Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s Linkosuo panostaa kuivaleipään s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9. Linkosuo panostaa kuivaleipään s. 10 11"

Transkriptio

1 NRO 2/ Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja asiantuntijalle juhlavuosi työpaikalla julkkis Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9 Linkosuo panostaa kuivaleipään s Liitto-orava Salme Pasi haastattelussa s. 18

2 02 NRO 2 / pääkirjoitus kysymys asiantuntijalle vieraana-kolumni Kaikki kansalaisaloitteen taakse Tammikuun puolessa välissä alkoi nimienkeruu kansalaisaloitteeseen, jolla halutaan kieltää nollatyösopimukset lailla ja määritellä viikoittaiseksi työajaksi vähintään 18 tuntia. Ensimmäisen kuukauden aikana aloitteen allekirjoitti lähes 8500 ihmistä. Tasaisen vauhdin taulukolla se tarkoittaisi, että puolen vuoden keräysajassa vaaditut tukijaa saataisiin juuri ja juuri kasaan. Jos allekirjoitusta ei saada kerättyä, eduskunta ei ota aloitetta käsiteltäväkseen. Tavoitteesta jääminen olisi myös iso kolaus ay-liikkeen vahvuudelle ja yhtenäisyydelle. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on jo osoittanut, että kansalaisaloitteiden kautta voidaan muuttaa lakia. Siksi tätä mahdollisuutta ei kannata hukata. Aloite nollatyösopimusten kieltämiseksi on todella tärkeä. Nollasopimukset ovat tämän päivän työelämän syöpä. Ne aiheuttavat työntekijälle jatkuvaa epävarmuutta työtuntien ja palkan määrästä. Nollatyösopimukset ovat Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Neuvotteluille piste Onko työnantajan tietoinen alipalkkaus saatava kuriin? Onko työpaikan riitatilanteissa otettava huomioon työntekijöiden näkemys? Onko ammattiliitoilla oikeus nostaa oikeusjuttu jäsentensä puolesta, jotta pienilläkin työpaikoilla uskalletaan vaatia lakien ja sopimusten mukaisia oikeuksia? Vuoden 201 syksyllä työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen kesken sovittiin, että työelämän lakien ja riitojen neuvottelujärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään. Sovittiin myös, että jos tarvitaan muutoksia nykyisiin lakeihin, valmistelua tehdään yhdessä maan hallituksen kanssa. Tämä valmistelu olisi ns. kolmikantayhteistyötä eduskunnan, työnantajapuolen ja palkansaajien kesken. Neuvotteluissa olivat mukana palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK ja työnantajapuolelta Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä julkisen puolen työnantajaliitot. Kehittämistarpeita sekä sopimusten noudattamisen että voimassa olevan lainsäädännön suhteen palkansaajil- karoliina öystilä Päätoimittaja pesiytyneet monille aloille ja työnantajat käyttävät niitä mielellään, koska se on sopimusmuoto, jossa kaiken joustamisen tekee työntekijä. Jotkut saattavat ajatella, että on oikeastaan ihan hyvä, että työpaikoilla on ihmisiä töissä nollatyösopimuksilla. He toimivat puskurina, kun työvoiman tarve vähenee. Ei ehkä tarvitse käydä yt-neuvotteluita vakituisen ja kokoaikaisen henkilöstön vähentämiseksi, kun työnantaja voi ilman yt-neuvotteluita pudottaa nollatyösopimuslaisten työtunnit nollaan. Tämä on kuitenkin todella lyhytnäköistä ajattelua. Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Siksi kannattaa toimia jo tänään. Kansalaisaloitteen takana on Operaatio Vakiduuni, jossa on mukana ihmisiä eri ammattiliitoista eri puolilta Suomea. Kampanjan aktivistit tekevät hyvää työtä, he järjestävät tapahtumia, kampanjoivat toreilla ja sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin vaarana, ettei se riitä. Kansalaisaloitteen taakse tarvitaan leveämmät hartiat, sen taakse tarvitaan koko suomalainen ammattiyhdistysliike. Yli kaksi miljoonaa suomalaista kuuluu ay-liikkeeseen. Jos edes 10 prosenttia heistä allekirjoittaisi aloitteen, se olisi jo huikea määrä tukijoita. Sellaista joukkoa eduskunnan enemmistön olisi vaikea sivuuttaa. Otetaan siis haaste vastaan työpaikoilla ja ammattiosastoissa, ja huolehditaan yhdessä, että aloite saa taakseen ison määrän tukijoita. vellun blogi veli-matti kuntonen Liittopuheenjohtaja la toden totta olisi, tästä esimerkkinä vaikkapa alipalkkauksen sanktiointi ja luottamusmiehen työsuhdeturva. SAK:n hallitus käsitteli tänään neuvottelutilannetta, eikä nähnyt mahdollisuutta jatkaa neuvotteluja yksipuolisesti työnantajan esittämillä eväillä, kun käytännössä mikään työntekijöiden asia ei edennyt. Neuvottelupöydässä oli työnantajien mielestä vain heidän kutsumat nk. lakkosakot eli työntekijäpuolelle määrättävät korvaukset mielenilmauksista, jotka yleensä aiheutuvat työnantajan yksipuolisista toimista. Työnantajilla ei ollut halukkuutta neuvotella työntekijöille tärkeistä asioista, jolloin ei ollut mitään mahdollisuutta saada aikaiseksi tasapainoista, molemmat osapuolet huomioivaa sopimusratkaisua. Sanelua meidän ei tule hyväksyä, joten neuvotteluille oli syytä tällä erää laittaa piste. Puheenjohtajan blogia voi lukea ja kommentoida osoitteessa + JUURI NÄIN! Kaikki Suomessa leivotut ruisleivät eivät ole täysin kotimaisia, vaikka pakkauksesta saattaisi näin päätellä. Sama koskee monia muita viljatuotteita, joissa alkuperätietoa ei kerrota. Ruuan alkuperä kuitenkin kiinnostaa kuluttajia ja se kannattaisi heille kertoa. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila EI NÄIN! SAK:laisista luottamushenkilöistä lähes joka kolmas kertoo työnantajansa rikkoneen työpaikalla noudatettavia lakeja ja sopimuksia. Vastaajien mukaan työnantaja on tulkinnut esimerkiksi työehtosopimusta omaksi edukseen tai ei noudata yhteistoimintalakia. Ongelmia on ollut ylityökorvauksissa, työajoissa, osaaikaistamisissa ja irtisanomisten perusteissa sekä tietojen antamisessa luottamusmiehille. SAK:n tiedote Olenko tyhmä, kun en opi töissä uutta niin kuin muut? Nimim. Ei mene jakeluun Et ole tyhmä, todennäköisesti olet niin sanottu erilainen oppija. Kokemus siitä, että ei opi uutta samoin kuin muut tai oppii hitaampaan tahtiin, liittyy usein oppimisvaikeuksiin. Oppimisvaikeudet ovat erittäin yleisiä. Jopa %:lla väestöstä on erilaisia oppimisvaikeuksia: lukivaikeutta, matemaattisen hahmottamisen vaikeutta, hahmottamisen tai keskittymisen vaikeuksia. Oppimisvaikeudet näkyvät koulumaailman lisäksi myös työpaikoilla. Käytännössä ne voivat näkyä esimerkiksi ihmisen hitaana lukemisena, vaikeutena hahmottaa luettua, työläänä kirjoittamisena tai kirjoitusvirheinä. Myös kääntyvät numerot ja kirjaimet, vaikeus hahmottaa työohjeita kerrottuna tai pitää mielessä monta työvaihetta yhtä aikaa voivat olla merkkejä oppimisvaikeuksista. Kuten myös tarve pidempään aikaan omaksua uusia asioita ja tarve tehdä asioita omaan tahtiin sekä vaikeus hahmottaa pitkiä numerosarjoja. Oppimisvaikeudet ovat yleensä geneettisiä. Ne eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai huolimattomuutta. Moni meistä vain hahmottaa asioita eri tavalla siksi puhutaankin erilaisista oppijoista. Tärkeää on, että työpaikalla varataan riittävästi aikaa työhön perehdytykseen ja että perehdytys ja uusien asioiden opettaminen tapahtuu moniaistikanavaisesti. Ei siis riitä, että asiat kerrotaan. Tarvitaan myös ohjeet kirjallisesti, kuvallisesti ja mielellään jopa videokuvana, joista asiat voi tarkistaa ja joihin palata. Lisäksi tulee opastaa näyttämällä uusiin asioihin. Työtehtäviä voidaan henkilökohtaistaa vahvuuksien kautta ja työolosuhteita järjestää eri tavoin. Hienoa olisi, jos työpaikalla vallitsisi avoin ilmapiiri ja käytäisiin avointa keskustelua kunkin vahvoista puolista ja mahdollisista pulmista ja siitä, kuinka tilanne ratkaistaan. Monelle on apua erilaisista apuvälineistä. Hidas lukija voi lukea tekstit äänimuotoisena, hidas kirjoittaja kirjoittaa jopa puhumalla. Apuvälineitä on erilaisia ja niistä saa lisätietoja Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksesta. Työnantaja voi hakea myös rahoitusta (Työolosuhteiden järjestelytuki) apuvälineiden hankintaan oppimisvaikeuksista kärsiville TEtoimistosta. Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö ja erilaisen oppijan etujärjestö. Erilaisten oppijoiden liiton neuvontapalvelut toimivat puhelimitse sekä nettineuvojan kautta ja halutessaan voi kysellä tarkempia vinkkejä omaan tilanteeseensa. Lisäksi lukijärjestöistä eri puolilla Suomea saa vertaistukea. Terveisin, riitta hämäläinen Vastaaja on Erilaisten oppijoiden liiton tiedottaja. Lisätietoja oppimisvaikeuksista ja apuvälineistä: ja tai valtakunnallisesta lukipuhelimesta gallup Mitä odotat luottamusmiesuraltasi? Vastaajat olivat luottamusmiesten peruskurssilla Kiljavan opistolla Kokkikartano, Kerava einestyöntekijä, osaston luottamusmies Luottamusmiehen tehtävä on mielenkiintoinen haaste. Toivon, että opin tuntemaan työpaikkani toimintaa ja mahdollisia ongelmia paremmin sekä tietysti, että osaan ratkaista mahdolliset ongelmat. Ay-liike kaiken pahan alku ja juuri Sitran keskustelutilaisuuksien sarjassa julkaistiin tammikuussa asiakirja yhtäläisestä, oikeudenmukaisesta ja kannustavasta työttömyysturvasta. Sen peitelty viesti oli, että nykyinen, ansioihin sidottu ja työttömyyskassojen hoitama työttömyysturva on tullut tiensä päähän. Sanoma meni hyvin perille; ansioturva on julistettu perustuslain vastaiseksi, hyväosaisia suosivaksi ja ayliikettä on syytetty heikkojen jättämisestä heitteille. Kirjoittajien kaikkia koukkuja ei ole syytä niellä. Esimerkiksi hyväosaisten suosimisesta voi olla montaa mieltä, kun tietää ansiopäivärahan laskentakaavan leikkureineen ja sen, että 80 prosenttia ansiopäivärahan saajista on tienannut ennen työttömyyttä euroa. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. Kirjoituksessa syntyy tai synnytetään epäselvä kuva ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta ja järjestelmän yhdenvertaisuudesta. Totta on, että osa ansiopäivärahasta rahoitetaan valtion budjetista. Osuus on kuitenkin vain peruspäivärahan suuruinen eli sama summa, jonka kassaan kuulumaton saa Kelalta. Kassan jäsenmaksuilla rahoitetaan viitisen prosenttia ansioturvasta. Tämän lisäksi työnantajilta ja palkansaajilta kerätään tarkoitusta varten palkkaan sidottua työttömyysvakuutusmaksua. Maksu kerätään kaikilta, mutta toisin kun on annettu ymmärtää, työttömyyskassaan kuulumattomilta perityt rahat eivät mene vain järjestäytyneiden taskuun. Ne siirretään Kelalle peruspäivärahojen maksamista varten. Raportin kirjoittajiin kuuluva Elina Lepomäki moittii sitä, että työttömyyskassalla ei ole kannustinta pienentää jäsentensä työttömyysriskiä, kun valtio vastaa työttömyyden kustannuksista. Kun työttömyyskassan tehtävänä on vain hoitaa ansioturvan maksaminen, Lepomäen syyttävä sormi osoittanee kassojen takana olevia ammattiliittoja. Väite on absurdi. En tiedä ensimmäistäkään ammattiliittoa tai niissä työskentelevää henkilöä, joka ei olisi huolissaan oman liittonsa kasvavista työttömyysluvuista. Toisin kun Lepomäki väittää, niillä on siihen jopa taloudellinen kannustin; jokainen työtön jäsen pienentää liiton jäsenmaksutuloja. Kirjoittajat esittävät yleistä ansioturvaa, joka rahoitettaisiin puolittamalla sen kesto 250 päivään. Samalla työttömyyskassat voisi romuttaa ja kukaties vähentää ammattiliittoon kuulumisen houkuttelevuutta. Tämä lienee kirjoittajien tai ainakin joidenkin heistä perimmäinen motiivi. Saarioinen, Huittinen elintarviketyöntekijä, osaston luottamusmies Olen todella innoissani luottamustehtävästä ja odotan malttamattomana, että pääsen paremmin mukaan liiton toimintaa, mm. aktivoitumaan myös ammattiosastossa. Luottamusmiesten peruskurssi antoi todella hyvät eväät luottamusmiestehtävän hoitamista varten. Haluan hoitaa pääluottamusmiehen hommani kunnialla ja olla siinä hyvä. jari rauhamäki Kirjoittaja on Insinööriliiton viestintäpäällikkö ja Insinööri-lehden päätoimittaja. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. jenna pensas ulla salonen helena törmä eemeli kokki Lihajaloste Korpela, Huittinen siivuttaja, pääluottamusmies HKScan Finland, Eura massalihanvalmistaja, osaston luottamusmies Odotan, että hommat jatkuvat osastolla kuten ennenkin, että johdon kanssa hyvät välit säilyvät ja ongelmia ei tule.

3 04 NRO 2 /2015 lyhyesti lyhyesti Daniscolla Kotkassa 20 työpaikkaa uhattuna Danisco Sweeterners Oy:n Kotkan tehtaalla alkoivat tammikuussa yt-neuvottelut, joissa on uhattuna 20 ihmisen työpaikka. Työnantajan alustavan arvion mukaan mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat 1 työntekijään ja seitsemään toimihenkilöön. Ylemmät toimihenkilöt on rajattu yt-neuvotteluiden ulkopuolelle. Työnantaja tavoittelee yrityksen kannattavuuden parantamiseksi noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Tilanne on vetänyt kaikkien mielet vakaviksi, näiden uutisten kanssa ei paljon riemuita, kun työpaikat ovat uhattuina, Daniscon Kotkan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Tero Laurila sanoo. Ksylitolia ja fruktoosia Kotkassa valmistava yritys työllistää tällä hetkellä 120 ihmistä, joista noin 65 työskentelee SEL:n työehtosopimuksen alaisissa töissä. Neuvotteluissa käsitellään myös työnkuvien muutoksia sekä muutoksia työaikoihin. Nämä voivat osaltaan johtaa työtehtävien loppumiseen. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä myös vuokratyövoiman käytön periaatteita ja yhteistoimintaa konsernin muiden toimipaikkojen kanssa, SEL palauttaa YTK:sta kesken vuoden liittoon vaihtavalle YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun SEL on maksanut helmikuun alusta alkaen Yleinen työttömyyskassa YTK:sta Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäseneksi kesken vuotta vaihtaville takaisin YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun. YTK perii kaikilta jäseniltään samansuuruisen kiinteän vuosimaksun, joka nousi tänä vuonna 118 euroon. Tähän asti kesken vuotta YTK:sta liittoon vaihtaneet ovat kärsineet YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun omana tappionaan, sillä YTK on kieltäytynyt palauttamasta loppuvuoden jäsenmaksua entisille jäsenilleen. Tällä päätöksellä varmistamme, ettei kukaan jätä päällekkäisen jäsenmaksun takia vaihtamatta kesken vuotta YTK:sta liiton jäseneksi, SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen sanoo. YTK:sta SEL:n jäseneksi vaihtava allekirjoittaa valtakirjan, jolla antaa liitolle luvan periä jäsenmaksun palautusta YTK:lta. Jäsen saa jäsenmaksun palautuksen rahana tililleen heti SEL:n jäsenyyden alkamisen ja valtakirjan palauttamisen jälkeen. SEL hakee jäsenen antamalla valtakirjalla jäsenmaksun palautuksen Laurila kertoo. Viimeksi Daniscon Kotkan tehtaalla käytiin yt-neuvottelut vuonna 2010, jolloin lähes viidesosa työpaikan henkilöstöstä sai takaisin YTK:lta. Jos YTK ei palauta jäsenmaksuja, liitto voi periä saatavia oikeusteitse, Närhinen toteaa. Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM haastoi ensimmäisenä ammattiliittona tammikuussa YTK:n oikeuteen, koska YTK ei ole suostunut palauttamaan TEAMin jäseneksi vaihtaneiden jäsenmaksuja. Velkomuskanteen käsittely on parhaillaan kesken käräjäoikeudessa. Jäsenmaksun palautuksen hakeminen perustuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2007 antamaan päätökseen, jonka mukaan YTK:n vuosijäsenmaksu on vakuutusmaksun kaltainen ja jäsenyyden päättyessä eroamisajankohdan jälkeiseen ajanjaksoon kohdistuvat jäsenmaksut on palautettava. SEL:n palauttaman jäsenmaksun suuruus määräytyy jäseneksi liittymisajankohdan mukaan. Jos jäsen vaihtaa YTK:sta liittoon helmikuussa, SEL palauttaa jäsenelle YTK:n jäsenmaksusta 110 euroa, maaliskuussa vaihtavalle palautetaan 100 euroa, huhtikuussa 90 euroa ja niin edelleen. Jos vaihtaa joulukuussa ennen joulua, ehtii vielä saada takaisin 10 euroa. Daniscolla taistellaan työpaikkojen säilymisen puolesta. Karoliina Öystilä lopputilin. Danisco kuuluu amerikkalaiseen Dupont-konserniin. HKScan vähensi Mellilästä 2 työpaikkaa HKScan Finland Oy sai tammikuussa päätökseen Mellilän tuotantolaitoksella marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä oli koko tuotantolaitoksen henkilöstö, noin 40 ihmistä. HKScan Finland supistaa teurastuskapasiteettia Mellilässä ja keskittää teurastusta Forssaan, minkä seurauksena 2 ihmistä menettää työpaikkansa Mellilässä. Kahdeksan heistä on jo siirtynyt töihin HKScanin Forssan tuotantolaitokseen ja uutta työtä joutuu etsimään 15 ihmistä. Heidän irtisanomisaikansa vaihtelevat kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Tunnelmat ovat työpaikalla haikeat, vaikka osasimmekin odottaa, että työt täällä vähenevät, ei se ole ikinä kivaa, kun osa työporukasta joutuu pihalle, HKScan Finlandin Mellilän pääluottamusmies Karol Kula sanoo. Mellilään jää emakoiden teurastus, mutta myös lihasikaa teurastetaan jatkossakin Mellilässä, ja tuotantolaitoksessa tehdään töitä viitenä päivänä viikossa. Meitä jää nyt töihin aika pieni porukka, saa nähdä, miten homma tulee toimimaan pienemmällä porukalla, kun emakoiden lisäksi meille jää teurastettavaksi sikaa ihan kohtuullinen määrä, Kula toteaa. Teurastuskapasiteetin supistamisesta ja henkilöstövähennyksistä Mellilässä HKScan Finland arvioi saavansa noin miljoonan euron kustannussäästön. Liha-alan kilpailutilanne Suomessa on kireä ja liiketoimintaympäristö haastava muun muassa Venäjän EU:lle asettaman sianlihan tuontikiellon ja EU:n sianlihan ylituotannon vuoksi. Parantaakseen kannattavuuttaan HKScan Finland sopeuttaa sianlihan teurastuskapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen, yhtiön tiedotteessa todetaan. HKScan-konserni työllistää Suomessa noin ihmistä. Vuonna 201 HKScan Finland teki liikevoittoa 2,8 miljoonaa euroa. Alle 25-vuotias, hae opiskelemaan, ettet menetä työttömyysetuuttasi Jos olet alle 25-vuotias, sinulla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista koulutusta ja olet työtön tai määräaikaisessa työsuhteessa, joka on katkolla niin, että saatat olla työtön syyslukukauden alussa, hae nyt keväällä koulutukseen. Koulutukseen hakemalla varmistat, ettet menetä työttömyysetuuttasi, jos jäät työttömäksi, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Jos olet syyslukukauden alussa työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes täytät 25 vuotta. Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa taikka keskeytät opinnot. Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen kunnes täytät 25 vuotta, Korkeaoja kertoo. SEL on vaatinut hallitusta korjaamaan Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjaa Euroopan unionin tuomioistuin EUT helmikuussa antamassaan ennakkoratkaisussa. EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä. SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta. Ratkaisu linjaa ay-liikkeen ja työehtosopimuksiin sitoutuvien työnantajien kannalta myönteisesti palvelujen vapaan tarjonnan suhdetta kansallisiin työehtomääräyksiin. Se vaikuttaa suoraan siihen, millä ehdoilla ulkomaiset yritykset voivat toimia toisessa EU-maassa. lakia niin, että keväällä haun aikaan töissä oleva nuori ei voisi menettää oikeuttaan työttömyysetuuteen, vaikka jättäisi hakematta opiskelemaan. Toistaiseksi hallitus ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimiin epäkohdan korjaamiseksi, ja siksi on tärkeää, että kaikilla työpaikoilla huolehditaan, että alle 25-vuotiaat muistavat hakea opiskelemaan. Lisätiedot: ja TE-toimistot, p Myös SEL neuvoo jäseniään kaikissa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa numerossa EUT: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä Hellstenin mukaan EUT:n ratkaisu vahvistaa samalla suomalaista, yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvaa sopimisen mallia. Ennakkoratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen, jolla liitto perää yhteensä yli 6,5 miljoonan euron palkkasaatavia puolalaiselta yritykseltä. Yritys oli palkannut Olkiluoto :n rakennustyömaalle määräaikaiseen työsuhteeseen 186 puolalaista sähköasentajaa, jotka kaikki liittyivät Sähköliiton jäseneksi. Satakunnan käräjäoikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan käsitettä on tulkittava. Samalla käräjäoikeus pyysi EUT:tä ottamaan kantaa siihen, onko puolalaisilla työntekijöillä ollut oikeus siirtää palkkasaatavansa Sähköliiton perittäväksi, vaikka Puolan laissa tällainen siirto kielletään. EUT:n mukaan palkkasaatavien siirtoon Sähköliitolle on EU:n perusoikeuskirjasta johtuvat perusteet, joten Puolan lain siirtokielto on syrjäytettävä. Karoliina Öystilä Luottamusmiehen on hyvä käydä läpi työpaikan kaikkien alle 25-vuotiaiden pätkätyöläisten tilanne. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimenkeruun elintarvikealan työpaikoilla. Toimi näin: Hae keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75 kurssia. Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot, ainakin jos olet työtön. Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun. Nollasopimuksia vastustava aloite tarvitsee lisää tukijoita Kansalaisaloitteen nollatyösopimusten kieltämiseksi lailla on allekirjoittanut ensimmäisen kuukauden aikana lähes 8500 ihmistä. Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, jos aloite kerää heinäkuun puoleen väliin mennessä allekirjoitusta. Aloitteen vaatima 18 tunnin vähimmäisviikkotyöaika kerryttäisi työntekijälle jokaisesta työviikosta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Aloitteessa esitetään työntekijälle kuitenkin mahdollisuutta sopia työnantajansa kanssa myös alle 18 tunnin viikkotyöajasta, jos työntekijä sitä itse perustellusti ehdottaa. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimienkeruun myös elintarvikealan työpaikoilla. Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti verkkopankkitunnuksilla osoitteessa tai tulostamalla osoitteesta www. operaatiovakiduuni.fi paperisen kannatuslomakkeen ja postittamalla sen täytettynä ja allekirjoitettuna kampanjatoimistoon.

4 06 NRO 2 / ajankohtaista ajankohtaista teksti karoliina öystilä kuva karoliina öystilä Ansiosidonnainen työttömyysturva hyökkäyksen kohteena SEL:n jäsenten työttömyysaste oli joulukuussa 12,95 %. Enemmän kuin vakuutuslaitos Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille palkansaajille kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta esittäjien todelliset tarkoitusperät paljastuvat, kun sen rinnalla ehdotetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista. Työttömyys ei johdu liian hyvästä työttömyysturvasta, vaan työpaikkojen puutteesta, ay-liike vastaa ansioturvareformin kirjoittajille. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elina Lepomäki, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustaja Osmo Soininvaara ja VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen saivat paljon palstatilaa mediassa, kun he ehdottivat tammikuussa Sitran julkaisemassa keskustelupaperissa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Heidän kirjoittamassaan ansioturvareformissa ehdotetaan, että työttömyyskassan jäsenyys ei olisi enää jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikentäisi palkkasuhteen työttömyysturvaa. Jotta reformi olisi kustannusneutraali julkistaloudelle, kirjoittajat ehdottavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaamista päivästä 250 päivään. Työttömyysvakuutusmarkkinoilla vallitsee taloustieteellisin termein moraalikato. Vakuutuksen myöntäjällä eli työttömyyskassalla ei ole täysimääräisiä kannustimia pienentää vakuutustapahtuman todennäköisyyttä eli työttömyyttä kun se itse kattaa kustannuksista vain murtoosan. Järjestelmä luo tehottomuutta ja tulee veronmaksajalle kalliiksi, Elina Lepomäki syyttää. Suurin osa suomalaisista työttömyyskassoista on kytköksissä ammattiliittoihin, kirjoittajien mielestä se on ongelma, sillä liitot ovat osapuolena työmarkkinaratkaisuissa. Hyvässä vakituisessa työsuhteessa työskentelevä henkilö saa ostettua itselleen korkean ansiosidonnaisen työttömyysturvan jopa kahdeksi vuodeksi maksamalla vain reilun satasen työttömyyskassamaksun vuodessa. Tukikausi on lähes yhtä pitkä, vaikka kieltäytyisi aktivointitoimista. Pitkän työttömyyden on osoitettu heikentävän työllistymisvaihtoehtoja jatkossa, joten julkisen vallan ei tulisi siihen kannustaa, Juhana Vartiainen sanoo. Kirjoittajien mielestä nykyinen pitkään kestävä ansiosidonnainen päivärahamalli vaikuttaa kielteisesti työllistymisen kannustimiin ja luo pitkäaikaistyöttömyyttä. Leikkaukset eivät lisää työtä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja tyrmistyi kirjoittajien ehdottamasta ansioturvareformista. Suomessa oli joulukuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä , mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Korkeaoja muistuttaa. Pitkäaikaistyöttömien ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus siirtäisi kymmeniä tuhansia työttömiä Kelan ja kuntien tarjoaman sosiaaliturvan piiriin. Pitkäaikaistyöttömyys ei tämän esityksen ansiosta laskisi Suomessa merkittävästi, sen sijaan esitys lisäisi taloudellista turvattomuutta ja sosiaalisia ongelmia, toteaa Korkeaoja. Työttömyysturvan keston leikkaaminen korkean työttömyyden ja taantuman aikana ei vähennä merkittävästi työttömyyttä. Maamme korkea työttömyys ei johdu kohtaanto-ongelmasta, jossa työtä on, mutta sille ei löydy työttömyydestä huoli- Työttömyysturvan leikkaukset eivät tuo lisää työpaikkoja. siopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on. Nykymuotoinen ansioturvajärjestelmä on tärkein niille, joiden asema työmarkkinoilla on epävarmin. Leikkaukset kohdistuisivat juuri tähän ryhmään, toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä toteaa. Kehitystarpeita on Jenni Korkeaoja kiittää raporttia siitä, että se nostaa esille muun muassa itsensä työllistäjät, pienyrittäjät, freelancerit ja nollatyösopimuksilla työskentelevät, jotka monesti jäävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Korkeaojan mukaan nämä epäkohdat on ansioturvassa korjattava, mutta ei ansioturvareformin esittämällä tavalla. Raportissa kritisoidaan nykyistä vakuutusperusteista työttömyysturvajärjestelmää. Raportissa esimerkiksi oletetaan, että työttömyyskassoilla ei ole tarvetta pyrkiä vähentämään työttömyyden kustannuksia. Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Työttömyyskassan maksatukseen liittyvät päätökset on laissa sidottu käytännössä täysin työttömyysturvalausuntoihin, jotka TE-keskukset antavat tutkittuaan työttömän tilanteen, Korkeaoja muistuttaa. Raportissa myös väitetään, että työttömyyskassojen toiminnalle ei ole merkitystä työttömyyden kustannuksilla. Työttömyyskassojen taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaalla pohjalla, mutta työttömyyskassojen tarve nostaa jäsenmaksuja pohjautuu juuri korkeaan työttömyyteen. Korkean työttömyyden kustannukset näkyvät sekä etuusmaksujen nousuna että jäsenmaksujen vähenemisenä. Työttömyyskassojen toiminnassa näkyy päivittäin kipeästi työttömyydestä yksilölle ja yhteiskunnalle koituvat inhimilliset ja taloudelliset tappiot, Korkeaoja päättää. SAK tyrmää ehdotuksen Myös SAK torjuu ehdotuksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamisesta. SAK:n mielestä heikossa työllisyystilanteessa voimavarat on keskitettävä uusien työpaikkojen luomiseen, ei pitkäaikaistyöttömien köyhdyttämiseen. Toimeentulon romuttaminen ei tuo työpaikkaa kellekään, puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo. Ansioturvan puolittaminen 500 päivästä 250:een merkitsisi kasvavalle pitkäaikaistyöttömien joukolle huono-osaisuuden lisääntymistä. Leikkaus lisäisi toimeentulotuen tarvitsijoiden määrää. Suomessa on noin pitkäaikaistyötöntä, joista vaikeasti työllistyviä on lähes 60 prosenttia. He tarvitsevat tuettua työtä, koulutusta ja muuta apua työllistyäkseen. SAK painottaa, että työttömyysturvaa on vietävä eteenpäin muuttuvan työelämän rinnalla ja että uudistukset on myös jatkossa tehtävä palkansaajien, työnantajien ja hallituksen yhteistyönä. Työttömyysturvan kehittäminen on ollut keskeisesti mukana neljässä viime työmarkkinaratkaisussa. Turva on kytköksissä työmarkkinoihin, erilaisiin työnteon muotoihin ja ehtoihin. On tärkeää, että uudistukset syntyvät kolmikantaisesti, SAK:n Lyly linjaa. Ehdotus ansioturvareformiksi on luettavissa osoitteesta matta tekijöitä. Tämän ansioturvareformin ajatuksena on luoda työmarkkinat, joilla työehdot ja palkat ovat selkeästi nykyistä heikommat. Heikko työttömyysturva kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan myös sellaista työtä, joka ei takaa mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään, Korkeaoja jatkaa. Työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka täyttävät ansio- ja peruspäivärahan kuuden kuukauden työskentelyedellytyksen. Työttömien joukosta näitä henkilöitä oli vuonna 201 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan noin 55 %. Parannus koskisi vastaavasti vain 9 % työttömistä. Muutos ei vaikuttaisi lainkaan työmarkkinatukea saavien tilanteeseen. Raportin mukaan ansioturva hyödyttää ennen kaikkia hyväosaisia. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on kuitenkin pieni- ja keskituloisia. 80 % ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä euroa. Vain kahdella prosentilla päivärahan saajista ansiot ovat ylittäneet 5000 euroa. Ansiopäivärahan laskukaava on samoin edullisin pienituloiselle. An- Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Ammattiliiton kanssa yhteistyössä toimiva työttömyyskassa ei ole pelkästään vakuutuslaitos, vaan turva työttömyyden varalle, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Sen sijaan, että ne vain mekaanisesti maksaisivat lainsäätäjien määrittelemää työttömyysetuutta, ne myös auttavat jäseniään työttömyyttä ennen ja sen aikana neuvoen, palvellen ja tukien. Työttömyyskassoissa on asiantuntemusta, joka on yhteiskunnan käytettävissä sosiaalipolitiikkaa uudistettaessa. Kassat toimivat jäsentensä äänenä silloin, kun maassamme kaivataan työttömyyden ja työttömyysturvan asiantuntijoita. Työttömyyskassan linjan päättää hallinto, joka on valittu edustamaan jäsenkenttää eri työpaikoilta ja eri puolilta Suomea. Jäsenistö linjaa työttömyyskassan sosiaalipoliittiset tavoitteet työttömyysturvan kehittämisessä, Korkeaoja toteaa. Liittojen lähellä toimivat työttömyyskassat ovat päivittäin kiinni työelämässä koulutetun asiamiesverkostonsa eli työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä ammattiliittojen aluetoimistojen kautta. Mitä vähemmän TE-keskuksissa on resursseja tarjota yksilökohtaista tukea ja palvelua kasvokkain, sitä tiuhempaan käyvät aluetoimistojen ovet. Jo yksistään sähköinen ilmoittautuminen työnhakijaksi vaatii monesti apua, jota TE-keskuksissa ei juuri ole tarjolla. Työttömyyskassa on mukana silloin, kun työpaikoilla neuvotellaan irtisanomisista ja lomautuksista, vuorottelusopimuksista tai vaikkapa siirtymisestä eläkeputkeen. Työttömyyskassa myös tuntee oman alansa työehtosopimukset ja soveltaa niitä asiantuntemuksella myös työttömyysetuuksissa, Korkeaoja sanoo. Liittojen yhteydessä toimivien työttömyyskassojen tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vakuutuslaitoksen omistajille. Kaikki toiminta perustuu vain ja ainoastaan jäsenistölle tuotettavaan palveluun. Kassat eivät myöskään käytä jäsenistönsä rahoja massiivisiin mainoskampanjoihin, vaan luottavat jäsenpalveluun, joka helpottaa selviytymistä yhdestä suurimmista kriiseistä mitä työikäisen ihmisen elämässä voi kohdalle osua työttömyydestä.

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA

KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA KANSALAISET: NÄMÄ OVAT TYÖLLISTYMISEN ESTEET SUOMESSA Maan hallitus yrittää synnyttää kautensa aikana yli. työpaikkaa, jotta työllisyysaste nousisi prosenttiin prosentista. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016 YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi Työnteon taloudellinen kannustavuus ansioturvalla tärkein mittari työllistymisveroaste (bruttotulot-verotveroluonteiset

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot