Ehkäistään perheiden ongelmia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehkäistään perheiden ongelmia"

Transkriptio

1 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti Sosiaalipolitiikka paljon esillä EU-puheenjohtajuuskaudella Kansanvallan juhlia juhlitaan liian aikaisin Lastensuojelulain pakkokeinojen muutokset: Kiinnipitäminen on mahdollista lapsen rauhoittamiseksi Vauhdikkaat ja harkitsevat työpaikoilla Tarvitaanko Stakesia? Ehkäistään perheiden ongelmia ennen kuin niitä onkaan!

2 Huoltaja-säätiö Sosiaaliturva-lehti on sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Perustettu 1912, 94. vuosikerta. Ilmestyy 19 kertaa vuonna Julkaisija Huoltaja-säätiö. Huoltaja-säätiö on sosiaalihuollon vaikuttaja. Säätiö toimii pitkäjänteisesti kunnallisen sosiaalipolitiikan kehittämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten sekä päättäjien osaamis- ja tietopohjaa. Isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Elli Aaltonen Hallitus Aulikki Kananoja, puheenjohtaja Alpo Komminaho, varapuheenjohtaja Päivi Ahonen Leena Niemi Erkki Torppa toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié puh. (09) talouspäällikkö Yrjö Saarinen puh. (09) Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki puh. (09) faksi (09) päätoimittaja Merja Moilanen puh. (09) toimitussihteeri Erja Saarinen puh. (09) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö puh. (09) Taitto Workshop Pälviä Oy Kannen kuva Heikki Pälviä Tilaukset ja osoitteenmuutokset puh. (09) faksi (09) Tilaushinnat euroa/vuosi, kestotilaus 47 euroa/vuosi, opiskelijatilaus 26 euroa/vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumerot myytävänä toimituksessa 4,20 euroa/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % Mediakortti osoitteessa Työpaikkailmoitukset puh. (09) faksi (09) Mainos- ja koulutusilmoitukset Julkaisu Bookers Oy/Sanna Laaksonen puh. (09) Kirjapaino Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN Sosiaaliturva 10/06 3 pääkirjoitus Lastensuojelun vaikutuksia seurattava valtakunnallisesti Heikki Hiilamo 4 5 ajankohtaiset vanhustyö, terve-sos-palkinnot, selkokieli, asuminen, kilpailuttaminen, kunta-ja palvelurakenneuudistus uutisia lyhyesti 6 7 laina ja palaute Huostaanotoissa tarvitaan luottamushenkilönäkökulmaa Tarvitaanko Stakesia? lainattua, saksittua 8 13 KÄRKITEEMA Lapsipoliittinen ohjelma sysää kehittämistyön liikkeelle Auli Paavola Tositreenit alkavat synnytyksen jälkeen Minna Tarvainen Perhehanke ehkäisee ongelmia ennen kuin niitä onkaan Lea Suoninen-Erhiö Sosiaaliturva 11/06 postitetaan lukijoille 2. elokuuta Siihen aiottujen työpaikkaja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään Ilmoitukset voi laittaa myös verkkosivuille näkökulma Kolumni Teemu Tiensuu Jos minulta kysytään Raimo Korpinen sosiaalihistoria Kansanvalta 100 vuotta juhlat liian aikaisin Aila Kantojärvi sosiaalityö Kunniatohtorius on kunnianosoitus sosiaalityölle Erja Saarinen EU ja sosiaalipolitiikka Sosiaalipolitiikka on esillä monella tavalla EU:n puheenjohtajuuskaudella Elina Palola juristin nurkkaus Kiinnipitäminen on mahdollista lapsen rauhoittamiseksi Tapio Räty oma ura 10/06 26 luottamushenkilö vastaa Outokummun sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Liisa Hiltunen seuraavassa numerossa11/06 Kärkiteemana Vanhusten yksinäisyys ja masennus kuva: Pekka Hänninen

3 Pääkirjoitus 16. kesäkuuta 2006 Lastensuojelun vaikutuksia seurattava valtakunnallisesti Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän tasainen kasvu on hälyttänyt monia tahoja. Jopa talouslehdissä on alettu keskustella siitä, mikä on lasten pahoinvoinnin taustalla. Huolta herättää myös lastensuojelun avohuollon asiakasmäärien lisääntyminen. Syrjäytettyjen lasten hätä vetoaa eri tavalla kuin aikuisten. Lapset eivät ole lähtökohtaisesti milloinkaan syypäitä kurjuuteensa, sillä kukaan ei voi valita olosuhteita, joihin syntyy. Suomessa ei valitettavasti ole vielä tutkimustietoa siitä, mistä lastensuojelun asiakasmäärän lisääntyminen johtuu. Onko kyse lisääntyneestä päihteiden käytöstä? Laman jälkilaskusta? Lastensuojelukustannusten tasausjärjestelmästä? Tilastokäytännön muutoksesta? KANNESSA Perhehanke ehkäisee perheiden ongelmia ennen kuin niitä onkaan. Päämääränä on saada aikaan pysyviä perhepalveluverkostoja tai -keskuksia. Vauvaperheet ovat keskiössä Espoon perhekeskusmallissa. sivut 8 13 kuva: kuva: Heikki Heikki Pälviä Pälviä Vielä huolestuttavampaa on kuitenkin se, että tietoa puuttuu myös siitä, mitä kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille tapahtuu. Emme koskaan voi tietää,mitä vanhemmistaan erotetulle lapselle olisi tapahtunut ilman viranomaisten väliintuloa. Kyse on kuitenkin dramaattisesta muutoksesta lapsen elämässä yleensä varmasti parempaan ja erittäin vakavasta julkisen vallan käytöstä. Aina sijoittaminen kodin ulkopuolelle ei silti paranna lapsen tilannetta. Lastensuojeluun liittyvän julkisen vallan käyttöön tulisi kuulua myös se, että toimenpiteiden vaikutuksia lapsiin seurattaisiin ja arvioitaisiin säännöllisesti. Tehtävää ei voi hoitaa kuntien sosiaalitoimistoissa, vaan se tulisi suorittaa valtakunnallisesti. Samassa yhteydessä olisi selvitettävä, miten lastensuojelupalveluiden hankinta ja kilpailuttaminen tulisi toteuttaa kunnissa. Sijoituspaikkojen laadun ohessa on syytä arvioida myös sijoitusten sosiaalisia ulottuvuuksia. Kunta saattaa löytää lapselle paikan edullisesta perhekodista toiselta puolelta Suomea. Samalla kuitenkin katkeaisi yhteys sellaisiin läheisiin, jotka voisivat edustaa jatkuvuutta lapsen elämässä. Lasten syrjäyttämisessä kyse ei ole ensisijaisesti yhteiskunnan toimista. Syystä tai toisesta elämänhallinnan menettäneet vanhemmat syrjäyttävät itse lapsiaan. Näitä vanhempia tukemalla lastensuojelun tarvetta voidaan vähentää ja lasten syrjäyttämistä ehkäistä. Huoltaja-säätiön isännistön jäsen, kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön johtaja Heikki Hiilamo Tietoa puuttuu myös siitä, mitä kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille tapahtuu? kuva: Olli Kariniemi M20-päiväkeskukset auttavat kaikkein syrjäytyneimpiä M20 luo malleja päihdehaittojen vähentämiseen. Hankeen projektipäällikkö Hannu Rutanen uskoo lähipalveluihin ja etenkin asuinalueelle vietäviin päiväkeskuksiin. Vertaisryhmä eheyttää sijoitettuja lapsia Juristin nurkkaus Lastensuojelulain pakkokeinojen muutokset erityistä huolenpitoa voidaan järjestää vakavan päihdekierteen katkaisemiseksi Sosiaaliturva 10/06 3

4 ajankohtaiset kuva: Erja Saarinen VANHUSTYÖ Yksityinen dementiatoimintakeskus Villa Lyhde kutsui laitoksissa, palvelutaloissa ja kotihoidossa pääkaupunkiseudulla olevia vanhuksia hoitajineen Kansallisoopperaan nauttimaan baletista. Runsaasti ikäihmisiä hoitajineen seurasi Alminsalissa balettia ja nautti sen jälkeen kahvit lämpiössä. Rollaattoreilla tai pyörätuolilla liikkuvalle yleisölle Alminsalin jyrkät portaat olivat hankalat. Villa Lyhde järjesti yhteistyökumppaneineen toukokuun lopulla maksuttoman kutsuvierastilaisuuden Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten vanhuksille ja heidän hoitajilleen. Kustakin yksiköstä mukaan sopi kolme ikäihmistä hoitajineen. Ohjelma koostui Kansallisbaletin kevätkauden ohjelmistosta. Tilaisuudella haluttiin paitsi antaa ikäihmisille taide-elämyksiä myös nostaa vanhustyössä työskentelevien hoitajien arvostusta ja tehdä näkyväksi vanhustyön vetovoimaisuutta. Tilaisuudessa jaettiin viisi stipendiä esimerkillisille hoitajille ja yhdelle hoitoyhteisölle. Stipendin saivat sairaanhoitaja Mari Riila Syystien palvelutalosta, osastonhoitaja Arja Stenberg Kustaankartanon vanhustenkeskuksesta, lähihoitaja Irma Mäntyharju Helmi-kodista ja lähihoitaja Marja Kokkinen Osmonkalliosta. Kaikki yksiköt sijaitsevat Helsingissä. Työyhteisöistä palkittiin Espoon kotisairaala. Tilaisuutta tukivat muun muassa Suomen Kansallisooppera,Vanhustyön keskusliitto, Tehy, Super, Ikäinstituutti javanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Selkokielen 25-vuotisjuhlaseminaari pidettiin toukokuun alussa. Siellä palkittiin Kari Vaijärvi Vuoden 2006 selväsanainen -palkinnolla. Hän on kirjoittanut helppolukuisia lasten ja nuorten kirjoja ja puhunut niiden puolesta eri yhteyksissä. SELKOKIELI Selkokieltä alettiin Suomessa kehittää 25 vuotta sitten. Selkokielistä tietoa ja kulttuuritarjontaa on runsaammin kuin koskaan, mutta esimerkiksi vanhusväestölle tarvittaisiin edelleen enemmän aineistoa. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista pitäisi tiedottaa selkokielellä. Selkokieli on yleiskieltä helpommin luettavaksi ja ymmärrettäväksi mukautettua kieltä. Sitä tarvitsevat muun muassa kehitysvammaiset ja osa vanhuksista ja maahanmuuttajista. Selkokieltä kehittää Kehitysvammaliiton Selkokeskus. kuva: Petri Kiuttu TERVE-SOS-PALKINNOT Stakes myönsi Terve-Sos-palkinnot Kainuun lapsi -hankkeelle, Kemin avosairaala -hankkeelle ja Helsingin sosiaaliviraston ja yliopiston yhteiselle Praksis-hankkeelle. Kainuun lapsi -hankkeessa kuntien eri toimialat ja ammattiryhmät ovat kehittäneet varhaiskasvatusta koko Kainuussa. Lapsuuden kehitystä tuetaan uusin tavoin. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on vahvistettu. Vanhemmuuden tukemista on kehitetty ja perheiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on lisätty. Kemin avosairaalassa yhdistyvät kotisairaanhoito, ensihoito ja sairaankuljetus. Sairaanhoidollista asiantuntija-apua ja kotisairaalapalvelua annetaan ihmisille kotiin ympäri vuorokauden. Sosiaalityön opetus- ja tutkimusyksikkö Praksiksessa sosiaalityön opiskelijat työskentelevät asiakkaiden kanssa sosiaalityöntekijöiden ohjauksessa. Sosiaalityöntekijät toimivat käytännön opettajina. Tapaamiset videoidaan opiskelijoiden oppimisprosessin tueksi. Opiskelijoiden asiakastyö nivoutuu osaksi Läntisen sosiaaliaseman sosiaalityötä. Opetusta antavat yliopisto ja sosiaaliasema yhdessä. Terve-Sos-palkinto myönnetään vuosittain poikkeuksellisen ansiokkaalle tutkimus-, kehittämis- tai koulutushankkeelle. Palkintoehdotuksia tuli 25. Kukin palkittu hanke sai euroa. kuvat: Erja Saarinen Kainuun lapsi -hanke oli yhteisölähtöinen. Se vahvisti kyläyhteisöjä ja kehitti kyläkouluopetusta. Hankkeen Terve-Sos-palkinnon vastaanottivat Kajaanin varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen (edessä), lastentarhanopettaja Helena Okkonen ja hankkeen koordinaattorina toiminut Mirja Junttila. Praksis tuottaa tietoa ja osaamista sosiaalityöstä ja asiakastyön käytännön opetuksesta yliopiston ja kunnan yhteisvoimin. Palkinnon vastaanottivat yliopiston klinikkalehtori Tarja Juvonen (vas.) ja sosiaalityöntekijät Tiina Mustonen, Saija Kangas ja Sirpa Tapola-Tuohikumpu. 4 Sosiaaliturva 10/06

5 UUTISIA LYHYESTI ASUMINEN Asuntomessut pidetään tänä kesänä Espoon Kauklahdessa. Teemoina ovat muun muassa työ ja asuminen sekä yhteisöllisyys. Messuilla tarjotaan uusia ratkaisuja myös nuorisoasumiseen. Merja Lyytikäinen (vas.) sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustavasta YTY:stä ja Päivi Achté yrittäjä järjestöstäkertovat, että yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä. Kumpikin osapuoli on oppinut toinen toiseltaan. Markku Pekurinen, Maijaliisa Junnila, Ulla Idänpään-Heikkilä, Kristian Wahlbeck. Terveyspiiri Eräs alueellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen malli. Stakes, Tietokirjoja M222. Helsinki Asuntomessualue on rakennettu tiiviisti mutta silti ihmisläheisesti. Näytteillä on 58 asuntoa. Alueelle valmistuu kaikkiaan 263 asuntoa. Uusia ratkaisuja nuorisoasumiseen tarjoaa Nuorisoasuntoliiton kohde Klippinki. Pienkerrostaloon valmistuu 61 vuokra-asuntoa. Ne on tarkoitettu alle 30-vuotiaiden työssäkäyvien tai työelämään aktiivisesti pyrkivien nuorten aikuisten ja nuorten perheiden kohtuuhintaisiksi ensiasunnoiksi. Klippingissä kaksitoista asuntoa on varustettu vaikeasti liikuntavammaisille. Tämä tarjoaa vammaisille nuorille mahdollisuuden itsenäiseen asumiseen ikäryhmänsä parissa. Noin prosenttia asukkaista voidaan valita tuettuun asumiseen. Erityisiä tukiasuntoja ei ole, vaan tukijakson päätyttyä nuori jää asumaan samaan asuntoon, jossa hän on asumisuransa aloittanut. Klippingissä itsenäisen asumisen onnistumista tuetaan muun muassa vastuullisella asukasvalinnalla, asukasperehdyttämisellä ja aktivoimalla vertaisryhmätoimintaa. Asukkaat perehdytetään vuokra-asumisen pelisääntöihin asumisen alkaessa. Kaikki asukkaat voivat käyttää asumisohjaajan palveluja asumista koskevissa ja muissakin pulmatilanteissa. kuva: Erja Saarinen Espoon asuntomessut Messuilla vierailevat ryhmät voivat varata opastetun kierroksen Klippinkiin Varaukset: tai puh. (09) KILPAILUTTAMINEN Sosiaalipalveluita tuottavat järjestöt ja yritykset opettelevat yhdessä tekemään tarjouksia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry:n yhteisellä hankkeella lisätään sosiaalipalvelutuottajien osaamista tarjousten tekemisessä. Pilottiryhmän viisi järjestöä ja viisi yritystä käyvät asiantuntijoiden kanssa läpi tarjouksen tekemistä. Työn tuloksena syntyy sähköinen tietopankki ja oppimisympäristö palveluntuottajille. KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS Stakesin asiantuntijat ovat hahmotelleet sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä terveyspiirin tai sitä laajemman sosiaali- ja terveyspiirin avulla. Stakesin asiantuntijat Markku Pekurinen, Maijaliisa Junnila, Ulla Idänpään-Heikkilä ja Kristian Wahlbeck ovat työstäneet kirjaksi hahmotelmansa terveyspiiristä. Terveyspiirinimestään huolimatta se kattaa laajimmillaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiantuntijat ehdottavat, että palvelut järjestetään alueen väestölle yhdessä hallintomallissa ilman sektorirajoja. Ihmiset voivat käyttää peruspalveluja kuntarajoista riippumatta. Julkisen terveydenhuollon ja laajimmassa ehdotuksessa myös sosiaalihuollon työntekijät olisivat yhden työnantajan palveluksessa. Palvelut järjestettäisiin ihmisen elämänkaaren mukaan lapsiperheiden, työikäisten ja vanhusten palveluihin. Niitä täydentäisivät hyvinvointi- ja tukipalvelut. Lähipalvelut tuotettaisiin jokaisella paikkakunnalla kunnan toivomassa laajuudessa. Seudulliset palvelut järjestettäisiin useamman kunnan väestölle yhteisesti. Maakunnalliset palvelut järjestettäisiin piirissä keskitetysti. Asiantuntijoiden mukaan malli lisäisi asukkaiden valinnanmahdollisuuksia ja parantaisi kuntien menojen ennakoitavuutta. Mallia tai sen osia toteutetaan jo muun muassa Mäntän seudun terveydenhuoltoalueella ja Itä-Savon terveydenhuoltopiirissä. kuva: Miia Manninen Kokkolan yliopistokeskuksen Chydenius-instituuttiin on perustettu sosiaalityön professuuri. Lahjoitusprofessuuria rahoittavat Himanka, Kannus, Kokkola, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Pietarsaari ja Perho. Professori johtaa Kokkolassa järjestettäviä sosiaalityön maisteriopintoja sekä alaa koskevaa tutkimustyötä. Virka on viisivuotinen. Se täytetään elokuun alusta lukien. Sosiaalityön maisteriopinnot alkavat syksyllä Stakesin uusi alueyksikkö on vihitty käyttöön Vaasassa. Yksikkö keskittyy päihde-, mielenterveys- ja maahanmuuttajatyöhön. Seuraava alueyksikkö avataan syksyllä Tampereelle. Aiemmin Stakes on perustanut alueyksikön Jyväskylään. Alkoholiohjelma on tuottanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn tueksi esitteen, jonka avulla voi arvioida ikäihmisen alkoholinkäytön riskejä. Esitteessä käsitellään muun muassa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet -esite > Julkaisut > Esitteitä-sarja Lasten päivähoidossa on pääosin riittävästi henkilöstä. Päiväkodeissa lasten ja hoitohenkilöstön välinen suhdeluku oli toteutunut hyvin tai erittäin hyvin 78 prosentissa kunnista, perhepäivähoidossa 57 prosentissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 71 prosentissa kunnista. Lyhytaikaisten sijaisten puute, lasten pitkät hoitoajat, vanhempien epäsäännölliset työajat sekä varahoitojärjestelyiden puutteet olivat tärkeimmät syyt, miksei henkilökuntaa ollut aina riittävästi. Lasten päivähoidon tilannekatsaus syyskuu STM Selvityksiä 2006:16. > Julkaisut Helsingissä toimiva Opiskelijan toimeentuloturvaverkosto on laatinut oppaan yliopisto-opiskelijan toimeentulon ja palveluiden parissa työskenteleville. Siitä löytyy tietoa opiskelijoille suunnattujen palvelujen kokonaisuudesta. Vaikka opas kuvaa palveluita Helsingissä, se pyrkii kuitenkin antamaan kokonaiskuvan opiskelijalle tarjolla olevasta yhteiskunnallisesta tuesta. Opas verkossa Sosiaaliturva 10/06 5

6 laina ja palaute LASTENSUOJELU Lastensuojelulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä siirtäisi tahdonvastaisissa huostaanotoissa päätöksenteon sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeuksille. Lastensuojelulain uudistustyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriö 2006:25. Päätöksenteko niin kutsutuista tahdonvastaisista huostaanottoasioista, joissa huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista, ehdotetaan siirrettäväksi jo ensivaiheessa sosiaalihuollosta vastaavalta toimielimeltä hallinto-oikeudelle. Näissä asioissa lapsen ja perheen oikeusturva edellyttää asian käsittelemistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puolueettomassa tuomioistuimessa. Tahdonvastaiset huostaanottoasiat tulisivat hallinto-oikeudessa vireille kunnan viranhaltijan hakemuksesta. Muissa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevissa asioissa ensivaiheen päätökset tehtäisiin kunnassa viranhaltijatasolla. Päätöksenteon ohjaamisella sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen sijasta suoraan viranhaltijalle korostaisi asiantuntemuksen merkitystä yksilöä koskevassa päätöksenteossa. Huostaanotoissa tarvitaan luottamushenkilönäkökulmaa Olen ollut mukana puhe- ja läsnäolooikeudella lautakuntamme jaoston kokouksissa sen päättäessä lasten huostaanotoista. Meillä Oulussa huostaanottoasiat siis käsitellään lautakunnan nimittämässä viisijäsenisessä jaostossa. Mielestäni jaoston jäsenet paneutuvat perusteellisesti asioihin. Olemme saaneet käsittelyn yhteydessä myös tarpeellista taustatietoa huostaanottoihin johtaneista monista ongelmista, joihin puuttumalla ongelmia voitaisiin ehkäistä ja huostaanottoja näin välttää. Mielestäni jaoston jäsenillä on varsin hyvä osaamisen taso tehdä näitä vaikeita päätöksiä ja se on pyritty huomioimaan jo jäseniä valittaessa, joten ihan ummikkoina emme ole asioita käsitelleet. Lapsen tai nuoren huostaanotto on vakava päätös, jota on pohdittava monesta näkökulmasta. Sosiaalihuollon viranhaltijat tarkastelevat asiaa omasta ammatillisesta näkökulmastaan. Luottamushenkilöt edustavat kansalaisnäkökulmaa. Molempia tarvitaan. Tämä on hyödyksi kokonaisuuden kannalta. Jos luottamushenkilöiden sijasta päätöksenteko siirtyisi suoraan hallinto-oikeudelle, näkökulma kapenisi. Asiaa pitäisi vakavasti harkita myös tästä näkökulmasta. Kannattaako nykymallia ylipäänsä muuttaa? Ainakin Oulussa jaostotyöskentely on rakentavaa: Raimo Järvenpää, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Oulu Kannattaako nykymallia ylipäänsä muuttaa? LAINATTUA, SAKSITTUA Filosofi Pekka Himanen Helsingin sanomat Nykyisin hyvinvointivaltio on jotain, joka on paikalla, kun jotain pahaa on jo tapahtunut. Meillä on reaktiivinen hyvinvointivaltio, ei proaktiivinen hyvinvointivaltio. 6 Sosiaaliturva 10/06 Yliopistonlehtori Anni Vilkko Lapin yliopiston yhteisölehti Kide 3/2006 Vanhuus voi tuoda mukanaan kodin merkityksen muutoksen paikkaa tärkeämpää saattaakin olla kyky tehdä itselle rakkaita asioita paikasta huolimatta. Kaikki eivät myöskään halua vaalia aiemman elämän muistoa paikkaa vaalimalla esimerkiksi leskeytymisen jälkeen. Yliassistentti Marja Ala-Nikkola Aikalainen 9/2006 Vanhainkotien piti täyttyä ja akuutin hoitajapulan iskeä vasta suurten ikäluokkien ikääntyessä ensi vuosikymmenen puolivälissä. Viimeistään parin viime vuoden aikana on kuitenkin käynyt selväksi, että ongelmat ovat käsissä jo nyt. Työministeri Tarja Filatov Demari Suurin osa äideistä elää pätkätyöelämää, jossa työttömyys ja työ vaihtelee. Jos meillä ei olisi subjektiivista päivähoito-oikeutta, niin miten kuvittelisitte heidän lastensa saavan turvallisen hoitopaikan. Kun vanhemmat olisivat pätkätöissä, lapset olisivat pätkähoitosuhteissa. Kauppalehti Presso /Miia Savaspuro Suomessa adoptio ei siis ole lastensuojelullinen toimenpide. Pitäisikö näin olla, jotta vuosi vuodelta kasvavalle sijoituslasten joukolle voitaisiin tarjota pysyvä ja turvallinen koti?

7 asioita pohditaan perusteellisesti. Kuulemme asiakkaita. Keskustelemme lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa. Jaostomme on pystynyt tekemään ratkaisuja vahvalta pohjalta.vaikka päätökset ovat valtaosin menneet esittelijän esityksen mukaan, joitakin vivahde-eroja on ollut, ja on jaosto joskus jättänyt huostaanottopäätöksen tekemättäkin. Nuorten kuuleminen on ollut omalle ajattelulleni tärkeää. Kun jo aikuistumassa olevat nuoret ovat kuvanneet elämäänsä ja olosuhteitaan, sosiaalinen todellisuus on auennut minulle aivan uudella tavalla. Lasten ja nuorten huostaanottojen lisääntymiseen on Oulussakin havahduttu. Olemme lähteneet voimallisesti kehittämään poikkihallinnollista, ylisektorista ja moniammatillista yhteistyötä lasten ja perheiden tukemiseksi. Esimerkiksi koulun, päiväkodin ja lastensuojelun työntekijät kokoontuvat säännöllisesti. Eri ammattilaisten osaamisen yhdistämisellä pyritään siihen, että ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin myös puututaan. Yhteistyö on synnyttänyt yhdessä tekemisen mallin. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt huostaanottojen vähenemisenä, mutta mahdollisesti se on niitä torjunut. Tuloksia ei synny hetkessä niitä pitää malttaa odottaa. Onhan lapsen huostaanotonkin taustalla usein vuosia kestäneet vaikeudet. Tarvitaanko Stakesia? Sosiaalineuvos Jaakko Tuomi, Lappeenranta. Hän oli vuonna 1999 Stakesin toimintaa arvioineen kansainvälisen asiantuntijaryhmän jäsen. Stakesin heikkoutena on edelleen sosiaalihuollon asiantuntijapanoksen vähyys. STAKESIN TEHTÄVÄT Kauppalehti Option Hyvä veli -kolumnistin mielestä Stakesia ei tarvita hidastamaan kehitystä. Kauppalehti Optio Mitä Stakes oikeastaan tekee? Tarvitaanko erillistä laitosta selvittämään ja lähinnä jumittamaan asioita sekä hidastamaan kehitystä? Tarvittavaa tutkimusta ja kehittämistä voidaan teettää yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Stakesin tekemiset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuosittain laadittuun tulossopimukseen. Sen ulkopuolinen työ eli oma liikkumavara on Stakesilla melko vähäinen. Osuvatko ministeriön tulossopimusvaateet päivänkohtaisimpiin selvitettäviin asioihin on kysymys sinänsä. Stakes on liikahtanut henkilöstörakenteeltaan tasapainoisempaan suuntaan. Sen kuten ministeriönkin heikkoutena on edelleen sosiaalihuollon asiantuntijapanoksen vähyys. Selvittely- ja tutkimustyö painottuu yhä terveydenhuoltoon. Kun maassamme yliopistojen ulkopuolella olevissa terveystutkimuslaitoksissa kokonaisväkimäärä on parin tuhannen luokkaa, vaarana ei ole se, ettei terveydenhuoltoa tutkittaisi ja kehitettäisi tarpeeksi. Stakes tuskin kehitystä jarruttaa tai jumiuttaa asiantuntijapanosta toki voi aina kehittää. Viime vuosina muun muassa Stakesin kuntiin suuntautuva tuki on ollut varsin hyvää kahdellakin tavalla. Selvitystyöt ovat tuottaneet vahvempaa arviointikokemusta ja perustetut alueyksiköt ovat lähentäneet alueellista yhteistyötä. Stakesin alueyksikköketjun soisi täydentyvän raja-alueillekin. Yliopistoista ei ole esimerkiksi kuntien päivittäistyöhön valitettavasti saatavissa apua. Professori J.P. Roos Janus 1/2006 sosiaalityöntekijät joutuvat koko ajan päättämään, mikä tieto on oikeampaa ja millaiset syy- ja seuraussuhteet ovat todellisia. Heille opetetaan kuitenkin täysin päinvastaista teoreettista ajattelua. Pahimmassa tapauksessa ei opeteta lainkaan sitä, miten he voivat erottaa todellisen tiedon väärästä, vaikkapa silloin kun kyse on perheväkivallasta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Helsingin Sanomien Kuukausiliite kesäkuu 2006/Ilkka Malmberg Psykologiassa puhutaan lähdevääristymästä, jolloin kuviteltu tai uneksittu tapahtuma muuttuu todeksi. Erityisesti lapset ovat sille alttiita. Espoon entinen viestintäjohtaja, vapaa toimittaja Pekka Poutanen Jyty 4/2006 Hyvä kehittäminen lähtee alhaalta, arjen asiantuntijoiden avulla. Komentokehittämisellä ja konsulttien yhden koon muotilla ajaudutaan pahimmillaan tilanteeseen, jossa hyväksi koeteltu järjestelmä romutetaan ja tilalle tuodaan uusi arjen elämälle vieras malli. Image 4/2006/Ilkka Karisto Viime lokakuussa kuluttaja-asiamies antoi suosituksensa hyvästä perintätavasta. Perintätoimistoissa ohjeissa nähtiin paljon mätää, jopa lainvastaista: Miten niin ei saisi periä lauantaisin? Miksi alaikäisiä velallisia suojellaan? Ei maksusuunnitelman mahdollisuutta ole pakko mainita perintäkirjeessä! Velkojan tarkat yhteystiedot, kuten puhelinnumero, on mainittava vain perittäessä julkisyhteisön saatavaa! Sosiaaliturva 10/06 7

8 kärkiteema Auli Paavola Lapsipoliittinen ohjelma ei ole tae siitä, että lapset ja nuoret voivat hyvin, mutta se on oiva työkalu seurata ja kehittää heidän hyvinvointiaan. Lapsipoliittinen ohjelma sysää kehittämistyön liikkeelle 8 Sosiaaliturva 10/06 kuva: Heikki Pälviä Suurin osa suomalaisista lapsista asuu kunnissa, joissa lasten hyvinvointia kehitetään tavoitteellisella ohjelmatyöllä joko lapsipoliittisella ohjelmalla tai vastaavalla hyvinvointiohjelmalla. Ohjelmat sisältävät erilaisia suunnitelmia ja toimenpide-esityksiä, joilla pyritään lisäämään lasten ja perheiden hyvinvointia.yleensä toimenpide-esityksillä halutaan tukea vanhemmuutta ja kehittää varhaista puuttumista ongelmiin kunnan eri palveluissa. Kunnissa pidetään tärkeänä myös lasten ja nuorten osallistumisen lisäämistä ja vapaa-ajan toimintojen ja kulttuuritarjonnan kehittämistä. Eri sektoreiden yhteistyötä Ohjelmat on yleensä laadittu hallintokuntien ja muiden toimijoiden, kuten seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Vastuutahona on useimmiten ollut sosiaalitoimi. Lapsipoliittinen ohjelma antaa kuntien päätöksentekijöille tietoa lasten ja perheiden elinoloista. Se myös määrittää ne toimet, joilla heidän hyvinvointiaan parannetaan. Ohjelmista onkin ollut hyötyä erityisesti päätöksenteon ja suunnittelun tukena. Ne ovat myös edistäneet eri sektoreiden yhteistyötä. Ohjelmatyön ansiosta on aloitettu monia kehittämishankkeita palvelujen parantamiseksi ja lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Palvelujen saatavuus on myös parantunut. Lapsipoliittinen ohjelma näyttää lisäksi vahvistavan lastensuojelun toimintaedellytyksiä. Ohjelman laatineissa kunnissa panostetaan enemmän riskioloissa elävien lasten elinolojen parantamiseen kuin ohjelmaa vailla olevissa kunnissa. Perhetyötä ja oppilashuoltoa kehitettävä Kuntakyselyn perusteella kaikista alle kouluikäisten hyvinvointia koskevista huolenaiheista lähes puolet koski vanhempien ja vanhemmuuden ongelmia, avioeroja ja päihteiden käyttöä. Kouluikäisillä taas lisääntynyt ja yhä nuorempana alkava päihteiden käyttö huolestutti eniten.

9 Tärkeimpinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parannuskeinoina pidetään perhetyön ja oppilashuollon kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyön lisäämistä. Vanhempien hyvää huolenpitoa ei vastauksissa useinkaan mainittu vahvuutena, vaikka tutkimusten mukaan valtaosassa perheistä lapsista huolehditaan hyvin. Vanhemmuuden ongelmien korostumista kyselyssä selittää ehkä se, että kuntien sosiaalityössä kohdataan yhä vaikeammissa ongelmissa kamppailevia perheitä, ja se vie työntekijöiden työajasta suuren osan. On kuitenkin tärkeää, että vanhemmuus nähdään myös voimavarana. Yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa korostetaan muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden uusissa valtakunnallisissa ohjeistuksissa, kuten lastenneuvolatyön suosituksissa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Lapsille ja nuorille luodaan osallistumismahdollisuuksia Lapsille ja nuorille tarjotaan runsaasti osallistumisen mahdollisuuksia ja niitä myös kehitetään aktiivisesti monissa kunnissa, joissa on lapsipoliittinen ohjelma. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut se, että ohjelman laatimisvaiheessa on usein kuultu lasten mielipiteitä ja tästä on jäänyt otollinen maaperä osallistumismahdollisuuksien parantamiselle. Lapsipoliittinen ohjelmatyö kunnissa Auli Paavola vastaa lastensuojelun kehittämisohjelmassa lapsipolitiikasta. Hän on Lastensuojelun Keskusliiton projektipäällikkö. Kirjoitus perustuu hänen yhdessä Sirkka Rousun ja Kristiina Laihon kanssa tekemään raporttiin Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi. Lapsipolitiikan kuntakyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasivat 206 kunnan lasten hyvinvoinnista huolehtivat viranomaiset. Raportti verkossa: > Aineistot kuntien osuus maan lukumäärä lapsiväestöstä Lapsipoliittinen ohjelma valmiina % Lapsipoliittinen ohjelma tekeillä tai sen tekemisestä on päätös % Lapsipoliittinen ohjelma tai hyvinvointi % strategia tehdään kuntien yhteistyönä (20 kuntaryhmittymää) Lapsipolitiikka sisältyy kunnan 34 4 % hyvinvointistrategiaan yhteensä % Tiedot on koottu Suomen Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön ja Lastensuojelun Keskusliiton vuosina 2003 ja 2005 toteuttamista kuntien lapsipoliittisen ohjelmatyön tilannetta selvittäneistä kyselyistä. On tärkeää, että osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen ennakkoluulottomasti ja lasten ja nuorten mielipiteitä kuunnellen. Tätä painotetaan myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulun valtakunnallisessa ohjeistuksessa. Toteuttamiseen laaja-alainen lapsipoliittinen ryhmä Lapsipoliittisten ohjelmien laadintaan on monissa kunnissa panostettu merkittävästi. Niiden toteuttaminen ei kuitenkaan aina ole ollut ongelmatonta. Sitä vaikeuttavat erityisesti epäselvä vastuunjako, avainhenkilöiden vaihtuvuus sekä hyvinvoinnin seuranta- ja arviointimenetelmien kehittymättömyys. Jotta suuritöinen ja yhdessä tehty ohjelmatyö ei jäisi vain turhautumista aiheuttavaksi kertasuoritukseksi, on sovittava, kuka tekee mitäkin ja miten vastuu jakautuu. Yksi henkilö tai hallintokunta ei voi kantaa koko vastuuta. Ei ole myöskään hyvä ratkaisu, jos vastuu ilman selkeää työnjakoa hajautetaan usealle taholle. Sen sijaan kannattaa koota eri toimijoista laaja-alainen lapsipoliittinen ryhmä vastaamaan ohjelman toteuttamisesta, koordinoinnista ja seurannasta. Lisäksi tulee päättää, kuka kunnassa valmistelee poikkihallinnolliset lasten hyvinvointiasiat ja kuka ne esittelee päätöksentekijöille. Lapsipoliittisen ohjelman toimeenpano edellyttää kunnassa poliittisia päätöksiä, ja hallintokunnissa se on liitettävä osaksi kunkin hallinnonalan normaalia työtä. On myös päätettävä, miten ohjelman seuranta ja arviointi toteutetaan. Kysely osoitti, että kunnissa on tarvetta ja halukkuutta kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta- ja arviointimenetelmiä. Tähän työhön kaivataan valtakunnallista tukea ja yhteistyötä. Lapsipoliittisen ohjelman hyödyt kuntien viranomaisten mielestä tukee päätöksentekoa ja suunnittelua lisää sektoreiden välistä yhteistyötä saa aikaan kehittämistyötä parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua lisää uusien palveluiden tarjontaa parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia Lapsipoliittinen ohjelma näyttää vahvistavan lastensuojelun toimintaedellytyksiä. Ohjelman laatineissa kunnissa panostetaan enemmän riskioloissa elävien lasten elinolojen parantamiseen kuin ohjelmaa vailla olevissa kunnissa. kuva: Heikki Pälviä Lastensuojelun kehittäminen osaksi ohjelmatyötä Lastensuojelulain mukaan kaikkien kuntien tulisi laatia asiakirja, jossa otetaan kantaa siihen, miten lastensuojelu ja erityispalvelut aiotaan toteuttaa sekä miten lasten kasvuoloja kehitetään. Tämä lain velvoittama suunnitelmallisuus toteutuu heikosti: kyselyn tavoittamista kunnista vain 40 prosenttia ilmoitti toimivansa lain vaatimusten mukaisesti. Lastensuojelutarpeiden selvittäminen ja -palveluiden kehittäminen tulisikin liittää kuntien lapsipoliittiseen ohjelmatyöhön nykyistä vahvemmin. Kuntien lapsipoliittisessa ohjelmatyössä on usein otettu lähtökohdaksi YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Sen velvoitteiden noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Se antoi Suomelle syksyllä 2005 suositukset Suomen valtion laatiman lasten oikeuksien tilannetta koskevan kolmannen määräaikaisraportin pohjalta. Lapsen oikeuksien sopimusta koskevan tiedotuksen lisääminen, lapsille suunnattujen palvelujen alueellinen tasaarvo ja tasapuolinen saatavuus sekä tiedon saanti haavoittavissa oloissa elävien lasten elinoloista olivat komitean keskeisiä suosituksia. Kunnat voivat lapsipolitiikallaan edistää näitä asioita. Sosiaaliturva 10/06 9

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 7 2006 Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle Tampere avaa tietä yksityistämiselle Hissi on vanhuksille ovi ulkomaailmaan Arki ei suju. Tarvitaanko

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 19 2006 Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa Avoimet ovet Kirkkonummen sosiaalitoimistossa Juristin näkemys: Kilpailu ei

Lisätiedot

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 13 2006 Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa Hoivakoti Espanjan auringon alla Eläkeläisyys monen vammaisen uraputki Milloin kunnan on

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

parhaat innovaatiot xxxxxton xxxxxamies Kunnallisen sosiaalipolitiikan xxxxxxdut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

parhaat innovaatiot xxxxxton xxxxxamies Kunnallisen sosiaalipolitiikan xxxxxxdut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2007 Löytyykö Paras? Etelä-Karjalassa rakennetaan sosiaali- ja terveyspiiriä Sosiaalipolitiikka Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Kehitysvammaiset maanpuolustuskursseilla

Lisätiedot

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus

sosiaalialaa? Miten kehittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Kumppani löytyi samalta alalta Vihreydestä vireämpi vanhuus sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 6 2011 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Aila Eerola, Kotka Tiina Silvasti Sosiaalipolitiikalla syytä itsearviointiin Olli Kangas Palkittu

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Ikääntyneiden masennusta

Ikääntyneiden masennusta 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2006 Vanhus ei halua apua, vaikka sitä tarvitsee. Mitä pitäisi tehdä? Asiantuntijat vastaavat. Joskus myös ihmisarvosta on maksettava Uusi malleja päihteidenkäyttäjien

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

suuruuden ekonomian Lempäälä haastaa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

suuruuden ekonomian Lempäälä haastaa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 2 2012 Luottamushenkilö Maikki Hämäläinen- Ylikahri, Lempäälä Elina Palola: Kansalaisten(ko) Eurooppa? Perheväkivalta sivuutetaan lastensuojelun

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa

Tunteet. sosiaalityössä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2007 Sosiaalialalla kirjoitetaan vaatimusten ristipaineissa Kirkkonummella ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan Päihdetyötä brändätään Eläytymisen vaikea taito Tunteet

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Helmikuu 2/02 Mihin lapset unohtuivat? Pääkirjoitus 1. helmikuuta 2002 Lasten hyvinvointi on tahdon asia Tulevaisuus on lasten ja lapsissa on tulevaisuus! Minkälainen tämä tulevaisuus

Lisätiedot

sosiaalialan riippumaton ammattilehti

sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 11 2007 Löytyykö Paras? Salon seudulla yhdistyy kymmenen kuntaa Espoossa havahduttiin leipäjonoihin Psykopaatit huijaavat myös asiantuntijoita Pulinapajat tukevat

Lisätiedot

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut?

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 7 2008 Puutarha hoitaa Mistä syntyvät suurtuotannon edut? Poliitikkojen reseptit kerjäläisongelmaan Ihmisoikeustuomioistuin osallistuu lapsen edun määrittelyyn Sosiaaliturva-lehden

Lisätiedot

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu

Kesä sosiaalialan töissä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja. Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu sosiaalialan riippumaton ammattilehti 9 10 2007 Hyvä perehdytys on koko työyhteisön etu Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä Nuorisokodin portti käy kesätöiden tahtiin Englannissa sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja

Onnistuiko. työmarkkinatukiuudistus sittenkin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. 95 vuotta. Sosiaaliturva. Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 2007 Hankkeiden verkoistoituminen tuo haasteita, mutta myös hyötyjä Mitä sosiaalipalveluissa pitäisi tietää romanikulttuurista? Asiakkaan sairastuminen syöpään pysähdyttää

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot