Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys Johdanto... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhä-Luosto strategia 2008 Päiväys 1.9.2003. 1. Johdanto... 3"

Transkriptio

1 Sivu 1(36) Sisältö 1. Johdanto Lähtökohta Tiivistelmä Lapin matkailustrategiasta Pyhä-Luosto matkailukapasiteetit Rekisteröidyt yöpymiset ja matkailijamäärät Matkailijaryhmät Kansallisuudet Rekisteröidyn majoituksen käyttöaste Taloudellinen tilanne ja matkailuinvestoinnit Pyhä-Luosto tutkimusten valossa ja kilpailutilanne Talven nykytilanne tutkimusten valossa Hiihtokeskustutkimus Kesän nykytilanne tutkimusten valossa Imagotutkimus Kehitystrendit Toimintaympäristön muutos megatrendit Talous ja politiikka Sosio-kulttuuriset muutokset Teknologian kehittyminen Ympäristö ja luonnonsuojelu Tarpeiden, arvojen ja arvostusten muutokset Pyhä-Luosto swot-analyysi Pyhä-Luosto strategiset valinnat vuoteen Pyhä-Luosto visio Pyhä-Luosto toiminta-ajatus Pyhä-Luosto vetovoimatekijät Pyhä-Luosto asiakasvalinnat Kotimaiset asiakkaat Ulkomaiset asiakkaat Pyhä-Luosto aluesuunnittelu... 23

2 Sivu 2(36) 6. Pyhä-Luosto päämäärät ja tavoitteet Markkina-asema Aluesuunnittelu ja kaavoitus Matkailukapasiteetti ja investoinnit Pyhä-Luosto matkailualueen yhteiset hankkeet 2008: Pyhän hankkeet Luoston hankkeet Rekisteröidyt yöpymiset ja matkailijajakauma Käyttöasteet ja matkailutulo Talous ja alueelliset vaikutukset Palvelunlaatu ja koulutus Markkinointi ja aluetiedotus Markkinatutkimukset ja tilastointi Saavutettavuus ja liikenne Kestävä kehitys Pyhä-Luosto yhteistyön organisointi Yhteenveto Lähdeluettelo LIITTEET Liite 1. Lapin aluekartta Lapin Matkailustrategia Liite 2. Pyhä-Luosto aluekartta Liite 3. Pyhän rinnekartta Liite 4. Luoston rinnekartta Liite 5. Pyhän ydinalueen aluesuunnitelma/ecosign Mountain Resort Planners Ltd. Vaihe II. Liite 6. Pyhän ydinalueen kyläsuunnitelma/ecosign Mountain Resort Planners Ltd. Vaihe II. Liite 7. Luoston ydinalueen aluesuunnitelma/ecosign Mountain Resort Planners Ltd. Vaihe II. Liite 8. Luoston ydinalueen kyläsuunnitelma/ecosign Mountain Resort Planners Ltd. Vaihe II. Liite 9. Summary in English

3 Sivu 3(36) 1. Johdanto Tämä on Pyhä-Luosto III-projektin ( ) EAKR- ja ESR-rahoituksilla toteutettu strategiatyö. Teksti pohjautuu saatavilla olleisiin tutkimuksiin, tilastoihin ja tausta-aineistoon sekä hankkeen yhteydessä vuoden aikana tehtyyn strategiatyöhön. Pyhä-Luoston strategia on tehty tukemaan Lapin matkailustrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja määrittämään Pyhä- Luoston rooli Lapin matkailustrategiassa. Strategiadokumentin lähtökohtaosiossa Pyhä-Luosto alueen nykyhetkeen liittyvät taustatiedot esitellään varsin laajasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että tietoja ei ole aiemmin samassa laajuudessa kerätty eikä esitetty yhdessä dokumentissa. Strategiadokumentin tarkoituksena on selkeyttää ja ohjata Pyhä-Luosto alueen yritysten, kuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Sodankylä) ja keskeisten sidosryhmien toimintaa niin, että yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Pyhän ja Luoston välisen yhteistyön alkuvaiheita ovat edesauttaneet Pyhä-Luosto I ja II projektit. Pyhä-Luosto I-projektin aikana ( ) yhteistyötä tehtiin lähinnä kuntatasolla ja keskeisessä asemassa olivat erilaiset infrastruktuurin kehittämiseen liittyvät hankkeet kuten esimerkiksi Vuostimo Pyhä Luosto tiehanke. Pyhä-Luosto II-projektin ( ) aikana ajatus yhteistyöstä kypsyi myös alueen yrittäjien keskuudessa. Pyhä-Luosto II-projektin merkittävimpiä tuloksia oli Rovaniemeltä tapahtuvan syöttöliikenteen (SkiBus) varmistaminen ja alueen sisäisen liikenteen aloittaminen. II-projektin puitteissa käynnistettiin Pyhä-Luosto yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavassa käsitellään Pyhätunturin ja Luostotunturin matkailukeskusten kolmen kunnan alueelle ulottuvaa vaikutusaluetta maankäytöllisesti ensi kertaa yhtenä kokonaisuutena. Näistä lähtökohdista Pyhän ja Luoston välinen yhteistyö on kehittynyt ja saavuttanut meneillään olevan Pyhä-Luosto III-projektin aikana konkreettisia tuloksia. Tämän strategiadokumentin lisäksi yhteistyö näkyy käytännössä mm. yhteisinä hissilippuina, SkiBus liikenteenä, tuotekehityksenä, markkinointina, kansainvälisen tason aluesuunnitteluna ja henkilöstökoulutuksena. Yksi Pyhä- Luosto III-projektin päätavoitteista, yhteistyön organisoiminen yhden yhteisistä toimenpiteistä vastaavan organisaation alaisuuteen, saavutettiin toukokuussa 2003 perustetun Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n (myöhemmin Pyhä-Luosto ry) myötä. Tammikuussa 2001 matkailukeskusten kehittämiseen kytkettiin vuoristo- ja tunturialueiden matkailukeskusten suunnittelun kansainvälistä huippuosaamista edustava kanadalainen Ecosign Mountain Resort Planners Ltd (myöhemmin Ecosign) Pyhä-Luoston ydinalueiden suunnitteluprojektin avulla. Aluesuunnittelu on yksi merkittävimpiä yhteishankkeita, sillä tähän asti sekä Pyhällä että Luostolla alueiden kasvu ja kehittyminen on tapahtunut luontaisesti yksittäisten hankkeiden pohjalta ilman varsinaista matkailukeskussuunnitelmaa. Kaavoitus on vastannut lähinnä lyhyen aikavälin tarpeita ja alueita ei ole tarkasteltu kokonaisuutena. Nyt on matkailukeskusten kehityskaaressa tultu kulminaatiopisteeseen, jossa hallitun kehityksen turvaaminen ja virheinvestointien välttäminen vaatii kokonaisvaltaista kansainvälisen tason aluesuunnittelua.

4 Sivu 4(36) Pyhä-Luostolla Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n hallitus: Kari Jussi Aho Kari Kaakkurivaara Juha-Pekka Tuominen toimitusjohtaja/puheenjohtaja yrittäjä/puheenjohtaja toimitusjohtaja/puheenjohtaja Pyhätunturi Oy/ Pyhäntähti Oy/ Hotelli Luostotunturi Oy/ Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry Pyhän Ryhti ry Luoston Syli ry Ahti Isojärvi Jukka Hirvonen Heikki Kesti toimitusjohtaja toimitusjohtaja hotellinjohtaja Ravintola Huttu-Uula Snow Games Oy Scandic Luosto Jari Luoma-aho elinkeinojohtaja Kemijärven kaupunki Pyhä-Luosto alueen kunnat: Timo E. Korva Pauli Laurila Martti Pura kaupunginjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja Kemijärven kaupunki Pelkosenniemen kunta Sodankylän kunta

5 Sivu 5(36) SUOMEN MATKAILUPOLIITTISET LINJAUKSET LAPIN MATKAILUSTRATEGIA PYHÄ-LUOSTO STRATEGIA 2008 PYHÄ-LUOSTO ALUESUUNNITTELU YRITYSKOHTAISET STRATEGIAT Kuvio 1. Strategiatasot Pyhä-Luostolla.

6 Sivu 6(36) 2. Lähtökohta 2.1. Tiivistelmä Lapin matkailustrategiasta Vuonna 2002 tehdyn laaja-alaisen strategiatyöskentelyn tuloksena on syntynyt Lapin matkailustrategia , joka ohjaa matkailun kehittämistä, osoittaen ne pitkäjänteisen työskentelyn painopisteet, jotka ovat matkailun suotuisan kehittymisen kannalta ratkaisevia. Suhteellisesti tarkasteltuna matkailu on Lapissa tärkeämpi elinkeino kuin muissa maakunnissa, ja sen takia matkailun merkitys Lapin kehitysnäkymille kokonaisuutena on keskeinen. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemustoimialan merkitys sekä työpaikkoina, että liikevaihdollisesti on Lapissa kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna. Matkailun kehittämisen strategisena tavoitteena on Lapin matkailun suotuisa ja hallittu kasvu, mikä tuo maakuntaan tuloa ja työpaikkoja. Yhteen vedettynä Lapin matkailun kehittämisen keskeisimmät strategiset lähtökohdat ovat: 1) Kansainvälistyminen ja hyvä saavutettavuus. Lapin matkailu kansainvälistyy. Kotimarkkinoillakin on kasvun varaa, mutta pitkällä aikavälillä kasvavat asiakasvirrat tulevat ulkomailta. Perinteisten markkina-alueiden lisäksi seurataan tilanteen kehittymistä potentiaalisilla markkinoilla esimerkiksi Kiinassa. 2) Aluelähtöinen kehittäminen matkailukeskukset vetureina. Lapin matkailua kehitetään aluelähtöisesti perustamalla kehitystyö kunkin alueen luontaisiin vahvuuksiin, ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin. Matkailukeskusten selkeä veturin asema tunnustetaan ja keskusten investoinnit ja toimintaympäristön kehittäminen tulee turvata jatkossakin. Julkinen tuki elinkeinolle kanavoituu ensisijaisesti matkailukeskusten ja -keskittymien kautta riittävän vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Tällöin maakunnassa on viisi alueellista kokonaisuutta, jotka ovat tehostetun julkisen rahoituksen kohteita. Nämä kohteet ovat: 1) Levin, Ylläksen, Olostunturin ja Pallastunturin muodostama aluekokonaisuus, 2) Saariselän alue, 3) Pyhä-Luoston alue, 4) Rovaniemi ja 5) Kemi ja Tornio sekä lähialueet. (Liite 1.) 3) Hanketoiminnan koordinaatio. Matkailuhankkeissa lisätään vuorovaikutusta ja koordinaatiota. Tällöin vältetään päällekkäisen työn tekeminen ja hankkeiden välille saadaan rakennettua synergiahyötyjä. Hanketoiminnassa on myös yhä selkeämmin keskityttävä pysyvien toimintatapojen synnyttämiseen sen sijaan, että hankerahoituksen loputtua myös toiminta lakkaa. 4) Matkailun ympärivuotisuus. Matkailun kehittämisessä tavoitellaan ympärivuotisuutta, koska vain ympärivuotisen kysynnän kautta voi syntyä kokovuotisia työpaikkoja. Kehittämispanostusten pääpaino on kuitenkin edelleen talvisesongissa, jonka aikana yritykset tekevät kovimman tuloksen. Talven rinnalla kehittämisresursseja osoitetaan aktiiviseen kesäkampanjointiin ja kesäkauden tuotekehitykseen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada Lapin kesästä talven veroinen sesonki. Edellytykset tälle ovat olemassa. Myös kevät- ja syyskysynnän vilkastuttamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tärkeitä.

7 Sivu 7(36) 5) Toimijoiden roolit ja työnjako. Selkeä työnjako jämäköittää kehittämistyötä ja lisää resurssien käytön tehokkuutta vähentämällä päällekkäistä työtä. Roolien selkeyttäminen mahdollistaa yhteisten päämäärien ja tavoitteiden asettamisen. Tavoitteena on, että alueiden matkailuyritykset yhdistävät voimansa toimiviin alueorganisaatioihin, jotka toimivat yhteistyössä Lapin Markkinointi Oy:n kanssa Lappi tason toimenpiteissä. Lapin Markkinointi Oy taas toimii tiiviissä yhteistyössä Matkailunedistämiskeskuksen kanssa valtakunnantason toimenpiteissä. Lapin matkailun visio 2010 Lappi on eksoottinen, turvallinen ja kansainvälinen osaavista yrittäjistä, korkeasta palvelujen laatutasosta, monipuolisista aktiviteeteista, kulttuuritarjonnasta sekä puhtaista erämaista tunnettu ympärivuotinen ja eksoottinen toiminnan ja tarinoiden maa. Lappi on vahva brandi ja viestii matkailijalle elämyksistä ja kiireettömästä sekä luonnonläheisestä pohjoisen tavasta elää. Matkailijalle Lappi merkitsee ELÄMÄNVOIMAA! Lapin matkailukeskukset ovat profiloituneet selkeästi ja keskuksia ympäröivien alueiden aito ja persoonallinen matkailutarjonta lisäävät koko Lapin vetovoimaa. Lapin matkailu perustuu luontoon ja maakunta tunnetaan kestävän matkailun mallialueena. Ympäristöstä huolehditaan ja palvelujen tuotannossa tukeudutaan maakunnan omaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Lappi on tunnustettu matkailun osaamiskeskittymä. Rekisteröityjen yöpymisten kehitystavoitteet Rekisteröidyt kotimaan yöpymiset kasvavat 2 % vuodessa, jolloin vuonna 2006 saavutetaan yöpymistä. Rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 4 % vuodessa, jolloin vuonna 2006 saavutetaan yöpymistä. Hotellihuoneiden käyttöasteet Tavoitteena on nostaa hotellihuoneiden käyttöaste koko maan tasolle vuoteen 2006 mennessä. Tällöin saavutetaan 50 % käyttöaste, jolloin käyttöaste parantuu keskimäärin 1,7 % vuodessa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto ja henkilöstö Tavoitteena on, että alan myynti kasvaa 5,5 % inflaatiokorjaamatonta vuosivauhtia ja vuonna 2006 toimialalla saavutetaan 275 miljoonan euron liikevaihto. Hotellihuoneen keskihinta Tavoitteena on nostaa Lapin hotellihuoneen keskihinta koko maan tasolle. Tällöin vuonna 2006 hotellihuoneen keskihinta on 90 euroa. Hissilippumyynti Suomen hiihtokeskusyhdistyksen arvion mukaan Lapin hiihtokeskusten hissilippumyynti oli kaudella noin 10,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on lisätä hissilippumyyntiä kullakin kaudella 6 %, jolloin kaudella myynnin arvoksi kertyy 13 miljoonaa euroa. Lisätietoa osoitteesta (Lapin matkailustrategia ja ohjelmasopimus).

8 Sivu 8(36) 2.2. Pyhä-Luosto matkailukapasiteetit 2002 Pyhä-Luosto alueen kokonaisvuodepaikkojen määrä on hieman alle 7000 (Pyhä 3 400, Luosto 3 500). Kaupallisen kapasiteetin määrä 5 km säteellä ydinkeskuksista on Pyhä-Luostolla n vuodepaikkaa (Pyhä n ja Luosto n ). Kaupallisella kapasiteetilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hotellien, huoneistohotellien, majatalojen ja/tai mökkivaraamojen kautta saatavilla olevaa majoituskapasiteettia. Kaupallisesta kapasiteetista rekisteröidyn majoituskapasiteetin osuus on n vuodepaikkaa (Pyhä 365, Luosto 635). Ravintolapaikkoja alueella on n terassipaikkaa (Pyhä , Luosto ) ja näiden lisäksi on useita kahviloita ja tilausravintoloita. Korkeatasoisia kokoustiloja palveluineen on sekä Pyhällä että Luostolla. Kokoustilat soveltuvat jopa 180 hengen ryhmille. Alueella on yhteensä 17 rinnettä (Pyhä 10, Luosto 7) ja 10 hissiä (Pyhä 7 ja Luosto 3) sekä tarvittavat laskettelun oheispalvelut. Hoidettua latuverkostoa on 144 km (Pyhä 70 km, Luosto 74 km) ja valaistun ladun osuus tästä 40 km (Pyhä 15 km, Luosto 25 km). Alueella on kesäkäyttöön soveltuvia merkittyjä reittejä 40 km, joista 25 km Pyhätunturin kansallispuistossa. Pyhällä toimii kansallispuiston luontokeskus, joka palvelee kansallispuistosta ja retkeilystä kiinnostuneita. Pyhä-Luostolla toimivien ohjelmapalveluyritysten tarjoamiin aktiviteetteihin kuuluvat kesällä ja talvella toteutettavien säännöllisten viikko-ohjelmien lisäksi tilauksesta toteutettavat mm. moottorikelkkaretket, vierailut poro- ja huskytiloilla, vierailut ametistikaivoksella, revontuliohjelmat, savusaunomiset, kalastuspalvelut sekä ohjelmalliset illat saamelaisittain. Lisäksi alueella on kauppa-, posti-, Alkon tilauspalvelu, lääkekaappi-, pesula-, lastenhoito-, ja kiinteistöpalveluita. Liikennepalveluiden rungon muodostavat Rovaniemeltä jatkoyhteydeksi Finnairin lentoihin ja useimpiin juna- ja bussiyhteyksiin sovitettu SkiBus -syöttöliikenne (talvikaudella neljä kertaa päivässä ja kesäkaudella kerran päivässä) ja alueen sisäinen SkiBus -liikenne sekä paikalliset taksit. Tätä liikennettä tukee Kemijärven rautatieasemalta päivittäin tapahtuva syöttöliikenne ja kevätsesonkina Sodankylästä kaksi kertaa päivässä ajettava syöttöliikenne. Ecosign teki yleiskaavan pohjatyöksi tammi-kesäkuussa 2001 teknisen selvityksen Pyhätunturin ja Luostotunturin laskettelurinteiden ja matkailupalveluiden nykyisestä kapasiteetista ja kehittämispotentiaalista. Pyhällä on seitsemän (7) hissiä ja yksitoista (11) rinnettä, joiden pinta-ala on yhteensä 34 ha. Rinteet sijaitsevat rinneyhtiön omistamalla maalla. Selvityksen mukaan Pyhän hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 7139 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Luostolla on kolme (3) hissiä ja seitsemän (7) rinnettä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 29 ha. Rinteet sijaitsevat Metsähallitukselta vuokratulla alueella. Luoston hissien yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on 2535 matkustajaa tunnissa ja hissijärjestelmän kapasiteetti kokonaisuutena n. 850 laskettelijaa päivässä. Rinnealueiden kapasiteetti on n laskettelijaa päivässä. Matkailukeskuksen toimivuus ja kokonaismatkailukapasiteetti koostuu rinne-, hissi- ja lähialueen majoituskapasiteetin lisäksi monesta muustakin osatekijästä, joiden täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa ja oikealla tavalla suunniteltuja. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. liikenteelliset järjestelyt, ravitsemispalvelut, alueen ulkopuolelta saapuvien kävijöiden huomioiminen ja muut laskettelua täydentävät palvelut. Tällä hetkellä matkailukeskusten palvelukapasiteetti ei Ecosignin selvityksen mukaan ole riittävä. Pyhän rinteistä kävelyetäisyydellä oleva palvelukapasiteetti kattaa n. 76 %

9 Sivu 9(36) suositeltavasta palvelukapasiteetista ja Luostolla n. 42 %. Suurimmat puutteet Pyhällä ovat päiväkävijöiden tarvitsemissa palveluissa esim. välinevuokraamoissa ja varusteiden säilytystiloissa, kun taas ravintolakapasiteettia on kutakuinkin riittävästi. Luostolla suurimmat puutteet ovat nimenomaan rinnealueilta kävelyetäisyydellä olevan ravintolakapasiteetin riittämättömyydessä sekä lapsille varatuissa tiloissa ja myymälätiloissa. Ecosignin tekemien kapasiteettiselvityksissä ilmenneiden puutteiden lisäksi Pyhä-Luosto alueen henkilökunnan käyttöön varatut asunnot ovat jo nykyisellään riittämättömät Rekisteröidyt yöpymiset ja matkailijamäärät Rekisteröinnin piirissä ovat vain sellaiset vähintään 10 huoneen majoitusliikkeet, jotka ovat avoinna kyseisen kuukauden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia majoituksia, joista asiakas täyttää majoituskortin. Pyhä-Luoston alueella rekisteröinnin piirissä ovat Hotelli Pyhätunturi, Metallikero, Lapin Orava, Lomakeskus Pyhän Asteli, Kairosmajan Tunturikeskus, Pyhätunturin Kotakylä, Hotelli Luostotunturi, Hotelli Luostotunturi / mökit, Scandic Luosto/mökit. Taulukko 1. Pyhä-Luoston rekisteröidyt yöpymiset. Rekisteröidyt yöpymiset Pyhä Luosto Pyhä-Luosto Vuosi Vuosi Kesä 2001 (kesä-syyskuu) Kesä 2002 (kesä-syyskuu) Talvi * (marras-huhtikuu) Talvi * (marras-huhtikuu) *) Talvi jaksottuu kahdelle vuodelle Matkailijaryhmät Kansallisuudet Pyhä-Luostolla ulkomaisten asiakkaiden osuus rekisteröidyistä yöpymisistä oli vuonna 2001 n. 24% (Pyhä n. 4%, Luosto n. 43 %) mikä oli selvästi pienempi kuin koko Lapin vastaava luku n. 35 %. Vuonna 2002 Pyhä-Luostolla ulkomaisten asiakkaiden osuus rekisteröidyistä yöpymisistä kasvoi suhteessa enemmän kuin koko Lapissa. Pyhä-Luostolla ulkomaalaisten asiakkaiden osuus oli vuonna 2002 n. 30% (Pyhä n.10%, Luosto n. 50%) ja koko Lapissa n. 38%. Kesäkaudella (kesä syyskuu) Pyhätunturin luontokeskuksen kävijämäärä oli 2002 vuonna ( vuonna 2001). Pyhätunturin kansallispuiston vuoden 2002 kävijämääräarvio sekä vuodelta 2001 että vuodelta 2002 on n Kansallispuiston kävijämääräarviot perustuvat tupien vieraskirjamerkinnöistä ja laskureista saatuihin tietoihin. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida Pyhällä käyvän kesäkaudella kokonaisuudessaan noin vierailijaa. Talvikaudella Pyhällä käy n vierailijaa. Talvikauden vierailijoiden arvio perustuu hiihtopäivien määrään, keskiviipymä arvioon (n. 2,6) ja asiakastutkimusten perusteella selvitettyyn osuuteen siitä, kuinka suuri määrä asiakkaista harrastaa rinnelajeja. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Luoston kävijämäärät

10 Sivu 10(36) ovat jotakuinkin saman suuruiset kuin Pyhän kävijämäärät painottuen hieman enemmän lumettomaan aikaan. Tätä arviota tukee kesämatkailijoiden osalta Lampivaaran ametistikaivoksen kävijämäärätieto (7 962 vierailijaa kesällä 2002) ja arvio siitä, että n % kesämatkailijoista vierailee kaivoksella. Taulukko 2. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansalaisuudet) vuonna Asuinmaa Vuosi 2001 Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,5 % % % Ulkomaalaiset ,5 % % % Britannia 422 0,8 % % % Alankomaat 98 0,2 % % % Ranska 206 0,4 % % % Taulukko 3. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansallisuudet) vuonna Asuinmaa Vuosi 2002 Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,7 % ,8 % ,7 % Ulkomaalaiset ,3 % ,2 % ,3 % Britannia ,9 % ,0 % ,5 % Alankomaat 149 0,3 % ,0 % ,6 % Saksa ,9 % ,5 % ,7 % Taulukko 4. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansallisuudet) talvi Asuinmaa Talvi (marras-huhtikuu) Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,4 % ,1 % ,5 % Ulkomaalaiset ,6 % ,9 % ,5 % Britannia 437 1,3 % ,5 % ,8 % Ranska 164 0,5 % ,0 % ,4 % Saksa 84 0,2 % ,7 % ,0 %

11 Sivu 11(36) Taulukko 5. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansallisuudet) talvi Asuinmaa Talvi (marras-huhtikuu) Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,1 % ,8 % ,9 % Ulkomaalaiset ,9 % ,2 % ,1 % Britannia ,0 % ,3 % ,8 % Ranska 941 2,6 % ,1 % ,3 % Saksa 95 0,3 % ,6 % ,8 % Taulukko 6. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansallisuudet) kesä Asuinmaa Kesä (kesä-syyskuu) 2001 Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,0 % ,9 % ,0 % Ulkomaalaiset 617 4,0 % ,1 % ,0 % Alankomaat 84 0,6 % ,1 % ,0 % Ranska 63 0,4 % ,1 % ,2 % Saksa 137 0,9 % 915 6,5 % ,6 % Taulukko 7. Pyhä-Luosto rekisteröidyt yöpymiset (suurimmat kansallisuudet) kesä Asuinmaa Kesä (kesä-syyskuu) 2002 Pyhä % Luosto % Yht. % Yhteensä % % % Suomi ,0 % ,0 % ,0 % Ulkomaalaiset ,0 % ,0 % ,0 % Alankomaat 71 0,4 % ,0 % ,0 % Saksa ,1% ,8% ,9% Ranska 52 0,3 % ,0 % ,0 %

12 Sivu 12(36) Taulukko 8. Rekisteröityjen yöpymisten markkinaosuudet Lapissa talvi ja kesä 2001 *) Luoston osalta Tilastokeskuksen luvut on korjattu Luoston yrityksistä saatujen tietojen mukaisiksi. Alue Kaikki Kotimaiset Ulkomaiset Talvi 00- Kesä Kesä 01 Talvi Kesä 01 Talvi Pyhä-Luosto* 5,1 % 7,2% 5,7 % 9,1% 3,8 % 4,6% Pyhä 2,6 % 3,7% 3,8% 5,9% 0,3% 0,3% Luosto* 2,5% 3,5% 2,0% 3,2% 3,5% 4,3% Levi 8,8 % 16,9 % 11,8 % 19,7 % 3,0 % 12,6 % Saariselkä 13,5 % 16,4 % 10,7 % 17,5 % 19,1 % 14,7 % Ylläs 4,8 % 10,4 % 5,9 % 12,5 % 2,5 % 7,0 % Rovaniemi 17,8 % 19,3 % 12,2 % 10,7 % 29,0 % 32,7 % Lapin osuus Suomesta 7,7 % 14,3 % 7,0 % 11,6 % 9,4 % 22,1 % Taulukko 9. Rekisteröityjen yöpymisten markkinaosuudet Lapissa talvi ja kesä 2002 Alue Kaikki Kotimaiset Ulkomaiset Talvi 01- Kesä Kesä 02 Talvi Kesä 02 Talvi Pyhä-Luosto 6,0 % 7,7 % 5,8 % 9,5 % 6,4 % 5,1 % Pyhä 3,1 % 3,8 % 4,2 % 5,9 % 1,2 % 0,6 % Luosto 2,9 % 3,9 % 1,6 % 3,5 % 5,2 % 4,5 % Levi 9,2 % 17,8 % 12,5 % 19,8 % 3,1 % 14,8 % Saariselkä 14,1 % 15,9 % 12,0 % 17,3 % 18,2 % 13,8 % Ylläs 3,7 % 10,6 % 4,3 % 12,5 % 2,6 % 7,7 % Rovaniemi 20,6 % 18,6 % 14,8 % 10,6 % 31,3 % 30,7 % Lapin osuus Suomesta 8,2 % 14,2 % 7,4 % 11,4 % 10,1 % 22,6 % Taulukko 10. Rekisteröityjen yöpymisten markkinaosuudet Lapissa vuonna 2001 ja vuonna Alue Kaikki Kotimaiset Ulkomaiset Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2001 Vuosi 2002 Pyhä-Luosto 6,4% 6,9% 7,5% 7,7% 4,4% 5,4% Pyhä 3,1% 3,4% 4,6% 4,9% 0,3% 0,9% Luosto 3,3% 3,4% 2,9% 2,8% 4,1% 4,5% Levi 13,7% 14,6% 15,9% 17,0% 9,6% 10,5% Saariselkä 14,6% 14,7% 13,7% 14,3% 16,2% 15,4% Ylläs 7,6% 7,4% 8,8% 8,7% 5,5% 5,3% Rovaniemi 18,1% 19,1% 11,5% 12,0% 30,7% 30,7% Lapin osuus Suomesta 10,01% 10,2% 8,9% 8,6% 13,5% 14,6%

13 Sivu 13(36) 2.5. Rekisteröidyn majoituksen käyttöaste Taulukko 11. Pyhä-Luoston ja Lapin käyttöasteet vuosina 2001 ja 2002 Pyhä-Luosto 2001 Lappi Pyhä-Luosto 2002 Lappi Tammikuu 34,7 41,2 33,2 41,0 Helmikuu 64,5 52,1 62,3 51,0 Maaliskuu 71,4 59, ,3 Huhtikuu 69,8 52,7 64,8 52,1 Toukokuu 5,8 18,1 14,2 19,0 Kesäkuu 38 31,7 41,3 34,1 Heinäkuu 38,4 36,4 54,7 42,3 Elokuu 28,3 31,1 37,3 34,6 Syyskuu 52,8 43,2 57,4 45,0 Lokakuu 19,1 19,8 11,6 20,7 Marraskuu 22,8 30,6 26,6 33,0 Joulukuu 65, ,2 49,6 Yhteensä 44,8 38,7 46,9 40,8 Majoituksen käyttöaste lasketaan myytyjen yöpymisten osuutena käytettävissä olevasta huonekapasiteetista aukiolokuukausilta. Hotelli Pyhätunturi on kiinni kokonaisuudessaan 4 kuukautta (toukokuu, kesäkuu, heinäkuun puoleen väliin saakka ja lokakuusta marraskuun puoleen väliin). Mukana kapasiteetissa ovat vain sellaiset vähintään 10 huoneen majoitusliikkeet, jotka ovat olleet avoinna kyseisen kuukauden aikana. Pyhä-Luostolla hotellihuoneiden keskihinta on Lapin hotellihuoneiden keskihinnan tasolla. Vuonna 2002 Lapissa hotellihuoneen keskihinta on Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan n. 72 euroa kun vastaava luku Pyhä-Luostolla on arvion mukaan n. 76 euroa 2.6. Taloudellinen tilanne ja matkailuinvestoinnit Pyhä-Luosto alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2002 noin 22 miljoonaan euroa, joka jakaantuu tasan Pyhän ja Luoston kesken. Pyhä-Luostolla kymmenen suurimman liikevaihdot vaihtelevat välillä euroa euroa. Viiden suurimman joukossa alhaisin liikevaihto on euroa. Kymmenen liikevaihdoltaan suurimman yrityksen jälkeen muiden Pyhä-Luosto alueen matkailuyritysten liikevaihdot vaihtelevat euron ja euroa välillä. Yleisesti ottaen talvi on liikevaihdoltaan suurin ja huomioiden ajanjakson lyhyyden, syksy on liikevaihdoltaan suhteutettuna lähes yhtä suuri. Pyhä-Luosto alueen liikevaihdosta arviolta n. 70 % tulee talvella ja n. 30 % lumettomana aikana (Pyhä n. 80 % talvi ja n. 20 % kesä, Luosto n. 60% talvi ja n. 40 % kesä). Työvoimatoimiston keväällä 2002 tekemän arvion mukaan Pyhä-Luostolla suoraan matkailusta tulevat henkilötyövuosien määrä on yhteensä keskimäärin 276 (Pyhä 138 ja Luosto 138). Pyhä-Luosto alueella viimeisimmän viiden vuoden aikana ( ) tärkeimpiin uusinvestointeihin kuuluvat Pyhän Pohjoisrinteet (n. 2,5 Milj. euro), HolySuite-huoneistot (n. 2,3 Milj. euro),

14 Sivu 14(36) Hotelli Luostotunturi (n. 7 Milj. euroa) ja Ravintola Huttu-Uula (n. 0,5 Milj. euroa). Infran parantamiseen liittyvistä investoinneista parhaillaan on meneillään Torvinen Luosto tieosuuden kunnostaminen asfalttipäällysteiseksi tieksi, Pyhän kevyenliikenteenväylän rakentaminen ja Luoston latupohjien kunnostaminen kokonaisuudessaan 15 km matkalta ensilumenladuksi. Kesällä 2003 käynnistettiin Pyhätunturin Polar ala-aseman rakentaminen matkailupalvelualueeksi sekä Pyhätunturin liikekeskuksen laajennushanke. Viimeisimmän viiden vuoden aikana Pyhä-Luostolle on rakennettu 205 vapaa-ajan asumisen tarkoitettua lomahuoneistoa (Pyhä 127 ja Luosto 78). Näiden investointien lisäksi Pyhä-Luosto alueella on tehty lähinnä korvausinvestointeja, joilla on varmistettu kapasiteetin säilyminen hyvässä teknisessä kunnossa Pyhä-Luosto tutkimusten valossa ja kilpailutilanne Seuraavissa kappaleissa on esitetty Pyhä-Luosto alueen markkina-asema ja kilpailutilanne muihin hiihtokeskuksiin nähden Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n (myöhemmin SHKY) hissilippumyyntitilastojen ja hiihtokeskustutkimusten sekä Pyhällä useamman vuoden ajan toteutettujen asiakastutkimusten perusteella. Lappiin suuntautuvaa kesämatkailua ja Lapin kiinnostavuutta sekä Lappiin liittyviä arvostuksia on tutkittu Lapin Markkinoinnin toimeksiannosta Taloustutkimuksen tekemässä kesätutkimuksessa. Pyhä-Luosto projektin toimeksiannosta Consumer Compass Kuluttajatieto Oy:n tekemät Pyhä-Luosto ja Ruka-Kuusamo imagotutkimukset kertovat puolestaan alueiden mielikuvista ja mainonnan huomioarvosta sekä esitystavasta. Lisäksi tutkittua tietoa alueesta ja asiakkaista on saatavissa Pelkosenniemen kunnan PETO II projektin teettämästä laajasta Pyhä-Luosto alueen markkinatutkimuksesta Talven nykytilanne tutkimusten valossa Tutkimustulokset rajoittuvat kotimaisiin hiihto- ja lasketteluasiakkaisiin. Talvella Pyhä-Luosto matkailualue kilpailee ensisijaisesti muiden hiihtokeskusten kanssa. SHKY julkaisee vuosittain tilastoja hissilippumyynnistä. Näissä tilastoissa Levi ja Ruka ovat selkeästi suurimmat, Ylläksen kaksi yhteenlaskettua rinneyhtiötä sijoittuvat kolmannelle tilalle ja Pyhä oli seitsemännellä tilalla Himoksen, Tahkoon ja Vuokatin jälkeen sekä talvikaudella että talvikaudella Luosto ei sijoittunut kymmenen suurimman joukkoon. Seuraavan sivun taulukoista 12. ja kuviosta 2. käy hyvin ilmi, että isot investointivetoiset keskukset esim. Ruka, Levi, Tahko ja etelässä Himos ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan sekä absoluuttista myyntiään eniten kun taas muiden keskusten esim. Pyhä ja Iso-Syöte myynti on pysynyt aikaisemmalla tasolla. Hissilippumyynnin arvo on Suomessa kasvanut tasaisesti kaudesta alkaen keskimäärin 6,0 % kaudessa. Kasvu on ollut erityisen voimakasta kahdella edellisellä kaudella, kaudella kasvua oli 11,7 % ja kaudella kasvua oli 6 %.

15 Sivu 15(36) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 LEVI RUKA TAHKO YLLÄS HIMOS VUOKATTI MESSILÄ PYHÄ SAPPEE ISO-SYÖTE Kuvio 2. Kymmenen suurimman hiihtokeskuksen hissilippumyynti ,28 % 12,35 % 6,37 % 6,11 % 5,89 % 40,86 % 4,33 % 4,00 % 3,08 % 2,40 % 2,33 % MUUT LEVI RUKA TAHKO YLLÄS HIMOS VUOKATTI MESSILÄ PYHÄ SAPPEE ISO-SYÖTE Kuvio 3. Kymmenen suurimman hiihtokeskuksen markkinaosuudet kaudella Pyhätunturilla jo useamman vuoden aikana tehtyjen asiakaskyselyjen mukaan Pyhän asiakkaat ovat useimmiten käyneet myös Rukalla, Levillä ja Himoksella. Myös Tahko ja Ylläs ovat suosittuja Pyhän asiakkaiden keskuudessa. Ruka, Levi ja Tahko kilpailevat ilmeisesti samantyyppisestä matkustamisesta kuin Pyhä-Luosto. Pyhällä on asiakastutkimusten mukaan selkeä kanta-asiakkaiden joukko. Jo useamman vuoden ajan n. 70% kyselyyn vastanneista on käynyt aikaisemminkin Pyhällä.

16 Sivu 16(36) Hiihtokeskustutkimus Taloustutkimuksen SHKY:n tilauksesta tekemät hiihtokeskustutkimukset kertovat suomalaisten hiihto- ja lasketteluharrastuksesta ja matkailusta. Tutkimusten kohderyhmänä ovat vuotiaat suomalaiset. Seuraavassa on tiivis kooste tutkimuksesta kaudelta , vertailtavuuden vuoksi suluissa on ilmoitettu vastaavat tiedot kaudelta Maastohiihtoa ainakin kerran kaudessa harrastaa n. 39% (n. 39%) iältään vuotiaista suomalaisista, laskettelua vähintään kerran kaudessa harrastaa suomalaisista n. 16% (n. 15%). Rinnelajeja harrastavista n. 76% (n. 79%) harrastaa laskettelua, n. 25% (n. 26%) lumilautailua, n. 7% (n. 6%) vapaa-laskua (rinteiden ulkopuolella) ja n. 2% (n. 3%) telemark-hiihtoa. Laskettelun /lumilautailun/telemarkin harrastaminen painottuu nuorempiin ikäluokkiin, maastohiihdon harrastaminen taas vanhempiin. Laskettelijoista suurempi osa kuin hiihtäjistä on nuoria, pääkaupunkiseudulta kotoisin olevia, suurituloisista talouksista ja opiskelijoita/koululaisia. Kaudella n. 39% (n. 39%) kaikista hiihtoa/laskettelua vähintään kerran kaudessa harrastavista vuotiaista suomalaisista on tehnyt kotimaassa ainakin yhden lomamatkan, jossa hiihtoharrastus on pääasiallinen matkan syy ja johon sisältyy vähintään yksi yöpyminen kohteessa. Keskimäärin matkailijat ovat yöpyneet viimeisimmällä kotimaan hiihto-/laskettelumatkalla n. 1-3 (n. 4-6) yötä matkan pääkohteessa. Matkalla harrastetaan yleisimmin maastohiihtoa n. 77%(n. 74%) ja laskettelua n. 46%(n. 49%). Kotimaan hiihto/laskettelumatkailijoista vajaa viidennes kertoo harrastavansa myös lumilautailua ja moottorikelkkailua. Moottorikelkkailun harrastaminen on selvästi vähentynyt (kaudella n. 16 %, kaudella n. 10%, kaudella n. 9 %). Matkailijoiden eniten toivomat hiihtokeskusten oheispalvelut ovat elintarvikeliike, ruokaravintolat, kylpylä sekä lääkäripalvelut. Seuraavaksi toivotuimmat ovat kuntosali, pankkiautomaatit, uimahalli sekä hiihtokeskuksen sisäinen bussiliikenne. Tunnetuimmat tutkituista 21 hiihtokeskuksesta ovat sekä kauden että kauden tutkimuksen mukaan Ruka, Levi, Ylläs, Himos, Pyhä, Vuokatti, Saariselkä, jotka tuntee yli 80% laskettelijoista(vähintään kerran kaudessa laskettelevat). Luoston tuntee n. 76% (n. 71%) laskettelijoista. Suositeltavuuden osalta kolmen kärjessä ovat Ruka, Levi ja Ylläs. Neljäntenä suositeltavuuden osalta on Himos ja viidentenä Tahko. Pyhä sijoittuu kuudenneksi, sitä suosittelisi n. 16% (n. 21%) laskettelijoista. Luostoa suosittelisi n. 7% (n. 9%) laskettelijoista. Kaudesta alkaen Pyhä-Luoston aluetta on SHKY:n hiihtokeskustutkimuksessa tutkittu myös yhtenäisenä matkailualueena. Toisen yhdessä markkinoidun kauden jälkeen n. 37% (36%) laskettelua harrastavista on tietoisia siitä, että Pyhä-Luosto toimiin nykyisin yhtenäisenä matkailualueena. Tutkimukseen vastanneista laskettelijoista n. 7% (n.8%) on ollut laskettelemassa Pyhä- Luostolla kaudella Kaudella vastanneista n. 14% (n. 14 %) aikoo käydä laskettelemassa Pyhä-Luostolla ja n. 38% (n. 34%) suosittelisi Pyhä-Luostoa muillekin. Sekä käyntiaikomukset että suositeltavuus olivat Pyhä-Luostona yhdessä huomattavasti korkeammat kuin vastaavat luvut erillisinä keskuksina.

17 Sivu 17(36) Kesän nykytilanne tutkimusten valossa Taloustutkimus on kesällä 2002 tutkinut kotimaisia matkailualueita ja erityisesti Lappia Lapin Markkinointi Oy:n tilauksesta. Tutkimuksessa Lappia käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisiä matkailukeskuksia ole eroteltu. Lapin kesämatkailijoista noin kaksi kolmannesta (n. 66%) on käynyt Lapissa ennenkin, koska niin moni ilmoitti omat aikaisemmat kokemuksensa tietolähteeksi alueesta. Uudelleentulohalukkuus on jopa n. 87 %. Lapissa kesämatkailun vaikuttavin tekijä on luonto, mutta myös harrastukset ja nähtävyydet. Suomalaisista, jotka eivät ole käyneet Lapissa kesällä, n. 17% (n ) on kiinnostunut Lapista kesäisenä matkailualueena. Alue kiinnostaa eniten alle 45-vuotiaita, opiskelijoita/koululaisia, toimihenkilöitä, perheellisiä ja hyvätuloisten talouksien jäseniä. Lapissa kesällä käyneet arvostavat ennen kaikkea Lapin ainutlaatuista ja puhdasta luontoa sekä rauhaa ja hiljaisuutta. Lapin tarjonnasta patikointi ja retkeily, käyntikohteet ja kalastusmahdollisuudet ovat tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Muita motiiveja tulla Lappiin ovat perinne ja paikalliskulttuuri, taide- ja kulttuuritapahtumat, kylpylä- ja terveyspalvelut, pyöräily ja melonta/muu vesiretkeily Imagotutkimus Elokuussa 2001 ja syyskuussa 2002 Consumer Compass Kuluttajatieto Oy toteutti tutkimuksen, jolla selvitettiin mielikuvia Pyhästä, Luostosta, Rukasta ja Kuusamosta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat talvi- ja kesäliikuntalajeja harrastavat suomalaiset, eri ikäiset miehet ja naiset, joilla oli kokemusta ainakin joistain seuraavista lomakohteista: Ruka, Kuusamo, Pyhä tai Luosto. Tutkimuksen mukaan Lapin eri lomakohteet eivät ole kovin selkeästi profiloituneita, eivätkä kovin helposti erotu toisistaan. Näin ollen myöskään alueille parhaiten soveltuvat käyttömotiivit ja asiakasryhmät eivät ole asiakkaille selkeitä. Tutkimuksen löytämät, lomakohteita keskeisesti kuvaavat mielikuvat ovat liikuntaa arvostavien talvi- ja kesämatkailijoiden mielissä seuraavat: Pyhä on niin perheiden kuin yritysasiakkaidenkin lomakohde, jossa mahtavat maisemat, haastavat rinteet, luonnonrauha ja iltaiset aktiviteetit yhdistyvät tasapainoisella tavalla. Ihminen, luonto ja huvittelunhalu ovat sopusoinnussa keskenään. Pyhältä löytää rentoa ja menevää seuraa, mutta siellä kyetään myös rauhoittumaan ja kohtaamaan itsensä. Luosto mielletään rauhalliseksi ja luonnonläheiseksi kaiken ikäisen tavallisen kansan talvilomakohteeksi. Sieltä löytyy kiireetöntä rauhaa, hiljaisuutta, samoin aitoa koskematonta luontoa ja tunnelmaa. Monille se on myös tuntematon, eikä Luostosta siksi osata kertoa mitään. Pyhää ja Luostoa ei osattu sijoittaa kartalla suhteessa toisiinsa. Kohteita pidettiin kuitenkin toistensa suorina kilpailijoina joskin täydentäjinä ja vaihtoehtojen antajina, mikäli sattuisi olemaan alueella ja koettiin vaikeaksi hahmottaa millä tavoin kohteet voisivat esiintyä luontevasti yhdessä. Tuloksissa peräänkuulutettiin, että kahden näin erilaisen lomakohteen tulisi kyetä ensin kertomaan millaisia ne itse asiassa ovat mikä niissä on omaleimaista jotta varsinkin Luosto pääsisi tuntemattomuuden aiheuttamasta pimennosta paremmin esiin. Syyskuussa 2002 teetetyn uusintatutkimuksen perustella Pyhällä liikunta ja iltaelämä ovat edelleen tasapainossa. Pyhän pääkävijät ovat toimeliaat ja toimeentulevat kaveriporukat, mutta perhekeskeisyys nousee keskeisemmin esiin. Sen sijaan Pyhän olemus vaativana/haastavana on tasoittumassa.

18 Sivu 18(36) Luoston olemuksessa korostuu edelleen perinteisyys ja aitous. Tavallinen kansa on säilyttänyt asemansa pääkävijöinä, mutta mukaan ovat tulleet myös nuoret ilottelevat aikuiset. Luoston rauhallinen olemus näyttäisi muuttuneen hieman iloisempaan lusthin pito -meininkiin. Edelleenkin Pyhä ja Luosto olivat keskinäiseltä sijainniltaan tuntemattomia. Yhdistämisen motiivina pidettiin taloudellisten resurssien yhdistämistä ja yhteisesiintymisen nähtiin hyödyntävän keskuksia mm. kustannussäästöjen ja paremman näkyvyyden vuoksi. Yhdistämisen pelättiin piilottavan kunkin lomakohteen omimman luonteen Kehitystrendit Toimintaympäristön muutos megatrendit Matkailuun vaikuttavat megatrendit maailmalla voidaan luokitella viiteen eri luokkaan: talous ja politiikka, sosio-kulttuuriset muutokset, teknologian kehittyminen, ympäristö ja luonnonsuojelu sekä tarpeiden, arvojen ja arvostusten muutokset. Seuraavassa on pääosin Lapin Matkailustrategiasta tehty tiivistelmä näiden osa-alueiden kuvauksesta Talous ja politiikka Matkailun kasvu on sidoksissa yleiseen talouskehitykseen, jolloin talouden nousut ja laskut heijastuvat nopeasti matkailukysyntään. Kansainvälisesi katsoen matkailu on voimakkaasti kasvava ala ja kansainvälisen matkailun vuosikasvun arvioidaan olevan n. 3-4 %. Kysynnän ajoittaisista heilahteluista huolimatta matkailua voidaan pitää varsin vakaana kasvun alana. Euroopan yhteisvaluutta Euroon liittymisestä arvioidaan olevan Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. Lähivuoden kuitenkin näyttävät kuinka vahvaksi valuutaksi Euro muodostuu esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin ja Japanin jeniin. Euroalueen sisällä kyky vertailla matkailupalvelujen hintoja on parantunut, mikä vaikuttaa matkailualueiden väliseen kilpailuun. Suomen EU-jäsenyyden myötä osa kansallista päätöksentekoa on siirtynyt unionin tasolle ja erityisesti liikkuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat hyvin konkreettisesti matkailuun. Esimerkiksi Schengenin sopimus lisäsi merkittävällä tavalla ihmisten liikkumisvapautta unionin sisällä, kun taas rajamuodollisuuksia unionin ulkorajoilla on kiristetty ja yhdenmukaistettu. Kansainvälinen trendi matkailupalveluja tuottavien yksikköjen koon kasvuun näkyy myös Suomessa. Lapin matkailussa toiminnan keskittyminen yhä harvempien, suurempien yritysten käsiin on todennäköinen kehityssuunta. Matkailu on hyvin työvoimavaltainen ala, jossa asiakkaiden palveluvaatimukset ja työn voimakkaat sesonkivaihtelut edellyttävät suurta joustavuutta. Työlainsäädännön kehityksellä ja työmarkkinasopimuksilla on hyvin suoria vaikutuksia alan kannattavuuteen Sosio-kulttuuriset muutokset Maailman väkiluku jatkaa kasvuaan, mutta useissa teollistuneissa länsimaissa, jotka muodostavat matkailijavirtojen tärkeimmät lähtöalueet, väestökehitys on joko pysähtymässä tai kääntymässä suorastaan laskuun. Samalla väestön ikärakenteessa tapahtuu suuria muutoksia ja yli 50-vuotiaitten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. vapaa-ajan lisääntyminen yhdessä varallisuuden kasvun kanssa on merkinnyt matkailukysynnän kansainvälistä kasvua.

19 Sivu 19(36) Matkan kohdepaikka sinänsä on nykyisin yksi tärkeimmistä matkapäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Lapin kannalta tärkeää on tällöin esimerkiksi se, millainen maine ja julkikuva Lapista matkakohteena maailmalla muodostuu. Elämyksellisyys, eksoottisuus ja aktiivisuus vetoavat erityisesti nuorempiin matkailijasegmentteihin. Lisäksi arvostetaan yhä enemmän aitoa paikalliskulttuuria esimerkiksi ravitsemispalveluissa Teknologian kehittyminen Informaatiointensiivisenä elinkeinona informaatioteknologian nopea kehittyminen ja alan käytännön sovellukset muuttavat monin tavoin matkailualan perinteisiä tapoja toimia. Uuden teknologian väistämätön tulo matkailuelinkeinoon parantaa tuotannon tehokkuutta sekä nopeuttaa ja helpottaa tiedon välittämistä. Tietoyhteiskunnan kehittyminen kasvattaa odotuksia matkailupalvelujen tuottajien tietoteknisestä laadusta ja osaamisesta. Tällöin hotellien, ravintoloiden ja ohjelmapalveluyrittäjien on varustauduttava ajanmukaisin tietoteknisin laittein yhteiskunnan kehitykseen Ympäristö ja luonnonsuojelu Ympäristönäkökulmien yhteiskunnallinen näkyvyys on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Lapin matkailu perustuu pohjimmiltaan luontoon ja luonnonvetovoiman varaan rakentuviin aktiviteetteihin. Tällöin ympäristötekijöiden huomioiminen on matkailuelinkeinon kehittämisessä aivan välttämätöntä, sillä ympäristön hyvinvointi heijastuu suoraan matkailun edellytyksiin vaikuttamalla vetovoimatekijöiden laatuun. Lisäksi Pyhä-Luoston kehityksen kannalta merkittäväksi arvioidaan kohderyhmien tarpeissa, arvoissa ja arvostuksissa ilmenevät kehitystrendit Tarpeiden, arvojen ja arvostusten muutokset Elinympäristömme on muuttunut rajusti viimeisinä vuosikymmeninä. Tyydyttämättömät psykosomaattiset tarpeet luovat uusia markkinamahdollisuuksia erityisesti elämys- ja kulttuurimatkailuun. Toisaalta on nähtävissä tarve seikkailumarkkinoille ja toisaalta hiljaisuuden, mielenrauhan ja yhdessäolon markkinoille. Seikkailumarkkinoilla kysyntää on erikokoisille seikkailuille: suurille, keskikokoisille ja pienille. Suuri seikkailu voi olla kelkkasafari Jäämerelle tai vaativa koskenlasku, pieni seikkailu voi olla muutaman tunnin vaellusretki luonnon rauhaan. Seikkailumarkkinoille on kovaa vauhtia syntynyt erilaisia matkailutuotteita. Hiljaisuuden, mielenrauhan ja yhdessäolon markkinoilla mahdollisuuksien kirjo on vielä suurempi ja tuotteita vielä vähän. Näiden markkinoiden asiakkaat odottavat saavansa riittävästi tilaa sekä omaan henkilökohtaiseen aikaan että yhteiseen tekemiseen ja kokemiseen. Ihmisen mielikuvitusta ruokkivilla tarinoilla on aina ollut oma osansa inhimillisessä päätöksenteossa. Tulevaisuuden tutkijoiden mukaan tarinoiden rooli tulee jatkossa entisestään korostumaan ja he puhuvatkin alkamassa olevasta kehitysvaiheesta tarinayhteiskuntana. Tässä yhteiskunnassa tuotteeseen ja palveluun liittyvä tarina on hintaa tärkeämpi tekijä hankintapäätöksiä tehtäessä. Tarinoilta edellytetään aitoutta ja laatua, mikä tahansa juttu ei enää täytä vaatimuksia. Ihmisten kiinnostus elinympäristöönsä ja sen tulevaisuuteen on viime aikoina kasvanut. Samalla halu omakohtaisiin perinnekulttuuri- ja luontokokemuksiin on lisääntynyt. Elämys- ja kulttuurimatkailulla on valtava mahdollisuus hyödyntää meneillään olevaa muutosta asiakkaiden arvostuksissa.

20 Sivu 20(36) 3. Pyhä-Luosto swot-analyysi 1. Vahvuudet - 2 omaleimaista, toisiaan täydentävää tunturikeskusta - Pyhä-Luosto kansallispuisto Euroopan ainoa matkailijoille avoin ametistikaivos - Luoston kansainvälinen osaaminen ja kontaktit - Pyhän hiihto- ja tapahtumaimago kotimaassa - Uuden teknologian hyödyntäminen matkailupalveluissa - Nykyaikaiset kokoustilat - Yhteinen tahtotila ja sitoutuminen yhteistyöhön alueella 2. Heikkoudet - Palvelutarjonnan suppeus ja monipuolisuuden puute - Kannattavan toiminnan kannalta kriittinen massa puuttuu lähes kaikesta - Yrittäjien heikko tuloksentekokyky ja pääomien puute - kesän tuotteet, markkinointi ja myynti - liikenneyhteydet ja saavutettavuus verrattuna tärkeimpiin kotimaisiin kilpailijoihin - kuntien resurssien vähäisyys 3. Mahdollisuudet - Lappi ja Pyhä-Luosto strategiat ja brandit - kv-tason aluesuunnitelma ja siihen pohjautuva kaavoitus selkeä maanomistustilanne hyvät edellytykset investoinneille ja nopealle kehitykselle - aluesuunnitelman mahdollistama ylivoimainen laatu ja toimivuus - uusien investoijien kiinnostuminen alueesta - kasvu kansainvälistymisen, ympärivuotisuuden ja ylivoimaisen laadun avulla - synergiaedut alueen yhteistyön myötä - yhteistyö Rovaniemen kanssa - tuotekehitys ja tuotteiden ostamisen helpottaminen - hiihto-, kesä-, tapahtuma- ja hyvinvointituotteiden kehityspotentiaali 4. Uhkatekijät - investointeihin perustuvan vetovoimakilpailun häviäminen suuremmille keskuksille - yksittäisten markkinoiden varassa oleminen - asiakaspiirin vanhentuminen, kova kilpailu uusista nuorekkaista asiakasryhmistä - Pyhä-Luosto organisoitumisen ja yhteistyön epäonnistuminen - Yrittäjien ja kuntien resurssien vähäisyys myös jatkossa

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KEMIJÄRVI, PELKOSENNIEMI, SODANKYLÄ PYHÄ-LUOSTO YLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy 16.12.2008 1 Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Yleiskaavan tarkoitus! 1.2 Suunnittelualue!

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN SELOSTUS 30.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖTIEDOT... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Kaavatilanne ja maanomistus... 4 1.3 Rakennettu

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia

Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia 1 Pyhätunturin asemakaava Osa-alue B Toiminnalliset lähtökohdat ja matkailullinen strategia Johdanto Asemakaavalla luodaan edellytykset toteuttaa yleiskaavan periaatteiden mukaisesti mittava matkailukeskuskokonaisuus

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot