Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet"

Transkriptio

1 Jokeri 2 Keskuspuiston tunneli, hankesuunnitelman liitteet C: 2/2008

2

3 Julkaisija Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL-Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Ville Lehmuskoski (HKL), Markku Granholm (HKL), Matti Hirvonen (HKL), Antti Salaterä (Liv), Jari Laaksonen (Ksv), Pekka Holopainen (Kv), Marko Jylhänlehto (HKR), Riikka von Martens (Arkkitehtitoimisto A-konsultit) Julkaisun nimi Tiivistelmä Jokeri 2 bussilinjan edellyttämän Keskuspuiston alittavan tunnelin hankesuunnitelma on ra-portoitu HKL:n julkaisussa C: 1/2008. Tässä julkaisussa on esitetty edellä mainitun hankesuunnitelman liitemateriaali. Avainsanat HKL, poikittaisliikenne, Jokeri 2, tunneli Muut tiedot HKL:n sarjanumero C: 2/2008 ISSN-numero ISBN-numero Painopaikka ja -vuosi Helsinki 2008 Kieli suomi Sivuja 38 Liitteitä 3

4 Publisher Helsinki City Transport Planning Unit DESCRIPTION Date of publication 17 April 2008 Author(s) Ville Lehmuskoski (HKL), Markku Granholm (HKL), Matti Hirvonen (HKL), Antti Salaterä (Sports Department), Jari Laaksonen (City Planning Department), Pekka Holopainen (Real Estate Department), Marko Jylhänlehto (Public Works Department), Riikka von Martens (A-konsultit) Name of publication Jokeri 2, Central Park tunnel, project plan appendices Abstract See HKL publication no. C: 1/2008 for a report on the project plan for a tunnel going under the Central Park that is required for the Jokeri 2 bus route. This publication contains the appendices to the abovementioned project plan. Key words HKL, cross traffic, Jokeri 2, tunnel Other information HKL serie number C: 2/2008 ISSN number ISBN number Printing place and year Helsinki 2008 Language Finnish Pages 38 Appendices 4

5 SISÄLTÖ: Liite 1. Pelastuslaitoksen lausunto s. 6-7 Liite 2. Muistio, Pöyry s Liite 3. Snowring Sports Oy:n raportti s Liite 4. Snow Secure Oy:n raportti s Liite 5. Kustannusliite s

6 6

7 7

8 Muistio Pöyry Building Services Oy PL 2, (Tekniikantie 4 D) Espoo Kotipaikka Espoo Y-tunnus Puh Faksi Päiväys Viite TL06 Sivu 1 (3) Matti Venelampi JOKERI 2, KESKUSPUISTON TUNNELI 1 YLEISTÄ Tässä selvityksessä on tarkastelun kohteena Jokeri 2 linjan tunneli keskuspuiston kohdalla välillä Kuninkaantammi Paloheinä. Tarkasteltava ratkaisuvaihtoehto on yksiputkinen tunneli, jossa liikenne on rajattu Jokeri 2 linjan tarpeisiin. Raportin lähtötietoina on ollut raportti C:1 /2003, Jokeri II, Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi (ISSN ) Sekä tunnelin kartta ja pituusleikkaukset ( ). 2 KUIVATUS JA JÄTEVESI Kuivatusjärjestelmä Avo-osuuksien kuivatusjärjestelmillä minimoidaan tunneliin virtaavien vesien määrä sijoittamalla ojat ja sadevesiviemäriverkosto siten, että avo-osuuksien kuivatus viettoviemäreillä onnistuu tunnelien suuaukoilla mahdollisimman lähelle tunnelin suuaukkoja. Suuaukkoja ympäröivät alueet muotoillaan siten, että veden virtaus tunneliin estyy myös mahdollisessa tulvatilanteessa. Kuivatusvesijärjestelmän putkisto johtaa tunnelin suuaukolta tunneliin päin valuvat sadevedet ja tunnelin salaojajärjestelmästä valuvat vuotovedet tunnelin alimmassa pisteessä sijaitsevaan pumppaamon, josta vedet pumpataan takaisin suuaukon kautta väylän avo-osuuden kuivatusjärjestelmään. Sadevesien keräysaltaalle ja pumppaamolle tarvitaan tilat tunnelin alimmassa pisteessä. Jätevesijärjestelmä Jätevesijärjestelmän putkisto johtaa tunnelin pesuvedet ja muut tunneliin ajoradan pinnalle kerääntyvät nesteet (öljy, bensiini, jne.) tunnelin jätevesien ja pesuvesien varastoaltaaseen. Onnettomuuden yhteydessä vuotavien nesteiden tai vaarallisten aineiden valuessa tunneliin nämä kerätään em. varastoaltaaseen. Varastoallas tyhjennetään tunnelin pesun tai mahdollisen onnettomuuden jälkeen imuautolla. Varastoallas mitoitetaan palo- tai muun onnettomuustilanteen hoitamisen edellyttämän nestemäärän mukaan (n. 150 m 3 / allas) ja lisäksi erillisellä selkeytysaltaalla. 2-putkisessa tunnelivaihtoehdossa toteutetaan molemmille tunneleille erilliset varastoaltaat. 8

9 TL ILMANVAIHTO JA SAVUNPOISTO Tunneleissa soveltuu käytettäväksi impulssipuhaltimilla aikaansaatava pitkittäisilmanvaihto, joka palvelee myös tehokkaasti savunpoistoa onnettomuustilanteissa. 2-putkisessa tunnelivaihtoehdossa yhdystunnelit varustetaan puhaltimilla, joiden avulla ne voidaan pitää ylipaineisina ja savuvapaina, kun ne toimivat uloskäytävinä onnettomuustilanteissa. 1-putkisessa tunnelivaihtoehdossa erillinen osastoitu poistumistunneli ylipaineistetaan onnettomuustilanteissa. Tunneliin sijoitettavien teknistentilojen ilma otetaan tunneli-ilmasta noudattaen paloosastointivaatimuksia. Ilmanvaihdon poistopiippuja ei tarvita tunneliosuudella. Jos suuaukkojen välittömään läheisyyteen toteutetaan asunto tms. rakentamista, joille on paikallisesti kohonneista liikennepäästöpitoisuuksista merkittävää haittaa, voidaan suuaukkojen kohdille toteuttaa erilliset piippurakenteet ohjaamaan pitoisuudet pois oleskeluvyöhykkeeltä. 4 PALOTURVALLISUUS Tunnelit varustetaan käsisammuttimilla, turva- ja hälytysjärjestelmillä, jotka sijoitetaan yhdystunneleiden tai muiden poistumisreittien yhteyteen, tunneleiden suuaukkojen läheisyyteen ja teknisiin tiloihin, sekä osoitteellisella hälytysjärjestelmällä. Tunneliin asennetaan kiinteä palovesijohto. Paloveden syöttöasemat sijoitetaan tunnelien suuaukoille ja palopostit sijoitetaan hyökkäysreittien yhteyteen enintään 250 m:n välein. 1-putkisessa tunnelivaihtoehdossa on syytä varautua automaattiseen sammutusjärjestelmään. Sammutusveden riittävyys on turvattava riittävällä kunnallisella vesjohtoverkostolla, erillisillä sammutusvesialtailla tai muulla pelastuslaitkosen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 5 SÄHKÖ JA TIETOLIIKENNEVERKKO Tunneli kuuluu Helsingin Energian jakelualueeseen ja se liitetään ao. verkkoyhtiön 20 kv:n verkkoon. Energian toimittaja tuo 20 kv liittymän tunnelin liitäntäpaikkaan, josta eteenpäin sähköistys kuuluu tunneleiden hankintoihin. Tunnelin liitäntä teho on noin 1,5 MVA. Tunnelin jakelu toteutetaan kahden muuntajan kautta. Sähkön syöttöä varmistamassa on varavoimakone, joka sijoitetaan tunnelin suuaukolle tai mahdollisen huoltorakennuksen yhteyteen. Jakelu varavoimakoneelta tunneliin toteutetaan 20 kv verkon kautta. Jos tunneli toteutetaan 2-putkisena tunnelivaihtoehtona, asennetaan näitä yhdistäviin yhdystunneleihin ryhmä- ja ohjauskeskuksia valaistuksen, LVI-laitteiden ja turvalaitteiden sekä muiden liitäntäpisteiden jakelua varten. 20 kv:n kojeisto sähkönmittauslaitteineen voidaan sijoittaa maanpäällisiin tiloihin tunneleiden 9

10 TL06 3 ulkopuolelle, mutta muuntajat ja pääkeskukset on sijoitettava tunnelitiloihin siten, että 400 V jakelukaapeleiden pituus minimoidaan erityisesti varavoimaverkon osalta. Varavoiman lisäksi tunneleissa käytetään UPS-järjestelmiä turvaamaan katkoton sähkön syöttö turvallisuuteen vaikuttaville järjestelmille. Näitä järjestelmiä ovat mm: turva- ja hälytysjärjestelmät tiedonsiirtolaitteet merkki-, vara- ja turvavalaistus ohjausjärjestelmät. 10

11 Selvitys hiihtotunnelista Keskuspuiston Jokeri 2 bussilinjan liikennetunnelin yhteyteen Karkea markkina-analyysi Suomessa on vuonna 2006 tehdyn liikuntatutkimuksen (liitetaulukot 1 ja 2) mukaan ihmistä, jotka ovat ilmoittaneet harrastuksekseen hiihdon. Suomen Liikunnan ja Urheilun wwwsivuilta (www.slu.fi/liikuntatutkimus) löytyy tutkimus kokonaisuudessaan. Tutkimuksen mukaan hiihdon harrastajista lähes asuu pääkaupunkiseudulla. Hiihtoputkia on Suomessa tällä hetkellä viisi ja ulkomailla on yksi Ruotsissa. Helsinkiä lähin hiihtoputki sijaitsee Paimiossa. Muut Suomen hiihtoputket ovat Jämijärvellä, Uudessakaupungissa ja Vuokatissa. Ne ovat Paimion tapaan pääosin maanpäällisiä rakennelmia. Suomen ainut kallion sisään louhittu hiihtotunneli on Leppävirralla. Hiihtoputket eivät luovuta täsmällisiä käyttäjämäärätietoja. Paimiosta saadun tiedon mukaan siellä vuotuinen käyttäjämäärä on ollut noin henkeä ja osa käyttäjistä on tullut pääkaupunkiseudulta. Kaikkien hiihtoputkien keskimääräinen vuotuinen käyttäjämäärä on kuitenkin todennäköisesti pienempi kuin Paimiossa. Hiihtoputkien kertamaksut vaihtelevat ollen yleisimmin haarukassa 8-12 euroa. Eläkeläisille, lapsille ja suurille ryhmille (urheiluseurat) hinnat ovat yleensä edullisempia. Uudessakaupungissa kokeiltiin 14 euron kertahintaa, mutta se vähensi kysyntää selvästi. Vaikka maailmassa ei ole tällä hetkellä kuin kuusi murtomaahiihtoputkea, on niiden määrä kasvamassa lähivuosina etenkin pohjoismaissa. Jokeri 2 bussilinjan liikennetunnelin yhteyteen mahdollisesti rakennettavan hiihtotunnelin käyttöön ja tarpeellisuuteen vaikuttavat eniten Espoon Leppävaaraan että Helsingin Kivikkoon tämän hetken tiedon mukaan vuonna 2009 valmistumassa olevat ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut yksityiset hiihtohankkeet. Espoon hanke on maan päälle rakennettava kiertävä 1000 metrin mittainen ja molempiin suuntiin hiihdettävissä oleva kahdeksan metriä leveä hiihtoputki, jossa korkeuseroa on noin 10 metriä. Helsingin hanke on pohjamitoiltaan 80*130 metrin kokoinen halli, jossa hiihto tapahtuisi kahdessa kerroksessa. Korkeuseroa hankkeen vetäjän ilmoituksen mukaan metrin ladulla on kahdeksan metriä. Espoon hankkeen vetäjät ovat alun perin ilmoittaneet vuotuiseksi kävijämääräarvioksi hiihtäjää. Helsingin hankkeen vetäjän arvio kävijämäärästä on Mikäli kävijämäärät jäävät arvioitua pienemmiksi on kyseisten hankkeiden kannattavuus kyseenalainen. Kertahinnoittelussa tuskin toimii maan muita hiihtoputkia selvästi korkeampi hinnoittelu. Kyseisten hankkeiden suosio selvinnee niiden toimittua noin vuoden. Mikäli Jokerihiihtotunnelin lopullinen rakentamispäätös voidaan jättää aikaan, jolloin pääkaupunkiseudun muiden hiihtohankkeiden suosio on selvillä, on kyseiselle päätökselle saatavissa tarkemmat perusteet. 11

12 Hiihtotunnelin suunnittelussa on tärkeää huomioida, että tunneliin on saatava mahdollisimman optimaaliset hiihto-olosuhteet. Uteliaiden kävijöiden saaminen vakiokävijöiksi riippuu saadusta hiihtokokemuksesta. Osassa Suomen hiihtoputkia ei optimaalisia olosuhteita ole osattu ainakaan vielä tehdä ja se vähentää niiden suosiota. Modernein teknologia on käytössä Uudenkaupungin hiihtoputkessa, josta on myös saatu parhaat käyttäjäkokemukset. Hiihdon harrastajia on paljon enemmän kuin jääkiekkoilijoita ja muita luistelijoita. Suomessa on yli 220 jäähallia, joista 26 on pääkaupunkiseudulla. Uinnin harrastajia on ja uimahalleja noin 250. Silti on epävarmaa kuinka moni ilmaiseen hiihtämiseen tottunut hiihtäjä on valmis hiihtämään tunneliolosuhteissa ja maksamaan siitä vähintään kaksi kertaa enemmän kuin uimahallikäynnistä. Hiihdon hyvyys terveysliikuntamuotona on kiistaton. Hiihtoa pidetään yhtenä parhaista terveys- ja hyvinvointiliikuntamuodoista. Se ei kipeytä paikkoja ja kehittää monipuolisesti lihaksistoa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Hiihtoputket voivat olla yksi ratkaisu huolta herättävään kansalaisten heikentyneeseen kuntoon ja liikalihavuuteen. Allergikoille hiihtoputket ovat lähes ainoa kuntoilupaikka siitepölyaikaan, joskin kokemuksia kallion sisään rakennetun hiihtoputken terveysvaikutuksista ei ole kerätty eikä tutkittu. Pääkaupunkiseudulla on ollut kaksi peräkkäistä huonoa hiihtotalvea. Arviot tulevista talvista vaihtelevat jopa ammattilaisten keskuudessa, mutta voittopuolinen ennuste on, että ilmastomuutos heikentää normaaleja hiihtomahdollisuuksia Suomen rannikkoseuduilla. Mikäli luonnolliset hiihtomahdollisuudet vähenevät, lisääntyy hiihtoputkien tarve aluksi. Pitkässä juoksussa huonojen hiihtotalvien vaikutus hiihtoharrastukseen ja samalla hiihtoputkien käyttöön on ennusteen mukaan negatiivinen. Huolimatta siitä, että esimerkiksi Uudenkaupungin hiihtoputkessa käytettävä teknologia on poikkeuksellisen ympäristöystävällistä, keino-olosuhteiden luominen herättää tietyissä piireissä vastustusta ja negatiivisia mielikuvia, joihin hiihtotunnelipäätöstä valmistelevat eittämättä törmäävät.. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi Uudenkaupungin kilometrin mittaisen hiihtoputken energiakulutus on samaa tasoa kuin normaalin jää- tai uimahallin energiakulutus, joten mistään ylettömistä energiasyöpöistä ei hiihtoputkissa ole kysymys. Lyhyt kuvaus käytettävästä tekniikasta Hiihtotunnelissa on ympäristö-, käyttökustannus- ja hiihto-olosuhdesyistä järkevintä käyttää tarjolla olevista ratkaisuista optimaaliset hiihto-olosuhteet tarjoavaa moderneinta ja ympäristöystävällisintä kylmäteknologiaa. Tällaisessa teknologiassa riittävä kylmyys toteutetaan luonnollisilla kylmäaineilla, joita ovat ammoniakki ja hiilidioksidi. Perinteisillä liuospohjaisilla (esim. glykooli) kylmäjärjestelmillä tasaisten hiihto-olosuhteiden saaminen mäkiseen maastoon on vaikeaa. Jotta koko tunneli pysyisi pakkasen puolella, on viilennystehoa pidettävä niin korkealla, että osassa tunnelia on pakkasta jopa kuudesta seitsemään astetta, kun samaan aikaan lämpimimmissä paikoissa ollaan vain hiukan pakkasen puolella. Moderneimmassa kylmäteknologiassa viilennys perustuu nestemäisen hiilidioksidin kaasuuntumiseen suljetussa tasapaineisessa järjestelmässä. Järjestelemässä olevaa painetta säätämällä voidaan kaasuuntumislämpötilaa asettaa halutuksi. Edullisinta ja käyttäjäystävällisintä on 1-2 asteen pakkanen. Kyseinen teknologia mahdollistaa energiataloudellisesti edullisimman (kts. kaavio 3) ja ympäristöystävällisimmän jäähdytysratkaisun ja tasaiset hiihto-olosuhteet koko 12

13 hiihtoalueella. Myös rakentamiskustannukset ovat kilpailukykyiset. Lisäksi poistuu riski liuospohjaisten aineiden joutumisesta maaperään. Kuten kaaviosta 3 näkyy, on kallion sisään louhittu hiihtotunneli energiataloudellisesti huonompi ratkaisu kuin maanpäällinen kylmäeristetty putki. Peruskallio on iso patteri, jonka lämpötila on normaalisti aina monta astetta plussalla ja tarvitaan paljon ja jatkuvasti energiaa, jotta iso patterin voima voitetaan. Kallio voidaan myös eristää, mutta tällöin hiihtotunnelin rakentamiskustannukset lisääntyivät lähes samalla summalla kuin louhintaan kuluu. Siksi tässä selvityksessä on lähdetty siitä, ettei tunnelin pintaa erikseen eristetä. Eristämättömyys huomioidaan maanpäällisen hiihtoputken kustannuksia suurempina käyttö- ja energiakustannuksina. Kaavio 3. Energiakulutus pinta-alaa kohti erilaisissa jäähän tai lumeen perustuvissa liikuntakohteissa Putken ilmanvaihtoa ohjataan käyttökuormituksen mukaisesti mittaamalla ilman hiilidioksidipitoisuutta. Kyseiseen järjestelmään sisältyy myös mahdollisuus hiihtotunnelin sisällä toteutettavaan ja vuodenajasta riippumattomaan lumetukseen. Esitetty moderni suomalaiseen Vahterus Oy:n teknologiaan perustuva kylmätekniikka on käytössä mm. Uudenkaupungin hiihtoputkessa sekä Torinon talviolympialaisten taitoluisteluhallissa sekä Hollannissa sijaitsevassa SnowWorld:n sisälaskettelukeskuksessa. Samanlainen teknologia tulee käyttöön myös Espoon hiihtoputkeen. Investointikustannukset Kun kalliorakentamista, hissejä, portaita eikä maanpäällisiä eikä muita yleisötiloja huomioida, hiihtotunnelin investointikustannukset ovat tämän hetkisen hintatason mukaan hieman yli 1,5 miljoonaa euroa (alv 0%). Erittely kustannuksista on selvityksen liitteenä. 13

14 Selvitys perustuu Uudessakaupungissa toteutuneisiin ja Espooseen suunniteltuihin vastaaviin kustannuksiin. Arvio käyttötaloudesta Hiihtotunnelin käyttötalouden osalta keskeisimmät muuttujat ovat kävijämäärä ja kertahiihtolipun hinta. Muilta osin kustannukset ja tulot ovat melko tarkkaan arvioitavissa. Perusteellinen arvio hiihtotunnelin käyttötaloudesta on selvityksen liitteenä (huom. ensimmäisestä käyttövuodesta on huomioitu aika syyskuusta joulukuuhun eli neljä kuukautta, syksy on optimaalisin käytön aloitusaika). Se on suhteutettu pääkaupunkiseudun väkimäärään (huomioitu kaksi muuta pääkaupunkiseudulla toimivaa hiihtoputkea/hallia) ja perustuu Uudessakaupungissa toteutuneisiin lukuihin ja käyttäjäryhmiin. Tässä selvityksessä Helsingin hiihtotunnelin vuotuiseksi käyttäjämääräksi arvioidaan noin hiihtäjää, joista Uudenkaupungin toteuman mukaan noin 28 prosenttia on lapsia, eläkeläisiä tai muita kerta- tai ryhmäalennuslipuilla hiihtäviä. Jotta hiihtotunnelin käyttökustannukset saadaan katettua, tulee käyttökerran normaalihinnan olla vähintään 12 ja alennuslipun hinnan kahdeksan euroa. Käyttötalouslaskelmassa lähdetään siitä, että putki on auki 15 tuntia päivässä ( ). Huoltotöiden palkkakustannukset ovat nykyhintatasolla noin euroa ja vastaanotto-, valvonta- ja hallintotöiden euroa eli palkkakustannukset olisivat yhteensä noin euroa vuodessa. Tunnelin toimintakulut (energia ja muut käyttökulut ilman henkilöstökuluja) ovat noin euroa vuodessa. Tunnelin markkinointiin on arvioitu noin euroa ja muihin kuluihin (ulkopuoliset palvelut, vakuutukset, puhelin ja toimistotarvikekulut yms) noin euroa. Yhteensä vuotuiset käyttökustannukset ovat vuoden 2007/2008 kustannustason ja tehdyn arvion mukaan noin euroa. Tuloja tulee edellä kuvatuilla maksuilla ja määrillä hiihtäjiltä noin euroa ja mainostuloista nettona noin euroa vuodessa eli yhteensä euroa. Arvonlisäverovähennysten jälkeen on mahdollista, että hiihtotunnelin vuotuinen käyttötalous jää positiiviseksi 12 euron kertalipun hinnalla ja noin hiihtäjän vuotuisella käyntimäärällä. Laskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu investointien taksinmaksua, jotka pudottaisivat kassavirran suurelle miinukselle. Toisaalta tuloissa ei ole huomioitu mahdollista kahvio- ja suksivuokraustoimintaa, joiden vuotuinen tuotto ei kuitenkaan ole nettona merkittävä. Karkea arvio pukeutumis- ja muiden yleisötilojen tilatarpeesta Pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun hiihtäjillä on tapana tulla hiihtopaikalle siten, että hiihtovarusteet ovat valmiiksi päällä ja suihkussa käydään kotona tai muussa kuin hiihtokohteessa. Hiihtotunneliin tullaan kuitenkin usein matkojen takaa ja pukeutumis- ja sosiaalitiloja tarvitaan. Lisäksi lämpimänä aikana ulkovarustus on huomattavasti kevyempi kuin putkessa tarvittava talviolosuhdevarustus. Toisaalta tunnelin hiihtokäyttö on muista putkista saadun kokemuksen mukaan vähäisintä kesäaikaan. Vastaanottorakennukseen on hyvä saada vähintään seuraavat tilat: Tuulikaappi 10 m2, vastaanottotila 10 m2 (lisäksi mahdollinen kahvio 40 m2 + siihen liittyvä varastotila vähintään 5 m2), varastotilaa 10 m2, kaksi pukuhuonetta m2, vähintään kaksi erillistä WC tilaa 3+3 m2, kaksi pesuhuonetta 4+4 m2 sekä mahdollisesti kaksi löylyhuonetta 5+5 m2. Suksihuoltotilaa tarvitaan vähintään 15 m2. Mikäli halutaan lisäksi suksimyynti/vuokraustilaa, tulee sille varata 14

15 vähintään 20 m2. Toimisto ja henkilökunnan taukotilaa on varattava vähintään m2. Minimitarve pukeutumis- ja yleisötiloja varten on käytävätiloineen noin 150 m2 ja mikäli vastaanottorakennukseen halutaan myös kahvio ja suksimyynti/vuokraustilaa, nousee tilan tarve minimissään noin 220 neliöön. Maan päälle tulevia rakenteita suunniteltaessa on huomioitava, että tunnelin kylmätekniikkatila (kylmäkontti) tulee sijoittaa helposti liikennöitävään ja aidattuun paikkaan ja sille tulee varata noin 20 neliötä tilaa. Alustaviin tunnelisuunnitelmiin tutustuttuamme muistutamme vielä, että tunnelia louhittaessa on huomioitava latukoneen paikka. Helsingissä Snowring Sports Oy Mauri Kontu Apiboss Oy Antti Pihlakoski 15

16 JOKERI 2 KESKUSPUISTON TUNNELI SELVITYS HIIHTOTUNNELISTA Mikko Martikainen Snow Secure Oy 16

17 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TAUSTA LUMI SISÄTILASSA JA MUUT ERITYISET RATKAISUT Maailmalla olevat lasketteluhallit ja hiihtoputket Jäädytetyt ladut Lumen varastointi kesän yli Lumen laatu lämpöasteilla Lämpöasteilla toimivat lumettimet LUMI SISÄTILASSA - TEKNISET LAITTEET Lumen alapuolen jäädyttäminen Lumen yläpuolisen ilman jäähdyttäminen ja kuivaaminen Snowring ratkaisu Muita energiatehokkaita ratkaisuja LEPPÄVIRRAN KALLIOON LOUHITTU HIIHTOAREENA Yleistä Tekniset ongelmat/haasteet Käyttötalous JOKERI 2 HIIHTOTUNNELI Tarve Kylmämitoitus ja sähkön kulutus Lämpökuormat JOKERI 2 HIIHTOTUNNELIN INVESTOINTIKUSTANNUKSET Investoinnin kokoluokka Yleisötilat, pukuhuoneet, henkilökunnan tilat, tekniset tilat, varastot HANKKEEN KANNATTAVUUS Menot Tulot Kannattavuus AIHEESEEN LIITTYVIÄ WEB OSOITTEITA YHTEENVETO JA SUOSITUKSET

18 4 1. TAUSTA Jokeri 2 liikennetunnelin rinnalle ollaan suunnittelemassa kilometrin mittaista hätäpoistumistunnelia. Siihen mahtuu kaksi neljän metrin levyistä hiihtorataa rinnakkain, jos tunneli louhitaan pelkkää hätäpoistumistarvetta leveämmäksi. Hiihtoradan yhteispituus on 2 km. Tässä raportissa selvitetään hiihtoputken hintaa sekä arvioidaan käyttökuluja ja tuloja. Raportti jakaantuu kahteen osaan. Ensin kerrotaan lasketteluhalleista, hiihtoputkista ja jäädytetyistä laduista sekä niihin liittyvästä kylmätekniikasta. Osion tarkoituksena on luoda yleiskuva toimialasta. Tämän jälkeen analysoidaan Leppävirran hiihtoareenaa. Se on kallion sisällä ja on siksi hyvä vertailukohde Jokeri 2 tunnelille. Raportin toisessa osassa (sivut 9 14) keskitytään Jokeri 2 hankkeeseen. Lopussa on yhteenveto ja suositukset (sivut 15 16) 2. LUMI SISÄTILASSA JA MUUT ERITYISET RATKAISUT 2.1. Maailmalla olevat lasketteluhallit ja hiihtoputket Tällä hetkellä maailmassa on noin kaksikymmentä lasketteluhallia. Hiihtoputkia on Suomessa (5kpl), Ruotsissa (1kpl) ja Saksassa (1kpl). Suomessa on myös kolme kylmäputkistoin varustettua latua. Lumiliikunnan ja lumielämysten tuominen sisätiloihin on kasvava trendi. Maailmalla on vireillä kymmeniä lumi sisätilassa ratkaisuja. Kaikille lasketteluhalleille ja hiihtoputkille on yhteistä se että ne ovat melko kalliita investointeja. Lasketteluhallien investoinnit vaihtelevat miljoonan euron välillä. Hiihtoputkien investoinnit vaihtelevat 3-15 miljoonan euron välillä. Summa riippuu paljon rakenteen koosta sekä mukaan laskettavien oheistoimintojen määrästä ja laadusta (vuokraamot, myymälät, ravintolat jne.) Hiihtoputken ja lasketteluhallin ympärivuotinen käyttö kuluttaa energiaa tyypillisesti vuodessa 1-4 miljoonaa kwh. On kuitenkin huomioitava, että energian kulutuksessa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti päästä huomattavankin kohtuulliseen tasoon. Tärkeää olisikin jatkossa hyödyntää luonnon omia energioita mahdollisimman hyvin. Suomessa kallioon louhittava hiihtotunneli antaa edellä mainittuun erinomaiset mahdollisuudet. Suomen hiihtoputkissa vierailee noin hiihtäjää vuodessa. Parhaiden lasketteluhallien kävijämäärät ovat satoja tuhansia vuodessa. 18

19 5 Lumi sisätilassa ratkaisut ovat teknologisessa mielessä elinkaarensa alussa. Osaaminen ei ole vielä niin hioutunutta kuin se on jäähallien rakentamisessa. Toimialalta puuttuu kirjallisuus, jolla ohjeistettaisiin suunnittelua. Maailman ensimmäinen lasketteluhalli valmistui Australian Adelaideen Varsinainen rakentamisen buumi käynnistyi 2000 luvun alussa, samaan ajankohtaan ajoittuu myös kolmen hiihtoputken rakentaminen Suomeen. Laskettelu ja hiihto sisällä kuulostaa eksoottiselta ja houkuttelevalta ajatukselta. Idean toteuttaminen liiketaloudellisesti järkevästi on eri asia. Keski- ja Pohjois Euroopan tyyppisessä ilmastossa ihmiset haluavat lasketella ja hiihtää sisällä talvikuukausina ja silloinkin yleensä ulkona, jos se on mahdollista. Lasketteluhalukkuus hallissa on kesällä vähäistä. Ikuisen kesän maissa lasketteluhallien käyttö on tasaisempaa ympäri vuoden. Suomessa hiihtoputkien maksimikäyttö ajoittuu loka-joulukuulle. Käyttö vähenee huomattavasti kun ulos pääsee hiihtämään. On tietysti selvää, että talven olosuhteissa ei Etelä-Suomessa ole ollut juuri muuta tyydyttävää vaihtoehtoehtoa kuin hiihtää sisällä. Kesällä suomalainen mieluummin mökkeilee tai golfaa hiihdon sijaan. Lasketteluhalleissa ja hiihtoputkissa on ollut enemmän tai vähemmän teknisiä ja toiminnallisia ongelmia. Tämä johtuu toimialan nuoruudesta kokemuksen puutteesta. Monilla hiihtoputkilla ja lasketteluhalleilla on ollut taloudellisia vaikeuksia. Tämä ei ole ihme kun summataan yhteen vähäinen kassavirta kesäaikaan, tekniset ongelmat, sekä korkea energian kulutus. Tämän hetken maailman suurimmassa lasketteluhallissa on ollut heikon kannattavuuden vuoksi omistajan vaihdoksia. Halli sijaitsee Saksan Botropissa. Siitä 40km päässä Neussin kaupungissa sijaitsevassa lasketteluhallissa vieraillee lähes miljoona asiakasta vuodessa, se on hyvin kannattava Jäädytetyt ladut Suomessa jäädytettyjä latuja on kolme (Kontiolahti, Kuortane, Kannonkoski). Lumen alla olevat kylmäputkistot eivät riitä jäähdyttämään tehokkaasti lumen pintaa, lumi on hyvä eriste. Saavutettava hyöty suhteessa investointi- ja käyttökuluihin on huono. Jäädytetty latu vaatii toimiakseen paljon lunta. Se on tehtävä varastoon edellisenä talvena, tai on käytettävä lumettimia, jotka toimivat lämpöasteissa. Isot lämpöastelumettimet ovat kalliita investointi- ja käyttökuluiltaan, myös lumen keruu esimerkiksi jäähallien yhteydestä on kallis ratkaisu. Käytännössä kustannustehokkain tulos saadaan varastoimalla tykkilunta kesän yli. 19

20 6 Kuten kaikilla ulkona olevilla laduilla, myös jäädytetyllä ladulla lumi sulaa lämpöasteilla enimmäkseen ylhäältäpäin, vähemmän maasta käsin. Riittävän lumeen kohdistuvan lämpökuorman jälkeen jäljellä on vain jäälatu, jossa hiihto on mahdotonta Lumen varastointi kesän yli Varastolumen käytöllä päästään samaan kauden pidennykseen kuin jäädytetyllä ladulla, mutta selvästi edullisimmin kustannuksin. Lunta on oltava kohtuullisen paljon, jotta sulaneen lumen tilalle voidaan tarvittaessa ottaa lisää lunta varastosta. Sen lumi on tehty edellisen talven pakkasilla ja se on eristetty keväällä. Syksyllä lumi levitetään varastosta ladulle. Lumen varastointi kesän yli on kustannustehokas tapa kun latu halutaan avata ja ylläpitää yli +OC asteen lämpötilassa. Käytännössä kautta voidaan jatkaa muutamilla viikoilla, kun varastomenetelmää verrataan lumen tekemiseen pakkaslumitykein alkutalvesta, luonnon lumeen verrattuna etu on usein pidempi. Vasemmalla Kontiolahden latu syksyllä kun kesän yli varastoitu lumi on sulanut kylmäputkiston päällä. Oikealla hiihtoa kesän yli varastoidulla lumella Rukalla Lumen laatu lämpöasteilla Lämpöasteilla lumi helposti sohjoontuu. Lumi voidaan tiivistää mekaanisesti tai käyttämällä luonnossa hajoavan formiaatin ja veden sekoitusta. Isojen kiteiden sekaan tulisi myös saada uutta pienikiteistä lunta Lämpöasteilla toimivat lumettimet Lunta voidaan tehdä myös lämpöasteilla. Lämpöastelumettimille on tyypillistä kalliit investointi- ja käyttökustannukset. Lumitonnin tuottamisen energiakulu on kWh, cryotekniikkaa käyttäen selvästi enemmänkin. 20

21 7 Nestetypen (-196C) ja veden yhteen sumutus on vanhin, mutta myös kallein tapa tuottaa lunta lämpöasteissa. Sirujäälaitteessa vesi ruiskutetaan ison pakkasella olevan pyörivän sylinterin pintaan, jossa se jäätyy. Terä leikkaa jää irti pieniksi siruiksi, joka murskataan edelleen lumeksi. Vakuumiteknologiaan perustuvassa lumettimessa vesi voi olla yhtä aikaa kolmoispisteessä: vetenä, vesihöyrynä, ja jääkiteinä. Vakuumissa tuotettu nuoskalumen kaltainen jää otetaan talteen. 3. LUMI SISÄTILASSA - TEKNISET LAITTEET Perinteinen lasketteluhalli/hiihtoputkiratkaisu on laiteinvestoinniltaan per/m2 suurin piirtein vastaava kuin modernissa jäähallissa on. Kylmätilaa varten tarvitaan kylmäkoneita jäähdyttämään ilmaa sekä useimmissa tapauksissa myös kilometreittäin lumen alle asennettua putkistoa, joka on täytetty tuhansilla litroilla lämmönsiirtonestettä. Ilmastointi ja etenkin kosteuden poisto on myös suurehko menoerä. Luonnollisesti tarvitaan myös lunta. Sen tuottaminen on kalliimpaa kuin ulkona ladulle suoraan lumettaminen. Suomen ilmastotyypissä lumi kannattaa tykittää sydäntalven pakkasella suoraan hiihtoputken ladulle, jos ulkona on normaali lumetusinfrastruktuuri. Tällöin hiihtotunneliin tarvitsee vetää vain vesilinja (ja mahdollisesti paineilmalinja). Lumi voidaan siirtää myös läjitysalueelta hiihtoputkeen. Siirto nostaa lumikuution hintaa selvästi suoraan käyttökohteeseen lumettamiseen verrattuna Lumen alapuolen jäädyttäminen Perinteisesti lumen alla on käytetty putkistoa. Sen avulla lunta halutaan jäähdyttää alhaaltapäin. Idea on kopioitu jäähallista. Lumen pinnan jäähdyttäminen alhaaltapäin kylmäputkistolla ei ole energiatehokasta, koska kylmä ei pääse lumen pintaan. Lämmönsiirto tapahtuu kylmäkone-lauhdutin periaatteella. Neste kierrätetään pumpuilla Lumen yläpuolisen ilman jäähdyttäminen ja kuivaaminen Perinteisesti lumen yläpuolinen tila on haluttu pitää pakkasen puolella. Tilaan päästettävää ilmaa kuivataan ja jäähdytetään. Ilman suhteellinen kosteus pidetään yleensä 70 80% välillä. Lumen yläpuolisen tilaan jäähdyttämiseen käytetään kylmäkonetta ja lauhdutinta sekä ilman kuivaajaa. Kondenssin hallinta on keskeistä. Talvella tilaan muodostuu erilainen kondenssi kuin kesällä. 21

22 Snowring ratkaisu Vakka-Suomen hiihtoputki Uudessakaupungissa toimii Snowring menetelmän testaus ja kehityspaikkana. Kylmälaitteisto on rakennettu siten, että kylmäkoneiden ammoniakkia on vain konehuoneessa. Varsinainen jäähdytys tapahtuu pienissä hiihtoringissä olevissa putkissa, lumen alla ja ilmastointipatterissa. Kylmä hiilidioksidi kiehuu jäähdyttäessään lunta ja ilmaa Muita energiatehokkaita ratkaisuja Maailmalla on pyritty ratkaisuihin joissa lasketteluhalli saa olla lievästi lämpöasteilla. Lumen annetaan sulaa hallitusti ja uutta lunta tehdään tilalle lämpöastelumettimella, jota käytetään myös ilman jäähdyttämiseen. Lähes kaikissa ratkaisuissa pyritään myös hyödyntämään kylmäkoneesta syntyvä lämpöenergia, esimerkiksi ravintolan tai uima-altaan lämmitykseen. On odotettavissa että tulevaisuudessa käyttöön otettava teknologia kehittyy edelleen entistä kustannus- ja ympäristötehokkaammaksi. Kuvassa raportin kirjoittaja tekee lunta + 33C lämpötilassa. Vakuumilumettimella tehty lumi puhalletaan suuresta putkesta. Kuumalle asfalttikentälle tehtiin 10 metriä korkea lumikasa. Johannesburg, Etelä-Afrikka v

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen

Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN. toteuttamiseen Uusia mahdollisuuksia lasten LUISTELUALUEIDEN toteuttamiseen 1 Lisää luistelupaikkoja! Lasten perinteiset talviliikuntamahdollisuudet ovat supistumassa pakkaspäivien vähentyessä. Valtakunnalliset jääurheiluliitot

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Aurinkoenergia Suomessa Aurinkolämmitys on ennen kaikkea vesilämmitys Aurinkoenergia Suomessa Suomessa saadaan auringonsäteilyä yleisesti luultua enemmän. Kesällä säteilyä Suomessa saadaan pitkistä päivistä

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Kannattava aurinkosähköinvestointi

Kannattava aurinkosähköinvestointi Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön

Lisätiedot

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO

Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013. Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Uudet energiainvestoinnit Etelä-Savossa 7.5.2013 Aurinkokeräimet Jari Varjotie, CEO Esityksen sisältö Aurinkoenergia Savosolar keräimet Aurinkolämpöenergiaa maailmalla Aurinkolämpöhankkeita Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin.

Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Thermia Diplomat Optimum G3 paras valinta pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ruotsin energiaviranomaisten maalämpöpumpputestin tulokset 2012 Tiivistelmä testituloksista: Ruotsin energiaviranomaiset testasivat

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994 KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Suomen Energiainsinöörit

Suomen Energiainsinöörit Suomen Energiainsinöörit Petri Koivula 8.4.2014 Petri.koivula@energiainsinoorit.fi Puh. +358 400 8388018 Suomen energiainsinöörit Oy Energiainsinöörit on vuonna 2012 perustettu yhtiö. Olemme laitetoimittajista

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen

Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö. 17.11.2014 Hannu Kauranen Ekotehokas rakentaja Työmaan energian käyttö 17.11.2014 Hannu Kauranen Miksi työmaalla lämmitetään Rakennusvaihe Lämmitystarve Käytettävä kalusto Maarakennusvaihe Maan sulana pito Roudan sulatus Suojaus,

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Energia-ja Huoltotalo Järvi

Energia-ja Huoltotalo Järvi 23.4.2013 Ari Järvi Energia-ja Huoltotalo Järvi Perustettu 1964 Tällä hetkellä työllistää 15 henkilöä Valurin liikekeskuksessa toimipaikka Kokonaisvaltaista palvelua tuotemyynnistä asennukseen ja siitä

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009

Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Rakennuksien lämmitysjärjestelmät Kontiolahti 9.5.2009 Simo Paukkunen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos Biotalouden keskus simo.paukkunen@pkamk.fi, 050 9131786 Lämmitysvalinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance) Energia-alan keskeisiä termejä 1. Energiatase (energy balance) Energiataseet perustuvat energian häviämättömyyden lakiin. Systeemi rajataan ja siihen meneviä ja sieltä tulevia energiavirtoja tarkastellaan.

Lisätiedot

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast

Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Aurinko lämmönlähteenä 31.1.2013 Miika Kilgast Savosolar, Mikkeli Perustettu 2009 joulukuussa Kilpailuvahvuuksina vahva osaaminen tyhjiöpinnoitustekniikassa ja innovatiivinen, markkinoiden tehokkain aurinkokeräin

Lisätiedot

Korkeasaaren kehittämissuunnitelma

Korkeasaaren kehittämissuunnitelma Korkeasaaren kehittämissuunnitelma 2018-2030 Yhteenveto investoinneista Nykyisellä investointitasolla, 2,5 M / vuosi Nykyisen rakennuskannan ylläpito ja ympäristön hoito Joitain pienehköjä uudistuksia

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Metro länteen. Länsimetro Oy

Metro länteen. Länsimetro Oy Metro länteen Länsimetro Oy Metron linjaus ja pituusleikkaus MATINKYLÄ KIVENLAHTI 7 kilometriä 5 uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti Osuus valmistuu 2020 RUOHOLAHTI MATINKYLÄ

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Metro Pasilasta eteenpäin

Metro Pasilasta eteenpäin Metro Pasilasta eteenpäin SUY Seppo Vepsäläinen C: 1/2004 METRO PASILASTA ETEENPÄIN Metro on paras osa koko seudun joukkoliikenteen järjestelmää, mutta sen palvelualue on vielä suppea. Laajentaminen on

Lisätiedot

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way.

TAC - Finland. Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin. We help the best buildings in the world get that way. TAC - Finland Energiansäästöpalvelut uusiin ja olemassa oleviin rakennuksiin We help the best buildings in the world get that way. TAC:n tuotteiden ja palvelujen jakauma TAC:lla me: Kehitämme ja valmistamme

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät jäähdytyksen avulla

Lisätiedot

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä

Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-2014/12 Langan taipuman mittausjärjestelmä Tiivistelmä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Klaus Känsälä, Kalle Määttä, Jari Rehu luottamuksellinen 2 (6) Johdanto VTT on kehittänyt langattoman

Lisätiedot

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia

Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Typpeä renkaisiin Pitää paineen vakaana ja vähentää kustannuksia Rengaspaineet pysyvät kun käytät typpeä Ilma ympärillämme koostuu pääosin hapesta ja typestä. Erottamalla nämä kaasumaiset alkuaineet toisistaan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi

JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi JOKERI II Ehdotus uudeksi poikittaiseksi runkolinjaksi SUY C:1/2003 Seppo Vepsäläinen ISSN 0786-8480 JOUKKOLIIKENTEEN HAASTE Helsinki on joukkoliikennekaupunki. Junat, bussit ja raitiovaunut tarjoavat

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana.

Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja. LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja Saloniemi Heikki jäsen Saapui :n 18 käs. aikana. PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 klo 15:00-16:05 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Kamppailuhalli, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1 Liikuntalautakunta 19.04.2012 Sivu 1 / 1 1794/02.08.00/2012 20 Liikuntalautakunnan esitys Laaksolahden urheilupuiston huoltorakennuksen ja jäähallin selvitystyön tekemiseksi Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012

UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN. Urpo Hassinen 30.3.2012 UUDEN LÄMMITYSKOHTEEN LIITTÄMINEN Urpo Hassinen 30.3.2012 1 LÄHTÖTIETOJEN KARTOITUS hankkeen suunnittelu ammattiavulla kartoitetaan potentiaaliset rakennukset ja kohteiden lähtötiedot: - tarvittavan lämpöverkon

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja

Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa. Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Energiankäytön tehostaminen olemassa olevissa rakennuksissa Tomi Mäkipelto kauppatieteiden tohtori, DI toimitusjohtaja Rakennetun ympäristön merkitys Suomessa Energiatehokkuuspotentiaali on pääosin hyödyntämättä

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Kustannusten kiinnittyminen

Kustannusten kiinnittyminen Kustannusten kiinnittyminen Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus Louhintaurakat saadaan

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Raide-Jokeri. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 2016 Lauri Kangas Projektipäällikkö, Raide-Jokeri, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Raide-Jokeri yleisesti KÄSKYNHALTIJANTIE Raide-Jokeri Itäkeskuksen

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa

Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan

Lisätiedot

DeLaval tuuliverhot ja hormit Luonnollisen ilmanvaihdon ratkaisut

DeLaval tuuliverhot ja hormit Luonnollisen ilmanvaihdon ratkaisut DeLaval tuuliverhot ja hormit Luonnollisen ilmanvaihdon ratkaisut Tuuliverhoseinät - vaihtoehto ilmanvaihtoon lypsy-ja lihakarjatiloilla DeLaval laskostuva tuuliverho CTD DeLaval ylhäältä avautuva tuuliverho

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori jyrki.luukkanen@tse.fi Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet

Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Lannasta kanna(avas* biokaasua? Mahdollisuudet Ville Pyykkönen Saija Rasi Eeva Lehtonen Sari Luostarinen LANNASTA ENEMMÄN JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMMIN Säätytalo 22.10.2014 1 Miksi lantabiokaasua? MUIDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI

HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI HAUKIPUTAAN KEHITYS OY LYHYESTI Haukiputaan Kehitys Oy toimi yli 30 vuotta Haukiputaan kunnan elinkeinoyhtiönä. Uuden Oulun perustamisen myötä yhtiön rooli supistui toimitilojen tarjoajaksi yrityksille

Lisätiedot

Case palvelujen osto Revontulelta. Alustava malli Kunnanjohtaja

Case palvelujen osto Revontulelta. Alustava malli Kunnanjohtaja Case palvelujen osto Revontulelta Alustava malli Kunnanjohtaja 23.4.2013 Taustaa Revontuli käynnistämässä ensi kesänä investointia Lomakeskukseen rakennetaan keilahalli, parannetaan kokous/tanssitiloja

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari 25.10.2017 Sami Seuna, Motiva Oy 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpuille soveltuvat kohteet

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot