UUDEN ENERGIAN POHJANMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN ENERGIAN POHJANMAA"

Transkriptio

1 UUDEN ENERGIAN POHJANMAA Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Esipuhe 3 2. Minun Pohjanmaani 2040 Arjen kuvaus käsitteistön avaajana 3 3. Alueiden kehittämisen toimintaympäristö: Pohjanmaa menestyy maailmanvirrat rohkeasti kohdaten 4 4. Pohjanmaan vahvuuksista kehittämisvoimaa 6 5. Pohjanmaan tavoitetila Pohjanmaan strategiset linjaukset ja niiden vaikutusten arviointi Strateginen linjaus 1: Kilpailukyky ja imago Energisyydestään Pohjanmaa tunnetaan Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Strateginen linjaus 2: Työvoima ja osaaminen Kansainvälinen ja osaava innovaattoreiden Pohjanmaa Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Strateginen linjaus 3: Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne Kestävien rakenteiden ja erinomaisten yhteyksien Pohjanmaa Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Strateginen linjaus 4: Hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma Monikulttuurisuudesta Pohjanmaan hyvinvoinnin energianlähde Hyvinvoinnin strategiset painopisteet Kulttuurin strategiset painopisteet Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Strateginen linjaus 5: Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Pohjanmaa, ilmastonmuutoksen hillitsemisen huippualue Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Tavoitteiden organisoitu toteuttaminen Maakuntasuunnitelman tavoiteluvut ja seuranta Maakuntasuunnitelman valmistelu ja taustamuistiot 36 2

3 1. ESIPUHE (maakuntajohtajalta tulossa myöhemmin) 2. MINUN POHJANMAANI 2040 ARJEN KUVAUS KÄSITTEIS- TÖN AVAAJANA On lohduttavaa huomata, kuinka perusarvot ovat pysyviä, vaikkakin maapallomme monessa suhteessa pienenee (Yleismääritelmä: Globalisaatio on käytöltään hyvin moniulotteinen termi. Karkeasti määritellen se tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, joka ilmenee lisääntyvinä mannertenvälisinä yhteyksinä ihmisten välillä. Globalisaatio on siis maailmanlaajuista verkottumista.) ja elinympäristömme kansainvälistyy, ilmastonmuutoksen hillitseminen vaikuttaa yhteiskunnan kaikkien toimintojen uudelleen arviointiin ja tekninen kehitys on huimaa. Kuvaamalla Lundin perheen arkea luomme mielikuvan elämästä Pohjanmaalla vuonna Lund-Kallion perheessä on kaksi aikuista ja kolme lasta. Perheen isä Per Lund on ruotsinkielinen ja äiti Maija Kallio suomenkielinen. Lapset hallitsevat molemmat äidinkielet, mutta käyvät koulua ruotsinkielellä Närpiössä. Isä Per on koulutukseltaan kielenkääntäjä, ja hän tapasi vaimonsa Maijan opiskellessaan Helsingissä. Maija on diplomi-insinööri. Molemmat vanhemmat olivat opiskeluaikoinaan kansainvälisessä vaihdossa, ja jo näiltä ajoilta on peräisin laaja kansainvälinen ystäväverkosto. Maijan työssä energia-alalla on koko ajan pysyttävä hieman kehityksen edellä ja aistittava uudet kehityssuunnat. Rohkea ja itsellinen ajattelutapa onkin siivittänyt Maijan uran kehitystä, ja yhdessä kollegojensa kanssa hän on toiminut monien uusien innovaatioiden alullepanijana. (Arkkipiispa Jukka Paarmaa Kuntapäivillä siteeraten: Innovaattorit ovat henkilöitä, jotka uteliaina, rohkeina, innokkaina ja innovatiivisina etsivät uutta, kokeilevat ja toimivat hullunrohkeuden rajamailla. He tuovat esille joskus epäsovinnaisia tai ennen kokeilemattomia ajatuksia ja ratkaisuja ja panevat niitä toimeen. Vaikka tällaisille kokeilijoille käy joskus huonosti, tämän tyyppiset innovaattorit ovat sittenkin niitä, jotka vievät maailmaa eteenpäin. Innovaattoreiden ohella on välttämättä oltava myös niitä, jotka pitävät asioita järjestyksessä eli administraattoreita. Molempia tarvitaan. Toisaalta jokaisessa johtajassa itsessään tulisi olla sekä innovaattori että administraattori, vrt. innovaattorien kykyjen kehittämiseen tähtäävä yhdistelyn pedagogiikka.) Maijan työnantaja on Vaasassa, joskin työkenttänä on koko maailma. Matkustuspäiviä kertyy toki, mutta suuri osa työstä hoituu modernien tietojärjestelmien avulla ja usein myös kotoa käsin. Pari päivää viikossa Maija työskentelee Vaasassa, kulkien usein yhdessä muiden pendelöijien kanssa sähköautolla tai junalla. (Hannu Katajamäki: Edellytyksiä luova ja edellytyksiä ylläpitävällä evolutiivisen kehittämisen toimintatavalla tarkoitetaan tasaveroisten kehittymisedellytysten takaamista maakunnan kaikille asukkaille ja kaikille alueille.) Perin työ monikielisyyden asiantuntijana hoituu pitkälti kotoa käsin silloin tällöin toki hänkin tapaa asiakkaitaan ja kollegoitaan eri neuvottelujen yhteydessä. Lund-Kallion perhe elää siis glokaalimaailmassa (Pekka Himanen: Glokaalilla tarkoitetaan taloudellisesti ja kulttuurillisesti innovatiivista aluetta, joka pystyy hyödyntämään globalisaation tarjoamat edut.) ja modernissa ubiikkiyhteiskunnassa (Mika Mannermaa: Yhteiskunta, jossa langaton tiedonsiirto on mahdollista kenelle tahansa, missä, milloin ja minkä välityksellä tahansa.) ja nauttii oman ajankäyttönsä hallinnasta ja idyllisestä elämästä omassa talossaan, kauniin puutarhan ympäröimänä. Vesi on perheelle tärkeä elementti ja merellinen elämäntapa osa arkea. Perheen lapset Eevi 20 v., Toni 16 v. ja iltatähti Alisa 8 v. ovat saaneet elää turvallisessa suhteellisen pienessä maaseutumaisessa yhteisössä osana kaupunkimiljöötä. Eevi opiskelee talouspsykologiaa Pohjanmaan kansainvälisessä yliopistoverkostossa englannin kielellä. Hänen opintonsa muodostuvat monien eri alojen opintojaksoista, ja suuri osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Häntä kiinnostavat myös luonnontieteelliset ja tekniikan opinnot. Eevi nauttii kovasti opiskeluympäristön kansainvälisestä arkipäivästä sekä pitkistä ja lyhyistä opiskeluvaiheista ulkomailla yhteistyöyliopistoissa. Eevin uravalinta sai alkunsa kiinnostuksesta japanilaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen. Perheen nuori mies Toni puolestaan on urheilullisesti lahjakas nuori mies, ja hän on koko ikänsä pelannut jalkapalloa vanhempiensa kannustamana. Jalkapallon myötä Tonin ystäväpiiri on muodostunut hyvin monikulttuuriseksi. Urheilullinen harrastus on siivittänyt myös hyvää koulumenestystä, ja Toni onkin nyt jalkapalloon erikoistuneen Pohjanmaan urheilulukion ensimmäisellä luokalla tavoitteenaan ihmisen hyvinvointiin ja erityisesti lasten parissa työskentelemiseen liittyvät jatkoopinnot. Alisa, perheen kuopus, on kolmannella luokalla alakoulussa. Koulussa on toisen ja kolmannen 3

4 polven maahanmuuttajalapsia, ja myös osa opettajista on ulkomaalaistaustaisia. Alisan koulussa on paljon erilaista iltapäivätoimintaa, jota erilaiset yhdistykset ja seurat vetävät kunnan koordinoimana. Alisa on luonnostaan hyvin utelias ja aloitteellinen tyttö. Kouluympäristö, jossa opettajat kannustavat kovasti kyselemään, pohtimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja miettimään asioita monelta eri kannalta, kannustaa Alisaa ja luokkatovereita olemaan aktiivisia ja oma-aloitteisia. (Hannu Katajamäki: Yhdistelyn pedagogiikan lähtökohtana on ongelmalähtöinen oppiminen, jonka avulla kasvatetaan kykyä yhdistää näennäisesti kaukana toisistaan olevia asioita uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi.) Elämisen arki on Lund-Kallion perheessä tasapainoista ja rikasta. Aikuisilla on joustavien työjärjestelyiden ja modernien työnmuotojen ansiosta mahdollisuus hyvin yhdistää perheen tarpeet ja työelämän vaatimukset yhteen ja vain viettää aikaa kiireettömästi yhdessä. Lund-Kallion perheen yhteydet Pietarsaaressa asuviin ikääntyviin hyväkuntoisiin vanhempiin ovat tiiviit. Maijan vanhemmat viettävät paljon aikaa matkustellen. Perin vanhemmat ovat omistaneet eläkepäivänsä pitkälti lapsenlapsilleen ja aktiiviselle yhdistyselämälle. Oman rikkautensa elämään tuovat monet niin paikalliset kuin kansainväliset verkostot, joissa Lund- Kallion perheen jäsenet liikkuvat luontevasti (Robert Putnam: "Bowling Alone" (2000): Sosiaalinen pääoma jakautuu kahteen ulottuvuuteen; "yhdistävään" (bridging) ja "sitovaan" (bonding). Yhdistävä ulottuvuus merkitsee yksilöiden välisiä sosiaalisia siteitä ja verkostoja ja sitova ulottuvuus ryhmäidentiteettiä. Vahvalla sosiaalisella pääomalla ymmärretään samanaikaista toimimista sekä sitovissa, alueen luottamusta ja yhtenäisyyttä vahvistavissa sisäisissä verkostoissa että oman alueen ulkopuolelle ulottuvissa, ulkoisia vaikutteita hyödyntävissä yhdistävissä verkostoissa.). Loppujen lopuksi Lund-Kallion perheen arki ei eroakaan niin kovin paljon vuodesta Lund-Kallion perheen tyytyväisyyden salaisuus piilee avoimessa ja suvaitsevassa elämänasenteessa, terveessä uteliaisuudessa ja rohkeudessa tehdä erilaisia ratkaisuja ja omalle perheelleen sopivia valintoja. Perhe on kokenut uudet ilmiöt ja muutokset mahdollisuuksina. 3. ALUEIDEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POH- JANMAA MENESTYY MAAIL- MANVIRRAT ROHKEASTI KOH- DATEN Alueiden merkitys globalisoituneessa maailmassa on yhä tärkeämpi. Ne alueet, jotka pystyvät erottumaan omien vahvuuksiensa pohjalta, menestyvät. Pohjanmaalla edellytykset vahvaan kehittymiseen ovat mitä parhaat ja mahdollisuudet ennennäkemättömät avain menestykseen on pitkälti omissa käsissämme. Kaikkien, niin poliittisten päättäjien, viranomaisten kuin muiden toimijoiden, on purjehdittava suotuisten tuulten vallitessa aallon harjalla. Suunta on valittava, ja matkan juohevan taittumisen vaatimat rohkeat päätökset on tehtävä rivakasti yhdessä. Historian valossa Pohjanmaan kehitys perustuu kahteen pitkään aaltoon: tervanpolton kuljettamaan ensimmäiseen pitkään aaltoon, joka johti edelleen moninaisuuden talouteen, ja sitä seuranneeseen erikoistumisen ja vahvan yrittämisen kulttuurin uuteen pitkään aaltoon Pohjanmaan malliin. Historia on muovannut Pohjanmaasta nykypäivän menestyvän ja monipuolisten mahdollisuuksien alueen. Globaalit virrat kohtaavat alueet yhä suoremmin ja haasteena onkin paikallisen eli lokaalin ja maailmanlaajuisen globaalin onnistunut kohtaaminen. Erityisesti Pohjanmaalle juuri glokalisaation hallinta on selkeä kilpailuetu suhteessa muihin alueisiin ja mitä parhainta, Pohjanmaan lähtökohta on erinomainen. Pohjanmaan valttikortteja ovat monikulttuurisuus, yhteisöllisyys ja huippuosaaminen tulevaisuuden avainaloilla. Pohjanmaan väestö on kasvanut tasaisesti, viime aikoina erityisesti syntyvyyden ja lisääntyneen maahanmuuton ansiosta. Työvoiman saatavuuden haasteet tulevat eteen myös Pohjanmaalla väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien pienentyessä, kohdistuen eri tavoin alueen eri osiin. Ulkomaalaisten osuus väestöstä kasvaa Pohjanmaalla tasaisesti. Ulkomaalaiset tulevat Pohjanmaalle niin pakolaisina, opiskelijoina kuin työntekijöinä. Pohjanmaalla leimaaantavaa on ollut suvaitsevaisuus ja pitkä kansainvälisyyden perinne, jotka ovat edesauttaneet ulkomaa- 4

5 laisten kotoutumista alueelle. Tällä tiellä Pohjanmaa haluaa olla suunnannäyttäjä myös jatkossa. Alueen taloudellinen perusta on vahva, vaikkakin taloudellinen taantuma on ulottanut lonkeronsa myös Pohjanmaalle, erityisesti globaaleilla markkinoilla toimivaan vientiteollisuuteen. Taloudellinen tilanne on vääjäämättä johtanut uudelleen organisointeihin ja toiminnan tehostamiseen. Perusta on kuitenkin vankka, ja taloudellisen nousun alkaessa Pohjanmaa ponnistaa vahvan energiasektorin vetämänä nopeasti huimalle kasvu-uralle. Teollisuuden rakennemuutos on jo muuttanut Pohjanmaan teollisuuden rakennetta, erityisesti metsäteollisuuden osalta. Metsäteollisuuden murroksen ennustetaan vielä jatkuvan. Vahva energiaklusteri voimistuu entisestään säteillen kerrannaisvaikutuksia erityisesti metallialan ja jatkossa myös enenevässä määrin muiden toimialojen kehitykselle. Pohjanmaalla on selkeää erityisosaamista mm. veneen ja puutalojen rakentamisen alalla. Vahvat tuotekehityspanostukset ja korkeatasoinen liiketoimintaosaaminen siivittävät näiden alojen kehittymistä edelleen. Uudet idut ovat vahvistuneet merkittävästi ja sekä luovien alojen että hyvinvointialan klustereista odotetaan lähitulevaisuudessa seuraavia alueen osaamisen kärkiä. Vahvan teollisen osaamisen rinnalla palveluiden merkitys korostuu entisestään, ja erityisesti suunnittelu- ja projektiosaaminen nousee menestyksen kulmakiveksi. Luontomatkailu kehittyy voimakkaasti erityisesti Merenkurkun maailmanperintöalueen myötä. Menestyvien alueiden perusta on jatkossakin osaamisessa. Koulutetun työvoiman saatavuudesta ja osaamisesta on pidettävä erityisen hyvää huolta. Kohtaannon (työvoiman koulutustarjonnan ja -kysynnän ennakointi) varmistaminen on ehdoton edellytys alueen työvoimatarpeiden turvaamiselle ja koulutuksen oikea-aikaiselle ja - sisältöiselle suunnittelulle. Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteiden kehittämiseksi ja resurssien turvaamiseksi on tehtävä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Yliopisto- ja korkeakoulutuksen osalta erityisen tärkeää on erikoistuminen selkeille vahvuusalueille. Oppimisympäristöjen kehittämiseen kohti entistä yrittäjämäisempää toimintatapaa suosiviksi on varattava riittävät resurssit. Pohjanmaa edustaa samanaikaisesti urbaanisuutta ja Suomen ydinmaaseudun keskeisintä aluetta. Pohjanmaan mielenkiintoinen tiiviiden paikallisten yhteisöjen nauhamainen rakenne synnyttää uusia luovia ympäristöjä niin maaseudulle kuin kaupunkiseuduille. Näiden luovien ympäristöjen sisäisten ja vuorovaikutteisten innovaatiorakenteiden toimivuudesta on huolehdittava, jotta niissä syntyvät uudet ideat, monien alojen erikoisosaamista yhdistävät uudet tuote- ja palvelukonseptit saadaan kaupallistettua tuoden lisäarvoa koko alueen kehittämiselle. Alkutuotannolle leimaa-antavaa ovat erikoistuminen ja tilakoon kasvu. Tilojen toiminta on normaalia yritystoimintaa, ja niiden merkitys työllistäjänä on merkittävä. Lasinalaisviljelyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistuminen, turkistuotannon ja erityisesti sen tuotekehitysosaamisen kehittäminen sekä kalatalouden vahva kehittyminen nousevat esiin Pohjanmaan maaseudun mahdollisuuksina, joskin on tunnustettava erityisesti turkisalan ja lasinalaisviljelyn tulevaisuuteen liittyvät uhkatekijät. Pohjanmaan maito- ja sikatilojen sekä metsäkiinteistöjen koot suurenevat. Myös alkutuotannossa korostuu osaavan työvoiman saatavuus. Suomessa on viime vuosina ollut nähtävissä selkeästi infrastruktuurin heikkeneminen valtion rahoituksen pienenemisen seurauksena. Erityisesti tieverkoston osalta kehitys on ollut hälyttävää. Toimiva infrastruktuuri ja selkeät logistiset ratkaisut ovat menestyvän alueen tukijalka. Infrastruktuurin kehittämiseen suunnattuja varoja tuleekin tuntuvasti lisätä pitkän aikavälin liikennepoliittiseen investointisuunnitelmaan perustuen. Ilmastonmuutoksen hillintä on Pohjanmaan suuri mahdollisuus. Pohjoismaiden suurin ja kansainvälisesti erittäin merkittävä energiaklusteri on Pohjanmaan merkittävin kilpailuetu. Alueen kehittämisessä on kaikin tavoin pyrittävä edistämään energiaklusterin suunnitelmallista kehittymistä kestävän kehityksen hengessä, oli- 5

6 pa sitten kyse maankäytön suunnittelusta, osaavan työvoiman saatavuudesta, yritysten kehittämisestä, koulutusrakenteista tahi tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisresursseista. Kaiken edellä kuvatun edellytyksenä on hyvinvointi ja vahva sosiaalinen pääoma. Pohjanmaan vahva sosiaalinen pääoma samanaikainen toimiminen sekä sitovissa, alueen luottamusta ja yhtenäisyyttä vahvistavissa, sisäisissä verkostoissa että oman alueen ulkopuolelle ulottuvissa ulkoisia vaikutteita hyödyntävissä, yhdistävissä verkostoissa mahdollistaa yhteisesti hyväksytyn tasapainon saavuttamisen säilyttämisen ja uudistamisen välillä. 4. POHJANMAAN VAHVUUKSISTA KEHITTÄMISVOIMAA Vahvan alueen menestys perustuu omiin vahvuuksiin. Pohjanmaan menestystekijät ovat moninaiset. Näistä merkittävimmät ovat: Pohjanmaalla kansainvälisyys kaikilla eri yhteiskunnan sektoreilla on luontainen osa toimintaa. Monien kielien ja kulttuurien Pohjanmaa on suunnannäyttäjänä suvaitsevuutta ja yhteisöllistä monikulttuurista Suomea luotaessa. Vahva yrittäjyyden perinne sekä kokeileva ja uutta luova, eteenpäin rohkeasti katsova asenne ovat ominaista Pohjanmaalla. Pohjanmaa muodostuu urbaani- ja maaseutualueilla tiiviisti sijaitsevien paikallisyhteisöjen verkostoista, joiden sisäinen ja keskinäinen vuorovaikutus on vilkasta. Pohjanmaan luontaisten pitkälle historiaan juurensa ulottuvien kansainvälisten verkostojen myötä globaalit virtaukset saavuttavat Pohjanmaan toimijat nopeasti. Tiiviiden keskinäisten ja ulkopuolelle ulottuvien verkostojen hallinnan myötä alueen sosiaalinen pääoma on vahvaa. Pohjanmaan ehdoton vahvuus on moninaisuuden talous, joka onnistuu kannattelemaan alueen maailmanlaajuisten kriisien yli. Suomen johtavan Pohjoismaiden suurimman globaaleilla markkinoilla toimivan energiateknologian osaamiskeskittymän mahdollisuudet ovat huikeat. Energiaklusteri toimii Pohjanmaan yritystoiminnan kärkenä, ja sen kerrannaisvaikutukset alueen elinkeinoelämän kehitykselle ovat mittavat. Pohjanmaan vahva kulttuuriperinne antaa erinomaisen lähtökohdan luovien alojen klusterin kehittämiselle merkittäväksi kansalliseksi keskukseksi ja merkittävien kulttuuritapahtumien järjestämiselle. Hyvinvointialan koulutus- ja tutkimusosaaminen on Pohjanmaalla vankkaa, ja sen mahdollisuudet kehittyä erinomaiset. Rikkaan kieli- ja kulttuuriperintönsä ja vahvojen pitkäaikaisten yhteyksien sekä aktiivisen verkottumisen ansiosta Pohjanmaalla on keskeinen rooli myös valtakunnallisesti pohjoismaisen yhteistyön edistäjänä. Vahva hallintoperinne sekä kaksikielisyys vahvistavat Pohjanmaan asemaa alueellistamisprosessin edetessä. Pohjanmaa on edelleen suuren maaseudun alue, perinteisen ydinmaaseudun tyyssija, jonka vahvuus perustuu kaksikärkiseen kehittämiseen: suurten tilojen rinnalla toimivat maaseudun erikoistuneet mikroklusterit. Pohjanmaalla on kattava liikenneverkosto, mutta alueen saavutettavuus maanteitse, rautateitse ja meritse on heikentynyt, koska infrastruktuuria ei ole kehitetty samassa tahdissa elinkeinoelämän tarpeiden, maankäytön muutosten ja liikenteen kasvun kanssa. Saavu- 6

7 tettavuus lentäen on helppoa ja yhteydet toimivia niin Suomessa kuin ulkomaille. Pohjanmaalle on kehittymässä Länsi-Suomen merkittävin logistinen keskuspaikka Vaasa, ja Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla on suuri merkitys seudun elinkeinoelämälle ja asutukselle. Pohjanmaan kaupalliset palvelut ovat kehittyneet hallitusti alueen eri osien erilaiset kehitystarpeet huomioiden. Työllisyys on hienoisista notkahduksista huolimatta maan huippuluokkaa. Pohjanmaa tarjoaa erinomaisen merellisen asuin- ja elinympäristön puhtaan luonnon helmassa. Pohjanmaan monipuolinen ja monikielinen koulutustarjonta houkuttelee alueelle nuoria, ja alueen vilkas opiskelijaelämä tuo elämiseen sykettä ja urbaania henkeä. Näitä menestystekijöitä hyödyntämällä Pohjanmaa vastaa tuleviin haasteisiin, joista esiin voidaan nostaa ainakin seuraavat: Pohjanmaan tunnettuus on heikko, ja imagoa tulee rakentaa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisin voimin. Pohjanmaan tulee näkyä dynaamisena, monikulttuurisena, monikielisenä, suvaitsevana ja kansainvälisenä koulutuksen ja tutkimuksen tyyssijana; sopivasti urbaanin elämän ja rauhaisan asuin- ja elinympäristön yhdistävänä merenläheisenä alueena, jossa yritteliäisyys ja innovatiivisuus kukoistavat. Energiateknologia on valttikortti, jonka varaan imago tulee rakentaa. Pohjanmaan on varmistettava osaavan työvoiman saatavuus koulutuksen ja aikuiskoulutuksen ennakoinnilla ja oikea-aikaisella järjestämisellä sekä syrjäytymisen ehkäisyn, maassamuuton ja työperusteisen maahanmuuton edistämisen avulla. Pohjanmaan on osattava aistia muutoksia entistä paremmin ja reagoitava nopeasti oli sitten kyseessä teknologian nopeaan kehitykseen, erilaisiin rakenteisiin, työllisyyden muutoksiin tai vaikkapa ympäristökriisiin liittyvä muutos. Pohjanmaan on varmistettava hyvinvointi- ja muiden palvelujen saatavuus molemmilla kotimaisilla kielillä myös jatkossa sekä kaupungeissa että maaseudulla. Monikulttuurisuuden hyväksyminen ja halu oppia ymmärtämään eri kulttuurien ja uskontojen erityispiirteitä sekä aito suvaitsevaisuus ovat Pohjanmaalla jo nyt vahvaa, mikä näkyy esimerkiksi pakolaisten vastaanottamisena. Suvaitsevaisuutta tulee kaikin tavoin vaalia ja edistää yhteiskunnan eri alueilla. Pohjanmaan on muodostettava yhteinen tahtotila kehityksen suunnasta, ja kaikkien on siihen myös aidosti sitouduttava. Palveluiden järjestäminen kaikkia tahoja tyydyttävällä tavalla onnistuu, kun yhteinen tahto on selkeästi ilmaistu. Pohjanmaan liikenteellisen infrastruktuurin kehittämiseen on suunnattava huomattavasti nykyistä enemmän resursseja, jotta heikkoudet saadaan poistettua. Uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä on tuettava suunnitelmallisella ja ohjatulla alueidenkäytöllä. Innovaatiojärjestelmää on edelleen kehitettävä, jotta se entistä paremmin edistäisi uusien yritysten syntyä ja kasvua sekä näitä tukevaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Liikennejärjestelmien koordinoidulla suunnittelulla tulee entistä paremmin hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Voimavaroja tulee suunnata entistä tehokkaammin luonnonympäristöjen, erityisesti maailmanperintöalueen, sekä kulttuuriympäristöjen ja saariston vetovoimaisuuteen perustuvan matkailun kehittämiseen. 7

8 5. POHJANMAAN TAVOITETILA 2040 Tavoitetila eli visio kuvaa Pohjanmaan tahtoa kehityksen suunnasta. Nykymaailman kehittymisvauhti on nopeaa, ja tulevaisuuden ennakointi on haasteellista. Tiedämme kuitenkin jo nyt yllättävän paljon, kun alamme tarkastella tulevaisuutta historian ja tiedossa olevien faktojen kautta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset laaja-alaisesti yhteiskunnan eri toimintoihin ovat tiedossamme, ja väestön rakenteen muutokset ovat vääjäämättä edessämme. Aluerakenteen ja infrastruktuurin muutosvauhdin hitaus ja tietoyhteiskunnan nopea kehitys ovat tosiasioita. Maailmamme globalisoituu ja lokalisoituu samanaikaisesti globaalien virtojen kohdatessa alueemme yhä suoremmin. Rakenteet ja rajat ovat jatkuvassa murroksessa; viisainta onkin puhua Pohjanmaasta yhtenä Suomen menestyneimmistä alueista vuonna 2040 ja siitä, miten alue jo tiedossa olevan perusteella parhaiten pystyy tuleviin haasteisiin vastaamaan. Pohjanmaan menestyksen siivittäjinä neljä asiaa nousee ylitse muiden: ilmastonmuutos, kansainvälisyys, koulutus ja yritteliäisyys. Ilmastonmuutos avaa Pohjanmaalle loistavat mahdollisuudet uusiutuvan energiaosaamisen kansallisena kärkenä ja globaalina huippuna. Pohjanmaalle jo nyt luontainen vahva kaikki sektorit läpäisevä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus tarjoavat mitä parhaimman alustan monikulttuuristuvalle väestörakenteelle. Kolmantena menestyksen kivijalkana esiin nousevat osaava työvoima ja kaikkinainen koulutus ja neljäntenä vahva yritteliäisyys ja innovaattoreiden esiinmarssi. Pohjanmaan menestys perustuu oikeisiin valintoihin ja selkeisiin priorisointeihin niin elinkeinoelämän kuin osaamisen kehittämisen suhteen: aikaiseen aistimiseen, muutosherkkyyteen ja oikeanaikaiseen tilanteeseen tarttumiseen, hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden, tasaarvoisuuden ja suvaitsevuuden kaikkinaiseen edistämiseen, selkeään aluerakenteeseen ja erinomaiseen saavutettavuuteen sekä ennen kaikkea vahvaan, tavoitteelliseen yhdessä tekemiseen. Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 tavoitetila määrittää Pohjanmaan menestyksekkään alueen kuvan vuonna 2040 se kuvaa millaisilla valinnoilla olemme saavuttaneet tavoitteemme vuonna Tie tavoitteeseen on kuitenkin voinut olla pitkä, mutkikas ja yllätyksiä täynnä. Pohjanmaan visio 2040 UUDEN ENERGIAN POHJANMAA ENERGIAA HUIPPUOSAAMI- SESTA, MONIKULTUURISUU- DESTA JA VAHVASTA YHTEI- SÖLLISYYDESTÄ Vuonna 2040 Pohjanmaa on energinen ja hyvinvoiva, monipuolisen elinkeinoelämän ja menestyksen kärkiä tukevan huippututkimuksen ja -koulutuksen tyyssija sekä dynaaminen, kansainvälinen ja monikulttuurinen alue, jonka menestys perustuu evolutiiviseen kehittämiseen, vahvaan tavoitteelliseen yhteistyön ja yrittämisen kulttuuriin sekä kestävän kehityksen mukaiseen aluerakenteeseen ja erinomaiseen saavutettavuuteen. Pohjanmaa tunnetaan Uuden Energian tuotannon ja käytön ehdottomana edelläkävijänä. Vaasa Pohjanmaan keskuskaupunkina on Suomessa logistisen asemansa ja vahvan elinkeino- ja koulutusprofiilin ansiosta viiden merkittävimmän kaupungin joukossa. Energia on Pohjanmaan perusta monin tavoin. Energisyys on Pohjanmaalle tunnusomaista, ja se kuvaa innostusta ja asennoitumista oman maakunnan kehittämiseen kaikilla sektoreilla. Pohjanmaa on paitsi uusiutuvan energiaosaamisen kansallinen kärki myös Euroopan tärkein uuden energiateknologian osaamiskeskittymä, joka tekee aktiivisesti sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. Osaamiskeskittymän hyödyt säteilevät siten paitsi maakuntaan myös sitä suuremmalle alueelle. Pohjanmaa on vuonna 2040 monipuolisen energiatuotannon mah-

9 dollistaja tavoitteenaan alueen energiatuotannon monipuolisuus ja huoltovarmuus. Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset monipuoliselle energiantuotannolle siten, että globaalit, EU:n ja kansalliset hiilidioksidipäästöjen vähentämisvelvoitteet saavutetaan. Pohjanmaa toimii suunnannäyttäjänä tällä tiellä. Hyvinvoiva viittaa maakunnan suotuiseen kehittymiseen niin taloudellisilla kuin laadullisilla mittareilla. Pohjanmaan yrittäjyyden ja innovatiivisuuden kulttuuri luo vaurautta, ja vahvan yhteisöllisyyden ansiosta väestö voi hyvin. Vuonna 2040 Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten, niin ikääntyneiden, aikuisväestön kuin lasten ja nuorten, monikulttuurinen ja kestäviin valintoihin perustuva yhteisöllinen alue. Monipuolinen elinkeinoelämä luo Pohjanmaan kehittämisen vankan perustan. Pohjanmaan uusiutuvan energian ja energiateknologian osaamiskeskittymällä on maailmanlaajuisesti merkittävä asema, joka säteilee kerrannaisvaikutuksia alueen muun elinkeinoelämän, erityisesti sähköteknisen-, metalli- ja metsäteollisuuden voimakkaaseen kehittymiseen. Veneteollisuus on erikoistunutta ja menestyvää. Hyvinvointialan sekä luovien alojen ja muotoiluosaamisen klusterit ovat kehittyneet voimakkaasti. Pohjanmaan maaseudun vahva olemus juontaa juurensa monipuolisesta elinkeinojen mosaiikista. Huippututkimuksen ja koulutuksen tyyssija kuvastaa Pohjanmaan osaamista arvostavaa koulutuskulttuuria ja panostamista tutkimukseen ja kehittämiseen. Pohjanmaalla toimii vuonna 2040 yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöhön perustuva Pohjanmaan yliopistoverkosto, joka tarjoaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen monikielisen, monialaisen ja monikulttuurisen oppimisympäristön. Toisen asteen koulutuksella tuetaan määrätietoisesti maakunnan eri alueiden elinkeino- ja työelämän kehittymistä. Korkean asteen opetuksessa ja tutkimuksessa on selkeästi priorisoidut vahvuusalueet. Yliopistoverkoston ja tutkimuslaitosten palvelut muodostavat keskeisen osan innovaatiojärjestelmästä, joka takaa tasapuoliset palvelut koko maakunnassa. Kansainvälisyys on Pohjanmaalla arkipäivää jo tänäkin päivänä. Toimintaympäristöt muuttuvat kuitenkin yhä kansainvälisemmiksi, ja maahanmuutto eri muodoissaan vahvistuu tulevina vuosikymmeninä edelleen. Vuonna 2040 Pohjanmaa on edelläkävijänä näyttänyt tietä luoden monien kansojen, kielien ja kulttuurien harmonisen ja suvaitsevan työ- ja asuinympäristön. Globaalin talouden ja ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset ovat haasteita, joiden voittaminen edellyttää maakunnan toimijoilta jatkuvia niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin toimenpiteitä. Toisaalta etenkin kansainvälisille energiateknologia-alan yrityksille ilmastonmuutos on myös mahdollisuus. Evolutiivinen kehittäminen kuvaa innovatiivista, tulevaisuuteen suunnattua, rohkeaa ja itsellistä ajattelutapaa ja toimintailmapiiriä, joka hersyttää kokeilemaan rajoja ja etsimään uusia ratkaisumalleja. Evolutiivisen kehittämisen Pohjanmaalla synnytetään uusia menestystarinoita mestarillisesti luotujen edellytysten voimalla. Pohjanmaalla kannustetaan luovien prosessien alustojen synnyttämiseen ja ennakkoluulottomaan verkostoitumiseen, uusiin kokeiluihin ja harkittuun riskinottoon. Myös kulttuuri kukoistaa. Pohjanmaalla on kaikkien asukkaiden saatavilla monipuolista taidetta ja kulttuuria sekä laaja kirjo osaavia taiteen ja kulttuurin tekijöitä ja tuottajia. Taide ja kulttuuri ovat keskeisesti läsnä yhteiskunnan eri alueilla ja Pohjanmaa on maamme suomenruotsalaisen kulttuurin ydin. Yrittäjyys korostaa Pohjanmaan vahvaa yrittäjyysilmapiiriä. Pohjanmaalla yrittäjyys on asenne, mentaliteetti, joka näkyy oma-aloitteisena, rohkeana, aktiivisena ja vastuuntuntoisena työskentelyotteena niin oppilaitoksissa kuin työelämässä. Evolutiivisen kehittämisen Pohjanmaalla on siirrytty yhdistelyn pedagogiikan uutta luovaan toimintamalliin kaikilla kouluasteilla. Tavoitteellinen yhteistyö on Pohjanmaan kehittämisen keskeisin voimavara. Yhdessä tekemisen taito eri näkemysten yhteensovittaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja voimavarojen järkeväksi allokoinniksi on ehdoton edellytys Pohjanmaan suotuisaan kehittymiseen. Yhteistyö on lähtökohtana myös 9

10 määrätietoisessa kehittämistyössä, joka varmistaa kilpailukykyiset kunta- ja palvelurakenteet ja takaa palveluiden tuottamisen kannalta optimaalisen tai työssäkäyntialueen mukaisen kuntakoon. Kansalais- ja järjestölähtöisyys sekä kumppanuus julkisen sektorin ja järjestöjen välillä on hyödynnetty mahdollisuus. Kestävä kehitys kuvaa Pohjanmaan tavoitetta olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän kehityksen toteutumista tukevassa alueellisen ympäristötietoisuuden edistämisessä. Pohjanmaa on vuonna 2040 eurooppalainen esimerkkialue luonnonvarojen käytön ja suojelun yhteensovittamisessa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Kestävä aluerakenne kuvastaa monikeskuksista, tasapainoista ja rakenteellisesti kestävällä pohjalla olevaa aluetta, jonka fyysiset rakenteet turvaavat alueen asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin sekä kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisen. Asukkaille on tarjolla laajoja, hyviä asumisalueita niin kaupunkiseuduilla kuin maaseutualueilla. Palvelut ja liikenteellinen saavutettavuus on erinomaisella tasolla. Laajat kaupunkiympäristöt ja maaseutualueet sulavasti toisiinsa linkittävät keskuskaupungit ja Pohjanmaan ydinmaaseutu kehittyvät tasapainoisesti. Pohjanmaan maaseutu on monimuotoisten luonnon-, asuin- ja yritysympäristöjen mosaiikki, joka tarjoaa hyvän elämän edellytykset eri-ikäiselle sekä monikulttuuriselle väestölle. Erinomaisella saavutettavuudella tarkoitetaan toiminnallisesti tehokasta ja monipuolista liikennejärjestelmää, joka takaa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kehittymisen sekä ottaa huomioon alueen asukkaiden tarpeet ja kestävän kehityksen. 6. POHJANMAAN STRATEGISET LINJAUKSET JA NIIDEN VAIKU- TUSTEN ARVIOINTI Pohjanmaa on kehittynyt aikaansaavaksi, erittäin hyvin menestyväksi alueeksi pitkän polveilevan kehitysprosessin kautta. Tänä päivänä Pohjanmaa näyttäytyy vahvan ja monipuolisen teollisuuden, voimakkaan kasvavan palvelusektorin, vilkkaan yrittäjyyden ja monipuolisen koulutustarjonnan alueena. Leimallista alueen kehittymiselle on pitkien perinteiden myötä muotoutunut luontainen kansainvälisyys, sen myötä kasvanut monikulttuurisuus ja voimakas yhteisöllisyys. Pohjanmaa on yhdyskuntarakenteeltaan tiivis kokonaisuus, jolle on luontaista kaupunkiseutujen ja maaseudun tasapainoinen kehittäminen. Pohjanmaata kehitetään avoimin silmin osana eurooppalaisia ja globaaleja verkostoja, omat vahvuudet selkeästi tunnistaen ja niitä korostaen. Pohjanmaan visiossa on avattu keskeisimmät toiminnalliset periaatteet, joiden mukaan alueen kehittäminen tapahtuu. Vision saavuttamisessa tärkeitä horisontaalisia teemoja ovat kestävä kehitys (ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset) vahva osaamisperusta kansainvälisyys ja monikulttuurisuus työllistyvyys ja yrittäjyys kilpailukyky ja vetovoimaisuus tasa-arvo ja suvaitsevaisuus hyvä hallintotapa (yhteistyö ja työnjako sekä sosiaalinen pääoma). Pohjanmaan kehittäminen tapahtuu strategisten valintojen perusteella. Pohjanmaalla on viisi strategista linjausta, joista johdetaan strategiset painopisteet. Pohjanmaan määräaikaiset maakuntaohjelmat puolestaan sisältävät keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet, hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet, jotka toteuttavat maakuntasuunnitelman strategiset linjaukset ja painopisteet. Pohjanmaan strategiset linjaukset ovat 1. Kilpailukyky ja imago Energisyydestään Pohjanmaa tunnetaan 2. Työvoima ja osaaminen Kansainvälinen, osaava innovaattoreiden Pohjanmaa 3. Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne Kestävien rakenteiden ja erinomaisten yhteyksien Pohjanmaa 10

11 4. Hyvinvointi, kulttuuri ja sosiaalinen pääoma Monikulttuurisuudesta Pohjanmaan hyvinvoinnin energianlähde 5. Luonnon ja ympäristön hyvinvointi Pohjanmaa, ilmastonmuutoksen hillitsemisen huippualue 6.1 Strateginen linjaus 1: Kilpailukyky ja imago - Energisyydestään Pohjanmaa tunnetaan Tavoitetila: Pohjanmaa on houkutteleva ja vetovoimainen monikulttuurinen alue, joka tarjoaa kansainvälisille yrityksille ja niiden työntekijöille viihtyisän työ- ja asumisympäristön, monikieliset hyvinvointi- ja koulutuspalvelut, erinomaiset yhteydet sekä laajat harrastusmahdollisuudet. Pohjanmaan osuus ulkomaisten investoijien määrässä on maan huippuluokkaa. Teollisuus toimii vahvasti globalisoituneilla markkinoilla. Vaikka suuri osa työvaltaista tuotantoa on siirretty halvemman työvoiman maihin, hallitsee Pohjanmaata edelleen monipuolinen elinkeinoelämä vahvoine teollisuuslaitoksineen. Erityisesti energia-alan osaaminen on maailman huippua. Vientiä on melkein jokaiseen maapallon kolkkaan. Korkean teknologian tuotteiden laadun lisäksi ratkaisevaksi kilpailutekijäksi on muodostunut tuotteeseen liittyvän jatkuvan huolto- ja kunnossapitopalvelun takaaminen. Pohjanmaasta on muodostunut suunnitteluosaamisen ja menestyvien palveluyritysten kehto. Pohjanmaa tunnetaan ainutlaatuisesta uusiutuvan energiateknologian ja hajautetun energian tuotannon osaamiskeskittymästä sekä muista vahvoista huippuosaamisen alueista (meri, kone- ja metallialan, luovien alojen, hyvinvointialan sekä liiketoiminta- ja suunnitteluosaamisen klusterit). Vuonna 2040 Pohjanmaa on uusien energiateknologiaratkaisujen edelläkävijämaakunta Energy Valley. Maakunnassa on uuden energian toimivia demo- ja pilottilaitoksia, kuten polttokennosovellutuksia. Lisäksi päästöttömien kulkuneuvojen osuus on suuri, ja myös CO 2 :n talteenotto on toteutettu. Noin 3 5 vuoden välein syntyy maailmanlaajuisesti merkittäviä ja huomiota herättäviä demokohteita. Pohjanmaalle on rakentunut useiden uuden energian pilotti- ja referenssihankkeiden ketju, joka on merkittävästi lisännyt pohjalaisen energiateknologian tunnettuutta sekä kotimaan että muun maailman markkinoilla. Suunnittelukauden alkuvaiheessa maakunnan suurimmissa kaupungeissa yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa hyödynnetään turvetta ja biopolttoainetta. Metsäteollisuus on profiloitunut pitkälti polttoainetuottajana ja energiaosaajana. Pohjanmaan innovaatiojärjestelmä on selkeä sekä vahvasti resursoitu ja sen toiminta menestyksekästä. Innovaatioiden synnyttämiseksi ja trendien analysoimiseksi on luotu toimivat rakenteet ja yhteistyömallit. Toimiva innovaatiojärjestelmä on mahdollistanut uusien ideoiden esiinmarssin, jatkojalostamisen ja uusien, elinvoimaisten ja kasvukykyisten yritysten synnyn. Yhä useampi menestystarina perustuu synergiaetuihin, joita on saavutettu toimialojen välisiin rajapintoihin syntyneiden uusien innovaatioiden myötä. Käyttäjän ja kuluttajan näkökulman huomioiminen tuotteita ja palveluita kehitettäessä on ollut avain monen yrityksen menestykseen. Yritysten kasvupotentiaali on hyödynnetty tehokkaasti, ja yritykset ovat kehittyneet elinkaarimallin mukaisesti kasvattaen markkinaosuuksia niin kotimaassa kuin globaalisti. Yritysten liiketoimintaosaaminen ja tuotannollinen osaaminen on vahvaa ja verkostot toimivia. Pohjanmaan monikulttuuristen ja monikielisten, usein laajoilla markkinoilla toimivien työyhteisöjen valttina ovat taitava henkilöstöjohtaminen, kouluttautumisen mahdollistaminen ja innovointia kannustava ilmapiiri. Strategiset painopisteet Uuden Energian Pohjanmaa kansallisen ilmastopolitiikan suunnannäyttäjä Pohjanmaa on profiloitunut kansainvälisesti tunnettuna, johtavana energiaosaamisen edellä- 11

12 kävijänä sekä uusiutuvien energiamuotojen tuotannon, käytön ja teknologian ja niihin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kärkialueena. Perinteisen energiateknologian rinnalla uutta kasvua tuovat hajautetut uusiutuvia lähteitä käyttävät energiajärjestelmätoimitukset. Kestävän kehityksen teknologiat ja energiaratkaisut, ekotehokkuus ja vähäpäästöiset prosessit ovat toisaalta välttämättömiä ja toisaalta ne ovat luoneet aivan uudet markkinat. Tärkeitä tekijöitä teknologioita ja sovellutuksia suunniteltaessa ovat mm. elinkaariasiat, ympäristötekniikat, kasvihuonekaasuja vähentävät ratkaisut ja uusiutuvat energialähteet, hajautetut energian tuotantojärjestelmät sekä turvallinen ja ympäristöystävällinen teknologia, jota sovelletaan myös kulkuvälineisiin ja meriteknologiaan. Uusiutuvia energialähteitä käyttävät energian tuotannon jakeluverkot ovat Pohjanmaan energiaosaamisen vahva erikoistumisala. Pohjanmaan teollisuuden vahva kilpailukyky uusiutuvan energian, hajautetun energiatuotannon ja älykkäiden sähköverkkojen alueella perustuu alueen teollisuuden pitkään perinteeseen ja vahvaan asiantuntijuuteen sähkölaitosautomaation, sähköverkkojen suojausteknologian ja energiaa säästävän tehoelektroniikan aloilla. Vahvan perusteknologiaosaamisen ansiosta alueen yritykset pääsivät ajoissa mukaan kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun markkinoiden avauduttua. Pohjanmaan kaltaisella elinkeinorakenteeltaan monipuolisella alueella energiateema on yhdistänyt ihanteellisesti väestökeskuksia ja maaseutua. Maaseudulla on syntynyt pienimuotoisia malleja, jotka voivat tuottaa sekä lämpöä että sähköä yhdistämällä eri energialähteitä. Näiden pienten yksiköiden tuottamaa energiaa on mahdollista syöttää myös runkoverkkoon. Uuden energian maakunnassa on onnistuttu energiaomavaraisuuden voimakkaassa lisäämisessä omia uusiutuvia energialähteitä käyttämällä. Pohjanmaan monikielisen yliopistoverkoston energia-alaan linkittyvä monitieteinen tutkimusja koulutusprofiili, jossa yhdistyvät uudenlainen vahva energiatekninen osaaminen, juridinen, hallinto- ja johtamisosaaminen sekä markkinointi- ja muotoiluosaaminen, tukee oivallisesti elinkeinoelämän monivivahteisia tutkimus- ja tuotekehitystarpeita ja varmistaa koulutuksen osuvuuden sekä koulutetun työvoiman saatavuuden. Uuden energiatekniikan investointien edistämisellä ja uuden tekniikan pilotoinneilla uuden energiatekniikan ja energiahuollon edelläkävijäksi Erityisesti Vaasan energiateknologialiiketoiminnan kannalta keskeinen uusi kasvualue tuulivoimaloiden kokonaistoimitukset on kasvanut voimakkaasti hyödyntäen markkinoiden kasvukierteen, koska Vaasassa ja sen lähiseudulla tehtiin ajoissa toimintaa edistävät päätökset. Pohjanmaan usko teknologiaosaamiseensa on vahva selkeiden ja nopeiden tuulivoimaalueiden kaavoitusta ja tuulivoimaloiden rakentamista edistävien päätösten myötä. Koska mittava tuulivoimarakentaminen edellyttää säätövoiman merkittävää lisätarvetta tuulettomille ajanjaksoille, ovat Pohjanmaan olemassa olevat suuret voimalapaikat Kristiinankaupunki, Vaasa ja Pietarsaari tarjonneet omalta osaltaan apuaan säätövoiman tarpeeseen. Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja ympäristövelvoitteiden täyttämiseksi Pohjanmaalla käytetään kotimaista turvetta. Uuden energiamarkkinasegmentin on avannut pienimuotoinen alle 1 MW:n yksiköissä tapahtuva, hajautettu energiatuotanto, jonka polttoaineena hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, kuten esimerkiksi energiapuuta, jätettä tai biomassaa. Pilotointi on Pohjanmaalla järjestelmällistä ja jatkuvaa työtä markkinoille pääsemiseksi jo teknologian volyymikasvun varhaisessa vaiheessa. Ensitoimitukset lähietäisyydelle ovat mahdollistaneet puutteellisuuksien poistamisen ja ovat antaneet arvokasta kokemusta käytöstä ja kustannuksista vientiä silmällä pitäen. 12

13 Pilottihankkeiden ketjun aikaansaamiseksi toimii aktiivinen verkosto, johon osallistuvat yliopistotutkijat, julkiset viranomaiset, energiayhtiöt ja teknologiayritykset pitkäjänteisessä ja jatkuvassa yhteistyössä. Merkittävänä energiaomavaraisuuden pilottihankkeena toteutettu Vaasa Science Parkin Innotalo on yksi osoitus lukuisten toimijoiden maakunnallisesta yhteistyöstä. Alueen toimijoiden yhteistyöllä on varmistettu se, että Pohjanmaa on innovatiivinen energian säästön ja teknologian alue, joka panostaa rohkeasti myös uusien energialähteiden hyödyntämiseen. Moninaisuuden talous Pohjanmaan menestyksen turvaajana Pohjanmaan vahvat klusterit ja uudet nousevat alat Pohjanmaan menestyksen perustana on monipuolinen elinkeinorakenne. Energia on pitkäaikainen strategisen osaamisen kärkiteema, joka tukee vankasti sekä metsä- että metalliteollisuuden kehittymistä. Energiateknologian vahva asema on voimistanut edelleen metalli- ja konepajateollisuuden vankkaa asemaa. Meriklusteri on pystynyt valtaamaan uusia markkinoita vahvojen tutkimus- ja tuotekehityspanostusten ja uusien markkinoinnillisten ja muotoilullisten ratkaisujen myötä. Pohjanmaalle on kehittynyt vankka liiketoiminta- ja suunnitteluosaamisen klusteri. Palveluista on tullut selkeä kilpailuvaltti, ja niiden osuus yritysten liikevaihdosta on noussut moninkertaiseksi. Myös alueen elintarviketeollisuus on vahvaa, ja se hyödyntää maakunnan monipuolista raaka-ainetuotantoa, kuten perunan- ja vihannesten viljelyä. Hyvinvointiklusterista on muodostunut Pohjanmaan merkittävä ydinosaamisalue. Uusia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyrityksiä on syntynyt, ja ne huolehtivat osasta nykyisin julkisen hallinnon tuottamista hyvinvointipalveluista. Hoivapalvelut ovat kehittyneet voimakkaasti, ja on otettu käyttöön uusia hyvinvointia palvelevia teknologisia sovelluksia. Vankkojen kärkien rinnalle on syntynyt uusia toiminta-alueita, joista erityisesti kulttuurialan ja luovien alojen klusteri on kehittynyt vauhdikkaasti, ja alueen media- ja elokuvatuotantoa markkinoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Digitaalisten sisältöjen interaktiivisessa kehittämisessä Pohjanmaa edustaa Pohjoismaiden huippua. Pohjanmaan kulttuurin, luovien alojen ja muotoilun klusteri tunnuksenaan puhdas luonto, puhdas energia ja puhdas kulutus on laajasti tunnettu. Pohjanmaan innovaatiojärjestelmän vahvuus on kaksinapainen toiminta, jossa keskitytään paitsi kärkiklustereiden vahvaan kehittämiseen myös uusien itujen etsimiseen ja uusien alueiden tutkimiseen monitieteisten ja laajasti yhteiskunnan eri toimijoita edustavien monikulttuuristen, usein globaalisti verkottuneiden tutkimus- ja kehitysryhmien avulla. Juuri tämän rajapintoja tutkimuksellisesti ja koulutuksellisesti hyödyntävän järjestelmällisen taloudellisen resursoinnin ja rohkean uskaltamisen avulla on Pohjanmaalle syntynyt ainutlaatuista osaamista ja uusia innovatiivisia yrityksiä, joiden markkinat ovat globaalit ja toiminta kansainvälisesti verkottunutta. Pohjanmaan kilpailukyvyn kannalta tärkeän innovaatiojärjestelmän tuottamat palvelut ovat saatavissa koko alueella. Monimuotoinen mosaiikki Pohjanmaan maaseudun elinvoimaisuuden valttina Pohjanmaan maaseudun yritystoiminta muodostuu suurista ja erikoistuneista maatiloista ja pienyrityksistä, jotka muodostavat yhteistyöhön perustuvia paikallisia ja maakunnallisia arvoketjuja, mikroklustereita. Alueellisen suurtuotannon asetelma on johtanut maatilojen liiketoimintaosaamisen vahvistumiseen ja tilusjärjestelyjen tehostamiseen. Tilat ovat hyvin organisoituja ja johdettuja, ja myös metsätilat ovat kehittyneet suotuisasti. Pohjanmaalla on vuonna 2040 muutamia todella suuria pitkälle erikoistuneita tiloja, jotka menestyvät "niche-markkinoilla. Pohjanmaasta on kehittynyt laadukas ruokamaakunta. Lähiruokaketjut ovat Pohjanmaalla hyvin toimivia. Vahvan tutkimus- ja tuotekehitystyön ansiosta lasinalaisviljely on kehittynyt suotuisasti ja jalostusosaaminen on vankkaa. Suupohjan rannikkoseudulla kasvihuoneviljelyä harjoitetaan huomattavasti nykyistä suuremmissa yksiköissä. Energiaklusterin voimakas kehittyminen on säteillyt maaseudulle synnyttäen 13

14 hajautetun energiantuotannon malleja linkittyen esim. lasinalaisviljelyyn. Pohjanmaalla keskitytään erikoistuneeseen matkailuun, jonka lähtökohtana ovat alueen luontaiset edellytykset. Merenkurkun maailmanperintökohde on kansallisesti ja globaalisti tunnettu luontomatkailukohde. Luontoarvojensa lisäksi alue on tunnettu saaristolaiskulttuurin ja - elinkeinojen laaja-alaisena esille tuojana. Pohjanmaa on kalastuselinkeinon merkittävin alue Suomessa, ja maamme tärkein kalasatama toimii Kaskisissa. Pohjanmaan erinomaisesti toimiva kalastusklusteri on toiminut esikuvana Pohjoismaiden ja erityisesti Itämeren rannikkokalastuksen kehittämisessä kokonaisuudessaan. Kalastuselinkeinon elinvoimaisuus, monipuolisuus ja dynaamisuus perustuvat kalakantojen kestävään ja monipuoliseen käyttöön ja alan toimijoiden korkeaan tietämykseen, osaamistasoon ja saumattomaan yhteistyöhön. Ammattikalastuksen arvostuksen ja elinkeinon harjoittamisen parantumisen myötä kalastusalan ammattilaisten määrä on pysynyt Pohjanmaalla hyvällä tasolla. Kalasatamien verkosto on tiivis ja logistiset ratkaisut toimivia. Kestävän kehityksen ehdoilla tapahtuva kalastusmatkailu on kehittynyt merkittäväksi matkailun osaksi, ja eettisten periaatteiden mukaan toimivan vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuudet elinkeinon kehittämisessä on osattu hyödyntää. Pohjanmaa on edelleen maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu turkismaakunta, erityisesti tuotekehitysosaamisen saralla. Turkisalaa kohdanneen kielteisyyden aallon myötä turkistuotanto on keskittynyt alueille, joilla toimitaan eettisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla ja pyritään korkeaan jalostusasteeseen. Pohjanmaalla turkistuotanto toimii näiden periaatteiden mukaisesti, ja se on taloudellisesti kannattavaa tuotannon kaikilla osa-alueilla. Turkisalan menestyksen voimavara on tehokkaasti toimiva yhteistyö, joka kattaa tuotannon, tutkimuksen, koulutuksen, tuotekehityksen, valmistuksen ja markkinoinnin. Yrittäjyys ja ongelmalähtöinen oppiminen menestyksen taustalla Pohjanmaa profiloituu vahvan yrittämisen alueena laajan yrittäjyysohjelman ja sitä tukevan yhdistelyn pedagogiikkaan eli ongelmalähtöiseen oppimiseen siirtymisen tuloksena. Yrittäjyysohjelman määrätietoisen toteuttamisen ansiosta on syntynyt yrityskeskittymien Pohjanmaa. Pienyritysten muodostamien yhteistoiminnallisten kokonaisuuksien eli mikroklusterien ansiosta työmarkkinat ovat monipuolistuneet. Liiketoimintaosaaminen on vankistunut systemaattisen yrityksen elinkaarta seuraavan yritysten kehittämistoiminnan ansiosta, ja kasvuuralle siirtyminen on osa pk-yritysten luontaista kehitystä. Yritysten kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rakenteet ja alustat ovat selkeitä sekä neuvonta- ja tukipalvelut helposti saavutettavia. Yhdistelyn pedagogiikan avulla on kasvatettu uusi oma-aloitteinen, vastuuta rohkeasti ottava ja aktiivinen sukupolvi, joka osaa ennakkoluulottomasti yhdistellä ulkoisia vaikutteita ja perinteisiä aineksia yhdistää näennäisesti kaukana toisiaan olevat asiat uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Yhdistelyn pedagogiikkaa sovelletaan esikouluista korkeakouluihin, ja siitä on muodostunut erilaisten oppimisympäristöjen normaali toimintakulttuuri. Vahvan imagon aikaansaama positiivinen kierre kilpailukyvyn nostattajana Pohjanmaan vahvat globaaleilla markkinoilla toimivat kärkiyritykset nojaavat menestyksensä huippututkimukseen ja huippuosaamiseen. Huipputietämys syntyy kansainvälisten ja monikulttuuristen tiimien yhteistyöllä. Pohjanmaan tunnettavuus kansainvälisesti merkittävänä, erityisesti energia- ja liiketoimintaosaamisen keskittymänä on houkutellut alueelle niin ulkomaisia investointeja kuin kansainvälisiä osaajia sekä elinkeinoelämän että korkeakoulujen palvelukseen. Tutkija- ja opiskelijavaihto on vilkasta, ja se on priorisoitunut strategisesti oikein valituille alueille. Pohjanmaa tarjoaa erinomaisen asuin- ja elinympäristön monipuolisine harrastus-mahdollisuuksineen ja monikielisine koulutus-tarjontoineen. Alueen työpaikkarakenne tarjoaa työmahdollisuudet alueelle muuttaville perheenjäsenille. Pohjanmaalla on onnistuttu vastaamaan kehittämistarpeisiin luomalla myös selkeät alueita vastaavat tai muuten palvelutuo- 14

15 tannon kannalta tarkoituksenmukaiset kuntarakenteet. Kaavoituksen avulla on edistetty niin yritystonttien, asuinympäristöjen, uusien energiamuotojen kuin myös liikennejärjestelmien kehittämistä. Pohjanmaalla työ- ja opiskeluelämän monikulttuurisuus mielletään osaksi arkipäivää, ja se on alueen rikkaus. Pohjanmaa käyttäjälähtöisen, soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen huippualueeksi Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät ovat käytössä, ja ne ovat mullistaneet vanhat menettelytavat. Verkottuneessa taloudessa organisaatiot hyödyntävät globaaleja verkostoja uudella, innovatiivisella ja asiakkaille ainutlaatuista lisäarvoa tuottavalla tavalla. Lisäarvoa tuotetaan yhdistämällä käyttäjälähtöisyys, uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet, organisaatio, johtaminen ja strategia sekä älykkäät tuotteet ja palvelut. Materiaalikehitys on suunnattu tukemaan vahvojen klusterien tarpeita ja kasvavia markkinoita. Materiaalien toiminnallisuus ja älykkyys tarjoavat huomattavaa lisäarvoa eri teollisuudenaloilla. Materiaalien kehittämisessä on siirrytty sovelluskohtaiseen kehittämiseen. Myös muotoilun merkitys on korostunut entisestään. Nanoteknologiasta ja sen sovelluksista on tullut jokapäiväistä. Pohjanmaan innovaatiotoiminnan kehittämiseksi on luotu joustava, muutoksiin nopeasti sopeutuva arkkitehtuuri: rakenteet, joissa julkisen sektorin toimijat, elinkeinoelämän edustajat sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot vievät yhteistyössä kehitystä saumattomasti eteenpäin. Toimivan arkkitehtuurin myötä julkisen tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen tason suhteellinen osuus on kasvanut selkeästi. Strategisen linjauksen 1 keskeinen sanoma: Pohjanmaa on vetovoimainen, monikulttuurinen, kuntarakenteeltaan vahva alue tarjoten kansainvälisille yrityksille ja niiden työntekijöille erinomaisen työ-, koulutus- ja asuinympäristön. Pohjanmaa on edelläkävijänä näyttänyt tietä luoden monien kansojen, kielten ja kulttuurien harmonisen ja suvaitsevan työja asuinympäristön. Pohjanmaan merkittävin kaupunki Vaasa on logistisen asemansa ja vahvan elinkeino- ja koulutusprofiilinsa ansiosta yksi Suomen viidestä merkittävimmästä kaupungista. Pohjanmaa tunnetaan ilmastonmuutoksen ehkäisyn kansallisena kärkenä, Uuden Energian Pohjanmaana energia-osaamisen kansainvälisesti tunnettuna ja kansallisesti johtavana alueena. Pohjanmaalla vallitsee teollisuusmyönteinen ilmapiiri, joka tukee laitosten uusia investointeja, modernisointia ja edellytyksiä kohtuuhintaisen energian saantiin. Maakunta vahvistaa asemaansa teknologiakeskuksena ja tarjoaa laajamittaisia mahdollisuuksia korkeasti koulutetun paikallisen työvoiman työllistymiselle. Pohjanmaalla on vuonna 2040 vaikuttava uuden energian lukuisten pilottien ketju. Tuulivoimalatoimitusten aloittamiseksi on toteutettu pilottilaitosten edellyttämät nopeat aluevaraukset ja rakennuslupaprosessi. Ensimmäisenä merkittävänä energiaomavaraisuuden pilottihankkeena on toteutettu Vaasa Science Parkin Innotalo. Pilottihankkeet on hyvin dokumentoitu, ja niistä on tiedotettu laajasti. Teknologian toimivuutta on seurattu, ja siitä on raportoitu usean vuoden ajan Viranomaisten, energiayhtiöiden ja energiateknologiayritysten yhteistyö on taannut markkinoiden kannalta oikeaaikaisen pilotoinnin. Jatkuva voimakas keskittyminen energiatuotantoon on luonut uusia dynaamisia ammattiryhmiä. Pohjanmaa profiloituu monipuolisen elinkeinoelämän ja vahvan teollisuuden sekä menestyvien suunnittelu- ja palveluyrityksien alueena sekä yrittäjyyden ja yrityskeskittymien tyyssijana. 15

16 Pohjanmaan vahvat perinteiset alat metalli-, vene- ja metsäteollisuus menestyvät ja niiden rinnalle on syntynyt uusia kärkiä luovien alojen ja hyvinvointialan voimakkaan kehittymisen myötä. Pohjanmaan tutkimus- ja tuotekehittämisympäristö on vahva, ja resurssit ovat kasvaneet merkittävästi selkeän innovaatioympäristön arkkitehtuurin ansiosta. Alue profiloituu käyttäjälähtöisen, poikkitieteellisen, kansainvälisesti verkottuneen soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen huippualueena valituilla vahvuusalueilla. Pohjanmaan maaseudun vahva olemus perustuu monipuoliseen elinkeinojen mosaiikkiin Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Pohjanmaalla ilmastonmuutoksen torjuminen on onnistuttu muuttamaan globaaliksi liiketoiminnaksi, mikä lisää alueen tunnettavuutta, vahvistaa kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja luo taloudellista hyvinvointia. Pohjanmaan energiateknologinen osaaminen vahvistaa kilpailukykyä maailman markkinoilla. Sitä tukee energia-alan erikoistuminen hajautettuihin, uusiutuvia energialähteitä käyttäviin järjestelmiin, joiden käyttöönotolla on ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus. Alueen energiaosaamisen kilpailuetua globaalissa maailmassa lisää alueen yritysten korkean teknologian ja laadukkaiden tuotteiden toimituksiin liittyvä jatkuva huolto- ja kunnossapitopalvelu. Energiaomavaraisuuden lisäämisellä turvataan alueen energiahuolto myös kriisitilanteissa. Pohjanmaan monipuolista elinkeinorakennetta sekä saavutettua edelläkävijän asemaa energiaosaamisessa vahvistavat uusiin luoviin aloihin ja hyvinvointipalvelualoihin liittyvä yritystoiminta ja yhteistyöverkostot. Uhkana on, että globalisaatio saattaa aiheuttaa äkillisiä muutoksia elinkeinorakenteessa. Muualta johdetut suuryritykset voivat vähentää toimintojaan tai vetäytyä Pohjanmaalta. 6.2 Strateginen linjaus 2: Työvoima ja osaaminen Kansainvälinen ja osaava innovaattoreiden Pohjanmaa Tavoitetila: Vuonna 2040 elämme dynaamisessa Pohjanmaan maakunnassa, jossa vallitsee osaamista arvostava koulutuskulttuuri. Maakunta on hyödyntänyt suomen ja ruotsin ja lukuisten muiden kielten osaamisen ja monikulttuurisuuden vahvuutenaan ja kehittänyt erilaisia malleja kielten opiskeluun. Pohjanmaan oma monikielinen korkeakouluyhteisö ytimenään Pohjanmaan monikielinen yliopistoverkosto The University of Ostrobothnia tarjoaa ainutlaatuisen monikulttuurisen ja -kielisen opiskelu- ja tutkimusympäristön vahvoilla erikoistumisaloillaan, joita ovat talous- ja liiketoiminta, tekniikka (erityisesti energiatekniikka), kasvatus, hyvinvointi, monikielisyys sekä luova talous. Yliopistoverkoston erityisosaamisalueet yhteiskuntatieteet, oikeustiede, yrittäjyys sekä teollinen muotoilu nostavat yliopistoverkoston profiilia tarjoten mielenkiintoisen monitieteisyyden mahdollistavan tutkimus- ja koulutuspaletin. Yliopistoverkosto on vahva innovaatiojärjestelmän toimija, jonka palvelut ovat saatavilla koko Pohjanmaalla. Vuoden 2040 globalisoituneessa ubiikkiyhteiskunnassa Pohjanmaan toisen asteen koulutus toimii yhtenäisesti ja koulutustarjonta on monikielistä. Koulutustarpeiden ennakointi on vuonna 2040 sekä globaalia että paikallista. EU:lla on koko alueensa kattava järjestelmä, jonka avulla kartoitetaan toisaalta koko EU:n työvoiman kysyntä ja siitä johdettu koulutustarve sekä toisaalta työvoiman tarjonta. Strategiset painopisteet Työelämän muutokset koulutustarpeiden ohjaajina Globaalissa teollisuudessa valttia ovat sosiaalinen kyvykkyys, kielitaito ja johtamistaidot. Teollisuus tarvitsee korkeasti koulutettuja moniosaajia ja sujuvasti eri kulttuuriympäristöissä liikkuvia, 16

17 sosiaalisesti lahjakkaita uuden ajan teknisen alan osaajia. Pohjanmaan monitieteinen ja monikielinen korkeakouluyhteisö toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa ja pystyy nopeasti reagoimaan työmarkkinoiden muuttuviin niin laadullisiin kuin määrällisiin tarpeisiin. Teollisen ja erityisesti energiateollisuuden työvoiman tarpeen turvaamiseksi alueella on panostettu voimakkaasti energia-alan laaja-alaiseen koulutukseen kaikilla asteilla. Energia-alan opetusta annetaan kaikilla koulutusasteilla eri oppiaineisiin soveltuvin osin nivoutuen, ja energiaalan peruskäsitteistö on tullut tutuksi kaikilla oppiasteilla eri tavoin räätälöityjen lyhyiden oppijaksojen kautta. Vuonna 2040 globalisoituminen on ulottunut myös palveluihin. Suuret kansainväliset palveluyritykset ovat levittäytyneet Suomeen ja Pohjanmaalle, minkä seurauksena paikalliset palveluntuottajat ovat osittain kadonneet markkinoilta. Kuitenkin erikoistuneita paikallisia palveluntuottajia on edelleen markkinoilla. Osa aikaisemmin kuntien tuottamista palveluista on ulkoistettu yksityisille palveluntarjoajille. Julkinen sektori kontrolloi kuitenkin edelleen ulkoistamiensa palveluiden laatua tiukoin laatukriteerein. Koulutuksen avulla hankittua osaamista ja kielitaitoa vaaditaan globaalissa palvelumaailmassa. Sähköisen tiedonsiirron soveltaminen laajenee uusille aloille, jolloin etätyöskentely ja työn uudelleen organisointi lisääntyvät. Alkutuotantokin vaatii korkeaa osaamista maatalouden keskityttyä suurempiin ja erikoistuneisiin yksiköihin. Tilojen johtajat ovat korkeasti koulutettuja, yleensä useamman tutkinnon suorittaneita monitaitureita. Myös kasvihuonetilojen johtoon tarvitaan hyvin ja monipuolisesti koulutettuja henkilöitä. Kaikilla tuotannon tasoilla työskentelevilläkin on ainakin luonnonvara-alan peruskoulutus. Maahanmuuttajat avainasemassa Pohjanmaan työvoimatarpeen turvaajina Väestön kehitykseen liittyen vallalla on tulevina vuosikymmeninä kolme megatrendiä: väestön ikääntyminen, nuorten ikäluokkien pieneneminen ja lisääntyvä maahanmuutto. Vuonna 2040 väestön ikääntymisen ja nuorisoikäluokkien pienenemisen vaikutuksesta työvoiman määrä Pohjanmaalla on laskenut voimakkaasti. Vuonna 2040 ovat Pohjanmaalle suuntautunut maahanmuutto ja onnistunut kotouttaminen kuitenkin lieventäneet kotimaisten nuorisoikäluokkien pienenemisen aiheuttamaa dilemmaa ja työvoimapulaa merkittävästi. Maahanmuuttajat ovat sijoittuneet tasaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisiin toisen asteen oppilaitoksiin. Korkeakoulutasolla opiskelukielenä on jo useimmiten suomen ja ruotsin ohella englanti. Työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen panostetaan voimavaroja nykyistä huomattavasti enemmän, koska omasta maasta ja alueelta ei ole saatavissa riittävästi työvoimaa. Vuonna 2040 Pohjanmaalla on useita kotouttamiskeskuksia, joissa työskentelee joukko kotouttamisoppaita ja -neuvojia sekä maahanmuuttajataustaisia tulkkeja. Jokaisessa keskisuuressa ja suuressa yrityksessä työskentelee julkisen sektorin palkkalistoilla oleva maahanmuuttajien perehdyttäjä, joka saa kotouttamistyöhönsä apua myös kotouttamiskeskukselta. Kolmannen sektorin rooli kotouttamisessa on merkittävä. Uudet työn muodot käyttöön työvoimapulan ehkäisyssä Pohjanmaa profiloituu vuonna 2040 työviihtyvyyden ja työn joustavuuden mallialueena. Työskentelytavat ovat radikaalisti muuttuneet tietoyhteiskunnan voimakkaan kehittymisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Sähköisen tiedonsiirron soveltaminen on laajentunut uusille aloille, ja suuri osa hallinnollista ja suunnittelutyötä tekevistä työskentelee osan työajasta etänä. Työyhteisön merkitys sosiaalisen vuorovaikutuksen lähteenä on kuitenkin edelleen suuri, ja kokonaan etätyötä tekevien määrä on hyvin pieni. Työjärjestelyissä otetaan entistä paremmin huomioon perheen elämäntilanne niin lasten kuin esimerkiksi ikääntyvien vanhempien hoidon myötä. 17

18 Työikäisen väestön vähentyessä työvoimapulaa on pystytty lieventämään pidentämällä työuraa molemmista päistä. Pohjanmaalla on kiinnitetty erityishuomiota ammatinvalinnanohjauksen tehostamiseen, jonka avulla nuorten tietämys eri koulutusvaihtoehdoista ja ammateista on lisääntynyt, ja näin on pystytty ehkäisemään väärien uravalintojen tekoa. Myös nuorten siirtymistä jatko-opintojen alussa alalta toiselle on helpotettu. Nuorten opintojen aloittamisikää on saatu alennettua sekä valmistumisaikoja nopeutettua. Nuorten työhön perehdyttämiseen on kehitetty tehokkaita mentorointimalleja. Syrjäytyminen on Pohjanmaalla vähäistä voimakkaan yhteisöllisyyden sekä erityisen nivelvaiheiden poikkihallinnollisen pitkäaikaisen yhteistyön ansiosta. Eläkkeelle lähtöä on saatu myöhennettyä joustavien työnmuotojen käyttöönotolla. Ikääntyville on luotu erilaisia vaihtoehtoisia malleja työmäärän portaittaiseen alentamiseen. Tällaisia keinoja ovat mm. mahdollisuus työskennellä osa työviikosta kotoa käsin, työmäärän suhteuttaminen elämäntilanteeseen ja terveydentilaan sekä työtehtävien muutokset. Eläköitymisen siirtämiseksi on luotu selkeä kannustinjärjestelmä, jotta ikääntyvät jaksavat työssä pidempään ja toisaalta, jotta ns. hiljainen tieto saadaan siirrettyä nuorelle sukupolvelle. Oikeaa koulutusta oikeaan aikaan Koulutustarpeiden ennakointi on vuonna 2040 sekä globaalia että paikallista. Vuonna 2040 jokaisella EU:n jäsenmaalla on myös omat kotimaiset ennakointijärjestelmänsä, joiden avulla ennakoidaan oman maan työvoima- ja koulutustarpeet. Työvoiman kysynnän ennakoinnin rinnalla ennakoidaan siis työvoiman tarjontaa, joka muodostuu eri koulutustasoilta valmistuvista, työttömistä, ammatinvaihtajista, pendelöijistä sekä maassa- ja maahanmuuttajista. Näin voidaan syvällisemmin tarkastella kohtaantoongelmaa eli työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Ammatit ja koulutustarpeet ovat vuonna 2040 muuttuneet suuresti ja aikuiskoulutuksen merkitys on suuri. Näitä muutoksia Pohjanmaalla on kyetty esimerkillisesti ennakoimaan ja on otettu käyttöön uusia ja joustavia oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä. Pohjanmaan uudet koulutusrakenteet Vuonna 2040 elämme dynaamisella Pohjanmaalla, jossa vallitsee osaamista arvostava koulutuskulttuuri. Tutkintopainotteisuudesta on siirrytty osaamispainotteisuuteen osaamisensa voi todistaa muullakin tavalla kuin tutkinnon suorittamalla. Ammattiin opiskelun voi aloittaa jo yläkoulussa ja jatkaa sitä lukiossa tai ammatillisissa opinnoissa. Ne, jotka haluavat opiskella pidemmälle, jatkavat yhdistetyssä yliopistoammattikorkeakoulussa joko ammatillisella tai teoriapuolella. Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan nykyistä joustavampien mallien mukaan. Kielten opetuksessa hyödynnetään hyviä malleja, kuten kielikylpyä. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Pohjanmaalla korostuvat perustaitojen lisäksi erityisesti lasten kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä, maahanmuuttajalasten kotouttaminen sekä yhdistelyn pedagogiikan periaatteisiin kannustavien oppimisympäristöjen kehittäminen. Yhteistyö kirjastojen kanssa on pitkälle kehittynyttä lukutaidon edistämiseksi ja tiedonhaun oppimiseksi. Pohjanmaan toisen asteen koulutus toimii yhtenäisesti tarjoten kattavat koulutusmahdollisuudet sekä ruotsin- että suomenkielisille koko maakunnassa. Lisäksi koulutustarjonta on monipuolista ja runsasta. Koulutus organisoidaan siten, että maakunnan eri alueiden kärkiosaaminen saadaan parhaiten hyödynnettyä. Oppilaitoksilla on kaikille kursseilleen englanninkieliset vaihtoehdot, minkä lisäksi useita opintokokonaisuuksia järjestetään eri maahanmuuttajakielillä toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajien toimiessa opettajina. On ymmärretty maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen tärkeys. Lisäksi opiskelijoita rekrytoidaan vilkkaasti myös muista maista. Tutkintojen rajat ovat madaltuneet. Koulutusohjelmissa korostetaan yrittäjyyshenkisyyttä ja ennakoituja alueen työelämän tarpeita ja joillakin erikoisaloilla myös valtakunnallisia tarpeita. Koulutusohjelmat ovat myös nopeasti vähintään lukuvuosittain päivitettävissä työelämän tilanteiden muuttuessa. Eri- 18

19 koisryhmiä (esim. huippu-urheilijat, vajaakuntoiset) varten on räätälöity omat koulutusväylänsä. Koulutusaloista tekniikka ja erityisesti energiatekniikka ovat edelleen säilyttäneet asemansa suurimpana alana. Palvelualoilla sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on niin ikään edelleen suuret koulutusvolyymit. Varsinkin terveydenhuollossa on tosin tietotekniikka muuttanut paljon työn luonnetta, ja asiakkaat voivat hoitaa terveysasioitaan paljolti kotoaan käsin omilla päätteillään. Vuonna 2040 Pohjanmaalla on vahva korkeakoulukeskittymä, joka ylläpitää kansainvälisesti kilpailukykyistä koulutusta sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Vaasan kampusalue on pohjalaisen, monikielisen korkeakouluverkoston keskus Pohjanmaan yliopistoverkosto The University of Ostrobothnia, jonka toiminnan perustana on suomen- ja ruotsinkielisten korkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö. Yliopistoverkoston erityisinä vahvuusalueina ovat energia-, talous- ja liiketoimintaosaaminen, hyvinvointi ja luovat alat sekä muut mahdolliset alueen elinkeinoelämän ja muita alueellisia tarpeita edistävät alat. Pohjanmaan yliopistoverkoston asema ja osaaminen valituilla vahvuusalueilla on tunnustettu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vaasan tiedepuiston koordinoimana korkeakouluyhteisön ja alueen yritysten välillä vallitsee erittäin kiinteä tutkimuksellinen ja toiminnallinen yhteistyö, jonka ansiosta työelämän muutostarpeita on helpompi ennakoida, ja ne voidaan huomioida paremmin jo opetus- ja tutkimussuunnitelmissa usein erittäin nopeallakin aikataululla. Korkeakouluyhteistyö myös Merenkurkun yli on tavoitteellista ja tiivistä keskittyen valittuihin yhteisiin vahvuusalueisiin. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmista suurimpia ovat edelleen tekniikan ohjelmat. Ne ovat suurelta osin suoraan yritysten tarpeisiin räätälöityjä. Hyvin yleistä on myös eri koulutusalojen opintojen yhdistely työelämän tarpeiden mukaan. Opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksia on lisätty huomattavasti. Pohjanmaan korkeakouluyhteisöön kuuluvat myös Keski- Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ammattikorkeakoulut sekä Seinäjoen ja Kokkolan yliopistokeskukset, jotka erikoistuvat omiin vahvuusalueisiinsa. Kansainvälinen oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö on tiivistä ympäri maailmaa. Koko EU:n alueella on yhtenäinen opintojen arviointijärjestelmä. Ammattiopintoihin on luotu oma Pisa-arviointijärjestelmänsä, jolla mitataan eri maiden ammattiopintojen tasoa ja voidaan verrata maita keskenään. Ubiikkiyhteiskunnassa opiskelijat voivat halutessaan poimia osia tutkintoonsa lähes minkä tahansa korkeakoulun ohjelmista mistä maapallon kolkasta tahansa ja suorittaa ulkomaiset osat tutkinnostaan etäopintoina. Ulkomaiset opinnot luetaan hyväksi kaikkialla. Myös paikan päällä kouluttaminen on yleistä. Koulutus viedään usein yrityksen kanssa sinne, mistä työvoimaa on saatavissa. Vapaan sivistystyön merkitys on kasvanut, ja se on verkostoitunut tiiviisti eri koulutusasteilla toimivien organisaatioiden kanssa. Kansalaisopiston rooliksi suhteessa eri kouluasteisiin on muodostunut toimiminen kokeilujen alustana, jonka avulla eri kouluasteita osallistetaan mukaan niin kansallisiin kuin kansainvälisiin yhteistyömuotoihin. Kansalaisopistojen toiminnot ovat kehittyneet, ja ne ovat erikoistuneet omiin vahvuusalueisiinsa suhteellisen laajan muun kurssitoiminnan lisäksi. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on laajaa ja monipuolista, ja kansalaisopistot ovat vahvoja toimijoita koulujen kerhotoiminnan kehittäjinä. Ikääntyneille suunnattu koulutustarjonta on monipuolista ja viety lähelle asiakasta. Kansalaisopistoille on muodostunut erityisen tärkeä rooli maahanmuuttajien integroimisen edistäjänä, ja ne toimivatkin kotouttamisosaamisen paikallisina osaamiskeskiöinä. Nykyaikaisten kirjastojen palvelut ovat monipuoliset. Ne mahdollistavat opiskelun, ammatinharjoittamisen ja etätyön myös maaseudulla ja luovat siten pohjan laaja-alaiselle sivistykselle. Alueellinen yhteistyö sekä internet-pohjaiset ja mobiilipalvelut täydentävät kirjastopalveluja. 19

20 Strategisen linjauksen 2 keskeinen sanoma: Pohjanmaalla on tunnettu kansainvälisesti verkottunut, monikulttuurinen, monikielinen ja monitieteinen koulutusja tutkimusympäristö vahvoilla erikoistumisaloilla. Varhaiskasvatuksen monikulttuuriset oppimisympäristöt ovat omaaloitteisuuteen ja vastuullisuuteen kannustavia. Pohjanmaan monikielinen ja monialainen toimijoiden yhteistyöhön perustuva yliopistoverkosto The University of Ostrobothnia on profiloitunut kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi vahvaksi korkeakoulukampukseksi. Vilkkaan työperusteisen maahanmuuton ansiosta ja onnistuneen kotouttamisen myötä niin työ- kuin opiskeluympäristöt ovat monikulttuurisia ja yhä useammin myös monikielisiä. Pohjanmaalla työviihtyvyys on hyvän johtamisen, yhteisöllisyyden ja uusien edistyksellisten työnmuotojen käyttöönoton ansiosta erinomaisella tasolla Strategisen linjauksen ympäristövaikutusten arviointi Pohjanmaalla on osaamista arvostava koulutuskulttuuri, millä on positiiviset vaikutukset koko yhteiskuntaan. Pohjanmaan monikielinen yliopistoverkosto, jossa koulutus on sopeutettu globaaliin ympäristöön ja verkostoiduttu, lisää Vaasan ja koko alueen tunnettavuutta ja vetovoimaa. Koulutustarpeiden ennakointi niin paikallisesti kuin globaalisesti mahdollistaa sen, että koulutus- ja työvoimatarpeet kohtaavat. Kaikilla koulutustasoilla annettava energiatekniikan opetus, yrittäjähenkisyyden korostaminen ja yhteistyö koulutuksen ja elinkeinoelämän kanssa takaavat energiatekniikan osaajat. Panostaminen monikieliseen ja monialaiseen opetukseen sekä työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen turvaa myös avaintoimialojen osaavan työvoiman. Työperus-teiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen panostetut voimavarat nopeuttavat maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan. Monikulttuurisuus on arkipäivää, ja jo varhaiskasvatuksessa korostuvat oma-aloitteisuuteen ja vastuullisuuteen kannustaminen sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Globalisoitumisen ulottuessa palveluihin paikalliset palveluntuottajat voivat kadota markkinoilta. 6.3 Strateginen linjaus 3: Saavutettavuus ja tasapainoinen aluerakenne Kestävien rakenteiden ja erinomaisten yhteyksien Pohjanmaa Tavoitetila: Pohjanmaa on vuonna 2040 monikeskuksinen, tasapainoinen ja rakenteellisesti kestävällä pohjalla oleva alue, jonka fyysiset rakenteet turvaavat alueen asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin ja kansallisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisen. Pietarsaaren seutukunta on tiivistänyt entisestään yhteistyötään Kokkolan seutukunnan kanssa, ja ne muodostavat tiiviin kehityskäytävän näiden kahden kaupungin välillä. Kehityskäytävän myötä alueiden yhteistä maankäytön suunnittelua, asutusta ja liikennettä on kehitetty kestävää kehitystä edistäen. Pohjanmaan liikennejärjestelmä on toiminnallisesti tehokas, monipuolinen ja turvallinen taaten elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kehittymisen sekä alueen asukkaiden tarpeet ja kestävän kehityksen tarpeet huomioiva. Globalisaatio ja osaamisperusteinen talouskehitys sekä väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos ovat heijastuneet voimakkaasti alueiden käyttöön ja aluerakenteeseen Pohjanmaalla. Vuonna 2040 Pohjanmaan monikeskuksisella alueella on kaksi vahvaa kaupunkiseutua, joista toisen muodostavat nykyiset Vaasan seutukunta ja Kyrönmaa ja toisen Pietarsaaren seutukunta, sekä useita vilkkaiden maaseutualueiden ympäröimiä hyvinvoivia maaseutukeskuksia. Kaupunkiseutujen keskinäinen sekä niiden ja maaseutualueiden välinen vuorovaikutus on luontevaa ja hedelmällistä. Pohjanmaan maaseutu on monimuotoisten hyvän elämän edellytykset 20

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla

Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu luvulla Alueiden kehittämisen strategiasta 2010 luvulla Alueiden rakennemuutos voimistuu 2010 -luvulla Veijo KAVONIUS Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö 3.2.2010 Aluestrategia 2020 työ Valmistuu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 Rantasipi Tropiclandia 31.1.2012 Jani Hanhijärvi ELINKEINOELÄMÄN ROOLI SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Selvitys

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta

Kuntien nykyiset strategiat. UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Kuntien nykyiset strategiat UusiKunta Strategisen kehittämisen ja alueiden käytön toimikunta Asikkala 2012 Asikkala Mahdollisuuksia Päijänteen rannalla Asikkala on oman identiteettinsä säilyttävä, verkottuva

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen

Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun ilmastoriskityöpaja Tervetuloa, Päivi Nurminen Seudullinen ilmastostrategia hyväksytty kunnissa 2010 seutu Suomen kärkitasoa päästöjen vähentämisessä vähennys vuosina 1990 2030

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos Kaik lutviutuup! Osallisuus ja järjestöyhteistyö osana Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2014-2017 Etelä-Karjalan liitto Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivä

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot