlähdössä ( pieni heilunta sallitaan kannuspyöräkoneilla kun perä nousee). 3. Lentoonlähtö on liian pitkä tai lyhyt. 4. Epärealistinen nopeus / liian nopea kiihdytys. 5. Laskutelineeseen nähden vääränlainen maasta irtoamisasento. 6. Maasta irtoaminen ei ole jouheva. 7. Nousukulma on väärä (liian jyrkkä tai loiva). 8. Mallin kohtauskulma nousussa väärä (nokka liian ylhäällä tai liian alhaalla). 9. Laskusiivekkeitä ei käytetty jos olosuhteet olisivat sen sallineet. 10. Sisään vedettäviä laskutelineitä ei nostettu lentoonlähdön aikana. 11. Huomattava siiven kallistuminen. 12. Nousu ei ole samansuuntainen lähtökiidon kanssa. 13. Epärealistinen kaarrosnopeus sivutuuliosalle. 14. Sivutuuliosa ei ole 90 kulmassa nousuun nähden.

20 6C Vaakakahdeksikko (Figure Eight) Malli lähestyy vaakalennossa tuomarilinjaan nähden yhdensuuntaisesti, kaartaa neljännesympyrän (90 ) tuomarilinjasta poispäin, sen jälkeen seuraa 360 :n kaarto vastakkaiseen suuntaan, jonka jälkeen 270 :n kaarto aloitussuuntaan liikkeen päättyessä alkuperäiselle lähestymislinjalle. Liikkeen keskikohta tulee olla viivalla, joka on kohtisuorassa tulosuuntaan nähden ja kulkee tuomareiden keskilinjan kautta. Virheitä: 1. Sisäänmeno ensimmäiseen ympyrään ei ole kohtisuorassa alkuperäiseen lentolinjaan. 2. Ympyrät erikokoisia. 3. Ympyrät eivät ole pyöreitä. 4. Liike ei tapahdu vakiokorkeudella. 5. Ympyröiden leikkauskohta ei ole keskitettynä tuomareiden kohdalle. 6. Liikkeen alku- ja loppulinjat eivät ole samalla linjalla. 7. Liikkeen alku- ja loppulinjat eivät ole yhdensuuntaisia tuomarilinjaan nähden. 8. Liikkeen koko ei ole realistinen esikuvaan nähden. 9. Lentolinja ei ole vakaa. 10. Liian kaukana, liian lähellä, liian korkealla, liian matalalla.

F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt

F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt Versio 2015 F4C, F4G F4H, F4J Radio-ohjattujen lentävien skaalamallikoneiden säännöt Voimassa tammikuun 1. 2015 lähtien Huom. Tämä sääntösuomennos kattaa ainoastaan Radio-ohjatut Mallikoneet luokissa F4C,

Lisätiedot

Mallilennokit ry. KANSANSCALE INDOOR Kilpailusäännöt

Mallilennokit ry. KANSANSCALE INDOOR Kilpailusäännöt Mallilennokit ry KANSANSCALE INDOOR Kilpailusäännöt 2007 7.1.2007 Mallilennokit ry KANSANSCALE INDOOR 2/14 Sisällysluettelo 1 YLEISET SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET...3 1.1 KANSANSCALE INDOOR -LUOKKA...3 1.2 MALLILENNOKIN

Lisätiedot

5 Lennätysyrityksen määritelmä Kun kilpailuun osallistuva lennättäjä saa lennätysluvan, on kysymyksessä on lennätysyritys.

5 Lennätysyrityksen määritelmä Kun kilpailuun osallistuva lennättäjä saa lennätysluvan, on kysymyksessä on lennätysyritys. LUOKKA F3P - MOOTTOROIDUT SISÄTAITOLENNOKIT F3P-luokan sisätaitolennätyksessä pätevät Sporting Coden sektion 4c - osan 5 -kappaleessa 5.1 mainitut tekniset säännökset radio-ohjattaville taitolennokeille

Lisätiedot

F3A SPORT-OHJELMA 2008

F3A SPORT-OHJELMA 2008 F3A SPORT-OHJELMA 2008 1 Liike 1 - Lähtö Nousukuvio on nykyään kaikissa luokissa vapaa Proseduurikäännöstä ei enää tarvitse tehdä! Nousukuviota EI arvostella! Tärkeintä on että käännösliikkeen jälkeen

Lisätiedot

Kansanscale Flying Only. RC-mallilennokkien kilpailusäännöt

Kansanscale Flying Only. RC-mallilennokkien kilpailusäännöt Kansanscale Flying Only RC-mallilennokkien kilpailusäännöt VERSIO 230215 Huom. Tämä sääntökokoelma kattaa ainoastaan radio-ohjattavat mallilennokit luokissa Kansanscale ja Flying Only Muut säännöt sekä

Lisätiedot

F3A Sport 2017 liikekuvaukset Janne Lappi /

F3A Sport 2017 liikekuvaukset Janne Lappi / F3A Sport 2017 liikekuvaukset Janne Lappi / 26.3.2017 Lentoonlähtö Lentoonlähtöä ei arvostella. Pääsääntöisesti se tapahtuu seuraavasti: 1. Avustaja kantaa lennokin kiitoradalle 2. Nousu tehdään vastatuuleen

Lisätiedot

RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT. Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008

RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT. Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008 RC-Taitolennokkiluokka F3A SPORT Säännöt ja liikekuvaukset alkaen 2008 F3A Team Finland ry www.f3a.fi F3A Team Finland ry. Säännöt, F3A Sport 2008 2(10) F3A Sport ohjelma F3A Sport on tarkoitettu taitolennätyksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6

Sisällysluettelo. Yleiset säännöt 2, 3. Mittaus 4. Katsastus 4. Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5. Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 1 Sisällysluettelo Yleiset säännöt 2, 3 Mittaus 4 Katsastus 4 Akku / Kaapelit moottoritilassa 4-5 Vahvistin, Kaiutinkotelo(t), Kaapelit 5-6 Luokat 6-7 Pistetaulukko 7 Osallistumismaksu 8 2 Team EastAudio

Lisätiedot

Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen

Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen 1 Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt nämä säännöt 14.4.2015. Säännöt astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

FAI/F3A Radio-ohjatut taitolennokit TUOMAROINTIESITYS F3A Team Finlandille

FAI/F3A Radio-ohjatut taitolennokit TUOMAROINTIESITYS F3A Team Finlandille FAI/F3A Radio-ohjatut taitolennokit TUOMAROINTIESITYS F3A Team Finlandille Produced by Bob Skinner, September 2004 F3A Liikkeiden TUOMAROINTI ARKKUUS RAUHALLISUUS & NÄYTTÄVYYS SIJOITTELU KOKO (Suhteessa

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento

Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento Ultrakevyen lentokoneen OH-U312 koelento ref aihe huom 1 trimmi edessä, nopeus Vs, hallintavoima 1.1 trimmi edessä, nopeus Vne, hallintavoima 1.2 trimmi takana, nopeus Vs, hallintavoima 1.3 trimmi takana,

Lisätiedot

Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi. 1. taso

Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi. 1. taso SVOLI / MTV Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi 1. taso Jouni Suuronen / MTV Hyvässä seurassa on ilo liikkua SISÄLLYSLUETTELO 1. MIESTEN TELINEVOIMISTELU 2. POIKIEN JA MIESTEN LUOKKAJÄRJESTELMÄ 3.

Lisätiedot

Pyramidin yleiset säännöt

Pyramidin yleiset säännöt Pyramidin yleiset säännöt 1. Biljardivälineet ja tarvikkeet Seuraavassa kuvattuihin pyramidi -pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti).

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSTEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT

SOTILASILMA-ALUSTEN TUNNUKSET JA MERKINNÄT SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Ma-Yl-004 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010

LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT RYTMINEN VOIMISTELU 2010 2 (13 ) LUOKKA- JA IKÄKAUSIKILPAILUT (LUOKAT I - M, YKSILÖT JA JOUK- KUEET, IKÄSARJAT 8-V. NAISTEN SARJA) Alla esitetään luokittain ja ikäkausittain

Lisätiedot

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje

Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliinivoimistelun lajiasiantuntijaryhmä Suomen Voimisteluliitto Trampoliinivoimistelun kansallinen tuomariohje Trampoliini ja DMT Voimassa 1.1.2013 alkaen, päivitetty 19.9.2014 Johdanto Trampoliinivoimistelun

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt

LMM KARTING TEAM. Rungon perussäädöt Rungon perussäädöt 1. Aurauskulma 1. Auraus 2. Haritus Auraus ja haritus on kulma jolla etupyörien kulmat poikkeavat ajosuunnassa toisistaan. Auraus = pyörät on kääntynyt sisäänpäin. Haritus = pyörät sojottavat

Lisätiedot

SOTILASPENKKIPUNNERRUS

SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1(5) SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1 YLEISTÄ Kilpailu on penkkipunnerruskilpailu, jossa nostetaan yhdellä nostokerralla kilpailijan painoon suhteutettuna mahdollisimman suuri toistomäärä. Kilpailussa käytetään

Lisätiedot

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat:

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Radiokatu 20 00240 Helsinki VAU:n SULKAPALLON SÄÄNNÖT 2011 Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: 1.

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT

MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN ILMAILULIITTO RY Liidintoimikunta 11.10.2007 MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT Näitä sääntöjä noudatetaan moottoroidun varjoliidon kotimaisissa kilpailuissa eli SM-kilpailuissa, Suomen Open

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE Tampereen RC Lentäjät ry. Toimintaohje (v1.4) 1(5) TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE 1. Saapuessasi lentokentälle tarkista onko lentokentällä toimintaa. Mikäli hallin ovet ovat

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T6-2 20.9.1974 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi OHJEITA PURJELENTOKONEEN PUNNITUKSEEN SEKÄ PUNNI- TUSPÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä)

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä) KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan,

Seuraa huolellisesti annettuja ohjeita. Tee taitokset tarkkaan, Origami on perinteinen japanilainen paperitaittelumuoto, joka kuuluu olennaisena osana japanilaiseen kulttuuriin. Länsimaissa origami on kuitenkin suhteellisen uusi asia. Se tuli yleiseen tietoisuuteen

Lisätiedot

päivitetty 8/2014 AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT

päivitetty 8/2014 AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. KILPAILU 1.1 Kilpailu järjestetään kahdessa luokassa: Parit ja Triot. Parien luokkaan voivat osallistua naisten parit, sekaparit sekä miesten parit. Trioihin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

RANCH PELASURE PATTERN 3 1. Walk to the left around corner of the arena. 3. Extend alongside of the arena and. lead the corner to center

RANCH PELASURE PATTERN 3 1. Walk to the left around corner of the arena. 3. Extend alongside of the arena and. lead the corner to center AP108. RHP1 Ranch Horse Pleasure RANCH PLEASURE -- PATTERN 2 1. Walk 2. Jog 3. Stop, do 1 1/4 turn to the right 4. Walk 5. Lope small circle on the right lead 6. Change leads, (simple or flying) 7. Lope

Lisätiedot

Purjelennon SM2017 PAIKALLISET MENETELMÄT. versio 1.2 ( )

Purjelennon SM2017 PAIKALLISET MENETELMÄT. versio 1.2 ( ) Purjelennon SM2017 PAIKALLISET MENETELMÄT versio 1.2 (20.6.2017) Kilpailun nimi: Purjelennon Open- ja kerholuokan Suomenmestaruuskilpailut Kilpailupaikka: Räyskälä Aikataulu Varsinainen ilmoittautumisaika

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT MOMO Syysendurance Saloon 3.10.2010 Kilpailun arvo: Kansallinen Kilpailun järjestäjä: MOMO Racing Team ry

KILPAILUN SÄÄNNÖT MOMO Syysendurance Saloon 3.10.2010 Kilpailun arvo: Kansallinen Kilpailun järjestäjä: MOMO Racing Team ry KILPAILUN SÄÄNNÖT MOMO Syysendurance Saloon 3.10.2010 Kilpailun arvo: Kansallinen Kilpailun järjestäjä: MOMO Racing Team ry Paikkakunta: Alastaro Cirkuit Loimaa I OHJELMA 6.9.2010 Kilpailun säännöt julkaistaan

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 27.4.2013 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä:

KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Yleisiä multikopteri vinkkejä: KK-Quad X setup ohje Muutama sana ennen aloitusta: Saadaksesi parhaan tasapainon ja suorituskyvyn KK-controlleristasi kiinnitä se käyttäen esim. gyro-teippiä tai paksua kaksipuolista teippiä vähentääksesi

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautoille 2015

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautoille 2015 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautoille 25 SF-Caravan ry. Turvatoimikunta Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautoille 25 Johdanto SF-Caravan ry:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämän ajotaitoharjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html Sivu 1/5 Pelin sisältö 104 numeroitua laattaa (numeroitu 1-13) 2 laattaa kutakin neljää väriä (musta, oranssi, sininen ja punainen) 2 jokerilaattaa, 4 laattatelinettä, pelisäännöt Pelin tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Jannen kisat 2015. Tiedote 1 7.7.2015 päivitetty 11.7.2015. löytyy PDF-tiedostona kilpailujen internet-sivuilta. Vesipainolastin käyttäminen

Jannen kisat 2015. Tiedote 1 7.7.2015 päivitetty 11.7.2015. löytyy PDF-tiedostona kilpailujen internet-sivuilta. Vesipainolastin käyttäminen Tiedote 1 7.7.2015 päivitetty 11.7.2015 1. Kilpailuaika ja -paikka Räyskälän lentokeskus 18. - 25.7.2015, varapäivä 26.7., mikäli sitä ennen ei ole tullut yhtään kilpailupäivää. 2. Kilpailuluokat ja säännöt

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA EB-TUTKINTO 2008 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 5. kesäkuuta 2008 (aamupäivä) KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Europpa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin,

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt Suomen Castingliitto ry:n Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt LAJIT Taimenluokan tarkkuusheitto Taimenluokan pituusheitto Meritaimenluokan pituusheitto Lohiluokan pituusheitto Spey pituusheitto

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILU 2016 PARIT

AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILU 2016 PARIT AKROBATIAVOIMISTELU SM KILPAILU 2016 PARIT AKROBATIAVOIMISTELU SM -KILPAILU 1. KILPAILU 1.1 Kilpailu järjestetään kahdessa luokassa: Parit ja Triot. Parien luokkaan voivat osallistua naisten parit, sekaparit

Lisätiedot

Estemuutokset uusiin sääntöihin

Estemuutokset uusiin sääntöihin Estemuutokset uusiin sääntöihin Uusien kansallisten sääntöjen astuessa voimaan tulee voimaan myös tämän liitteen muutokset esteiden osalta. 27.11.2017 Suomen Agilityliitto Yleiset tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi

Lisätiedot

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN KILPAILUT... 2 034.1 MÄÄRITELMÄ... 2 034.2 KILPAILIJAT... 2 034.2.1 Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen... 2 034.2.2 Kilpailijan vaihtaminen... 2 034.2.3

Lisätiedot

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015

Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Lindy Hop sääntötarkennukset Lahti 2015 Karsinnat: Karsinnoissa kaikissa luokissa ja sarjoissa tanssitaan yksi kierros. Lattialla saa olla useita pareja samaan aikaan. Musiikin kesto on intro + 1,30 min

Lisätiedot

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas

Tikkurilan Judokat Ry. Kotikisojen järjestämisen opas Kotikisojen järjestämisen opas 2 Kilpailun järjestämisen perusteet... 3 Kilpailukutsut... 3 Ottelupaikan järjestäminen... 3 Yksi vai kaksi ottelualuetta?... 3 Toimitsijapöydät... 3 Punnitus... 4 ATK-ohjelma

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12.

Harrastuslennonopettajien kertauskoulutus EFRY 12.-13.12. Tarkastuslennoilla havaittua Jorma Laine Ensimmäinen lento tarkastuslentäjänä 23.9.1979 K-7, OH-253 Lentokoe Lupakirjan myöntämiseksi Vesilento-oikeuden saamiseksi ultralla Hinauslentäjäoikeuden saamiseksi

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5

Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 Kenguru 2010 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 5 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

X4 RALLY CUP

X4 RALLY CUP X4 RALLY CUP 2012-2013 Kilpailut Kilpailuja kaudelle 2012-13 järjestetään 8 kpl:ttä. 4 kesällä asfaltilla ja 4 talvella jääspeedwaynä. Osakilpailu no.1 ja 2 Osakilpailu no.3 Osakilpailu no.4 5.5-6.5.2012

Lisätiedot

KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET

KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET KV-SÄÄNTÖMUUTOSTARPEET KYSELYN TULOKSET Seuratoimijaseminaari 25.5.2015 Sääntötyöryhmä / Merja Suomalainen www.agilityliitto.fi Suurin muutostarve Säkäluokat M/L rajaa nostettava tai Uusi L/XL-raja Ylimpiä

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3

Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja. versio 1.3 Ähtärin Ilmailijat ry:n ultrajaoksen kerhotoimintakäsikirja versio 1.3 0. Sisällysluettelo 0. Sisällysluettelo... 2 1. Versiohistoria... 3 2. Yleistä... 3 3. Etuoikeusjärjestys... 3 4. Tyyppikoulutus...

Lisätiedot

Purjelentokoneiden punnitus

Purjelentokoneiden punnitus Purjelentokoneiden punnitus 18-19. 3. 1995 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so koelennoilla tositettujen) massa- ja massakeskiörajoitusten

Lisätiedot

ajettavan JM-Kemora kilpailun järjestäjä on Kokkolan Urheiluautoilijat Ry.

ajettavan JM-Kemora kilpailun järjestäjä on Kokkolan Urheiluautoilijat Ry. KILPAILUN SÄÄNNÖT JM Kemora 19.08.2017 Kansallinen Kokkolan Urheiluautoilijat Ry Kemora, Veteli I OHJELMA 01.07.17 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. 12.08.17 Klo:23.59 Ilmoittautumisaika

Lisätiedot

Tehtävä: FIL Tiedostopolut

Tehtävä: FIL Tiedostopolut Tehtävä: FIL Tiedostopolut finnish BOI 2015, päivä 2. Muistiraja: 256 MB. 1.05.2015 Jarkka pitää vaarallisesta elämästä. Hän juoksee saksien kanssa, lähettää ratkaisuja kisatehtäviin testaamatta esimerkkisyötteillä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Tässä ei ole tarkoitus kirjata kaikkia yksittäisiä virheitä vaan yleisiä usein kilpailuissa nähtyjä virhesuorituksia.

Tässä ei ole tarkoitus kirjata kaikkia yksittäisiä virheitä vaan yleisiä usein kilpailuissa nähtyjä virhesuorituksia. Poomse virhekanta Tänne kerätään tietoa, mistä suorituksista virhepisteitä annetaan. Virheitä voidaan vähentää joko Accuracy tai osuuksista. Accuracy osuuden maksimipistemäärä on 4.0 ja osuuden maksimipistemäärä

Lisätiedot

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista

Lisätiedot

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 A. YLEISTÄ 1 Kilpailija on oltava sen treffin osanottaja, jonka aikana kilpailu suoritetaan. Järjestävän maan kilpailutoimikunta voi myöntää poikkeuksia

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

Road Racing, Fin Moriwaki cup säännöt 2015, 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0

Road Racing, Fin Moriwaki cup säännöt 2015, 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0 FIN MORIWAKI-CUP SÄÄNNÖT 2016 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Soveltamisala... 3 1.1 Kilpailut... 3 1.2 Numerolaatat... 3 2.0 Ajajat... 3 2.1 Ajajatutkinto... 3 2.2 Ajajan ikä... 3 2.3 Kilpailulisenssi... 4 2.4

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ

AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ AKROBATIAVOIMISTELUN LUOKKAJÄRJESTELMÄ Luokkasarjojen ohjeet Päivitetty 10.8.2014 Kaikki luokat Kilpailu 1. Voimistelija voi osallistua kilpailussa yhteen luokkaan yhden kokoonpanon osana, tai kahteen

Lisätiedot

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry

Kevytilmailu Ry - KILA. KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma. Kevytilmailu - Light Aviation Ry Kevytilmailu Ry - KILA KILA SAFE PILOT (KSP) Jatkokoulutusohjelma Kevytilmailu - Light Aviation Ry Ver. 1.005 10.7.2015 Esipuhe KILA SAFE PILOT (KSP) ohjelma on jatkokoulutus kokonaisuus ultrakevyt lentäjille.

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 28.4.2012 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

JA KOIVUESTE LAUKASSA

JA KOIVUESTE LAUKASSA Tehtävä 1. PORTAAT A YLÖS KENTÄLTÄ JA KOIVUESTE LAUKASSA Ratsukko kiipeää portaiden tasot I ja II käynnissä, kääntyy ja palaa käynnissä kentälle (A). Ratsukko hyppää portaat ylös kentältä laukassa ja kiertää

Lisätiedot

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö

AKK-MOTORSPORT ry Katsastuksen käsikirja ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN. 1. Tarkastuksen käyttö ISKUTILAVUUDEN MITTAAMINEN 1. Tarkastuksen käyttö 2. Määritelmät 3. Välineet 4. Olosuhteet Kyseisen ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa moottorin iskutilavuuden mittaaminen ja laskeminen. Kyseinen on mahdollista

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2)

Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Toiminta ennen ensimmäistä ottelua (1/2) Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään omalla joukkuekoodillaan Joukkue- /seuratunnus -kohdasta. Kirjoita joukkueesi tunnus siihen ja paina Kirjaudu -kohdasta. Tunnukset

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut

Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut (1) Laske 20 12 11 21. Turun seitsemäsluokkalaisten matematiikkakilpailu 18.1.2012 Tehtävät ja ratkaisut a) 31 b) 0 c) 9 d) 31 Ratkaisu. Suoralla laskulla 20 12 11 21 = 240 231 = 9. (2) Kahden peräkkäisen

Lisätiedot

91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (70% villaa Superwash, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m) NEULETIHEYS

91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (70% villaa Superwash, 30% polyamidia. Kerässä noin 100 g = 150 m) NEULETIHEYS 91275 RAGGI Versio 4 91275 HEVOSKUVIOINEN PEITTO JA TYYNYNPÄÄLLINEN Peitto: LANGAT Raggi (% villaa Superwash, % polyamidia. Kerässä noin g = 1 m) NEULETIHEYS Noin 17 s x 23 krs sileääneuletta puikoilla

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUTEKNISET MÄÄRÄYKSET... 3 3 KILPAILUFORMAATTI...

Lisätiedot

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014)

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Tärkeimmät Sääntömuutokset Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Vammaisurheilijan osallistuminen Lajinjohtaja voi tarvittaessa soveltaa sääntöjä mahdollistaakseen urheilijan osallistumisen, kuitenkin

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

o alkukarsinnoista pääsee jatkoon 1 8 henkilöä riippuen kilpailijoiden määrästä ja tasosta

o alkukarsinnoista pääsee jatkoon 1 8 henkilöä riippuen kilpailijoiden määrästä ja tasosta KARAOKEN MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN LYHYT ESITTELY Karaoken MM-kilpailut on järjestetty yhtenätoista vuotena, vuodesta 2003 alkaen. Karaoke World Championships tapahtuman ja sen oikeudet omistaa suomalainen

Lisätiedot

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD LUOKKA Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD Luokka Luokassa ajetaan luokka organisaattorin määrittelemällä rungolla ja kuplan korilla. Yhteyshenkilöt Sarjaorganisaattori

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot