Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s Linkosuo panostaa kuivaleipään s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9. Linkosuo panostaa kuivaleipään s. 10 11"

Transkriptio

1 NRO 2/ Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja asiantuntijalle juhlavuosi työpaikalla julkkis Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9 Linkosuo panostaa kuivaleipään s Liitto-orava Salme Pasi haastattelussa s. 18

2 02 NRO 2 / pääkirjoitus kysymys asiantuntijalle vieraana-kolumni Kaikki kansalaisaloitteen taakse Tammikuun puolessa välissä alkoi nimienkeruu kansalaisaloitteeseen, jolla halutaan kieltää nollatyösopimukset lailla ja määritellä viikoittaiseksi työajaksi vähintään 18 tuntia. Ensimmäisen kuukauden aikana aloitteen allekirjoitti lähes 8500 ihmistä. Tasaisen vauhdin taulukolla se tarkoittaisi, että puolen vuoden keräysajassa vaaditut tukijaa saataisiin juuri ja juuri kasaan. Jos allekirjoitusta ei saada kerättyä, eduskunta ei ota aloitetta käsiteltäväkseen. Tavoitteesta jääminen olisi myös iso kolaus ay-liikkeen vahvuudelle ja yhtenäisyydelle. Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on jo osoittanut, että kansalaisaloitteiden kautta voidaan muuttaa lakia. Siksi tätä mahdollisuutta ei kannata hukata. Aloite nollatyösopimusten kieltämiseksi on todella tärkeä. Nollasopimukset ovat tämän päivän työelämän syöpä. Ne aiheuttavat työntekijälle jatkuvaa epävarmuutta työtuntien ja palkan määrästä. Nollatyösopimukset ovat Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Neuvotteluille piste Onko työnantajan tietoinen alipalkkaus saatava kuriin? Onko työpaikan riitatilanteissa otettava huomioon työntekijöiden näkemys? Onko ammattiliitoilla oikeus nostaa oikeusjuttu jäsentensä puolesta, jotta pienilläkin työpaikoilla uskalletaan vaatia lakien ja sopimusten mukaisia oikeuksia? Vuoden 201 syksyllä työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen kesken sovittiin, että työelämän lakien ja riitojen neuvottelujärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään. Sovittiin myös, että jos tarvitaan muutoksia nykyisiin lakeihin, valmistelua tehdään yhdessä maan hallituksen kanssa. Tämä valmistelu olisi ns. kolmikantayhteistyötä eduskunnan, työnantajapuolen ja palkansaajien kesken. Neuvotteluissa olivat mukana palkansaajakeskusjärjestöt Akava, SAK ja STTK ja työnantajapuolelta Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä julkisen puolen työnantajaliitot. Kehittämistarpeita sekä sopimusten noudattamisen että voimassa olevan lainsäädännön suhteen palkansaajil- karoliina öystilä Päätoimittaja pesiytyneet monille aloille ja työnantajat käyttävät niitä mielellään, koska se on sopimusmuoto, jossa kaiken joustamisen tekee työntekijä. Jotkut saattavat ajatella, että on oikeastaan ihan hyvä, että työpaikoilla on ihmisiä töissä nollatyösopimuksilla. He toimivat puskurina, kun työvoiman tarve vähenee. Ei ehkä tarvitse käydä yt-neuvotteluita vakituisen ja kokoaikaisen henkilöstön vähentämiseksi, kun työnantaja voi ilman yt-neuvotteluita pudottaa nollatyösopimuslaisten työtunnit nollaan. Tämä on kuitenkin todella lyhytnäköistä ajattelua. Nollatyösopimusten makuun päässyt työnantaja pyrkii todennäköisesti jatkossa palkkaamaan lähes kaikki työntekijät nollatyösopimuksilla. Huomenna se voit olla sinä. Siksi kannattaa toimia jo tänään. Kansalaisaloitteen takana on Operaatio Vakiduuni, jossa on mukana ihmisiä eri ammattiliitoista eri puolilta Suomea. Kampanjan aktivistit tekevät hyvää työtä, he järjestävät tapahtumia, kampanjoivat toreilla ja sosiaalisessa mediassa. On kuitenkin vaarana, ettei se riitä. Kansalaisaloitteen taakse tarvitaan leveämmät hartiat, sen taakse tarvitaan koko suomalainen ammattiyhdistysliike. Yli kaksi miljoonaa suomalaista kuuluu ay-liikkeeseen. Jos edes 10 prosenttia heistä allekirjoittaisi aloitteen, se olisi jo huikea määrä tukijoita. Sellaista joukkoa eduskunnan enemmistön olisi vaikea sivuuttaa. Otetaan siis haaste vastaan työpaikoilla ja ammattiosastoissa, ja huolehditaan yhdessä, että aloite saa taakseen ison määrän tukijoita. vellun blogi veli-matti kuntonen Liittopuheenjohtaja la toden totta olisi, tästä esimerkkinä vaikkapa alipalkkauksen sanktiointi ja luottamusmiehen työsuhdeturva. SAK:n hallitus käsitteli tänään neuvottelutilannetta, eikä nähnyt mahdollisuutta jatkaa neuvotteluja yksipuolisesti työnantajan esittämillä eväillä, kun käytännössä mikään työntekijöiden asia ei edennyt. Neuvottelupöydässä oli työnantajien mielestä vain heidän kutsumat nk. lakkosakot eli työntekijäpuolelle määrättävät korvaukset mielenilmauksista, jotka yleensä aiheutuvat työnantajan yksipuolisista toimista. Työnantajilla ei ollut halukkuutta neuvotella työntekijöille tärkeistä asioista, jolloin ei ollut mitään mahdollisuutta saada aikaiseksi tasapainoista, molemmat osapuolet huomioivaa sopimusratkaisua. Sanelua meidän ei tule hyväksyä, joten neuvotteluille oli syytä tällä erää laittaa piste. Puheenjohtajan blogia voi lukea ja kommentoida osoitteessa + JUURI NÄIN! Kaikki Suomessa leivotut ruisleivät eivät ole täysin kotimaisia, vaikka pakkauksesta saattaisi näin päätellä. Sama koskee monia muita viljatuotteita, joissa alkuperätietoa ei kerrota. Ruuan alkuperä kuitenkin kiinnostaa kuluttajia ja se kannattaisi heille kertoa. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila EI NÄIN! SAK:laisista luottamushenkilöistä lähes joka kolmas kertoo työnantajansa rikkoneen työpaikalla noudatettavia lakeja ja sopimuksia. Vastaajien mukaan työnantaja on tulkinnut esimerkiksi työehtosopimusta omaksi edukseen tai ei noudata yhteistoimintalakia. Ongelmia on ollut ylityökorvauksissa, työajoissa, osaaikaistamisissa ja irtisanomisten perusteissa sekä tietojen antamisessa luottamusmiehille. SAK:n tiedote Olenko tyhmä, kun en opi töissä uutta niin kuin muut? Nimim. Ei mene jakeluun Et ole tyhmä, todennäköisesti olet niin sanottu erilainen oppija. Kokemus siitä, että ei opi uutta samoin kuin muut tai oppii hitaampaan tahtiin, liittyy usein oppimisvaikeuksiin. Oppimisvaikeudet ovat erittäin yleisiä. Jopa %:lla väestöstä on erilaisia oppimisvaikeuksia: lukivaikeutta, matemaattisen hahmottamisen vaikeutta, hahmottamisen tai keskittymisen vaikeuksia. Oppimisvaikeudet näkyvät koulumaailman lisäksi myös työpaikoilla. Käytännössä ne voivat näkyä esimerkiksi ihmisen hitaana lukemisena, vaikeutena hahmottaa luettua, työläänä kirjoittamisena tai kirjoitusvirheinä. Myös kääntyvät numerot ja kirjaimet, vaikeus hahmottaa työohjeita kerrottuna tai pitää mielessä monta työvaihetta yhtä aikaa voivat olla merkkejä oppimisvaikeuksista. Kuten myös tarve pidempään aikaan omaksua uusia asioita ja tarve tehdä asioita omaan tahtiin sekä vaikeus hahmottaa pitkiä numerosarjoja. Oppimisvaikeudet ovat yleensä geneettisiä. Ne eivät ole itse aiheutettuja, eivätkä ne tarkoita tyhmyyttä, laiskuutta tai huolimattomuutta. Moni meistä vain hahmottaa asioita eri tavalla siksi puhutaankin erilaisista oppijoista. Tärkeää on, että työpaikalla varataan riittävästi aikaa työhön perehdytykseen ja että perehdytys ja uusien asioiden opettaminen tapahtuu moniaistikanavaisesti. Ei siis riitä, että asiat kerrotaan. Tarvitaan myös ohjeet kirjallisesti, kuvallisesti ja mielellään jopa videokuvana, joista asiat voi tarkistaa ja joihin palata. Lisäksi tulee opastaa näyttämällä uusiin asioihin. Työtehtäviä voidaan henkilökohtaistaa vahvuuksien kautta ja työolosuhteita järjestää eri tavoin. Hienoa olisi, jos työpaikalla vallitsisi avoin ilmapiiri ja käytäisiin avointa keskustelua kunkin vahvoista puolista ja mahdollisista pulmista ja siitä, kuinka tilanne ratkaistaan. Monelle on apua erilaisista apuvälineistä. Hidas lukija voi lukea tekstit äänimuotoisena, hidas kirjoittaja kirjoittaa jopa puhumalla. Apuvälineitä on erilaisia ja niistä saa lisätietoja Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksesta. Työnantaja voi hakea myös rahoitusta (Työolosuhteiden järjestelytuki) apuvälineiden hankintaan oppimisvaikeuksista kärsiville TEtoimistosta. Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö ja erilaisen oppijan etujärjestö. Erilaisten oppijoiden liiton neuvontapalvelut toimivat puhelimitse sekä nettineuvojan kautta ja halutessaan voi kysellä tarkempia vinkkejä omaan tilanteeseensa. Lisäksi lukijärjestöistä eri puolilla Suomea saa vertaistukea. Terveisin, riitta hämäläinen Vastaaja on Erilaisten oppijoiden liiton tiedottaja. Lisätietoja oppimisvaikeuksista ja apuvälineistä: ja tai valtakunnallisesta lukipuhelimesta gallup Mitä odotat luottamusmiesuraltasi? Vastaajat olivat luottamusmiesten peruskurssilla Kiljavan opistolla Kokkikartano, Kerava einestyöntekijä, osaston luottamusmies Luottamusmiehen tehtävä on mielenkiintoinen haaste. Toivon, että opin tuntemaan työpaikkani toimintaa ja mahdollisia ongelmia paremmin sekä tietysti, että osaan ratkaista mahdolliset ongelmat. Ay-liike kaiken pahan alku ja juuri Sitran keskustelutilaisuuksien sarjassa julkaistiin tammikuussa asiakirja yhtäläisestä, oikeudenmukaisesta ja kannustavasta työttömyysturvasta. Sen peitelty viesti oli, että nykyinen, ansioihin sidottu ja työttömyyskassojen hoitama työttömyysturva on tullut tiensä päähän. Sanoma meni hyvin perille; ansioturva on julistettu perustuslain vastaiseksi, hyväosaisia suosivaksi ja ayliikettä on syytetty heikkojen jättämisestä heitteille. Kirjoittajien kaikkia koukkuja ei ole syytä niellä. Esimerkiksi hyväosaisten suosimisesta voi olla montaa mieltä, kun tietää ansiopäivärahan laskentakaavan leikkureineen ja sen, että 80 prosenttia ansiopäivärahan saajista on tienannut ennen työttömyyttä euroa. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. Kirjoituksessa syntyy tai synnytetään epäselvä kuva ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta ja järjestelmän yhdenvertaisuudesta. Totta on, että osa ansiopäivärahasta rahoitetaan valtion budjetista. Osuus on kuitenkin vain peruspäivärahan suuruinen eli sama summa, jonka kassaan kuulumaton saa Kelalta. Kassan jäsenmaksuilla rahoitetaan viitisen prosenttia ansioturvasta. Tämän lisäksi työnantajilta ja palkansaajilta kerätään tarkoitusta varten palkkaan sidottua työttömyysvakuutusmaksua. Maksu kerätään kaikilta, mutta toisin kun on annettu ymmärtää, työttömyyskassaan kuulumattomilta perityt rahat eivät mene vain järjestäytyneiden taskuun. Ne siirretään Kelalle peruspäivärahojen maksamista varten. Raportin kirjoittajiin kuuluva Elina Lepomäki moittii sitä, että työttömyyskassalla ei ole kannustinta pienentää jäsentensä työttömyysriskiä, kun valtio vastaa työttömyyden kustannuksista. Kun työttömyyskassan tehtävänä on vain hoitaa ansioturvan maksaminen, Lepomäen syyttävä sormi osoittanee kassojen takana olevia ammattiliittoja. Väite on absurdi. En tiedä ensimmäistäkään ammattiliittoa tai niissä työskentelevää henkilöä, joka ei olisi huolissaan oman liittonsa kasvavista työttömyysluvuista. Toisin kun Lepomäki väittää, niillä on siihen jopa taloudellinen kannustin; jokainen työtön jäsen pienentää liiton jäsenmaksutuloja. Kirjoittajat esittävät yleistä ansioturvaa, joka rahoitettaisiin puolittamalla sen kesto 250 päivään. Samalla työttömyyskassat voisi romuttaa ja kukaties vähentää ammattiliittoon kuulumisen houkuttelevuutta. Tämä lienee kirjoittajien tai ainakin joidenkin heistä perimmäinen motiivi. Saarioinen, Huittinen elintarviketyöntekijä, osaston luottamusmies Olen todella innoissani luottamustehtävästä ja odotan malttamattomana, että pääsen paremmin mukaan liiton toimintaa, mm. aktivoitumaan myös ammattiosastossa. Luottamusmiesten peruskurssi antoi todella hyvät eväät luottamusmiestehtävän hoitamista varten. Haluan hoitaa pääluottamusmiehen hommani kunnialla ja olla siinä hyvä. jari rauhamäki Kirjoittaja on Insinööriliiton viestintäpäällikkö ja Insinööri-lehden päätoimittaja. Väitän, että vain harva valitsee työttömyyden ja pitkittää sen kestoa anteliaan työttömyysturvan takia. jenna pensas ulla salonen helena törmä eemeli kokki Lihajaloste Korpela, Huittinen siivuttaja, pääluottamusmies HKScan Finland, Eura massalihanvalmistaja, osaston luottamusmies Odotan, että hommat jatkuvat osastolla kuten ennenkin, että johdon kanssa hyvät välit säilyvät ja ongelmia ei tule.

3 04 NRO 2 /2015 lyhyesti lyhyesti Daniscolla Kotkassa 20 työpaikkaa uhattuna Danisco Sweeterners Oy:n Kotkan tehtaalla alkoivat tammikuussa yt-neuvottelut, joissa on uhattuna 20 ihmisen työpaikka. Työnantajan alustavan arvion mukaan mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuisivat 1 työntekijään ja seitsemään toimihenkilöön. Ylemmät toimihenkilöt on rajattu yt-neuvotteluiden ulkopuolelle. Työnantaja tavoittelee yrityksen kannattavuuden parantamiseksi noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Tilanne on vetänyt kaikkien mielet vakaviksi, näiden uutisten kanssa ei paljon riemuita, kun työpaikat ovat uhattuina, Daniscon Kotkan tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Tero Laurila sanoo. Ksylitolia ja fruktoosia Kotkassa valmistava yritys työllistää tällä hetkellä 120 ihmistä, joista noin 65 työskentelee SEL:n työehtosopimuksen alaisissa töissä. Neuvotteluissa käsitellään myös työnkuvien muutoksia sekä muutoksia työaikoihin. Nämä voivat osaltaan johtaa työtehtävien loppumiseen. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä myös vuokratyövoiman käytön periaatteita ja yhteistoimintaa konsernin muiden toimipaikkojen kanssa, SEL palauttaa YTK:sta kesken vuoden liittoon vaihtavalle YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun SEL on maksanut helmikuun alusta alkaen Yleinen työttömyyskassa YTK:sta Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäseneksi kesken vuotta vaihtaville takaisin YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun. YTK perii kaikilta jäseniltään samansuuruisen kiinteän vuosimaksun, joka nousi tänä vuonna 118 euroon. Tähän asti kesken vuotta YTK:sta liittoon vaihtaneet ovat kärsineet YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun omana tappionaan, sillä YTK on kieltäytynyt palauttamasta loppuvuoden jäsenmaksua entisille jäsenilleen. Tällä päätöksellä varmistamme, ettei kukaan jätä päällekkäisen jäsenmaksun takia vaihtamatta kesken vuotta YTK:sta liiton jäseneksi, SEL:n järjestöpäällikkö Pekka Närhinen sanoo. YTK:sta SEL:n jäseneksi vaihtava allekirjoittaa valtakirjan, jolla antaa liitolle luvan periä jäsenmaksun palautusta YTK:lta. Jäsen saa jäsenmaksun palautuksen rahana tililleen heti SEL:n jäsenyyden alkamisen ja valtakirjan palauttamisen jälkeen. SEL hakee jäsenen antamalla valtakirjalla jäsenmaksun palautuksen Laurila kertoo. Viimeksi Daniscon Kotkan tehtaalla käytiin yt-neuvottelut vuonna 2010, jolloin lähes viidesosa työpaikan henkilöstöstä sai takaisin YTK:lta. Jos YTK ei palauta jäsenmaksuja, liitto voi periä saatavia oikeusteitse, Närhinen toteaa. Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM haastoi ensimmäisenä ammattiliittona tammikuussa YTK:n oikeuteen, koska YTK ei ole suostunut palauttamaan TEAMin jäseneksi vaihtaneiden jäsenmaksuja. Velkomuskanteen käsittely on parhaillaan kesken käräjäoikeudessa. Jäsenmaksun palautuksen hakeminen perustuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2007 antamaan päätökseen, jonka mukaan YTK:n vuosijäsenmaksu on vakuutusmaksun kaltainen ja jäsenyyden päättyessä eroamisajankohdan jälkeiseen ajanjaksoon kohdistuvat jäsenmaksut on palautettava. SEL:n palauttaman jäsenmaksun suuruus määräytyy jäseneksi liittymisajankohdan mukaan. Jos jäsen vaihtaa YTK:sta liittoon helmikuussa, SEL palauttaa jäsenelle YTK:n jäsenmaksusta 110 euroa, maaliskuussa vaihtavalle palautetaan 100 euroa, huhtikuussa 90 euroa ja niin edelleen. Jos vaihtaa joulukuussa ennen joulua, ehtii vielä saada takaisin 10 euroa. Daniscolla taistellaan työpaikkojen säilymisen puolesta. Karoliina Öystilä lopputilin. Danisco kuuluu amerikkalaiseen Dupont-konserniin. HKScan vähensi Mellilästä 2 työpaikkaa HKScan Finland Oy sai tammikuussa päätökseen Mellilän tuotantolaitoksella marraskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä oli koko tuotantolaitoksen henkilöstö, noin 40 ihmistä. HKScan Finland supistaa teurastuskapasiteettia Mellilässä ja keskittää teurastusta Forssaan, minkä seurauksena 2 ihmistä menettää työpaikkansa Mellilässä. Kahdeksan heistä on jo siirtynyt töihin HKScanin Forssan tuotantolaitokseen ja uutta työtä joutuu etsimään 15 ihmistä. Heidän irtisanomisaikansa vaihtelevat kahdesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Tunnelmat ovat työpaikalla haikeat, vaikka osasimmekin odottaa, että työt täällä vähenevät, ei se ole ikinä kivaa, kun osa työporukasta joutuu pihalle, HKScan Finlandin Mellilän pääluottamusmies Karol Kula sanoo. Mellilään jää emakoiden teurastus, mutta myös lihasikaa teurastetaan jatkossakin Mellilässä, ja tuotantolaitoksessa tehdään töitä viitenä päivänä viikossa. Meitä jää nyt töihin aika pieni porukka, saa nähdä, miten homma tulee toimimaan pienemmällä porukalla, kun emakoiden lisäksi meille jää teurastettavaksi sikaa ihan kohtuullinen määrä, Kula toteaa. Teurastuskapasiteetin supistamisesta ja henkilöstövähennyksistä Mellilässä HKScan Finland arvioi saavansa noin miljoonan euron kustannussäästön. Liha-alan kilpailutilanne Suomessa on kireä ja liiketoimintaympäristö haastava muun muassa Venäjän EU:lle asettaman sianlihan tuontikiellon ja EU:n sianlihan ylituotannon vuoksi. Parantaakseen kannattavuuttaan HKScan Finland sopeuttaa sianlihan teurastuskapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen, yhtiön tiedotteessa todetaan. HKScan-konserni työllistää Suomessa noin ihmistä. Vuonna 201 HKScan Finland teki liikevoittoa 2,8 miljoonaa euroa. Alle 25-vuotias, hae opiskelemaan, ettet menetä työttömyysetuuttasi Jos olet alle 25-vuotias, sinulla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista koulutusta ja olet työtön tai määräaikaisessa työsuhteessa, joka on katkolla niin, että saatat olla työtön syyslukukauden alussa, hae nyt keväällä koulutukseen. Koulutukseen hakemalla varmistat, ettet menetä työttömyysetuuttasi, jos jäät työttömäksi, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Jos olet syyslukukauden alussa työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi siihen asti kunnes täytät 25 vuotta. Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa taikka keskeytät opinnot. Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että haet syksyllä keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen kunnes täytät 25 vuotta, Korkeaoja kertoo. SEL on vaatinut hallitusta korjaamaan Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä, linjaa Euroopan unionin tuomioistuin EUT helmikuussa antamassaan ennakkoratkaisussa. EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen peruspalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, urakan takuupalkka, päivärahat ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä. SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta. Ratkaisu linjaa ay-liikkeen ja työehtosopimuksiin sitoutuvien työnantajien kannalta myönteisesti palvelujen vapaan tarjonnan suhdetta kansallisiin työehtomääräyksiin. Se vaikuttaa suoraan siihen, millä ehdoilla ulkomaiset yritykset voivat toimia toisessa EU-maassa. lakia niin, että keväällä haun aikaan töissä oleva nuori ei voisi menettää oikeuttaan työttömyysetuuteen, vaikka jättäisi hakematta opiskelemaan. Toistaiseksi hallitus ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimiin epäkohdan korjaamiseksi, ja siksi on tärkeää, että kaikilla työpaikoilla huolehditaan, että alle 25-vuotiaat muistavat hakea opiskelemaan. Lisätiedot: ja TE-toimistot, p Myös SEL neuvoo jäseniään kaikissa työttömyysturvaan liittyvissä asioissa numerossa EUT: Suomen palkkamääräykset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä Hellstenin mukaan EUT:n ratkaisu vahvistaa samalla suomalaista, yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvaa sopimisen mallia. Ennakkoratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen, jolla liitto perää yhteensä yli 6,5 miljoonan euron palkkasaatavia puolalaiselta yritykseltä. Yritys oli palkannut Olkiluoto :n rakennustyömaalle määräaikaiseen työsuhteeseen 186 puolalaista sähköasentajaa, jotka kaikki liittyivät Sähköliiton jäseneksi. Satakunnan käräjäoikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan käsitettä on tulkittava. Samalla käräjäoikeus pyysi EUT:tä ottamaan kantaa siihen, onko puolalaisilla työntekijöillä ollut oikeus siirtää palkkasaatavansa Sähköliiton perittäväksi, vaikka Puolan laissa tällainen siirto kielletään. EUT:n mukaan palkkasaatavien siirtoon Sähköliitolle on EU:n perusoikeuskirjasta johtuvat perusteet, joten Puolan lain siirtokielto on syrjäytettävä. Karoliina Öystilä Luottamusmiehen on hyvä käydä läpi työpaikan kaikkien alle 25-vuotiaiden pätkätyöläisten tilanne. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimenkeruun elintarvikealan työpaikoilla. Toimi näin: Hae keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista eli lukio-opetukseen, jonka laajuus on vähintään 75 kurssia. Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa. Osallistu pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin. Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot, ainakin jos olet työtön. Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun. Nollasopimuksia vastustava aloite tarvitsee lisää tukijoita Kansalaisaloitteen nollatyösopimusten kieltämiseksi lailla on allekirjoittanut ensimmäisen kuukauden aikana lähes 8500 ihmistä. Eduskunta ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, jos aloite kerää heinäkuun puoleen väliin mennessä allekirjoitusta. Aloitteen vaatima 18 tunnin vähimmäisviikkotyöaika kerryttäisi työntekijälle jokaisesta työviikosta ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Aloitteessa esitetään työntekijälle kuitenkin mahdollisuutta sopia työnantajansa kanssa myös alle 18 tunnin viikkotyöajasta, jos työntekijä sitä itse perustellusti ehdottaa. SEL tukee aloitetta ja on käynnistänyt nimienkeruun myös elintarvikealan työpaikoilla. Aloitteen voi allekirjoittaa sähköisesti verkkopankkitunnuksilla osoitteessa tai tulostamalla osoitteesta www. operaatiovakiduuni.fi paperisen kannatuslomakkeen ja postittamalla sen täytettynä ja allekirjoitettuna kampanjatoimistoon.

4 06 NRO 2 / ajankohtaista ajankohtaista teksti karoliina öystilä kuva karoliina öystilä Ansiosidonnainen työttömyysturva hyökkäyksen kohteena SEL:n jäsenten työttömyysaste oli joulukuussa 12,95 %. Enemmän kuin vakuutuslaitos Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille palkansaajille kuulostaa kauniilta ajatukselta, mutta esittäjien todelliset tarkoitusperät paljastuvat, kun sen rinnalla ehdotetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista. Työttömyys ei johdu liian hyvästä työttömyysturvasta, vaan työpaikkojen puutteesta, ay-liike vastaa ansioturvareformin kirjoittajille. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elina Lepomäki, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustaja Osmo Soininvaara ja VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen saivat paljon palstatilaa mediassa, kun he ehdottivat tammikuussa Sitran julkaisemassa keskustelupaperissa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Heidän kirjoittamassaan ansioturvareformissa ehdotetaan, että työttömyyskassan jäsenyys ei olisi enää jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikentäisi palkkasuhteen työttömyysturvaa. Jotta reformi olisi kustannusneutraali julkistaloudelle, kirjoittajat ehdottavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaamista päivästä 250 päivään. Työttömyysvakuutusmarkkinoilla vallitsee taloustieteellisin termein moraalikato. Vakuutuksen myöntäjällä eli työttömyyskassalla ei ole täysimääräisiä kannustimia pienentää vakuutustapahtuman todennäköisyyttä eli työttömyyttä kun se itse kattaa kustannuksista vain murtoosan. Järjestelmä luo tehottomuutta ja tulee veronmaksajalle kalliiksi, Elina Lepomäki syyttää. Suurin osa suomalaisista työttömyyskassoista on kytköksissä ammattiliittoihin, kirjoittajien mielestä se on ongelma, sillä liitot ovat osapuolena työmarkkinaratkaisuissa. Hyvässä vakituisessa työsuhteessa työskentelevä henkilö saa ostettua itselleen korkean ansiosidonnaisen työttömyysturvan jopa kahdeksi vuodeksi maksamalla vain reilun satasen työttömyyskassamaksun vuodessa. Tukikausi on lähes yhtä pitkä, vaikka kieltäytyisi aktivointitoimista. Pitkän työttömyyden on osoitettu heikentävän työllistymisvaihtoehtoja jatkossa, joten julkisen vallan ei tulisi siihen kannustaa, Juhana Vartiainen sanoo. Kirjoittajien mielestä nykyinen pitkään kestävä ansiosidonnainen päivärahamalli vaikuttaa kielteisesti työllistymisen kannustimiin ja luo pitkäaikaistyöttömyyttä. Leikkaukset eivät lisää työtä Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja tyrmistyi kirjoittajien ehdottamasta ansioturvareformista. Suomessa oli joulukuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä , mikä on enemmän kuin vuotta aikaisemmin, Korkeaoja muistuttaa. Pitkäaikaistyöttömien ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus siirtäisi kymmeniä tuhansia työttömiä Kelan ja kuntien tarjoaman sosiaaliturvan piiriin. Pitkäaikaistyöttömyys ei tämän esityksen ansiosta laskisi Suomessa merkittävästi, sen sijaan esitys lisäisi taloudellista turvattomuutta ja sosiaalisia ongelmia, toteaa Korkeaoja. Työttömyysturvan keston leikkaaminen korkean työttömyyden ja taantuman aikana ei vähennä merkittävästi työttömyyttä. Maamme korkea työttömyys ei johdu kohtaanto-ongelmasta, jossa työtä on, mutta sille ei löydy työttömyydestä huoli- Työttömyysturvan leikkaukset eivät tuo lisää työpaikkoja. siopäivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on. Nykymuotoinen ansioturvajärjestelmä on tärkein niille, joiden asema työmarkkinoilla on epävarmin. Leikkaukset kohdistuisivat juuri tähän ryhmään, toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöstä toteaa. Kehitystarpeita on Jenni Korkeaoja kiittää raporttia siitä, että se nostaa esille muun muassa itsensä työllistäjät, pienyrittäjät, freelancerit ja nollatyösopimuksilla työskentelevät, jotka monesti jäävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle. Korkeaojan mukaan nämä epäkohdat on ansioturvassa korjattava, mutta ei ansioturvareformin esittämällä tavalla. Raportissa kritisoidaan nykyistä vakuutusperusteista työttömyysturvajärjestelmää. Raportissa esimerkiksi oletetaan, että työttömyyskassoilla ei ole tarvetta pyrkiä vähentämään työttömyyden kustannuksia. Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Työttömyyskassan maksatukseen liittyvät päätökset on laissa sidottu käytännössä täysin työttömyysturvalausuntoihin, jotka TE-keskukset antavat tutkittuaan työttömän tilanteen, Korkeaoja muistuttaa. Raportissa myös väitetään, että työttömyyskassojen toiminnalle ei ole merkitystä työttömyyden kustannuksilla. Työttömyyskassojen taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaalla pohjalla, mutta työttömyyskassojen tarve nostaa jäsenmaksuja pohjautuu juuri korkeaan työttömyyteen. Korkean työttömyyden kustannukset näkyvät sekä etuusmaksujen nousuna että jäsenmaksujen vähenemisenä. Työttömyyskassojen toiminnassa näkyy päivittäin kipeästi työttömyydestä yksilölle ja yhteiskunnalle koituvat inhimilliset ja taloudelliset tappiot, Korkeaoja päättää. SAK tyrmää ehdotuksen Myös SAK torjuu ehdotuksen ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamisesta. SAK:n mielestä heikossa työllisyystilanteessa voimavarat on keskitettävä uusien työpaikkojen luomiseen, ei pitkäaikaistyöttömien köyhdyttämiseen. Toimeentulon romuttaminen ei tuo työpaikkaa kellekään, puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo. Ansioturvan puolittaminen 500 päivästä 250:een merkitsisi kasvavalle pitkäaikaistyöttömien joukolle huono-osaisuuden lisääntymistä. Leikkaus lisäisi toimeentulotuen tarvitsijoiden määrää. Suomessa on noin pitkäaikaistyötöntä, joista vaikeasti työllistyviä on lähes 60 prosenttia. He tarvitsevat tuettua työtä, koulutusta ja muuta apua työllistyäkseen. SAK painottaa, että työttömyysturvaa on vietävä eteenpäin muuttuvan työelämän rinnalla ja että uudistukset on myös jatkossa tehtävä palkansaajien, työnantajien ja hallituksen yhteistyönä. Työttömyysturvan kehittäminen on ollut keskeisesti mukana neljässä viime työmarkkinaratkaisussa. Turva on kytköksissä työmarkkinoihin, erilaisiin työnteon muotoihin ja ehtoihin. On tärkeää, että uudistukset syntyvät kolmikantaisesti, SAK:n Lyly linjaa. Ehdotus ansioturvareformiksi on luettavissa osoitteesta matta tekijöitä. Tämän ansioturvareformin ajatuksena on luoda työmarkkinat, joilla työehdot ja palkat ovat selkeästi nykyistä heikommat. Heikko työttömyysturva kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan myös sellaista työtä, joka ei takaa mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään, Korkeaoja jatkaa. Työttömyysturvan enimmäiskeston leikkaus koskisi kaikkia niitä henkilöitä, jotka täyttävät ansio- ja peruspäivärahan kuuden kuukauden työskentelyedellytyksen. Työttömien joukosta näitä henkilöitä oli vuonna 201 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n mukaan noin 55 %. Parannus koskisi vastaavasti vain 9 % työttömistä. Muutos ei vaikuttaisi lainkaan työmarkkinatukea saavien tilanteeseen. Raportin mukaan ansioturva hyödyttää ennen kaikkia hyväosaisia. Suurin osa ansiopäivärahan saajista on kuitenkin pieni- ja keskituloisia. 80 % ansiopäivärahan saajista on ansainnut ennen työttömyyttä euroa. Vain kahdella prosentilla päivärahan saajista ansiot ovat ylittäneet 5000 euroa. Ansiopäivärahan laskukaava on samoin edullisin pienituloiselle. An- Työttömyyskassan toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja sitä valvotaan Finanssivalvonnan toimesta. Ammattiliiton kanssa yhteistyössä toimiva työttömyyskassa ei ole pelkästään vakuutuslaitos, vaan turva työttömyyden varalle, Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassan johtaja Jenni Korkeaoja muistuttaa. Sen sijaan, että ne vain mekaanisesti maksaisivat lainsäätäjien määrittelemää työttömyysetuutta, ne myös auttavat jäseniään työttömyyttä ennen ja sen aikana neuvoen, palvellen ja tukien. Työttömyyskassoissa on asiantuntemusta, joka on yhteiskunnan käytettävissä sosiaalipolitiikkaa uudistettaessa. Kassat toimivat jäsentensä äänenä silloin, kun maassamme kaivataan työttömyyden ja työttömyysturvan asiantuntijoita. Työttömyyskassan linjan päättää hallinto, joka on valittu edustamaan jäsenkenttää eri työpaikoilta ja eri puolilta Suomea. Jäsenistö linjaa työttömyyskassan sosiaalipoliittiset tavoitteet työttömyysturvan kehittämisessä, Korkeaoja toteaa. Liittojen lähellä toimivat työttömyyskassat ovat päivittäin kiinni työelämässä koulutetun asiamiesverkostonsa eli työpaikkojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä ammattiliittojen aluetoimistojen kautta. Mitä vähemmän TE-keskuksissa on resursseja tarjota yksilökohtaista tukea ja palvelua kasvokkain, sitä tiuhempaan käyvät aluetoimistojen ovet. Jo yksistään sähköinen ilmoittautuminen työnhakijaksi vaatii monesti apua, jota TE-keskuksissa ei juuri ole tarjolla. Työttömyyskassa on mukana silloin, kun työpaikoilla neuvotellaan irtisanomisista ja lomautuksista, vuorottelusopimuksista tai vaikkapa siirtymisestä eläkeputkeen. Työttömyyskassa myös tuntee oman alansa työehtosopimukset ja soveltaa niitä asiantuntemuksella myös työttömyysetuuksissa, Korkeaoja sanoo. Liittojen yhteydessä toimivien työttömyyskassojen tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vakuutuslaitoksen omistajille. Kaikki toiminta perustuu vain ja ainoastaan jäsenistölle tuotettavaan palveluun. Kassat eivät myöskään käytä jäsenistönsä rahoja massiivisiin mainoskampanjoihin, vaan luottavat jäsenpalveluun, joka helpottaa selviytymistä yhdestä suurimmista kriiseistä mitä työikäisen ihmisen elämässä voi kohdalle osua työttömyydestä.

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

kampanjaopas #kunnontyönpäivä

kampanjaopas #kunnontyönpäivä kampanjaopas #kunnontyönpäivä mistä on kyse? Kansainvälistä kunnon työn päivää juhlitaan 7.10. Satoja tapahtumia yli 60 eri maassa. Juhlimme onnistumisia sekä muistamme, että korjattavaa löytyy vielä niin

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus

Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016. YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus Lausunto hallituksen esitykseen 113/2016 YTM Ville-Veikko Pulkka Kelan tutkimus ville-veikko.pulkka@kela.fi Työnteon taloudellinen kannustavuus ansioturvalla tärkein mittari työllistymisveroaste (bruttotulot-verotveroluonteiset

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä

Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansiosidonnaiselta takaisin töihin toimiiko työttömyysturva? Tomi Kyyrä Ansioturva taloustieteen näkökulmasta Vakuutus työpaikan menetyksen varalle Turvaa toimeentulon työttömyysaikana Tasaa tuloja työllisyys-

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. https://www.youtube.com/watch?v =kbfgwp3ywoi Mikä ihmeen PAM? PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen

Työehtosopimusten paikallinen sopiminen. Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen Työehtosopimusten paikallinen sopiminen Janne Makkula, Atte Rytkönen, Rauno Vanhanen 1 Suomen työmarkkinoiden joustavuus VÄITE Joustomahdollisuuksia työehtosopimuksissa jo runsaasti käytettävissä SELVITYS

Lisätiedot

RL Nuorisotyöryhmän avoin kokous 3/13

RL Nuorisotyöryhmän avoin kokous 3/13 Aika 26.5.2013 klo: 9:00 Paikka Kiljava Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 4. Raksanuorten

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Neuvotteluesitys (45 ) - Harkitaan irtisanomista, lomauttamista

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Työllistymisen kumppanuusfoorumi 9.10.2012 Ajankohtaisia kuulumisia Kuntaliitosta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Talouden epävarmuus ja kasvun hidastuminen varjostavat Suomea onko taantuma tulossa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot