SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1"

Transkriptio

1 SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ

2 2 Alkusanat Aluetekniikka Oy on laatinut Simpsiön maankäytön yleissuunnitelman Lapuan kaupungin toimeksiannosta. Lapuan kaupungin asettama Simpsiön kehittämisen ohjausryhmä on asettanut suunnittelun yleiset tavoitteet ja aikataulun. Kaupungin puolesta suunnittelua on ohjannut hankkeen projektiryhmä. Projektiryhmä on päättänyt työn etenemislinjauksen suunnittelijan tekemien alustavien vaihtoehtojen pohjalta. Maankäytön yleissuunnitelmaan liittyen on tehty erikseen arvio hankkeiden toteuttamisen realistisuudesta ja rahoituskanavista. Johtopäätökset on esitetty erillisenä raporttina. Kaupungin suunnitteluryhmä ja suunnittelijat ovat pitäneet työn aikana jatkuvaa yhteyttä ja useita keskinäisiä neuvotteluja, joissa suunnitelman tavoitteita on tarkistettu esille tulleiden vaihtoehtojen pohjalta. Suunnitelmasta on sen laatimisen yhteydessä kuultu alustavasti Länsi-Suomen ympäristökeskusta, metsähallitusta ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusta. Lapuan kaupungin tekninen keskus on antanut tarvittavaa teknistä apua. Maankäytön suunnitteluun kuuluva vuorovaikutteisuus on toistaiseksi tullut esiin kaupungin järjestämissä Simpsiöprojektin yleisissä informaatio- ja kuulemistilaisuuksissa. Yleissuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vahvistettava kaava. Sen huomioonottava yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleis- ja asemakaavoitus ovat jatkoa yleissuunnitelmassa esitettävien ratkaisujen toteuttamiselle. Kaupungin asettamaan Simpsiön kehityshankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet: Pekka Hella puheenjohtaja sekä jäsenet: Paavo Lakaniemi, Ari Perälä, Kai Pöntinen, Heikki Tervasmäki, Hannu Kankaanpää, Martti Kivisaari, Tapio Korjus, Ahti Latvala, Markku Turja ja Jouko Vuolle. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Kehityshankkeen projektiryhmään ovat kuuluneet: Markku Turja puheenjohtaja, sekä jäsenet: Hannu Kankaanpää, Martti Kivisaari, Tapio Korjus ja Jouko Vuolle. Projektiryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Suunnittelijan kanssa käytäviin välittömiin neuvotteluihin on nimetty suunnitteluryhmä: Markku Turja puheenjohtaja, sekä jäsenet Tapio Korjus, Harri Seppälä ja Jouko Vuolle. Sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Aluetekniikka Oy:n suunnitteluryhmään ovat kuuluneet: Martti Kaunismäki, insinööri, johto ja suunnittelu. Mauno Vähämäki, dipl.ins., maankäytön suunnittelu ja kirjalliset selostukset. Antti Hakola, fil.maist. geologi, maaperätutkimukset. Tapani Herttua, luk., biologi, Simpsiön kasvisto ja Luonto-Simpsiön valokuvat. Kaisa Kaunismäki, insinööri AMK -opiskelija, suunnittelu ja tekninen avustus. Ossi Peltokangas, tekn. yo., tekninen avustus. Lapualla

3 3 SISÄLTÖ ALKUSANAT...2 JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITELMAN TAVOITTEET Alueelliset tavoitteet Paikalliset tavoitteet SIMPSIÖN MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ Topografia ja maaperä Muinaisjäännökset Kasvillisuus Eläimistö SUUNNITTELUALUEEN MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖ Mastoalueet Rinnealueet Mökkikylän alue Natura-lehtojensuojelualue Metsätalousalueet Urheilumajan alue Latu- ja polkuverkot Muu aikaisempi maankäyttö SUUNNITTELUALUEESEEN RAJOITTUVIEN ALUEIDEN MAANKÄYTTÖ Simpsiön hautausmaa Saarenkankaan omakotialueet Ampumarata Räjähdysainetehdas Vedenottamo YLEISSUUNNITELMA Masterplan-alue Rinnealue Rinnemallit Rinnemallien ympäristövaikutukset ja mallien vertailu Mökkikyläalueet Keskipiste Kauppakorttelit Hotellikylpylä Tykkilampi ympäristöineen Pelialueet Keskuspuisto ja maisemanhoitoalue Liikennealueet Tiet ja kadut Pysäköimisalueet Vesihuolto ja viemäröinti Muu kunnallistekniikka Hiihto- ja palloilustadionin alue Luonto-Simpsiö Luonnon hoitoalue Urheilumajan alue Rytilammen alue...35

4 Kivipellon alue Luontopolut Vaelluspolut Pitkät luontopolut Lyhyet luontopolut Kasvi- ja perhosmaailman edustajia Toimenpide-ehdotuksia Luonto-Simpsiön alueelle Luonto- Simpsiön pyöräilyreitit ja pysäköintialueet YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Merkittävimmät ympäristökuvatekijät Rinnealueiden korotus Mökkikylien ja hotellin rakentaminen Keskipiste ALUEIDEN JA HANKKEIDEN VAIHEITTAINEN TOTEUTTAMINEN Toteutunut tilanne Yleissuunnitelman toteuttaminen TOIMINNOT KOKONAISVALTAISEN TOTEUTUKSEN ELEMENTEISTÄ AKTIVITEETTISIMPSIÖN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Yleistä Maanalaiset kalliotilat Tykkilampi ja Camping-alue Keskipisteen I-vaihe Mökkikylät Keskipisteen II-vaihe Kylpylähotelli Yhteenveto SIMPSIÖN HIIHTOPUTKEN KANNATTAVUUSLASKELMIA

5 5 Johdanto Maankäytön yleissuunnitelma on tärkeä osa Simpsiön virkistyskäytön kehittämissuunnitelmaa. Se osoittaa alueelle suunniteltujen toimintojen sijainnin maastossa. Suunnittelun kokonaisvaltaisuudesta johtuu, että suunnitelmassa esitetään ajatuksia myös toimintojen kehittämisestä ja taloudellisista vaikutuksista. Kuva 1, Simpsiönvuoren sijainti Ympäristövaikutusten arviointi perustuu käytännön kokemukseen vastaavanlaisissa hankkeissa ja alueen sekä maisemalliseen, että maastolliseen tuntemukseen. Sosiaalisia ympäristövaikutuksia on arvioitu niiden muutosten perusteella, mitä suunnitelmien toteuttaminen tuo nykytilanteeseen. Erillisiä kyselyjä ei ole tehty. Mikäli ympäristövaikutusten arvioinnista halutaan tehdä tarkempia selvityksiä, on ne tehtävä erikseen. Suurimmat vaikutukset tulevat Simpsiön väestösuojan ja yhdystunnelin rakentamisesta, rinteiden korottamisesta, mökkikylien laajentamisesta, hiihtostadionin rakentamisesta ja ns. keskipisteen ympäristön rakentamisesta. Ympäristövaikutusten osalta voidaan kuitenkin todeta, että Simpsiön alueen laajuuden ja toimintojen perinteisen sijoittumisen johdosta vaikutukset rajoittuvat jo muutenkin vastaavassa käytössä oleville alueille, kuitenkin nykyistä laajempina. Toiminnot sijoittuvat kuitenkin niin, että niiden vaikutukset eivät oleellisesti ulotu toistensa alueille. Lapuan kaupunki on teettänyt ympäristövaikutuksista erillisen selvityksen, joka on eri raporttina

6 6 2. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää koko Simpsiönvuoren alueen rakentamattomine reuna-alueineen. Kuva 2. Simpsiö 3. Suunnitelman tavoitteet 3.1. Alueelliset tavoitteet Simpsiötä voidaan korkeutensa ja sijaintinsa vuoksi pitää Länsi-Suomen ja erityisesti Pohjanmaan merkittävimpänä rinnekeskuksena. Maakuntakaavassa Simpsiön alue on osoitettu merkittäväksi maakunnalliseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi. Lapuan keskustaa ja ympäristöä palveleva maanalainen väestösuoja ja sen käyttö liikuntaharrastuksiin normaalioloissa vahvistavat maankäyttösuunnitelman maanpäällisten toimintatavoitteiden toteutumismahdollisuutta Paikalliset tavoitteet Lapuan kaupungin yleiskaavassa Simpsiö on osoitettu maakuntakaavan tapaan pääosiltaan virkistys- ja ulkoilualueiksi.

7 7 Vireillä olevassa Simpsiön kehittämissuunnitelmassa asetetaan suunnittelulle korkeat tavoitteet niin toimintojen kuin toteutuksenkin suhteen. Se on yksi kaupungin kehittämisen vetureista, johon asetetaan suuria toiveita matkailu- ja palvelualojen kehittämisessä. Alueen olemassa olevia virkistyspalveluja kehitetään. Samalla luodaan uusia palveluja. Laskettelun, hiihdon ja muiden talviharrastusmahdollisuuksien lisäksi Simpsiön alue pyritään saamaan ympärivuotiseksi virkistys- ja matkailupalvelujen alueeksi. Alueen kesäharrastusmahdollisuuksia lisätään. Suunnittelulla pyritään ravistelemaan henkiin Simpsiön tarjoamat uinuvat mahdollisuudet. Tavoitteisiin pyritään sovittamalla toimenpiteiden mittakaava niin, että Simpsiö säilyttää vuosisataisen luonteensa ympäristönsä maisemakuvassa. 4. Simpsiön maisema ja luonnonympäristö Simpsiönvuoren silhuetti on laakean eteläpohjalaisen maiseman tunnusmerkki. Sitä kuvaa hyvin Samuli Paulaharju kirjassaan Härmän aukeilta, kun hän Härmästä Lapuan suuntaan katsellessaan sanoo: Kaukana maisemassa siintää Simpsiön sininen köyry. Se kuvaa samalla sitä maisemaa, johon pohjalaisen mieli on kiintynyt. Laajan Lapuan pitäjän keskus on syntynyt Lapuanjoen ja Nurmonjoen risteyskohtaan ympäristöään 100 m korkeammalle nousevan Simpsiönvuoren ja m korkealle kohoavien Ritamäen ja Jouttikallion väliseen laaksoon laajan alajokimaiseman pohjasopukkaan. Pohjoiseen aukeaa laaja kulttuurihistoriallisesti merkittävä Alajoen lakeusmaisema ja länsipuolella kohoaa Simpsiönvuori jatkuen sen takana aina Kyröjoelle ulottuvana metsämaisemana. Kuva 3. Simpsiön köyry alajokimaisemassa maalaus:mauno Vähämäki

8 8 4.1 Topografia ja maaperä Simpsiö on etelä-pohjoissuuntainen kvartsiittikallioharju, jonka pituus on noin 4 km ja harjun leveys n 2 km. Harju kohoaa 100 m ympäröivää lakeutta korkeammalle. Suurimpaan rinnealueen altaaseen on syntynyt patoamalla Rytilampi, joka on ajan mittaan kasvanut lähes umpeen. Harjun lakialueen eteläpuolella on ollut muinainen meren rantakivikko(kivipelto), joka on 1960-luvulla tehty pääosin murskeeksi. Suunnittelualueen kallioperästä, liittyen väestösuojan rakentamiseen, on kaupunki teettänyt kallioperäselvityksen. 4.2 Muinaisjäännökset Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin ei ole rekisteröity yhtään muinaisjäännöskohdetta Simpsiöltä. Pohjanmaan Museon arkeologin arvion mukaan, jos Simpsiöllä esihistoriallisia kohteita olisi, ne saattaisivat olla kivipellon puolella. Näillä korkeuksilla n m merenpinnasta kohteet löytyvät yleensä sorapohjaisilta tai moreenimailta. Niitä tuskin löytyy paljaskallioalueilta. Näillä arviointiperusteilla ja koska maastot tarkkaan tuntien mitään esihistoriallisen tai historiallisen ajan kohteita ei ole havaittu, näyttää siltä, että ainakaan aktiviteettisimpsiön alueilla ei näitä kohteita ole. 4.3 Kasvillisuus Simpsiön metsäalue edustaa normaaleja ympäristöalueensa metsätyyppejä. Kalliomaa-alueet edustavat puolukkatyypin metsiä, joissa pääpuulaji on mänty. Aluskasvillisuutena useimmiten seinäsammal ja kallioalueilla jäkälä. Laaksopaikoissa ja kosteammilla reuna-alueilla metsätyyppi muuttuu mustikkatyypin metsäksi, jossa pääpuulaji on kuusi. Simpsiön länsirinteellä on paikallisia lehtotyypin metsäsaarekkeita. Pääosa näistä alueista kuuluu natura-lehtojensuojelualueeseen. Suojaisissa kosteissa painanteissa ja myös muilla pienalueilla esiintyy lehtokasveja. Simpsiön kasvillisuudesta on tehty eri selvityksiä sekä oppilastöinä, että natura-alueiden selvityksen yhteydessä. Lapuan kaupunki on teettänyt Simpsiöhankkeisiin liittyen vuonna 2005 erillisen selvityksen hankkeiden vaikutuksesta luontoon ja kasvillisuuteen. Selvitys sisältää luontokartoituksen Aktiviteetti-Simpsiö alueelta. Suuria hakkuuaukeita ei ole päässyt syntymään. Tähän on vaikuttanut osittain myös alueen sarkamainen kiinteistöjako. Saran hakkuualueet tosin näkyvät maisemassa nauhamaisina. 4.4 Eläimistö Simpsiön eläimistö ei poikkea normaalista ympäristöalueensa metsien eläimistöstä. Alueella kasvava paatsama tarjoaa mahdollisuuden sitruunaperhosen toukan esiintymiselle.

9 9 5. Suunnittelualueen maanomistus ja maankäyttö 2005 Simpsiön alue on perinteisesti ollut yksityisten maanomistajien omistamaa metsätalousaluetta. Kiinteistöt ovat itä-länsi-suuntaisia pitkiä ja kapeita sarkoja. Sarkojen leveys vaihtelee m. Pituutta niillä on usein useita kilometrejä. Kaupunki ja Simpsiövuori Oy sekä metsähallitus ovat hankkineet Simpsiöltä maa-alueita virkistysalueiden kehittämistä ja luonnon suojelua varten. Kuva 4. Kaupungin maanomistus Simpsiöllä 5.1. Mastoalueet 1950-luvulla Simpsiön laelle rakennettiin Suomen yleisradion radio- ja televisiomastoasema. Aseman alueet omistaa nykyisin Digita Oy. Radio- ja TV-maston korkeus on 320 m. Vaasan Läänin Puhelin Oy :llä on Simpsiöllä oma asema-alue ja n. 100 m korkea masto. Kevyt Kanava Oy on vuokrannut Kullaalta kaupungilta asemapaikan, jolle on rakennettu 100 m korkea masto. Sen lisäksi alueella on radioamatöörien asema ja masto. Alueella on myös kaupungin rakentama 30 m korkea näkötorni.

10 Rinnealueet Lapuan kaupunki ja Simpsiönvuori Oy ovat hankkineet luvuilla Simpsiöltä maaalueita virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluehankintoja on rahoittanut myös ympäristöministeriö merkittävien virkistysalueiden luomiseen tarkoitetuilla valtion varoilla. Simpsiön länsirinteelle avattiin vuonna 1986 ensimmäinen laskettelurinne. Rinnealuetta on sen jälkeen laajennettu lisärinteillä. Rinnealueelle on rakennettu myös tarpeelliset palvelutilat. Laskettelupalveluista ja rinteiden huollosta vastaa urheiluseura Lapuan Virkiä, jolle alueiden käyttöoikeudet on vuokrattu. Kuva 5. Simpsiön laskettelukeskus 5.3. Mökkikylän alue Lapuan kaupungin toimesta on kaupungin omistamalle alueelle kaavoitettu lomamökkikylä. Pieni osa alueesta on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan mukaiset mökkitontit on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myyty yksityisille, jotka ovat ne rakentaneet. Kuva 6. Mökkikylää

11 Natura-lehtojensuojelualue Länsi-Suomen ympäristökeskus on hankkinut 2000-luvun alussa Simpsiön länsirinteeltä laskettelurinteen alueeseen rajoittuvan natura-lehtojensuojelualueen. Alueen omistaa ja sitä hallinnoi metsähallitus. Kuva 7. Naturaluontoa 5.5. Metsätalousalueet Muita osin Simpsiön alueet ovat yksityisten metsänomistajien metsätalouskäytössä Urheilumajan alue Simpsiön itärinteellä sen alaosassa on kaupungin omistama, alun perin Urheilupaikkasäätiön rakentama ja omistama urheilumaja, joka alueineen palvelee lähinnä hiihtotapahtumia Latu- ja polkuverkot Simpsiölle on Lapuan kaupungin toimesta rakennettu osittain valaistu ja osittain valaisematon latu- ja pururataverkko. Pururadan rakentamiseen ja sopimusten tekemiseen maanomistajien kanssa on aktiivisesti osallistunut talkoohengessä myös urheiluseura Lapuan Virkiä. Osa tästä verkosta sijaitsee yksityisten maanomistajien omistamille metsäalueilla. Verkon rakentaminen perustuu yksityisten maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Reittitoimituksia alueella ei ole tehty. Latu- ja kuntopolkuverkkoa ylläpitää kaupungin liikuntatoimi. Luontopolkuverkkoa ylläpitää kaupungin puistotoimi.

12 12 Kuva 8. Kuntopolulla 5.8. Muu aikaisempi maankäyttö Simpsiön luoteisrinteellä on 1970-luvulle saakka ollut kaatopaikka. Rytilammen alueelta on johdettu 1990-luvulle saakka raakavettä maatilojen ja asutuksen talouksille. Simpsiö laen rinteessä, sen eteläosassa, ollut vanha merenrantakivikko (kivipelto) on louhittu murskeeksi 1960-luvulla. Samalla alueelle on louhittu myös kalliota, josta jäljellä on kalliolouhos. 6. Suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden maankäyttö 6.1. Simpsiön hautausmaa Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan omistama kulttuurihistoriallisestikin arvokas Simpsiön hautausmaa on perustettu 1800-luvun alkupuolella. Hautausmaalle on yleiskaavassa osoitettu laajentumisaluetta myös Simpsiön suuntaan Saarenkankaan omakotialueet Simpsiön itäreunalle on vuosikymmenien kuluessa rakennettu Saarenkankaan ja Kukkukankaan omakotialueet. Asuntoalueen rajat Simpsiön metsäaluetta vastaan on osoitettu asemakaavassa Ampumarata Suunnittelualueen pohjoispuolella on Lapuan Reserviupseerikerho r.y:n ampumarata. Radan siirtämistä toiseen paikkaan on harkittu. omistama

13 Räjähdysainetehdas Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:llä on Simpsiön länsipuolisella metsäalueella tuotevalmistamo. Alue ja sen suoja-alueet on hyväksytty yleiskaavassa Vedenottamo Kaupungin vesilaitoksen varavedenottamo toimii Saarenkankaan alueella. Sen valuma-alueet kulkevat pääosin Simpsiön itäpuolisella maanalaisella soraharjulla ulottuen myös suunnittelualueelle. Simpsiön itärinteen alaosassa on yksi kaupungin vesitorneista.

14 14 7. Yleissuunnitelma Suunnittelualue jakautuu kahteen pääalueeseen: Aktiviteetti-Simpsiö ja Luonto-Simpsiö Väestösuojan ja sen yhteystunnelin suunnittelun osalta viitataan erilliseen Kalliosuunnittelu Oy:n tekemään suunnitelmaan Simpsiönvuoren yleisväestönsuoja ja yhteystunneli ( ). Sen maanpäälle ulottuvat vaikutukset on huomioitu tässä yleissuunnitelmassa. Aktiiviharrastuksille rakennettavat palvelualueet ja tilat rakennetaan Aktiviteetti-Simpsiön alueelle, kun taas luontoretkeily ja samoilu sijoittuvat Luonto-Simpsiön alueelle. Välimuotona hiihtolatu- ja kuntopolkuverkko kulkee osittain molemmilla alueilla. Aktiiviharrastustilat sijoittuvat kahteen kohteeseen, länsirinteen rinnekeskukseen ja Simpsiön koillispuolelle suunniteltavan hiihtostadionin alueelle. Lomamökkialueet sijoittuvat Aktiviteetti-Simpsiön reuna-alueille siten, että niiltä on välitön yhteys rinnekeskuksen palveluihin ja hiihtolatuverkkoon. Aktiviteetti-Simpsiön suunnittelu on tehty 1:1000 mittakaavaisella pohjakartalla, jossa on korkeuskäyrät metrin välein. Luonto-Simpsiön alueen suunnittelussa on käytetty 1:1000 mittakaavaisen pohjakartan ohella maanmittauslaitoksen maastokarttaa. Alueiden paikantamiseksi on tehty GPS-mittauksia maastossa. Kuva 9. Simpsiön nykyinen maankäyttö 7.1. Masterplan-alue Aktiviteetti-Simpsiön alueelle laadittua suunnitelmaa sanotaan seuraavassa Masterplaniksi. Masterplaniin sisältyvät seuraavat pääkohteet:

15 15 Rinnealue Mökkikyläalueet Keskipiste (palvelukeskus) Kauppakorttelit Kylpylähotelli Tykkilampi ympäristöineen Camping-alue Pelialueet Keskuspuisto (rakennuskohteiden väliset alueet) Masterplan-suunnitelmasta on alustavan suunnittelun yhteydessä laadittu vaihtoehtoisia versioita. Vaihtoehdoissa on tutkittu ensisijassa : Keskipisteen, Hotellikylpylän, Mökkikylien ja Campingalueen vaihtoehtoisia sijaintiratkaisuja Väestösuoja ja yhdystunneli on otettu suunnittelussa huomioon siitä erikseen laaditun suunnitelman mukaisena kuitenkin siten, että väestösuojan rinnealueelta lähtevän yhdystunnelin suuaukon paikka on esitetty masterplan-suunnitelman pohjalta. Kuva 10. Masteplan Rinnealue Rinnemallit Suunnitelmassa on tutkittu rinteiden korottamismahdollisuutta niin, että suurin korkeusero olisi m (nyt 85 m). Harjoittelurinne no 7 on säilytetty entisellään. Simpsiön väestösuojan sisäänajotunnelin suu on sijoitettu harjoittelurinteen ja ykkösrinteen väliseen metsäsaarekkeeseen. Selvityksessä on tutkittu kolmea erilaista rinteiden korotusmallia:

16 16

17 17 KM-1: Mallissa Korkein huippu on nykyisen ykkösrinteen itäpuolella Lakikorkeus 150 m ja suurin korkeusero 100 m. 1-rinne : Rinteen pituus 650 m, Yläosan kaltevuus21%, kokonaiskaltevuus 15 % 2-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 17% 3-rinne: rinteen pituus 650 m kokonaiskaltevuus 15 % 4-rinne: rinteen pituus 500 m kokonaiskaltevuus 17 % 5-rinne: rinteen pituus 550 m kokonaiskaltevuus 16 % 6-rinne: rinteen pituus 700 m kokonaiskaltevuus 14 % Kuva 11. Rinteen korotusmalli 1, KM-1

18 18 KM-2: Mallissa korkein huippu on nykyisen ykkösrinteen itäpuolella. Lakikorkeus 145 m ja suurin korkeusero 95 m. 1-rinne: Rinteen pituus 550 m Yläosan kaltevuus 33 %, kokonaiskaltevuus 17 % 2-rinne: Rinteen pituus 500 m Yläosan kaltevuus 33 %, kokonaiskaltevuus 19 % 3-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 16 % 4-rinne: Rinteen pituus 500 m kokonaiskaltevuus 17 % 5-rinne: Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 16 % 6-rinne: Rinteen pituus 650 m Kokonaiskaltevuus 15 % Kuva 12. Rinteen korotusmalli 2, KM-2

19 19 KM-3: Mallissa korkein huippu on nykyisen kakkosrinteen itäpuolella. Lakikorkeus 145 m ja suurin korkeusero 95 m. 1-rinne: Rinteen pituus 500 m Kokonaiskaltevuus 15 % 2-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 16 % 3-rinne : Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 17 % 4-rinne: Rinteen pituus 500 m Kokonaiskaltevuus 19 % 5-rinne: Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 17 % 6-rinne: Rinteen pituus 550 m kokonaiskaltevuus 17 % Kuva 13. Rinteen korotusmalli 3, KM-3

20 20 Vertailukohteena voidaan käyttää alla olevaa kansainvälistä rinneluokitusta. LASKETTELIJOIDEN TAITOLUOKAT Hyväksyttävä maaston Kaltevuus Taitoluokat kaltevuus enintään 1 Vasta-alkajat 8-15% 20% 2 Kokemattomat 15-25% 30% 3 Alempi keskitaso 25-35% 40% 4 Keskitaso 30-40% 45% 5 Ylempi keskitaso 35-45% 50% 6 Edistyneet 45-60% 65% 7 Kokeneet 60% + Kuten vertailu osoittaa, Simpsiön rinteet kuten kaikki rinteet Suomessa, Lapin rinteitä lukuun ottamatta, palvelevat oman alueensa sopivina koulutusrinteinä ja harrastusrinteinä. Nykyiset leveät rinteet on yleis-suunnitelmassa jaettu rinteeseen istutettavilla puustosaarekkeilla. Saarekkeiden tarkoitus on selkeyttää lasketteluväyliä, toimia tuulensuojina, estää jäätiköitymistä ja parantaa lumen säilymistä pitempään keväällä. Puustosaarekkeet ovat lyhyitä niin, että laskettelijalle jää edelleen mahdollisuus vaihtaa matkalla alas rinteeltä toiselle. Samalla säilyy näköyhteys rinteeltä toiselle puistokaistojen välistä. Ykkösrinnealueen pohjoispuolelle on mahdollista avata vielä n m leveä kallioväylä alarinteellä. Väylä laskisi kallioiden välistä, jollei niitä louhita pois. Tämän väylän tarpeellisuutta ja turvallisuutta on syytä harkita erikseen. Rinnealueita ei tulisi laajentaa pohjoiseen niin, että ne menisivät louhikkoisen rinteen päälle. Näillä alueilla on suuri luonnonarvo. Suunnitelmassa niiden katsotaan kuuluvan rinnealueen pohjoispuoliseen maisemanhoitoalueeseen. Rinnealueiden laajentaminen etelään ei ole mahdollista. Etelässä rinnealue rajoittuu naturalehtojensuojelualueeseen.

21 Rinnemallien ympäristövaikutukset ja mallien vertailu Korotusmassojen suuruusluokkatarve ylärinteiden korotuksessa: VM-1: m3 VM-2: m3 VM-3: m3 Malleissa KM-1 ja KM-2 korkein korotus tulisi ykkösrinteelle Edut: - Ykköshissin rinteiden 1, 2 ja 3 itäpuolella on enemmän laajennustilaa kuin kakkoshissin rinteillä. Tämä antaisi paremmat mahdollisuudet rinteiden korottamiseen ja pidentämiseen.. Haitat: - Maisemakuvassa korotus näkyisi selvemmin kuin kakkoshissin rinteitä korotettaessa. - Vaihtoehto KM-1 edellyttäisi VLP:n puhelinmaston ja radioamatöörien mastojen siirtämistä. - Kakkoshissiltä ei voi laskea Taivaanpankolle - Vaihtoehdossa KM-2 ylärinteen kaltevuus Taivaanpankon etupihalle on jyrkkä siitä huolimatta, että lakikorkeutta on alennettu vaihtoehdosta KM-1 viisi metriä. - Korotusmassojen tarve vaihtoehtoa KM-3 suurempi. Mallissa KM-3 korotus nykyisen kakkoshissin itäpuolelle. Edut: - Korotusmassojen tarve muita vaihtoehtoja pienempi - Myös kakkoshissin rinteiltä voidaan laskea Taivaanpankolle. - Sopii maisemaan muita vaihtoehtoja paremmin. - Kakkoshissin rinteille 4, 5 ja 6 saadaan hyvät kaltevuussuhteet (17-19 %). Haitat: - Maksimikorkeusero jäänee 95 metriin, ellei rinteitä jyrkennetä. - Rinteiden lisäpituus vaihtoehtoa KM-1 pienempi. - Sovittava täyttöalueen ulottumisesta mastoalueen aitauksen sisäpuolelle. Kuva 14. Simpsiön rinteet huhtikuun lopussa 2005

22 Mökkikyläalueet Yleissuunnitelmassa mökkikylien alueet sijoittuvat suurin piirtein voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Poikkeuksen muodostavat yleiskaavan mukaisen hotellialueen ja matkavaunualueiden muuttaminen mökkikyläalueiksi sekä Karhunmäentien pohjoispuolisen alueen mökkikyläalueen rajaus. Yleissuunnitelmalla pyritään myös mökkikyläsalueiden tehokkuuden nostamiseen. Lähelle keskipistettä ja rinteitä rakennettavat alueet esitetään rakennettaviksi kauempina olevia alueita tehokkaammin. Rakentaminen voidaan toteuttaa myös osakeyhtiöpohjaisina lomaosakkeina ja viikkolomaosakkeina. Tehokas rakentaminen aiheuttaa myös enemmän puuston poistamista rakennuskortteleiden alueilta. Jotta vaikutukset maisemaan saataisiin mahdollisimman pieniksi, korttelialueet rajataan tiukasti vain asunto- ja autopaikkatarpeita varten ilman suurempia piha-alueita. Kortteleiden väliin jäävät metsämaat koskemattomina keskuspuistoalueina. Korttelialueet eivät tule näkymään maisemassa omaa lähiympäristöään laajemmalle. Mökkikylä 1: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista rakentamista. Mökkikylä 1 sijoittuu rinnealueen ja näkötornin pohjoispuoliselle kalliomaa-alueille. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu rakennuskorttelimaana hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi. Korttelit rajautuvat keskuspuistoon, jonka kautta kulkee hiihtolatu. Osittain mökkikyläalueen alle on suunniteltu Simpsiön väestösuojahalli. Sisäinen katuverkko osittain nykyisen latuverkon paikalla. Viemäri- ja vesijohtoverkko johdetaan keskuspumppaamolle alueiden välisen keskuspuiston kautta. Mökkikylän ja maisemanhoitoalueen raja-alueet olisi jatkosuunnittelussa selvitettävä tarkemmin. Kuva 15. Mökkikylä 1 Mökkikylä 2: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista rakentamista. Mökkikylä sijoittuu Simpsiön ja Heikanmäen väliin rinnealueen länsipuolelle. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu RA-merkinnällä mökkikyläalueeksi. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Karhunmäentielle.

23 23 Viemäri ja vesijohtoverkko alueelta rinteiden alapuolitse keskuspumppaamolle. Kuva 16. Mökkikylä 2 Mökkikylä 3: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista ja yksittäismökkirakentamista. Mökkikylä sijaitsee Simpsiön länsi-rinteellä Karhunmäentien pohjoispuolella. Alue on yksityisten omistamia metsämaita. Voimassa olevassa yleiskaavassa olevaa RA-loma-asuntoaluetta on laajennettu ulottumaan lähemmäksi Karhunmäentietä. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Karhunmäentielle. Alueelta rakennettava Karhunmäentien kevyenliikenteen alitus Tykkilammelle ja rinnealueelle. Viemäri- ja vesijohtoverkko alueelta alakautta keskuspumppaamolle. Kuva 17. Mökkikylä 3

24 24 Mökkikylä 4: Mitoitusohje: loma-asuntoa, yksittäislomamökkejä. Mökkikylä on nykyinen jo rakennettu mökkikylä Karhunmäentien eteläpuolella. Alue on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Etelässä alue rajoittuu keskuspuiston alueeseen, jonka kautta kulkee hiihtolatu. Vesijohto on rakennettu. Viemäröinti on toteutettu mökkikohtaisilla umpisäiliöillä. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen viemäröintiä muiden mökkikyläalueiden tapaan alas keskuspumppaamolle. Kuva 18. Mökkikylä 4 Mökkikylä 5: Mitoitusohje: loma-asuntoa, yksittäismökkejä. Alue sijaitsee Mastontie itäpuolisella metsäalueella. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu RA-merkinnällä loma-asuntoalueeksi. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Mastontielle Alue rajoittuu etelässä latuverkkoalueeseen. Suunnitelmassa esitetään tarkemmin tutkittavaksi, onko alueen pohjoispuoliselle kosteikkoaltaalle mahdollista rakentaa lampi. Viemäri ja vesijohtoverkko alueelta mökkikylä 4:n kautta alas keskuspumppaamolle.

25 25 Kuva 19. Mökkikylä 5 Mökkikylä 6: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista ja/tai yksittäismökkirakentamista. Alue sijaitsee ylhäällä mastoalueen koillispuolisella metsärinnealueella. Alueelle on yleiskaavan mukaisesti rakennettu asuntovaunupaikat, joiden käyttöprosentti on alhainen. Alue rajoittuu idässä sähkölinjaan, jonka eteläpuolinen kaupungin omistama metsäalue esitetään yleissuunnitelmassa suojeltavaksi luonnonhoitoalueena. Alueen kautta kulkee ylälaavun pysäköintipaikalle ja yksityiselle majalle johtava tie, joka liittyy mastontiehen. Vesihuolto ja viemäri esitetään johdettavaksi alas alueen keskuspumppaamolle. Kuva 20. Mökkikylä 6

26 Keskipiste Keskipisteellä tarkoitetaan rinnekeskuksen ja loma-asumisen tarvitsemien palvelujen keskitettyä palvelupistettä. Keskipisteen tulee nimensä mukaisesti sijaita toimintojen painopisteessä. Sen tulee palvella välittömästi laskettelua ja muita rinnetoimintoja, pelialueita, Tykkilammen kesätoimintoja, Campingaluetta ja välillisesti loma-asumisen alueita. Rinteen nykyinen lippupalvelu- ja ja välinevuokraustila voidaan ottaa tykkilammen uinti- ja muita toimintoja palvelevaksi tilaksi. Keskipisteen sijaintipaikkavaihtoehtoina ovat olleet rinnealueen alapää ja rinteen yläosassa ns. Hotellitontti. Sijaintipaikka on päätetty vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen vertailun perusteella. Vertailussa on otettu huomioon toimintojen sijoittuminen, helppo saavutettavuus ja suuri pysäköintipaikkatarve. Kuva 21. Keskipiste, Tykkilampi ja Campingalue

27 27 Palvelupisteen rakentamisessa tulee huomioida kaikki, niin ihmisten kuin laitteidenkin, palvelu- ja huoltotarpeet. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelupisteestä on helppo seurata rinteen, pelialueiden ja tykkilammen tapahtumia. Tässä mielessä palvelupistettä voidaan pitää eräänlaisena panoraamakatsomona. Tarkemmin on selvitettävä keskipisteen tarjoamien ympäristöpalvelujen ohella ne itsenäiset toiminnot, jotka voidaan sijoittaa palvelupisteeseen ja jotka samalla vahvistavat sen vetovoimaa. Esimerkkinä voidaan esittää luontokeskus, joka esittelee keskitetyissä tiloissa läntisen Suomen luontoa. Kontrastina voidaan esitellä erillisessä arboretumissa tropiikin kasveja, tai pohjolan kasviluontoa. Esimerkkinä näistä Turun Ruissalon arboretum. Luontokeskuksen vaihtoehtoinen paikka on esitetty Luonto-Simpsiön yhteydessä Simpsiön majalle. Keskipisteessä voivat sijaita myös Simpsiön tarustoa ja geologiaa esittelevät pisteet. Tapahtuma-aukio on sijoitettu keskeiselle paikalle Keskipisteen palvelurakennusten ja Tykkilammen väliin. Tapahtuma-aukiota käytetään erilaisten ohjelmallisten tapahtumien näyttämönä ja tapahtumapaikkana. Päällystetty tapahtuma-aukio kalustetaan kulloisenkin tapahtuman edellyttämällä tavalla. Tapahtuma-aukiolle voidaan sijoittaa myös kesäteatteri Kauppakorttelit Rinteiden sisääntuloväylän länsipuolelle on osoitettu varaukset mahdollisia kauppakortteleita varten. Kuva 22. Näkymä Karhunmäentieltä. Uusi sisääntulo rinnekeskukseen alangosta Hotellikylpylä Ylös rinnealueen pohjoispuolelle välittömästi ykkösrinteen viereiselle alueelle on osoitettu kylpylähotellin kortteli pysäköintialueineen.

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila

Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi Timo Jussila 1 Saarijärvi Rajalan teollisuusalueen ja Rajalantien eteläpuolisen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008 Timo Jussila Kustantaja: Saarijärven kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa 19.9.2014 Metsähallituksen uudet esitykset kalastustukikohdiksi Metsähallitus on esittänyt Inarin kunnan

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa

Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Lappeenranta Höytiönsaari Marjolan eteläpuolinen alue muinaisjäännösinventointi 2011. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Lappeenrannan Yritystila Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Pelkosenniemi, Pyhätunturi Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Kohteen tarkastus Pirjo Rautiainen Metsähallitus Lapin Luontopalvelut PL 8016 96101 Rovaniemi pirj o.rautiainen@metsa.fi 040 5081673 JOHDANTO Pyhä-Luoston

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

Mukkulan matkailualueen kehittäminen

Mukkulan matkailualueen kehittäminen Mukkulan matkailualueen kehittäminen Sijainti kaupunkirakenteessa Yleiskaava 2025 Saavutettavuus, Sibeliustalo 2,5 km, keskusta alle 4 km, matkakeskus 5 km, ohikulkutie, vesireitti pohjoiseen ja itään

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 218 Raahen kaupungin Lahjoitusmaa tilaa koskeva asemakaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.

20306 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA LISÄSELVITYKSET 13.4.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola. 20306 TURPEENSALMEN ALUEEN LIIKENNESUUNNITELMA 13.4.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS

YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS KANGASALAN KUNTA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS PITKÄJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 11.2.2008 ASEMAKAAVAN NUMERO 618 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LIUTTU KYLÄ VATIALA KORTTELIT 949,

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos

Kaustisen kunta. Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153. Asemakaavaluonnos 710 Kaustisen kunta Kanttorilan alueen asemakaavan muutos korttelissa 153 Asemakaavaluonnos Asemakaavan muutoksen selostus liitteineen koskee päivättyä asemakaavaluonnoksen karttaa HKM Infra Oy Nikolaintie

Lisätiedot