Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet"

Transkriptio

1 Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet C: 2/2008

2

3 Julkaisija Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL-Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Ville Lehmuskoski (HKL), Markku Granholm (HKL), Matti Hirvonen (HKL), Antti Salaterä (Liv), Jari Laaksonen (Ksv), Pekka Holopainen (Kv), Marko Jylhänlehto (HKR), Riikka von Martens (Arkkitehtitoimisto A-konsultit) Julkaisun nimi Tiivistelmä Jokeri 2 bussilinjan edellyttämän Keskuspuiston alittavan tunnelin hankesuunnitelma on ra-portoitu HKL:n julkaisussa C: 1/2008. Tässä julkaisussa on esitetty edellä mainitun hankesuunnitelman liitemateriaali. Avainsanat HKL, poikittaisliikenne, Jokeri 2, tunneli Muut tiedot HKL:n sarjanumero C: 2/2008 ISSN-numero ISBN-numero Painopaikka ja -vuosi Helsinki 2008 Kieli suomi Sivuja 38 Liitteitä 3

4 Publisher Helsinki City Transport Planning Unit DESCRIPTION Date of publication 17 April 2008 Author(s) Ville Lehmuskoski (HKL), Markku Granholm (HKL), Matti Hirvonen (HKL), Antti Salaterä (Sports Department), Jari Laaksonen (City Planning Department), Pekka Holopainen (Real Estate Department), Marko Jylhänlehto (Public Works Department), Riikka von Martens (A-konsultit) Name of publication Jokeri 2, Central Park tunnel, project plan appendices Abstract See HKL publication no. C: 1/2008 for a report on the project plan for a tunnel going under the Central Park that is required for the Jokeri 2 bus route. This publication contains the appendices to the abovementioned project plan. Key words HKL, cross traffic, Jokeri 2, tunnel Other information HKL serie number C: 2/2008 ISSN number ISBN number Printing place and year Helsinki 2008 Language Finnish Pages 38 Appendices 4

5 SISÄLTÖ: Liite 1. Pelastuslaitoksen lausunto s. 6-7 Liite 2. Muistio, Pöyry s Liite 3. Snowring Sports Oy:n raportti s Liite 4. Snow Secure Oy:n raportti s Liite 5. Kustannusliite s

6 6

7 7

8 Muistio Pöyry Building Services Oy PL 2, (Tekniikantie 4 D) Espoo Kotipaikka Espoo Y-tunnus Puh Faksi Päiväys Viite TL06 Sivu 1 (3) Matti Venelampi JOKERI 2, KESKUSPUISTON TUNNELI 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä on tarkastelun kohteena Jokeri 2 linjan tunneli keskuspuiston kohdalla välillä Kuninkaantammi Paloheinä. Tarkasteltava ratkaisuvaihtoehto on yksiputkinen tunneli, jossa liikenne on rajattu Jokeri 2 linjan tarpeisiin. Raportin lähtötietoina on ollut raportti C:1 /2003, Jokeri II, Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi (ISSN ) Sekä tunnelin kartta ja pituusleikkaukset ( ). 2 KUIVATUS JA JÄTEVESI Kuivatusjärjestelmä Avo-osuuksien kuivatusjärjestelmillä minimoidaan tunneliin virtaavien vesien määrä sijoittamalla ojat ja sadevesiviemäriverkosto siten, että avo-osuuksien kuivatus viettoviemäreillä onnistuu tunnelien suuaukoilla mahdollisimman lähelle tunnelin suuaukkoja. Suuaukkoja ympäröivät alueet muotoillaan siten, että veden virtaus tunneliin estyy myös mahdollisessa tulvatilanteessa. Kuivatusvesijärjestelmän putkisto johtaa tunnelin suuaukolta tunneliin päin valuvat sadevedet ja tunnelin salaojajärjestelmästä valuvat vuotovedet tunnelin alimmassa pisteessä sijaitsevaan pumppaamon, josta vedet pumpataan takaisin suuaukon kautta väylän avo-osuuden kuivatusjärjestelmään. Sadevesien keräysaltaalle ja pumppaamolle tarvitaan tilat tunnelin alimmassa pisteessä. Jätevesijärjestelmä Jätevesijärjestelmän putkisto johtaa tunnelin pesuvedet ja muut tunneliin ajoradan pinnalle kerääntyvät nesteet (öljy, bensiini, jne.) tunnelin jätevesien ja pesuvesien varastoaltaaseen. Onnettomuuden yhteydessä vuotavien nesteiden tai vaarallisten aineiden valuessa tunneliin nämä kerätään em. varastoaltaaseen. Varastoallas tyhjennetään tunnelin pesun tai mahdollisen onnettomuuden jälkeen imuautolla. Varastoallas mitoitetaan palo- tai muun onnettomuustilanteen hoitamisen edellyttämän nestemäärän mukaan (n. 150 m 3 / allas) ja lisäksi erillisellä selkeytysaltaalla. 2-putkisessa tunnelivaihtoehdossa toteutetaan molemmille tunneleille erilliset varastoaltaat. 8

9 TL ILMANVAIHTO JA SAVUNPOISTO Tunneleissa soveltuu käytettäväksi impulssipuhaltimilla aikaansaatava pitkittäisilmanvaihto, joka palvelee myös tehokkaasti savunpoistoa onnettomuustilanteissa. 2-putkisessa tunnelivaihtoehdossa yhdystunnelit varustetaan puhaltimilla, joiden avulla ne voidaan pitää ylipaineisina ja savuvapaina, kun ne toimivat uloskäytävinä onnettomuustilanteissa. 1-putkisessa tunnelivaihtoehdossa erillinen osastoitu poistumistunneli ylipaineistetaan onnettomuustilanteissa. Tunneliin sijoitettavien teknistentilojen ilma otetaan tunneli-ilmasta noudattaen paloosastointivaatimuksia. Ilmanvaihdon poistopiippuja ei tarvita tunneliosuudella. Jos suuaukkojen välittömään läheisyyteen toteutetaan asunto tms. rakentamista, joille on paikallisesti kohonneista liikennepäästöpitoisuuksista merkittävää haittaa, voidaan suuaukkojen kohdille toteuttaa erilliset piippurakenteet ohjaamaan pitoisuudet pois oleskeluvyöhykkeeltä. 4 PALOTURVALLISUUS Tunnelit varustetaan käsisammuttimilla, turva- ja hälytysjärjestelmillä, jotka sijoitetaan yhdystunneleiden tai muiden poistumisreittien yhteyteen, tunneleiden suuaukkojen läheisyyteen ja teknisiin tiloihin, sekä osoitteellisella hälytysjärjestelmällä. Tunneliin asennetaan kiinteä palovesijohto. Paloveden syöttöasemat sijoitetaan tunnelien suuaukoille ja palopostit sijoitetaan hyökkäysreittien yhteyteen enintään 250 m:n välein. 1-putkisessa tunnelivaihtoehdossa on syytä varautua automaattiseen sammutusjärjestelmään. Sammutusveden riittävyys on turvattava riittävällä kunnallisella vesjohtoverkostolla, erillisillä sammutusvesialtailla tai muulla pelastuslaitkosen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 5 SÄHKÖ JA TIETOLIIKENNEVERKKO Tunneli kuuluu Helsingin Energian jakelualueeseen ja se liitetään ao. verkkoyhtiön 20 kv:n verkkoon. Energian toimittaja tuo 20 kv liittymän tunnelin liitäntäpaikkaan, josta eteenpäin sähköistys kuuluu tunneleiden hankintoihin. Tunnelin liitäntä teho on noin 1,5 MVA. Tunnelin jakelu toteutetaan kahden muuntajan kautta. Sähkön syöttöä varmistamassa on varavoimakone, joka sijoitetaan tunnelin suuaukolle tai mahdollisen huoltorakennuksen yhteyteen. Jakelu varavoimakoneelta tunneliin toteutetaan 20 kv verkon kautta. Jos tunneli toteutetaan 2-putkisena tunnelivaihtoehtona, asennetaan näitä yhdistäviin yhdystunneleihin ryhmä- ja ohjauskeskuksia valaistuksen, LVI-laitteiden ja turvalaitteiden sekä muiden liitäntäpisteiden jakelua varten. 20 kv:n kojeisto sähkönmittauslaitteineen voidaan sijoittaa maanpäällisiin tiloihin tunneleiden 9

10 TL06 3 ulkopuolelle, mutta muuntajat ja pääkeskukset on sijoitettava tunnelitiloihin siten, että 400 V jakelukaapeleiden pituus minimoidaan erityisesti varavoimaverkon osalta. Varavoiman lisäksi tunneleissa käytetään UPS-järjestelmiä turvaamaan katkoton sähkön syöttö turvallisuuteen vaikuttaville järjestelmille. Näitä järjestelmiä ovat mm: turva- ja hälytysjärjestelmät tiedonsiirtolaitteet merkki-, vara- ja turvavalaistus ohjausjärjestelmät. 10

11 Selvitys hiihtotunnelista Keskuspuiston Jokeri 2 bussilinjan liikennetunnelin yhteyteen Karkea markkina-analyysi Suomessa on vuonna 2006 tehdyn liikuntatutkimuksen (liitetaulukot 1 ja 2) mukaan ihmistä, jotka ovat ilmoittaneet harrastuksekseen hiihdon. Suomen Liikunnan ja Urheilun wwwsivuilta (www.slu.fi/liikuntatutkimus) löytyy tutkimus kokonaisuudessaan. Tutkimuksen mukaan hiihdon harrastajista lähes asuu pääkaupunkiseudulla. Hiihtoputkia on Suomessa tällä hetkellä viisi ja ulkomailla on yksi Ruotsissa. Helsinkiä lähin hiihtoputki sijaitsee Paimiossa. Muut Suomen hiihtoputket ovat Jämijärvellä, Uudessakaupungissa ja Vuokatissa. Ne ovat Paimion tapaan pääosin maanpäällisiä rakennelmia. Suomen ainut kallion sisään louhittu hiihtotunneli on Leppävirralla. Hiihtoputket eivät luovuta täsmällisiä käyttäjämäärätietoja. Paimiosta saadun tiedon mukaan siellä vuotuinen käyttäjämäärä on ollut noin henkeä ja osa käyttäjistä on tullut pääkaupunkiseudulta. Kaikkien hiihtoputkien keskimääräinen vuotuinen käyttäjämäärä on kuitenkin todennäköisesti pienempi kuin Paimiossa. Hiihtoputkien kertamaksut vaihtelevat ollen yleisimmin haarukassa 8-12 euroa. Eläkeläisille, lapsille ja suurille ryhmille (urheiluseurat) hinnat ovat yleensä edullisempia. Uudessakaupungissa kokeiltiin 14 euron kertahintaa, mutta se vähensi kysyntää selvästi. Vaikka maailmassa ei ole tällä hetkellä kuin kuusi murtomaahiihtoputkea, on niiden määrä kasvamassa lähivuosina etenkin pohjoismaissa. Jokeri 2 bussilinjan liikennetunnelin yhteyteen mahdollisesti rakennettavan hiihtotunnelin käyttöön ja tarpeellisuuteen vaikuttavat eniten Espoon Leppävaaraan että Helsingin Kivikkoon tämän hetken tiedon mukaan vuonna 2009 valmistumassa olevat ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut yksityiset hiihtohankkeet. Espoon hanke on maan päälle rakennettava kiertävä 1000 metrin mittainen ja molempiin suuntiin hiihdettävissä oleva kahdeksan metriä leveä hiihtoputki, jossa korkeuseroa on noin 10 metriä. Helsingin hanke on pohjamitoiltaan 80*130 metrin kokoinen halli, jossa hiihto tapahtuisi kahdessa kerroksessa. Korkeuseroa hankkeen vetäjän ilmoituksen mukaan metrin ladulla on kahdeksan metriä. Espoon hankkeen vetäjät ovat alun perin ilmoittaneet vuotuiseksi kävijämääräarvioksi hiihtäjää. Helsingin hankkeen vetäjän arvio kävijämäärästä on Mikäli kävijämäärät jäävät arvioitua pienemmiksi on kyseisten hankkeiden kannattavuus kyseenalainen. Kertahinnoittelussa tuskin toimii maan muita hiihtoputkia selvästi korkeampi hinnoittelu. Kyseisten hankkeiden suosio selvinnee niiden toimittua noin vuoden. Mikäli Jokerihiihtotunnelin lopullinen rakentamispäätös voidaan jättää aikaan, jolloin pääkaupunkiseudun muiden hiihtohankkeiden suosio on selvillä, on kyseiselle päätökselle saatavissa tarkemmat perusteet. 11

12 Hiihtotunnelin suunnittelussa on tärkeää huomioida, että tunneliin on saatava mahdollisimman optimaaliset hiihto-olosuhteet. Uteliaiden kävijöiden saaminen vakiokävijöiksi riippuu saadusta hiihtokokemuksesta. Osassa Suomen hiihtoputkia ei optimaalisia olosuhteita ole osattu ainakaan vielä tehdä ja se vähentää niiden suosiota. Modernein teknologia on käytössä Uudenkaupungin hiihtoputkessa, josta on myös saatu parhaat käyttäjäkokemukset. Hiihdon harrastajia on paljon enemmän kuin jääkiekkoilijoita ja muita luistelijoita. Suomessa on yli 220 jäähallia, joista 26 on pääkaupunkiseudulla. Uinnin harrastajia on ja uimahalleja noin 250. Silti on epävarmaa kuinka moni ilmaiseen hiihtämiseen tottunut hiihtäjä on valmis hiihtämään tunneliolosuhteissa ja maksamaan siitä vähintään kaksi kertaa enemmän kuin uimahallikäynnistä. Hiihdon hyvyys terveysliikuntamuotona on kiistaton. Hiihtoa pidetään yhtenä parhaista terveys- ja hyvinvointiliikuntamuodoista. Se ei kipeytä paikkoja ja kehittää monipuolisesti lihaksistoa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Hiihtoputket voivat olla yksi ratkaisu huolta herättävään kansalaisten heikentyneeseen kuntoon ja liikalihavuuteen. Allergikoille hiihtoputket ovat lähes ainoa kuntoilupaikka siitepölyaikaan, joskin kokemuksia kallion sisään rakennetun hiihtoputken terveysvaikutuksista ei ole kerätty eikä tutkittu. Pääkaupunkiseudulla on ollut kaksi peräkkäistä huonoa hiihtotalvea. Arviot tulevista talvista vaihtelevat jopa ammattilaisten keskuudessa, mutta voittopuolinen ennuste on, että ilmastomuutos heikentää normaaleja hiihtomahdollisuuksia Suomen rannikkoseuduilla. Mikäli luonnolliset hiihtomahdollisuudet vähenevät, lisääntyy hiihtoputkien tarve aluksi. Pitkässä juoksussa huonojen hiihtotalvien vaikutus hiihtoharrastukseen ja samalla hiihtoputkien käyttöön on ennusteen mukaan negatiivinen. Huolimatta siitä, että esimerkiksi Uudenkaupungin hiihtoputkessa käytettävä teknologia on poikkeuksellisen ympäristöystävällistä, keino-olosuhteiden luominen herättää tietyissä piireissä vastustusta ja negatiivisia mielikuvia, joihin hiihtotunnelipäätöstä valmistelevat eittämättä törmäävät.. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi Uudenkaupungin kilometrin mittaisen hiihtoputken energiakulutus on samaa tasoa kuin normaalin jää- tai uimahallin energiakulutus, joten mistään ylettömistä energiasyöpöistä ei hiihtoputkissa ole kysymys. Lyhyt kuvaus käytettävästä tekniikasta Hiihtotunnelissa on ympäristö-, käyttökustannus- ja hiihto-olosuhdesyistä järkevintä käyttää tarjolla olevista ratkaisuista optimaaliset hiihto-olosuhteet tarjoavaa moderneinta ja ympäristöystävällisintä kylmäteknologiaa. Tällaisessa teknologiassa riittävä kylmyys toteutetaan luonnollisilla kylmäaineilla, joita ovat ammoniakki ja hiilidioksidi. Perinteisillä liuospohjaisilla (esim. glykooli) kylmäjärjestelmillä tasaisten hiihto-olosuhteiden saaminen mäkiseen maastoon on vaikeaa. Jotta koko tunneli pysyisi pakkasen puolella, on viilennystehoa pidettävä niin korkealla, että osassa tunnelia on pakkasta jopa kuudesta seitsemään astetta, kun samaan aikaan lämpimimmissä paikoissa ollaan vain hiukan pakkasen puolella. Moderneimmassa kylmäteknologiassa viilennys perustuu nestemäisen hiilidioksidin kaasuuntumiseen suljetussa tasapaineisessa järjestelmässä. Järjestelemässä olevaa painetta säätämällä voidaan kaasuuntumislämpötilaa asettaa halutuksi. Edullisinta ja käyttäjäystävällisintä on 1-2 asteen pakkanen. Kyseinen teknologia mahdollistaa energiataloudellisesti edullisimman (kts. kaavio 3) ja ympäristöystävällisimmän jäähdytysratkaisun ja tasaiset hiihto-olosuhteet koko 12

13 hiihtoalueella. Myös rakentamiskustannukset ovat kilpailukykyiset. Lisäksi poistuu riski liuospohjaisten aineiden joutumisesta maaperään. Kuten kaaviosta 3 näkyy, on kallion sisään louhittu hiihtotunneli energiataloudellisesti huonompi ratkaisu kuin maanpäällinen kylmäeristetty putki. Peruskallio on iso patteri, jonka lämpötila on normaalisti aina monta astetta plussalla ja tarvitaan paljon ja jatkuvasti energiaa, jotta iso patterin voima voitetaan. Kallio voidaan myös eristää, mutta tällöin hiihtotunnelin rakentamiskustannukset lisääntyivät lähes samalla summalla kuin louhintaan kuluu. Siksi tässä selvityksessä on lähdetty siitä, ettei tunnelin pintaa erikseen eristetä. Eristämättömyys huomioidaan maanpäällisen hiihtoputken kustannuksia suurempina käyttö- ja energiakustannuksina. Kaavio 3. Energiakulutus pinta-alaa kohti erilaisissa jäähän tai lumeen perustuvissa liikuntakohteissa Putken ilmanvaihtoa ohjataan käyttökuormituksen mukaisesti mittaamalla ilman hiilidioksidipitoisuutta. Kyseiseen järjestelmään sisältyy myös mahdollisuus hiihtotunnelin sisällä toteutettavaan ja vuodenajasta riippumattomaan lumetukseen. Esitetty moderni suomalaiseen Vahterus Oy:n teknologiaan perustuva kylmätekniikka on käytössä mm. Uudenkaupungin hiihtoputkessa sekä Torinon talviolympialaisten taitoluisteluhallissa sekä Hollannissa sijaitsevassa SnowWorld:n sisälaskettelukeskuksessa. Samanlainen teknologia tulee käyttöön myös Espoon hiihtoputkeen. Investointikustannukset Kun kalliorakentamista, hissejä, portaita eikä maanpäällisiä eikä muita yleisötiloja huomioida, hiihtotunnelin investointikustannukset ovat tämän hetkisen hintatason mukaan hieman yli 1,5 miljoonaa euroa (alv 0%). Erittely kustannuksista on selvityksen liitteenä. 13

14 Selvitys perustuu Uudessakaupungissa toteutuneisiin ja Espooseen suunniteltuihin vastaaviin kustannuksiin. Arvio käyttötaloudesta Hiihtotunnelin käyttötalouden osalta keskeisimmät muuttujat ovat kävijämäärä ja kertahiihtolipun hinta. Muilta osin kustannukset ja tulot ovat melko tarkkaan arvioitavissa. Perusteellinen arvio hiihtotunnelin käyttötaloudesta on selvityksen liitteenä (huom. ensimmäisestä käyttövuodesta on huomioitu aika syyskuusta joulukuuhun eli neljä kuukautta, syksy on optimaalisin käytön aloitusaika). Se on suhteutettu pääkaupunkiseudun väkimäärään (huomioitu kaksi muuta pääkaupunkiseudulla toimivaa hiihtoputkea/hallia) ja perustuu Uudessakaupungissa toteutuneisiin lukuihin ja käyttäjäryhmiin. Tässä selvityksessä Helsingin hiihtotunnelin vuotuiseksi käyttäjämääräksi arvioidaan noin hiihtäjää, joista Uudenkaupungin toteuman mukaan noin 28 prosenttia on lapsia, eläkeläisiä tai muita kerta- tai ryhmäalennuslipuilla hiihtäviä. Jotta hiihtotunnelin käyttökustannukset saadaan katettua, tulee käyttökerran normaalihinnan olla vähintään 12 ja alennuslipun hinnan kahdeksan euroa. Käyttötalouslaskelmassa lähdetään siitä, että putki on auki 15 tuntia päivässä ( ). Huoltotöiden palkkakustannukset ovat nykyhintatasolla noin euroa ja vastaanotto-, valvonta- ja hallintotöiden euroa eli palkkakustannukset olisivat yhteensä noin euroa vuodessa. Tunnelin toimintakulut (energia ja muut käyttökulut ilman henkilöstökuluja) ovat noin euroa vuodessa. Tunnelin markkinointiin on arvioitu noin euroa ja muihin kuluihin (ulkopuoliset palvelut, vakuutukset, puhelin ja toimistotarvikekulut yms) noin euroa. Yhteensä vuotuiset käyttökustannukset ovat vuoden 2007/2008 kustannustason ja tehdyn arvion mukaan noin euroa. Tuloja tulee edellä kuvatuilla maksuilla ja määrillä hiihtäjiltä noin euroa ja mainostuloista nettona noin euroa vuodessa eli yhteensä euroa. Arvonlisäverovähennysten jälkeen on mahdollista, että hiihtotunnelin vuotuinen käyttötalous jää positiiviseksi 12 euron kertalipun hinnalla ja noin hiihtäjän vuotuisella käyntimäärällä. Laskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu investointien taksinmaksua, jotka pudottaisivat kassavirran suurelle miinukselle. Toisaalta tuloissa ei ole huomioitu mahdollista kahvio- ja suksivuokraustoimintaa, joiden vuotuinen tuotto ei kuitenkaan ole nettona merkittävä. Karkea arvio pukeutumis- ja muiden yleisötilojen tilatarpeesta Pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun hiihtäjillä on tapana tulla hiihtopaikalle siten, että hiihtovarusteet ovat valmiiksi päällä ja suihkussa käydään kotona tai muussa kuin hiihtokohteessa. Hiihtotunneliin tullaan kuitenkin usein matkojen takaa ja pukeutumis- ja sosiaalitiloja tarvitaan. Lisäksi lämpimänä aikana ulkovarustus on huomattavasti kevyempi kuin putkessa tarvittava talviolosuhdevarustus. Toisaalta tunnelin hiihtokäyttö on muista putkista saadun kokemuksen mukaan vähäisintä kesäaikaan. Vastaanottorakennukseen on hyvä saada vähintään seuraavat tilat: Tuulikaappi 10 m2, vastaanottotila 10 m2 (lisäksi mahdollinen kahvio 40 m2 + siihen liittyvä varastotila vähintään 5 m2), varastotilaa 10 m2, kaksi pukuhuonetta m2, vähintään kaksi erillistä WC tilaa 3+3 m2, kaksi pesuhuonetta 4+4 m2 sekä mahdollisesti kaksi löylyhuonetta 5+5 m2. Suksihuoltotilaa tarvitaan vähintään 15 m2. Mikäli halutaan lisäksi suksimyynti/vuokraustilaa, tulee sille varata 14

15 vähintään 20 m2. Toimisto ja henkilökunnan taukotilaa on varattava vähintään m2. Minimitarve pukeutumis- ja yleisötiloja varten on käytävätiloineen noin 150 m2 ja mikäli vastaanottorakennukseen halutaan myös kahvio ja suksimyynti/vuokraustilaa, nousee tilan tarve minimissään noin 220 neliöön. Maan päälle tulevia rakenteita suunniteltaessa on huomioitava, että tunnelin kylmätekniikkatila (kylmäkontti) tulee sijoittaa helposti liikennöitävään ja aidattuun paikkaan ja sille tulee varata noin 20 neliötä tilaa. Alustaviin tunnelisuunnitelmiin tutustuttuamme muistutamme vielä, että tunnelia louhittaessa on huomioitava latukoneen paikka. Helsingissä Snowring Sports Oy Mauri Kontu Apiboss Oy Antti Pihlakoski 15

16 JOKERI 2 KESKUSPUISTON TUNNELI SELVITYS HIIHTOTUNNELISTA Mikko Martikainen Snow Secure Oy 16

17 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TAUSTA LUMI SISÄTILASSA JA MUUT ERITYISET RATKAISUT Maailmalla olevat lasketteluhallit ja hiihtoputket Jäädytetyt ladut Lumen varastointi kesän yli Lumen laatu lämpöasteilla Lämpöasteilla toimivat lumettimet LUMI SISÄTILASSA - TEKNISET LAITTEET Lumen alapuolen jäädyttäminen Lumen yläpuolisen ilman jäähdyttäminen ja kuivaaminen Snowring ratkaisu Muita energiatehokkaita ratkaisuja LEPPÄVIRRAN KALLIOON LOUHITTU HIIHTOAREENA Yleistä Tekniset ongelmat/haasteet Käyttötalous JOKERI 2 HIIHTOTUNNELI Tarve Kylmämitoitus ja sähkön kulutus Lämpökuormat JOKERI 2 HIIHTOTUNNELIN INVESTOINTIKUSTANNUKSET Investoinnin kokoluokka Yleisötilat, pukuhuoneet, henkilökunnan tilat, tekniset tilat, varastot HANKKEEN KANNATTAVUUS Menot Tulot Kannattavuus AIHEESEEN LIITTYVIÄ WEB OSOITTEITA YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

18 4 1. TAUSTA Jokeri 2 liikennetunnelin rinnalle ollaan suunnittelemassa kilometrin mittaista hätäpoistumistunnelia. Siihen mahtuu kaksi neljän metrin levyistä hiihtorataa rinnakkain, jos tunneli louhitaan pelkkää hätäpoistumistarvetta leveämmäksi. Hiihtoradan yhteispituus on 2 km. Tässä raportissa selvitetään hiihtoputken hintaa sekä arvioidaan käyttökuluja ja tuloja. Raportti jakaantuu kahteen osaan. Ensin kerrotaan lasketteluhalleista, hiihtoputkista ja jäädytetyistä laduista sekä niihin liittyvästä kylmätekniikasta. Osion tarkoituksena on luoda yleiskuva toimialasta. Tämän jälkeen analysoidaan Leppävirran hiihtoareenaa. Se on kallion sisällä ja on siksi hyvä vertailukohde Jokeri 2 tunnelille. Raportin toisessa osassa (sivut 9 14) keskitytään Jokeri 2 hankkeeseen. Lopussa on yhteenveto ja suositukset (sivut 15 16) 2. LUMI SISÄTILASSA JA MUUT ERITYISET RATKAISUT 2.1. Maailmalla olevat lasketteluhallit ja hiihtoputket Tällä hetkellä maailmassa on noin kaksikymmentä lasketteluhallia. Hiihtoputkia on Suomessa (5kpl), Ruotsissa (1kpl) ja Saksassa (1kpl). Suomessa on myös kolme kylmäputkistoin varustettua latua. Lumiliikunnan ja lumielämysten tuominen sisätiloihin on kasvava trendi. Maailmalla on vireillä kymmeniä lumi sisätilassa ratkaisuja. Kaikille lasketteluhalleille ja hiihtoputkille on yhteistä se että ne ovat melko kalliita investointeja. Lasketteluhallien investoinnit vaihtelevat miljoonan euron välillä. Hiihtoputkien investoinnit vaihtelevat 3-15 miljoonan euron välillä. Summa riippuu paljon rakenteen koosta sekä mukaan laskettavien oheistoimintojen määrästä ja laadusta (vuokraamot, myymälät, ravintolat jne.) Hiihtoputken ja lasketteluhallin ympärivuotinen käyttö kuluttaa energiaa tyypillisesti vuodessa 1-4 miljoonaa kwh. On kuitenkin huomioitava, että energian kulutuksessa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti päästä huomattavankin kohtuulliseen tasoon. Tärkeää olisikin jatkossa hyödyntää luonnon omia energioita mahdollisimman hyvin. Suomessa kallioon louhittava hiihtotunneli antaa edellä mainittuun erinomaiset mahdollisuudet. Suomen hiihtoputkissa vierailee noin hiihtäjää vuodessa. Parhaiden lasketteluhallien kävijämäärät ovat satoja tuhansia vuodessa. 18

19 5 Lumi sisätilassa ratkaisut ovat teknologisessa mielessä elinkaarensa alussa. Osaaminen ei ole vielä niin hioutunutta kuin se on jäähallien rakentamisessa. Toimialalta puuttuu kirjallisuus, jolla ohjeistettaisiin suunnittelua. Maailman ensimmäinen lasketteluhalli valmistui Australian Adelaideen Varsinainen rakentamisen buumi käynnistyi 2000 luvun alussa, samaan ajankohtaan ajoittuu myös kolmen hiihtoputken rakentaminen Suomeen. Laskettelu ja hiihto sisällä kuulostaa eksoottiselta ja houkuttelevalta ajatukselta. Idean toteuttaminen liiketaloudellisesti järkevästi on eri asia. Keski- ja Pohjois Euroopan tyyppisessä ilmastossa ihmiset haluavat lasketella ja hiihtää sisällä talvikuukausina ja silloinkin yleensä ulkona, jos se on mahdollista. Lasketteluhalukkuus hallissa on kesällä vähäistä. Ikuisen kesän maissa lasketteluhallien käyttö on tasaisempaa ympäri vuoden. Suomessa hiihtoputkien maksimikäyttö ajoittuu loka-joulukuulle. Käyttö vähenee huomattavasti kun ulos pääsee hiihtämään. On tietysti selvää, että talven olosuhteissa ei Etelä-Suomessa ole ollut juuri muuta tyydyttävää vaihtoehtoehtoa kuin hiihtää sisällä. Kesällä suomalainen mieluummin mökkeilee tai golfaa hiihdon sijaan. Lasketteluhalleissa ja hiihtoputkissa on ollut enemmän tai vähemmän teknisiä ja toiminnallisia ongelmia. Tämä johtuu toimialan nuoruudesta kokemuksen puutteesta. Monilla hiihtoputkilla ja lasketteluhalleilla on ollut taloudellisia vaikeuksia. Tämä ei ole ihme kun summataan yhteen vähäinen kassavirta kesäaikaan, tekniset ongelmat, sekä korkea energian kulutus. Tämän hetken maailman suurimmassa lasketteluhallissa on ollut heikon kannattavuuden vuoksi omistajan vaihdoksia. Halli sijaitsee Saksan Botropissa. Siitä 40km päässä Neussin kaupungissa sijaitsevassa lasketteluhallissa vieraillee lähes miljoona asiakasta vuodessa, se on hyvin kannattava Jäädytetyt ladut Suomessa jäädytettyjä latuja on kolme (Kontiolahti, Kuortane, Kannonkoski). Lumen alla olevat kylmäputkistot eivät riitä jäähdyttämään tehokkaasti lumen pintaa, lumi on hyvä eriste. Saavutettava hyöty suhteessa investointi- ja käyttökuluihin on huono. Jäädytetty latu vaatii toimiakseen paljon lunta. Se on tehtävä varastoon edellisenä talvena, tai on käytettävä lumettimia, jotka toimivat lämpöasteissa. Isot lämpöastelumettimet ovat kalliita investointi- ja käyttökuluiltaan, myös lumen keruu esimerkiksi jäähallien yhteydestä on kallis ratkaisu. Käytännössä kustannustehokkain tulos saadaan varastoimalla tykkilunta kesän yli. 19

20 6 Kuten kaikilla ulkona olevilla laduilla, myös jäädytetyllä ladulla lumi sulaa lämpöasteilla enimmäkseen ylhäältäpäin, vähemmän maasta käsin. Riittävän lumeen kohdistuvan lämpökuorman jälkeen jäljellä on vain jäälatu, jossa hiihto on mahdotonta Lumen varastointi kesän yli Varastolumen käytöllä päästään samaan kauden pidennykseen kuin jäädytetyllä ladulla, mutta selvästi edullisimmin kustannuksin. Lunta on oltava kohtuullisen paljon, jotta sulaneen lumen tilalle voidaan tarvittaessa ottaa lisää lunta varastosta. Sen lumi on tehty edellisen talven pakkasilla ja se on eristetty keväällä. Syksyllä lumi levitetään varastosta ladulle. Lumen varastointi kesän yli on kustannustehokas tapa kun latu halutaan avata ja ylläpitää yli +OC asteen lämpötilassa. Käytännössä kautta voidaan jatkaa muutamilla viikoilla, kun varastomenetelmää verrataan lumen tekemiseen pakkaslumitykein alkutalvesta, luonnon lumeen verrattuna etu on usein pidempi. Vasemmalla Kontiolahden latu syksyllä kun kesän yli varastoitu lumi on sulanut kylmäputkiston päällä. Oikealla hiihtoa kesän yli varastoidulla lumella Rukalla Lumen laatu lämpöasteilla Lämpöasteilla lumi helposti sohjoontuu. Lumi voidaan tiivistää mekaanisesti tai käyttämällä luonnossa hajoavan formiaatin ja veden sekoitusta. Isojen kiteiden sekaan tulisi myös saada uutta pienikiteistä lunta Lämpöasteilla toimivat lumettimet Lunta voidaan tehdä myös lämpöasteilla. Lämpöastelumettimille on tyypillistä kalliit investointi- ja käyttökustannukset. Lumitonnin tuottamisen energiakulu on kWh, cryotekniikkaa käyttäen selvästi enemmänkin. 20

21 7 Nestetypen (-196C) ja veden yhteen sumutus on vanhin, mutta myös kallein tapa tuottaa lunta lämpöasteissa. Sirujäälaitteessa vesi ruiskutetaan ison pakkasella olevan pyörivän sylinterin pintaan, jossa se jäätyy. Terä leikkaa jää irti pieniksi siruiksi, joka murskataan edelleen lumeksi. Vakuumiteknologiaan perustuvassa lumettimessa vesi voi olla yhtä aikaa kolmoispisteessä: vetenä, vesihöyrynä, ja jääkiteinä. Vakuumissa tuotettu nuoskalumen kaltainen jää otetaan talteen. 3. LUMI SISÄTILASSA - TEKNISET LAITTEET Perinteinen lasketteluhalli/hiihtoputkiratkaisu on laiteinvestoinniltaan per/m2 suurin piirtein vastaava kuin modernissa jäähallissa on. Kylmätilaa varten tarvitaan kylmäkoneita jäähdyttämään ilmaa sekä useimmissa tapauksissa myös kilometreittäin lumen alle asennettua putkistoa, joka on täytetty tuhansilla litroilla lämmönsiirtonestettä. Ilmastointi ja etenkin kosteuden poisto on myös suurehko menoerä. Luonnollisesti tarvitaan myös lunta. Sen tuottaminen on kalliimpaa kuin ulkona ladulle suoraan lumettaminen. Suomen ilmastotyypissä lumi kannattaa tykittää sydäntalven pakkasella suoraan hiihtoputken ladulle, jos ulkona on normaali lumetusinfrastruktuuri. Tällöin hiihtotunneliin tarvitsee vetää vain vesilinja (ja mahdollisesti paineilmalinja). Lumi voidaan siirtää myös läjitysalueelta hiihtoputkeen. Siirto nostaa lumikuution hintaa selvästi suoraan käyttökohteeseen lumettamiseen verrattuna Lumen alapuolen jäädyttäminen Perinteisesti lumen alla on käytetty putkistoa. Sen avulla lunta halutaan jäähdyttää alhaaltapäin. Idea on kopioitu jäähallista. Lumen pinnan jäähdyttäminen alhaaltapäin kylmäputkistolla ei ole energiatehokasta, koska kylmä ei pääse lumen pintaan. Lämmönsiirto tapahtuu kylmäkone-lauhdutin periaatteella. Neste kierrätetään pumpuilla Lumen yläpuolisen ilman jäähdyttäminen ja kuivaaminen Perinteisesti lumen yläpuolinen tila on haluttu pitää pakkasen puolella. Tilaan päästettävää ilmaa kuivataan ja jäähdytetään. Ilman suhteellinen kosteus pidetään yleensä 70 80% välillä. Lumen yläpuolisen tilaan jäähdyttämiseen käytetään kylmäkonetta ja lauhdutinta sekä ilman kuivaajaa. Kondenssin hallinta on keskeistä. Talvella tilaan muodostuu erilainen kondenssi kuin kesällä. 21

22 Snowring ratkaisu Vakka-Suomen hiihtoputki Uudessakaupungissa toimii Snowring menetelmän testaus ja kehityspaikkana. Kylmälaitteisto on rakennettu siten, että kylmäkoneiden ammoniakkia on vain konehuoneessa. Varsinainen jäähdytys tapahtuu pienissä hiihtoringissä olevissa putkissa, lumen alla ja ilmastointipatterissa. Kylmä hiilidioksidi kiehuu jäähdyttäessään lunta ja ilmaa Muita energiatehokkaita ratkaisuja Maailmalla on pyritty ratkaisuihin joissa lasketteluhalli saa olla lievästi lämpöasteilla. Lumen annetaan sulaa hallitusti ja uutta lunta tehdään tilalle lämpöastelumettimella, jota käytetään myös ilman jäähdyttämiseen. Lähes kaikissa ratkaisuissa pyritään myös hyödyntämään kylmäkoneesta syntyvä lämpöenergia, esimerkiksi ravintolan tai uima-altaan lämmitykseen. On odotettavissa että tulevaisuudessa käyttöön otettava teknologia kehittyy edelleen entistä kustannus- ja ympäristötehokkaammaksi. Kuvassa raportin kirjoittaja tekee lunta + 33C lämpötilassa. Vakuumilumettimella tehty lumi puhalletaan suuresta putkesta. Kuumalle asfalttikentälle tehtiin 10 metriä korkea lumikasa. Johannesburg, Etelä-Afrikka v

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Case palvelujen osto Revontulelta. Alustava malli Kunnanjohtaja

Case palvelujen osto Revontulelta. Alustava malli Kunnanjohtaja Case palvelujen osto Revontulelta Alustava malli Kunnanjohtaja 23.4.2013 Taustaa Revontuli käynnistämässä ensi kesänä investointia Lomakeskukseen rakennetaan keilahalli, parannetaan kokous/tanssitiloja

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Ville Pyykkönen Saija Rasi Eeva Lehtonen Sari Luostarinen LANNASTA ENEMMÄN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMIN Säätytalo 22.10.2014 1 Miksi lantabiokaasua? MUIDEN

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Kehärata, Viinikkalan rautatietunnelin ja läntisen suuaukon rakennusurakka.

Kehärata, Viinikkalan rautatietunnelin ja läntisen suuaukon rakennusurakka. Kehärata, Viinikkalan rautatietunnelin ja läntisen suuaukon rakennusurakka. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/22584647.aspx Ulkoinen hankinta ID 283153-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden toiminta 2013 Joensuun kaupungin strategiaa Rajaton tulevaisuus toteutetaan elämänkaaren mukaisilla palveluohjelmilla. Työikäisten palveluohjelmassa on yhtenä

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen

Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Energia-ja ekotehokas asuminen, oikeus hyvään asumiseen Markku Elg, Green Building Advisor Kestävän kehityksen mukainen Suunniteltu, rakennettu, kunnostettu Toimii tai käyttää ekologisesti resursseja tehokkaasti

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa?

Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Rakennusten olosuhteiden hallinta - Onko talotekniikan laadussa kaikki kunnossa? Lvi -päivät 05.-06.11. 2015 Olavi Suominen, asiantuntijapalvelut Vallox Oy päivitetty 7.10.2011 Ennen oli ennen.. Lukumäärä

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike.

HKL. Benchmarking-tutkimukset Kaupungin paras liike. Kaupungin paras liike. HKL Kaupungin paras liike Benchmarking-tutkimukset 2015 HKL:n oma kyselytutkimus eurooppalaisille raitiovaunuoperaattoreille Raitioliikenteen kustannus- ja tehokkuusvertailu HKL:n kyselyn perusteella Vertailussa

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:

EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot