SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ 1"

Transkriptio

1 SIMPSIÖN MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITELMA SIMPSIÖ

2 2 Alkusanat Aluetekniikka Oy on laatinut Simpsiön maankäytön yleissuunnitelman Lapuan kaupungin toimeksiannosta. Lapuan kaupungin asettama Simpsiön kehittämisen ohjausryhmä on asettanut suunnittelun yleiset tavoitteet ja aikataulun. Kaupungin puolesta suunnittelua on ohjannut hankkeen projektiryhmä. Projektiryhmä on päättänyt työn etenemislinjauksen suunnittelijan tekemien alustavien vaihtoehtojen pohjalta. Maankäytön yleissuunnitelmaan liittyen on tehty erikseen arvio hankkeiden toteuttamisen realistisuudesta ja rahoituskanavista. Johtopäätökset on esitetty erillisenä raporttina. Kaupungin suunnitteluryhmä ja suunnittelijat ovat pitäneet työn aikana jatkuvaa yhteyttä ja useita keskinäisiä neuvotteluja, joissa suunnitelman tavoitteita on tarkistettu esille tulleiden vaihtoehtojen pohjalta. Suunnitelmasta on sen laatimisen yhteydessä kuultu alustavasti Länsi-Suomen ympäristökeskusta, metsähallitusta ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusta. Lapuan kaupungin tekninen keskus on antanut tarvittavaa teknistä apua. Maankäytön suunnitteluun kuuluva vuorovaikutteisuus on toistaiseksi tullut esiin kaupungin järjestämissä Simpsiöprojektin yleisissä informaatio- ja kuulemistilaisuuksissa. Yleissuunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vahvistettava kaava. Sen huomioonottava yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleis- ja asemakaavoitus ovat jatkoa yleissuunnitelmassa esitettävien ratkaisujen toteuttamiselle. Kaupungin asettamaan Simpsiön kehityshankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet: Pekka Hella puheenjohtaja sekä jäsenet: Paavo Lakaniemi, Ari Perälä, Kai Pöntinen, Heikki Tervasmäki, Hannu Kankaanpää, Martti Kivisaari, Tapio Korjus, Ahti Latvala, Markku Turja ja Jouko Vuolle. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Kehityshankkeen projektiryhmään ovat kuuluneet: Markku Turja puheenjohtaja, sekä jäsenet: Hannu Kankaanpää, Martti Kivisaari, Tapio Korjus ja Jouko Vuolle. Projektiryhmän sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Suunnittelijan kanssa käytäviin välittömiin neuvotteluihin on nimetty suunnitteluryhmä: Markku Turja puheenjohtaja, sekä jäsenet Tapio Korjus, Harri Seppälä ja Jouko Vuolle. Sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Jari-Pekka Jouppi. Aluetekniikka Oy:n suunnitteluryhmään ovat kuuluneet: Martti Kaunismäki, insinööri, johto ja suunnittelu. Mauno Vähämäki, dipl.ins., maankäytön suunnittelu ja kirjalliset selostukset. Antti Hakola, fil.maist. geologi, maaperätutkimukset. Tapani Herttua, luk., biologi, Simpsiön kasvisto ja Luonto-Simpsiön valokuvat. Kaisa Kaunismäki, insinööri AMK -opiskelija, suunnittelu ja tekninen avustus. Ossi Peltokangas, tekn. yo., tekninen avustus. Lapualla

3 3 SISÄLTÖ ALKUSANAT...2 JOHDANTO SUUNNITTELUALUE SUUNNITELMAN TAVOITTEET Alueelliset tavoitteet Paikalliset tavoitteet SIMPSIÖN MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ Topografia ja maaperä Muinaisjäännökset Kasvillisuus Eläimistö SUUNNITTELUALUEEN MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖ Mastoalueet Rinnealueet Mökkikylän alue Natura-lehtojensuojelualue Metsätalousalueet Urheilumajan alue Latu- ja polkuverkot Muu aikaisempi maankäyttö SUUNNITTELUALUEESEEN RAJOITTUVIEN ALUEIDEN MAANKÄYTTÖ Simpsiön hautausmaa Saarenkankaan omakotialueet Ampumarata Räjähdysainetehdas Vedenottamo YLEISSUUNNITELMA Masterplan-alue Rinnealue Rinnemallit Rinnemallien ympäristövaikutukset ja mallien vertailu Mökkikyläalueet Keskipiste Kauppakorttelit Hotellikylpylä Tykkilampi ympäristöineen Pelialueet Keskuspuisto ja maisemanhoitoalue Liikennealueet Tiet ja kadut Pysäköimisalueet Vesihuolto ja viemäröinti Muu kunnallistekniikka Hiihto- ja palloilustadionin alue Luonto-Simpsiö Luonnon hoitoalue Urheilumajan alue Rytilammen alue...35

4 Kivipellon alue Luontopolut Vaelluspolut Pitkät luontopolut Lyhyet luontopolut Kasvi- ja perhosmaailman edustajia Toimenpide-ehdotuksia Luonto-Simpsiön alueelle Luonto- Simpsiön pyöräilyreitit ja pysäköintialueet YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Merkittävimmät ympäristökuvatekijät Rinnealueiden korotus Mökkikylien ja hotellin rakentaminen Keskipiste ALUEIDEN JA HANKKEIDEN VAIHEITTAINEN TOTEUTTAMINEN Toteutunut tilanne Yleissuunnitelman toteuttaminen TOIMINNOT KOKONAISVALTAISEN TOTEUTUKSEN ELEMENTEISTÄ AKTIVITEETTISIMPSIÖN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Yleistä Maanalaiset kalliotilat Tykkilampi ja Camping-alue Keskipisteen I-vaihe Mökkikylät Keskipisteen II-vaihe Kylpylähotelli Yhteenveto SIMPSIÖN HIIHTOPUTKEN KANNATTAVUUSLASKELMIA

5 5 Johdanto Maankäytön yleissuunnitelma on tärkeä osa Simpsiön virkistyskäytön kehittämissuunnitelmaa. Se osoittaa alueelle suunniteltujen toimintojen sijainnin maastossa. Suunnittelun kokonaisvaltaisuudesta johtuu, että suunnitelmassa esitetään ajatuksia myös toimintojen kehittämisestä ja taloudellisista vaikutuksista. Kuva 1, Simpsiönvuoren sijainti Ympäristövaikutusten arviointi perustuu käytännön kokemukseen vastaavanlaisissa hankkeissa ja alueen sekä maisemalliseen, että maastolliseen tuntemukseen. Sosiaalisia ympäristövaikutuksia on arvioitu niiden muutosten perusteella, mitä suunnitelmien toteuttaminen tuo nykytilanteeseen. Erillisiä kyselyjä ei ole tehty. Mikäli ympäristövaikutusten arvioinnista halutaan tehdä tarkempia selvityksiä, on ne tehtävä erikseen. Suurimmat vaikutukset tulevat Simpsiön väestösuojan ja yhdystunnelin rakentamisesta, rinteiden korottamisesta, mökkikylien laajentamisesta, hiihtostadionin rakentamisesta ja ns. keskipisteen ympäristön rakentamisesta. Ympäristövaikutusten osalta voidaan kuitenkin todeta, että Simpsiön alueen laajuuden ja toimintojen perinteisen sijoittumisen johdosta vaikutukset rajoittuvat jo muutenkin vastaavassa käytössä oleville alueille, kuitenkin nykyistä laajempina. Toiminnot sijoittuvat kuitenkin niin, että niiden vaikutukset eivät oleellisesti ulotu toistensa alueille. Lapuan kaupunki on teettänyt ympäristövaikutuksista erillisen selvityksen, joka on eri raporttina

6 6 2. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää koko Simpsiönvuoren alueen rakentamattomine reuna-alueineen. Kuva 2. Simpsiö 3. Suunnitelman tavoitteet 3.1. Alueelliset tavoitteet Simpsiötä voidaan korkeutensa ja sijaintinsa vuoksi pitää Länsi-Suomen ja erityisesti Pohjanmaan merkittävimpänä rinnekeskuksena. Maakuntakaavassa Simpsiön alue on osoitettu merkittäväksi maakunnalliseksi virkistys- ja ulkoilualueeksi. Lapuan keskustaa ja ympäristöä palveleva maanalainen väestösuoja ja sen käyttö liikuntaharrastuksiin normaalioloissa vahvistavat maankäyttösuunnitelman maanpäällisten toimintatavoitteiden toteutumismahdollisuutta Paikalliset tavoitteet Lapuan kaupungin yleiskaavassa Simpsiö on osoitettu maakuntakaavan tapaan pääosiltaan virkistys- ja ulkoilualueiksi.

7 7 Vireillä olevassa Simpsiön kehittämissuunnitelmassa asetetaan suunnittelulle korkeat tavoitteet niin toimintojen kuin toteutuksenkin suhteen. Se on yksi kaupungin kehittämisen vetureista, johon asetetaan suuria toiveita matkailu- ja palvelualojen kehittämisessä. Alueen olemassa olevia virkistyspalveluja kehitetään. Samalla luodaan uusia palveluja. Laskettelun, hiihdon ja muiden talviharrastusmahdollisuuksien lisäksi Simpsiön alue pyritään saamaan ympärivuotiseksi virkistys- ja matkailupalvelujen alueeksi. Alueen kesäharrastusmahdollisuuksia lisätään. Suunnittelulla pyritään ravistelemaan henkiin Simpsiön tarjoamat uinuvat mahdollisuudet. Tavoitteisiin pyritään sovittamalla toimenpiteiden mittakaava niin, että Simpsiö säilyttää vuosisataisen luonteensa ympäristönsä maisemakuvassa. 4. Simpsiön maisema ja luonnonympäristö Simpsiönvuoren silhuetti on laakean eteläpohjalaisen maiseman tunnusmerkki. Sitä kuvaa hyvin Samuli Paulaharju kirjassaan Härmän aukeilta, kun hän Härmästä Lapuan suuntaan katsellessaan sanoo: Kaukana maisemassa siintää Simpsiön sininen köyry. Se kuvaa samalla sitä maisemaa, johon pohjalaisen mieli on kiintynyt. Laajan Lapuan pitäjän keskus on syntynyt Lapuanjoen ja Nurmonjoen risteyskohtaan ympäristöään 100 m korkeammalle nousevan Simpsiönvuoren ja m korkealle kohoavien Ritamäen ja Jouttikallion väliseen laaksoon laajan alajokimaiseman pohjasopukkaan. Pohjoiseen aukeaa laaja kulttuurihistoriallisesti merkittävä Alajoen lakeusmaisema ja länsipuolella kohoaa Simpsiönvuori jatkuen sen takana aina Kyröjoelle ulottuvana metsämaisemana. Kuva 3. Simpsiön köyry alajokimaisemassa maalaus:mauno Vähämäki

8 8 4.1 Topografia ja maaperä Simpsiö on etelä-pohjoissuuntainen kvartsiittikallioharju, jonka pituus on noin 4 km ja harjun leveys n 2 km. Harju kohoaa 100 m ympäröivää lakeutta korkeammalle. Suurimpaan rinnealueen altaaseen on syntynyt patoamalla Rytilampi, joka on ajan mittaan kasvanut lähes umpeen. Harjun lakialueen eteläpuolella on ollut muinainen meren rantakivikko(kivipelto), joka on 1960-luvulla tehty pääosin murskeeksi. Suunnittelualueen kallioperästä, liittyen väestösuojan rakentamiseen, on kaupunki teettänyt kallioperäselvityksen. 4.2 Muinaisjäännökset Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin ei ole rekisteröity yhtään muinaisjäännöskohdetta Simpsiöltä. Pohjanmaan Museon arkeologin arvion mukaan, jos Simpsiöllä esihistoriallisia kohteita olisi, ne saattaisivat olla kivipellon puolella. Näillä korkeuksilla n m merenpinnasta kohteet löytyvät yleensä sorapohjaisilta tai moreenimailta. Niitä tuskin löytyy paljaskallioalueilta. Näillä arviointiperusteilla ja koska maastot tarkkaan tuntien mitään esihistoriallisen tai historiallisen ajan kohteita ei ole havaittu, näyttää siltä, että ainakaan aktiviteettisimpsiön alueilla ei näitä kohteita ole. 4.3 Kasvillisuus Simpsiön metsäalue edustaa normaaleja ympäristöalueensa metsätyyppejä. Kalliomaa-alueet edustavat puolukkatyypin metsiä, joissa pääpuulaji on mänty. Aluskasvillisuutena useimmiten seinäsammal ja kallioalueilla jäkälä. Laaksopaikoissa ja kosteammilla reuna-alueilla metsätyyppi muuttuu mustikkatyypin metsäksi, jossa pääpuulaji on kuusi. Simpsiön länsirinteellä on paikallisia lehtotyypin metsäsaarekkeita. Pääosa näistä alueista kuuluu natura-lehtojensuojelualueeseen. Suojaisissa kosteissa painanteissa ja myös muilla pienalueilla esiintyy lehtokasveja. Simpsiön kasvillisuudesta on tehty eri selvityksiä sekä oppilastöinä, että natura-alueiden selvityksen yhteydessä. Lapuan kaupunki on teettänyt Simpsiöhankkeisiin liittyen vuonna 2005 erillisen selvityksen hankkeiden vaikutuksesta luontoon ja kasvillisuuteen. Selvitys sisältää luontokartoituksen Aktiviteetti-Simpsiö alueelta. Suuria hakkuuaukeita ei ole päässyt syntymään. Tähän on vaikuttanut osittain myös alueen sarkamainen kiinteistöjako. Saran hakkuualueet tosin näkyvät maisemassa nauhamaisina. 4.4 Eläimistö Simpsiön eläimistö ei poikkea normaalista ympäristöalueensa metsien eläimistöstä. Alueella kasvava paatsama tarjoaa mahdollisuuden sitruunaperhosen toukan esiintymiselle.

9 9 5. Suunnittelualueen maanomistus ja maankäyttö 2005 Simpsiön alue on perinteisesti ollut yksityisten maanomistajien omistamaa metsätalousaluetta. Kiinteistöt ovat itä-länsi-suuntaisia pitkiä ja kapeita sarkoja. Sarkojen leveys vaihtelee m. Pituutta niillä on usein useita kilometrejä. Kaupunki ja Simpsiövuori Oy sekä metsähallitus ovat hankkineet Simpsiöltä maa-alueita virkistysalueiden kehittämistä ja luonnon suojelua varten. Kuva 4. Kaupungin maanomistus Simpsiöllä 5.1. Mastoalueet 1950-luvulla Simpsiön laelle rakennettiin Suomen yleisradion radio- ja televisiomastoasema. Aseman alueet omistaa nykyisin Digita Oy. Radio- ja TV-maston korkeus on 320 m. Vaasan Läänin Puhelin Oy :llä on Simpsiöllä oma asema-alue ja n. 100 m korkea masto. Kevyt Kanava Oy on vuokrannut Kullaalta kaupungilta asemapaikan, jolle on rakennettu 100 m korkea masto. Sen lisäksi alueella on radioamatöörien asema ja masto. Alueella on myös kaupungin rakentama 30 m korkea näkötorni.

10 Rinnealueet Lapuan kaupunki ja Simpsiönvuori Oy ovat hankkineet luvuilla Simpsiöltä maaalueita virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Aluehankintoja on rahoittanut myös ympäristöministeriö merkittävien virkistysalueiden luomiseen tarkoitetuilla valtion varoilla. Simpsiön länsirinteelle avattiin vuonna 1986 ensimmäinen laskettelurinne. Rinnealuetta on sen jälkeen laajennettu lisärinteillä. Rinnealueelle on rakennettu myös tarpeelliset palvelutilat. Laskettelupalveluista ja rinteiden huollosta vastaa urheiluseura Lapuan Virkiä, jolle alueiden käyttöoikeudet on vuokrattu. Kuva 5. Simpsiön laskettelukeskus 5.3. Mökkikylän alue Lapuan kaupungin toimesta on kaupungin omistamalle alueelle kaavoitettu lomamökkikylä. Pieni osa alueesta on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan mukaiset mökkitontit on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myyty yksityisille, jotka ovat ne rakentaneet. Kuva 6. Mökkikylää

11 Natura-lehtojensuojelualue Länsi-Suomen ympäristökeskus on hankkinut 2000-luvun alussa Simpsiön länsirinteeltä laskettelurinteen alueeseen rajoittuvan natura-lehtojensuojelualueen. Alueen omistaa ja sitä hallinnoi metsähallitus. Kuva 7. Naturaluontoa 5.5. Metsätalousalueet Muita osin Simpsiön alueet ovat yksityisten metsänomistajien metsätalouskäytössä Urheilumajan alue Simpsiön itärinteellä sen alaosassa on kaupungin omistama, alun perin Urheilupaikkasäätiön rakentama ja omistama urheilumaja, joka alueineen palvelee lähinnä hiihtotapahtumia Latu- ja polkuverkot Simpsiölle on Lapuan kaupungin toimesta rakennettu osittain valaistu ja osittain valaisematon latu- ja pururataverkko. Pururadan rakentamiseen ja sopimusten tekemiseen maanomistajien kanssa on aktiivisesti osallistunut talkoohengessä myös urheiluseura Lapuan Virkiä. Osa tästä verkosta sijaitsee yksityisten maanomistajien omistamille metsäalueilla. Verkon rakentaminen perustuu yksityisten maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Reittitoimituksia alueella ei ole tehty. Latu- ja kuntopolkuverkkoa ylläpitää kaupungin liikuntatoimi. Luontopolkuverkkoa ylläpitää kaupungin puistotoimi.

12 12 Kuva 8. Kuntopolulla 5.8. Muu aikaisempi maankäyttö Simpsiön luoteisrinteellä on 1970-luvulle saakka ollut kaatopaikka. Rytilammen alueelta on johdettu 1990-luvulle saakka raakavettä maatilojen ja asutuksen talouksille. Simpsiö laen rinteessä, sen eteläosassa, ollut vanha merenrantakivikko (kivipelto) on louhittu murskeeksi 1960-luvulla. Samalla alueelle on louhittu myös kalliota, josta jäljellä on kalliolouhos. 6. Suunnittelualueeseen rajoittuvien alueiden maankäyttö 6.1. Simpsiön hautausmaa Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan omistama kulttuurihistoriallisestikin arvokas Simpsiön hautausmaa on perustettu 1800-luvun alkupuolella. Hautausmaalle on yleiskaavassa osoitettu laajentumisaluetta myös Simpsiön suuntaan Saarenkankaan omakotialueet Simpsiön itäreunalle on vuosikymmenien kuluessa rakennettu Saarenkankaan ja Kukkukankaan omakotialueet. Asuntoalueen rajat Simpsiön metsäaluetta vastaan on osoitettu asemakaavassa Ampumarata Suunnittelualueen pohjoispuolella on Lapuan Reserviupseerikerho r.y:n ampumarata. Radan siirtämistä toiseen paikkaan on harkittu. omistama

13 Räjähdysainetehdas Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:llä on Simpsiön länsipuolisella metsäalueella tuotevalmistamo. Alue ja sen suoja-alueet on hyväksytty yleiskaavassa Vedenottamo Kaupungin vesilaitoksen varavedenottamo toimii Saarenkankaan alueella. Sen valuma-alueet kulkevat pääosin Simpsiön itäpuolisella maanalaisella soraharjulla ulottuen myös suunnittelualueelle. Simpsiön itärinteen alaosassa on yksi kaupungin vesitorneista.

14 14 7. Yleissuunnitelma Suunnittelualue jakautuu kahteen pääalueeseen: Aktiviteetti-Simpsiö ja Luonto-Simpsiö Väestösuojan ja sen yhteystunnelin suunnittelun osalta viitataan erilliseen Kalliosuunnittelu Oy:n tekemään suunnitelmaan Simpsiönvuoren yleisväestönsuoja ja yhteystunneli ( ). Sen maanpäälle ulottuvat vaikutukset on huomioitu tässä yleissuunnitelmassa. Aktiiviharrastuksille rakennettavat palvelualueet ja tilat rakennetaan Aktiviteetti-Simpsiön alueelle, kun taas luontoretkeily ja samoilu sijoittuvat Luonto-Simpsiön alueelle. Välimuotona hiihtolatu- ja kuntopolkuverkko kulkee osittain molemmilla alueilla. Aktiiviharrastustilat sijoittuvat kahteen kohteeseen, länsirinteen rinnekeskukseen ja Simpsiön koillispuolelle suunniteltavan hiihtostadionin alueelle. Lomamökkialueet sijoittuvat Aktiviteetti-Simpsiön reuna-alueille siten, että niiltä on välitön yhteys rinnekeskuksen palveluihin ja hiihtolatuverkkoon. Aktiviteetti-Simpsiön suunnittelu on tehty 1:1000 mittakaavaisella pohjakartalla, jossa on korkeuskäyrät metrin välein. Luonto-Simpsiön alueen suunnittelussa on käytetty 1:1000 mittakaavaisen pohjakartan ohella maanmittauslaitoksen maastokarttaa. Alueiden paikantamiseksi on tehty GPS-mittauksia maastossa. Kuva 9. Simpsiön nykyinen maankäyttö 7.1. Masterplan-alue Aktiviteetti-Simpsiön alueelle laadittua suunnitelmaa sanotaan seuraavassa Masterplaniksi. Masterplaniin sisältyvät seuraavat pääkohteet:

15 15 Rinnealue Mökkikyläalueet Keskipiste (palvelukeskus) Kauppakorttelit Kylpylähotelli Tykkilampi ympäristöineen Camping-alue Pelialueet Keskuspuisto (rakennuskohteiden väliset alueet) Masterplan-suunnitelmasta on alustavan suunnittelun yhteydessä laadittu vaihtoehtoisia versioita. Vaihtoehdoissa on tutkittu ensisijassa : Keskipisteen, Hotellikylpylän, Mökkikylien ja Campingalueen vaihtoehtoisia sijaintiratkaisuja Väestösuoja ja yhdystunneli on otettu suunnittelussa huomioon siitä erikseen laaditun suunnitelman mukaisena kuitenkin siten, että väestösuojan rinnealueelta lähtevän yhdystunnelin suuaukon paikka on esitetty masterplan-suunnitelman pohjalta. Kuva 10. Masteplan Rinnealue Rinnemallit Suunnitelmassa on tutkittu rinteiden korottamismahdollisuutta niin, että suurin korkeusero olisi m (nyt 85 m). Harjoittelurinne no 7 on säilytetty entisellään. Simpsiön väestösuojan sisäänajotunnelin suu on sijoitettu harjoittelurinteen ja ykkösrinteen väliseen metsäsaarekkeeseen. Selvityksessä on tutkittu kolmea erilaista rinteiden korotusmallia:

16 16

17 17 KM-1: Mallissa Korkein huippu on nykyisen ykkösrinteen itäpuolella Lakikorkeus 150 m ja suurin korkeusero 100 m. 1-rinne : Rinteen pituus 650 m, Yläosan kaltevuus21%, kokonaiskaltevuus 15 % 2-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 17% 3-rinne: rinteen pituus 650 m kokonaiskaltevuus 15 % 4-rinne: rinteen pituus 500 m kokonaiskaltevuus 17 % 5-rinne: rinteen pituus 550 m kokonaiskaltevuus 16 % 6-rinne: rinteen pituus 700 m kokonaiskaltevuus 14 % Kuva 11. Rinteen korotusmalli 1, KM-1

18 18 KM-2: Mallissa korkein huippu on nykyisen ykkösrinteen itäpuolella. Lakikorkeus 145 m ja suurin korkeusero 95 m. 1-rinne: Rinteen pituus 550 m Yläosan kaltevuus 33 %, kokonaiskaltevuus 17 % 2-rinne: Rinteen pituus 500 m Yläosan kaltevuus 33 %, kokonaiskaltevuus 19 % 3-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 16 % 4-rinne: Rinteen pituus 500 m kokonaiskaltevuus 17 % 5-rinne: Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 16 % 6-rinne: Rinteen pituus 650 m Kokonaiskaltevuus 15 % Kuva 12. Rinteen korotusmalli 2, KM-2

19 19 KM-3: Mallissa korkein huippu on nykyisen kakkosrinteen itäpuolella. Lakikorkeus 145 m ja suurin korkeusero 95 m. 1-rinne: Rinteen pituus 500 m Kokonaiskaltevuus 15 % 2-rinne: Rinteen pituus 600 m Kokonaiskaltevuus 16 % 3-rinne : Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 17 % 4-rinne: Rinteen pituus 500 m Kokonaiskaltevuus 19 % 5-rinne: Rinteen pituus 550 m Kokonaiskaltevuus 17 % 6-rinne: Rinteen pituus 550 m kokonaiskaltevuus 17 % Kuva 13. Rinteen korotusmalli 3, KM-3

20 20 Vertailukohteena voidaan käyttää alla olevaa kansainvälistä rinneluokitusta. LASKETTELIJOIDEN TAITOLUOKAT Hyväksyttävä maaston Kaltevuus Taitoluokat kaltevuus enintään 1 Vasta-alkajat 8-15% 20% 2 Kokemattomat 15-25% 30% 3 Alempi keskitaso 25-35% 40% 4 Keskitaso 30-40% 45% 5 Ylempi keskitaso 35-45% 50% 6 Edistyneet 45-60% 65% 7 Kokeneet 60% + Kuten vertailu osoittaa, Simpsiön rinteet kuten kaikki rinteet Suomessa, Lapin rinteitä lukuun ottamatta, palvelevat oman alueensa sopivina koulutusrinteinä ja harrastusrinteinä. Nykyiset leveät rinteet on yleis-suunnitelmassa jaettu rinteeseen istutettavilla puustosaarekkeilla. Saarekkeiden tarkoitus on selkeyttää lasketteluväyliä, toimia tuulensuojina, estää jäätiköitymistä ja parantaa lumen säilymistä pitempään keväällä. Puustosaarekkeet ovat lyhyitä niin, että laskettelijalle jää edelleen mahdollisuus vaihtaa matkalla alas rinteeltä toiselle. Samalla säilyy näköyhteys rinteeltä toiselle puistokaistojen välistä. Ykkösrinnealueen pohjoispuolelle on mahdollista avata vielä n m leveä kallioväylä alarinteellä. Väylä laskisi kallioiden välistä, jollei niitä louhita pois. Tämän väylän tarpeellisuutta ja turvallisuutta on syytä harkita erikseen. Rinnealueita ei tulisi laajentaa pohjoiseen niin, että ne menisivät louhikkoisen rinteen päälle. Näillä alueilla on suuri luonnonarvo. Suunnitelmassa niiden katsotaan kuuluvan rinnealueen pohjoispuoliseen maisemanhoitoalueeseen. Rinnealueiden laajentaminen etelään ei ole mahdollista. Etelässä rinnealue rajoittuu naturalehtojensuojelualueeseen.

21 Rinnemallien ympäristövaikutukset ja mallien vertailu Korotusmassojen suuruusluokkatarve ylärinteiden korotuksessa: VM-1: m3 VM-2: m3 VM-3: m3 Malleissa KM-1 ja KM-2 korkein korotus tulisi ykkösrinteelle Edut: - Ykköshissin rinteiden 1, 2 ja 3 itäpuolella on enemmän laajennustilaa kuin kakkoshissin rinteillä. Tämä antaisi paremmat mahdollisuudet rinteiden korottamiseen ja pidentämiseen.. Haitat: - Maisemakuvassa korotus näkyisi selvemmin kuin kakkoshissin rinteitä korotettaessa. - Vaihtoehto KM-1 edellyttäisi VLP:n puhelinmaston ja radioamatöörien mastojen siirtämistä. - Kakkoshissiltä ei voi laskea Taivaanpankolle - Vaihtoehdossa KM-2 ylärinteen kaltevuus Taivaanpankon etupihalle on jyrkkä siitä huolimatta, että lakikorkeutta on alennettu vaihtoehdosta KM-1 viisi metriä. - Korotusmassojen tarve vaihtoehtoa KM-3 suurempi. Mallissa KM-3 korotus nykyisen kakkoshissin itäpuolelle. Edut: - Korotusmassojen tarve muita vaihtoehtoja pienempi - Myös kakkoshissin rinteiltä voidaan laskea Taivaanpankolle. - Sopii maisemaan muita vaihtoehtoja paremmin. - Kakkoshissin rinteille 4, 5 ja 6 saadaan hyvät kaltevuussuhteet (17-19 %). Haitat: - Maksimikorkeusero jäänee 95 metriin, ellei rinteitä jyrkennetä. - Rinteiden lisäpituus vaihtoehtoa KM-1 pienempi. - Sovittava täyttöalueen ulottumisesta mastoalueen aitauksen sisäpuolelle. Kuva 14. Simpsiön rinteet huhtikuun lopussa 2005

22 Mökkikyläalueet Yleissuunnitelmassa mökkikylien alueet sijoittuvat suurin piirtein voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Poikkeuksen muodostavat yleiskaavan mukaisen hotellialueen ja matkavaunualueiden muuttaminen mökkikyläalueiksi sekä Karhunmäentien pohjoispuolisen alueen mökkikyläalueen rajaus. Yleissuunnitelmalla pyritään myös mökkikyläsalueiden tehokkuuden nostamiseen. Lähelle keskipistettä ja rinteitä rakennettavat alueet esitetään rakennettaviksi kauempina olevia alueita tehokkaammin. Rakentaminen voidaan toteuttaa myös osakeyhtiöpohjaisina lomaosakkeina ja viikkolomaosakkeina. Tehokas rakentaminen aiheuttaa myös enemmän puuston poistamista rakennuskortteleiden alueilta. Jotta vaikutukset maisemaan saataisiin mahdollisimman pieniksi, korttelialueet rajataan tiukasti vain asunto- ja autopaikkatarpeita varten ilman suurempia piha-alueita. Kortteleiden väliin jäävät metsämaat koskemattomina keskuspuistoalueina. Korttelialueet eivät tule näkymään maisemassa omaa lähiympäristöään laajemmalle. Mökkikylä 1: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista rakentamista. Mökkikylä 1 sijoittuu rinnealueen ja näkötornin pohjoispuoliselle kalliomaa-alueille. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu rakennuskorttelimaana hotelli- ja matkailupalvelujen alueeksi. Korttelit rajautuvat keskuspuistoon, jonka kautta kulkee hiihtolatu. Osittain mökkikyläalueen alle on suunniteltu Simpsiön väestösuojahalli. Sisäinen katuverkko osittain nykyisen latuverkon paikalla. Viemäri- ja vesijohtoverkko johdetaan keskuspumppaamolle alueiden välisen keskuspuiston kautta. Mökkikylän ja maisemanhoitoalueen raja-alueet olisi jatkosuunnittelussa selvitettävä tarkemmin. Kuva 15. Mökkikylä 1 Mökkikylä 2: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista rakentamista. Mökkikylä sijoittuu Simpsiön ja Heikanmäen väliin rinnealueen länsipuolelle. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu RA-merkinnällä mökkikyläalueeksi. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Karhunmäentielle.

23 23 Viemäri ja vesijohtoverkko alueelta rinteiden alapuolitse keskuspumppaamolle. Kuva 16. Mökkikylä 2 Mökkikylä 3: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista ja yksittäismökkirakentamista. Mökkikylä sijaitsee Simpsiön länsi-rinteellä Karhunmäentien pohjoispuolella. Alue on yksityisten omistamia metsämaita. Voimassa olevassa yleiskaavassa olevaa RA-loma-asuntoaluetta on laajennettu ulottumaan lähemmäksi Karhunmäentietä. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Karhunmäentielle. Alueelta rakennettava Karhunmäentien kevyenliikenteen alitus Tykkilammelle ja rinnealueelle. Viemäri- ja vesijohtoverkko alueelta alakautta keskuspumppaamolle. Kuva 17. Mökkikylä 3

24 24 Mökkikylä 4: Mitoitusohje: loma-asuntoa, yksittäislomamökkejä. Mökkikylä on nykyinen jo rakennettu mökkikylä Karhunmäentien eteläpuolella. Alue on rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Etelässä alue rajoittuu keskuspuiston alueeseen, jonka kautta kulkee hiihtolatu. Vesijohto on rakennettu. Viemäröinti on toteutettu mökkikohtaisilla umpisäiliöillä. Yleissuunnitelmassa esitetään alueen viemäröintiä muiden mökkikyläalueiden tapaan alas keskuspumppaamolle. Kuva 18. Mökkikylä 4 Mökkikylä 5: Mitoitusohje: loma-asuntoa, yksittäismökkejä. Alue sijaitsee Mastontie itäpuolisella metsäalueella. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu RA-merkinnällä loma-asuntoalueeksi. Yhteys sisäiseltä katuverkolta Mastontielle Alue rajoittuu etelässä latuverkkoalueeseen. Suunnitelmassa esitetään tarkemmin tutkittavaksi, onko alueen pohjoispuoliselle kosteikkoaltaalle mahdollista rakentaa lampi. Viemäri ja vesijohtoverkko alueelta mökkikylä 4:n kautta alas keskuspumppaamolle.

25 25 Kuva 19. Mökkikylä 5 Mökkikylä 6: Mitoitusohje: loma-asuntoa, tehokasta osakemuotoista ja/tai yksittäismökkirakentamista. Alue sijaitsee ylhäällä mastoalueen koillispuolisella metsärinnealueella. Alueelle on yleiskaavan mukaisesti rakennettu asuntovaunupaikat, joiden käyttöprosentti on alhainen. Alue rajoittuu idässä sähkölinjaan, jonka eteläpuolinen kaupungin omistama metsäalue esitetään yleissuunnitelmassa suojeltavaksi luonnonhoitoalueena. Alueen kautta kulkee ylälaavun pysäköintipaikalle ja yksityiselle majalle johtava tie, joka liittyy mastontiehen. Vesihuolto ja viemäri esitetään johdettavaksi alas alueen keskuspumppaamolle. Kuva 20. Mökkikylä 6

26 Keskipiste Keskipisteellä tarkoitetaan rinnekeskuksen ja loma-asumisen tarvitsemien palvelujen keskitettyä palvelupistettä. Keskipisteen tulee nimensä mukaisesti sijaita toimintojen painopisteessä. Sen tulee palvella välittömästi laskettelua ja muita rinnetoimintoja, pelialueita, Tykkilammen kesätoimintoja, Campingaluetta ja välillisesti loma-asumisen alueita. Rinteen nykyinen lippupalvelu- ja ja välinevuokraustila voidaan ottaa tykkilammen uinti- ja muita toimintoja palvelevaksi tilaksi. Keskipisteen sijaintipaikkavaihtoehtoina ovat olleet rinnealueen alapää ja rinteen yläosassa ns. Hotellitontti. Sijaintipaikka on päätetty vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen vertailun perusteella. Vertailussa on otettu huomioon toimintojen sijoittuminen, helppo saavutettavuus ja suuri pysäköintipaikkatarve. Kuva 21. Keskipiste, Tykkilampi ja Campingalue

27 27 Palvelupisteen rakentamisessa tulee huomioida kaikki, niin ihmisten kuin laitteidenkin, palvelu- ja huoltotarpeet. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palvelupisteestä on helppo seurata rinteen, pelialueiden ja tykkilammen tapahtumia. Tässä mielessä palvelupistettä voidaan pitää eräänlaisena panoraamakatsomona. Tarkemmin on selvitettävä keskipisteen tarjoamien ympäristöpalvelujen ohella ne itsenäiset toiminnot, jotka voidaan sijoittaa palvelupisteeseen ja jotka samalla vahvistavat sen vetovoimaa. Esimerkkinä voidaan esittää luontokeskus, joka esittelee keskitetyissä tiloissa läntisen Suomen luontoa. Kontrastina voidaan esitellä erillisessä arboretumissa tropiikin kasveja, tai pohjolan kasviluontoa. Esimerkkinä näistä Turun Ruissalon arboretum. Luontokeskuksen vaihtoehtoinen paikka on esitetty Luonto-Simpsiön yhteydessä Simpsiön majalle. Keskipisteessä voivat sijaita myös Simpsiön tarustoa ja geologiaa esittelevät pisteet. Tapahtuma-aukio on sijoitettu keskeiselle paikalle Keskipisteen palvelurakennusten ja Tykkilammen väliin. Tapahtuma-aukiota käytetään erilaisten ohjelmallisten tapahtumien näyttämönä ja tapahtumapaikkana. Päällystetty tapahtuma-aukio kalustetaan kulloisenkin tapahtuman edellyttämällä tavalla. Tapahtuma-aukiolle voidaan sijoittaa myös kesäteatteri Kauppakorttelit Rinteiden sisääntuloväylän länsipuolelle on osoitettu varaukset mahdollisia kauppakortteleita varten. Kuva 22. Näkymä Karhunmäentieltä. Uusi sisääntulo rinnekeskukseen alangosta Hotellikylpylä Ylös rinnealueen pohjoispuolelle välittömästi ykkösrinteen viereiselle alueelle on osoitettu kylpylähotellin kortteli pysäköintialueineen.

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari Kouvolan kaupunki Kesärannan ranta-asemakaava Liito-orava -inventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖN TARKOITUS... 3 MENETELMÄT... 3 SUUNNITELUALUEEN LUONNONOLOT... 3 INVENTOINNIN TULOKSET... 5 LIITTEET

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ

KORPILAHTI RAKENTAMISTAPAOHJE. KIRKKOLAHDEN ETELÄPUOLI AO ja AO-1 tontit YLEISTÄ YLEISTÄ Alue rakentuu pientaloryhmien muodostamista ketjuista. Pientalot ja niihin liittyvät autotallit ja katokset sijoittuvat lähelle tontin kadunpuoleista reunaa muodostaen rajattua katutilaa. Yksityiset

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012

Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 1 Parkano Vatusen ja Pahkalan kaavamuutosalueiden muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Muinaisjäännös... 4 PARKANO

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon

Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon 23.10.2015 Tiina Saukkonen luonnonhoidon suunnitteluvastaava metsänhoitaja Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Maastopyöräpolku Helsingin Keskuspuistoon Keskuspuisto on Helsingin tärkein ja suosituin ulkoilualue.

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012

Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Imatra Ukonniemen alueen sekä sen pohjoispuolisen rantaalueen ja kylpylän ranta-alueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Imatran kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S PITKÄNKARIN ITÄOSAN JA KYLMÄNIEMENLAHDEN RANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 218 Raahen kaupungin Lahjoitusmaa tilaa koskeva asemakaava

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2012 1 (7) 441 Gunillankallion alueen kadut, katusuunnitelmien hyväksyminen, Laajasalo HEL 2012-009067 T 10 05 02 Päätös päätti hyväksyä Gunillantien katusuunnitelman välillä

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 MK 1:50000

SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 MK 1:50000 SUUNNITTELUALUEEN YLEISSIJAINTI - LIITE 1 K 1:50000 Pälkänevesi PÄLKÄNEEN KIRKONKYLÄ 1:412 1:330 1:342 1:307 SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS - LIITE 2 K 1:10000 Sappeen kylä 87 876:2 1:413 1:340 1:244 1:258 1:99

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot