Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s Linkosuo panostaa kuivaleipään s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9. Linkosuo panostaa kuivaleipään s. 10 11"

Transkriptio

1 NRO 2/ Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja asiantuntijalle juhlavuosi työpaikalla julkkis Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9 Linkosuo panostaa kuivaleipään s Liitto-orava Salme Pasi haastattelussa s. 18

2 02 NRO 2 / pääkirjoitus kysymys asiantuntijalle vieraana-kolumni Kaikki kansalaisaloitteen taakse Tammikuun puolessa välissä alkoi nimienkeruu kansalaisaloitteeseen, jolla halutaan kieltää nollatyösopimukset lailla ja määritellä viikoittaiseksi työajaksi vähintään 18 tuntia. Ensimmäisen kuukauden aikana aloitteen allekirjoitti lähes 8500 ihmistä. Tasaisen vauhdin taulukolla se tarkoittaisi, että puolen vuoden keräysajassa vaaditut tukijaa saataisiin juuri ja juuri kasaan. Jos allekirjoitusta ei saada kerättyä, eduskunta ei ota aloitetta käsiteltäväkseen. Tavoitteesta jääminen olisi myös iso kolaus ay-liikkeen vahvuudelle ja yhtenäisyydelle. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on jo osoittanut, että kansalaisaloitteiden kautta voidaan muuttaa lakia. Siksi tätä mahdollisuutta ei kannata hukata. Aloite nollatyösopimusten kieltämiseksi on todella tärkeä. Nollasopimukset ovat tämän päivän työelämän syöpä. Ne aiheuttavat työntekijälle jatkuvaa epävarmuutta työtuntien ja palkan määrästä. Nollatyösopimukset ovat Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Neuvotteluille piste Onko työnantajan tietoinen alipalkkaus saatava kuriin? Onko työpaikan riitatilanteissa otettava huomioon työntekijöiden näkemys? Onko ammattiliitoilla oikeus nostaa oikeusjuttu jäsentensä puolesta, jotta pienilläkin työpaikoilla uskalletaan vaatia lakien ja sopimusten mukaisia oikeuksia? Vuoden 201 syksyllä työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen kesken sovittiin, että työelämän lakien ja riitojen neuvottelujärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään. Sovittiin myös, että jos tarvitaan muutoksia nykyisiin lakeihin, valmistelua tehdään yhdessä maan hallituksen kanssa. Tämä valmistelu olisi ns. kolmikantayhteistyötä eduskunnan, työnantajapuolen ja palkansaajien kesken. Neuvotteluissa olivat mukana palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK ja työnantajapuolelta Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä julkisen puolen työnantajaliitot. Kehittämistarpeita sekä sopimusten noudattamisen että voimassa olevan lainsäädännön suhteen palkansaajil- karoliina öystilä Päätoimittaja pesiytyneet monille aloille ja työnantajat käyttävät niitä mielellään, koska se on sopimusmuoto, jossa kaiken joustamisen tekee työntekijä. Jotkut saattavat ajatella, että on oikeastaan ihan hyvä, että työpaikoilla on ihmisiä töissä nollatyösopimuksilla. He toimivat puskurina, kun työvoiman tarve vähenee. Ei ehkä tarvitse käydä yt-neuvotteluita vakituisen ja kokoaikaisen henkilöstön vähentämiseksi, kun työnantaja voi ilman yt-neuvotteluita pudottaa nollatyösopimuslaisten työtunnit nollaan. Tämä on kuitenkin todella lyhytnäköistä ajattelua. Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Siksi kannattaa toimia jo tänään. Kansalaisaloitteen takana on Operaatio Vakiduuni, jossa on mukana ihmisiä eri ammattiliitoista eri puolilta Suomea. Kampanjan aktivistit tekevät hyvää työtä, he järjestävät tapahtumia, kampanjoivat toreilla ja sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin vaarana, ettei se riitä. Kansalaisaloitteen taakse tarvitaan leveämmät hartiat, sen taakse tarvitaan koko suomalainen ammattiyhdistysliike. Yli kaksi miljoonaa suomalaista kuuluu ay-liikkeeseen. Jos edes 10 prosenttia heistä allekirjoittaisi aloitteen, se olisi jo huikea määrä tukijoita. Sellaista joukkoa eduskunnan enemmistön olisi vaikea sivuuttaa. Otetaan siis haaste vastaan työpaikoilla ja ammattiosastoissa, ja huolehditaan yhdessä, että aloite saa taakseen ison määrän tukijoita. vellun blogi veli-matti kuntonen Liittopuheenjohtaja la toden totta olisi, tästä esimerkkinä vaikkapa alipalkkauksen sanktiointi ja luottamusmiehen työsuhdeturva. SAK:n hallitus käsitteli tänään neuvottelutilannetta, eikä nähnyt mahdollisuutta jatkaa neuvotteluja yksipuolisesti työnantajan esittämillä eväillä, kun käytännössä mikään työntekijöiden asia ei edennyt. Neuvottelupöydässä oli työnantajien mielestä vain heidän kutsumat nk. lakkosakot eli työntekijäpuolelle määrättävät korvaukset mielenilmauksista, jotka yleensä aiheutuvat työnantajan yksipuolisista toimista. Työnantajilla ei ollut halukkuutta neuvotella työntekijöille tärkeistä asioista, jolloin ei ollut mitään mahdollisuutta saada aikaiseksi tasapainoista, molemmat osapuolet huomioivaa sopimusratkaisua. Sanelua meidän ei tule hyväksyä, joten neuvotteluille oli syytä tällä erää laittaa piste. Puheenjohtajan blogia voi lukea ja kommentoida osoitteessa + JUURI NÄIN! Kaikki Suomessa leivotut ruisleivät eivät ole täysin kotimaisia, vaikka pakkauksesta saattaisi näin päätellä. Sama koskee monia muita viljatuotteita, joissa alkuperätietoa ei kerrota. Ruuan alkuperä kuitenkin kiinnostaa kuluttajia ja se kannattaisi heille kertoa. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila EI NÄIN! SAK:laisista luottamushenkilöistä lähes joka kolmas kertoo työnantajansa rikkoneen työpaikalla noudatettavia lakeja ja sopimuksia. Vastaajien mukaan työnantaja on tulkinnut esimerkiksi työehtosopimusta omaksi edukseen tai ei noudata yhteistoimintalakia. Ongelmia on ollut ylityökorvauksissa, työajoissa, osaaikaistamisissa ja irtisanomisten perusteissa sekä tietojen antamisessa luottamusmiehille. SAK:n tiedote Olenko tyhmä, kun en opi töissä uutta niin kuin muut? Nimim. Ei mene jakeluun Et ole tyhmä, todennäköisesti olet niin sanottu erilainen oppija. Kokemus siitä, että ei opi uutta samoin kuin muut tai oppii hitaampaan tahtiin, liittyy usein oppimisvaikeuksiin. Oppimisvaikeudet ovat erittäin yleisiä. Jopa %:lla väestöstä on erilaisia oppimisvaikeuksia: lukivaikeutta, matemaattisen hahmottamisen vaikeutta, hahmottamisen tai keskittymisen vaikeuksia. Oppimisvaikeudet näkyvät koulumaailman lisäksi myös työpaikoilla. Käytännössä ne voivat näkyä esimerkiksi ihmisen hitaana lukemisena, vaikeutena hahmottaa luettua, työläänä kirjoittamisena tai kirjoitusvirheinä. Myös kääntyvät numerot ja kirjaimet, vaikeus hahmottaa työohjeita kerrottuna tai pitää mielessä monta työvaihetta yhtä aikaa voivat olla merkkejä oppimisvaikeuksista. Kuten myös tarve pidempään aikaan omaksua uusia asioita ja tarve tehdä asioita omaan tahtiin sekä vaikeus hahmottaa pitkiä numerosarjoja. Oppimisvaikeudet ovat yleensä geneettisiä. Ne eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai huolimattomuutta. Moni meistä vain hahmottaa asioita eri tavalla siksi puhutaankin erilaisista oppijoista. Tärkeää on, että työpaikalla varataan riittävästi aikaa työhön perehdytykseen ja että perehdytys ja uusien asioiden opettaminen tapahtuu moniaistikanavaisesti. Ei siis riitä, että asiat kerrotaan. Tarvitaan myös ohjeet kirjallisesti, kuvallisesti ja mielellään jopa videokuvana, joista asiat voi tarkistaa ja joihin palata. Lisäksi tulee opastaa näyttämällä uusiin asioihin. Työtehtäviä voidaan henkilökohtaistaa vahvuuksien kautta ja työolosuhteita järjestää eri tavoin. Hienoa olisi, jos työpaikalla vallitsisi avoin ilmapiiri ja käytäisiin avointa keskustelua kunkin vahvoista puolista ja mahdollisista pulmista ja siitä, kuinka tilanne ratkaistaan. Monelle on apua erilaisista apuvälineistä. Hidas lukija voi lukea tekstit äänimuotoisena, hidas kirjoittaja kirjoittaa jopa puhumalla. Apuvälineitä on erilaisia ja niistä saa lisätietoja Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksesta. Työnantaja voi hakea myös rahoitusta (Työolosuhteiden järjestelytuki) apuvälineiden hankintaan oppimisvaikeuksista kärsiville TEtoimistosta. Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö ja erilaisen oppijan etujärjestö. Erilaisten oppijoiden liiton neuvontapalvelut toimivat puhelimitse sekä nettineuvojan kautta ja halutessaan voi kysellä tarkempia vinkkejä omaan tilanteeseensa. Lisäksi lukijärjestöistä eri puolilla Suomea saa vertaistukea. Terveisin, riitta hämäläinen Vastaaja on Erilaisten oppijoiden liiton tiedottaja. Lisätietoja oppimisvaikeuksista ja apuvälineistä: ja tai valtakunnallisesta lukipuhelimesta gallup Mitä odotat luottamusmiesuraltasi? Vastaajat olivat luottamusmiesten peruskurssilla Kiljavan opistolla Kokkikartano, Kerava einestyöntekijä, osaston luottamusmies Luottamusmiehen tehtävä on mielenkiintoinen haaste. Toivon, että opin tuntemaan työpaikkani toimintaa ja mahdollisia ongelmia paremmin sekä tietysti, että osaan ratkaista mahdolliset ongelmat. Ay-liike kaiken pahan alku ja juuri Sitran keskustelutilaisuuksien sarjassa julkaistiin tammikuussa asiakirja yhtäläisestä, oikeudenmukaisesta ja kannustavasta työttömyysturvasta. Sen peitelty viesti oli, että nykyinen, ansioihin sidottu ja työttömyyskassojen hoitama työttömyysturva on tullut tiensä päähän. Sanoma meni hyvin perille; ansioturva on julistettu perustuslain vastaiseksi, hyväosaisia suosivaksi ja ayliikettä on syytetty heikkojen jättämisestä heitteille. Kirjoittajien kaikkia koukkuja ei ole syytä niellä. Esimerkiksi hyväosaisten suosimisesta voi olla montaa mieltä, kun tietää ansiopäivärahan laskentakaavan leikkureineen ja sen, että 80 prosenttia ansiopäivärahan saajista on tienannut ennen työttömyyttä euroa. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. Kirjoituksessa syntyy tai synnytetään epäselvä kuva ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta ja järjestelmän yhdenvertaisuudesta. Totta on, että osa ansiopäivärahasta rahoitetaan valtion budjetista. Osuus on kuitenkin vain peruspäivärahan suuruinen eli sama summa, jonka kassaan kuulumaton saa Kelalta. Kassan jäsenmaksuilla rahoitetaan viitisen prosenttia ansioturvasta. Tämän lisäksi työnantajilta ja palkansaajilta kerätään tarkoitusta varten palkkaan sidottua työttömyysvakuutusmaksua. Maksu kerätään kaikilta, mutta toisin kun on annettu ymmärtää, työttömyyskassaan kuulumattomilta perityt rahat eivät mene vain järjestäytyneiden taskuun. Ne siirretään Kelalle peruspäivärahojen maksamista varten. Raportin kirjoittajiin kuuluva Elina Lepomäki moittii sitä, että työttömyyskassalla ei ole kannustinta pienentää jäsentensä työttömyysriskiä, kun valtio vastaa työttömyyden kustannuksista. Kun työttömyyskassan tehtävänä on vain hoitaa ansioturvan maksaminen, Lepomäen syyttävä sormi osoittanee kassojen takana olevia ammattiliittoja. Väite on absurdi. En tiedä ensimmäistäkään ammattiliittoa tai niissä työskentelevää henkilöä, joka ei olisi huolissaan oman liittonsa kasvavista työttömyysluvuista. Toisin kun Lepomäki väittää, niillä on siihen jopa taloudellinen kannustin; jokainen työtön jäsen pienentää liiton jäsenmaksutuloja. Kirjoittajat esittävät yleistä ansioturvaa, joka rahoitettaisiin puolittamalla sen kesto 250 päivään. Samalla työttömyyskassat voisi romuttaa ja kukaties vähentää ammattiliittoon kuulumisen houkuttelevuutta. Tämä lienee kirjoittajien tai ainakin joidenkin heistä perimmäinen motiivi. Saarioinen, Huittinen elintarviketyöntekijä, osaston luottamusmies Olen todella innoissani luottamustehtävästä ja odotan malttamattomana, että pääsen paremmin mukaan liiton toimintaa, mm. aktivoitumaan myös ammattiosastossa. Luottamusmiesten peruskurssi antoi todella hyvät eväät luottamusmiestehtävän hoitamista varten. Haluan hoitaa pääluottamusmiehen hommani kunnialla ja olla siinä hyvä. jari rauhamäki Kirjoittaja on Insinööriliiton viestintäpäällikkö ja Insinööri-lehden päätoimittaja. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. jenna pensas ulla salonen helena törmä eemeli kokki Lihajaloste Korpela, Huittinen siivuttaja, pääluottamusmies HKScan Finland, Eura massalihanvalmistaja, osaston luottamusmies Odotan, että hommat jatkuvat osastolla kuten ennenkin, että johdon kanssa hyvät välit säilyvät ja ongelmia ei tule.

3 04 NRO 2 /2015 lyhyesti lyhyesti Daniscolla Kotkassa 20 työpaikkaa uhattuna Danisco Sweeterners Oy:n Kotkan tehtaalla alkoivat tammikuussa yt-neuvottelut, joissa on uhattuna 20 ihmisen työpaikka. Työnantajan alustavan arvion mukaan mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat 1 työntekijään ja seitsemään toimihenkilöön. Ylemmät toimihenkilöt on rajattu yt-neuvotteluiden ulkopuolelle. Työnantaja tavoittelee yrityksen kannattavuuden parantamiseksi noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Tilanne on vetänyt kaikkien mielet vakaviksi, näiden uutisten kanssa ei paljon riemuita, kun työpaikat ovat uhattuina, Daniscon Kotkan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Tero Laurila sanoo. Ksylitolia ja fruktoosia Kotkassa valmistava yritys työllistää tällä hetkellä 120 ihmistä, joista noin 65 työskentelee SEL:n työehtosopimuksen alaisissa töissä. Neuvotteluissa käsitellään myös työnkuvien muutoksia sekä muutoksia työaikoihin. Nämä voivat osaltaan johtaa työtehtävien loppumiseen. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä myös vuokratyövoiman käytön periaatteita ja yhteistoimintaa konsernin muiden toimipaikkojen kanssa, SEL palauttaa YTK:sta kesken vuoden liittoon vaihtavalle YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun SEL on maksanut helmikuun alusta alkaen Yleinen työttömyyskassa YTK:sta Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäseneksi kesken vuotta vaihtaville takaisin YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun. YTK perii kaikilta jäseniltään samansuuruisen kiinteän vuosimaksun, joka nousi tänä vuonna 118 euroon. Tähän asti kesken vuotta YTK:sta liittoon vaihtaneet ovat kärsineet YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun omana tappionaan, sillä YTK on kieltäytynyt palauttamasta loppuvuoden jäsenmaksua entisille jäsenilleen. Tällä päätöksellä varmistamme, ettei kukaan jätä päällekkäisen jäsenmaksun takia vaihtamatta kesken vuotta YTK:sta liiton jäseneksi, SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen sanoo. YTK:sta SEL:n jäseneksi vaihtava allekirjoittaa valtakirjan, jolla antaa liitolle luvan periä jäsenmaksun palautusta YTK:lta. Jäsen saa jäsenmaksun palautuksen rahana tililleen heti SEL:n jäsenyyden alkamisen ja valtakirjan palauttamisen jälkeen. SEL hakee jäsenen antamalla valtakirjalla jäsenmaksun palautuksen Laurila kertoo. Viimeksi Daniscon Kotkan tehtaalla käytiin yt-neuvottelut vuonna 2010, jolloin lähes viidesosa työpaikan henkilöstöstä sai takaisin YTK:lta. Jos YTK ei palauta jäsenmaksuja, liitto voi periä saatavia oikeusteitse, Närhinen toteaa. Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM haastoi ensimmäisenä ammattiliittona tammikuussa YTK:n oikeuteen, koska YTK ei ole suostunut palauttamaan TEAMin jäseneksi vaihtaneiden jäsenmaksuja. Velkomuskanteen käsittely on parhaillaan kesken käräjäoikeudessa. Jäsenmaksun palautuksen hakeminen perustuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2007 antamaan päätökseen, jonka mukaan YTK:n vuosijäsenmaksu on vakuutusmaksun kaltainen ja jäsenyyden päättyessä eroamisajankohdan jälkeiseen ajanjaksoon kohdistuvat jäsenmaksut on palautettava. SEL:n palauttaman jäsenmaksun suuruus määräytyy jäseneksi liittymisajankohdan mukaan. Jos jäsen vaihtaa YTK:sta liittoon helmikuussa, SEL palauttaa jäsenelle YTK:n jäsenmaksusta 110 euroa, maaliskuussa vaihtavalle palautetaan 100 euroa, huhtikuussa 90 euroa ja niin edelleen. Jos vaihtaa joulukuussa ennen joulua, ehtii vielä saada takaisin 10 euroa. Daniscolla taistellaan työpaikkojen säilymisen puolesta. Karoliina Öystilä lopputilin. Danisco kuuluu amerikkalaiseen Dupont-konserniin. HKScan vähensi Mellilästä 2 työpaikkaa HKScan Finland Oy sai tammikuussa päätökseen Mellilän tuotantolaitoksella marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä oli koko tuotantolaitoksen henkilöstö, noin 40 ihmistä. HKScan Finland supistaa teurastuskapasiteettia Mellilässä ja keskittää teurastusta Forssaan, minkä seurauksena 2 ihmistä menettää työpaikkansa Mellilässä. Kahdeksan heistä on jo siirtynyt töihin HKScanin Forssan tuotantolaitokseen ja uutta työtä joutuu etsimään 15 ihmistä. Heidän irtisanomisaikansa vaihtelevat kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Tunnelmat ovat työpaikalla haikeat, vaikka osasimmekin odottaa, että työt täällä vähenevät, ei se ole ikinä kivaa, kun osa työporukasta joutuu pihalle, HKScan Finlandin Mellilän pääluottamusmies Karol Kula sanoo. Mellilään jää emakoiden teurastus, mutta myös lihasikaa teurastetaan jatkossakin Mellilässä, ja tuotantolaitoksessa tehdään töitä viitenä päivänä viikossa. Meitä jää nyt töihin aika pieni porukka, saa nähdä, miten homma tulee toimimaan pienemmällä porukalla, kun emakoiden lisäksi meille jää teurastettavaksi sikaa ihan kohtuullinen määrä, Kula toteaa. Teurastuskapasiteetin supistamisesta ja henkilöstövähennyksistä Mellilässä HKScan Finland arvioi saavansa noin miljoonan euron kustannussäästön. Liha-alan kilpailutilanne Suomessa on kireä ja liiketoimintaympäristö haastava muun muassa Venäjän EU:lle asettaman sianlihan tuontikiellon ja EU:n sianlihan ylituotannon vuoksi. Parantaakseen kannattavuuttaan HKScan Finland sopeuttaa sianlihan teurastuskapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen, yhtiön tiedotteessa todetaan. HKScan-konserni työllistää Suomessa noin ihmistä. Vuonna 201 HKScan Finland teki liikevoittoa 2,8 miljoonaa euroa. Alle 25-vuotias, hae opiskelemaan, ettet menetä työttömyysetuuttasi Jos olet alle 25-vuotias, sinulla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista koulutusta ja olet työtön tai määräaikaisessa työsuhteessa, joka on katkolla niin, että saatat olla työtön syyslukukauden alussa, hae nyt keväällä koulutukseen. Koulutukseen hakemalla varmistat, ettet menetä työttömyysetuuttasi, jos jäät työttömäksi, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Jos olet syyslukukauden alussa työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes täytät 25 vuotta. Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa taikka keskeytät opinnot. Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen kunnes täytät 25 vuotta, Korkeaoja kertoo. SEL on vaatinut hallitusta korjaamaan Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjaa Euroopan unionin tuomioistuin EUT helmikuussa antamassaan ennakkoratkaisussa. EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä. SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta. Ratkaisu linjaa ay-liikkeen ja työehtosopimuksiin sitoutuvien työnantajien kannalta myönteisesti palvelujen vapaan tarjonnan suhdetta kansallisiin työehtomääräyksiin. Se vaikuttaa suoraan siihen, millä ehdoilla ulkomaiset yritykset voivat toimia toisessa EU-maassa. lakia niin, että keväällä haun aikaan töissä oleva nuori ei voisi menettää oikeuttaan työttömyysetuuteen, vaikka jättäisi hakematta opiskelemaan. Toistaiseksi hallitus ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimiin epäkohdan korjaamiseksi, ja siksi on tärkeää, että kaikilla työpaikoilla huolehditaan, että alle 25-vuotiaat muistavat hakea opiskelemaan. Lisätiedot: ja TE-toimistot, p Myös SEL neuvoo jäseniään kaikissa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa numerossa EUT: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä Hellstenin mukaan EUT:n ratkaisu vahvistaa samalla suomalaista, yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvaa sopimisen mallia. Ennakkoratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen, jolla liitto perää yhteensä yli 6,5 miljoonan euron palkkasaatavia puolalaiselta yritykseltä. Yritys oli palkannut Olkiluoto :n rakennustyömaalle määräaikaiseen työsuhteeseen 186 puolalaista sähköasentajaa, jotka kaikki liittyivät Sähköliiton jäseneksi. Satakunnan käräjäoikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan käsitettä on tulkittava. Samalla käräjäoikeus pyysi EUT:tä ottamaan kantaa siihen, onko puolalaisilla työntekijöillä ollut oikeus siirtää palkkasaatavansa Sähköliiton perittäväksi, vaikka Puolan laissa tällainen siirto kielletään. EUT:n mukaan palkkasaatavien siirtoon Sähköliitolle on EU:n perusoikeuskirjasta johtuvat perusteet, joten Puolan lain siirtokielto on syrjäytettävä. Karoliina Öystilä Luottamusmiehen on hyvä käydä läpi työpaikan kaikkien alle 25-vuotiaiden pätkätyöläisten tilanne. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimenkeruun elintarvikealan työpaikoilla. Toimi näin: Hae keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75 kurssia. Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot, ainakin jos olet työtön. Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun. Nollasopimuksia vastustava aloite tarvitsee lisää tukijoita Kansalaisaloitteen nollatyösopimusten kieltämiseksi lailla on allekirjoittanut ensimmäisen kuukauden aikana lähes 8500 ihmistä. Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, jos aloite kerää heinäkuun puoleen väliin mennessä allekirjoitusta. Aloitteen vaatima 18 tunnin vähimmäisviikkotyöaika kerryttäisi työntekijälle jokaisesta työviikosta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Aloitteessa esitetään työntekijälle kuitenkin mahdollisuutta sopia työnantajansa kanssa myös alle 18 tunnin viikkotyöajasta, jos työntekijä sitä itse perustellusti ehdottaa. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimienkeruun myös elintarvikealan työpaikoilla. Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti verkkopankkitunnuksilla osoitteessa tai tulostamalla osoitteesta www. operaatiovakiduuni.fi paperisen kannatuslomakkeen ja postittamalla sen täytettynä ja allekirjoitettuna kampanjatoimistoon.

4 06 NRO 2 / ajankohtaista ajankohtaista teksti karoliina öystilä kuva karoliina öystilä Ansiosidonnainen työttömyysturva hyökkäyksen kohteena SEL:n jäsenten työttömyysaste oli joulukuussa 12,95 %. Enemmän kuin vakuutuslaitos Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille palkansaajille kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta esittäjien todelliset tarkoitusperät paljastuvat, kun sen rinnalla ehdotetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista. Työttömyys ei johdu liian hyvästä työttömyysturvasta, vaan työpaikkojen puutteesta, ay-liike vastaa ansioturvareformin kirjoittajille. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elina Lepomäki, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustaja Osmo Soininvaara ja VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen saivat paljon palstatilaa mediassa, kun he ehdottivat tammikuussa Sitran julkaisemassa keskustelupaperissa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Heidän kirjoittamassaan ansioturvareformissa ehdotetaan, että työttömyyskassan jäsenyys ei olisi enää jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikentäisi palkkasuhteen työttömyysturvaa. Jotta reformi olisi kustannusneutraali julkistaloudelle, kirjoittajat ehdottavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaamista päivästä 250 päivään. Työttömyysvakuutusmarkkinoilla vallitsee taloustieteellisin termein moraalikato. Vakuutuksen myöntäjällä eli työttömyyskassalla ei ole täysimääräisiä kannustimia pienentää vakuutustapahtuman todennäköisyyttä eli työttömyyttä kun se itse kattaa kustannuksista vain murtoosan. Järjestelmä luo tehottomuutta ja tulee veronmaksajalle kalliiksi, Elina Lepomäki syyttää. Suurin osa suomalaisista työttömyyskassoista on kytköksissä ammattiliittoihin, kirjoittajien mielestä se on ongelma, sillä liitot ovat osapuolena työmarkkinaratkaisuissa. Hyvässä vakituisessa työsuhteessa työskentelevä henkilö saa ostettua itselleen korkean ansiosidonnaisen työttömyysturvan jopa kahdeksi vuodeksi maksamalla vain reilun satasen työttömyyskassamaksun vuodessa. Tukikausi on lähes yhtä pitkä, vaikka kieltäytyisi aktivointitoimista. Pitkän työttömyyden on osoitettu heikentävän työllistymisvaihtoehtoja jatkossa, joten julkisen vallan ei tulisi siihen kannustaa, Juhana Vartiainen sanoo. Kirjoittajien mielestä nykyinen pitkään kestävä ansiosidonnainen päivärahamalli vaikuttaa kielteisesti työllistymisen kannustimiin ja luo pitkäaikaistyöttömyyttä. Leikkaukset eivät lisää työtä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja tyrmistyi kirjoittajien ehdottamasta ansioturvareformista. Suomessa oli joulukuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä , mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Korkeaoja muistuttaa. Pitkäaikaistyöttömien ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus siirtäisi kymmeniä tuhansia työttömiä Kelan ja kuntien tarjoaman sosiaaliturvan piiriin. Pitkäaikaistyöttömyys ei tämän esityksen ansiosta laskisi Suomessa merkittävästi, sen sijaan esitys lisäisi taloudellista turvattomuutta ja sosiaalisia ongelmia, toteaa Korkeaoja. Työttömyysturvan keston leikkaaminen korkean työttömyyden ja taantuman aikana ei vähennä merkittävästi työttömyyttä. Maamme korkea työttömyys ei johdu kohtaanto-ongelmasta, jossa työtä on, mutta sille ei löydy työttömyydestä huoli- Työttömyysturvan leikkaukset eivät tuo lisää työpaikkoja. siopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on. Nykymuotoinen ansioturvajärjestelmä on tärkein niille, joiden asema työmarkkinoilla on epävarmin. Leikkaukset kohdistuisivat juuri tähän ryhmään, toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä toteaa. Kehitystarpeita on Jenni Korkeaoja kiittää raporttia siitä, että se nostaa esille muun muassa itsensä työllistäjät, pienyrittäjät, freelancerit ja nollatyösopimuksilla työskentelevät, jotka monesti jäävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Korkeaojan mukaan nämä epäkohdat on ansioturvassa korjattava, mutta ei ansioturvareformin esittämällä tavalla. Raportissa kritisoidaan nykyistä vakuutusperusteista työttömyysturvajärjestelmää. Raportissa esimerkiksi oletetaan, että työttömyyskassoilla ei ole tarvetta pyrkiä vähentämään työttömyyden kustannuksia. Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Työttömyyskassan maksatukseen liittyvät päätökset on laissa sidottu käytännössä täysin työttömyysturvalausuntoihin, jotka TE-keskukset antavat tutkittuaan työttömän tilanteen, Korkeaoja muistuttaa. Raportissa myös väitetään, että työttömyyskassojen toiminnalle ei ole merkitystä työttömyyden kustannuksilla. Työttömyyskassojen taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaalla pohjalla, mutta työttömyyskassojen tarve nostaa jäsenmaksuja pohjautuu juuri korkeaan työttömyyteen. Korkean työttömyyden kustannukset näkyvät sekä etuusmaksujen nousuna että jäsenmaksujen vähenemisenä. Työttömyyskassojen toiminnassa näkyy päivittäin kipeästi työttömyydestä yksilölle ja yhteiskunnalle koituvat inhimilliset ja taloudelliset tappiot, Korkeaoja päättää. SAK tyrmää ehdotuksen Myös SAK torjuu ehdotuksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamisesta. SAK:n mielestä heikossa työllisyystilanteessa voimavarat on keskitettävä uusien työpaikkojen luomiseen, ei pitkäaikaistyöttömien köyhdyttämiseen. Toimeentulon romuttaminen ei tuo työpaikkaa kellekään, puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo. Ansioturvan puolittaminen 500 päivästä 250:een merkitsisi kasvavalle pitkäaikaistyöttömien joukolle huono-osaisuuden lisääntymistä. Leikkaus lisäisi toimeentulotuen tarvitsijoiden määrää. Suomessa on noin pitkäaikaistyötöntä, joista vaikeasti työllistyviä on lähes 60 prosenttia. He tarvitsevat tuettua työtä, koulutusta ja muuta apua työllistyäkseen. SAK painottaa, että työttömyysturvaa on vietävä eteenpäin muuttuvan työelämän rinnalla ja että uudistukset on myös jatkossa tehtävä palkansaajien, työnantajien ja hallituksen yhteistyönä. Työttömyysturvan kehittäminen on ollut keskeisesti mukana neljässä viime työmarkkinaratkaisussa. Turva on kytköksissä työmarkkinoihin, erilaisiin työnteon muotoihin ja ehtoihin. On tärkeää, että uudistukset syntyvät kolmikantaisesti, SAK:n Lyly linjaa. Ehdotus ansioturvareformiksi on luettavissa osoitteesta matta tekijöitä. Tämän ansioturvareformin ajatuksena on luoda työmarkkinat, joilla työehdot ja palkat ovat selkeästi nykyistä heikommat. Heikko työttömyysturva kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan myös sellaista työtä, joka ei takaa mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään, Korkeaoja jatkaa. Työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka täyttävät ansio- ja peruspäivärahan kuuden kuukauden työskentelyedellytyksen. Työttömien joukosta näitä henkilöitä oli vuonna 201 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan noin 55 %. Parannus koskisi vastaavasti vain 9 % työttömistä. Muutos ei vaikuttaisi lainkaan työmarkkinatukea saavien tilanteeseen. Raportin mukaan ansioturva hyödyttää ennen kaikkia hyväosaisia. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on kuitenkin pieni- ja keskituloisia. 80 % ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä euroa. Vain kahdella prosentilla päivärahan saajista ansiot ovat ylittäneet 5000 euroa. Ansiopäivärahan laskukaava on samoin edullisin pienituloiselle. An- Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Ammattiliiton kanssa yhteistyössä toimiva työttömyyskassa ei ole pelkästään vakuutuslaitos, vaan turva työttömyyden varalle, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Sen sijaan, että ne vain mekaanisesti maksaisivat lainsäätäjien määrittelemää työttömyysetuutta, ne myös auttavat jäseniään työttömyyttä ennen ja sen aikana neuvoen, palvellen ja tukien. Työttömyyskassoissa on asiantuntemusta, joka on yhteiskunnan käytettävissä sosiaalipolitiikkaa uudistettaessa. Kassat toimivat jäsentensä äänenä silloin, kun maassamme kaivataan työttömyyden ja työttömyysturvan asiantuntijoita. Työttömyyskassan linjan päättää hallinto, joka on valittu edustamaan jäsenkenttää eri työpaikoilta ja eri puolilta Suomea. Jäsenistö linjaa työttömyyskassan sosiaalipoliittiset tavoitteet työttömyysturvan kehittämisessä, Korkeaoja toteaa. Liittojen lähellä toimivat työttömyyskassat ovat päivittäin kiinni työelämässä koulutetun asiamiesverkostonsa eli työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä ammattiliittojen aluetoimistojen kautta. Mitä vähemmän TE-keskuksissa on resursseja tarjota yksilökohtaista tukea ja palvelua kasvokkain, sitä tiuhempaan käyvät aluetoimistojen ovet. Jo yksistään sähköinen ilmoittautuminen työnhakijaksi vaatii monesti apua, jota TE-keskuksissa ei juuri ole tarjolla. Työttömyyskassa on mukana silloin, kun työpaikoilla neuvotellaan irtisanomisista ja lomautuksista, vuorottelusopimuksista tai vaikkapa siirtymisestä eläkeputkeen. Työttömyyskassa myös tuntee oman alansa työehtosopimukset ja soveltaa niitä asiantuntemuksella myös työttömyysetuuksissa, Korkeaoja sanoo. Liittojen yhteydessä toimivien työttömyyskassojen tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vakuutuslaitoksen omistajille. Kaikki toiminta perustuu vain ja ainoastaan jäsenistölle tuotettavaan palveluun. Kassat eivät myöskään käytä jäsenistönsä rahoja massiivisiin mainoskampanjoihin, vaan luottavat jäsenpalveluun, joka helpottaa selviytymistä yhdestä suurimmista kriiseistä mitä työikäisen ihmisen elämässä voi kohdalle osua työttömyydestä.

Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7

Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7 sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti helmikuu 2 2015 Sähköistysalalle yleissitova tes sivu7 7 60 vuotta EU-tUomioistUimEn päätös voitto sähköliitolle sivut 4 5 parviaisen piinavuodet päätökseen sivu 10

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

UUSI PAINOKONE >> 16 17

UUSI PAINOKONE >> 16 17 TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 1/2015 TEAM HAASTOI LOIMAAN KASSAN OIKEUTEEN >> 2, 6 7 HUNTSMAN VETÄÄ RAJUA YT-LINJAA >> 5 KARPRINTIN POMOILLE KOVAT RIKOSTUOMIOT >>

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012!

SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012 tai uurnavaaleissa 18. 25.4.2012! www.elintarviketyolaiset.fi www.facebook.com/elintarviketyolaiset Ehdokkaat keskiaukeamalla! SEL:n jäsen, vaikuta työehtoihisi ja liiton toimintaan! Äänestä edustajakokouksen postivaaleissa 28.3. 4.4.2012

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

MAKSUJA PITÄÄ NOSTAA.

MAKSUJA PITÄÄ NOSTAA. 2 2015 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N LEHTI Filosofin neuvo: Ahneita ei kannata kadehtia. Sivu 10-11. Työelämän pelisääntöneuvotteluissa ei päästy maaliin. Sivut 12-13. Ikääntyvä työtön turvautuu ammatin

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Toiveet taivaissa JOULU. Suu makeaksi PAM ja ammattiosastot tutustuvat hyviin työporukkoihin s. 4

Toiveet taivaissa JOULU. Suu makeaksi PAM ja ammattiosastot tutustuvat hyviin työporukkoihin s. 4 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Suu makeaksi PAM ja ammattiosastot tutustuvat hyviin työporukkoihin s. 4 Reilumpaa palkkausta toivoo tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen s. 24 Villasukat työn alla

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva

Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Ansioturvareformi Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva Heikki Hiilamo Elina Lepomäki Tuomas Pöysti Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen 23.1.2015 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Ansioturvareformin

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

NYT. Yksimielinen edustajisto piti liittomaksun 1,4 prosentissa s. 4-7. Pirttikoskesta uutta virtaa s. 8-9. Puhtia paikalliseen sopimiseen s.

NYT. Yksimielinen edustajisto piti liittomaksun 1,4 prosentissa s. 4-7. Pirttikoskesta uutta virtaa s. 8-9. Puhtia paikalliseen sopimiseen s. vasama 10/2010 Marraskuu 10 2010 1 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI Työvaatteet miestä myöten s. 14-17 Yksimielinen edustajisto piti liittomaksun 1,4 prosentissa s. 4-7 Pirttikoskesta uutta virtaa

Lisätiedot

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin

Metallissa ei alistuta alennusmyyntiin HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2013 Tässä lehdessä mm: Liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Metallin vasemmistoryhmän vetäjä Turja Lehtonen...5 Omistajien tulokierroksesta kirjoittaa Paavo

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta

VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2009 Tavoitteeksi hyvä työpäivä Kiusana pätkätyöt Vuoden yhteiskuntatieteilijä on kuntapolitiikan moniottelija 2 Valtiotieteilijä 5-2009 Pääkirjoitus Vähemmän

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot