VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ. Konsernin tunnusluvut 4. Toimitusjohtajan tervehdys 5. Hallituksen toimintakertomus 6. Tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ. Konsernin tunnusluvut 4. Toimitusjohtajan tervehdys 5. Hallituksen toimintakertomus 6. Tilinpäätös 31.12."

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2

3 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan tervehdys 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen 34 ja osuuspääoman korko Tilintarkastuskertomus 35 Hallintoneuvoston lausunto 36 Hallinto 37 Hallintoelimet 38 3

4 HOK-ELANTO-KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 1329,5 1484,4 1569,0 1668,2 1779,5 Liikeylijäämä - Milj. euroa 16,5 23,7 31,6 59,1 28,6 - % liikevaihdosta 1,2 1,6 2,0 3,5 1,6 Ylijäämä ennen satunnaiseriä - Milj. euroa 22,2 24,1 29,0 55,2 26,1 - % liikevaihdosta 1,7 1,6 1,8 3,3 1,5 Oman pääoman tuotto-% 4,7 5,0 5,7 9,3 4,3 Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,0 6,6 7,1 11,8 5,5 Omavaraisuusaste, % 63,5 60,7 60,1 63,0 63,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - Milj. euroa 83,1 106,5 86,8 51,0 76,0 - % liikevaihdosta 6,3 7,2 5,5 3,1 4,2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Palkat ja palkkiot milj. euroa 110,2 120,4 134,8 140,8 146,4 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot 100 oma pääoma + vähemmistöosuus, keskim. Sijoitetun pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut 100 taseen loppusumma korottomat velat pakolliset varaukset, keskim. Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus 100 taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen = käyttöomaisuusinvestoinneista suoritettu määrä Sijoitetun pääoman tuotto-% on laskettu sisällyttämättä korko- ja muihin rahoituskuluihin pääomavastikekuluja. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana on laskettu keskiarvona. 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHdYS HOK-Elanto toimii pääkaupunkiseudulla yhdeksän kunnan alueella. Täällä asuu yli viidennes maan väestöstä, alueelle on keskittynyt 28 prosenttia maan työpaikoista ja lähes kolmannes ostovoimasta. Väestön kasvu luo hyvät edellytykset liiketoiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle erityisesti HOK- Elannon päätoimialoilla, jotka ovat ruoan ja juomien kauppa sekä liikenteen polttonesteet, joiden kulutus pysyy vakaana. Edellisestä maailmanlaajuisen velkakriisin aiheuttamasta lamasta selvittiin katsomalla yli suhdannekuopan ja toteuttamalla ennakkoon suunniteltua investointiohjelmaa. Se osoittautui toimivaksi reseptiksi ja sitä aiomme käyttää tälläkin kertaa, vaikka taantuma nyt tulee olemaan lyhyempi. HOK-Elanto aikoo nykyisessäkin suhdannetilanteessa kehittää määrätietoisesti verkostoaan. Henkilökuntamme on innostunut, taloutemme on erittäin vankalla pohjalla, ja meillä on menestyviä ketjuja, joiden liikeideoiden kehittämisellä olemme entistä valmiimpia ottamaan vastaan tulevan noususuhdanteen. HOK-Elannon myynti vuodelta 2011 ylitti selkeästi 2 miljardin rajan kasvaessaan miljoonaan euroon. Koko konsernin liikevaihto oli näin miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 6,7 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa markkinaosuutemme on edelleen kasvanut ja on nyt 41,9 prosenttia. Syksyllä toteutettu vuosittainen työtyytyväisyystutkimus osoittaa, että ilmapiiri on parantunut, ja HOK-Elannon henkilökunta on poikkeuksellisen motivoitunut ja sitoutunut työhönsä. Lukumme ovat selvästi yli suomalaisten yritysten keskiarvojen. Lähitulevaisuuden laajimmat kohteet ovat tänä keväänä valmistunut Hyvinkään Prisman laajennus ja Kannelmäen kauppakeskuksen kolmas vaihe, joka vuonna 2013 tuo Suomen keskeisimmälle kauppapaikalle täysimittaisen kauppakeskuksen. S-market ketjun-uudistus näkyy koko toimialueella, kun ketjun kaikki yksiköt saadaan remontoitua, ja muutama uusi myymälä rakennettua. Lähimyymälöitäkään ei unohdeta, mistä on osoituksena viime vuonna avatut kolme uutta Alepaa. Asiakasomistajiemme palvelun parantaminen ei ole vain kiinni rakennetuista neliöistä, vaan myös palvelujen sisällön pitää kehittyä ja vastata muuttuviin tarpeisiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme uusia ruokaratkaisuja sekä kehittää uusia toimintatapoja ruokakaupan ja ravintolan välimaastosta, jotka yhdistävät helpon asioinnin, korkean laadun ja kohtuullisen hinnan. S-ryhmässä kehitetään myös monikanavaisuutta siten, että logistinen tehokkuus voidaan hyödyntää yhdistämällä verkkokaupan toiminnot kivijalkakauppaan. Haluamme palvella asiakasomistajiamme paikasta ja ajasta riippumatta. HOK-Elannon tekemisessä näkyy myös vahvasti WDC hanke ja erityisesti palvelun muotoilun kehittäminen on vaalivuosi, jolloin valitaan HOK-Elannon ylin päättävä elin eli edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Osuustoiminta on yritysmuotona aidosti demokraattinen. Meillä on yli puoli miljoonaa omistajaa, jotka nyt valitsevat edustajansa. Meille on tärkeää, että äänestysaktiivisuus vaaleissa nousee mahdollisimman korkeaksi, jolloin tiedämme, että valitut henkilöt edustavat mahdollisimman vahvalla valtakirjalla koko laajaa omistajakuntaamme. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia HOK-Elannon työntekijöitä erinomaisen hienosti tehdystä työstä. Haluan myös kiittää osaavaa hallintoa sekä S-ryhmää ja muita sidosryhmiä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuun 30. päivänä 2012 Matti Niemi toimitusjohtaja 5

6 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja Suomen laajimmin omistettu yritys. Osuuskaupan päätoimialat ovat marketkauppa, tavaratalokauppa, ravintolaliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa. Helsingin Osuuskauppa Elanto on jatkanut määrätietoista kasvustrategiansa toteuttamista. Suomen suurimman Prisman avaus Kannelmäessä ja S-market- ketjun uudistus korostuivat HOK-Elannon viime vuoden toiminnassa. Koko konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia, jonka myötä verollinen myynti ylitti selvästi 2 miljardin euron rajan. Vuoden aikana avattiin ja laajennettiin useita yksiköitä, mutta suljettiin myös muutama. Suljettujen toimipaikkojen henkilökunta sijoitettiin uusiin tehtäviin konsernin sisällä. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin jatkuvan vahvana vuonna 2011, vaikka euroalueen velkaongelmien riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime vuonna vajaan kolmen prosentin vauhtia. Alkuvuonna odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön verran toteutunutta korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna on muuttanut myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi. Kaupalle vuosi 2011 oli kasvaneista haasteista huolimatta hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi, vaikka kasvu olisi ollut viimeisellä neljänneksellä hieman hitaampaakin. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehityksen laski nopeasti vuoden puolivälissä ja loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona kuitenkin työllisyys kehittyi Suomessa hyvin. Työttömyysaste laski 7,8 prosenttiin (ed. vuosi 8,4 %) ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan toimialalla osana liikevaihdon kasvua. Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä. Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli 6,8 prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia. Pukeutumisen kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodin koneiden ja viihdeelektroniikan kaupan liikevaihto väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Verkkokaupan osuus kasvaa tasaisesti erityisesti käyttötavaroissa. Kaupan liiton teettämän haastattelututkimuksen mukaan suomalaiset ostavat entistä isomman osuuden erikoistavaroistaan verkon kautta ja koko vähittäiskaupasta verkkokaupan osuus on lähes 8 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia lokakuun loppuun mennessä, johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman edellistä vuotta pienempi. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi lähes 5 prosenttia edellisvuodesta. Määrällisesti myynti lisääntyi muun muassa alv-alennuksen vauhdittaman ruokamyynnin kasvun ansiosta. Kiinteähintaisen myynnin ja asiakaspaikkojen suhteella mitattu ravintolakapasiteetin käyttöaste kohosi jonkin verran edellisvuodesta. Anniskelumyynnin arvo kasvoi noin 3 prosenttia. Määrä supistui runsaat 0,5 prosenttia ja hinnat nousivat noin 3,5 prosenttia. KEHITYS PÄÄKAUPUNKISEUdULLA Toimialueen väestönkasvu kiihtyi vuonna Jo 42 prosenttia kasvusta tuli maahanmuuttajaväestöstä. Kasvu oli ennakkotietojen mukaan henkilöä (12 492) eli 1,2 prosenttia (1,0 %). Toimialueella asui vuodenvaihteessa henkilöä ( ), eli 23,5 prosenttia koko Suomen väestöstä. 6

7 Vähittäiskaupan myymälöiden lukumäärän arvioidaan toimialueella pysyneen entisellä tasolla. Toimialueella avattiin kaikkiaan kymmenkunta supermarket-kokoluokan yksikköä, mutta samalla myös suljettiin muutamia yksiköitä. HOK-Elanto oli viime vuonna uusperustannassa ja laajennuksissa selkeästi alan aktiivisin toimija. Ravintola-alalla asiakaspaikkojen määrä kasvoi hieman ja myös myynnin volyymi osoitti lievää nousua. Alkuvuosi alkoi lupaavasti, mutta kesän jälkeen yleinen suhdannetilanne näkyi heikentyneenä kysyntänä. Tässä suhdannetilanteessa on myös näkynyt merkkejä harmaan talouden kasvusta lähiöalueilla. Bensiinikaupan kehityksessä pääkaupunkiseudun erityispiirteenä on, että 95 E10 ja 98 E5 -laatuja myydään yhtä paljon, kun suhde muualla maassa on noin 40/60. KEHITYS S-RYHMÄSSÄ 2011 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2011 oli ,7 miljoona euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 prosenttia. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 9 853,5 miljoonaa euroa eli 86,0 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 8,4 prosenttia edellisestä vuodesta. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Alueosuuskauppojen lukumäärä oli vuoden 2011 lopussa 21 ja paikallisosuus-kauppojen 8. S-ryhmän Bonus maksetaan arvonlisäveron sisältämän myynnin perusteella. S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 9 050,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 7 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin bonusta 359,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 8 prosenttia. Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa S-Pankin kasvu jatkui vuoden 2011 aikana ja sillä oli vuoden lopussa asiakasta ja talletuskantaa kokonaisuudessaan lähes 2,5 miljardia euroa. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli kasvua edellisestä vuodesta 2376 henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän investoinnit olivat 546 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 593 miljoonaa euroa. HOK-ELANNON VUOdEN 2011 TAPAHTUMAT HOK-Elanto on aloitti viime vuonna mittavan S-market-ketjun uudistamisohjelmansa. Vuoden aikana peruskunnostettiin ja uudistettiin yhteensä 16 jo toimivaa S-marketia ja lisäksi ketjulle avattiin kuusi täysin uutta yksikköä. Uudistus näkyy sekä ilmeessä että palvelussa ja valikoimissa. Ne kohtaavat entistä paremmin jokaisen myymälän vaikutusalueen asiakkaiden kulutustarpeet ja samalla valikoimia on myymälän koosta riippuen kasvatettu tuotteella. Alepa-ketjukin kasvoi vuoden aikana avatessaan kolme uutta lähimyymälää. Alepa ketju lisäsi 24 tuntia vuorokaudessa palvelevien myymälöiden määrää eri puolella toimialuetta ja uusin niistä avattiin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Huhtikuussa Kannelmäen Prisma yli kaksinkertaisti pintaalansa m 2 :iin. Siitä tuli Suomen suurin Prisma, joka tarjoaa ketjun täydellisimmät valikoimat. Ruokaosasto kasvoi m 2 :sta m 2 :iin, joka merkitsi lisää tarjontaa kaikissa tuoteryhmissä. Paljon huomiota herätti myös ruokaosastolla avattu Eat&Joy Maatilatori, jonka valikoimat perustuvat kotimaisiin pientuottajiin, lähiruokaan ja luomutuotteisiin. Hyvinkään Prisma-keskuksen kesällä 2010 käynnistynyt laajennus on jatkunut, ja rakennustyöt ovat jossain määrin haitanneet liiketoimintaa. Uusi, lähes kaksikertaiseksi kasvava Prisma avataan maaliskuun 2012 lopulla. Prisma Järvenpään myyntitilat uudistettiin syksyllä Sokos Helsingissä uusittiin kesän aikana tavaratalon toinen ja kolmas kerros. Länsimetron rakennustyöt vaikuttavat Tapiolan keskuksen kokonaisvaltaiseen kehittämishankkeeseen, jonka vuoksi Sokos Tapiola ja sen alakerran S-market suljettiin liiketilan vuokrasopimuksen päättyessä vuoden 2011 lopussa. Uudet Emotion myymälät avattiin Kannelmäessä ja Espoon keskuksen Entressessä. 7

8 Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa on kehitetty Deli-konseptia. Uuden sisustuksen nykyaikainen muotokieli ja uudet nopean syömisen ratkaisut ovat nyt tarjolla kaikissa pääkaupunkiseudun Deleissä. Pohjois-Tapiolassa avattiin uusi Deli, joka palvelee tiellä liikkujia yhdessä uuden S-marketin kanssa. Alepa edullisine hintoineen on tuotu mukaan kahteen ABC-liikennemyymälään. Deli-konsepti voi jatkossa näkyä myös muualla kuin ABC-asemien yhteydessä. Ensimmäinen tällainen Deli palvelee jo Jumbon Prismassa. Myös ravintoloiden liiketoimintaan investoitiin vahvasti katsauskauden aikana. Suurin kohde oli Ravintola Kappeli, joka suljettiin elokuussa ja avattiin lokakuun lopulla täysin uusittuna ja entisöitynä. Ravintola Jyvänen -konsepti lanseerattiin Myllypurossa ja Martinlaaksossa. Kyseessä on uudenlainen lähiön identiteettiin pohjautuva naapuriravintolakonsepti, jossa ruoalla on vahva merkitys. Uusien liikeideoiden kehitystyön tulosta ovat myös tuorepastaravintola Bravuria ja Rosso-ketjun uudistus; Rosso bottega // cucina. HOK-Elannon hautauspalvelu avasi myös kaksi uutta toimistoa, toinen Malmilla ja toinen Forumin kauppakeskuksen yhteydessä. LIIKEVAIHTO JA TULOS HOK-Elanto-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa (ed. vuosi M ), jossa on lisäystä 6,7 prosenttia (4,5 %). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 26,1 miljoonaa euroa (55,2 M ). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja muun muassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,9 miljoonaa euroa (27,3 M ) sekä kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa (1,7 M ). Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole mukana, oli 24,6 miljoonaa euroa (29,5 M ). Konsernin liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (59,1 M ) eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta (3,5 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,5 prosenttia (11,8 %) ja oman pääoman tuotto oli 4,3 prosenttia (9,3 %). HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain : Liikevaihto 2011 M Kasvu % Liiketulos Liiketulos 2011 M 2010 M Market-kauppa 1 392,6 7,0 % 17,9 25,0 Tavaratalokauppa 93,8 1,5 % - 1,7 0,3 Liikennemyymälä- ja 151,1 6,8 % - 4,2-5,9 polttonestekauppa Ravintolaliiketoiminta 120,7 6,1 % 4,1 4,3 Muu liiketoiminta ja hallinto 21,2 11,8 % 12, HOK-Elanto-konserni yhteensä 1 779,5 6,7 % 28,6 59,1 HOK-Elannon market-kaupan liikevaihto oli 1 392,6 miljoona euroa (1 301,5 M ), jossa kasvua oli 7,0 prosenttia (4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos oli 17,9 miljoonaa euroa (25,0 M ). Tuloksen heikentymiseen vaikuttivat S-marketien uudistuskierros ja kuuden uuden S-marketin avauskustannukset. Lisäksi tulosta pienentävät Prisma Kannelmäen avauskulut ja Prisma Järvenpään remonttikulut. Market-kaupan liikevaihto kertyi 12 Prisman, 52 S-marketin, 83 Alepan sekä yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Vuoden aikana Prismojen lukumäärä ei kasvanut, mutta Kannelmäen Prisma kaksinkertaisti myyntipinta-alansa. Uusia S-marketeja avattiin kuusi ja Alepoja kolme. Alepa ketju lisäsi 24 tuntia vuorokaudessa palvelevien myymälöiden määrää eri puolella toimialuetta ja uusin niistä avattiin Helsinki- Vantaan lentokentällä. HOK-Elannon markkinaosuus toimialueen päivittäistavarakaupasta kasvoi ja oli 41,9 prosenttia (41,2 %). Kodin Terran tunnettuus asiakasomistajien keskuudessa lisääntyi vuoden aikana merkittävästi, ja liikevaihto kasvoi peräti 13 prosenttia. Tavaratalokaupan liikevaihto oli yhteensä 93,8 miljoonaa euroa (92,4 M ), jossa oli kasvua 1,5 prosenttia (0,3 %). Liikevaihto syntyi kolmen Sokos-tavaratalon ja seitsemän Emotionmyymälän liiketoiminnasta. Sokos Tapiola suljettiin liiketilan vuokrasopimuksen päättyessä vuoden 2011 lopussa. Tavaratalokaupan liiketulos oli -1,7 miljoonaa euroa (0,3 M ). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat Sokos Tapiolan lopetus ja koko toimialan pukeutumiskauppaa hidastanut, myöhästynyt talvi. 8

9 Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 151,1 miljoonaa euroa (141,5 M ), jossa oli kasvua 6,8 prosenttia (11,9 %). HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteensä 33 toimipaikkaa. Toimialan liiketulos oli -4,2 miljoonaa euroa (-5,9 M ) ja tulos parani kehityssuunnitelman mukaisesti. HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 120,7 miljoonaa euroa (113,8 M ), jossa oli kasvua 6,1 prosenttia (3,2 %). Ravintoloiden liiketulos oli 4,1 miljoonaa euroa (4,3 M ). HOK-Elannolla on 104 ravintolaa. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 21,2 miljoonaa euroa (19,0 M ). HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelu avasi vuoden aikana kaksi uutta toimipaikkaa ja toimistoja on nyt yhteensä 11 eri puolilla toimialuetta. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 12,5 miljoonaa euroa (35,4 M ). Siihen sisältyvät myös edellä mainitut kertaluonteiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuoden 2010 liiketuloksessa pääosa oli näitä myyntivoittoja. KONSERNIRAKENNE HOK-Elanto-konserni koostuu emoyritys Helsingin Osuuskauppa Elannosta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:stä (market-kauppa, tavaratalokauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolaliiketoiminta), HOK-Elanto Palvelu Oy:stä sekä 36 kiinteistöyhtiöstä. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2011 aikana. Konserniin kuuluu 28 (edellisenä vuonna 29) osakkuusyhtiötä. Osakkuusyhtiöistä merkittävimmät ovat Kauppakeskus Jumbon Vantaalla omistava Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, josta HOK-Elanto omistaa 27,9 prosenttia sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, josta HOK-Elanto omistaa 20,0 prosenttia. INVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAISUUdEN MYYNNIT Vuoden 2011 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 76,1 miljoonaa euroa (51,0 M ). Suurimmat investointikohteet olivat Kannelmäen kauppakeskuksen rakentaminen, S-market- ketjun kehittäminen sekä Hyvinkään Prisman uudistaminen. Käyttöomaisuuden realisointituotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (64,5 M ). RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat vuoden päättyessä 85,9 miljoonaa euroa (120,1 M ). Omavaraisuusaste oli 63,7 prosenttia (63,0 %). Korolliset velat olivat 70,0 miljoonaa euroa (70,0 M ). Nettorahoituskulut olivat 2,4 miljoonaa euroa (3,6 M ). Nettokorkojen pienentyminen johtui sekä edellisen tilikauden aikana suoritetuista 20 miljoonan euron lainanlyhennyksistä että lainojen suojauskulujen pienentymisestä. Käyttämättömiä komittoituja luottolimiittejä oli vuoden lopussa 60 miljoonaa euroa (60 M ). ASIAKASOMISTAJUUS JA S-PANKKI Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana (26 862). Asiakasomistajien määrä oli vuoden vaihteessa ( ) eli 83 prosenttia toimialueen talouksista. Liikevaihdosta 79 prosenttia (79 %) kertyi asiakasomistajien ostoista. Asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 68,0 miljoonaa euroa (63,0 M ), keskimäärin yli miljoona euroa joka viikko. Maksutapaetua maksettiin lisäksi 0,9 miljoonaa euroa. HOK- Elanto maksoi toukokuussa 2011 vuodelta 2010 osuusmaksuille osuuspääoman korkoa 10 prosenttia, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (10 % ja 1,7 M ). Palveluita käyttäviä asiakasomistajia palkittiin näin keskimäärin yhteensä 137 eurolla taloutta kohti. Vuoden aikana bonuspartnereiden verkosto säilyi ennallaan. HOK-Elannolla on merkittävä yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa etuja asiakasomistajille. Korkeasaaren Eläintarhan kanssa syntyi helmikuussa yhteistyösopimus ja vuoden aikana järjestettiin kolme asiakasomistajapäivää. Uusia sopimuskumppaneita ovat Uuden sirkuksen keskus Cirko sekä Diacor terveyspalvelut. Urheiluyhteistyössä käynnistettiin Kuukauden peli -pilottihanke jääkiekkojoukkue Jokereiden kanssa. Suomen ainoa kauppapankki, S-Pankki, tarjoaa S-ryhmän asiakasomistajille maksuttomat palvelut päivittäisten rahaasioiden hoitamiseen. Pääkaupunkiseudulla S-Pankin täyden palvelun asiakaspalvelupisteet toimivat Prismoissa ja Sokoksissa. 9

10 Vuoden 2011 loppuun mennessä S-Pankki oli myöntänyt jo S-Etukortti Visaa, jotka ovat maksuttomia S-ryhmän asiakasomistajille. HOK-Elanto toimii S-Pankin asiamiehenä ja omistaa 10 prosenttia S-Pankin osakekannasta. HENKILÖSTÖ HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi vuoden aikana 31 henkilöllä, ja se oli kauden lopussa henkilöä (6 154). Kokoaikaiseksi muutettuna henkilökunnan määrä oli henkilöä (4 765). Tapiolan Sokoksen ja S-marketin lopetuksessa kaikille sadalle työntekijälle löytyi uusia tehtäviä muista HOK-Elannon toimipaikoista. Kokoaikaisten työntekijöiden osuus henkilökunnasta oli 44 prosenttia (44 %). Maaliskuussa 2011 HOK-Elanto maksoi jälleen lähes 1,5 miljoonan euron (1,2 M ) tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen edellisvuoden tuloksesta. Tulosbonus maksettiin työntekijälle (5 317) ja se oli suuruudeltaan 1,5 prosenttia (1,0) työntekijän vuosiansioista. Syksyllä toteutettu vuosittainen työtyytyväisyystutkimus osoittaa, että työilmapiiri on parantunut edelleen. HOK- Elannon henkilökunta on poikkeuksellisen motivoitunut ja sitoutunut työhönsä. Riippumattoman tutkimuslaitoksen verrokkiaineistosta ilmenee, että HOK-Elannon luvut ovat selvästi yli suomalaisten yritysten keskiarvojen. HOK-Elannon vakituisesta henkilökunnasta noin eli runsas kolmasosa on alle 25-vuotiaita. Kaupan ala tarjoaa näin nuorille hyvän mahdollisuuden päästä kiinni työelämään. Kesäapulaisten lisäksi HOK-Elanto tarjosi nuorelle mahdollisuuden päästä tutustumaan kahdeksi viikoksi työelämään ja tienaamaan kesälomarahoja Henkilöstön laskennallinen määrä kokoaikaisiksi muutettuna toimialoittain oli seuraava: Market-kauppa Tavaratalokauppa Ravintolakauppa Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä HOK-Elanto on pitkään omalta osaltaan osallistunut maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Tällä hetkellä henkilökunnan joukossa on 41 eri kansalaisuutta. Ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys asettavat haasteita esimiestyölle ja toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Henkilöstön sitoutuneisuutta edistetään muun muassa tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja pitkäjänteistä urasuunnittelua sekä monipuolisia henkilöstöetuja. Henkilöstötyön laatua seurataan useilla mittareilla. Näitä ovat työtyytyväisyys, esimiestyön laatu, lähtötyytyväisyys, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä laskennallinen vaihtuvuus. Osaava henkilöstö on yksi HOK-Elannon keskeisimmistä kilpailukeinoista. Tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan tarpeita vastaava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Oman ammattitaidon kehittämiseen kannustetaan ja luodaan edellytyksiä. Vuoden 2011 aikana perehdytettiin uuteen työhön yli uutta työntekijää, heistä osa verkkokoulutuksen avulla. Kaikkien uusien toimipaikkojen henkilökunnalle järjestettiin avausvalmennukset. Perusammattitaidon varmistamiseen liittyvät muun muassa perehdyttäminen ja työnopastus, tuote- ja palveluosaaminen, asiakasomistajuus, kassatyöskentely sekä työturvallisuus. Lisäksi huolehditaan jatkuvasti erilaisista viranomaisten edellyttämistä osaamisista, kuten elintarvikehygienia, alkusammutus tai anniskelusäännökset. Vuonna 2011 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus työntekijöiden kokonaismäärästä kasvoi hieman. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 7 vuotta (6,8). Henkilökunnan keski-ikä nousi edellisvuodesta 35 vuoteen (34 v.) ja naisten osuus koko henkilöstöstä oli 74 prosenttia (75 %). Sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyseläkekustannusten vähentämiseksi käynnistettiin merkittävä työhyvinvointiohjelma keväällä Sen myötä pääkaupunkiseudun henkilöstön (n henkilöä) työterveyshuollon palveluiden tuottaja vaihtui ja aloitettiin yhteistyö Diacor Terveyspalvelut Oy:n kanssa huhtikuussa Diacor-yhteistyöltä odotetaan ennen kaikkea työterveyshuollon toiminnan painottumista ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, työkykyriskien varhaista tunnistamista, vajaakuntoisen työntekijän työkyvyn hallintaa ja tukemista sekä työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuutta. Lisäksi HOK-Elantoon palkattiin vuoden 2011 alusta työhyvin- 10

11 vointikonsultti, jonka päätehtävä työterveyshuollon erikoislääkärinä on esimiesten kouluttaminen varhaisen tuen mallin mukaiseen toimintaan ja sen osana työn mukauttamiseen. HOK-Elannon sairauskassan toiminta käsittää kaikki HOK-Elannon vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Sairaus kassa on osoittautunut työtyytyväisyystutkimuksissa yhdeksi arvostetuimmista henkilöstöeduista. Työnantaja tukee myös taloudellisesti sairauskassan toimintaa. Koko HOK-Elannon henkilöstölle perheineen järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä Linnanmäellä. Tilaisuuteen osallistui lähes henkilöä. HOK-Elanto tukee myös henkilökunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla yritysliikuntalippuja. Lisäksi tuetaan toimipaikkojen järjestämiä tilaisuuksia. RISKIENHALLINTA HOK-Elanto-konsernissa harjoitetaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jossa pyritään tunnistamaan riskitekijät sekä arvioidaan niiden todennäköisyys ja merkittävyys turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta. Vuosittain tehdään sekä konsernin johdon että ketjujen ja liiketoimintojen omat riskianalyysit. Toimipaikkojen osalta tehdään riskien ja vaarojen arviointi. HOK-Elannossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jokaisella toimipaikalla on omat ohjeet ja suunnitelmat. Ne perustuvat työympäristöön liittyvien riskien tunnistamiseen ja ohjeisiin, jotka yksikkökohtaisesti on sopeutettu toimintaan ja olosuhteisiin. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa, jota varmistetaan ohjeistamalla ja koulutuksella. Tarkoituksena on huolehtia henkilöstön turvallisuusosaamisesta niin, että jokainen henkilöstön jäsen tunnistaa riskienhallintavastuunsa ja osaa huolehtia asiakkaista. HOK-Elannossa on CMT-ryhmä (Crisis Management Team), joka varautuu yllättäviin liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin merkittäviin tilanteisiin kehittämällä kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia sekä huolehtimalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta. Vuoden 2011 riskianalyysin mukaan HOK-Elannon merkittävimmät riskit ovat toimialoille tavanomaisia ja liittyvät kilpailutilanteen hallintaan, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pääkaupunkiseudun toimintaolosuhteisiin. Säännöllistä turvatarkastusten suorittamista jatkettiin toimipaikoissa yhteistyössä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan kanssa. Turvatarkastusten pohjalta on yhdessä voitu kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tarkastusten tarkoitus on lisätä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vahingot voidaan välttää kokonaan tai niiden aiheuttamat kustannukset minimoida. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ HOK-Elanto huomioi toimintansa ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana jokapäiväistä toimintaansa. Se tulee esille kiinteistöjen rakentamisessa, hallinnassa ja ylläpidossa. Se näkyy myös energian ja veden käytön sekä jätehuollon organisoinnissa. Ympäristövaikutukset huomioidaan hankinnan ja logistiikan kehittämisessä. Myös polttonestekaupan ympäristöriskejä arvioidaan. Ympäristöhankkeissaan HOK-Elanto on nostanut esiin erityisesti energiatehokkuuden, joka on eräs merkittävimmistä kaupan keinoista torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joissa useilla pilottihankkeilla haetaan parhaimmat säästötoimenpiteet levitettäväksi koko verkostoon. HOK-Elannon myymälöissä on käytössä reaaliaikainen energiankäytön tuntiseuranta, jonka kautta voidaan tarkastella kulutusta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Seuranta antaa myös mahdollisuuden arvioida toteutettujen energiasäästötoimien vaikuttavuutta. Uudet myymälät on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi pilotoiden samalla uusia tekniikoita, kuten hiilidioksidi-kylmälaitoksia, lattialämmitystä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Merkittävimmät säästöt on saatu aikaan kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä sekä näiden ohjausjärjestelmien optimaalisella käytöllä. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ohjaavat jätehuoltoa. Hävikin hallinta on tärkein keino, jolla jätteiden määrää pystytään vähentämään jo syntyvaiheessa. Maaliskuussa 2011 voimaan tullut EU:n sivutuoteasetus toi vaatimuksia kaupan eläinperäisten jätteiden käsittelylle. Tämän muutoksen myötä lajittelu myymälöissä tehostui. 11

12 Ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää toimintaa koordinoi ympäristö- ja laatupäällikkö. Mittareita ja toimintatapoja kehitetään. Konsernitasolla toimii erillinen energiaasiantuntija, jolla on tukenaan energiaohjausryhmä. Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on toimipaikkojen arkeen kuuluvaa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuuden tärkeänä työvälineenä toimii elintarvikkeiden omavalvonta. Myymälät tekevät tarvittavat omavalvontakirjaukset suoraan sähköiseen tietokantaan. VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunkiseudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen. Kaikissa HOK-Elannon toimipaikoissa jaettavassa vastuullisuusesitteessä kerrotaan, miten kuluttaja voi tehdä eettisiä ja ekologisia valintoja ja miten osuuskauppa monin eri tavoin luo parempaa arkea alueellaan. HOK-Elanto käyttää vuosittain noin euroa erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi niistä on Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavan yhdistyksen toiminta ruoka-avun jakamiseksi pääkaupunkiseudun asunnottomille ja muille vähäosaisille. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on jo useamman vuoden ajan toteutettu yhteinen Duunisaumaprojekti, jolla on edistetty nuorten valmiuksia hakeutua työelämään. Toiminta laajeni viime vuonna nuorten mediakasvatukseen, jonka puitteissa nuoret tekijät ovat Nuorisotalo Hapen Hattuakatemiassa päässeet tuottamaan sisältöä sosiaaliseen mediaan. Nuorisoasiainkeskuksen kanssa HOK-Elannolla on myös yhteinen designpääkaupunkivuoden hanke, jossa järjestetään nuorille kokkauskursseja nuorisotaloilla. SPR:n kanssa syksyllä 2009 käynnistetty yhteistyöhanke Läksy- Helppi avustaa erityisesti maahanmuuttajataustaisia koululaisia kotitehtävien teossa. LäksyHelppi-kerhoja toimii nyt yhteensä 12 koulussa, kerhotilassa ja kirjastossa Helsingissä ja Espoossa. Yhteistyö Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa jatkui laitoksen 150-vuotisjuhlan merkeissä. Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. HOK-Elanto auttaa myös monien erityisryhmien sopeutumista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä työllistämällä muun muassa kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. S-ryhmä ja Suomen Palloliitto käynnistivät syksyllä 2011 yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on alueosuuskauppojen tuella pystyttää 100 monitoimikenttää eripuolella Suomea. Ässäkenttä n:o 1 valmistui Hyökännummen koululle, Mäntsälään. HALLINTO HOK-Elanto on yli omistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys. HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon kuuluvat alkaen toimitusjohtaja Jorma Bergholm (puheenjohtaja), kansanedustaja Ben Zyskowicz (ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja virkamiessihteeri Sallamaari Muhonen (toinen varapuheenjohtaja). Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat kauppatieteiden kandidaatti Arto Bryggare, kansanedustaja Pia Kauma, varatuomari Paula Kokkonen, oikeustieteen kandidaatti Risto Kuisma, johtaja Eeva Kuuskoski, valtiotieteiden maisteri Elina Moisio, kansanedustaja Tapani Mäkinen, valtiotieteiden maisteri Jan D. Oker-Blom, valtiotieteiden tohtori Pentti Puoskari, varatuomari Susanna Rahkonen, puheenjohtaja Piia Rantala, edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki ja osastonhoitaja Tarja Tenkula sekä henkilöstön edustajat ravintolapäällikkö Markus Salomäki ja pääluottamusmies Harry Vainio. Vuoden 2012 hallituksen muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Pankakoski, professori Matti Pohjola, toimitusjohtaja Harry Salonaho, kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Vuoden 2012 tilintarkastajiksi edustajisto valitsi KHT Matti Hartikaisen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell, sekä Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. HOK-Elannon varatoimitusjohtajaksi nimitettiin alkaen Veli-Matti Liimatainen, joka edelleen myös vastaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialasta. HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, ravintolakaupan toimialajohtaja Jouko Heinonen, liikenne- 12

13 myymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, talousjohtaja Laura Oja, henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja kiinteistöjohtaja Jari Leivo. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Euroalueen tuleva talouskehitys jatkuu epävarmana kuluvan vuoden osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen mukana. Yksityinen kulutus luo sekä vakautta talouteen että auttaa talouskasvua vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin heikoksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä. HOK-Elannon liikevaihto koko vuodelta 2012 kasvaa noin 1,9 miljardiin euroon. Konsernin operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2012 investointien määräksi arvioidaan 87 miljoonaa euroa. Vähittäiskaupassa tämän kevään merkittäviä hankkeita ovat Hyvinkään Prisman laajennus, jossa avataan myös uudistettu Rosso bottega // cucina ja kauneuden erikoismyymälä Emotion. Kannelmäen kauppakeskuksen kolmas rakennusvaihe on myös käynnistynyt ja vuonna 2013 valmistuu Kannelmäkeen maan keskeisimmälle kauppapaikalle täysimittainen kauppakeskus. Myös Jumbon ja Ison Omenan Prismat tullaan uudistamaan alkaneen vuoden aikana. S-market-ketjun uudistuskierros jatkuu koko vuoden 2012 ajan. Seuraava uusi S-market avataan maaliskuussa Juvanmalmilla ja Malmin S-marketin uudisrakentaminen on niin ikään käynnistynyt. Uusia Prismoja suunnitellaan Lommilaan, Hakunilaan, Myyrmäkeen, Tuusulaan, Mäntsälään, Klaukkalaan ja Marja- Vantaalle. Lisäksi on suunnitteilla uusia S-market- ja Alepa-yksiköitä. Pääkaupunkiseudun Kodin Terra -verkostoa suunnitellaan laajennettavaksi, Helsingin Konalaan, Espoon Nihtisiltaan ja Vantaan Porttipuistoon. S-ryhmän verkkokaupan kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on monikanavainen toimintamalli, jossa verkkokauppa ja kivijalkamyymälä yhdistyvät. HOK-Elanto on yksi WDC vuoden pääyhteistyökumppaneista ja antaa määrätietoisesti näkyvyyttä koko hankkeelle. Vuonna 2012 vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä osuustoimintavuotta. HOK-Elannossa osuustoiminnallinen yritysmuoto näkyy selkeimmin järjestettävissä vaaleissa, jolloin valitaan osuuskaupan ylin päättävä elin eli edustajisto seuraavaksi neljäksi vuodeksi. 13

14 TULOSLASKELMA HOK-ELANTO TULOSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilavuokrat Muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (+/-) -500 YLIJÄÄMÄ ENNEN VEROJA Tilinpäätössiirrot (+/-) Tuloverot (+/-) Vähemmistöosuudet (+/-) TILIKAUdEN YLIJÄÄMÄ

15 TASE VASTAAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkuusyritysosakkeet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 0 3 Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vähemmistöosuudet Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma

16 RAHOITUSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKETOIMINTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin osakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot Myydyt tytäryhtiöosakkeet Luovutustulot osakkeista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) Osuuspääoman lisäys Maksetut osuuspääoman korot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja tappiot(+) Poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

17 Liikevaihto Milj. Toiminnan tulos Milj Bruttoinvestoinnit Milj. Asiakasomistajataloudet Liikevaihto ketjuittain 2011 ABC 9% Alepa 17% Ravintolat 7% Sokos ja Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 31% S-market 30% Konsernin tase vastaavaa Milj. 800 Konsernin tase vastattavaa Milj Pysyvät vastaavat Saamiset Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. verovelan) Vähemmistöos. ja varaukset Lyhytaikainen vieras pääoma 17

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEdOT Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) hoitaa konsernin rahoitus-, talous-, kiinteistö-, markkinointi-, henkilöstö- ja jäsenhallintotehtävät. Myös konsernin kiinteistöjen, koneiden ja kaluston hankinta, rahoitus ja omistus on keskitetty emoyritykselle. HOK-Elanto myy säännöllisesti hallintopalveluita ja vuokraa kalustoja ja toimitiloja tytäryhtiöilleen ja jossain määrin myös konsernin ulkopuolelle. Nämä hallintopalveluiden myyntituotot ja vuokratuotot kirjataan HOK-Elannon liikevaihtoon. EdELLISEN TILIKAUdEN VERTAILUKELPOISUUS Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja, mm. käyttöomaisuuden myyntivoittoja yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (27,3 M ) sekä kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa (1,7 M ). PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yhtiöiden tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtona ja niiden taseissa mainittujen poistojen kertynyt erotus yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. Pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuluksi arvonalentumisina. Pysyvien vastaavien tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: vuosia Atk-ohjelmien ja muiden oikeuksien käyttöoikeudet 4 Liikearvo, konserniliikearvo 5 Atk-ohjelmat 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset 25 Säiliöt ja muut rakennelmat 10 Koneet ja kalustot ravintolakalusto 5 päivittäis- ja erikoistavarakalusto 5 atk-laitteistot ja konttorikalusto 5 kuljetuskalusto 5 rakennusten koneet ja laitteet 5 toimipaikkojen kassajärjestelmät 3 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Kestopäällysteet 10 TOIMITILAVUOKRAT Toimitilavuokriin kirjataan toimipaikkojen vuokrauksesta syntyvät vuokrakulut. Niihin liittyvistä pitkäaikaisista vuokrasopimuksista syntyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedoissa. Suurimpia vuokrauskohteita ovat Itäkeskuksen, Sellon ja Viikin Prismat. KALUSTON VUOKRAUS JA LEASING Helsingin Osuuskauppa Elanto vastaa koko konsernin osalta koneiden ja kaluston hankinnasta ja rahoituksesta. Emoyhtiö omistaa ko. omaisuuden ja vuokraa sitä tytäryhtiöilleen. Konserniyritysten leasing-maksut käsitellään liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kaluste- ja tarvikekuluina. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on kirjattu muuttuvien menojen mukaiseen hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan alinta arvoa käyttäen. SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon, velat nimellisarvoon ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Ulkomaan rahan määräisiä saatavia ja velkoja ei tilinpäätöspäivänä ollut. ELÄKEJÄRJESTELYT Konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnan sekä lakisääteinen eläketurva että tätä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmat on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. Rahavaroihin sisältyvät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi lyhytaikaiset SOK:n yritystodistukset. Jäsenen oikeus jaettuun ylijäämään (ylijäämän palautus ja osuuspääoman korko) vanhentuu viiden vuoden kuluttua osuuskunnan kokouksen päätöksessä mainitusta eräpäivästä. Vanhentuneen osuuspääoman korkovelan tuloutus on käsitelty liikeylijäämän oikaisuna. 18

19 KORKOJOHdANNAISET Korkojohdannaiset on tehty velkojen suojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa solmitusta korkojohdannaisista kertyneet korkotuotot ja -kulut sekä suojaustarkoituksessa solmittujen korko-optioiden preemiot jaksotetaan sopimusajalle oikaisemaan suojattavan instrumentin korkokulua tai -tuottoa. Realisoitumattomia voittoja ja tappioita ei enää kirjata tasevaikutteisesti siirtosaamisiin ja siirtovelkoihin, koska suojaus kohdistuu tarkasteluhetken jälkeiselle ajalle. Vertailuvuoden 2010 tiedot ovat korjattu tältä osin, mikä pienentää vertailutaseen loppusummaa 1,4 milj. euroa. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emo-osuuskunnan lisäksi kaikki tytäryhtiöt eli yritykset, joissa HOK-Elannolla on välittömästi tai välillisesti enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä sekä kaikki osakkuusyritykset, joissa HOK- Elannolla on merkittävä, vähintään 20 %:n omistusosuus ja äänivalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yritykset konsernin omistusosuuksineen on esitetty taseen vastaavien liitetiedoissa. Vuoden 2011 aikana Helsingin Osuuskauppa Elanto on myynyt osan As Oy Pihlajatie 34:n osakkeista. Hok-Elanto konsernin omistusosuus jää tämän myynnin myötä alle 20% (18,5%) eikä yhtiö ole enää osakkuusyhtiölaskennassa. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omia pääomia vastaan. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua uutta omaisuutta vastaavan oman pääoman ero on valtaosin kohdistettu rakennuksiin ja maa-alueisiin. Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat ja passiivat poistetaan/tuloutetaan omaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta ja oman pääoman muutoksesta on esitetty omana eränään. Konsernin 28 osakkuusyhtiöstä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Vähemmistöjen osuudet konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja esitetty erikseen tilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konsernitilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ei sisälly sisäistä katetta. LASKENNALLISET VEROT HOK-Elanto-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja -saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja -saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennassa on käytetty eduskunnan hyväksymää ja vahvistettua 24,5 prosentin verokantaa. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi ja niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on em. laskennallista verovelkaa laskettaessa otettu huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa. Kiinteistötytäryhtiöissä, joissa on vähemmistöomistusta, rakennuksista tehdään yhtiötasolla tuloksen mukaiset poistot. Konsernitasolla yhtiöistä on kuitenkin kirjattu suunnitelman mukaiset poistot, joihin sisältyviin kertyneisiin lisäpoistoihin 4,3 miljoonaa euroa, ei ole otettu huomioon. Konsernin sisäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat pääsääntöisesti syntyneet ennen vuotta 1989, jolloin ko. erät eivät olleet veronalaisia. Siten näiden sisäisten katteiden eliminoinnissa ei ole syntynyt laskennallista verosaamista. Lisäksi konsernissa on osakkeisiin kohdistuva sisäinen myyntivoitto 6,4 milj. euroa, josta laskennallista verosaamista ei ole kirjattu, koska sen realisoituminen ei ole todennäköistä. Osakkeista, maa-alueista ja rakennuksista tehdyistä, mutta verotuksessa vähentämättömistä arvonalennuksista, yhteensä 5,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa), ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ja passiivoista (yhteensä 3,5 miljoonaa euroa netto) ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska syntyneet konserniaktiivat ja passiivat ovat kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. 19

20 HOK-ELANTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEdOT Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) TULOSLASKELMAN LIITETIEdOT 1. Liikevaihto toimialoittain Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta Polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoiminta Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Kiinteistö-, kalusto- ja tarvikekulut Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut Yhteensä Toimitilavuokrat on esitetty omana eränä tuloslaskelmassa. 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Todistukset ja lausunnot 0 0 Muut palkkiot 58 0 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Pakollisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen lisäykset Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen vähennykset Esso-kauppojen luovuttamattomien kohteiden 404 liikearvojen vähennykset Rakennusten purkukustannusten vähennykset Maanpuhdistuskulujen lisäykset Maanpuhdistuskulujen vähennykset Muiden pakollisten varausten vähennykset Yhteensä

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot