6/2012 AMMATTI - SOTILAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6/2012 AMMATTI - SOTILAS"

Transkriptio

1 6/2012 AMMATTI - SOTILAS

2 Ammattisotilas 6/2012 Aliupseeriliitto ry 25.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Julkaisija Aliupseeriliitto ry Ratamestarinkatu 11, 7.krs Helsinki Puh: Fax PÄÄKIRJOITUS... 3 Valtio järjestää tietotekniikan uusiksi... 4 Materiaalin kunnossapidon kehittäminen jatkuu... 6 Puolustusvoimauudistuksen henkilösuunnittelun toinen vaihe... 7 Aliupseerilkoulutusta NATO Schoolissa... 8 Suomalaisia Euroopan Unionin Sotilasesikunnassa Pääluottamusmiehen kynästä Aliupseeritehtävät entistä vaativampia Uutisia RUK-museo reserviupseeriperinteen ytimenä Wrightin veljeksistä B2:een Kirja-arvostelut Mikko Porvali: Salainen tiedustelija - Suomalaisen vakoojaupseerin kirjeet Mark Owen, Kevin Maurer: Kova päivä - Hyökkäys Osama Bin Ladenin piilopaikkaan Lukuvinkkejä Lottanen: Pilvistä päätellen tänään mennään lujaa Toimisto tiedottaa Päätoimittaja Petteri Leino Toimitussihteeri Asta Ruuskanen Toimituskunta Kimmo Alpiranta Jukka Klemetti Jyrki Surkka Mika Tiitinen Painopaikka: KS-Paino Oy Kettukalliontie 9 A Kajaani Puh: (08) Fax: (08) Ilmoitukset: Ilpo Pitkänen Oy Insinöörikatu Helsinki Puh: (09) Fax: (09) Kirjoittajat esittävät lehdessä omia mielipiteitään. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta aineistosta. Kansikuva: Asta Ruuskanen Pääkirjoitussivun kuva: Petri Asikainen Ammattisotilaan aikataulu 2013 Numero Aineisto toimituksessa Lehti ilmestyy 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/ Ammattisotilas 6/2012

3 Mikä on puolustusvoimien tulevaisuus? Tiettävästi lähiaikoina valtioneuvosto julkisee seuraavan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon. Puolustusvoimien tulevaisuuden kannalta selonteossa pitää antaa vastaus kahteen kysymykseen. Ensiksi mitkä ovat Suomen sotilaallisen puolustuksen visio ja doktriini. Näihin ei annettu vastausta viime talvena ns. puolustusvoimauudistuksen julkistamisen yhteydessä. Toiseksi selonteossa pitää luoda sitova maanpuolustuksen rahoituskehys ainakin tämän vuosikymmenen loppuun asti. Viime talvena tuota rahoituskehystä leikattiin lähes kymmenellä prosentilla ja sen seurauksena karsittiin puolustusvoimien organisaatiota sekä henkilöstöä. Sotilaallisen puolustuksen vision ja doktriinin osalta en odota suuria avauksia, sillä nykyinen hallitus on sitoutunut ohjelmassaan kaikkia tyydyttävään kompromissiin yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen sekä toisaalta nk. teknisen kallistuman hyväksymiseen. Tämän lopputuloksena kohta mihinkään ei ole varaa ja jatketaan toimintojen supistamista siihen pisteeseen, ettei ole mitä supistaa. Suurempi mielenkiintoni kohdistuu selonteon linjaukseen puolustusvoimien tulevaisuuden rahoituksesta. Syksyn aikana puolustusvoimien komentaja ja pääministeri ovat puhuneet puolustusvoimien rahoituskehyksen palauttamisesta vuoden 2015 jälkeen vuoden 2011 tasolle. Eräät ovat ottaneet tämän lupauksena, ja uskovat seuraavien vuosien leikkauksien jäävän tilapäisiksi. Itse pelkään pahempaa, paljon pahempaa. Pelkään, että selonteossa lähdetään korkeintaan muutamien prosenttiyksiköiden määrärahojen lisäyksestä vuoden 2015 jälkeen. Muutaman prosenttiyksikön korotus ei edes riitä kompensoimaan puolustusvoimien toiminnan muutoksen aiheuttaman kulujen lisääntymistä. Vielä suurempi ongelma on poliittisen päättäjän sitoutumisen heikkous puolustusvoimien toiminnan turvaamiseen. Nykyinen hallitus jatkanee seuraavat kaksi vuotta. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin seuraava hallitus viittaa kintaalla nykyisen hallituksen selonteolle. Suomen julkisen talouden näkymät ovat heikot. Menot ovat olleet pitkään suuremmat kuin tulot, Euroopan rahoituskriisi ei ole ratkennut ja vientiteollisuudesta kuuluu vain huonoja uutisia. Viimeistään talvella maan hallituksen on pakko ottaa kantaa valtiotalouden epäyhtälön ratkaisemiseksi. Tässä viitekehyksessä olisi toivottavaa, ettei hallitus anna ensin selonteossa katteetonta lupausta puolustusvoimien tulevasta rahoituksesta. Kenraali Puheloisella on puolitoista vuotta jäljellä komentajakauttaan. Kaikkien etu olisi, ettei hänen tarvitse julkaista toista puolustusvoimauudistusta. Jos oikein huonosti käy, niin viime talvena käynnistettyä muutosta ei ole viety loppuun ennen seuraavan aloittamista. Ammattisotilas 6/2012 3

4 Valtio järjestää tietotekniikan uusiksi Maan hallituksen päätöksellä valtion tietotekniset ratkaisut ja järjestelmät järjestellään uusiksi vuosien aikana. Rinnakkain kulkee kaksi prosessia. TUVEhankkeessa kyse on valtion yhteisen turvallisuusverkon rakentamisesta ja TORI-hankkeessa toimialariippumattomien ICTpalveluiden yhdistämisestä yhden palvelukeskuksen alaisuuteen. Koko valtiokonserni käyttää satoja miljoonia euroja vuositasolla ICTpalveluiden ylläpitämiseen ja kehittämi- seen. Jokunen vuosi sitten päätettiin rakentaa uudelleen viranomaisten oma turvallisuusverkko, jonka hankkeen kustannukset olivat satoja miljoonia euroja. Kyseessä on taloudellisessa ja toiminnallisessa mielessä erittäin merkittävästä asiasta. Pelkästään toimialariippumattomien ICT-palveluiden yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan yli 30 miljoonan euron säästöt neljän vuoden kuluttua ja peräti 65 miljoonan euron säästöt vuonna Erään arvion perusteella valtiohallinnossa oli vuosi sitten lähes pcpäätettä, vaikka henkilöstöä oli vain kolmannes tuosta. Siis jokaista valtion virkamiestä kohden oli yli kolme pc-päätettä, joista jokaisesta maksetaan erilaisia ohjelmistojen lisenssimaksuja. Hallinnonalojen vastustuksesta huolimatta valtioneuvosto on päättänyt yhdistää kaikki toimialoista riippumattomat laitteet ja ohjelmistot yhden palvelukeskuksen alaisuuteen. Tästä hankkeesta käytetään nimitystä TORI. Yhteisen, uuden turvallisuusverkon rakentamisesta käytetään nimitystä TUVE. Kehittämisen vaikeus Valtio ei ole ensimmäistä kertaa kehittämässä tietoteknillisiä ratkaisujaan. Jo 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä perustettiin Valtion IT-keskus Valtiokonttorin yhteyteen. Hallinnonalat eivät kuitenkaan yhdistäneet omia palvelujaan Valtion IT-keskuksen alaisuuteen, vaan jatkoivat omien organisaatioiden ja palvelujen kehittämistä. Näin tapahtui myös puolus- 4 Ammattisotilas mattisot ilas 6/2012

5 tusvoimissa, jossa nämä palvelut keskitettiin Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskukseen (PVJJK). Viimeisten vuosien aikana puolustusvoimat ovat uhranneet satoja miljoonia euroja omien palvelujen kehittämiseen. Tätä eri hallinnonalojen sooloilua ei nähty hyvänä, mutta siihen ei ollut keinoja puuttua. Sisäministeriön alainen HALTIK-palvelukeskus toki tuotti palveluja myös muille hallinnonaloille, mutta taloudellisen säästöt jäivät olemattomiksi luvun puolivälissä havahduttiin, että valtion viranomaisten turvallisuusverkko oli siirtynyt kansainvälisen pörssiyhtiön kautta melko kauas valtion ohjauksesta. Näin kehityskaaren toisessa vaiheessa perustettiin turvallisuusverkkohanke, johon on sisältynyt kokonaan uusi fyysinen valtion turvallisuusverkko ja sen palvelut. Nämä palvelut tuotetaan nykyään Suomen Erillisverkot Oy. Nyt ollaan siirtymässä tavallaan kehityskaaren kolmanteen vaiheeseen, jossa kaikki ICT-palvelut keskitetään yhteen palvelukeskukseen. TORI etenee Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti marraskuun lopulla, että toimialariippumattomat palvelut kootaan nopealla aikataululla yhteen palvelukeskukseen. Tämän palvelukeskuksen organisoinnin päättäminen jätettiin myöhäisemmäksi. Näin vielä ei tiedetä, tuleeko palvelukeskuksesta valtion virasto vai osakeyhtiö. Jälkimmäinen on todennäköinen vaihtoehto. TORI-hankkeen aikataulu on kunniahimoinen. Tavoitteena on, että uusi palvelukeskus on toiminnassa ensi kesänä ja sen jälkeen palveluja siirretään vaiheittain uudelle palvelukeskukselle. Puolustusvoimien osalta toiminnan siirto tapahtuisi Yhteiset palvelut on tarkoitus olla kokonaisuudessaan käytössä vuonna Tuosta lähtien hallinnonalat saavat kaikki ICT-palvelut keskitetysti ja säästöä syntyy kymmeniä miljoonia valtion kassaan. Hallinnonaloille toiminnat eivät ole ilmaisia tuonkaan jälkeen, sillä siitä lähtien niistä maksetaan palvelumaksua. Suunnittelu ja neuvottelut hallinnonalojen kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Hallinnonalojen ja luonnollisesti puolustusvoimien kanssa neuvotellaan tällä hetkellä siitä, mitkä ohjelmistot ja laitesalit siirtyvät TORI:in. Tavoitteena on, että valtion nykyisestä noin 60 palvelinsalista siirrytään 8-10 palvelinsaliin. Tämän tarkoituksena on toiminnan keskittämisen lisäksi saada taloudellisia ja energiasäästöjä. Mitkä ovat toimialariippumattomia? Suurin kysymys koko toiminnan ympärillä on, että mitä ovat toimialariippumattomat palvelut. Ympäripyöreästi asia ilmaistaan siten, että toimialariippumattomia palveluja ovat kaikki sellaiset, joiden tuottaminen tai järjestäminen ei vaadi merkittävää toimialakohtaista osaamista ja jotka perustuvat yleisesti käytössä oleviin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin ja -teknologioihin. Palvelujen ja ratkaisujen asiakaskohtainen variointi ei tee niistä toimialakohtaisia. Lausetta voidaan tulkita monella tavalla. Puolustusvoimien osalta kuitenkin lähtökohtaisesti voi olettaa, että kaikki muut paitsi sodan ajan johtamiseen käytettävät ohjelmistot ja tietojärjestelmät siirtyvät pois puolustusvoimilta. Tällaisia toimialariippumattomia palveluja voivat olla esim. PVAH ja PVSAP. Koska neuvottelut ovat parhaillaan kesken, niin kenelläkään ei ole täyttä varmuutta siitä, mistä puolustusvoimat joutuvat luopumaan TORI:in. Puolustusvoimat haluaisi säilyttää mahdollisimman paljon itsellään ja Valtiovarainministeriön johdolla halutaan siirtää TORI:in kaikki mahdollinen. Varmaa on joka tapauksessa, että merkittävä osa puolustusvoimien nykyisin käyttämistä rauhan ajan tietotekniikasta ja ohjelmistoista siirtyy TORI:in. Tämän seurauksena myös osa PVJJK:n henkilöstöstä siirretään TORI:in. Puolustusvoimat joutuvat opettelemaan uuden kulttuurin viimeistään 2015 lähtien. Miten käy henkilöstön? Lähtökohtaisesti TORI-palvelukeskuksen henkilöstön muodostavat sinne eri hallinnonaloilta siirrettävät henkilöt. Näin tapahtuu myös puolustusvoimien osalta. PVJJK:ssa palvelevista henkilöistä osa siirretään TORI:in. Henkilöt siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella. Vielä on epäselvää, miten TORI organisoidaan, joten liikkeenluovutuksen periaatteet eivät ole tiedossa. Samaan aikaan luodaan periaatteita TUVE:en siirrettävän henkilöstön osalta. Luonnollisesti näitä periaatteita sovelletaan myöhemmin TORI-henkilöstöön. Sotilaiden osalta tilanne on hankala, sillä sotilaseläke ei siirry puolustusvoimien ulkopuolelle. Ainoa poikkeus oli muutama vuosi sitten toteutettu kunnossapidon toimintojen siirto MILLOG:in, jolloin sotilaille luotiin erilliskohtelu. Nyt tällaista erityiskohtelua ei ole nähtävissä. Teksti: Petteri Leino Ammattisotilas 6/2012 5

6 Materiaalin kunnossapidon kehittämistyö jatkuu Merivoimien kunnossapidon osalta selvitetään oman toiminnan kehittämistä. Kuva: Juha Susineva Maavoimien järjestelmävastuulla olevan materiaalin kunnossapidon kehittämistä pohtinut työryhmä jätti raporttinsa viime elokuussa. Työryhmä esitti ensisijaisena jatkotoimenpiteenä kaksi eri kumppanuusmallia Millog Oy:n kanssa ja sopimusneuvottelujen käynnistämistä. Rinnalla tulisi myös arvioida oman toiminnan kehittämistä perustettavan Logistiikkalaitoksen johdossa. Käytännössä kysymys koskee varuskuntakorjaamoja ja mahdollisesti myös jossain määrin joukko-osastojen varastointia. Aliupseeriliitto on alusta pitäen edustanut kantaa, että kehittämistyön lähtökohtana tulee olla puolustus Marraskuussa 2012 puolustusministeriö antoi oman ohjauskirjeensä puolustusvoimille jatkotoimenpiteistä. Puolustusvoimien sisäinen selvitystyö tulee olla tehtynä mennessä ja se pitää olla esiteltynä päätöksentekoa varten puolustusministeriölle mennessä päätösten tekoa varten. Ministeriön ohjauskirjeen mukaan puolustusvoimien pitää selvittää rinnakkain kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1:ssä logistiikkauudistus toteutettaisiin oman toiminnan kehittämisenä Logistiikkalaitoksen johdossa. Käytännössä tämä tarkoittaisi varuskuntakorjaamoiden siirtymistä Logistiikkalaitoksen alaisuuteen. Samassa yhteydessä tulee selvittää niin sanottu käytettävyysperusteisen kunnossapidon ohjausmalli, joka pelkistäen tarkoittaa sitä, että enää ei vain seurattaisikaan huoltotoimenpiteiden määrää ja kustannuksia vaan sitä, onko puolustusvoimien eri toimijoilla käytettävissään se materiaali toimintakuntoisena, mitä tehdyt palvelusopimukset edellyttävät. Muutos siirtää painopistettä huoltoprosessin vaiheista loppukäyttäjän käytettävyyteen. Aliupseeriliitto pitää tätä kehityssuuntaa kannatettavana. Vaihtoehdossa kaksi selvitetään mahdollisuudet laajaan kumppanuuteen Millog Oy:n kanssa, jolloin varuskuntakorjaamot siirtyisivät henkilöstöineen Millog Oy:lle. Selvitystyön piiriin ei kuitenkaan kuulu laajamittainen sotavarusteiden varastointi. Tähän selvitystyöhön liitetään myös merivoimien järjestelmävastuulla olevan materiaalin kunnossapidon selvitys. Merivoimien osalta selvitetään oman toiminnan kehittäminen siten, että merivoimien Varikko ja kunnossapitokeskus sekä UUDPR:n korjaamo olisivat Logistiikkakeskuksen alaisuudessa. Laajan kumppanuuden malli olisi muuten sama mutta Merivoimien Varikon osalta tarkasteltaisiin vain kunnossapitotyöt ilman räjähtävää materiaalia. Puolustusvoimissa selvityksiä tekevän KUPI15-projektiryhmän puheenjohtajana toimii evl Harri Heinonen Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnasta. Aliupseeriliittoa projektiryhmässä edustaa pääluottamusmies Mika Oranen ja maavoimien ja merivoimien alaprojektien henkilöstöryhmissä ovat alueelliset pääluottamusmiehet Marit Lammes (KUPI15 MERIV) ja Riku Rissanen (KUPI15 MAAV). Materiaalin kunnossapidon kehittämistyön piirissä on yhteensä noin 550 henkilöä. Henkilöstölle huolta aiheuttaa ainakin laajaan kumppanuuteen liittyvät henkilöstösiirrot Millog Oy:lle. Nähtäväksi jää, millaisia ratkaisuja kehittämistyössä löydetään esimerkiksi suoja-aika kysymyksissä sekä lisäeläkevakuutusten osalta sekä mahdollisissa muissa järjestelyissä erityisesti ammattisotilaita koskien. Mika Oranen 6 Ammattisotilas 6/2012

7 Puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun toinen vaihe käynnistyy Puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe päättyi lokakuun alussa. Sen jäljiltä jäi puolustusvoimissa avoimeksi noin 400 tehtävää. Nämä tehtävät pyritään täyttämään tammikuusta 2013 alkavilla täydentävillä hauilla. Tehtävien täyttö tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa HELI-virkajärjestelyssä ja PVAH:ssa tehtäviin voivat ilmoittautua vain etusijaiset henkilöt. Näihin kuuluvat muutoksen kohteena olevat, irtisanomisuhanalaiset, irtisanotut ja takaisinottovelvoitteen piirissä olevat henkilöt. Valinnat tehtäviin tehdään hallintoyksiköissä viikoilla 4 6 ja ne vahvistetaan Pääesikunnan valintatilaisuudessa viikolla 7. Hakuprosessin onnistuminen HELIjärjestelmässä edellyttää PVPKI-kortin tietojen oikeellisuutta, mikä tulee varmistaa. Tehtävien täyttäminen edellyttää normaaleja henkilöstörekrytoinnin toimenpiteitä, kuten haastatteluja, ansiovertailuja ja perustelumuistioiden laadintaa joukko-osastoissa. Ne tehtävät, jotka tammikuun haussa jäävät edelleen avoimiksi tulevat hakuun viikoiksi 8 ja 9 helmikuun lopulla ja maaliskuun alussa. Nämä tehtävät tulevat haettaviksi kaikille puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluville mutta ei ulkopuolisille. Haussa olevat avoimet tehtävät ovat nähtävissä Torni-portaalissa alkaen. Valinnat näihin tehtäviin valmistellaan hallintoyksiköissä viikkojen 10 ja 11 aikana ja ne vahvistetaan viikolla 12 Pääesikunnan valintatilaisuudessa. Tehtävät täytetään kuten tammikuun haussakin. Toisen haun jälkeen edelleen täyttämättä olevat tehtävät täytetään puolustusvoimien normaalin haku- ja rekrytointiprosessin mukaisesti. Tällöin niitä voivat hakea myös puolustusvoimien ulkopuoliset henkilöt. Käytännössä tähän vaiheeseen siirrytään maaliskuun lopulla vuonna Tammikuun etusijaisten hakua lukuun ottamatta tehtäviin voi hakeutua kuka tahansa aliupseeri, on hän sitten muutoksen kohteena tai ei. Valituksi tulemisessa muutoksen kohteena olevilla on luonnollisesti etusijansa. Puolustusvoimauudistuksen henkilöstövaikutukset jatkuvat vuosia. Tänä aikana eläköityy joka vuosi useita kymmeniä aliupseereita, tehtäväkierron myötä avautuu uusia tehtäviä ja samoin opistoupseerien tehtävien siirtyminen ali- upseeristolle jatkuu edelleen ja osa aliupseeristosta siirtyy myös siviiliin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edellä esitetty puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnittelun toisen vaiheen henkilöstövalinnat eivät suinkaan ole ainut mahdollinen tilaisuus hakeutua uusiin tehtäviin. Tehtäviä vapautuu tasaisesti haettaviksi. Olennaisinta onkin kunkin kohdallaan päättää, mihin on henkilökohtaisella tasolla valmiuksia niin ammatillisesti kuin sosioekonomisessa mielessä. Ja sen jälkeen toimia. Mika Oranen Ammattisotilas 6/2012 7

8 Aliupseerikoulutusta NATO Schoolissa Suomalainen aliupseeri pääsi ensimmäistä kertaa osallistumaan NATO Schoolin aliupseereille kohdennettuun koulutukseen. Vääpeli Tomi Malkamäki Ilmavoimien Esikunnasta osallistui aliupseerien johtajakoulutukseen kahdenkymmenen muun maan aliupseeriedustajan joukossa. Intermediate-johtajakurssi on aliupseereille tarkoitettu kurssi, joka järjestettiiin nyt ensimmäistä kertaa. Suomalaiset aliupseerit ovat aikaisemminkin osallistuneet NATO Schoolin järjestämille toimialakohtaisille kursseille. Nyt he pääsivät ensimmäistä kertaa pelkästään aliupseereille kohdistettuun koulutukseen. Hakeutumiseni kurssille käynnistyi vuonna 2011 kehityskeskusteluissa. Tuolloin esimieheni kertoi NATO Schoolin tarjoamista koulutusmahdollisuuksista. Koulutuskalenterin ja kurssikuvausten perusteella arvioimme, että keskitason koulutus tukisi nykyistä tehtävääni ja osaamistasoani. Pelkän halukkuuden ilmoittaminen ja kurssin hyväksyminen ulkomaan koulutussuunnitelmiin ei kuitenkaan riitä, sillä koulutuksen järjestäjän on myös myönnettävä kurssipaikka opiskelijalle. Koulutusta kaikille henkilöstöryhmille ja toimialoille NATO School tarjoaa koulutusta eri henkilöstöryhmille ja toimialoille erittäin laaja-alaisesti. Aliupseereille tarkoitettu johtajakoulutus on jaettu kuuteen eri tasoon. Intermediate Leadership Course sijoittuu koulutusportaikossa keskitasolle nimensä mukaisesti. Lähtötasona on lähinnä perustietoa puolustusvoimista opetusta vastaava kurssi (NATO Orientation) ja ylimmällä tasolla on kurssi, joka on tarkoitettu esikuntatasolla toimiville aliupseereille (Command Senior Enlisted Leader Course). Kurssien pituudet vaihtelevat yhdestä kahteen viikkoon. Kurssille osallistui aliupseereita Yhdysvalloista, Alankomaista, Irlannista, Ranskasta, Espanjasta, Jordaniasta, Armeniasta ja Suomesta. Aliupseereiden palvelusarvot vaihtelivat ylikersantista 8 Ammattisotilas 6/2012

9 NATO:lla on käytössään kattava koulutusjärjestelmä ja runsaasti koulutuspaikkoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. NATO School:ssa järjestettyyn koulutukseen osallistuivat (vas) Tomi Malkamäki, Gaelle Le Lann (Ranska), Rayton Deacon (USA), Vahan Hartyunyan (Armenia), Othman Al-Issa (Jordania), Ahmad Al-Megeblawi (Jordania ja Jarome Mani (Ranska). Kuva: Tibor Bogdan ylivääpeliin ja tehtävät joukkueen johtajasta erityisasiantuntijatehtäviin. Valtaosa kurssille osallistuneista aliupseereista on työskennellyt asevoimissaan yli kymmenen vuotta ja heillä oli takanaan lukuisia ulkomaan komennuksia. Enabling Knowledge NCO Professional Military Education Model (PME) Professional NCO Leadership Professional NCO Foundation (OR 1 3 ) Technical Competence Senior Advanced Intermediate Primary OR 9 OR 8 OR 6 OR 7 OR 5 OR 6 OR 4 Pillars will be allocated to the subsequent levels Monia näkökulmia johtamiseen Kurssin tarkoituksena oli vahvistaa aliupseereiden johtamis-, esiintymis- ja viestintätaitoja kansainvälisessä ympäristössä. Johtamista tarkasteltiin hyvin monesta eri näkökulmasta, kuten ryhmän muodostumisprosessin johtamisen ja stressin hallinnan näkökulmasta. Kurssin ensimmäinen viikko painottui johtajuuteen ja päätöksentekoon yleisellä tasolla. Toinen viikko kohdistui johtamiseen sotilasympäristössä sekä ryhmien toimimiseen konfliktialueilla. Ennen kurssin alkua jokainen opiskelija suoritti neljä verkkokurssia. Aiheina olivat muun muassa Introduction To NATO, Human trafficking ja Rules of NATO Unclassified NATO Unclassified Aliupseerien koulutusjärjestelmä sisältää ne osa-alueet, joita kehittämällä aliupseerit saavuttavat huippuosaamisen. Kuvassa on myös tehtävätasojen sijoittuminen kehittymisen eri tasoille. Engagement. Ennakkotehtävien tekeminen auttoi huomattavasti uusien asioiden sisäistämistä lähiopetuksessa. Kurssin kouluttajat olivat pääosin aliupseereita. He olivat sotilasmestarin palvelusarvossa ja omasivat yli 20 vuoden palvelushistorian maansa asevoimissa. Opiskelijat tekivät kurssin aikana runsaasti ryhmätöitä. Niiden lisäksi jokainen opiskelija laati ennakkoon kaksi esitystä: Country briefing (10 minuuttia) ja NCO Programmes Department NATO School Aliupseereille tarkoitettu johtajakoulutus on jaettu kuuteen eri tasoon. Intermediate Leadership Course sijoittuu koulutusportaikossa keskitasolle. NATO School Military briefing (15 minuuttia). Omaa maata ja kulttuuria koskeva esittely oli vapaamuotoinen, mutta asevoimien esittelyn tuli noudattaa opetettuja virallisia formaatteja. Aliupseeri arvostaa toista aliupseeria taustasta huolimatta Kurssi oli ammatillisesti ja henkilökohtaisella tasolla erittäin opettavainen. Tutustuminen eri maiden aliupseereiden koulutusjärjestelmiin ja urakiertoon antaa hyviä perusteita tarkastella myös aliupseereiden tulevaisuuden mahdollisuuksia Suomessa. Kurssi antoi lisäpotkua oman englanninkielen ammatillisen sanaston laajentamiselle. Tärkeintä oli kuitenkin havainta, että aliupseeri arvostaa toista aliupseeria koulutustasosta ja palvelushistoriasta riippumatta. Kurssin aikana muodostui erittäin tiivis kurssihenki, jonka uskon säilyvän pitkään vielä kurssin jälkeenkin. Kurssilla painotettiin sitä, että aliupseeristo muodostaa asevoimien selkärangan jonka ympärille tarvitaan myös muita henkilöstöryhmiä jolloin muodostuu toimiva kokonaisuus. Suosittelen lämpimästi kaikille aliupseereille aktiivista hakeutumista kansainvälisille kursseille, sillä ne antavat uutta voimaa omalle sotilasuralle. Lisätietoja osoitteesta https://www.natoschool.nato.int Tomi Malkamäki Ammattisotilas 6/2012 9

10 Kuva: NATO Suomalaisia Euroopan Unionin Sotilasesikunnassa Brysselissä toimii Euroopan Unionin Sotilasesikunta. Se on osa EU:n ulkosuhdehallintoa ja sen tehtävänä on toimia ulkosuhdehallinnon sotilasasiantuntijana. Sotilasesikunta toimii EU:n jäsenvaltioiden puolustusvoimien komentajien tai heidän henkilökohtaisten edustajien muodostaman sotilaskomitean ohjauksessa. Suomen ja puolustusvoimain komentajan edustajana EU:ssa ja NATO:ssa toimii kenraalimajuri Markku Nikkilä. Euroopan Unionin Sotilasesikunnan tehtävänä on seurata strategisella tasolla mahdollisia kriisialueita sekä varautua mahdollisiin kriisinhallintaoperaatioihin. EU:n Sotilasesikunta toimii strategisen tason sotilaallisena neuvonantajana tällä hetkellä toiminnassa oleviin Euroopan Unionin neljääntoista operaatioon, joista kolme on sotilasoperaatioita ja yksitoista siviilimissiota. Kaikkiaan EU:n sotilasesikunnassa työskentelee 200 henkilöä Euroopan Unionin jäsenmaista. Sotilasesikunnassa toimii tällä hetkellä kuusi suomalaista sotilasta, viisi upseeria ja yksi aliupseeri. Kaksi suomalaista toimii osastopäällikön tehtävissä. Suomalaisten toiminta-aika sotilasesikunnassa on kolme vuotta. Työskentelykieli on englanti. EU:n sotilasesikunnalla on yhteysupseeritoimistot YK:n päämajassa New Yorkissa ja NATO:n operaatioesikunnassa SHAPE:ssa. Kaksi suomalaista työskentelee SHAPE:ssa sijaitsevassa EU:n Sotilasesikunnan EU Cell at SHAPE yhteysupseeriryhmässä. NATO:n operaatioesikunta SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe eli SHAPE on NATO:n operaatioesikunta, mistä johdetaan kaikki NATO:n operaatiot. Esikunta sijaitsee noin 65 kilometriä Brysselistä lounaaseen Mons nimisen kaupungin kupeessa. Esikunnassa työskentelee yli 900 henkilöä ja aidattu esikunta-alue näyttää lähinnä pieneltä kaupungilta, koska siellä on kauppoja, elokuvateatteri, uimahalli, keilahalli, oma sairaala, kouluja ja asuntoja. Kaikkiaan esikunta-alueella toimii yli 9000 ihmistä. SHAPE:ssa on tällä hetkellä seitsemän sotilasta, joista yksi on Suomen kansallinen edustaja, kaksi NATO:n tehtävissä, kaksi ALTHEAoperaation esikunnassa ja kaksi EU:n sotilasesikunnan tehtävissä. 10 Ammattisotilas 6/2012

11 EU Cell at SHAPEn tehtävänä on toimia linkkinä EU:n sotilasesikunnan ja NATO:n SHAPEN välillä. Yhteysupseerit päivittävät operaatioihin liittyviä tietoja ja auttavat tietojen hankkimisessa joskus monimutkaisesta Euroopan Unionin organisaatiosta. EU:n yhteysupseeriryhmä edustaa EU:n sotilasesikuntaa SHAPE:ssa pidettävissä NATO:n kokouksissa. Eversti Kari Pelkonen Kirjoittaja on toiminut EU:n sotilasesikunnassa helmikuusta 2012 alkaen EU Cell at SHAPE:n johtajana. Euroopan Unionin Sotilasesikunnan organisaatio. Kuvan liput kuvaavat osaston johtajan kansallisuutta. Viimeisin muutos lipuissa on tapahtunut kun EU:n sotilaskomitean (CEUMC) puheenjohtajana aloitti ranskalainen kenraali Patrick de Rousiers. Lähde: Kokemuksia NATO:n operaatioesikunnasta ja EU:n sotilasesikunnasta Lähes joka arkiaamu tukikohdassa työskentelevät sotilaat, heidän perheensä, siviilityöntekijät, vieraat ja muut tukikohdan alueella toimivat henkilöt ruuhkauttavat SHAPE:n kulunvalvontapisteet. Yksi keskeisimmistä kulunvalvontapisteistä on pääportti Berlin gate, jonka oikealla puolella aitojen sisällä liehuu auramuotoon aseteltuna NATO-lipun lisäksi 28 NATO-jäsenmaan liput. Vaikka Suomen lippu ei salossa liehu, ovat Suomalaiset SHAPE:ssa edustettuina PfP (Partnership for Peace) rauhankumppanuusmaana kuuden upseerin ja yhden aliupseerin voimin. Viime keväänä aliupseereille tarjoutui ensimmäistä kertaa ainutlaatuinen tilaisuus hakeutua EU:n sotilasesikunnan alaiseen kansainväliseen tehtävään. Esikunta-aliupseerin tehtävä oli haettavana Puolustusvoimien avoimissa tehtävissä sekä yleisessä haussa. Tehtävään valittava aliupseeri tulisi toimimaan eversti Kari Pelkosen johtaman EU:n sotilasesikunnan EU Cell at SHAPE yhteysupseeriryhmän avustajan tehtävässä Belgiassa. Aikataulu oli kiireinen, joten päätös tehtävään hake- misesta ja sen vastaanottamisesta valintaprosessin jälkeen piti tehdä nopeasti. Aliupseeri näköalapaikalla Tehtävä EU:n Sotilasesikunnan yhteysupseeriryhmässä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua näköalapaikalta kahteen erilaiseen organisaatioon Suomen Puolustusvoimien toimiessa työnantajana. Tehtävässä toimitaan EU:n sydämessä Schumanin hallintoalueen kupeessa sijaitsevan EU:n sotilasesikunnan alaisuudessa. Yhteysupseeriryhmällä on kaksi toimipistettä, yksi toimisto EU:n sotilasesikunnassa ja toinen Monsin kaupungin pohjoispuolella Etelä-Belgiassa sijaitsevassa NATO:n operaatioesikunnassa SHAPE:ssa, jossa työskentely pääsääntöisesti tapahtuu. Tehtävässä käydään säännöllisin välein myös Brysselin toimistolla. Työpäivien aikana pääsee seuraamaan molempien esikuntien toimintaa hyvinkin läheltä. Tämän mahdollistaa toimistojen hyvät ja keskeiset sijainnit esikunnissa. Työn luonne ohjaa jatkuvan yhteydenpidon ansiosta verkostoitumaan EU:n ja NATO:n jäsenmaiden aliupseerien kanssa. Työssä tapaa päivittäisen yhteistyön merkeissä niin upseereita kuin aliupseereita eri aselajeista. Yhteistyö ja yhteydenpito on jatkuvaa myös siviiliasiantuntijoiden kanssa. EU:n sotilasesikunnassa ammattiryhmämme edustajia on muutama kymmen kun taas SHAPE:ssa aliupseereita on yli sata. Suuri ero lukumäärässä on täysin normaali, sillä EU:n Sotilasesikunnassa tyoskentelee 200 henkilöä, kun taas SHAPE:n ytimessä, NATO:n operaatioesikunnassa työskentelee lähes tuhat henkilöä. Molemmissa organisaatioissa aliupseereita toimii muun muassa avustajan, asiantuntijan ja tilannepäivystäjän tehtävissä. Kielitaito ja sosiaaliset valmiudet tärkeitä Mikäli vastaavanlaisia tehtäviä tarjoutuu myös tulevaisuudessa aliupseereille, suosittelen ehdottomasti tarttumaan haasteeseen ja hakeutumaan. Kuten kaikissa kansainvälisissä tehtävissä myös tässä tehtävässä on tärkeää omata kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen jatkuvan yhteydenpidon vuoksi. Koska työskentelykielenä on englanti, nousee myös englanninkielen puhumisen ja kirjoittamisen taito erittäin tärkeään rooliin. Taitoa kannattaakin jokaisen kehittää ja ylläpitää vapaaehtoisesti. Tätä kirjoittaessani puoli vuotta on kulunut tehtävän aloittamisesta. Haasteita on riittänyt niin uuden työn omaksumisessa kuin elämän pystyttämisessä tyhjästä Belgian täysin ranskankieliselle alueelle. Vääpeli Enrico Annus Ammattisotilas 6/

12 Pääluottamusmiehen kynästä Hienohelmaisuutta, pykälänikkarointia vai asianmukaista toimintaa? Puolustusvoimissa on viimeisenä parina vuotena kiinnitetty kiitosta ansaitsevalla tavalla huomiota yhdenvertaisuus-, tasa-arvoja epäasiallisen kohtelun kysymyksiin. Aliupseeriliiton toimijoillekin tulee eri tahoilta tietoja edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen, milloin syytetyn penkillä olevalta, milloin kaltoin kohdellun taholta, milloin juristeilta. Varsin usein kysymykset nousevat joko naisten esille nostamina työpaikoilla tai varusmiesten kokemana epäasiallisena kohteluna koulutustapahtumiin liittyen. Seuraavassa esitetään muutamia havaintoja niin edellä mainittuun epäasianmukaiseen käyttäytymiseen, mutta myös erityisesti koulutusta ja kouluttajia koskeviin muihin kysymyksiin liittyen kommentteina kentän kaikuihin. Suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksytään yhä vähemmän yksilöön kohdistuvaa epäasiallista käyttäytymistä. Hyvä niin. Myös puolustusvoimissa vallitsee asiaan liittyen nollatoleranssi. Kenenkään ei tarvitse sitä työssään tai palveluksessaan suvaita. Puolustusvoimien miehiseen, varsin karskiin toimintakulttuuriin on perinteisesti kuulunut varsin suora ja konstailematon, jopa roisikin toiminta ja kielenkäyttö. Tätä perusteellaan usein toiminnan luonteella. Epäasiallinen kielenkäyttö Ajattelematon, epäasiallinen kielenkäyttö lienee eräs yleisimmistä ongel- mista. Tärkeänä peruslähtökohtana on, että arvion kielenkäytöstä tekee kuulija, ei sanoja. On melkein yhdentekevää, onko sanoja tarkoittanut sanomisensa loukkaavaksi tai ei, jos se kuulijasta joka tapauksessa siltä tuntuu. Esimerkiksi kiroilu, naisten tytöttely tai kaksimieliset puheet ovat tällaisia. Itsestään selvää on, että puolustusvoimien virkamies ei saa ottaa työssään kantaa sukupuoliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään tai muuhun henkilöön käypään seikkaan ei edes leikillään. Esimerkiksi ryssä- ja neekeri-sanat ovat rasistisia ilmaisuja, joiden käyttöön viranomaisten mukaan tulisi puuttua. Henkilökohtainen koskemattomuus Henkilökohtainen koskemattomuus on toinen seikka johon tulee kiinnittää huomiota. Varusmieheen tai työtoveriin ei pidä koskea ellei toiminta tai tilanne sitä itsessään vaadi. Koulutuksessa lisävauhdin antaminen varusmiehelle tönäisemällä tai huomion kiinnittäminen kepillä kypärään lyömällä tai muu fyysistä koskemattomuutta loukkaava toiminta ei ole sallittua. Samoin työtoverin tahdonvastainen koskettelu tai siihen viittaavat ilmeet tai eleet voidaan kokea seksuaaliseksi häirinnäksi, joka loukkaa yksilön itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista vapautta. Varusmiesten koulutustapahtumiin ja harjoitustilanteisiin liittyy kouluttajan näkökulmasta eräitä varsin yleisiä sudenkuoppia. Viikko- ja päiväpalvelusohjelmassa pitäytyminen on ehdoton edellytys koulutuksen toteutukselle. Tämä koskee niin koulutusaikoja, ohjelman mukaisia Kuva: Petri Asikainen harjoituksia kuin niiden yksityiskohtaisia sisältöjäkin. Kouluttaja on aina heikoilla, jos hän omin päin muuttaa ennakkoon varusmiehille ilmoitettua viikko- tai päiväpalvelusohjelmaa. Esimerkiksi suojeluskoulutusta ei tule pitää, jos ohjelmassa ei ole suojeluskoulutusta tai ohjelmaan ei saa lisätä ylimääräisiä sulkeisia. Usein näillä toimenpiteillä on rangaistuksellinen piirre tai ne voidaan asevelvollisen osalta kokea simputukseksi. Kollektiivirangaistukset kiellettyjä Kollektiivirangaistukset on suomalaisessa oikeudenkäytössä kielletty. Yksittäisen asevelvollisen virheellinen 12 Ammattisotilas 6/2012

13 tai puutteellinen suoritus ei saa johtaa koko kyseisen osaston saamaan välittömään rangaistukseen. Myöskään koulutuksellista toimintaa sinällään ei saa pitää rankaisukeinona, koska se romahduttaa motivaation. Lähtökohtana on, että jos asevelvollinen ei selvästi riko palvelusvelvollisuuttaan kurinpidollisessa mielessä, häntä ei saa muilla keinoin rankaista. Esimerkiksi huono suoritus ei voi johtaa sanktioon. Käytännössä kysymys on esimerkiksi tilanteista, joissa jonkun yksilön töppäilyn tai huonon suorituksen takia koko joukkuetta poistutetaan, juoksutetaan tai ryömitetään. Sotilaalliseen toimintaan kuuluu elimellisenä osana ampumatarvikkeiden käsittely. Erilaisten a-tarvikkeiden käsittelyyn liittyy erittäin tarkat määräykset. On hyvä tiedostaa, että ne eivät ole suosituksia. Ne on tarkoitettu noudatettaviksi. Kouluttajan arjessa suhtautuminen a-tarvikkeisiin arkistuu ja tulee rutiinimaiseksi mutta tähän kytkeytyy myös juuri vaara: a-tarvikkeita säilytetään muualla kuin niille määrätyissä paikoissa, niitä kuljetetaan tarkoituksenmukaisesti mutta määräystenvastaisesti tai niitä käytetään varomääräyksiä, esimerkiksi varoetäisyyksiä, tulkiten. Hyvänä muistisääntönä on, että yhtään rynnäkkökiväärin patruunaa ei pitäisi kouluttajien huoneesta tai laatikoista säilytyksestä löytyä. Ja viimeisenä sana määräysten vastaisista käskyistä. Alainen olettaa, että esimies ei anna määräysten vastaisia käskyjä. Tämä koskee niin kantahenkilökuntaa kuin varusmiehiä. Käytännössä näitä kuitenkin annetaan. Tyypillisiä ovat muun muassa erilaiset ajoneuvojen käyttöön ja niiden kuljettamiseen liittyvät tulkinnallisuudet sekä muut tilanteenmukaiset harjoitustilanteet, joissa määräysten mukainen toiminta joko estäisi toiminnan tai ainakin haittaisi sitä olennaisesti. Esimerkiksi joukkoja tai materiaalia ei saataisi siirrettyä haluttuun paikkaan ajallaan, koska ei ole riittävästi levänneitä kuljettajia. Tämä ei kuitenkaan oikeuta määräysten vastaiseen toimintaan. Tämän, ehkä jossain määrin isällisen ja sormea heristävän kirjoituksen tarkoituksena on muistuttaa siitä, että mikäli lakien tai määräysten vastaista toimintaa harjoitetaan, niin käytännössä se johtaa enemmin tai myöhemmin tilattuun sanktioon. Sanktion määrän ratkaisee yleensä tuottamuksellisuuden aste ja se, miten sitten lopun perin on käynyt. Taipumusta näyttäisi olevan myös sille, että kokemattomuus lisää alttiutta suoritusperusteisille sattumille ja kokemus taas altistaa oikeudelle sanoa mitä ja miten haluaa. Mika Oranen Aliupseeriliiton toimisto on joululomalla Finnsukellus Oy PL 16, TAMPERE Puh LASTAUS JA SEULONTA VELJEKSET REKILÄ - KIVIAINESMYYNTI - KONEURAKOINTI Hautalantie 22, Lohtaja, puh. (06) , PATRIA RAKENNUS OY Koulukatu 23, Hämeenlinna Puh. (03) Siivousliike NYBERG OY Kalajärventie 62, MUURAME Puh siivousliikenyberg.fi MAANRAKENNUSLIIKE Valter Lehtonen Oy Ammattisotilas 6/

14 Aliupseeritehtävät entistä vaativampia Aliupseereiden ja mekaanikkojen tehtävät ovat tullee vaativimmiksi selkeästi viime vuosien kuluessa. Muutos johtuu ensisijaisesti siitä, että tehtäviä on siirtynyt opistoupseereilta aliupseeristolle. Myös koulutustaso aliupseeriston keskuudessa on kohentunut, mikä on mahdollistanut työnantajalle entistä vaativampien tehtävien teettämisen aliupseeristolla. Hurja teknistyminen näkyy vaativuusluokkien kehittymisenä. Entistä monimutkaisemmat järjestelmät vaativat syvällistä osaamista, myös niiden opettaminen ja kouluttaminen on entistä vaativampaa. Suuri osa vaativimmista tehtävistä onkin lentokonehuollon puolella olevat asiantuntijatehtävät niin aliupseereilla kuin mekaanikoillakin. Myös perusyksikkötasolla on havaittavissa selvä muutos, perusyksikön vääpelin tehtävät ovat hiljalleen siirtyneet entistä enemmän opistoupseereilta aliupseereille. Vaativuusluokan 3 tehtävien, eli niin Kouluttaja- sekä lentokone- ja helikopterihuollon tehtävät ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina. Vartio- ja sotilaspoliisitehtävien määrä on vastaavasti laskenut. Perustehtävien (vaativuusluokka 3) määrä on vähentynyt alle puoleen kymmenessä vuodessa. sanottujen perustehtävien, määrä on vähentynyt alle puoleen palkkausjärjestelmän käyttöönoton ajoista. Samaan aikaan tehtävien kokonaismäärä on noussut yli tuhannella tehtävällä. Muutamilla tehtäväaloilla on tapahtunut selkeä muutos. Vartio-/sotilaspoliisialalta on vähentynyt yli sata tehtävää. Samaan aikaan lentokone- ja helikopterihuollossa olevien tehtävien lukumäärä on yli kaksinkertaistunut. Kokonaan uutena aluevaltauksena on tullut kouluttajatehtävät, joita ei vuonna 2003 ollut lainkaan. Nyt niitä on lähes viisisataa. Tehtävien vaativuuden nousutrendi näyttää jatkuvan ja aliupseereja määrätään entistä haastavampiin tehtäviin. Se on luonnollista, koska tekniset tehtäväalat vaativat pitkää kokemusta ja laajaa kouluttautumista. Toisaalta erilaisia lupia ja oikeuksia vaativat tehtäväalat ovat myös avautuneet aliupseeristolle. Haaste on siinä, että palkkauksellisesti aliupseeristo jää jalkoihin, koska palkkausjärjestelmä ei tunnista kaikkein vaativimpia tehtäviä. Vaativa tehtävä, jota on aiemmin hoitanut opistoupseeri, tulee aliupseerin hoidettavaksi pienemmällä palkalla, koska palkkataulukossa tulee katto vastaan. Tämä kannattaa työnantajankin huomioida ennen kuin on liian myöhäistä ja osaava henkilöstö katoaa muualle töihin. Lassi Majamaa 14 Ammattisotilas 6/2012

15 Uutisia Hirvenhiihtojen aymestaruuskilpailut Rakennusliitto järjestää hirvenhiihdon ay-mestaruuskilpailut Kainuun Prikaatin Hoikanportin ampumaradalla lauantaina Hiihtomatka on 7-9 kilometriä ja se hiihdetään helpohkossa maastossa perinteisellä tyylillä. Asetta kuljetetaan mukana hiihtomatkan ajan. Hiihtoon sisältyy etäisyydenarviointi- ja ammuntaosuudet. Kilpailussa on neljä sarjaa: naiset, miehet alle 50 vuotta, miehet yli 50 vuotta sekä miehet yli 60 vuotta. Lisäksi yksilösuoritusten perusteella lasketaan tulokset ammattiosastoittain/yhdistyksittäin. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet ovat Aliupseeriliiton verkkosivuilla, Ajankohtaista-osiossa. Ohjeet on toimitettu myös yhdistyksiin. Rakennusliitto vastaa tapahtuman järjestelykustannuksista joten kilpailussa ei ole osallistumismaksua. Ellun kanat englanniksi Tuntemattoman sotilaan sutkaukset ovat vakiintuneet yhteiseksi kielelliseksi omaisuudeksemme, mutta niiden kääntäminen vieraille kielille on osoittautunut hankalaksi. Sen vuoksi kustantaja WSOY julisti yleisökilpailun, jossa haettiin mahdollisimman toimivaa englanninkielistä käännöstä seuraavalle vänrikki Koskelan sitaatille: Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat. Sananmukainen käännös ei toimi, koska Ellu s hens ei kerro englanninkieliselle lukijalle mitään. Kilpasarjoja oli kolme: kaunokirjallinen sarja, huumorisarja ja koululaissarja. Kaunokirjallisen sarjan voitti parhaillaan varusmiespalvelustaan suorittava Petri Linja-Aho seuraavalla ehdotuksella: When duty calls, we react, when bunk calls, we relax. Voittaja ei päässyt lavalle pokkaamaan palkintoaan, koska ei kuulemma saanut lomaa messuesiintymistä varten. Tuntematon sotilas on käännetty yli 20 kielelle. Englanninkielisiä käännöksiä on ainakin kaksi erilaista, mutta kumpikaan ei ole erityisen onnistunut. WSOY lupailee uutta englanninkielistä käännöstä Tuntemattomasta sotilaasta syksyyn 2014 mennessä, jolloin Frankfurtin kirjamessujen teemamaana on Suomi. Seppo Simola Puolustusvoimat kehittää tasa-arvoa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus selvitti varusmiespalvelusta suorittavien ja puolustusvoimien palkatun henkilöstön kokemuksia tasaarvosta. Kolmannes varusmiehistä ja joka toinen naisten vapaaehtoista palvelusta suorittava kertoi kokeneensa kiusaamista vertaisten joukossa. Sekä henkilökunta että varusmiespalvelustaan suorittavat kiinnittivät vastauksissaan huomiota erityisesti kielenkäyttöön. Tutkijoiden mukaan luvut kiusaamisesta vastaavat koulujen lukuja. Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan kokemukset tasa-arvosta vastaavat muuta suomalaista työelämää. Upseerien, erikoisupseerien, opistoupseerien, aliupseerien ja siviilien kokemukset tasa-arvosta kuitenkin poikkeavat toisistaan. Upseerit ovat tyytyväisimpiä tasa-arvoon. Muut sotilashenkilöt kokevat eriarvoisuutta suhteessa upseereihin muun muassa ura- ja vaikutusmahdollisuuksissaan. Siviiliasiantuntijatehtävissä olevat naiset kokevat, ettei heidän osaamistaan arvosteta. Puolustusvoimissa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja syrjintään. Tätä asiaa tukemaan puolustusvoimat tulee perustamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän, joka kehittää tasa-arvotyötä ja sukupuolivaikutuksien arviointia. Lisäksi puolustusvoimat päivittää vuonna 2007 tehdyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ensi vuonna. Tutkimusten tulokset otetaan huomioon päivityksessä. Vuoden urheilija 2012 Aliupseeriliiton hallitus nimeää vuosittain vuoden urheilijan. Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat tehdä esityksiä Vuoden urheilijasta oman yhdistyksensä kautta. Myös yksittäisillä jäsenillä on oikeus tehdä suoraan esitys vuoden urheilijasta. Valintaperusteena ovat tulokset tai merkittävät sijoitukset vuonna 2012 liiton omissa tai muissa liiton mestaruuskilpailusääntöjen hyväksymissä urheilukilpailuissa. Valinnassa painotetaan kansainvälistä kilpailumenestystä. Perustellut esitykset tulee toimittaa kirjallisesti liiton hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Hallitus julkaisee vuoden urheilijan keväällä Ammattisotilas 6/

16 Uutisia Aliupseereita henkilöstöalan jatkokurssilla Viisi aliupseeria suoritti syksyn aikana mestariopintojen toimialaopinnot opistoupseerien henkilöstöalan jatkokurssilla. Virkaehtosopimukseen perehtyminen perinpohjaisesti vei yhdestätoista opiskeluviikosta peräti kahdeksan. Kurssin aikana opiskelijat perehtyivät muun muassa vuosiloma-asioihin, virkaannimittämiseen, tehtävään määräämiseen, yhteistoimintamenettelyyn, poissaoloihin sekä työaika- ja palkkausjärjestelmiin. Lainsäädäntöasioissa keskityttiin muun muassa sotilaskurinpitoon, rangaistuksiin ja vahingonkorvauksiin. Opiskelu toi mukanaan paljon uutta, mielenkiintoista asiaa vaikka osittain opiskelu oli myös vanhan kertausta. Kurssilla oli mahdollista laajentaa myös omaa henkilöstöalan kontaktiverkostoa. Marraskuun puolivälissä päättynyt kurssi oli viimeinen opistoupseerien henkilöstöalan jatkokurssi. Vielä ei ole tie- dossa, missä ja milloin aliupseerien on mahdollisuus hakeutua vastaavaan koulutukseen. Riku Rissanen Kurssille osallistuivat (vasemmalta) pursimies Riku Rissanen (MAAVE), ylipursimies Jukka Ketola (SLMEPA), sotilasammattihenkilö Marit Lammes (MERIVE), vääpeli Kari Mankinen (KAIPR), sekä ylivääpeli Tero Rissanen (PORPR). Kuva: Thomas Carlstedt Aliupseerikalenterit postitettu Aliupseerikalenterit postitettiin jäsenille marraskuun lopussa. Kalenterissa on perinteiseen tapaan tuhti paketti aliupseereiden virkaehtoihin ja muuhun päivittäiseen työelämään liittyviä ohjeita. Jos et vielä ole saanut omaa kalenteriasi, ilmoita asiasta liiton toimistoon osoitteeseen Jäsenalennus lasten tapaturmavakuutuksesta Aliupseeriliiton jäsenet saavat jäsenhintaan lapsilleen Ryhmäsampo Primus tapaturmavakuutuksen. Se on voimassa urheiluharrastuksen lisäksi myös muulla vapaa-ajalla, kaikkialla maailmassa. Sen noin kahdenkymmenen euron vuosimaksu on markkinoiden edullisin. Vakuutus on voimassa siihen saakka, kun nuori täyttää 23 vuotta ja sen voi hankkia siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta. Vakuutusta voi täydentää sairauksia ja sairaanhoitokuluja kattavalla lapsivakuutuksella, joka kattaa myös esimerkiksi rasitusvammoja. Kun tilaat vakuutuksen netistä (www. henkivakuutuskuntoon.fi), säästät ensimmäisen vuoden maksussa 20 %. Kampanja on voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Lisätietoja vakuutusedusta Muistithan ilmoittaa jäsentietojen muutoksesta? 16 Ammattisotilas 6/2012

17 Uutisia Itsenäisyyspäivän aliupseeriylennykset Itsenäisyyspäivänä kuusi aliupseeria sai sotilasmestarin palvelusarvon. Ylivääpelin tai ylipursimiehen palvelusarvo annettiin 13 aliupseerille. Lisäksi yksi aliupseeri ylennettiin reservissä ylivääpeliksi. Seuraavat aliupseerit ylennetään sotilasmestariksi reservissä ja heille annetaan vastaava palvelusarvo: ylipursimies Sami Juhani LAINE (SMMEPA) ylivääpeli Jorma Kalevi MÄKELÄ (RÄJL) ylivääpeli Jorma Kalevi KARPPANEN (PKARPR) ylivääpeli Mika Vesa Tapani TUOVINEN (MAASK) ylivääpeli Vesa Petteri VIERU (LSSLE) Lisäksi ylivääpeli Ari Juhani NIEMI (KAIPR) saa sotilasmestarin palvelusarvon Seuraavat aliupseerit ylennetään ylivääpeliksi reservissä ja heille annetaan vastaava palvelusarvo: vääpeli Teemu Sakari HEIKKINEN (KAIPR) vääpeli Markus Petteri HÄMÄLÄINEN (KARLSTO) vääpeli Hannu Petteri KOSTIAINEN (PSPR) vääpeli Kari Matti Samueli MANKINEN (KAIPR) vääpeli Jukka Paavo RIEKKI (MAAVMATLE) vääpeli Jussi Petteri RISSANEN (KARLSTO) vääpeli Jari Tuomas SAARINEN (PSPR) vääpeli Vesa Marko Kalevi SEPPONEN (ISHR) vääpeli Mika Tapio SIEKKINEN (PIONR) vääpeli Tommi Mikael SIPOLA (SATLSTO) vääpeli Jouni Markus SUIHKONEN (LAPLSTO) vääpeli Pasi Antero SUOMELA (VIESTIR) vääpeli Mika Tapani VALORINTA (SATLSTO) Lisäksi ylivääpeli Eero Tapani SEPPÄLÄ (LAPLSTO) ylennetään ylivääpeliksi reservissä. Muut aliupseeriylennykset on luettavissa osoitteessa www. aliupseeriliitto.fi Aliupseeriliiton kilpailukalenteri 2013 Hyvää Joulua Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura ry Petronlahdentie 19, Karttula Hiihto Onttola Ilma-ase, maalis-huhtikuu Maastoammunta Kontioranta Frisbeegolf Jyväskylä Ampumasuunnistus ja maastojuoksu Dragsvik Jalkapallo Lappeenranta Sotilas-5-ottelu Rovaniemi Ammunta Sodankylä Suunnistus Vekaranjärvi Ammattisotilas 6/

18 Uutisia Lapuan Liikkeen ja Isänmaallisen Kansanliikkeen perinteitä näyttelyssä Nurmijärveläinen vanhempi konstaapeli Hannu Lakee piti marraskuun puolivälissä jo 21. kerran maamme lähihistoriaan liittyvän näyttelyn Nurmijärven käräjäsalissa. Tällä kertaa pääaiheina olivat Lapuan Liike ja Isänmaallinen Kansanliike. Noin kolmasosa aineistosta oli Lakeen omista kokoelmista, mutta häntä olivat tukeneet materiaalia lainaamalla Keijo Kyöttilä ja Pekka Salo. Näyttelyn harvinaisuuksia olivat IKL:n johtohahmon Paavo Susitaipaleen henkilökohtaiset esineet. Kyöttilän ryijykokoelma visualisoi osaltaan järjestöjen karhulogon monipuolista käyttöä. Paikalliset reserviläiset olivat talkooapuna näyttelyn pystytyksessä. Talonpoikaismarssi heinäkuulta 1930 oli luonnollisesti esillä, samoin toinen Lapuan Liikkeen kulminaatiopiste eli Mäntsälän kapina. Siitä tuli kuluneeksi tänä vuonna 80 vuotta ja tasavuosiluku oli yksi syy tämänvuotisen näyttelyn aihevalinnalle. Aiemmin aiheina ovat olleet mm. vapaussota, talvisota, jatkosota, merkit ja tunnukset sekä heimosodat. Lapuan Liikkeen näyttelyesineistö oli pääosin järjestön käytössä ollutta mate- riaalia, IKL-esineistö enemmälti myyntiartikkeleina ollutta tukimateriaalia kuten tulitikkuja, kirjekuoria, postikortteja ja kahvikuppeja. Näyttelyssä oli runsaasti valokuvia järjestöjen vaiheista sekä painotuotteita, kuten IKL:n pää-äänenkannattajan Ajan Suunnan numeroita. Lapuan Liikkeen ja sen seuraajan Isänmaallisen Kansanliikkeen järjestövärit olivat sininen ja musta. Musta edusti Lapuan liikkeen voimahahmon Vihtori Kosolan mukaan kommunisminvastaisuutta ja sininen oli isänmaan väri. IKL oli eduskuntapuolue eli se panosti myös demokraattiseen vaikuttamiseen. Lapuan Liike syntyi vastustamaan kommunismin uhkaa ja oli enemmän spontaani kansanliike. Ensi syksyn näyttelyn aiheeksi Hannu Lakee kaavailee esimerkiksi Japania ja sen sotaisaa kulttuuria. Toinen mahdollinen teema on poliisi. Teksti ja kuva Seppo Simola Mainetutkimuksen vastaajapalkinnot arvottu Aliupseeriliitto teki marraskuussa mainetutkimuksen, missä selvitettiin jäsenten ja tärkeimpien sidosryhmien mielikuvia Aliupseeriliiton toiminnasta. Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvottiin tavarapalkintoja. Tavarat on postitettu voittajille viikolla 50. Onnea voittajille! Arvonnassa voittivat: Nikon D5100 -järjestelmäkamera Pasi Hyvärinen, Äänekoski Heikki Ojanperä, Vaasa Aliupseerimuki Arvo Anttonen, Hämeenkyrö Juho Muhonen, Keuruu Juhani Mönttinen, Kuikka Petri Parviainen, Helsinki Hannu Veijonen, Jyväskylä 18 Ammattisotilas 6/2012

19 Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta! Lahjoitamme joulutervehdyksiin tarkoitetut varat Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:lle, lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten toiminnan tukemiseen. Sata- Kuulo Oy Eija Koskenniemi- Saarivirta kuulotutkija, terveydenhoitaja Yksilölliset kuulonsuojaimet ja korvakappaleet handsfree -laitteisiin Itsenäisyydenkatu 39, 3 Pori. Puh. (02) INSINÖÖRITOIMISTO J. MARKKANEN OY LVI-suunnittelua Sähkösuunnittelua RAU-suunnittelua RAKLI - SKOL - ATL -laatujärjestelmä Kumpusaarentie 4 Puh. (017) KUOPIO Fax (017) Ammattisotilas 6/

20 RUK-museo reserviupseeriperinteen ytimenä RUK-museoon tutustuminen on esineiden ja valokuvien avulla tehtävä aikamatka Reserviupseerikoulun ja Puolustusvoimien historiaan. Näyttelykäytävien varrella on kattava esittely mieskohtaisen varustuksen ja koulutusvälineistön kehittymisestä eri vuosikymmenten aikana. Arvokkaat perinteet ovat myös konkreettisesti läsnä. Reserviupseerikoulu sai museonsa verraten myöhään. Koulutus alkoi jo 1920, mutta museo avattiin vasta Sitä ylläpitää RUK:n oppilaskunnan kannatusyhdistys. Oikeastaan kyse on laajasta joukko-osaston perinnetilasta, joka kyllä kooltaan käy mainiosti keskiverrosta sotilasmuseosta. Palkattua henkilöstöä tai säännöllistä tutkimus- tai julkaisutoimintaa ei ole. Museon yhteydessä on pieni kirjasto, jossa kävijät voivat tehdä omia tutkimusmatkojaan koulun historiaan. Hyllyissä ovat kaikki kurssimatrikkelit sekä koulun juhlakirjat muun kiinnostavan ohella. Myös multimediaa hyödynnetään. Museon suurin kävijäryhmä ovat oppilaiden omaiset. Toiseksi tulevat oppilaiden daamit ja kumppanit kurssijuhlien yhteydessä. Kolmas tärkeä kävijäryhmä ovat entiset oppilaat kurssitapaamisten yhteydessä. Jatkossa panostetaan myös koululaisryhmien houkuttelemiseen. Ulkomaisia kävijöitä varten on monikielisiä tekstejä. Eniten heitä tulee venäjältä. Kaikkiaan museolla on vuodessa noin 7000 kävijää. Esineistöä koulun käytöstä Johtoajatuksena on tallentaa materiaalia, joka on ollut RUK:n koulutuskäytössä. Nykyisestä esineistöstä valtaosa voidaan valmistusnumeron tarkkuudella osoittaa koulun käytössä olleeksi. Ennen museon perustamista käytöstä poistettua esineistöä ei aina tilan puutteen vuoksi voitu ottaa talteen. Alkuvaiheen perusnäyttelyn esineistö saatiin kootuksi Reserviupseerikoululta, Sotamuseolta, Haminan kaupungin museolta sekä yksityisiltä lahjoittajilta, joi- 20 Ammattisotilas 6/2012

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa Tuomarin urapolku Tervetuloa Tuomarin urapolku KTR:n ja tuomariklubin yhteisprojekti Tarkoituksena kuvata tuomarin polun eri mahdollisuuksia ja avata eri vaiheet sekä lisätä läpinäkyvyyttä Julkaistu netissä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS. Pöytäkirja LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 26.1.2010. klo 10:00 Pöytäkirja Paikka: Fortum Oy, Keilaniemi, Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus Pelastustoimen uudistus Länsi-Suomen Pelastusalan liitto, koulutusseminaari 29.-30.10.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi 29.10.2016 2 29.10.2016 3 29.10.2016 4 29.10.2016 5 29.10.2016 6 Pelastustoimen

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä. Tulokset sukupuolittain Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Tulokset sukupuolittain Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Maanpuolustuskiltojen liitto 12,0 % 11,7 % 17,9

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot